15.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 752/2014

z dnia 24 czerwca 2014 r.

zastępujące załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których – na warunkach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 – stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów („NDP”) określone tym rozporządzeniem, są wymienione w załączniku I do tego rozporządzenia.

(2)

W załączniku I do tego rozporządzenia należy podać dodatkowe informacje dotyczące wspomnianych produktów, w szczególności informacje dotyczące synonimów wykorzystywanych do określania produktów oraz nazw systematycznych gatunków, do których produkty te należą.

(3)

W celu zapewnienia jasności należy zmienić strukturę załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, dzieląc ten załącznik na dwie części. W pierwszej części zawrzeć należy produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosuje się NDP, zaś w drugiej części – pozostałe produkty, do których stosuje się te same NDP, o których to produktach mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(4)

Ze względu na możliwość określenia w przyszłości NDP dla produktów przetworzonych, o których mowa w art. 20 rozporządzenia (WE) nr 396/2005, w części A załącznika I do tego rozporządzenia dodać należy nowy wpis obejmujący te produkty.

(5)

W wyniku wprowadzenia nowej struktury załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 należy dostosować, a w stosownych przypadkach skreślić, przypisy zawarte w tym załączniku, aby uniknąć redundancji.

(6)

Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu przeprowadzono konsultacje z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi zostały uwzględnione.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 czerwca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ A

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, o których mowa w art. 2 ust. 1 i do których stosuje się NDP

Numer kodu

Kategoria

Grupa

Główny produkt grupy lub podgrupy  (1)

Nazwy systematyczne

Część produktu, do której stosuje się NDP

podgrupa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH

 

 

 

 

0110000

 

Owoce cytrusowe

 

 

Cały produkt po usunięciu szypułek

0110010

 

 

Grejpfruty

Citrus paradisi

 

0110020

 

 

Pomarańcze

Citrus sinensis

 

0110030

 

 

Cytryny

Citrus limon

 

0110040

 

 

Limy/limonki

Citrus aurantiifolia

 

0110050

 

 

Mandarynki

Citrus reticulata; syn: Citrus deliciosa

 

0110990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0120000

 

Orzechy z drzew orzechowych

 

 

Cały produkt po usunięciu łupiny (oprócz kasztanów)

0120010

 

 

Migdały

Amygdalus communis; syn: Prunus dulcis

 

0120020

 

 

Orzechy brazylijskie

Bertholletia excelsa

 

0120030

 

 

Orzechy nerkowca

Anacardium occidentale

 

0120040

 

 

Kasztany jadalne

Castanea crenata

Cały produkt z łupiną

Castanea dentata

Castanea mollissima

Castanea sativa

0120050

 

 

Orzechy kokosowe

Cocos nucifera

 

0120060

 

 

Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

Corylus avellana

 

0120070

 

 

Orzeczy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

Macadamia ternifolia; syn: Macadamia integrifolia

 

Macadamia tetraphylla

0120080

 

 

Orzechy pekan

Carya illinoinensis

 

0120090

 

 

Orzeszki piniowe

Pinus pinea

 

0120100

 

 

Orzeszki pistacjowe

Pistacia vera

 

0120110

 

 

Orzechy włoskie

Juglans nigra

 

Juglans regia

 

0120990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0130000

 

Owoce ziarnkowe

 

 

Cały produkt po usunięciu szypułek

0130010

 

 

Jabłka

Malus domestica

 

0130020

 

 

Gruszki

Pyrus communis

 

0130030

 

 

Pigwy

Cydonia oblonga

 

0130040

 

 

Owoce nieszpułki zwyczajnej

Mespilus germanica

 

0130050

 

 

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

Eriobotrya japonica

 

0130990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0140000

 

Owoce pestkowe

 

 

Cały produkt po usunięciu szypułek

0140010

 

 

Morele

Armeniaca vulgaris; syn: Prunus armeniaca

 

0140020

 

 

Czereśnie

Cerasus avium; syn: Prunus avium

 

0140030

 

 

Brzoskwinie

Persica vulgaris; syn: Prunus persica

 

0140040

 

 

Śliwki

Prunus domestica

 

0140990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0150000

 

Owoce jagodowe i drobne owoce

 

 

Cały produkt po usunięciu kielichów, rozety liści i szypułek (oprócz porzeczek)

0151000

 

a)

winogrona

 

 

 

0151010

 

 

Winogrona stołowe

Vitis vinifera

 

0151020

 

 

Winogrona do produkcji wina

Vitis vinifera

 

0152000

 

b)

truskawki

 

Fragaria x ananassa

 

0153000

 

c)

owoce leśne

 

 

 

0153010

 

 

Jeżyny

Rubus sect. Rubus

 

0153020

 

 

Jeżyny popielice

Rubus caesius

 

0153030

 

 

Maliny (czerwone i żółte)

Rubus idaeus

 

0153990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0154000

 

d)

pozostałe drobne owoce i jagody

 

 

 

0154010

 

 

Borówki amerykańskie

Vaccinium angustifolium

 

Vaccinium corymbosum

Vaccinium formosum

Vaccinium virgatum

0154020

 

 

Żurawiny

Vaccinium macrocarpon

 

0154030

 

 

Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

Ribes nigrum

Owoce z szypułkami

Ribes rubrum

0154040

 

 

Agrest (zielony, czerwony i żółty)

Ribes uva-crispa

 

0154050

 

 

Róża dzika

Rosa canina

 

Rosa majalis

Rosa rugosa

0154060

 

 

Morwy (czarne i białe)

Morus alba

 

Morus nigra

0154070

 

 

Głóg włoski

Crataegus azarolus

 

0154080

 

 

Bez czarny

Sambucus nigra

 

0154990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0160000

 

Owoce różne z

 

 

Cały produkt po usunięciu szypułek (oprócz ananasów)

0161000

 

a)

jadalną skórką

 

 

 

0161010

 

 

Daktyle

Phoenix dactylifera

 

0161020

 

 

Figi

Ficus carica

 

0161030

 

 

Oliwki stołowe

Olea europaea

 

0161040

 

 

Kumkwat

Fortunella japonica

 

Fortunella margarita

0161050

 

 

Karambola

Averrhoa carambola

 

0161060

 

 

Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

Diospyros kaki

 

0161070

 

 

Czapetka kuminowa

Syzygium cuminii

 

0161990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0162000

 

b)

niejadalną skórką, małe

 

 

 

0162010

 

 

Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

Actinidia deliciosa

 

Actinidia chinensis

0162020

 

 

Liczi chińskie/Śliwka chińska

Litchi chinensis

 

0162030

 

 

Marakuja/Męczenica jadalna

Passiflora edulis; syn: Passiflora laurifolia

 

0162040

 

 

Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

Opuntia ficus-indica

 

0162050

 

 

Caimito

Chrysophyllum cainito

 

0162060

 

 

Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

Diospyros virginiana

 

0162990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0163000

 

c)

niejadalną skórką, duże

 

 

 

0163010

 

 

Awokado

Persea americana

 

0163020

 

 

Banany

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163030

 

 

Mango

Mangifera indica

 

0163040

 

 

Papaja

Carica papaya

 

0163050

 

 

Granaty/Jabłka granatu

Punica granatum

 

0163060

 

 

Czerymoja

Annona cherimola

 

0163070

 

 

Gujawa/Gruszla

Psidium guajava

 

0163080

 

 

Ananasy

Ananas comosus

Cały produkt po usunięciu rozety liści

0163090

 

 

Owoce chlebowca

Artocarpus altilis

 

0163100

 

 

Owoce duriana właściwego

Durio zibethinus

 

0163110

 

 

Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

Annona muricata

 

0163990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0200000

WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE

 

 

 

 

0210000

 

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

 

Cały produkt po usunięciu wierzchołków (jeśli występują) i ziemi

0211000

 

a)

ziemniaki

 

Solanum tuberosum subsp. tuberosum

 

0212000

 

b)

tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

 

 

0212010

 

 

Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

Manihot esculenta

 

0212020

 

 

Kartofel słodki/Batat

Ipomoea batatas

 

0212030

 

 

Pochrzyn

Dioscorea spp.

 

0212040

 

 

Maranta trzcinowata

Maranta arundinacea

 

0212990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0213000

 

c)

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

 

 

0213010

 

 

Buraki

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0213020

 

 

Marchew

Daucus carota subsp. sativus

 

0213030

 

 

Seler zwyczajny

Apium graveolens var. rapaceum

 

0213040

 

 

Chrzan pospolity

Armoracia rusticana

 

0213050

 

 

Słonecznik bulwiasty

Helianthus tuberosus

 

0213060

 

 

Pasternak

Pastinaca sativa

 

0213070

 

 

Korzeń pietruszki zwyczajnej

Petroselinum crispum convar. radicosum

 

0213080

 

 

Rzodkiew

Raphanus sativus, grupa rzodkwi zwyczajnej

 

0213090

 

 

Kozibród porolistny/Salsefia

Tragopogon porrifolius

 

0213100

 

 

Brukiew/Karpiel

Brassica napus subsp. napobrassica

 

0213110

 

 

Rzepa biała/Rzepa jadalna

Brassica rapa subsp. rapa

 

0213990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0220000

 

Warzywa cebulowe

 

 

Dojrzałe cebule po usunięciu łatwo usuwalnej skórki i ziemi (oprócz dymki/cebuli szczypiorowej i cebuli siedmiolatki)

0220010

 

 

Czosnek

Allium sativum

 

0220020

 

 

Cebula

Allium cepa, grupa cebuli zwyczajnej

 

0220030

 

 

Szalotka

Allium cepa, grupa Aggregatum; syn: Allium ascalonicum

 

0220040

 

 

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

Allium cepa, grupa cebuli zwyczajnej

Niedojrzałe cebule z łodygą rzekomą, liśćmi i w niektórych przypadkach z pąkami

Allium fistulosum

0220990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0230000

 

Warzywa owocowe

 

 

 

0231000

 

a)

rośliny psiankowate

 

 

Cały produkt po usunięciu szypułek oraz (w przypadku niektórych gatunków rodzaju Physalis) działek kielicha

0231010

 

 

Pomidory

Lycopersicon esculentum

 

0231020

 

 

Papryka roczna

Capsicum annuum

 

0231030

 

 

Oberżyny/Bakłażany

Solanum melongena

 

0231040

 

 

Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

Abelmoschus esculentus

 

0231990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0232000

 

b)

dyniowate z jadalną skórką

 

 

Cały produkt po usunięciu szypułek

0232010

 

 

Ogórki

Cucumis sativus

 

0232020

 

 

Korniszony

Cucumis sativus

 

0232030

 

 

Cukinie

Cucurbita pepo, grupa cukinii

 

0232990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0233000

 

c)

dyniowate z niejadalną skórką

 

 

Cały produkt po usunięciu szypułek

0233010

 

 

Melony

Cucumis melo

 

0233020

 

 

Dynie olbrzymie

Cucurbita maxima

 

0233030

 

 

Arbuzy

Citrullus vulgaris; syn: Citrullus lanatus

 

0233990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0234000

 

d)

kukurydza cukrowa

 

Zea mays convar. saccharata

Ziarna wraz z kolbami (kaczanami) bez liści okrywowych

0239000

 

e)

pozostałe warzywa owocowe

 

 

Cały produkt po usunięciu szypułek

0240000

 

Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)

 

 

Cała roślina po usunięciu korzeni i zbutwiałych liści (oprócz brukselki i kalarepy)

0241000

 

a)

kapustne kwitnące

 

 

 

0241010

 

 

Brokuły

Brassica oleracea var. italica

 

0241020

 

 

Kalafiory

Brassica oleracea var. botrytis

 

0241990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0242000

 

b)

kapustne głowiaste

 

 

 

0242010

 

 

Brukselka/Kapusta brukselska

Brassica oleracea var. gemmifera

Tylko główki kapusty

0242020

 

 

Kapusta głowiasta

Brassica oleracea var. capitata

 

0242990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0243000

 

c)

kapustne liściowe

 

 

 

0243010

 

 

Kapusta pekińska/Kapusta petsai

Brassica rapa subsp. pekinensis

 

0243020

 

 

Jarmuż

Brassica oleracea var. sabellica

 

Brassica oleracea var. viridis

0243990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0244000

 

d)

kalarepa

 

Brassica oleracea var. gongylodes

Cały produkt po usunięciu korzeni, wierzchołków i ziemi (jeśli występują)

0250000

 

Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne

 

 

Cały produkt po usunięciu korzeni, zbutwiałych zewnętrznych liści i ziemi (jeśli występują) (oprócz rzeżuchy i innych kiełków i pędów, warzyw o młodych/drobnych liściach (w tym gatunków warzyw kapustnych) oraz szczypiorku)

0251000

 

a)

sałaty i warzywa sałatowe

 

 

 

0251010

 

 

Roszpunka warzywna

Valerianella locusta

 

0251020

 

 

Sałaty

Lactuca sativa

 

0251030

 

 

Endywia o liściach szerokich

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251040

 

 

Rzeżucha i inne kiełki i pędy

Lepidium sativum subsp. sativum

Całe produkte powstałe w wyniku kiełkowania nasion (czasami bulw lub cebul) w wodzie, glebie lub substracie hydroponicznym, zgodnie z ich definicjami zawartymi w opinii naukowej EFSA, opublikowanej w Dzienniku EFSA 2011; 9(11):2424, s. 9

0251050

 

 

Gorczycznik wiosenny

Barbarea verna

 

0251060

 

 

Rokietta siewna/rukola

Eruca sativa

 

0251070

 

 

Gorczyca sarepska

Brassica juncea var. rugosa

 

0251080

 

 

Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

 

Młode liście i szypułki wszelkich upraw (w tym warzyw kapustnych) zebrane do fazy 8 liści właściwych

0251990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0252000

 

b)

szpinak i podobne liście

 

 

 

0252010

 

 

Szpinak

Spinacia oleracea

 

0252020

 

 

Portulaka pospolita

Portulaca oleracea

 

0252030

 

 

Boćwina

Beta vulgaris var. flavescens

 

0252990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0253000

 

c)

liście winorośli lub podobne gatunki

 

Vitis vinifera

 

0254000

 

d)

rukiew wodna

 

Nasturtium officinale

 

0255000

 

e)

cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

 

Cichorium intybus, grupa Foliosum

 

0256000

 

f)

zioła, kwiaty jadalne

 

 

 

0256010

 

 

Trybula

Anthriscus cerefolium

 

0256020

 

 

Szczypiorek

Allium schoenoprasum

Liście i pąki

0256030

 

 

Liście selera

Apium graveolens var. secalinum

 

0256040

 

 

Pietruszka – nać

Petroselinum crispum

 

0256050

 

 

Szałwia lekarska

Salvia officinalis

 

0256060

 

 

Rozmaryn lekarski

Rosmarinus officinalis

 

0256070

 

 

Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

Thymus vulgaris

 

0256080

 

 

Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

Ocimum basilicum

 

0256090

 

 

Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

Laurus nobilis

 

0256100

 

 

Estragon

Artemisia dracunculus

 

0256990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0260000

 

Warzywa strączkowe

 

 

Cały produkt

0260010

 

 

Fasola (w strąkach)

Phaseolus vulgaris

 

0260020

 

 

Fasola (bez strąków)

Phaseolus vulgaris

 

0260030

 

 

Groch (w strąkach)

Pisum sativum

 

0260040

 

 

Groch (bez strąków)

Pisum sativum

 

0260050

 

 

Soczewica

Lens culinaris; syn: Lens esculenta

 

0260990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0270000

 

Warzywa łodygowe

 

 

Cały produkt po usunięciu zbutwiałych części, ziemi i korzeni (oprócz karczochów zwyczajnych i rabarbaru)

0270010

 

 

Szparagi

Asparagus officinalis

 

0270020

 

 

Karczochy hiszpańskie

Cynara cardunculus, grupa karczocha hiszpańskiego

 

0270030

 

 

Seler

Apium graveolens var. dulce

 

0270040

 

 

Fenkuł włoski/Koper włoski

Foeniculum vulgare var. azoricum

 

0270050

 

 

Karczochy zwyczajne

Cynara cardunculus, grupa karczocha zwyczajnego

Cały kwiatostan oraz dno kwiatowe

0270060

 

 

Pory

Allium ampeloprasum ampeloprasum, grupa pora; syn: Allium porrum

 

0270070

 

 

Rabarbar

Rheum rhabarbarum

Łodygi po usunięciu korzeni i liści

0270080

 

 

Pędy bambusa

Bambusa vulgaris

 

Phyllostachys edulis

0270090

 

 

Rdzenie palmowe

Bactris gasipaes

 

Cocos nucifera

Daemonorops jenkinsiana

Euterpe edulis

Euterpe oleracea

0270990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0280000

 

Grzyby, mchy i porosty

 

 

Cały produkt po usunięciu ziemi lub podłoża

0280010

 

 

Grzyby uprawne

 

 

0280020

 

 

Grzyby dzikie

 

 

0280990

 

 

Mchy i porosty

 

 

0290000

 

Algi i organizmy prokariotyczne

 

 

 

0300000

JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

 

 

 

Suche nasiona

0300010

 

 

Fasola

Phaseolus vulgaris

 

0300020

 

 

Soczewica

Lens culinaris; syn: Lens esculenta

 

0300030

 

 

Groch

Pisum sativum

 

0300040

 

 

Łubin biały

Lupinus albus subsp. albus

 

Lupinus angustifolius

Lupinus luteus

Lupinus mutabilis

0300990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0400000

NASIONA I OWOCE OLEISTE

 

 

 

 

0401000

 

Nasiona oleiste

 

 

Cały produkt po usunięciu torebek, łupin i łuski, jeśli to możliwe (oprócz bawełny)

0401010

 

 

Siemię lniane

Linum usitatissimum

 

0401020

 

 

Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe

Arachis hypogaea

 

0401030

 

 

Nasiona maku

Papaver somniferum subsp. somniferum

 

0401040

 

 

Ziarna sezamu

Sesamum indicum

 

0401050

 

 

Ziarna słonecznika

Helianthus annuus

 

0401060

 

 

Ziarna rzepaku

Brassica napus subsp. napus

 

0401070

 

 

Ziarna soi zwyczajnej

Glycine max

 

0401080

 

 

Nasiona gorczycy

Brassica juncea

 

Brassica nigra

Sinapis alba

0401090

 

 

Nasiona bawełny

Gossypium barbadense

Z nieusuniętymi włoskami

Gossypium herbaceum

0401100

 

 

Nasiona dyni

Cucurbita pepo, grupa dynii zwyczajnej, odmiana oleista

 

0401110

 

 

Nasiona krokoszu barwierskiego

Carthamus tinctorius

 

0401120

 

 

Nasiona ogórecznika lekarskiego

Borago officinalis

 

0401130

 

 

Nasiona lnicznika siewnego

Camelina sativa

 

0401140

 

 

Nasiona konopi siewnych

Cannabis sativa subsp. sativa

 

Cannabis sativa subsp. spontanea

0401150

 

 

Rącznik pospolity

Ricinus communis

 

0401990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0402000

 

Owoce oleiste

 

 

Cały produkt po usunięciu szypułek (oprócz oliwek do produkcji oliwy)

0402010

 

 

Oliwki do produkcji oliwy

Olea europaea var. europaea

Cały owoc po usunięciu łodyg oraz ziemi

0402020

 

 

Nasiona palm olejowych

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402030

 

 

Owoce palm olejowych

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402040

 

 

Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe

Ceiba pentandra

 

0402990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0500000

ZBOŻA

 

 

 

Ziarno pełne

0500010

 

 

Jęczmień

Hordeum vulgare

 

0500020

 

 

Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome

Fagopyrum esculentum

 

0500030

 

 

Kukurydza

Zea mays

 

0500040

 

 

Proso zwyczajne

Panicum miliaceum

 

0500050

 

 

Owies zwyczajny

Avena sativa

 

0500060

 

 

Ryż siewny

Oryza sativa

 

0500070

 

 

Żyto zwyczajne

Secale cereale

 

0500080

 

 

Sorgo japońskie

Sorghum bicolor

 

0500090

 

 

Pszenica zwyczajna

Triticum aestivum

 

0500990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0600000

HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY

 

 

 

 

0610000

 

Herbaty

 

Camellia sinensis

Suszone liście, łodygi i kwiaty, fermentowane lub inaczej przygotowane

0620000

 

Ziarna kawy

 

Coffea arabica

Zielone ziarna

Coffea canephora; syn: Coffea robusta

Coffea liberica

0630000

 

Napary ziołowe z

 

 

Produkt suszony

0631000

 

a)

kwiatów

 

 

Kwiaty po usunięciu łodyg i zbutwiałych liści (oprócz rumianu szlachetnego/rumianku rzymskiego)

0631010

 

 

Rumian szlachetny/Rumianek rzymski

Chamaemelum nobile; syn: Anthemis nobilis

Kwiatostany wraz z technicznie nieuniknioną zawartością innych części nadziemnych

Matricaria recutita; syn: Matricaria chamomilla

0631020

 

 

Ketmia szczawiowa

Hibiscus sabdariffa

 

0631030

 

 

Róża

Rosa spp.

 

0631040

 

 

Jaśmin

Jasminum officinale

 

Jasminum sambac

 

0631050

 

 

Lipa

Tilia cordata

 

Tilia platyphyllos

 

Tilia tomentosa; syn: Tilia argentea

 

0631990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0632000

 

b)

liści i ziół

 

 

Liście i nadziemne części zielone, po usunięciu zbutwiałych liści

0632010

 

 

Truskawka

Fragaria x ananassa

 

0632020

 

 

Aspalat prosty

Aspalathus linearis

 

0632030

 

 

Ostrokrzew paragwajski

Ilex paraguariensis

 

0632990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0633000

 

c)

korzeni

 

 

Korzenie po usunięciu wierzchołków i ziemi

0633010

 

 

Kozłek lekarski

Valeriana officinalis

 

0633020

 

 

Żeń-szeń

Panax ginseng

 

Panax quinquefolius

0633990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0639000

 

d)

wszelkich pozostałych części rośliny

 

 

 

0640000

 

Ziarna kakaowe

 

Theobroma cacao

Ziarna fermentowane lub suszone, po usunięciu łupin

0650000

 

Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański

 

Ceratonia siliqua

Cały produkt po usunięciu szypułek

0700000

CHMIEL

 

 

Humulus lupulus

Suszone szyszki, także w postaci granulatu i nieskoncentrowanego proszku

0800000

PRZYPRAWY

 

 

 

Produkt suszony cały, kruszony lub mielony

0810000

 

Przyprawy nasienne

 

 

 

0810010

 

 

Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż

Pimpinella anisum

 

0810020

 

 

Kminek czarny/Czarny kmin

Bunium persicum

 

0810030

 

 

Seler

Apium graveolens

 

0810040

 

 

Kolendra siewna

Coriandrum sativum

 

0810050

 

 

Kmin rzymski

Cuminum cyminum

 

0810060

 

 

Koper ogrodowy

Anethum graveolens

 

0810070

 

 

Koper włoski/Fenkuł włoski

Foeniculum vulgare

 

0810080

 

 

Kozieradka pospolita

Trigonella foenum-graecum

 

0810090

 

 

Gałka muszkatołowa

Myristica fragrans

 

0810990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0820000

 

Przyprawy owocowe

 

 

 

0820010

 

 

Ziele angielskie/pieprz angielski

Pimenta dioica; syn: Pimenta officinalis

 

0820020

 

 

Pieprz syczuański

Zanthoxylum spp.

 

0820030

 

 

Kminek zwyczajny

Carum carvi

 

0820040

 

 

Kardamon malabarski

Elettaria cardamomum

 

0820050

 

 

Jagody jałowca

Juniperus communis

 

0820060

 

 

Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

Piper nigrum

 

0820070

 

 

Wanilia

Vanilla planifolia; syn: Vanilla fragrans

 

0820080

 

 

Tamarynd

Tamarindus indica

 

0820990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0830000

 

Przyprawy korowe

 

 

 

0830010

 

 

Cynamon

Cinnamomum verum; syn: Cinnamomum zeylanicum

 

0830990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0840000

 

Przyprawy korzeniowe lub kłączowe

 

 

 

0840010

 

 

Lukrecja

Glycyrrhiza glabra

 

0840020

 

 

Imbir

Zingiber officinale

 

0840030

 

 

Kurkuma

Curcuma longa; syn: Curcuma domestica

 

0840040

 

 

Chrzan pospolity

Armoracia rusticana

 

0840990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0850000

 

Przyprawy pączkowe

 

 

 

0850010

 

 

Goździki

Syzygium aromaticum; syn: Eugenia caryophyllata

 

0850020

 

 

Kapary

Capparis spinosa

 

0850990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0860000

 

Przyprawy ze słupków kwiatowych

 

 

 

0860010

 

 

Szafran

Crocus sativus

 

0860990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0870000

 

Przyprawy z osnówki nasiona

 

 

 

0870010

 

 

Kwiat muszkatołowy

Myristica fragrans

 

0870990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

0900000

ROŚLINY CUKRODAJNE

 

 

 

Cały produkt po usunięciu wierzchołków oraz ziemi poprzez płukanie lub szczotkowanie (oprócz trzciny cukrowej)

0900010

 

 

Korzenie buraka cukrowego

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima

 

0900020

 

 

Trzcina cukrowa

Saccharum officinarum

Cały produkt po usunięciu zbutwiałych części, ziemi i korzeni

0900030

 

 

Cykoria podróżnik, korzenie

Cichorium intybus, grupa Sativum

 

0900990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

1000000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

 

 

 

1010000

 

Tkanki z

 

 

Cały produkt (oprócz mięśni)

1011000

 

a)

świń

 

Sus scrofa

 

1011010

 

 

Mięśnie

 

Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej

1011020

 

 

Tkanka tłuszczowa

 

 

1011030

 

 

Wątroba

 

 

1011040

 

 

Nerka

 

 

1011050

 

 

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

1011990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

1012000

 

b)

bydła

 

Bos primigenius taurus

 

1012010

 

 

Mięśnie

 

Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej

1012020

 

 

Tkanka tłuszczowa

 

 

1012030

 

 

Wątroba

 

 

1012040

 

 

Nerka

 

 

1012050

 

 

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

1012990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

1013000

 

c)

owiec

 

Ovis aries

 

1013010

 

 

Mięśnie

 

Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej

1013020

 

 

Tkanka tłuszczowa

 

 

1013030

 

 

Wątroba

 

 

1013040

 

 

Nerka

 

 

1013050

 

 

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

1013990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

1014000

 

d)

kóz

 

Capra aegagrus hircus

 

1014010

 

 

Mięśnie

 

Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej

1014020

 

 

Tkanka tłuszczowa

 

 

1014030

 

 

Wątroba

 

 

1014040

 

 

Nerka

 

 

1014050

 

 

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

1014990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

1015000

 

e)

koniowatych

 

Equus spp.

