12.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 68/30


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 212/2013

z dnia 11 marca 2013 r.

zastępujące załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do uzupełnień i zmian dotyczących produktów objętych tym załącznikiem

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kilka państw członkowskich wystąpiło o zmiany i uzupełnienia w kolumnie „Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP” załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(2)

Te uzupełnienia są koniecznie w celu włączenia do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 nowych owoców, warzyw i zbóż, które stały się dostępne na rynku państw członkowskich.

(3)

Właściwe jest dodanie następujących owoców, warzyw, zbóż i produktów pochodzenia zwierzęcego: ręka Buddy, tangor, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita, malinojeżyna, longan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny, czyściec bulwiasty, łopian większy, pozostałe cebule, pozostałe cebule szczypiorowe, antroewa/bakłażan biały (Solanum macrocarpon), sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi, gurdlina ogórkowata, tykwa pospolita/lauki, kolczoch jadalny, dynia olbrzymia (późna odmiana), kukurydza miniaturowa, kiełki fasoli mung, kiełki lucerny, zielone części mniszka lekarskiego, liście kalarepy, liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), Basella alba, liście bananowca, wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna, mikołajek (Eryngium foetidum), liście pietruszki korzeniowej, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, palczatka cytrynowa, wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry, kwiat bananowca, nasiona guar, świeże ziarna soi, zizania wodna/dziki ryż, liście i łodygi ogórecznika, Acacia pennata, grzybnia, żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa, ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe, pieprz zielony, zwierzyna płowa i miód w plastrze.

(4)

W celu zachowania spójności należy przesunąć zwierzęta łowne z kategorii „inne zwierzęta hodowlane” do kategorii „inne produkty ze zwierząt lądowych”, a kwiaty jadalne z kategorii „pozostałe” do kategorii zawierającej przykładowy produkt.

(5)

Aby lepiej stosować zasady międzynarodowej nomenklatury taksonomicznej, należy dostosować łacińskie nazwy pistacji, jabłek, wiśni i czereśni, truskawek, jeżyn popielic, borówek amerykańskich, kumkwatów, ziemniaków, pochrzynu, buraków, papryki, ketmii, brokułów, kapusty głowiastej, kapusty pekińskiej, jarmużu, kalarepy, endywii, rukoli, liści i pędów kapustnych, boćwiny, cykorii warzywnej, liści selera, bazylii, rdzeni palmowych, sorgo, ziaren kawy, płatków róży, kwiatu jaśminu, lipy drobnoziarnistej, liści rooibos, kopru ogrodowego, pieprzu syczuańskiego, cynamonu, kurkuminy, buraka cukrowego i bananów.

(6)

Uwzględniając wnioski zainteresowanych stron i organów egzekucyjnych oraz postać, w której produkty występują na rynku, należy wprowadzić zmiany w odniesieniu do części produktów, do których mają mieć zastosowanie NDP.

(7)

Zmiany takie należy wprowadzić w odniesieniu do herbaty, ziaren kakaowych, chmielu, kalarepy i produktów pochodzenia zwierzęcego.

(8)

Dla zachowania przejrzystości należy zastąpić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, o których mowa w art. 2 ust. 1

Numer kodu (1)

Grupy, do których stosuje się NDP

Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP

Nazwa naukowa (2)

Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP

Części produktów, do których stosuje się NDP

0100000

1.

OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY

 

 

 

 

0110000

(i)

Owoce cytrusowe

 

 

 

Cały produkt

0110010

 

Grejpfruty

Citrus paradisi

Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce

 

0110020

 

Pomarańcze

Citrus sinensis

Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce

 

0110030

 

Cytryny

Citrus limon

Cedrat, cytryna, ręka Buddy (Citrus medica var. sarcodactylis)

 

0110040

 

Limy (limonki)

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandarynki

Citrus reticulata

Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce; tangor (Citrus reticulata x sinensis)

 

0110990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0120000

(ii)

Orzechy z drzew orzechowych

 

 

 

Cały produkt po usunięciu łupiny (oprócz kasztanów)

0120010

 

Migdały

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Orzechy brazylijskie

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Orzechy nerkowca

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Kasztany jadalne

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Orzechy kokosowe

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Orzechy laskowe

Corylus avellana

Filbert

 

