32000R2855Dziennik Urzędowy L 332 , 28/12/2000 P. 0041 - 0048


Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2855/2000

z dnia 27 grudnia 2000 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2559/2000 [2], w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej, załączonej do wyżej wymienionego rozporządzenia, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, o których mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 określiło ogólne zasady wykładni Nomenklatury Scalonej. Zasady te stosuje się również do każdej nomenklatury, która jest w całości albo w części oparta na Nomenklaturze Scalonej lub dodaje do niej dalsze działy i która została ustalona w drodze przepisów szczególnych prawa wspólnotowego, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków związanych z wymianą towarową.

(3) Zgodnie ze wspomnianymi zasadami ogólnymi, towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia należy klasyfikować przy pomocy kodów CN wskazanych w kolumnie 2, na mocy uzasadnienia przedstawionego w kolumnie 3.

(4) Właściwe jest, z zastrzeżeniem obowiązujących we Wspólnocie przepisów dotyczących systemów podwójnej kontroli oraz wstępnego i następczego nadzoru wspólnotowego wyrobów włókienniczych przy przywozie do Wspólnoty, że na wiążącą informację taryfową wydaną przez organy celne Państw Członkowskich w odniesieniu do klasyfikacji towarów według Nomenklatury Scalonej i niezgodną z przepisami niniejszego rozporządzenia, można nadal powoływać się, zgodnie z przepisami art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny [3], ostatnio zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2700/2000 [4], przez okres trzech miesięcy.

(5) Środki przewidziane niniejszym rozporządzeniem są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towary wymienione w kolumnie 1 załączonej tabeli należy klasyfikować według Nomenklatury Scalonej przy pomocy kodów CN wskazanych w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2

Z zastrzeżeniem obowiązujących we Wspólnocie przepisów, dotyczących systemów podwójnej kontroli oraz wstępnego i następczego nadzoru wspólnotowego wyrobów włókienniczych przy przywozie do Wspólnoty, na wiążącą informacją taryfową wydaną przez organy celne Państw Członkowskich, niezgodną z przepisami niniejszego rozporządzenia, można nadal powoływać się, zgodnie z przepisami art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, przez okres 60 dni.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 grudnia 2000 r.

W imieniu Komisji

Frederik Bolkestein

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

[2] Dz.U. L 293 z 22.11.2000, str. 1.

[3] Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1.

[4] Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 17.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Wyszczególnienie | Kod CN | Uzasadnienie |

(1) | (2) | (3) |

1.Zestawy toaletowe dostarczane pasażerom przez linie lotnicze (podczas lotu lub w miejscu przeznaczenia w przypadku utraty bagażu), składające się z prostokątnej płóciennej torebki (o przybliżonych wymiarach: 25 × 16 × 12 cm) wewnątrz pokrytej sztucznym tworzywem i zawierającej niewielkie ilości następujących produktów o ograniczonym przeznaczeniu: | 42029291 | Klasyfikacja ustalona w oparciu o zasady ogólne 1 i 6 wykładni Nomenklatury Scalonej i treść odpowiednich kodów CN Artykuły nie stanowią zestawu podróżnego przeznaczonego do toalety osobistej ujętego pod pozycją 9605, ani nie tworzą zestawu opisanego zasadą ogólną 3b (indywidualna klasyfikacja każdego artykułu) |

— 1 butelka (40 ml) mydła w płynie, | 34012090 | |

— 1 butelka (40 ml) mleczka do ciała, | 33049900 | |

— 1 butelka (40 ml) wody kolońskiej, | 33030090 | |

— 1 nożyk jednorazowego użytku wraz z kremem do golenia i po goleniu umieszczone w jednym opakowaniu, | 96050000 | |

— 1 szczoteczka do zębów, | 96032100 | |

— 1 tubka pasty do zębów, | 33061000 | |

— 1 pudełko pasty do butów, | 34051000 | |

— 1 zestaw do szycia, | 96050000 | |

— 3 tekturowe pilniki do paznokci, | 68052000 | |

— 1 grzebień z tworzywa sztucznego, | 96151100 | |

— 10 papierowych chustek do nosa, | 48182010 | |

— 1 szczotka do ubrań, | 96039091 | |

— 1 łyżka do butów, | 39269099 | |

— 1 para pantofli z dzianiny bez podeszew (bawełna 100 %) | 61159200 | |

— 1 rękawica toaletowa, z tkaniny ręcznikowej lub podobnej tkaniny niestrzyżonej (bawełna 100 %), | 63026000 | |

