27.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 338/21


DECYZJA RADY

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników

2014/C 338/03

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (1), w szczególności jego art. 23 i 24,

uwzględniając wykazy kandydatów przedstawione Radzie przez rządy państw członkowskich,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy decyzji z dnia 4 października 2012 r. (2) oraz z dnia 20 listopada 2012 r. (3) Rada mianowała członków oraz zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników (zwanego dalej „Komitetem”) na okres od dnia 25 września 2012 r. do dnia 24 września 2014 r.

(2)

Członkowie ci pełnią swoją funkcję do czasu ich zastąpienia lub ponownego mianowania.

(3)

Członków i zastępców członków Komitetu mianuje się na okres dwóch lat,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Następujące osoby zostają mianowane na stanowiska członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników na okres od dnia 25 września 2014 r. do dnia 24 września 2016 r.:

I.   PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW

Państwo

Członkowie

Zastępcy członków

Belgia

Gylvie GUELLUY

Jacques OUZIEL

Thierry LHOIR

Bułgaria

Hristo SIMEONOV

Tatiana GUEORGUIEVA

Dimitrina KOSTADINOVA

Republika Czeska

Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ

Eva DIANIŠKOVÁ

Eva NOVÁKOVÁ

Dania

Stig Hansen NØRGAARD

Rikke Mark SEERUP

Simone HEINECKE

Niemcy

Vera BADE

Johannes RASCHKA

Anne Katrin LUTZ

Estonia

Marit RAIST

Liis REITER

Kristi SUUR

Irlandia

Mary Joan KEHOE

Anthony MORRISSEY

Aedin DOYLE

Grecja

 

 

Chorwacja

Marija KNEŽEVIĆ KAJARI

Ivana GUBEROVIĆ

Aleksandra GAVRILOVIĆ

Hiszpania

Paloma MARTÍNEZ GAMO

Miguel COLINA ROBLEDO

Rosalía SERRANO VELASCO

Francja

Magali MARTIN

Albert MARTINO

Laurent FRIBOULET

Włochy

 

 

Cypr

 

 

Łotwa

Ilze ZVĪDRIŅA

Kristaps ZIEDIŅŠ

Linda PAUGA

Litwa

Rasa MALAIŠKIENĖ

Agnė PECIUKEVIČIENĖ

Inga LIUBERTĖ

Luksemburg

 

 

Węgry

 

 

Malta

Mario SCHEMBRI

Nicola CINI

George CAMILLERI

Niderlandy

Onno BRINKMAN

Cristel van TILBURG

Mark JACOBS

Austria

Heinz KUTROWATZ

Martha ROJAS-PINEDA

Günter STICKLER

Polska

Magdalena SWEKLEJ

Marcin WIATRÓW

Agnieszka ZDAK

Portugalia

 

 

Rumunia

Auraş MARINESCU

Simona ŞTEFAN

Bogdan-Tiberius PAŞCA

Słowenia

Sonja MALEC

Grega MALEC

Mateja GOLJA

Słowacja

Zuzana KRCHŇAVÁ

Jaroslav KOVÁČ

 

Finlandia

Katri NISKANEN

Olli SORAINEN

Elina HIRTTIÖ

Szwecja

Maria NORDIN SKULT

Madeleine ÖHBERG

Kristina EKBERG

Zjednoczone Królestwo

Janina CIECIORA

Deborah MORRISON

Jonathan PIGGINS


II.   PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Państwo

Członkowie

Zastępcy członków

Belgia

Koen MEESTERS

Hanne SANDERS

Jean-François MACOURS

Bułgaria

Atanaska TODOROVA

Daniel YANEV

 

Republika Czeska

Vít SAMEK

Pavel JANÍČKO

Petr ŠULC

Dania

Jørgen Rønnow BRUUN

Helle Hjort BENTZ

Käthe Munk RYOM

Niemcy

Alexandra KRAMER

Ina HINZER

Thomas BEMMANN

Estonia

Mare VIIES

Liina CARR

Aija MAASIKAS

Irlandia

Esther LYNCH

John DOUGLAS

 

Grecja

 

 

Chorwacja

Ana KRANJAC JULARIĆ

David Jakov BABIĆ

Ana MILIĆEVIĆ PEZELJ

Hiszpania

Ana María CORRAL JUAN

Francisco GONZÁLEZ MORENO

Jose Antonio MORENO DÍAZ

Francja

Francine BLANCHE

Corinne MARES

Ommar BENFAID

Włochy

 