0120070

 

Orzechy makadamia

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Orzeszki pekan

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Orzeszki sosnowe

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistacje

Pistachia vera

 

 

0120110

 

Orzechy włoskie

Juglans regia

 

 

0120990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0130000

(iii)

Owoce ziarnkowe

 

 

 

Cały produkt po usunięciu szypułek

0130010

 

Jabłka

Malus domestica

Jabłoń płonka

 

0130020

 

Gruszki

Pyrus communis

Gruszka azjatycka

 

0130030

 

Pigwy

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Nieszpułka zwyczajna (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Nieśplik japoński (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0140000

(iv)

Owoce pestkowe

 

 

 

Cały produkt po usunięciu szypułek

0140010

 

Morele

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Wiśnie i czereśnie

Prunus avium, Prunus cerasus

Czereśnia, wiśnia pospolita

 

0140030

 

Brzoskwinie

Prunus persica

Nektaryny i podobne mieszańce

 

0140040

 

Śliwki

Prunus domestica

Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (Ziziphus zizyphus)

 

0140990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0150000

(v)

Jagody i drobne owoce

 

 

 

Cały produkt po usunięciu szypułek i ogonków z wyjątkiem porzeczek: owoce z szypułkami

0151000

a)

Winogrona stołowe i do produkcji wina

 

 

 

 

0151010

 

Winogrona stołowe

Vitis vinifera

 

 

0151020

 

Winogrona do produkcji wina

Vitis vinifera

 

 

0152000

b)

Truskawki

 

Fragaria spp.

 

 

0153000

c)

Owoce leśne

 

 

 

 

0153010

 

Jeżyny

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Jeżyny popielice

Rubus caesius

Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce Rubus

 

0153030

 

Maliny

Rubus idaeus

Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x Rubus idaeus)

 

0153990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0154000

d)

Inne drobne owoce i jagody

 

 

 

 

0154010

 

Borówki amerykańskie

Vaccinium spp. z wyjątkiem V. macrocarpon i V. vitis-idaea

Borówki czarne

 

0154020

 

Żurawiny

Vaccinium macrocarpon

Borówki brusznice/borówki czerwone (V. vitis-idaea)

 

0154030

 

Porzeczki (czerwone, czarne i białe)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Agrest

Ribes uva-crispa

Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes

 

0154050

 

Róża dzika

Rosa canina

 

 

0154060

 

Morwy (4)

Morus spp.

Chróścina jagodna zwana też: „poziomkowym drzewem”

 

0154070

 

Głóg (4) (mediteranean medlar)

Crataegus azarolus

Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta)

 

0154080

 

Bez czarny (4)

Sambucus nigra

Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew

 

0154990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0160000

(vi)

Owoce różne

 

 

 

Cały produkt po usunięciu szypułek lub korony (ananasy)

0161000

a)

Z jadalną skórką

 

 

 

 

0161010

 

Daktyle

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Figi

Ficus carica

 

 

0161030

 

Oliwki stołowe

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kumkwat (4)

Fortunella spp.

Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)

 

0161050

 

Karambola (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

 

0161060

 

Kaki (szaron, persymon) (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Czapetka kuminowa (4) (śliwka jawajska)

Syzygium cumini

Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (Eugenia uniflora)

 

0161990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0162000

b)

Z niejadalną skórką, małe

 

 

 

 

0162010

 

Kiwi

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Liczi (śliwa chińska)

Litchi chinensis

Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny

 

0162030

 

Owoce męczennicy

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Owoc opuncji (4) (cactus fruit)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Caimito (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Oczar wirginijski (4) (Wirginia kaki)

Diospyros virginiana

Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota

 

0162990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0163000

c)

Z niejadalną skórką, duże

 

 

 

 

0163010

 

Awokado

Persea americana

 

 

0163020

 

Banany

Musa x paradisiaca, M. acuminata

Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy

 

0163030

 

Mango

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papaja

Carica papaya

 

 

0163050

 

Granaty

Punica granatum

 

 

0163060

 

Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (4)

Annona cherimola

Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diversifolia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea

 

0163070

 

Guajawa (4)

Psidium guajava

Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus)

 

0163080

 

Ananasy

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Chlebowiec właściwy (4)

Artocarpus altilis

Jackfruit

 

0163100

 

Durian (rościan) (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Flaszowiec miękkociernisty (4)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0200000

2.

WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE

 

 

 

 

0210000

(i)

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

 

 

Cały produkt po usunięciu wierzchołków (jeśli istnieją) i ziemi

0211000

a)

Ziemniaki

 

Solanum tuberosum

 

 

0212000

b)

Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

 

 

 

0212010

 

Maniok

Manihot esculenta

Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia

 

0212020

 

Słodkie ziemniaki

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Pochrzyn

Dioscorea spp.

Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean

 

0212040

 

Maranta trzcinowata (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Pozostałe (3), (4)

 

 

 

0213000

c)

Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

 

 

 

0213010

 

Buraki

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva

 

 

0213020

 

Marchew

Daucus carota

 

 

0213030

 

Seler korzeniowy

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Chrzan pospolity

Armoracia rusticana

Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki

 

0213050

 

Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)

Helianthus tuberosus

Czyściec bulwiasty

 

0213060

 

Pasternak

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Pietruszka zwyczajna - korzeń

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Rzodkiewka

Raphanus sativus var. sativus

Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus)

 

0213090

 

Salsefia

Tragopogon porrifolius

Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy

 

0213100

 

Brukiew

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Rzepa

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0220000

(ii)

Warzywa cebulowe

 

 

 

Cały produkt po usunięciu łatwo usuwalnej skórki i ziemi (na sucho) lub korzeni i ziemi (na świeżo)

0220010

 

Czosnek

Allium sativum

 

 

0220020

 

Cebula

Allium cepa

Pozostałe cebule, cebula srebrzysta

Cebule

0220030

 

Szalotka

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Dymka i cebula siedmiolatka

Allium cepa; Allium fistulosum

Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany

Cebula z fałszywą łodygą i liśćmi

0220990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0230000

(iii)

Warzywa owocowe

 

 

 

Cały produkt po usunięciu szypułek (w przypadku słodkiej kukurydzy bez łuski i miechunki bez działek kielicha)

0231000

a)

Rośliny psiankowate

 

 

 

 

0231010

 

Pomidory

Lycopersicum esculentum

Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense), pomidor drzewiasty

 

0231020

 

Papryka

Capsicum annuum var. grossum i var. longum

Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta)

 

0231030

 

Bakłażan (oberżyna)

Solanum melongena

Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (S. macrocarpon)

 

0231040

 

Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa

Abelmoschus esculentus

 

 

0231990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0232000

b)

Dyniowate – z jadalną skórką

 

 

 

 

0232010

 

Ogórki

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Korniszony

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Cukinie

Cucurbita pepo var. melopepo

Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (Lagenaria siceraria), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi

 

0232990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0233000

c)

Dyniowate – z niejadalną skórką

 

 

 

 

0233010

 

Melony

Cucumis melo

Ogórek kiwano (melon rogowaty)

 

0233020

 

Dynie

Cucurbita maxima

Dynia olbrzymia (późna odmiana)

 

0233030

 

Arbuzy

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0234000

d)

Kukurydza cukrowa

 

Zea mays var. sacharata

Kukurydza miniaturowa

Ziarna plus kolby (kaczany) bez liści okrywowych

0239000

e)

Pozostałe warzywa o jadalnych owocach

 

 

 

 

0240000

(iv)

Warzywa kapustne

 

 

 

 

0241000

a)

Kapustne kwitnące

 

 

 

Tylko kwiatostan

0241010

 

Brokuły

Brassica oleracea var. italica

Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński

 

0241020

 

Kalafiory

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0242000

b)

Kapustne głowiaste

 

 

 

Cała roślina po usunięciu korzeni i zbutwiałych liści

0242010

 

Brukselka

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Tylko główka kapusty

0242020

 

Kapusta głowiasta

Brassica oleracea convar. capitata

Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała

 

0242990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0243000

c)

Kapustne liściowe

 

 

 

Cała roślina po usunięciu korzeni i zbutwiałych liści

0243010

 

Kapusta pekińska

Brassica rapa var. pekinensis

Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai

 

0243020

 

Kale

Brassica oleracea convar. acephala

Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona

 

0243990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0244000

d)

Kalarepa

 

Brassica oleracea var. gongyloides

 

Cały produkt po usunięciu korzeni, wierzchołków i ziemi (jeśli są)

0250000

(v)

Warzywa liściowe i świeże zioła

 

 

 

Cała roślina po usunięciu korzeni, zbutwiałych zewnętrznych liści i ziemi (jeśli są)

0251000

a)

Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne

 

 

 

 

0251010

 

Roszpunka warzywna

Valerianella locusta

Roszpunka jadalna

 

0251020

 

Sałata

Lactuca sativa

Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos)

 

0251030

 

Endywia (cykoria endywia)

Cichorium endivia var. latifolium

Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), zielone części mniszka lekarskiego

 

0251040

 

Rzeżucha (4)

Lepidium sativum

Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny

 

0251050

 

Gorycznik wiosenny (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Rokietta siewna, rukola (4)

Eruca sativa

Dwurząd (Diplotaxis spp.)

 

0251070

 

Gorczyca sarepska (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Liście i pędy kapustnych (4), w tym nać rzepy

Brassica spp.

Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy (5)

 

0251990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0252000

b)

Szpinak i podobne (liście)

 

 

 

 

0252010

 

Szpinak

Spinacia oleracea

Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian

 

0252020

 

Portulaka pospolita (4)

Portulaca oleracea

Portulaka zimowa (miner’s lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda)

 

0252030

 

Boćwina

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla and B. vulgaris subsp. vulgaris var. flavescens

Liście buraka ćwikłowego

 

0252990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0253000

c)

Liście winorośli (4)

 

Vitis vinifera

Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata

 

0254000

d)

Rukiew wodna

 

Nasturtium officinale

Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna

 

0255000

e)

Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)

 

Cichorium intybus var. foliosum

 

 

0256000

f)

Zioła

 

 

 

 

0256010

 

Trybula

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Szczypiorek

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Liście selera

Apium graveolens var. secalinum

Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (Eryngium foetidum)

 

0256040

 

Pietruszka – nać

Petroselinum crispum

Liście pietruszki korzeniowej

 

0256050

 

Szałwia (4)

Salvia officinalis

Cząber górski, cząber ogrodowy, liście Borago officinalis

 

0256060

 

Rozmaryn (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Tymianek (4)

Thymus spp.

Majeranek, oregano

 

0256080

 

Bazylia (4)

Ocimum spp.

Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry

 

0256090

 

Liście laurowe (4) (laurel)

Laurus nobilis

Palczatka cytrynowa

 

0256100

 

Estragon (4)

Artemisia dracunculus

Hizop

 

0256990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0260000

(vi)

Warzywa strączkowe (świeże)

 

 

 

Cały produkt

0260010

 

Fasola (w strąkach)

Phaseolus vulgaris

Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi

 

0260020

 

Fasola (bez strąków)

Phaseolus vulgaris

Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata)

 

0260030

 

Groch (w strąkach)

Pisum sativum

Groszek śnieżny/groszek cukrowy

 

0260040

 

Groch (bez strąków)

Pisum sativum

Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca

 

0260050

 

Soczewica (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0270000

(vii)

Warzywa łodygowe (świeże)

 

 

 

Cały produkt po usunięciu zbutwiałych części, ziemi i korzeni

0270010

 

Szparagi

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Karczochy

Cynara cardunculus

Łodygi Borago officinalis

 

0270030

 

Seler

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Koper włoski

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Karczochy kuliste

Cynara scolymus

Kwiat bananowca

Cały kwiatostan oraz dno kwiatowe

0270060

 

Por

Allium porrum

 

 

0270070

 

Rabarbar

Rheum × hybridum

 

Łodygi po usunięciu korzeni i liści

0270080

 

Pędy bambusa (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Rdzenie palmowe (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, Daemonorops jenkinsiana

 

 

0270990

 

Pozostałe (4)

 

 

 

0280000

(viii)

Grzyby

 

 

 

Cały produkt po usunięciu ziemi lub podłoża

0280010

 

Grzyby uprawne

 

Pieczarka dwuzarodnikowa (4), boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake (4), grzybnia (części wegetatywne)

 

0280020

 

Grzyby dzikie (4)

 

Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny

 

0280990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0290000

(ix)

Wodorosty morskie  (4)

 

 

 

Cały produkt po usunięciu zbutwiałych liści

0300000

3.

NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE

 

 

 

Suche nasiona

0300010

 

Fasola

Phaseolus vulgaris

Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata)

 

0300020

 

Soczewica

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Groch

Pisum sativum

Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny

 

0300040

 

Łubin (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0400000

4.

NASIONA I OWOCE OLEISTE

 

 

 

Cały produkt po usunięciu łupiny, pestki i łuski, jeśli to możliwe

0401000

(i)

Nasiona oleiste

 

 

 

 

0401010

 

Siemię lniane

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Orzeszki ziemne

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Mak

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Ziarna sezamu

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Ziarna słonecznika

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Nasiona rzepaku

Brassica napus

Brukiew, rzepik

 

0401070

 

Ziarna soi

Glycine max

 

 

0401080

 

Nasiona gorczycy

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Nasiona bawełny

Gossypium spp.

 

Niedelinterowane

0401100

 

Nasiona dyni (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

Nasiona innych dyniowatych

 

0401110

 

Krokosz balwierski (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Ogórecznik (4)

Borago officinalis

Żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), nawrot polny (Buglossoides arvensis)

 

0401130

 

Lnicznik właściwy (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Konopie (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Rącznik pospolity

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0402000

(ii)

Owoce oleiste

 

 

 

 

0402010

 

Oliwki do produkcji oliwy (4)

Olea europaea

 

Cały owoc po usunięciu łodyg oraz ziemi (jeśli są)

0402020

 

Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Olejowiec gwinejski (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Drzewo kapokowe (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0500000

5.

ZBOŻA

 

 

 

Ziarno pełne

0500010

 

Jęczmień

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Gryka zwyczajna

Fagopyrum esculentum

Szarłat, komosa ryżowa

 

0500030

 

Kukurydza

Zea mays

 

 

0500040

 

Proso zwyczajne (4)

Panicum spp.

Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa

 

0500050

 

Owies zwyczajny

Avena sativa

 

 

0500060

 

Ryż

Oryza sativa

Zizania wodna/dziki ryż (Zizania aquatica)

 

0500070

 

Żyto

Secale cereale

 

 

0500080

 

Sorgo (4)

Sorghum spp.

 

 

0500090

 

Pszenica

Triticum aestivum, T. durum

Orkisz, pszenżyto

 

0500990

 

Pozostałe (3)

 

Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (Phalaris canariensis)

 

0600000

6.

HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO

 

 

 

 

0610000

(i)

Herbata

Herbata

Camellia sinensis

 

Suszone liście, łodygi i kwiaty Camellia sinensis, fermentowane lub inaczej przygotowane

0620000

(ii)

Ziarna kawy  (4)

 

Coffea arabica, Coffea canephora, Coffea liberica

 

Zielone ziarna

0630000

(iii)

Napary ziołowe, (4), (6) (suszone)

 

 

 

 

0631000

a)

Kwiaty

 

 

 

Całe kwiaty po usunięciu łodyg i zbutwiałych liści

0631010

 

Kwiaty rumianku

Matricaria recutita, Chamaemelum nobile

 

 

0631020

 

Kwiat malwy sudańskiej

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Płatki róży

Rosa spp.

 

 

0631040

 

Kwiaty jaśminu

Jasminum officinale

Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra)

 

0631050

 

Lipa drobnoziarnista

Tilia cordata

 

 

0631990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0632000

b)

Liście

 

 

 

Cały produkt po usunięciu korzeni i zbutwiałych liści

0632010

 

Liście truskawki

Fragaria spp.

 

 

0632020

 

Liście rooibos

Aspalathus spp.

Liście miłorzębu

 

0632030

 

Ostrokrzew paragwajski

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0633000

c)

Korzenie

 

 

 

Cały produkt po usunięciu wierzchołków i ziemi

0633010

 

Korzeń waleriany

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Korzeń żeńszenia

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0639000

d)

Pozostałe napary ziołowe

 

 

 

 

0640000

(iv)

Ziarna kakaowe  (4), (fermentowane lub suszone)

 

Theobroma cacao

 

Zielone ziarna

0650000

(v)

Chleb świętojański  (4) (st johns bread)

 

Ceratonia siliqua

 

Cały produkt po usunięciu łodyg lub korony

0700000

7.

