29.11.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 319/23


Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2013/33)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 297 z dnia 7 listopada 2013 r. )

Strona 14, załącznik I, część 2, tabela 1 „Dane miesięczne – stany” otrzymuje brzmienie:

Tabela 1

Dane miesięczne - stany  (1)

(5)

Przedsiębiorcy indywidualni.

POZYCJE BILANSU

A.

Instytucje krajowe

B.

Pozostałe państwa członkowskie strefy euro

C.

Zagranica

D.

Ogółem

Ogółem

MIF (3)

Instytucje niemonetarne

Ogółem

MIF (3)

Instytucje niemonetarne

Ogółem

Banki

Instytucje niebankowe

 

w tym: bank centralny (S1.121)

w tym: instytucje przyjmujące depozyty z wyjątkiem banku centralnego (S1.122)

w tym: instytucje kredytowe podlegające obowiązkowi utrzymywania rezerwy, EBC i KBC

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Pozostałe sektory

 

w tym: bank centralny (S1.121)

w tym: instytucje przyjmujące depozyty z wyjątkiem banku centralnego (S1.122)

w tym: instytucje kredytowe podlegające obowiązkowi utrzymywania rezerwy, EBC i KBC

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Pozostałe sektory

 

w tym: instytucje kredytowe

Instytucje rządowe na szczeblu centralnym (S.1311)

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Ogółem

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (S.124)

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

Fundusze emerytalno-rentowe (S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

 

w tym: instytucje kredytowe

Instytucje rządowe na szczeblu centralnym (S.1311)

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Ogółem

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (S.124)

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

Fundusze emerytalno-rentowe(S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

 

w tym: izby rozliczeniowe CCP (4)

w tym: podmioty sekurytyzacyjne

 

w tym: izby rozliczeniowe CCP (4)

w tym: podmioty sekurytyzacyjne

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

PASYWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Gotówka w obiegu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Depozyty

 

*

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: operacje z podmiotami w tej samej grupie kapitałowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: depozyty bieżące rozliczeniowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: kredyty konsorcjalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9e

Euro

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

Depozyty bieżące

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: depozyty bieżące rozliczeniowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2e

Depozyty terminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 2 lat

 

*

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.3e

Depozyty z terminem wypowiedzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 3 miesięcy włącznie

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 3 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: powyżej 2 lat (1)

 

*

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.4e

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

*

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9x

Waluty obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

Depozyty bieżące

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2x

Depozyty terminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 2 lat

 

*

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.3x

Depozyty z terminem wypowiedzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 3 miesięcy włącznie

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 3 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: powyżej 2 lat (2)

 

*

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.4x

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

*

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

10

Udziały/jednostki uczestnictwa w FRP  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Emisja dłużnych papierów wartościowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

w tym: do 2 lat włącznie z gwarancją kapitału poniżej 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

11x

Waluty obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

w tym:do 2 lat włącznie z gwarancją kapitału poniżej 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

12

Kapitał i rezerwy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Pozostałe pasywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POZYCJE BILANSU

A.

Instytucje krajowe

B.

Inne, niż krajowe instytucje będące rezydentami strefy euro

C.

Zagranica ogółem

D.

Ogółem

MIF

Instytucje niemonetarne

MIF

Instytucje niemonetarne

 

w tym: bank centralny (S1.121)

w tym: instytucje przyjmujące depozyty z wyjątkiem banku centralnego (S1.122)

Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13)

Pozostałe sektory rezydentów

 

Bank centralny (S1.121)

Instytucje przyjmujące depozyty z wyjątkiem banku centralnego (S1.122)

Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13)

Pozostałe sektory rezydentów

Ogółem

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (S.124)

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

Fundusze emerytalno-rentowe (S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

Ogółem

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (S.124)

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

Fundusze emerytalno-rentowe (S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

