2.2.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 29/3


Decyzje w związku z monitorowaniem wykonania decyzji dotyczących pomocy na restrukturyzację i likwidację dla instytucji finansowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012/C 29/03

Data przyjęcia decyzji

19.12.2011

Numer pomocy

SA.31189 (MC 7/10)

Państwo członkowskie

Austria

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Monitoring of BAWAG P.S.K.

Rodzaj decyzji

Treść

W dniu 9 grudnia 2011 r. Austria przedłożyła Komisji nowe zobowiązania dotyczące ograniczeń inwestycyjnych. Komisja zgadza się, że nowe zobowiązania dotyczące ograniczeń inwestycyjnych należy stosować od powiadomienia o niniejszej decyzji o zmianie.

Inne informacje

W dniu 30 czerwca 2010 r. Komisja zatwierdziła drugą pomoc restrukturyzacyjną na rzecz BAWAG P.S.K.

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej (w autentycznych wersjach językowych), z którego usunięto wszystkie informacje poufne, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm