9.5.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/27


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 363/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 111 z dnia 23 kwietnia 2013 r. )

Strona 2, w załączniku II pkt A „Osoby” otrzymuje brzmienie:

„A.   Osoby

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

1.

Bashar (

Image

) Al-Assad (

Image

) (Baszar al-Assad)

Data urodzenia: 11.9.1965 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport dyplomatyczny nr D1903

prezydent republiki; rozkazodawca i główny sprawca represji wobec demonstrantów

23.5.2011

2.

Maher (

Image

) (alias Mahir) Al-Assad (

Image

)

Data urodzenia: 8.12.1967 r.;

paszport dyplomatyczny nr 4138

dowódca 4. pancernej dywizji wojskowej, członek dowództwa centralnego Partii Baas, przywódca gwardii republikańskiej; brat prezydenta Baszara al-Assada; główny nadzorca użycia siły wobec demonstrantów

9.5.2011

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (alias Mamlouk)

Data urodzenia: 19.2.1946 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport dyplomatyczny nr 983

szef syryjskiego wywiadu ogólnego; udział w użyciu siły wobec demonstrantów

9.5.2011

4.

Atej (

Image

) (alias Atef, Atif) Najib (

Image

) (alias Najeeb)

 

były szef służby bezpieczeństwa politycznego w miejscowości Deraa; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada; udział w użyciu siły wobec demonstrantów

9.5.2011

5.

Hafiz (

Image

) Makhluf (

Image

) (alias Hafez Makhlouf)

Data urodzenia: 2.4.1971 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport dyplomatyczny nr 2246

pułkownik i szef jednostki w ramach wywiadu ogólnego, oddział w Damaszku; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada; bliski współpracownik Mahira al-Assada; udział w użyciu siły wobec demonstrantów

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (alias Mohammed Dib Zeitoun)

Data urodzenia: 20.5.1951 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport dyplomatyczny nr D000001300

szef służby bezpieczeństwa politycznego; udział w użyciu siły wobec demonstrantów

9.5.2011

7.

Amjad (

Image

) Al-Abbas (

Image

)

 

szef służby bezpieczeństwa politycznego w miejscowości Banyas, udział w użyciu siły wobec demonstrantów w miejscowości Baida

9.5.2011

8.

Rami (

Image

) Makhlouf (

Image

)

Data urodzenia: 10 lipca 1969 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport nr 454224

syryjski przedsiębiorca; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada, kontroluje fundusze inwestycyjne Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company, w ten sposób finansując i wspierając reżim.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah (

Image

) Qudsiyah (

Image

)

Data urodzenia: 1953 r.;

miejsce urodzenia: Hama;

paszport dyplomatyczny nr D0005788

szef wywiadu wojskowego Syrii; udział w represjach wobec ludności cywilnej

9.5.2011

10.

Jamil (

Image

) (alias Jameel) Hassan (

Image

)

 

szef wywiadu sił powietrznych Syrii; udział w represjach wobec ludności cywilnej

9.5.2011

11.

Rustum (

Image

) Ghazali (

Image

)

Data urodzenia: 3.5.1953 r.;

miejsce urodzenia: Deraa;

paszport dyplomatyczny nr D000000887

szef wywiadu wojskowego Syrii, oddział lokalny w Damaszku; udział w represjach wobec ludności cywilnej

9.5.2011

12.

Fawwaz (

Image

) Al-Assad (

Image

)

Data urodzenia: 18.6.1962 r.;

miejsce urodzenia: Kerdala;

paszport nr 88238

jako członek bojówek Shabiha brał udział w represjach wobec ludności cywilnej

9.5.2011

13.

Munzir (

Image

) Al-Assad (

Image

)

Data urodzenia: 1.3.1961 r.;

miejsce urodzenia: Lattakia;

paszport nr 86449 i nr 842781

jako członek bojówek Shabiha brał udział w represjach wobec ludności cywilnej

9.5.2011

14.

Asif (

Image

) Shawkat (

Image

)

Data urodzenia: 15.1.1950 r.; miejsce urodzenia:

Al-Madehleh, Tartous

zastępca szefa sztabu ds. Bezpieczeństwa i Wywiadu; udział w represjach wobec ludności cywilnej

23.5.2011

15.

Hisham (

Image

) Ikhtiyar (

Image

,

Image

,

Image

) (alias Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)

Data urodzenia: 20.7.1941 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek

szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Syrii; udział w represjach wobec ludności cywilnej.

Według doniesień zginął w bombardowaniu w dniu 18 lipca 2012 r.

23.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (alias Farouq, Farouk) Al Shar′ (

Image

) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)

Data urodzenia: 10.12.1938 r.

wiceprezydent Syrii; udział w represjach wobec ludności cywilnej

23.5.2011

17.

Muhammad (

Image

) (alias Mohamad) Nasif (

Image

) (alias Naseef, Nassif, Nasseef, Nasief) Khayrbik (

Image

,

Image

) (alias Khier Bek)

Data urodzenia: 10.4.1937 r. (lub 20.5.1937 r.);

miejsce urodzenia: Hama;

paszport dyplomatyczny nr 0002250

paszport nr 000129200

zastępca wiceprezydenta Syrii ds. bezpieczeństwa narodowego; udział w represjach wobec ludności cywilnej

23.5.2011

18.

Mohamed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Data urodzenia: 20.5.1966 r.;

paszport nr 002954347

Syryjski przedsiębiorca i lokalny przedstawiciel wielu spółek zagranicznych; wspólnik Mahera al-Assada, zarządzający częścią jego przedsięwzięć finansowych i gospodarczych, w ten sposób finansujący reżim

23.5.2011

19.

Iyad (

Image

) (alias Eyad) Makhlouf (

Image

)

Data urodzenia: 21.1.1973 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport nr N001820740

Brat Ramiego Makhloufa i funkcjonariusz wywiadu ogólnego; udział w represjach wobec ludności cywilnej

23.5.2011

20.

Bassam (

Image

) Al Hassan (

Image

) (alias Al Hasan)

 

doradca prezydenta do spraw strategicznych; udział w represjach wobec ludności cywilnej

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

 

szef sztabu Sił Zbrojnych odpowiedzialny za udział wojska w represjach wobec pokojowo nastawionych demonstrantów.

Zginął w bombardowaniu w dniu 18 lipca 2012 r.

23.5.2011

22.

Ihab (

Image

) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image

)

Data urodzenia: 21.1.1973 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport nr N002848852

Prezes Syriatelu, przekazujący 50 % swoich zysków rządowi syryjskiemu, wykorzystujący w tym celu swą umowę licencyjną.

23.5.2011

23.

Zoulhima (

Image

) (alias Zu al-Himma) Chaliche (

Image

) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Dhu al-Himma Shalish)

Data urodzenia: 1951 r. lub 1946 r. lub 1956 r.;

miejsce urodzenia: Kerdaha

szef ochrony prezydenta; udział w represjach wobec demonstrantów; kuzyn prezydenta Bashara Al-Assada

23.6.2011

24.

Riyad (

Image

) Chaliche (

Image

) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Riyad Shalish)

 

dyrektor Military Housing Establishment; źródło finansowania reżimu; kuzyn prezydenta Bashara Al-Assada

23.6.2011

25.

Dowódca brygady Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image

) Jafari (

Image

) (alias Jaafari, Ja’fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja’fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Data urodzenia: 1 września 1957 r.;

miejsce urodzenia: Yazd, Iran

Głównodowodzący Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji zaangażowany w dostarczanie sprzętu i wsparcia służącego pomocy syryjskiemu reżimowi w tłumieniu protestów w Syrii

23.6.2011

26.

Generał dywizji Qasem (

Image

) Soleimani (

Image

) (alias. Qasim Soleimany)

 

dowódca Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji, IRGC - Qods, zaangażowany w dostarczanie sprzętu i wsparcia służącego pomocy syryjskiemu reżimowi w tłumieniu protestów w Syrii

23.6.2011

27.

Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta’eb)

Data urodzenia: 1963 r.;

miejsce urodzenia: Teheran, Iran

Zastępca dowódcy wywiadu Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji zaangażowany w dostarczanie sprzętu i wsparcia służącego pomocy syryjskiemu reżimowi w tłumieniu protestów w Syrii

23.6.2011

28.

Khalid (

Image

) (alias Khaled) Qaddur (

Image

) (alias Qadour, Qaddour)

 

wspólnik Mahera Al-Assada; finansuje reżim.

23.6.2011

29.

Ra’if (

Image

) Al-Quwatly (

Image

) (alias Ri’af Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly)

 

Wspólnik biznesowy Mahera al-Assada, odpowiedzialny za prowadzenie niektórych z jego przedsięwzięć; finansuje reżim.

23.6.2011

30.

Mohammad (

Image

) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (

Image

) (alias Muflih)

 

Szef wywiadu wojskowego Syrii w mieście Hama; udział w tłumieniu demonstracji.

1.8.2011

31.

Generał dywizji Tawfiq (

Image

) (alias Tawfik) Younes (

Image

) (alias Yunes)

 

Szef Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Dyrektoriatu Wywiadu Ogólnego; udział w represjach wobec ludności cywilnej

1.8.2011

32.

Mohammed (

Image

) Makhlouf (

Image

) (alias Abu Rami)

Data urodzenia: 19.10.1932 r.;

miejsce urodzenia: Latakia, Syria

Bliski współpracownik i wuj Bashara i Mahira al-Assada. Wspólnik biznesowy i ojciec Ramiego, Ihaba i Iyada Makhloufów.

1.8.2011

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (alias Jaber)

Miejsce urodzenia: Latakia

Powiązany z Mahirem al-Assadem w związku z bojówkami Shabiha. Bezpośredni udział w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej oraz koordynowanie bojówek Shabiha.

1.8.2011

34.

Hayel (

Image

) Al-Assad (

Image

)

 

Zastępca Mahera al-Asada (komendanta oddziału żandarmerii wojskowej IV dywizji armii uczestniczącego w represjach)

23.8.2011

35.

Ali (

Image

) Al-Salim (

Image

) (alias Al-Saleem)

 

Dyrektor biura zaopatrzenia syryjskiego ministerstwa obrony (biuro dokonuje wszystkich zakupów uzbrojenia dla armii syryjskiej)

23.8.2011

36.

Nizar Al-Assad (

Image

)

Kuzyn Baszara al-Assada; wcześniej szef przedsiębiorstwa »Nizar Oilfield Supplies«

Osoba stojąca bardzo blisko najważniejszych urzędników państwowych. Finansowanie bojówek Szabiha w prowincji Latakia.

23.8.2011

37.

Generał brygady Rafiq (

Image

) (alias Rafeeq) Shahadah (

Image

) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

W syryjskim wywiadzie wojskowym kieruje wydziałem 293 (sprawy wewnętrzne) w Damaszku. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej Damaszku. Doradca prezydenta Baszara al-Assada w kwestiach strategicznych i sprawach wywiadu wojskowego.

23.8.2011

38.

Generał brygady Jamea (

Image

) Jamea (

Image

) (alias Jami Jami, Jame’, Jami’)

 

Lokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego w Dajr az-Zaur. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w Dajr az-Zaur i Abu Kamal.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Data urodzenia:. 1935 r.;

miejsce urodzenia: Aleppo

Zastępca wiceministra, były minister obrony, specjalny wysłannik prezydenta Baszara al-Assada.

Według doniesień zginął w bombardowaniu w dniu 18 lipca 2012 r.

23.8.2011

40.

Muhammad (

Image

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (

Image

) (alias Sa’id, Sa’eed, Saeed) Bukhaytan (

Image

)

 

Wicesekretarz regionalny Arabskiej Partii Socjalistycznej BAAS od roku 2005. w latach 2000-2005 dyrektor bezpieczeństwa narodowego regionalnej partii Baas. Były gubernator prowincji Hama (1998-2000). Bliski współpracownik prezydenta Baszara al-Assada oraz Mahera al-Assada. Należy do najważniejszych decydentów reżimu, jeżeli chodzi o represje wobec ludności cywilnej.

23.8.2011

41.

Ali (

Image

) Douba (

Image

)

 

Odpowiada za śmierć ofiar w prowincji Hama w roku 1980, został odwołany do Damaszku jako specjalny doradca prezydenta Baszara al-Assada.

23.8.2011

42.

Generał brygady Nawful (

Image

) (alias Nawfal, Nofal) Al-Husayn (

Image

) (alias Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Lokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego w prowincji Idlib. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w prowincji Idlib.

23.8.2011

43.

Brygadier Husam (

Image

) Sukkar (

Image

)

 

Doradca prezydenta w sprawach bezpieczeństwa. Doradca prezydenta w sprawach represji i aktów przemocy stosowanych przez służby bezpieczeństwa wobec ludności cywilnej.

23.8.2011

44.

Generał brygady Muhammed (

Image

) Zamrini (

Image

)

 

Lokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego w prowincji Hims. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w prowincji Hims.

23.8.2011

45.

Generał broni Munir (

Image

) (alias Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (

Image

) (alias Adnuf, Adanof)

Data urodzenia: 1951 r.

Zastępca szefa sztabu generalnego, operacji i szkoleń armii syryjskiej. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii.

23.8.2011

46.

Generał brygady Ghassan (

Image

) Khalil (

Image

) (alias Khaleel)

 

Kierownik wydziału informacyjnego Głównej Dyrekcji Wywiadu. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii.

23.8.2011

47.

Mohammed (

Image

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (

Image

) (alias Jaber)

Miejsce urodzenia: Latakia

Członek bojówek Szabiha. Współpracownik Mahera al-Assada w sprawach związanych z Szabiha. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej oraz koordynował działania bojówek Szabiha.

23.8.2011

48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Przedsiębiorca blisko współpracujący z Maherem al-Assadem. Wiadomo, ze gospodarczo wspiera reżim syryjski.

23.8.2011

49.

Fares (

Image

) Chehabi (

Image

) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Syn Ahmada Chehabi;

data urodzenia: 7.5.1972 r.

Prezes Izby Handlowo-Przemysłowej w Aleppo. Wiceprzewodniczący Cham Holding. Wspiera gospodarczo reżim syryjski.

2.9.2011

50.

Tarif (

Image

) Akhras (

Image

,

Image

) (alias Al Akhras)

Data urodzenia: 2.6.1951 r.; miejsce urodzenia:

Homs [Hims] (Syria);

paszport syryjski nr 0000092405

Zamożny biznesmen czerpiący zyski dzięki reżimowi i wspierający go. Założyciel Akhras Group (towary, handel, przetwórstwo i logistyka) oraz były prezes Izby Handlowej w Hims. Bliskie powiązania handlowe z członkami rodziny prezydenta al-Assada. Członek zarządu Federacji Syryjskich Izb Handlowych. Zapewniał obiekty przemysłowe i mieszkalne, w których organizowano improwizowane obozy do przetrzymywania więźniów, a także wsparcie logistyczne dla reżimu (autobusy i ładowarki do czołgów).

2.9.2011

51.

Issam (

Image

) Anbouba (

Image

)

Prezes Anbouba for Agricultural Industries Co.;

data urodzenia: 1952 r.;

miejsce urodzenia: Homs, Syria

Zapewnia wsparcie finansowe dla aparatu represji oraz grup paramilitarnych dokonujących aktów przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii. Zapewnia obiekty (pomieszczenia, magazyny) służące jako improwizowane ośrodki przetrzymywania więźniów. Powiązania finansowe z wysokiej rangi urzędnikami syryjskimi.

2.9.2011

52.

Mazen (

Image

) al-Tabba (

Image

)

Data urodzenia: 01.01.1958;

miejsce urodzenia: Damaszek;

nr paszportu: 004415063, wygasa: 06.05.2015 (syryjski)

Wspólnik biznesowy Ihaba Makhloufa i Nizara al-Assada (objęty sankcjami w dniu 23.8.2011 r.); współwłaściciel, wraz z Ramim Makhloufem, Al-Diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic Services), spółki zajmującej się wymianą walut, która wspiera politykę Centralnego Banku Syrii.

23.3.2012

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

)

Data urodzenia: 1955 r.;

miejsce urodzenia.: Daraa

Odpowiedzialny za ekonomiczne i finansowe wspieranie reżimu syryjskiego przy wykorzystaniu pełnionej przez niego funkcji prezesa Banku Centralnego Syrii.

15.5.2012

54.

Generał broni Jumah (

Image

) Al-Ahmad (

Image

) (alias Al-Ahmed)

 

Dowódca sił specjalnych. Odpowiada za stosowanie przemocy wobec manifestantów w całej Syrii.

14.11.2011

55.

Pułkownik Lu’ai (

Image

) (alias Louay) al-Ali (

Image

)

 

Kierownik syryjskiego wywiadu wojskowego w Derze. Odpowiada za stosowanie przemocy wobec demonstrantów w Derze.

14.11.2011

56.

Generał dywizji Ali (

Image

) Abdullah (

Image

) (alias Abdallah) Ayyub (

Image

)

 

Zastępca szefa sztabu głównego (personel i pracownicy). Odpowiada za stosowanie przemocy wobec manifestantów w całej Syrii.

14.11.2011

57.

Generał dywizji Jasim (

Image

) (alias Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (

Image

) (alias Al-Freij)

 

Szef sztabu głównego. Odpowiada za stosowanie przemocy wobec manifestantów w całej Syrii.

14.11.2011

58.

Generał Aous (

Image

) (Aws) Aslan (

Image

)

Data urodzenia: 1958 r.

Dowódca batalionu w Gwardii Republikańskiej. Bliski współpracownik Mahera al-Assada oraz prezydenta al-Assada. Współodpowiedzialny za ataki na ludność cywilną w całej Syrii.

14.11.2011

59.

Generał Ghassan (

Image

) Belal (

Image

)

 

Generał dowodzący biurem rezerwy IV dywizji. Doradca Mahera al-Assada oraz koordynator działań sił bezpieczeństwa. Odpowiada za ataki na ludność cywilną w całej Syrii.

14.11.2011

60.

Abdullah (

Image

) (alias Abdallah) Berri (

Image

)

 

Przywódca bojówki rodziny Berri. Na czele prorządowej milicji uczestniczącej w atakach na ludność cywilną w Aleppo.

14.11.2011

61.

George (

Image

) Chaoui (

Image

)

 

Członek syryjskiej armii elektronicznej. Współodpowiedzialny za ostre ataki na ludność cywilną i za nawoływanie do przemocy wobec niej w całej Syrii.

14.11.2011

62.

Generał dywizji Zuhair (

Image

) (alias Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (

Image

)

 

Zastępca kierownika Generalnej Dyrekcji Wywiadowczej. Odpowiada za stosowanie przemocy w całej Syrii oraz zastraszanie i torturowanie manifestantów.

14.11.2011

63.

Amar (

Image

) (alias Ammar) Ismael (

Image

) (alias Ismail)

Data urodzenia (dokładna lub orientacyjna): 3.4.1973;

miejsce urodzenia: Damaszek

Cywilny zwierzchnik syryjskiej armii elektronicznej (terytorialna służba wywiadu wojskowego). Współodpowiedzialny za ostre ataki na ludność cywilną i za nawoływanie do przemocy wobec niej w całej Syrii.

14.11.2011

64.

Mujahed (

Image

) Ismail (

Image

) (alias Ismael)

 

Członek syryjskiej armii elektronicznej. Współodpowiedzialny za ostre ataki na ludność cywilną i za nawoływanie do przemocy wobec niej w całej Syrii.

14.11.2011

65.

Generał dywizji Nazih (

Image

)

 

Wicedyrektor Generalnej Dyrekcji Wywiadowczej. Odpowiada za stosowanie przemocy w całej Syrii oraz zastraszanie i torturowanie manifestantów.

14.11.2011

66.

Kifah (

Image

) Moulhem (

Image

) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

Dowódca batalionu w IV dywizji. Odpowiada za atak na ludność cywilną w Dajr az-Zaur.

14.11.2011

67.

Generał dywizji Wajih (

Image

) (alias Wajeeh) Mahmud (

Image

)

 

Dowódca 18. dywizji zbrojnej. Odpowiada za przemoc wobec manifestantów w Homs.

14.11.2011

68.

Bassam (

Image

) Sabbagh (

Image

,

Image

) (alias Al Sabbagh)

Data urodzenia: 24.8.1959 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek.

adres: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus; [Damaszek];

paszport syryjski nr 004326765 wydany 2 listopada 2008 r., ważny do listopada 2014 r.

Doradca prawno-finansowy oraz prowadzący interesy Ramiego Makhloufa oraz Khaldouna Makhloufa. Wraz z Baszarem al-Assadem uczestniczył w finansowaniu osiedla w Latakii. Zapewnia reżimowi wsparcie finansowe.

14.11.2011

69.

Generał broni Talal (

Image

) Mustafa (

Image

) Tlass (

Image

)

 

Zastępca szefa sztabu generalnego (logistyka i zaopatrzenie). Odpowiada za stosowanie przemocy wobec manifestantów w całej Syrii.

14.11.2011

70.

Generał dywizji Fu’ad (

Image

) Tawil (

Image

)

 

Zastępca kierownika wywiadu syryjskich sił lotniczych. Odpowiada za stosowanie przemocy w całej Syrii oraz zastraszanie i torturowanie manifestantów.

14.11.2011

71.

Bushra (

Image

) Al-Assad (

Image

) (alias Bushra Shawkat)

Data urodzenia: 24.10.1960

Siostra Bashara Al Assada i małżonka Asifa Shawkata, z-cy szefa sztabu ds. bezpieczeństwa i wywiadu. Ze względu na bliskie więzy osobiste oraz nierozerwalne powiązania finansowe łączące ją z prezydentem Syrii Basharem Al Assadem oraz innymi głównymi przedstawicielami reżimu syryjskiego, czerpie korzyści z tego reżimu i jest z nim powiązana

23.3.2012

72.

Asma (

Image

) Al-Assad (

Image

) (alias Asma Fawaz Al Akhras)

Data urodzenia: 11.8.1975;

miejsce urodzenia: Londyn; Zjednoczone Królestwo;

paszport nr 707512830, wygasa 22.09.2020;

nazwisko panieńskie: Al Akhras

Żona Bashara Al Assada. Ze względu na bliskie więzy osobiste oraz nierozerwalne powiązania finansowe łączące ją z prezydentem Syrii Basharem Al Assadem oraz innymi głównymi przedstawicielami reżimu syryjskiego, czerpie korzyści z tego reżimu i jest z nim powiązana

23.3.2012

73.

Manal (

Image

) Al-Assad (

Image

) (alias Manal Al Ahmad)

Data urodzenia: 2.2.1970;

miejsce urodzenia: Damaszek;

nr paszportu (syryjski): 0000000914;

nazwisko panieńskie: Al Jadaan

Jest małżonką Mahera Al Assada, zatem czerpie korzyści z reżimu i jest z nim blisko powiązana.

23.3.2012

74.

Anisa (

Image

) (alias Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad (

Image

) (alias Anisah Al-Assad)

Data urodzenia: 1934;

nazwisko panieńskie: Makhlouf

Matka prezydenta Al Assada. Ze względu na bliskie więzy osobiste oraz nierozerwalne powiązania finansowe łączące ją z prezydentem Syrii Basharem Al Assadem, czerpie korzyści z reżimu syryjskiego i jest z nim powiązana.

23.3.2012

75.

Generał broni Fahid (

Image

) (alias Fahd) Al-Jassim (

Image

)

 

Szef sztabu. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs

1.12.2011

76.

Generał dywizji Ibrahim (

Image

) Al-Hassan (

Image

) (alias Al-Hasan)

 

Zastępca szefa sztabu. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs

1.12.2011

77.

Brygadier Khalil (

Image

) (alias Khaleel) Zghraybih (

Image

,

Image

) (alias Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

 

14. dywizja. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011

78.

Brygadier Ali (

Image

) Barakat (

Image

)

 

103. brygada dywizji Gwardii Republikańskiej. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011

79.

Brygadier Talal (

Image

) Makhluf (

Image

) (alias Makhlouf)

 

103. brygada dywizji Gwardii Republikańskiej. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011

80.

Brygadier Nazih (

Image

) (alias Nazeeh) Hassun (

Image

) (alias Hassoun)

 

Wywiad wojskowych sił lotniczych. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011

81.

Kapitan Maan (

Image

) (alias Ma’an ) Jdiid (

Image

) (alias Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

 

Gwardia prezydencka. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011

82.

Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (

Image

) (alias Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

 

Wydział Bezpieczeństwa Politycznego. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011

83.

Khald (

Image

) (alias Khaled) Al-Taweel (

Image

) (alias Al-Tawil)

 

Wydział Bezpieczeństwa Politycznego. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011

84.

Ghiath (

Image

) Fayad (

Image

) (alias Fayyad)

 

Wydział Bezpieczeństwa Politycznego. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011

85.