 

w tym: izby rozliczeniowe CCP (4)

w tym: podmioty sekurytyzacyjne

Ogółem

Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne

Kredyty i pożyczki na nieruchomości mieszkaniowe

Pozostałe kredyty i pożyczki

 

w tym: izby rozliczeniowe CCP (4)

w tym: podmioty sekurytyzacyjne

Ogółem

Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne

Kredyty i pożyczki na nieruchomości mieszkaniowe

Pozostałe kredyty i pożyczki

 

w tym: przedsiębiorcy indywidualni (3)

 

w tym: przedsiębiorcy indywidualni (3)

AKTYWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Gotówka w kasie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e

w tym: euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kredyty i pożyczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 5 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: operacje z podmiotami w tej samej grupie kapitałowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: kredyty konsorcjalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

w tym: euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: kredyty odnawialne i w rachunku bieżącym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: kredyty nieoprocentowane z tytułu karty kredytowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: kredyty oprocentowane z tytułu karty kredytowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Waluty obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Udziały kapitałowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udziały/jednostki uczestnictwa w FRP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących FRP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Aktywa niefinansowe (w tym: aktywa trwałe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Pozostałe aktywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony 17–19, załącznik I, część 3, tabela 2 „Dane kwartalne – stany (podział według sektorów)”, tabela 3 „Dane kwartalne – stany (podział geograficzny)” oraz tabela 4 „Dane kwartalne – stany (podział walutowy)” otrzymują brzmienie:

Tabela 2

Dane kwartalne – stany (podział według sektorów)

POZYCJE BILANSU

A.

Instytucje krajowe

B.

Inne, niż krajowe instytucje będące rezydentami strefy euro

C.

Zagranica

D.

Ogółem

MIF

Instytucje niemonetarne

MFI

Instytucje niemonetarne

Ogółem

Ogółem

Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13)

Pozostałe sektory

Ogółem

Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13)

Pozostałe sektory

 

Banki

Instytucje niebankowe

Ogółem

Instytucje rządowe na szczeblu centralnym (S.1311)

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Ogółem

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (S.124)

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

Fundusze emerytalno-rentowe (S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

Ogółem

Instytucje rządowe na szczeblu centralnym (S.1311)

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Ogółem

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (S.124)

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

Fundusze emerytalno-rentowe (S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Pozostałe sektory

Ogółem

Instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym (S.1312)

Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym (S.1313)

Fundusze zabezpieczenia społecznego (S.1314)

Ogółem

Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne

Kredyty i pożyczki na nieruchomości mieszkaniowe

Pozostałe kredyty i pożyczki

Ogółem

Instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym (S.1312)

Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym (S.1313)

Fundusze zabezpieczenia społecznego (S.1314)

Ogółem

Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne

Kredyty i pożyczki na nieruchomości mieszkaniowe

Pozostałe kredyty i pożyczki

 

z zabezpieczeniem hipotecznym

 

z zabezpieczeniem hipotecznym

 

z zabezpieczeniem hipotecznym

 

z zabezpieczeniem hipotecznym

 

z zabezpieczeniem hipotecznym

 

z zabezpieczeniem hipotecznym

 

z zabezpieczeniem hipotecznym

 

z zabezpieczeniem hipotecznym

PASYWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Gotówka w obiegu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Depozyty

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

9.1.

Depozyty bieżące

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

Depozyty terminowe

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

Depozyty z terminem wypowiedzenia

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

M

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Udziały/jednostki uczestnictwa w FRP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Kapitał i rezerwy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Pozostałe pasywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: finansowe instrumenty pochodne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: odsetki od depozytów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTYWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Gotówka w kasie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kredyty i pożyczki

 

 

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 5 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki z terminem pierwotnym powyżej 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: kredyty i pożyczki z terminem zapadalności poniżej 1 roku lub równym 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: kredyty i pożyczki z terminem zapadalności powyżej 1 roku i terminem przeszacowania stopy procentowej w ciągu następnych 12 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki z terminem pierwotnym powyżej 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: kredyty i pożyczki z terminem zapadalności poniżej 2 lat lub równym 2 lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: kredyty i pożyczki z terminem zapadalności powyżej 2 lat i terminem przeszacowania stopy procentowej w ciągu następnych 24 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Dłużne papiery wartościowe

 

 

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Udziały kapitałowe

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

5.

Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udziały/jednostki uczestnictwa w FRP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących FRP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Aktywa niefinansowe (w tym aktywa trwałe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Pozostałe pasywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: finansowe instrumenty pochodne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: odsetki od kredytów i pożyczek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Dane miesięczne, zob. tabela 1.


Tabela 3

Dane kwartalne - stany (podział geograficzny)

POZYCJE BILANSU

UE

Zagranica (z wyłączeniem UE)

Inne państwo członkowskie strefy euro

Państwo członkowskie spoza strefy euro

Wybrane instytucje UE (5)

PASYWA

 

 

 

 

8.

Gotówka w obiegu

 

 

 

 

9.

Depozyty

 

 

 

 

MIF

 

 

 

 

Instytucje niemonetarne

 

 

 

 

sektor instytucji rządowych i samorządowych

 

 

 

 

pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

 

 

 

 

instytucje ubezpieczeniowe

 

 

 

 

fundusze emerytalno-rentowe

 

 

 

 

fundusze inwestycyjne niebędące FRP

 

 

 

 

przedsiębiorstwa niefinansowe

 

 

 

 

gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

 

 

 

 

10.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

 

 

 

 

11.

Udziały/jednostki uczestnictwa w FRP

 

 

 

 

12.

Kapitał i rezerwy

 

 

 

 

13.

Pozostałe pasywa

 

 

 

 

AKTYWA

 

 

 

 

1.

Gotówka w kasie

 

 

 

 

2.

Kredyty i pożyczki

 

 

 

 

MIF

 

 

 

 

Instytucje niemonetarne

 

 

 

 

sektor instytucji rządowych i samorządowych

 

 

 

 

pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

 

 

 

 

instytucje ubezpieczeniowe

 

 

 

 

fundusze emerytalno-rentowe

 

 

 

 

fundusze inwestycyjne niebędące FRP

 

 

 

 

przedsiębiorstwa niefinansowe

 

 

 

 

gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

 

 

 

 

3.

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

wyemitowane przez MIF

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

powyżej 2 lat

 

 

 

 

wyemitowane przez instytucje niemonetarne

 

 

 

 

4.

Udziały kapitałowe

 

 

 

 

5.

Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

 

 

 

 

Udziały/jednostki uczestnictwa w FRP

 

 

 

 

Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących FRP

 

 

 

 

6.

Aktywa niefinansowe (w tym aktywa trwałe)

 

 

 

 

7.

Pozostałe aktywa

 

 

 

 


Tabela 4

Dane kwartalne – stany (podział walutowy)

POZYCJE BILANSU

Wszystkie waluty razem

Euro

Pozostałe waluty UE z wyjątkiem euro

Waluty spoza UE

Razem

Waluta innego państwa członkowskiego UE

GBP

Razem

USD

JPY

CHF

Pozostałe waluty łącznie

PASYWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Depozyty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Instytucje krajowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIF

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

instytucje niemonetarne

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Inne, niż krajowe instytucje będące rezydentami strefy euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIF

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

instytucje niemonetarne

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Zagranica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

banki

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

instytucje niebankowe

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTYWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kredyty i pożyczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Instytucje krajowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIF

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

instytucje niemonetarne

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Inne, niż krajowe instytucje będące rezydentami strefy euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIF

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

instytucje niemonetarne

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Zagranica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

banki

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

instytucje niebankowe

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Instytucje krajowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIF

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

instytucje niemonetarne

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Inne, niż krajowe instytucje będące rezydentami strefy euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIF

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

instytucje niemonetarne

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Zagranica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

banki

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

instytucje niebankowe

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Dane miesięczne, zob. tabela 1.

