6.12.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 439/1


KOMUNIKAT KOMISJI

Automatyczne zwiększenie autonomicznego kontyngentu taryfowego na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2015/2265

(2018/C 439/01)

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (UE) 2015/2265 (1) następującą wielkość kontyngentu taryfowego zwiększa się w odniesieniu do roku kalendarzowego 2018 w następujący sposób:

Numer porządkowy

Kod CN

Kod TARIC

Opis

Roczna wielkość kontyngentu (w tonach)

Stawka celna w ramach kontyngentu

Okres obowiązywania kontyngentu

09.2759

ex 0302 51 10

20

Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i ryby z gatunku Boreogadus saida, z wyłączeniem wątróbek i ikry, świeże, schłodzone lub zamrożone, do przetworzenia (2)  (3)

90 000

0 %

1.1.2018–31.12.2018

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10


(1)  Dz.U. L 322 z 8.12.2015, s. 4.

(2)  Kontyngent taryfowy podlega warunkom określonym w art. 254 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

(3)  Kontyngent taryfowy nie jest dostępny w odniesieniu do produktów, które mają zostać poddane wyłącznie co najmniej jednej z poniższych czynności:

czyszczenie, patroszenie, usuwanie ogonów, odgławianie,

cięcie,

przepakowanie filetów zamrożonych metodą szybkiego mrożenia indywidualnego (IQF),

pobieranie próbek, sortowanie,

etykietowanie,

pakowanie,

schładzanie,

zamrażanie,

głębokie zamrażanie,

glazurowanie,

rozmrażanie,

rozdzielanie.

Kontyngent taryfowy nie jest dostępny w odniesieniu do produktów, które mają zostać poddane dodatkowo obróbce (lub czynności) kwalifikującej do objęcia kontyngentem, jeśli taką obróbkę (lub czynność) przeprowadza się na poziomie sprzedaży detalicznej lub usług gastronomicznych. Obniżenie cła przywozowego ma zastosowanie wyłącznie do ryb przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Kontyngent taryfowy jest jednak dostępny w odniesieniu do produktów, które mają zostać poddane wyłącznie co najmniej jednej z poniższych czynności:

krojenie w kostkę,

krojenie w plasterki, cięcie w pasma w przypadku materiałów objętych kodami CN 0307 49 59, 0307 99 11, 0307 99 17,

filetowanie,

wytwarzanie płatów,

cięcie zamrożonych bloków,

rozszczepianie zamrożonych przekładanych bloków filetowych,

porcjowanie w przypadku materiałów objętych kodami CN ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70, 0303 89 90.