Generał brygady Jawdat (

Image

) Ibrahim (

Image

) Safi (

Image

)

Dowódca 154. Regimentu

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w Damaszku i w jego okolicach, w tym w miejscowościach Mo'adamiyeh, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

Generał dywizji Muhammad (

Image

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image

) Durgham

Dowódca 4. Dywizji

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w Damaszku i w jego okolicach, w tym w miejscowościach Mo'adamiyeh, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

87.

Generał dywizji Ramadan (

Image

) Mahmoud (

Image

) Ramadan (

Image

)

Dowódca 35. Regimentu Sił Specjalnych

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowościach Banijas i Dara.

23.1.2012

88.

Generał brygady Ahmed (

Image

) (alias Ahmad) Yousef (

Image

) (alias Youssef) Jarad (

Image

) (alias Jarrad)

Dowódca 132. Brygady

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania – także z broni maszynowej i działek przeciwlotniczych – do protestujących w miejscowości Dara.

23.1.2012

89.

Generał dywizji Naim (

Image

) (alias Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (

Image

) Suleiman (

Image

)

Dowódca 3. Dywizji

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Duma.

23.1.2012

90.

Generał brygady Jihad (

Image

) Mohamed (

Image

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (

Image

)

Dowódca 65. Brygady

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Duma.

23.1.2012

91.

Generał dywizji Fo'ad (

Image

) (alias Fouad, Fu’ad) Hamoudeh (

Image

) (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

Dowódca operacji wojskowych w miejscowości Idlib

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Idlib na początku września 2011 r.

23.1.2012

92.

Generał dywizji Bader (

Image

) Aqel (

Image

)

Dowódca sił specjalnych

Wydał żołnierzom rozkazy zbierania zwłok i przekazywania ich służbom wywiadu („mukhabarat”); odpowiedzialny za akty przemocy w miejscowości Bukamal.

23.1.2012

93.

Generał brygady Ghassan (

Image

) Afif (

Image

) (alias Afeef)

Dowódca z 45. Regimentu

Dowódca operacji wojskowych w miejscowościach Homs, Baniyas i Idlib

23.1.2012

94.

Generał brygady Mohamed (

Image

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (

Image

) (alias Maarouf, Ma'ruf)

Dowódca z 45. Regimentu

Dowódca operacji wojskowych w miejscowości Homs. Wydał rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Homs.

23.1.2012

95.

Generał brygady Yousef (

Image

) Ismail (

Image

) (alias Ismael)

Dowódca 134. Brygady

Wydał żołnierzom rozkaz ostrzeliwania domów i ludzi znajdujących się na dachach podczas odbywającego się w miejscowości Talbiseh pogrzebu protestujących zabitych poprzedniego dnia.

23.1.2012

96.

Generał brygady Jamal (

Image

) Yunes (

Image

) (alias Younes)

Dowódca 555. Regimentu

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Mo'adiamiyeh.

23.1.2012

97.

Generał brygady Mohsin (

Image

) Makhlouf (

Image

)

 

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Al-Herak.

23.1.2012

98.

Generał brygady Ali (

Image

) Dawwa

 

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Al-Herak

23.1.2012

99.

Generał brygady Mohamed (

Image

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image

) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Dowódca 106. Brygady, Gwardia Prezydencka

Wydał żołnierzom rozkaz bicia protestujących kijami i następnie aresztowania protestujących. Odpowiedzialny za represje wobec uczestników pokojowych demonstracji w miejscowości Duma.

23.1.2012

100.

Generał dywizji Suheil (

Image

) (alias Suhail) Salman (

Image

) Hassan (

Image

)

Dowódca 5. Dywizji

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w prowincji Dara.

23.1.2012

101.

Wafiq (

Image

) (alias Wafeeq) Nasser (

Image

)

Szef oddziału regionalnego w miejscowości As-Suwajda (Wydział Wywiadu Wojskowego)

Szef oddziału wywiadu wojskowego w miejscowości As-Suwajda odpowiedzialny za arbitralne zatrzymania i torturowanie zatrzymanych w miejscowości As-Suwajda.

23.1.2012

102.

Ahmed (

Image

) (alias Ahmad) Dibe (

Image

) (alias Dib, Deeb)

Szef oddziału regionalnego w miejscowości Dara (Dyrektoriat ds. Bezpieczeństwa Ogólnego)

Szef regionalnego oddziału Dyrektoriatu ds. Bezpieczeństwa Ogólnego w miejscowości Dara odpowiedzialny za arbitralne zatrzymania i torturowanie zatrzymanych w miejscowości Dara.

23.1.2012

103.

Makhmoud (

Image

) (alias Mahmoud) al-Khattib (

Image

) (alias Al-Khatib, Al-Khateeb)

Szef wydziału śledczego (Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa Politycznego)

Szef wydziału śledczego Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego odpowiedzialny za zatrzymania i torturowanie zatrzymanych.

23.1.2012

104.

Mohamed (

Image

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (

Image

) (alias Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image

)

Szef wydziału operacyjnego (Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa Politycznego)

Szef oddziału operacyjnego Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego odpowiedzialny za zatrzymania i torturowanie zatrzymanych.

23.1.2012

105.

Nasser (

Image

) (alias Naser) Al-Ali (

Image

) (alias generał brygady Nasr al-Ali)

Szef oddziału regionalnego w miejscowości Dara (Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa Politycznego)

Szef regionalnego oddziału Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego w miejscowości Dara odpowiedzialny za zatrzymania i torturowanie zatrzymanych. Kieruje lokalizacją w Deraa od kwietnia 2012 roku (były szef wydziału w Homs) Dyrekcji Bezpieczeństwa Politycznego.

23.1.2012

106.

Dr Wael (

Image

) Nader (

Image

) Al –Halqi (

Image

) (alias Al-Halki)

Data urodzenia: 1964 r.;

miejsce urodzenia: prowincja Daraa.

Premier i były minister zdrowia. Jako premier ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

107.

Mohammad (

Image

) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (

Image

) Al-Sha'ar (

Image

) (alias Al-Chaar, Al-Shaar) (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Data urodzenia:. 1956 r.;

miejsce urodzenia: Aleppo

Minister spraw wewnętrznych. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

1.12.2011

108.

Dr. Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

,

Image

)

Data urodzenia:

1945 r.; miejsce urodzenia: Damaszek

Minister finansów. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

1.12.2011

109.

