12003TN11/APP/ADziennik Urzędowy C 227 E , 23/09/2003 P. 0450 - 0761
Dziennik Urzędowy L 236 , 23/09/2003 P. 0872 - 0872


Dodatek A,

o kórym mowa w rozdziale I, punkt 2 do załącznika XI [*]

Wykaz przedstawiony przez Maltę w jednym języku, wskazujący produkty farmaceutyczne, dla których pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane na mocy maltańskich przepisów prawa przed dniem przystąpienia pozostają ważne do czasu ich odnowienia zgodnie z dorobkiem lub do 31 grudnia 2006 roku, cokolwiek nastąpi wcześniej.

Umieszczenie produktu w tym wykazie nie przesądza o tym czy, dany produkt farmaceutyczny posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z dorobkiem.

LIST OF PHARMACEUTICALS TO BE INCLUDED UNDER THE ARRANGEMENT NEGOTIATED UNDER CHAPTER 1

Trade Name | Dosage Form | Dose | MA Holder | Country |

0.45% SODIUM CHLORIDE IN 5% GLUCOSE | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

0.45% SODIUM CHLORIDE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 0.45% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

0.45% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | SOLUTION FOR IV INJECTION | 4.5MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

0.9% SOD. CHLORIDE AND 5% GLUCOSE | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

0.9% SODIUM CHLORIDE AND 5% GLUCOSE IV INF | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJ | 9MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 0.9% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 0.9% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

0.9% SODIUM CHLORIDE IRRIGATION | SOLUTION FOR IRRIGATION | 9MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

0.9% SODIUM CHLORIDE IRRIGATION USP | SOLUTION FOR IRRIGATION | 0.9% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

0.9% W/V SODIUM CHLORIDE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 0.9% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

0.9% W/V SODIUM CHLORIDE IRRIGATION SOL. | IRRIGATION SOLUTION | 0.9% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

0.9% W/V SODIUM CHLORIDE IV INFUSION BP | INFUSION SOLUTION | 0.9% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

1% W/V LIDOCAINE INJECTION | INJECTION SOLUTION | 1% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

1.5% GLYCINE IRRIGATION SOLUTION USP | IRRIGATION SOLUTION | 15MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

1.5% GLYCINE IRRIGATION USP | SOLUTION FOR IRRIGATION | 15MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

1.5% W/V GLYCINE IRRIGATION SOL. BP | IRRIGATION SOLUTION | 1.5% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

1/2 STRENGTH CMPD. SODIUM LACTATE + GLUC | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

10% CALCIUM CHLORIDE | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

10% CALCIUM CHLORIDE INJECTION USP (ABBOJECT INJECTION) | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

10% DEXTROSE AND 0.225% SODIUM CHLORIDE US | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

10% DEXTROSE AND 0.225% SODIUM CHLORIDE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | NA | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

10% DEXTROSE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

10% DEXTROSE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 10% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

10% MANNITOL I.V. INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/ML | ABBOTT LABORATORIES LTD. | UNITED STATES OF AMERICA |

10% MANNITOL IV INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 10% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

10% MANNITOL IV INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 10% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

10% W/V CALCIUM GLUCONATE INJECTION BP | INJECTION SOLUTION | 10% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

10% W/V GLUCOSE INTRAVENOUS INFUSION BP | INFUSION SOLUTION | 10% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

10%DEXTROSE AND 0.225% SODIUM CHLORIDE INJ | SOLUTION FOR IV INJECTION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

1G VENA N I.V. 2.5G/50ML | SOL FOR I.V INF | 2.5G/50ML | KEDRION S.P.A. | ITALY |

1G VENA N I.V | SOL FOR IV INF | 10G/200ML | KEDRION S.P.A. | ITALY |

1G VENA N I.V. 1G/20ML | SOL FOR IV INF | 1G/20ML | KEDRION S.P.A. | ITALY |

1G VENA N I.V. 5G/100ML | SOL FOR IV INF | 5G/100ML | KEDRION S.P.A. | ITALY |

2% LIDOCAINE HCL INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

2% W/V LIDOCAINE INJECTION | INJECTION SOLUTION | 2% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

20% DEXTROSE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 20% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

20% DEXTROSE INJECTION, USP | SOLUTION FOR IV INJECTION | 200MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

20% MANNITOL IV INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 200MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

20% MANNITOL IV INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 20% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

20% W/V CALCIUM GLUCONATE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 20% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

20% W/V GLUCOSE INTRAVENOUS SOLUTION BP | INFUSION SOLUTION | 20% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

30% W/V GLUCOSE INJECTION BP | INFUSION SOLUTION | 30% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

37.5%W/V GLUCOSE WITH ELECTROLYTES IVI | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

3-CIF | POWDER FOR INJECTION | 1000MG | ELSAAD PHARMA | SYRIA |

4.2% W/V SODIUM BICARBONATE IVI BP | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

40% W/V GLUCOSE INJECTION BP | INFUSION SOLUTION CONCENT | 40% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

40% W/V GLUCOSE INTRAVENOUS INFUSION BP | INFUSION SOLUTION | 40% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

5% DEXTROSE AND 0.225% NACL INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | NA | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

5% DEXTROSE AND 0.225% SODIUM CHLORIDE INJ | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

5% DEXTROSE AND 0.45% NACL INJ. | SOLUTION FOR INJECTION | NA | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

5% DEXTROSE AND 0.45% SODIUM CHLORIDE INJ | SOLUTION FOR IV INJ | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

5% DEXTROSE AND 0.9% NACL INJ. | SOLUTION FOR INJECTION | NA | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

5% DEXTROSE AND 0.9% SODIUM CHLORIDE INJ | SOLUTION FOR IV INJ | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

5% DEXTROSE AND LACTATED RINGER'S INJ USP | SOLUTION FOR IV INFUSION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

5% DEXTROSE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 5% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

5% DEXTROSE INJECTION, USP | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

5% W/V GLUCOSE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 5% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

5% W/V GLUCOSE INTRAVENOUS INFUSION BP | INFUSION SOLUTION | 5% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

5.85% W/V SODIUM CHLORIDE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 5.85% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

50% DEXTROSE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 50% W/V | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

50% DEXTROSE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 50% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

50% DEXTROSE INJECTION, USP | SOLUTION FOR INJECTION | 500MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

50% MAGNESIUM SULFATE INJECTION | SOLUTION FOR IV/IM INJ | 500MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

50% MAGNESIUM SULFATE INJECTION, USP | SOLUTION FOR INJECTION | 4 MEQ MG++/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

50% MAGNESIUM SULPHATE INJ USP | SOLUTION FOR INJECTION | 50% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

50% W/V GLUCOSE INJECTION BP | INFUSION SOLUTION | 50% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

50% W/V GLUCOSE INJECTION BP | INFUSION SOLUTION CONCENT | 50% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

7.45% W/V POTASSIUM CHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 7.45% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

70% W/V GLUCOSE INJECTION BP | INFUSION SOLUTION | 70% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

8.4% SODIUM BICARBONATE INJ USP | SOLUTION F/INJECTION | 84MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

8.4% SODIUM BICARBONATE INJ USP | SOLUTION FOR INJECTION | 8.4% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

8.4% SODIUM BICARBONATE INJECTION,USP | SOLUTION FOR IV INJECTION | 84MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

8.4% W/V SODIUM BICARBONATE INJECTION BP | INFUSION SOL. CONCENTRATE | 8.4% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

8.4%W/V SODIUM BICARBONATE IV INFUSION | INFUSION SOLUTION | 8.4% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

AAA MOUTH AND THROAT SPRAY | OROMUCOSAL SPRAY | 1.5MG/SP | MANX PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

AB-ACICLOVIR 250 | POWDER FOR INJECTION | 250MG/VIAL | ASTRAPIN PHARMA GMBH & CO. KG | GERMANY |

AB-DICLOFENAC 75 | SOLUTION FOR INJECTION | 75MG/3ML | ASTRAPIN PHARMA GMBH & CO.KG | GERMANY |

ABDINE COLD RELIEF POWDER | POWDER FOR ORAL SOLUTION | 650MG | BELL SONS & CO (DRUGGISTS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

AB-ERYTHROMYCIN 1000 | POWDER FOR INJECTION | 1000MG | ASTRAPIN PHARMA GMBH & CO.KG | GERMANY |

AB-HYDROCORTISONE 100 | POWDER FOR INJECTION | 100MG | ASTRAPIN PHARMA GMBH & CO. KG | GERMANY |

ABIDEC DROPS | ORAL SOLUTION | N/A | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

ABIDEC DROPS | ORAL SOLUTION | N/A | PFIZER CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

AB-METHYLPREDNISOLONE ACETATE 40 | SUSPENSION FOR INJECTION | 40MG/ML | ASTRAPIN PHARMA GMBH & CO. KG | GERMANY |

AB-METOCLOPRAMIDE HCL 10 | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/2ML | ASTRAPIN PHARMA GMBH & CO. KG | GERMANY |

ABSINT 2MG | TABLET | 2MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ABSINT 2MG | CAPSULE | 2MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ACCOLATE | FILM COATED TABLETS | 20MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACCOLATE | FILM COATED TABLETS | 40MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACCOLATE | COATED TABLETS | 20MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACESAL | TABLETS | 300MG | GEYMONAT SPA | ITALY |

ACETAZOLAMIDE 250MG | TABLET | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ACETAZOLAMIDE BP 250MG TABLETS | TABLETS | 250MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ACETAZONE FORTE TAB | TABLET | N/A | TECHNILAB INC. | CANADA |

ACETOAMINOPHEN (ACAMOL) TABLETS | TABLET | 500MG | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

ACETYSALICYLIC ACID (ASPIRIN) 300MG | TABLETS | 300MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

ACIC CREME FUR LIPPENHERPES | CREAM | 50MG/G | HEXAL AG | GERMANY |

ACICLOSTAD | CREAM | 50MG/1G | STADAPHARM GMBH | GERMANY |

ACICLOSTAD 200 | TABLET | 200MG | STADAPHARM GMBH | GERMANY |

ACICLOSTAD 800 | TABLET | 800MG | STADAPHARM | GERMANY |

ACICLOVIR 800MG DISPERSIBLE TABLETS BP | TABLET | 800MG | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACICLOVIR TABLETS BP 200MG | TABLET | 200MG | SANOFI WINTHROP LTD | UNITED KINGDOM |

ACICLOVIR TABLETS BP 200MG | TABLET | 200MG | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACICLOVIR TABLETS BP 400MG | TABLET | 400MG | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACICLOVIR TABLETS BP 800MG | TABLET | 800MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

ACIVIR | EYE OINTMENT | NA | CIPLA LIMITED | INDIA |

ACNE AID SOAP | SOAP | 6.38% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI | SOLUTION FOR INJECTION | NA | INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. | ITALY |

ACRICEPT 5MG | COATED TABLET | 5MG | EISAI LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACTAL | TABLETS | 360MG | SEVEN SEAS LIMITED T/A MERCK CONSUMER HEALTH | UNITED KINGDOM |

ACT-HIB, VACCIN HAEMOPHILUS TYPE B CONJU | SOLUTION FOR I.M. & S.C. | N/A | PASTEUR MERIEUX SERUMS ET VACCINS | FRANCE |

ACTIFED DM LINCTUS | ORAL SOLUTION | N/A | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACTIFED EXPECTORANT | ORAL SOLUTION | N/A | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACTIFED SYRUP | SYRUP | N/A | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACTIFED TABLETS | TABLETS | N/A | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACTIFED TABLETS | TABLETS | N/A | GLAXOSMITHKLINE SA | BELGIUM |

ACTIFED TABLETS | TABLETS | NA | GLAXO WELLCOME BELGIUM S.A. | BELGIUM |

ACTILYSE | VIALS | 50MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

ACTIVELLE -28 TABLETS | TABLET | NA | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

ACTONEL | FILM-COATED TABLETS | 5MG | GRUPPO LEPETIT SPA | ITALY |

ACTONEL | FILM-COATED TABLETS | 30MG | GRUPPO LEPETIT SPA | ITALY |

ACTONORM GEL | ORAL SUSPENSION | N/A | WALLACE MANUFACTURING CHEMISTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACTOS | TABLETS | 15MG | TAKEDA EUROPE R&D CENTRE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACTOS | TABLETS | 30MG | TAKEDA EUROPE R&D CENTRE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACTRAPID HM 1001U/ML1OML VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 1001UML10MLVIAL | NOVO NORDISK | DENMARK |

ACTRAPID HM PENFILL | SOLUTION FOR INJECTION | 100IU/ML | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

ACULAR (KETOROLAC TROMETHAMINE) 0.5% | EYE DROPS, SOLUTION | 0.5% W/V | ALLERGAN PHARMACEUTICALS (IRELAND) LTD., INC. | IRELAND |

ACUPAN TABLETS | COATED TABLET | 30MG | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACYCLOVIR DENK 200 | TABLETS | 200MG | E.DENK OHG | GERMANY |

ACYCLOVIR DENK 400 | TABLETS | 400MG | E.DENK OHG | GERMANY |

ACYCLOVIR DENK 5% CREAM | CREAM | 5% | E.DENK OHG | GERMANY |

ACYPRONT | EFFERVESCENT TABLETS | 200MG | HEINRICH MACK NACHF. GMBH & CO. KG | GERMANY |

ADALAT | CAPSULE | 10MG | BAYER | PAKISTAN |

ADALAT | CAPSULE | 10MG | BAYER | PAKISTAN |

ADALAT 10 | CAPSULE | 10MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

ADALAT LA 30MG | RETARD TABLET | 33MG | BAYER AG | GERMANY |

ADALAT LA 30MG TABLETS | MODIFIED RELEASE TABLET | 30MG | BAYER PLC | UNITED KINGDOM |

ADALAT LA 60MG | RETARD TABLET | 66MG | BAYER AG | GERMANY |

ADALAT LA 60MG TABLET | MODIFIED RELEASE TABLET | 60MG | BAYER PLC | UNITED KINGDOM |

ADALAT RETARD | RETARD TABLET | 20MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

ADALAT RETARD | TABLET | 20MG | BAYER | PAKISTAN |

ADALAT RETARD | LACQUER COATED TABLET | 20MG | BAYER | PAKISTAN |

ADALAT RETARD 10MG | COATED TABLET | 10MG | BAYER PLC | UNITED KINGDOM |

ADCO-AMOXYCILLIN 250MG/5ML | SUSPENSION | 250MG/5ML | ADCOCK INGRAM LTD | SOUTH AFRICA |

ADCO-AMOXYCILLIN 500MG | CAPSULES | 500MG | ADCOCK INGRAM LTD | SOUTH AFRICA |

ADCO-LOPERAMIDE | TABLET | 2MG | ADCOCK INGRAM LTD | SOUTH AFRICA |

ADD-ACTEN | TABLET | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ADDITIVA VITAMIN C PINK GRAPEFRUIT | EFFERVESCENT TABLET | 1000MG | KRUGER GMBH & CO. KG | GERMANY |

ADDITRACE | CONCENTRATE FOR INFUSION | N/A | FRESENIUS KABI LIMITED | UNITED KINGDOM |

ADDITRACE, CONCENTRATE FOR INFUSION | CONCENTRATE FOR INFUSION | N/A | FRESENIUS KABI LIMITED -UK | UNITED KINGDOM |

ADENOCOR INJECTION 3MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 3MG/ML | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

ADIOS | COATED TABLETS | NA | BROME AND SCHIMMER LIMITED T/A DIOMED HERBALS | UNITED KINGDOM |

ADIZEM-XL CAPSULES 120MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 120MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ADIZEM-XL CAPSULES 180MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 180MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ADIZEM-XL CAPSULES 240MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 240MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ADIZEM-XL CAPSULES 300MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 300MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

AD-MUC | OINTMENT | N/A | MERZ+CO. GMBH & CO. | GERMANY |

ADRENALINE AGUETTANT | INJECTABLE SOLUTION | 1MG/1ML | LABORATOIRE AGUETTANT | FRANCE |

ADRENALINE INJECTION BP 1/1000 | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/1ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

ADRENALINE INJECTION BP 1/1000 | SOLUTION FOR INJECTION | 1.0MG/ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS | IRELAND |

ADRENALINE INJECTION/DEMO | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/1ML | DEMO ABEE | GREECE |

ADRENALINE TARTRATE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 1 IN 1000 | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ADRIBLASTINA | POWDER FOR INJECTION | 10MG/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

ADRIBLASTINA | POWDER FOR SOLN FOR INJECTION | 50MG | PHARMACIA ITALIA S.P.A | ITALY |

ADRIBLASTINA | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/5ML | PHARMACIA ITALIA S.P.A | ITALY |

ADRIBLASTINA | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/25ML | PHARMACIA ITALIA S.P.A | ITALY |

ADRIBLASTINA | POWDER AND SOLVENT FOR IV INJ. | 10MG/5ML | PHARMACIA ITALIA S.P.A | ITALY |

ADRIBLASTINA RTU | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/5ML | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

ADRIBLASTINA RD | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/25ML | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

ADRIBLASTINA RTU | POWDER FOR INJECTION | 50MG/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

ADULT DIFTAVAX | INJECTABLE SUSPENSION | N/A | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

ADULT MELTUS DRY TICKLY COUGHS/CATARRH | ORAL SOLUTION | N/A | CUPAL LTD | UNITED KINGDOM |

ADULT MELTUS CHESTY COUGH W/DECONGESTANT | ORAL SOLUTION | N/A | CUPAL LTD | UNITED KINGDOM |

ADULT MELTUS CHESTY COUGH WITH DECONGEST | ORAL SOLUTION | N/A | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ADULT MELTUS FOR CHESTY COUGHS AND CATARRH | ORAL SOLUTION | N/A | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ADULT MELTUS FOR DRY TICKLY COUGHS AND CAT | ORAL LIQUID | N/A | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ADULT MELTUS NIGHT TIME | SYRUP | N/A | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ADVANTAN | FATTY OINTMENT | 1MG/G | SCHERING AG | ITALY |

ADVANTAN | CREAM | 1MG/G | SCHERING AG | ITALY |

ADVANTAN | OINTMENT | 1MG/G | SCHERING AG | ITALY |

ADVANTAN | OINTMENT | 0.1% W/W | SCHERING SPA | ITALY |

ADVANTAN | FATTY OINTMENT | 0.1% W/W | SCHERING SPA | ITALY |

ADVANTAN | CREAM | 0.1% W/W | SCHERING SPA | ITALY |

ADVIL | TABLETS | 200MG | WHITEHALL INTERNATIONAL INC. | CANADA |

ADVIL COLD AND SINUS CAPLETS | TABLET | N/A | WHITEHALL-ROBINS INC. | CANADA |

ADVIL IBUPROFEN TAB 200MG | TABLETS | 200MG | WHITEHALL-ROBINS INC. | CANADA |

A-E-MULSIN FORTE | EMULSION | N/A | MUCOS PHARMA GMBH & CO. | GERMANY |

AERANNE | LIQUID FOR INHALATION | 100% V/V | PHARMACIA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

AERIUS | FILM-COATED TABLETS | 5MG | SCHERING-PLOUGH S.P.A. | UNITED KINGDOM |

AERIUS | FILM-COATED TABLETS | 5MG | SCHERING-PLOUGH S.P.A. | ITALY |

AEROCROM INHALER | MET. DOSE PRESS. AEROSOL | N/A | FISONS LIMITED T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

AEROCROM INHALER | AEROSOL | N/A | FISONS LTD T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

AERODIOL | NASAL SPRAY SOLUTION | 150MCG/DOSE | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

AEROLID | NEBULIZER SOLUTION | 0.1% W/V | VECCHI & C. PIAM S.A.P.A. | ITALY |

AERO-OM | TABLET | 40MG | OM PORTUGUESA | PORTUGAL |

AERO-OM | ORAL SOLUTION | 100MG/ML | OM PORTOGUESA | PORTUGAL |

AERO-OM | TABLET | 40MG | OM PORTUGUESA | PORTUGAL |

AERO-OM | ORAL SOLUTION | 100MG/ML | OM PORTUGUESA | PORTUGAL |

AETHOXYSKLEROL 0.5% | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5% W/V | CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER & CO GMBH | GERMANY |

AETHOXYSKLEROL 1% | SOLUTION FOR INJECTION | 1% W/V | CHEMISCHE FABRIK KREUSSIER & CO GMBH | GERMANY |

AETHOXYSKLEROL 2% | SOLUTION FOR INJECTION | 2% W/V | CHEMISCHE FABRIK KREUSSIER & CO GMBH | GERMANY |

AETHOXYSKLEROL 3% | SOLUTION FOR INJECTION | 3% W/V | CHEMISCHE FABRIK KREUSSIER & CO GMBH | GERMANY |

AETHOXYSKLEROL 4% | SOLUTION FOR INJECTION | 4% W/V | CHEMISCHE FABRIK KREUSSIER & CO GMBH | GERMANY |

AETHROMA-30 | TIME RELEASE TABLETS | 30MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

AFLOXAN | CAPSULE | 150MG | ROTTA RESEARCH LABORATORIUM SPA | ITALY |

AFLOXAN | CREAM | 5% W/W | ROTTAPHARM S.R.L | ITALY |

AFRAZINE NASAL SPRAY 0.05% | NASAL SPRAY | 0.05% W/V | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

AGELMIN | TABLETS | 10MG | KLEVA LTD. | GREECE |

AGGRASTAT 0.25MG/ML | CONC. FOR SOLN. FOR INFUS | 0.25MG/ML | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

AGIOLAX | POWDER FOR ORAL SUSP. | NA | MADAUS AG | GERMANY |

AGRIMONY (BACH) | ORAL LIQUID | N/A | NELSON A. & CO LTD | UNITED KINGDOM |

AILAX | ORAL SUSPENSION | N/A | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

AIMAFIX D.I. | SOLUTION FOR IV | N/A | ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A. | ITALY |

AIMKIN (BB-K8) | INJECTABLE SOLUTION | 500MG/2ML | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

AIRCORT | NASAL SPRAY | 100MCG | ITALCHIMICI SPA | ITALY |

AIRCORT | SUSPENSION FOR INHALATION | 40MG | ITALCHIMICI SPA | ITALY |

AKAMIN | TABLET | 50MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

AKAMIN | CAPSULE | 100MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

AKAMON 1.5MG | TABLET | 1.5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AKAMON 3MG | TABLET | 3MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AKAMON 6MG | TABLET | 6MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AKATINOL MEMANTINE | TABLETS | 10 MG | MERZ + CO. GMBH & CO. | GERMANY |

AKILEN 40MG | TABLET | 40MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AKLONIL 0.5MG | TABLET | 0.5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AKLONIL 2MG | TABLET | 2MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AKTIFERRIN-F | SUSCAPS | N/A | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

ALBUMIN 20% — GCPD 50ML | SOLUTION FOR INJECTION | 20% | GREENCROSS PLASMA DERIVATIVES CORP. | KOREA REPUBLIC |

ALBUMIN PHARMACIA | SOLUTION FOR INFUSION | N/A | PHARMACIA & UPJOHN AB | SWEDEN |

ALBUMIN PHARMACIA | SOLUTION FOR INFUSION | 200MG/ML | BIOVITRUM AB | SWEDEN |

ALCITON | METER DOSE NASAL SPRAY | 100IU/DOSE | KLEVA LIMITED | GREECE |

ALDACTIDE | COATED TABLET | N/A | MONSANTO PLC | UNITED KINGDOM |

ALDACTIDE 25 | TABLETS | N/A | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

ALDACTONE | TABLETS | 100MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

ALDACTONE | COATED TABLET | 25MG | MONSANTO PLC | UNITED KINGDOM |

ALDACTONE | COATED TABLETS | 100MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

ALDACTONE | TABLETS | 25MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

ALDACTONE | TABLETS | 100MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

ALDACTONE | TABLETS | 100MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

ALDACTONE | TABLET | 25MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

ALDACTONE 100 MG TABLETS | COATED TABLET | 100 MG | PHARMACIA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALDACTONE 100MG | TABLET | 100MG | SEARLE | PAKISTAN |

ALDACTONE 25 MG TABLETS | COATED TABLET | 25 MG | PHARMACIA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALDACTONE A | TABLET | 25MG | SEARLE | PAKISTAN |

ALDARA | CREAM | NA | 3M HEALTHCARE LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

ALDIX 40MG | TABLET | 40MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ALDOMET | TABLET | 250MG | M.S.D. | PAKISTAN |

ALDOMET 250MG | TABLET | 250MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

ALDOMET TABLETS | TABLETS | 250MG | MSD | PAKISTAN |

ALENOST | TABLET | 10MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

ALEXAN | SOLUTION FOR INJECTION | NA | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

ALFACALCIDOL (ALPHA D3) | CAPSULE | 1MCG | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

ALFACIP-0.25MCG CAPSULES | CAPSULES | 0.25MCG | CIPLA LTD. | INDIA |

ALFINOR 8MG | TABLET | 8MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ALFOXAN | CAPSULES | 250MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ALFOXAN | SYRUP | 50MG/5ML | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ALFOXAN 500 | F.C. TABLETS | 500MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ALGESAL SURACTIVE | CREAM | N/A | LABORATOIRES SOLVAY PHARMA | FRANCE |

ALGICON | TABLET | N/A | RORER PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

ALGIPAN | CREAM | N/A | WYETH-LEDERLE | PAKISTAN |

A-LICES | SHAMPOO | NA | HOE PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

A-LICES SCALP AND BODY HYGIENE SHAMPOO | SHAMPOO | 1% W/V | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

ALKA-SELTZER | EFFERVESCENT TABLET | 324MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | UNITED KINGDOM |

ALKA-SELTZER EFFERVESCENT TABLETS | EFFERVESCENT TABLET | N/A | BAYER DIAGNOSTICS MANUFACTURING LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALKA-SELTZER ORIGINAL | EFFERVESCENT TABLET | N/A | BAYER DIAGNOSTICS MANUFACTURING LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALKERAN | COMPRESSION-COATED TABLET | 2MG | WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

ALKERAN | COMPRESSION-COATED TABLET | 5MG | WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

ALKERAN | POWDER FOR INJECTION | 50MG | WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

ALKERAN | COATED TABLET | 2MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. T/A GLAXO WELLCOME | UNITED KINGDOM |

ALKERAN | COATED TABLETS | 2MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALKERAN | POWDER AND SOLVENT F/SOLUTION F/INJECTION | NA | GLAXOSMITHKLINE SPA | ITALY |

ALLERGAN | CREAM | 2G/100G | SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY | ITALY |

ALLERGO-COMOD | EYE DROPS | 20MG/ML | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

ALLERGOCROM | SOLUTION, EYE DROPS | 20MG/ML | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

ALLERGOPOS N | EYE DROPS | N/A | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

ALLO-100 TABLET | TABLET | 100MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN BHD | MALAYSIA |

ALLOPURINOL | TABLETS | 300MG | DANBURY PHARMACAL INC. | PUERTO RICO |

ALLOPURINOL TABLETS 100MG | TABLETS | 100MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALLOPURINOL TABLETS 300MG | TABLETS | 300MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALLOPURINOL TABLETS BP | TABLETS | 100MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

ALLOPURINOL TABLETS BP | TABLETS | 300MG | CP PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

ALLOPURINOL TABLETS BP 100MG | TABLETS | 100MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

ALLOPURINOL TABLETS BP 300MG | TABLET | 300MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

ALLUMAG MPS SUSPENSION | SUSPENSION | N/A | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN BHD | MALAYSIA |

ALLUPOL | TABLET | 100MG | GRODZISK PHARMACEUTICAL WORKS POLFA | POLAND |

ALMIRAL 100MG | SUPPOSITORY | 100MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ALMIRAL 25MG | TABLET | 25MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ALMIRAL 50MG | TABLET | 50MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ALMIRAL 50MG | SUPPOSITORY | 50MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ALMIRAL 75MG/3ML | LIQUID FOR INJECTION | 75MG/3ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ALMIRAL SR 100MG | TABLET | 100MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ALMORA | POWD. FOR ORAL SD. | 5.9G/SACHET | ELPEN S.A. | GREECE |

ALOMIDE | OPHTHALMIC SOLUTION | 1MG/ML | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

ALOPEXY 2% | SOLUTN. FOR CUTANEOUS USE | 2% W/V | LABORATOIRES PIERRE FABRE DERMATOLOGIE | FRANCE |

ALOPRON 100 | TABLETS | 100MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ALOPRON 300 | TABLETS | 300MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ALPHA D3 (ALFACALCIDOL) | CAPSULE | 0.25MCG | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

ALPHADINE | FILM-COATED TABLETS | 150MG | MINERVA PHARMACEUTICAL S.A. | GREECE |

ALPHAGAN (BRIMONIDINE TARTRATE) 0.2% | OPHTHALMIC SOLUTION | 0.2% W/V | ALLERGAN PHARMACEUTICALS (IRELAND) LTD., INC. | IRELAND |

ALPHAMOX | POWDER FOR ORAL LIQUID | 125MG/ML | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

ALPHAMOX | POWDER FOR ORAL LIQUID | 250MG/ML | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

ALPHAMOX 250 | CAPSULE | 250MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

ALPHAMOX 500 | CAPSULE | 500MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

ALPHOSYL | CREAM | N/A | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALPHOSYL 2 IN 1 | SHAMPOO | 5% W/W | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALPHOSYL 2 IN 1 SHAMPOO | SHAMPOO | 5%W/W | STAFFORD MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALPHOSYL CREAM | CREAM | NA | STAFFORD MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALPHOSYL HC | CREAM | N/A | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALPHOSYL HC CREAM | CREAM | NA | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALPHOSYL LOTION | TOPICAL EMULSION | N/A | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALPHOSYL LOTION | TOPICAL EMULSION | NA | STAFFORD MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALPRENOLOL HCL BP 50MG | TABLETS | 50MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ALUDROX LIQUID | ORAL GEL | 4.16% W/W | UNICLIFFE LIMITED T/A PFIZER CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

ALUMINIUM HYDROXIDE SOLVENT | SOLVENT F/PARENTERAL USE | 1MG/0.5ML | CHIRON S.P.A | ITALY |

ALUTRIL | CHEWABLE TABLETS | N/A | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ALVEOFACT | SUSPENSION | 54MG/1.2ML | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

ALVERCOL GRANULES | GRANULES | N/A | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALVERIX 5 | TABLETS | 5MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ALVITYL | COATED TABLET | N/A | LABORATOIRES SOLVAY PHARMA | FRANCE |

ALVITYL | SYRUP | N/A | LABORATOIRES SOLVAY PHARMA | FRANCE |

ALYRANE | INHALATION LIQUID | 99.9% W/V | PHARMACIA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMAREL 1MG | TABLET | 1MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

AMAREL 2MG | TABLET | 2MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

AMAREL 3MG | TABLET | 3MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

AMAREL 4MG | TABLET | 4MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

AMBISONE | POWDER FOR INJECTION | 50MG | NEXSTAR PHARMACEUTICALS LTD. | IRELAND |

AMBISONE | LYOPH. PWDR. FOR IV INF | 50MG | GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LTD | IRELAND |

AMBROHEXAL RETARD | SLOW RELEASE CAPSULE | 75MG | HEXAL AG | GERMANY |

AMBROHEXAL SAFT | SOLUTION | 3MG/ML | HEXAL AG | GERMANY |

AMBROLITIC | SYRUP | 300MG/100ML | CHIESI WASSERMANN S.A. | SPAIN |

AMBROLITIC 20 | CAPSULE | 30MG | CHIESI WASSERMANN S.A. | SPAIN |

AMBROLITIC 20 | CAPSULES | 30MG | CHIESI ESPANA S.A. | SPAIN |

AMBROLITIC SYRUP | SYRUP | 328.9MG/100ML | CHIESI ESPANA S.A. | SPAIN |

AMEN 100MG TABLETS | TABLETS | 100MG | MEDOCHEMIE LTD. — CYPRUS | CYPRUS |

AMERSCAN (DMSA) AGENT | POWDER FOR INJECTION | 1MG/VIAL | NYCOMED AMERSHAM PLC | UNITED KINGDOM |

AMERSCAN MEDRONATE II AGENT | POWDER FOR INJECTION | 6.25MG/VIAL | NYCOMED AMERSHAM PLC | UNITED KINGDOM |

AMERSCAN PENTETATE II | POWDER FOR INJECTION | 20.6MG/10ML | NYCOMED AMERSHAM PLC | UNITED KINGDOM |

AMERSCAN STANNOUS AGENT | POWDER FOR INJECTION | 4MG/VIAL | NYCOMED AMERSHAM PLC | UNITED KINGDOM |

A-METHAPRED | POWDER FOR INJ. WITH SOLV | 40MG/VIAL | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

AMICLAV TABLETS | 250/125 MG | FILM COATED TAB | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMIDATE (SINGLE DOSE AMPUL) | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG (2MG/ML) | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

AMIDATE (SINGLE DOSE FLIPTOP VIAL) | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG (2MG/ML) | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

AMIDATE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

AMIKACINE MERCK 500MG | POWDER FOR INJECTION | 500MG/VIAL | MERCK GENERIQUES | FRANCE |

AMIKALEM | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/250MG/500 | LEMERY S.A. DE C.V | MEXICO |

AMIKIN | INJECTABLE SOLUTION | 500MG/2ML | BRISTOL-MYERS SQUIBB EESTI AS | ESTONIA |

AMIL-CO TABLETS | TABLETS | N/A | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMILORETIC | TABLET | N/A | PHARMACARE LIMITED | SOUTH AFRICA |

AMILORIDE HCL TABLETS 5MG | TABLETS | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMILORIDE TABLETS BP | TABLETS | 5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

AMILORIDE TABLETS BP 5MG | TABLET | 5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

AMINOPHYLLIN IV-FRESENIUS | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG/10ML | BODENE (PROPIETARY) LIMITED T/A INTRAMED- SOUTH AFRICA | SOUTH AFRICA |

AMINOPHYLLINE | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG/10ML | DEMO ABEE | GREECE |

AMINOPHYLLINE | TABLETS | 225MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMINOPHYLLINE | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

AMINOPHYLLINE BP 250MG | TABLETS | 250MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

AMINOPHYLLINE BP 360MG | SUPPOSITORIES | 360MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

AMINOPHYLLINE INJECTION 240MG BP | INJECTION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

AMINOPHYLLINE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG/10ML | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMINOPHYLLINE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG/10ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

AMINOPHYLLINE INJECTION BP MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

AMINOPHYLLINE INJECTION MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMINOPHYLLINE MINJET | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMINOPHYLLINE TABLETS 100MG | TABLET | 100MG | NORTON PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMINOPLASMAL 10% | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

AMINOPLASMAL 10% E | INFUSION SOLTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

AMINOPLASMAL 12.5% E | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

AMINOPLASMAL 15% | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

AMINOPLASMAL 15% E | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

AMINOPLASMAL 5% E | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

AMINOPLASMAL HEPA 10% | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

AMINOSYN 10% SOLUTION | SOL. FOR I.V. INFUSION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

AMINOSYN 8.5% WITH ELECTROLYTES | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

AMINOSYN II 10% INJECTION | SOL. FOR I.V. INJECTION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

AMINOSYN II 4.25% M IN 10% DEXTROSE INJ. | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

AMIODARONE 200MG | TABLET | 200MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AMIROL 10 | TABLETS | 10MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

AMIROL 25 | TABLETS | 25MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

AMITRIPTYLIN SLOVAKOFARMA | TABLETS | 0.028300G | SLOVAKOFARMA | SLOVAK REPUBLIC |

AMITRIPTYLINE | SUGAR COATED TABLETS | 25MG | EXTRACTUM-PHARMA CO. LTD | HUNGARY |

AMITRIPTYLINE TABLET 25MG | TABLET | 25MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN BHD | MALAYSIA |

AMITRYPTYLLIN | COATED TABLET | 25MG | ICN POLFA RZESZOW S.A. PHARMACEUTICAL WORKS | POLAND |

AMLO 10 MG, TABLETS | TABLETS | 10 MG | OMEGA FARMA EHF | ICELAND |

AMLO 2.5 MG, TABLETS | TABLETS | 2.5 MG | OMEGA FARMA EHF. | ICELAND |

AMLO 5 MG, TABLETS | TABLETS | 5 MG | OMEGA FARMA EHF. | ICELAND |

AMOCLAN | TABLETS | 375MG | HIKMA PHARMACEUTICALS | JORDAN |

AMOCLAN | POWDER FOR INJECTION | NA | HIKMA PHARMACEUTICALS | JORDAN |

AMOX CAPSULE 250MG | CAPSULE | 250MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN BHD | MALAYSIA |

AMOXAPEN 125 | ORAL SUSPENSION | 125MG/5ML | REMEDICA LTD | CYPRUS |

AMOXAPEN 250 | CAPSULES | 250MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

AMOXAPEN 250 | ORAL SUSPENSION | 250MG/5ML | REMEDICA LTD | CYPRUS |

AMOXAPEN 250 | F.C. TABLETS | 250MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

AMOXAPEN 500 | CAPSULES | 500MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

AMOXAPEN 500 | F.C. TABLETS | 500MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

AMOXICILLIN CAPSULES 250MG | CAPSULE | 250MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMOXICILLINE | CAPSULE | 250MG | PHARMACEUTICAL WORKS POLFA-KRAKOW S.A. | POLAND |

AMOXICILLIN-RATIOPHARM 250 TS | GRANULES FOR ORAL SUSPN. | 250MG/5ML | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

AMOXICILLIN-RATIOPHARM 500 | FILM COATED TABLETS | 500MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

AMOXICOMP,,GENERICON | FILM COATED TABLET | 625 MG | GENERICON PHARMA GES.M.B.H. | GERMANY |

AMOXIHEXAL 500 | FILM-COATED TABLET | 500MG | HEXAL AG | GERMANY |

AMOXIHEXAL SAFT | DRY SUBSTANCE FOR SUSP | 200MG/5ML | HEXAL AG | GERMANY |

AMOXIL | CAPSULE | 250MG | SMITH KLINE BEECHAM | PAKISTAN |

AMOXIL | CAPSULE | 500MG | SMITH KLINE BEECHAM | PAKISTAN |

AMOXIL | SYRUP IN POWDER FORM | 125MG/5ML | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

AMOXIL | CAPSULE | 250MG | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

AMOXIL | CAPSULE | 500MG | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

AMOXIL CAPSULES 250MG | CAPSULE | 250MG | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMOXIL CAPSULES 500MG | CAPSULE | 500MG | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMOXIL FORTE | SYRUP IN POWDER FORM | 250MG/5ML | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

AMOXIL PAEDIATRIC SUSPENSION | POWDER FOR ORAL SOLUTION | 125MG/1.25ML | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMOXIL SACHET 3G SUCROSE-FREE | GRANULES FOR ORAL SOLN. | 3G | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMOXIL SYRUP SUCROSE-FREE SUSPENSION | POWDER FOR ORAL SUSPEN. | 125MG/5ML | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMOXIL SYRUP SUCROSE-FREE SUSPENSION | POWDER FOR ORAL SUSPEN. | 250MG/5ML | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMOXIL VIALS FOR INJECTION 250MG | POWDER FOR INJECTION | 250MG | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMOXIL VIALS FOR INJECTION 500MG | POWDER FOR INJECTION | 500MG | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMOXYCILLIN | CAPSULES | 250MG | NORTON PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMOXYCILLIN | CAPSULES | 500MG | NORTON PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

AMOXYCILLIN | CAPSULE | 250MG | PLIVA | PAKISTAN |

AMOXYCILLIN 3GM SACHETS S.F. | POWDER FOR ORAL SOLUTION | 3GM | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMOXYCILLIN CAPSULES B.P.500MG | CAPSULES | 500MG | ATHLONE LABORATORIES LIMITED | IRELAND |

AMOXYCILLIN MIXTURE | ORAL SOLUTION | 125MG/5ML | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMOXYCILLIN MIXTURE 250MG/5ML | ORAL SOLUTION | 250MG/5ML | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMOXYCILLIN S/F MIXTURE 125MG/5ML | ORAL SOLUTION | 125MG/5ML | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMOXYCILLIN S/F MIXTURE 250MG/5ML | ORAL SOLUTION | 250MG/5ML | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMOXYCILLIN S/F SACHETS | POWDER FOR RECONSTITUTION | 3MG/5ML | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMOXYCILLIN SUGAR FREE SUSPENSION B.P. | SUGAR FREE SUSPENSION | 125MG/5ML | ATHLONE LABORATORIES LIMITED | IRELAND |

AMOXYDAR | CAPSULES | 250MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

AMOXYDAR 125 | GRANULES FOR ORAL SUSPEN. | 125MG/5ML | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD | JORDAN |

AMPHOCIL | POWDER FOR SOLUTION FOR INFUSION | 50MG | INTERMUNE EUROPE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMPICILLIN CAPSULES 250MG | CAPSULES | 250MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMPICILLIN CAPSULES 500MG | CAPSULES | 500MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMPICLLIN CAPSULES B.P. | CAPSULES | 500MG | ATHLONE LABORATORIES LIMITED | IRELAND |

AMPICLOX | CAPSULE | N/A | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

AMPICLOX CAPSULES 500MG | CAPSULE | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMPICLOX INJECTION 500MG | POWDER FOR INJECTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMPICLOX NEONATAL INJECTION | POWDER FOR INJECTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMPICLOX NEONATAL SUSPENSION | POWDER FOR ORAL SUSPEN. | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMPICLOX SYRUP | POWDER FOR SYRUP | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMPISUL 250 | CAPSULES | 250MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

AMPISUL 500 | CAPSULES | 500MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

AMSIDINE 50 MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 50 MG/ML | GOLDSHIELD GROUP PLC T/A GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

AMSIDINE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

AMURETIC | TABLETS | NA | DAR ALA DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

ANABACT METRONIDAZOLE TOPICAL GEL 0.75% | GEL | 0.75% W / W | BIOGLAN PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

ANACAINE INJECTION 1% | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | SM PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

ANACAL RECTAL OINTMENT | RECTAL OINTMENT | N/A | SANKYO PHARMA UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ANACAL SUPPOSITORIES | SUPPOSITORY | N/A | SANKYO PHARMA UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ANADIN | TABLETS | N/A | WHITEHALL LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

ANADIN EXTRA / POWERIN | TABLETS | N/A | WHITEHALL LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

ANADIN PARACETAMOL | TABLETS | 500MG | WHITEHALL LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

ANAFRANIL | SUGAR COATED TABLETS | 10MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

ANAFRANIL | SUGAR COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

ANAFRANIL | TABLET | 10MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

ANAFRANIL | TABLET | 25MG | GEIGY | PAKISTAN |

ANAFRANIL | TABLET | 25MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

ANAFRANIL | S/C TABLETS | 10MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

ANAFRANIL | FIM-COATED TABLET | 75MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. — SPAIN | SPAIN |

ANAFRANIL | SUGAR-COATED TABLETS | 10MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

ANAFRANIL | SUGAR-COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

ANAFRANIL | SUGAR (FILM)-COATED TABLETS | 10MG | NOVARTIS FARMA SPA | ITALY |

ANAFRANIL | SUGAR (FILM)-COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS FARMA SPA | ITALY |

ANAFRANIL SR 75 | DIVITABS | 75MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

ANAPRIN TABLETS | TABLETS | 75MG | OPAL | PAKISTAN |

ANARGIL 100MG | CAPSULE | 100MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ANARGIL 200MG | CAPSULE | 200MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ANATOXAL DI TE BERNA | SOUTION FOR INJECTION | N/A | ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L. | ITALY |

ANCID | CHEWING TABLET | 500MG | HEXAL AG | GERMANY |

ANCOPIR | TABLET | N/A | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

ANCOTIL | SOLUTION FOR INJECTION | 2.5G/250ML | ICN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ANCOTIL | SOLUTION FOR INJECTION | 2.5G/250ML | ICN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ANCOTIL 2.5G/250ML | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ICN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ANDRACTIM | GEL | N/A | BESINS INTERNATIONAL | FRANCE |

ANDREWS ANTACID TABLETS | TABLET | N/A | SMITHKLINE BEECHAM (SWG) LTD T/A STERLING HEALTH | UNITED KINGDOM |

ANDRIOL | CAPSULES | 40MG | N.V. ORGANON | NETHERLANDS |

ANDROCUR | TABLET | 50MG | SCHERING AG | GERMANY |

ANDROCUR | TABLET | 50MG | SCHERING S.A. | FRANCE |

ANDROCUR-10 | TABLET | 10MG | SCHERING AG | GERMANY |

ANDROCUR-DEPOT | OILY SOLN FOR IM INJECT. | 100MG/ML | SCHERING AG | GERMANY |

ANECTINE | SOLUTION FOR INJECTION | 5%W/V | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

ANECTINE | SOLUTION FOR INJECTION | 5%W/W | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

ANECTINE (MIDARINE) | SOLUTION FOR INJECTION | 5% W/V | WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

ANEXATE | AQUEOSUS SOLUTION | 0.5MG/5ML | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

ANGINESIN | LIQUID | N/A | DR. GROSSMAN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

ANGINOVAG | AEROSOL | N/A | LABORATORIOS NOVAG, S.A. | SPAIN |

ANGIOCIS | POWDER FOR INJECTION | N/A | CIS BIO INTERNATIONAL | FRANCE |

ANGISED TABLETS | TABLETS | 0.5MG | GLAXOWELLCOME | PAKISTAN |

ANGISED TABLETS | TABLETS | 0.5MG | GLAXOSMITHKLINE SOUTH AFRICA (PTY) LTD | SOUTH AFRICA |

ANGISPRAY | SPRAY SOLN F/ORAL CAVITY | N/A | LABORATOIRES MONOT | FRANCE |

ANTACID PLUS ANTIFLATULENT | SUSPENSION | N/A | STANLEY PHARMACEUTICALS LTD | CANADA |

ANTHISAN CREAM 2% W/W | CREAM | 2% W/W | MAY & BAKER LIMITED (T/A RHONE-POULENC RORER) | UNITED KINGDOM |

ANTIBIOPTAL | EYE DROPS | N/A | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

ANTIBIOTIC OINTMENT | OINTMENT | N/A | STANLEY PHARMACEUTICALS LTD | CANADA |

ANTIBLUT | S.R.F.C. TABLET | 20MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

ANTIDOL | COATED TABLETS | 500MG | LABORATORIOS CINFA S.A | SPAIN |

ANTIGREG | TABLET | 250MG | VECCHI & C PIAM S.A.P.A. | ITALY |

ANTIGREG | TABLET | 250MG | VECCHI & C PIAM | ITALY |

ANTILIPID | FILM COATED TABLETS | 600MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

ANTIPEOL OINTMENT | OINTMENT | N/A | MEDICO-BIOLOGICAL LABS LTD | UNITED KINGDOM |

ANTIPHLOGISTINE | PASTE FOR TOPICAL APPLIC. | N/A | LABORATOIRES FUMOUZE | FRANCE |

ANTIPREX | TABLETS | 5MG | ELPEN PHARM. CO. INC. | GREECE |

ANTIRRINUM | NASAL SPRAY SOLUTION | NA | LABORATORIO REIG JOFRE S.A | SPAIN |

ANTISPASMINA COLICA | GASTRORESISTANT TABLET | N/A | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

ANTISPASMINA COLICA (FORTE) | GASTRORESISTANT TABLET | N/A | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

ANTITHROMBIN III HUMAN THROMBHIBIN | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER AG | AUSTRIA |

ANTI-THYROX | TABLETS | 5MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

ANTORAL | SOLUTION FOR BUCCAL USE | 0.05G/100ML | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

ANTORAL | LOZENGE (THROAT) | 5MG | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

ANUSOL | SUPPOSITORY | N/A | PARKE DAVIS | FRANCE |

ANUSOL | RECTAL OINTMENT | N/A | PARKE DAVIS | FRANCE |

ANUSOL SUPPOSITORIES | SUPPOSITORY | N/A | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

ANXETIN | CAPSULES | 20MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

ANXIOLAN 10MG | TABLET | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ANZEMET 100MG/5ML | SOLUTION FOR IV INJECTION | 100MG/5ML | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

ANZEMET 12.5MG/0.625ML | SOLUTION FOR IV INJECTION | 12.5MG/0.625ML | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

ANZEMET 200MG | COATED TABLET | 200MG | LABORATOIRES ROUSSEL DIAMANT | FRANCE |

APIOCOLINA | CREAM | 106MG/100G | BRUSCHETTINI SRL | ITALY |

APIOCOLINA | SUPPOSITORY | 4MG | BRUSCHETTINI SRL | ITALY |

APO ACETAZOLAMIDE TAB 250MG | TABLET | 250MG | APOTEX INC | CANADA |

APO ALLOPURINOL 100MG | TABLET | 100MG | APOTEX INC | CANADA |

APO AMPI CAPSULES 500MG | CAPSULE | 500MG | APOTEX INC | CANADA |

APO CIMETIDINE TAB 200MG | TABLET | 200MG | APOTEX INC | CANADA |

APO FOLIC ACID TAB 5MG | TABLET | 5MG | APOTEX INC | CANADA |

APO GLYBURIDE TAB 2.5MG | TABLET | 2.5MG | APOTEX INC | CANADA |

APO IMIPRAMINE TAB 10MG | TABLET | 10MG | APOTEX INC | CANADA |

APO IMIPRAMINE TAB 25MG | TABLET | 25MG | APOTEX INC | CANADA |

APO ISDN | TABLET | 10MG | APOTEX INC | CANADA |

APO PRIMIDONE | TABLET | 250MG | APOTEX INC | CANADA |

APO SULFATRIM TAB | TABLET | N/A | APOTEX INC | CANADA |

APO TETRA CAP 250MG | CAPSULE | 250MG | APOTEX INC | CANADA |

APO THIORIDAZINE | TABLET | 10MG | APOTEX INC | CANADA |

APO TRIHEX TAB 2MG | TABLET | 2MG | APOTEX INC | CANADA |

APO ZIDOVUDINE CAP 100MG | CAPSULE | 100MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-ALPRAZ TAB 0.5MG | TABLET | 0.5MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-AMITRIPTYLINE HCL TAB 25MG | TABLET | 25MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-AMOXI CAP 500MG | CAPSULE | 500MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-ATENOLOL | TABLET | 100MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-CEPHALEX TAB 500MG | TABLET | 500MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-CLOMIPRAMINE TABLETS 10MG | TABLET | 10MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-CLOMIPRAMINE TABLETS 25MG | TABLET | 25MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-DICLO SR 100MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 100MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-DOXY CAP 100MG | CAPSULE | 100MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-FLUOXETINE — CAP 20MG | CAPSULE | 20MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-GLYBURIDE TAB 5MG | TABLET | 5MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-PREDNISONE 5MG TABLETS | TABLET | 5MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-RANITIDINE 300MG | TABLETS | 300MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-RANITIDINE TAB 150MG | TABLET | 150MG | APOTEX INC | CANADA |

APRAZOL | CAPSULES | 30MG | HUSNU ARSAN ILACLARI A.S. | TURKEY |

APRAZOL | ENTERIC COATED CAPSULE30M | 30MG | HUSNU ARSAN ILACLARI A.S.- TURKEY | TURKEY |

APRESOLINE | SUGAR COATED TABLETS | 10MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

APRESOLINE | SUGAR COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

APROTININ INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 10 KIU/ML | FERRING PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

APROVEL 150MG TABETS | TABLET | 150MG | SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC | FRANCE |

APROVEL 300MG TABLETS | TABLET | 300MG | SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC | FRANCE |

APROVEL75MG TABLET | TABLET | 75MG | SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC | FRANCE |

AQUEOUS CREAM BP | CREAM | 9% W/W | ADAMS HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AQUEOUS CREAM BP | CREAM | NO ACTIVE ING. | THORNTON & ROSS LTD | UNITED KINGDOM |

AQUEOUS CREAM BP | CREAM | N/A | RUSCO LIMITED T/A RUSCO PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

ARAVA | FILM-COATED TABLET | 10MG | HOECHST MARION ROUSSEL DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

ARAVA | FILM-COATED TABLET | 20MG | HOECHST MARION ROUSSEL DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

ARAVA | FILM-COATED TABLET | 100MG | HOECHST MARION ROUSSEL DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

ARCALION | TABLETS | 200MG | SERVIER | PAKISTAN |

ARCALION | 200MG | COATED TABLETS | SERVIER EGYPT INDUSTRIES LTD | EGYPT |

ARCALION 200MG | COATED TABLET | 200MG | LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

ARCALION TABLETS | TABLETS | 200MG | SERVIER | PAKISTAN |

ARCOXIA | FILM-COATED TABLETS | 120MG | MERCK SHARP AND DOHME LIMITED | UNITED KINGDOM |

ARCOXIA | FILM COATED TABLETS | 90MG | MERCK SHARP & DOHME LIMITED | UNITED KINGDOM |

ARCOXIA | FILM COATED TABLETS | 60MG | MERCK SHARP & DOHME LIMITED | UNITED KINGDOM |

AREDIA | DRY SUBSTANCE FOR INJ. | 15MG/VIAL | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

AREDIA | POWDER FOR INJECTION | 30MG/VIAL | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

AREDIA | POWDER FOR INJECTION | 60MG/VIAL | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

AREDIA | POWDER FOR INJECTION | 90MG/VIAL | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

AREDIA | POWDER FOR INFUSION | 15MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. — SPAIN | SPAIN |

AREDIA | POWDER FOR INFUSION | 30MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. — SPAIN | SPAIN |

AREDIA | POWDER FOR INFUSION | 60 MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. — SPAIN | SPAIN |

AREDIA | POWDER FOR INFUSION | 90MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. — SPAIN | SPAIN |

ARESTON | TABLETS | 50MG | MEDOCHEMIE LTD. | CYPRUS |

ARFEN | SUSPENSION | 120MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ARFEN 125MG | SUPPOSITORY | 125MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ARFEN 250MG | SUPPOSITORY | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ARFEN 500MG | TABLET | 500MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ARFEN 500MG | SUPPOSITORY | 500MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ARICEPT 10MG | COATED TABLET | 10MG | EISAI LIMITED | UNITED KINGDOM |

ARIDIL | TABLETS | N/A | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

ARIDIL | TABLETS | N/A | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

ARIDIL | TABLETS | N/A | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

ARIDIL | TABLET | N/A | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

ARIDIL | TABLET | N/A | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

ARIDIL | TABLET | N/A | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

ARILVAX — YELOW FEVER VACCINE | FREEZE DRIED PREP F/INJ | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ARIMIDEX | COATED TABLET | 1MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ARISTIN-C | INJ.SOLUTION OF INFUSION | 200MG/100ML | ANFARM HELLAS S.A. | GREECE |

ARISTIN-C | FILM COATED TABLETS | 500MG | ANFARM HELLAS S.A. | GREECE |

ARISTIN-C | FILM-COATED TABLET | 250MG | ANFARM HELLAS S.A | GREECE |

ARNETIN 150MG | TABLET | 150MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ARNETIN 50MG/2ML | LIQUID FOR INJECTION | 50MG/2ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ARNICA | CREAM | 9% | A NELSON AND COMPANY LTD | UNITED KINGDOM |

AROMASIN | COATED TABLETS | 25MG | PHARMACIA & UPJOHN LIMITED | ITALY |

AROMASIN | FILM-COATED TABLETS | 25MG | PHARMACIA ITALIA SPA | ITALY |

ARPHOS | ORAL SOLUTION | N/A | LABORATORIES FOURNIER S.A. | FRANCE |

ART | CAPSULE | 50MG | LABORATOIRES NEGMA | FRANCE |

ART 50 | CAPSULES | 50MG | NEGMA-LERADS | FRANCE |

ARTANE | TABLETS | 2MG | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD. | UNITED KINGDOM |

ARTEX 5MG | SCORED COATED TABLET | 5MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

ARTHRINAL | F.C. TABLETS | 20MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ARTHROTEC 50 | TABLETS | N/A | MONSANTO PLC | UNITED KINGDOM |

ARTHROTEC 50 TABLETS | GASTRO-RESISTANT TABLETS | N/A | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

ARTHROTEC 50 TABLETS | GASTRO-RESISTANT TABLET | N/A | PHARMACIA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ARTHROTEC 75 | TABLETS | N/A | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

ARTHROTEC 75 | GASTRO RESISTANT TABLET | NA | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

ARTHROTEC TABLETS | TABLETS | NA | SEARLE | PAKISTAN |

ARTHROXEN | TABLET | 250MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

ARTHROXEN | TABLET | 500MG | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ARTROSILENE | FOAM | N/A | DOMPE FARMACEUTICI SPA | ITALY |

ARTROSILENE | GEL | N/A | DOMPE FARMACEUTICI SPA | ITALY |

ARTROSILENE | "RETARD" CAPSULES | 320MG | DOMPE FARMACEUTICI SPA | ITALY |

ARTROXICAM | CAPSULE | 20MG | FONTEN FARMACEUTICI S.R.L. | ITALY |

ASCARD | TABLETS | 75MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

ASCARD | TABLETS | 300MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

ASCARD | TABLETS | 150MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

ASCORBIC ACID 100MG | TABLETS | 100MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

ASCORBIC ACID 250MG | TABLETS | 250MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

ASCORBIC ACID 500MG | CHEWABLE TABLETS | 500MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

ASCORBIC ACID BP 100MG | TABLET | 100MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASCORBIC ACID BP 200MG | TABLET | 200MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASCORBIC ACID BP 500MG | TABLET | 500MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASCORBIC ACID BP 50MG | TABLET | 50MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASCORBIC ACID INJECTION AMPOULE | SOLUTION FOR INJECTION | 500MG/5ML | F.H. FAULDING & CO LTD (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

ASCORBIC ACID INJECTION BPC | SOLUTION FOR INJECTION | 500MG/5ML | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASCOSAL | EFFERVESCENT TABLETS | N/A | DR. GROSSMAN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

ASCRIPTIN | TABLET | N/A | RORER PHARMACEUTICALS LTD. (T/A RHONE POULENC RORER) | UNITED KINGDOM |

ASERBINE | TOPICAL SOLUTION | NA | FORLEY LIMITED T/A FORLEY PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

ASERBINE | CREAM | NA | FORLEY LIMITED T/A FORLEY PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

ASILONE ANTACID LIQUID | ORAL SUSPENSION | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASILONE ANTACID TABLETS | TABLETS | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASILONE HEARTBURN LIQUID | ORAL SUSPENSION | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASILONE HEARTBURN TABLETS | TABLETS | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASMABEC | INHALATION POWDER | 50MCG/AC | MEDEVA PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASMABEC CLICKHALER | INHALATION POWDER | 250MCG/AC | MEDEVA PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASMABEC CLICKHALER 100 | INHALATION POWDER | 100MCG/AC | MEDEVA PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASMASAL CLICKHALER | INHALATION POWDER | 95MCG/AC | MEDEVA PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASMOVAL | TABLETS | 10MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ASPARAGINASE 10000 MEDAC | POWDER FOR INJECTION | 10000IU | MEDAC GMBH | GERMANY |

ASPEGIC 500MG | POWDER FOR ORAL SOL. | 500MG/SACHET | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

ASPEGIC FOR INJECTION 500MG/5ML | POWDER FOR INJECTABLE SOL | 500MG/5ML | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

ASPIREM 125 | SUPPOSITORIES | 125MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ASPIREM 150 | E.C. TABLETS | 150MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ASPIREM 300 | E.C. TABLETS | 300MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ASPIREM 75 | E.C. TABLETS | 75MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ASPIRIN | ENTERIC COATED TABLET | 75MG | THE WALLIS LABORATORY LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASPIRIN | TABLETS | 75MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

ASPIRIN | TABLETS | 75MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

ASPIRIN | TABLETS | 300MG | M & A PHARMACHEM LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASPIRIN BP 300MG | TABLET | 300MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASPIRIN BP 75MG | TABLET | 75MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASPIRIN PLUS C | EFFERVESCENT TABLET | N/A | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

ASPIRIN PROTECT 100 | ENTERIC COATED TABLET | 100MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

ASPIRIN PROTECT 300 | ENTERIC COATED TABLET | 300MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

ASPIRIN TABLETS 75MG | EC GASTRO-RESISTANT TABS | 75MG | THE WALLIS LABORATORY LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASPIRIN TABLETS DISPERSIBLE BP | DISPERSIBLE TABLETS | 75MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

ASPRO 320MG | TABLET | 320MG | LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS S.A. | FRANCE |

ASPRO 500MG | EFFERVESCENT TABLET | 500MG | LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS S.A. | FRANCE |

ASTHALIN 4 TABLET | TABLET | 4MG | CIPLA LTD. | INDIA |

ASTHALIN INHALER | INHALATION AEROSOL | 100MCG/DOSE | CIPLA LIMITED | INDIA |

ASTHALIN RESPIRATOR SOLUTION | RESPIRATOR SOLUTION | 5MG/1ML | CIPLA LIMITED | INDIA |

ASTHALIN SYRUP | SYRUP | N/A | CIPLA LTD | INDIA |

ASTIZOL | TABLETS | 10MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LIMITED | JORDAN |

ASTRIX 100 | CAPSULE | 100MG | FAULDING PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

ASYRAN | TABLETS | 150MG | DELTA HF | ICELAND |

ASYRAN | TABLETS | 300MG | DELTA HF | ICELAND |

ATACAND | TABLET | 16MG | ASTRA PHARMACEUTICALS LIMITED | SWEDEN |

ATACAND 8MG | TABLET | 8MG | ASTRA PHARMACEUTICALS LTD | SWEDEN |

ATALINE 2.5MG | TABLET | 2.5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ATARAX | FILM-COATED TABLET | 25MG | U.C.B. S.A. | BELGIUM |

ATARAX | SYRUP | 2MG/ML | U.C.B. S.A. | BELGIUM |

ATARAX | TABLET | 25MG | UNITED CHEMICALS OF BELGIUM | PAKISTAN |

ATENOLOL | TABLETS | 50MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ATENOLOL | TABLETS | 100MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ATENOLOL | TABLETS | 100MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

ATENOLOL | TABLETS | 50MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

ATENOLOL | COATED TABLETS | 100MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ATENOLOL DELTA | TABLETS | 25MG | DELTA HF | ICELAND |

ATENOLOL DELTA | TABLETS | 50MG | DELTA HF | ICELAND |

ATENOLOL DELTA | TABLETS | 100MG | DELTA HF | ICELAND |

ATENOLOL DENK 50 | FILM-COATED TABLETS | 50MG | E.DENK OHG | GERMANY |

ATENSIN 10MG | TABLET | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ATENSIN 40MG | TABLET | 40MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ATIVAN | TABLETS | 2.5MG | JOHN WYETH & BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES | IRELAND |

ATIVAN 1MG | TABLETS | 1MG | WYETH-PHARMA GMBH | GERMANY |

ATIVAN 1MG | TABLETS | 1MG | JOHN WYETH AND BROTHER LTD T/A WYETH LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

ATIVAN 2MG | TABLET | 2MG | WYETH-PHARMA GMBH | GERMANY |

ATIVAN 2MG | TABLETS | 2MG | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES | IRELAND |

ATODEL | TABLETS | 1MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

ATODEL | TABLETS | 2MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

ATODEL 1 | TABLETS | 1MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ATODEL 2 | TABLETS | 2MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ATODEL 5 | TABLETS | 5MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ATOMASE AQUEOUS NASAL SPRAY | NASAL SPRAY | 50MCG/DOSE | DOUGLAS PHARMACEUTICALS LTD. | NEW ZEALAND |

ATROMID-S | CAPSULES | 500MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ATROPINA 1% FARMIGEA | OPHTHALMIC DROPS | 5MG | FARMIGEA SPA | ITALY |

ATROPINE | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5MG/ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

ATROPINE DISPERSA 1% | EYE DROPS | 1% W/V | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

ATROPINE DISPERSA 1.0% | EYE DROPS | 10.0MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

ATROPINE INJECTION BP MINIJECT | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ATROPINE INJECTION BP MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 0.1MG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

ATROPINE MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 0.1MG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ATROPINE SULFATE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 0.1MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

ATROPINE SULPHATE | TABLETS | 600 MCG | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ATROPINE SULPHATE | TABLETS | 600MCG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

ATROPINE SULPHATE | SOLUTION FOR INJECTION | 600MCG/ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS | IRELAND |

ATROPINE SULPHATE INJECTION 0.5MG | INJECTION SOLUTION | 0.05% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

ATROPINE SULPHATE INJECTION 1MG | INJECTION SOLUTION | 0.1% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

ATROPINE SULPHATE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTIONS | 600MCG/1ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

ATROPINE SULPHATE INJECTION BP 600MCG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 600MCG/ML | MACARTHYS LABORATORIES LIMITED T/A MARTINDALE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ATROVENT | NEBULISER SOLUTION | 500MCG/2ML | BOEHRINGER INGELHEIM LTD | UNITED KINGDOM |

ATROVENT N METERED AEROSOL | PUFF SOLUTION | 20MCG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG — GERMANY | GERMANY |

ATROVENT NASAL PUMP SPRAY 0.03% | NASAL PUMP SPRAY | 0.314MG/ML | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

AUDAX EAR DROPS | DROPS | N/A | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD. | CYPRUS |

AUGMENTIN | TABLET | 375MG | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

AUGMENTIN | TABLET | N/A | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

AUGMENTIN 1.2G IV | POWDER FOR INJECTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AUGMENTIN 156MG SUSPENSION | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AUGMENTIN 1G | COATED TABLET | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AUGMENTIN 228MG SUSPENSION | POWDER FOR ORAL SUSPEN. | N/A | SMITHKLINE BEECHAM PLC | UNITED KINGDOM |