Q

Dane kwartalne, zob. tabela 2.

Strona 20, załącznik I, część 4, tabela 1A „Miesięczne korekty z tytułu zmiany wyceny” otrzymuje brzmienie:

Tabela 1A

Miesięczne korekty z tytułu zmiany wyceny  (6)

POZYCJE BILANSU

A.

Instytucje krajowe

B.

Inne, niż krajowe instytucje będące rezydentami strefy euro

C.

Zagranica

D.

Ogółem

Ogółem

MIF (3)

Instytucje niemonetarne

Ogółem

MIF (3)

Instytucje niemonetarne

Ogółem

Banki

Instytucje niebankowe

 

w tym: bank centralny (S.121)

w tym: instytucje przyjmujące depozyty z wyjątkiem banku centralnego (S.122)

w tym: instytucje kredytowe podlegające obowiązkowi utrzymywania rezerwy, EBC i KBC

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Pozostałe sektory rezydentów

 

w tym: bank centralny (S1.121)

Instytucje przyjmujące depozyty z wyjątkiem banku centralnego (S.122)

w tym: instytucje kredytowe podlegające obowiązkowi utrzymywania rezerwy, EBC i KBC

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Pozostałe sektory rezydentów

 

w tym: instytucje kredytowe

Instytucje rządowe na szczeblu centralnym (S.1311)

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Ogółem

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (S.124)

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

Fundusze emerytalnorentowe (S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

 

Instytucje kredytowe

Instytucje rządowe na szczeblu centralnym (S.1311)

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Ogółem

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (S.124)

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

Fundusze emerytalno-rentowe (S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

 

w tym: izby rozliczeniowe CCP (8)

w tym: podmioty sekurytyzacyjne

 

w tym: izby rozliczeniowe CCP (8)

w tym: podmioty sekurytyzacyjne

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

PASYWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Gotówka w obiegu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Depozyty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: operacje z podmiotami w tej samej grupie kapitałowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: depozyty bieżące rozliczeniowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: kredyty konsorcjalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

Depozyty bieżące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: depozyty bieżące rozliczeniowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2e

Depozyty terminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3e

Depozyty z terminem wypowiedzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 3 miesięcy włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 3 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: powyżej 2 lat (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4e

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9x

Waluty obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

Depozyty bieżące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2x

Depozyty terminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3x

Depozyty z terminem wypowiedzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 3 miesięcy włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 3 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: powyżej 2 lat (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4x

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Udziały/jednostki uczestnictwa w FRP (8)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

* MINIMUM

11

Emisja dłużnych papierów wartościowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

w tym:do 2 lat włącznie z gwarancją kapitału poniżej 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

powyżej 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

11x

Waluty obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

w tym: do 2 lat włącznie z gwarancją kapitału poniżej 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

powyżej 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

12

Kapitał i rezerwy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Pozostałe pasywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POZYCJE BILANSU

A.

Instytucje krajowe

B.

Inne, niż krajowe instytucje będące rezydentami strefy euro

C.

Zagranica

D.

Ogółem

MIF

Instytucje niemonetarne

MIF

Instytucje niemonetarne

 

w tym: bank centralny (S1.121)

w tym: instytucje przyjmujące depozyty z wyjątkiem banku centralnego (S1.122)

Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13)

Pozostałe sektory

 

Bank centralny (S1.121)

Instytucje przyjmujące depozyty z wyjątkiem banku centralnego (S1.122)

Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13)

Pozostałe sektory

Ogółem

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (S.124)

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

Fundusze emerytalno-rentowe (S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

Ogółem

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (S.124)

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

Fundusze emerytalnorentowe (S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

