22.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 216/17


Komunikat Komisji w sprawie organu upoważnionego do wydawania świadectw autentyczności w ramach rozporządzenia (WE) nr 620/2009

2011/C 216/05

Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 617/2009 z dnia 13 lipca 2009 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 182 z dnia 15 lipca 2009 r., otwarto kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości.

Artykuł 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 620/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. przewiduje, że wprowadzenie do swobodnego obrotu produktów przywiezionych w ramach tego kontyngentu podlega obowiązkowi przedłożenia świadectwa autentyczności.

Następujący organ jest uprawniony do wydawania świadectw autentyczności w ramach tego rozporządzenia.

Ministry of Agriculture and Forestry

Pastoral House

25 The Terrace

Wellington

NEW ZEALAND

Adres pocztowy

Ministry of Agriculture and Forestry

PO Box 2526

Wellington 6140

NEW ZEALAND

Tel. +64 48940100

Faks +64 48940720

E-mail: nzfsa.info@maf.govt.nz

Internet: http://www.maf.govt.nz