15.6.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/99


DECYZJA NR 2/2012 WSPÓLNEGO KOMITETU DS. ROLNICTWA, USTANOWIONEGO W UMOWIE MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ DOTYCZĄCEJ HANDLU PRODUKTAMI ROLNYMI

z dnia 3 maja 2012 r.

w sprawie zmiany załącznika 8 do Umowy między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony, dotyczącej handlu produktami rolnymi

(2012/296/UE)

WSPÓLNY KOMITET DS. ROLNICTWA,

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi (1) (zwaną dalej „Umową”), w szczególności jej art. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa weszła w życie z dniem 1 czerwca 2002 r.

(2)

Celem załącznika 8 do umowy jest ułatwienie i wspieranie dwustronnego handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi na bazie wina. Załącznik ten przewiduje, na podstawie swojego art. 17 ust. 1 i 2, że Grupa Robocza do spraw Napojów Spirytusowych zbiera się na wniosek jednej ze Stron, aby zbadać każdą sprawę wywołaną wprowadzeniem w życie niniejszego załącznika oraz aby kierować do Komitetu zalecenia.

(3)

Grupa robocza zebrała się wielokrotnie od czasu ostatniej aktualizacji załącznika 8 do Umowy przeprowadzonej w 2009 r., w szczególności aby zbadać konieczność kolejnej aktualizacji załącznika 8, w związku ze zmianami w ustawodawstwach obu Stron, oraz aby zbadać konieczność aktualizacji nazw chronionych znajdujących się w dodatkach do Umowy, jak również opracowała zalecenia.

(4)

Aby wesprzeć realizację celów załącznika 8, należy uwzględnić zalecenia opracowane przez grupę roboczą i odpowiednio dostosować załącznik 8 do umowy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku 8 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

Ochrona przewidziana na mocy art. 5 stosuje się również nawet w tych przypadkach, gdy wskazane jest prawdziwe pochodzenie napoju spirytusowego lub napoju aromatyzowanego, jak również w przypadku gdy nazwa jest przetłumaczona bądź była przedmiotem transkrypcji lub transliteracji, lub towarzyszą jej określenia takie jak: »rodzaj«, »typ«, »styl«, »sposób«, »na wzór«, »metoda« lub inne podobne wyrażenia, w tym znaki graficzne, które mogą wprowadzić w błąd.”;

2)

w załączniku 8 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi dodatki 1, 2 i 5 zastępuje się odpowiednio dodatkami 1, 2 i 5 znajdującymi się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przyjęciu przez Wspólny Komitet.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 maja 2012 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa

Bruno BUFFARIA

Przewodniczący i Szef Delegacji UE

Jacques CHAVAZ

Szef Delegacji Szwajcarii

Jana KLÍMOVÁ

Sekretarz Komitetu


(1)  Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132.


ZAŁĄCZNIK

Dodatek 1

OZNACZENIA GEOGRAFICZNE DOTYCZĄCE NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Kategoria produktu

Oznaczenie geograficzne

Kraj pochodzenia (dokładny opis pochodzenia geograficznego znajduje się w dokumentacji technicznej)

1.   

Rum

 

Rhum de la Martinique

Francja

 

Rhum de la Guadeloupe

Francja

 

Rhum de la Réunion

Francja

 

Rhum de la Guyane

Francja

 

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

Francja

 

Rhum des Antilles françaises

Francja

 

Rhum des départements français d’outre-mer

Francja

 

Ron de Málaga

Hiszpania

 

Ron de Granada

Hiszpania

 

Rum da Madeira

Portugalia

2.   

Whisky/Whiskey

 

Scotch Whisky

Zjednoczone Królestwo (Szkocja)

 

Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky  (1)

Irlandia

 

Whisky español

Hiszpania

 

Whisky breton/Whisky de Bretagne

Francja

 

Whisky alsacien/Whisky d’Alsace

Francja

3.   

