32003R0866Dziennik Urzędowy L 124 , 20/05/2003 P. 0019 - 0022


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 866/2003

z dnia 19 maja 2003 r.

zmieniające po raz osiemnasty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 z dnia 27 maja 2002 r. zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 742/2003 [2], w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 ustala listę osób, grup i jednostek objętych zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych na mocy tego rozporządzenia.

(2) Dnia 10 kwietnia 2003 r. Komitet ds. Sankcji postanowił zmienić listę osób, grup i jednostek, wobec których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych, a dnia 25 kwietnia 2003 r. Komitet ds. Sankcji postanowił dokonać poprawek technicznych na liście, dlatego należy odpowiednio zmienić załącznik I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) Nr 881/2002 zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 maja 2003 r.

W imieniu Komisji

Christopher Patten

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9.

[2] Dz.U. L 106 z 29.4.2003, str. 16.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wpis

"Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Szwecja, data urodzenia 20 listopada 1974 r."

pod pozycją

"osoby fizyczne"

zastępuje się wpisem:

"Ali Ahmed Yusaf (alias Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Szwecja; data urodzenia 20 listopada 1974 r.; miejsce urodzenia: Garbaharey, Somalia; obywatelstwo szwedzkie; numer paszportu: szwedzki paszport 1041635; numer identyfikacji krajowej: 741120–1093".

2. Wpis

"Al-Kadr, Ahmad Said (alias Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman); urodzony 1.3.1948 w Kairze, Egipt; uważany za obywatela Egiptu i Kanady"

pod pozycją

"osoby fizyczne"

zastępuje się wpisem:

"Ahmad Sa'id Al-Kadr; data urodzenia: 1 marca 1948 r.; miejsce urodzenia: Kair, Egipt; obywatelstwo: kanadyjskie i uważany za obywatela Egiptu".

3. Wpis

"AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (alias AOUADI, Mohamed Ben Belkacem); data urodzenia 12 listopada 1974 r.; miejsce urodzenia Tunezja; Adres: Via A. Masina n. 7, Mediolan, Włochy; numer identyfikacji podatkowej: DAOMMD74T11Z352Z"

pod pozycją

"osoby fizyczne"

zastępuje się wpisem:

"Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem), a) Via A. Masina n. 7, Mediolan, Włochy, b) Via Dopini n. 3, Gallarati, Włochy; data urodzenia 12 listopada 1974 r., miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja; obywatelstwo: tunezyjskie; numer paszportu L 191609 wydany dnia 28 lutego 1996 r.; numer identyfikacji krajowej: 04643632 wydany dnia 18 czerwca 1999 r.; numer identyfikacji podatkowej: DAOMMD74T11Z352Z. Inne informacje: nazwisko jego matki brzmi Bent Ahmed Ourida".

4. Wpis

"ESSID, Sami Ben Khemais; data urodzenia 10 lutego 1968 r.; miejsce urodzenia Tunezja; Adres: Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Włochy; numer identyfikacji podatkowej: SSDSBN68B10Z352F"

pod pozycją

"osoby fizyczne"

zastępuje się wpisem:

"Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH (alias a) Omar El Mouhajer b) Saber), Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Włochy; data urodzenia: 10 lutego 1968 r.; miejsce urodzenia: Menzel Jemil Bizerte, Tunezja; obywatelstwo: tunezyjskie; numer paszportu: K/929139 wydany dnia 14 lutego 1995 r.; numer identyfikacji krajowej: 00319547 nadany dnia 8 grudnia 1994 r.; numer identyfikacji podatkowej: SSDSBN68B10Z352F. Inne informacje: nazwisko jego matki brzmi Saidani Beya".

5. Wpis

"BIN MUHAMMAD, Ayadi Chafiq (alias AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; alias AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; alias AIADI, Ben Muhammad; zwany również jako AIADI, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10–1415–80809, Monachium, Niemcy; 129 Park Road, Londyn NW8, Anglia; 28 Chaussée De Lille, Moscron, Belgia; Darvingasse 1/2/58–60, Wiedeń, Austria; Tunezja; urodzony 21.1.1963 r., w Safais (Sfax), Tunezja"

pod pozycją

"osoby fizyczne"

zastępuje się wpisem:

"Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad c) Aiadi, Ben Muhammad d) Aiady, Ben Muhammad e) Ayadi Shafig Ben Mohamed f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig g) Abou El Baraa), a) Helene Meyer Ring 10–1415–80809, Monachium, Niemcy b) 129 Park Road, NW8, Londyn, Anglia c) 28 Chaussée De Lille, Moscron, Belgia d) Darvingasse 1/2/58–60, Wiedeń, Austria; data urodzenia: 21 marca 1963 r.; miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja; obywatelstwo: tunezyjskie, bośniackie, austriackie; numer paszportu: E 423362 wydany w Islamabadzie dnia 15 maja 1988 r.; numer identyfikacji krajowej: 1292931; inne informacje: nazwisko jego matki brzmi Medina Abid; on znajduje się obecnie w Irlandii".