AUGMENTIN 312MG SUSPENSION | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM PLC | UNITED KINGDOM |

AUGMENTIN 457MG SUSPENSION | POWDER FOR ORAL SUSPEN. | N/A | SMITHKLINE BEECHAM PLC | UNITED KINGDOM |

AUGMENTIN 600MG IV | POWDER FOR INJECTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AUGMENTIN 625MG TABLETS | COATED TABLET | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AUGMENTIN 625MG TABS. TWICE DAILY DOSING | COATED TABLET | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AUGMENTIN DISPERSIBLE TABLETS 375MG | TABLET FOR ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AUGMENTIN INFANT DROPS | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AUGMENTIN TABLETS 375MG | COATED TABLET | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AULIN | TABLETS | 100MG | HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. | IRELAND |

AULIN | ORAL POWDER FOR RECON. | 100MG/SACHET | HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. | IRELAND |

AUNATIV | SOLUTION FOR INJECTION | 250IU/ML | PHARMACIA & UPJOHN AB | SWEDEN |

AUNATIV SOLUTION FOR INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 200IU/ML | BIOVITRUM | SWEDEN |

AUREOMYCIN OINTMENT | OINTMENT | 3% W/W | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD. | UNITED KINGDOM |

AUREOMYCIN SALBE | OINTMENT | 3G/100G | LEDERLE ARZNEIMITTEL GMBH & CO | GERMANY |

AUREOMYCINE MONOT 3% | OINTMENT | 3% | LABORATOIRES MONOT | FRANCE |

AURIGOUTTE | EAR DROPS | N/A | LABORAOIRES MONOT | FRANCE |

AVALOX 400MG | FILM-COATED TABLET | 400MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

AVANDIA | TABLET | 2MG | SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION | UNITED STATES OF AMERICA |

AVANDIA | TABLET | 4MG | SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION | UNITED STATES OF AMERICA |

AVANDIA | TABLET | 8MG | SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION | UNITED STATES OF AMERICA |

AVANDIA | FILM-COATED TABLETS | 1MG | SMITHKLINE BEECHAM PLC | EUROPEAN COMMUNITY |

AVANDIA | FILM-COATED TABLETS | 2MG | SMITHKLINE BEECHAM PLC | EUROPEAN COMMUNITY |

AVANDIA | FILM COATED TABLETS | 4MG | SMITHKLINE BEECHAM PLC | EUROPEAN COMMUNITY |

AVANDIA | FILM COATED TABLETS | 8MG | SMITHKLINE BEECHAM PLC | EUROPEAN COMMUNITY |

AVANT 1.5MG | TABLET | 1.5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AVANT 10MG | TABLET | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AVANT 5MG | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AVAXIM | SUSPENSION FOR INJECTION | 160 AU/0.5ML | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

AVELOX | FILM-COATED TABLET | 400MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

AVERNOL | TABLETS | 25MG | MEDOCHEMIE LTD. | CYPRUS |

AVIPUR | TABLETS | 50,000IU | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | ISRAEL |

AVIPUR TABLETS | TABLET | 50,000 IU | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

AVIRAL-200 | TABLETS | 200MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

AVIRAL-400 | TABLETS | 400MG | MEPHA PAHRMA AG | SWITZERLAND |

AVIRAL-800 | TABLETS | 800MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

AVOCLOR | TABLET | 250MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

AVOMINE | TABLETS | 25MG | MANX PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

AVOMINE | TABLET | 25MG | RHONE-POULENC RORER PAKISTAN (PVT) LIMITED | PAKISTAN |

AVONEX | POWDER + SOLVENT FOR INJ. | 30UG/ML | BIOGEN FRANCE S.A. | FRANCE |

AVONEX | POWDER AND SOLVENT FOR INJ | 30MCG | BIOGEN FRANCE S.A. | EUROPEAN COMMUNITY |

AXETINE 250MG | POWDER FOR INJECTION | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AXETINE 750MG | POWDER FOR INJECTION | 750MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AXSAIN | CREAM | 0.075% W / W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

AXURA | FILM-COATED TABLETS | 10MG | MERZ PHARMACEUTICALS GMBH | EUROPEAN COMMUNITY |

AXURA | ORAL DROPS SOLUTION | 10MG/G | MERZ HARMACEUTICALS GMBH | EUROPEAN COMMUNITY |

AZACTAM | POWDER FOR INJECTION | 500MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

AZACTAM | POWDER FOR INJECTION | 1G | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

AZACTAM | POWDER FOR INJECTION | 1G | E R SQUIBB & SONS LIMITED | UNITED KINGDOM |

AZACTAM | POWDER FOR INJECTION | 2GM | ER SQUIBB & SONS LIMITED | UNITED KINGDOM |

AZAMUN | FILM COATED TABLET | 50MG | DOUGLAS PHARMACEUTICALS LTD | NEW ZEALAND |

AZANTAC 150MG | EFFERVESCENT TABLET | 150MG | GLAXO WELLCOME | FRANCE |

AZANTAC 300MG | EFFEVESCENT TABLET | 300MG | GLAXO WELLCOME | FRANCE |

AZATHIOPRINE BP | FILM COATED TABLETS | 50MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

AZATHIOPRINE PCH | TABLET | 50MG | PHARMACHEMIE BV | NETHERLANDS |

AZATHIOPRINE TABLETS 50MG | TABLETS | 50MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AZATHIOPRINE TABLETS BP 50MG | FILM COATED TABLETS | 50MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

AZATRILEM | TABLETS | 50MG | LEMERY S.A. | MEXICO |

AZEE, AZITHROMYCIN CAPSULES USP | CAPSULES | 250 MG | CIPLA LTD. | INDIA |

AZELDERM | CREAM | 20%W/W | KLEVA LIMITED | GREECE |

AZEPTIL 250MG | CAPSULE | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AZEPTIL 500MG | CAPSULE | 500MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AZEPTIL 500MG/5ML | LIQUID FOR INJECTION | 500MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AZITHROMYCIN | CAPSULE | 250MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

AZOPT | OPHTHALMIC SUSPENSION | 10MG/ML | ALCON LABORATORIES INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

AZOPT | EYE DROPS SOLUTION | 10MG/ML | ALCON LABORATORIES UK LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

BABY MELTUS FOR BABIES COUGHS | ORAL SOLUTION | 0.42 ML | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

BACLOFEN TABLETS 10MG | TABLET | 10MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BACLOFEN TABLETS 10MG | TABLET | 10MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BACLOFEN TABLETS 10MG | TABLETS | 10MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

BACLON 10MG | TABLET | 10MG | LEIRAS OY | FINLAND |

BACTROBAN | OINTMENT | 2% W/W | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

BACTROBAN | CREAM | 2% W/W | SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS | UNITED STATES OF AMERICA |

BACTROBAN CREAM | CREAM | 2% W/W | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

BACTROBAN NASAL OINTMENT 2% W/W | NASAL OINTMENT | 2% W/W | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

BALANCED SALT SOLUTION (AKORN) | IRRIGATING SOLUTION | N/A | TAYLOR PHARMACEUTICALS | UNITED STATES OF AMERICA |

BALKIS 0.05% NASAL DROPS | SOLUTION | 0.05% W/V | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

BALKIS 0.1% NASAL DROPS | SOLUTION | 0.1% W/V | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

BALKIS NASAL SPRAY | SOLUTION | 1MG/ML | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

BALKIS NASAL SPRAY SOLUTION | NASAL SPRAY | 1MG/ML | DOLORGIET GMBH & CO KG | GERMANY |

BALMOSA | CREAM | N/A | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

BALTO FOOT BALM | OINTMENT | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

BARILUX HD | POWDER | 96.805% W/W | GOLDHAM PHARMA GMBH | GERMANY |

BAYCUTEN N | CREAM | N/A | BAYER VITAL GMBH & CO. AG | GERMANY |

BAYCUTEN N | CREAM | N/A | BAYER | PAKISTAN |

BAYCUTEN-N | CREAM | N/A | BAYER | PAKISTAN |

BAYRO GEL | GEL | NA | TROPON GMBH | GERMANY |

BAYROGEL | GEL | 50MG/G | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

BAZUKA EXTRA STRENGTH GEL | GEL | 26% W/W | DIOMED DEVELOPMENTS LIMITED T/A DERMAL LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

BAZUKA GEL | GEL | N/A | DIOMED DEVELOPMENTS LIMITED T/A DERMAL LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

BCG VACCINE INTRADERMAL BP | FREEZE DIRED PREP. F/INJ. | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

BCG VACCINE INTRADERMAL BP ISONIAZID RES | FREEZE DRIED PREP F/INJ | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

BCG VACCINE PERCUTANEOUS BP | FREEZE DRIED PREP F/INJ | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

BCG VACCINE SSI | POWDER FOR INJECTION | 0.75MG/ML | STATENS SERUM INSTITUT | DENMARK |

BEBEGEL | RECTAL GEL | N/A | ASTA MEDICA | FRANCE |

BECADRIL 500 | CASULES | 500MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

BECEDRIL 1G | TABLETS | 1G | REMEDICA LTD | CYPRUS |

BECEVIT | S.C. TABLETS | N/A | REMEDICA LTD | CYPRUS |

BECEVIT | TABLETS | NA | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

BECLATE 250 INHALER | INHALER | 250MCG/ACTUATIO | CIPLA LIMITED | INDIA |

BECLATE-50 | INHALER | 50MCG | CIPLA LIMITED | INDIA |

BECLAZONE 100 | INHALER | 100MCG/DOSE | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

BECLAZONE 100 CFC-FREE | INHALER | 100MCG/DOSE | NORTON (WATERFORD) | IRELAND |

BECLAZONE 250 | INHALER | 250MCG/DOSE | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

BECLAZONE 250 CFC-FREE INHALER | INHALER | 250MCG/DOSE | NORTON (WATERFORD) | IRELAND |

BECLAZONE 50 | INHALER | 50MCG/DOSE | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

BECLAZONE 50 CFC-FREE INHALER | INHALER | 50MCG/DOSE | NORTON (WATERFORD) | UNITED KINGDOM |

BECLAZONE 50 EASI-BREATHE CFC-FREE | INHALER | 50MCG/DOSE | NORTON (WATERFORD) | IRELAND |

BECLAZONE EASI-BREATHE CFC-FREE | INHALER | 250MCG/DOSE | NORTON (WATERFORD) | IRELAND |

BECLOFORTE | METERED AEROSOL | N/A | GLAXOWELLCOME | PAKISTAN |

BECLOFORTE INHALER | AEROSOL | 250 MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

BECLOFORTE INHALER | AEROSOL | 250MCG/DOSE | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

BECLOMETASONE DIPROPIONATE 50MCG | AQUEOUS NASAL SPRAY | 0.039%W/V | ASHBOURNE PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BECLOMETHASONE DIPROPIONATE | AQUEOUS NASAL SPRAY | 50MCG/DOSE | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

BECLOMETHASONE DIPROPIONATE AQ. NASAL SP | NASAL SPRAY | 50MCG/ACTUATION | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BECLOMIST NASAL SPRAY FOR HAYFEVER | NASAL SPRAY | 50MCG/ACTUATION | PARKFIELDS PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

BECONASE ALLERGY | NASAL SPRAY | 50MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANDURYS | UNITED KINGDOM |

BECONASE AQUEOUS NASAL SPRAY | NASAL SPRAY | 50MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

BECONASE AQUEOUS NASAL SPRAY | NASAL SPRAY | 50UG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN & HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

BECONASE AQUEOUS NASAL SPRAY | NASAL SPRAY SUSPENSION | 50MCG/DOSE | ALLEN FARMACEUTICA S.A. | SPAIN |

BECONASE HAYFEVER | NASAL SPRAY | 50MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

BECONASE HAYFEVER | NASAL SPRAY | 50UG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN & HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

BECOTIDE | AEROSOL F/INH. | 50MCG/DOSE | GLAXOWELLCOME | PAKISTAN |

BECOTIDE 100 INHALER | AEROSOL | 100MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

BECOTIDE 100 INHALER | AEROSOL | 100UG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

BECOTIDE 50 INHALER | AEROSOL | 50MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

BECOTIDE 50 INHALER | AEROSOL | 50MCG/DOSE | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

BECOZYM FORTE | SUGAR-COATED TABLET | N/A | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

BEECHAM 75MG ASPIRIN TABLETS | TABLET | 75MG | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAM DAY NURSE | ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS ALL-IN-ONE | ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS COLD AND FLU HOT BLACKCURRANT | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS COLD AND FLU HOT LEMON | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS COLD AND FLU HOT LEMON AND HONEY | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS FLU-PLUS HOT LEMON | POWDER FOR ORAL SOLUTION | NA | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS POWDER | POWDER FOR ORAL SOLUTION | NA | BEECHAM GROUP PLC T/A GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS THROAT-PLUS BLACKCURRANT | LOZENGES | NA | BEECHAM GROUP PLC T/A GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS THROAT-PLUS LEMON | LOZENGES | NA | BEECHAM GROUP PLC T/A GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAM'S VENO'S COUGH MIXTURE | ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS VENO'S EXPECTORANT | ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS VENO'S HONEY AND LEMON | ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS WARMERS BLACKCURRANT | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS WARMERS LEMON | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS WARMERS LEMON AND HONEY | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEGROCIT | EFFERVESCENT TABLET | N/A | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

BELARAMINE EXPECTORANT | SYRUP | N/A | REMEDICA LTD | CYPRUS |

BELL'S CHILDRENS COUGH SYRUP | ORAL LIQUID | 100MG/5ML | BELL SONS & CO (DRUGGISTS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BELL'S WINTERGREEN OINTMENT | OINTMENT | N/A | BELL SONS & CO (DRUGGISTS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BENADRYL ALLERGY RELIEF | CAPSULE | 8MG | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BENDROFLUAZIDE | TABLET | 5MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN.BHD | MALAYSIA |

BENDROFLUAZIDE BP 5MG | TABLET | 5MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

BENDROFLUAZIDE TABLETS BP 5MG | TABLET | 5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

BENOXYL 5 LOTION / PANOXYL 5 LOTION | TOPICAL EMULSION | 5% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BENT 5MG | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

BENXHEXOL 2 TABLETS | TABLETS | 2MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

BENYLIN CHESTY COUGHS (NON-DROWSY) | SYRUP | N/A | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BENYLIN CHESTY COUGHS (ORIGINAL) | SYRUP | N/A | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BENYLIN CHILDREN'S CHESTY COUGHS | SYRUP | 50MG/5ML | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BENYLIN CHILDREN'S NIGHT COUGHS | SYRUP | N/A | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BENYLIN CHILDREN'S NIGHT COUGHS | SYRUP | N/A | PFIZER CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BENYLIN DRY COUGHS (NON DROWSY) | SYRUP | 7.5MG/5ML | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BENYLIN DRY COUGHS (ORIGINAL) | SYRUP | N/A | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BENYLIN FOUR FLU LIQUID | ORAL SOLUTION | N/A | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BENYLIN FOUR FLU LIQUID | ORAL SOLUTION | N/A | PFIZER CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BENYLIN WITH CODEINE | SYRUP | N/A | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BENZAMYCIN GEL | GEL | N/A | DERMIK LABORATORIES INC. | UNITED KINGDOM |

BENZET | LOZENGES | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

BENZHEXOL BP | TABLET | 2MG | BIOREX LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

BENZOIN TINCTURE BP TOPICAL SOLUTION | TOPICAL SOLUTION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

BENZYL BENZOATE APPLICATION BP | TOPICAL EMULSION | 25% W/V | BELL SONS & CO (DRUGGISTS) LTD | UNITED KINGDOM |

BENZYL BENZOATE APPLICATION BP | TOPICAL EMULSION | N/A | THORNTON & ROSS | UNITED KINGDOM |

BEPANTHEN | CREAM | 50MG/G | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

BEPANTHEN | LOTION | 25MG/ML | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

BEPANTHEN ROCHE CREAM | CREAM | 50MG/G | HOFFMAN-LA ROCHE AG | GERMANY |

BEPANTHEN ROCHE OINTMENT | OINTMENT | 50MG/G | HOFFMAN-LA ROCHE AG | GERMANY |

BEPROGEL | TOPICAL SOLUTION | 0.5MG/ML | HOE PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

BEPROGEL | TOPICAL SOLUTION | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

BEPROSONE | CREAM | 0.064% W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

BERIATE P 1000. | DRY SUBSTANCE AND SOLVENT | N/A | AVENTIS BEHRING GMBH | GERMANY |

BERMOXEL 600MG | TABLET | 600MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

BEROCIL 4MG | TABLET | 4MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

BEROTEC | METERED AEROSOL | 100MCG / PUFF | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

BETABIOPTAL | EYE DROPS | N/A | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

BETACORTEN | SCALP APPLICATION | 0.1%W/W | TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS LIMITED | ISRAEL |

BETADERM CRM 0.1%W/W | CREAM | 0.1% W/W | TARO PHARMACEUTICALS INC | CANADA |

BETADERM ONT 0.1% W/W | OINTMENT | 0.1% W/W | TARO PHARMACEUTICALS INC | CANADA |

BETADINE ALCOHOLIC SOLUTION 10% | SOLUTION | 10% | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETADINE ALCOHOLIC SOLUTION 1O% | TOPICAL ALCOHOLIC SOLUT. | 10% W/V | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD. | CYPRUS |

BETADINE ANTISEPTIC PAINT 10% | ANTISEPTIC PAINT | 10%W/V | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETADINE ANTISEPTIC SOLUTION | SOLUTION | 10% | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETADINE ANTISEPTIC SOLUTION 10% | ANTISEPTIC SOLUTION | 10%W/V | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETADINE CREAM | CREAM | 5%W/W | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETADINE CREAM | CREAM | 5%W/W | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETADINE DRY POWDER SPRAY 2.5% | POWDER | 2.5% W/W | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETADINE GARGLE AND MOUTHWASH | GARGLE | 1%W/V | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETADINE GARGLE AND MOUTHWASH 1% | GARGLE | 1%W/V | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD. | CYPRUS |

BETADINE OINTMENT 10% | OINTMENT | 10%W/W | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETADINE OINTMENT 10% | OINTMENT | 10%W/W | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD. | CYPRUS |

BETADINE SCALP ANDSKIN CLEANSER 7.5% | TOPICAL LIQUID SOAP | 7.5%W/V | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD. | CYPRUS |

BETADINE SHAMPOO 4% | SHAMPOO | 4%W/V | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD. | CYPRUS |

BETADINE SKIN CLEANSER 4% | TOPICAL LIQUID SOAP | 4%W/V | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETADINE SURGICAL SCRUB 7.5% | TOPICAL LIQUID SOAP | 7.5%W/V | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETADINE VAGINAL DOUCHE 10% | DOUCHE | 10%W/V | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETADINE VAGINAL DOUCHE 10% | DOUCHE | 10%W/V | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETAFERON | POWDER FOR SOLN. FOR INJ. | 0.25MG/ML | SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT | UNITED KINGDOM |

BETAFERON | POWDER AND SOLVENT F/SOLUTION F/INJECTION | 0.25MG/ML | SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT | EUROPEAN COMMUNITY |

BETAGAN (LEVOBUNOLOL HCL) LIQUIFILM | TOPICAL OPHTHALMIC SOLN. | 0.5% W/V | ALLERGAN PHARMACEUTICALS (IRELAND) LTD., INC. | IRELAND |

BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE TABLETS 8MG | TABLET | 8MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BETAKSIM | STERILE POWDER FOR INJ. | 1G | MUSTAFA NEVZAT ILAC SANAYII A.S. | TURKEY |

BETAMESOL | CREAM | 0.05% W/W | PROGE FARM S.R.L. | ITALY |

BETAMESOL TUBO 30G CREMA 0.05% | CREAM | N/A | PROGE FARM S.R.L | ITALY |

BETAMETHASONE CREAM 0.1%W/W | CREAM | 0.1% W/W | SM PHARMACEUTICALS SDN.BHD. | MALAYSIA |

BETAPLEX | TABLET | N/A | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD. | MALAYSIA |

BETAPYN | TABLET | N/A | ADCOCK INGRAM LTD | SOUTH AFRICA |

BETASERC | TABLET | 8MG | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

BETASERC | TABLET | 16MG | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

BETASONE CREAM | CREAM | 0.1% W/W | HOVID SDN. BHD. | MALAYSIA |

BETAVIX SYRUP | SYRUP | 7.5MG/5ML | GENEPHARM S.A. | GREECE |

BETNESOL 0.50MG | EFFERVESCENT TABLET | 0.5MG | GLAXO WELLCOME | FRANCE |

BETNOVATE | CREAM | 1MG/G | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

BETNOVATE | OINTMENT | 1MG/G | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

BETNOVATE C CREAM | CREAM | N/A | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A GLAXO LABS | UNITED KINGDOM |

BETNOVATE C CREAM | CREAM | NA | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

BETNOVATE CREAM | CREAM | 0.122% W/W | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

BETNOVATE CREAM | CREAM | 0.122%W/W | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

BETNOVATE N CREAM | CREAM | N/A | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A GLAXO LABS | UNITED KINGDOM |

BETNOVATE N CREAM | CREAM | NA | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

BETNOVATE OINTMENT | OINTMENT | 0.122% W/W | GLAXO WELLCOME LTD T/A GLAXO LABS | UNITED KINGDOM |

BETNOVATE OINTMENT | OINTMENT | 0.1% W/W | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

BETNOVATE SCALP | TOPICAL SOLUTION | 0.1%W/W | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

BETNOVATE SCALP APPLICATION | TOPICAL SOLUTION | 0.122% W/W | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

BETNOVATE SCALP APPLICATION | SOLUTION FOR TOPICAL USE | 0.122%W/W | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | GERMANY |

BETNOVATE SCALP APPLICATION | TOPICAL SOLUTION | 0.1%W/W | GLAXO LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

BETOPTIC S/BETOPTIC SUSPENSION | OPHTHALMIC SUSPENSION | 2.5MG/ML | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

BETRISS | TABLET | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

BETTAMOUSSE | CUTANEOUS FOAM | 0.12%W/W | MEDEVA PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

BEZALIP | FILM COATED TABLET | 200MG | HOFFMANN-LA ROCHE AG | GERMANY |

BEZALIP RETARD | COATED SUSTAINED REL. TAB | 400MG | HOFFMANN-LA ROCHE | GERMANY |

BI PRETERAX | TABLET | N/A | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

BIAFINE | EMLSION F/CUTANEOUS APPL. | 0.67G/100G | LABORATOIRES MEDIX | FRANCE |

BIO 3 CAMOMILE TEA | INFUSION BAG | 1.5G | BIODES, S.L. | SPAIN |

BIO 3 HERBAL TEA | INFUSION BAG | 1.5G | BIODES, S.L. | SPAIN |

BIO 3 OBESIDAD-OBESITY | CAPSULES | 500MG | BIODES, S.L. | SPAIN |

BIO 3 POWDER FOR ORAL RECONSTITUTION | POWDER | N/A | BIODES S.L. | SPAIN |

BIO 3 WEIGHT CONTROL | INFUSION BAG | N/A | BIODES, S.L. | SPAIN |

BIOCADMIO SUSPENSION | CUTANEOUS SUSPENSION | 1G/100ML | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

BIOCALYPTOL WITH PHOLCODINE | SYRUP | N/A | LABORATORIES LAPHAL | FRANCE |

BIOCARBON | TABLETS | NA | F.TRENKA CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK GMBH | AUSTRIA |

BIOCINE TEST PPD | INTRADER. MULTIPUNC. TEST | N/A | CHIRON S.P.A. | ITALY |

BIODRAMINA | CHEWING-GUM | 20MG | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

BIODRAMINA | TABLET | 50MG | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

BIODRAMINA INFANTILE | SUPPOSITORY | 50MG | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

BIOELECTRA CALCIUM 500 | EFFERVESCENT TABLETS | 500MG | HERMES ARZNEMEITTEL GMBH | GERMANY |

BIOFERON 1 M.I.U | FREEZE DRIED PWR FOR INJ | 1000000 IU | INSTITUTO SIDUS S.A. | ARGENTINA |

BIOFERON 10 M.I.U. | FREEZE DRIED PWR FOR INJ | 10000000 IU | INSTITUTO SIDUS S.A. | ARGENTINA |

BIOFERON 3 M.I.U | FREEZE DRIED PWD FOR INJ | 3000000 IU | INSTITUTO SIDUS S.A | ARGENTINA |

BIOFERON 5 M.I.U | FREEZE DRIED PWD FOR INJ | 5000000 IU | INSTITUTO SIDUS S.A | ARGENTINA |

BIOFLOR | CAPSULES | 250MG | BIOMED AG | SWITZERLAND |

BIOFLOR | POWDER FOR ORAL SUSP. | 250MG/SACHET | BIOMED AG | SWITZERLAND |

BIOLECTRA CALCIUM 500 | EFFERVESCENT TABLET | 500MG | HERMES ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

BIOPLUS EFFERVESCENT TABLETS | TABLETS | N/A | ADCOCK INGRAM LTD | SOUTH AFRICA |

BIORAL GEL | OROMUCOSAL GEL | 2% W/W | SEVEN SEAS LIMITED T/A MERCK CONSUMER HEALTH | UNITED KINGDOM |

BIORINIL | NASAL SPRAY, SUSPENSION | N/A | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

BIOSELENIUM SUSPENSION | CUTANEOUS SUSPENSION | 2.5G/100ML | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

BIO-STAR | CAPSULES | 80MG | LABORATORIOS NOVAG, S.A. | SPAIN |

BIO-STAR VIALS | ORAL SOLUTION | N/A | LABORATORIOS NOVAG, S.A. | SPAIN |

BIOTONE | ORAL SOLN IN AMPOULE | N/A | LABORATORIES LAPHAL | FRANCE |

BIPROFENID 150MG | TABLET | 150MG | SPECIA LABORATORIES | FRANCE |

BISACODYL | TABLETS | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

BISACODYL BP 5MG | TABLET | 5MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

BISACODYL SUPPOSITORIES BP 10MG | SUPPOSITORY | 10MG | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

BISACODYL TABLET 5MG | TABLET | 5MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN BHD | MALAYSIA |

BISACODYL TABLET B.P. 5MG | TABLET | 5MG | PHARMMALAYSIA BERHAD | MALAYSIA |

BISACODYL TABLETS 5MG | TABLET | 5MG | GEOFMAN PHARMACEUTICALS | PAKISTAN |

BISMUTH SUBNITRATE AND IODOFORM PASTE | IMPREGNATED GAUZE | N/A | AURUM PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

BISODOL HEARTBURN RELIEF TABLETS | TABLETS | N/A | WHITEHALL LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

BISODOL INDIGESTION RELIEF TABLETS | TABLETS | N/A | WHITEHALL LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

BISODOL TABLETS | TABLETS | N/A | WHITEHALL LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

BISOLAX 10MG | SUPPOSITORY | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

BISOLAX 5MG | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

BISOLVON | SOLUTION | 0.2G/100ML | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

BISOLVON | SOLUTION FOR INJECTION | 8MG/4ML | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

BISOLVON | SYRUP | 0.08G/100ML | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

BISOLVON | TABLETS | 8MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

BISOLVON | TABLETS | 8MG | BOEHRINGER INGELHEIM | PAKISTAN |

BI-TILDIEM SR 120MG | SR COATED TABLET | 120MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

BI-TILDIEM SR 90MG | SR COATED TABLET | 90MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

BLEO-KYOWA | POWDER FOR INJECTION | 15,000IU | KYOWA HAKKO (UK) LTD | UNITED KINGDOM |

BLEOLEM | POWDER FOR INJECTIONS | 15.00U/5ML | LEMERY, S.A. DE C.V. | MEXICO |

BLEOLEM | POWDER FOR INJECTION | 15U/5ML | LEMERY S.A. DE C.V. | MEXICO |

BLISTEX RELIEF CREAM | CREAM | NA | DDD LIMITED | UNITED KINGDOM |

BLISTEZE CREAM | CREAM | N/A | D D D LIMITED | UNITED KINGDOM |

BLITZ 250MG | TABLET | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

BLOPRESID 16/12.5MG TABLETS | TABLETS | NA | TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A — ITALY | ITALY |

BLOPRESS | TABLET | 4MG | TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. | ITALY |

BLOPRESS | TABLET | 8MG | TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. | ITALY |

BLOPRESS | TABLET | 16MG | TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. | ITALY |

BONDIL | URETHRAL STICK | 125MCG | VIVUS UK | UNITED KINGDOM |

BONDIL | URETHRAL STICK | 250MCG | VIVUS UK | UNITED KINGDOM |

BONDIL | URETHRAL STICK | 500MCG | VIVUS UK | UNITED KINGDOM |

BONDIL | URETHRAL STICK | 1000MCG | VIVUS UK | UNITED KINGDOM |

BONEFOS 400MG | CAPSULE | 400MG | LEIRAS OY | FINLAND |

BONEFOS 60MG/ML | CONC. FOR PARENT. INFUS. | 60MG/ML | LEIRAS OY | FINLAND |

BONIDON | GEL | 10MG/G | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

BONJELA | GEL | N/A | RECKITT & COLMAN | PAKISTAN |

BONJELA | OROMUCOSAL GEL | N/A | LLOYD'S PHARMACEUTICALS LIMITED T/A RECKITT & COLMAN PRODUCT | UNITED KINGDOM |

BOOTS NIROLEX LOZENGES | LOZENGE | 2.5MG | THE BOOTS COMPANY PLC | UNITED KINGDOM |

BORADRINE | EYE DROPS | NA | BOURNONVILLE PHARMA | BELGIUM |

BOROCAINA | LOZENGE | N/A | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

BOROCAINA GOLA | TABLETS | 1.5MG | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

BOROCAINA GOLA | TABLET | 1.5MG | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

BOROCAINA GOLA | TABLET | 1.5MG | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

BOTOX | POWDER SOLN INJECTION | 100 UNITS | ALLERGAN SALES LTD | IRELAND |

BOTOX | POWDER F/SOLN F/INJ | 100UNITS/VIAL | ALLERGAN PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITED | IRELAND |

BOTULISM ANTIOXIN BEHRING | SOL. FOR INFUSION AND INJEC | N/A | CHIRON BEHRING GMBH & CO | GERMANY |

BOZAKTRAL | TABLETS | 10MG | CHRISPA ALFA FARMAKEYTICI S.A. | GREECE |

BRADOSOL PLUS | LOZENGE | N/A | NOVARTIS COMSUMER HEALTH UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

BRADOSOL SUGAR FREE CHERRY MENTHOL | LOZENGES | 0.04% V/W | NOVARTIS CONSUMER HEALTH UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

BRADOSOL SUGAR FREE ORIGINAL CITRUS | LOZENGE | 0.04% V/W | NOVARTIS CONSUMER HEALTH UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

BRASIVOL FINE | CREAM | 38% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BRASIVOL MEDIUM | CREAM | 52% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BRAUNOL 2000 | SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

BRETYLATE | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/2ML | WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

BRETYLIUM INJ MINIJET | AQUEOUS SOLUTION | 50MG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

BRETYLIUM TOSYLATE INJECTION MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LTD | UNITED KINGDOM |

BRETYLIUM TOSYLATE MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BREVIBLOC | SOLUTION FOR IV INFUSION | 250MG/ML | BAXTER PHARMACEUTICL PRODUCTS | UNITED STATES OF AMERICA |

BREVIBLOC INJECTION | SOLUTION FOR IV INFUSION | 10MG/ML | BAXTER PHARMACEUTICAL PRODUCTS | UNITED STATES OF AMERICA |

BREVOXYL | CREAM | 4% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BRICANYL | TABLETS | 2.5MG | DRACO LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

BRICANYL TURBUHALER | INHALATION POWDER | 0.5MG/DOSE | DRACO LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

BRINERDIN | SUGAR COATED TABLETS | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

BRINERDINA | FILM COATED TABLETS | NA | NOVARTIS FARMA SPA | ITALY |

BROMHEXINE 8 | TABLETS | 8MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

BROMHEXINE SYRUP | ORAL SOLUTION | 4MG/5ML | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD. | MALAYSIA |

BROMHEXINE SYRUP 4MG/5ML | SYRUP | 4MG/5ML | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD | MALAYSIA |

BROMHEXIN-RATIOPHARM SAFT | SOLUTION | 4MG/5ML | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

BROMOCRIPTINE | TABLETS | 2.5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

BRONCALENE ADULTS | SYRUP | N/A | LABORATOIRES MARTIN-JOHNSON & JOHNSON-MSD | FRANCE |

BRONCALENE CHILDREN | SYRUP | 0.01G/100ML | LABORATOIRES MARTIN | FRANCE |

BRONCALENE INFANT | SYRUP | N/A | LABORATOIRES MARTIN | FRANCE |

BRONCATHIOL 2% CHILDREN AND INFANTS | SYRUP | 2% W/V | LABORATOIRES MARTIN | FRANCE |

BRONCATHIOL ADULT EXPECTORANT | ORAL SOLUTION | 5G/100ML | LABORATOIRES MARTIN-JOHNSON & JOHNSON-MSD | FRANCE |

BRONCHOPED | SYRUP | N/A | ADCOCK INGRAM LTD | SOUTH AFRICA |

BRONCHOPRONT | CAPSULE WITH SUST. ACTION | 75MG | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

BRONCHOPRONT | SYRUP | 0.3G/100ML | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

BRONCHOTUSSINE | SYRUP | 4MG/5ML | ADELCO-CHROMATOURGIA ATHINON E. COLOCOTRONIS BROS S.A. | GREECE |

BRONCHO-VAXOM ADULTS | CAPSULE | 40MG | OM PHARMA | SWITZERLAND |

BRONCHO-VAXOM CHILDREN | CAPSULE | 20MG | OM PHARMA | SWITZERLAND |

BRONCOFLUID | ORAL SUSPENSION | N/A | PHARMARECORD S.R.L. | ITALY |

BRONCOLIN TABLETS 4MG | TABLET | 4MG | GEOFMAN PHARMACEUTICALS | PAKISTAN |

BRONQUIMUCIL | CAPSULE | N/A | J.URIACH & CIA., S.A. | SPAIN |

BRONQUIMUCIL SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | N/A | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

BROT 500MG | TABLET | 500MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

BRUFEN | TABLET | 400MG | KNOLL | PAKISTAN |

BRULIDINE | CREAM | 0.15% W/W | MANX PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

BRUMETIDINA | SOLUTION FOR IM INJECTION | 200MG/2ML | BRUSCHETTINI SRL | ITALY |

BRUXICAM | DERMATOLOGICAL CREAM | 1% W/W | BRUSCHETTINI SRL | ITALY |

BRUXICAM | CAPSULE | 20MG | BRUSCHETTINI SRL | ITALY |

BRUXICAM | SUPPOSITORY | 20MG | BRUSCHETTINI SRL | ITALY |

BSS 15ML/BSS ALCON | INTRAOCULAR IRRIG. SOLN. | N/A | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

BSS PLUS | INTRAOCULAR IRRIGAT. SOLN | NO ACTIVE ING. | ALCON LABORATORIES INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

BSS PLUS 250ML AND 500ML/BSS PLUS ALCON | INTRAOCULAR IRRIG. SOLN. | N/A | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

BUCCALIN BERNA | TABLETS | N/A | SWISS SERUM AND VACCINE INSTITUTE | SWITZERLAND |

BUCCASTEM | BUCCAL TABLETS | 3MG | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BUDECORT | RESPULES | 0.25MG | CIPLA LTD. | INDIA |

BUDECORT 0.5MG | RESPULES | 0.5MG/2ML | CIPLA LIMITED | INDIA |

BUDECORT RESPULES 0.5MG/ML | RESPIRATOR SUSPENSION | 1MG/2ML | CIPLA LIMITED | INDIA |

BUDECORT-100 | INHALER | 100MCG | CIPLA LIMITED | INDIA |

BUDECORT-200 | INHALER | 200MCG | CIPLA LIMITED | INDIA |

BUDECORT-200 | INHALER | 200MCG/AC | M/S CIPLA LIMITED | INDIA |

BUDENOFALK | CAPSULES | 3MG | DR. FALK PHARMA GMBH | GERMANY |

BUDESPRAY — 200 INHALER | AEROSOL CANISTER | 200 MCG | M/S MEDISPRAY LABORATORIES PVT. LTD — GOA | INDIA |

BUMETANIDE | TABLETS | 5MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

BUMETANIDE | TABLETS | 1MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

BUPIVACAINE ADRENALINE MERCK | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/20ML | MERCK GENERICS | FRANCE |

BUPIVACAINE HCL INJECTION, USP | SOLUTION FOR INJECTION | 0.25% W/V | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

BUPIVACAINE HCL INJECTION, USP 0.5% | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5% W/V | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

BUPIVACAINE MERCK 0.5% | SOLUTION FOR INJ. | 100MG/20ML | MERCK GENERIQUES | FRANCE |

BURINEX | TABLETS | 5MG | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

BURINEX | TABLETS | 1MG | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

BURINEX | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5MG/ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

BURINEX A | TABLETS | N/A | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

BURINEX K | TABLETS | N/A | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

BURINEX-K TABLETS | TABLETS | NA | LEO | PAKISTAN |

BURNEZE | SPRAY | 1% W/W | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BUSCOPAN | SUGAR COATED TABLETS | 10MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

BUSCOPAN | SUGAR COATED TABLET | 10MG | BOEHRINGER-INGELHEIM | PAKISTAN |

BUSCOPAN PLUS | TABLETS | NA | BOEHRINGER INGELHEIM | PAKISTAN |

BUSCOPAN TABLETS | TABLETS | 10MG | BOEHRINGER INGELHEIM | PAKISTAN |

BUSPAR | TABLETS | 10MG | BRISTOL MYERS SQUIBB AUSTRALIA PTY LTD | AUSTRALIA |

BUSPAR | TABLETS | 5MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

BUSPAR | TABLETS | 10MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

BUTIRAN | SYRUP | N/A | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | ITALY |

BY-VERTIN | TABLETS | 8MG | ERGHA HEALTHCARE LIMITED | IRELAND |

C1 ESTERASE INHIBITOR TIM 3 | POWDER FOR INJECTION | 1000PU/20ML | OSTERREICHISCHES INSTITUT FUR HAEMODERIVATE GES.M.B.H. | AUSTRIA |

CA LAC | TABLET | 300MG | RAZA MANUFACTURING BERHARD | MALAYSIA |

CABASER | TABLETS | 2MG | PHARMACIA ITALIA S.P.A. | ITALY |

CABASER | TABLET | 1MG | PHARMACIA ITALIA S.P.A. | ITALY |

CABASER | TABLET | 4MG | PHARMACIA ITALIA S.P.A | ITALY |

CABASER | TABLETS | 1MG | PHARMACIA ITALIA SPA | ITALY |

CABASER | TABLETS | 2MG | PHARMACIA ITALIA SPA | ITALY |

CAC 1000 | EFFERVESCENT TABLET | N/A | NOVARTIS | PAKISTAN |

CAC 1000 | EFFERVESCENT TABLET | NA | NOVARTIS | PAKISTAN |

CA-C 1000 SANDOZ ORANGE | EFFERVESCENT TABLETS | N/A | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

CAFLAM | TABLET | 50MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

CALADRYL LOTION | TOPICAL SUSPENSION | N/A | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

CALAMINE LOTION B.P. | TOPICAL SUSPENSION | N/A | WILLIAM RANSOM & SON PLC | UNITED KINGDOM |

CALAMINE LOTION BP | TOPICAL SUSPENSION | N/A | BELL SONS & CO (DRUGGISTS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALAMINE LOTION BP | TOPICAL SOLUTION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

CALAMINE LOTION BP | LOTION | N/A | PINEWOOD LABS T/A PINEWOOD HEALTHCARE | IRELAND |

CALAMINE LOTION BP | TOPICAL SOLUTION | N/A | LCM UK | UNITED KINGDOM |

CALC. FLUOR. NEW ERA BIOCHEMIC NO.1 | TISSUE SALT NO1 TABLET | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALC. PHOS. NEW ERA NO.2 CALC. PHOS. | TISSUE SALT TABLETS NO.2 | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALC. SULPH. 6X NEW ERA BIOCHEMIC NO.3 | TISSUE SALTS NO.3 | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALCICARD CR | TABLETS | 90MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALCICARD CR | TABLETS | 120MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALCICHEW 500MG TABLETS | TABLET | 500MG | SHIRE PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALCICHEW D3 FORTE | TABLET | N/A | SHIRE PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALCIFEROL | OIL FOR INJECTION | 3∧5UNITS/1ML | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALCIFEROL INJECTION BP | OIL FOR INJECTION | 6(∧5) UNITS/2ML | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALCIO 300 | TABLET | 300MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALCIPEN | TABLETS | 670MG | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

CALCITONIN NOVARTIS | SOLUTION FOR INJECTION | 100IU | NOVARTIS PHARMA GMBH | AUSTRIA |

CALCIUM — SANDOZ F | EFFERVESCENT TABLETS | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

CALCIUM 500 WITH D | TABLETS | N/A | AEGIS LTD. | CYPRUS |

CALCIUM CHLORIDE INJECTION MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 10%W/V | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALCIUM CHLORIDE INJECTION MINIJET | AQUEOUS INJECTION | 10% W/V | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

CALCIUM GLUCONATE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 1G/10ML | F.H. FAULDING AND CO. LTD (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

CALCIUM GLUCONATE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 89MG/10ML | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALCIUM LACTATE | TABLETS | 300MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

CALCIUM LACTATE 300 | TABLETS | 300MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

CALCIUM LACTATE BP 300MG | TABLET | 300MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALCIUM LEUCOVORIN | TABLETS | 15MG | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD. T/A LEDERLE LABS. | UNITED KINGDOM |

CALCIUM LEUCOVORIN | TABLETS | 15MG | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD | UNITED KINGDOM |

CALCIUM RESONIUM | ORAL POWDER | 99.934%W/W | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALCIUM SANDOZ | EFFERVESCENT TABLET | N/A | SANDOZ | PAKISTAN |

CALGEL TEETHING GEL | GINGIVAL GEL | N/A | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALIMAL | TABLET | 4MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALLIMON | EFFERVESCENT TABLET | N/A | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

CALM LIFE | COATED TABLETS | NA | THE HERBAL RESEARCH COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALMPOSE 5MG TABLETS | TABLETS | 5MG | RANBAXY LABORATORIES LTD. | INDIA |

CALMURID | CREAM | N/A | GALDERMA (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALMURID HC | CREAM | N/A | GALDERMA (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALPOL 6+ SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 250MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALPOL INFANT SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 120MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALPOL SIX-PLUS SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 250MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALPOL SUGAR FREE INFANT SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 120MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALPOL SUGAR FREE INFANT SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 120MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | GERMANY |

CALSALETTES (SUGAR COATED) TABLETS | COATED TABLET | 38MG | TORBET LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CAMCOLIT 250 | TABLETS | 250MG | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CAMCOLIT 400 | TABLETS | 400MG | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CAMCOLIT 400MG | TABLET | 400MG | BIOPHARMA | PAKISTAN |

CAMNOVATE CREAM | CREAM | 0.1% W/W | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN.BHD | MALAYSIA |

CAMPTO 100MG/5ML | CONCENTRATE FOR INFUSION | 100MG/5ML | MAY & BAKER LIMITED | UNITED KINGDOM |

CAMPTO 40MG/2ML | CONCENTRATE FOR INFUSION | 20MG/ML | MAY & BAKER LIMITED | UNITED KINGDOM |

CANDACORT | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

CANDACORT | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

CANDACORT CREAM | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

CANDAZOLE | CREAM | 1% W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

CANDAZOLE | CREAM | 1%W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

CANDAZOLE | LOTION | 1% W/V | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

CANDAZOLE LOTION | LOTION | 1% W/V | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

CANDIPLAS | CREAM | 2%W/W | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

CANESTEN | CREAM | 1G/100G | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CANESTEN | VAGINAL TABLET | 500MG | BAYER | PAKISTAN |

CANESTEN | VAGINAL TABLET | 500MG | BAYER | PAKISTAN |

CANESTEN | CREAM | 0.01G/G | BAYER | PAKISTAN |

CANESTEN | CREAM | 1% W/W | BAYER | PAKISTAN |

CANESTEN | VAGINAL TABLET | 100MG | BAYER PAKISTAN(PVT) LTD. | PAKISTAN |

CANESTEN 1 10% CREAM | VAGINAL CREAM | 10%W/W | BAYER VITAL GMBH | GERMANY |

CANESTEN 1% | SOLUTION | 1G/100ML | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CANESTEN 10% VC (POM) | VAGINAL CREAM | 10% W/W | BAYER PLC T/A CONSUMER CARE DIVISION | UNITED KINGDOM |

CANESTEN COMBI | VAGINAL CREAM AND PESSARY | N/A | BAYER PLC T/A CONSUMER CARE DIVISION | UNITED KINGDOM |

CANESTEN DERMATOLOGICAL SPRAY | TOPICAL SOLUTION | 1% W/V | BAYER PLC | UNITED KINGDOM |

CANESTEN HC CREAM 1% | CREAM | N/A | BAYER PLC | UNITED KINGDOM |

CANESTEN HYDROCORTISONE | CREAM | N/A | BAYER PLC T/A CONSUMER CARE DIVISION | UNITED KINGDOM |

CANESTEN OASIS | EFFERVESCENT POWDER | N/A | BAYER PLC | UNITED KINGDOM |

CANESTEN VAGINAL TABLETS | VAGINAL TABLETS | 100MG | BAYER | PAKISTAN |

CANUSAL | SOLUTION FOR INJECTION | 100IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CANUSAL(HEPARIN SODIUM 100U/ML) | SOLUTION FOR INJECTION | 100IU / ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

CAPACE | TABLETS | 25MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

CAPACE | TABLETS | 12.5MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

CAPOCARD | TABLETS | 50MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

CAPOCARD | TABLETS | 25MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

CAPOTEN | TABLETS | 12.5MG | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

CAPOTEN | TABLETS | 25MG | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

CAPOTEN | TABLETS | 50MG | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

CAPOZIDE | TABLETS | N/A | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

CAPRIN | ENTERIC COATED TABLETS | 75MG | SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CAPTIL TABLET 25MG(CAPTOPRIL) | TABLET | 25MG | UNIMED PHARMACEUTICALS INC. | KOREA REPUBLIC |

CAPTIL TABLET 50MG (CAPTOPRIL) | TABLET | 50MG | UNIMED PHARMACEUTICALS INC. | KOREA REPUBLIC |

CAPTOPRIL | TABLETS | 50MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CAPTOPRIL | TABLETS | 25MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CAPTOPRIL | TABLETS | 12.5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CAPTOPRIL | TABLETS | 12.5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CAPTOPRIL | TABLETS | 25MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CAPTOPRIL | TABLETS | 50MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CAPTOPRIL DENK 25 | TABLETS | 25MG | E. DENK OHG | GERMANY |

CAPTOPRIL TABLETS 25MG | TABLET | 25MG | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CAPTOPRIL TABLETS 50MG | TABLET | 50MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

CAPTOPRIL TABLETS BP 25MG | TABLET | 25MG | WAYMADE PLC | UNITED KINGDOM |

CARBACHOL | TABLETS | 2MG | NORTON PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CARBAMAZEPINE | TABLETS | 100MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CARBAMAZEPINE | TABLETS | 200MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CARBAMAZEPINE | TABLETS | 400MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CARBATOL | TABLETS | 200MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

CARBATOL | TABLETS | 200MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

CARBELLON TABLETS | TABLET | N/A | TORBET LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CARBIMAZOLE | TABLET | 5MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD. | MALAYSIA |

CARBIROID TABLET 5MG | TABLET | 5MG | HOVID SDN BHD | MALAYSIA |

CARBOPLATIN | SOLUTION FOR INJECTION | 150MG/15ML | PHARMACIA & UPJOHN (PERTH) PTY LTD. | AUSTRALIA |

CARBOPLATIN INJECTION SOLUTION | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

CARBOPLATIN INJECTION VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/5ML | F.H. FAULDING & CO. LTD. (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

CARBOPLATIN INJECTION VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 450MG/5ML | F.H. FAULDING & CO. LTD (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

CARBOPLATINO | SOLUTION FOR INJECTION | 150MG/15ML | PHARMACIA ITALIA SPA | ITALY |

CARBOSAN | GEL | 2% W/W | ROWA PHARMACEUTICALS LTD | IRELAND |

CARBOSIN | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | PHARMACHEMIE BV | NETHERLANDS |

CARBOTINOL | SOLUTION FOR INJECTION | 150MG | KOREA UNITED PHARM. INC. | KOREA REPUBLIC |

CARDIFEN-10 | CAPSULES | 10MG | PHARMACARE LIMITED | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA |

CARDILATE MR | TABLETS | 20MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CARDILATE MR 10MG TABLETS | TABLETS | 10MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CARDIOLITE | DRY SUBSTANCE FOR IV INF | NA | DUPONT PHARMA GMBH | GERMANY |

CARDIPRIL | TABLETS | 4.6MG | BIALPORT PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA | PORTUGAL |

CARDIPRIL | TABLETS | 9.2MG | BIALPORT — PRODUTOS FARMACEUTICOS SA | PORTUGAL |

CARDURA | TABLET | 2MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

CARDURA | TABLET | 4MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

CARDURA | TABLET | 1MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

CARDURA XL | MODIFIED RELEASE TABLET | 4MG | PFIZER LTD. | UNITED KINGDOM |

CARDURA XL | MODIFIED RELEASE TABLET | 8MG | PFIZER LTD. | UNITED KINGDOM |

CARGOSIL | CREAM | 5% | GENEPHARM S.A. | GREECE |

CARLOC-6.25 | TABLETS | 6.25MG | CIPLA | INDIA |

CARTERON 5MG | CAPSULE | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

CASACOL | LIQUID | NA | HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

CASCADE (FORMELY NATEX NO. 1)TABLETS | COATED TABLET | N/A | MODERN HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

CASODEX 150MG | COATED TABLET | 150MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

CASODEX TABLETS 50MG | COATED TABLET | 50MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

CASPOFUNGIN MSD | POWD F/CONC F/SOLN F/INF | 50MG/VIAL | MERCK SHARP AND DOHME LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

CASPOFUNGIN MSD | POWD. F/CONC F/SOLN F/INF | 70MG/VIAL | MERCK SHARP & DOHME LIMITED | UNITED KINGDOM |

CASPOFUNGIN MSD | POWDER FOR SOLUTION FOR INFUSION | 50MG/VIAL | MERCK SHARP & DOHME LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

CASTOR OIL BP | ORAL SOLUTION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

CASTOR OIL BP | ORAL SOLUTION | 5ML | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

CATAFLAM | SUGAR COATED TABLETS | 50MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

CATAFLAM | TABLET | 50MG | GEIGY | PAKISTAN |

CATAFLAM | SUGAR COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

CATAFLAM | SUGAR COATED TABLETS | 50MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

CATAFLAM 1.5% | DROPS | 15MG/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

CATAFLAM RAPID | COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

CATAFLAM RAPID | COATED TABLETS | 50 MG | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

CATHAY RISING SUN/GERARD GINGER/GINGER | TABLET | 180MG | CATHAY OF BOURNEMOUTH LTD T/A GERARD HOUSE | UNITED KINGDOM |

CAVERIL | TABLETS | 40MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

CAVERIL 40 | TABLETS | 40MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

CAVERJECT | POWDER FOR INJECTION | 20MCG/ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

C-D-CALCIUM | CHEWING TABLETS | N/A | G.STREULI & CO. AG | SWITZERLAND |

C-D-CALCIUM | EFFERVESCENT TABLET | N/A | G.STREULI & CO. AG | SWITZERLAND |

CEALB (ALBUMIN 20 %) | SOLUTION FOR INFUSION | 200G/L | SANQUIN, CLB, PRODUCTS DIVISION | NETHERLANDS |

CEALB (ALBUMIN 20%) | SOL. FOR INFUSION | 200G/L | CLB | NETHERLANDS |

CEANEL CONCENTRATE | TOPICAL SOLUTION | N/A | QUINODERM LIMITED | UNITED KINGDOM |

CECENU | CAPSULES | 40MG | MEDAC GMBH | GERMANY |

CECLOR | MODIFIED RELEASE TABLET | 375MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

CECLOR | MODIFIED RELEASE TABLET | 500MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

CECLOR | MODIFIED RELEASE TABLET | 750MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

CECLOR | GRANULES FOR ORAL SUSPEN. | 125MG/5ML | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

CECLOR | GRANULES FOR ORAL SUSPEN. | 5% W/V | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

CECLOR | CAPSULES | 500MG | LILLY | PAKISTAN |

CECLOR MR | TABLET | 750MG | LILLY | PAKISTAN |

CECLOR MR | TABLET | 375MG | LILLY | PAKISTAN |

CEFACET | TABLETS | 500MG | LABORATOIRES NORGINE PHARMA | FRANCE |

CEFACET | TABLETS | 1G | LABORATOIRES NORGINE PHARMA | FRANCE |

CEFACET | GRANULES IN SACHETS | 250MG | LABORATOIRES NORGINE PHARMA | FRANCE |

CEFALOTINE MERCK 1G | POWDER FOR SOL. FOR INJ. | 1G/VIAL | MERCK GENERIQUES | FRANCE |

CEFAN | POWDER FOR INJECTION | 1G/VIAL | DEMO ABEE | GREECE |

CEFARIM 750MG | POWDER FOR IM/IV | 750MG | M/S VITAPURE CORPORATION | INDIA |

CEFIX-200 | TABLETS | 200MG | CIPLA LTD | INDIA |

CEFRADOX 500 | CAPSULES | 500MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

CEFTRIAXONE 500MG | POWDER FOR INJECTION | 500MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

CEFUROXIM 750MG CURASAN | POWDER FOR INJECTION | 750MG/VIAL | CURASAN PHARMA GMBH | GERMANY |

CEFUROXIME AXETILE | TABLETS | 250MG | SHENZHEN PHARMACEUTICAL FACTORY | CHINA |

CEFZIL (PROCEF) | TABLETS | 250MG | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

CEFZIL (PROCEF) | POWDER FOR ORAL SUSP. | 250MG/5ML | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

CEFZIL (PROCEF) | TABLETS | 500MG | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

CEGROVIT | EFFERVESCENT TABLET | 1G | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

CELANCE 0.05MG TABLETS | TABLET | 0.05MG | ELI LILLY & COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

CELANCE 0.25MG TABLETS | TABLET | 0.25MG | ELI LILLY & COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

CELANCE 1MG TABLETS | TABLET | 1MG | ELI LILLY & COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

CELEBIX -200 | CAPSULE | 200MG | OKASA PHARMA PVT LTD — INDIA | INDIA |

CELEBREX | HARD CAPSULES | 100MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

CELEBREX | HARD CAPSULES | 200MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

CELEBREX | HARD CAPSULES | 200MG | PHARMACIA LIMITED | UNITED KINGDOM |

CELEBREX | HARD CAPSULES | 100MG | PHARMACIA LIMITED | UNITED KINGDOM |

CELESTONE | TABLETS | 0.5MG | SCHERING PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

CELEVAC | TABLETS | 500MG | MONMOUTH PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CELLCEPT | CAPSULE | 250MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

CELLCEPT 500MG | TABLET | 500MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

CELLIDRIN 100MG | TABLET | 100MG | HENNIG ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CELLIDRIN 300MG | TABLET | 300MG | HENNIG ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CELLUVISC | EYE DROPS SOLUTION | 1% | ALLERGAN PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITED | IRELAND |

CELLUVISC LUBRICANT | EYE DROPS | 1% W/V | ALLERGAN | UNITED STATES OF AMERICA |

CEMAQUIN | LOZENGES | N/A | CIMEX AG | SWITZERLAND |

CENOVIS 1000MG VIT C NATURAL ORANGE FLAV | TABLET | 1000MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS 1000MG VITAMIN C NATURAL LEMON | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS 50 + MULTI CAPSULE BOTTLE | CAPSULE | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS ANTIOXIDANT TABLET BOTTLE | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS ANTIOXIDANT TABLET BOTTLE | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS ARTHRITIC AID | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS B COMPLEX | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS B GROUP AND C VITAMINS | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS B GROUP PLUS TABLET BOTTLE | TABLETS | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS CALCIUM 600MG AND VITAMIN D | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS CHILDREN'S CALCIUM PLUS | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY | AUSTRALIA |

CENOVIS CHILDREN'S COLD AND FLU | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS CHILDREN'S MULTIVITAMINS | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY | AUSTRALIA |

CENOVIS CHILDREN'S VIT C 100MG ORANGE FL | TABLET(CHEWABLE) | 100MG | FAULDING HEALHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS COD LIVER OIL | CAPSULES | 275MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS COLD AND FLU RELIEF LOZENGE | LOZENGE | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS CO-Q10 UBIDECARENONE | CAPSULE | 30MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS COUGH RELIEF LOZ. W/ VIT. C AND ZN | LOZENGES | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS CYSTITIS AID WITH CRANBERRY | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS ECHINACEA COMPLEX | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS EVENING PRIMROSE OIL 600MG | CAPSULE | 600MG | FAULDING HEALTHCARE PTY | AUSTRALIA |

CENOVIS EVINING PRIMROSE OIL1000MG | CAPSULE | 1000MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS EXECUTIVE B TABLET BOTTLE | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS FOLIC ACID PLUS TABLET BOTTLE | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS GINSENG PANAX GINSENG 500MG | TABLET | 500MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS GUARANA 2000MG + GINSENG 500MG | FILM COATED TABLETS | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS HEALTHY HAIR, SKIN AND NAILS | CAPSULE | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS IRON PLUS | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS LECITHIN 1.2G | CAPSULE | 1.2G | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS MAGNESIUM PLUS | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY | AUSTRALIA |

CENOVIS MALE FORMULA | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS MAXEPA NATURAL FISH OIL CONC. | CAPSULE | 1G | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS MEGA E 500MG | CAPSULE | 500MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS MEGA-MULTI EXTRA STRENGTH MV AND M | CAPSULE | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY | AUSTRALIA |

CENOVIS MEN'S MULTI CAPSULE BOTTLE | CAPSULE | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS MULTIVITAMIN AND MINERALS | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS NATURAL E500IU | CAPSULE | 335MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS ODOURLESS GARLIC | CAPSULE | 10MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS OSTEO RELIEF TABLET BOTTLE | TABLETS | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS ST JOHN'S WORT(HYPERICUM) | TABLET | 340MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS STUDENT STUDY FORMULA | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS SUGARLESS C 500MGORANGE) | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS VALERIAN FORMULA | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS VITAMIN B6 | TABLET | 50MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS VITAMIN C 1000MG TABLET BOTTLE | TABLET | 1000MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS VITAMIN C 250MG NAT. ORANGE FLV. | TABLET | 250MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS WOMEN'S MULTI CAPSULE BOTTLE | CAPSULES | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS YEAST 300MG | TABLET | 300MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS ZINC PLUS 25MG | TABLET | 25MG | FAULDING HEALTHCARE PTY | AUSTRALIA |

CENVOVIS GINKGO PLUS | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CEPHADAR | CAPSULES | 250MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

CEPHADAR | GRANULES FOR ORAL SUSP. | 125MG/5ML | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LIMITED | JORDAN |

CEPHADAR | GRANULES FOR ORAL SUSP. | 125MG/5ML | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LIMITED | JORDAN |

CEPHALEXIN | CAPSULES | 250MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CEPHALEXIN | CAPSULES | 500MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CEPHALEXIN | TABLETS | 250MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CEPHALEXIN | TABLETS | 500MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CEPHALEXIN | ORAL SUSPENSION | 125MG/5ML | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CEPHALEXIN | ORAL SUSPENSION | 250MG/5ML | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CEPHALEXIN (TENKOREX) 125MG/5ML | SUSPENSION | 125MG/5ML | KENT PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CEPHALEXIN (TENKOREX) 250MG/5ML | SUSPENSION | 250MG/5ML | KENT PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

CEPHALEXIN 250MG | CAPSULE | 250MG | KENT PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CEPHALEXIN 500MG | CAPSULE | 500MG | KENT PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CEPHALEXIN-RATIOPHARM 500 | FILM COATED TABLET | 500MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

CEPHOS | CAPSULE | 500MG | LABORATORIO FARMACEUTICO C.T.S.R.L. | ITALY |

CEPOREX | HARD CAPSULES | 500MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

CEPOREX | HARD CAPSULES | 500MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

CEPOREX CAPSULES 250MG | CAPSULES | 250MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

CEPOREX CAPSULES 500MG | CAPSULES | 500MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

CEPOREX SYRUP 125MG/5ML | SYRUP | 125MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

CEPOREX SYRUP 250/5ML | SYRUP | 250MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

CEREPAR | TABLETS | 75MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

CERETEC | POWDER FOR INJECTION | 0.5MG/VIAL | NYCOMED AMERSHAM PLC | UNITED KINGDOM |

CEROX | TOPICAL SOLUTION | N/A | SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY | ITALY |

CEROXIM TABLETS 250MG | TABLETS | 250MG | RANBAXY LABORATORIES LTD. | INDIA |

CERUMOL EAR DROPS | EAR DROPS | N/A | LABORATORIES FOR APPLIED BIOLOGY LTD | UNITED KINGDOM |

CETAVLEX | ANTISEPTIC CREAM | 0.5% W/W | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

CETAVLEX CREAM | CREAM | 1.25% V/ W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

CETILSAN | SUGAR FREE LOZENGES | N/A | LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. | ITALY |

CETILSAN | LOZENGES | N/A | LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. | ITALY |

CETOMACROGOL CREAM A BP | CREAM | 9% W/W | ADAMS HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CETOR | PWD. FOR SOL. FOR INF. | 500U | SANQUIN, CLB, PRODUCTS DIVISION | NETHERLANDS |

CETRIMIDE ANTISEPTIC FIRST AID CREAM | CREAM | 0.5% W/W | ANGLIAN PHARMA PLC | UNITED KINGDOM |

CETRIMIDE CREAM BP | CREAM | 0.5% W/W | ADAMS HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CETROTIDE | SOLUTION FOR INJECTION. | 0.25MG/ML | ASTA MEDICA | GERMANY |

CETROTIDE | SOLUTION FOR INJECTION | 3MG/3ML | ASTA MEDICA | GERMANY |

CETROTIDE | POWDER AND SOLVENT F/SOLUTION F/INJECTION | 3MG/VIAL | SERONO EUROPE LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

CETROTIDE (X1VIAL) | POWDER AND SOLVENT F/SOLUTION F/INJECTION | 0.25MG/VIAL | SERONO EUROPE LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

CETROTIDE (X7VIALS) | POWDER AND SOLVENT F/SOLUTION F/INJECTION | 0.25MG/VIAL | SERONO EUROPE LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

CEZIDIN | POWDER FOR INJECTION | 1G/VIAL | DEMO ABEE | GREECE |

CHAPSTICK — CHERRY | LIP BALM | N/A | WHITEHALL INTERNATIONAL INC | UNITED STATES OF AMERICA |

CHAPSTICK — REGULAR | LIP BALM | N/A | WHITEHALL INTERNATIONAL INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

CHAPSTICK — SUNBLOCK 15 | LIP BALM | N/A | WHITEHALL INTERNATIONAL INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

CHARCOALTABLETS 125MG | TABLET | 125MG | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

CHEMITRIM | CAPSULES | N/A | BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

CHEMITRIM "FORTE" | TABLET | N/A | BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

CHIBROXIN 0.3% DPS | EYE DROPS | 0.3% W/V | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

CHIBROXINE | EYE DROPS | 0.3%W/W | MSD | PAKISTAN |

CHIBROXINE 0.3 COLLYRE | EYE DROPS | 3MG/ML | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

CHILBLAIN CREAM | CREAM | N/A | J PICKLES & SONS | UNITED KINGDOM |

CHILDREN'S ADVIL SUSPENSION | SUSPENSION | NA | WHITEHALL — ROBINS | CANADA |

CHILDREN'S DIMETAPP COLD AND ALLERGY | ELIXIR | NA | WITEHALL INTERNATIONAL | UNITED STATES OF AMERICA |

CHIMAX | TABLET | 250MG | CHIRON BV | NETHERLANDS |

CHLORAMPHENICAL EYE DROPS | EYE DROPS | 0.5% W/V | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

CHLORAMPHENICOL BP 250MG | CAPSULE | 250MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CHLORAMPHENICOL EYE OINTMENT 1% BP | EYE OINTMENT | 1% W/W | PL 00156/0049 | UNITED KINGDOM |

CHLORASEPT 2000 ANTISEPTIC SOL. | TOPICAL SOLUTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CHLORHEXIDINE GLUCONATE NATURAL FLAVOUR | OROMUCOSAL SOLUTION | 0.2% W/V | ADAMS HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CHLOROQUINE PHOSPHATE | TABLETS | 100MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

CHLOROQUINE PHOSPHATE | TABLETS | 250MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

CHLOROQUINE PHOSPHATE | SOLUTION FOR INJECTION | 40MG/ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

CHLOROQUINE PHOSPHATE | SOLUTION FOR INJECTION | 80MG/2ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

CHLOROQUINE PHOSPHATE BP 250MG | TABLET | 250MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CHLORPAMIDE BP 250MG | TABLET | 250MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CHLORPHENIRAMINE BP 4MG | TABLET | 4MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CHLORPROMAZINE | COATED TABLETS | 25MG | CLONMEL HEALTHCARE LIMITED | IRELAND |

CHLORPROMAZINE | TABLETS | 25MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

CHLORPROMAZINE BP 25MG | TABLETS | 25MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CHLORPROPAMIDE | TABLET | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