Okowita zbożowa

 

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Luksemburg

 

Korn/Kornbrand

Niemcy, Austria, Belgia (społeczność niemieckojęzyczna)

 

Münsterländer Korn/Kornbrand

Niemcy

 

Sendenhorster Korn/Kornbrand

Niemcy

 

Bergischer Korn/Kornbrand

Niemcy

 

Emsländer Korn/Kornbrand

Niemcy

 

Haselünner Korn/Kornbrand

Niemcy

 

Hasetaler Korn/Kornbrand

Niemcy

 

Samanė

Litwa

4.   

Okowita z wina gronowego

 

Eau-de-vie de Cognac

Francja

 

Eau-de-vie des Charentes

Francja

 

Eau-de-vie de Jura

Francja

 

Cognac

Francja

 

(Nazwie »Cognac« mogą ewentualnie towarzyszyć nastepujące określenia:

 

 

Fine

Francja

 

Grande Fine Champagne

Francja

 

Grande Champagne

Francja

 

Petite Fine Champagne

Francja

 

Petite Champagne

Francja

 

Fine Champagne

Francja

 

Borderies

Francja

 

Fins Bois

Francja

 

Bons Bois

Francja

 

Fine Bordeaux

Francja

 

Fine de Bourgogne

Francja

 

Armagnac

Francja

 

Bas-Armagnac

Francja

 

Haut-Armagnac

Francja

 

Armagnac-Ténarèze

Francja

 

Blanche Armagnac

Francja

 

Eau-de-vie de vin de la Marne

Francja

 

Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine

Francja

 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Francja

 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Francja

 

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Francja

 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Francja

 

Eau-de-vie de vin de Savoie

Francja

 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Francja

 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Francja

 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Francja

 

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

Francja

 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Francja

 

Aguardente de Vinho Douro

Portugalia

 

Aguardente de Vinho Ribatejo

Portugalia

 

Aguardente de Vinho Alentejo

Portugalia

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Portugalia

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

Portugalia

 

Aguardente de Vinho Lourinhã

Portugalia

 

Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya z Sungurlare

Bułgaria

 

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya ze Sliwena)

Bułgaria

 

Стралджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya ze Strałdży

Bułgaria

 

Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya z Pomoria

Bułgaria

 

Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya z Ruse

Bułgaria

 

Бургаска мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska muscatova rakiya/Muscatova rakiya z Burgas

Bułgaria

 

Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya z Dobrudży

Bułgaria

 

Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya z Suchindołu

Bułgaria

 

Карловска гроздова ракия/Гроздова ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova rakiya z Karłowa

Bułgaria

 

Vinars Târnave

Rumunia

 

Vinars Vaslui

Rumunia

 

Vinars Murfatlar

Rumunia

 

Vinars Vrancea

Rumunia

 

Vinars Segarcea

Rumunia

5.   

Brandy/Weinbrand

 

Brandy de Jerez

Hiszpania

 

Brandy del Penedés

Hiszpania

 

Brandy italiano

Włochy

 

Brandy Αττικής/Brandy z Attyki

Grecja

 

Brandy Πελοποννήσου/Brandy z Peloponezu

Grecja

 

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy z Grecji centralnej

Grecja

 

Deutscher Weinbrand

Niemcy

 

Wachauer Weinbrand

Austria

 

Weinbrand Dürnstein

Austria

 

Pfälzer Weinbrand

Niemcy

 

Karpatské brandy špeciál

Słowacja

 

Brandy français/Brandy de France

Francja

6.   

Okowita z wytłoków z winogron

 

Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne

Francja

 

Marc d’Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine

Francja

 

Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Francja

 

Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Francja

 

Marc de Franche-Comté/Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Francja

 

Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Francja

 

Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Francja

 

Marc des Côteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Francja

 

Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Francja

 

Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Francja

 

Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Francja

 

Marc d’Alsace Gewürztraminer

Francja

 

Marc de Lorraine

Francja

 

Marc d’Auvergne

Francja

 

Marc du Jura

Francja

 

Aguardente Bagaceira Bairrada

Portugalia

 

Aguardente Bagaceira Alentejo

Portugalia

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Portugalia

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

Portugalia

 

Orujo de Galicia

Hiszpania

 

Grappa

Włochy

 

Grappa di Barolo

Włochy

 

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Włochy

 

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Włochy

 

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Włochy

 

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Włochy

 

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Włochy

 

Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige

Włochy

 

Grappa siciliana/Grappa di Sicilia

Włochy

 

Grappa di Marsala

Włochy

 

Τσικουδιά/Tsikoudia

Grecja

 

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia z Krety

Grecja

 

Τσίπουρο/Tsipouro

Grecja

 

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro z Macedonii

Grecja

 

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro z Tesalii

Grecja

 

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro z Tyrnavos

Grecja

 

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

Luksemburg

 

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

Cypr

 

Törkölypálinka

Węgry

9.   