Imad (

Image

) Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (

Image

) (alias Imad Mohammad Dib Khamees)

Data urodzenia: 1.8.1961 r.

miejsce urodzenia: okolice Damaszku

Minister ds. Energii Elektrycznej. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

23.3.2012

110.

Omar (

Image

) Ibrahim (

Image

) Ghalawanji (

Image

)

Data urodzenia: 1954 r.

miejsce urodzenia: Tartous

Wicepremier, minister ds. usług, minister administracji lokalnej. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

23.3.2012

111.

Joseph (

Image

) (alias Josef) Suwaid (

Image

) (alias Swaid) (alias Joseph Jergi Sweid, Joseph Jirgi Sweid)

Data urodzenia: 1958 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek

Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

23.3.2012

112.

Inż. Hussein (

Image

) (alias Hussain) Mahmoud (

Image

) Farzat (

Image

) (alias Hussein Mahmud Farzat)

Data urodzenia: 1957 r.;

miejsce urodzenia: Hama.

Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

23.3.2012

113.

Mansour (

Image

) Fadlallah (

Image

) Azzam (

Image

) (alias Mansur Fadl Allah Azzam)

Data urodzenia: 1960 r.;

miejsce urodzenia: prowincja Sweida.

Minister ds. prezydenckich. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

114.

Dr Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Data urodzenia: 1964 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek.

Minister ds. telekomunikacji i technologii. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

115.

Generał Ali (

Image

) Habib (

Image

) (alias Habeeb) Mahmoud (

Image

)

Data urodzenia.: 1939 r.;

miejsce urodzenia: Tartous.

Były minister obrony. Powiązany z reżimem syryjskim i armią syryjską; współodpowiedzialny za ich brutalne represje wobec ludności cywilnej.

1.8.2011

116.

Tayseer (

Image

) Qala (

Image

) Awwad (

Image

)

Data urodzenia: 1943 r.; miejsce urodzenia:

Damaszek

Były minister sprawiedliwości. Powiązany z reżimem syryjskim; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.

23.9.2011

117.

Dr Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Data urodzenia: 1966 r.;

miejsce urodzenia.: Tartous

Były minister informacji. Powiązany z reżimem syryjskim; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.

23.9.2011

118.

Dr Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (

Image

) Al-Shaar (

Image

) (alias Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

Data urodzenia: 1956 r.; miejsce urodzenia:

Aleppo

Były minister gospodarki i handlu. Powiązany z reżimem syryjskim; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.

1.12.2011

119.

Sufian (

Image

) Allaw (

Image

)

Data urodzenia: 1944 r.;

miejsce urodzenia: Bukamal, Deir Ezzor.

Były minister ds. ropy naftowej i zasobów mineralnych. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

120.

Dr Adnan (

Image

) Slakho (

Image

)

Data urodzenia: 1955 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek.

Były minister przemysłu. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

121.

Dr Saleh (

Image

) Al-Rashed (

Image

)

Data urodzenia: 1964 r.;

miejsce urodzenia: prowincja Aleppo.

Były minister edukacji. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

122.

Dr Fayssal (

Image

) (alias Faysal) Abbas (

Image

)

Data urodzenia: 1955 r.;

miejsce urodzenia: prowincja Hama.

Były minister transportu. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

123.

Ghiath (

Image

) Jeraatli (

Image

) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

Data urodzenia: 1950 r.;

miejsce urodzenia: Salamiya

Były minister stanu. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.

23.3.2012

124.

Yousef (

Image

) Suleiman (

Image

) Al-Ahmad (

Image

) (alias Al-Ahmed)

Data urodzenia: 1956 r.;

miejsce urodzenia: Hasaka

Były minister stanu. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.

23.3.2012

125.

Hassan (

Image

,

Image

) al-Sari (

Image

)

Data urodzenia: 1953 r.;

miejsce urodzenia: Hama

Były minister stanu. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.

23.3.2012

126.

Bouthaina (

Image

) Shaaban (

Image

)

(alias Buthaina Shaaban)

Data urodzenia: 1952 r.; miejsce urodzenia: Homs, Syria

Od lipca 2008 r. doradczyni prezydenta ds. polityki i mediów; powiązana zatem z brutalnymi rozprawami ze społeczeństwem.

26.6.2012

127.

Generał brygady Sha’afiq (

Image

) (alias Shafiq, Shafik) Masa (

Image

) (alias Massa)

 

Szef 215 wydziału (Damaszek) wywiadu Wojsk Lądowych. Odpowiedzialny za torturowanie zatrzymanych opozycjonistów. Uczestniczy w represjach wymierzonych w ludność cywilną.

24.7.2012

128.

Generał brygady Burhan (

Image

) Qadour (

Image

) (alias Qaddour, Qaddur)

 

Szef wydziału 291 (Damaszek) wywiadu Wojsk Lądowych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

129.

Generał brygady Salah (

Image

) Hamad (

Image

)

 

Zastępca szefa 291 wydziału wywiadu Wojsk Lądowych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

130.

General brygady Muhammad (

Image

) (lub Mohammed) Khallouf (

Image

) (alias Abou Ezzat)

 

Szef wydziału 235 o nazwie „Palestyna” (Damaszek) wywiadu Wojsk Lądowych, który jest centralnym elementem wojskowego aparatu opresji. Uczestniczy bezpośrednio w represjach wymierzonych w opozycjonistów. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

131.

Generał dywizji Riad (

Image

) (alias Riyad) al-Ahmed (

Image

) (alias Al-Ahmad)

 

Zastępca szefa wydziału w Latakii wywiadu Wojsk Lądowych. Odpowiedzialny za torturowanie i zabójstwa opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

132.

Generał brygady Abdul Salam (

Image

Image

,

Image

) Fajr Mahmoud (

Image

)

 

Szef wydziału w Bab Touma (Damaszek) wywiadu Wojsk Lotniczych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

133.

Generał brygady Jawdat (

Image

) al-Ahmed (

Image

) (alias Al-Ahmad)

 

Szef wydziału w Homs (Hims) wywiadu Wojsk Lotniczych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

134.

Pułkownik Qusay (

Image

) Mihoub (

Image

)

 

Szef wydziału w Deraa (Dara) (oddelegowany z Damaszku do Deraa wraz z rozpoczęciem się manifestacji w tym mieście) wywiadu Wojsk Lotniczych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

135.