CHLORPROPAMIDE | TABLETS | 250MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

CHLORPROPAMIDE BP 100MG | TABLET | 100MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CHLORURE DE THALLIUM [(201)TI] CIS BIO | SOLUTION FOR INJECTION | 37 MBQ/ML | CIS BIO INTERNATIONAL | FRANCE |

CHOLECIS | INTRAVENEOUS SOLUTION | NA | CIS BIO INTERNATIONAL | FRANCE |

CHOLERA VACCINE BEHRING | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | CHIRON BEHRING GMBH & CO | GERMANY |

CHORAGEN 5000 | POW. FOR INJ. AND SOLVENT | 5000 I.E. | FERRING GMBH | GERMANY |

CHYMOL EMOLLIENT BALM | OINTMENT | NS | ANGLIAN PHARMA PLC | UNITED KINGDOM |

CIBACEN | FILM C. TABLETS DIVISIBLE | 5MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

CIBACEN | TABLETS | 10MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

CICATRIN | POWDER | N/A | WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

CICATRIN | CREAM | N/A | WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

CICATRIN POWDER | POWDER | NA | GLAXOWELLCOME | PAKISTAN |

CICLOFOSFAMIDA FILAXIS | LYOPHILIZED POWDER FOR INJECTION | 1G | LABORATORIOS FILAXIS SA | ARGENTINA |

CICLOFOSFAMIDA FILAXIS | LYOPHILIZED POWDER FOR INJECTION | 200MG | LABORATORIOS FILAXIS SA | ARGENTINA |

CIDOMYCIN EYE/EAR DROPS | EYE/EAR DROPS | 0.3% W/V | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CIDOMYCIN INJECTION ADULT — 80MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 80MG/2ML | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CIDOMYCIN PAEDIATRIC INJECTABLE 20MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/2ML | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CIFEX | ORAL SUSPENSION | 100MG/5ML | AEGIS LTD. | CYPRUS |

CIFEX 200 | TABLETS | 200MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

CIFEX 400 | TABLETS | 400MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

CIFLURON 250MG FILMCOATED TABLETS | FILM COATED TABLETS | NA | IL KO ILAC VE KOZMETIK SAN. A.S. — TURKEY | TURKEY |

CIFRAN | SOLUTION FOR INJECTION | 200MG | RANBAXY LABORATORIES LTD. | INDIA |

CILEST | TABLET | N/A | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

CILOPRIN CUM ANAESTHETICO | DROPS | N/A | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

CILOXAN | OPHTHALMIC SOLUTION | 3MG/ML | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

CIMEDINE | TABLETS | 800MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LIMITED | JORDAN |

CIMET (CIMETIDINE TABLETS USP) | TABLET | 200MG | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

CIMET-400 (CIMETIDINE TABLETS USP) | TABLET | 400MG | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

CIMETIDINE | TABLETS | 200MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CIMETIDINE | TABLETS | 400MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CIMETIDINE | TABLETS | 800MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CINAZYN | TABLETS | 25MG | ITALCHIMICI SPA | ITALY |

CINAZYN | CAPSULE | 75MG | ITALCHIMICI SPA | ITALY |

CINNARIZINE | TABLETS | 15MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CIPLIN (COTRIMOXAZOLE TABLETS IP) | TABLET | N/A | CIPLA LTD | INDIA |

CIPLIN SUSPENSION | SUSPENSION | N/A | CIPLA LTD — INDIA | INDIA |

CIPLOX | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | CIPLA LTD. | INDIA |

CIPLOX-250 TABLETS | TABLETS | 250MG | CIPLA LTD. | INDIA |

CIPRAM | TABLET | 20MG | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

CIPRAM | TABLET | 20MG | LUNDBECK | PAKISTAN |

CIPRO HC OTIC | SUSPENSION | N/A | ALCON LABORATORIES INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

CIPRO HC OTIC SUSPENSION | EAR DROPS | N/A | ALCON CUSI S.A. | SPAIN |

CIPROBAY 100 | INFUSION SOLUTION | 100MG/50ML | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CIPROBAY 200 | INFUSION SOLUTION | 200MG/100ML | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CIPROBAY 250 | FILM-COATED TABLET | 250MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CIPROBAY 500 | FILM-COATED TABLET | 500MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CIPROBID-250 | TABLETS | 250MG | CADILA HEALTHCARE LIMITED | INDIA |

CIPRODAR | FILM-COATED | 250MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

CIPRODAR | TABLETS | 500MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LIMITED | JORDAN |

CIPROFLOXACIN INJECTION USP | SOL FOR INJ | 2MG/ML | VYSALI PHARMACEUTICALS LIMITED | INDIA |

CIPROFLOXACIN TABLETS USP CIFROTIL | FILM COATED TABLET | 250MG | TABLETS (INDIA) LIMITED | INDIA |

CIPROXIN | TABLET | 250MG | BAYER | PAKISTAN |

CIPROXIN 100 | INFUSION SOLUTION | 100MG/50ML | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CIPROXIN 200 | INFUSION SOLUTION | 200MG/100ML | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CIPROXIN 250 | FILM-COATED TABLET | 250MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CIPROXIN 250 | FILM COATED TABLET | 250MG | BAYER | PAKISTAN |

CIPROXIN 400 | INFUSION SOLUTION | 400MG/200ML | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CIPROXIN 500 | FILM-COATED TABLET | 500MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CIPROXIN 750 | FILM-COATED TABLET | 750MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CIROK | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | KOREA UNITED PHARM. INC. | KOREA REPUBLIC |

CIRRUS | CAPSULE | N/A | U.C.B. S.A. | BELGIUM |

CISPLATIN 100MG/100ML | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN (PERTH) PTY LTD. | AUSTRALIA |

CISPLATIN 10MG/10ML | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN (PERTH) PTY LTD. | AUSTRALIA |

CISPLATIN 50MG/50ML | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN (PERTH) PTY LTD. | AUSTRALIA |

CISPLATIN INJECTION B.P | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD. | INDIA |

CISPLATIN INJECTION SOLUTION | SOLUTION FOR INFUSION | 1MG/ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

CISPLATINE MERCK 10MG/10ML | SOL. TO DILUTE FOR PERFUS | 10MG/10ML | MERCK GENERIQUES | FRANCE |

CISPLATINE MERCK 50MG/50ML | SOL. TO DILUTE FOR PERFUS | 50MG/50ML | MERCK GENERIQUES | FRANCE |

CISPLATINO | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/50ML | PHARMACIA ITALIA SPA | ITALY |

CISPLATINO | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/10ML | PHARMACIA ITALIA SPA | ITALY |

CITANEST OCTAPRESSIN | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

CITOMID RU | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/2ML | LEMERY S.A. | MEXICO |

CITOMID RU | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/2ML | LEMERY S.A. | MEXICO |

CITRAMAG POWDER | EFFERVESCENT POWDER | N/A | BOIGLAN LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

CITRATO ESPRESSO S PELLEGRINO | ORAL POWDER | 7.12G / 40G | SYNTHELABO S.P.A. | ITALY |

CITROVENOT | TABLET | 250MG | BROS LTD | GREECE |

CITROVENOT | TABLET | 500MG | BROS LTD | GREECE |

CLABAT | DRY SYRUP | N/A | PT INTERBAT | INDONESIA |

CLABAT 500 | FILM COATED CAPLET | N/A | PT INTERBAT | INDONESIA |

CLABAT 500 | FILM-COATED TABLET | N/A | PT INTERBAT | INDONESIA |

CLABAT DRY SYRUP | SYRUP | N/A | PT INTERBAT | INDONESIA |

CLABAT FORTE | DRY SYRUP | N/A | PT INTERBAT | INDONESIA |

CLABAT FORTE DRY SYRUP 60 ML | DRY SYRUP | N/A | PT INTERBAT | INDONESIA |

CLACIN | CAPSULES | 150MG | KOREA UNITED PHARM. INC. | KOREA REPUBLIC |

CLAFORAN 0.5G | POWDER FOR IV-IM INJECT. | 0.5G | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

CLAFORAN 1G | POWDER FOR IV-IM INJECT. | 1G | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

CLAFORAN 1G IM | POWDER FOR INJECTION | 1G | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

CLAMIDE TABLET 5MG | TABLET | 5MG | HOVID SDN BHD | MALAYSIA |

CLARICIDE | TABLETS | 250MG | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

CLARICIDE | FILM COATED TABLETS | 500MG | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

CLARIDAR | FILM-COATED TABLETS | 250MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

CLARINASE | REPETABS | N/A | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

CLARITHROMYCIN/GENEPHARM | TABLETS | 500MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

CLARITHROMYCIN/GENEPHARM | TABLETS | 250MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

CLARITINE | TABLETS | 10MG | SCHERING-PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

CLARITINE | SYRUP | 1MG/ML | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

CLAVAMOX DT 400 | POWDER F/ORAL SUSP. | NA | LABORATORIOS BIAL | PORTUGAL |

CLENASMA | TABLET | 0.02MG | BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

CLENASMA | SYRUP | 0.1MG/100ML | BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

CLEXANE | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/0.2ML | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

CLEXANE | SOLUTION FOR INJECTION | 40MG/0.4ML | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

CLEXANE | SOLUTION FOR INJECTION | 60MG/0.6ML | BELLON, RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

CLEXANE | SOLUTION FOR INJECTION | 80MG/0.8ML | BELLON, RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

CLEXANE | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/1ML | BELLON, RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

CLEXANE 100MG/ML (FOR SC USE) | INJECTABLE SOLN. IN PFS | 100MG/ML | BELLON, RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

CLEXANE 20MG/0.2ML | INJECTABLE SOLN. IN PFS | 20MG/0.2ML | BELLON, RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

CLEXANE 40MG/0.4ML | INJECTABLE SOLN. IN PFS | 40MG/0.4ML | BELLON, RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

CLEXANE 60MG/0.6ML (FOR SC USE) | INJECTABLE SOLN. IN PFS | 60MG/0.6ML | BELLON, RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

CLEXANE 80MG/0.8ML (FOR SC USE) | INJECTABLE SOLN. IN PFS | 80MG/0.8ML | BELLON, RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

CLINDAZYN | INJECTABLE SOLUTION | 300MG/2ML | LEMERY, S.A. DE C.V. | MEXICO |

CLINOMEL N4-550 | SOLUTION FOR INFUSION | NA | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLINOMEL N5-800 | SOLUTION FOR INFUSION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLINOMEL N5-800 | SOLUTION FOR INFUSION | NA | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLINOMEL N6-900 | SOLUTION FOR INFUSION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLINOMEL N6-900 | SOLUTION FOR INFUSION | NA | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLINOMEL N7-1000 | EMULSION FOR INFUSION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLINOMEL N7-1000 | SOLUTION FOR INFUSION | NA | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLINT 100MG | TABLET | 100MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

CLISMA LAX | RECTAL SOLUTION | N/A | SOFAR SPA | ITALY |

CLOBAZAM 10MG | CAPSULE | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

CLOBEDERM-E | CREAM | 0.05G/100G | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

CLOBETASOL PROPIONATE TOPICAL SOLUTION | TOPICAL SOLUTION | 0.5MG/G | TARO PHARMACEUTICALS USA | UNITED STATES OF AMERICA |

CLOCIP 1% W/W/ CREAM | CREAM | 1% | CIPLA LTD. | INDIA |

CLOFENAC-25 | ENTERIC COATED TABLETS | 25MG | HOVID SDN.BHD. | MALAYSIA |

CLOFENAC-25 | ENTERIC COATED TABLET | 25MG | HOVID SDN. BHD (FORMERLY HO YAN HOR SDN.BHD) | MALAYSIA |

CLOMFRANIL 10MG | TABLET | 10MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

CLOMFRANIL 25MG | TABLETS | 25MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

CLOMID 50MG | TABLET | 50MG | LABORATOIRES MARION MERRELL DOW | FRANCE |

CLOMID TABLETS 50 MG | TABLETS | 50 MG | AVENTIS PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLOMIFENE | TABLETS BP | 50MG | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLOMIPHENE CITRATE (SEROPHENE) 50MG | TABLET | 50MG | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | ISRAEL |

CLOMIPRAMINE | CAPSULES | 10MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLOMIPRAMINE | CAPSULES | 25MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLOMIPRAMINE | CAPSULES | 50MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLOMIPRAMINE | CAPSULE | 10 MG | APPROVED PRESCRIPTION SERVICES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLOMIPRAMINE BP | CAPSULES | 25MG | APPROVED PRESCRIPTION SERVICES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLOMIPRAN 10MG | TABLET | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

CLOMIPRAN 25MG | TABLET | 25MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

CLONEA | CREAM | 10MG/G | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

CLONIL | TABLETS | 25MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD. | INDIA |

CLONIL-10 | TABLETS | 10MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD. | INDIA |

CLOPERAN | 10MG | TABLETS | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

CLOPIXOL | TABLET | 25MG | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

CLOPIXOL | TABLET | 10MG | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

CLOPIXOL | TABLET | 2MG | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

CLOPIXOL | DROPS | 20MG/ML | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

CLOPIXOL DEPOT INJECTION 200MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 200MG/ML | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

CLOPIXOL-ACUPHASE INJECTION 50MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

CLOTAM (CLOTAN) | CAPSULE | 200MG | GEA FARMACEUTISK FABRIK | DENMARK |

CLOTRI-DENK 1% CREAM | CREAM | 10MG/G | E. DENK OHG | GERMANY |

CLOTRI-DENK 100 VAGINAL | VAGINAL TABLET | 100MG | E. DENK OHG | GERMANY |

CLOTRIMADERM CREAM 1% W/W | CREAM | 1% W/W | TARO PHARMACEUTICALS INC. | CANADA |

CLOVE OIL BP | DENTAL SOLUTION | 100%V/V | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

CLOXACILLIN 250 | CAPSULES | 250MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

CLOXACILLIN 250 | CAPSULES | 250MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

CLOXACILLIN 500 | CAPSULES | 500MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

CLOZAPINE | TABLETS | 25MG | MYLAN PHARMACEUTICALS INC | UNITED STATES OF AMERICA |

CLOZAPINE | TABLETS | 100MG | MYLAN PHARMACEUTICALS INC | UNITED STATES OF AMERICA |

CLOZOLE CREAM 1% W/W | CREAM | 1% W/W | SM PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

CO-AMILOFRUSE | TABLETS | NA | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CO-AMILOZIDE | TABLETS | N/A | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CO-AMILOZIDE | TABLETS | N/A | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

COAPROVEL 150/12.5MG TABLETS | TABLET | N/A | SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC | EUROPEAN COMMUNITY |

COAPROVEL 300/12.5MG | TABLET | N/A | SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC | EUROPEAN COMMUNITY |

CO-CODAMOL | TABLETS | N/A | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CO-CODAMOL | TABLETS | N/A | HN NORTON & CO LTD | UNITED KINGDOM |

CO-CODAMOL | TABLETS | 8/500MG | M & A PHARMACHEM LIMITED | UNITED KINGDOM |

COCOIS | OINTMENT | N/A | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

CO-DANTHRAMER SUSPENSION | SUSPENSION | N/A | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CODEINE LINCTUS BP | ORAL SOLUTION | 15MG/5ML | WILLIAM RANSOM & SON PLC | UNITED KINGDOM |

CODEINE LINCTUS BP | ORAL SOLUTION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

CODEINE PHOSPHATE TABLETS BP | TABLETS | 15MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CODEINE PHOSPHATE TABLETS BP | TABLETS | 30MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CODEINE PHOSPHATE TABLETS BP | TABLETS | 60MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CODEINE PHOSPHATE TABLETS BP 30MG | TABLET | 30MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

CO-DIOVAN | FILM-COATED TABLETS | N/A | NOVARTIS FARMACEYTICA S.A. -SPAIN | SPAIN |

CO-DIOVAN 80/12.5MG | FILM COATED TABLETS | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

CODIPRONT | CAPSULES WITH SUST ACTION | N/A | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

CODIPRONT | SYRUP | N/A | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

CODIPRONT CUM EXPECTORANS | CAPSULES | N/A | PFIZER AG | SWITZERLAND |

CODIPRONT CUM EXPECTORANS | SYRUP | N/A | PFIZER AG | SWITZERLAND |

CODIPRONT CUM EXPECTORANS | ORAL SUSPENSION | NA | PFIZER AG | SWITZERLAND |

CODIPRONT CUM EXPECTORANS | CAPSULES | NA | PFIZER AG | SWITZERLAND |

CODIS TABLETS | TABLET | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CO-DYDRAMOL | TABLETS | N/A | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

COFLOX-500 | TABLETS | 500MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

COFSED LINCTUS | ORAL SOLUTION | N/A | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

COFSED PAEDIATRIC LINCTUS | ORAL SOLUTION | N/A | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

COLCHICINE TABLETS BP | TABLETS | 500MCG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

COLCHICINE TABLETS BP 500 MICROGRAMS | TABLET | 500MCG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

COLD CREAM SALICYLE | CREAM | N/A | LABORATOIRES LA ROCHE-POSAY | FRANCE |

COLESTID | GRANULES | 5G | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

COLIRCUSI PILOCARPINA 2% EYE DROPS | EYE DROPS | 2% | ALCON CUSI SA | SPAIN |

COLLOMACK | SOLUTION | N/A | HEINRICH MACK NACHF. GMBH & CO. KG | GERMANY |

COLLU-HEXTRIL 0.2% | SPRAY SOLUTION | 0.2% W/V | PARKE DAVIS | FRANCE |

COLOFAC | SUGAR COATED TABLET | 135MG | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

COLOFAC RETARD | CAPSULE | 200MG | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

COLOMYCIN | TABLETS | 1.5MU | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

COLOMYCIN | SYRUP | 250,000 U/5ML | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

COLOMYCIN INJECTION | POWDER FOR RECONSTITUTION | 0.5MU | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

COLOMYCIN INJECTION | POWDER FOR RECONSTITUTION | 1MU | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

COLOMYCIN STERILE POWDER | STERILE POWDER | 1G | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

COLOSPASMIN FORTE | TABLETS | 135MG | EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO (EIPICO) | EGYPT |

COLPOCINT-T | SOLUTION FOR INJECTION | 500MG/1000ML | DEMO ABEE | GREECE |

COLPOSEPTINE | GYNAECOLOGICAL TABLETS | N/A | LABORATOIRE THERAMEX | FRANCE |

COLPOTROPHINE | VAGINAL CAPSULE | 0.01G | LABORATOIRE THERAMEX | MONACO |

COLPOTROPHINE 1% | CREAM | 1G/100G | LABORATOIRE THERAMEX | MONACO |

COLSOR CREAM | CREAM | N/A | J PICKLES & SONS | UNITED KINGDOM |

COLSOR LOTION | TOPICAL SOLUTION | N/A | J PICKLES & SONS | UNITED KINGDOM |

COLTRAMYL 4MG | TABLET | 4MG | LABORATOIRES ROUSSEL | FRANCE |

COLTRAMYL 4MG/2ML | SOLUTION FOR IM INJECTION | 4MG/2ML | LABORATOIRES ROUSSEL | FRANCE |

COLYTE | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | SCHWARZ PHARMA INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

COMAZOL CREAM 1% W/W | CREAM | 1% W/W | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN BHD | MALAYSIA |

COMBACID N | GEL | N/A | G.STREULI & CO. AG | SWITZERLAND |

COMBINATION Q-BIOCHEMIC | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

COMBIVENT UDVS | INHALATION SOLUTION | N/A | BOEHRINGER INGELHEIM LTD | UNITED KINGDOM |

COMPOUND BENZOIN TINCTURE BP | CONC. FOR INHALATION SOLN | N/A | WILLIAM RANSOM & SON PLC | UNITED KINGDOM |

COMPOUND SOD.LACTATE WITH 5%W/V GLUCOSE | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

COMPOUND SODIUM LACTATE IV INFUSION | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

COMPOUND SODIUM LACTATE IVI BP -HARTMANN | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

COMPOUND THYMOL GLYCERIN BP | OROMUCOSAL SOLUTION | N/A | WILLIAM RANSOM & SON PLC | UNITED KINGDOM |

COMTAN | FILM COATED TABLETS | 200MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

COMTAN | FILM COATED TABLETS | 200MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

COMTAN | FILM-COATED TABLETS | 200MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

CONCAVIT | SOFT GELATINE CAPSULES | N/A | WALLACE MANUFACTURING CHEMISTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CONCAVIT | DROPS | N/A | WALLACE MANUFACTURING CHEMISTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CONDYLINE | SOLUTION | 5MG/ML | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

CONOTRANE | CREAM | N/A | YAMANOUCHI PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

CONTAC 12 | CAPSULE | 50MG | MENLEY & JAMES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CONTAC 400 CAPSULES | GASTRO-RESISTANT GRANULES | N/A | MENLEY & JAMES LTD T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCAR | UNITED KINGDOM |

CONTACT ADMINISTRATOR | XXX | XXX | | GERMANY |

CONTRACIDE | ORAL SUSPENSION | N/A | LABORATOIRES NORGINE PHARMA | FRANCE |

CONTRACIDE | ORAL SUSPENSION | N/A | LABORATOIRES NORGINE PHARMA | FRANCE |

CONTRATUBEX | GEL | N/A | MERZ+CO. GMBH & CO. | GERMANY |

COOL MINT LISTERINE | SOLUTION | N/A | WARNER-LAMBERT S.A. (PTY) LTD | SOUTH AFRICA |

CO-PROXAMOL TABLETS | COATED TABLET | N/A | SANOFI WINTHROP LTD | UNITED KINGDOM |

CO-PROXAMOL TABLETS BP | TABLET | N/A | M & A PHARMACHEM LIMITED | UNITED KINGDOM |

CORACTEN | RETARD CAPSULE | 20MG | SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH | GERMANY |

CORADAY MR 20MG TABLET | TABLET | 20MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

CORDARONE 150MG/3ML | IV INJECTABLE SOLUTION | 150MG/3ML | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

CORDARONE 200MG | SCORED TABLET | 200MG | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

CORDARONE X/AMIODARONE HCL 100MG TABLETS | TABLET | 100MG | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

CORDICANT | CAPSULES | 5MG | MUNDIPHARMA GMBH | GERMANY |

CORDICANT | CAPSULE | 10MG | MUNDIPHARMA GMBH | GERMANY |

CORDICANT | RETARD TABLETS | 20MG | MUNDIPHARMA GMBH | GERMANY |

CORDICANT RETARD | PROLONGED RELEASE TABLETS | 20MG | MUNDIPHARMA GMBH | GERMANY |

CORDILOX SR | TABLETS | 240MG | NORTON HEALTHCARE LTD | UNITED KINGDOM |

CORDIMEDIL | FILM COATED TABLETS | 300MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

CORGARD | TABLETS | 40MG | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

CORGARD | TABLETS | 80MG | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

CORGARETIC 40MG/5MG | TABLETS | N/A | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

CORGARETIC 80MG/5MG | TABLETS | N/A | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

CORICIDIN-D EXTRA STRENGTH | TABLETS | N/A | S-P CANADA | CANADA |

CORITUSSAL | CAPSULES | N/A | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

CORITUSSAL SYRUP | SUSPENSION | N/A | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

CORN REMOVAL PLASTERS | PLASTER | 40%W/W | SCHOLL CONSUMER PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

CORN REMOVAPADS | PLASTER | 40%W/W | SCHOLL CONSUMER PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

CORPRILOR | TABLETS | 20MG | LABORATORIOS RUBIO S.A | SPAIN |

CORSODYL DENTAL GEL 1% W/W | DENTAL GEL | 1% W/W | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

CORSODYL MINT MOUTHWASH 0.2% W/V | DENTAL SOLUTION | 0.2% W/V | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

CORSODYL MOUTHWASH 0.2% W/V | DENTAL SOLUTION | 0.2% W/V | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

CORTEF | TABLETS | 10MG | PHARMACIA & UPJOHN COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

CORTEF HYDROCORTISONE TABLETS | TABLETS | 20MG | PHARMACIA AND UPJOHN COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

CORTIFOAM | RECTAL FOAM | N/A | SCHWARZ PHARMA INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

CORTISONE ACETATE | TABLET | 25MG | REKAH PHARMACEUTICAL INDUSTRY LTD | ISRAEL |

CORTODERM ONT 1% W/W | OINTMENT | 1% W/W | TARO PHARMACEUTICALS INC. | CANADA |

CORTOPIN HYDROCORTISONE CREAM | CREAM | 1% W/W | PINEWOOD LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CORTOPIN HYDROCORTISONE CREAM | CREAM | 1% W/W | PINEWOOD LABORATORIES LTD T/A PINEWOOD HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

CORTOPIN HYDROCORTISONE OINTMENT | OINTMENT | 1% W/W | PINEWOOD LABORATORIES LTD T/A PINEWOOD HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

CORVASAL 2MG | TABLET | 2MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

CORVASAL 4MG | TABLET | 4MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

COSOPT | EYEDROPS | N/A | MERCK SHARP AND DOHME LIMITED | UNITED KINGDOM |

COSTI 10MG | TABLET | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

CO-TENIDONE | TABLETS | 100MG/25MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CO-TENIDONE | TABLETS | 50MG/12.5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

COTRIM | SUSPENSION | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

COTRIM 480MG | TABLET | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

COTRIM D.S. | TABLET | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

COTRIMHEXAL FORTE | TABLET | N/A | HEXAL AG | GERMANY |

CO-TRIMOXAZOLE | TABLETS | 960MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

CO-TRIMOXAZOLE | TABLETS | 960MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

CO-TRIMOXAZOLE | TABLETS | N/A | MACLEODS | INDIA |

CO-TRIMOXAZOLE BP 400/80MG | TABLET | N/A | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

COTRIMOXAZOLE TABLETS B.P.480MG | UNCOATED TABLET | N/A | MEDICORP TECHNOLOGIES INDIA LTD., | INDIA |

COUMADIN | TABLETS | 1MG | DUPONT PHARMA | UNITED STATES OF AMERICA |

COUMADIN | TABLETS | 2.5MG | DUPONT PHARMA | UNITED STATES OF AMERICA |

COUMADIN | TABLETS | 5MG | DUPONT PHARMA | UNITED STATES OF AMERICA |

COUMADIN | TABLETS | 2MG | DUPONT PHARMACEUTICALS COMPANY (DUPONT PHARMA) | UNITED STATES OF AMERICA |

COUMADIN | TABLETS | 3MG | DUPONT PHARMACEUTICALS COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

COUMADIN | TABLETS | 6MG | DUPONT PHARMACEUTICALS COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

COUMADIN | TABLETS | 4MG | DUPONT PHARMACEUTICALS COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

COUMADIN | TABLETS | 7.5MG | DUPONT PHARMACEUTICALS COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

COUMADIN | TABLETS | 10MG | DUPONT PHARMACEUTICALS COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

COVERSYL | TABLET | 4MG | SERVIER | PAKISTAN |

COVERSYL | TABLETS | 4MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

COVERSYL 2MG | TABLET | 2MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

COVONIA BRONCHIAL BALSAM | ORAL SOLUTION | N/A | THORNTON & ROSS LTD | UNITED KINGDOM |

COVONIA MENTHOLATED COUGH MIXTURE | ORAL SOLUTION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

COVONIA NIGHT TIME FORMULA | ORAL SOLUTION | N/A | THORNTON & ROSS | UNITED KINGDOM |

COXERIN | CAPSULES | 250MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

COZAAR | TABLET | 100MG | MERCK SHARP AND DOHME LIMITED | UNITED KINGDOM |

COZAAR 50MG | TABLET | 50MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

COZAAR TABLETS | TABLETS | 50MG | MSD | PAKISTAN |

CRAMPEX TABLETS | TABLET | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CREON 10000 | CAPSULE | 150MG | SOLVAY ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

CREON 25000 | CAPSULE | 300MG | SOLVAY ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

CRIXIVAN | HARD CAPSULE | 400MG | MERCK SHARP & DOHME | UNITED KINGDOM |

CROMABAK | EYEDROPS 2% | N/A | LABORATOIRES THEA | FRANCE |

CROMAL | EYE DROPS | 2%W/V | CIPLA LTD | INDIA |

CROMAL-5 | INHALER | N/A | CIPLA LIMITED | INDIA |

CROMOGEN | INHALER | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CROMOGEN EASI BREATHE INHALER | INHALER | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CROMOGEN STERI-NEB | SOLUTION FOR NEBULISATION | 20MG/2ML | STERIPAK LIMITED | UNITED KINGDOM |

CRYSTACIDE CREAM 1% | CREAM | 1% W/ W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

CUATRODERM | CREAM | N/A | SCHERING PLOUGH S.A. | SPAIN |

CUPAL HONEY AND LEMON MELTUS COUGH LINCTUS | ORAL SOLUTION | 50MG/5ML | CUPAL LTD | UNITED KINGDOM |

CUPROFEN | COATED TABLETS | 400 MG | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CUPROFEN IBUPROFEN | COATED TABLETS | 200 MG | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CURAM | TABLET | N/A | BIOCHEMIE GMBH | AUSTRIA |

CURZON TABLETS | TABLET | N/A | CATHAY OF BOURNEMOUTH LTD T/A GERARD HOUSE | UNITED KINGDOM |

CUSIMOLOL 0.25% | EYE DROPS | 0.25% W/V | ALCON CUSI, S.A. | SPAIN |

CUSIMOLOL 0.5% | EYE DROPS | 0.5% W/V | ALCON CUSI, S.A. | SPAIN |

CUSIMOLOL 0.5% | EYE DROPS | 0.5% W/V | LABORATORIOS CUSI S.A. | SPAIN |

CUTIVATE CREAM | CREAM | 0.05%W/W | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A GLAXO LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

CUTIVATE CREAM 0.05% | CREAM | 0.05% W/W | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

CUTIVATE OINTMENT | OINTMENT | 0.05%W/W | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A GLAXO LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

CUTIVATE OINTMENT 0.005% | OINTMENT | 0.005% | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

CYCLIMORPH 10 | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

CYCLIMORPH 15 | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

CYCLOGYL 0.5% | OPHTHALMIC SOLUTION | 0.5% W/V | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

CYCLOSPORINE (IMUSPORIN-100) | CAPSULES | 100MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

CYCLOSPORINE (IMUSPORIN-25) | SOFT GELATIN CAPSULES | 25MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

CYCLOSPORINE (IMUSPORIN-50) | SOFT GELATIN CAPSULE | 50MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

CYKLOKAPRON | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

CYKLOKAPRON | TABLETS | 500MG | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE SA | ITALY |

CYKLOKAPRON | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V./S.A. | BELGIUM |

CYKLOKAPRON | SOLUTION F/PARENTERAL USE | 100MG/ML | PHARMACIA NV/SA | BELGIUM |

CYKLOKAPRON | SOL. FOR PARENTERAL USE | 100MG/ML | PHARMACIA NV/SA | BELGIUM |

CYKLOKAPRON | SOL. FOR PARENTERAL USE | 100MG/ML | PHARMACIA NV/SA | BELGIUM |

CYMALON | GRANULES FOR ORAL SOLN. | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CYMALON | GRANULES FOR ORAL SUSPE. | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CYMEX CREAM | CREAM | N/A | PL 00083/0026 | UNITED KINGDOM |

CYNT 0.2 | FILM-COATED TABLET | 0.2MG | BEIERSDORF-LILLY GMBH | GERMANY |

CYNT 0.3 | FILM-COATED TABLET | 0.3MG | BEIERSDORF-LILLY GMBH | GERMANY |

CYNT 0.4 | FILM-COATED TABLET | 0.4MG | BEIERSDORF-LILLY GMBH | GERMANY |

CYPROCUR | TABLETS | 50 MG | CIPLA LTD — INDIA | INDIA |

CYPROTERONE ACETATE | TABLETS | 50 MG | GENERICS (UK) LIMITED — UK | UNITED KINGDOM |

CYPROTERONE ACETATE | TABLETS | 50MG | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CYSTOCALM | GRANULES FOR ORAL SOL. | 4G | GALPHARM HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CYSTOFEM CYSTITIS RELIEF GRANULES | GRANULES | N/A | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CYSTRIN 5MG | TABLET | 5MG | LEIRAS OY | FINLAND |

CYTARABINE INJECTION VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/5ML | F.H. FAULDING & CO. LTD (T/A DAVID BULL LABS) | UNITED KINGDOM |

CYTOBLASTIN AQUEOUS | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | CIPLA LIMITED | INDIA |

CYTOCRISTIN AQUEOUS | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/1ML | CIPLA LIMITED | INDIA |

CYTODROX | CAPSULES | 500MG | CIPLA LTD | INDIA |

CYTOPLATIN-10 AQUEOUS | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/20ML | CIPLA LIMITED | INDIA |

CYTOPLATIN-50 AQUEOUS | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/50ML | CIPLA LIMITED | INDIA |

CYTOSAR | POWDER FOR INJECTION | 100MG/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

CYTOSAR | POWDER FOR INJECTION | 500MG | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

CYTOTAM-20 | TABLETS | 20MG | CIPLA LTD | INDIA |

CYTOTEC | TABLETS | 200MCG | MONSANTO PLC | UNITED KINGDOM |

CYTOTEC | TABLETS | 200MCG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

CYTOTEC | TABLETS | 200MCG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

CYTOTEC 200 MCG TABLETS | TABLETS | 200 MCG | PHARMACIA LIMITED | UNITED KINGDOM |

CYTOTREX | TABLETS | 2.5MG | CIPLA LTD. | INDIA |

CZARTAN | TABLET | 25MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

D.D.D. MEDICATED LOTION | TOPICAL SOLUTION | N/A | D D D LIMITED | UNITED KINGDOM |

D.T. COQ | INJECTABLE SUSPENSION | N/A (IN PFS) | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

D.T. POLIO VACCINE | VACCINE | N/A | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

D.T. VAX | INJECTABLE PREPARATION | N/A | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

DACARBAZINE FOR INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 20MG/ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

DADCROME | EYE DROPS | 220MG/10ML | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

DAFLON | TABLET | 150MG | SERVIER | PAKISTAN |

DAFLON | 500MG | TABLET | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

DAFLON 375MG | COATED TABLET | 375MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

DAFLON 500MG | COATED TABLET | 500MG | LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

DAIVONEX | CREAM | 50MCG/G | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LIMITED | DENMARK |

DAIVONEX | SCALP SOLUTION | 50MCG/ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

DAIVONEX | OINTMENT | 50MCG/G | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

DAKTACORT | CREAM | N/A | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

DAKTACORT | CREAM | N/A | JANSSEN | PAKISTAN |

DAKTARIN | CREAM | 20MG/G | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

DAKTARIN | LOTION | 20MG/G | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

DAKTARIN | LOTION | 20MG/G | JANSSEN FARMACEUTICA PORTUGAL | PORTUGAL |

DAKTARIN | CUTANEOUS SOLUTION | 20MG/ML | JANSSEN FARMACEUTICA PORTUGAL | PORTUGAL |

DAKTARIN 2% | ORAL GEL | 2% W/W | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

DAKTARIN 2% | TINCTURE | 2% W/V | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

DAKTARIN 2% | POWDER | 20MG/G | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

DALACIN | TOPICAL SOLUTION | 10MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

DALACIN | VAGINAL CREAM | 2%W/W | PHARMACIA LIMITED | UNITED KINGDOM |

DALACIN C | CAPSULE | 150MG | UPJOHN | PAKISTAN |

DALACIN C | SOLUTION FOR INJECTION | 300MG/2ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

DALACIN C | SOLUTION FOR INJECTION | 600MG/4ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

DALACIN C | ORAL CAPSULES | 150MG | PHARMACIA NV/AS | BELGIUM |

DALACIN C 150MG | ORAL CAPSULES | 150MG | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

DALACIN C 75MG | ORAL CAPSULES | 75MG | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

DALACIN C 75MG/5ML | SYRUP | 75MG/5ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V./ S.A | BELGIUM |

DALACIN T | LOTION | N/A | UPJOHN | PAKISTAN |

DALACIN T | TOPICAL SOLUTION | 10MG/1ML | PHARMACIA NV/AS | BELGIUM |

DALACIN VAGINAL OVULES | VAGINAL OVULES | 100MG | PHARMACIA & UPJOHN COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

DALIVIT DROPS | ORAL EMULSION | N/A | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DALMANE CAPSULES | CAPSULES | 15MG | ICN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DALMANE CAPSULES | CAPSULES | 30MG | ICN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DANATROL 200MG | CAPSULE | 200MG | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

DANOGEN-200 | CAPSULES | 200MG | CIPLA LTD. | INDIA |

DANOL 200MG CAPSULES | CAPSULE | 200MG | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

DAONIL | TABLET | 5MG | HOECHST | PAKISTAN |

DAONIL | TABLET | 5MG | HOECHST MARION ROUSSEL | PAKISTAN |

DAONIL 5MG | TABLET | 5MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

DAONIL FAIBLE 1.25MG | TABLET | 1.25MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

DAPA-TABS | TABLETS | 2.5MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

DAPRIL 10MG | TABLET | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DAPRIL 20MG | TABLET | 20MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DAPRIL 5MG | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DARAPRIM | TABLETS | 25MG | WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

DARAZIO | TABLETS | NA | DELTA HF | ICELAND |

DAREN | TABLETS | 2.5MG | DELTA HF | ICELAND |

DAREN | TABLETS | 5MG | DELTA HF | ICELAND |

DAREN | TABLETS | 10MG | DELTA HF | ICELAND |

DAREN | TABLETS | 20MG | DELTA HF | ICELAND |

DAUNOBLASTINA | POWDER FOR INJECTION | 20MG/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

DAUNOBLASTINA | POWDER FOR SOLN FOR INJECTION | 20MG/10ML | PHARMACIA ITALIA S.P.A | ITALY |

DAY NURSE | ORAL SOLUTION | NA | BEECHAM GROUP PLC T/A GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

DAY NURSE | HARD CAPSULES | NA | BEECHAM GROUP PLC T/A GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

DAY NURSE CAPSULES | CAPSULE | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

DAY NURSE CAPSULES | CAPSULE | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

DAYTIME COLD AND FLU LIQUID CAPSULES | CAPSULE | N/A | STANLEY PHARMACEUTICALS LTD | CANADA |

DAZIL 30 | TABLETS | 30MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

DAZIL 60 | TABLETS | 60MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

DAZIL 90 | TABLETS | 90MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

DBL CARBOPLATIN INJECTION VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 150MG/15ML | F.H. FAULDING & CO LTD (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

DBL CISPLATIN INJECTION VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/50ML | F.H. FAULDING & CO LTD (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

DBL DAUNORUBICIN 20MG/4ML | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/4ML | F.H. FAULDING & CO LTD | AUSTRALIA |

DBL HYOSCINE HYDROBROMIDE | SOLUTION FOR INJECTION | 400MCG | F.H FAULDING & CO. LIMITED T/A DAVID BULL LABORATORIES | AUSTRALIA |

DBL METHOTREXATE INJECTION VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/2ML | F.H. FAULDING & CO LTD (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

DBL MORPHINE SULPHATE | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | F.H. FAULDING & CO LTD | AUSTRALIA |

DBL MORPHINE SULPHATE | SOLUTION FOR INJECTION | 15MG/1ML | F.H. FAULDING & CO LTD | AUSTRALIA |

DBL PETHIDINE HYDROCHLORIDE | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | F.H. FAULDING & CO LTD | AUSTRALIA |

DDAVP INTRANASAL SOL. | NASAL DROPS | 0.01% | FERRING PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DDAVP TABLETS | TABLET | 0.1MG | FERRING PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

DDD MEDICATED LOTION | TOPICAL SOLUTION | NA | DDD LIMITED | UNITED KINGDOM |

DE WITTS ANTACID TABLETS | TABLET | N/A | E C DE WITT & CO LTD | UNITED KINGDOM |

DE WITTS THROAT LOZENGES | LOZENGE | N/A | E C DE WITT & CO LTD | UNITED KINGDOM |

DEANXIT | SUGAR-COATED TABLET | N/A | LUNDBECK ARZNEIMITTEL GESELLSCHAFT M.B.H. | AUSTRIA |

DECADRON 4MG/ML | INJECTION FLUID | 4MG/ML | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

DECADRON EAR + NEOMYCIN 0.1% DPS | EAR DROPS | N/A | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

DECADRON EYE + NEOMYCIN 0.1% DPS | EYE DROPS | N/A | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

DECA-DURABOLIN | SOLUTION FOR INJECTION | 25MG/ML | ORGANON LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

DECA-DURABOLIN 25MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 25MG/ML | ORGANON LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

DECA-DURABOLIN 50MG/ML INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | ORGANON LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

DECAPEPTYL 0.1MG | POWDER FOR INJEC. SUSPEN. | 0.1MG | LABORATOIRES IPSEN BIOTECH | FRANCE |

DECAVIT | CAPSULE | N/A | ROWA PHARMACEUTICALS LTD | IRELAND |

DECLOVIR | CREAM | 5% W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN.BHD. | MALAYSIA |

DECLOVIR CREAM | CREAM | 5% W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

DECOCORT | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

DECOCORT | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

DECOCORT CREAM | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

DECONGESTANT NASAL SPRAY 0.1% W/V | AEROSOL | 0.1% W/V | STANLEY PHARMACEUTICALS LTD | CANADA |

DECOZOL | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

DECOZOL | CREAM | 2% W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

DECUTAN | SOFT GELATIN CAPSULES | 10MG | DELTA LIMITED | ICELAND |

DECUTAN | SOFT GELATIN CAPSULES | 20MG | DELTA LIMITED | ICELAND |

DEEP FREEZE AEROSOL SPRAY | TOPICAL SPRAY | N/A | THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

DEEP HEAT MAXIMUM STRENGTH CREAM | CREAM | N/A | THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

DEEP RELIEF | GEL | N/A | THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

DEFAROL | TABLET | 10MG | PROEL S.A. CORONIS E.G. | GREECE |

DEFFERINE | GEL | 0.1% W/W | LABORATOIRE GALDERMA | FRANCE |

DEHYDRATED ALCOHOL BP FOR INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 100%V/V | MACARTHYS LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

DEHYDROBENZPERIDOL | AMPOULE | 2.5MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

DELIMON | GEL FOR EXTERNAL USE | 11.6MG/1G | PHARMATHEN LTD. | GREECE |

DELTACOTRIL | ENTERIC COATED TABLET | 2.5MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

DEMOCINETIC | CREAM | N/A | GEYMONAT SPA | ITALY |

DENAVIR 1% (VECTAVIR) | CREAM | 1% W/W | LABORATOIRES SMITHKLINE BEECHAM | FRANCE |

DENEREL 0.2MG/ML | SYRUP | 0.2MG/ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DENEREL 1MG | TABLET | 1MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DENEX | TABLET | 100MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DE-NOL | TABLETS | 120MG | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

DENTINOX CRADLE CAP TREATMENT SHAMPOO | SHAMPOO | N/A | D D D LIMITED | UNITED KINGDOM |

DENTINOX INFANT COLIC DROPS | ORAL SUSPENSION | N/A | D D D LIMITED | UNITED KINGDOM |

DENTINOX TEETHING GEL | DENTAL GEL | N/A | D D D LIMITED | UNITED KINGDOM |

DEPACON | SOLUTION FOR INJECTION | 500MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

DEPAKINE 400MG/4ML | FREEZE-DRIED POWDER | 400MG/4ML | SANOFI-SYNTHELABO FRANCE | FRANCE |

DEPAKOTE | DELAYED RELEASE TABLETS | 500MG | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

DEPO-MEDROL | STERILE AQ. SUSP. FOR INJ | 40MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V./ S.A | BELGIUM |

DEPO-MEDROL | STERILE AQ. SUSP. FOR INJ | 80MG/2ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

DEPO-PROVERA | STERILE AQ. SUSP. FOR INJ | 500MG/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

DEPO-PROVERA | STERILE AQ. SUSP. FOR INJ | 1000MG/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

DEPO-PROVERA | STERILE AQUEOUS SUSPENS. | 150MG/ML | PHARMACIA N.V./S.A. | BELGIUM |

DEPRIM | TABLETS | N/A | REMEDICA LTD | CYPRUS |

DEQUACAINE | LOZENGE | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DEQUADIN | LOZENGE | 0.25MG | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DERM-AID | CREAM | 5MG/G | EGO PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

DERMAID SOFT 0.5% CREAM | CREAM | 0.5% | EGO PHARMACEUTICALS PTY LTD. | AUSTRALIA |

DERMAID SOFT 1% CREAM | CREAM | 1% | EGO PHARMACEUTICALS PTY LTD. | AUSTRALIA |

DERMATIN | SHAMPOO | 20MG/ML | DELTA HF | ICELAND |

DERMESONE | CREAM | N/A | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

DERMESONE | SKIN OINTMENT | 1MG/G | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD | JORDAN |

DERMIDEX DERMATOLOGICAL CREAM | CREAM | N/A | PHARMALAB LTD | UNITED KINGDOM |

DERMOBACTER | SOLN FOR CUTANEOUS APPLIC | N/A | INNOTECH INTERNATIONAL | FRANCE |

DERMOCINETIC | CREAM | N/A | GEYMONAT SPA | ITALY |

DERMOVATE CREAM | CREAM | 0.053% W/W | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A GLAXO LABSS | UNITED KINGDOM |

DERMOVATE CREAM | CREAM | 0.05%W/W | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

DERMOVATE OINTMENT | OINTMENT | 0.05% W/W | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

DERMOVATE OINTMENT | OINTMENT | 0.05%W/W | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

DERMOVATE SCALP APPLICATION | SOLUTION FOR TOPICAL USE | 0.5MG/G | GLAXO WELLCOME GMBH & CO | GERMANY |

DERMOVATE SCALP APPLICATION | TOPICAL SOLUTION | 0.05%W/W | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

DERMOVATE SCALP APPLICATION 0.05% | SOLTN. FOR SCALP APPL. | 0.05% W/W | GLAXO WELLCOME GMBH & CO | GERMANY |

DESAL 40MG 50 TABLET | TABLET | 40MG | BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC.A.S. | TURKEY |

DESFERAL | SUBSTANCE FOR INJECTION | 500MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

DESFERAL | DRY SUBSTANCE FOR INJ. | 500MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

DESFERAL | SOLUTION FOR INJECTION | 500MG | NOVARTIS PHARMA GMBH | GERMANY |

DE-SPASM 135MG FILM COATED TABLETS | FILM COATED TABLETS | 135MG | ELSAAD PHARMA — SYRIA | SYRIA |

DETACORTIL | ENTERIC COATED TABLET | 5MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

DETADERM NM | CREAM | NA | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

DETIMEDAC | POWDER F/SOLN FOR IV INJ | 200MG/VIAL | GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPREPARATE MBH | GERMANY |

DETRUSITOL | FILM COATED TABLET | 1MG | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

DETRUSITOL | FILM COATED TABLET | 2MG | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

DETRUSITOL | FILM-COATED TABLETS | 1MG | PHARMACIA ITALIA SPA | ITALY |

DETRUSITOL | FILM-COATED TABLETS | 2MG | PHARMACIA ITALIA SPA | ITALY |

DETTOL ANTISEPTIC CREAM | CREAM | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DEXA RHINASPRAY N | NASAL SPRAY SOLUTION | N/A | BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A.E | GREECE |

DEXA-GENTAMICIN | EYE OINTMENT | N/A | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

DEXA-GENTAMICIN | EYE DROPS | N/A | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

DEXAMED 0.5MG | TABLET | 0.5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DEXAMED 1.5MG | TABLET | 1.5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DEXAMED 8MG/2ML | LIQUID FOR INJECTION | 8MG/2ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DEXAMETHASONE PHOSPHATE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 8MG/2ML | F.H. FAULDING & CO. LTD (T/A DAVID BULL LABS) | UNITED KINGDOM |

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE | SOL. FOR INJ. | 8MG/2ML | EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO. | EGYPT |

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE | SOLUTION FOR INJECTION | 4MG/ML | CIPLA LTD | INDIA |

DEXAMETHASONE/GAP | INJECTABLE SOLUTION | 8MG/2ML | GAP S.A. | GREECE |

DEXAMYTREX EYE DROPS | EYE DROPS | N/A | DR.GERHARD MANN, CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH | GERMANY |

DEXAMYTREX EYE OINTMENT | EYE OINTMENT | N/A | DR. GERHARD MANN, CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH | GERMANY |

DEXA-RHINOSPRAY | PUMP SPRAY | N/A | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

DEXTRAN 40 10% W/V IN DEXTROSE 5% W/V | SOL. FOR INJ./INF. | N/A | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTRAN 40 10% W/V IN NACL 0.9% W/V | SOL. FOR INJ./INF. | N/A | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTRAN 40 IV INFUSION IN SODIUM CHLOR. | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DEXTRAN 70 6% W/V IN DEXTROSE 5% W/V | SOL. FOR INJ./INF. | N/A | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTRAN 70 6%W/V IN NACL 0.9%W/V | SOL. FOR INJ./INF. | N/A | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTROSE | SOLUTION FOR INJECTION | 10% W/V BP | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

DEXTROSE 10% W/V | SOL. FOR INJ./INF. | 10% W/V | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTROSE 20% W/V | SOL. FOR INJ./INF. | 20%W/V | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTROSE 3.33% W/V IN NACL 0.3% W/V | SOL. FOR INJ./INF. | N/A | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTROSE 30% W/V | SOL. FOR INJ./INF. | 30%W/V | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTROSE 4% W/V IN NACL 0.18% W/V | SOL. FOR INJ./INF | N/A | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTROSE 5% (W/V) | SOL. FOR INJ./INFUSION | 5%W/V | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | PORTUGAL |

DEXTROSE 5% W/V IN NACL 0.3% W/V | SOL. FOR INJ./INF. | N/A | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTROSE 5% W/V IN NACL 0.9% W/V | SOL. FOR INJ./INF. | N/A | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTROSE 5%W/V IN NACL 0.15%W/V | SOL. FOR INJ./INF. | N/A | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTROSE 5%W/V IN NACL 0.45% W/V | SOL. FOR INJ./INF. | N/A | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTROSE 50% | SOLUTION FOR INJECTION | 25G/50ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

DEXTROSE 50% HYPERTONIC AGUETTANT | INJECTABLE SOLUTION | 50% | LABORATOIRE AGUETTANT | FRANCE |

DEXTROSE DEMO 20% | SOLUTION FOR IV INFUSION | 20% W/V | DEMO SA | GREECE |

DEXTROSE INFUSION SOLUTION/DEMO 5% | SOLUTION FOR INFUSION | N/A | DEMO ABEE | GREECE |

DEXTROSE SOLN F/INFUSION DEMO | SOLUTION FOR INFUSION | 5% | DEMO SA | GREECE |

DEXTROSE SOLUTION FOR INFUSION DEMO 10% | SOLUTIONFOR INFUSION | 10% | DEMO SA | GREECE |

DEXTROSE/DEMO 35% | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | DEMO SA | GREECE |

DEZOR | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

DEZOR | SHAMPOO | 2% W/V | HOE PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

DEZOR | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

DEZOR SHAMPOO | LIQUID | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

DEZOR SHAMPOO | SHAMPOO | 2% W/V | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

DHC CONTINUS TABLETS 120MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 120MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

DHC CONTINUS TABLETS 90 MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 90MG | NAPP LABORATORIIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

DHC-CONTINUS TABLETS 60MG | MODIFIED RELEASE TABLETS | 60MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIA COLON | SYRUP | 66.7G/100ML | VECCHI & C PIAM S.A.P.A. | ITALY |

DIABENESE | TABLET | 250MG | PFIZER | UNITED KINGDOM |

DIABINESE | TABLETS | 100MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIABITOL TABLET 5MG | TABLET | 5MG | SM PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

DIAGLIC | TABLET | 80MG | OKAS PHARMA PVT LTD — INDIA | INDIA |

DIAMICRON | TABLETS | 80MG | SERVIER | PAKISTAN |

DIAMICRON | TABLETS | 80MG | SERVIER EGYPT INDUSTRIES LTD | EGYPT |

DIAMICRON 80MG | SCORED TABLET | 80MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

DIAMICRON 80MG | TABLET | 80MG | LABORATORIOS SERVIER, S.A. | SPAIN |

DIAMICRON MR | MODIFIED RELEASE TABLET | 30MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

DIAMICRON TABLET | TABLET | 80MG | SERVIER | PAKISTAN |

DIAMORPHINE HYDROCHLORIDE BP | POWDER FOR RECONSTITUTION | 500MG/VIAL | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIAMORPHINE HYDROCHLORIDE BP | POWDER FOR RECONSTITUTION | 30MG/VIAL | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIAMORPHINE HYDROCHLORIDE BP | POWDER FOR RECONSTITUTION | 10MG/VIAL | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIAMORPHINE HYDROCHLORIDE BP | POWDER FOR RECONSTITUTION | 5MG/VIAL | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIAMORPHINE HYDROCLORIDE BP | POWDER FOR RECONSTITUTION | 100MG/VIAL | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIAMOX | TABLET | 250MG | LEDERLE | PAKISTAN |

DIAMOX | TABLET | 250MG | WYETH-LEDERLE | PAKISTAN |

DIAMOX | TABLET | 250MG | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD | UNITED KINGDOM |

DIAMOX SODIUM PARENTERAL | POWDER FOR INJECTION | 500MG/VIAL | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD | UNITED KINGDOM |

DIANE 35 | TABLET | NA | SCHERING | PAKISTAN |

DIANE-35 | COATED TABLET | N/A | SCHERING AG | GERMANY |

DIANEAL PD1 1,36% | SOLUTION FOR INJECTION | NA | SALUS | SLOVENIA |

DIANEAL PD1 GLUCOSE 1.36% | SOLUTION FOR INJECTIONS | 13.6MG/1ML | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIANEAL PD1 GLUCOSE 2.27%W/V | SOLUTION FOR INJECTION | 22.7MG/1ML | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIANEAL PD1 GLUCOSE 3.86%W/V | SOLUTION FOR INJECTION | 38.6MG/ML | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIANEAL PD4 PERIT. DIALYSIS SOL. 1.36 | SOL. F/INTRAPERITONEAL AD | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIANEAL PD4 PERIT. DIALYSIS SOL. 2.27 | SOL. F/INTRAPERITONEAL AD | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIANEAL PD4 PERIT. DIALYSIS SOL. 3.86 | SOL. F/INTRAPERITONEAL AD | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIARREST SYRUP | ORAL SOLUTION | N/A | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIAZEM 60MG | TABLET | 60MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DIAZEPAM | TABLET | 5MG | RANBAXY IRELAND LIMITED | IRELAND |

DIAZEPAM | TABLETS | 50MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

DIAZEPAM BP 10MG | TABLET | 10MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIAZEPAM BP 2MG | TABLET | 2MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIAZEPAM BP 5MG | TABLET | 5MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIAZEPAM DESITIN | RECTAL SOLUTION | 5MG | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

DIAZEPAM INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD.) | UNITED KINGDOM |

DIAZEPAM INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5% W/V | PHOENIX PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

DIAZEPAM INJECTION BP 5MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

DIAZEPAM RECTAL TUBES 10MG | RECTAL SOLUTION | 4MG/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

DIAZEPAM RECTAL TUBES 10MG | RECTAL SOLUTION | 10MG / TUBE | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

DIAZEPAM RECTAL TUBES 2.5MG | RECTAL SOLUTION | 2MG/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

DIAZEPAM RECTAL TUBES 5MG | RECTAL SOLUTION | 2MG/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

DIAZEPAM RECTAL TUBES 5MG | RECTAL SOLUTION | 5MG / TUBE | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

DIAZOL | SUSPENSION | 320MG/5ML | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

DIAZOL | TABLETS | 200MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

DIAZOL | TABLETS | 400MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

DIBENYLINE CAPSULES 10MG | CAPSULE | 10MG | FORLEY LIMITED | UNITED KINGDOM |

DICALCI | SOFT CAPSULES | 1MCG | KOREA UNITED PHARM. INC. | KOREA REPUBLIC |

DICETEL 100MG | FILM-COATED TABLET | 100MG | LABORATOIRES SOLVAY PHARMA | FRANCE |

DICETEL 50MG | FILM-COATED TABLET | 50MG | LABORATOIRES SOLVAY PHARMA | FRANCE |

DICLAC 50 | ENTERIC-COATED TABLET | 50MG | HEXAL AG | GERMANY |

DICLO 25 TABLET | ENTERIC-COATED TABLET | 25MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD. | MALAYSIA |

DICLO-DENK 100 RECTAL | SUPPOSITORIES | 100MG | E. DENK OHG | GERMANY |

DICLO-DENK 100 RETARD | TABLETS | 100MG | E. DENK OHG | GERMANY |

DICLO-DENK 50 | ENTERIC COATED TABLET | 50MG | E. DENK OHG | GERMANY |

DICLOFENAC | SUPPOSITORIES | 50MG | GLAXO WELLCOME POZNAN S.A. | POLAND |

DICLOFENAC | SUPPOSITORIES | 100MG | GLAXO WELLCOME POZNAN S.A. | POLAND |

DICLOFENAC GASTRO-RESISTANT TABLETS | TABLETS | 25MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

DICLOFENAC RETARD-RATIOPHARM | PROLONGED RELEASE CAPSULE | 100MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

DICLOFENAC SODIUM | OPHTHALMIC SOLUTION | 0.1% W/V | ALCON LABORATORIES INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

DICLOFENAC SODIUM | ENTERIC COATED TABLETS | 25MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DICLOFENAC SODIUM | ENTERIC COATED TABLETS | 50MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DICLOFENAC SODIUM | TABLET | 25MG | DEXCEL-PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

DICLOFENAC SODIUM | SOLUTION FOR INJECTION | 75MG/3ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

DICLOFENAC SODIUM EC TABLETS 25MG | GASTRO-RESISTANT TABLET | 25MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

DICLOFENAC SODIUM EC TABLETS 25MG | GASTRO-RESISTANT TABLET | 25MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

DICLOFENAC SODIUM TABLETS 25MG | GASTRO-RESISTANT TABLET | 25MG | SANOFI WINTHROP LIMITED T/A STERWIN MEDICINES | UNITED KINGDOM |

DICLOFENAC SODIUM TABLETS 50MG | TABLET | 50MG | SANOFI WINTHROP LIMITED T/A STERWIN MEDICINES | UNITED KINGDOM |

DICLOFENAC SR 100MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 100MG | SANOFI WINTHROP LIMITED T/A STERWIN MEDICINES | UNITED KINGDOM |

DICLOFENAC SR 75MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 75MG | SANOFI WINTHROP LIMITED T/A STERWIN MEDICINES | UNITED KINGDOM |

DICLOFENAC STADA 100 RETARD | SUSTAINED RELEASE TABLETS | 100MG | STADAPHARM GMBH | GERMANY |

DICLOFENAC STADA 100 RETARD | SUSTAINED RELEASE TABLETS | 100MG | STADAPHARM GMBH | GERMANY |

DICLOFENAC STADA 50 | FILM COATED TABLETS | 50MG | STADAPHARM GMBH | GERMANY |

DICLOFENAC STADA N | INJECTABLE SOLUTION | 75MG | STADAPHARM GMBH | GERMANY |

DICLOFENAC-RATIOPHARM 100 ZAPFCHEN | SUPPOSITORY | 100MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

DICLOFENAC-RATIOPHARM 25 TABLETTEN | GASTRO-RESISTANT TABLET | 25MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

DICLOFENAC-RATIOPHARM 50 TABLETTEN | GASTRO-RESISTANT TABLET | 50MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO | SUSTAINED RELEASE TABLET | 150MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

DICLOGESIC | SUPPOSITORES | 50MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LIMITED | JORDAN |

DICLOGESIC | EYE DROPS | 5MG/5ML | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD | JORDAN |

DICLOGESIC 100 SUPPOSITORIES | SUPPOSITORIES | 100MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD | JORDAN |

DICLOGESIC 12.5 SUPPOSITORIES | SUPPOSITORIES | 12.5MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD | JORDAN |

DICLOGESIC 25 | ENTERIC COATED TABLETS | 25MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

DICLOMELAN | FILM COATED TABLETS | 50MG | LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H. | AUSTRIA |

DICLOMELAN | SUPPOSITORY | 100MG | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | AUSTRIA |

DICLOMELAN RETARD | FILM COATED TABLETS | 100MG | LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H. | AUSTRIA |

DICLORAN SR | FILM COATED TABLET | 100MG | LEKAR PHARMA LIMITED | INDIA |

DICLORENGEL | GEL | 1%W/W | TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS LIMITED | ISRAEL |

DICLOXIL 250 | CAPSULES | 250MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

DICLOXIL 500 | CAPSULES | 500MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

DICORTEN | CREAM | 0.05%W/W | TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS LIMITED | ISRAEL |

DICTON COUGH SYRUP | SYRUP | 220MG/100ML | DOLORGIET GMBH & CO KG | GERMANY |

DICTON COUGH CAPSULES | RETARD CAPSULE | 30MG | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

DICTON COUGH RETARD CAPSULES | RETARD CAPSULES | 30MG | DOLORGIET GMBH & CO KG | GERMANY |

DICTON COUGH SYRUP | SOLUTION | 220MG/100ML | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

DICYNONE 250 | TABLET | 250MG | OM PHARMA SA | SWITZERLAND |

DICYNONE 500 | TABLET | 500MG | OM PHARMA SA | SWITZERLAND |

DIDRALIN | TABLET | 50MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DIESPOR | POWDER FOR INJECTION | 1000MG | BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A | ITALY |

DIFENAC TABLETS 25MG | TABLET | 25MG | DRUG HOUSES OF AUSTRALIA(ASIA) PTE LTD | SINGAPORE |

DIFFERIN | CREAM | 0.1% | GALDERMA(UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIFFLAM | COUGH LOZENGES | N/A | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DIFFLAM ANTI-INFLAMMATORY LOZENGES | LOZENGES | N/A | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DIFFLAM 5% GEL | GEL | 5% W/W | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DIFFLAM ANTI-INFLAMMATORY LOZENGES | LOZENGE | N/A | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DIFFLAM BLACKCURRANT S.F. COUGH LOZENGES | LOZENGES | N/A | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD. | AUSTRALIA |

DIFFLAM CREAM | CREAM | 3% W/W | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIFFLAM HONEY AND LEMON SUGAR FRE | LOZENGES | NA | 3M PHARMACEUTICALS LIMITED | AUSTRALIA |

DIFFLAM LOZENGES RASBERRY SUGAR FREE | LOZENGES | N/A | 3M PHARMACEUTICALS LIMITED | AUSTRALIA |

DIFFLAM MOUTH GEL | GEL | N/A | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DIFFLAM ORAL RINSE | GARGLE | 0.15% W/V | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIFFLAM ORANGE SUGAR FREE | LOZENGES | NA | 3M PHARMACEUTICALS LIMITED | AUSTRALIA |

DIFFLAM SPRAY 0.15%W/V | OROMUCOSAL SPRAY | 0.15% W/V | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIFFLAM-C ANTI-INFLAMMATORY ANTISEPTIC | SOLUTION | N/A | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DIFFLAM-C ANTI-INFLAMMATORY ANTISEPTIC | SOLUTION | N/A | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DIFLERIX 2.5MG | CAPSULE | 2.5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DIFLUCAN | CAPSULE | 150MG | PFIZER | UNITED KINGDOM |

DIFLUCAN | CAPSULE | 200MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIFLUCAN | CAPSULE | 50MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIFLUCAN | INTAVENOUS SOLUTION | N/A | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIFLUCAN | INTAVENOUS SOLUTION | N/A | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIFLUCAN | POWDER FOR ORAL SUSPENS. | 50MG/5ML | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIFLUCAN | POWDER FOR ORAL SUSPEN. | N/A | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIGESTIVO ANTONETTO | TABLETS | N/A | MARCO ANTONETTO SPA | ITALY |

DIGESTIVO ANTONETTO | TABLET | N/A | MARCO ANTONETTO SPA | ITALY |

DIGIBIND DIGOXIN ANTIBODY (F(AB)) | POWDER FOR INJECTION | 38MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIGOXIN | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5MG/2ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

DIGOXIN INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 0.25MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

DIGOXIN TABLETS B.P. 0.25MG | UNCOATED TABLET | 0.25MG | MEDICORP TECHNOLOGIES INDIA LTD | INDIA |

DIHYDERGOT | NASAL SPRAY | 4MG/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

DIHYDROCODEINE | TABLETS | 30MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIHYDROCODEINE 30MG | TABLET | 30MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIHYDROCODEINE TABLETS 30MG | TABLETS | 30MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIHYDROCODEINE TABLETS BP 30MG | TABLETS | 30MG | CP PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

DIHYDROCODEINE TABLETS BP 30MG | TABLET | 30MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

DILAPAN | CAPSULES | 150MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

DILAPROST 5MG 30 FILM COATED TABLET | FILM-COATED TABLET | 5MG | BIOFARMA ILAC SAN.VE TIC. A.S. | TURKEY |

DILATREND | TABLETS | 12.5MG | ROCHE DIAGNOSTICS GMBH | GERMANY |

DILATREND 25MG | TABLET | 25MG | HOFFMANN-LA ROCHE AG | GERMANY |

DILATREND 6.25MG | TABLET | 6.25MG | HOFFMANN-LA ROCHE AG | GERMANY |

DILGARD | TABLET | 60MG | CIPLA LTD. | INDIA |

DILTIAZEM HCL MODIFIED RELEASE | TABLETS | 60MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE TABLETS 60MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 60MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE TABLETS BP 60MG | TABLETS | 60MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