Okowita z owoców

 

Schwarzwälder Kirschwasser

Niemcy

 

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Niemcy

 

Schwarzwälder Williamsbirne

Niemcy

 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Niemcy

 

Fränkisches Zwetschgenwasser

Niemcy

 

Fränkisches Kirschwasser

Niemcy

 

Fränkischer Obstler

Niemcy

 

Mirabelle de Lorraine

Francja

 

Kirsch d’Alsace

Francja

 

Quetsch d’Alsace

Francja

 

Framboise d’Alsace

Francja

 

Mirabelle d’Alsace

Francja

 

Kirsch de Fougerolles

Francja

 

Williams d’Orléans

Francja

 

Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige

Włochy

 

Südtiroler Aprikot/Aprikot dell’Alto Adige

Włochy

 

Südtiroler Marille/Marille dell’Alto Adige

Włochy

 

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige

Włochy

 

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige

Włochy

 

Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige

Włochy

 

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige

Włochy

 

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige

Włochy

 

Williams friulano/Williams del Friuli

Włochy

 

Sliwovitz del Veneto

Włochy

 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Włochy

 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Włochy

 

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Włochy

 

Williams trentino/Williams del Trentino

Włochy

 

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Włochy

 

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Włochy

 

Medronho do Algarve

Portugalia

 

Medronho do Buçaco

Portugalia

 

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Włochy

 

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Włochy

 

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Włochy

 

Aguardente de pêra da Lousã

Portugalia

 

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Luksemburg

 

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Luksemburg

 

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Luksemburg

 

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Luksemburg

 

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Luksemburg

 

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Luksemburg

 

Wachauer Marillenbrand

Austria

 

Szatmári szilvapálinka

Węgry

 

Kecskeméti barackpálinka

Węgry

 

Békési szilvapálinka

Węgry

 

Szabolcsi Almapálinka

Węgry

 

Gönci barackpálinka

Węgry

 

Pálinka

Węgry, Austria (w przypadku okowit z moreli wytwarzanych wyłącznie w krajach związkowych: Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Wien)

 

Bošácka Slivovica

Słowacja

 

Brinjevec

Słowenia

 

Dolenjski sadjevec

Słowenia

 

Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya z Trojana

Bułgaria

 

Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya z Silistry

Bułgaria

 

Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya z Terweła

Bułgaria

 

Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya z Łowecza

Bułgaria

 

Pălincă

Rumunia

 

Țuică Zetea de Medieșu Aurit

Rumunia

 

Țuică de Valea Milcovului

Rumunia

 

Țuică de Buzău

Rumunia

 

Țuică de Argeș

Rumunia

 

Țuică de Zalău

Rumunia

 

Țuică ardelenească de Bistrița

Rumunia

 

Horincă de Maramureș

Rumunia

 

Horincă de Cămârzana

Rumunia

 

Horincă de Seini

Rumunia

 

Horincă de Chioar

Rumunia

 

Horincă de Lăpuș

Rumunia

 

Turț de Oaș

Rumunia

 

Turț de Maramureș

Rumunia

10.   

Okowita z cydru i okowita z perry

 

Calvados

Francja

 

Calvados Pays d’Auge

Francja

 

Calvados Domfrontais

Francja

 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Francja

 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Francja

 

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Francja

 

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Francja

 

Eau-de-vie de cidre du Maine

Francja

 

Aguardiente de sidra de Asturias

Hiszpania

 

Eau-de-vie de poiré du Maine

Francja

15.   

