17.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 454/30


Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1

(2014/C 454/09)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

2

DOCHODY RÓŻNE

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

 

p.m.

 

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

 

p.m.

 

OGÓŁEM

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2014

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

32 639 000

–2 373 000

30 266 000

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 487 000

–61 000

1 426 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

34 126 000

–2 434 000

31 692 000

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

5 407 000

– 236 000

5 171 000

2 2

WYDATKI NA ICT

3 604 000

41 000

3 645 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

301 000

90 000

391 000

 

Tytuł 2 – Ogółem

9 312 000

– 105 000

9 207 000

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

Tytuł 3 – Ogółem

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

OGÓŁEM

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Etaty stałe

Etaty czasowe

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

1

AD 13

7

4

3

AD 12

4

5

6

AD 11

10

4

4

AD 10

10

15

11

AD 9

15

14

16

AD 8

11

18

17

AD 7

6

3

5

AD 6

10

9

5

AD 5

5

5

8

Razem AD

80

78

76

AST 11

AST 10

1

AST 9

2

 

1

AST 8

2

3

1

AST 7

1

4

2

AST 6

1

1

2

AST 5

7

9

3

AST 4

8

7

11

AST 3

6

3

7

AST 2

AST 1

Razem AST

28

27

27

Razem

108

105

103

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

2014

2013

2012

FG IV

78

77

78

FG III + FG II + FG I

259

259

252

Ogółem FG

337

336

330

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

Ogółem

337

336

330