DILTIZEM | TABLET | 30 MG | MUSTAFA NEVZAT ILAC SANAYII A.S. | TURKEY |

DILTIZEM | TABLET | 60MG | MUSTAFA NEVZAT ILAC SANAYII A.S. | TURKEY |

DILZACARD 60 MG TABLETS | TABLETS | 60MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD | JORDAN |

DIMA 5MG | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DINDEVAN | TABLET | 50MG | GOLDSHIELD GROUP PLC T/A GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

DINEX-100 | TABLET | 100MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

DINIKET | SOLUTION FOR INFUSION | 10MG | SCHWARZ PHARMA S.P.A. | ITALY |

DIOCALM | TABLETS | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIOCIMEX | TABLETS | 100MG | CIMEX AG | SWITZERLAND |

DIORALYTE (BLACKCURRANT) POWDER | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | RORER PHARMACEUTICALS LIMITED T/A RPR FAMILY HEALTH DIVISION | UNITED KINGDOM |

DIORALYTE NATURAL | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | RORER PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIORALYTE RELIEF | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | MAY & BAKER LIMITED (T/A RHONE-POULENC RORER) | UNITED KINGDOM |

DIORALYTE SACHETS FOR SOLUTION (CITRUS) | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | RORER PHARMACEUTICALS LTD. T/A RPR FAMILY HEALTH DIVISION | UNITED KINGDOM |

DIOSPER | FILM COATED TABLETS | NA | KLEVA LIMITED | GREECE |

DIOVAN | CAPSULES | 80MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

DIOVAN | CAPSULES | 160MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

DIOVAN | FILM COATED TAB | 80MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

DIOVAN | FILM COATED TABLET | 160MG | NOVARTIS PHARMA SCHWIEZ AG | SWITZERLAND |

DIOVAN | FILM-COATED TABLETS | 160 MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. — SPAIN | SPAIN |

DIOVAN | FILM-COATED TABLETS | 80MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. — SPAIN | SPAIN |

DIOVENOR | FILM-COATED TABLETS | 600MG | LABORATOIRES INNOTHERA | FRANCE |

DIPALAN 150 | CAPSULES | 150MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

DIPENTUM | CAPSULES | 250MG | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

DIPENTUM TABLET 500 MG | TABLET | 500MG | PHARMACIA SVERIGE AB | SWEDEN |

DIPHENHYDRAMINE CO COUGH LINCT. 14MG/5ML | ORAL SOLUTION | N/A | ROSEMONT PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIPHENHYDRAMINE CO COUGH LINCTUS | ORAL SOLUTION | 14MG/5ML | ROSEMONT PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

DIPHTERIA AND TETANUS VACCINE (ADSORBED) | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIPHTERIA AND TETANUS VACCINE ADSORBED | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5ML/DOSE | SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD | INDIA |

DIPHTERIA AND TETANUS VACCINE PEDIATRIC | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | M/S SERUM INSTITUTE OF INDIA | INDIA |

DIPHTERIA-TETANUS-PERTUSSIS VACCINE ADS. | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | M/S SERUM INSTITUTE OF INDIA LIMITED | INDIA |

DIPHTHERIA-TETANUS-PERTUSSIS VACCINE | SOLUTION FOR INJECTION | NA | SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD | INDIA |

DIPHTHERIA AND TETANUS VACCINE ADSORBED | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD | INDIA |

DIPHTHERIA VACCINE (ADSORBED) | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIPRIVAN | EMULSION FOR INJECTION | 1% W/V | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIPRIVAN | EMULSION FOR INJECTION | 20MG/ML | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIPRIVAN 2% | EMULSION FOR INJECTION | 20MG / ML | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIPROPHOS/DIPROFOS | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

DIPROSALIC | OINTMENT | N/A | SCHERING-PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

DIPROSALIC | LOTION | N/A | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

DIPROSONE | CREAM | 0.64MG/G | SCHERING-PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

DIPROSONE | OINTMENT | 0.64MG/G | SCHERING-PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

DIPROSONE | LOTION | 0.64MG/G | SCHERING-PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

DIPYRIDAMOLE | TABLETS | 25MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIPYRIDAMOLE | TABLETS | 100MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIPYRIDAMOLE | COATED TABLET | 100MG | GENERICS(UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

DISFLATYL DROPS | ORAL EMULSION | 40MG/ML | SOLCO BASLE LTD. | SWITZERLAND |

DISFLATYL TABLETS | CHEWABLE TABLETS | 40MG | SOLCO BASLE LTD. | SWITZERLAND |

DISIPAL | TABLETS | 50MG | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

DISOPHROL | SUSTAINED-ACTION TABLETS | N/A | SCHERING-PLOUGH CORPORATION | UNITED STATES OF AMERICA |

DISOPYRAMIDE PHOSPHATE CAPSULES BP 100MG | CAPSULE | 100MG | GENERICS[UK] LIMITED | UNITED KINGDOM |

D-ISO-RATIOPHARM | SACHET | N/A | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

DISPERSIBLE ASPIRIN | TABLET | 75MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DISPRIN TABLETS | TABLET | 300MG | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DISPROL PARACETAMOL SUSPENSION | SUSPENSION | 120MG/5ML | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DISPROL SOLUBLE PARACETAMOL TABLETS | TABLET | 120MG | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DISTALGESIC TABLETS | COATED TABLET | N/A | ELI LILLY & COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

DISTILLED WITCH HAZEL BPC 1973 | TOPICAL SOLUTION | 100% V/V | BELL SONS & CO (DRUGGISTS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

DITROPAN | SCORED TABLET | 5MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

DITROPAN ELIXIR 2.5MG/5ML | SYRUP | 2.5MG/5ML | LOREX SYNTHELABO UK & IRELAND LIMITED | UNITED KINGDOM |

DITROPAN XL | MODIFIED RELEASE TABLETS | 15MG | SANOFI WINTHROP LTD T/A SANOFI SYNTHELABO | UNITED KINGDOM |

DITROPAN XL | MODIFIED RELEASE TABLETS | 5MG | SANOFI WINTHROP LIMITED T/A SANOFI SYNTHELABO | UNITED KINGDOM |

DITROPAN XL | MODIFIED RELEASE TABLETS | 10MG | SANOFI WINTHROP LTD T/A SANOFI SYNTHELABO | UNITED KINGDOM |

DIUMIDE-K CONTINUS TABLETS | MODIFIED RELEASE TABLETS | N/A | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIUREMID 20MG INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG | HOVID SDN BHD | MALAYSIA |

DIVIDOL | TABLETS | 10MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

DIVIR-100 | TABLETS | 100MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

DNCG STADA AUGENTROPFEN | SOLUTION | 20MG/ML | STADAPHARM GMBH | GERMANY |

DOBUJECT 50MG/ML | CONC. FOR PARENT. INFUS. | 50MG/ML | LEIRAS OY | FINLAND |

DOBUTAMINE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 12.5MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

DOBUTREX LIQUID CONC FOR INF | CONC. FOR INF. | 250MG/VIAL | LILLY DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

DOBUTREX SOLUTION | CONCENTRATE FOR INFUSION | 250MG/20ML | LILLY DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

DOCUSATE CALCIUM CAP 240MG | CAPSULE | 240MG | TARO PHARMACEUTICALS INC. | CANADA |

DOCUSATE SOD CAP 100MG | CAPSULE | 100MG | TARO PHARMACEUTICALS INC. | CANADA |

DOGMATIL 200MG | TABLET | 200MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

DOGMATIL 50MG | CAPSULE | 50MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

DOLAL | LINIMENT | N/A | LABORATOIRES BIOCODEX | FRANCE |

DOLGIT 600 | SUGAR COATED TABLETS | 600MG | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

DOLGIT CREAM | CREAM | 5G/100G | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

DOLGIT CREAM | CREAM | 5G/100G | DOLORGEIT GMBH & COKG | GERMANY |

DOLOBENE | GEL | N/A | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

DOLOBID 250MG | TABLET | 250MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

DOLOFEN-500 | LACTAB | 500MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

DOLO-GESIC | FILM COATED TABLET | 50MG | ALFARES PHARMACEUTICALS | SYRIA |

DOLO-GESIC, FILM-COATED TABLET | FILM-COATED TABLET | 50MG | ALFARES PHARMACEUTICALS | SYRIA |

DOLVAN TABLETS | TABLETS | N/A | NORMA CHEMICALS LIITED | UNITED KINGDOM |

DOMAR | CAPSULE | 5MG | POLIPHARM CO. LTD. | THAILAND |

DONA | CAPSULE | 250MG | ROTTAPHARM S.R.L. | ITALY |

DONORMYL 15MG | SCORED FILM-COATED TABLET | 15MG | LABORATOIRES OBERLIN | FRANCE |

DONORMYL 15MG | SCORED EFF. TABLETS | 15MG | LABORATOIRES OBERLIN | FRANCE |

DOPAMET 250MG | TABLET | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DOPAMINE 200 PIERRE FABRE 200MG/5ML | INJ. SOL. FOR INFUSION | 200MG/5ML | PIERRE FABRE MEDICAMENT | FRANCE |

DOPAMINE 50 PIERRE FABRE 50MG/10ML | INJECT. SOL. FOR INFUSION | 50MG/10ML | PIERRE FABRE MEDICAMENT | FRANCE |

DOPAMINE CONC. SELECTAJET | SOLUTION FOR INJECTION | 40MG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

DOPATAB M250 | TABLET | 250MG | HOVID SDN BHD | MALAYSIA |

DOPEGYT | TABLETS | 250MG | EGIS PHARMACEUTICALS LTD | HUNGARY |

DOPERGIN | TABLET | 0.2MG | LABORATOIRE SCHERING | FRANCE |

DOPERGIN | TABLETS | 0.2MG | SCHERING | PAKISTAN |

DORMICUM | FILM-COATED TABLET | 7.5MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

DORMICUM | AMPOULE | 5MG/5ML | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

DORMONOCT | TABLET | 1MG | HOECHST MARION ROUSSEL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DORYX 100 | CAPSULE | 100MG | FAULDING PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

DORYX 50 | CAPSULE | 50MG | FAULDING PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

DOSTINEX | TABLETS | 0.5MG | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A | ITALY |

DOSTINEX | TABLETS | 0.5MG | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A | ITALY |

DOTHIEPIN | CAPSULES | 25MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DOTHIEPIN | TABLETS | 75MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DOXAT 100 | TABLETS F.C. | 100MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

DOXAT 100 | CAPSULE | 100MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

DOXAT 50 | TABLETS F.C. | 50MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

DOXEPIN HDROCHLORIDE | CAPSULES | 25MG | DANBURY PHARMACAL INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

DOXIBIOTIC | CAPSULES | 100MG | CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

DOXIBIOTIC | CAPSULES | 100MG | CTS CHEMICAL INDUSTRIES | ISRAEL |

DOXIPROCT | OINTMENT | N/A | LABORATOIRES OM S.A. | SWITZERLAND |

DOXIPROCT | SUPPOSITORY | N/A | LABORATOIRES OM S.A. | SWITZERLAND |

DOXIPROCT PLUS | OINMENT | N/A | LABORATOIRES OM S.A. | SWITZERLAND |

DOXIPROCT PLUS | SUPPOSITORY | N/A | LABORATOIRES OM S.A. | SWITZERLAND |

DOXIUM | TABLET | 250MG | LABORATOIRES OM S.A. | SWITZERLAND |

DOXIUM 500 | CAPSULE | 500MG | LABORATOIRES OM S.A. | SWITZERLAND |

DOXIVENIL | GEL | N/A | LABORATOIRES OM S.A. | SWITZERLAND |

DOXOLEM (WITHOUT METHYLPARABEN) | POWDER FOR INJECTION | 50MG/10ML | LEMERY, S.A. DE C.V. | MEXICO |

DOXORUBICIN HCL FOR INJ. USP LYOPHILISED | LYOPHILISED CAKE FOR INJ | 10MG | M/S SERUM INSTITUTE OF INDIA LIMITED | INDIA |

DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE INJ. VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/5ML | F.H. FAULDING & CO. LTD. (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE INJECTION VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/25ML | F.H. FAULDING & CO. LTD. (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

DOXORUBICIN HYDROCLORIDE INJ LYOPHILISED | LYOPHILISED CAKE FOR INJ | 50MG | M/S SERUM INSTITUTE OF INDIA LIMITED | INDIA |

DOXYCYCLIN STADA 100 | FILM COATED TABLETS | 100MG | STADAPHARM GMBH | GERMANY |

DOXYCYCLINE | CAPSULES | 50MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DOXYCYCLINE | CAPSULES | 100MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DOXYCYCLINE | TABLETS | 100MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

DOXYDAR 100 | CAPSULES | 100MG | DAR AL SAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

DOXYHEXAL | CAPSULE | 100MG | HEXAL AG | GERMANY |

DOXYHEXAL 200 | CAPSULE | 200MG | HEXAL AG | GERMANY |

DOXYHEXAL TABS | TABLET | 100MG | HEXAL AG | GERMANY |

DOXYLIN | TABLET | 50MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

DOXYLIN 100 | TABLET | 100MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

DOXYN | CAPSULES | 100MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

DRAMAMINE | TABLETS | 50MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

DRAPOLENE | CREAM | N/A | GLAXO WELLCOME GROUP | POLAND |

DRAPOLENE CREAM | CREAM | N/A | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

DRICLOR | TOPICAL SOLUTION | 20% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

DRIED FACTOR VIII FRACTION, TYPE 8Y, | POWDER FOR INJECTION | N/A | BPL, BIO PRODUCTS LABORATORY | UNITED KINGDOM |

DRIN | TABLETS | N/A | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

DRIPTANE 5MG | SCORED TABLET | 5MG | LABORATOIRES DEBAT | FRANCE |

DRISTAN | NASALSPRAY | 0.05% W / W | WHITEHALL LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

DRISTAN DECONGESTANT | TABLETS | N/A | WHITEHALL LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

DROPSTAR TG | EYE DROPS | NA | FARMIGEA S.P.A. | ITALY |

DROPTIMOL | OPHTHALMIC DROPS | 0.5% W/V | FARMIGEA SPA | ITALY |

DROPTIMOL | OPHTHALMIC DROPS | 0.25% W/V | FARMIGEA SPA | ITALY |

D-STOP-RATIOPHARM | FILM COATED TABLET | 2MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

DUAL LAX EXTRA STRONG TABLETS | COATED TABLETS | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

DUAL LAX NORMAL TABLETS | COATED TABLET | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

DUBAM CREAM | CREAM | N/A | NORMA CHEMICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DUBAM SPRAY | AEROSOL SPRAY | N/A | NORMA CHEMICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DUINUM 50MG | TABLET | 50MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DUKORAL | ORAL LIQ & EFF. GRANULES | NA | SBL VACCIN AB | SWEDEN |

DULCOLAX | S.C. TABLETS | 5MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

DULCOLAX | SUPPOSITORY | 5MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

DULCOLAX | SUPPOSITORY | 10MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

DULCOLAX | TABLET | 5MG | BOEHRINGER INGELHEIM | PAKISTAN |

DULCOLAX | ENTERIC COATED TABLET | 5MG | BOEHRINGER INGELHEIM | PAKISTAN |

DUOFILM | TOPICAL SOLUTION | N/A | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

DUOGAS | EFFERVESCENT GRANULES | N/A | BRACCO S.P.A | ITALY |

DUPHALAC | SYRUP | 667G/L | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

DUPHALAC DRY | POWDER | >=95% W/W | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

DUPHASTON | TABLET | 10MG | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

DUPHASTON | FILM-COATED TABLET | 10MG | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

DURACEF | SUSPENSION | 5% W / V | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

DURACEF | CAPSULES | 500MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS LTD | ITALY |

DURACEF | POWDER FOR ORAL SUSP. | 500MG/5ML (10%) | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. | ITALY |

DURACEF | SUSPENSION | 5%(250MG/5ML) | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. | ITALY |

DURACEF SUSPENSION 250MG/5ML | POWDER FOR ORAL SUSPENSIO | 250MG/5ML | BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS LTD | UNITED KINGDOM |

DURAKINASE INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 750000 UI | DONG KOOK PHARM. CO. LTD | KOREA REPUBLIC |

DURAKINASE INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 1500000 IU | DONG KOOK PHARM. CO. LTD | KOREA REPUBLIC |

DUR-ELIX PLUS | ORAL LIQUID | NA | 3M PHARMACEUTICALS LIMITED | AUSTRALIA |

DUROAMINE CAPSULES 30MG | MODIFIED RELEASE CAPSULES | 30MG | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DUROGESIC 25MCG/H | PATCH | 25MCG/H | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

DUROGESIC TTS 100MCG/H | PATCH | 100MCG/H | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

DUROGESIC TTS 50MCG/H | PATCH | 50MCG/H | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

DUROGESIC TTS 75MCG/H | PATCH | 75MCG/H | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

DURO-TUSS COUGH LOZENGES | LOZENGE | N/A | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DURO-TUSS COUGH LOZENGES | LOZENGES | N/A | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DURO-TUSS DECONGESTANT | ORAL LIQUID | N/A | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DURO-TUSS EXPECTORANT | ORAL LIQUID | N/A | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DURO-TUSS FORTE | ORAL LIQUID | 3MG/ML | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DURO-TUSS MUCOLYTIC COUGH LIQUID | ORAL LIQUID | 0.8MG/ML | 3M PHARMACEUTICALS LIMITED | AUSTRALIA |

DURO-TUSS REGULAR | ORAL LIQUID | 1MG/ML | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DURO-TUSS SINUS | ORAL LIQUID | N/A | AUST R 54130 | AUSTRALIA |

DUSPATALIN LIQUID | SUSPENSION | 10MG/ML | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

DUXIL | COATED TABLET | N/A | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

DUXIL | ORAL SUSPENSION | N/A | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

DUXIMA | IM VIAL | 1G | ECOBI FARMACEUTICI S.A.S | ITALY |

DYAZIDE TABLETS | TABLET | N/A | SMITHKLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

DYCLOMAX 100MG | DELAYED RELEASE TABLET | 100MG | SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH | GERMANY |

DYCLOMAX 100MG | SUPPOSITORY | 100MG | SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH | GERMANY |

DYCLOMAX 50MG | ENTERIC COATED TABLET | 50MG | SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH | GERMANY |

DYCLOMAX 75MG/3ML | SOLUTION FOR INJECTION | 75MG/3ML | SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH | GERMANY |

DYNASTAT | POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION | 20MG | PHARMACIA EUROPE EEIG | EUROPEAN COMMUNITY |

DYNASTAT | POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION | 40MG | PHARMACIA EUROPE EEIG | EUROPEAN COMMUNITY |

DYSPAMET SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 4%W/V | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DYSPAMET SUSPENSION 200MG/5ML | ORAL SUSPENSION | 200MG/5ML | SMITHKLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

DYSPORT INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 500 UNITS | IPSEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

E45 CREAM | CREAM | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

E45 ITCH RELIEF CREAM | CREAM | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

EAREX EAR DROPS | EAR DROPS | N/A | PHARMALAB LTD | UNITED KINGDOM |

EAU PRECIEUSE | TOPICAL SOLUTION | N/A | PARKE-DAVIS | FRANCE |

EBRILON | TABLETS | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ECHINACEA TABLETS | COATED TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ECOCAIN | SOLUZIONE INIETTABILE | 20MG/ML | MOLTENI DENTAL SRL | ITALY |

ECOCAIN 8704 | FLAC. NEBULIZZATORE | NS | MOLTENI DENTAL SRL | ITALY |

ECOCAIN A50 | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | MOLTENI DENTAL S.R.L. | ITALY |

ECOCAIN A80 | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | MOLTENI DENTAL S.R.L. | ITALY |

ECOCAIN CON ADRENALINA 1:100,000 | SOLUZIONE INIETTABILE | 20MG/ML | MOLTENI DENTAL SRL | ITALY |

ECOCAIN CON ADRENALINA 1:80,000 | SOLUZIONE INIETTABILE | 20MG/ML | MOLTENI DENTAL SRL | ITALY |

ECOCILLIN | CAPSULE MOLLI VAGINALI | NA | PROGE FARM S.R.L. | ITALY |

ECOCILLIN, CAPSULE MOLLI VAGINALI | CAPSULE MOLLI VAGINALI | 100000000 UFF | PROGE FARM S.R.L | ITALY |

ECOCORT | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

ECOCORT CREAM | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

ECODERGIN | VAGINAL CREAM | 1% W/W | FARMIGEA SPA | ITALY |

ECODERGIN | VAGINAL OVULE | 150MG | FARMIGEA SPA | ITALY |

ECODERGIN | CREAM | NA | FARMIGEA SPA | ITALY |

ECOMI' | VAGINAL OVULES | 150MG | GEYMONAT SPA | ITALY |

ECOMI' | TOPICAL SOLUTION | N/A | GEYMONAT SPA | ITALY |

ECOMI' | CREAM | N/A | GEYMONAT SPA | ITALY |

ECONEX-400 | TABLETS | N/A | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

ECONEX-800 | TABLET | N/A | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

ECOX-800 | TABLET | 800MG | MACLEODS | INDIA |

EDRONAX | TABLETS | 4MG | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A | ITALY |

EDRONAX | TABLETS | 4MG | PHARMACIA ITALIA S.P.A | ITALY |

EFEXOR | TABLETS | 37.5MG | LEDERLE | PAKISTAN |

EFEXOR — TAB 50 MG | TABLETS | 50MG | WYETH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

EFEXOR — TAB 75 MG | TABLET | 75MG | WYETH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

EFEXOR TAB 37.5 MG | TABLETS | 37.5MG | WYETH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

EFEXOR TAB 50MG | TABLETS | 50MG | WYETH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

EFEXOR TAB 75MG | TABLETS | 75MG | WYETH-AYERST CANADA INC | CANADA |

EFEXOR TABLETS | TABLET | 37.5MG | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES — UK | UNITED KINGDOM |

EFEXOR TABLETS | TABLETS | 75MG | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES UK | UNITED KINGDOM |

EFEXOR XL | CAPSULE | 75MG | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES — UK | UNITED KINGDOM |

EFEXOR XL 150MG | CAPSULES | 150MG | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

EFEXOR XL CAPSULES | CAPSULES | 75MG | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES | IRELAND |

EFEXOR XR CAPSULE | SUSTAINED RELEASE CAPSULE | 75MG | WYETH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

EFEXOR XR CAPSULES | SUSTAINED RELEASE CAPSULE | 150MG | WYETH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

EFEXORXL 150 MG MODIFIED RELEASECAPSULE | CAPSULE | 150MG | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES- UK | UNITED KINGDOM |

EFFACNE 5 | TOPICAL GEL | 5G/100G | LABORATOIRES LA ROCHE-POSAY | FRANCE |

EFFERALGAN PAEDIATRIC 3% | ORAL SOLUTION | 3% W / V | LABORATOIRES UPSA | FRANCE |

EFFERALGAN VITAMIN C | SCORED EFF. TABLETS | N/A | LABORATOIRES UPSA | FRANCE |

EFFERCITRATE TABLETS | EFFERVESCENT TABLET | N/A | TYPHARM LIMITED | UNITED KINGDOM |

EFFEXOR TAB 37.5MG | TABLET | 37.5MG | WERTH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

EFFICO TONIC | ORAL SOLUTION | 0.18MG/5ML | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

EFFORTIL DROPS | SOLUTION | 0.75G/100G | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

EFLORAN | SOLUTION FOR INFUSION | 500MG/100ML | KRKA, D.D., NOVO MESTO | SLOVENIA |

EFUDIX | CREAM | 5% W/W | ICN PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

EGOCORT | CREAM | 10MG/G | EGO PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

ELBAT | TABLET | 250MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

ELDOPAQUE FORTE | CREAM | 4 % | ICN PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

ELDOPAQUE FORTE 4% | CREAM | 4% W/W | ICN PHARMACEUTICALS, INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

ELDOQUIN FORTE | 4% | CREAM | ICN PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

ELDOQUIN FORTE 4% | CREAM | 4% W/W | ICN PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

ELECTROLADE BANANA | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ELECTROLADE BANANA | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ELECTROLADE BLACKCURRANT | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ELECTROLADE BLACKCURRANT | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ELECTROLADE LEMON AND LIME | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ELECTROLADE MELON | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ELECTROLADE ORANGE | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ELECTROLADE ORANGE | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ELIDIL | CREAM | 1% | NOVARTIS HEALTHCARE A/S | DENMARK |

ELINAP | TABLETS | 100MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

ELITAN | TABLET | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ELITAN 10MG | SUPPOSITORY | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ELITAN 10MG/2ML | LIQUID FOR INJECTION | 10MG/2ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ELITAN 20MG | SUPPOSITORY | 20MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ELMETIN 100MG | TABLET | 100MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ELMETIN 500MG | TABLET | 500MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ELOCOM | CREAM | 0.1% W/W | S-P CANADA | CANADA |

ELOCOM | OINTMENT | 0.1% W/W | S-P CANADA | CANADA |

ELOCOM | LOTION | 1MG/G | S-P CANADA | CANADA |

ELOQUINE 250MG | TABLET | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ELOXATIN 5MG/ML POWDER FOR SOL FOR INF. | POWDER FOR SOL. FOR INF. | 5MG/ML | SANOFI WINTHROP LIMITED | FRANCE |

ELPEGON | ORAL SUSPENSION | 5MG/5ML | ELPEN PHARM CO. INC. | GREECE |

ELPEGON | TABLET | 5MG | ELPEN S.A. | GREECE |

ELPEGON | TABLET | 10MG | ELPEN S.A. | GREECE |

ELTROXIN | TABLETS | 100MCG | GOLSHIELD GROUP PLC T/A GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

ELTROXIN | TABLET | 50MCG | GOLDSHIELD GROUP PLC T/A GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

ELTROXIN TABLETS 100MCG | TABLET | 100MCG | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

ELTROXIN TABLETS 50 MCG | TABLET | 50MCG | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

ELUMATIC III | SOLUTION FOR INJECTION | NA | CIS BIO INTERNATIONAL | FRANCE |

EMADINE | EYE DROPS, SOLUTION | 0.5MG/ML | ALCON LABORATORIES (UK) LTD | UNITED KINGDOM |

EMESET | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/4ML | CIPLA LTD | INDIA |

EMESET INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 2ML | CIPLA | INDIA |

EMESET-4 | TABLETS | 4MG | CIPLA LTD | INDIA |

EMLA | CREAM | N/A | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

EMOCLOT D.I. | SOLUTION FOR INJECTION | 1000I.U. | KEDRION S.P.A. | ITALY |

EMOCLOT D.I. | SOLUTION FOR INJECTION | 1000I.U. | KEDRION S.P.A. | ITALY |

EMTHEXATE | TABLETS | 2.5MG | PHARMACHEMIE B.V. | NETHERLANDS |

EMULSIFYING OINTMENT BP | OINTMENT | N/A | ADAMS HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

E-MYCIN | POWDER FOR ORAL LIQUID | 200MG/5ML | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

E-MYCIN | TABLET | 400MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

ENACE | TABLETS | 10MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

ENACE | TABLETS | 5MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

ENALAPRIL MALEATE | TABLET | 20MG | RANBAXY LABORATORIES LTD. | INDIA |

ENALAPRIL MALEATE | TABLETS | 20MG | VYSALI PHARMACEUTICALS LIMITED | INDIA |

ENALAPRIL MALEATE | TABLETS | 20MG | NORTON HEALTHCARE LTD | UNITED KINGDOM |

ENALAPRIL MALEATE TABLETS 5MG | TABLET | 5MG | SANOFI WINTHROP LIMITED T/A STERWIN MEDICINES | UNITED KINGDOM |

ENANTONE | POWDER FOR IM/SC INJECT. | 3.75MG | TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. | ITALY |

ENANTONE | POWDER FOR IM/SC INJECT. | 11.25MG | TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. | ITALY |

ENAP | TABLET | 5MG | KRKA, D.D., NOVO MESTO | SLOVENIA |

ENATEC 10 | TABLETS | 10MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

ENATEC 20 | TABELTS | 20MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

ENATEC 5 | TABLETS | 5MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

ENBREL | SOLUTION FOR INJECTION | 25MG | WYETH EUROPA LTD | UNITED KINGDOM |

ENBREL | POWDER FOR INJECTION | 25MG | IMMUNEX CORPORATION | UNITED STATES OF AMERICA |

ENDEKAY FLOUTABS 2-4 YEARS | TABLET | 1.1MG | MANX PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ENDEKAY FLUORINSE | DENTAL SOLUTION | 2% W/V | MANX PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ENDEKAY FLUOTABS 4+ YEARS | TABLET | 2.2MG | MANX PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ENDOBULIN S/D 500MG | POWDER FOR INJECTION | NS | BAXTER AG | AUSTRIA |

ENDOXAN | SUGAR-COATED TABLETS | 50MG | ASTA MEDICA | GERMANY |

ENDOXAN | POWDER FOR INJECTION | 200MG | ASTA MEDICA | GERMANY |

ENDOXAN | POWDER FOR INJECTION | 500MG | ASTA MEDICA | GERMANY |

ENDOXAN | POWDER FOR INJECTION | 1G | ASTA MEDICA | GERMANY |

ENELFA 125 | SUPPOSITORIES | 125MG | DOLORGEIT GMBH & CO KG | GERMANY |

ENELFA 125MG | SUPPOSITORY | 125MG | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

ENELFA 250 SUPPOSITORIES | SUPPOSITORIES | 250MG | DOLORGEIT GMBH & CO KG | GERMANY |

ENELFA 250MG | SUPPOSITORY | 250MG | DOLORGIET GMBH & CO, KG | GERMANY |

ENELFA 500 | SUPPOSITORY | 500MG | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

ENELFA SYRUP | SOLUTION | 2G/100ML | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

ENELFA SYRUP SOLUTION | SYRUP | 100ML | DOLORGEIT GMBH & CO KG | GERMANY |

ENGERIX B | SUSPENSION FOR INJECTION | 10MCG/0.5ML | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

ENGERIX B | SUSPENSION FOR INJECTION | 20MCG/ML | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

ENGERIX B | SUSPENSION FOR INJECTION | NA | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

ENGERIX B JUNIOR | SUSPENSION FOR INJECTION | NA | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA | BELGIUM |

ENO | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

ENPRIN | GASTRO-RESISTANT TABLET | 75MG | HEALTHY IDEAS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ENPRIN | GASTRO-RESISTANT TABLET | 75MG | HEALTHY IDEAS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ENTOCORT | SOLUBLET AND SOL FOR ENEMA | 0.02MG/ML | TIKA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

ENTOCORT | PROLONGED RELEASE CAPSULE | 3MG | TIKA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

ENTOX-P | TABLET | 500MG | CYNAMID (PAKISTAN) LIMITED | PAKISTAN |

ENTROCALM LOPERAMIDE | CAPSULES | 2MG | GALPHARM HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ENTROCALM REPLACE | GRANULES FOR ORAL SOLN. | N/A | HEALTHY IDEAS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ENTROCALM REPLACE | GRANULES FOR ORAL SOL. | N/A | HEALTHY IDEAS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ENZIFLUR | TABLET | 5MG | BROS LTD | GREECE |

EOLARIX | POWDER FOR INJECTION | N/A | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

EPADOREN | SOLUTION FOR INECTION | N/A | DEMO ABEE SA | GREECE |

EPADOREN | COATED TABLET | 150MG | DEMO ABEE | GREECE |

EPADOREN | SYRUP | 75MG/5ML | DEMO ABEE | GREECE |

EPANUTIN | CAPSULE | 100MG | PARKE-DAVIS GMBH | GERMANY |

EPANUTIN CAPSULES 25MG | CAPSULE | 25MG | WARNER LAMBERT (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPANUTIN CAPSULES 300MG | CAPSULE | 300MG | WARNER LAMBERT (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPANUTIN CAPSULES 50MG | CAPSULE | 50MG | WARNER LAMBERT (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPANUTIN PARENTERAL | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG/5ML | PARKE-DAVIS GMBH | GERMANY |

EPANUTIN SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 30MG/5ML | WARNER LAMBERT (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPAXAL BERNA | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L. | ITALY |

EPHEDRINE AGUETTANT 3% | INJECTABLE SOLUTION | 3% W/V | LABORATOIRE AGUETTANT | FRANCE |

EPHEDRINE HYDROCHLORIDE BP 30MG | TABLET | 30MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPHEDRINE HYDROCHLORIDE BP 30MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 3%W/V | MACARTHYS LABORAT. LTD. T/A MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

EPHEDRINE HYDROCHLORIDE TABLETS BP 15MG | TABLETS | 15MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

EPHEDRINE HYDROCHLORIDE TABLETS BP 30MG | TABLETS | 30MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

EPHEDRINE SULFATE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

EPIFOAM | TOPICAL AEROSOL | N/A | SCHWART PHARMA INC | UNITED STATES OF AMERICA |

EPILAT | SOFT GELATIN CAPSULES | 10MG | EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO (EIPICO) | EGYPT |

EPILIM 100MG | CRUSHABLE TABLET | 100MG | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPILIM 200MG | ENTERIC COATED TABLET | 200MG | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPILIM 500MG | ENTERIC COATED TABLET | 500MG | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPILIM CHRONO 300MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 300MG | SANOFI SYNTHELABO LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPILIM INTRAVENOUS POWDER FOR INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 400MG/VIAL | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPILIM/SODIUM VALPROATE 200MG/5ML LIQUID | ORAL SOLUTION | 200MG/5ML | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPINEPHRINE (ADRENALINE) INJ MINIJET | AQUEOUS SOLUTION | 1MG/10ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

EPINEPHRINE (ADRENALINE) INJ. MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 1:10,000 | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPIRAZOLE | CAPSULE | 20MG | EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO (EIPICO) | EGYPT |

EPIVIR | ORAL SOLUTION | 10MG/ML | GLAXO GROUP LTD. | UNITED KINGDOM |

EPIVIR | COATED TABLETS | 150MG | GLAXO GROUP LTD. | UNITED KINGDOM |

EPOKELAN | SCALP LOTION | 2% W/W | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

EPPY | EYE DROPS | 1% W/V | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPREX | INJECTION SOLUTION | SEE REMARKS | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

EPREX 10000U/ML INJECTION SOLUTION | PREFILLED SYRINGE | 10000 IU/ML | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

EPREX 10000U/ML INJECTION SOLUTION | VIAL | 10000 IU/ML | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

EPREX 1000U/0.5ML INJECTION SOLUTION | PREFILLED SYRINGE | 1000 IU/0.5ML | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

EPREX 2000U/0.5ML INJECTION SOLUTION | PREFILLED SYRINGE | 2000 IU/0.5ML | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

EPREX 2000U/ML INJECTION SOLUTION | VIAL | 2000 IU/ML | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

EPREX 3000U/0.3ML INJECTION SOLUTION | PREFILLED SYRINGE | 3000 IU/0.3ML | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

EPREX 4000U/0.4ML INJECTION SOLUTION | PREFILLED SYRINGE | 4000 IU/0.4ML | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

EPREX 4000U/ML INJECTION SOLUTION | VIAL | 4000 IU/ML | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

EPSOM SALTS BP | ORAL POWDER | 100%W/W | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

ERCEFURYL 200MG | CAPSULE | 200MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

ERCEFURYL 4% | ORAL SUSPENSION | 4% W/W | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

ERIOS | SUSPENSION | 200MG/5ML | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

ERIOS-250 | LACTAB | 250MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

ERIOS-500 | LACTAB | 500MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

ERITROPIU | TABLETS | 80MG | FARMA UNO SRL | ITALY |

ERMYCED 125 | ORAL SUSPENSION | 125MG/5ML | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ERVEVAX | POWDER FOR INJECTION | >=10(3) TCID50 | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

ERYACNE 4 | GEL | 4% W/W | GALDERMA (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ERYC | CAPSULE | 250MG | FAULDING PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

ERYCYTOL DEPOT | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | LANNACHER HEILMITTEL GMBH. | AUSTRIA |

ERYHEXAL 500 | FILM-COATED TABLET | 500MG | HEXAL AG | GERMANY |

ERYHEXAL FORTE SAFT | GRANULES FOR SUSPENSION | 400MG /5ML | HEXAL AG | GERMANY |

ERYHEXAL SAFT | GRANULES FOR SUSPENSION | 235MG/5ML | HEXAL AG | GERMANY |

ERYTHRO 125 GRANULES | GRANULES FOR SUSPENSION | 125MG/5ML | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD | MALAYSIA |

ERYTHRO 125 GRANULES | GRANULES F/ORAL SUSP. | 125MG/5ML | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD. | MALAYSIA |

ERYTHRO-250 TABLET | TABLET | 250MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN.BHD | MALAYSIA |

ERYTHROCIN | LYOPHILIZED POWDER F/INJ. | 1G | ABBOTT FRANCE | FRANCE |

ERYTHROCIN 250MG TABLETS | COATED TABLETS | 250MG | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ERYTHROCIN LACTOBIONATE 1G VIAL | POWDER FOR IV INFUSION | 1G | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ERYTHROMYCIN (ERYTHRO-TEVA) TABLETS | TABLET | 250MG | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

ERYTHROMYCIN INJECTION VIAL | POWDER FOR INJECTION | 1G/VIAL | F.H. FAULDING & CO. LTD. (T/A DAVID BULL LABS) | UNITED KINGDOM |

ERYTHROMYCIN STEARATE | TABLET | 250MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

ERYTHROMYCIN STEARATE TABS ESTYMICIN | FILM COATED TABLET | 250MG | TABLETS (INDIA) LIMITED | INDIA |

ERYTHROPED PI 125MG/5ML | GRANULES FOR ORAL SOL. | 125MG/5ML | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ESELAN | ENTERIC CAPSULE | 20MG | ANFARM HELLAS S.A. | GREECE |

ESKORNADE SPANSULE CAPSULES | MODIFIED RELEASE CAPSULE | N/A | SMITHKLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ESKORNADE SYRUP | ORAL SOLUTION | N/A | SMITHKLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ESMERON 100MG=10ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | ORGANON TEKNIKA B.V. (PART OF AKZO NOBEL) | NETHERLANDS |

ESMERON 250MG=25ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | ORGANON TEKNIKA B.V. (PART OF AKZO NOBEL) | NETHERLANDS |

ESMERON 50MG=5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | ORGANON TEKNIKA B.V. (PART OF AKZO NOBEL) | NETHERLANDS |

ESONIDE | CREAM | 0.025%W/W | KLEVA LIMITED | GREECE |

ESONIDE | METER DOSE NASAL SPRAY | 50MCG/DOSE | KLEVA LIMITED | GREECE |

ESONIDE | METER DOSE NASAL SPRAY | 100MCG/DOSE | KLEVA LIMITED | GREECE |

ESTRACOMB TTS | TRANSDERMAL PATCH | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

ESTRACOMB TTS | TRANSDERMAL PATCHES | N/A | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. SPAIN | SPAIN |

ESTRADERM TTS | TRANSDERMAL PATCH | 2MG | NOVARTIS PHARMA S.P.A. | ITALY |

ESTRADERM TTS | TRANSDERMAL PATCHES | 4MG | NOVARTIS PHARMA S.P.A. | ITALY |

ESTRADERM TTS 100 | TRANSDERMAL PATCH | 8MG/20CM(2) | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

ESTRADERM TTS 25 | TRANSDERMAL PATCH | 2MG/5CM(2) | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

ESTRADERM TTS 50 | TRANSDERMAL PATCH | 4MG/10CM(2) | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

ESTREVA | TRANSDERMAL GEL | 0.1G/100G | LABORATOIRE THERMAX | FRANCE |

ESTROFEM — 28 TABLETS | TABLET | 2MG | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

ESTROFEM FORTE 28 -TABLETS | TABLET | 4MG | NOVO NORDISK | DENMARK |

ETHAMBUTOL | TABLETS | 400MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

ETHAMBUTOL HCL | TABLET | 400MG | MACLEODS | INDIA |

ETHANOLAMINE OLEATE BP | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ETHOMID | TABLET | 250MG | MACLEODS | INDIA |

ETHRANE | SOLN F/INHALATION | 99G/100ML | ABBOTT S.P.A | ITALY |

ETHYL CHLORIDE "DR. HENNING" | SPRAY LIQUID | N/A | DR. GEORG FRIEDRICH HENNING | GERMANY |

ETILTOX | TABLETS | 200MG | A.F.O.M. MEDICAL SPA | ITALY |

ETINILESTRADIOLO AMSA | TABLETS | 0.01MG | A.M.S.A. S.R.L. | ITALY |

ETOMIDATE LIPURO | EMULSION FOR IV INJECTION | 20MG/10ML | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

ETOPOS | INJECTABLE SOLUTION | SEE REMARKS | LEMERY S.A. DE C.V. | MEXICO |

ETOPOSIDE INJECTION VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/5ML | PHARMACIA (PERTH) PTY LIMITED | AUSTRALIA |

ETOPOSIDE MERCK 20MG/ML | SOLUTION FOR PERFUSION | 20MG/ML | MERCK GENERIQUES | FRANCE |

ETOPOSIDE PHARMACIA | CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION | 20MG/ML | PHARMACIA OY | FINLAND |

ETOPOSIDE PIERRE FABRE 100MG/5ML | INJ. SOL. FOR I.V. INF. | 100MG/5ML | PIERRE FABRE MEDICAMENT | FRANCE |

ETOPUL | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG | KOREA UNITED PHARM. INC. | KOREA REPUBLIC |

ETOSID | CAPSULES | 50MG | CIPLA LTD | INDIA |

ETOSID | CAPSULE | 50 MG | CIPLA LTD | INDIA |

EUCARBON | TABLETS | N/A | F.TRENKA CHEM-PHARM FABRIK G.M.B.H | AUSTRIA |

EUCYCLINE | SYRUP | 1MG/5ML | DEMO ABEE | GREECE |

EUGLUCON | TABLET | 5MG | ROCHE | PAKISTAN |

EUGLUCON | TABLET | 5MG | BOEHRINGER-INGELHEIM | PAKISTAN |

EUGLUCON 5MG | TABLET | 5MG | HOFFMANN-LA ROCHE AG | GERMANY |

EULEXIN TABLETS | TABLETS | 250MG | SCHERING-PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

EUMOVATE CREAM | CREAM | 0.05% W/W | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

EUMOVATE CREAM | CREAM | 0.05%W/W | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

EUMOVATE ECZEMA AND DERMATITIS CREAM | CREAM | 0.005% | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

EUMOVATE OINTMENT | OINTMENT | 0.05% W/W | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

EUPEN | CAPSULE | 500MG | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

EUPEN BRONQUIAL | CAPSULE | N/A | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

EUPEN DROPS | ORAL SUSPENSION | 100MG/ML | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

EUPEN SACHETS 250MG | GRANULES | 250MG | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

EURAX | CREAM | 100MG/G | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

EURAX | LOTION | 100MG/G | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

EUROCEFIX | CAPSULES | 500MG | FARMA UNO SRL | ITALY |

EUROCEFIX | ORAL SUSPENSION | 250MG/5ML | FARMA UNO SRL | ITALY |

EVISTA | FILM COATED TABLETS | 60MG | ELI LILLY NEDERLAND B.V. | NETHERLANDS |

EVOREL 100 | TRANSDERMAL PATCH | 100MCG/24 | JANSSEN-CILAG LIMITED | SWITZERLAND |

EVOREL 50 | TRANSDERMAL PATCH | 50MCG/24 | JANSSEN-CILAG LIMITED | SWITZERLAND |

EVOREL 75 | TRANSDERMAL PATCH | 75MCG/24 | JANSSEN-CILAG LIMITED | SWITZERLAND |

EXACYL 0.5MG/5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5MG/5ML | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

EXELON | ORAL SOLUTION | 2MG/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

EXELON | ORAL SOLUTION | 2MG/ML | NOVARTIS EUROPHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

EXELON | HARD GELATIN CAPSULE | NA | NOVARTIS PHARMA SCHWIEZ AG | SWITZERLAND |

EXELON | HARD CAPSULES | 1.5MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

EXELON | HARD CAPSULES | 3MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

EXELON | HARD CAPSULES | 4.5MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

EXELON | HARD CAPSULES | 6MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

EXELON 0.5MG | CAPSULES | 0.5MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

EXELON 1.5MG | CAPSULES | 1.5MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

EXELON 1MG | CAPSULES | 1MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

EXELON 3MG | CAPSULES | 3MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

EXELON 4.5MG | CAPSULES | 4.5MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

EXELON 6MG | CAPSULES | 6MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

EXOLIT 4MG/5ML | ELIXIR | 4MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

EXOLIT 8MG | TABLET | 8MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

EXOSURF NEONATAL | POWDER FOR INJECTION | 108MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

EXPECTORAN | SYRUP | N/A | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

EXPECTORAN WITH CODEIN | SYRUP | N/A | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

EXPULIN CHILDREN'S COUGH LINCTUS | ORAL SOLUTION (SUGAR FREE | N/A | MONMOUTH PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

EXPULIN COUGH LINCTUS SUGAR FREE | ORAL SOLUTION | N/A | MONMOUTH PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

EXPULIN DECONGESTANT- BABIES AND CHILDREN | ORAL SOLUTION | N/A | MONMOUTH PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

EXPUTEX | ORAL LIQUID | 250MG/5ML | MONMOUTH PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

EXTRA STRENGTH COLD MED NIGHTTIME RELIEF | TABLET | N/A | STANLEY PHARMACEUTICALS LTD | CANADA |

EXTRA STRENGTH COLD MEDI. DAYTIME RELIEF | TABLET | N/A | STANLEY PHARMACEUTICALS LTD | CANADA |

EXTRAFER | ORAL SOLUTION | 113.5MG/10ML | SO.SE.PHARM S.R.L. SOC. DI SERVIZ. PER L'INDUS. FARM. ED AFF | ITALY |

EXTRANEAL (ICODEXTRIN 7.5%) | SOL F/INTRAPERITONEAL ADM | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

EZIPOL | ENTERIC COATED CAPSULES | 20MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

FADOL | POWDER FOR INJ. OLUTION | 100MG/250MG/500 | LEMERY S.A. DE C.V. | MEXICO |

FALICARD I.V. | INJECTION SOLUTION | 5MG/2ML | ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH | GERMANY |

FAM-LAX PHENOLPHTHALEIN | TABLETS | N/A | TORBET LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FAM-LAX SENNA LAXATIVE | TABLETS | N/A | MODERN HEALTH PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

FAMO | FILM COATED TABLETS | 40MG | CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD. | ISRAEL |

FAMO 40 | FILM COATED TABLET | 40MG | CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

FAMODAR | TABLET | 40MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

FAMVIR | TABLETS | 125MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

FAMVIR | TABLETS | 250MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

FAMVIR | TABLETS | 125MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

FAMVIR | TABLETS | 250MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

FAMVIR 125MG TABLET | COATED TABLET | 125MG | SMITHKLINE BEECHAM PLC | UNITED KINGDOM |

FAMVIR TABLETS 125 MG | FILM-COATED TABLETS | 125 MG | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

FAMVIR TABLETS 250 MG | FILM-COATED TABLETS | 250 MG | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

FAMVIR TABLETS 250MG | COATED TABLET | 250MG | SMITHKLINE BEECHAM PLC | UNITED KINGDOM |

FARMORUBICINA | POWDER FOR INJECTION | 10MG/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

FARMORUBICINA | POWDER FOR INJECTION | 50MG/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

FARMORUBICINA | POWDER AND SOLVENT F/SOLN F/INJ. | N/A | PHARMACIA ITALIA S.P.A | ITALY |

FARMORUBICINA | SOLUTION FOR IV INFUSION | 10MG/5ML | PHARMACIA ITALIA S.P.A | ITALY |

FARMORUBICINA | SOLUTION FOR IV INFUSION | 50MG/25ML | PHARMACIA ITALIA S.P.A | ITALY |

FARMORUBICINA | POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION | 50MG | PHARMACIA ITALIA SPA | ITALY |

FARVIRAN | VAGINAL DOUCHE, SOLUTION | 3.3G/100ML | FARMIGEA SPA | ITALY |

FASIGYN | TABLET | 500MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

FAST | POWDER | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

FASTUM | GEL | 2.5G/100G | A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. | ITALY |

FASTUM, TUBO CON DISPENSER | GEL | 2.5% | A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. | ITALY |

FAVE DI FUCA | TABLETS | N/A | ROCHE S.P.A. | ITALY |

FAVERIN 100 | TABLET | 100MG | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

FAVERIN 50 | TABLET | 50MG | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

FEFOL SPANSULE | SUSTAINED RELEASE CAPSULE | N/A | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

FEFOL SPANSULE CAPSULE | MODIFIED RELEASE CAPSULE | N/A | SMITHKLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FEFOL Z SPANSULE CAPSULES | MODIFIED RELEASE CAPSULE | N/A | SMITHKLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FEIBA S-TIM 4 FAKTOR VIII INHIBITOR | DRY SUBS IN VIAL + SOLV. | 500U/20ML | BAXTER AG | AUSTRIA |

FELDENE | CAPSULE | 20MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

FELDENE | CAPSULES | 10MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

FELDENE | TOPICAL GEL | N/A | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

FELDENE | TABLETS | 20MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

FELDENE | TABLETS | 20MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

FELDENE | CAPSULE | 20MG | PFIZER | PAKISTAN |

FELDENE | GEL | 5MG/G | PFIZER | PAKISTAN |

FELDENE 0.5% GEL | GEL | N/A | PFIZER SA | BELGIUM |

FELDENE 20MG | DISPERSIBLE TABLET | 20MG | PFIZER | PAKISTAN |

FEMARA | TABLETS | 2.5MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

FEMARA | COATED TABLET | 2.5 MG | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

FEMINAX | TABLET | SEE REMARKS | ROCHE PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

FEMOSTON 1/10 | TABLET | N/A | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

FEMOSTON 2/10 | TABLET | N/A | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

FEMOSTON 2/20 | TABLET | N/A | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

FEMOSTON CONTI | TABLET | N/A | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

FEMULEN | TABLETS | 0.5MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

FEMULEN | TABLETS | 0.5MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

FENADOL | SOLUTION FOR INJECTION | 75MG/3ML | PROGE FARM S.R.L. | ITALY |

FENADOL | SUPPOSITORY | 100MG | PROGE FARM S.R.L. | ITALY |

FENADOL "RETARD" | COMPRESSE | 100MG | PROGE FARM S.R.L | ITALY |

FENADOL 5 FIALE 75MG/3ML | FIALE | 75MG / 3ML | PFOGE FARM S.R.L | ITALY |

FENADOL RETARD | SLOW RELEASE TABLET | 100MG | PROGE FARM S.R.L. | ITALY |

FENAMIDE | TABLETS | 50MG | FARMIGEA SPA | ITALY |

FENAMON 10MG | CAPSULE | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

FENAMON 10MG | TABLET | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

FENAMON S.R. 20MG | TABLET | 20MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

FENAZIL | CREAM | 2% | LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L | ITALY |

FENBID | GEL | 5% W/W | GOLDSHIELD GROUP PLS | UNITED KINGDOM |

FENBID SPANSULE | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 300MG | GOLDSHIELD GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

FENBID SPANSULE CAPSULES | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 300MG | MENLEY & JAMES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FENBUFEN | CAPSULES | 300MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FENBUFEN | TABLETS | 300MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FENBUFEN | TABLETS | 450MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FENBUFEN 450MG TABLETS | COATED TABLET | 450MG | SANOFI WINTHROP LIMITED T/A STERWIN MEDICINES | UNITED KINGDOM |

FENBUFEN TABLETS 300MG | TABLET | 300MG | SANOFI WINTHROP LIMITED T/A STERWIN MEDICINES | UNITED KINGDOM |

FENESTIL | PROLONGED RELEASE CAPSULE | 4MG | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

FENISTIL | GEL | 1MG/G | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

FENISTIL | DROPS | 1MG/ML | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

FENISTIL | SYRUP | 0.5MG/5ML | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

FENNINGS CHILDREN'S COOLING POWDER | ORAL POWDER | 50MG | ANGLIAN PHARMA PLC | UNITED KINGDOM |

FENTANYL CITRATE | SOLUTION FOR INJECTION | 0.05MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

FENTANYL CITRATE | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG//PER 2ML | ANITGEN PHARMACEUTICALS LTD | IRELAND |

FENTANYL CITRATE | SOLUTION FOR INJECTION | 500MC/10ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS | IRELAND |

FENTANYL CITRATE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTIONS | 100MCG/2ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

FENTANYL CITRATE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 500MCG/10ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

FENTANYL-JANSSEN 0.05MG/ML 10ML AMP | AMPOULE | 0.05MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

FENTANYL-JANSSEN 0.05MG/ML 2ML AMP | AMPOULE | 0.05MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V | BELGIUM |

FENULIN TABLETS | TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FERR. PHOS. 6X NEW ERA BIOCHEMIC NO.4 | TISSUE SALTS TABLETS NO.4 | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FERROGRAD | MODIFIED RELEASE TABLETS | 325MG | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FERROGRAD FOLIC | MODIFIED RELEASE TABLETS | N/A | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FERROGRADUMET | MODIFIED RELEASE TABLETS | 325MG | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FERROGYN 80MG | EFFERVESCENT TABLETS | 80MG | SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA | ITALY |

FERRONAL | TABLETS | 300MG | CTS CHEMICAL INDUSTRIES | ISRAEL |

FERRONAL TABLETS | TABLET | 300MG | CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

FERROUS FUMARATE 200 | TABLETS | 200MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

FERROUS GLUCONATE 30MG | TABLET | 300MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

FERROUS SULPHATE TABLETS BP 200MG | COATED TABLET | 200MG | RANBAXY IRELAND LIMITED | IRELAND |

FIBERCON | CAPLETS | 500MG | LEDERLE PHARMACEUTICAL DIVISION OF AMERICA CYANAMID CO. | UNITED STATES OF AMERICA |

FIBER-CON CAPLETS | CAPLETS | NS | WYETH CONSUMER HEALTHCARE | UNITED STATES OF AMERICA |

FIBRA 3 | PWD FOR ORAL RECONSTITUTI | N/A | BIODES, S.L. | SPAIN |

FIERY JACK CREAM | CREAM | N/A | RUDGE ROBERTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

FILAIR 100 INHALER | AEROSOL | 100MCG/ACTUAT. | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FILAIR 50 INHALER | AEROSOL | 50MCG/ACTUAT. | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FILAIR FORTE INHALER | AEROSOL | 250MCG/ACTUAT. | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FILICINE | TABLET | 5MG | ADELCO-CHROMATOURGIA ATHINON E.COLOCOTRONIS BROS S.A. | GREECE |

FINCAR | TABLETS | 5MG | CIPLA LTD | INDIA |

FLAGENTYL 500MG | TABLETS | 500MG | SPECIA LABORATORIES | FRANCE |

FLAGYL | TABLET | 400MG | RHONE POULENC RORER | PAKISTAN |

FLAGYL | TABLET | 200MG | RHONE POULENC RORER | PAKISTAN |

FLAGYL | FILM COATED TABLET | 200MG | RHONE-POULENC-RORER | PAKISTAN |

FLAGYL | FILM COATED TABLET | 400MG | RHONE-POULENC-RORER | PAKISTAN |

FLAGYL | SUPPOSITORIES | 500MG | HAWGREEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLAGYL INJECTION 0.5% W/V (100ML) | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5% W/V | MAY & BAKER LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLAGYL S | SUSPENSION | N/A | HAWGREEN LIMITED(IRELAND) | UNITED KINGDOM |

FLAGYL S SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 200MG/5ML | HAWGREEN LIMITED | IRELAND |

FLAGYL TABLETS 200MG | FILM COATED TABLET | 200MG | HAWGREEN LIMITED | IRELAND |

FLAGYL TABLETS 400MG | TABLET | 400MG | HAWGREEN LIMITED | IRELAND |

FLAMAZINE 1% | CREAM | 1%W/W | SMITH & NEPHEW PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLAREX | OPHTHALMIC SOLUTION | 1MG/ML | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

FLEET ADULT GLYCERIN SUPPOSITORIES | SUPPOSITORIES | 2G/SUPPOSITORY | C.B. FLEET COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

FLEET BABYLAX LIQ. GLYCERIN SUPP. | LIQUID GLYCERIN SUPP. | 2.3G/2.3ML | C.B. FLEET COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

FLEET CHILD GLYCERIN SUPPOSITORIES | SUPPOSITORIES | 1G/SUPPOSITORY | C.B. FLEET COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

FLEET PHOSPHO-SODA ORAL SOLUTION | ORAL SOLUTION | N/A | E C DE WITT & CO LTD | UNITED KINGDOM |

FLEET READY TO USE ENEMA | RECTAL SOLUTION | N/A | E C DE WITT & CO LTD | UNITED KINGDOM |

FLEET READY-TO-USE ENAMA F/CHILDREN | ENEMA | N/A | C.B. FLEET COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

FLEET READY-TO-USE ENEMA | ENEMA | N/A | C.B. FLEET COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

FLEMOXIN DROPS | POWDER FOR SUSPENSION | 100MG/ML | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

FLEMOXIN SOLUTAB 250 | TABLETS | 250MG | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

FLEMOXIN SOLUTAB 500 | TABLETS | 500MG | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

FLEMOXIN SUSPENSION | POWDER FOR SUSPENSION | 125MG/5ML | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

FLEMOXIN SUSPENSION FORTE | POWDER FOR SUSPENSION | 250MG/5ML | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

FLETCHERS' ARACHIS OIL RETENTION ENEMA | LIQUID EVACUATION ENEMA | 130ML | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLETCHERS' ENEMETTE | LIQUID ENEMA SINGLE DOSE | N/A | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLETCHERS' PHOSPHATE ENEMA | LIQUID EVACUATION ENEMA | N/A | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLEXIN-25 CONTINUS TABLETS | MODIFIED RELEASE TABLET | 25MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLEXIN-50 CONTINUS TABLETS | MODIFIED RELEASE TABLET | 50MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLEXIN-75 CONTINUS TABLETS | MODIFIED RELEASE TABLETS | 75MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLIXONASE | AQUEOUS NASAL SPRAY | N/A | ALLEN & HANDBURY'S LIMITED UK | IRELAND |

FLIXONASE NASULE DROPS | NASAL DROPS | 400MCG | GLAXO WELLCOME AUSTRALIA LTD | AUSTRALIA |

FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY | NASAL SPRAY | 0.05% W/W | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY | NASAL SPRAY | 0.05%W/W | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY | NASAL SPRAY SUSPENSION | 50MCG | GLAXO WELLCOME S.A.-SPAIN | SPAIN |

FLIXONASE NASULE DROPS | NASAL DROPS | 1MG/ML | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE ACCUHALER | INHALATION POWDER | 50MCG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE ACCUHALER | INHALATION POWDER | 100MCG/DOSE | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE ACCUHALER 250MCG | INHALATION POWDER | 250MCG/BLISTER | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE ACCUHALER 50MCG | INHALATION POWDER | 50MCG/BLISTER | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE DISKUS | INHALATION POWDER | 100MCG | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANDBURYS | FRANCE |

FLIXOTIDE DISKUS | POWDER F/ORAL INHALATION | 50UG/DOSE | LABORATOIRE GLAXO WELLCOME | FRANCE |

FLIXOTIDE DISKUS | POWDER F/ORAL INHALATION | 100UG/DOSE | LABORATOIRE GLAXO WELLCOME | FRANCE |

FLIXOTIDE DISKUS | POWDER F/ORAL INHALATION | 250UG/DOSE | LABORATOIRES GLAXO WELLCOME | FRANCE |

FLIXOTIDE DISKUS | INHALATION POWDER | 250MCG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | FRANCE |

FLIXOTIDE DISKUS | INHALTION POWDER | 100MCG | ALLEN AND HANBURY'S LTD -UK | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE DISKUS | INHALTION POWDER | 250 MCG | ALLEN AND HANBURY'S LTD — UK | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE DISKUS 250MCG | INHALATION POWDER | 250MCG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE DISKUS 50MCG | INHALATION POWDER | 50MCG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE DISKUS 50MCG | INHALATION POWDER | 50MCG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | FRANCE |

FLIXOTIDE EVOHALER | AEROSOL | 125UG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE EVOHALER | AEROSOL | 250UG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE EVOHALER | AEROSOL | 50MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE EVOHALER | PRESSURISED INHALATION SUSPENSION | 250MCG/AC | ALLEN & HANDBURY'S LIMITED | IRELAND |

FLIXOTIDE EVOHALER 50MCG | AEROSOL | 50MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE INHALER | AEROSOL | 125MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE INHALER | AEROSOL | 250MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE INHALER 125 MICROGRAMS | AEROSOL | 125MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE INHALER 250 MICROGRAMS | AEROSOL | 250MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE INHALER 50 | AEROSOL | 50MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE INHALER 50 MICROGRAMS | AEROSOL | 50MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE INHALER 50MCG | AEROSOL | 50MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE NEBULES | SUSPENSION FOR INHALATION | 0.5MG/2ML | GLAXO WELLCOME AUSTRALIA LTD | AUSTRALIA |

FLIXOTIDE NEBULES | SUSPENSION FOR INHALATION | 2MG/2ML | GLAXO WELLCOME AUSTRALIA LTD | AUSTRALIA |

FLIXOTIDE NEBULES | INHALATION SUSPENSION | 0.5MG/2ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE NEBULES | INHALATION SUSPENSION | 2MG/2ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE NEBULES 0.5MG/2ML | INHALATION SUSPENSION | 0.5MG/2ML | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE NEBULES 2MG/2ML | INHALATION SUSPENSION | 2MG/2ML | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

FLODOL | CAPSULES | 20MG | FARMA UNO SRL | ITALY |

FLODOL 1% | GEL | 1%W/W | FARMA UNO SRL | ITALY |

FLOGOFENAC | GEL | 1%W/W | ECOBI FARMACEUTICI S.A.S | ITALY |

FLOGOFENAC | SUPPOSITORIES | 100MG | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | ITALY |

FLOGOFENAC | SOLUTION FOR INJECTION | 75MG/3ML | FARMACEUTICI ECOBI SAS | ITALY |

FLOGOFENAC RETARD | CAPSULE | 100MG | FARMACEUTICI ECOBI SAS | ITALY |

FLOGOPROFEN | GEL | 5G/100G | CHIESI WASSERMANN S.A. | SPAIN |

FLOGOPROFEN | SOLUTION | 5G/100ML | CHIESI WASSERMANN S.A. | SPAIN |

FLOGOPROFEN | SOLUTION | 5G/100ML | CHIESI ESPANA S.A. | SPAIN |

FLOGOPROFEN GEL | GEL | 5G/100G | CHIESI ESPANA S.A. | SPAIN |

FLOLAN | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5MG/2ML | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

FLOLAN | POW AND SOL F/IV INF. | 0.5MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

FLOMIST | SPRAY | N/A | CIPLA LTD | INDIA |

FLONITAL | CAPSULE | 20MG | ANFARM HELLAS S.A. | GREECE |

FLORINEF | TABLETS | 0.1MG | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

FLOXAPEN CAPSULES 250MG | CAPSULE | 250MG | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

FLOXAPEN CAPSULES 500MG | CAPSULE | 500MG | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

FLOXAPEN SYRUP | POWDER FOR ORAL SOLUTION | 250MG/5ML | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

FLOXAPEN SYRUP | POWDER F/SOL F/INJECTIONI | 125MG/5ML | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

FLOXAPEN SYRUP 125MG/5ML | POWDER FOR ORAL SOLUTION | 125MG/5ML | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

FLOXAPEN VIALS FOR INJECTION 250MG | POWDER FOR INJECTION | 250MG | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

FLU RELIEF CAPSULES WITH DECONGESTANT | CAPSULE | N/A | GALPHARM HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLUANXOL | TABLET | 0.5MG | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

FLUANXOL DEPOT INJECTION 100MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/ML | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

FLUANXOL DEPOT INJECTION 20MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/ML | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

FLUARIX (INFLUENZA SPLIT VACCINE) | SUSP. FOR IM/SC INJECTION | N/A | SACHSISCHES SERUMWERK DRESDEN (SMITHKLINE BEECHAM PHARMA) | GERMANY |

FLUARIX INFLUENZA SPLIT VACCINE | SUSPENSION F IM SC INJ. | NA | SACHSISCHES SERUMWERK DRESDEN | GERMANY |

FLUCLOXACILLIN | ORAL ELIXIR | 125MG/5ML | KENT PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLUCLOXACILLIN | CAPSULES | 250MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLUCLOXACILLIN | CAPSULES | 500MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLUCLOXACILLIN | ELIXIR | 125MG/5ML | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLUCLOXACILLIN CAPSULES B.P. | CAPSULES | 250MG | ATHLONE LABORATORIES LIMITED | IRELAND |

FLUCORAL 150MG CAPSULES | CAPSULES | 150MG | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

FLUCOZAL 100 | CAPSULES | 100MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

FLUCOZAL 150 | CAPSULE | 150MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

FLUCOZAL 200 | CAPSULES | 200MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

FLUCOZAL 50 | CAPSULES | 50MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

FLUDARA | POWDER FOR INJECTION | 50MG | SCHERING AG | GERMANY |

FLUDARA ORAL | FILM COATED TABLET | 10MG | SCHERING HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLUDITEC 5% EXPECTORANT, SYRUP F/ADULTS | ORAL SUSPENSION | 5% | INNOTECH INTERNATIONAL | FRANCE |

FLUIFORT | SYRUP | N/A | DOMPE FARMACEUTICI | ITALY |

FLUMETOL | EYE DROPS | N/A | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

FLUMETOL 'ANTIBIOTICO' | EYE DROPS, POWD.+SOLVENT | N/A | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

FLUMETOL 'SEMPLICE' | EYE DROPS | 0.2% W/V | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