CHMIEL (suszony)

 

Humulus lupulus

 

Suszone szyszki, w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek

0800000

8.

PRZYPRAWY  (4)

 

 

 

Cały produkt, suszony

0810000

(i)

Nasiona

 

 

 

 

0810010

 

Anyż

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Czarnuszka siewna

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Nasiona selera zwyczajnego

Apium graveolens

Nasiona lubczyku ogrodowego

 

0810040

 

Kolendra

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Kmin rzymski

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Koper ogrodowy

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

Koper włoski

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Kozieradka pospolita

Trigonella foenum- graecum

 

 

0810090

 

Gałka muszkatołowa

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0820000

(ii)

Owoce i jagody

 

 

 

 

0820010

 

Ziele angielskie

Pimenta dioica

 

 

0820020

 

Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)

Zanthoxylum piperitum

 

 

0820030

 

Kminek

Carum carvi

 

 

0820040

 

Kardamon malabarski

Elettaria cardamomum

 

 

0820050

 

Jagody jałowca

Juniperus communis

 

 

0820060

 

Pieprz, czarny, zielony i biały

Piper nigrum

Pieprz długi, pieprz różowy

 

0820070

 

Wanilia płaskolistna

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820080

 

Tamarynd

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0830000

(iii)

Kora

 

 

 

 

0830010

 

Cynamon

Cinnamomum spp.

Kasja

 

0830990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0840000

(iv)

Korzenie lub kłącza

 

 

 

 

0840010

 

Lukrecja

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Imbir

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Kurkuma

Curcuma spp.

 

 

0840040

 

Chrzan pospolity

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0850000

(v)

Pąki

 

 

 

 

0850010

 

Goździki

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Kapary

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0860000

(vi)

Słupki kwiatowe

 

 

 

 

0860010

 

Szafran

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0870000

(vii)

Osnówka nasienia

 

 

 

 

0870010

 

Kwiat muszkatołowy

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

0900000

9.

ROŚLINY CUKRODAJNE  (4)

 

 

 

 

0900010

 

Burak cukrowy (korzeń)

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima

 

Cały produkt po usunięciu wierzchołków i ziemi

0900020

 

Trzcina cukrowa

Saccharum officinarum

 

Cały produkt po usunięciu zbutwiałych części, ziemi i korzeni

0900030

 

Cykoria podróżnik (4) korzenie

Cichorium intybus

 

Cały produkt po usunięciu wierzchołków i ziemi

0900990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

1000000

10.

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

 

 

 

1010000

(i)

Tkanka

 

 

 

Cały produkt

1011000

a)

Świnie

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Mięśnie

 

 

Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej

1011020

 

Tłuszcz

 

 

 

1011030

 

Wątroba

 

 

 

1011040

 

Nerka

 

 

 

1011050

 

Podroby jadalne

 

 

 

1011990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

1012000

b)

Bydło

 

Bos spp.

 

 

1012010

 

Mięśnie

 

 

Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej

1012020

 

Tłuszcz

 

 

 

1012030

 

Wątroba

 

 

 

1012040

 

Nerka

 

 

 

1012050

 

Podroby jadalne

 

 

 

1012990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

1013000

c)

Owce

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Mięśnie

 

 

Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej

1013020

 

Tłuszcz

 

 

 

1013030

 

Wątroba

 

 

 

1013040

 

Nerka

 

 

 

1013050

 

Podroby jadalne

 

 

 

1013990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

1014000

d)

Kozy

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Mięśnie

 

 

Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej

1014020

 

Tłuszcz

 

 

 

1014030

 

Wątroba

 

 

 

1014040

 

Nerka

 

 

 

1014050

 

Podroby jadalne

 

 

 

1014990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

1015000

e)

Konie, osły, muły lub osłomuły

 

Equus spp.

 

 

1015010

 

Mięśnie

 

 

Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej

1015020

 

Tłuszcz

 

 

 

1015030

 

Wątroba

 

 

 

1015040

 

Nerka

 

 

 

1015050

 

Podroby jadalne

 

 

 

1015990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

1016000

f)

Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba spp.