Pułkownik Suhail (

Image

) (alias Suheil) Al-Abdullah (

Image

) (alias Al- Abdallah)

 

Szef wydziału w Latakii wywiadu Wojsk Lotniczych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

136.

Generał brygady Khudr (

Image

) Khudr (

Image

)

 

Szef wydziału w Latakii wywiadu ogólnego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

137.

Generał brygady Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (alias Maala, Maale)

 

Szef wydziału 285 (Damaszek) wywiadu ogólnego (zastąpił pod koniec 2011 roku gen. bryg. Hussama Fendiego). Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

138.

Generał brygady Firas (

Image

) Al-Hamed (

Image

) (alias Al-Hamid)

 

Szef wydziału 318 w Homs (Hims) wywiadu ogólnego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

139.

Generał brygady Hussam (

Image

) (alias Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image

) (alias Louqa, Louca, Louka, Luka)

 

Od kwietnia 2012 roku (zastąpił gen. bryg. Nasra al-Alego) szef wydziału w Homs Dyrekcji Bezpieczeństwa Politycznego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

140.

Generał brygady Taha (

Image

) Taha (

Image

)

 

Szef wydziału w Latakii Dyrekcji Bezpieczeństwa Politycznego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

141.

Bassel (

Image

) (alias. Basel) Bilal (

Image

)

 

Oficer służby więziennej w centralnym zakładzie karnym w Idlibie; brał bezpośredni udział w torturowaniu opozycjonistów przetrzymywanych w centralnym zakładzie karnym w Idlibie.

24.7.2012

142.

Ahmad (

Image

) (alias Ahmed) Kafan (

Image

)

 

Oficer służby więziennej w centralnym zakładzie karnym w Idlibie; brał bezpośredni udział w torturowaniu opozycjonistów przetrzymywanych w centralnym zakładzie karnym w Idlibie.

24.7.2012

143.

Bassam (

Image

) al-Misri (

Image

)

 

Oficer służby więziennej w centralnym zakładzie karnym w Idlibie; brał bezpośredni udział w torturowaniu opozycjonistów przetrzymywanych w centralnym zakładzie karnym w Idlibie.

24.7.2012

144.

Ahmed (

Image

) (alias Ahmad) al-Jarroucheh (

Image

) (alias Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Data urodzenia: 1957 r.

Dyrektor wydziału zewnętrznego wywiadu ogólnego (wydział 279). Z tego tytułu odpowiada za komórki wywiadu ogólnego w ambasadach Syrii. Bierze bezpośredni udział w represjonowaniu opozycjonistów przez władze syryjskie, a w szczególności zajmuje się represjami wobec opozycji syryjskiej na uchodźstwie.

24.7.2012

145.

Michel (

Image

) Kassouha (

Image

) (alias Kasouha) (alias Ahmed Salem; alias Ahmed Salem Hassan)

Data urodzenia: 1.2.1948 r.

Członek syryjskich służb bezpieczeństwa Syrii od początku lat 70-tych. Brał udział w walce z opozycją we Francji i w Niemczech. Od 2006 roku odpowiada za stosunki zewnętrzne wydziału 273 wywiadu ogólnego Syrii. Dawny funkcjonariusz, był bliskim współpracownikiem szefa wywiadu ogólnego, Alego Mamlouka, jednego z najważniejszych funkcjonariuszy reżimowych służb bezpieczeństwa, objętego przez UE środkami ograniczającymi od dnia 9 maja 2011 roku. Bezpośrednio wspiera represje realizowane przez reżim przeciwko opozycjonistom, a w szczególności zajmuje się represjami wobec opozycji syryjskiej na uchodźstwie.

24.7.2012

146.

Generał Ghassan (

Image

) Jaoudat (

Image

) Ismail (

Image

) (alias Ismael)

Data urodzenia: 1960 r.;

miejsce pochodzenia: Derikich, region miasta Tartous.

Odpowiedzialny za wydział misji wywiadu Wojsk Lotniczych, który zarządza, we współpracy z wydziałem operacji specjalnych, elitarnymi oddziałami wywiadu Wojsk Lotniczych, odgrywającymi istotną rolę w represjach stosowanych przez reżim. W związku z tym Ghassan Jaoudat Ismail jest członkiem kadr wojskowych, które bezpośrednio realizują reżimowe represje wobec opozycji.

24.7.2012

147.

Generał Amer (

Image

) al-Achi (

Image

) (alias Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi)

 

Absolwent szkoły wojskowej w Aleppo, kieruje wydziałem informacji wywiadu Wojsk Lotniczych (od roku 2012), bliski współpracownik Daouda Rajaha, syryjskiego ministra obrony. Z racji funkcji pełnionych w wywiadzie Wojsk Lotniczych Amer al-Achi jest zaangażowany w represje wobec opozycji syryjskiej.

24.7.2012

148.

Generał Mohammed (

Image

) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (

Image

) Nasr (

Image

) (lub Mohammed Ali Naser)

Data urodzenia: ok. 1960 r.

Bliski współpracownik Mahera Al Assad, młodszego brata prezydenta. Najważniejszy etap swojej kariery spędził w Gwardii Republikańskiej. W 2010 roku wstąpił do wydziału wewnętrznego (lub wydziału 251) wywiadu ogólnego, który zajmuje się walką z opozycją polityczną. Jako członek jego ścisłego kierownictwa generał Mohammed Ali bierze bezpośredni udział w represjach wymierzonych w opozycjonistów.

24.7.2012

149.

Generał Issam (

Image

) Hallaq (

Image

)

 

Szef sztabu Wojsk Lotniczych od 2010 roku. Zawiaduje operacjami lotniczymi wymierzonymi w opozycję.

24.7.2012

150.

Ezzedine (

Image

) Ismael (

Image

) (alias Ismail)

Data urodzenia: połowa lat 40-tych (prawdopodobnie 1947 rok);

miejsce urodzenia: Bastir, region miasta Dżabla.

Emerytowany generał i dawny funkcjonariusz wywiadu Wojsk Lotniczych, na których czele stanął na początku pierwszej dekady XXI wieku. W 2006 roku został mianowany doradcą politycznym i ds. bezpieczeństwa prezydenta. Jako doradca polityczny i ds. bezpieczeństwa prezydenta Syrii Ezzedine Ismael jest zaangażowany w reżimową politykę represji wymierzonych w opozycję.

