15.6.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 158/1


Informacja dotycząca daty wejścia w życie Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie przetwarzania i przekazywania danych dotyczących nazwy rekordu pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, Biura Ceł i Ochrony Granic.

(2004/C 158/01)

Porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie przetwarzania i przekazywania danych dotyczących nazwy rekordu pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, Biura Ceł i Ochrony Granic, podpisane w Waszyngtonie dnia 28 maja 2004 r., weszło w życie w dniu 28 maja 2004 r., zgodnie z art. 7 Porozumienia.