8.1.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 3/10


Aktualizacja wykazu przejść granicznych zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 316 z 28.12.2007, s. 1, Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 16, Dz.U. C 177 z 12.7.2008, s. 9, Dz.U C 200 z 6.8.2008, s. 10)

(2009/C 3/05)

Publikacja wykazu przejść granicznych zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz publikacji w Dzienniku Urzędowym, aktualizowane co miesiąc informacje dostępne są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa.

FRANCJA

Nowe informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 177 z 12.7.2008, s. 9 sprostowane w Dz.U. C 200 z 6.8.2008, s. 10.

Granice lądowe

Nowe przejścia graniczne:

ze Zjednoczonym Królestwem (stałe połączenie przez kanał):

Gare de St-Pancras International

Gare d'Ebbsfleet International

POLSKA

Zmiana informacji opublikowanych w Dz.U. C 316 z 28.12.2007, s. 1;

sekcja „Granice morskie” otrzymuje następujące brzmienie:

Granice morskie:

1)

Darłowo

2)

Dziwnów

3)

Elbląg

4)

Frombork

5)

Gdańsk — Górki Zachodnie

6)

Gdańsk — Port

7)

Gdynia

8)

Hel

9)

Jastarnia

10)

Kołobrzeg

11)

Łeba

12)

Mrzeżyno

13)

Międzyzdroje: tylko dla obywateli UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej podróżujących na statkach zarejestrowanych w UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej

14)

Nowe Warpno

15)

Świnoujście

16)

Gdańsk — Port

17)

Trzebież

18)

Ustka

19)

Władysławowo”.