25.7.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/1


Informacja na temat wejścia w życie porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony

Przedmiotowe porozumienie między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, podpisane w Brukseli w dniu 25 października 2018 r., weszło w życie w dniu 19 lipca 2019 r.