Wódka

 

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Szwecja

 

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

Finlandia

 

Polska Wódka/Polish Vodka

Polska

 

Laugarício Vodka

Słowacja

 

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka

Litwa

 

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

Polska

 

Latvijas dzidrais

Łotwa

 

Rīgas degvīns

Łotwa

 

Estonian vodka

Estonia

17.   

Geist

 

Schwarzwälder Himbeergeist

Niemcy

18.   

Goryczka

 

Bayerischer Gebirgsenzian

Niemcy

 

Südtiroler Enzian/Genziana dell’Alto Adige

Włochy

 

Genziana trentina/Genziana del Trentino

Włochy

19.   

Napoje spirytusowe aromatyzowane jałowcem

 

Genièvre/Jenever/Genever  (2)

Belgia, Niderlandy, Francja [departamenty Nord (59) i Pas-de-Calais (62)], Niemcy (niemieckie kraje związkowe: Länder Nordrhein-Westfalen i Niedersachsen)

 

Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever

Belgia, Niderlandy, Francja [departamenty Nord (59) i Pas-de-Calais (62)]

 

Jonge jenever, jonge genever

Belgia, Niderlandy

 

Oude jenever, oude genever

Belgia, Niderlandy

 

Hasseltse jenever/Hasselt

Belgia (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)

 

Balegemse jenever

Belgia (Balegem)

 

O' de Flander-Oost-Vlaamse graanjenever

Belgia (Oost-Vlaanderen)

 

Peket-Pekêt/Peket-Pékêt de Wallonie

Belgia (Region Waloński)

 

Genièvre Flandres Artois

Francja [departamenty Nord (59) i Pas-de-Calais (62)]

 

Ostfriesischer Korngenever

Niemcy

 

Steinhäger

Niemcy

 

Plymouth Gin

Zjednoczone Królestwo

 

Gin de Mahón

Hiszpania

 

Vilniaus Džinas/Vilnius Gin

Litwa

 

Spišská Borovička

Słowacja

 

Slovenská Borovička Juniperus

Słowacja

 

Slovenská Borovička

Słowacja

 

Inovecká Borovička

Słowacja

 

Liptovská Borovička

Słowacja

24.   

Akvavit/aquavit

 

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Dania

 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

Szwecja

25.   

Napoje spirytusowe aromatyzowane anyżem

 

Anis español

Hiszpania

 

Anís Paloma Monforte del Cid

Hiszpania

 

Hierbas de Mallorca

Hiszpania

 

Hierbas Ibicencas

Hiszpania

 

Évora anisada

Portugalia

 

Cazalla

Hiszpania

 

Chinchón

Hiszpania

 

Ojén

Hiszpania

 

Rute

Hiszpania

 

Janeževec

Słowenia

29.   

Anis destylowany

 

Ouzo/Ούζο

Cypr, Grecja

 

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo z Mityleny

Grecja

 

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo z Plomari

Grecja

 

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo z Kalamaty

Grecja

 

Ούζο Θράκης/Ouzo z Tracji

Grecja

 

Ούζο Μακεδονίας/Ouzo z Macedonii

Grecja

30.   

Gorzkie napoje spirytusowe lub bitter

 

Demänovka bylinná horká

Słowacja

 

Rheinberger Kräuter

Niemcy

 

Trejos devynerios

Litwa

 

Slovenska travarica

Słowenia

32.   

Likier

 

Berliner Kümmel

Niemcy

 

Hamburger Kümmel

Niemcy

 

Münchener Kümmel

Niemcy

 

Chiemseer Klosterlikör

Niemcy

 

Bayerischer Kräuterlikör

Niemcy

 

Irish Cream

Irlandia

 

Palo de Mallorca

Hiszpania

 

Ginjinha portuguesa

Portugalia

 

Licor de Singeverga

Portugalia

 

Mirto di Sardegna

Włochy

 

Liquore di limone di Sorrento

Włochy

 

Liquore di limone della Costa d’Amalfi

Włochy

 

Genepì del Piemonte

Włochy

 

Genepì della Valle d’Aosta

Włochy

 

Benediktbeurer Klosterlikör

Niemcy

 

Ettaler Klosterlikör

Niemcy

 

Ratafia de Champagne

Francja

 

