4.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/7


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/483 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w osiemnastym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 81 z dnia 23 marca 2018 r. )

Strona 9:

zamiast:

„(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,”,

powinno być:

„(3)

Komitet ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,”.