24.7.2012

151.

Samir (

Image

) (alias Sameer) Joumaa (

Image

) (alias Jumaa, Jum'a, Joum'a) (alias Abou Sami)

Data urodzenia: ok. 1962 r.

Od prawie 20 lat jest szefem gabinetu Muhammada Nasifa Khayrbika, jednego z głównych doradców ds. bezpieczeństwa przy Bacharze al-Assadzie (który zajmuje oficjalnie stanowisko asystenta wiceprezydenta Faruqa Al Shar'a). Z uwagi na bliską współpracę z Bacharem al-Asadem i Muhammadem Nasifem Khayrbikem Samir Joumaa jest zaangażowany w reżimową politykę represji wymierzonych w opozycjonistów.

24.7.2012

152.

Dr Qadri (

Image

) (alias Kadri) Jamil (

Image

) (alias Jameel)

 

Wicepremier, minister ds. gospodarczych, minister ds. handlu wewnętrznego i ochrony konsumentów. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

153.

Waleed (

Image

) (alias Walid) Al Mo'allem (

Image

) (alias Al Moallem, Muallem)

 

Wicepremier, minister spraw zagranicznych i ds. ekspatriantów. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

154.

Generał dywizji Fahd (

Image

) Jassem (

Image

) Al Freij (

Image

) (alias Al-Furayj)

 

Minister obrony i dowódca wojskowy. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

155.

Dr Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (

Image

) (alias Abd al-Sattar) Al Sayed (

Image

) (alias Al Sayyed)

 

Minister ds. fundacji religijnych. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

156.

Inż. Hala (

Image

) Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed)Al Nasser (

Image

)

 

Minister turystyki. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

157.

Inż. Bassam (

Image

) Hanna (

Image

)

 

Minister Zasobów Wodnych. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

158.

Inż. Subhi (

Image

) Ahmad (

Image

) Al Abdallah (

Image

) (alias Al-Abdullah)

 

Minister rolnictwa i reformy rolnej. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

159.

Dr Mohammad (

Image

) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (

Image

) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (

Image

) (alias Mu’la, Ma’la, Muala, Maala, Mala)

 

Minister szkolnictwa wyższego. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

160.

Dr Hazwan Al Wez (alias Al Wazz)

 

Minister edukacji. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

161.

Dr Mohamad (

Image

) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (

Image

) (alias Dhafer) Mohabak (

Image

) (alias Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Minister gospodarki i handlu zagranicznego. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

162.

Dr Mahmoud (

Image

) Ibraheem (

Image

) (alias Ibrahim) Sa'iid (

Image

) (alias Said, Sa’eed, Saeed)

 

Minister transportu. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

163.

Dr Safwan (

Image

) Al Assaf (

Image

)

 

Minister mieszkalnictwa i rozwoju miast. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

164.

Inż. Yasser (

Image

) (alias Yaser) Al Siba'ii (

Image

) (alias Al-Sibai, Al-Siba’i, Al Sibaei)

 

Minister robót publicznych. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

165.

Inż. Sa’iid (

Image

) (alias Sa’id, Sa’eed, Saeed) Ma'thi (

Image

) (alias Mu’zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (

Image

)

 

Minister ds. ropy naftowej i zasobów mineralnych. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

166.

Dr Lubana (

Image

) (alias Lubanah) Mushaweh (

Image

) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Data urodzenia: 1955 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek

Minister kultury. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

167.

Dr Jassem (

Image

) (alias Jasem) Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (

Image

)

Data urodzenia: 1968 r.

Minister pracy i spraw społecznych. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

168.

Omran (

Image

) Ahed (

Image

) Al Zu'bi (

Image

) (alias Al Zoubi, Al Zo’bi, Al Zou’bi)

Data urodzenia: 27.9.1959;

miejsce urodzenia: Damaszek

Minister informacji. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

169.

Dr Adnan (

Image

) Abdo (

Image

) (alias Abdou) Al Sikhny (

Image

) (alias Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

 

Minister przemysłu. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

170.

Najm (

Image

) (alias Nejm) Hamad (

Image

) Al Ahmad (

Image

) (alias Al-Ahmed)

 

Minister sprawiedliwości. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

171.

Dr Abdul Salam (

Image

Image

,

Image

) Al. Nayef (

Image

)

 

Minister zdrowia. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

172.

Dr Ali (

Image

) Heidar (

Image

) (alias Haidar, Heydar, Haydar)

 

Sekretarz stanu ds. pojednania narodowego. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

173.

Dr Nazeera (

Image

) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (

Image

) Sarkees (

Image

) (alias Sarkis)

 

Sekretarz stanu ds. środowiska. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

174.

Mohammad (

Image

) Turki (

Image

) Al Sayed (

Image

)

 

Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

175.

Najm-eddin (

Image

) (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (

Image

) (alias Khrait)

 

Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

176.

Abdullah (

Image

) (alias Abdallah) Khaleel (

Image

) (alias Khalil) Hussein (

Image

) (alias Hussain)

 

Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

177.

Jamal (

Image

) Sha'ban (

Image

) (alias Shaaban) Shaheen (

Image

)

 

Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

178.

Sulieman (

Image

) Maarouf (

Image

) (alias Suleiman Maarouf, Sulayman Ma’ruf, Sleiman Maarouf; Sulaiman Maarouf)

Paszport: posiada paszport Zjednoczonego Królestwa.

Biznesmen blisko związany z rodziną prezydenta al-Assada. Posiada akcje umieszczonej w wykazie stacji telewizyjnej Addounia TV. Blisko związany z umieszczonym w wykazie Muhammadem Nasifem Khayrbikiem. Wspiera reżim syryjski.

16.10.2012

179.

Razan (

Image

) Othman (

Image

)

Żona Ramiego Makhloufa, córka Waleeda (alias Walida) Othmana;

data urodzenia: 31 stycznia 1977 r.;

miejsce urodzenia: prowincja Latakia.

dokument tożsamości nr: 06090034007

Ma bliskie powiązania osobiste i finansowe z Ramim Makhloufem (kuzynem prezydenta Bashara Al-Assada, zapewniającym reżimowi główne źródło finansowania), który został umieszczony w wykazie. Z tego względu jest powiązana z reżimem syryjskim i czerpie z niego zyski.

16.10.2012”