 

1015010

 

 

Mięśnie

 

Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej

1015020

 

 

Tkanka tłuszczowa

 

 

1015030

 

 

Wątroba

 

 

1015040

 

 

Nerka

 

 

1015050

 

 

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

1015990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

1016000

 

f)

drobiu

 

 

 

1016010

 

 

Mięśnie

 

Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej

1016020

 

 

Tkanka tłuszczowa

 

 

1016030

 

 

Wątroba

 

 

1016040

 

 

Nerka

 

 

1016050

 

 

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

1016990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

1017000

 

g)

pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych

 

 

 

1017010

 

 

Mięśnie

 

Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej

1017020

 

 

Tkanka tłuszczowa

 

 

1017030

 

 

Wątroba

 

 

1017040

 

 

Nerka

 

 

1017050

 

 

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

1017990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

1020000

 

Mleko

 

 

Cały produkt na podstawie zawartości tłuszczu 4 % masy (3)

1020010

 

 

Bydło

Bos primigenius taurus

 

1020020

 

 

Owce

Ovis aries

 

1020030

 

 

Kozy

Capra aegagrus hircus

 

1020040

 

 

Konie

Equus caballus

 

1020990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

1030000

 

Jaja ptasie

 

 

Cały produkt po usunięciu skorupki (4)

1030010

 

 

Kury

Gallus gallus

 

1030020

 

 

Kaczki

Anas platyrhynchos

 

1030030

 

 

Gęsi

Anser anser

 

1030040

 

 

Przepiórki

Coturnix coturnix

 

Coturnix japonica

 

1030990

 

 

Pozostałe (2)

 

 

1040000

 

Miód i pozostałe produkty pszczele

 

Nie dotyczy

 

1050000

 

Płazy i gady

 

 

 

1060000

 

Bezkręgowe zwierzęta lądowe

 

 

 

1070000

 

Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe

 

 

 

1100000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE  (5)

 

 

 

 

1200000

UPRAWY LUB CZĘŚCI UPRAW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ  (5)

 

 

 

 

1300000

PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE  (5)

 

 

 

 

Nie dotyczy

Nie dotyczy.

CZĘŚĆ B

Pozostałe produkty, o których mowa w art. 2 ust. 1

Odesłania do części A

 

Numer kodu

Pozostałe produkty, do których stosuje się te same NDP  (6)

Kategoria

Numer kodu

Główny produkt grupy lub podgrupy lub  Nazwa grupy lub podgrupy

 

Nazwy zwyczajowe/synonimy

Nazwy systematyczne

(1)

(2)

(3)

 

(4)

(5)

(6)

0100000

0110010

Grejpfruty

 

0110010-001

Owoce natsudaidai

Citrus natsudaidai

 

0110010-002

Pomarańcze olbrzymie/pompele

Citrus maxima; syn: Citrus grandis

 

0110010-003

Sweetie

Citrus grandis x Citrus paradisi

 

0110010-004

Owoce tangelolo

Citrus paradisi x tangelo

 

0110010-005

Tangelo (oprócz minneoli)/Ugli®

Citrus tangelo

 

0110010-990

Pozostałe krzyżówki Citrus paradisi, niewymienione osobno

 

0110020

Pomarańcze

 

0110020-001

Pomarańcze bergamoty/Bergamotki

Citrus bergamia

 

0110020-002

Pomarańcze gorzkie/Pomarańcze kwaśne

Citrus aurantium

 

0110020-003

Czerwone pomarańcze

Citrus sinensis

 

0110020-004

Pomarańcze Cara cara

Citrus sinensis

 

0110020-005

Pomarańcze Chinotto

Citrus myrtifolia

 

0110020-006

Owoce pomarańczy trójlistkowej/Owoce poncyrii trójlistkowej

Poncirus trifoliata

 

0110020-990

Pozostałe krzyżówkiCitrus sinensis, niewymienione osobno

 

0110030

Cytryny

 

0110030-001

Ręka Buddy

Citrus medica var. sarcodactyla

 

0110030-002

Cytron/Cedrat

Citrus medica

0110040

Limy/limonki

 

0110040-001

Cytryna Meyera

Citrus limettioides

 

0110040-002

Owoce papedy/Limonki kaffir

Citrus hystrix

 

0110040-003

Pomarańcze limeta/Limety słodkie

Citrus limetta

 

0110040-004

Limetki taitańskie/Limetki perskie

Citrus latifolia

0110050

Mandarynki

 

0110050-001

Kalamondyny/Kalamondynki

Citrus madurensis

 

0110050-002

Klementynki

Citrus clementina

 

0110050-003

Mandarynki Kleopatry

Citrus reshni

 

0110050-004

Minneole

Citrus tangelo

 

0110050-005

Satsuma

Citrus unshiu

 

0110050-006

Tangeryny

Citrus tangerina

 

0110050-007

Tangory

Citrus nobilis

 

0110050-990

Pozostałe krzyżówki Citrus reticulata, niewymienione osobno

 

0120010

Migdały

 

0120010-001

Pestki moreli zwyczajnej

Armeniaca vulgaris; syn: Prunus armeniaca

 

0120010-002

Migdały gorzkie

Amygdalus communis var. amara; syn: Prunus dulcis

 

0120010-003

Orzechy kanarecznika

Canarium harveyi

 

 

 

 

0120010-005

Orzeszki „pili”/Nasiona komiężnika owalnego/Nasiona kanarecznika owalnego

Canarium ovatum

0120050

Orzechy kokosowe

 

0120050-001

Orzechy arekowe/Pinangi

Areca catechu

0120060

Orzechy laskowe/ Orzechy leszczyny pospolitej

 

0120060-001

Żołędzie

Quercus spp.

 

0120060-002

Orzechy lombardzkie

Corylus maxima

0120080

Orzechy pekan

 

0120080-001

Nasiona orzesznika pięciolistkowego/Nasiona przeorzecha pięciolistkowego/Nasiona hikory pięciolistkowej

Carya ovata

0120090

Orzeszki piniowe

 

0120090-001

Orzeszki piniowe gatunków innych niż Pinus pinea

Pinus cembra

 

0120090-002

Pinus gerardiana

 

0120090-003

Pinus koraiensis

 

0120090-004

Pinus sibirica

 

0120090-005

Pinus pumila

 

0120090-006

Pinus yunnanensis

 

0120090-007

Pinus wallichiana

 

0120090-990

Pozostałe gatunki rodzaju Pinus, niewymienione osobno

 

0130010

Jabłka

 

0130010-001

Dzikie jabłka

Malus sylvestris

 

0130010-002

Tejocote

Crataegus mexicana

0130020

Gruszki

 

0130020-001

Gruszki chińskie/Nashi

Pyrus pyrifolia

 

0130020-002

Dzikie gruszki/Gruszki polne

Pyrus pyraster

 

0130020-003

Owoce gruszy chińskiej białej

Pyrus bretschneideri

0130030

Pigwy

 

0130030-001

Pigwy chińskie/Owoce pigwowca chińskiego

Pseudocydonia sinensis

 

0130030-002

Owoce pigwowca japońskiego

Chaenomeles japonica

0140010

Morele

 

0140010-001

Morele japońskie/Owoce śliwy japońskiej

Prunus mume

 

0140010-002

Owoce krzyżówki śliwy amerykańskiej i brzoskwini zwyczajnej

Prunus armeniaca x Prunus persica var. nucipersica

0140020

Czereśnie

 

0140020-001

Owoce czeremchy amerykańskiej, odmiana serotina

Prunus serotina var. serotina

 

0140020-002

Owoce czeremchy amerykańskiej, odmiana capuli

Prunus serotina var. capuli

 

0140020-003

Owoce czeremchy wirginijskiej

Prunus virginiana

 

0140020-004

Owoce derenia jadalnego/Owoce derenia właściwego

Cornus mas

 

0140020-005

Owoce wisienki kosmatej/Owoce wisienki wojłokowej

Prunus tomentosa

 

0140020-006

Wiśnie/Wiśnie pospolite

Cerasus vulgaris; syn: Prunus cerasus

0140030

Brzoskwinie

 

0140030-001

Płaskie brzoskwinie/Owoce brzoskwini płaskoowocowej

Prunus persica var. platycarpa

 

0140030-002

Nektaryny

Persica vulgaris var. nectarina; syn: Prunus persica var. nucipersica

 

0140030-990

Pozostałe krzyżówki Persica vulgaris; syn: Prunus persica, niewymienione osobno

 

0140040

Śliwki

 

0140040-001

Owoce śliwy amerykańskiej

Prunus americana

 

0140040-002

Owoce śliwy Gravesa

Prunus maritima

 

0140040-003

Owoce śliwy wiśniowej/Owoce mirobolany

Prunus cerasifera

 

0140040-004

Owoce śliwy wąskolistnej

Prunus angustifolia

 

0140040-005

Daktyle chińskie/Owoce głożyny pospolitej/Owoce jujuby pospolitej

Ziziphus jujuba; syn: Ziziphus zizyphus

 

0140040-006

Owoce śliwy okrągłej

Prunus domestica subsp. rotunda; syn: Prunus domestica subsp. italica

 

0140040-007

Renkoldy

Prunus domestica var. italica; syn: Prunus domestica subsp. rotunda

 

0140040-008

Owoce śliwy japońskiej

Prunus salicina

 

0140040-009

Śliwki Klamath

Prunus subcoradata

 

0140040-010

Mirabelki

Prunus domestica subsp. syriaca

 

0140040-011

Owoce krzyżówki śliwy i moreli

Prunus domestica x prunus armeniaca

 

0140040-012

Prunus Nadia®

Prunus salicina x Prunus avium

 

0140040-013

Owoce śliwy tarniny/Owoce tarniny

Prunus spinosa

0151010

Winogrona stołowe

 

0151010-001

Jagody aktinidii ostrolistnej/Owoce aktinidii ostrolistnej (7)

Actinidia arguta

 

0151010-002

Jagody cytryńca chińskiego/Owoce cytryńca chińskiego

Schisandra chinenesis

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

0151020-001

Owoce winorośli amurskiej

Vitis amurensis

 

0151020-002

Winogrona, odmiana muscadine

Vitis rotundifolia

0152000

Truskawki

 

0152000-001

Owoce poziomki wysokiej

Fragaria moschata

 

0152000-002

Poziomki

Fragaria vesca

0153020

Jeżyny popielice

 

0153020-001

Jeżyny Boysen

Rubus x loganobaccus × Rubus fruticosus/Rubus ursinus x Rubus idaeus

 

0153020-002

Jeżynomaliny Logana/Jeżyny Logan

Rubus x loganobaccus

 

0153020-003

Owoce krzyżówki jeżyny Logana i krzyżówek malinojeżyn

Rubus x loganobaccus x Rubus ursinus var. young

 

0153020-004

Rubus spectabilis

 

0153020-005

Malino-jeżyny „Tayberry”

Rubus sect Rubus x Rubus idaeus

 

0153020-006

Owoce jeżyny nuktajskiej

Rubus parviflorus

 

0153020-007

Owoce maliny niedźwiedziej, odmiana „Young”

Rubus ursinus var. young

 

0153020-990

Pozostałe gatunki i krzyżówki rodzaju Rubus, niewymienione osobno

 

0153030

Maliny (czerwone i żółte)

 

0153030-001

Owoce maliny teszkli/Owoce teszkli

Rubus arcticus

 

0153030-002

Owoce maliny czarnej/Owoce maliny zachodniej

Rubus occidentalis

 

0153030-003

Owoce jeżyny koreańskiej

Rubus coreanus

 

0153030-004

Owoce jeżyny głogolistnej

Rubus crataegifolius

 

0153030-005

Owoce krzyżówki maliny właściwej z maliną teszklą

Rubus idaeus x Rubus arcticus

 

0153030-006

Owoce jeżyny rdzawej

Rubus phoenicolasius

0154010

Borówki amerykańskie

 

0154010-001

Owoce aronii czerwonej (czarne, purpurowe i czerwone)

Aronia arbutifolia

 

0154010-002

Aronia melanocarpa

 

0154010-003

Aronia prunifolia

 

0154010-004

Jagody mącznicy lekarskiej/Owoce mącznicy lekarskiej

Arctostaphylos uva-ursi

 

0154010-005

Czarne jagody/Ciemne jagody/Leśne jagody/Czernice/Owoce borówki czarnej

Vaccinium myrtillus

 

0154010-006

Borówki bagienne/Jagody łochynii

Vaccinium uliginosum

 

0154010-007

Jagody berberysu zwyczajnego/Jagody berberysu pospolitego

Berberis vulgaris

 

0154010-008

Porzeczka złota

Ribes aureum

 

0154010-009

Owoce suchodrzewu sinego/Owoce wiciokrzewu sinego

Lonicera caerulea

 

0154010-010

Vaccinium parvifolium

 

0154010-011

Owoce porzeczkoagrestu „Josta”

Ribes × nidigrolaria

 

0154010-012

Owoce świdośliwy Lamarcka

Amelanchier lamarckii

 

0154010-013

Jagody mirtu zwyczajnego

Myrtus communis

 

0154010-014

Acrotriche depressa

 

0154010-015

Borówki brusznice, odmiana euroazjatycka/Borówki czerwone, odmiana euroazjatycka

Vaccinium vitis-idaea var. vitis-idaea

 

0154010-016

Borówki brusznice, odmiana północnoamerykańska/Borówki czerwone, odmiana północnoamerykańska

Vaccinium vitis-idaea var. minus

 

0154010-017

Owoce golterii szalon/Owoce golterii niebieskoczarnej

Gaultheria shallon

 

0154010-018

Owoce rokitnika zwyczajnego/Owoce rokitnika pospolitego

Hippophae rhamnoides

 

0154010-019

Owoce świdośliwy jajowatej

Amelanchier ovalis

 

0154010-020

Owoce guajawy chilijskiej

Ugni molinae

 

0154010-021

Owoce porzeczki połyskującej

Ribes divaricatum

 

0154010-990

Pozostałe gatunki i krzyżówki rodzajów Ribes iVaccinium, niewymienione osobno

 

0154020

Żurawiny

 

0154020-001

Owoce maliny moroszki/Owoce moroszki

Rubus chamaemorus

 

0154020-002

Owoce bażyny

Empetrum eamesii

 

0154020-003

Empetrum hermaphroditum

 

0154020-004

Empetrum nigrum

 

0154020-005

Empetrum rubrum

 

0154020-006

Kunzea pomifera

 

0154020-007

Owoce mitchelli

Mitchella repens

 

0154020-008

Owoce żurawiny błotnej

Vaccinium oxycoccus

0154080

Owoce bzu czarnego

 

0154080-001

Owoce woskownicy

Morella rubra

 

0154080-002

Owoce szeferdii srebrzystej/Owoce oliwnika srebrzystego

Shepherdia argentea

 

0154080-003

Owoce kudranii

Maclura tricuspidata

 

0154080-004

Owoce bzu hebd

Sambucus ebulus

 

0154080-005

Owoce kaliny koralowej

Viburnum opulus

 

0154080-006

Owoce głogu jednoszyjkowego

Crataegus monogyna

 

0154080-007

Owoce głogu dwuszyjkowego

Crataegus laevigata; syn: Crataegus oxyacantha

 

0154080-008

Owoce phalsa/Owoce falsa

Grewia asiatica

 

0154080-009

Syzygium luehmannii

 

0154080-010

Jarzębina/Owoce jarzębiny/Owoce jarzębu pospolitego

Sorbus aucuparia

 

0154080-011

Owoce świdośliwy olcholistnej

Amelanchier alnifolia

 

0154080-012

Owoce oliwnika wąskolistnego/Owoce oliwnika zwyczajnego

Elaeagnus angustifolia

 

0154080-013

Owoce jarzębu domowego

Sorbus domestica

0161010

Daktyle

 

0161010-001

Owoce euterpy warzywnej/Owoce warzywni warzywnej

Euterpe oleracea

 

0161010-002

Owoce awara

Astrocaryum vulgare

 

0161010-003

Owoce widlicy tebańskiej

Hyphaene thebaica

0161030

Oliwki stołowe

 

0161030-001

Owoce komiężnika czarnego/Owoce kanarecznika czarnego

Canarium tramdenum

 

0161030-002

Owoce komiężnika białego/Owoce kanarecznika białego/Chińskie oliwki

Canarium album

 

0161030-003

Daktyle niewolników/Myrobalany egipskie/Owoce kolibła egipskiego

Balanites aegyptiacus

0161040

Kumkwat

 

0161040-001

Limkwaty/Limekwaty

Citrus aurantiifolia x Fortunella spp.

 

0161040-002

Owoce kumkwatu japońskiego

Fortunella japonica

 

0161040-003

Owoce kumkwatu perłowego

Fortunella margarita

 

0161040-990

Pozostałe gatunki i krzyżówki rodzaju Fortunella, niewymienione osobno

 

0161050

Karambola

 

0161050-001

Owoce śliwca słodkiego

Spondias cytherea

 

0161050-002

Owoce amlaki/Owoce amli/Owoce liściokwiatu garbnikowego

Phyllanthus emblica

 

0161050-003

Babako

Vasconcellea × heilbornii

 

0161050-004

Owoce drzewa bilimbi/Owoce drzewa ogórkowego

Averrhoa bilimbi

 

0161050-005

Jabłka nerkowca/Jabłka nanerczowe

Anacardium occidentale

 

0161050-006

Owoce głożyny omszonej

Ziziphus mauritiana

 

0161050-007

Owoce jaboticaby

Myrciaria cauliflora

 

0161050-008

Owoce czapetki malajskiej/Malajskie różane jabłka

Syzygium malaccense

 

0161050-009

Owoce śliwca pierzastego

Spondias pinnata

 

0161050-010

Owoce maprangu

Bouea macrophylla

 

0161050-011

Carissa macrocarpa; syn: Carissa grandiflora

 

0161050-012

Owoce noni/Owoce morwy indyjskiej

Morinda citrifolia

 

0161050-013

Owoce czapetki jambos/Jabłka różane

Syzygium jambos

 

0161050-014

Owoce śliwca purpurowego

Spondias purpurea

 

0161050-015

Owoce santola malajskiego

Sandoricum koetjape

0161070

Czapetka kuminowa

 

0161070-001

Owoce malpigii granatolistnej/Owoce aceroli/Owoce nagwiazdki granatolistnej

Malpighia glabra

 

0161070-002

Owoce chróściny jagodnej/Owoce poziomkowego drzewa

Arbutus unedo

 

0161070-003

Jagody camu camu

Myrciaria dubia

 

0161070-004

Carissa carandas

 

0161070-005

Rajska śliwka/Ikako

Chrysobalanus icaco

 

0161070-006

Owoce goździkowca brazylijskiego/Owoce pierni brazylijskiej

Eugenia dombeyi; syn: Eugenia brasiliensis

 

0161070-007

Owoce śliwca mombin

Spondias mombin

 

0161070-008

Owoce czapetki samarangijskiej

Syzygium samarangense

 

0161070-009

Owoce liściokwiatu kwaśnego

Phyllanthus acidus; syn: Phyllanthus distichus

 

0161070-010

Owoce kokkoloby gronowej

Coccoloba uvifera

 

0161070-011

Owoce pitangi/Owoce goździkowca jednokwiatowego/Owoce pierni jednokwiatowej/Owoce eugenii jednokwiatowej

Eugenia uniflora

 

0161070-012

Owoce czapetki wodnistej/Owoce czapetki indyjskiej/Wodne jabłko różane

Syzygium aqueum

 

0161070-013

Syzygium cordatum

 

0161070-014

Syzygium guineense

0162020

Liczi chińskie/Śliwka chińska

 

0162020-001

Longany/Owoce longana

Dimocarpus longan

 

0162020-002

Owoce maruli

Sclerocarya birrea

 

0162020-003

Salak/Owoce oszpilni jadalnej/Owoce palmy salakowej/Owoce zalakki jadalnej/Owoce ospilna jadalnego

Salacca zalacca; syn: Salacca edulis

 

0162020-004

Mamon/Mamoncillo

Melicoccus bijugatus

0162030

Marakuje/ Owoce męczenicy jadalnej

 

0162030-001

Kuruby/Owoce męczennicy miękkiej

Passiflora mollissima

 

0162030-002

Owoce męczennicy olbrzymiej/Owoce granadilli olbrzymiej

Passiflora quadrangularis

 

0162030-003

Owoce męczennicy języczkowej/Granadilla

Passiflora ligularis

 

0162030-004

Owoce monstery dziurkowanej/Owoce filodendrona dziurkowanego

Monstera deliciosa

 

0162030-005

Owoce męczennicy czerwonej

Passiflora alata

0162040

Owoce opuncji figowej/ Figi indyjskie

 

0162040-001

Pitaje/Pithaje/Smocze owoce

Hylocereus undatus

 

0162040-002

Owoce pitaji czerwonej

Hylocereus triangularis

 

0162040-003

Owoce karnegii olbrzymiej

Carnegiea gigantea

0162060

Owoce hebanowca wirginijskiego/Owoce hurmy wirginijskiej

 

0162060-001

Owoce czarnej persymony/Owoce czarnej hurmy

Diospyros digyna

 

0162060-002

Owoce pouterii zielonej

Pouteria viridis

 

0162060-003

Owoce sapoty białej/Owoce kazimiry jadalnej/Owoce kazimierki jadalnej

Casimiroa edulis

 

0162060-004

Canistel

Pouteria campechiana

0163010

Awokado

 

0163010-001

Awokado do produkcji oliwy

Persea americana

0163020

Banany

 

0163020-001

Banany

Musa acuminata

 

0163020-002

Musa balbisiana

 

0163020-003

Musa acuminata x Musa balbisiana

 

0163020-004

Banany karłowate/Banany chińskie

Musa acuminata

 

0163020-005

Plantany

Musa acuminata

 

0163020-006

Musa balbisiana

 

0163020-007

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163040

Papaje

 

0163040-001

Owoce bligii pospolitej/Owoce ackee

Blighia sapida

 

0163040-002

Owoce akki Sellowa/Owoce feijoi Sellowa/Owoce fejhoi sellowskiej

Acca sellowiana; syn: Feijoa sellowiana

 

0163040-003

Owoce langsatu/Owoce słodliwki pospolitej

Lansium domesticum

 

0163040-004

Owoce mangostanu/Owoce mangostanu właściwego/Owoce żółcierzy smakowitej/Owoce smaczeliny

Garcinia mangostana

 

0163040-005

Owoce lulo/Owoce psianki lulo

Solanum quitoense

 

0163040-006

Owoce paw-paw/Owoce urodlinu trzyłatowego

Asimina triloba

 

0163040-007

Owoce cyfomandry/Owoce tamarillo/Owoce pomidora drzewiastego

Cyphomandra betacea; syn: Solanum betaceum

0163060

Czerymoja

 

0163060-001

Owoce feronii słoniowej

Limonia acidissima

 

0163060-002

Owoce flaszowca różnolistnego/Ilama

Annona diversifolia

 

0163060-003

Owoce pouterii sapoty/Mamey zapote

Pouteria sapota

 

0163060-004

Owoce jagua

Genipa americana

 

0163060-005

Pulasany

Nephelium mutabile

 

0163060-006

Rambutan/Owoce jagodzianu rambutan

Nephelium lappaceum

 

0163060-007

Owoce sapodilli/Owoce pigwicy właściwej/Owoce sączyńca właściwego

Manilkara zapota

 

0163060-008

Jabłka cukrowe/Owoce flaszowca łuskowatego

Annona squamosa

 

0163060-009

Jabłka z Jamajki/Owoce flaszowca siatkowatego

Annona reticulata

0163070

Gujawa/Gruszla

 

0163070-001

Gujawy/Owoce guajawy właściwej

Psidium guineense

 

0163070-002

Owoce guajawy truskawkowej

Psidium cattleianum; syn: Psidium littorale

 

0163070-003

Gujawy kostarykańskie

Psidium friedrichsthalianum

 

0163070-004

Owoce guayabillo

Psidium sartorianum

 

0163070-005

Owoce gujawy parà

Psidium acutangulum

0163090

Owoce chlebowca

 

0163090-001

Owoce chlebowca różnolistnego

Artocarpus heterophyllus

 

0163090-990

Pozostałe gatunki rodzaju Artocarpus, niewymienione osobno

 

0200000

0211000

Podgrupa

a)

ziemniaki

 

0211000-001

Ziemniak, odmiana andigena

Solanum tuberosum subsp. andigena

0212010

Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

 

0212010-001

Ksantosoma czarna/Żółtosocza czarna

Xanthosoma violaceum

 

0212010-002

Paciorecznik/Kanna/Kwiatotrzcina

Canna indica; syn: Canna edulis

 

0212010-003

Kołczoch jadalny

Sechium edule

 

0212010-004

Kolokazja jadalna, odmiana Esculenta/Taro, odmiana Esculenta

Colocasia esculenta var. esculenta

 

0212010-005

Kolokazja jadalna, odmiana Antiquorum/Taro, odmiana Antiquorum

Colocasia esculenta var. antiquorum

 

