11.10.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 340/14


Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 340/06)

Państwo członkowskie

Hiszpania

Trasy

Gran Canaria–Teneryfa Płd.

Gran Canaria–El Hierro

Teneryfa Płn.–La Gomera

Gran Canaria–La Gomera

Termin udostępnienia obsługi trasy objętej obowiązkiem użyteczności publicznej wspólnotowym przewoźnikom lotniczym

1 sierpnia 2018 r.

Adres, pod którym bezpłatnie udostępnia się tekst oraz wszelkie inne informacje lub dokumentację dotyczącą obowiązku użyteczności publicznej

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

MADRID

HISZPANIA

Tel. +34 915977505

Faks: +34 915978643

E-mail: osp.dgac@fomento.es

Począwszy od dnia 1 sierpnia 2018 r., trasy objęte obowiązkiem użyteczności publicznej mogą być obsługiwane na zasadzie dostępu w ramach wolnej konkurencji. Jeżeli żaden przewoźnik lotniczy nie przedstawi programu przewozów zgodnego z nałożonym obowiązkiem użyteczności publicznej, dostęp zostanie ograniczony do jednego przewoźnika lotniczego w drodze odpowiedniej procedury przetargowej, zgodnie z art. 16 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008.