— 1 pidżama typu unisex z dzianiny składająca się z podkoszulki z krótkimi rękawami (poliester 50 %/akryl 50 %) i 1 pary krótkich spodni (akryl 100 %) | 6109903061046390 | |

2.Lekki, luźny, jednokolorowy ubiór z dzianiny (bawełna 100 %) o prostym kroju, z nadrukiem "Don't wake the sleepy lion" i innymi motywami dekoracyjnymi umieszczonymi z przodu oraz na rękawach, sięgający do połowy uda (długość całkowita - 90 cm). Zaokrąglony dekolt bez rozcięcia, obszyty lamówką z dzianiny, rękawy krótkie. Rękawy i dół ubioru zakończone obszyciem.(sukienka)(patrz zdjęcie nr 604) | 61044200 | Klasyfikacja ustalona w oparciu o zasady ogólne 1 i 6 wykładni Nomenklatury Scalonej, uwagę 9 do działu 61 i treść kodów CN 6104 i 6104 61044200. Patrz również noty wyjaśniające do kodów od CN 61044100 do 61044900 Nomenklatury Scalonej Sklasyfikowanie ubioru jako koszuli nocnej nie jest możliwe, z uwagi na jego obiektywne cechy, które umożliwiają zakładanie go zarówno do spania, jak i przy innej okazji. Tak więc nie jest on przeznaczony wyłącznie i przede wszystkim do spania Ze względu na długość, ubioru nie można klasyfikować pod pozycją CN 6109 |

3.Lekki, luźny, jednokolorowy ubiór z dzianiny (bawełna 100 %) o prostym kroju, z motywem dekoracyjnym i nadrukiem "Good Night" z przodu, sięgający do połowy uda (całkowita długość 90 cm), rękawy krótkieZaokrąglony dekolt bez rozcięcia, z tyłu z półokrągłą wstawką w innym kolorze. Końce rękawów obszyte lamówką wykonaną z tej samej dzianiny, ale innego koloru, dekolt i dół ubioru wykończony dekoracyjnymi szwami(sukienka)(patrz zdjęcie nr 605) | 61044200 | Klasyfikacja ustalona w oparciu o zasady ogólne 1 i 6 wykładni Nomenklatury Scalonej, uwagę 9 do działu 61 oraz treść kodów CN 6104 i 6104 61044200 Patrz również noty wyjaśniające do kodów CN od 61044100 do 61044900 Nomenklatury Scalonej. Sklasyfikowanie ubioru jako koszuli nocnej nie jest możliwe z uwagi na jego obiektywne cechy, które umożliwiają zakładanie go zarówno do spania, jak i przy innej okazji. Tak więc nie jest on przeznaczony wyłącznie i przede wszystkim do spania Ze względu na długość, ubioru nie można klasyfikować pod pozycją CN 6109 |

4.Lekki, luźny ubiór z dzianiny w paski (bawełna 60 %, poliester 40 %) o prostym kroju, przeznaczony dla dziecka o wzroście ponad 86 cm (rozmiar większy niż 86), z wyszywanym napisem "Sleep Wear" i innymi haftowanymi elementami z przodu, sięgający do kolan (całkowita długość 82 cm).Dekolt zaokrąglony, obszyty lamówką z dzianiny z częściowym rozcięciem zapinanym na guziki na stronę lewą, rękawy krótkieDekolt, zakończenia rękawów i dół obioru obszyty lamówką z dzianiny i dekoracyjnym brzegiem. Dół zaokrąglony z rozcięciami z boku o długości około 10 cm.(sukienka dziewczęca)(patrz zdjęcie nr 606) | 61044200 | Klasyfikacja ustalona w oparciu o przepisy ogólne 1 i 6 wykładni Nomenklatury Scalonej, uwagę 2 A) do sekcji XI, uwagę w podtytule 2 A) do sekcji XI, uwagę 9 do działu 61 i treść kodów CN 6104 i 61044200 Patrz również objaśnienia do kodów CN od 61044100 - 61044900 Nomenklatury Scalonej Sklasyfikowanie ubioru jako koszuli nocnej nie jest możliwe z uwagi na jego obiektywne cechy, które umożliwiają zakładanie go zarówno do spania, jak i przy innej okazji. Tak więc nie jest on przeznaczony wyłącznie i przede wszystkim do spania Ze względu na długość ubioru nie można klasyfikować pod pozycją CN 6109 |

