3.10.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 348/29


Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres Załącznika I Traktatu)

(2014/C 348/02)

Data przyjęcia decyzji

16.12.2013

Numer pomocy

SA.37769 (2013/N)

Państwo członkowskie

Francja

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Programme d’aides en faveur de l’élevage bovin en Vendée

Podstawa prawna

article L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

arrêté du 27/11/2006 fixant des mesures de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Choroby zwierząt

Forma pomocy

Usługi dotowane

Budżet

Całkowity budżet: EUR 0,38 (w mln)

Budżet roczny: EUR 0,065 (w mln)

Intensywność pomocy

66 %

Czas trwania

01.01.2014 – 31.12.2019

Sektory gospodarki

ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

conseil général de la Vendée

40 rue du Maréchal Foch 85923 La Roche-sur-Yon Cedex 9

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji

24.01.2014

Numer pomocy

SA.37809 (2013/N)

Państwo członkowskie

Irlandia

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Afforestation Grant and Premium Scheme

Podstawa prawna

National Development Plan 2007-2013; Ireland''s National Rural Development Strategy 2007-2013

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Leśnictwo

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

24.01.2014 – 31.12.2015

Sektory gospodarki

ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Kildare St. Dublin 2, Ireland

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji

23.06.2014

Numer pomocy

SA.38672 (2014/N)

Państwo członkowskie

Niderlandy

Region

NEDERLAND

Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Flexibele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)/duurzame stallen en duurzame kassen

Podstawa prawna

Wet inkomstenbelasting 2001, artikelen 3.30a, eerste lid, en 3.31.

Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009, artikel 1 en bijlage.

Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001

De wet en de twee regelingen zijn vindbaar via www.wetten.nl (zie weblinks onder 3.2).

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Ochrona środowiska, Horyzontalne instrumenty pomocy mające zastosowanie do sektora rolnego

Forma pomocy

Odroczenie należności podatkowych, Obniżenie stawki podatkowej

Budżet

Całkowity budżet: EUR 73,2 (w mln)

Budżet roczny: EUR 12,2 (w mln)

Intensywność pomocy

15,08 %

Czas trwania

01.01.2015 – 31.12.2020

Sektory gospodarki

ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministerie van Financien

Postbus 20201, 2500 EE, Den Haag

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji

13.06.2014

Numer pomocy

SA.38768 (2014/N)

Państwo członkowskie

Finlandia

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Tuki maataloustuotannon lopettamiseen

Podstawa prawna

1.

Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (612/2006), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna lailla (1000/2012)

2.

Valtioneuvoston asetus asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (26/2007)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Wcześniejsze emerytury

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: EUR 67 (w mln)

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

01.01.2015 – 31.12.2018

Sektory gospodarki

ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji

27.06.2014

Numer pomocy

SA.38803 (2014/N)

Państwo członkowskie

Słowenia

Region

Slovenia

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Pomoč za izgube zaradi neugodnih vremenskih razmer – suša 2013

Podstawa prawna

Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2013 (Sklep Vlade RS, št. 84400-4/2014/5, sprejet na 57. redni seji, z dne 8. 5. 2014)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Niekorzystne warunki pogodowe, Rozwój sektorowy

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: EUR 0,35 (w mln)

Intensywność pomocy

45 %

Czas trwania

do 31.12.2015

Sektory gospodarki

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Dunajska 22 SI – 1000 Ljubljana

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji

27.06.2014

Numer pomocy

SA.38851 (2014/N)

Państwo członkowskie

Włochy

Region

SARDEGNA

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Aid scheme for advertising of food and agricultural products in third countries

Podstawa prawna

L.r. 7.08.2009, n. 3 art. 2 comma 3 lettera b)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Reklama (AGRI)

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Intensywność pomocy

80 %

Czas trwania

do 30.06.2015

Sektory gospodarki

ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P.

Via Pessagno 4 – 09126 Cagliari

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji

27.06.2014

Numer pomocy

SA.38852 (2014/N)

Państwo członkowskie

Włochy

Region

SARDEGNA

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Aid regime in favour of promotional activities and institutional advertisement of agro-food products (Sardegna)

Podstawa prawna

Legge Regionale del 5 marzo 2008 n. 3 art. 7 , comma 14 (Legge Finanziaria 2008)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/8 del 22.07.2008

Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/8 del 22.07.2008

Legge Regionale del 7 agosto 2009, art. 2, comma 3

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Wsparcie techniczne (AGRI)

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

do 30.06.2015

Sektory gospodarki

ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P.

Via Pessagno 4 09126 – Cagliari

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji

27.06.2014

Numer pomocy

SA.38853 (2014/N)

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Mecklenburg-Vorpommern: Erhaltung, Wiederherstellung oder Verbesserung der Umwelt-, Schutz- und Freizeitfunktion des Waldes, der Artenvielfalt und eines gesunden forstlichen Ökosystems

Podstawa prawna

Richtlinie zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (FöRiForst-ELER M-V)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Leśnictwo

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

01.07.2014 – 31.12.2014

Sektory gospodarki

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Landesforst Mecklenburg-Vorpommern-Anstalt des öffentlichen Rechts -

Fritz-Reuter-Platz 9, 17139 Malchin

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern

Werkstraße 213, 19061 Schwerin

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm