14.5.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/178


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 422/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. dostosowującego ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 129 z dnia 30 kwietnia 2014 r. )

Strona 7, art. 3, tabela, kolumna 5 „Wynagrodzenia”, pozycja „Zjednoczone Królestwo”:

zamiast:

„120,8”,

powinno być:

„128,0”.