2.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/113


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2022/336 z dnia 28 lutego 2022 r. wykonującego rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 58 z dnia 28 lutego 2022 r. )

Strona 7, wpis 675, pod nagłówkiem „Informacje identyfikacyjne”:

zamiast:

„Data urodzenia: 21.4.1964

Miejsce urodzenia: Lwów, Federacja Rosyjska

Płeć: mężczyzna”,

powinno być:

„Data urodzenia: 21.4.1964

Miejsce urodzenia: Lwów, Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna”.