0212010-006

Korzenie dziwidła Riviera

Amorphophallus konjac

 

0212010-007

Żółtosocza strzałkowata

Xanthosoma sagittifolium

0212030

Pochrzyn

 

0212030-001

Amazońska fasola yam

Pachyrhizus tuberosus

 

0212030-002

Apios americana

 

0212030-003

Andyjska fasola yam

Pachyrhizus ahipa

 

0212030-004

Kłębian kątowaty

Pachyrhizus erosus

0212040

Maranta trzcinowata

 

0212040-001

Lotos orzechodajny/Lotus orzechodajny/Nurzykłąb orzechodajny

Nelumbo nucifera

0213020

Marchew

 

0213020-001

Odmiany marchwi kolorowej

Daucus carota subsp. sativus

 

0213020-002

Marchew mini

Daucus carota subsp. sativus

0213040

Chrzan pospolity

 

0213040-001

Korzenie mniszka pospolitego/Korzenie mniszka lekarskiego

Taraxacum sect. Ruderalia; syn: Taraxacum officinale

 

0213040-002

Korzenie goryczki żółtej

Gentiana lutea

0213050

Słonecznik bulwiasty

 

0213050-001

Bulwa japońska/Czyściec bulwiasty

Stachys affinis

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

 

0213070-001

Korzenie arcydzięgla litworu/Korzenie dzięgla lekarskiego

Angelica archangelica

 

0213070-002

Korzenie biedrzeńca mniejszego

Pimpinella saxifraga

 

0213070-003

Korzenie lubczyku ogrodowego

Levisticum officinale

 

0213070-004

Korzenie pokrzywy

Urtica dioica

 

0213070-005

Pozostałe gatunki rodzaju Urtica, niewymienione osobno

 

 

0213070-006

Świerząbek bulwiasty

Chaerophyllum bulbosum

0213080

Rzodkiew

 

0213080-001

Rzodkiew czarna/Rzodkiew zimowa

Raphanus sativus

 

0213080-002

Rzodkiew japońska/Daikon

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0213080-003

Korzenie maki/Korzenie macy

Lepidium meyenii

 

0213080-004

Rzodkiewki

Raphanus sativus var. radicula

 

0213080-005

Orzechy chufa/Ciboria jadalna/Migdały ziemne

Cyperus esculentus

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

 

0213090-001

Łopian większy

Arctium lappa

 

0213090-002

Korzenie dzwonka rapunkuła/Korzenie rapunkuła

Campanula rapunculus

 

0213090-003

Wężymord czarny korzeń/Wężymord hiszpański/Skorzonera/Czarny korzeń

Scorzonera hispanica

 

0213090-004

Kucmerka/Marek kucmerka/Skirret

Sium sisarum

 

0213090-005

Skolimus hiszpański

Scolymus hispanicus

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

 

0213110-001

Gorczyca bulwiasta

Brassica juncea subsp. napiformis

0220010

Czosnek

 

0220010-001

Czosnek skośny

Allium obliquum

0220020

Cebula

 

0220020-001

Cipollotto Nocerino (ChNP)

Allium cepa, grupa cebuli zwyczajnej

 

0220020-002

Cebula perłowa

Allium ampeloprasum ampeloprasum, grupa pora; syn: Allium porrum

 

0220020-003

Cebula chińska/Szczypior Rakkyo

Allium chinense

 

0220020-004

Cebula srebrzysta

Allium cepa, grupa cebuli zwyczajnej

0220030

Szalotka

 

0220030-001

Szara szalotka francuska

Allium oschaninii

 

0220030-002

Czosnek turkiestański

Allium stipitatum

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

 

0220040-001

Cebula wielopiętrowa

Allium ×proliferum; syn: Allium cepa var. proliferum

0231010

Pomidory

 

0231010-001

Miechunka rozdęta/Garliczka/Pęcherzyca

Physalis alkekengi

 

0231010-002

Miechunka peruwiańska/Miechunka jadalna/Rodzynek brazylijski

Physalis peruviana

 

0231010-003

Pomidory drobnoowocowe/Pomidory koktajlowe

Lycopersicon esculentum var. cerasiforme

 

0231010-004

Pomidory truskawkowe/Miechunka peruwiańska

Physalis grisea; syn: Physalis edulis

 

0231010-005

Owoce kolcowoju/Jagody Goji

Lycium barbarum

 

0231010-006

Lycium chinense

 

0231010-007

Psianka stuliszolistna/Dziki pomidor

Solanum sisymbriifolium

 

0231010-008

Pomidor gruszkowaty

Lycopersicon esculentum var. pyriforme

 

0231010-009

Miechunka pomidorowa

Physalis philadelphica

0231020

Papryka roczna

 

0231020-001

Papryka roczna/Pieprzowiec ostry/Pieprz chilijski

Capsicum annuum var. annuum

 

Capsicum baccatum

 

Capsicum chinense

 

Capsicum frutescens

 

Capsicum pubescens

0231030

Oberżyny/Bakłażany

 

0231030-001

Bakłażan afrykański

Solanum macrocarpon

 

0231030-002

Bakłażan etiopski

Solanum aethiopicum

 

0231030-003

Psianka pepino/Psianka melonowata/Pepino

Solanum muricatum

 

0231030-004

Solanum incanum

 

0231030-005

Solanum torvum

0232010

Ogórki

 

0232010-001

Ogórek melon

Cucumis melo var. flexuosus

 

0232010-002

Dosakay/Ogórek indyjski

Cucumis sativus

0232020

Korniszony

 

0232020-001

Ogórek antylski/Anguria

Cucumis anguria subsp. anguria

0232030

Cukinie

 

0232030-001

Trukwa ostrokątna/Gąbczak kanciasty

Luffa acutangula

 

0232030-002

Tykwa pospolita/Kalebasa

Lagenaria siceraria

 

0232030-003

Kolczoch jadalny

Sechium edule

 

0232030-004

Coccinia grandis

 

0232030-005

Parwal

Trichosanthes dioica

 

0232030-006

Gurdlina ogórkowa/Gurdlina wężowa

Trichosanthes cucumerina var. anguina

 

0232030-007

Przepękla ogórkowata/Balsamka ogórkowata

Momordica charantia

 

0232030-008

Dynia zwyczajna

Cucurbita pepo

0233010

Melony

 

0233010-001

Ogórek kiwano/Ogórek afrykański/Melon rogowaty

Cucumis metuliferus

0233020

Dynie olbrzymie

 

0233020-001

Dynia piżmowa

Cucurbita moschata

 

0233020-002

Woszcza szorstka/Arbuz chiński

Benincasa hispida

 

0233020-003

Dynia olbrzymia (odmiany późne)

Cucurbita maxima

0234000

Podgrupa

d)

kukurydza cukrowa

 

0234000-001

Kukurydza miniaturowa

Zea mays

0241010

Brokuły

 

0241010-001

Brokuł/Brokuł włoski/Kapusta szparagowa

Brassica oleracea var. italica

 

0241010-002

Brokuł chiński

Brassica oleracea var. alboglabra

 

0241010-003

Kapusta kwitnąca/Kapusta choi sum (8)

Brassica rapa var. parachinensis

 

0241010-004

Rapini

Brassica rapa Broccoletto Group

0241020

Kalafiory

 

0241020-001

Kalafior romanesco

Brassica oleracea var. botrytis

0242020

Kapusty głowiaste

 

0242020-001

Kapusta głowiasta właściwa

Brassica oleracea var. capitata

 

0242020-002

Kapusta głowiasta czerwona

Brassica oleracea var. capitata f. rubra

 

0242020-003

Kapusta głowiasta włoska

Brassica oleracea var. sabauda

 

0242020-004

Kapusta głowiasta biała

Brassica oleracea var. capitata f. alba

0243010

Kapusta pekińska/Kapusta petsai

 

0243010-001

Kapusta tatsoi

Brassica rapa var. rosularis

 

0243010-002

Kapusta sitowa/Gorczyca sarepska/Gorczyca modra

Brassica juncea

 

0243010-003

Komatsuna

Brassica perviridis

 

0243010-004

Mizuna (9)

Brassica rapa subsp. nipposinica

 

0243010-005

Kapusta chińska/Kapusta pakchoi

Brassica chinensis

 

0243010-006

Nać rzepy białej (10)

Brassica rapa subsp. rapa

0243020

Jarmuż

 

0243020-001

Kapusta bezgłowa zielona/Kapusta pastewna/Kapusta zimowa

Brassica oleracea var. viridis

 

0243020-002

Kapusta głąbiasta/Kapusta pastewna

Brassica oleracea var. acephala subvar. medullosa

 

0243020-003

Brassica oleracea var. longata

 

0243020-004

Liście kalarepy (11)

Brassica oleracea var. gongylodes

 

0243020-005

Rzepa naciowa

Brassica napus var. pabularia

 

0243020-006

Kapusta portugalska

Brassica oleracea convar. costata

0251010

Roszpunka warzywna

 

0251010-001

Roszpunka warzywna/Roszpunka jadalna

Valerianella eriocarpa

0251020

Sałaty

 

0251020-001

Sałata krucha/Sałata lodowa

Lactuca sativa grupa sałaty kruchej

 

0251020-002

Sałata masłowa

Lactuca sativa, grupa sałaty masłowej

 

0251020-003

Sałata głowiasta

Lactuca sativagrupa sałaty głowiastej

 

0251020-004

Sałata rzymska

Lactuca sativa grupa sałaty rzymskiej

0251030

Endywia o liściach szerokich

 

0251030-001

Cykoria endywia, odmiana kędzierzawa

Cichorium endivia var. crispum

 

0251030-002

Mniszek lekarski/Mniszek pospolity

Taraxacum sect. Ruderalia; syn: Taraxacum officinale

 

0251030-003

Cykoria katalońska/Cykoria szparagowa

Cichorium intybus

 

0251030-004

Cykoria czerwona/Radicchio

Cichorium intybus var. foliosum

 

0251030-005

Cykoria podróżnik „głowa cukru”

Cichorium intybus, grupa cykorii podróżnik „głowa cukru”

 

0251030-006

Cykoria warzywna/Cykoria brukselska

Cichorium intybus var. foliosum

0251040

Rzeżucha i inne kiełki i pędy

 

0251040-001

Kiełki lucerny siewnej

Medicago sativa subsp. sativa

 

0251040-002

Kiełki szczypiora czosnkowego/Kiełki czosnku bulwiastego/Kiełki czosnku chińskiego

Allium tuberosum

 

0251040-003

Kiełki brokuła włoskiego/Kiełki kapusty szparagowej

Brassica oleracea var. italica

 

0251040-004

Kiełki rzodkwi japońskiej

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0251040-005

Pędy imbiru lekarskiego

Zingiber officinale

 

0251040-006

Kiełki fasoli złotej

Vigna radiata

 

0251040-007

Pędy i kiełki grochu zwyczajnego

Pisum sativum

 

0251040-008

Kiełki rokietty siewnej/Kiełki rukoli

Eruca sativa

 

0251040-009

Kiełki soi zwyczajnej

Glycine max

 

0251040-010

Pędy i kiełki słonecznika zwyczajnego

Helianthus annuus

 

0251040-011

Pędy pszenicy zwyczajnej

Triticum aestivum

 

0251040-990

Pozostałe gatunki wykorzystywane do produkcji kiełków lub pędów

 

0251060

Rokietta siewna/rukola

 

0251060-001

Dwurząd wąskolistny

Diplotaxis tenuifolia

0251080

Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

 

0251080-001

Boćwina

Beta vulgaris var. flavescens

 

0251080-002

Endywia o liściach szerokich

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251080-003

Kapusta sitowa/Gorczyca sarepska/Gorczyca modra

Brassica juncea

 

0251080-004

Sałaty

Lactuca sativa

 

0251080-005

Szpinak

Spinacia oleracea

 

0251080-990

Pozostałe gatunki zbierane na etapie młodych liści

 

0252010

Szpinak

 

0252010-001

Szarłat

Amaranthus blitum

 

0252010-002

Amaranthus cruentus

 

0252010-003

Amaranthus dubius

 

0252010-004

Amaranthus tricolor

 

0252010-005

Amaranthus viridis

 

0252010-006

Cestrum latifolium

 

0252010-007

Wernonia

Vernonia spp.

 

0252010-008

Liście fasolnika wężowego

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0252010-009

Liście manioka jadalnego/Liście podpłomycza najużyteczniejszego

Manihot esculenta

 

0252010-010

Złocień wieńcowy

Chrysanthemum coronarium

 

0252010-011

Tetragonia czworożna/Szpinak nowozelandzki

Tetragonia tetragoniodes

 

0252010-012

Komosa ogrodowa

Atriplex hortensis

 

0252010-013

Liście wilca ziemniaczanego/Liście batata

Ipomoea batatas

 

0252010-014

Żółtosocza strzałkolistna/Ksantosoma strzałkolistna

Xanthosoma sagittifolium

0252020

Portulaka pospolita

 

0252020-001

Solanka sodowa

Salsola soda

 

0252020-002

Soliród zielny

Salicornia europea

 

0252020-003

Kowniatek morski/Koper morski

Crithmum maritimum

 

0252020-004

Aster solny

Aster tripolium

 

0252020-005

Zatrwian zwyczajny

Limonium vulgare

 

0252020-006

Portulaka zimowa

Montia perfoliata

0252030

Boćwina

 

0252030-001

Liście boćwiny zwyczajnej

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0252030-002

Burak liściowy/Boćwina szerokoogonkowa

Beta vulgaris var. cycla

0253000

Podgrupa

c)

liście winorośli i podobne odmiany

 

0253000-001

Pędy cha-om/Pędy acacia pennata

Acacia pennata

 

0253000-002

Wyćwiklin biały/Miłowój biały/Szpinak malabarski

Basella alba

0254000

Podgrupa

d)

rukiew wodna

 

0254000-001

Wilec wodny/Szpinak wodny/Kangkung

Ipomea aquatica

 

0254000-002

Marsylia zmiennolistna/Marsylia karbowana/Marsylia australijska

Marsilea crenata

 

0254000-003

Neptunia warzywna

Neptunia oleracea

0255000

Podgrupa

e)

cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

 

0255000-001

Liście mniszka lekarskiego (pędzone)

Taraxacum sect. Ruderalia; syn: Taraxacum officinale

0256020

Szczypiorek

 

0256020-001

Szczypior czosnkowy/Czosnek bulwiasty/Czosnek chiński

Allium tuberosum

 

0256020-002

Czosnek niedźwiedzi

Allium ursinum

0256030

Liście selera

 

0256030-001

Arcydzięgiel litwor/Dzięgiel lekarski (liście i łodygi)

Angelica archangelica

 

0256030-002

Krwiściąg lekarski

Sanguisorba officinalis

 

0256030-003

Liście kminku zwyczajnego

Carum carvii

 

0256030-004

Liście kolendry siewnej

Coriandrum sativum

 

0256030-005

Liście kolendry meksykańskiej

Eryngium foetidum

 

0256030-006

Nać kopru ogrodowego

Anethum graveolens

 

0256030-007

Nać kopru włoskiego

Foeniculum vulgare

 

0256030-008

Liście kozieradki pospolitej/Liście koniczyny greckiej

Trigonella foenum-graecum

 

0256030-009

Ruta zwyczajna

Ruta graveolens

 

0256030-010

Liście lubczyku ogrodowego

Levisticum officinale

 

0256030-011

Biedrzeniec wielki

Pimpinella major

 

0256030-012

Krwiściąg mniejszy

Sanguisorba minor

 

0256030-013

Szczaw

Rumex flexuosus

 

0256030-014

Rumex hydrolapathum

 

0256030-015

Rumex rugosus; syn: Rumex acetosa subsp. ambiguus

 

0256030-016

Rumex sanguineus

 

0256030-017

Marchewnik anyżkowy/Mirnik wonny/Trzebula hiszpańska

Myrrhis odorata

0256040

Pietruszka – nać

 

0256040-001

Nać pietruszki

Petroselinum crispum convar. radicosum

0256050

Szałwia lekarska

 

0256050-001

Ogórecznik lekarski

Borago officinalis

 

0256050-002

Kocanki włoskie

Helichrysum italicum

 

0256050-003

Szałwia krzewiasta

Salvia fruticosa; syn: Salvia triloba

 

0256050-004

Szałwia meksykańska

Salvia leucantha

 

0256050-990

Pozostałe gatunki i krzyżówki rodzaju Salvia, niewymienione osobno

 

0256060

Rozmaryn lekarski

 

0256060-001

Santolina rozmarynolistna

Santolina rosmarinifolia; syn: Santolina virens

0256070

Macierzanka pospolita/Tymianek pospolity

 

0256070-001

Macierzanka piaskowa

Thymus serpyllum

 

0256070-002

Oregano tureckie/Oregano kreteńskie

Origanum onites

 

0256070-003

Micromeria biflora; syn: Satureja biflora

 

0256070-004

Macierzanka cytrynowa

Thymus xcitriodorus

 

0256070-005

Majeran ogrodowy/Majeranek

Origanum majorana; syn: Majorana hortensis

 

0256070-006

Majeranek hiszpański

Thymus mastichina

 

0256070-007

Lebiodka pospolita/Oregano

Origanum vulgare

 

0256070-008

Cząber ogrodowy

Satureja hortensis

 

0256070-009

Oregano syryjskie

Origanum syriacum

 

0256070-010

Cząber górski

Satureja montana

0256080

Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

 

0256080-001

Mięta wonna

Mentha suaveolens

 

0256080-002

Wąkrota azjatycka/Gotu kola

Centella asiatica

 

0256080-003

Mięta pieprzowa, odmiana cytrynowa

Mentha ×piperita nm. citrata

 

0256080-004

Mięta drobna/Mięta korsykańska

Mentha requienii

 

0256080-005

Cukinie (kwiaty jadalne)

Cucurbita pepo, grupa cukinii

 

0256080-006

Mięta imbirowa

Mentha ×gracilis

 

0256080-007

Bazylia grecka

Ocimum basilicum var. minimum

 

0256080-008

Bazylia amerykańska

Ocimum americanum

 

0256080-009

Bazylia azjatycka/Tulsi/Tulasi

Ocimum tenuiflorum

 

0256080-010

Melisa lekarska

Melissa officinalis

 

0256080-011

Bazylia cytrynowa

Ocimum ×citriodorum

 

0256080-012

Kalaminta

Calamintha nepeta; syn: Clinopodium nepeta

 

0256080-013

Tułacz sercowaty/Tułacz pstry/Pstrolistka sercowata

Houttuynia cordata

 

0256080-014

Aksamitka drobna (kwiaty jadalne)

Tagetes minuta

 

0256080-015

Tagetes tenuifolia

 

0256080-016

Pozostałe gatunki rodzaju Tagetes, niewymienione osobno

 

 

0256080-017

Nasturcja (liście i kwiaty jadalne)

Tropaeolum majus

 

0256080-018

Tropaeolum minus

 

0256080-019

Mięta polej

Mentha pulegium

 

0256080-020

Mięta pieprzowa

Mentha ×piperita

 

0256080-021

Nagietek lekarski (kwiaty jadalne)

Calendula officinalis

 

0256080-022

Limnofilia pachnąca

Limnophila aromatica

 

0256080-023

Mięta zielona

Mentha spicata; syn: Mentha viridis

 

0256080-024

Bazylia tajska

Ocimum basilicum var. thyrsiflorum

 

0256080-025

Kolendra wietnamska/Mięta wietnamska

Persicaria odorata

 

0256080-026

Mięta nadwodna

Mentha aquatica

 

0256080-990

Pozostałe kwiaty jadalne

 

 

0256080-991

Pozostałe gatunki i krzyżówki rodzaju Mentha, niewymienione osobno

 

0256090

Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

 

0256090-001

Liście murrai Koeniga/Liście curry

Murraya koeningii; syn: Bergera koenigi

 

0256090-002

Liście papedy/Liście limonki kaffir

Citrus hystrix

 

0256090-003

Senna siamea

 

0256090-004

Liście dzikiego betelu

Piper sarmentosum

0256100

Estragon

 

0256100-001

Lippia słodka

Lippia dulcis; syn: Phyla dulcis

 

0256100-002

Komosa piżmowa/Komosa meksykańska

Dysphania ambrosioides

 

0256100-003

Hyzop lekarski

Hyssopus officinalis

 

0256100-004

Palczatka cytrynowa

Cymbopogon citratus

 

0256100-005

Meksykańskie oregano

Lippia graveolens

 

0256100-006

Pokrzywa zwyczajna

Urtica dioica

 

0256100-007

Pozostałe gatunki rodzaju Urtica, niewymienione osobno

 

 

0256100-008

Estragon/Bylica estragon/Bylica dragonek

Artemisia dracunculoides

 

0256100-009

Stewia

Stevia rebaudiana

0260010

Fasola (w strąkach)

 

0260010-001

Fasola adzuki

Vigna angularis

 

0260010-002

Fasolnik wężowy

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0260010-003

Wyka bób/Bób

Vicia faba (wszelkie subspp. i var.)

 

0260010-004

Fasola zwykła

Phaseolus vulgaris (wszelkie subspp. i var.)

 

0260010-005

Wyka soczewicowata

Vicia ervilia; syn: Ervum ervilia

 

0260010-006

Fasola guar

Cyamopsis tetragonoloba

 

0260010-007

Kanawalia mieczokształtna

Canavalia ensiformis

 

0260010-008

Fasolnik egipski/Wspięga pospolita

Lablab purpureus

 

0260010-009

Fasola półksiężycowata/Fasola limeńska

Phaseolus lunatus var. lunatus

 

0260010-010

Wyka jednokwiatowa

Vicia monanthos

 

0260010-011

Fasola mungo

Vigna radiata

 

0260010-012

Fasola ryżowa

Vigna umbellata

 

0260010-013

Fasola wielokwiatowa

Phaseolus coccineus

 

0260010-014

Soja zwyczajna

Glycine max

 

0260010-015

Parkia wspaniała

Parkia speciosa

 

0260010-016

Wyka siewna

Vicia sativa var. sativa

 

0260010-017

Fasolnik chiński/Wspięga chińska

Vigna unguiculata var. sesquipedalis

0260020

Fasola (bez strąków)

 

0260020-001

Gatunki objęte numerami kodów 0260010-xxx, bez strąków

 

0260030

Groch (w strąkach)

 

0260030-001

Głąbigroszek szkarłatny

Tetragonolobus purpureus

 

0260030-002

Groszek zwyczajny/Groszek siewny/Lędźwian siewny

Lathyrus sativus

 

0260030-003

Ciecierzyca pospolita

Cicer arietinum subsp. arietinum

 

0260030-004

Groch zwyczajny

Pisum sativum (wszelkie subspp. i var.)

 

0260030-005

Strąki moringi olejodajnej

Moringa oleifera; syn: Moringa pterygosperma

 

0260030-006

Nasiona nikli indyjskiej

Cajanus cajan

0260040

Groch (bez strąków)

 

0260040-001

Gatunki objęte numerami kodów 0260030-xxx, bez strąków

 

0260050

Soczewica

 

0260050-001

Łubin biały

Lupinus albus subsp. albus

 

0260050-002

Lupinus angustifolius

 

0260050-003

Lupinus luteus

 

0260050-004

Lupinus mutabilis

0270010

Szparagi

 

0270010-001

Kiełki chmielu zwyczajnego

Humulus lupulus

0270020

Karczochy hiszpańskie

 

0270020-001

łodygi ogórecznika lekarskiego

Borago officinalis

0270050

Karczochy zwyczajne

 

0270050-001

Kwiaty banana palmistego

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

 

Krzyżówki Musa acuminata x Musa balbisiana

0270060

Pory

 

0270060-001

Por egipski/Kurrat/Por dziki

Allium kurrat; syn: Allium ampeloprasum ampeloprasum var. kurrat

0280010

Grzyby uprawne

 

0280010-001

Pieczarka dwuzarodnikowa

Agaricus bisporus

 

0280010-002

Głownia kukurydzy

Ustilago maydis

 

0280010-003

Płomyczek aksamitnotrzonowy/Zimówka aksamitnotrzonkowa/Grzyb zimowy

Flammulina velutipes

 

0280010-004

Fusarium venenatum

Fusarium venenatum

 

0280010-005

Pieczarka polowa

Agaricus arvensis

 

0280010-006

Ucho bzowe

Auricularia auricula-judae

 

0280010-007

Łuskwiak nameko

Pholiota nameko

 

0280010-008

Boczniak ostrygowaty

Pleurotus ostreatus

 

0280010-009

Pochwiak wielkopochwowy/Pochwiak pochwiasty

Volvariella volvacea

 

0280010-010

Soplówka jeżowata

Hericium erinaceus

 

0280010-011

Twardnik japoński/Twardziak jadalny/Grzyb shiitake

Lentinula edodes

 

0280010-012

Bokownik wiązowy/Shimej

Hypsizygus tessulatus: syn: Hypsizygus marmoreus

 

0280010-013

Trzęsak morszczynowaty

Tremella fuciformis

 

0280010-014

Gąsówka naga/Bedłka fioletowa

Clytocibe nuda; syn: Lepista nuda

 

0280010-990

Pozostałe grzyby uprawne

 

 

0280010-991

Pozostałe gatunki rodzaju Pleurotus, niewymienione osobno

 

0280020

Grzyby dzikie

 

0280020-001

Borowik szlachetny/Prawdziwek

Boletus edulis

 

0280020-002

Pieprznik

Cantharellus spp.

 

0280020-003

Kolczak obłączasty/Skrzypiel

Hydnum repandum

 

0280020-004

Lejkowiec dęty

Craterellus cornucopioides

 

0280020-005

Smardz

Morchella spp.

