29.10.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/90


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (wersja przekształcona)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 269 z dnia 10 października 2013 r., s. 1 )

Strona 7, motyw (57), drugie zdanie

zamiast:

„(…). Pozostałe przepisy powinny być stosowane od dnia 1 czerwca 2016 r.”

powinno być:

„(…). Pozostałe przepisy powinny być stosowane od dnia 1 maja 2016 r.”

Strona 88, art. 288 ust. 1

zamiast:

„… stosuje się do dnia 30 października 2013 r..”

powinno być:

„… stosuje się od dnia 30 października 2013 r.”

Strona 88, art. 288 ust. 2

zamiast:

„2.   Artykuły inne niż określone w ust. 1, stosuje się od dnia 1 czerwca 2016 r..”

powinno być:

„2.   Artykuły inne niż określone w ust. 1, stosuje się od dnia 1 maja 2016 r.”