 

 

1016010

 

Mięśnie

 

 

Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej

1016020

 

Tłuszcz

 

 

 

1016030

 

Wątroba

 

 

 

1016040

 

Nerka

 

 

 

1016050

 

Podroby jadalne

 

 

 

1016990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

1017000

g)

Inne zwierzęta hodowlane

 

 

Królik, kangur, zwierzyna płowa

 

1017010

 

Mięśnie

 

 

Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej

1017020

 

Tłuszcz

 

 

 

1017030

 

Wątroba

 

 

 

1017040

 

Nerka

 

 

 

1017050

 

Podroby jadalne

 

 

 

1017990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

1020000

(ii)

Mleko

 

 

 

Cały produkt na podstawie zawartości tłuszczu 4 % masy (7)

1020010

 

Bydło

 

 

 

1020020

 

Owce

 

 

 

1020030

 

Kozy

 

 

 

1020040

 

Konie

 

 

 

1020990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

1030000

(iii)

Jaja ptasie

 

 

 

Cały produkt po usunięciu skorupki (8)

1030010

 

Kury

 

 

 

1030020

 

Kaczki

 

 

 

1030030

 

Gęsi

 

 

 

1030040

 

Przepiórki

 

 

 

1030990

 

Pozostałe (3)

 

 

 

1040000

(iv)

Miód

 

Apis mellifera, Melipona spp.

Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze

Cały produkt

1050000

(v)

Płazy i gady

 

Rana spp. Crocodilia spp.

Żabie udka, krokodyle

 

1060000

(vi)

Ślimaki

 

Helix spp.

 

Cały produkt po usunięciu muszli

1070000

(vii)

Inne produkty ze zwierząt lądowych

 

 

Zwierzęta łowne

Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej

1100000

11.

RYBY, PRODUKTY RYBNE, SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE  (9)

 

 

 

 

1200000

12.

UPRAWY LUB CZĘŚCI UPRAW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PASZ  (9)

 

 

 

 


(1)  Numer kodu wprowadza się niniejszym załącznikiem w celu ustanowienia klasyfikacji na mocy niniejszego załącznika i innych powiązanych z nim załączników do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(2)  Nazwa naukowa pozycji wymienionych w kolumnie „Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP” jest wymieniona tam, gdzie to możliwe i stosowne. W miarę możliwości stosuje się międzynarodowy system nomenklatury.

(3)  Słowo „pozostałe” obejmuje wszystkie produkty, które nie zostały wyraźnie uwzględnione w pozostałych kodach w ramach kategorii „Grupy, do których stosuje się NDP”.

(4)  NDP w załącznikach II i III nie mają zastosowania w odniesieniu do produktów lub części produktu wykorzystywanych wyłącznie jako składniki paszy, do czasu stosowania osobnych NDP.

(5)  Z dniem 1 stycznia 2017 r. NDP stosuje się również do liści kalarepy.

(6)  O ile nie są wyszczególnione w innych grupach towarów.

(7)  We wszystkich przypadkach NPD są wyrażone jako mg/kg mleka surowego.

Jeżeli definicja pozostałości zaznaczona jest jako wartość rozpuszczalna w tłuszczu (literą F), NDP określony jest na podstawie mleka krowiego surowego o zawartości tłuszczu 4 % masy; w przypadku mleka surowego innych gatunków wartość NDP należy dostosować proporcjonalnie zgodnie z zawartością tłuszczu w mleku surowym zwierząt tych gatunków.

(8)  We wszystkich przypadkach NPD są wyrażone jako mg/kg jaj.

Jeżeli definicja pozostałości zaznaczona jest jako wartość rozpuszczalna w tłuszczu (literą F), NDP określony jest na podstawie jaj kurzych o zawartości tłuszczu 10 % masy; w przypadku jaj innych gatunków wartość MRL należy dostosować proporcjonalnie zgodnie z zawartością tłuszczu w jajach zwierząt tych gatunków, jeżeli zawartość tłuszczu przekracza 10 % masy.

(9)  Do czasu gdy poszczególne produkty nie zostaną określone i ujęte w wykazie, NDP nie ma zastosowania.”