FLUNIL-10 | CAPSULES | 10MG | INTAS PHARMACEUTICALS LIMITED | INDIA |

FLUNIL-10 | 10MG | CAPSULES | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

FLUNIL-20 | CAPSULE | 20MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

FLUNIL-20 | CAPSULES | 20MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

FLUOCIM | CAPSULES | 20MG | CIMEX AG | SWITZERLAND |

FLUORESCEIN SODIUM 2% | EYE DROPS | 2% | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLUORESCEINE 10% | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

FLUORESCEINE SODIQUE FAURE | SOLUTION FOR INJECTION | 10% W/V | CIBA VISION OPHTHALMICS | FRANCE |

FLUORETS | OPHTHALMIC STRIPS | 1MG/STRIP | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

FLUORORINIL | NASAL SPRAY, SUSPENSION | N/A | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

FLUOROURACIL INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 25MG/ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

FLUOROURACIL INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

FLUOROURACIL INJECTION VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG/10ML | F.H. FAULDING & CO. LTD. (T/A DAVID BULL LABS) | UNITED KINGDOM |

FLUOTHANE | LIQUID FOR INHALATION | 0.01% W/W | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLUOTHANE | CONCENTRATE FOR INH. SOL. | 100% W/W | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLUOXETIN DELTA 10MG CAPSULES | CAPSULES | | DELTA HF — ICELAND | ICELAND |

FLUOXETIN DELTA 20 MG | CAPSULE | 20MG | DELTA HF | ICELAND |

FLUPHENAZINE DECANOATE | SOLUTION FOR INJECTION | 25MG/1ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

FLUPHENAZINE DECANOATE INJ. BP 100MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

FLUPHENAZINE DECANOATE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 25MG/1ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

FLUPHENAZINE DECANOATE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/1ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

FLUPHENAZINE DECANOATE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/1ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

FLUSEMINAL | F.C. TABLET | 400MG | ANFARM HELLAS S.A. | GREECE |

FLUSENIL | CAPSULE | 50MG | ANFARM HELLAS S.A. | GREECE |

FLUSENIL | CAPSULE | 150MG | ANFARM HELLAS S.A. | GREECE |

FLUSOLV | SOLUTION FOR INJECTION | 12500IU/0.5ML | FARMACEUTICI ECOBI SAS | ITALY |

FLUTAMIDA | TABLETS | 250MG | LEMERY S.A. | MEXICO |

FLUTAMIDE TAB 250MG | TABLET | 250MG | PHARMASCIENCE INC. | CANADA |

FLUTAMIDE TABLETS 250MG | TABLET | 250MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLUTAN 250MG | TABLET | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

FLUVIRAL S/F SUS IM | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | BIOCHEM VACCINES INC. | CANADA |

FLUVOXAMINE | TABLETS | 100MG | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLUVOXAMINE TABLETS BP 100MG | TABLET | 100MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

FLUXIL 20 | CAPSULES | 20MG | AEGIS LTD, | CYPRUS |

FLUZOLE 50MG 7 CAPSULE | CAPSULE | 50MG | BIOFARMA ILAC SAN.VE TIC.A.S. | TURKEY |

FML LIQUIFILM | STERILE OPHTHAL. SUSPEN. | 1MG/ML | ALLERGAN PHARMACEUTICALS (IRELAND) LTD., INC. | IRELAND |

FOBAN | OINTMENT | 2% W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

FOBAN | CREAM | 2% W/W | HOE PHARMCEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

FOBAN | CREAM | 2% W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

FOBAN | OINTMENT | 2% W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

FOBAN CREAM | CREAM | 2%W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

FOBAN OINTMENT | OINTMENT | 2% W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

FOBANCORT | OINTMENT | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

FOBANCORT | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

FOBANCORT | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

FOBANCORT | OINTMENT | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

FOBANCORT OINTMENT | OINTMENT | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

FOLIC ACID | TABLETS | 5MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

FOLIC ACID | TABLETS | 5MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

FOLIC ACID BP 5MG | TABLET | 5MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

FOLIC ACID TABLETS | TABLET | 5MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD | MALAYSIA |

FOLIC ACID TABLETS BP 5MG | TABLETS | 5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

FOLIC ACID TABLETS BP 5MG | TABLET | 5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

FOLIFER | PROLONGED RELEASE TABLET | NA | LABORATORIOS BIAL — PORTELA & CA, S.A. | PORTUGAL |

FOLIFER | PROLONGED RELEASE TABLET | NA | LABORATORIOS BIAL — PORTELA & CA, S.A. | PORTUGAL |

FORADIL | POWDER CAPS. FOR INHAL. | 12MCG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

FORADIL | POWDER FOR INHALATION | 12MCG | NOVARTIS PHARMA S.P.A. | ITALY |

FORAL | LOZENGE | N/A | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

FORANE | CONC. FOR INHALATION SOL. | 99.9% W/W | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FORCEVAL CAPSULES | CAPSULE | N/A | UNIGREG LIMITED | UNITED KINGDOM |

FORCEVAL JUNIOR CAPSULES | CAPSULE | N/A | UNIGREG LIMITED | UNITED KINGDOM |

FORCEVAL PROTEIN POWDER | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | UNIGREG LIMITED | UNITED KINGDOM |

FORCID SOLUTAB | TABLETS | 125/31,25 | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

FORCID SOLUTAB | TABLETS | 250/62,50 | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

FORCID SOLUTAB | TABLETS | 375/93,75 | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

FORCID SOLUTAB | TABLETS | 500/125 | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

FORECOX | TABLETS | N/A | MALCEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

FORECOX-TRAC | TABLET | N/A | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

FORMOMICIN | OPTHALMIC DROPS | N/A | FARMIGEA SPA | ITALY |

FORMOMICIN | OPHTHALMIC OINTMENT | N/A | FARMIGEA SPA | ITALY |

FORSEF 1G IM | POWDER F/SOLUTION F/INJ | 1G | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S | TURKEY |

FORSEF 1G IV | POWDER F/SOLUTION F/INJ | 1G | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

FORTOVASE | CAPSULE | 200MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

FORTRAL CAPSULES 50MG | CAPSULE | 50MG | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

FORTRAL INJECTION 30MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 3.947% W/V | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

FORTUM 1G/3ML | POWDER AND SOL FOR INJ. | 1164MG | GLAXOSMITHKLINE S.P.A | ITALY |

FORTUM 500MG/1.5ML | POWDER AND SOL FOR INJ. | 582MG | GLAXOSMITHKLINE S.P.A | ITALY |

FORTUM FOR INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 1G | GLAXO OPERATIONS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

FORTUM FOR INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 500MG | GLAXO OPERATIONS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

FORTUM INJECTION 1G | POWDER FOR INJECTION | 1G | GLAXO OPERATIONS UK LTD | UNITED KINGDOM |

FORTUM INJECTION 250MG | POWDER FOR INJECTION | 250MG | GLAXO OPERATIONS UK LTD | UNITED KINGDOM |

FORTUM INJECTION 2G | POWDER FOR INJECTION | 2G | GLAXO OPERATIONS | UNITED KINGDOM |

FORTUM INJECTION 500MG | POWDER FOR INJECTION | 500MG | GLAXO OPERATIONS UK LTD | UNITED KINGDOM |

FORTZAAR 100/25MG | TABLETS | 100/25MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

FOSAMAX 10MG | TABLET | 10MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

FOSAMAX, ONCE WEEKLY | TABLETS | 70MG | MERCK SHARP & DOHME LTD. | UNITED KINGDOM |

FRAGMIN | SOLUTION FOR INJECTION | 25,000IU | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

FRAGMIN | SOLUTION FOR INJECTION | 2500IU/ML | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

FRAGMIN | SOLUTION FOR INJECTION | 10000IU/1ML | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

FRAGMIN | SOLUTION FOR INJECTION | 2500IU/ML | PHARMACIA NV/SA | BELGIUM |

FRAGMIN | SOLUTION FOR INJECTION | 12 500IU/ML | PHARMACIA SVERIGE AB | SWEDEN |

FRAGMIN | SOLUTION FOR INJECTION | 7500IU/0.3ML | PHARMACIA NV/SA | BELGIUM |

FRAGMIN 2500IU (ANTI-XA)/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 2500IU/ML | PHARMACIA NV/SA | BELGIUM |

FRAGMIN 2500IU/0.2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 2500IU/02ML | PHARMACIA NV/SA | BELGIUM |

FRAGMIN 5000IU/0.2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 5000IU/0.2ML | PHARMACIA NV/SA | BELGIUM |

FRAXIPARINE 2850 UI AXA/0.3ML | SOLUTION FOR INJECTION | 2850 IU/0.3ML | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

FRAXIPARINE 3800 IU AXA/0.4ML | INJ. SOLUTION | 3800IU | SANOFI SYNTHALABO FRANCE | FRANCE |

FRAXIPARINE 5700 UI AXA/0.6ML | SOLUTION FOR INJECTION | 5700 IU/0.6ML | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

FRAXIPARINE 7600 UI/AXA/0.8ML | SOLUTION FOR INJECTION | 7600 IU/0.8ML | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

FRAXIPARINE FORTE | INJECTABLE SOLUTION (PFS) | 11400 IU/0.6ML | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

FRAXIPARINE FORTE | INJECTABLE SOLUTION (PFS) | 15200 IU/0.8ML | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

FRAXIPARINE FORTE | INJECTABLE SOLUTION (PFS) | 19000IU/1ML | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

FRIARS BALSAM BP | TOPICAL SOLUTION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

FROMILID | FILM-COATED TABLET | 250MG | KRKA, D.D., NOVO MESTO | SLOVENIA |

FROXIME | TABLETS | 250MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

FROXIME | SUSPENSION | 125MG/5ML | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT | JORDAN |

FRU-CO | TABLETS | N/A | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FRUMIL | TABLET | N/A | HELIOS HEALTHCARE LIMITED | GREECE |

FRUMIL | TABLET | N/A | HELIOS HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FRUSEMIDE | TABLET | 40MG | GENERICS (UK) LIMITED — UK | UNITED KINGDOM |

FRUSEMIDE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

FRUSEMIDE BP | TABLET | 40MG | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

FRUSEMIDE INJ MINIJET | AQUEOUS SOLUTION | 10MG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

FRUSEMIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/2ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

FRUSEMIDE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG/25ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LTD | IRELAND |

FRUSEMIDE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/2ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

FRUSEMIDE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG/ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

FRUSEMIDE INJECTION BP MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

FRUSEMIDE TABLET 40MG | TABLET | 40MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD | MALAYSIA |

FRUSEMIDE TABLET BP 40MG AMEDOSIX | TABLET | 40MG | TABLETS (INDIA) LIMITED | INDIA |

FRUSEMIDE TABLETS BP | TABLET | 40MG | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

FRUSEMIDE TABLETS BP 40MG | TABLET | 40MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

FUCICORT | CREAM | N/A | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

FUCICORT | CREAM | N/A | LEO | PAKISTAN |

FUCICORT | CREAM | N/A | LEO | PAKISTAN |

FUCIDIN | SUSPENSION | 50MG/ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

FUCIDIN | CREAM | 20MG/G | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

FUCIDIN | GEL | 20MG/G | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

FUCIDIN | OINTMENT | 20MG/G | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

FUCIDIN | TABLETS | 250MG | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

FUCIDIN | CREAM | N/A | LEO | PAKISTAN |

FUCIDIN | OINTMENT | 20MG/G | LEO | PAKISTAN |

FUCIDIN | CREAM | 20MG/G | LEO | PAKISTAN |

FUCIDIN | OINTMENT | 20MG/G | LEO | PAKISTAN |

FUCIDIN H | CREAM | N/A | LEO LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FUCIDIN H | CREAM | N/A | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

FUCIDIN H CREAM | CREAM | NA | LEO | PAKISTAN |

FUCIDIN I.V. | POWDER FOR INFUSION | N/A | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

FUCIDIN INTERTULLE | GAUZE INPREG. W/OINTMENT | 20MG/100CM2 | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

FUCIDIN INTERTULLE | GAUZE IMP. WITH OINTMENT | 30MG/100CM2 | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

FUCIDIN-H | CREAM | N/A | LEO | PAKISTAN |

FUCITHALMIC | VISCOUS EYE DROPS | 10MG/G | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

FUCITHALMIC | VISCOUS EYE DROPS | 10MG/G | LEO | PAKISTAN |

FUCITHALMIC DROPS | EYE DROPS | 1%W/W | LEO | PAKISTAN |

FUGENTIN | TABLET | N/A | ELPEN S.A. | GREECE |

FUGENTIN | POWD. ORAL SUSPENSION | N/A | ELPEN S.A. | GREECE |

FUGENTIN | POWD. FOR ORAL SUSPENSION | N/A | ELPEN PHARM. CO. INC. | GREECE |

FULCIN | TABLET | 125MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

FULCIN | TABLET | 500MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

FULCIN | ORAL SUSPENSION | 2.5%W/V | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

FULL MARKS LOTION | TOPICAL SOLUTION | 0.2% W/V | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

FUNGILIN | LOZENGES | 10MG | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

FUNGILIN | ORAL TABLETS | 100MG | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

FUNGILIN | ORAL SUSPENSION | 100MG/ML | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

FUNGO POWDER | POWDER | 2% W/W | EGO PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

FUNGO SOLUTION | SOLUTION | 2% W/W | EGO PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

FUNGO SOOTHING BALM | BALM | N/A | EGO PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

FUNGO VAGINAL CREAM | CREAM | 2% W/W | EGO PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

FUNGOCORT | CREAM | N/A | EGO PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

FUNGOTOX | CREAM | 10MG/G | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

FURANTOINA | TABLET | 50MG | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

FUROSEMIDE | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

FUROSEMIDE | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/2ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

FUROSEMIDE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/1ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

FUROSEMIDE/FRUSEMIDE (FUSID) TABLETS | TABLET | 40MG | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

FUROSEMID-SLOVAKOFARMA TABLETS | TABLET | 40 MG | SLOVAKOFARMA A.S. HLOHOVEC | SLOVAK REPUBLIC |

FYBOGEL LEMON | GRANULES FOR ORAL SOLN. | 3.5G | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

FYBOGEL LEMON | GRANULES F/ORAL SOL. | 3.5G | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE(UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

FYBOGEL MEBEVERINE | EFF.GRANULES F/ORAL SUSP. | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

FYBOGEL ORANGE | EFFERVESCENT GRANULES | 3.5G | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

FYBOGEL ORANGE | EFF.GRANULES | 3.5GM | RECKITT BENCKISER HEATHCARE(UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

G.P.O. (4% ALBUMIN) | SOLUTION FOR INFUSION | 40G/L | CLB | NETHERLANDS |

GADIN | TABLETS | 150MG | UNIMED PHARMACEUTICALS INC. | KOREA REPUBLIC |

GADIN (RANITIDINE HYDROCHLORIDE) | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/2ML | UNIMED PHARMACEUTICALS INC | KOREA REPUBLIC |

GADOVIST 1.0MMOL/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 1.0MMOL/ML | SCHERING AG | GERMANY |

GALENAMOX | CAPSULES | 250MG BP | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

GALENAMOX | GRANULES FOR ORAL SOL. | 125MG/5ML | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

GALENAMOX | GRANULES FOR ORAL SOL. | 250MG/5ML | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

GALENOMOX | CAPSULES | 500MG BP | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

GALFER | ORAL SOLUTION | 140MG/5ML | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

GALFER FA | CAPSULES | N/A | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

GALLIUM CITRATE (67GA) | SOLUTION FOR INJECTIONS | 37MBQ/ML | NYCOMED AMERSHAM PLS | UNITED KINGDOM |

GALPAMOL | ORAL SUSPENSION | 120MG/5ML | HEALTHY IDEAS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GALPHARM HAYFEVER AND ALLERGY RELIEF | FILM COATED TABLET | 10MG | APPROVED PRESCRIPTION SERVICES LIMITED | UNITED KINGDOM |

GALPROFEN IBUPROFEN COLD AND FLU | COATED TABLET | 200MG | GALPHARM HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GALPROFEN LONG LASTING IBUPROFEN CAPSULE | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 200MG | HEALTHY IDEAS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GAMALATE B6 | COATED TABLETS | N/A | LABORATORIOS NOVAG, S.A. | SPAIN |

GAMALATE B6 | SOLUTION | N/A | LABORATORIOS NOVAG, S.A. | SPAIN |

GAMIMUNE N, 10% | SOLUTION FOR IV INJECTION | 10% W/V | BAYER CORPORATION, PHARMACEUTICAL DIVISION | UNITED STATES OF AMERICA |

GAMIMUNE N, 5% | SOLUTION FOR IV INJECTION | 5% W/V | BAYER CORPORATION, PHARMACEUTICAL DIVISION | UNITED STATES OF AMERICA |

GAMMAGLOBULIN PHARMACIA | SOLUTION FOR INJECTION | 165MG/1ML | PHARMACIA & UPJOHN AB | SWEDEN |

GAMMAGLOBULIN PHARMACIA | SOLUTION FOR INJECTION | 165MG/ML | BIOVITRUM AB | SWEDEN |

GAMMONATIV | POWDER FOR INFUSION | (I+II) 2.5G | PHARMACIA & UPJOHN AB | SWEDEN |

GAMMONATIV | POWDER FOR INFUSION | (I+II) 5G | PHARMACIA & UPJOHN AB | SWEDEN |

GAMMONATIV POWDER AND SOLVENT | POWDER AND SOLVENT | 2.5G | BIOVITRUM | SWEDEN |

GANAZOLO | VAGINAL CREAM | 1% W/W | ISTITUTO GANASSINI S.P.A DI RICERCHE BIOCHIMICHE | ITALY |

GANAZOLO | VAGINAL OVULES | 150MG | ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE | ITALY |

GARAMYCIN | OINTMENT | 0.1% W/W | S-P CANADA | CANADA |

GARAMYCIN 0.1% | CREAM | 0.1% W/W | S-P CANADA | CANADA |

GARASONE | EYE OINTMENT | N/A | SCHERING-PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

GARASONE | EYE/EAR DROPS | N/A | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

GASTROBID CONTINUS TABLETS 15MG | MODIFIED RELEASE TABLETS | 15MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

GASTROFAIT | TABLETS | 1G | EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO. | EGYPT |

GASTROGRAFIN | SOLUTION | N/A | SCHERING ESPANA, S.A. | SPAIN |

GASTRONERTON | TABLET | 8.92MG | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

GASTRONERTON | TABLET | 8.92MG/TABLET | DOLORGEIT GMBH & CO KG | GERMANY |

GASTRONERTON SYRUP | SOLUTION | 116.2MG/100ML | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

GASTROPRIDE | SUSPENSION | 5MG/5ML | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

GAVISCON | LIQUID | N/A | RECKITT & COLMAN | PAKISTAN |

GAVISCON ADVANCE | ORAL SUSPENSION | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GAVISCON INFANT | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GAVISCON LIQUID | LIQUID | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GAVISCON LIQUID | LIQUID | NA | RECKITT & BENCKISER | PAKISTAN |

GAVISCON LIQUID PEPPERMINT | ORAL SUSPENSION | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GAVISCON LIQUID SACHETS | ORAL SUSPENSION | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GAVISCON PEPPERMINT FLAVOUR | CHEWABLE TABLET | N/A | RECKITT & COLMAN | PAKISTAN |

GAVISCON TABLETS | TABLET | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GAVISCON TABLETS | TABLETS | NA | RECKITT & BENCKISER | PAKISTAN |

GAVISCON TOFFEE FLAVOUR | CHEWABLE TABLET | N/A | RECKITT & COLMAN | PAKISTAN |

GEE'S LINCTUS BP/SQUILL OPIATE LINQTUS | ORAL SOLUTION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

GELAFUNDIN | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

GELCOTAR LIQUID | SHAMPOO | N/A | QUINODERM LIMITED | UNITED KINGDOM |

GEL-LARMES | OPHTHALMIC GEL | 0.3G / 100G | LABORATOIRES THEA | FRANCE |

GELOFUSINE | SOLUTION FOR INFUSION | 4% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

GELOMYRTOL | CAPSULES | 120MG | G. POHL-BOSKAMP GMBH & CO | GERMANY |

GELOMYRTOL FORTE | CAPSULE | 300MG | G. POHL-BOSKAMP GMBH & CO | GERMANY |

GEMZAR | POWDER FOR IV INJECTION | 200MG | LABORATOIRES LILLY FRANCE | FRANCE |

GEMZAR | POWDER FOR IV INJECTION | 1000MG | LABORATOIRES LILLY FRANCE S.A. | FRANCE |

GENELAC | ORAL SOLUTION | 100%W/V | GENERICS (UK) LTD. | UNITED KINGDOM |

GENOTROPIN (I + II) 16IU | POWDER FOR INJECTION | N/A | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

GENOTROPIN (I + II) 36IU | POWDER FOR INJECTION | N/A | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

GENOTROPIN, POWDER AND SOLVENT | POWDER AND SOLVENT | 16IU(5.3MG) | PHARMACIA SVERIGE AB | SWEDEN |

GENOVOX | FILM COATED TABLETS | 30MG | KLEVA LTD. | GREECE |

GENOVOX | FILM COATED TABLETS | 30MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

GENTADAR | EYE/EAR DROPS | N/A | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LIMITED | JORDAN |

GENTAMED 80MG/2ML | LIQUID FOR INJECTION | 80MG/2ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

GENTAMICIN | SOLUTION FOR INJECTION | 80MG/2ML | KRKA, D.D., NOVO MESTO | SLOVENIA |

GENTAMICIN | INJECTION IP | 40MG | CIPLA LTD — INDIA | INDIA |

GENTAMICIN - POS EYEDROPS | EYE DROPS | N/A | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH AND CO KG — GERMANY | GERMANY |

GENTAMICIN SULFATE | SOLUTION FOR INJECTION | 80MG/2ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

GENTAMICIN SULFATE INJECTION USP | SOLUTION F/INJECTION | 40MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

GENTAMICIN SULPHATE SOL. FOR INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 40MG/ML | TABLETS (INDIA) LIMITED | INDIA |

GENTAMICINE (ESSEX GENTA) | SOLUTION FOR INJECTION | 80MG/2ML | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

GENTAMYCIN | INJECTION | 80MG/2ML | WAN WEI YAO ZHUNZI | CHINA |

GENTAMYCIN INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 80MG/2ML | FAULDING PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

GENTAMYTREX | OPHTHALMIC OINTMENT | 3MG/1G | DR. GERHARD MANN CHEM-PHARM FABRIK GMBH | GERMANY |

GENTAMYTREX IN DER OPHTIOLE | EYE DROPS | 5MG/ML | DR. GERHARD MANN, CHEM.-PHARM.FABRIK GMBH | GERMANY |

GENTATRIM | OINTMENT | 0.1%W/W | TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS LIMITED | ISRAEL |

GENTIBIOPTAL | EYE DROPS | 441MG/100ML | FARMILA FARMCEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

GENTRAN 70 INTRAVENOUS INFUSION | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GEOERYTHCIN | TABLET | 250MG | GEOFMAN PHARMACEUTICALS | PAKISTAN |

GEOMOXIN | SUSPENSION | 125MG/5ML | GEOFMAN PHARMACEUTICALS | PAKISTAN |

GEOMYCIN/GARAMYCIN | EYE/EAR DROPS | 3MG/ML | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

GERARD BLUE FLAG ROOT COMPOUND TABLETS | TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GERARD BUCHU COMPOUND TABLETS | TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GERARD HELONIAS COMPOUND TABLETS | COATED TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GERARD HOUSE SOMNUS | COATED TABLET | N/A | CATHAY OF BOURNEMOUTH LIMITED | UNITED KINGDOM |

GERARD HOUSE CATARRH EEZE | TABLET | N/A | PETER BLACK HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

GERARD HOUSE ECHINACEA + GARLIC TABLETS | COATED TABLET | N/A | CATHAY OF BOURNEMOUTH LTD | UNITED KINGDOM |

GERARD HOUSE REUMALEX TABLETS | COATED TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GERARD HOUSE SERENITY | COATED TABLET | N/A | CATHAY OF BOURNEMOUTH LIMITED | UNITED KINGDOM |

GERARD HOUSE SLIMMERS AID | TABLETS | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GERARD HOUSE WATER RELIEF TABLETS | COATED TABLETS | N/A | PETER BLACK HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GERARD KELP TABLETS 360MG | TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GERARD PAPAYA PLUS TABLETS | COATED TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GERARD SLIPPERY ELM TABLETS | TABLET | 400MG | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GERIAVIT PHARMATON (PHARMATON CAPSULES) | CAPSULE | N/A | PHARMATON SA | SWITZERLAND |

GERMACID | OINTMENT | 2% W/W | RAZA MANUFACTURING BERHAD | MALAYSIA |

GERMOLENE ANTISEPTIC OINTMENT | OINTMENT | N/A | BAYER PLC T/A BAYER PLC CONSUMER DIVISION | UNITED KINGDOM |

GERMOLOIDS | OINTMENT | N/A | BAYERPLC/BAYERPLC CONSUMER CARE DIVISION | UNITED KINGDOM |

GERMOLOIDS COMPLETE SUPPOSITORY | SUPPOSITORY | N/A | BAYER PLC T/A BAYER PLC CONSUMER CARE DIVISION | UNITED KINGDOM |

GERMOLOIDS SUPPOSITORIES | SUPPOSITORY | N/A | BAYER PLCT/A BAYER PLC CONSUMER CARE DIVISION | UNITED KINGDOM |

GESTONE 100MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/2ML | FERRING PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GESTONE 25MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 25MG/ML | FERRING PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GESTONE 50MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | FERRING PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GF-125 | TABLETS | 125MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD | MALAYSIA |

GINCOSAN | HARD GELATINE CAPSULES | N/A | PHARMATON SA | SWITZERLAND |

GINESAL | VAGINAL SOLUTION | NA | FARMIGEA SPA | ITALY |

GINGIVITOL N | SOLUTION | 8.78MG/1G | HENNIG ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG | GERMANY |

GINORECTOL | FILM COATED TABLETS | 250MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

GINORECTOL | FILM COATED TABLETS | 500MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

GINSANA | CAPSULE | 100MG | BOEHRINGER INGELHEIM LIMITED | UNITED KINGDOM |

GIVALEX | MOUTH WASH | N/A | LABORATOIRES NORGINE PHARMA | FRANCE |

GIVALEX | MOUTHWASH | N/A | LABORATOIRES NORGINE PHARMA | FRANCE |

GIVALEX | MOUTHWASH | N/A | LABORATOIRES NORGINE PHARMA | FRANCE |

GLABINOL | TABLET | 5MG | GEOFMAN PHARMACEUTICALS | PAKISTAN |

GLADLAX TABLETS | TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GLIBENCLAMIDE | TABLETS | 2.5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GLIBENCLAMIDE | TABLETS | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GLIBENCLAMIDE | TABLETS | 5MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

GLIBENCLAMIDE | TABLETS | 5MG | EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO (EIPICO) | EGYPT |

GLIBENCLAMIDE TABLETS BP 2.5MG | TABLETS | 2.5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

GLIBENCLAMIDE TABLETS BP 2.5MG | TABLET | 2.5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

GLIBENCLAMIDE TABLETS BP 5MG | TABLETS | 5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

GLIBENCLAMIDE TABLETS BP 5MG | TABLET | 5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

GLIBESYN 5MG | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

GLIBOMET | FILM-COATED TABLETS | NA | LABORATORI GUIDOTTI SPA | ITALY |

GLICEROLO | SUPPOSITORIES | 2500MG | PIETRASANTA PHARMA S.R.L. | ITALY |

GLICEROLO | SUPPOSITORIES | 2250MG | LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. | ITALY |

GLIMICRON 80MG | TABLET | 80MG | HOVID SDN. BHD | MALAYSIA |

GLITISOL | TABLETS | 5MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

GLIVEC | HARD CAPSULES | 50MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

GLIVEC | HARD CAPSULES | 100MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

GLIVEC | HARD CAPSULES | 50MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

GLIVEC | HARD CAPSULES | 100MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

GLORYFEN | DR.PD.INJ. | 1G/VIAL | HELP A.B.E.E. | GREECE |

GLUCAGEN 1MG HYPOKIT INJECTION | POWDER F/INJ AND SOLVENT | 1MG/1ML | NOVO DORDISK A/S | DENMARK |

GLUCAGEN INJECTION | POWDER F/INJ AND SOLVENT | 1MG/1ML | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

GLUCOBAY 100 | TABLET | 100MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

GLUCOBAY 100MG | TABLETS | 100MG | BAYER | PAKISTAN |

GLUCOBAY 50 | TABLET | 50MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

GLUCOBAY 50MG | TABLET | 50MG | BAYER | PAKISTAN |

GLUCOMET | FILM COATED TABLETS | 500MG,850MG | DOUGLAS PHARMACEUTICALS LIMITED | NEW ZEALAND |

GLUCOPHAGE 500MG | FILM-COATED TABLET | 500MG | LIPHA SANTE | FRANCE |

GLUCOPHAGE 850MG | FILM-COATED TABLET | 850MG | LIPHA SANTE | FRANCE |

GLUCOSE | SOLUTION FOR INJECTION | 20% W/VBP | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIIMITED | UNITED KINGDOM |

GLUCOSE | SOLUTION FOR INJECTION | 50% W/V BP | IVEX PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GLUCOSE 20%W/V INTRAVENOUS INFUSION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 20%W/V | GALEN RESEARCH LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

GLUCOSE 50% W/V INTRAVENOUS INFUSION | SOLUTION FOR INJECTION | 50%W/V | IVEX PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GLUCOSE INJECTION MINIJET 50%W/V | AQUEOUS SOLUTION | 500MG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

GLUCOSE INJECTION BP MINIJET | SOUTION FOR INJECTION | 50%W/V | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

GLUCOSE INTRAVENOUS INFUSION | SOLUTION FOR INFUSION | 50%W/V | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GLUCOSE INTRAVENOUS INFUSION | SOLUTION FOR INJECTION | 10%W/V | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GLUCOSE INTRAVENOUS INFUSION | SOLUTION FOR INJECTION | 20%W/V | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GLUCOSE IV INFUSION | SOLUTION FOR INFUSION | 5%W/V | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GLUMET-500 | TABLET | 500MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

GLYCERIN (GLYCEROL BP) | ORAL SOLUTION | 100% V/V | WILLIAM RANSOM & SON PLC | UNITED KINGDOM |

GLYCERIN BP | ORAL SOLUTION | 100% V/V | LVM LTD | UNITED KINGDOM |

GLYCERIN BP ORAL SOLUTION | ORAL SOLUTION | 100%V/V | LCM LIMITED | UNITED KINGDOM |

GLYCERIN SUPPOSITORIES BP 1G INFANTS' | SUPPOSITORY | 70%W/W | THORNTON & ROSS LTD | UNITED KINGDOM |

GLYCERIN, LEMON, HONEY WITH GLUCOSE LINC | ORAL SOLUTION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

GLYCERINE SUPP. B.P.2G MOULD-CHILDREN'S | SUPPOSITORY | 70%W/W | THORNTON & ROSS LTD | UNITED KINGDOM |

GLYCERINE SUPPOSITORIES BP | SUPPOSITORY | 70%W/W | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

GLYCERINE SUPPOSITORIES BP 4G ADULT SIZE | SUPPOSITORY | 70%W/W | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

GLYCERYL TRINITRATE BP | TABLET | 500MCG | A.H. COX & COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

GLYCOMIN | TABLET | 5MG | PHARMACARE LIMITED — SOUTH AFRICA | SOUTH AFRICA |

GLYFORMIN | TABLETS | 500MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

GLYTRIN SPRAY | SUBLIGUAL SPRAY SOLUTION | 400 UG/AC | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

GLYVENOL | SOFT CAPSULE | 400MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

GLYVENOL 400 | CAPSULES | 400MG | NOVARTIS PHARMA NV | BELGIUM |

GNOSTOCARDIN | TABLET | 20MG | BROS LTD | GREECE |

GOANNA ARTHRITIS CREAM | CREAM TUBE | 100MG/G | HERRON PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

GOCCE ODONTALGICHE | DENTAL SOLUTION | 4ML | LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A.SELLA S.R.L | ITALY |

GOLDEN EYE DROPS | EYE DROPS | 0.1% W/V | TYPHARM LIMITED | UNITED KINGDOM |

GOLDEN EYE OINTMENT 0.15% | EYE OINTMENT | 0.15% W/W | TYPHARM LIMITED | UNITED KINGDOM |

GOLDEN SEAL COMPOUND TABLETS | COATED TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GONAL-F | SOLUTION FOR INJECTION | 150 IU | SERONO EUROPE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GONAL-F | SOLUTION FOR INJECTION | 150 IU | SERONO EUROPE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GONAL-F | SOLUTION FOR INJECTION | 150 IU | SERONO EUROPE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GONAL-F | SOLUTION FOR INJECTION | 150 IU | SERONO EUROPE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GONAL-F 75 | POWDER FOR INJECTION | 75 IU/3ML | ARES SERONO (EUROPE) LIMITED | UNITED KINGDOM |

GONAL-F 75IU | INJECTABLE SOLUTION | 75IU R-HFSH/ML | LABORATOIRES SERONO SA | SWITZERLAND |

GONASI HP | SOLUTION FOR INJECTION | 1000 IU | A.M.S.A. S.R.L. | ITALY |

GONASI HP | SOLUTION FOR INJECTION | 5000 IU | A.M.S.A. S.R.L. | ITALY |

GONIF | DRY POWDER FOR INJECTION | 750MG/VIAL | KLEVA LIMITED | GREECE |

GONNE BALM | CREAM | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

GRECOTENS GEL. EXT. US. | GEL | 0.5% | GENEPHARM S.A. | GREECE |

GREGODERM OINTMENT | OINTMENT | N/A | UNIGREG LIMITED | UNITED KINGDOM |

GRENIS-CIPRO | TABLETS | 250MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

GRENIS-CIPRO | TABLETS | 500MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

GRENOVIX | TABLETS | 30MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

GRENOVIX | SYRUP | 30MG/5ML | GENEPHARM S.A. | GREECE |

GRETHER'S BLACKCURRANT | PASTILLES | NA | DOETSCH GRETHER AG | SWITZERLAND |

GRETHER'S BLACKCURRANT SUGARLESS | PASTILLES | NS | DOETSCH GRETHER AG | SWITZERLAND |

GRETHER'S REDCURRANT | PASTILLES | NA | DOETSCH GRETHER AG | SWITZERLAND |

GRETHER'S REDCURRANT SUGARLESS WITH VITC | PASTILLES | NA | DOETSCH GRETHER AG | SWITZERLAND |

GRETHER'S SWIISS ALP FRUITS SUGARLESS | PASTILLES | NA | DOETSCH GRETHER AG | SWITZERLAND |

GRIPPOSTAD C | CAPSULES | N/A | STADA ARZNEIMITEL AG | GERMANY |

GRISEOFULVIN | TABLETS | 125MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

GRISEOFULVIN | TABLETS | 125MG | REMEDICA | CYPRUS |

GRISOVIN TABLET 125MG | COATED TABLET | 125MG | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A GLAXO LABS | UNITED KINGDOM |

GRISOVIN TABLETS 500MG | COATED TABLET | 500MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

GROFENAC | EMULSION GEL | 10MG/G | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

GROFENAC | AMPOULE | 75MG | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

GROFENAC | SUPPOSITORY | 100MG | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

GROFENAC | TABLET | 50MG | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

GROFENAC RETARD | TABLET | 100MG | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

GROMAZOL | SPRAY | 10MG | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

GROMAZOL | CREAM | 10MG | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

GUANOR CHESTY COUGH LINCTUS | ORAL SOLUTION | N/A | ROSEMONT PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GUARINA | GRANULES | 100% W/W | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GUASTIL | CAPSULE | 50MG | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

GUASTIL CHILDREN | ORAL SUSPENSION | 500MG/100ML | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

GUTTALAX | ORAL DROPS | 0.75G/100ML | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | ITALY |

GUTTALAX | SOFT CAPSULE (PERLA) | 1.5MG | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | ITALY |

GYNERA | COATED TABLET | N/A | SCHERING AG | GERMANY |

GYNO CANESTEN 1 | VAGINAL TABLET | 0.5G | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

GYNO CANESTEN 6 | VAGINAL TABLET | 0.1G | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

GYNO-DAKTARIN | VAGINAL CAPSULE | 400MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

GYNO-DAKTARIN | VAGINAL CAPSULE | 1200MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

GYNO-DAKTARIN | VAGINAL CREAM | 20MG/G | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

GYNO-DAKTARIN | CREAM | N/A | JANSSEN | PAKISTAN |

GYNODEL | TABLETS | 2.5MG | IL-KO ILAC VE KOZMETIK SAN.TIC.A.S | TURKEY |

GYNODEL | TABLET | 2.5MG | IL-KO ILAC VE KOZMETIK SAN.A.S. | TURKEY |

GYNO-PEVARYL | VAGINAL CREAM | 10MG/G | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

GYNO-PEVARYL | VAGINAL CREAM | 1G/100G | JANSSEN-CILAG NV | BELGIUM |

GYNO-PEVARYL 150MG | VAGINAL OVULE | 150MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

GYNO-PEVARYL DEPOT | VAGINAL OVULE | 150MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

GYNO-TRAVOGEN OVULA | PESSARY | 600MG | SCHERING SPA | ITALY |

GYNO-TRAVOGEN OVULUM | OVULUM FOR VAGINAL USE | 0.6G | SCHERING AG | GERMANY |

GYRABLOCK 400MG | TABLET | 400MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

HAEMOCORTIN | OINTMENT | N/A | G.STREULI & CO. AG | SWITZERLAND |

HAEMOCTIN SDH 1000 | FRZ.DRD. SUBS.+DILUENT | N/A | BIOTEST PHARMA GMBH | GERMANY |

HAEMOCTIN SDH 250 | FRZ. DRD. SUBS. & DIL. | N/A | BIOTEST PHARMA GMBH | GERMANY |

HAEMOCTIN SDH 500 | FRZ. DRD. SUBS+DIL. | N/A | BIOTEST PHARMA GMBH | GERMANY |

HAEMOLAN | OINTMENT | N/A | G.STREULI & CO. AG | SWITZERLAND |

HAIRGROW | SOLUTION | N/A | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LIMITED | JORDAN |

HAIRSCIENCE ANTI-DANDRUFF TREATMENT | SHAMPOO | 20MG/G | EGO PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

HALCION | TABLETS | 0.125MG | PHARMACIA N.V. / S.A. | BELGIUM |

HALCION | TABLETS | 0.25MG | PHARMACIA N.V. / S.A. | BELGIUM |

HALDOL 0.5MG | TABLET | 0.5MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

HALDOL 5MG | TABLET | 5MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

HALDOL 5MG/ML AMPOULES | INJECTABLE SOLUTION | 5MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

HALDOL DECANOAS 100MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

HALDOL DECANOAS 50MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

HALDOL DROPS | DROPS | 2MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

HALFAN 100MG/5ML | ORAL SOLUTION | 100MG/5ML | LABORATOIRES SMITH KLINE & BEECHAM | FRANCE |

HALFAN 250MG | TABLET | 250MG | LABORATOIRES SMITH KLINE & BEECHAM | FRANCE |

HALLS MENTHOLYPTUS BLACKCURRANT | LOZENGE | NA | WARNER LAMBERT UK LIMITED T/A ADAMS | UNITED KINGDOM |

HALLS MENTHOLYPTUS EXTRA STRONG | LOZENGE | NA | WARNER LAMBERT UK LIMITED T/A ADAMS | UNITED KINGDOM |

HALLS MENTHOLYPTUS HONEY AND LEMON | LOZENGE | NA | WARNER LAMBERT UK LIMITED T/A ADAMS | UNITED KINGDOM |

HALLS MENTHOLYPTUS ORIGINAL | LOZENGE | NA | WARNER LAMBERT UK LIMITED T/A ADAMS | UNITED KINGDOM |

HALLS MENTHOLYPTUS ORIGINAL S/F | LOZENGE | NA | WARNER LAMBERT UK LIMITED T/A ADAMS | UNITED KINGDOM |

HALOPER | TABLETS | 0.5MG | CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD. | ISRAEL |

HALOPER 0.5MG TABLETS | TABLET | 0.5MG | CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

HALOPERIDOL | TABLETS | 1.5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HALOPERIDOL | TABLETS | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HALOPERIDOL | TABLETS | 10MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HALOPERIDOL | TABLETS | 20MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HALOPERIDOL ORAL SOLUTION BP | ORAL SOLUTION | 10MG/5ML | ROSEMONT PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

HALOPERIDOL ORAL SOLUTION BP 10MG/5ML | ORAL SOLUTION | 10MG/5ML | ROSEMONT PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

HAMAMELIS WATER B.P.C.(DIST. WITCH HAZEL | TOPICAL SOLUTION | 20.7% V/V | WILLIAM RANSOM & SON PLC | UNITED KINGDOM |

HAPPINOSE | OINTMENT | 0.3%W/W | DIOMED DEVELOPMENTS LIMITED T/A DERMAL LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

HAVRIX 1440 | SUSPENSION FOR INJECTION | 1440 ELISA U/ML | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

HAVRIX JUNIOR 720 | SUSPENSION FOR INJECTION | 720 ELU/0.5ML | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

HAVRIX VACCINE (JUNIOR 360) | SUSPENSION FOR INJECTION | 360 ELISA UNITS | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

HAY-CROM | AQUEOUS EYE DROPS | 2%W/V | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HAY-CROM HAYFEVER | EYE DROPS | 2% W/V | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HAYMINE | MODIFIED RELEASE TABLETS | N/A | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

HB-VAX DNA 10MCG VACCINE | SUSPENSION FOR INJECTION | 10MCG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

HB-VAX DNA 5MCG VACCINE | SUSPENSION FOR INJECTION | 5MCG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

HC45 HYDROCORTISONE CREAM | CREAM | 1%W/W | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HEALIT SKIN OINTMENT | OINTMENT | NA | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

HEALTHY FEET CREAM | CREAM | N/A | J PICKLES & SONS | UNITED KINGDOM |

HEEMEX | OINTMENT | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

HEMATOCIS KIT | POWDER FOR INJECTION | N/A | CIS BIO INTERNATIONAL | FRANCE |

HEMAX 1000 I.U. | FREEZE DRIED PWR FOR INJ | 1000 I.U. | INSTITUTO SIDUS S.A | ARGENTINA |

HEMAX 10000 IU | FREEZE DRIED PWR FOR INJ | 10000 IU | INSTITUTO SIDUS S.A | ARGENTINA |

HEMAX 2000 I.U | FREEZE DRIED PWR FOR INJ | 2000 IU | INSTITUTO SIDUS S.A | ARGENTINA |

HEMAX 3000 I.U | FREEZE DRIED PWR FOR INJ | 3000 IU | INSTITUTO SIDUS S.A | ARGENTINA |

HEMAX 4000 IU | FREEZE DRIED PWR FOR INJ | 4000 IU | INSTITUTO SIDUS S.A. | ARGENTINA |

HEMI-DAONIL 2.5MG | TABLET | 2.5MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

HEMINEVRIN | CAPSULES | 300MG | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

HEMOCANE CREAM | RECTAL CREAM | N/A | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

HEMOCANE RECTAL CREAM | RECTAL CREAM | N/A | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

HEMOFIL M - AHF MONOCLONAL PURIFIED NOM. | POWDER FOR INJECTION | 500IU/VIAL | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HEMOFIL M AHF (HUMAN) — SEE REMARKS | POWDER FOR INJECTION | 1000 IU | BAXTER HEALTHCARE LTD | UNITED KINGDOM |

HEMOFIL M AHF MONOCLONAL PURIFIED | POWDER FOR INJECTION | 250IU/BOTTLE | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HEPA-MERZ | GRANULES | 3 G | MERZ+CO. GMBH & CO. | GERMANY |

HEPA-MERZ | INFUSION CONCENTRATE | 5.0 G | MERZ+CO. GMBH & CO. | GERMANY |

HEPAPLUS 30 EMGEL | GEL | 30000IU/100G | HEXAL AG | GERMANY |

HEPARIN | SOLUTION FOR INJECTION | 100IU/ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

HEPARIN "LEO" | SOLUTION FOR INJECTION | 5,000IU/ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

HEPARIN CALCIUM INJECTION 5000 IU/0.5ML | INECTION SOLUTION | 5000 IU/0.5ML | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

HEPARIN INJECTION BP 5,000UNITS/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 5000UNITS/ML | ROTEXMEDICA GMBH, ARZNEIMITTELWERK | GERMANY |

HEPARIN SODIUM 100IU/ML | AMPOULE SOLN F/INFUSION | 1000IU/ML | LEO LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

HEPARIN SODIUM 2000U/L IN 0.9% SOD. CHL. | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HEPARIN SODIUM BP 1000IU/L IN 0.9% NACL | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HEPARIN SODIUM BP 1000U/L IN 0.9% NACL | SOL. FOR INJ | NA | BAXTER HEALTHCARE LTD | UNITED KINGDOM |

HEPARIN SODIUM INJECTION 5000 IU/ML | INJECTION SOLUTION | 5000 IU/ML | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

HEPARIN SODIUM INJECTION 5000IU/0.2ML | INJECTION SOLUTION | 5000IU/0.2ML | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

HEPARIN SODIUM INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 5000 USP U/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

HEPARIN SODIUM IV FLUSH SOLN. | SOLUTION FOR INJECTION | 10IU/ML | LEO LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

HEPARINISED SALINE, 50IU IN 5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

HEPARINOL-5000 (5MI) | SOLUTION FOR INJECTION | 5000IU/ML | AIN MEDICARE SDN. BHD. | MALAYSIA |

HEPATECT | SOL. FOR IV INJ. | N/A | BIOTEST PHARMA GMBH | GERMANY |

HEPAVAX-GENE | POWDER FOR INJ | 20UG | GREEN CROSS VACCINE CORP. | KOREA (DEM PEOPLE'S REP) |

HEPAVAX-GENE 20MCG | LIQUID FOR INJECTION | N/A | KOREA GREEN CROSS CORP., | KOREA REPUBLIC |

HEP-FLUSH | SOLUTION | N/A | LEO LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

HEP-FLUSH INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 100IU/ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

HEPLOK FORMERLY HEPARIN MUCOUS INJECTION | SOLUTION FOR INJECTIONS | 10 UNITS/ML | LEO LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

HEPSAL | SOLUTION FOR INJECTION | 50IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

HEPSAL INJECTION 10IU/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

HEPSAL INJECTION 10IU/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

HERBALUX | COATED TABLET | N/A | PETER BLACK HEALTHCARE LTD. T/A ENGLISH GRAINS HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

HERBALUX/GERARD HOUSE HERBALUX | COATED TABLET | N/A | PETER BLACK HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HERECEPTIN | POWDER FOR INFUSION | 150MG | ROCHE REGISTRATION LTD. — UK (EMEA) | UNITED KINGDOM |

HERPILEM | POWDER FOR INJECTION | 250MG | LEMERY, S.A. DE C.V. | MEXICO |

HERRON BABY TEETHING | GEL TUBE | 87MG/G | HERRON PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

HEXEDIN, GENERICON | TABLET | N/A | GENERICON PHARMA GES.M.B.H | GERMANY |

HEXIGEL | DENTAL GEL | 0.5% W/W | PARKE DAVIS | FRANCE |

HHT 4 I.U. | FREEZE DRIED PWR FOR INJ | 4 IU | INSTITUTO SIDUS S.A. | ARGENTINA |

HIBERIX | POWDER FOR INJECTION | NA | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS | BELGIUM |

HIBERIX (HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B) | FREEZE-DRIED VACCINE | 10MCG | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

HIBICET HOSPITAL CONCENTRATE | TOPICAL SOLUTION | N/A | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIBICET HOSPITAL CONCENTRATE | TOPICAL SOLUTION | NA | TUBIFOAM LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIBISCRUB | TOPICAL SOLUTION | 4% W/V | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIBISCRUB | TOPICAL SOLUTION | 4%W/V | TUBIFOAM LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIBISOL | SOLUTION | 0.5% W/V | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIBISOL SOLUTION | TOPICAL SOLUTION | 2.5% V/V | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIBISOL SOLUTION | TOPICAL SOLUTION | 2.5%V/V | TUBIFOAM LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIBITANE | OBSTETRIC CREAM | 1% W/W | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIBITANE 5% CONCENTRATE | TOPICAL SOLUTION | 5%W/V | TUBIFOAM LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIBITANE CONCENTRATE SOLUTION 5% | TOPICAL SOLUTION | 25% V/V | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIBITANE OBSTETRIC CREAM | CREAM | 5% V/ W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

HIBTITER | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | WYETH PHARMA GMBH | GERMANY |

HIBTITER | SOLUTION FOR INJECTION | NA | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD | UNITED KINGDOM |

HIBTITER | SOLUTION FOR INJECTION | NA | WYETH LEDERLE SPA | ITALY |

HIBTITER HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD. | UNITED KINGDOM |

HIDRASEC | CAPSULE | 100MG | LABORATOIRES BIOPROJET PHARMA | FRANCE |

HIDRASEC 18MG PAEDIATRIC | ORAL POWDER | 18MG | LABORATOIRE BIOPROJET PHARMA | FRANCE |

HIDRASEC 30MG PAEDIATRIC | ORAL POWDER | 30MG | LABORATOIRE BIOPROJET PHARMA | FRANCE |

HIDRASEC 6MG PAEDIATRIC | ORAL POWDER | 6MG | LABORATOIRE BIOPROJET PHARMA | FRANCE |

HIKMA-HEPARIN 25000 VIALS | SOLUTION FOR INJECTION | 25000IU/ML | HIKMA PHARMACEUTICALS | JORDAN |

HILL'S BALSAM CHESTY COUGH LIQ F/CHILD. | ORAL LIQUID | N/A | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

HILL'S BALSAM CHESTY COUGH LIQUID | ORAL LIQUID | 100MG/5ML | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIRIDOID GEL | GEL | 0.3%W / W | SANKYO PHARMA UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIRUDOID | CREAM | 300MG/100G | SANKYO PHARMA GMBH | GERMANY |

HIRUDOID | GEL | 300MG/100G | SANKYO PHARMA GMBH | GERMANY |

HIRUDOID CREAM | CREAM | 0.3% W/W | SANKYO PHARMA UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

HISTALIX | SYRUP | N/A | WALLACE MANUFACTURING CHEMISTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

HISTASIN | TABLET | 10MG | DELTA HF | ICELAND |

HISTERGAN CREAM | CREAM | 2%W/W | NORMA CHEMICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIVOTEX | SYRUP | 30MG/5ML | KLEVA LIMITED | GREECE |

HOLOXAN | POWDER FOR INJECTION | 500MG | ASTA MEDICA | GERMANY |

HOLOXAN | POWDER FOR INJECTION | 1G | ASTA MEDICA | GERMANY |

HOLOXAN | POWDER FOR INJECTION | 2G | ASTA MEDICA | GERMANY |

HONEY AND LEMON MELTUS FOR DEEP CHESTY COU | ORAL SOLUTION | 50 MG | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

HONEY AND MOLASSES MIXTURE | ORAL SOLUTION | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

HONVAN | TABLETS | 120MG | ASTA MEDICA | GERMANY |

HONVAN | SOLUTION FOR INJECTION | 300MG/5ML | ASTA MEDICA | GERMANY |

HORESTYL | TABLETS | 10MG | KLEVA LTD | GREECE |

HORESTYL | SYRUP | 5MG/5ML | KLEVA LTD. | GREECE |

HORESTYL | TABLETS | 10MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

HORESTYL | SYRUP | 5MG/5ML | KLEVA LIMITED | GREECE |

HOT LEMON COLD RELIEF POWDER | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | SUSSEX PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

HRI NIGHT TABLETS | COATED TABLETS | NA | JESSUP HEALTH LIMITED | UNITED KINGDOM |

HRI WATER BALANCE TABLETS | COATED TABLETS | NA | JESSUP HEALTH LIMITED | UNITED KINGDOM |

HUMALOG CARTRIDGE | SOLUTION FOR INJECTION | 100UNITS/ML | ELI LILLY NEDERLAND B.V. | NETHERLANDS |

HUMALOG CARTRIDGE | SOLUTION FOR INJECTION | 100UNITS/ML | ELI LILLY NEDERLAND B.V. | NETHERLANDS |

HUMALOG VIALS | SOLUTION FOR INJECTION | 100 UNITS/ML | ELI LILLY NEDERLAND B.V. | NETHERLANDS |

HUMAN ALBUMIN "OCTAPHARMA" 20% | SOLUTION FOR INFUSION | 182.4-210MG/ML | OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA PRODUKTIONSGES.M.B.H. | AUSTRIA |

HUMAN ALBUMIN 20% BIOTEST | SOL. FOR I.V. USE | 200G/1000ML | BIOTEST PHARMA GMBH | GERMANY |

HUMAN ALBUMIN 20% IMMUNO SOL FOR INJ | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER AG | AUSTRIA |

HUMAN ALBUMIN 5% BIOTEST | SOL. FOR INTRAVENOUS USE | 50G/1000ML | BIOTEST PHARMA GMBH | GERMANY |

HUMAN ALBUMIN 5% BIOTEST ISOTONIC | ISOT.SOL.FOR IV USE | 50G/1000ML | BIOTEST PHARMA GMBH | GERMANY |

HUMAN ALBUMIN 5% IMMUNO SOL FOR INJ | SOLUTION FOR INJESTION | N/A | BAXTER AG | AUSTRIA |

HUMAN ANTI-D (RHO) IMMUNOGLOBULIN 15%SOL | SOLUTION FOR INJECTION | 500IU/VIAL | BIOPRODUCTS LABORATORY (BPL) | UNITED KINGDOM |

HUMAN HEP B IMMUNOGLOBULIN PROTEIN SOL | SOLUTION FOR INJECTION | 15% W/V | BPL, BIO PRODUCTS LABORATORY | UNITED KINGDOM |

HUMAN HEP B IMMUNOGLOBULIN PROTEIN SOL | SOLUTION FOR INJECTION | 15% W/V | BPL, BIO PRODUCTS LABORATORY | UNITED KINGDOM |

HUMAN IMMUNOGLOBULIN "OCTAPHARMA" 5% | SOLUTION FOR INFUSION | 45.6-52.5MG/ML | OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA PRODUKTIONSGES.M.B.H | AUSTRIA |

HUMAN RABIES IMMUNOGLOBULIN FOR IM INJ | SOLUTION FOR INJECTION | 15% W/V | BPL, BIO PRODUCTS LABORATORY | UNITED KINGDOM |

HUMAN TETANUS IMMUNOGLO. PROTEIN SOLUT. | SOLUTION FOR INJECTION | 15%V/W | BIOPRODUCTS LABORATORY (BPL) | UNITED KINGDOM |

HUMATROPE | POWDER FOR INJECTION | 4IU(1.33MG)/2ML | LABORATOIRES LILLY FRANCE | FRANCE |

HUMATROPE | POWDER FOR INJECTION | 18IU(6MG)/3ML | LABORATOIRES LILLY FRANCE | FRANCE |

HUMATROPE | POWDER FOR INJECTION | 16IU(5.3MG)/8ML | LABORATOIRES LILLY FRANCE | FRANCE |

HUMATROPE | POWDER FOR INJECTION | 36IU(12MG)/3ML | LABORATOIRES LILLY FRANCE | FRANCE |

HUMATROPE | POWDER FOR INJECTION | 72IU(24MG)/3ML | LABORATOIRES LILLY FRANCE | FRANCE |

HUMEX FOURNIER | INHALER | N/A | URGO SA | FRANCE |

HUMULIN 70/30 | SUSPEN. FOR SC/IM INJECT. | 300IU/3ML | LILLY FRANCE S.A. | FRANCE |

HUMULIN 70/30 (30% RAPID ACTING 70% NPH) | SUSPENSION FOR INJECTION | 100IU/ML | LILLY DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

HUMULIN L (HUMULIN INSULIN LONG ACTING) | SUSPENSION FOR INJECTION | 100IU/ML | LILLY DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

HUMULIN N (HUMAN INSULIN NPH) | SUSPENSION FOR INJECTION | 100IU/ML | LILLY DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

HUMULIN NPH | SUSPEN. FOR SC/IM INJEC. | 300IU/3ML | LILLY FRANCE S.A. | FRANCE |

HUMULIN R | SOLUTION FOR SC/IM INJEC. | 300IU/3ML | LILLY FRANCE S.A. | FRANCE |

HUMULIN R (HUMAN INSULIN RAPID ACTING) | LIQUID FOR INJECTION | 100IU/ML | LILLY DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

HUMULIN U (HUMAN INSULIN ULTRA LONG ACT) | SUSPENSION FOR INJECTION | 100IU/ML | LILLY DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

HYALASE | DRIED POWDER FOR INJ. | 1500IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

HYALASE (HYALURONIDASE FOR INJECTION BP) | POWDER FOR INJECTION | 1500IU/AMPOULE | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

HYALGAN | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/ML | FIDIA SPA | ITALY |

HYALGAN | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | FIDIA SPA ITALY | UNITED KINGDOM |

HYCAMTIN FOR INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 4MG | SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS | UNITED STATES OF AMERICA |

HYCROCORTISONE | TABLET | 10MG | REKAH PHARMACEUTICAL INDUSTRY LTD | ISRAEL |

HYDERGIN | ORAL DROPS (SOL.) | 1MG/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

HYDERM CREAM 1% W/W | CREAM | 1% W/W | TARO PHARMACEUTICALS INC. | CANADA |

HYDRACORT | CREAM | 0.5% W/W | LABORATOIRES GALDERMA | FRANCE |

HYDRALAZINE | TABLETS | 25MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

HYDRALAZINE | TABLET | 25MG | GENERICS (UK) LIMITED — UK | UNITED KINGDOM |

HYDREA | CAPSULES | 500MG | BRISTOL MYERS SQUIBB | ITALY |

HYDREX SURGICAL SCRUB-CHLORHEXIDINE | TOPICAL SOLUTION | 4% W/V | ADAMS HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYDROCORTISONE | CREAM | 1% | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

HYDROCORTISONE | CREAM | 1%W/W | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN BHD | MALAYSIA |

HYDROCORTISONE 1% | OINTMENT | 1% W/W | BIOREX LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

HYDROCORTISONE 1% B.P. | CREAM | 1% W/W | BIOREX LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

HYDROCORTISONE CREAM | CREAM | 1% W/V | NORTON PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYDROCORTISONE CREAM 1% OTC | CREAM | 1% W/V | NORTON PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYDROCORTISONE CREAM 1% W/W | CREAM | 1% W/W | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN BHD | MALAYSIA |

HYDROCORTISONE CREAM B.P 1% | CREAM | 1% W / W | BIOREX LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

HYDROCORTISONE EYE OINTMENT BPC 1% | EYE OINTMENT | 1%W/W | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

HYDROCORTISONE/HYDRODERM | OINTMENT | 10MG/G | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

HYDROCORTISONE-MEDO 100MG | POWDER FOR INJECTION | 100MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

HYDROCORTISYL SKIN CREAM | CREAM | 1% W/W | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYDROCORTISYL SKIN OINTMENT | OINTMENT | 1% W/W | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYDROGEN PEROXIDE | TOPICAL SOLUTION | 6%V/V | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION | SOLUTION | 6%BP 20 VOLS | LCM LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION | TOPICAL SOLUTION | 9% 30 VOLS | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION 9% 30 VOLS | TOPICAL SOLUTION | 9%V/V | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

HYDROMOL CREAM | CREAM | N/A | QUINODERM LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYDROXOCOBALAMIN | INJECTION BP | 1MG | ROTEXMEDICA GMBH, ARZNEIMITTELWERK -GERMANY | GERMANY |

HYDROXOCOBALAMIN INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/1ML | GOLDSHIELD GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

HYGROTON | TABLETS | 50MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

HYOSCINE BUTYLBROMIDE | FILM-COATED TABLETS | 10MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

HYOSCINE BUTYLBROMIDE | FILM-COATED TABLETS | 20MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

HYOSCINE BUTYLBROMIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/1ML | ROTEXMEDICA GMBH | GERMANY |

HYOSCINE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 400MCG/1ML | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYPERIUM 1MG | TABLET | 1MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

HYPNOMIDATE 10ML | AMPOULE | 2MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

HYPOVASE | TABLET | N/A | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYPOVASE | TABLET | 500MCG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYPOVASE | TABLETS | 1MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYPOVASE | TABLET | 5MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYPOVASE | TABLET | 2MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYPRIN BOVINE ISOPHANE | SUSPENSION FOR INJECTION | 100IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

HYPROMELLOSE EYE DROPS BPC 0.3% | EYE DROPS | 0.3%W/V | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

HYPURIN BOVINE LENTE | SUSPENSION FOR INJECTION | 100IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

HYPURIN BOVINE NEUTRAL | SOLUTION FOR INJECTION | 100IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

HYPURIN BOVINE PROTAMINE ZINC | SUSPENSION FOR INJECTION | 100IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

HYPURIN PORCIN NEUTRAL | SOLUTION FOR INJECTION | 100IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

HYPURIN PORCINE BIPHASIC ISOPHANE | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

HYPURIN PORCINE ISOPHANE | SUSPENSION FOR INJECTION | 100IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

HYTRIN 1MG | TABLETS | 1MG | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYTRIN 2MG | TABLETS | 2MG | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYTRIN 5MG | TABLETS | 5MG | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYTRIN BPH 10MG | TABLETS | 10MG | ABBOTT LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

HYTRIN BPH 1MG STARTER KIT | TABLETS | 1MG | ABBOTT LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

HYTRIN BPH 2MG | TABLETS | 2MG | ABBOTT LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

HYTRIN BPH 5MG | TABLETS | 5MG | ABBOTT LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

HYZAAR 50/12.5MG | TABLET | N/A | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

IBUFEN | TABLET | 200 MG | DELTA HF | ICELAND |

IBUFEN | TABLET | 400MG | DELTA HF | ICELAND |

IBUFEN | TABLET | 600MG | DELTA HF | ICELAND |

IBUGESIC 200 | FILM COATED TABLETS | 200MG | DAR AL DAWA DEV. & INV. CO. LTD. | JORDAN |

IBUGESIC-200 | TABLET | 200MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

IBUHEXAL 200 | FILM COATED TABLET | 200MG | HEXAL AG | GERMANY |

IBUKOD | TABLETS | N/A | DELTA HF | ICELAND |

IBUKOD STERKAR TABLETS | TABLET | N/A | DELTA HF | ICELAND |

IBULEVE/IBULEVE SPORT GEL5%W/W / IBUDERM | GEL | 5% W/W | DIOMED DEVELOPMENTS LIMITED T/A DERMAL LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

IBUPROFEN | TABLETS | 200MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

IBUPROFEN | TABLETS | 400MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

IBUPROFEN | COATED TABLETS | 200MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

IBUPROFEN | TABLETS | 400MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

IBUPROFEN 200MG | COATED TABLETS | 200MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

IBUPROFEN 400MG | COATED TABLET | 400MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

IBUPROFEN 5% GEL | GEL | 5% W/W | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

IBUPROFEN BP 200MG | TABLET | 200MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

IBUPROFEN BP 400MG | TABLET | 400MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

IBUPROFEN BP 600MG | TABLET | 600MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

IBUPROFEN DENK 400 | FILM COATED TABLET | 400MG | E.DENK OHG | GERMANY |

IBUPROFEN TABLETS | COATED TABLETS | 200MG | HEALTHY IDEAS LIMITED | UNITED KINGDOM |

IBUPROFEN TABLETS BP 200 MG | TABLET | 200 MG | CIPLA LTD | INDIA |

IBUSPAN | TABLETS | 200MG | SM PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

IBUTOP CUPROFEN IBUPROFEN GEL | GEL | 5% W/W | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

IBUTOP GEL | GEL | 5G/100G | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

ICTHTAMMOL OINTMENT BP 1980 | OINTMENT | 10%W/W | THORNTON & ROSS LTD | UNITED KINGDOM |

IDEOS | CHEWABLE TABLET | N/A | LABORATOIRE INNOTHERA | FRANCE |

IDRACEMI | OPHTHALMIC DROPS | 0.335G | FARMIGEA SPA | ITALY |

IDRACEMI | OPHTHALMIC OINTMENT | N/A | 014438030 | ITALY |

IDUCHER | OPHTHALMIC DROPS | 0.2G | FARMIGEA SPA | ITALY |

IDUCHER | OPHTHALMIC OINTMENT | 0.2G/100G | FARMIGEA SPA | ITALY |

IETAPAR | CAPSULE | N/A | ROTTAPHARM S.R.L | ITALY |

IETEPAR | INJECTABLE IM SOLN. | N/A | ROTTAPHARM SRL | ITALY |

IFICIPRO | SOL. FOR INJECTION | 200MG | IFIUNIK PHARMACEUTICALS LIMITED | INDIA |

IFICIPRO — CIPROFLOXACIN INJECTION 200MG | SOLUTION FOR INJECTION | 200MG (2MG/ML) | UNIQUE PHARMACEUTICAL LABORATORIES | INDIA |

IKOREL | TABLETS | 10MG | MAY & BAKER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ILOMEDIN | SOLUTION FOR IV INFUSION | 0.05MG/0.5ML | SCHERING AG | GERMANY |

ILOSONE 125MG/5ML | SUSPENSION | 125MG/5ML | DISTA S.A. | SPAIN |

ILOSONE 500MG | COATED TABLET | 500MG | LILLY, S.A. | SPAIN |

IMDUR | PROLONGED RELEASE TABLETS | 60MG | HASSLE LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

IMIGRAN | COATED TABLETS | 50MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

IMIGRAN 100MG | FILM COATED TABLETS | 100MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