6. Wpis

"BOUCHOUCHA, Mokhtar (alias BUSHUSHA, Mokhtar); data urodzenia 13 października 1969 r.; miejsce urodzenia Tunezja; adres: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Włochy; numer identyfikacji podatkowej: BCHMHT69R13Z352T"

pod pozycją

"osoby fizyczne"

zastępuje się wpisem:

"Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (alias Bushusha, Mokhtar), Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Włochy; data urodzenia: 13 października 1969 r.; miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja; obywatelstwo: tunezyjskie; numer paszportu: K/754050 wydany dnia 26 maja 1999 r.; numer identyfikacji krajowej: 04756904 dostarczony dnia 14 września 1987 r.; numer identyfikacji podatkowej: BCHMHT69R13Z352T. Inne informacje: nazwisko jego matki brzmi Bannour Hedia".

7. Wpis

"CHARAABI, Tarek (alias SHARAABI, Tarek); data urodzenia 31 marca 1970 r.; miejsce urodzenia Tunezja; Adres: Viale Bligny n. 42, Mediolan, Włochy; numer identyfikacji podatkowej: CHRTRK70C31Z352U"

pod pozycją

"osoby fizyczne"

zastępuje się wpisem:

"Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA (alias a) Sharaabi, Tarek b) Haroun, Frank), Viale Bligny n. 42, Mediolan, Włochy; data urodzenia: 31 marca 1970 r.; miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja; obywatelstwo: tunezyjskie; numer paszportu: L 579603 wydany w Mediolanie dnia 19 listopada 1997 r.; numer identyfikacji krajowej: 007–99090; numer identyfikacji podatkowej: CHRTRK70C31Z352U. Inne informacje: nazwisko jego matki brzmi Charaabi Hedia".

8. Wpis

"DARKAZANLI, Mamoun, Uhenhorser Weg 34, Hamburg, 2085, Niemcy; urodzony 4.8.1958 r., w Aleppo, Syria; numer paszportu 1310636262 (Niemcy)"

pod pozycją

"osoby fizyczne"

zastępuje się wpisem:

"Mamoun DARKAZANLI (alias a) Abu Ilyas b) Abu Ilyas Al Suri c) Abu Luz), Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Niemcy; data urodzenia: 4 sierpnia 1958 r.; miejsce urodzenia: Damaszek, Syria; obywatelstwo: syryjskie i niemieckie; numer paszportu: 1310636262 (Niemcy), ważny do dnia 29 października 2005 r.; numer identyfikacji krajowej: numer niemieckiego dowodu tożsamości 1312072688, ważny do dnia 20 sierpnia 2011 r.".

9. Wpis

"HIJAZI, Riad (alias HIJAZI, Raed M.; alias AL-HAWEN, Abu-Ahmad; alias ALMAGHRIBI, Rashid (Marokańczyk); alias AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (Amerykanin); alias AL- SHAHID, Abu-Ahmad), Jordan; urodzony w 1968 r. w Kalifornii, USA; SSN: 548–91–5411"

pod pozycją

"osoby fizyczne"

zastępuje się wpisem:

"Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (alias a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Al-Maghribi, Rashid (Marokańczyk) e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Amerykanin)); data urodzenia: 30 grudnia 1968 r.; miejsce urodzenia: Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki; obywatelstwo: obywatel Jordanu; numer identyfikacji krajowej: SSN: 548–91–5411, numer krajowy 9681029476; inne informacje: pochodzi z Ramlah; miejsce zamieszkania, gdy przebywa w Jordanie – al-Shumaysani (Sheisani) (rejon Ammanu), za kompleksem związków zawodowych".

10. Wpis

"Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Szwajcaria; data urodzenia 16 czerwca 1938 r.; miejsce urodzenia: Damaszek, Syria; obywatel Szwajcarii i Tunezji"

pod pozycją

"osoby fizyczne"

zastępuje się wpisem:

"Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Włochy; data urodzenia 16 czerwca 1938 r.; miejsce urodzenia: Damaszek, Syria; obywatelstwo: szwajcarskie".

11. Wpis

"Huber, Albert Friedrich Armand (zwany również jako Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Szwajcaria, data urodzenia 1927 r."

pod pozycją

"osoby fizyczne"

zastępuje się wpisem:

"Armand Albert Friedrich HUBER (alias Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Berno, Szwajcaria; data urodzenia 1927 r.; obywatelstwo: szwajcarskie".

12. Wpis

"Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (alias Abu Zubaida i Abd Al-Hadi Al-Wahab). Urodzony 12.3.1971 r., w Rijadzie, Arabia Saudyjska. Uważany za obywatela Arabii Saudyjskiej, Palestyny i Jordanu. Blisko związany z Osamą bin Ladenem oraz pośrednik w przemieszczaniu terrorystów"

pod pozycją

"osoby fizyczne"

zastępuje się wpisem:

"Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (alias a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain e) Abu Zubaydah f) Tariq); data urodzenia: 12 marca 1971 r.; miejsce urodzenia: Rijad, Arabia Saudyjska: obywatelstwo: uważany za obywatela Arabii Saudyjskiej i Palestyny; numer paszportu: posługuje się egipskim paszportem o numerze 484824 wydanym dnia 18 stycznia 1984 r. w ambasadzie egipskiej w Rijadzie; inne informacje: blisko związany z Osamą bin Ladenem oraz pośrednik w przemieszczaniu terrorystów".