 

w tym: izby rozliczeniowe CCP (8)

w tym: podmioty sekurytyzacyjne

Ogółem

Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne

Kredyty i pożyczki na nieruchomości mieszkaniowe

Pozostałe kredyty i pożyczki

 

w tym: izby rozliczeniowe CCP (7)

w tym: podmioty sekurytyzacyjne

Ogółem

Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne

Kredyty i pożyczki na nieruchomości mieszkaniowe

Pozostałe kredyty i pożyczki

 

w tym: przedsiębiorcy indywidualni (7)

 

w tym: przedsiębiorcy indywidualni (8)

AKTYWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Gotówka w kasie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e

w tym: euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kredyty i pożyczki

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

MINIMUM

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 5 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: operacje z podmiotami w tej samej grupie kapitałowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: kredyty konsorcjalne

MINIMUM

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

w tym: operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

w tym: euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: kredyty odnawialne i w rachunku bieżącym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: kredyty nieoprocentowane z tytułu karty kredytowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: kredyty oprocentowane z tytułu karty kredytowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

w tym: powyżej 2 lat (7)

MINIMUM

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

3e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Waluty obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Udziały kapitałowe

MINIMUM

 

 

 

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

 

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

5

Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udziały/jednostki uczestnictwa w FRP

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących FRP

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

6

Aktywa niefinansowe (w tym: aktywa trwałe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Pozostałe aktywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 22, załącznik I, część 5, pkt 2.2, zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Pozycje określone w pkt 2.1 wykazywane są w tabeli 5 część 1 i 2 w następujący sposób:”.

Strona 23, załącznik I, część 5, pkt 5.2 otrzymuje brzmienie:

„5.2.

MIF, którym przysługuje wyłączenie na mocy art. 9 ust. 4, przekazują stany na koniec kwartału dla kredytów i pożyczek zbytych w procesie sekurytyzacji, które podlegają wyksięgowaniu, ale są nadal wykazywane w sprawozdaniach finansowych, zgodnie z tabelą 5 część 5.”.

Strony 24 i 25, załącznik I, część 5, tabela 5a „Sekurytyzacja i przeniesienie kredytów i pożyczek: dane miesięczne” oraz tabela 5b „Sekurytyzacja i przeniesienie kredytów i pożyczek: dane kwartalne” otrzymują brzmienie:

Tabela 5a

Sekurytyzacja i przeniesienie kredytów i pożyczek: dane miesięczne

POZYCJE BILANSU

A.

Instytucje krajowe

B.

Inne, niż krajowe instytucje będące rezydentami strefy euro

C.

Zagranica

MIF

Instytucje niemonetarne

MIF

Instytucje niemonetarne

Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13)

Pozostałe sektory

Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13)

Pozostałe sektory

Ogółem

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe (S.1312+S.1313+S.1314)

Ogółem

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (S.124)

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

Fundusze emerytalnorentowe (S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

Ogółem

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe (S.1312+S.1313+S.1314)

Ogółem

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (S.124)

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

Fundusze emerytalnorentowe (S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

1.

Sekurytyzacja lub przeniesienie kredytów i pożyczek netto: transakcje mające wpływ na stany bilansowe kredytów i pożyczek, wyliczane jako różnica pomiędzy zbyciem i nabyciem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

w tym: z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego ze strefy euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

z udziałem innych podmiotów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

w tym: z udziałem MIF będącym rezydentem pozostałych państw członkowskich strefy euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Sekurytyzacja lub przeniesienie kredytów i pożyczek netto: transakcje niemające wpływu na stany bilansowe kredytów i pożyczek, wyliczane jako różnica pomiędzy zbyciem i nabyciem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

z udziałem wszystkich podmiotów razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kredyty i pożyczki zsekurytyzowane i wyksięgowane, dla których MIF jest administratorem  (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Stany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Transakcje finansowe, z wyłączeniem zbycia i nabycia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Stan kredytów i pożyczek administrowanych w procesie sekurytyzacji  (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Stan kredytów i pożyczek zsekurytyzowanych i niewyksięgowanych  (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1

w tym: z udziałem podmiotów sekurytyzacyjnych ze strefy euro