IMIGRAN INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 12MG/ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

IMIGRAN TABLETS 100MG | FILM COATED TABLET | 100MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

IMIGRAN TABLETS 50MG | TABLET | 50MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

IMIPRAMINE BP 10MG | TABLET | 10MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

IMIPRAMINE BP 25MG | TABLET | 25MG | SUSSEX PHARMACEUITICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

IMMUBRON | TABLET | 50MG | BRUSCHETTINI SRL | ITALY |

IMMUCYST — PWS-LIQ ITV PRC LIQUID | POWDER FOR SOLUTION | 27MG/ML | CONNAUGHT LABORATORIES LIMITED | CANADA |

IMMUCYST -PWS LIQ ITV PRC LIQUID | POWDER FOR SOLUTION | 81MG/3ML | CONNAUGHT LABORATORIES LTD | CANADA |

IMMULEM | SOLUTION | 5G/50ML | LEMERY S.A | MEXICO |

IMMUNATE 1000 I.E | POWDER FOR INJECTION | N/A | BAXTER AG | AUSTRIA |

IMMUNATE 250 I.E | POWDER FOR INJECTION | N/A | BAXTER AG | AUSTRIA |

IMMUNATE 500 I.E | POWDER FOR INJECTION | N/A | BAXTER AG | AUSTRIA |

IMMUNOGLOBULINE I.V. (NRM. I.V. IMMUNOG) | PWD. FOR SOL. FOR. INF. | N/A | CLB | NETHERLANDS |

IMMUNOVIR | CREAM | 5%W/W | FARMA UNO SRL | ITALY |

IMOCAP | CAPSULE | 2MG | RAZA MANUFACTURING BERHAD | MALAYSIA |

IMODIUM | CAPSULE | 2MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

IMODIUM | CAPSULE | 2MG | JANSSEN | PAKISTAN |

IMODIUM | CAPSULE | 2MG | JANSSEN | PAKISTAN |

IMOGRAM RAGE 150UI/ML | INJECTABLE SOLUTION | 150IU/1ML | PASTEUR MERIEX SERUMS ET VACCINS | FRANCE |

IMOVAX POLIO | INJECTABLE SOLUTION | N/A | PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT | FRANCE |

IMOX(AMOXICILLIN CAPSULES BP) | CAPSULE | 250MG | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

IMPLANON | IMPLANT (SUB-DERMAL USE) | 68MG | ORGANON LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

IMPORTAL | ORAL POWDER IN SACHETS | 10G | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

IMUPRIN | TABLETS | 50MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

IMURAN | TABLETS | 50MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

IMURAN | FILM COATED TABLETS | 25MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

IMURAN | COATED TABLETS | 50MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

IMURAN | FILM-COATED TABLETS | 25MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

INAPROL | TABLETS | 250MG | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

INCIDAL | TABLET | N/A | BAYER | PAKISTAN |

INDERAL | COATED TABLET | 10MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

INDERAL | COATED TABLET | 40MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

INDERAL INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 0.1% W/V | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

INDERAL LA | MODIFIED RELEASE CAPSULES | 160MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

INDERAL LA-80 | CAPSULE | 80MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

INDOCEM 25 | CAPSULES | 25MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

INDOCID 100MG | SUPPOSITORY | 100MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

INDOCID 25MG | CAPSULE | 25MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

INDOCID RETARD 75MG | CAPSULE | 75MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

INDOGESIC | SUPPOSITORIES | 100MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

INDOGESIC 25 | CAPSULE | 25MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD | JORDAN |

INDOLGINA | CAPSULE | 25MG | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

INDOLGINA | SUPPOSITORY | 100MG | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

INDOMELAN | CAPSULE | 25MG | LANNACHER HEILMITTEL GMBH. | AUSTRIA |

INDOMELAN | SUPPOSITORY | 100MG | LANNACHER HEILMITTEL GMBH. | AUSTRIA |

INDOMETHACIN | SUPPOSITORIES | 100MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

INDOMETHACIN BP 25MG | CAPSULE | 25MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

INDOMETHACIN BP 50MG | CAPSULE | 50MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

INDOMETHACIN CAPSULES BP | CAPSULE | 25MG | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

INDOPREX | EYE DROPS SOLUTION | 2% | DEMO S.A | GREECE |

INDOREM 25 | TABLETS | 25MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

INDYLON 100MG | SUPPOSITORIES | 100MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

INDYLON 25MG | CAPSULE | 25MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

INFACOL | ORAL LIQUID | 4% W/V | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

INFANRIX | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

INFANRIX HEPB | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. | BELGIUM |

INFANRIX HEXA | SEE REMARKS | NA | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. | EUROPEAN COMMUNITY |

INFANRIX IPV (DTPA-IPV) | SUSPENSION FOR INJECTION | SEE REMARKS | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | BELGIUM |

INFANRIX IPV+HIB | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

INFANRIX-HIB | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

INFECTOFLAM | EYE OINTMENT | N/A | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

INFECTOFLAM | EYE DROPS | N/A | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

INFECTOFLAM | EYE OINTMENT | NA | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

INFECTOFLAM | EYE DROPS | NA | NOVARTIS OPHTHAMICS AG | SWITZERLAND |

INFED (IRON DEXTRAN INJECTION USP) | SOLN F/IM IV USE | 50MG/ML | SCHEIN PHARMACEUTICAL INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

INFLEXAL BERNA V | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L. | ITALY |

INFLORAN BERNA | CAPSULES | N/A | SWISS SERUM AND VACCINE INSTITUTE BERNE | SWITZERLAND |

INFLUVAC 2000/2001 | SUSPENSION FOR INJECTION | 15MCG/0.5ML | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

INFLUVAC 2001/2002 | SUSPENSION FOR INJECTION | 15 MCG/0.5 | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

INFLUVAC 2002/2003 | SUSPENSION FOR INJECTION | 15MCG/ML | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

INHALANT CAPSULES | INHALATION LIQUID | N/A | INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL SERVICE LIMITED | UNITED KINGDOM |

INNOHEP | SOLUTION FOR INJECTION | 3500IU/0.35ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

INNOHEP | SOLUTION FOR INJECTION | 4500IU/0.45ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

INNOHEP | SOLUTION FOR INJECTION | 10,000IU/ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

INNOHEP | SOLUTION FOR INJECTION | 20,000IU/ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

INNOHEP | SOLUTION FOR INJECTION | 20000IU/ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

INNOHEP | SOLUTION FOR INJECTION | 2,500 IU/0.25ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

INNOHEP 10,000IU/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10,000IU/ML | LEO LABORATORIES LTD | DENMARK |

INNOHEP 20,000IU/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 20,000IU/ML | LEO LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

INNOHEP SYRINGE 10,000IU/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10,000IU/ML | LEO LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

INNOHEP SYRINGE 20,000IU/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 20,000IU/ML | LEO LABORATORIES LTD | DENMARK |

INPANOL TABLETS 10MG | TABLET | 10MG | DRUG HOUSES OF AUSTRALIA(ASIA) PTE LTD | SINGAPORE |

INSTILLAGEL | GEL | N/A | FARCO-PHARMA GMBH | GERMANY |

INSULATARD HM PENFILL 100 IU/ML X10ML | SUSPENSION FOR INJECTION | 100IU/ML | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

INSULATARD HM PENFILL 100 IU/ML.1.5ML | SUSPENSION FOR INJECTION | NA | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

INTAFEN - 200 | TABLETS | 200MG | INTAS-PHARMACEUTICALS LTD. | INDIA |

INTAL 1MG/DOSE INHALER | MET. DOSE PRESS. AEROSOL | 1MG/ACTUATION | FISONS LIMITED T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

INTAL 1MG/DOSE INHALER | AEROSOL | 1MG/ACTUATION | FISONS LTD T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

INTAL INHALER (5MG) | MET. DOSE PRESS. AEROSOL | 5MG/ACTUATION | FISONS LIMITED T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

INTAL INHALER (5MG) | AEROSOL | 5MG/ACTUATION | FISONS LTD T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

INTAL NEBULISER SOL. AMPOULE 20MG/2ML | NASAL SPRAY | 1% W/V | FISONS LIMITED T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

INTAL NEBULISER SOLUTION AMPOULE | NASAL SPRAY | 1%W/V | FISONS LTD T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

INTAL SPINCAPS CAPSULES 20MG | INHALATION POWDER | 20MG | FISONS LIMITED T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

INTAL SPINCAPS CAPSULES 20MG | 20MG | CAPSULE(POWDER) | FISONS LTD T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

INTALGIN GEL | GEL | N/A | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTERMOXIL | DRY SYRUP | 125MG/5ML | PT INTERBAT | INDONESIA |

INTERPRIL 10 | TABLETS | 10MG | PT INTERBAT | INDONESIA |

INTERPRIL 5 | TABLET | 5MG | PT INTERBAT | INDONESIA |

INTRAFER | LIQUID FOR I.M. USE | 100MG/2ML | GEYMONAT | ITALY |

INTRAFER | ORAL SOLUTION | N/A | GEYMONAT SPA | ITALY |

INTRAFER | ORAL DROPS | N/A | GEYMONAT SPA | ITALY |

INTRAGLOBIN F | SOL FOR INTRAVENOUS ADM. | 50MG/ML | BIOTEST PHARMA GMBH | GERMANY |

INTRALIPID 20% | EMULSION FOR INJECTION | 20%W/V | FRESENIUS KABI LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTRAMED TRICHAZOLE | SOLUTION FOR INFUSION | 500MG/100ML | BODENE (PROPIETARY) LIMITED T/A INTRAMED — SOUTH AFRICA | SOUTH AFRICA |

INTRAVEN GV 101 | SOLUTION FOR IV INFUSION | 0.9% W/V BP | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTRAVEN GV 102 | SOLUTION FOR IV INFUSION | 0.9% W/V BP | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTRAVEN GV 112 | SOLUTION FOR INFUSION | 0.45% W/V BP | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTRAVEN GV 121 | SOLUTION FOR IV INFUSION | 5% W/V BP | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTRAVEN GV 122 | SOLUTION FOR IV INFUSION | 5% W/V BP | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTRAVEN GV 152 | SOLUTION FOR IV INFUSION | N/A | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTRAVEN GV 172 | SOLUTION FOR IV INFUSION | N/A | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTRAVEN GV 202 | SOLUTION FOR IV INFUSION | N/A | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTRAVEN GV 262 | SOLUTION FOR IV INFUSION | N/A | IVEX PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTRAVEN GV 352 | SOLUTION FOR IV INFUSION | N/A | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTRAVEN GV104 | SOLUTION FOR IV INFUSION | 0.9% W/VBP | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTRON A | POWDER FOR INJECTION | 5×10(6) IU\VIAL | SCHERING-PLOUGH LTD. | IRELAND |

INTRON A | POWDER FOR INJECTION | 3×10(6)IU/VIAL | SCHERING-PLOUGH LTD. | IRELAND |

INTRON A | SOLUTION FOR INJECTION | 18 MILLION IU | SP EUROPE | IRELAND |

INTRON A | SOLUTION FOR INJECTION | 25 MILLION IU | SP EUROPE | IRELAND |

INTROPIN | SOLUTION FOR INJECTION | 40MG/ML | FAULDING HOSPITAL PRODUCTS | UNITED STATES OF AMERICA |

INVANZ | POWD. F/CONC F/SOLN F/INF | 1G/VIAL | MERCK SHARP & DOHME LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

INVIRASE | CAPSULE | 200MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

IODINE SOLUTION STRONG BP 1958 | TOPICAL SOLUTION | N/A | THORNTON & ROSS LTD | UNITED KINGDOM |

IODINE TINCTURE BP | TOPICAL SOLUTION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

IODIO, ALCOHOLIC CUTANEOUS SOLUTION | ALCOHOLIC CUTANEOUS SOL | N/A | LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTIC A. SELLA S.R.L | ITALY |

IOPAMIRO (100ML) | SOLUTION FOR IV INFUSION | NA | BRACCO S.P.A | ITALY |

IOPAMIRO (50ML) | SOLUTION FOR IV INFUSION | NA | BRACCO S.P.A | ITALY |

IOPIDINE 0.5% | OPHTHALMIC SOLUTION | 0.5% W/V | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

IPECAVOM | SYRUP | 1000MG/15ML | ELPEN S.A | GREECE |

IPERTON | TABLETS | N/A | KLEVA LTD | GREECE |

IPOLIPID 600MG | TABLET | 600MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

IPRACIP - 20 INHALER | AEROSOL CANISTER | 20 MCG | M/S. MEDISPRAY LABORATORIES PVT. LTD — GOA | INDIA |

IPRAGOCCE | OPHTHALMIC SOLUTION | NA | PROGE FARMA SRL | ITALY |

IPRATROPIUM STERI-NEB | SOLUTION FOR NEBULISATION | 250MCG/1ML | STERIPAK LIMITED | UNITED KINGDOM |

IPRATROPIUM STERI-NEB 500MCG/2ML | SOLUTION FOR NEBULISATION | 500MCG/2ML | STERIPAK LIMTIED | UNITED KINGDOM |

IPRAVENT INHALER | INHALER | 20MCG | CIPLA LIMITED | INDIA |

IPRAVENT INHALER | INHALER | 4MG | CIPLA LTD — INDIA | INDIA |

IPROBEN 200 | LACTAB | 200MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

IRFEN | LACTAB | 200MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

IRONORM | CAPSULES | N/A | WALLACE MANUFACTURING CHEMISTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISLA-MINT HERBAL | LOZENGES | 100,00MG | ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG | GERMANY |

ISLA-MOOS HERBAL LOZENGES | LOZENGES | 80MG | ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG | GERMANY |

ISMELIN | EYE DROPS | 50MG/ML | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

ISMO | TABLETS | 20MG | ROCHE PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISMO 20 | TABLET | 20MG | HOFFMANN-LA ROCHE AG | GERMANY |

ISMO 20 | TABLET | 20MG | ROCHE | PAKISTAN |

ISMO 20 | TABLET | 20MG | ROCHE PAKISTAN LIMITED | PAKISTAN |

ISMONIT 20 | TABLET | 20MG | HEXAL AG | GERMANY |

ISO MACK RETARD 20MG | CAPSULE WITH SUST. ACTION | 20MG | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

ISO MACK RETARD 40MG | CAPSULE WITH SUST RELEASE | 40MG | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

ISO MACK SPRAY | SOLUTION | 1.25MG/0.09ML | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

ISOCARD | TABLETS | 10MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

ISOFLURANE | LIQUID FOR INHALATION | >99.9% | HALOCARBON LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

ISOGEL | GRANULES FOR ORAL SOLN. | 90% W/W | UNICLIFFE LIMITED T/A PFIZER CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

ISOKET SOLUTION 0.1% | SOLUTION FOR INFUSION | 0.1% | SCHWARZ PHARMA AG | GERMANY |

ISONIAZID | 100MG | TABLETS | PHARMAMED LTD. | MALTA |

ISONIAZID | TABLETS | 300MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

ISOPRENALINE HCL INJECTION MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 20MCG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISOPRENALINE HCL MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 0.002%W/V | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISOPRENALINE INJ MINIJET 0.002%W/V | AQUEOUS SOLUTION | 20MCG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

ISOPRINOSINE | TABLET | 500MG | NEWPORT SYNTHESIS LTD. | IRELAND |

ISOPRINOSINE | SYRUP | 250MG/5ML | NEWPORT SYNTHESIS LTD. | IRELAND |

ISOPROTERENOL HYDROCHLORIDE USP.1:5000 | SOLUTION FOR INJECTION | 0.2MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

ISOPTO CARPINE 1% | OPHTHALMIC SOLUTION | 10MG/ML | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

ISOPTO CARPINE 2% | OPHTHALMIC SOLUTION | 2% W/V | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

ISOPTO CARPINE 4% | OPHTHALMIC SOLUTION | 4% W/V | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

ISOPTO FENICOL 0.5% | OPHTHALMIC SOLUTION | 5MG/ML | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

ISOPTO FENICOL 0.5%/CHLORAMPHENICOL 0.5% | OPHTHALMIC SOLUTION | 0.5% W/V | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

ISORDIL | TABLET | 10MG | WYETH LEDERLE | PAKISTAN |

ISORDIL | TABLET | 10MG | WYETH-LEDERLE | PAKISTAN |

ISORDIL TAB 10MG | TABLET | 10MG | WYETH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

ISORDIL TAB 5MG | SUBLINGUAL TABLET | 5MG | WYETH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

ISOSORBIDE DINITRATE | TABLETS | 10MG | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISOSORBIDE DINITRATE | TABLET | 20MG | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISOSORBIDE MONONITRATE | TABLETS | 10MG | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISOSORBIDE MONONITRATE | TABLET | 20MG | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISOSORBIDE MONONITRATE | TABLET | 40MG | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISOSORBIDE MONONITRATE | TABLETS | 10MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISOSORBIDE MONONITRATE | TABLETS | 20MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISOSORBIDE MONONITRATE | TABLETS | 40MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISOTREX GEL | GEL | 0.05% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISOVIST-300 | SOLN FOR INJ. AND ORAL USE | 640.75MG/ML | SCHERING AG | GERMANY |

ISPAGEL | POWDER FOR ORAL SUSPENSION | NA | RICHMOND PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISTIN | TABLET | 10MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISTIN | TABLET | 5MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ITASPOR | CAPSULES | 100MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

ITASPOR (ITRACONAZOLE CAPSULES 100MG) | CAPSULE | 100MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

IV-GLOBULIN (1,000MG) | POWDER FOR RECONSTITUTION | N/A | KOREA GREEN CROSS CORP. | KOREA REPUBLIC |

IV-GLOBULIN (2,500MG) | POWDER FOR RECONSTITUTION | N/A | KOREA GREEN CROSS CORP. | KOREA REPUBLIC |

IXEL | CAPSULE | 25MG | LABORATOIRES PIERRE FABRE MEDICAMENT | FRANCE |

IXEL | CAPSULE | 50MG | LABORATOIRES PIERRE FABRE MEDICAMENT | FRANCE |

IXENSE | SUBLINGUAL TABLETS | 2MG | TAKEDA EUROPE R&D CENTRE LIMITED | UNITED KINGDOM |

IXENSE | SUBLINGUAL TABLETS | 3MG | TAKEDA EUROPE R&D CENTRE LIMITED | UNITED KINGDOM |

JACKSON'S HERBAL LAXATIVE | SYRUP | N/A | ANGLIAN PHARMA PLC | UNITED KINGDOM |

JECTOFER | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

JODOPLEX | LIQUID SOAP | N/A | G.STREULI & CO. AG | SWITZERLAND |

JODOPLEX | OINTMENT | N/A | G.STREULI & CO.AG | SWITZERLAND |

JODOPLEX | SOLUTION | 10MG/ML | G.STREULI & CO. AG | SWITZERLAND |

JOINT AND MUSCLE BALSAM | OINTMENT | N/A | AH EHRLICH GMBH & CO KG | GERMANY |

JOINT AND MUSCLE BALSAM, EHRLICH BALSAM OI | OINTMENT | NA | AH EHRLICH GMBH & CO. KG | GERMANY |

JOY RIDES | TABLETS | 0.075%W/W | STAFFORD MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

JOY-RIDES | TABLET | 0.075 W/W | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

JUMEX 5MG | TABLET | 5MG | SEARLE | PAKISTAN |

JUNIFEN SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 100MG/5ML | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

JUNIOR IBUPROFEN SUPENSION | ORAL SUSPENSION | 100MG/5ML | GALPHARM HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

JUNIOR MELTUS FOR CHESTY COUGHS AND CATARR | ORAL SOLUTION | N/A | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

JUNIOR MELTUS FOR DRI TICKLY COUGHS AND CA | ORAL SOLUTION | N/A | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

JUNIOR MELTUS NIGHT TIME | SYRUP | N/A | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

JUNIOR MELTUS SUGAR AND COLOR FREE EXPECTO | ORAL LIQUID | N/A | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

JUNIOR PARAPAED PARACETAMOL SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 120MG/5ML | PINEWOOD LABORATORIES LIMITED T/A PINEWOOD HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

KABIKINASE | POWDER FOR INFUSION | 25000IU/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

KABIKINASE | POWDER FOR INFUSION | 1500000IU/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

KALETRA | CAPSULES | NA | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

KALETRA | ORAL SOLUTION | NA | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

KALETRA | SOFT GELATIN CAPSULES | NA | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

KALI SULPH 6X NEW ERA BIOCHEMIC NO.7 | TISSUE SALT TABLETS NO.7 | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

KALI. MUR. 6X NEW ERA BIOCHEMIC NO.5 | TISSUE SALT TABLETS NO.5 | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

KALMIREN 10 | TABLETS | 10MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

KALMIREN 5 | TABLETS | 5MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

KALMS TABLETS | COATED TABLET | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

KALPIREN | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

KALPIREN 20MG | TABLET | 20MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

KALTEN | CAPSULE | N/A | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

KAMAGRA-100 | FILM COATED TABLET | 100MG | AJANTA PHARMA LTD. | INDIA |

KAMAGRA-50 | FILM COATED TABLET | 50MG | AJANTA PHARMA LTD. | INDIA |

KAMILLOSAN | OINTMENT | 10.5%W/W | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

KAMILLOSAN | OINTMENT | 10.5%W/W | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

KAMISTAD-GEL | GEL | N/A | STADAPHARM | GERMANY |

KANAMYCIN-POS | EYE DROPS | 6.2MG/ML | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

KANAMYCIN-POS | EYE OINTMENT | 6.2MG/G | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

KAOLIN AND MORPHINE MIXTURE BP | ORAL SOLUTION | N/A | WILLIAM RANSOM & SON PLC | UNITED KINGDOM |

KAOLIN AND MORPHINE MIXTURE BP | ORAL SOLUTION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

KAPARLON-S TAB. 5MG | TABLET | 5MG | ANFARM HELLAS S.A.-PHARMACEUTICALS | GREECE |

KAPARLONS-S | TABLETS | 20MG | ANFARM HELLAS S.A. | GREECE |

KARDEGIC 160MG | POWDER FOR ORAL SOLUTION | 160MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

KARDEGIC 300MG | POWDER FOR ORAL SOLUTION | 300MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

KARVOL DECONGESTANT CAPSULES | POWD. FOR INHALATION SOLN | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

KATAVAL | CREAM | NA | FARMIGEA SPA | ITALY |

KATOXYN | POWDER SPRAY | N/A | DEVERGE' MEDICINA E MEDICALIZZAZIONE SRL | ITALY |

K-COR-5 | TABLET | 5MG | MACLEODS | INDIA |

KEFLEX | CAPSULE | 250MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

KEFLEX | CAPSULE | 500MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

KEFLEX | GRANULES FOR ORAL SUSPEN. | 125MG/5ML | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

KEFLIN NEUTRO | POWDER FOR INJECTION | 1000MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

KEFORAL | HARD CAPSULE | 250MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

KEFORAL | HARD CAPSULE | 500MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

KEFTID | POWDER FOR ORAL SUSPENSIO | 125MG/5ML | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

KEFTID | POWDER FOR ORAL SUSPENSIO | 250MG/5ML | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

KEFTID | CAPSULES | 500MG | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

KEFTID | CAPSULES | 250MG | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

KEFUROX | POWDER FOR INJECTION | 1500MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

KEFUROX | POWDER FOR INJECTION | 750MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

KEFUROX | POWDER FOR INJECTION | 250MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

KEMADRIN | TABLETS | 5MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

KEMADRIN | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

KEMADRIN | TABLETS | 5MG | GLAXOSMITHKLINE GMBH & CO KG | GERMANY |

KEMADRIN INJECTION 10MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5% W/V | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

KENACOMB | CREAM | N/A | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

KENACOMB | OINTMENT | N/A | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

KENACORT | INJECTABLE SUSPENSION | 40MG/ML | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. | ITALY |

KENACORT "A RETARD" | SOLUTION FOR INJECTION | 40MG/ML | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

KENALOG IN ORABASE | PASTE | 0.1G/100G | SQUIBB INDUSTRIA FARMACEUTICA, S.A. | SPAIN |

KEPPRA | FILM-COATED TABLETS | 250MG | UCB S.A.(PHARMA SECTOR) | EUROPEAN COMMUNITY |

KEPPRA | FILM-COATED TABLETS | 500MG | UCB S.A.(PHARMA SECTOR) | EUROPEAN COMMUNITY |

KEPPRA | FILM-COATED TABLETS | 1000MG | UCB S.A.(PHARMA SECTOR) | EUROPEAN COMMUNITY |

KESTIN 10MG | FILM COATED TABLET | 10MG | LABS SPECIA | FRANCE |

KETEK | TABLETS | 400MG | AVENTIS PHARMA S.A. | FRANCE |

KETESSE | TABLET | 25MG | MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. | ITALY |

KETODOL | TABLET | N/A | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

KETOFTIL | EYE DROPS | 0.05% | FARMIGEA SPA | ITALY |

KETOFTIL | OPHTHALMIC GEL | 0.05% | FARMIGEA SPA | ITALY |

KETOFTIL | OPHTHALMIC GEL | 0.05% | FARMIGEA SPA | ITALY |

KETORAL | MEDICAL SHAMPOO | N/A | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

KETORAL MEDICAL SHAMPOO | SHAMPOO | N/A | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S | TURKEY |

KETRAX | TABLETS | 47.2MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

KETRAX | SYRUP | 0.944% W/V | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

KETRAX | COATED TABLETS | 40MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

KETRAX SYRUP | ORAL SOLUTION | 40MG/5ML | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

KIDDI PHARMATON | SYRUP | N/A | PHARMATON SA | SWITZERLAND |

KIDDI PHARMATON (KIDDI PHARMATON FIZZ) | EFFERVESCENT TABLET | N/A | PHARMATON SA | SWITZERLAND |

KINUSSEN | TABLETS | 10MG | KLEVA LTD | GREECE |

KLACID | GRANULES FOR ORAL SUSP. | 125MG/5ML | ABBOTT AG | ITALY |

KLACID | FILMTAB TABLETS | 250MG | ABBOTT AG | SWITZERLAND |

KLACID | TABLETS | 250MG | ABBOTT S.P.A | ITALY |

KLACID | GRANULES FOR SUSPENSION | 125MG/5ML | ABBOTT S.P.A. | ITALY |

KLACID | COATED TABLET | 500MG | ABBOTT SPA | ITALY |

KLACID LA | MODIFIED RELEASE TABLETS | 500MG | ABBOTT LABORATORIES (IRELAND) LTD | IRELAND |

KLACID RM | SR COATED TABLETS | 500MG | ABBOTT S.P.A. | ITALY |

KLACID XL | TABLETS | 500MG | ABBOTT LABORATORIES S.A (PTY) | SOUTH AFRICA |

KLACID XL TABLETS | MODIFIED RELEASE TABLETS | 500MG | ABBOTT LABORATORIES S.A (PTY) LIMITED | SOUTH AFRICA |

KLAMOKS 156.25MG | PED. POWDER FOR O.SUSPEN | N/A | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S | TURKEY |

KLAMOKS 156.25MG PAEDIATRIC | DRY POWDER FOR ORAL SUSP. | N/A | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

KLAMOKS 625MG | FILM COATED TABLETS | N/A | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

KLAMOKS 625MG | FILM COATED TABLET | N/A | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S | TURKEY |

KLAMOKS BID | TABLETS | 1000MG | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S | TURKEY |

KLAMOKS BID 200/28MG | DRY POWDER FOR ORAL SUSP. | N/A | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

KLAMOKS BID FORTE 200/28MG | POWDER FOR OR. SUSPENSION | N/A | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S | TURKEY |

KLAMOKS BID FORTE 400/57MG | DRY POWDER FOR ORAL SUSP. | N/A | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

KLAMOKS BID FORTE 400/57MG | POWDER FOR OR. SUSPENSION | N/A | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

KLAMOKS-BID 1000MG | FILM COATED TABLET | N/A | BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S | TURKEY |

KLARICID | TABLET | 250MG | ABBOTT | PAKISTAN |

KLARICID | COATED TABLETS | 500MG | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

KLARICID 500MG IV | POWDER FOR IV INJECTION | 500MG | ABBOTT LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

KLARICID XL | TABLET | 500MG | ABBOTT | PAKISTAN |

KLARICID XL 500MG | MODIFIED RELEASE TABLETS | 500MG | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

KLEAN PREP | POWDER | N/A | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

KLEAN-PREP | ORAL POWDER | N/A | HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. | IRELAND |

KLERIMED | TABLETS | 250MG | MEDOCHEMIE LIMITED | CYPRUS |

KLEVASIN | CAPSULE | 500MG | KLEVA LTD. | GREECE |

KLEVASIN | POWDER FOR ORAL SUSP. | 500MG/5ML | KLEVA LTD | GREECE |

KLEVISTAMIN | TABLET | 1MG | KLEVA PHARMACEUTICAL LABORATORIES LTD | GREECE |

KLEVISTAMIN | SYRUP | 1MG/5ML | KLEVA PHARMACEUTICAL LABORATORIES LTD | GREECE |

KLEVISTAMIN | TABLETS | 1MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

KLEVISTAMIN | SYRUP | 1MG/5ML | KLEVA LIMITED | GREECE |

KLIACEF | GRANULES FOR ORAL SUSP. | 5% W/V | FONTEN FARMACEUTICI S.R.L. | ITALY |

KLIACEF | CAPSULE | 500MG | FONTEN FARMACEUTICI S.R.L. | ITALY |

KLIACEF | TABLET | 500MG | FONTEN FARMACEUTICI S.R.L. | ITALY |

KLINDAM | CAPSULE | 150MG | PRIME PHARMACEUTICAL SDN.BHD. | MALAYSIA |

KLINDAN | CAPSULE | 150MG | BILIM ILAC CANAYII VE TICARET SA | TURKEY |

KLINDAN 300MG AMPUL | SOLUTION FOR INJECTION | 300MG/2ML | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S | TURKEY |

KLIOGEST -28 TABLETS | TABLET | NA | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

KLISMACORT | RECTAL CAPSULES | 100MG | BENE-ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

KLONT 200MG | TABLET | 200MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

KLOVIREKS 250MG | POWDER FOR INJECTION | 250MG | MUSTAFA NEVZAT ILAC SANAYII A.S. | TURKEY |

KLOVIREKS-L ENJEKTABL | FREEZE-DRIED POW.F/INJ. | 250MG | MUSTAFA NEVZAT ILAC SANAYII A.S. | TURKEY |

KOATE-DVI (ANTIHEMOPHILIC FACTOR, HUMAN) | POWDER FOR INJECTION | 9-22IU/MG PROT. | BAYER CORPORATION, PHARMACEUTICAL DIV. | UNITED STATES OF AMERICA |

KONSYL-ORANGE SUGAR FREE | POWDER FOR ORAL SUSP. | 60.3% W/W | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

KRATIUM 2MG | TABLET | 2MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

KRATIUM 5MG | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

KROTER CREAM | CREAM | 10% W/W | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN BHD | MALAYSIA |

KYTRIL | FILM COATED TABLETS | 1MG | ROCHE PHARMA SCHWEIZ LTD. | SWITZERLAND |

KYTRIL INFUSION 3MG/3ML | SOLUTION FOR INJECTION | 3MG/3ML | SMITHKLINE BEECHAM PLC | UNITED KINGDOM |

KYTRIL PAEDIATRIC LIQUID | ORAL LIQUID | 200MCG/ML | SMITHKLINE BEECHAM PLC | UNITED KINGDOM |

KYTRIL TABLETS 1MG | COATED TABLET | 1MG | SMITHKLINE BEECHAM PLC | UNITED KINGDOM |

LABETALOL TABLETS 200MG | COATED TABLET | 200MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

LABOSEPT PASTILLES 0.25MG | LOZENGE | 0.25MG | LABORATORIES FOR APPLIED BIOLOGY LTD | UNITED KINGDOM |

LACIPIL | TABLETS | 4MG | GALXO WELLCOME S.A. | SPAIN |

LACIPIL 4MG TABLETS | FILM COATED TABLET | 4MG | GLAXO WELLCOME S.A. | SPAIN |

LACRIGEL | OPHTHALMIC GEL | N/A | FARMIGEA SPA | ITALY |

LACRINORM | OPHTHALMIC GEL | N/A | FARMIGEA SPA | ITALY |

LACTATED RINGERS AND 5% DEXTROSE INJ. | SOLUTION FOR INJECTION | NA | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

LACTATED RINGER'S INJECTION | SOLUTION FOR IV INFUSION | N/A | DEMO SA | GREECE |

LACTATED RINGERS INJECTION DEMO | SOLUTION FOR INFUSION | NA | DEMO SA | GREECE |

LACTATED RINGERS INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | NA | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

LACTATED RINGER'S INJECTION, USP | SOLUTION FOR IV INFUSION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

LACTEOL FORT | CAPSULE | N/A | LABORATOIRE DU LACTEOL DU DOCTEUR BOUCARD | FRANCE |

LACTEOL FORT SACHET | POWDER FOR ORAL SUSPEN. | N/A | LABORATOIRE DU LACTEOL DU DOCTEUR BOUCARD | FRANCE |

LACTICARE (FORMERLY K/A OILATUM LOTION) | TOPICAL EMULSION | N/A | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

LACTO CALAMINE LOTION | TOPICAL SUSPENSION | N/A | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

LACTULOSE SOLUTION (LAXOSE) | ORAL SOLUTION | 3.35G/5ML | APPROVED PRESCRIPTION SERVICES LIMITED | UNITED KINGDOM |

LAMETEC-100 | TABLET | 100MG | CIPLA | INDIA |

LAMICTAL | TABLETS | 25MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

LAMICTAL | TABLETS | 50MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

LAMICTAL | TABLETS | 100MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

LAMICTAL | TABLETS | 100MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

LAMICTAL | TABLET | 25MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

LAMICTAL | TABLETS | 50MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

LAMICTAL DISPERSIBLE | TABLET FOR ORAL SOLUTION | 5MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

LAMICTAL DISPERSIBLE 25MG TABLETS | TABLET FOR ORAL SOLUTION | 25MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

LAMICTAL DISPERSIBLE 5MG TABLETS | TABLETS FOR ORAL SOLUTION | 5MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

LAMICTAL TABLETS | TABLETS | 25MG | GLAXOWELLCOME | PAKISTAN |

LAMICTAL TABLETS | TABLETS | 100MG | GLAXOWELLCOME | PAKISTAN |

LAMIFEN TABLETS 250 MG | TABLET | 250MG | ALFARES PHARMACEUTICALS | SYRIA |

LAMIFIN | TABLET | 250MG | ALFARES PHARMACEUTICALS | SYRIA |

LAMIFIN 1% | CREAM | 1% W/W | ALFARES PHARMACEUTICALS | SYRIA |

LAMIFIN CREAM 1% | CREAM | 10MG/G | ALFARES PHARMACEUTICALS | SYRIA |

LAMISIL | TOPICAL SOLUTION | 10MG/G | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LAMISIL | SPRAY | 10MG/G | NOVARTIS PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

LAMISIL | DERMGEL | 10MG/G | NOVARTIS PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

LAMISIL | TABLETS | 250MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LAMISIL | CREAM | 1% W/W | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LAMISIL | CREAM | 10MG/G | NOVARTIS | PAKISTAN |

LAMISIL | TABLETS | 125MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

LAMISIL | TOPICAL SOLUTION | 10MG/G | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LAMISIL | SPRAY | 10MG/G | NOVARTIS PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

LAMISIL | CREAM | 1% W/W | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LAMISIL | TABLETS | 250MG | NOVARTIS FARMA SPA | ITALY |

LAMOTRIGINE DISPERSIBLE | TABLET FOR ORAL SOLUTION | 25MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

LANACANE CREME | CREAM | 3%W/W | COMBE INTERNATIONAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

LANES MOD. HERB. COLD AND CATARRH TABLETS. | COATED TABLET | N/A | MODERN HEALTH PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

LANES MOD. HERB. RHEUMATIC PAIN TABLETS | COATED TABLET | N/A | MODERN HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

LANES MOD. HERB. TRAPPED WIND AND INDIGEST | TABLET | 125MG | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

LANES MOD. HERB. WATER RETENTION TABS. | COATED TABLET | N/A | MODERN HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

LANES MOD. HERBALS SLEEP AID PASSIFLORA | TABLET | 22MG | G R LANE HEALTH PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

LANES MOD. HERBALS STRESS TABLETS | COATED TABLET | N/A | METABASIC PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

LANES MODERN HERBALS COLD AND CONGESTION | ORAL SOLUTION | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

LANES MODERN HERBALS COUGH MIXTURE | ORAL SOLUTION | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

LANES MODERN HERBALS FOOT BALM | OINTMENT | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCT LTD | UNITED KINGDOM |

LANES MODERN HERBALS LAXATIVE TABLETS | COATED TABLET | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

LANES MODERN HERBALS MENOPAUSE TABLET | COATED TABLET | N/A | METABASIC PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

LANES MODERN HERBALS MUSCULAR PAIN CREAM | CREAM | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

LANES MODERN HERBALS PILE OINTMENT | OINTMENT | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

LANES MODERN HERBALS PILE TABLETS | COATED TABLET | N/A | GR LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

LANOXIN | TABLETS | 250MCG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

LANOXIN | ELIXIR | N/A | GLAXO WELLCOME GMBH & CO | GERMANY |

LANOXIN — PG TABLETS | TABLETS | 62.5MCG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

LANOXIN INJECTION 1.25MG/5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 0.025% W/V | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

LANOXIN PAEDIATRIC ELIXIR | ELIXIR | 0.05G/1000ML | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

LANOXIN PG DIGOXIN 62.5MCG TABLETS | TABLET | 62.5MCG | SIGMA PHARMACEUTICALS PTY LTD. | AUSTRALIA |

LANOXIN TABLET 250 MCG | TABLET | 0.25MG | GLAXOSMITHKLINE GMBH & CO. LTD | GERMANY |

LANSOX | CAPSULE | 15MG | TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. | ITALY |

LANSOX | CAPSULE | 30MG | TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. | ITALY |

LANSOYL 78.23% | ORAL JELLY | 78.23% W/W | PARKE DAVIS | FRANCE |

LANTANON TABLETS | TABLET | 30MG | ORGANON | PAKISTAN |

LANTIGEN B | ORAL DROPS, SUSPENSION | N/A | BRUSCHETTINI SRL | ITALY |

LANVIS | TABLETS | 40MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

LANVIS TABLETS 40MG | TABLETS | 40MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

LARGACTIL | SOLUTION FOR INJECTION | 2.5% W/V | HAWGREEN LTD. | IRELAND |

LARGACTIL INJECTION 2.5% W/V | SOLUTION FOR INJECTION | 2.5% W/V | HAWGREEN LIMITED | IRELAND |

LARGACTIL SYRUP 25MG/5ML | ORAL SOLUTION | 25MG/5ML | HAWGREEN LIMITED | IRELAND |

LARGACTIL TABLETS 100MG | COATED TABLET | 100MG | HAWGREEN LIMITED | IRELAND |

LARGACTIL TABLETS 25MG | COATED TABLET | 25MG | HAWGREEN LIMITED | IRELAND |

LARGACTIL TABLETS 50MG | COATED TABLET | 50MG | HAWGREEN LIMITED | IRELAND |

LARGOPEN | CAPSULE | 250MG | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET AS | TURKEY |

LARGOPEN 125MG/5ML | POWDER FOR ORAL SUSPEN. | 125MG/5ML | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET AS | TURKEY |

LARIAM | TABLETS | 250MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ)AG | SWITZERLAND |

LARMABAK | EYE DROPS | N/A | LABORATOIRESTHEA | FRANCE |

LASILIX 20MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/2ML | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

LASILIX 40MG | TABLET | 40MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

LASILIX RETARD 60MG | SUSTAINED RELEASE CAPSULE | 60MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

LASILIX SPECIAL 500MG | TABLET | 500MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

LASIX | TABLETS | 40MG | HOECHST MARION ROUSSEL | PAKISTAN |

LASIX 40MG | TABLET | 40MG | HOECHST MARION ROUSSEL | PAKISTAN |

LASONIL | OINTMENT | N/A | BAYER PLC | UNITED KINGDOM |

LASONIL | OINTMENT | 0.8% W/W | BAYER PLC | UNITED KINGDOM |

LASONIL N | OINTMENT | 5000 HDB-E/100G | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

LASOPROL 15 | CAPSULES | 15MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

LASOPROL 30 | CAPSULES | 30MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

LATAN-N | TABLET | N/A | WYETH-AYERST CANADA INC | CANADA |

LAXADIN (BISACODYL) TABLETS 5MG | TABLET | 5MG | TEVA PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

LEDERFOLIN 15MG TABLETS | TABLET | 15 MG | CYANAMID IBERICA S.A. | SPAIN |

LEFUMIDE-10 | FILM COATED TABLETS | 10MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

LEMLAX | ORAL LIQUID | 3.26G/5ML | CO-PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMON ENO | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

LEMSIP CHESTY COUGH LIQUID | LIQUID | 50MG/5ML | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP CHILDREN'S SIX+ COLD AND FLU RELIEF | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP COLD + FLU BLACKCURRANT | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP COLD + FLU BREATHE EASY | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP COLD + FLU MAX STRENGTH | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP COLD + FLU MAX STRENGTH CAPSULES | CAPSULE | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP COLD + FLU ORIGINAL LEMON | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP DRY TICKLY COUGH LIQUID | LIQUID | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP FLU STRENGTH POWDER | POWDER | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP PHARMACY POWERCAPS | MODIFIED RELEASE CAPSULE | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP POWDER | POWDER | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP POWER + POWDER | POWDER | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP SORE THROAT ANTI-BACTERIAL | LOZENGE | 2.4MG | ERNEST JACKSON & CO LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP SORE THROAT ANTI-BACTERIAL CITRUS | LOZENGE | 2.4MG | ERNEST JACKSON & CO LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEN VK 250MG | TABLET | 250MG | PHARMACARE LIMITED — SOUTH AFRICA | SOUTH AFRICA |

LENNON — DAPSONE 100MG | TABLET | 100MG | PHARMACARE LIMITED | SOUTH AFRICA |

LENOCEF -125 SUSPENSION | SUSPENSION | 125MG | PHARMACARE LIMITED -SOUTH AFRICA | SOUTH AFRICA |

LENOCEF-250 | CAPSULES | 250MG | PHARMACARE LIMITED- SOUTH AFRICA | SOUTH AFRICA |

LENOLAX | LIQUID | NA | PHARMACARE LIMITED | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA |

LEPONEX | TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA GMBH | AUSTRIA |

LEPONEX | TABLETS | 100MG | NOVARTIS PHARMA GMBH | AUSTRIA |

LEPONEX | TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LEPONEX | TABLETS | 100MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LEPONEX | TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ | SWITZERLAND |

LEPONEX | TABLETS | 100MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LEPONEX 100MG | TABLETS | 100MG | NOVARTIS PHARM. UK. LTD. T/A SANDOZ PHARM. | SWITZERLAND |

LEPONEX 25MG | TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARM. UK LTD. T/A SANDOZ PHARM. | SWITZERLAND |

LEPUR | FILM COATED TABLETS | 5MG | KLEVA LTD. | GREECE |

LEPUR | FILM COATED TABLETS | 10MG | KLEVA LTD. | GREECE |

LEPUR | FILM COATED TABLETS | 20MG | KLEVA LTD. | GREECE |

LESCOL | CAPSULES | 20MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LESCOL | CAPSULES | 40MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LESCOL | CAPSULE | 20MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

LESCOL | CAPSULES | 40MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

LESCOL | CAPSULES | 20MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

LESCOL FORTE | PROLONGED RELEASE TABLETS | 80MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LESCOL XL | SLOW RELEASE TABLETS | 80MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

LESCOL XL 80MG PROLONGED RELEASE TABLETS | FILM-COATED TABLETS | 80 MG | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEUCOVORIN CALCIUM FOLINIC ACID INJ. VIA | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | F.H. FAULDING & CO. LTD (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

LEUKERAN | COMPRESSION-COATED TABLET | 2MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

LEUKERAN | COMPRESSION-COATED TABLET | 5MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

LEUKERAN TABLETS 2MG | TABLET | 2MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD T/A GLAXO WELLCOME | UNITED KINGDOM |

LEVOMED 100/10MG | TABLET | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

LEVOMED 250/25MG | TABLET | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

LEVOPHED | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

LEVOPHED | SOLUTION FOR INJECTION | 4MG/4ML(1MG/ML) | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

LEVOPRONT | SYRUP | 0.6G/ML | DOMPE FARMACEUTICI SPA | ITALY |

LEVOVIST | GRANULES FOR INJECTION | N/A | SCHERING AG | GERMANY |

LEVSIN/SL | TABLETS | N/A | SCHWARZ PHARMA INC | UNITED STATES OF AMERICA |

LEXILIUM 6 | TABLETS | 6MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

LEXOMIL (BROMAZEPAM) | TABLETS (30) | 6MG | ROCHE S.A. | MOROCCO |

LEXOMIL 3MG | TABLET | 3MG | PRODUIT ROCHE S.A. | MOROCCO |

LIBERTY ASPIRIN | TABLETS | 300MG | OBG PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

LIBERTY PARACETAMOL | TABLETS | 500MG | OBG PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

LIBERTY 'PARACIN' | FILM COATED TABLETS | 500MG | OBG PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

LIBRIUM CAPSULES 10MG | CAPSULES | 10MG | ICN PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

LIBRIUM CAPSULES 5MG | CAPSULES | 5MG | ICN PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

LIBROFEM | FILM COATED TABLET | 200MG | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LIBROFEM TABLETS | FILM COATED TABLET | 200MG | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LIDOCAINE (LIGNOCAINE) LARYNGOJET | SOLUTION FOR INJECTION | 4%W/V | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

LIDOCAINE (LIGNOCAINE) MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 2%W/V | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

LIDOCAINE (LIGNOCAINE) MINJET | SOLUTION FOR INJECTION | 1%W/V | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

LIDOCAINE 5%W/V AND PHENYLEPHRINE 0.5%W/V | TOPICAL SOLUTION | N/A | AURUM PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LIDOCAINE HCL AND EPINEPHRINE INJ USP | SOLUTION FOR INJECTION | NA | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SOLUTION FOR INJECTION | 1G/50ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

LIDOCAINE INJECTION MINIJET 1%W/V | AQUEOUS SOLUTION | 10MG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

LIDOCAINE INJECTION MINIJET 2%W/V | AQUEOUS SOLUTION | 20MG/1ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

LIDOCAINE LARYNGOJET 4%W/V | SOLUTION FOR TOPICAL USE | 4%W/V | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

LIDOCATON 2% 1:80 000 | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | WEIMER PHARMA GMBH | GERMANY |

LIFESOL 0.9% (NACL) IV SOLUTION | SOLUTION FOR IV INJECTION | 0.9% W/V | GEOFMAN PHARMACEUTICALS | PAKISTAN |

LIFESOL 5% I.V. SOLUTION (DEXTROSE 5%) | SOLUTION FOR IV INJECTION | 5% W/V | GEOFMAN PHARMACEUTICALS | PAKISTAN |

LIFUROX | POWDER FOR IV/IM INJECT. | 250MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

LIFUROX | POWDER FOR IV/IM INJECT. | 750MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

LIFUROX | POWDER FOR IV/IM INJECT. | 1500MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

LIGNOCAINE 0.5% WITH ADRENALINE | AQUEOUS SOLUTION INJ | N/A | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

LIGNOCAINE HCL INJ. WITH ADRENALINE | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE | SOLUTION FOR INJECTION | 2.% W/V | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LTD | IRELAND |

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE | SOLUTION FOR INJECTION | BP 1.0% W/V | ANITGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 2%W/V | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 2%W/V | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 2%W/V | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 1%W/V | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 1%W/V | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTIONS | 1%W/V | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 1%W/V | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

LIGNOSPAN FORTE | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | DEPROCO INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

LIGNOSPAN SPECIAL | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | LABORATOIRES SEPTODONT | FRANCE |

LIGNOSPAN STANDARD | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | DEPROCO INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

LIMITROL | TABLETS | 10MG | PHARMA EVO | PAKISTAN |

LINCOCIN | CAPSULES | 500MG | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

LINCOCIN | SOLUTION FOR INJECTION | 600MG/2ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

LINDASOL | SOLUTION FOR EXTERNAL USE | 1% W/V | KLEVA LTD | GREECE |

LIORESAL | TABLETS | 10MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LIORESAL | TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LIORESAL | TABLETS | 25MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

LIOTON "1000" | GEL | 100000 IU/100G | SANOFI WINTHROP S.P.A. | ITALY |

LIPANTHYL 100MG | CAPSULE | 100MG | LABORATOIRES FOURNIER SCA | FRANCE |

LIPANTHYL 200MG | CAPSULE | 200MG | LABORATOIRES FOURNIER SA | FRANCE |

LIPANTHYL 300MG | CAPSULE | 300MG | LABORATOIRES FOURNIER SCA | FRANCE |

LIPITOR | COATED TABLETS | 10MG | WARNER LAMBERT EXPORT LIMITED | IRELAND |

LIPITOR | COATED TABLETS | 20MG | WARNER LAMBERT EXPORT LTD | IRELAND |

LIPITOR | COATED TABLETS | 40MG | WARNER LAMBERT EXPORT LIMITED | IRELAND |

LIPITOR TABLETS 10MG | COATED TABLET | 10MG | WARNER LAMBERT EXPORT LTD T/A PARKE DAVIS RESEARCH LABS | UNITED KINGDOM |

LIPITOR TABLETS 40MG | COATED TABLET | 40MG | WARNER LAMBERT EXPORT LTD T/A PARKE DAVIS RESEARCH LABS | UNITED KINGDOM |

LIPOBAY 0,4 | FILM-COATED TABLET | 0.4MG | BAYER VITAL GMBH | GERMANY |

LIPOBAY 0.1 | FILM-COATED TABLET | 0.1MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

LIPOBAY 0.2 | FILM-COATED TABLET | 0.2MG | BAYER VITAL GMBH | GERMANY |

LIPOBAY 0.3 | FILM-COATED TABLET | 0.3MG | BAYER VITAL GMBH | GERMANY |

LIPOFUNDIN MCT/LCT 10% | EMULSION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

LIPOFUNDIN MCT/LCT 20% | EMULSION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

LIPOFUNDIN N 10% | EMULSION FOR INFUSION | 100G/1000ML | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

LIPOFUNDIN N 20% | EMULSION FOR INFUSION | 200G/1000ML | B.BRAUN MELSUNGEN | GERMANY |

LIPOFUNDIN S 10% | EMULSION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

LIPOFUNDIN S 20% | EMULSION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

LIPOGRASIL | COATED TABLET | N/A | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

LIPO-MERZ RETARD | CAPSULES | 500MG | MERZ+CO. GMBH & CO. | GERMANY |

LIPOSTAT | TABLETS | 10MG | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

LIPOSTAT | TABLETS | 20MG | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

LIPOSTAT | TABLETS | 20MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

LIPOSTAT (SELECTIN) | TABLETS | 10MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

LIPOSTAT (SELECTIN) | TABLETS | 20MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

LIPOSYN II 20% IV FAT EMULSION | IV FAT EMULSION | 20% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

LIPOSYN II INTRAVENOUS FAT EMULSION | INTRAVENOUS FAT EMULSION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

LIPOSYN III 10% | INTRAVENOUS EMULSION | 100MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

LIQUID PARAFFIN B.P. | ORAL SOLUTION | 100% V/V | WILLIAM RANSOM & SON PLC | UNITED KINGDOM |

LIQUID PARAFFIN BP | ORAL LIQUID | 100%V/V | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

LIQUID PARAFFIN BP | LIQUID | 100% V/V | PINEWOOD LABORATORIES LTD T/A PINEWOOD HEALTHCARE | IRELAND |

LISKOMET TABLET | TABLET | 250MG | LISKO | PAKISTAN |

LISOCARD | TABLETS | 5MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

LISOCARD | TABLETS | 10MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

LISOPRIL | TABLET | 2.5MG | DELTA HF | ICELAND |

LISOPRIL | TABLET | 5MG | DELTA HF | ICELAND |

LISOPRIL | TABLET | 10MG | DELTA HF | ICELAND |

LISOPRIL | TABLET | 20MG | DELTA HF | ICELAND |

LISORIL-10 (LISINOPRIL TABLETS USP) | TABLET | 10MG | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

LISORIL-5 (LISINOPRIL TABLETS USP) | TABLET | 5MG | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

LISTERINE ANTISEPTIC | LIQUID | N/A | WARNER-LAMBERT S.A. (PTY) LTD | SOUTH AFRICA |

LITHIMOLE | EYE DROPS SOLUTION | 0.25% W/V | COOPER S.A. | GREECE |

LITHIMOLE | EYE DROPS SOLUTION | 0.5% W/V | COOPER S.A. | GREECE |

LITHONATE CR 400MG | CONTROLLED RELEASE TABLET | 400MG | APPROVED PRESCRIPTION SERVICES LTD | UNITED KINGDOM |

LIVIAL TABLETS 2.5MG | TABLET | 2.5MG | ORGANON LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

LIVOSTIN | NASAL SPRAY | 0.5MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

LIVOSTIN | EYE DROPS | 0.5MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

LOBELIA TABLETS | COATED TABLET | N/A | CATHAY OF BOURNEMOUTH LTD | UNITED KINGDOM |

LOCABIOTAL 1% | NASAL/BUCCAL INHAL. SOLN. | 1% W/V | LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

LOCACORTEN — VIOFORM | EAR DROPS | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LOCACORTEN-VIOFORM | CREAM | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LOCASALEN | OINTMENT | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LOCERYL CREAM | CREAM | 0.25%W/W | GALDERMA (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

LOCERYL NAIL LACQUER 5% | TOPICAL SOLUTION | 5%W/V | GALDERMA (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

LOCOID | LIPOCREAM | 1MG/G | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

LOCOID | OINTMENT | 1MG/G | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

LOCOID | CREAM | 1MG/G | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

LOCOID C CREAM | CREAM | N/A | YAMANOUCHI PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

LOCOID CRELO 0.1% | TOPICAL EMULSION | 1MG/G | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

LOCOID SCALP | LOTION | 1MG/ML | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

LOGYNON | COATED TABLET | N/A | SCHERING AG | GERMANY |

LOGYNON (SH B 264 AB) | COATED TABLET | N/A | SCHERING HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

LOMAC -20 | CAPSULES | 20MG | CIPLA | INDIA |

LOMARIN | TABLETS | 50MG | GEYMONAT SPA | ITALY |

LOMARIN | TABLETS | 50MG | GETMONAT SPA | ITALY |

LOMEXIN | VAGINAL CREAM | 2G/100G | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

LOMEXIN | DERMATOLOGICAL POWDER | 2G/100G | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

LOMEXIN | VAGINAL SOLUTION | 0.2G/100ML | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

LOMEXIN | SOLUTION, SPRAY | 2G/100G | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

LOMEXIN | CREAM | 2G/100G | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

LOMEXIN | "T" VAGINAL OVULE(CAPSULE) | 1000MG | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

LOMEXIN | SOLUTION | 2G/100ML | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

LOMEXIN | VAGINAL OVULE(CAPSULE) | 200MG | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

LOMEX-T | GASTRO RESISTANT TABLETS | 20MG | OMEGA FARMA | ICELAND |

LOMIR | TABLETS | 2.5MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LOMIR SRO | CAPSULES | 5MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LOMOTIL | TABLETS | N/A | MONSANTO PLC | UNITED KINGDOM |

LOMOTIL | TABLETS | 2.5MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

LOMOTIL | TABLETS | N/A | SEARLE | PAKISTAN |

LOMOTIL | TABLETS | N/A | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LIMITED T/A GOLDSHIELD PHARMACEUT | UNITED KINGDOM |

LONITEN | TABLETS | 10MG | PHARMACIA LIMITED | UNITED KINGDOM |

LONITEN 10MG | TABLET | 10MG | PHARMACIA & UPJOHN INC. | CANADA |

LOPAMID | CAPSULE | 2MG | THE ACME LABORATORIES LTD. | BANGLADESH |

LOPEDIUM | CAPSULE | 2MG | HEXAL AG | GERMANY |

LOPERAMIDE | CAPSULES | 2MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

LOPERAMIDE 2MG | CAPSULES | 2MG | APPROVED PRESCRIPTION SERVICES LTD | UNITED KINGDOM |

LOPERAMIDE COATED TABLETS 2MG | COATED TABLET | 2MG | LABORATORIO BENGUEREL LTDA | CHILE |

LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE | TABLETS | 2MG | PHARMAMED LTD. | GERMANY |

LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE | CAPSULES | 2MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

LOPERAN | CAPSULES | 2MG | CHIESI ESPANA S.A. | SPAIN |

LOPERAN 2MG | CAPSULE | 2MG | CHIESI WASSERMANN S.A. | SPAIN |

LOPID 600 | FILMCOATED TABLET | 600MG | PARKE-DAVIS GMBH | GERMANY |

LOPRESOR | FILM COATED TABLETS | 100MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LOPRESS 12.5 MG, TABLETS | TABLETS | 12.5 MG | OMEGA FARMA EHF. | ICELAND |

LOPRESS 50 MG, TABLETS | TABLETS | 50 MG | OMEGA FARMA EHF. | ICELAND |

LORANS 1MG | TABLET | 1MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

LORANS 2MG | TABLET | 2MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

LORAZEPAM | TABLETS | 1MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

LORAZEPAM | TABLETS | 2.5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

LORELIN DEPOT | POWDER FOR INJECTION | N/A | DONG KOOK PHARM. CO. LTD | KOREA REPUBLIC |

LORITIN | TABLET | 10MG | DELTA HF | ICELAND |

LOSEC | GASTRO-RESISTANT CAPSULES | 10MG | HASSLE LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

LOSEC | CAPSULES | 20MG | ASTRA PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LOSEC MUPS | GASTRO-RESISTANT TABLETS | 10MG | HASSLE LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

LOSEC MUPS | GASTREO-RESISTANT TABLETS | 20MG | HASSLE LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

LOSEC MUPS | GASTRO-RESISTANT TABLETS | 40MG | HASSLE LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

LOTRIDERM | CREAM | N/A | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

LUBEX LIQUID | SKIN CLEANSING EMULSION | 30MG/G | PERMAMED AG | SWITZERLAND |

LUBEXYL | SUSPENSION | 40MG/G | PERMAMED AG | SWITZERLAND |

LUCRIN DEPOT | POWDER FOR INJECTION | 11.25MG/2ML | ABBOTT AG | SWITZERLAND |

LUCRIN DEPOT 3.75MG | SOLUTION FOR INJECTION | 3.75MG/VIAL | ABBOTT LABORATORIES S.A | SPAIN |

LUDIOMIL | FILM COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | SPAIN |

LUDIOMIL | FILM COATED TABLETS | 10MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | SPAIN |

LUDIOMIL | FILM COATED TABLETS | 10MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LUDIOMIL | FILM COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LUDIOMIL | TABLET | 10MG | CIBA | PAKISTAN |

LUDIOMIL | TABLET | 25MG | CIBA | PAKISTAN |

LUDIOMIL | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | NOVARTIS PHARMA GMBH | AUSTRIA |

LUMAREN | INJECTABLE SOLUTION | 50MG/2ML | ELPEN PHARM. CO. INC. | GREECE |

LUMAREN | COATED TABLET | 150MG | ELPEN PHARM. CO., INC. | GREECE |

LUMIGAN | OPHTALMIC SOLUTION | 0.03% | ALLERGAN INC | UNITED STATES OF AMERICA |

LUSTRAL | TABLET | 100MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

LUSTRAL | TABLET | 50MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

LUSTYS GARLIC PERLES | CAPSULE | 0.66MG | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

LUTENYL | TABLET | 5MG | LABORATOIRES THERAMEX | FRANCE |

LUTRAX | SOLUTION | 0.15MG/ML | ALCON LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | MEXICO |

LYCLEAR 1% W/W CREME RINSE | CREAM | 1% W/W | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

LYOVAC COSMEGEN INJECTION 0.5MG | POWDER FOR INJECTION | 0.5MG | MERCK SHRP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

LYSPAFEN | TABLET | N/A | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

MAALOX | SUSPENSION | NA | RORER PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

MAALOX "PLUS" | TABLETS | N/A | RHONE POULENC RORER S.P.A. | ITALY |

MAALOX NO.2 | TABLET | N/A | RORER PHARMACEUTICALS LTD. (T/A RHONE POULENC RORER) | UNITED KINGDOM |

MAALOX PLUS | TABLET | N/A | RORER PHARMACEUTICALS LTD. (T/A RHONE POULENC RORER) | UNITED KINGDOM |

MAALOX PLUS | SUSPENSION | N/A | RORER PHARMACEUTICALS LTD. (T/A RHONE POULENC RORER) | UNITED KINGDOM |

MAALOX PLUS | TABLETS | N/A | RORER PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

MAALOX PLUS | SUSPENSION | NA | RORER PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

MAALOX TC (THERAPEUTIC CONCENTRATION) | SUSPENSION | N/A | RORER PHARMACEUTICALS LTD. (T/A RHONE POULENC RORER) | UNITED KINGDOM |

MAALOX TC (THERAPEUTIC CONCENTRATION) | TABLET | N/A | RORER PHARMACEUTICALS LTD. (T/A RHONE POULENC RORER) | UNITED KINGDOM |

MABRON 50MG | CAPSULE | 50MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MABTHERA SOLUTION | SOLUTION(VIALS) | 100MG,500MG | ROCHE PHARMA(SCHWEIZ) LTD. | SWITZERLAND |

MACOREL | CONTROLLED RELEASE CAPS | 20MG/CAP | ELPEN PHARM. CO. INC. | GREECE |

MACOX ZH JR | TABLETS | N/A | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

MACOX-150 | TABLET | 150MG | MACLEODS | INDIA |

MACOX-150 | CAPSULES | 150MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

MACOX-300 | TABLET | 300MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

MACOX-300 | CAPSULES | 300MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

MACOX-450 | CAPSULES | 450MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

MACOX-ZH | TABLETS | N/A | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

MACRODANTIN | CAPSULES | 50MG | PROCTOER & GAMBLE PHARMACEUTICALS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

MACRODANTIN | CAPSULES | 100MG | PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

MACROZIDE-500 | TABLET | 500MG | MACLEODS | INDIA |

MACROZIDE-750 | TABLET | 750MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

MADOPAR 250MG | TABLET | N/A | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

MAG. PHOS. 6X NEW ERA BIOCHEMIC NO.8 | TISSUE SALT TABLETS NO.8 | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MAGNESIA SAN PELLEGRINO (ANISE FLAVOUR) | ORAL POWDER | 900MG/G | SAPROCHI SA | SWITZERLAND |

MAGNESIA SAN PELLEGRINO (LEMON FLAVOUR) | ORAL POWDER | 4.5G/10G | SAPROCHI SA | SWITZERLAND |

MAGNESIUM COMPLEXE | CAPSULE | N/A | LABORATOIRE GOLAZ SA | SWITZERLAND |

MAGNESIUM COMPLEXE CAPSULES | CAPSULES | NA | LABORATOIRES GOLAZ SA | SWITZERLAND |

MAGNESIUM SULPHATE BP | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

MAGNESIUM SULPHATE BP | ORAL POWDER | 100%W/W | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

MAGNESIUM SULPHATE PASTE BP | PASTE | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

MAGNESIUM SULPHATE PASTE BP | PASTE | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

MAGNESIUM SULPHATE PASTE BP | PASTE | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

MAGNESIUM TRISILICATE BP | ORAL SUSPENSION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

MAGNESIUM TRISILICATE CO. BP | TABLETS | N/A | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

MAGNEVIST | SOLUTION FOR IV INJECTION | 469MG/ML | SCHERING AG | GERMANY |

MAGNEVIST | SOLN. FOR IV INJECTION | 469MG/ML | SCHERING AG | GERMANY |

MAGRILAN 20MG | CAPSULE | 20MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MAGUROL 1MG | TABLET | 1MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MANNITOL | SOLUTION FOR INJECTION | 10% W/V BP | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MANNITOL 20% IV INFUSION | SOLUTION FOR INJECTION | 200G/1L | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MANNITOL INTRAVENOUS INFUSION 15%W/V | SOLUTION FOR INJECTION | 150G/1000ML | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MANNITOL INTRAVENOUS INFUSON 10%W/V | SOLUTION FOR INJECTION | 10%W/V | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MANNITOL IV INFUSION POLYFUSOR M 20%BP | SOLUTION FOR INJECTION | 20%BP | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MANNITOL/DEMO | SOLUTION FOR IV INFUSION | 200MG (20% W/V) | DEMO SA | GREECE |

MANNS KNOBLAUCH PILLEN PLUS | COATED TABLET | N/A | DR. GERHARD MANN, CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH | GERMANY |

MANUSEPT ANTIBACTERIAL HAND RUB | TOPICAL SOLUTION | N/A | SETON PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

MARCAIN | SOLUTION FOR INJECTION | 2.5MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

MARCAIN | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

MARCAIN ADRENALIN | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

MARCAIN ADRENALIN | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

MARCAIN HEAVY | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

MARCAIN HEAVY | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | ASTRAZENECA SVERIGE AB | SWEDEN |

MARCAIN SPINAL | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

MAREVAN | TABLET | 3 MG | GOLDSHIELD GROUP PLC T/A GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

MAREVAN | TABLETS | 1 MG | GOLDSHIELD GROUP PLC T/A GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

MAREVAN | TABLETS | 5 MG | GOLDSHIELD GROUP PLC T/A GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

MARVELON | TABLETS | 0.15MG AND 0.03MG | ORGANON LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

