7.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 202/86


Artykuł 94

(dawny artykuł 74 TWE)

Każdy środek w dziedzinie stawek i warunków transportu podjęty w ramach Traktatów powinien uwzględniać sytuację gospodarczą przewoźników.