12.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 407/9


Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2018

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 108 z dnia 22 marca 2018 r. )

(2018/C 407/08)

Strona 109, rozdział 1 1, w kolumnie „Środki 2018”:

zamiast:

„3 923 000”,

powinno być:

„3 239 000”.

Strona 109, wiersz „Tytuł 1 – Ogółem”, w kolumnie „Środki 2018”:

zamiast:

„4 607 000”,

powinno być:

„3 923 000”.

Strona 110, wiersz „Ogółem”, w kolumnie „Środki 2018”:

zamiast:

„9 900 720”,

powinno być:

„9 216 720”.