Ratafia catalana

Hiszpania

 

Anis português

Portugalia

 

Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur

Finlandia

 

Grossglockner Alpenbitter

Austria

 

Mariazeller Magenlikör

Austria

 

Mariazeller Jagasaftl

Austria

 

Puchheimer Bitter

Austria

 

Steinfelder Magenbitter

Austria

 

Wachauer Marillenlikör

Austria

 

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Austria

 

Hüttentee

Niemcy

 

Allažu ķimelis

Łotwa

 

Čepkelių

Litwa

 

Demänovka bylinný likér

Słowacja

 

Polish Cherry

Polska

 

Karlovarská Hořká

Republika Czeska

 

Pelinkovec

Słowenia

 

Blutwurz

Niemcy

 

Cantueso Alicantino

Hiszpania

 

Licor café de Galicia

Hiszpania

 

Licor de hierbas de Galicia

Hiszpania

 

Génépi des Alpes/Genepì delle Alpi

Francja, Włochy

 

Μαστίχα Χίου/Masticha z Chios

Grecja

 

Κίτρο Νάξου/Kitro z Naksos

Grecja

 

Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat z Korfu

Grecja

 

Τεντούρα/Tentoura

Grecja

 

Poncha da Madeira

Portugalia

34.   

Crème de cassis

 

Cassis de Bourgogne

Francja

 

Cassis de Dijon

Francja

 

Cassis de Saintonge

Francja

 

Cassis du Dauphiné

Francja

 

Cassis de Beaufort

Luksemburg

40.   

Nocino

 

Nocino di Modena

Włochy

 

Orehovec

Słowenia

Pozostałe napoje spirytusowe

 

Pommeau de Bretagne

Francja

 

Pommeau du Maine

Francja

 

Pommeau de Normandie

Francja

 

Svensk Punsch/Swedish Punch

Szwecja

 

Pacharán navarro

Hiszpania

 

Pacharán

Hiszpania

 

Inländerrum

Austria

 

Bärwurz

Niemcy

 

Aguardiente de hierbas de Galicia

Hiszpania

 

Aperitivo Café de Alcoy

Hiszpania

 

Herbero de la Sierra de Mariola

Hiszpania

 

Königsberger Bärenfang

Hiszpania

 

Ostpreußischer Bärenfang

Niemcy

 

Ronmiel

Hiszpania

 

Ronmiel de Canarias

Hiszpania

 

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

Belgia, Niderlandy, Francja [departamenty Nord (59) i Pas-de-Calais (62)], Niemcy (niemieckie kraje związkowe Länder Nordrhein-Westfalen i Niedersachsen)

 

Domači rum

Słowenia

 

Irish Poteen/Irish Poitín

Irlandia

 

Trauktinė

Litwa

 

Trauktinė Palanga

Litwa

 