 

0280020-006

Trufla czarnozarodnikowa

Tuber melanosporum

 

0280020-007

Trufla biała/Trufla biała piemoncka

Tuber magnatum

 

0280020-008

Majówka wiosenna/Gąska wiosenna/Gąska podkowiasta

Calocybe gambosa

 

0280020-009

Twardzioszek przydrożny

Marasmius oreades

 

0280020-010

Trufla letnia/Letnia trufla czarna

Tuber aestivum; syn: Tuber uncinatum

 

0280020-990

Pozostałe grzyby dzikie

 

 

0280020-991

Pozostałe gatunki rodzaju Tuber, niewymienione osobno

 

0280990

Mchy i porosty

 

0280990-001

Płucnica islandzka/Mech islandzki

Cetraria islandica

 

0280990-990

Inne mchy i porosty

 

0290000

Grupa

Algi i organizmy prokariotyczne

 

0290000-001

Chrzęścica kędzierzawa/Karagen/Mech irlandzki

Chondrus crispus

 

0290000-002

Listownica japońska/Kombu

Saccharina japonica

 

0290000-003

Spirulina

Arthrospira maxima

 

0290000-004

Arthrospira platensis

 

0290000-990

Pozostałe algi

 

 

0290000-991

Pozostałe organizmy prokariotyczne

 

0300000

0300010

Fasola

 

0300010-001

Gatunki objęte numerami kodów 0260010-xxx, nasiona suszone

 

0300030

Groch

 

0300030-001

Gatunki objęte numerami kodów 0260030-xxx, nasiona suszone

 

0400000

0401060

Ziarna rzepaku

 

0401060-001

Nasiona rzodkwi oleistej

Raphanus sativus convar. oleifer

 

0401060-002

Nasiona rzepiku/Nasiona rzepy olejnej

Brassica rapa subsp. oleifera

0401070

Ziarna soi zwyczajnej

 

0401070-001

Nasiona moringi olejodajnej

Moringa oleifera; syn: Moringa pterygosperma

0401100

Nasiona dyni

 

0401100-001

Nasiona arbuza

Citrullus vulgaris; syn: Citrullus lanatus

 

0401100-990

Pozostałe nasiona gatunków rodziny Cucurbitaceae, niewymienione osobno

 

0401110

Nasiona krokoszu barwierskiego

 

0401110-001

Nasiona ostropestu plamistego

Silybum marianum

 

0401110-002

Nasiona olejarki abisyńskej/Nasiona nigru

Guizotia abyssinica

0401120

Nasiona ogórecznika lekarskiego

 

0401120-001

Nasiona nawrotu polnego

Buglossoides arvensis; syn: Lithospermum arvense

 

0401120-002

Nasiona wiesiołka dwuletniego

Oenothera biennis

 

0401120-003

Nasiona miesiącznicy

Lunaria annua

 

0401120-004

Lunaria rediviva

 

0401120-005

Nasiona pachnotki zwyczajnej

Perilla frutescens

 

0401120-006

Nasiona żmijowca babkowatego

Echium plantagineum

0401150

Rącznik pospolity

 

0401150-001

Nasiona winorośli właściwej

Vitis vinifera

 

0401150-002

Nasiona rokitnika zwyczajnego

Hippophaë rhamnoides

0402020

Nasiona palm olejowych

 

0402020-001

Orzechy arganii żelaznej/Orzechy olejary żelaznej

Argania spinosa

 

0402020-002

Orzechy palmy babassu

Attalea speciosa; syn: Orbignya phalerata

 

0402020-003

Orzechy simmondsji kalifornijskiej/Orzechy jojoba

Simmondsia chinensis

 

0402020-004

Orzechy drzewa masłowego/Orzechy drzewa Parka

Vitellaria paradoxa

0500000

0500020

Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome

 

0500020-001

Szarłat

Amaranthus caudatus

 

0500020-002

Amaranthus cruentus

 

0500020-003

Amaranthus hypochondriacus

 

0500020-004

Komosa bladołodygowa/Komosa canihua

Chenopodium pallidicaule

 

0500020-005

Komosa ryżowa

Chenopodium quinoa

0500030

Kukurydza

 

0500030-001

Kukurydza zwyczajna

Zea mays var. indurata

0500040

Proso zwyczajne

 

0500040-001

Czarne fonio

Digitaria iburua

 

0500040-002

Mozga kanaryjska/Kanar

Phalaris canariensis

 

0500040-003

Manneczka łękowata

Eleusine coracana subsp. coracana

 

0500040-004

Włośnica ber/Ber/Czumiza

Setaria italica

 

0500040-005

Łzawica ogrodowa

Coix lacryma-jobi

 

0500040-006

Panicum sumatrense

 

0500040-007

Rosplenica perłowa

Pennisetum glaucum

 

0500040-008

Miłka abisyńska/Teff

Eragrostis tef

 

0500040-009

Palusznik cienki/Proso fonio

Digitaria exilis

0500060

Ryż siewny

 

0500060-001

Ryż afrykański

Oryza glaberrima

 

0500060-002

Krzyżówka Nerica®

Oryza sativa x oryza glaberrima

 

0500060-003

Zizania wodna/Ostruda wodna/Dziki ryż/Wodny owies

Zizania aquatica

0500080

Sorgo japońskie

 

0500080-001

Sorgo zwyczajne

Sorghum bicolor

 

0500080-002

Sorgo sudańskie/Trawa sudańska

Sorghum × drummondii

 

0500080-990

Pozostałe gatunki rodzaju Sorghum, niewymienione osobno

 

0500090

Pszenica zwyczajna

 

0500090-001

Pszenica twarda

Triticum turgidum subsp. durum; syn: Triticum durum

 

0500090-002

Pszenica samopsza

Triticum monococcum subsp. monococcum

 

0500090-003

Pszenica płaskurka

Triticum turgidum subsp. dicoccon; syn: Triticum dicoccum

 

0500090-004

Pszenica kamut

Triticum turgidum subsp. turanicum

 

0500090-005

Pszenica orkisz/Orkisz

Triticum aestivum subsp. spelta; syn: Triticum spelta

 

0500090-006

Pszenżyto

×Triticosecale

 

0500090-990

Pozostałe gatunki rodzaju Triticum, niewymienione osobno

 

0600000

0631030

Róża

 

0631030-001

Migdałowiec

Amygdalus communis; syn: Prunus dulcis

 

0631030-002

Pysznogłówka szkarłatna/Pysznogłówka czerwona

Monarda didyma

 

0631030-003

Pomarańcza gorzka/Pomarańcza kwaśna

Citrus aurantium

 

0631030-004

Robinia akacjowa/Robinia biała

Robinia pseudoacacia

 

0631030-005

Ukwap dwupienny

Antennaria dioica

 

0631030-006

Złocień wielokwiatowy

Chrysanthemum morifolium

 

0631030-007

Cynamon

Cinnamomum spp.

 

0631030-008

Szałwia muszkatołowa

Salvia sclarea

 

0631030-009

Chaber bławatek

Centaurea cyanus

 

0631030-010

Pierwiosnek lekarski

Primula veris

 

0631030-011

Stokrotka pospolita

Bellis perennis

 

0631030-012

Janowiec barwierski

Genista tinctoria

 

0631030-013

Bez czarny/Bez lekarski

Sambucus nigra

 

0631030-014

Mak polny

Papaver rhoeas

 

0631030-015

Dziewanna drobnokwiatowa

Verbascum thapsus

 

0631030-016

Głóg

Crataegus spp.

 

0631030-017

Wrzos zwyczajny

Calluna vulgaris

 

0631030-018

Prawoślaz wysoki/Malwa ogrodowa

Alcea rosea; syn: Althaea rosea

 

0631030-019

Kasztanowiec zwyczajny

Aesculus hippocastanum

 

0631030-020

Ostróżeczka polna/Ostróżka polna

Consolida regalis; syn: Delphinium consolida

 

0631030-021

Lawenda wąskolistna/Lawenda lekarska/Lawenda zwykła

Lavandula angustifolia; syn: Lavandula officinalis

 

0631030-022

Ślaz dziki

Malva sylvestris

 

0631030-023

Wiązówka błotna

Filipendula ulmaria

 

0631030-024

Dziewanna

Verbascum spp.

 

0631030-025

Pomarańcza

Citrus sinensis

 

0631030-026

Piwonia lekarska/Peonia lekarska

Paeonia officinalis

 

0631030-027

Koniczyna łąkowa/Koniczyna czerwona

Trifolium pratense

 

0631030-028

Lotos orzechodajny

Nelumbo nucifera

 

0631030-029

Krokosz barwierski/Szafran prawdziwy

Carthamus tinctorius

 

0631030-030

Kocanki piaskowe

Helichrysum arenarium

 

0631030-031

Dziurawiec zwyczajny

Hypericum perforatum

 

0631030-032

Słonecznik zwyczajny

Helianthus annuus

 

0631030-033

Słodki osmanthus

Osmanthus fragrans

 

0631030-034

Fiołek wonny

Viola odorata

 

0631030-035

Jasnota biała/Głucha pokrzywa

Lamium album

 

0631030-036

Krwawnik pospolity

Achillea millefolium

 

0631030-037

Jagodlin wonny/Kananga pachnąca

Cananga odorata

0632010

Truskawka

 

0632010-001

Bylica piołun/Piołun

Artemisia absinthium

 

0632010-002

Rzepik pospolity

Agrimonia eupatoria

 

0632010-003

Lucerna siewna

Medicago sativa

 

0632010-004

Aloes zwyczajny/Aloes barbadoski/Aloes barbadeński

Aloë barbadensis; syn: Aloë vera

 

0632010-005

Przywrotnik alpejski

Alchemilla alpina

 

0632010-006

Mącznica lekarska

Arctostaphylos uva-ursi

 

0632010-007

Borówka czarna/Borówka czernica/Czernica

Vaccinium myrtillus

 

0632010-008

Brzoza brodawkowata

Betula pendula

 

0632010-009

Pomarańcza gorzka/Pomarańcza kwaśna

Citrus aurantium

 

0632010-010

Jeżyna

Rubus sect. Rubus

 

0632010-011

Orcza wonna/Boldoa aromatyczna/Boldo

Peumus boldus

 

0632010-012

Bukko brzozowe/Buchu

Barosma betulina; syn: Agathosma betulina

 

0632010-013

Gryka zwyczajna

Fagopyrum esculentum

 

0632010-014

Kocimiętka właściwa

Nepeta cataria

 

0632010-015

Centuria pospolita/Tysiącznik pospolity/Goryczka czerwona

Centaurium erythraea

 

0632010-016

Niebielistka chiretta

Swertia chirata

 

0632010-017

Szałwia muszkatołowa

Salvia sclarea

 

0632010-018

Widłak goździsty

Lycopodium clavatum

 

0632010-019

Przetacznik leśny

Veronica officinalis

 

0632010-020

Werbena pospolita

Verbena officinalis

 

0632010-021

Chaber bławatek

Centaurea cyanus

 

0632010-022

Borówka brusznica/Borówka czerwona/Brusznica

Vaccinium vitis-idaea

 

0632010-023

Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

Ribes nigrum

 

0632010-024

Ribes rubrum

 

0632010-025

Damiana

Turnera diffusa

 

0632010-026

Poziewnik piaskowy

Galeopsis segetum

 

0632010-027

Jeżówka

Echinacea angustifolia

 

0632010-028

Echinacea pallida

 

0632010-029

Echinacea purpurea

 

0632010-030

Bez czarny/Bez lekarski

Sambucus nigra

 

0632010-031

Eukaliptus gałkowy/Eukaliptus właściwy

Eucalyptus globulus

 

0632010-032

Świetlik łąkowy

Euphrasia officinalis

 

0632010-033

Skrzyp polny

Equisetum arvense

 

0632010-034

Dymnica pospolita

Fumaria officinalis

 

0632010-035

Rutwica lekarska

Galega officinalis

 

0632010-036

Różeniec górski

Rhodiola rosea

 

0632010-037

Nawłoć pospolita

Solidago virgaurea

 

0632010-038

Bluszczyk kurdybanek

Glechoma hederacea

 

0632010-039

Gurmar

Gymnema sylvestre

 

0632010-040

Połonicznik kosmaty

Herniaria hirsuta

 

0632010-041

Głóg

Crataegus spp.

 

0632010-042

Orzech leszczyny pospolitej/Orzech laskowy

Corylus avellana

 

0632010-043

Fiołek trójbarwny

Viola tricolor

 

0632010-044

Wrzos zwyczajny

Calluna vulgaris

 

0632010-045

Konopie siewne

Cannabis sativa subsp. sativa

 

0632010-046

Cannabis sativa subsp. spontanea

 

0632010-047

Kuklik pospolity

Geum urbanum

 

0632010-048

Drapacz lekarski/Bernardynek

Cnicus benedictus

 

0632010-049

Szanta zwyczajna

Marrubium vulgare

 

0632010-050

Kasztanowiec zwyczajny

Aesculus hippocastanum

 

0632010-051

Gojnik

Sideritis spp.

