28.6.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 156/7


Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej

(2005/C 156/08)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer pomocy

 XT 9/04

Państwo Członkowskie

 Zjednoczone Królestwo

Region

 West Midlands

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

GKN Hardy-Spicer, Erdington, Birmingham oraz lokalny łańcuch dostaw

Podstawa prawna

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Learning and Skills Act 2000

Regional Development Agencies Act 1998, Section 5 & 6

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

 

Gwarantowane pożyczki

 

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

169 764 GBP

Gwarantowane pożyczki

 

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 rozporządzenia

Tak

 

Data realizacji

Od 4 kwietnia 2004 r.

Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31 grudnia 2004 r.

Cel pomocy

Szkolenie ogólne

Tak

Szkolenie specjalistyczne

Tak

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej

Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Tak

Rolnictwo

 

Rybołówstwo i akwakultura

 

Sektor wydobycia węgla

 

Wszystkie sektory związane z produkcją

 

lub

 

Hutnictwo stali

 

Budownictwo okrętowe

 

Włókna syntetyczne

 

Łańcuch dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego

 Tak

Inne sektory związane z produkcją

 

Wszystkie usługi

 

lub

 

Usługi transportu morskiego

 

Inne usługi transportowe

 

Usługi finansowe

 

Inne usługi

 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Nazwa:

Patrick Cross

Birmingham and Solihull LSC

Adres:

Chaplin Court, 80 Hurst Street, Birmingham, B5 4TG

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia

Środek wyklucza przyznanie pomocy lub wymagane jest powiadomienie Komisji o przyznaniu pomocy, jeśli kwota pomocy przyznana jednemu przedsiębiorstwu na jeden projekt szkoleniowy przekracza 1 mln EUR.

Tak

 


Nr pomocy

XT 13/04

Państwo Członkowskie

 Zjednoczone Królestwo

Region

 West Midlands

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

LDV Training Pilot

Podstawa prawna

Training: Employment Act 1973 Section 2(1) and 2 (2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998 and the Industrial Development 1982, Section 11. LSC 2000 Act

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

 

Gwarantowane pożyczki

 

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

600 000 GBP

Gwarantowane pożyczki

 

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 rozporządzenia

Tak

 

Data realizacji

Od 1.4.2004

Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.9.2005

Cel pomocy

Szkolenia ogólne

Tak

Szkolenia specjalistyczne

Nie

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej

Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Tak

Rolnictwo

 

Rybołówstwo i akwakultura

 

Sektor wydobycia węgla

 

Wszystkie sektory związane z produkcją

 

lub

 

Hutnictwo stali

 

Budownictwo okrętowe

 

Włókna syntetyczne

 

Przemysł motoryzacyjny

Tak

Inne sektory związane z produkcją

 

Wszystkie usługi

 

lub

 

Usługi transportu morskiego

 

Inne usługi transportowe

 

Usługi finansowe

 

Inne usługi

 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Nazwa:

The Learning and Skills Council,

Birmingham and Solihull

Adres:

Chaplin House

80 Hurst Street

Birmingham

B5 4TG

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia

Środek wyklucza przyznanie pomocy lub wymagane jest powiadomienie Komisji o przyznaniu pomocy, jeśli kwota pomocy przyznanej jednemu przedsiębiorstwu na pojedynczy projekt szkoleniowy przekracza 1 mln EUR.

 Tak

 


Nr pomocy

XT 15/04

Państwo Członkowskie

Zjednoczone Królestwo

Region

Północno-wschodnia Anglia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Melinar Productivity Training — Dupont SA (UK) Ltd

Podstawa prawna

Regional Development Act 1998

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

 

Gwarantowane pożyczki

 

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

394 000 GBP

Gwarantowane pożyczki

 

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 rozporządzenia

Tak

 

Data realizacji

Od 30.3.2004

Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.3.2005

Cel pomocy

Szkolenia ogólne

Tak

Szkolenia specjalistyczne

Tak

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej

 

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Tak

Rolnictwo

 

Rybołówstwo i akwakultura

 

Sektor wydobycia węgla

 

Wszystkie sektory związane z produkcją

 

lub

 

Hutnictwo stali

 

Budownictwo okrętowe

 

Włókna syntetyczne

 

Przemysł motoryzacyjny

 

Inne sektory związane z produkcją

 

Wszystkie usługi

 

lub

 

Usługi transportu morskiego

 

Inne usługi transportowe

 

Usługi finansowe

 

Inne usługi/ Środki chemiczne

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Nazwa:

ONE NorthEast

Adres:

Stella House

Newburn Riverside

Newcastle upon Tyne

NE15 8NY

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia

Środek wyklucza przyznanie pomocy lub wymagane jest powiadomienie Komisji o przyznaniu pomocy, jeśli kwota pomocy przyznana jednemu przedsiębiorstwu na pojedynczy projekt szkoleniowy przekracza 1 mln EUR.