 

Cypr

 

 

Łotwa

Natalja MICKEVIČA

Kaspars RĀCENĀJS

Mārtiņš SVIRSKIS

Litwa

Janina ŠVEDIENĖ

Janina MATUIZIENĖ

Ričardas GARUOLIS

Luksemburg

 

 

Węgry

 

 

Malta

Ian Mark ZAMMIT

Jeremy J CAMILLERI

Paul PACE

Niderlandy

Caroline RIETBERGEN

Martijn HORDIJK

Henk BOSSCHER

Austria

Johannes PEYRL

Oliver RÖPKE

Lena KARASZ

Polska

Jakub KUS

Krystyna CIEMNIAK

Bogdan OLSZEWSKI

Portugalia

 

 

Rumunia

Corneliu CONSTANTINOAIA

Liviu APOSTOIU

Dragos FRUMOSU

Słowenia

Marko TANASIČ

Jakob POČIVAVŠEK

Nadja GÖTZ

Słowacja

Vlasta SZABOVÁ

Zdena DVORANOVÁ

Mária SVOREŇOVÁ

Finlandia

Eve KYNTÄJÄ

Heikki TAULU

Ralf SUND

Szwecja

Thord INGESSON

Josefin EDSTRÖM

Sofia RÅSMAR

Zjednoczone Królestwo

Rosa CRAWFORD

Mohammed TAJ

Wilf SULLIVAN


III.   PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW

Państwo

Członkowie

Zastępcy członków

Belgia

Michèle CLAUS

Hilde THYS

Monica DE JONGHE

Bułgaria

Ivan ZAHARIEV

Martin STOYANOV

Daniela SIMIDCHIEVA

Republika Czeska

Vladimíra DRBALOVÁ

Marie ZVOLSKÁ

Jitka HLAVÁČKOVÁ

Dania

Henning GADE

Flemming DREESEN

Karen ROIY

Niemcy

Alexander WILHELM

Christina BREIT

Carmen Eugenia BÂRSAN

Estonia

Piia SIMMERMANN

Katrin TRUVE

Mare HIIESALU

Irlandia

Tony DONOHOE

Kara McGANN

 

Grecja

 

 

Chorwacja

Milica JOVANOVIĆ

Milka KOSANOVIĆ

Nataša NOVAKOVIĆ

Hiszpania

Helena MORALES DE LABRA

Patricia CIREZ MIQUELEIZ

Luis MÉNDEZ LÓPEZ

Francja

Garance PINEAU

Natacha MARQUET

Pascale DESSEN

Włochy

 

 

Cypr

 

 

Łotwa

Anita LĪCE

Ilona KIUKUCĀNE

Jolanta VJAKSE

Litwa

Justinas USONIS

Aidas VAIČIULIS

Dovilė BAŠKYTĖ

Luksemburg

 

 

Węgry

 

 

Malta

Lawrence MIZZI

Michael GALEA

John HUBER

Niderlandy

Rob SLAGMOLEN

A.P.M.G. SCHOENMAECKERS

G.A.M. Gerard VAN DER GRIND

Austria

Margit KREUZHUBER

Julia ENZELSBERGER

Kornelia LIENHART

Polska

Monika GŁADOCH

Grzegorz BACZEWSKI

Andrzej STĘPNIKOWSKI

Portugalia

 

 

Rumunia

Roxana PRODAN

Florian STAMATE

Liviu ROGOJINARU

Słowenia

Igor ANTAUER

Polona FINK RUŽIČ

Maja SKORUPAN

Słowacja

Radovan MAXIN

Peter MOLNÁR

Martin HOŠTÁK

Finlandia

Mikko RÄSÄNEN

Jenni RUOKONEN

Simopekka KOIVU

Szwecja

Karin EKENGER

Carin RENGER

Patrik KARLSSON

Zjednoczone Królestwo

Sinead LAWRENCE

Rob WALL

Tom SALLIS

Artykuł 2

Członków, którzy nie zostali dotąd wyznaczeni, Rada mianuje w późniejszym terminie.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2014 r.

W imieniu Rady

F. GUIDI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 141 z 27.5.2011, s. 1.

(2)  Decyzja Rady z dnia 4 października 2012 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników (Dz.U. C 302 z 6.10.2012, s. 1).

(3)  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków z Włoch do Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników (Dz.U. C 360 z 22.11.2012, s. 4).