 

0632010-052

Jiaogulan/Gynostemma

Gynostemma pentaphyllum

 

0632010-053

Rdest ptasi

Polygonum aviculare

 

0632010-054

Przywrotnik pospolity

Alchemilla vulgaris

 

0632010-055

Mirt cytrynowy

Backhousia citriodora

 

0632010-056

Lippia trójlistna/Cukrownica trójlistna/Miłowonka właściwa

Lippia triphylla; syn: Lippia citriodora

 

0632010-057

Lipa

Tilia cordata

 

0632010-058

Tilia platyphyllos

 

0632010-059

Tilia tomentosa; syn: Tilia argentea

 

0632010-060

Ślaz dziki

Malva sylvestris

 

0632010-061

Prawoślaz lekarski

Althaea officinalis

 

0632010-062

Wiązówka błotna

Filipendula ulmaria

 

0632010-063

Jemioła pospolita

Viscum album

 

0632010-064

Pszczelnik mołdawski

Dracocephalum moldavica

 

0632010-065

Bylica pospolita

Artemisia vulgaris

 

0632010-066

Morwy (czarne i białe)

Morus alba

 

0632010-067

Morus nigra

 

0632010-068

Dziewanna

Verbascum spp.

 

0632010-069

Świerk pospolity

Picea abies

 

0632010-070

Owies zwyczajny

Avena sativa

 

0632010-071

Oliwka europejska

Olea europaea

 

0632010-072

Papaja

Carica papaya

 

0632010-073

Passiflora cielista/Męczennica cielista

Passiflora incarnata

 

0632010-074

Babka zwyczajna

Plantago major

 

0632010-075

Maliny (czerwone i żółte)

Rubus idaeus

 

0632010-076

Koniczyna łąkowa/Koniczyna czerwona

Trifolium pratense

 

0632010-077

Babka lancetowata

Plantago lanceolata

 

0632010-078

Czystek siewny

Cistus incanus; syn: Cistus creticus; syn: Cistus villosus

 

0632010-079

Bylica pontyjska

Artemisia pontica

 

0632010-080

Tasznik pospolity

Capsella bursa-pastoris

 

0632010-081

Pięciornik gęsi

Potentilla anserina

 

0632010-082

Połonicznik nagi

Herniaria glabra

 

0632010-083

Bylica boże drzewka/Boże drzewko

Artemisia abrotanum

 

0632010-084

Dziurawiec zwyczajny

Hypericum perforatum

 

0632010-085

Jeżyna chińska/Jeżyna słodka

Rubus chingii var. suavissimus; syn: Rubus suavissimus

 

0632010-086

Pomarańcza chińska/Pomarańcza słodka

Citrus sinensis

 

0632010-087

Kozieradka błękitna

Trigonella caerulea; syn: Trigonella coerulea

 

0632010-088

Przytulia wonna/Marzanka wonna

Galium odoratum

 

0632010-089

Wrotycz pospolity

Tanacetum vulgare

 

0632010-090

Drzewo herbaciane

Melaleuca alternifolia

 

0632010-091

Lnica pospolita

Linaria vulgaris

 

0632010-092

Orzech (czarny lub włoski)

Juglans nigra

 

0632010-093

Juglans regia

 

0632010-094

Jasnota biała/Głucha pokrzywa

Lamium album

 

0632010-095

Dzięgiel leśny

Angelica sylvestris

 

0632010-096

Poziomka pospolita

Fragaria vesca

 

0632010-097

Wierzbówka kiprzyca

Epilobium angustifolium; syn: Chamaenerium angustifolium

 

0632010-098

Oczar wirginijski

Hamamelis virginiana

 

0632010-099

Bukwica lekarska

Stachys officinalis; syn: Betonica officinalis

 

0632010-100

Krwawnik pospolity

Achillea millefolium

 

0632010-101

Przytulia właściwa

Galium verum

 

0632010-102

Nostrzyk żółty

Melilotus officinalis

0632020

Aspalat prosty

 

0632020-001

Miodokrzew

Cyclopia genistoides

 

0632020-002

Cyclopia intermedia

 

0632020-003

Cyclopia sessiflora

 

0632020-004

Cyclopia subternata

0632030

Ostrokrzew paragwajski

 

0632030-001

Miłorząb japoński/Miłorząb dwuklapowy

Ginkgo biloba

 

0632030-002

Morwa indyjska/Noni

Morinda citrifolia

0633010

Kozłek lekarski

 

0633010-001

Kosaciec różnobarwny

Iris versicolor

 

0633010-002

Tatarak zwyczajny

Acorus calamus

 

0633010-003

Perz właściwy

Elymus repens; syn: Agropyron repens

 

0633010-004

Pierwiosnek lekarski

Primula veris

 

0633010-005

Jeżówka

Echinacea angustifolia

 

0633010-006

Echinacea pallida

 

0633010-007

Echinacea purpurea

 

0633010-008

Oman wielki

Inula helenium

 

0633010-009

Sumak wonny

Rhus aromatica

 

0633010-010

Różeniec górski

Rhodiola rosea

 

0633010-011

Kuklik pospolity

Geum urbanum

 

0633010-012

Prawoślaz lekarski

Althaea officinalis

 

0633010-013

Waleriana meksykańska/Kozłek meksykański

Valeriana edulis subsp. procera; syn: Valeriana procera

 

0633010-014

Biedrzeniec wielki

Pimpinella major

 

0633010-015

Pastwin trójpręcikowy/Ratania

Krameria lappacea; syn: Krameria triandra

 

0633010-016

Kolcorośl/Smilaks

Smilax spp.

 

0633010-017

Krzyżownica wirginijska/Senega wirginijska

Polygala senega

 

0633010-018

Pięciornik leśny/Pięciornik kurze ziele/Kurze ziele

Potentilla erecta

 

0633010-019

Dzięgiel leśny

Angelica sylvestris

0633020

Żeń-szeń

 

0633020-001

Żeń-szeń syberyjski/Eleuterokok kolczasty

Eleutherococcus senticosus; syn: Acanthopanax senticosus

0639000

Podgrupa

d)

wszelkie pozostałe części rośliny

 

0639000-001

Babka jajowata (nasiona, łuski)

Plantago ovata

 

0639000-002

Rumianek pospolity (nasiona)

Matricaria recutita; syn: Matricaria chamomilla

 

0639000-003

Czereśnie (łodygi)

Cerasus avium; syn: Prunus avium

 

0639000-004

Chinowiec/Drzewo chinowe (kora)

Chinchona calisaya

 

0639000-005

Cinchona pubescens; syn: Cinchona succirubra

 

0639000-006

Kakaowiec właściwy (łupiny)

Theobroma cacao

 

0639000-007

Tojowiec kondurango /Kondurango (kora)

Marsdenia cundurango

 

0639000-008

Sosna kosodrzewina/Sosna górska (pędy)

Pinus mugo

 

0639000-009

Jodła (pędy)

Abies spp.

 

0639000-010

Babka płesznik (nasiona)

Plantago afra; syn: Plantago psylium

 

0639000-011

Sumak wonny (kora)

Rhus aromatica

 

0639000-012

Paulinia guarana (nasiona)

Paullinia cupana

 

0639000-013

Ketmia szczawiowa (nasiona)

Hibiscus sabdariffa

 

0639000-014

Kasztanowiec zwyczajny (nasiona, kora)

Aesculus hippocastanum

 

0639000-015

Jałowiec pospolity (kora, drewno, pędy)

Juniperus communis

 

0639000-016

Lapacho (kora)

Handroanthus impetiginosus; syn: Tabebuia impetiginosa

 

0639000-017

Gwajakowiec lekarski/Gwajakowe drzewo/Gwajak właściwy (kora, drewno)

Guajacum officinale

 

0639000-018

Pietruszka zwyczajna (owoce)

Petroselinum crispum

 

0639000-019

Strączyniec cewiasty/Kasja cewiasta (owoce)

Cassia fistula

 

0639000-020

Gorzkla właściwa/Gorzknia właściwa/Kwasja gorzka/Gorzkodrzew właściwy (kora, drewno)

Quassia amara

 

0639000-021

Sandalin czerwony/Sandałowiec czerwony (kora, drewno)

Pterocarpus santalinus

 

0639000-022

Mydłodrzew właściwy/Mydłoka właściwa (kora)

Quillaja saponaria

 

0639000-023

Wiśnie/Wiśnie pospolite (łodygi)

Cerasus vulgaris; syn: Prunus cerasus

 

0639000-024

Kukurydza cukrowa (znamiona słupków, szyjki słupków)

Zea mays convar. saccharata

 

0639000-025

Dzięgiel leśny (owoce)

Angelica sylvestris

 

0639000-026

Oczar wirginijski (kora)

Hamamelis virginiana

 

0639000-990

Pozostałe napary ziołowe z wszelkich pozostałych części rośliny

 

0640000

Grupa

Ziarna kakaowe

 

0640000-001

Orzechy kola

Cola acuminata

 

0640000-002

Cola nitida

0650000

Grupa

Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański

 

0650000-001

Jengkol

Archidendron pauciflorum

0800000

0810020

Kminek czarny/Czarny kmin

 

0810020-001

Czarnuszka siewna

Nigella sativa

0810030

Seler

 

0810030-001

Arcydzięgiel litwor/Dzięgiel lekarski

Angelica archangelica

 

0810030-002

Lubczyk ogrodowy

Levisticum officinale

0810040

Kolendra siewna

 

0810040-001

Kolendra meksykańska

Eryngium foetidum

0810070

Koper włoski/Fenkuł włoski

 

0810070-001

Koper włoski, odmiana zwyczajna

Foeniculum vulgare var. vulgare

 

0810070-002

Koper włoski, odmiana słodka

Foeniculum vulgare var. dulce

0810090

Gałka muszkatołowa

 

0810090-001

Annato

Bixa orellana

 

0810090-002

Orzechy tungowca molukańskiego

Aleurites moluccana

 

0810090-003

Nasiona akacji

Acacia spp.

0820020

Pieprz syczuański

 

0820020-001

Pieprz japoński

Zanthoxylum piperitum

 

0820020-002

Uzazi

Zanthoxylum tessmannii; syn: Fagara tessmannii

0820030

Kminek zwyczajny

 

0820030-001

Adżwan/Yawani

Trachyspermum ammi

0820040

Kardamon malabarski

 

0820040-001

Majeran ogrodowy/Majeranek

Origanum majorana; syn: Majorana hortensis

 

0820040-002

Anyż gwiazdkowaty

Illicium verum

0820060

Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

 

0820060-001

Owoce brazylijskiego drzewa pieprzowego

Schinus terebinthifolius

 

0820060-002

Pieprz kubeba/Pieprz szypułkowy

Piper cubeba

 

0820060-003

Amomek rajski/Aframomek rajski/Amonek rajski

Aframomum melegueta

 

0820060-004

Pieprz długi

Piper longum

 

0820060-005

Pieprz peruwiański/Ziarna molle

Schinus molle

 

0820060-006

Sumak garbarski

Rhus coriaria

 

0820060-007

Pieprz gwinejski/Pieprz czerwony/Pieprz Aszantów

Piper guineense

0820070

Wanilia

 

0820070-001

Wanilia tahitańska

Vanilla tahitiensis

 

0820070-002

Ziarna tonkowca wonnego

Dipteryx odorata

 

0820070-003

Wanilia wspaniała/Wanilia wielkokwiatowa

Vanilla pompona

0830010

Cynamon

 

0830010-001

Kasja

Cinnamomum burmannii

 

0830010-002

Cinnamomum cassia; syn: Cinnamomum aromaticum

 

0830010-003

Cinnamomum loureirii

0840020

Imbir

 

0840020-001

Imbir chiński

Boesenbergia rotunda

 

0840020-002

Alpinia lekarska/Gałgant chiński/Galgant mniejszy

Alpinia officinarum

 

0840020-003

Kentior

Kaempferia galanga

 

0840020-004

Alpinia galgant/Gałgant wielki/Galgant wielki/Kardamon dziki

Alpinia galanga

 

0840020-005

Chrzan japoński/Wasabia japońska/Wasabi

Eutrema wasabi; syn: Eutrema japonica

0840030

Kurkuma

 

0840030-001

Zapaliczka cuchnąca/Zarzewka cuchnąca/Assant cuchnący

Ferula assa-foetida

 

0840030-002

Kurkuma jawajska/Ostryż jawajski

Curcuma zanthorrhiza; syn: Curcuma xanthorrhiza

 

0840030-003

Kurkuma plamista/Ostryż plamisty/Ostryż cytwarowy

Curcuma zedoaria

0850010

Goździki

 

0850010-001

Pęki kasji

Cinnamomum burmannii

 

0850010-002

Cinnamomum cassia; syn: Cinnamomum aromaticum

 

0850010-003

Cinnamomum loureirii

0850020

Kapary

 

0850020-001

Strąki nasturcji

Tropaeolum majus

 

0850020-002

Tropaeolum minus

0900000

0900020

Trzcina cukrowa

 

0900020-001

Liście agawy

Agave spp.

 

0900020-002

Źdźbła sorga cukrowego

Sorghum bicolor subsp. bicolor

0900030

Cykoria podróżnik, korzenie

 

0900030-001

Korzenie paprotki zwyczajnej

Polypodium vulgare

 

0900030-002

Korzenie Yacon

Smallanthus sonchifolius

0900990

Pozostałe

 

0900990-001

Brzoza (sok z pnia)

Betula papyrifera