MARVELON 150/30 TABLETS | TABLET | N/A | ORGANON LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MASTER-AID DISINFETTANTE | CUTANEOUS SOLUTION | 1G/100ML | PIETRASANTA PHARMA S.R.L. | ITALY |

MATERNA TAB | TABLETS | N/A | WYETH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

MAXEPA | CAPSULE | N/A | SEVEN SEAS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MAXIDEX | OPHTHALMIC SUSPENSION | 1MG/ML | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

MAXIDEX | OPHTHALMIC OINTMENT | 1MG/G | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

MAXIMUM STRENGTH ANADIN ANALGESIC | TABLETS | N/A | WHITEHALL LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

MAXIMUM STRENGTH ASPRO CLEAR | EFFERVESCENT TABLET | 500MG | ROCHE PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MAXIPIME | POWDER FOR INJECTION | 1000MG/3ML | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

MAXIPIME | POWDER FOR INJECTION | 500MG/1.5ML | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

MAXIPIME INJECTION 2G | POWDER FOR INJECTION | 2G | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMACEUTICALS LTD | ITALY |

MAXITROL | OPHTHALMIC SUSPENSION | N/A | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

MAXITROL | OPHTHALMIC OINTMENT | N/A | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

MAXIVALET | SUGAR COATED TABLETS | 10MG | DEMO ABEE | GREECE |

MAXOLON | TABLET | 10MG | SMITH KLINE BEECHAM | PAKISTAN |

MAXOLON | TABLET | 10MG | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

MAXOLON INJECTION 5MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5% W/V | MONMOUTH PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

MAXOLON PAEDIATRIC LIQUID | ORAL SOLUTION | 1MG/ML | MONMOUTH PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

MAXOLON TABLETS 10MG | TABLET | 10MG | MONMOUTH PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

MCP HEXAL 10 | TABLET | 10MG | HEXAL AG | GERMANY |

MCP-RATIOPHARM | SOLUTION | 5.2MG/ML | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

MCP-RATIOPHARM 10 | SUPPOSITORY | 10MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

MCP-RATIOPHARM 10 TABLETTEN | TABLET | 10MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

MDS NORDION S.A. TECHNETIUM (TC-99M) GEN | INTRAVENOUS INJECTION | NA | BRISTOL=MYERS SQUIBB PHARMA BELGIUM S.A. | BELGIUM |

MEASLES AND RUBELLA VIRUS VACCINE LIVE | POWDER FOR INJECTION | N/A | SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD | INDIA |

MEASLES MUMPS AND RUBELLA LIVE ATTENUATED | FREEZE DRIED CAKE F/INJ | N/A | M/S SERUM INSTITUTE OF INDIA LIMITED | INDIA |

MEASLES VACCINE LIVE ATTENUATED | POWDER FOR INJECTION | 1000 CCID50 | SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD | INDIA |

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VACCINE | POWDER FOR INJECTION | N/A | SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD. | INDIA |

MEBEVERINE TABLETS BP 135MG | FILM COATED TABLETS | 135MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

MECLON | CREAM | N/A | FARMIGEA SPA | ITALY |

MECLON | VAGINAL PESSARY | N/A | FARMIGEA SPA | ITALY |

MECLON "1000" | VAGINAL DOUCHE, SOLUTION | N/A | FARMIGEA SPA | ITALY |

MECLON "1000" | VAGINAL CREAM | N/A | FARMIGEA SPA | ITALY |

MEDAXONE 1G | POWDER FOR INJECTION | 1G | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDAXONUM | PWDR FOR INJ WITH SOLVENT | 1G | MEDOCHEMIE LTD. | CYPRUS |

MEDAXONUM 500MG | POWDER FOR INJ +SOLVENT | 500MG/VIAL | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDIANOX | CAPSULE | 500MG | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

MEDIATOR 150MG | COATED TABLET | 150MG | LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

MEDICAID ANTISEPTIC CREAM | CREAM | 0.5%W/W | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MEDIJEL GEL | DENTAL GEL | N/A | D D D LIMITED | UNITED KINGDOM |

MEDIJEL PASTILLES | LOZENGE | N/A | D D D LIMITED | UNITED KINGDOM |

MEDI-KEEL A THROAT LOZENGES | LOZENGES | N/A | ADCOCK INGRAM LTD | SOUTH AFRICA |

MEDI-KEEL A THROAT SPRAY | THROAT SPRAY | 0.5G/100ML | THE PREMIER PHARMACEUTICAL COMPANY LTD. | SOUTH AFRICA |

MEDINOL OVER 6 PARACETAMOL | ORAL SUSPENSION | 250 MG | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

MEDINOL OVER 6 PARACETAMOL ORAL SUSPEN. | ORAL SUSPENSION | 250MG/5ML | CUPAL LTD | UNITED KINGDOM |

MEDINOL UNDER 6 PARACETAMOL | ORAL SUSPENSION | 120 MG | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

MEDINOL UNDER 6 PARACETAMOL ORAL SUSP BP | SUSPENSION | 120MG/5ML | CUPAL LTD. | UNITED KINGDOM |

MEDOBETA | OINTMENT | 0.1%W/W | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOBETA | CREAM | 0.1G/100G | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOCIPRIN | TABLETS | 500MG | MEDOCHEMIE LTD. | CYPRUS |

MEDOCIPRIN | TABLET | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOCLAZIDE 80MG | TABLET | 80MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOCLOR 500MG | CAPSULE | 500MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOCRIPTINE 10MG | CAPSULE | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOCRIPTINE 2.5MG | TABLET | 2.5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOCYCLINE 250MG | CAPSULE | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDODERMONE | CREAM | 0.05% W/W | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDODERMONE | OINTMENT | 0.05% W/W | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOFED | SYRUP | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOFLUCON 150MG | CAPSULE | 150MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOFLUCON 50MG | CAPSULE | 50MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOFULVIN 125MG | TABLET | 125MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOFULVIN 500MG | TABLET | 500MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOLAX | TABLET | 12MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOLEXIN | POWDER FOR OR.SUSPENSION | 125MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOLEXIN 250MG | CAPSULE | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOLEXIN 500MG | CAPSULE | 500MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOLEXIN FORTE 250MG/5ML | POWDER FOR OR. SUSPENSION | 250MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOLIN 2MG/5ML | SYRUP | 2MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOLIN 4MG | TABLET | 4MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOMYCIN | CAPSULE | 100MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDONOL | TABLET | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOPEN 250MG | TABLET | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOPHENICOL 1G | POWDER FOR INJECTION | 1G | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOPRAZOLE 20MG | CAPSULE | 20MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOPRED 5MG | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOSTATIN | TABLETS | 20MG | MEDOCHEMIE LTD. | CYPRUS |

MEDOVERINE 135MG FILM COATED TABLETS | FILM COATED TABLETS | 135MG | MEDOCHEMIE LTD. — CYPRUS | CYPRUS |

MEDOVIR 200MG | TABLET | 200MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOVIR 250MG | POWDER FOR INJECTION | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOVIR 5% W/W | CREAM | 5% W/W | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOVIR 800MG | TABLET | 800MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOZINE 25MG | TABLET | 25MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEFEMIC CAPSULE | CAPSULE | 250MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD | MALAYSIA |

MEFENAMIC ACID | CAPSULES | 250MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MEFENAMIC ACID 500MG TABLETS | COATED TABLET | 500MG | SANOFI WINTHROP LIMITED T/A STERWIN MEDICINES | UNITED KINGDOM |

MEFENAMIC ACID BP CAPSULES 250MG | CAPSULES | 250MG | SANOFI WINTHROP T/A STERWIN MEDICINES | UNITED KINGDOM |

MEFINTER | FILM COATED CAPLET | 500MG | PT INTERBAT | INDONESIA |

MEFLIAM | TABLET | 250MG | CIPLA LTD | INDIA |

MEGAPRESS | TABLET | 5MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

MEGGEZONES | LOZENGE | N/A | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

MELIANE | COATED TABLET | N/A | LABORATOIRES SCHERING | FRANCE |

MELLERIL | FILM COATED TABLETS | 10MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

MELLERIL | FILM COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

MELLERIL | TABLET | 10MG | SANDOZ | PAKISTAN |

MELLERIL | TABLET | 25MG | SANDOZ | PAKISTAN |

MELLERIL | FILM-COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

MELLERIL | FILM COATED TABLETS | 100MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

MELLERIL | COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS FARMA — PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A | PORTUGAL |

MELLERIL | COATED TABLETS | 10MG | NOVARTIS FARMA — PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A | PORTUGAL |

MELLERIL 100MG | TABLETS | 100MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

MELLERIL 10MG | TABLET | 10MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

MELLERIL 25MG | TABLET | 25MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

MELOX | TABLETS | 7.5MG | MEDOCHEMIE LTD. | CYPRUS |

MELOX | TABLETS | 15MG | MEDOCHEMIE LTD. | CYPRUS |

MELOX | SUPPOSITORIES | 15MG | MEDOCHEMIE LTD. | CYPRUS |

MELOX 15MG | SUPPOSITORIES | 15MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MENCEVAX (ACWY) | POWDER FOR INJECTION | N/A | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

MENCEVAX AC | POWDER FOR INJECTION | N/A | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

MENINGITEC | SUSPENSION FOR INJECTION | 25MCG/0.5ML | JOHN WYETH & BROTHER LTD | UNITED KINGDOM |

MENINGITEC | SUSPENSION FOR INJECTION | 25MCG | JOHN WYETH & BROTHER LIMITED T/A WYETH VACCINES | UNITED KINGDOM |

MENJUGATE | POWDER FOR INJECTION | N/A | CHIRON S.P.A | ITALY |

MENOMUNE — A/C/Y/W-135 | FREEZE-DRIED PREPARATION | N/A | AVENTIS PASTEUR, INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

MENOMUNE-A/C/Y/W-135 | COMBINED VACCINE | N/A | AVENTIS PASTEUR | UNITED STATES OF AMERICA |

MENOPHASE | TABLET | N/A | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

MENTHODEX COUGH MIXTURE | ORAL SOLUTION | N/A | BELL SONS & CO (DRUGGISTS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

MENTHOLATUM ANTISEPTIC LOZENGE | LOZENGE | N/A | THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

MENTHOLATUM BALM/MENTHOLATUM VAPOUR RUB | OINTMENT | N/A | THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

MENTHOLATUM DEEP HEAT RUB | CREAM | N/A | THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

MENTHOLATUM NASAL INHALER | INHALATION SOLUTION | N/A | THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

MENTHOLATUM/SUPERDRUG HEAT SPRAY | TOPICAL SPRAY | N/A | THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

MENZZA | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

MEPHAMYCIN | LACTAB | 250MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

MEPHAMYCIN | LACTAB | 500MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

MEPHAMYCIN | SUSPENSION | 200MG/5ML | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

MEPHAQUIN | LACTAB | 250MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

MEPIVASTESIN | INJECTION SOLUTION | 30MG/ML | ESPE DENTAL AG | GERMANY |

MERCILON | TABLETS | 150UG AND 20UG | ORGANON LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

MERCILON TABLETS | TABLET | N/A | ORGANON LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MERESA 200 | TABLET | 200MG | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

MERESA 50 | CAPSULE | 50MG | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

MEROCAINE | LOZENGES | N/A | MARION MERRELL LTD | UNITED KINGDOM |

MEROCETS LOZENGES | LOZENGE | 1.4MG | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MERONEM | POWDER FOR INJECTION | 500MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

MERONEM | POWDER FOR INJECTION | 1G | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

MERONEM | POWDER FOR INJECTION | 250MG/VIAL | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

MERONEM | POWDER FOR IM INJECTION | 500MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

MERONEM | POWDER FOR INJECTION | 1G | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

MERONEM | POWDER FOR IV INJECTION | 500MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

MESAGIN | ENTERIC COATED TABLETS | 400MG | KLEVA LTD | GREECE |

MESONEX | TABLET | 50MG | ADELCO SA | GREECE |

MESONEX | TABLETS | 100MG | ADELCO CHROMATOURGIA ATHINON E. COLOCOTRONIS BROS S.A. | GREECE |

MESTINON | TABLET | 60MG | ROCHE | PAKISTAN |

MESTINON TABLETS 60MG | TABLET | 60MG | ICN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MESTINON TABLETS 60MG | TABLET | 60MG | ICN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

METADOXIL | TABLET | 500MG | LFD MANUFACTURING LIMITED | THAILAND |

META-IODOBENZYLGUANIDINE (131-I) | SOLUTION FOR INJECTIONS | N/A | NYCOMED AMERSHAM PLC | UNITED KINGDOM |

META-IODOBENZYLGUANIDINE (131-I) FOR DIAGNOSTIC USE | SOLUTION FOR INJECTIONS | 18.5MB/ML | AMERSHAM PLC | UNITED KINGDOM |

METALYSE | POW AND SOLVENT F/ S. F/INJ | 8,000 U | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | GERMANY |

METALYSE | POW AND SOLV F/SOL F/INJ | 10,000 U | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | GERMANY |

METFORMIN — BMS | TABLETS | 500MG | GEA LTD | DENMARK |

METFORMIN DENK 850 | FILM COATED TABLETS | 850MG | E.DENK OHG | GERMANY |

METFORMIN TABLET | TABLET | 500MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN BHD | MALAYSIA |

METFORMIN TABLETS BP | TABLETS | 500MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD. | INDIA |

METHADONE MIXTURE 1MG/1ML DTF | ORAL SOLUTION | 1MG/1ML | MACARTHYS LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

METHADONE MIXTURE DTF 1MG IN 1ML | ORAL SOLUTION | 0.1%W/V | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

METHADONE ORAL SOLN. 1MG/1ML SUGAR FREE | ORAL SOLUTION | 1MG/ML | ROSEMONT PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

METHOTREXATE INJECTION 25MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 25MG/ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

METHOTREXATE INJECTION 5MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/2ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

METHOTREXATE INJECTION BP VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/2ML | PHARMACIA (PERTH) PTY. LTD. | AUSTRALIA |

METHOTREXATE INJECTION VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/2ML | F.H. FAULDING & CO. LTD (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

METHOTREXATE SODIUM TABLETS | TABLETS | 2.5MG | WYETH-AYERST LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

METHOTREXATUM PHARMACIA | SOLUTION FOR INJECTION | 25MG/1ML | PHARMACIA NV/SA | BELGIUM |

METHYL SALICYLATE OINTMENT BP | OINTMENT | 50%W/W | THORNTON & ROSS LTD | UNITED KINGDOM |

METHYLDOPA BP 125MG | TABLET | 125MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

METHYLDOPA BP 250MG | TABLET | 250MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

METHYLDOPA BP 500MG | TABLET | 500MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

METHYLDOPA TABLETS | FILM COATED TABLET | 250MG | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

METHYLDOPA TABLETS BP 125MG | TABLETS | 125MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

METHYLDOPA TABLETS BP 125MG | FILM COATED TABLET | 125MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

METHYLDOPA TABLETS BP 250MG | TABLETS | 250MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

METHYLDOPA TABLETS BP 500MG | TABLETS | 500MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

METHYLDOPA TABLETS BP 500MG | FILM COATED TABLET | 500MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

METHYLENE BLUE INJECTION USP 1% | SOLUTION FOR INJECTION | 1%W/V | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

METHYLENE BLUE INJECTION USP 1% 5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 1% W/V | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

METHYLPREDNISOLONE INJ. VIAL | POWDER FOR INJECTION | 1G/VIAL | F.H. FAULDING & CO. LTD. (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

METHYLPREDNISOLONE MERCK | POWDER FOR INJECTION | 40MG | MERCK GENERICS | FRANCE |

METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE | POWDER FOR INJECTION | 500MG | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

METOCLOPRAMIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/2ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

METOCLOPRAMIDE INJECTION BP 10MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/2ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

METOCLOPRAMIDE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/2ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

METOLAR | TABLETS | 50MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

METOLAR 100 | TABLETS | 100MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

METOMIDE | TABLET | 10MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN BHD | MALAYSIA |

METOPROLOL TARTARATE TABLETS 100MG | TABLET | 100MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

METOSYN | CREAM | 0.05% W/V | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

METOSYN FAPG CREAM | CREAM | 0.05% W / W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

METOSYN OINTMENT | OINTMENT | 0.05% W / W | BIOGLAN LABORARORIES LTD | UNITED KINGDOM |

METRODIN HP 150IU | POWDER FOR INJECTION | 150IU HFSH/ML | LABORATOIRES SERONO SA | ITALY |

METRODIN HP 75IU | INJECTABLE PREPARATION | 75IU HFSH/ML | LABORATOIRES SERONO SA | ITALY |

METROGYL | INJECTABLE SOLUTION | 500MG/100ML | COOPER S.A. | GREECE |

METROGYL 200 | TABLET | 200MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

METROGYL 400 | TABLET | 400MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

METROGYL INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | UNIQUE PHARMACEUTICAL LABORATORIES | INDIA |

METROLYL | SUPPOSITORIES | 500MG | LAGAP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

METROLYL | SUPPOSITORY | 1G | LAGAP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

METRONIDAZOLE | TABLETS | 200MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

METRONIDAZOLE | TABLETS | 400MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

METRONIDAZOLE | TABLET | 200MG | CAMDEN INDUSTRIES(M) SDN.BHD | MALAYSIA |

METRONIDAZOLE | TABLETS | 200MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

METRONIDAZOLE | SOLUTION FOR INJECTION | 500MG/100ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

METRONIDAZOLE | TABLET | 200MG | CIPLA LTD | INDIA |

METRONIDAZOLE INJECTION 500MG/100ML | IV INFUSION SOLUTION | 500MG/100ML | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

METRONIDAZOLE INJECTION, USP 500MG | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

METRONIDAZOLE INTRAVENOUS INFUSION BP | INTRAVENOUS INFUSION | 5MG/ML | VYSALI PHARMACEUTICALS LIMITED | INDIA |

METRONIDAZOLE MERCK | SOLUTION F/INF. IN A VIAL | 0.5G/100ML | MERCK GENERIQUES | FRANCE |

METRONIDAZOLE TABLETS BP TRICHOGYL-200 | TABLET | 200MG | TABLETS (INDIA) LIMITED | INDIA |

METROTOP | GEL | 0.8% W/V | SETON PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

METVIX | CREAM | 160MG/G | GALDERMA (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

MEXETIL | CAPSULES | 200MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

MIACALCIC | NASAL SPRAY | 200IU | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

MIACALCIC | NASAL SPRAY | 200IU | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

MIACALCIC | SOLUTION FOR INJECTION | 100IU/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

MIANSERIN | TABLETS | 10MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MIANSERIN | 20MG | TABLETS | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MIANSERIN | TABLETS | 30MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MIANSERIN | TABLETS | 10MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

MIANSERIN TABLETS BP 10MG | TABLET | 10MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

MIANSERIN TABLETS BP 30MG | COATED TABLETS | 30MG | GENERICS (UK) LTD. | UNITED KINGDOM |

MIBG-131-D | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | CIS BIO INTERNATIONAL | FRANCE |

MIBG-131-T | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | CIS BIO INTERNATIONAL | FRANCE |

MICANOL CREAM 1% | CREAM | 1% W / W | BIOGLAN LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

MICANOL CREAM 3% | CREAM | 3% W / W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

MICARDIS | TABLET | 40MG | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | GERMANY |

MICARDIS | TABLETS | 80MG | BOEHRINGER INGELHEIN INTERNATIONAL GMBH | GERMANY |

MICARDIS PLUS | TABLETS | NA | BOEHRINGER INGELHEIM | EUROPEAN COMMUNITY |

MICOGEL | CREAM | 2%W/W | CIPLA LIMITED | INDIA |

MICONAL ECOBI | CREAM | 2% W/W | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | ITALY |

MICONAL ECOBI | POWDER (TOPICAL) | 2% W/W | FARMACEUTICI ECOBI SAS | ITALY |

MICONAL ECOBI | VAGINAL CREAM | 2% W/W | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | ITALY |

MICONAL ECOBI | VAGINAL OVULES | 50MG | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | ITALY |

MICONAL ECOBI | VAGINAL SOLUTION | N/A | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | ITALY |

MICONAL ECOBI | VAGINAL CAPSULES | 1200MG | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | ITALY |

MICROCIDAL — 125 | TABLET | 125MG | PHARMACARE LIMITED | SOUTH AFRICA |

MICROENEMA | RECTAL ENEMA | NA | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

MICROGYNON | COATED TABLET | N/A | SCHERING AG | GERMANY |

MICROGYNON | COATED TABLET | N/A | SCHERING HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MICROLAX | ENEMA, RECTAL SOLUTION | N/A | PHARMACIA SVERIGE AB | SWEDEN |

MICTRAL SACHETS | GRANULES FOR ORAL SOLN. | N/A | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

MIDAZOLAM 2MG/ML INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | PHOENIX PHARMA LTD | UNITED KINGDOM |

MIDAZOLAM INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MIDAZOLAM INJECTION BP 1MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/ML | RANBAXY LABORATORIES LTD | INDIA |

MIDAZOLAM INJECTION BP 5MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | RANBAXY LABORATORIES LTD. | INDIA |

MIDAZOLAM INJECTION BP 5MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

MIFLONIDE | POWDER IN CAPSULES FOR INHALATION | 200MCG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

MIFLONIDE | POWDER IN CAPSULES FOR INHALATION | 400MCG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

MIFLONIDE 200 | POWDER FOR INHALATION | 200MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG — SWITZERLAND | SWITZERLAND |

MIFLONIDE 400 | POWDER FOR INHALTION | 400MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG- SWITZERLAND | SWITZERLAND |

MIGRALEVE | COATED TABLET | N/A | UNICLIFFE LIMITED T/A PFIZER CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

MIGRALEVE YELLOW | COATED TABLET | N/A | UNICLIFFE LIMITED T/A PFIZER CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

MIGRALGINE | ORAL SOLUTION | N/A | LABORATOIRES MARTIN-JOHNSON & JOHNSON-MSD | FRANCE |

MIGRALGINE | CAPSULES | N/A | LABORATOIRES JEAN-PAUL MARTIN | FRANCE |

MIGRANERTON | CAPSULE | N/A | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

MIGRIL | TABLETS | N/A | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

MIGRIL | TABLETS | N/A | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

MILITHIN | HARD CAPSULES | 300MG | MINERVA PHARMACEUTICAL S.A. | GREECE |

MILTEX | SOLUTION FOR TOPICAL USE | 600MG/10ML | ASTA MEDICA AG | GERMANY |

MINADEX TONIC | ORAL EMULSION | N/A | SEVEN SEAS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MINESSE | TABLETS | NA | JOHN WYETH & BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES | IRELAND |

MINIDIAB | TABLETS | 5MG | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

MINIHEP | SYRINGE | N/A | LEO LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MINIHEP | SOLUTION FOR INJECTION | 25,000IU/ML | LEO PHARMACETICAL PRODUCTS | DENMARK |

MINIMS ATROPINE SULPHATE 1% | EYE DROPS | 1%W/V | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MINIMS BENOXINATE HYDROCHLORIDE 0.4% W/V | EYE DROPS | 0.4% W/V | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MINIMS CYCLOPENTOLATE HYDROCHLORIDE | EYE DROPS | 1% W/V | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MINIMS FLUORESCEI SODIUM | EYE DROPS | 1% | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MINIMS METIPRANOLOL 0.3% W/V | EYE DROPS | 0.3% W/V | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MINIMS PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE | EYE DROPS | 10% W/V | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MINIMS PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE SOL. | EYE DROPS | 2.5% W/V | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MINIMS PILOCARPINE NITRATE 2.0% W/V | EYE DROPS | 2% W/V | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MINIMS TROPICAMIDE 0.5% W/V | EYE DROPS | 0.5% W/V | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MINIMS TROPICAMIDE 1% W/V | EYE DROPS | 1% W/V | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MINIRIN | NASAL SPRAY | 10MCG/DOSE | FERRING AB | SWEDEN |

MINIRIN | NASAL DROPS | 0.1MG/ML | FERRING AB | SWEDEN |

MINIRIN | TABLETS | 0.2MG | FERRING AB | SWEDEN |

MINIRIN | TABLETS | 0.1MG | FERRING AB | SWEDEN |

MINIRIN | NASAL DROPS | 0.1MG/ML | FERRING AB | SWEDEN |

MINIRIN | NASAL SPRAY | 10MICROGRAMS/DO | FERRING AB | SWEDEN |

MINITRAN 10 | TRANSDERMAL PATCH | 10MG/24HOUR | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MINITRAN 5, | TRANSDERMAL PATCH | 5MG/24HRS | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MINOCIN | CAPSULES | 100MG | LEDERLE LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

MINOCIN | CAPSULES | 50MG | LEDERLE LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

MINOCYCLINE 100MG | CAPSULES | 100MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

MINOCYCLINE 50MG | CAPSULES | 50MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

MINOXIDIL | TABLETS | 10MG | DANBURY PHARMACAL INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

MINSK | TABLET | 10MG | ANFARM HELLAS S.A. | GREECE |

MINULET | COATED TABLETS | N/A | WYETH-PHARMA GMBH | GERMANY |

MINULET | TABLETS | NA | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

MINULET TABLETS | COATED TABLET | N/A | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES — UK | UNITED KINGDOM |

MIOCAMEN | GRANULES FOR SUSPENSION | 20% W/W | A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. | ITALY |

MIOCAMEN 600MG | TABLET | 600MG | A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. | ITALY |

MIOCHOL-E | INTRAOCULAR SOLUTION | 10MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

MIOCHOL-E 1:100 WITH ELECTROLYTE DILUENT | INTRAOCULAR SOLUTION | N/A | CIBA VISION CORPORATION | UNITED STATES OF AMERICA |

MIOREL | TABLETS | 10MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

MIOSTAT | INTRAOCULAR SOLUTION | 0.01% W/V | ALCON LABORATORIES INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

MIOSTAT | INTRAOCULAR SOLUTION | 0.10 MG | S.A ALCON COUVREUR N.V | BELGIUM |

MIOVISIN | POWDER AND SOLUTION FOR INJ | 20MG | FARMIGEA SPA | ITALY |

MIRENA 20 MICROG/24H | INTRAUTERINE SYSTEM | 52MG | LEIRAS OY | FINLAND |

MISODOMIN | TABLETS | 40MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

MITOCIN | POWDER FOR INJECTION | 2MG | KOREA UNITED PHARM. INC. | KOREA REPUBLIC |

MITOCIN | POWDER FOR INJECTION | 10MG | KOREA UNITED PHARM. INC. | KOREA REPUBLIC |

MITOMYCIN | POWDER FOR INJECTION | 10MG/VIAL | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC., T/A DAVID BULL LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

MIVACRON INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

MIVACRON INJECTION 2MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

MIXTARD 30 HM 100IU/ML 10 ML VIAL | SUPENSION FOR INJECTION | NA | NOVO NORDISK | DENMARK |

MIXTARD 30 HM PENFILL 100IU/ML 1.5ML | SOLUTION FOR INJECTION | NA | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

MIZOLLEN S.R. 10MG | SR COATED TABLET | 10MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

MMR-II-VAX | VACCINE | N/A | MERCK SHARP & DOHME | NETHERLANDS |

MOBIC | SUPPOSITORIES | 7.5MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

MOBIC | SOLUTION FOR INJECTION | 15MG/1.5ML | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | GERMANY |

MOBIC 15MG | TABLETS | 15MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

MOBILAT | CREAM | N/A | SANKYO PHARMA GMBH | GERMANY |

MOBILAT | GEL | N/A | SANKYO PHARMA GMBH | GERMANY |

MOBILIS 20 | CAPSULE | 20MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

MOBILIS D-20 | DISPERSIBLE TABLET | 20MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

MOBILISIN | CREAM | N/A | SANKYO PHARMA GMBH | GERMANY |

MODECATE | SOLUTION FOR IM INJECTION | 25MG/ML | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. | ITALY |

MODITEN | TABLETS | 1MG | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

MODOPAR 125 | CAPSULE | N/A | F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. | FRANCE |

MODOPAR 250 | CAPSULE | N/A | F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. | FRANCE |

MODOPAR 62.5 | CAPSULE | N/A | F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. | FRANCE |

MODOPAR LP 125 | PROLONGED RELEASE CAPSULE | N/A | F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. | FRANCE |

MODURETIC | TABLET | N/A | MERCK SHARP & DOHME | PAKISTAN |

MODURETIC | TABLET | N/A | M.S.D. | PAKISTAN |

MODURETIC 5/50MG | TABLET | N/A | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

MOGADON TABLETS 5MG | TABLETS | 5MG | ICN PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

MOISTUR-EYES "DRY EYE" DROPS | EYE DROPS | 0.3% W/V | CO-PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

MOLCER | EAR DROPS | 5%W/V | WALLACE MANUFACTURING CHEMISTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MOMENDOL | COMPRESSA RIVESTITA | 220MG | AZ.CHIM. RIUN ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A | ITALY |

MOMENDOL, GEL | GEL | NA | AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA — ITALY | ITALY |

MOMENT 200, BLISTER 12 | COMPRESSA RIVESTITA | 200MG | AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA — ITALY | ITALY |

MOMENT 200, BLISTER 24 | COMPRESSA RIVESTITA | 200MG | AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA — ITALY | ITALY |

MOMENT 200, GOCCE ORALI | GOCCE ORALI | NA | AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA-ITALY | ITALY |

MONO MACK 20MG | TABLETS | 20MG | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

MONO MACK 40MG | TABLETS | 40MG | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

MONO MACK DEPOT | TABLETS W/SUST. ACTION | 100MG | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

MONOCLOX 250MG | CAPSULE | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MONOLONG | CAPSULES | 60MG | CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD. | ISRAEL |

MONOLONG 60MG CAPSULES | CAPSULES | 60MG | CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

MONOPARIN | SOLUTION FOR INJECTION | 1000IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MONOPARIN | SOLUTION FOR INJECTION | 5000IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MONOPARIN | SOLUTION FOR INJECTION | 25000IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MONOPARIN 1000IU/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 1000IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

MONOPARIN 25,000IU/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 25000 IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

MONOPARIN 5000IU/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 5000 IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

MONOPARIN CALCIUM | SOLUTION FOR INJECTION | 25000IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MONOPARIN-CA 25000 IU/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 25000 IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

MONOPAS | TABLET | 1G | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

MONOPRIL (ELITEN) | TABLETS | 10MG | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

MONOPRIL (ELITEN) | TABLETS | 20MG | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

MONOSORDIL | CONTROLLED RELEASE CAPS | 60MG | ELPEN PHARM. CO. INC. | GREECE |

MONOSORDIL | TABLET | 20MG | ELPEN S.A | GREECE |

MONOTARD HM 100 IU/ML 10ML VIAL | SUSPENSION FOR INJECTION | NA | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

MONO-TILDIEM SR 200MG | SUSTAINED RELEASE CAPSULE | 200MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

MONO-TILDIEM SR 300MG | SUSTAINED RELEASE CAPSULE | 300MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

MONOVAS 10MG TABLET | TABLET | 10MG | MUSTAFA NEVZAT ILAC SANAYII A.S. | TURKEY |

MONOVENT | ORAL SOLUTION | 1.5MG/5ML | LAGAP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MORPHINE SULPHATE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 15MG/ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

MORPHINE SULPHATE BP | SOLUTION FOR INJECTION | 10 MG/ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

MORPHINE SULPHATE INJ. BP 10MG IN 1ML | SOLUTION FOR INJECTION | 1%W/V | MACARTHYS LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MORPHINE SULPHATE INJ. BP 20MG IN 1ML | SOLUTION FOR INJECTIONS | 2%W/V | PL 01883/6177R | UNITED KINGDOM |

MORPHINE SULPHATE INJ.BP 15MG IN 1ML | SOLUTION FOR INJECTIONS | 1.5%W/V | MACARTHYS LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MORPHINE SULPHATE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/1ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

MORPHINE SULPHATE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 15MG/1ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

MORPHINE SULPHATE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 60MG/2ML | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

MORPHINE SULPHATE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 30MG/ML | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

MORPHINE SULPHATE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 15MG/ML | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

MORPHINE SULPHATE INJECTION, USP | SOLUTION FOR INJECTION | 15.45G/L | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

MORPHINE SUPHATE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

MOTHERWORT COMPOUND TABLETS | COATED TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MOTILIUM | TABLET | 10MG | JANSSEN | PAKISTAN |

MOTILIUM | TABLET | 10MG | JANSSEN | PAKISTAN |

MOTILIUM | SUSPENSION | 1MG/ML | JANSSEN | PAKISTAN |

MOTILIUM 10MG | TABLET | 10MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

MOTILIUM 1MG/ML | SUSPENSION | 1MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

MOTILIUM BABY | SUPPOSITORY | 10MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

MOTILIUM CHILDREN | SUPPOSITORY | 60MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

MOTILIUM CHILDREN | SUPPOSITORY | 30MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

MOTILIUM SYRUP | SYRUP | 1MG/ML | JANSSEN | PAKISTAN |

MOTIPRESS | TABLETS | N/A | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

MOTIVAL | TABLETS | N/A | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

MOTIVAL | TABLETS | N/A | BRISTOL MYERS SQUIBB | EGYPT |

MOVICOL | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | LABORATOIRES NORGINE PHARMA | FRANCE |

MOVICOL | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MOXEN 250 | CAPSULES | 250MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

MOXEN 500 | CAPSULES | 500MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

MOXICLAV | POWDER FOR OR.SUSPENSION | 156.25MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MOXICLAV 375MG | TABLET | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MOXICLAV 625MG | TABLET | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MOXICLAV FORTE | DRY POWDER FOR SUSPENSION | 312MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD. | CYPRUS |

MOXILEN | POWDER FOR OR.SUSPENSION | 125MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MOXILEN 250MG | CAPSULE | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MOXILEN 500MG | POWDER FOR INJECTION | 500MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MOXILEN 500MG | CAPSULE | 500MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MSI 10 MUNDIPHARMA | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG\ML | MUNDIPHARMA GMBH | GERMANY |

MSI 20 MUNDIPHARMA | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/ML | MUNDIPHARMA GMBH | GERMANY |

MST CONTINUS SUSPENSION 30MG | GRANULES FOR ORAL SOLUT. | N/A | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MST CONTINUS SUSPENSION 100MG | ORAL SUSPENSION | N/A | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MST CONTINUS SUSPENSION 60MG | ORAL SUSPENSION | N/A | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MST CONTINUS TABLETS 100MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 100MG | NPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MST CONTINUS TABLETS 10MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 10MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MST CONTINUS TABLETS 200MG | MODIFIED RELEASE TABLETS | 200MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MST CONTINUS TABLETS 30MG | TABLETS | 30MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MST CONTINUS TABLETS 60MG | MODIFIED RELEASE TABLETS | 60MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MUCAINE | SUSPENSION | N/A | JOHN WYETH & BROTHER LTD | UNITED KINGDOM |

MUCAINE SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | N/A | JOHN WYETH & BROTHER LTD | UNITED KINGDOM |

MUCICLAR | SYRUP | 0.3% W/V | VECCHI & C PIAM S.A.P.A. | ITALY |

MUCICLAR RETARD | CAPSULE | 75MG | VECCHI & C PIAM S.A.P.A. | ITALY |

MUCICLAR SIROP ADULTES | SYRUP | 5G/100ML | PARKE-DAVIS AFRIQUE DE L'OUEST | SENEGAL |

MUCICLAR SIROP ENFANTS ET NOURRISSONS | SYRUP | 2G/100ML | PARKE-DAVIS AFRIQUE DE L'OUEST | SENEGAL |

MUCOBROXOL | RETARD TABLETS | 75MG | MUNDIPHARMA GMBH | GERMANY |

MUCOBROXOL 60 | EFFERVESCENT TABLETS | 60MG | MUNDIPHARMA GMBH | GERMANY |

MUCOBROXOL SYRUP | SYRUP | N/A | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

MUCOCIS | SYRUP | 5% W/V | FONTEN FARMACEUTICI S.R.L. | ITALY |

MUCODYNE PAEDIATRIC SYRUP 125MG | ORAL SOLUTION | 125MG/5ML | MAY & BAKER LIMITED | UNITED KINGDOM |

MUCODYNE SYRUP 250MG/5ML | ORAL SOLUTION | 250MG/5ML | MAY & BAKER LIMITED | UNITED KINGDOM |

MUCOFALK | ORANGE GRANULES | 3.25G | DR. FALK PHARMA GMBH | GERMANY |

MUCOFALK | APPLE GRANULES | 3.25G | DR. FALK PHARMA GMBH | GERMANY |

MUCOGEL | SUSPENSION | N/A | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

MUCOPRONT | CAPSULES | 375MG | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

MUCOPRONT SYRUP | SOLUTION | 5G/100G | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

MUCOSOLVAN | AMP | 15MG/2ML | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

MUCOSOLVAN | LIQUID | 15MG/5ML | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

MUCOSOLVAN | LIQUID | 30MG/5ML | BOEHRINGER INGELHEIM KG | GERMANY |

MUCOSOLVAN | SOLUTION | 15MG/2ML | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

MUCOSOLVAN | SOLUTION | 30MG/2ML | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

MUCOSOLVAN | TABLETS | 30MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

MUCOSOLVAN | TABLETS | 60MG | BOEHRINGER INGELHEIM KG | GERMANY |

MUCOSOLVAN L.A. | CAPSULES | 75MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

MUCOTREIS | SYRUP | 5G/100ML | ECOBI FARMACEUTICI S.A.S. | ITALY |

MUCOTREIS | POWDER | 0.3G/BAG | ECOBI FARMACEUTICI S.A.S | ITALY |

MUCOTREIS | SYRUP | 2G/100ML | ECOBI FARMACEUTICI S.A.S | ITALY |

MULTIPARIN | SOLUTION FOR INJECTION | 1000IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MULTIPARIN | SOLUTION FOR INJECTION | 5000IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MULTIPARIN | SOLUTION FOR INJECTION | 25000IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MULTIPARIN 1000IU/ML(5ML VIALS) | SOLUTION FOR INJECTION | 1000 IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

MULTIPARIN 25,000IU/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 25000 IU / ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

MULTIPARIN 5000IU/ML(IN 5ML VIALS) | SOLUTION FOR INJECTION | 5000 IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

MULTIVITAMIN | COATED TABLETS | NA | PHARMAMED LTD. | MALTA |

MULTIVITAMIN DROPS | ORAL DROPS | N/A | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

MULTIVITAMINS | CAPSULE | N/A | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

MUMPSVAX | VACCINE | 5000 TCID50 | MERCK SHARP & DOHME | NETHERLANDS |

MUPHORAN | POWDER AND SOL FOR IV INF | 200MG/4ML | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

MURINE PLUS | EYE DROPS | N/A | ABBOTT | PAKISTAN |

MURINE TEARS LUBRICANT | EYE DROPS | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

MURINE TEARS PLUS LUB. REDNESS RELIEVER | EYE DROPS | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

MUSE 1000 MICROGRAMS | URETHRAL STICK | 1000MCG | VIVUS UK | UNITED KINGDOM |

MUSE 125 MICROGRAMS | URETHRAL STICK | 125 MCG | VIVUS UK | UNITED KINGDOM |

MUSE 250 MICROGRAMS | URETHRAL STICK | 250 MCG | VIVUS UK | UNITED KINGDOM |

MUSE 500 MICROGRAMS | URETHRAL STICK | 500MCG | VIVUS UK | UNITED KINGDOM |

MXL CAPSULES 120MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 120MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MXL CAPSULES 150MG | MODIFIED RELEASE CAPSULES | 150MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MXL CAPSULES 200MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 200MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MXL CAPSULES 60MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 60MG | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MYCETIN | LYOPHILISED EYE DROPS | 25MG/VIAL | FARMIGEA SPA | ITALY |

MYCIL ATHLETE'S FOOT SPRAY | TOPICAL SPRAY | 0.12%W/W | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MYCIL OINTMENT | OINTMENT | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MYCIL POWDER | TOPICAL POWDER | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MYCOHEAL | VAGINAL SUPPOSITORIES | 200MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LIMITED | JORDAN |

MYCOHEAL | CREAM | NA | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD | JORDAN |

MYCOHEAL HC | CREAM | N/A | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LIMITED | JORDAN |

MYCOHEAL HC CREAM | CREAM | NA | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT | JORDAN |

MYCOSPOR | GEL | 1% W/W | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

MYCOSPOR | CREAM | 0.01G/G | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

MYCOSPOR | SOLUTION | 0.01G/ML | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

MYCOSPOR | CREAM | N/A | BAYER | PAKISTAN |

MYCOSPOR | CREAM | 0.01G/G | BAYER | PAKISTAN |

MYCOSTATIN | CREAM | 100,000 UI / 1G | E R SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

MYCOSTATIN | ORAL SUSPENSION | 100,000 UI / ML | SQUIBB INDUSTRIA FARMACEUTICA, S.A. | SPAIN |

MYCOSTATIN | OINTMENT | 100,000 UI / G | SQUIBB INDUSTRIA FARMACEUTICA, S.A. | SPAIN |

MYCOSTATIN BABY OINTMENT | OINTMENT | 100,000UI / G | SQUIBB INDUSTRIA FARMACEUTICA, S.A. | SPAIN |

MYDRIATICUM | EYE DROPS | 5MG/ML | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

MYDRIATICUM 0.5% | EYE DROPS | 5.00MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

MYDRILATE | EYE DROPS | 1% | INTRAPHARM LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MYDRILATE | EYE DROPS | 0,50% | INTRAPHARM LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MYLERAN | TABLETS | 2MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

MYLERAN | FILM COATED TABLET | 2MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD T/A GLAXO WELLCOME | UNITED KINGDOM |

MYLERAN | FILM COATED TABLETS | 2MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

MYLERAN TABLETS 2MG | COATED TABLETS | 2MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

MYOCRISIN INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 10% W/V | JHC HEALTHCARE LTD | UNITED KINGDOM |

MYOCRISIN INJECTION 10% | SOLUTION FOR INJECTION | 10% W/V | JHC HEALTHCARE LIMITED | IRELAND |

MYOCRISIN INJECTION 4% | SOLUTION FOR INJECTION | 4% W/V | JHC HEALTHCARE LIMITED | IRELAND |

MYOCRISTIN INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 4% | JHC HEALTHCARE LTD | UNITED KINGDOM |

MYOFLEX | TABLET | SEE REMARKS | PRIME PHARMACEUTICAL | MALAYSIA |

MYOGESIC | TABLETS | N/A | DAR AL DAWA DEVELOPMENT ND INVESTMENT CO IMITED | JORDAN |

MYOVIEW | POWDER FOR INJECTION | 0.23MG/VIAL | NYCOMED AMERSHAM PLC | UNITED KINGDOM |

MYPRODOL | CAPSULES | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

MYSOLINE | TABLETS | 250MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

NAAXIA | EYE DROPS | 38MG/ML | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

NAAXIA | EYE DROPS | 38MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

NABUGESIC | TABLETS | 500MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD | JORDAN |

NACL 5% | EYE DROPS | 50MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

NACL 5% DISPERSA | EYE DROPS | 5% W/V | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

NADITONE | TABLETS | 500MG | KLEVA LTD. | GREECE |

NADRIFOR | TABLETS | 10MG | KLEVA LTD | GREECE |

NAFORDYL | TABLETS | 20MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

NAFTAZOLINA | NASAL DROPS, SPRAY SOLN. | 0.2% W/V | BRUSCHETTINI SRL | ITALY |

NAFTAZOLINA | NASAL DROPS, SOLUTION | 2G/100ML | BRUSCHETTINI SRL | ITALY |

NALCROM CAPSULES 100MG | CAPSULES | 100MG | FISONS LIMITED T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

NALCROM CAPSULES 100MG | CAPSULE | 100MG | FISONS LTD T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

NALIDIX 500 | TABLET | 0.5G | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD | JORDAN |

NALIDIXIC ACID | TABLETS | 500MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

NALIDIXIC ACID SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 300MG/5ML | ROSEMONT PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

NALION 0.5MG | TABLET | 0.5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

NALOXONE HYDROCHLORIDE | SOLUTION FOR INJECTION | 0.4MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

NALOXONE HYDROCHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 0.02MG/ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

NALOXONE HYDROCHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 0.04MG/1ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

NALOXONE HYDROCHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 40MCG/2ML | F.H. FAULDING & CO LTD (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

NALOXONE HYDROCHLORIDE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 400MICROGRAMS | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

NALOXONE HYDROCHLORIDE MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 0.4MG/1ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

NALOXONE HYDROCHLORIDE MINJET | SOLUTION FOR INJECTION | 0.8MG/2ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

NALOXONE HYDROCHLORIDE USP | SOLUTION FOR INJECTION | 20 MICROGRAM | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

NALOXONE HYDROCHLORIDRE | SOLUTION FOR INJECTION | 0.02MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

NALOXONE INJ MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 0.8MG/2ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

NALOXONE INJECTION MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 0.4MG/1ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

NALOXONE MERCK 0.4MG/ML | SOLUTION FOR INJ. | 0.4MG/ML | MERCK GENERIQUES | FRANCE |

NANOTIV | POWDER FOR INJECTION | 500IU (I+II) | PHARMACIA & UPJOHN AB | SWEDEN |

NANOTIV | POWDER FOR INJECTION | 1000IU(I+II) | PHARMACIA & UPJOHN AB | SWEDEN |

NANOTIV 1000IU POWDER AND SOLVENT | POWDER AND SOLVENT | N/A | BIOVITRUM AB | SWEDEN |

NANOTIV POWDER AND SOLVENT | POWDER AND SOLVENT | N/A | BIOVITRUM AB | SWEDEN |

NAPHCON-A | OPHTHALMIC SOLUTION | N/A | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

NAPROREX 250 | TABLETS | 250MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

NAPROREX 375 | TABLETS | 375MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

NAPROREX 500 | TABLETS | 500MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

NAPROREX EC 250 | TABLETS | 250MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

NAPROREX EC 375 | TABLETS | 375MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

NAPROREX EC 500 | TABLETS | 500MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

NAPROSYN 250 | TABLET | 250MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

NAPROSYN 500 | TABLET | 500MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

NAPROSYN EC 250MG | TABLET | 250MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

NAPROSYN EC 500MG | TABLET | 500MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

NAPROVAL | CAPSULES | 250MG | LABORATORIO REIG JOFRE S.A | SPAIN |

NAPROXEN | TABLETS | 250MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NAPROXEN | TABLETS | 500MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NAPROXEN BP 250MG | TABLET | 250MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

NAPROXEN BP 500MG | TABLET | 500MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

NAPROXEN TABLETS BP | TABLETS | 250MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

NAPROXEN TABLETS BP | TABLETS | 500MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

NAPROXEN-MEPHA 500 | LACTAB | 500MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

NARAMIG TABLETS 2.5MG | COATED TABLET | 2.5MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

NARCAN | SOLUTION FOR INJECTION | 0.4MG/ML | ENDO PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

NARIXAN | HARD GELATIN CAPSULE SR. | 120MG | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

NARIXAN | CAPSULE | 120MG | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

NAROP | SOL. FOR INJ. AND IV INF. | 2MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

NAROP | SOLUTION FOR INJECTION | 7.5MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

NAROP | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

NAROPIN | SOL. FOR INJ. AND IV INF. | 2MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

NAROPIN | SOLUTION FOR INJECTION | 7.5MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

NAROPIN | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

NASACORT | NASAL SPRAY | 0.055% W/W | MAY & BAKER LIMITED T/A RHONE POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

NASACORT | NASAL SPRAY | 0.055% W/W | MAY & BAKER LIMITED T/A RHONE POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

NASACORT AQ | NASAL SPRAY | 55MCG/ACTUATION | RHONE-POULENC RORER PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

NASELIN | NASAL SPRAY SOLUTION | 0.05%W/V | CIPLA LIMITED | INDIA |

NASENSPRAY E RATIOPHARM | NASAL SPRAY SOLUTION | 0.09MG/0.09ML | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

NASENSPRAY K RATIOPHARM | NASAL SPRAY SOLUTION | 0.045MG/0.09ML | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

NASONEX | NASAL SPRAY | 50MG/G | SCHERING — PLOUGH S.A. | BELGIUM |

NAT PHOS. NEW ERA NO.10 NAT PHOS | TISSUE SALT TABLETS NO.10 | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NAT. MUR. NEW ERA BIOCHEMIC NO.9 | TISSUE SALT TABLET NO.9 | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NAT. SULPH. — NEW ERA NO.11 NAT SULPH | TISSUE SALT TABLETS NO.11 | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NATRASLEEP | FILM COATED TABLETS | N/A | PETER BLACK HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NATRILIX | FILM-COATED TABLET | 2.5MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

NATRILIX | TABLETS | 2.5MG | SERVIER | PAKISTAN |

NATRILIX | COATED TABLETS | 2.5MG. | SERVIER EGYPT INDUSTRIES LTD | EGYPT |

NATRILIX 2.5MG | TABLET | 2.5MG | SERVIER | PAKISTAN |

NATRILIX SR | SUST. REL. COATED TABLET | 1.5MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

NATRILIX SR | TABLETS | 1.5MG | SERVIER | PAKISTAN |

NATRILIX SR | TABLETS | 1.5MG | SERVIER | PAKISTAN |

NATRILIX SR | COATED TABLET | 1.5 MG | SERVIER EGYPT INDUSTRIES LTD. | EGYPT |

NATRILIX SR 1.5MG | SUST. REL. COATED TABLET | 1.5MG | LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

NAUTISOL 12.5MG | LIQUID FOR INJECTION | 12.5MG/2ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

NAUTISOL 5MG | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

NAVELBINE 10MG/1ML | INJECTABLE SOLUTION | 10MG/1ML | PIERRE FABRE MEDICAMENT | FRANCE |

NAVELBINE 50MG/5ML | INJECTABLE SOLUTION | 50MG/5ML | PIERRE FABRE MEDICAMENT | FRANCE |

NAVIDOXINE | TABLET | N/A | U.C.B. S.A. | BELGIUM |

NAVOBAN | CAPSULES | 5MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

NAVOBAN | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/5ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

NEBILET 5MG | TABLET | 5MG | MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. | GERMANY |

NEGRAM 500MG TABLETS | TABLET | 500MG | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEGRAM SUSPENSION 6% W/V | ORAL SUSPENSION | 6% W/V | SANOFI WINTHROP LIMITED | FRANCE |

NELSONS CHILBLAIN CREAM | CREAM | 9%V/W | A NELSONS AND COMPANY LTD | UNITED KINGDOM |

NEO BOROCILLINA | MOUTH WASH | 24MG/100ML | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

NEO BOROCILLINA | TABLETS | N/A | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

NEO BOROCILLINA | ORAL SPRAY | 600MG/100ML | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

NEO BOROCILLINA | TABLETS | N/A | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

NEO BOROCILLINA "C" | TABLET | N/A | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

NEO BOROCILLINA "C" SENZ/ZUC | TABLET | N/A | ALFA WASSERMANN | ITALY |

NEO BOROCILLINA C | TABLET | N/A | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

NEO BOROCILLINA SENZA ZUCCHERO | TABLET | N/A | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

NEO BOROCILLINA TOSSE | SOLUTION FOR ORAL USE | N/A | ALFA WASSERMANN | ITALY |

NEO BOROCILLINA TOSSE | MOUTH SOLUBLE TABLET | N/A | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

NEO-BUCOSIN | LOZENGE | N/A | SYNPHARMA AG | SWITZERLAND |

NEODIPAR TABLETS | TABLETS | 500MG | HOECHST | PAKISTAN |

NEO-MEDROL ACNE LOTION | LOTION | N/A | PHARMACIA & UPJOHN INC. | CANADA |

NEO-MERCAZOLE | TABLET | 20MG | ROCHE PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEO-MERCAZOLE TABLETS 5MG | TABLET | 5MG | ROCHE PRODUCTE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEOMIGRAN | NASAL SPRAY | 4MG/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

NEO-NACLEX | TABLET | 5MG | GOLDSHIELD GROUP PLC T/A GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

NEORAL 25MG | CAPSULE | 25MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

NEORAL ORAL SOLUTION | ORAL SOLUTION | 100 MG/ML | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | IRELAND |

NEORAL SOFT GELATIN CAPSULE | SOFT GELATIN CAPSULES | 25 MG | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | IRELAND |

NEORECORMON 10000IU | POWDER AND SOLVENT F. INJ. | 10000IU/ML | ROCHE REGISTRATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEORECORMON 1000IU | POWDER AND SOLVENT F. INJ. | 1000IU/ML | ROCHE REGISTRATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEORECORMON 2000IU | POWDER AND SOLVENT F. INJ. | 2000IU/ML | ROCHE REGISTRATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEORECORMON 5000IU | POWDER AND SOLVENT F. INJ. | 5000IU/ML | ROCHE REGISTRATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEOSPECT KIT FOR RADIOPHARM PREP. | POWDER FOR INJECTION | 47MCG/KIT | NYCOMED IMAGING AS | EUROPEAN COMMUNITY |

NEOSTIGMINE | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5MG/1ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

NEOSTIGMINE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 2.5MG/ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

NEOSTIGMINE INJECTION BP 2.5.MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 2.5.MG/ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

NEOSTIGMINE METHYLSULFATE | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

NEOSTIGMINE METHYLSULPHATE | SOLUTION FOR INJECTION | 2.5MG/ML | PHOENIX PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

NEOSTIGMINE METHYLSULPHATE INJ INTRAMED | SOLUTION FOR INJECTION | 2.5MG/ML | BODENE (PROPRIETARY) LIMITED T/A INTRAMED | SOUTH AFRICA |

NEOSTIGMINE METHYLSULPHATE-FRESENIUS | SOLUTION FOR INJECTION | 2.5MG/ML | BODENE (PROPRIETARY) LIMITED T/A INTRAMED | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA |

NEOTIGASON | CAPSULE | 25MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) LITD | SWITZERLAND |

NEOTIGASON | CAPSULE | 10MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) LTD | SWITZERLAND |

NEOXENE | VAGINAL OVULES | 10MG | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | ITALY |

NEPHRIL | TABLETS | 1MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

NERISONE | CREAM | 1MG/G | SCHERING AG | GERMANY |

NERISONE | OINTMENT | 1MG/G | SCHERING AG | GERMANY |

NERISONE | CREAM | 0.1G/100G | SCHERING SPA | ITALY |

NERISONE | OINTMENT | 0.1G/100G | SCHERING SPA | ITALY |

NERISONE | FATTY OINTMENT | 0.1G/100G | SCHERING SPA | ITALY |

NERISONE C | CREAM | N/A | SCHERING SPA | ITALY |

NERISONE C | CREAM | N/A | SCHERING | PAKISTAN |

NERISONE CREAM | CREAM | 1MG/G | SCHERING | PAKISTAN |

NETROMICIN | SOLUTION FOR INJECTIONS | 150MG/1.5ML | SCHERING-PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

NETROMICIN/NETROMYCIN | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/2ML | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

NETROMYCIN | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/2ML | SCHERING-PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

NETROMYCIN | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

NETROMYCINE/NETROMYCIN | SOLUTION FOR INJECTION | 150MG/1.5ML | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

NEUMEGA | SUBCUTANEOUS INJECTION | 5MG/ML | GENERICS INSTITUTE, INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

NEUPOGEN | VIAL | 30MU AND 48MU | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

NEUROBAT | SUGAR COATED TABLET | N/A | PT INTERBAT | INDONESIA |

NEUROLITE | DRY SUBSTANCE AND SOLVENT | N/A | DUPONT PHARMA GMBH | GERMANY |

NEUROMULTIVIT | FILM COATED TABLETS | N/A | LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H. | AUSTRIA |

NEURONTIN 100MG | CAPSULE | 100MG | PARKE-DAVIS GMBH | GERMANY |

NEURONTIN 300MG | CAPSULE | 300MG | PARKE-DAVIS GMBH | GERMANY |

NEURONTIN 400MG | CAPSULE | 400MG | PARKE-DAVIS GMBH | GERMANY |

NEURONTIN CAPSULES 100MG | CAPSULE | 100MG | WARNER LAMBERT (UK) LIMITED T/A PARKE DAVIS | UNITED KINGDOM |

NEURONTIN CAPSULES 100MG | CAPSULE | 100MG | WARNER LAMBERT (UK) LTD. T/A PARKE DAVIS | UNITED KINGDOM |

NEURONTIN CAPSULES 300MG | CAPSULE | 300MG | WARNER LAMBERT (UK) LTD. T/A PARKE DAVIS | UNITED KINGDOM |

NEURONTIN TABLETS 600MG | FILM COATED TABLET | 600MG | WARNER LAMBERT (UK) LTD. T/A PARKE DAVIS | UNITED KINGDOM |

NEURONTIN TABLETS 800MG | FILM COATED TABLET | 800MG | WARNER LAMBERT (UK) LTD. T/A PARKE DAVIS | UNITED KINGDOM |

NEURO-RATIOPHARM N FILMTABLETTEN | FILM COATED TABLET | N/A | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

NEURORUBIN | LACTABS | N/A | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

NEURORUBINE | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

NEURORUBINE FORTE | LACTAB | N/A | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

NEUTROMAX 300MCG (30 M.U.I) | SOLUTION FOR INJECTION | 300MCG | INSTITUTO SIDUS S.A. | ARGENTINA |

NEUTROMAX 480MCG (48 M.U.I) | SOLUTION FOR INJECTION | 480MCG | INSTITUTO SIDUS S.A. | ARGENTINA |

NEVIRAN | TABLET | 400MG | FONTEN FARMACEUTICI S.R.L. | ITALY |

NEVIRAN | CREAM | 5% W/W | FONTEN FARMACEUTICI S.R.L. | ITALY |

NEVPARIN | SOLUTION FOR INJECTION | 25000IU/5ML | MUSTAFA NEVZAT ILAC SANAYII AS | TURKEY |

NEW ERA COMBINATION A — SCIATICA | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION B (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION C (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION E | SALT TABLETS | N/A | NEW ERA — LABORATORIES LTD — UK | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION F (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION G (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION H (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION I (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION J (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION K | TISSUE SALT TABLETS | 6X | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION L (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION M (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION N (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION P (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION R (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION S (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATRION D (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA NO.12 SILICA | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA NO.6 KALI. PHOS. | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEXIUM | GASTRO-RESISTANT TABLET | 40MG | HASSLE LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

NEXIUM | GASTRO-RESISTANT TABLET | 20MG | HASSLE LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

NICARDIA CAPSULES 10MG | CAPSULES | 10MG | J.B. CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

NICARDIA RETARD-10 | FILM COATED TABLET | 10MG | J.B.CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

NICARDIA RETARD-20 | FILM COATED TABLET | 20MG | J.B.CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

NICEF | CAPSULES | 250MG | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

NICEF | CAPSULES | 500MG | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

NICOBREVIN | CAPSULE | N/A | NICOBREVIN | UNITED KINGDOM |

NICO-HEPATOCYN | COATED TABLET | N/A | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

NICORETTE | MEDICATED CHEWING GUM | 2MG | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE | MEDICATED CHEWING GUM | 4MG | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE | TRANSDERMAL PATCHES | 5MG/16 HOURS | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE | TRANSDERMAL PATCHES | 10MG/16HOURS | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE | TRANSDERMAL PATCHES | 15MG/16HOURS | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE | MEDICATED CHEWING GUM | 2MG | PHARMACIA SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE | MEDICATED CHEWING GUM | 4MG | PHARMACIA SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE | TRANSDERMAL PATCH | 5MG/16HOURS | PHARMACIA SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE | TRANSDERMAL PATCH | 10MG/16HOURS | PHARMACIA SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE | TRANSDERMAL PATCH | 15MG/16HOURS | PHARMACIA SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE INHALATOR | INHALATION VAPOUR | 10MG/CARTRIDGE | PHARMACIA LIMITED | UNITED KINGDOM |

NICORETTE INHALOR | LIQUID FOR INHALATION | 10MG/CARTRIDGE | PHARMACIA & UPJOHN LIMITED | UNITED KINGDOM |

NICORETTE MINT | MEDICATED CHEWING GUM | 2MG | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE MINT | MEDICATED CHEWING GUM | 4MG | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE MINT | MEDICATED CHEWING GUM | 2MG | PHARMACIA SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE MINT | MEDICATED CHEWING GUM | 4MG | PHARMACIA SVERIGE AB | SWEDEN |

NICOTINAMIDE TABLET | TABLET | 50MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD. | MALAYSIA |

NICOTINELL TTS 10 | TRANSDERMAL PATCH | 17.5MG/PATCH | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

NICOTINELL TTS 20 | TRANSDERMAL PATCH | 35MG/ PATCH | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

NICOTINELL TTS 30 | TRANSDERMAL PATCH | 52.5MG/PATCH | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

NIDAGYL 200 | TABLETS | 200MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

NIDAGYL 400 | TABLETS | 400MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

NIDAGYL 500 | CAPSULES | 500MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

NIDAGYL 500 | TABLETS | 500MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

NIDOL | TABLETS | 100MG | POLIPHARM CO. LTD. | THAILAND |

NIDOL | SUSPENSION | 1G/100ML | POLIPHARM CO. LTD. | THAILAND |

NIFECARD | CAPSULES | 10MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LIMITED | JORDAN |

NIFECARD-10 | CAPSULES | 10MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

NIFEDI-DENK 10 RETARD | RETARD TABLETS | 10MG | E.DENK OHG | GERMANY |

NIFEDI-DENK 20 RETARD | RETARD TABLETS | 20MG | E.DENK OHG | GERMANY |

NIFEDIPINE | CAPSULES | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NIFEDIPINE | CAPSULES | 10MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NIFEDIPINE | CAPSULES | 10MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

NIFEDIPINE SLOW RELEASE (NIFELAT RETARD) | SLOW RELEASE TABS | 20MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

NIFELAT | TABLETS | 10MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

NIFELAT-10 | CAPSULES | 10MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

NIFELAT-10 | CAPSULE | 10MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

NIFLUGEL 2.5 % | PERCUTANEOUS GEL | 2.5G/100G | LABORATOIRES UPSA | FRANCE |

NIFLURIL 250MG | CAPSULE | 250MG | LABORATOIRES UPSA | FRANCE |

NIFLURIL FOR CHILDREN 400MG | SCORED SUPPOSITORY | 0.4G | LABORATOIRES UPSA | FRANCE |

NIFOPRESS RETARD TABLETS 20MG | COATED TABLET | 20MG | GOLDSHIELD GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

NIFTEN | MODIFIED RELEASE CAPSULES | N/A | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

NIGHT NURSE | ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM COMSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

NIGHT NURSE CAPSULES | CAPSULE | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

NIGHTTIME COLD AND FLU LIQUID CAPSULES | CAPSULE | N/A | STANLEY PHARMACEUTICALS LTD | CANADA |

NIMBEX | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | THE WELLCOME FOUNDATION | UNITED KINGDOM |

NIMBEX | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | THE WELLCOME FOUNDATION | UNITED KINGDOM |

NIMELID | TABLETS | 100MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

NIMOTOP | FILM-COATED TABLET | 30MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

NIMOTOP | INFUSION SOLUTION | 0.01G/50ML | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

NIMTECH | TABLETS | 100MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

NIPENT | PWD. FOR SOL. FOR INJ/INF | 10MG | WARNER LAMBERT (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

NIPENT | POWDER FOR IV INJ. SOLN. | 10MG | PARKE DAVIS SPA | ITALY |

NIPENT | POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION/INFUSION | 10MG | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD | UNITED KINGDOM |

NIPIDOL 5MG TABLET | TABLET | 5MG | BIOFARMA ILAC SAN.VE TIC.A.S | TURKEY |

NIPIDOL 5MG TABLET | TABLET | 5MG | BIOFARMA ILLAC SAN.VE TIC.A.S. | TURKEY |

NIPODUR | TABLET | 150MG | ANFARM HELLAS S.A. | GREECE |

NIPOGALIN | POWDER FOR INJECTION | 750MG | ANFARM HELLAS S.A. | GREECE |

NISITA SALINE NASAL OINTMENT | OINTMENT | N/A | KARL ENGELHARD | GERMANY |

NITRAZEPAM | TABLETS | 5MG | GLAXO WELLCOME POZNAN S.A. | POLAND |

NITRAZEPAM BP 5MG | TABLET | 500MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

NITRAZEPAM TABLETS BP 5MG | TABLETS | 5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

NITRAZEPAM TABLETS BP 5MG | TABLET | 5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

NITREDON | TABLETS | 5MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

NITRODERM TTS | TRANSDERMAL PATCHES | 5MG | NOVARTIS PHARMA | ITALY |

NITRODERM TTS | TRANSDERMAL PATCHES | 10MG | NOVARTIS FARMA SPA | ITALY |

NITRODERM TTS 10 | TRANSDERMAL PATCHES | 50MG/20CM(2) | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

NITRODERM TTS 5 | TRANSDERMAL PATCH | 25MG/10CM(2) | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

NITROGLYCERIN INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

NITROLINGUAL SPRAY | SOLUTION | 0.4MG/SPRAY DOS | G. POHL-BOSKAMP GMBH & CO | GERMANY |

NIVAQUINE TABLETS 200MG | TABLET | 200MG | MAY & BAKER LIMITED (T/A RHONE-POULENC RORER) | UNITED KINGDOM |

NIZORAL | SHAMPOO | 2% W/W | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

NIZORAL | CREAM | 20MG/G | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

NIZORAL 200MG | TABLET | 200MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

NIZORAL 200MG | TABLET | 200MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

NOCTAMID-1 | TABLET | 1MG | SCHERING AG | GERMANY |

NOCTAMIDE 1MG | TABLET | 1MG | LABORATOIRES SCHERING | FRANCE |

NOCTYL | FILM-COATED TABLETS | 15MG | LABORATOIRES MONOT | FRANCE |

NOLVADEX | COATED TABLETS | 10MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