5.Trzyczęściowy ubiór przeznaczony do sprzedaży detalicznej na który składają się: | | |

a)Jednokolorowy ubiór z tkaniny z włókien syntetycznych (poliamid 100 %), przeznaczony do okrywania górnej części ciała, sięgający bioder (długość całkowita: 67 cm), z podszewką z dzianiny.Zakończony stójką i kapturem, całkowicie rozpinany z przodu I, zapięcie na suwak z ochronną klapką, przymocowywaną po prawej stronie na zatrzaski. Długie rękawy z elastycznymi ściągaczami typu "velcro". Kołnierz ściągany przewlekanym sznurkiem, dół ubioru zaś elastycznymwykończeniemDwie kieszenie wewnętrzne powyżej talii zapinane na suwaki oraz dwie kieszenie zewnętrzne poniżej talii z ochronnymi klapkami przymocowanymi na zatrzaski. Z tyłu i z przodu ubiór wyposażony w klapy przeciwdeszczowe. Możliwość zamocowania wewnątrz ubioru pianek zapewniających utrzymywanie się na wodzie.(skafander)(Patrz zdjęcie nr 607 A) | 62019300 | Klasyfikacja ustalona w oparciu o zasady ogólne 1 i 6 wykładni Nomenklatury Scalonej, uwagę 13 do sekcji XI, uwagi 3 b) i 8 do działu 62 oraz treść kodów CN 6201 i 62019300 Biorąc pod uwagę, że ubiory te różnią się strukturą tkanin, kolorem, składem czy stylem, nie mogą być klasyfikowane jako "ensemble" (komplet), stosownie do przepisów uwagi 3 b) do działów 61 i 62. Patrz noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej odnoszące się do kodów CN od 62019100 do 62019900 |

b)Jednokolorowy ubiór wykonany z włókien sztucznych, przeznaczony do okrycia górnej części ciała, sięgający nieco poniżej talii (długość całkowita: 65 cm), z częściową podszewką z przodu i na ramionach.Zakończony stójką, całkowicie rozpinany z przodu, zapięcie na suwak. Długie rękawy z elastycznymi ściągaczami na końcach, dół ściągany przewlekanym sznurkiem. Dwie wewnętrzne kieszenie z przodu na poziomie talii, zapinane na suwak. Ubiór wykonany ze zszywanych pasów tkaniny.(wiatrówka)(Patrz zdjęcie nr 607 B) | 61023090 | Klasyfikacja ustalona w oparciu o zasady ogólne 1 i 6 wykładni Nomenklatury Scalonej, uwagę 13 do sekcji XI, uwagi 3 b) i 9 do działu 61 oraz treść kodów CN 6102, 610230 i 61023090 Biorąc pod uwagę, że ubiory te różnią się strukturą tkanin, kolorem, składem czy stylem nie mogą być klasyfikowane jako "ensemble" (komplet), stosownie do przepisów uwagi 3 b) do działów 61 i 62 Patrz również noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej odnoszące się do pozycji 6102 |

c)Para jednokolorowych spodni z tkaniny z włókien syntetycznych (poliamid 100 %), przeznaczona do okrycia dolnej części ciała sięgająca do kostek, z podszewką i dwoma wewnętrznymi kieszeniamiCzęściowo rozpinane z przodu, zapięcie na suwak i klapkę przymocowywaną na zatrzask po stronie prawej.Na całej długości nogawek wszyte suwaki pokryte ochraniaczami z zapięciami typu "velcro", możliwość ściągania u dołu dzięki tasiemkom typu "velcro".(spodnie)(Patrz zdjęcie nr 607 C) | 62034319 | Klasyfikacja ustalona w oparciu o zasady ogólne 1 i 6 wykładni Nomenklatury Scalonej, Uwagę 13 do sekcji XI, Uwagi 3 b) i 8 do działu 62 i treść kodów CN 6203 620343 i 62034319 Biorąc pod uwagę, że ubiory te różnią się strukturą tkanin, kolorem, składem czy stylem nie mogą być klasyfikowane jako "ensemble" (komplet), stosownie do przepisów w uwagi 3 b) do działów 61 i 62 |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------