Bruksela, dnia 24.6.2015

COM(2015) 300 final

PROJEKT budżetu ogólnego
Unii Europejskiej
na rok budżetowy 2016

- Ogólne wprowadzenie
- Ogólne zestawienie dochodów
- Ogólne zestawienie dochodów i wydatków według sekcji


DOKUMENTY

       

PROJEKT budżetu ogólnego
Unii Europejskiej
na rok budżetowy 2016

   Ogólne wprowadzenie

   Ogólne zestawienie dochodów

   Ogólne zestawienie dochodów i wydatków według sekcji:

       Sekcja 1: Parlament Europejski

   Sekcja 2: Rada Europejska i Rada

         Sekcja 3: Komisja

   Sekcja 4: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

         Sekcja 5: Trybunał Obrachunkowy

   Sekcja 6: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

         Sekcja 7: Komitet Regionów

   Sekcja 8: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

         Sekcja 9: Europejski Inspektor Ochrony Danych

         Sekcja 10: Europejska Służba Działań Zewnętrznych

http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm