11.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 8/12


Środki wprowadzone przez Irlandię na podstawie art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE, o których mowa w motywie 1 decyzji C(2017) 2898 z dnia 8 maja 2017 r.

(2018/C 8/05)

S.I. nr 465 z 2017 r.

ZARZĄDZENIE Z ROKU 2017

W SPRAWIE WYZNACZANIA WAŻNYCH WYDARZEŃ

Ja, DENIS NAUGHTEN, Minister Komunikacji, Działań w dziedzinie Klimatu i Środowiska, wykonując uprawnienia nadane mi na mocy sekcji 162 podsekcji 1 ustawy o działalności transmisyjnej z 2009 r. (nr 18 z 2009 r.) (zmienionej zarządzeniem w sprawie komunikacji, energii i zasobów naturalnych (zmiana nazwy departamentu i tytułu ministra) z 2016 r. (instrument ustawowy S.I. nr 421 z 2016 r.)) po konsultacjach z Ministrem Transportu, Turystyki i Sportu przewidzianych w podsekcji 5 (zmienionej zarządzeniem w sprawie turystyki i sportu (przekazanie administracji resortowej i funkcji ministerialnych (nr 2) z 2011 r. (instrument ustawowy S.I. nr 217 z 2011 r.)) tej sekcji, niniejszym wydaję następujące zarządzenie, którego projekt został, zgodnie z podsekcją 6 tej sekcji, przedłożony obu izbom parlamentu, a każda izba podjęła uchwałę zatwierdzającą wspomniany projekt:

1.

Do niniejszego zarządzenia można odwoływać się jako do zarządzenia z roku 2017 w sprawie wyznaczenia ważnych wydarzeń na mocy ustawy o działalności transmisyjnej z 2009 r.

2.

Wydarzenia wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia zostają wytypowane jako wydarzenia o zasadniczym znaczeniu społecznym, w odniesieniu do których należy – w interesie publicznym – zapewnić prawo do nadania przez nadawcę kwalifikowanego pełnego przekazu na żywo w ramach ogólnodostępnej usługi telewizyjnej.

3.

Każda z rozgrywek w ramach Pucharu Sześciu Narodów w rugby z udziałem reprezentacji Irlandii zostaje wytypowana jako wydarzenie o zasadniczym znaczeniu społecznym, w odniesieniu do którego należy – w interesie publicznym – zapewnić prawo do nadania przez nadawcę kwalifikowanego pełnego przekazu z opóźnieniem w ramach ogólnodostępnej usługi telewizyjnej.

4.

Uchyla się zarządzenie z roku 2003 (instrument ustawowy S.I. nr 99 z 2003 r.) w sprawie wyznaczenia ważnych wydarzeń na mocy ustawy o działalności transmisyjnej (transmisje telewizyjne z ważnych wydarzeń) z 1999 r.

Zawiadomienie o przyjęciu tego instrumentu ustawowego zostało opublikowane w Iris Oifigiúil z dnia 27 października 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

Artykuł 2

Letnie igrzyska olimpijskie

Ogólnokrajowe finały seniorów w futbolu gaelickim i w hurlingu

Mecze reprezentacji Irlandii w eliminacjach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej oraz w turniejach Mistrzostw Świata FIFA w Piłce Nożnej rozgrywane w Irlandii i poza jej granicami

Mecze reprezentacji Irlandii w turniejach finałowych Mistrzostw Europy i w turniejach finałowych Mistrzostw Świata FIFA w Piłce Nożnej

Mecze inauguracyjne, półfinały i finały turniejów finałowych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej oraz turnieje finałowe Mistrzostw Świata FIFA w Piłce Nożnej

Mecze reprezentacji Irlandii w turnieju finałowym Pucharu Świata w Rugby

Wyścigi konne Irish Grand National i Irish Derby

Zawody jeździeckie Nations Cup podczas Dublin Horse Show

Ogólnokrajowy finał kobiet w futbolu gaelickim

Ogólnokrajowy finał kobiet w camogie

Dnia 25 października 2017 r.

DENIS NAUGHTEN

Minister Komunikacji, Działań w dziedzinie Klimatu i Środowiska