7.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 203/24


Artykuł 51

Komisja jest odpowiedzialna za wykonanie wszystkich decyzji Rady dotyczących utworzenia wspólnych przedsiębiorstw do czasu utworzenia organów zapewniających ich funkcjonowanie.