19.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 14/10


Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 14/03)

Data przyjęcia decyzji

23.10.2007

Numer pomocy

N 522/06

Państwo członkowskie

Francja

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Loi de programme pour l'outre-mer

Podstawa prawna

Articles 199 A et B undecies et 217 undecies du code général des impôts (CGI)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Rozwój regionalny

Forma pomocy

Obniżenie podstawy podatku dochodowego

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 360 mln EUR

Intensywność pomocy

Czas trwania

Do 31.12.2013

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Direction générale des impôts

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji

23.10.2007

Numer pomocy

N 524/06

Państwo członkowskie

Francja

Region

Départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

TVA non perçue récupérable

Podstawa prawna

Articles 295-1-5o du code général des impôts, articles 50 undecies et duodecies de l'annexe IV du même code

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Rozwój regionalny

Forma pomocy

Obniżenie stawki podatku

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 200 mln EUR

Intensywność pomocy

Czas trwania

Do 31.12.2013

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Direction générale des impôts

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji

23.10.2007

Numer pomocy

N 529/06

Państwo członkowskie

Francja

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Octroi de mer

Podstawa prawna

Décision du Conseil de l'Union européenne du 10 février 2004

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Rozwój regionalny

Forma pomocy

Obniżenie stawki podatku

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 165 mln EUR

Intensywność pomocy

Czas trwania

Do 31.12.2013

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Direction générale des douanes et des droits indirects

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji

28.11.2007

Numer pomocy

N 385/07

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

Freistaat Sachsen

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

ARISE Technologies Corporation

Podstawa prawna

35. GA-Rahmenplan

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Cel pomocy

Rozwój regionalny

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie

Budżet

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 7 440 000 mln EUR

Intensywność pomocy

15 %

Czas trwania

1.11.2006-31.10.2009

Sektory gospodarki

Urządzenia elektryczne i optyczne

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9,

D-01069 Dresden

Finanzamt Bischofswerda

Kirchstraße 25

D-01877 Bischofswerda

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji

30.11.2007

Numer pomocy

N 496/07

Państwo członkowskie

Włochy

Region

Lombardia

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Fondo NEXT

Podstawa prawna

Convenzione con Finlombarda SpA per la gestione del fondo di garanzia istituito a supporto del fondo di investimento NEXT

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Kapitał podwyższonego ryzyka

Forma pomocy

Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka

Budżet

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 12,23 mln EUR

Intensywność pomocy

Czas trwania

20.8.2007-10.10.2016

Sektory gospodarki

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Regione Lombardia

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/