17.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 454/1


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2

(2014/C 454/01)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2014

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

41 682 444

88 453

41 770 897

 

Tytuł 1 – Ogółem

41 682 444

88 453

41 770 897

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

 

p.m.

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

p.m.

 

p.m.

2 2

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)

1 072 174

 

1 072 174

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

 

p.m.

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

 

p.m.

2 5

INNE DOCHODY

 

 

Tytuł 2 – Ogółem

1 072 174

 

1 072 174

 

OGÓŁEM

42 754 618

88 453

42 843 071

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2014

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2)

21 811 444

 

21 811 444

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

220 000

 

220 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (3)

881 200

 

881 200

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (4)

802 000

 

802 000

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

5 000

 

5 000

 

Tytuł 1 – Ogółem

23 719 644

 

23 719 644

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 215 000

 

3 215 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

270 000

 

270 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (5)

505 400

 

505 400

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

 

12 000

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

230 000

 

230 000

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

10 000

 

10 000

 

Tytuł 2 – Ogółem

4 242 400

 

4 242 400

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA (6)

13 215 000

88 453

13 303 453

3 4

DZIAŁANIA STRATEGICZNE (7)

1 577 574

 

1 577 574

3 5

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

 

 

 

 

Tytuł 3 – Ogółem

14 792 574

88 453

14 881 027

 

OGÓŁEM

42 754 618

88 453

42 843 071


(1)  2014:

IPA2014: 500 000,

InSEIS: 572 174.

(2)  2014: InSEIS: 98 000.

(3)  2014:

InSEIS: 19 200,

IPA2014: 12 000.

(4)  2014: IPA2014: 2 000.

(5)  2014: IPA2014: 5 400.

(6)  2014:

InSEIS: 102 000,

IPA2014: 216 000.

(7)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA 2014: 264 600.