22.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/28


Sprostowanie do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 388/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 179 z dnia 14 lipca 2010 r. )

Strona tytułowa i strona 1, numer decyzji w tytule:

zamiast:

„Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 388/2010/UE…”,

powinno być:

„Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 646/2010/UE…”.