13. Wpis

"NASREDDIN, Ahmed Idris (alias NASREDDIN, Ahmad I.; alias NASREDDIN, Hadj Ahmed; alias NASREDDINE, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Mediolan, Włochy; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Szwajcaria; Piazzale Biancamano, Mediolan, Włochy; Rue De Cap Spartel, Tangier, Maroko; data urodzenia 22 listopada 1929 r.; miejsce urodzenia: Adi Ugri, Etiopia; Włoski numer identyfikacji podatkowej: NSRDRS29S22Z315Y"

pod pozycją

"osoby fizyczne"

zastępuje się wpisem:

"Nasreddin Ahmed IDRIS (alias a) Nasreddin, Ahmad I. b) Nasreddin, Hadj Ahmed c) Nasreddine, Ahmed Idriss d) Ahmed Idris Nasreddin), a) Corso Sempione 69, 20149 Mediolan, Włochy, b) Piazzale Biancamano, Mediolan, Włochy, c) Rue De Cap Spartel, Tangier, Maroko, d) Nr 10, Rmilat, Villa Nasreddin w Tangierze, Maroko; data urodzenia: 22 listopada 1929 r.; miejsce urodzenia: Adi Ugri, Etiopia (teraz Erytrea); obywatelstwo: włoskie; numer identyfikacji krajowej: numer włoskiego dowodu tożsamości AG 2028062 (data ważności 7 września 2005 r.); numer zagranicznego dowodu tożsamości: K 5249; włoski numer identyfikacji podatkowej: NSRDRS29S22Z315Y. Inne informacje: w 1994 r., Mr. Nasreddin opuścił swoją rezydencję przy 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Szwajcaria, i przeprowadził się do Maroka".

14. Wpis

"Mansour, Mohamed (alias Al-Mansour, dr Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Szwajcaria; Zurych, Szwajcaria; data urodzenia 1928 r., miejsce urodzenia Egipt lub Zjednoczone Emiraty Arabskie"

pod pozycją

"osoby fizyczne"

zastępuje się wpisem:

"Mansour MOHAMED (alias Al-Mansour, Dr Mohamed), Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zurych), Szwajcaria; data urodzenia: 30 sierpnia 1928 r.; miejsce urodzenia: a) Egipt b) Zjednoczone Emiraty Arabskie; obywatelstwo: szwajcarskie".

15. Wpis

"Nada, Youssef (alias Nada, Youssef M.) (alias Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Włochy; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Szwajcaria; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Szwajcaria; data urodzenia 17 maja 1931 r. lub 17 maja 1937 r.; miejsce urodzenia: Alexandria, Egipt; obywatel Tunezji"

pod pozycją

"osoby fizyczne"

zastępuje się wpisem:

"Nada Youssef MUSTAFA (alias a) Nada, Youssef, b) Nada, Youssef M.), a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Włochy b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Włochy c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Włochy; data urodzenia: a) 17 maja 1931 r. b) 17 maja 1937 r.; miejsce urodzenia: Alexandria, Egipt; numer identyfikacji krajowej: numer włoskiego dowodu tożsamości AE 1111288 (data ważności 21 marca 2005 r.)".

16. Wpis

"Abdul Rahman Yasin (alias TAHA, Abdul Rahman S.; alias TAHER, Abdul Rahman S.; alias YASIN, Abdul Rahman Said; alias YASIN, Aboud); urodzony 10.4.1960 r., w Bloomington, Indiana Stany Zjednoczone Ameryki; SSN 156–92–9858 (Stany Zjednoczone Ameryki); numer paszportu 27082171 (Stany Zjednoczone Ameryki (wydany 21.6.1992 r. w Ammanie, Jordan) lub numer paszportu M0887925 (Irak); obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki"

pod pozycją

"osoby fizyczne"

zastępuje się wpisem:

"Abdul Rahman YASIN (alias a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud); data urodzenia: 10 kwietnia 1960 r.; miejsce urodzenia: Bloomington, Indiana Stany Zjednoczone Ameryki; obywatelstwo: amerykańskie; numer paszportu: a) 27082171 (Stany Zjednoczone Ameryki (wydany dnia 21 czerwca 1992 r. w Ammanie, Jordan)) b) MO887925 (Irak); numer identyfikacji krajowej: SSN 156–92–9858 (Stany Zjednoczone Ameryki); inne informacje: Abdul Rahman Yasin jest w Iraku".

17. Wpis

"Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurych, Szwajcaria"

pod pozycją

"osoby fizyczne"

zastępuje się wpisem:

"Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Szwajcaria; data urodzenia: 7 maja 1933 r.".

--------------------------------------------------