Tak

 


Numer pomocy

XT 16/04

Państwo Członkowskie

Zjednoczone Królestwo

Region

Północno-wschodnia Anglia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Zarząd Główny — Dupont SA (UK) Ltd

Podstawa prawna

Regional Development Act 1998

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

 

Gwarantowane pożyczki

 

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

667 000 GBP

Gwarantowane pożyczki

 

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 rozporządzenia

Tak

 

Data realizacji

Od 30 marca 2004 r.

Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31 marca 2005 r.

Cel pomocy

Szkolenie ogólne

Tak

Szkolenie specjalistyczne

 

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej

 

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Tak

Rolnictwo

 

Rybołówstwo i akwakultura

 

Sektor wydobycia węgla

 

Wszystkie sektory związane z produkcją

 

lub

 

Hutnictwo stali

 

Budownictwo okrętowe

 

Włókna syntetyczne

 

Przemysł motoryzacyjny

 

Inne sektory związane z produkcją

 

Wszystkie usługi

 

lub

 

Usługi transportu morskiego

 

Inne usługi transportowe

 

Usługi finansowe

 

Inne usługi/środki chemiczne

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Nazwa:

ONE NorthEast

Adres:

Stella House

Newburn Riverside

Newcastle upon Tyne

NE15 8NY

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia

Środek wyklucza przyznanie pomocy lub wymagane jest powiadomienie Komisji o przyznaniu pomocy, jeśli kwota pomocy przyznana jednemu przedsiębiorstwu na jeden projekt szkoleniowy przekracza 1 mln EUR.

Tak

 


Numer pomocy

XT 22/04

Państwo Członkowskie

Belgia

Region

Flandria

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

PAUWELS TRAFO BELGIUM NV

Antwerpsesteenweg 167

B-2800 Mechelen

Podstawa prawna

Besluit van de Vlaamse regering van 2.4.2004

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej udzielonej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

 

Gwarantowane pożyczki

 

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

0,8 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

 

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 rozporządzenia

Tak

 

Data realizacji

Od dnia 2 kwietnia 2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31 grudnia 2004 r.

Cel pomocy

Szkolenie ogólne

Tak

Szkolenie specjalistyczne

Tak

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy

Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Dossier „ad hoc”

Rolnictwo

 

Rybołówstwo i akwakultura

 

Sektor wydobycia węgla

 

Wszystkie sektory związane z produkcją

 

lub

 

Hutnictwo stali

 

Budownictwo okrętowe

 

Włókna syntetyczne

 

Przemysł motoryzacyjny

 

Inny sektor związany z produkcją

Budowa transformatorów

Wszystkie usługi

 

lub

 

Usługi transportu morskiego

 

Inne usługi transportowe

 

Usługi finansowe

 

Inne usługi

 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Nazwa:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Adres:

Markiesstraat 1

B-1000 Bruksela

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia

Środek wyklucza przyznanie pomocy lub wymaga uprzedniego powiadomienia Komisji o przyznaniu pomocy, jeśli kwota pomocy przyznanej jednemu przedsiębiorstwu na pojedynczy projekt szkoleniowy przekracza 1 000 000 EUR.

Tak

 


Pomoc nr

XT 43/04

Państwo Członkowskie

Zjednoczone Królestwo

Region

Zjednoczone Królestwo

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Automotive Academy

Podstawa prawna

Section 5 of Science and Technology Act 1965

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

2,4 mln GBP

Gwarantowane pożyczki

 

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

 

Gwarantowane pożyczki

 

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia

Tak

 

Data realizacji

24.5.2004

Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30 czerwca 2007 r.

Cel pomocy

Szkolenie ogólne

Tak

Szkolenie specjalistyczne

Nie

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej

Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Tak

Rolnictwo

 

Rybołówstwo i akwakultura

 

Sektor wydobycia węgla

 

Wszystkie sektory związane z produkcją

 

lub

 

Hutnictwo stali

 

Budownictwo okrętowe

 

Włókna syntetyczne

 

Przemysł motoryzacyjny

W tym części składowe

Inne sektory związane z produkcją

 

Wszystkie usługi

 

lub

 

Usługi transportu morskiego

 

Inne usługi transportowe

 

Usługi finansowe

 

Inne usługi

 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Nazwa:

Department of Trade & Industry

Adres:

151 Buckingham Palace Road, London SW1W 9SS

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia

Tak