12007P025

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - TYTUŁ III - RÓWNOŚĆ - Artykuł 25 - Prawa osób w podeszłym wieku

Dziennik Urzędowy 303 , 14/12/2007 P. 0007 - 0007


Artykuł 25

Prawa osób w podeszłym wieku

Unia uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym.

--------------------------------------------------