29.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 247/1


Wykaz osób mianowanych przez Radę

Styczeń–czerwiec 2017 r. (sprawy społeczne)

(2017/C 247/01)

Komitet

Koniec kadencji

Publikacja w Dz.U.

Zastąpiona osoba

Rezygnacja/mianowanie

Członek/zastępca członka

Kategoria

Państwo

Mianowana osoba

Przynależność

Data decyzji Rady

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

28.2.2019

Dz.U. C 79 z 1.3.2016

Marisa RUFINO

Rezygnacja

zastępca członka

związek zawodowy

Hiszpania

Ana GARCÍA DE LA TORRE

związek zawodowy UGT

29.5.2017

Rada Zarządzająca Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

7.11.2019

Dz.U. C 386 z 20.10.2016

Marisa RUFINO

Rezygnacja

zastępca członka

związek zawodowy

Hiszpania

Ana GARCÍA DE LA TORRE

związek zawodowy UGT

29.5.2017