Trauktinė Dainava

Litwa

Dodatek 2

NAZWY CHRONIONE NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH POCHODZĄCYCH ZE SZWAJCARII

Okowita z wina gronowego

Eau-de-vie de vin du Valais

Brandy du Valais

Okowita z wytłoków z winogron

Baselbieter Marc

Grappa del Ticino/Grappa Ticinese

Grappa della Val Calanca

Grappa della Val Bregaglia

Grappa della Val Mesolcina

Grappa della Valle di Poschiavo

Marc d’Auvernier

Marc de Dôle du Valais

Okowita z owoców

Aargauer Bure Kirsch

Abricotine/Eau-de-vie d’abricot du Valais

Baselbieterkirsch

Baselbieter Mirabelle

Baselbieter Pflümli

Baselbieter Zwetschgenwasser

Bernbieter Kirsch

Bernbieter Mirabellen

Bernbieter Zwetschgenwasser

Bérudge de Cornaux

Canada du Valais

Coing d’Ajoie

Coing du Valais

Damassine

Eau-de-vie de poire du Valais

Emmentaler Kirsch

Framboise du Valais

Freiämter Zwetschgenwasser

Fricktaler Kirsch

Golden du Valais

Gravenstein du Valais

Kirsch d’Ajoie

Kirsch de la Béroche

Kirsch du Valais

Kirsch suisse

Lauerzer Kirsch

Luzerner Kernobstbrand

Luzerner Kirsch

Luzerner Pflümli

Luzerner Williams

Luzerner Zwetschgenwasser

Mirabelle d’Ajoie

Mirabelle du Valais

Poire d’Ajoie

Poire d’Orange de la Baroche

Pomme d’Ajoie

Pomme du Valais

Prune d’Ajoie

Prune du Valais

Prune impériale de la Baroche

Pruneau du Valais

Rigi Kirsch

Schwarzbuben Kirsch

Seeländer Kirsch

Seeländer Pflümliwasser

Urschwyzerkirsch

Zuger Kirsch

Okowita z cydru i okowita z perry

Bernbieter Birnenbrand

Freiämter Theilerbirnenbrand

Luzerner Birnenträsch

Luzerner Theilerbirnenbrand

Okowita z goryczki

Gentiane du Jura

Napoje spirytusowe aromatyzowane jałowcem

Genièvre (3)

Genièvre du Jura

Likiery

Basler Eierkirsch

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur

Bernbieter Griottes Liqueur

Bernbieter Kirschen Liqueur

Liqueur de poires Williams du Valais

Liqueur d’abricot du Valais

Liqueur de framboise du Valais

Baselbieter Burgermeister (Kräuterbrand)

Bernbieter Kräuterbitter

Eau-de-vie d’herbes du Jura

Eau-de-vie d’herbes du Valais

Genépi du Valais

Gotthard Kräuterbrand

Innerschwyzer Chrüter

Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)

Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Pozostałe

Lie du Mandement

Lie de Dôle du Valais

Lie du Valais

„Dodatek 5

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2, ODNOSZĄCYCH SIĘ DO NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH, WIN AROMATYZOWANYCH I NAPOJÓW AROMATYZOWANYCH

a)

Napoje spirytusowe objęte kodem 2208 Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów.

 

dla Unii Europejskiej:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz.U. L 39 z 13.2.2008, p. 16), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1334/2008 (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 34)

 

dla Szwajcarii:

Rozdział 5 rozporządzenia federalnego departamentu spraw wewnętrznych z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie napojów alkoholowych, ostatnio zmienionego w dniu 15 grudnia 2010 r. (ZU 2010 6391).

b)

Napoje aromatyzowane objęte kodem 2205 i ex ex 2206 Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów.

 

dla Unii Europejskiej:

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. (Dz.U. L 149 z 14.6.1991, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).

 

dla Szwajcarii:

Rozdział 2 sekcja 3 rozporządzenia federalnego departamentu spraw wewnętrznych z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie napojów alkoholowych, ostatnio zmienionego w dniu 15 grudnia 2010 r. (ZU 2010 6391).”.


(1)  Oznaczenie geograficzne Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky obejmuje whisky/whiskey produkowaną w Irlandii i Irlandii Północnej.

(2)  Uwzględniając ochronę oznaczenia geograficznego »Genièvre« w Unii Europejskiej oraz wyrażony przez Szwajcarię zamiar ochrony na swoim terytorium nazwy »Genièvre« jako oznaczenia geograficznego, Unia Europejska i Szwajcaria zgodziły się na włączenie nazwy »Genièvre« do dodatków 1 i 2 do załącznika 8.

Strony zobowiązują się zbadać ponownie sytuację tej nazwy w 2015 r. w świetle postępów dokonanych w ochronie nazwy »Genièvre« jako oznaczenia geograficznego w Szwajcarii.

(3)  Uwzględniając ochronę oznaczenia geograficznego »Genièvre« w Unii Europejskiej oraz wyrażony przez Szwajcarię zamiar ochrony na swoim terytorium nazwy »Genièvre« jako oznaczenia geograficznego, Unia Europejska i Szwajcaria zgodziły się na włączenie nazwy »Genièvre« do dodatków 1 i 2 do załącznika 8.

Strony zobowiązują się zbadać ponownie sytuację te nazwy w 2015 r. w świetle postępów dokonanych w ochronie nazwy »Genièvre« jako oznaczenia geograficznego w Szwajcarii.