19.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/1


Zawiadomienie o wejściu w życie Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej

Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (1), wejdzie w życie w dniu 3 kwietnia 2014 r.


(1)  Dz.U. L 89 z 25.3.2014, s. 7.