NOLVADEX — D | COATED TABLETS | 20MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

NOLVADEX D (20MG TABLETS) | COATED TABLET | 20MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

NOLVADEX TABLETS 10MG | COATED TABLET | 10MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

NOOTROPIL | FILM-COATED TABLET | 800MG | U.C.B. S.A. | BELGIUM |

NOOTROPIL | INTRAVENOUS INFUSION | 12G/60ML | U.C.B. S.A. | BELGIUM |

NOOTROPIL | INJECTABLE AMPOULE | 1G/5ML | U.C.B. S.A. | BELGIUM |

NOOTROPIL 20% | DRINKABLE SOLUTION | 20G/100ML | U.C.B. S.A. | BELGIUM |

NOPIL | SYRUP | N/A | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

NOPIL | TABLETS | N/A | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

NOPIL FORTE | TABLETS | N/A | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

NOPRILAM | PILL | N/A | LABORATORIOS BIAL — PORTELA & CA, S.A. | PORTUGAL |

NOPRILAM | COATED TABLET | NA | LABORATORIOS BIAL | PORTUGAL |

NOPRILAM | COATED TABLETS | NA | LABORATOIRES BIAL | PORTUGAL |

NOPRILAM DT | COVERED PILLS | N/A | LABORATORIOS BIAL — PORTELA & CA, S.A. | PORTUGAL |

NOPRILAM DT | COATED TABLET | NA | LABORATORIOS BIAL | PORTUGAL |

NOPRILAM DT | COATED TABLETS | NA | LABORATOIRES BIAL | PORTUGAL |

NOPRILAM DT 400 | POWDER FOR ORAL SUSP. | N/A | LABORATORIOS BIAL-PORTELA & CA S.A. | PORTUGAL |

NOPRON | TABLET | 250MG | VIANEX S.A | GREECE |

NORADRENALINE (NOREPINEPHRINE) 1:1000 | SOLUTION FOR INJECTION | 0.2% W/V | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NORADRENALINE AGUETTANT | SOLUTION FOR INFUSION | 8MG/4ML | LABORATOIRE AGUETTANT | FRANCE |

NORCURON 10MG | POWDER FOR INJECTION | 10MG/5ML | ORGANON TEKNIKA B.V. (PART OF AKZO NOBEL) | UNITED KINGDOM |

NORDETTE | COATED TABLETS | N/A | WYETH-PHARMA GMBH | GERMANY |

NORDITRON SIMPLE XX | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/1.5ML | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

NORDITROPIN | POWDER FOR INJECTION | 4IU(1.3MG)/ML | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

NORDITROPIN | POWDER FOR INJECTION | 12IU(4MG)/ML | NOVO NORDISK A/S. | DENMARK |

NORDITROPIN PENSET | POWDER FOR INJECTION | 12 IU (4MG)/ML | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

NORDITROPIN SIMPLEXX | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/1.5ML | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

NORDITROPIN SIMPLEXX 10MG/1.5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/1.5ML | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

NORDITROPIN SIMPLEXX 5MG/1.5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/1.5ML | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

NORFLEX ORPHENADRINE CITRATE 100MG | TABLET | 100MG | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

NORGAGIL | GRANULES | N/A | LABORATORIES NORGAN | FRANCE |

NORGALAX | UNIDOSE RECTAL GEL | 0.12G | NORGINE PHARMA | FRANCE |

NORGALAX | ENEMA | N/A | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NORGESIC | TABLET | N/A | 3M HEALTH CARE LIMITED, | UNITED KINGDOM |

NORMACOL | GRANULES FOR ORAL SOL. | N/A | LABORATOIRES NORGINE PHARMA | FRANCE |

NORMACOL | GRANULES | 62%W/W | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NORMACOL INFANTS ENEMA | UNIDOSE RECTAL SOLUTION | N/A | LABORATOIRES NORGINE PHARMA | FRANCE |

NORMACOL LAVEMENT ADULTES | UNIDOSE RECTAL SOLUTION | N/A | NORGINE PHARMA | FRANCE |

NORMACOL LAVEMENT ENFANTS | UNIDOSE RECTAL SOLUTION | N/A | NORGINE PHARMA | FRANCE |

NORMACOL PLUS | GRANULES | N/A | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NORMACOL PLUS | ORAL GRANULES | N/A | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NORMAGLAUCON | SOLUTION | NA | DR.GERHARD MANN, CHEM-PHARM. FABRIK GMBH | GERMANY |

NORMIX | COATED TABLETS | 200MG | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

NORMIX | GRANULES FOR ORAL SUSP. | 2G/100ML | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

NORMOLOSE | TABLET | 100MG | ADELCO SA | GREECE |

NORMOLOSE | TABLET | 50MG | ADELCO SA | GREECE |

NORMOLOSE | TABLET | 25MG | ADELCO SA | GREECE |

NOROXIN | TABLET | 400MG | MERCK SHARP & DOHME | PAKISTAN |

NOROXIN | TABLET | 400MG | MERCK SHARP & DOHME | PAKISTAN |

NOROXIN 400MG | TABLET | 400MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

NORTRILEN | TABLET | 10MG | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

NORTRILEN | TABLET | 25MG | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

NORTUSSINE ADULTES | SYRUP | N/A | NORGINE PHARMA | FRANCE |

NORTUSSINE INFANTS | SYRUP | N/A | NORGINE PHARMA | FRANCE |

NORVIR | ORAL SOLUTION | 80MG/ML | ABBOTT LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

NORVIR | SOFT-GELATIN CAPSULES | 100MG | ABBOTT AG | SWITZERLAND |

NORVIR | CAPSULES | 100MG | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

NORVIR | SOFT CAPSULES | 100MG | ABBOTT LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

NOSKITO | GEL | N/A | TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS LIMITED | ISRAEL |

NO-SPA | TABLET | 40MG | CHINOIN PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL WORKS CO. LTD. | HUNGARY |

NO-SPA | SOLUTION FOR INJECTION | 40MG/2ML | CHINOIN PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL WORKS CO LTD. | HUNGARY |

NOTEN | TABLET | 50MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

NOTORIUM | TABLET | 1.5MG | ADELCO-CHROMATOURGIA ATHINON E. COLOCOTRONIS BROS SA | GREECE |

NOTORIUM | TABLET | 3MG | ADELCO SA | GREECE |

NOTORIUM | TABLET | 6MG | ADELCO SA | GREECE |

NOVACLAV 375 TABLETS | TABLETS | NA | CIPLA LTD. | INDIA |

NOVAGESIC-FLU 20 | CAPSULE | N/A | SCANPHARM A.S. | JAMAICA |

NOVAL | EYE DROPS SOLUTION | 0.5% W/V | DEMO ABEE | GREECE |

NOVAL | EYE DROPS SOLUTION | 0.25% W/V | DEMO ABEE | GREECE |

NOVALGINE 500MG | COATED TABLET | 500MG | LABORATOIRE HOECHST | FRANCE |

NOVAMILOR TAB | TABLETS | N/A | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVAMOXIN CAP 250MG | CAPSULES | 250MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVAMOXIN SUS 125MG/5ML | POWDER FOR SOLUTION | 125MG/5ML | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVAMOXIN SUS 250MG/5ML | POWDER FOR SOLUTION | 250MG/5ML | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVANTRONE | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/10ML | JOHN WYETH & BROTHER LTD. | UNITED KINGDOM |

NOVANTRONE | SOLUTION FOR IV INFUSION | 20MG/10ML | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD | UNITED KINGDOM |

NOVANTRONE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION/INFUSION | 2MG/2ML | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD | UNITED KINGDOM |

NOVATAX-1000 | POWDER FOR INJECTION | 1G | CIPLA LTD | INDIA |

NOVESIN 0.4% | EYE DROPS | 0.4% W/V | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

NOVESIN 0.4% | EYE DROPS | 4.00MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

NOVOAMOXIN CAP 500MG | CAPSULES | 500MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-AMPICILLIN | CAPSULE | 500MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-ATENOL TAB 100MG | TABLET | 100MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-ATENOL TAB 50MG | TABLET | 50MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-AZT CAP 100MG | CAPSULE | 100MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVOBAN | CAPSULE | 5MG | NOVARTIS SVERIGE AB | SWEDEN |

NOVOBAN | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/1ML | NOVARTIS SVERIGE AB | SWEDEN |

NOVO-BROMAZEPAM | TABLET | 6MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-BROMAZEPAM TAB 3MG | TABLET | 3MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-BUSPIRONE TAB 10MG | TABLET | 10MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-CAPTORIL | TABLET | 25MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-CAPTORIL | TABLET | 50MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-CEFACLOR | CAPSULE | 500MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-CEFACLOR CAP 250MG | CAPSULE | 250MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-CHLOROCAP CAP 250MG | CAPSULES | 250MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-CHOLAMINE — PWR | POWDER FOR ORAL SUSP. | 4G | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-CLOPAMINE TABLETS — 10MG | TABLETS | 10MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-CLOPAMINE TABLETS — 25MG | TABLETS | 25MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-DIFENAC | SUPPOSITORY | 100MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-DIFENAC | ENTERIC COATED TABLET | 50MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-DILTAZEM TAB 60MG | TABLETS | 60MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-DIPAM | TABLET | 5MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-DIPAM | TABLET | 2MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-DIPIRADOL | TABLET | 25MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-DOMPERIDONE | TABLET | 10MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-DOXEPIN CAP 25MG | CAPSULES | 25MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-DOXYLIN | CAPSULE | 100MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-FAMOTIDINE | TABLET | 20MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVOFEM | TABLETS | NA | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

NOVO-FLUPAM CAP 15MG | CAPSULES | 15MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-FLUPAM CAP 30MG | CAPSULE | 30MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-FLUVOXAMINE | TABLET | 50MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-FLUXOETINE | CAPSULE | 20MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-FOLIACID 5MG | TABLETS | 5MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-GLICLAZIDE | TABLET | 80MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-GLYBURIDE | TABLETS | 5MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-HEXIDYL 2MG | TABLET | 2MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-HYDROCORT CRM 1% | CREAM | 1% W / W | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-HYDROXYZIN | CAPSULE | 25MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-HYLAZIN | TABLET | 25MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-HYLAZIN 10MG USP | TABLET | 10MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-INDAPAMIDE | TABLET | 2.5MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-KETOTIFEN | SYRUP | 1MG/5ML | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-LEXIN CAP 250MG | CAPSULES | 250MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-LORAZEM | TABLET | 1MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-LORAZEM | TABLET | 2MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-MAPROTILINE | TABLET | 25MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-MAPROTILINE | TABLET | 10MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-MAPROTILINE — TAB 50MG | TABLETS | 50MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-METFORMIN | TABLET | 850MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-MEXILETINE | CAPSULES | 200MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVOMIX 30 FLEXPEN | SUSPENSION FOR INJECTION IN A PRE-FILLED PEN | 100U/ML | NOVO NORDISK A/S | EUROPEAN COMMUNITY |

NOVOMIX 30 PENFILL | SUSPENSION FOR INJECTION IN CARTRIDGES | 100U/ML | NOVO NORDISK A/S | EUROPEAN COMMUNITY |

NOVO-MOCLOBEMIDE | TABLET | 150MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-NADOLOL | TABLET | 40MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-NAPROX TAB 250MG | TABLETS | 250MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-NIFEDIN CAP 10MG | CAPSULES | 10MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-NORFLOXACIN | TABLET | 400MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVONORM | TABLET | 0.5MG | NOVO NORDISK A/S | UNITED KINGDOM |

NOVONORM | TABLET | 1MG | NOVO NORDISK A/S | UNITED KINGDOM |

NOVONORM | TABLET | 2MG | NOVO NORDISK A/S | UNITED KINGDOM |

NOVO-PERIDOL | TABLET | 5MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-PHENYTOIN | CAPSULE | 100MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-PRAMINE | TABLET | 10MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-PRAMINE | TABLET | 25MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-PRANOL | TABLET | 40MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-PRANOL | TABLET | 10MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-PRAZIN | TABLET | 1MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-PREDNISONE 5MG | TABLETS | 5MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-QUINIDIN 200MG | TABLETS | 200MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-RANIDINE TAB 150MG | TABLETS | 150MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVORAPID 100UNITS/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 100UNITS/ML | NOVO NORDISK A/S | UNITED KINGDOM |

NOVORAPID NOVOLET 100UNITS/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 100UNITS/ML | NOVO NORDISK A/S | UNITED KINGDOM |

NOVORAPID PENFILL 100UNITS/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 100UNITS/ML | NOVO NORDISK A/S | UNITED KINGDOM |

NOVO-RIDAZINE 25MG | TABLETS | 25MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVOSEVEN | POWDER FOR INJECTION | 60KIU (1.2MG) | NOVO NORDISK A/S | UNITED KINGDOM |

NOVOSEVEN | POWDER FOR INJECTION | 120KIU (2.4MG) | EU/1/96/006/002 | DENMARK |

NOVOSEVEN | POWDER FOR INJECTION | 240KIU (4.8MG) | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

NOVO-SOTALOL | TABLET | 80MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-SPIROTON | TABLET | 25MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-SUNDAC TAB 200MG | TABLETS | 200MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-TETRA 250MG | CAPSULES | 250MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-TRIFLUZINE | TABLET | 5MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-TRIPRAMINE TAB 25MG BP | TABLET | 25MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-TRIPRAMINE TAB 50MG | TABLETS | 50MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-TRIPTYN | TABLET | 10MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-TRIPTYN TAB 25MG | TABLETS | 25MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NUBAIN | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | ENDO PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

NUBAIN | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/ML | ENDO PHARMACEUTICALS INC | UNITED STATES OF AMERICA |

NUELIN SA 175MG TABLETS | MODIFIED RELEASE TABLET | 175MG | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUELIN SA 250MG TABLETS | MODIFIED RELEASE TABLET | 250MG | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUELIN TABLETS | TABLET | 125MG | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NU-LAX FRUIT LAXATIVE SENNA LEAF | BLOCK | 80MG/G | ORCHARD MANUFACTURING CO. PTY LTD | AUSTRALIA |

NUMARK ANTI-DIARRHOEA CAPSULES | CAPSULES | 2MG | GALPHARM HEALTHCARE LIMITED — UK | UNITED KINGDOM |

NUMARK CHESTY COUGH | ORAL LIQUID | 100MG/5ML | BELL SONS & CO (DRUGGISTS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUMARK CHESTY COUGH EXPECTORANT | SYRUP | N/A | BELL SONS & CO (DRUGGISTS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUMARK CHILDREN CHESTY COUGH LINCTUS | ORAL SOLUTION | N/A | ROSEMONT PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUMARK DECONGESTANT TABLETS WITH PARACETAMOL | FILM COATED TABLETS | NA | DEXCEL-PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUMARK NIGHT TIME SLEEP AID | COATED TABLET | 25MG | NORMA CHEMICALS | UNITED KINGDOM |

NUPERCAINAL | OINTMENT | 1.1%W/W | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUROFEN | COATED TABLET | 200MG | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUROFEN 400 | COATED TABLET | 400MG | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUROFEN COLD AND FLU | COATED TABLET | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUROFEN FOR CHILDREN SUGAR FREE | ORAL SUSPENSION | 100MG/5ML | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUROFEN PLUS | COATED TABLET | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NURSE HARVEY'S GRIPE MIXTURE | ORAL SOLUTION | N/A | HARVEY SCRUTON LTD | UNITED KINGDOM |

NURSE SYKES POWDERS | ORAL POWDER | N/A | ANGLIAN PHARMA PLC | UNITED KINGDOM |

NUSEALS | TABLET | 75MG | LILLY | PAKISTAN |

NU-SEALS 300 | GASTRO-RESISTANT TABLET | 300MG | ELI LILLY & COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

NU-SEALS 75 | COATED TABLET | 75MG | ELI LILLY & COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUTRAMID | TABLETS | 10MG | THE ACME LABORATORIES LTD — BANGLADESH | BANGLADESH |

NUTRINEAL PD4 PERIT. DIALYSIS SOL. | SOL F/INTRAPERITONEAL ADM | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUVELLE CONTINUOUS | COATED TABLET | N/A | SCHERING HEALTH CARE LTD | UNITED KINGDOM |

NUVELLE TABLETS | COATED TABLET | N/A | SCHERING HEALTH CARE LTD | UNITED KINGDOM |

NUVELLE TS | TRANSDERMAL PATCH | N/A | ETHICAL PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUVELLE TS | TRANSDERMAL PATCH | N/A | SCHERING HEALTH CARE LTD | UNITED KINGDOM |

NYADERM CRM 100000 UNIT/GM | CREAM | 100000 UNIT | TARO PHARMACEUTICALS INC. | CANADA |

NYLAX WITH SENNA | TABLET | 7.5MG | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NYLOL | OPHTHALMIC GEL | 1.00MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

NYOLOL 0.25% | EYE DROPS | 0.0125G/5ML | CIBA VISION OPHTHALMICS | FRANCE |

NYOLOL 0.5% | EYE DROPS | 0.5% W/V | CIBA VISION OPHTHALMICS | FRANCE |

NYOLOL 0.5% | EYE DROPS | 0.5MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS SA | FRANCE |

NYOLOL GEL | OPHTHALMIC GEL | 1MG/G | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

NYSTATIN | TABLETS | 500,000UNITS | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | ISRAEL |

NYSTATIN READY MIX SUSPENSION | SUSPENSION | 100,000U/ML | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | ISRAEL |

NYSTATIN TABLETS | TABLET | 500,000 UNITS | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

NYSTATIN, READY MIX SUSPENSION | SUSPENSION | 100,000 U/ML | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

NYTOL | TABLET | 25MG | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

NYTOL ONE-A-NIGHT | TABLET | 50 MG | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

NYTOL ONE-A-NIGHT | TABLET | 50MG | STAFFORD MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

NYTOL TABLETS | TABLET | 25MG | STAFFORD MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

OCATANATE 500 | POWDER AND SOLVENT FOR SOL. | 500 I.U./VIAL | OCTAPHARMA VERTRIEB VON PLASMADERIVATEN GMBH | GERMANY |

OCTAGRAM | SOLUTION FOR INFUSION | 50MG/ML | OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA PRODUKTIONSGES.M.B.H. | AUSTRIA |

OCTANATE 1000 | POWDER AND SOLVENT FOR SOL. | 1000 I.U./VIAL | OCTAPHARMA VERTRIEB VON PLASMADERIVATEN GMBH | GERMANY |

OCTANATE 250 | POWDER AND SOLVENT FOR SOL. | 250 I.U./VIAL | OCTAPHARMA VERTRIEB VON PLASMADERIVATEN GMBH | GERMANY |

OCTOFENE 100MG | SUPPOSITORY | 100MG | LABORATOIRES DEBAT | FRANCE |

OCTOFENE 200MG | SUPPOSITORY | 200MG | LABORATOIRES DEBAT | FRANCE |

OCTOFENE 750MG | SUPPOSITORY | 750MG | LABORATOIRES DEBAT | FRANCE |

OCTONATIV-M | POWDER FOR INJECTION | 1000IU(I+II) | PHARMACIA & UPJOHN AB | SWEDEN |

OCTONATIV-M | POWDER FOR INJECTION | 250IU(I+II) | PHARMACIA & UPJOHN AB | SWEDEN |

OCTONATIV-M | POWDER FOR INJECTION | 500IU | PHARMACIA & UPJOHN AB | SWEDEN |

OCTONATIV-M | POWDER AND SOLVENT | 500 IU | BIOVITRUM AB | SWEDEN |

OCTONATIV-M 1000IU | POWDER AND SOLVENT | (I+11) 1000IU | BIOVITRUM AB | SWEDEN |

OCTORAX | TABLETS | 20MG | DEM ABEE | GREECE |

OCTOSTIM | SOLUTION FOR INJECTION | 15MCG/ML | FERRING AB | SWEDEN |

OCUBRAX | EYE DROPS | N/A | ALCON CUSI S.A. | SPAIN |

OCULOSAN | EYE DROPS | N/A | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

OCULOSAN | EYE DROPS | NA | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

OCULOTECT | EYE GEL | 1000IU/G | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

OCULOTECT | EYE GEL | 1000 UI /1G | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

OCULOTECT FLUID | EYE DROPS | 0.5G/10ML | CIBA VISION OPHTHALMICS | FRANCE |

OCUTIM | EYE DROPS SOLUTION | 0.25% W/W | CIPLA LIMITED | INDIA |

OCUTIM 0.5% | EYE DROPS | 0.5% W/V | CIPLA LIMITED | INDIA |

ODASOL/GENEPHARM | E.C. CAPSULES | 20MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

OESTRADIOL IMPLANT | IMPLANT (SUB-CUTAN. USE) | 25MG | ORGANON LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

OESTRADIOL IMPLANT | IMPLANT (SUB-CUTAN. USE) | 50MG | ORGANON LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

OESTRING | VAGINAL DEVICE | 7.5MCG/24HOURS | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

OESTRODOSE 0.06% | GEL FOR PERCUTANEOUS APPL | 0.06% W/W | LABORATOIRES BESINS-ISCOVESCO | FRANCE |

OESTROFEMINAL 0.3MG | CAPSULES | 0.3MG | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

OESTROFEMINAL 0.6MG | CAPSULES | 0.6MG | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

OESTROFEMINAL 1.25MG | CAPSULES | 1.25MG | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

OFLOCET | EAR DROPS | 1.5MG/0.5ML | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

OFLOCET 200MG | TABLET | 200MG | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

OFLOCET 200MG/40ML | SOLUTION FOR INFUSION | 200MG/40ML | LABORATOIRES DIAMANT | FRANCE |

OFLOMAC-100 | TABLETS | 100MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

OFLOMAC-200 | TABLET | 200MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

OFLOMAC-300 | TABLETS | 300MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

OFLOMAC-400 | TABLET | 400MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

OFLOX 0.3% | OPHTHALMIC SOLUTION | 0.3% W/V | ALLERGAN PHARMACEUTICALS (IRELAND) LTD., INC. | IRELAND |

OFTALMIL | EYE WASH | N/A | BRUSCHETTINI SRL | ITALY |

OFTALMIL | EYE DROPS, SOLUTION | N/A | BRUSCHETTINI SRL | ITALY |

OILATUM | SOAP | 7.5% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LTD | IRELAND |

OILATUM CREAM | CREAM | NA | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

OILATUM EMOLLIENT | TOPICAL SOLUTION | 63.4% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LTD | UNITED KINGDOM |

OILATUM GEL | TOPICAL SOLUTION | 70% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

OILATUM JUNIOR | TOPICAL SOLUTION | 63.4% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

OILATUM JUNIOR FLARE-UP | TOPICAL SOLUTION | N/A | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

OILATUM PLUS | TOPICAL SOLUTION | N/A | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

OILY CREAM BP | CREAM | NO ACTIVE ING. | ADAMS HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

OILY PHENOL INJECTION 5% W/V | SOLUTION FOR INJECTION | 5%W/V | MACARTHYS LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

OKA-AZITHROMYCIN | TABLETS | 250MG | OKASA PHARMA PTV LTD. | INDIA |

OKACIN | EYE DROPS | 3MG/ML | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

OKACIN | EYE DROPS | NA | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

OKA-OMEPRAZOLE CAPSULES | CAPSULE | 20MG | OKASA PHARMA PVT. LTD -INDIA | INDIA |

OKAVIR | TABLETS | 150MG | OKASA PHARMA LTD- INDIA | INDIA |

OKI | SOLUTION FOR ORAL MUCOSA | N/A | DOMPE' SPA | ITALY |

OLBAS BLACKCURRANT PASTILLES | LOZENGE | NA | GR LANE HEALTH PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

OLBAS INHALER | INHALATION LIQUID | NA | GR LANE HEALTH PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

OLBAS OIL | TOPICAL SOLUTION | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

OLBAS PASTILLES | LOZENGE | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

OLBETAM | CAPSULES | 250MG | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

OLFEN | GEL | 10MG/G | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

OLFEN ROLL-ON | GEL | 10MG/1G | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

OLFEN-100 | RECTOCAPS | 100MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

OLFEN-100 SR | DEPOCAPS | 100MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

OLFEN-25 | LACTABS | 25MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

OLFEN-50 | LACTABS | 50MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

OLFEN-75 | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

OLFEN-75 RETARD | DEPOTABS | 75MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

OMEDAR TABLETS | TABLETS | 21 MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD. | JORDAN |

OMEDOR | ENTERIC COATED TABLETS | 20MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LIMITED | JORDAN |

OMNIC 0.4 | MODIFIED RELEASE CAPSULES | 0.4MG | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

OMNIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTION | 180MG I/ML | NYCOMED UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

OMNIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTION | 240MG I/ML | NYCOMED U.K. LIMITED | NORWAY |

OMNIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTIONS | 300MG I/ML | NYCOMED U.K. LIMITED | NORWAY |

OMNIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTION | 350MG I/ML | NYCOMED U.K. LIMITED | NORWAY |

OMNIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTION | 140MG I/ML | NYCOMED IMAGING AS | NORWAY |

OMNIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTIONS | 180MG I/ML | NYCOMED IMAGING AS | NORWAY |

OMNIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTION | 240MG I/ML | NYCOMED IMAGING AS | NORWAY |

OMNIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTIONS | 300MG I/ML | NYCOMED IMAGING AS | NORWAY |

OMNIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTIONS | 350MG I/ML | NYCOMED IMAGING AS | NORWAY |

OMNIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTION | SEE REMARKS | AMERSHAM HEALTH AS | NORWAY |

OMNIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTION | SEE REMARKS | AMERSHAM HEALTH AS | NORWAY |

OMNISCAN | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | NYCOMED IMAGING AS | NORWAY |

OMNISCAN | SOLUTION FOR INJECTION | 287MG/1ML | NYCOMED IMAGING AS | NORWAY |

OMNISCAN | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5 MMOL/ML | AMERSHAM HEALTH AS | NORWAY |

OMNISCAN | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5MMOL/ML | AMERSHAM HEALTH AS | NORWAY |

OMP TABLET (OMEPRAZOLE) | TABLET | 20MG | CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL CORP. | KOREA (DEM PEOPLE'S REP) |

ONCASPAR | SOLUTION FOR INJECTION | 750 IU/ML | MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH | GERMANY |

ONCOVIN | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/ML | LABORATOIRES LILLY FRANCE | FRANCE |

ONCTOSE HYDROCORTISONE | CREAM | N/A | LABORATOIRES MONOT | FRANCE |

ONE ALPHA CAPSULE | CAPSULE | 0.25MCG | LEO | PAKISTAN |

ONE-ALPHA | CAPSULES | 0.5MCG | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

ONE-ALPHA | CAPSULES | 0.25MCG | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

ONE-ALPHA | CAPSULES | 1MCG | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

ONE-ALPHA | DROPS | 2MCG/ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

ONE-ALPHA | SOLUTION FOR INJECTION | 2MCG/ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

ONE-ALPHA CAPSULES | CAPSULES | 1MCG | LEO | PAKISTAN |

ONKOVERTIN 40 IN 0.9%W/V SODIUM CHLORIDE | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

ONKOVERTIN 40 IN 5% W/V GLUCOSE | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

ONKOVERTIN 70 IN 0.9%W/V SODIUM CHLORIDE | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

OPHTAMOLOL | EYE DROPS | 0.25% W/V | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

OPHTAMOLOL | EYE DROPS | 0.5% | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

OPRAZOLE | TABLETS (14) | 20MG | HIKMA PHARMACEUTICALS | JORDAN |

OPTAMID | OPHTHALMIC DROPS | NA | PROGE FARMA SRL | ITALY |

OPTICROM AQUEOUS EYE DROPS | EYE DROPS | 2% W/V | FISONS LIMITED | UNITED KINGDOM |

OPTICROM AQUEOUS EYE DROPS | EYE DROPS | 2%W/V | FISONS LTD | UNITED KINGDOM |

OPTICROM EYE OINT. OR VISICROM EYE OINT. | EYE OINTMENT | 4% W/V | FISONS LIMITED | UNITED KINGDOM |

OPTICROM EYE OINTMENT/VISICROM | EYE OINTMENT | 4%W/W | FISONS LTD T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

OPTICROM-UD | EYE DROPS IN AMPOULES | 20MG/ML | RHONE-POULENC RORER AG | SWITZERLAND |

OPTICROM-UD | EYE DROPS IN AMPOULES | N/A | H. LUNBECK A/S | DENMARK |

OPTILAST | EYE DROPS | 0.05% W/V | ASTA MEDICA LTD | UNITED KINGDOM |

OPTIPAX | EAR DROPS SOLUTION | N/A | BIOCODEX LABORATORIES | FRANCE |

OPTREX EYE DROPS | EYE DROPS | 13%V/V | OPTREX LIMITED | UNITED KINGDOM |

OPTREX EYE LOTION | EYE LOTION | 13%V/V | OPTREX LIMITED | UNITED KINGDOM |

OPTREX MEDICATED EYE DROPS | EYE DROPS | N/A | OPTREX LIMITED | UNITED KINGDOM |

ORACORT PASTE | PASTE | 0.10% W/W | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

ORAL POLIO VACCINE — TRIVALENT | SOLUTION FOR ORAL ADMI. | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ORAL POLIOMYELITIS VACCINE | DRINKABLE SOLUTION | NA | AVENTIS PASTEUR S.A. | FRANCE |

ORAL POLIOMYELITIS VACCINE POLIO SABIN | SUSP. FOR ORAL ADMINIST. | N/A | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

ORALDENE | SOLUTION | 5MG/5ML | WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

ORAMORPH | ORAL SOLUTION | 10MG/5ML | BOEHRINGER INGELHEIM LTD | UNITED KINGDOM |

ORAP 1MG | TABLET | 1MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

ORAP FORTE | TABLET | 4MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

ORAP FORTE | TABLETS | 4MG | JANSSEN CILAG NV | BELGIUM |

ORELOX 100MG | TABLET | 100MG | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

ORELOX 40MG/5ML ENFANT ET NOURRISSON | GRANULES FOR ORAL SUSPEN. | 40MG/5ML | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

ORFENAL 50 | TABLETS | 50MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ORIGINAL ANDREWS SALT | EFFERVESCENT POWDER | N/A | SMITHKLINE BEECHAM (SWG) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ORIGINAL PHENSIC ASPIRIN | TABLET | N/A | SEVEN SEAS LIMITED T/A MERCK CONSUMER HEALTH | UNITED KINGDOM |

ORIMETEN | TABLETS | 250MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

ORIMETEN | TABLETS | 250MG | NOVARTIS FARMA SPA | ITALY |

ORLEPT | TABLETS | 200MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

OROCHOL BERNA DOUBLE SACHET | LYOPHILISED VACC. FOR REC | N/A | SWISS SERUM AND VACCINE INSTITUTE | SWITZERLAND |

OROFAR WITH LIDOCAIN | LOZENGES | N/A | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

OROFAR WITH LIDOCAIN | SOLUTION | N/A | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

OROPRAM 10 MG, TABLETS | TABLETS | 10 MG | OMEGA FARMA EHF. | ICELAND |

OROPRAM 20 MG, TABLETS | TABLETS | 20 MG | OMEGA FARMA EHF. | ICELAND |

OROPRAM 40 MG, TABLETS | TABLETS | 40 MG | OMEGA FARMA EHF. | ICELAND |

OROVITE 7 | GRANULES FOR ORAL SUSP. | N/A | SETON HEALTHCARE GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

OROVITE 7 | GRANULES FOR ORAL SUSP. | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

OROVITE TABLETS | TABLET | N/A | SETON HEALTHCARE GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

OROVITE TABLETS | TABLETS | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ORREPASTE | PASTE | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN.BHD. | MALAYSIA |

ORREPASTE, CREAM | CREAM | 0.1% W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

ORSINON | TABLET | 500MG | REKAH PHARMACEUTICAL INDUSTRY LTD | ISRAEL |

ORTHOCLONE OKT 3 | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/5ML | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

ORTHO-GYNEST | VAGINAL CREAM | 0.1MG/G | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

ORTHO-GYNEST | VAGINAL OVULE | 0.5MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

ORUVAIL 100 | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 100MG | HAWGREEN LIMITED | IRELAND |

ORUVAIL 200 | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 200MG | HAWGREEN LIMITED | IRELAND |

OSANGIN | TABLETS | N/A | MARCO ANTONETTO SPA | ITALY |

OSMOFUNDIN 10% | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

OSMOFUNDIN 15% N | INFUSION SOLUTION | 15% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

OSMOFUNDIN 15% N | INFUSION SOLUTION | 15% W/V | B.BRAUN MELSNGEN AG | GERMANY |

OSMOGEL | GEL F/LOCAL APPLICATION | N/A | LABORATOIRES MONOT | FRANCE |

OSPAMOX | TABLET | 500MG | BIOCHEMIE GMBH | AUSTRIA |

OSPEXIN | TABLET | 500MG | BIOCHEMIE GMBH | AUSTRIA |

OSSIN RETARDDRAGEES | TABLET | 40MG | GRUNENTHAL GMBH | GERMANY |

OSTEDRON | CAPSULES | 400MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

OSTEOCALCIN | SOLUTION FOR INJECTION | 100 IU | DOTT. A. TOSI FARMACEUTICI S.A.S. | ITALY |

OTOMIZE EAR SPRAY | METERED AEROSOL | N/A | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

OTOPAIN | EAR DROPS | N/A | PT INTERBAT | INDONESIA |

OTORALGYL WITH PHENYLEPHRINE | EAR SPRAY | N/A | LABORATOIRES MARTIN-JOHNSON & JOHNSON-MSD | FRANCE |

OTOSPORIN | EAR DROPS | N/A | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

OTOSPORIN | EAR DROPS | NA | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

OTOSPORIN DROPS | EAR DROPS | NA | GLAXOWELLCOME | PAKISTAN |

OTRINOL | PROLONGED RELEASE CAPSULE | 120MG | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

OTRISAL BABY | NASAL SPRAY | N/A | NOVARTIS CONSUMER HEALTH — GEBRO GMBH | AUSTRIA |

OTRIVIN | NASAL SPRAY | 0.1% W/V | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

OTRIVIN | SOLUTION | 0.05% W/V | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

OTRIVIN | SOLUTION | 0.1% W/V | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

OTRIVIN | GEL | 0.1% W/W | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

OTRIVIN | NEBULISING SOLUTION | N/A | CIBA | PAKISTAN |

OTRIVIN | NASAL DROPS | 1MG/ML | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

OTRIVIN 0.05% | NASAL DROPS | 0.5MG/ML | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

OTRIVIN 0.1% | NASAL DROPS IN NEBULISER | 1MG/ML | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

OTRIVIN 0.1% | NASAL GEL | 0.1%W/W | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

OTRIVIN 0.1% | METERED DOSE SPRAY | 1MG/1ML | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

OVRAL | COATED TABLETS | N/A | WYETH-PHARMA GMBH | GERMANY |

OWS (DICLOFENAC SODIUM) | SOLUTION FOR INJECTION | 75MG/2ML | UNIMED PHARMACEUTICALS INC. | KOREA REPUBLIC |

OXACID 200 | CAPSULES | 200MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

OXACTIN | CAPSULES | 20MG | SCHEIN PHARMACEUTICAL UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

OXILAN — 300 | SOLUTION FOR INJECTION | 300MG IODINE/ML | COOK IMAGING CORPORATION | UNITED STATES OF AMERICA |

OXILAN — 350 | SOLUTION FOR INJECTION | 350MG IODINE/ML | COOK IMAGING CORPORATION | UNITED STATES OF AMERICA |

OXIS TURBUHALER | INHALATION POWDER | 6MCG/AC | ASTRA PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

OXIS TURBUHALER | INHALATION POWDER | 12MCG/AC | ASTRA PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

OXISEPT | SOL.EXT.U.S. 7.5% | 75MG | DEMO S.A. | GREECE |

OXISEPT 10% | EXTERNAL SOLUTION | 10% | DEMO SA | GREECE |

OXSORALEN | LOTION | 1% W/V | ICN PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

OXSORALEN | CAPSULE | 10MG | ICN PHARMACEUTICALS, INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

OXSORALEN | CAPSULES | 10MG | ICN PHARMACEUTICALS | UNITED STATES OF AMERICA |

OXSORALEN | LOTION | 1% V/V | ICN PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

OXSORALEN | CAPSULES | 10MG | ICN PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

OXYBUTYNIN HYDROCHLORIDE | TABLET | 5MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

OXYBUTYNIN HYDROCHLORIDE | TABLETS | 5MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

OXYBUTYNIN HYDROCHLORIDE TABLETS 5MG | TABLET | 5MG | SANOFI WINTHROP LTD | UNITED KINGDOM |

OXYTETRACYCLINE | TABLETS | 250MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

OXYTETRACYCLINE | TABLETS | 250MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

OXYTETRACYCLINE 100MG | TABLET | 100MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

OXYTETRACYCLINE BP 250MG | TABLET | 250MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

OXYTETRACYCLINE BP 50MG | TABLET | 50MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMETED | UNITED KINGDOM |

OZEPAL | TABLETS | 5MG | DEMO ABEE | GREECE |

OZOPULMIN | SUPPOSITORIES | 40MG | GEYMONAT SPA | ITALY |

OZOPULMIN | SUPPOSITORIES | 80MG | GEYMONAT SPA | ITALY |

OZOPULMIN | SUPPOSITORIES | 160MG | GEYMONAT SPA | ITALY |

OZOPULMIN | GEL | N/A | GEYMONAT SPA | ITALY |

OZOPULMIN | SYRUP | N/A | GEYMONAT SPA | ITALY |

OZOTHINE | SYRUP | 0.24G/100ML | SOCIETE PHOCEAL | FRANCE |

PABRINEX INTRAMUSCULAR HIGH POTENCY | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | LINK PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PABRINEX INTRAVENOUS HIGH POTENCY | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | LINK PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PACIFENE | TABLETS | 200MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PACIFENE MAXIMUM STRENGTH | TABLETS | 400MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PACIMOL(PARACETAMOL TABLETS BP) | TABLET | 500MG | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

PAEDIATRIC PARACETAMOL ORAL SOLUTION BP | ORAL SOLUTION | 120MG | WILLIAM RANSOM & SON PLC | UNITED KINGDOM |

PALDESIC (PARACETAMOL SUSPEN. 120MG/5ML) | ORAL SUSPENSION | 120MG/5ML | ROSEMONT PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PALUDRINE | TABLETS | 100MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

PALUDRINE 100MG | TABLET | 100MG | ASTRAZENECA UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

PAMECIL | POWDER FOR OR. SUSPENSION | 125MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

PAMECIL 250MG | CAPSULE | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

PAMECIL 250MG | POWDER FOR INJECTION | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

PAMOCIL | CAPSULES | 1G | FARMA UNO SRL | ITALY |

PAMOL | SUSPENSION | 120MG/5ML | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LIMITED | JORDAN |

PANADOL | SUPPOSITORY | 500MG | SANOFI WINTHROP — PRODUCTOS FARMACEUTICOS, LDA. | PORTUGAL |

PANADOL | SUPPOSITORY | 250MG | SANOFI WINTHROP — PRODUCTOS FARMACEUTICOS, LDA. | FRANCE |

PANADOL | SUPPOSITORY | 125MG | SANOFI WINTHROP — PRODUCTOS FARMACEUTICOS, LDA. | PORTUGAL |

PANADOL | TABLET | 500MG | PHARMATEC | PAKISTAN |

PANADOL | TABLET | 500MG | WINTHROP | PAKISTAN |

PANADOL | COATED EMBOSSED TABLETS | 500MG | SMITHKLINE BEECHAM (IRELAND) | IRELAND |

PANADOL 250MG | SUPPOSITORIES | 250MG | GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC | FRANCE |

PANADOL ACTIFAST | TABLETS | 500MG | SMITHKLINE BEECHAM (IRELAND) LIMITED | IRELAND |

PANADOL ACTIFAST | TABLET | 500MG | SMITHKLINE BEECHAM (SWG) LIMITED T/A GSK CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

PANADOL BABY AND INFANT SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 120MG/5ML | SMITHKLINE BEECHAM (SWG) LTD T/A SMITHK. BEEC. CONSUM. HLTHC | UNITED KINGDOM |

PANADOL COLD AND FLU | CAPLETS | NA | SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | AUSTRALIA |

PANADOL EXTRA | TABLET | N/A | PHARMATEC | PAKISTAN |

PANADOL EXTRA | TABLET | N/A | WINTHROP | PAKISTAN |

PANADOL EXTRA | COATED EMBOSSED TABLETS | NA | SMITHKLINE BEECHAM (IRELAND) LTD | IRELAND |

PANADOL EXTRA TABLETS | TABLET | N/A | SMITHKLINE BEECHAM (SWG) LIMITED | UNITED KINGDOM |

PANADOL SINUS | CAPLETS | NA | SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | AUSTRALIA |

PANADOL SOLUBLE TABLETS 500MG | EFFERVESCENT TABLET | 500MG | SMITHKLINE BEECHAM (SWG) LTD T/A STERLING HEALTH | UNITED KINGDOM |

PANADOL SUPPOSITORIES | SUPPOSITORY | 125MG | SMITHKLINE BEECHAM SANTE AND HYGIENE | FRANCE |

PANADOL TABLETS (500MG) | TABLET | 500MG | SMITHKLINE BEECHAM (SWG) LIMITED T/A SMITHKL. BEEC. CONS. HC | UNITED KINGDOM |

PANADOL ULTRA | TABLETS | N/A | SMITHKLINE BEECHAM LTD T/A GLAXOSMITHKLINE CONS HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

PANAGESIC | TABLET | 30MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

PANCURONIUM BROMIDE | SOLUTION FOR INJECTION | 4MG/2ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

PANCURONIUM BROMIDE INJECTION BP 4MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 4MG/2ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

PANETS CAPLETS | TABLET | 500MG | THE BOOTS COMPANY PLC | UNITED KINGDOM |

PANETS TABLETS | TABLET | 500MG | THE BOOTS COMPANY PLC | UNITED KINGDOM |

PANOXYL ACNEGEL 10 | GEL | 10% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

PANOXYL ACNEGEL 5 | GEL | 5% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

PANOXYL AQUAGEL 10 | GEL | 10% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

PANOXYL AQUAGEL 2.5 | GEL | 2.5% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LTD | UNITED KINGDOM |

PANOXYL AQUAGEL 5 | GEL | 5% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

PANOXYL WASH 10% W/W | TOPICAL SUSPENSION | 10% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

PANTINE TABLET | SUGAR-COATED TABLET | 15MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN BHD | MALAYSIA |

PANTOGAR | CAPSULES | N/A | ADROKA AG | SWITZERLAND |

PARA PLUS | LOTION IN PRESSURISED BOT | N/A | LABORATORE S.C.A.T | FRANCE |

PARA SPECIAL POUX (LICE) | SHAMPOO | N/A | LABORATOIRES S.C.A.T | FRANCE |

PARA SPECIAL POUX (LICE) | SOL FOR LOCAL APPLICATION | N/A | LABORATOIRES S.C.A.T | FRANCE |

PARACEN 500 | TABLETS | 500MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

PARACETAMOL | TABLETS | 500MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

PARACETAMOL | TABLETS | 500MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

PARACETAMOL 500MG SOLUBLE TABLETS | TABLET FOR ORAL SOLUTION | 500MG | SANOFI WINTHROP LTD | UNITED KINGDOM |

PARACETAMOL BP 500MG | TABLET | 500MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PARACETAMOL DENK 125 | SUPPOSOTORY | 125MG | E.DENK OHG | GERMANY |

PARACETAMOL DENK 250 | SUPPOSITORY | 250MG | E.DENK OHG | GERMANY |

PARACETAMOL DENK 500' | SUPPOSITORY | 500MG | E.DENK OHG | GERMANY |

PARACETAMOL INFANT DROPS 100MG/ML | ORAL SOLUTION | 100MG/ML | OLINKA UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

PARACETAMOL TABLET B.P. 500MG | TABLET | 500MG | ASPAR PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

PARACETAMOL TABLET BP 500MG | TABLET | 500MG | ASPAR PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

PARACETAMOL TABLETS 500MG | TABLET | 500MG | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

PARACETAMOL TABLETS 500MG | TABLET | 500MG | SANOFI WINTHROP LTD | UNITED KINGDOM |

PARACETAMOL TABLETS 500MG | TABLET | 500MG | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

PARACETAMOL TABLETS 500MG | TABLET | 500MG | GEOFMAN PHARMACEUTICALS | PAKISTAN |

PARACETAMOL TABLETS BP 500MG | TABLETS | 500MG | M & A PHARMACHEM LIMITED — UK | UNITED KINGDOM |

PARACETAMOL TABLETS BP 500MG | TABLET | 500MG | OBG PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PARACETAMOL TABLETS BP 500MG | TABLETS | 500MG | OBG PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PARACETAMOL TABLETS BP 500MG FEVASTIN | UNCOATED TABLET | 500MG | TABLET (INDIA) LIMITED | INDIA |

PARACETAMOL+CAFFEINE TABLETS | TABLET | N/A | SANOFI WINTHROP LIMITED T/A STERWIN MEDICINES | UNITED KINGDOM |

PARACETAMOL-RATIOPHARM 125 SUPPOSITORIEN | SUPPOSITORY | 125MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

PARACETAMOL-RATIOPHARM 250 SUPPOSITORIEN | SUPPOSITORY | 250MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

PARACETS | TABLET | 500MG | SUSEEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PARACETS (PARACETS G) | CAPSULE | 500MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PARACETS PLUS COLD RELIEF CAPS | CAPSULE | N/A | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PARACIL TABLET 500 MG | TABLET | 500MG | SM PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

PARAFFIN WHITE SOFT BP | OINTMENT | 100%W/W | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

PARALDEHYDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 5ML/VIAL | F.H. FAULDING & CO LTD (T/A DAVID BULL LABS) | UNITED KINGDOM |

PARALIEF | TABLETS | 500MG | CLONMEL HEALTHCARE LIMITED | IRELAND |

PARAMETTES CHEWABLE MULTIVIT. PLUS IRON | TABLETS | N/A | WYETH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

PARAMOL 500 TABLET | TABLET | 500MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD | MALAYSIA |

PARAPLATIN | SOLN. FOR I.V INFUSION | 450MG/45ML | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A. | ITALY |

PARAPLATIN | SOLN. FOR I.V INFUSION | 50MG/5ML | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. | ITALY |

PARAPLATIN | POWDER FOR INJECTION | 450MG | BRISTOL-MYERS COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

PARASUPP 125 MG SUPPOSITORIES | SUPPOSITORIES | 125 MG | DELTA HF | ICELAND |

PARASUPP 250 MG SUPPOSITOPRIES | SUPPOSITORIES | 125MG | DELTA HF | ICELAND |

PARASUPP 60 MG SUPPOSITORIES | SUPPOSITORIES | 60 MG | DELTA HF | ICELAND |

PARATABS 160 MG ORODISPERSIBLE | TABLET | 160MG | DELTA HF | ICELAND |

PARATABS 500 MG TABLETS | TABLETS | 500MG | DELTA HF | ICELAND |

PARATABS 80 MG ORODISPERSIBLE | TABLET | 80 MG | DELTA HF | ICELAND |

PARATABS RETARD 500MG PROLONGED-RELEASE | TABLET | 500 MG | DELTA HF | ICELAND |

PARCOTEN 500/10 | TABLETS | N/A | AEGIS LTD. | CYPRUS |

PARIET | TABLETS | 10MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

PARIET | TABLETS | 20MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

PARIET 10MG | ORAL TABLET | 10MG | EISAI LTD | UNITED KINGDOM |

PARIET 20MG | ORAL TABLET | 20MG | EISAI LTD | UNITED KINGDOM |

PARITREL | TABLETS | 100MG | TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS LIIMITED | ISRAEL |

PARKODIN | TABLET | N/A | DELTA HF | ICELAND |

PARKODIN | SUPPOSITORIES | N/A | DELTA HF | ICELAND |

PARKODIN FORTE 30/500 TABLETS | TABLETS | N/A | DELTA HF | ICELAND |

PARKODIN FORTE 30/500MG SUPPOSITORIES | SUPPOSITORIES | N/A | DELTA HF | ICELAND |

PARLODEL | TABLETS | 2.5MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

PARLODEL | TABLET | 2.5MG | SANDOZ | PAKISTAN |

PARLODEL | TABLETS | 2.5MG | NOVARTIS PHARMA N.V | BELGIUM |

PARLODEL | TABLETS | 2.5MG | NOVARTIS FARMA SPA | ITALY |

PARLODEL 2.5MG | TABLET | 2.5MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

PARMOL 120 SYRUP | SYRUP | 120MG/5ML | HOVID SDN. BHD. | MALAYSIA |

PAROXAT | TABLETS | 20MG | OMEGA FARMA | ICELAND |

PARPLATIN | SOLN. FOR I.V INFUSION | 150MG/15ML | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

PARRASUPP 500 MG SUPPOSITORIES | SUPPOSITORIES | 500 MG | DELTA HF | ICELAND |

PASSIFLORA TABLETS, NATRACALM | COATED TABLET | 71.4MG | PETER BLACK HEALTHCARE LTD. | UNITED KINGDOM |

PATANOL 0.1% | OPHTHALMIC SOLUTION | 0.1% W/V | ALCON LABORATORIES INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

PAVULON 4MG=2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | N.V. ORGANON (PART OF AKZO NOBEL) | NETHERLANDS |

PAVULON 4MG=2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | N.V.ORGANON | NETHERLANDS |

PAX INJECTION 10MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/2ML | PHARMACARE LIMITED | SOUTH AFRICA |

PAXIDORM TABLETS | TABLETS | 25MG | NORMA CHEMICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PECTYLIN-C EXPECTORANT | ORAL LIQUID | NA | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

PEDITRACE | CONC. F/SOLUTION F/INF. | N/A | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

PEDITRACE | SOLUTION FOR INFUSION | N/A | FRESENIUS KABI LIMITED | UNITED KINGDOM |

PEDITRACE | SOLUTION FOR INFUSION | NA | FRESENIUS KABI LIMITED | UNITED KINGDOM |

PEDVAX HIB | VACCINE | N/A | MERCK SHARP & DOHME | NETHERLANDS |

PEGASYS | SOLUTION FOR INJECTION | 135MCG/VIAL | ROCHE REGISTRATION LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

PEGASYS | SOLUTION FOR INJECTION | 180MCG/VIAL | ROCHE REGISTRATION LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

PEGINTRON | POW.AND SOL.F/SOL.F/INJ. | SEE REMARKS | SP EUROPE | EUROPEAN COMMUNITY |

PELLIT INSECT GEL | GEL | 1G/100G | KARL ENGELHARD | GERMANY |

PENBRITIN | CAPSULE | 250MG | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

PENBRITIN | CAPSULE | 500MG | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

PENBRITIN CAPSULES 250MG | CAPSULE | 250MG | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

PENBRITIN CAPSULES 500MG | CAPSULE | 500MG | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

PENBRITIN PAEDIATRIC SUSP. 125MG/1.25ML | POWDER FOR ORAL SOLUTION | 125MG/1.25ML | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

PENBRITIN SYRUP 125MG/5ML | POWDER FOR ORAL SOLUTION | 125MG/5ML | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

PENBRITIN SYRUP FORTE | POWDER FOR ORAL SOLUTION | 250MG/5ML | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

PENBRITIN VIALS FOR INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 250MG | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

PENBRITIN VIALS FOR INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 500MG | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

PENFEN | TABLETS | 50MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

PENFEN | SOLUTION FOR INJECTION | 75MG/3ML | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

PENICILLAMINE | COATED TABLETS | 250MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

PENICILLIN VK | TABLETS | 250MG | ATHLONE LABORATORIES LIMITED | IRELAND |

PENIILLAMINE TABLETS BP 250MG | TABLET | 250MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

PENODIL | CAPSULES | 250MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

PENRAZOL | E.C. CAPSULE | 20MG | ELPEN S.A. | GREECE |

PENSORDIL | TABLET | 10MG | ELPEN S.A | GREECE |

PENTACOL | TABLETS | 400MG | SOFAR SPA | ITALY |

PENTACOQ | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

PENTAGLOBIN | SOL FOR IV USE | 50MG/ML | BIOTEST PHARMA GMBH | GERMANY |

PENTAMIDINE ISETHIONATE | SOLUTION FOR INJECTION | 300MG | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

PENTASA MESALAZINE ENEMA 1G | RECTAL SUSPENSION | 1G/100ML | FERRING PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PENTASA SUPPOSITORIES IGM | SUPPOSITORY | 1G | FERRING PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PENTASPAN INJECTABLE | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | DUPONT PHARMA INC | CANADA |

PENTAZOCINE | CAPSULES | 50MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PENTOSTAM | SOLUTION FOR INJECTION | 10G/100ML | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

PENTOTHAL SODIUM | POWDER FOR INJECTION | 0.5G | ABBOTT S.P.A. | ITALY |

PENTOTHAL SODIUM | POWDER FOR INJECTION | 1G | ABBOTT S.P.A. | ITALY |

PEP | TABLETS | N/A | HEALTHY IDEAS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PEPDINE 20MG | TABLET | 20MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

PEPDINE 40MG | TABLET | 40MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

PERAZODIN 100 | TABLETS | 100MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

PERFANE 100MG/20ML | IV INJ. SOLN FOR DILUTION | 100MG/20ML | LABORATOIRES MARION MERRELL DOW S.A. | FRANCE |

PERFORMER | MODIFIED RELEASE TABLET | 750MG | VECCHI & PIAM S.A.P.A | ITALY |

PERFORMER | GRANULES FOR ORAL SUSP. | 250MG/5ML | VECCHI & C. PIAM S.A.P.A | ITALY |

PERGONAL | POWDER FOR INJECTABLE SOL | N/A | SERONO PHARMA S.P.A. | ITALY |

PERGONAL 150IU | POWDER FOR INJECTION | N/A | LABORATOIRES SERONO SA | SWITZERLAND |

PERGONAL 75IU | INJECTABLE PREPARATION | 75IU HMG/ML | LABORATOIRES SERONO SA | SWITZERLAND |

PERIACTIN 4MG | TABLET | 4MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

PERIDON | TABLET | 10MG | ITALCHIMICI SPA | ITALY |

PERIDON | SUPPOSITORIES | 30MG | ITALCHIMICI SPA | ITALY |

PERIDON | SUPPOSITORIES | 60MG | ITALCHIMICI SPA | ITALY |

PERIDON | SYRUP | 100MG/100ML | ITALCHIMICI SPA | ITALY |

PERINORM (METOCLOPRAMIDE TABLETS BP) | TABLET | 10MG | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

PERISET-4 (ONDANSETRON TABLETS) | TABLET | 4MG | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

PERLUTEX | TABLETS | 5MG | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

PEROFEN 200 | TABLETS | 200MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

PERPECTOR | DROPS | N/A | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

PERSANTIN | S.C. TABLET | 25MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

PERSANTIN | S.C. TABLET | 75MG | BOEHRIGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

PERSANTIN | SUGAR COATED TABLET | 25MG | BOEHRINGER-INGELHEIM | PAKISTAN |

PERSANTIN | TABLETS | 100MG | BOEHRINGER INGELHEIM | PAKISTAN |

PERSANTIN 100MG | SUGAR COATED TABLET | 100MG | BOEHRINGER-INGELHEIM | PAKISTAN |

PERSKINDOL CLASSIC | GEL | N/A | PHARMA-SINGER AG | SWITZERLAND |

PERSKINDOL CLASSIC | SPRAY | N/A | PHARMA-SINGER AG | SWITZERLAND |

PERSKINDOL CLASSIC | LINIMENT | N/A | PHARMA-SINGER AG | SWITZERLAND |

PERSKINDOL CLASSIC | BATH-OIL | N/A | PHARMA-SINGER AG | SWITZERLAND |

PETHIDINE | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/2ML | DUOPHARMA(M) SDN.BHD. | MALAYSIA |

PETHIDINE INJECTION BP50MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | ANITGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

PETHIDINE INJ. BP | SOLUTION FOR INJECTION | 5% W/V | MACARTHYS LABORATORIES LTD T/A MARTINDALE PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

PETHIDINE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/1ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

PETHIDINE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/2ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

PEVARYL | POWDER | 10MG/G | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

PEVARYL | CREAM | 10MG/G | JANSSEN-CILAG N.V. | SWITZERLAND |

PEVARYL | CREAM | 1G/100G | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

PEVARYL | MILK | 10MG/G | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

PEVARYL 1% | SOLUTION | 1G/100G | JANNSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

PEVARYL LIPOGEL | GEL | 10MG/G | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

PEVARYL PV | FOAMING SOLUTION | 1G/100G | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

PEVARYL SHAMPOO | SOLUTION | 10MG/G | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

PEVISONE | CREAM | N/A | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

PEVISONE | CREAM | N/A | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

PHARMATOVIT | CAPSULES | N/A | PHARMATON SA | SWITZERLAND |

PHENERGAN | ELIXIR | 5MG/5ML | RHONE-POULENC-RORER | PAKISTAN |

PHENERGAN ELIXIR | ORAL SOLUTION | 5MG/5ML | MAY & BAKER LIMITED | UNITED KINGDOM |

PHENERGAN INJECTION 2.5% W/V | SOLUTION FOR INJECTION | 2.5% W/V | MAY & BAKER LIMITED (REFER TO CPP) | UNITED KINGDOM |

PHENERGAN TABLETS 10MG | COATED TABLET | 10MG | MAY & BAKER LIMITED (T/A RHONE-POULENC RORER) | UNITED KINGDOM |

PHENERGAN TABLETS 25MG | COATED TABLET | 25MG | MAY & BAKER LIMITED (T/A RHONE-POULENC RORER) | UNITED KINGDOM |

PHENINDIONE TABLETS | TABLETS | 50MG | GOLDSHIELD GROUP PLC T/A GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

PHENOBARBITAL | TABLETS | 30MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

PHENOBARBITONE BP 60MG | TABLET | 60MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PHENOBARBITONE BP 15MG | TABLETS | 15MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PHENOBARBITONE BP 30MG | TABLET | 30MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PHENOBARBITONE TABLETS BP 30MG | TABLETS | 30MG | APPROVED PRESCRIPTION SERVICES LIMITED | UNITED KINGDOM |

PHENOL OILY BP | OIL FOR INJECTION | 5%W/V | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PHENOXYBENZAMINE INJECTION CONCENTRATE | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/2ML | FORLEY LIMITED | IRELAND |

PHENOXYMETHYLPENICILLIN 250 | TABLETS | 250 MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

PHENSEDYL WITH CODEINE COUGH LINCTUS | ORAL SOLUTION | N/A | MAY & BAKER (T/A RHONE-POULENC RORER)' | UNITED KINGDOM |

PHENYLBUTAZONE BP 100MG | TABLET | 100MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PHENYLBUTAZONE BP 200MG | TABLET | 200MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PHILLIP'S MILK OF MAGNESIA | ORAL SUSPENSION | 415MG/5ML | SMITHKLINE BEECHAM (SWG) LTD T/A STERLING HEALTH | UNITED KINGDOM |

PHILLIP'S MILK OF MAGNESIA TABLETS | TABLET | 300MG | SMITHKLINE BEECHAM (SWG) LTD T/A STERLING HEALTH/SKB INTRNTL | UNITED KINGDOM |

PHLOGENZYM | GASTRO-RESISTANT TABLET | N/A | MUCOS PHARMA GMBH & CO. | GERMANY |

PHOLCODINE LINCTUS B.P. | ORAL SOLUTION | 5MG/5ML | WILLIAM RANSOM & SON PLC | UNITED KINGDOM |

PHOLCODINE LINCTUS BP | ORAL SOLUTION | 5MG | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

PHOSPHATE SODIQUE DE DEXAMETHASONE MERCK | SOL FOR INJECTION IN AMP | 4MG | MERCK GENERIQUES | FRANCE |

PHYLLOCONTIN CONTINUS TABLETS 225MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 225MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

PHYLLOCONTIN FORTE CONTINUS TABS. 350MG | MODIFIED RELEASE TABLETS | 350MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

PHYLLOCONTIN PAEDIATRIC CONTINUS TABLETS | MODIFIED RELEASE TABLET | 100MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

PHYSIONEAL GLUCOSE | SOL.F PERITONEAL DIALYSIS | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED UK | IRELAND |

PHYSIONEAL GLUCOSE | SOLUTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED UK | IRELAND |

PHYSIONEAL GLUCOSE 3.86%W/V | SOL. F. PERITONEAL DIALYS | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED UK | IRELAND |

PHYSIOTENS 0.2 | FILM COATED TABLET | 0.2MG | SOLVAY ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

PHYSIOTENS 0.3 | FILM COATED TABLET | 0.3MG | SOLVAY ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

PHYSIOTENS 0.4 | FILM COATED TABLET | 0.4MG | SOLVAY ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

PHYTEX PAINT | PAINT | N/A | WYNLIT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

PHYTOMENADIONE INJECTION BP 10MG (VITAMIN K1 INJECTION 10MG) | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/1ML | ROTEXMEDICA GMBH, ARZNEIMITTELWERK | GERMANY |

PICKLES OINTMENT | OINTMENT | N/A | J PICKLES (HARROGATE) LIMITED T/A J. PICKLES AND SON | UNITED KINGDOM |

PICOLAX POWDER | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | FERRING PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PICO-SALAX | POWDER SINGLE DOSE | N/A | FERRING AB | SWEDEN |

PIL-FOOD | CAPSULE | N/A | LABORATOIRE GOLAZ SA | SWITZERLAND |

PIL-FOOD CAPSULES | CAPSULES | NA | LABORATOIRE GOLAZ SA | SWITZERLAND |

PILOCARPINA CLORIDRATO | SOLUTION | 4% COLLIRIO | TUBILUX PHARMA S.P.A. | ITALY |

PILOCARPINE 1% | EYE DROPS (OPTIFILM) | 0.01G/ML | AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO. | EGYPT |

PILOCARPINE 2% | EYE DROPS(OPTIFILM) | 0.02G/ML | AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO. | EGYPT |

PILOCARPINE EYE DROPS 0.5% | EYE DROPS | 0.5% W/W | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

PILOCARPINE EYE DROPS 1% BP | EYE DROPS | 1% W/V | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

PILOCARPINE EYE DROPS 2% BP | EYE DROPS | 2% W/V | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

PILOCARPINE EYE DROPS 3% | EYE DROPS | 3% W/V | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

PILOCARPINE EYE DROPS 4% | EYE DROPS | 4% W/V | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

PILOCARPINE EYE DROPS BP 1% | EYE DROPS | 1%W/V | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

PILOCOLLYRE | EYE DROPS SOLUTION | 4% W/V | COOPER S.A. | GREECE |

PILOCOLLYRE | EYE DROPS SOLUTION | 1% W/V | COOPER S.A. | GREECE |

PILOCOLLYRE | EYE DROPS SOLUTION | 2% W/V | COOPER S.A. | GREECE |

PILODREN | EYE DROPS | N/A | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

PILOPOS 2% | EYE DROPS | 2% W/V | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

PILOTONINA | EYE DROPS | 2% W/V | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

PILOTONINA | EYE DROPS | 4% W/V | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

PIMAFUCIN | CREAM | 20MG/G | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

PIMAFUCORT | CREAM | N/A | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

PINADONE METHADONE MIXTURE DTF | ORAL SOLUTION | 1MG/ML | PINEWOOD LABORATORIES LIMITED | IRELAND |

PINADONE METHADONE MIXTURE DTF | ORAL SOLUTION, SUGAR FREE | 1MG/ML | PINEWOOD LABORATORIES LIMITED | IRELAND |

PINORAX STRONG CO-DANTHRAMER | ORAL SUSPENSION | 75/1000 | PINEWOOD LABORATORIES LIMITED | IRELAND |

PIPRIL 1G | POWDER FOR INJECTION | 1G/10ML | LEDERLE PHARMACEUTICALS | GERMANY |

PIPRIL 2G | POWDER FOR INJECTION | 2G/20ML | LEDERLE ARZNEIMITTEL GMBH & CO | GERMANY |

PIPRIL INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 4G/VIAL | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD. | UNITED KINGDOM |

PIPRIL INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 2G/VIAL | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD. | UNITED KINGDOM |

PIRACTAM | CAPSULES | 10MG | KOREA UNITED PHARM. INC. | KOREA REPUBLIC |

PIRFALIN | OPHTHALMIC DROPS | 0.005% W/V | FARMIGEA SPA | ITALY |

PIRITON | TABLET | 4MG | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

PIRITON | SYRUP | 2MG/5ML | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

PIRITON SYRUP | SYRUP (ORAL SOLUTION) | 2MG/5ML | STAFFORD MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

PIRITON TABLETS | TABLET | 4MG | STAFFORD MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

PIROXICAM | CAPSULES | 10MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PIROXICAM | CAPSULE | 20MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PITRESSIN | SOLUTION FOR INJECTION | 0.4 MG/1 ML | GOLDSHIELD GROUP PLC T/A GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

PITRESSIN AMPOULES | SOLUTION FOR INJECTION | 20PU | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PK-MERZ | INFUSION SOLUTION | 200 MG | MERZ+CO. GMBH & CO. | GERMANY |

PK-MERZ | TABLETS | 100 MG | MERZ+CO. GMBH & CO. | GERMANY |

PLACIS | INJECTABLE SOLUTION | 10MG/10ML | CHIESI ESPANA S.A. | SPAIN |

PLACIS | INJECTABLE SOLUTION | 50MG/50ML | CHIESI ESPANA S.A. | SPAIN |

PLACIS 10MG | SOLUTION INJECTABLE | 10MG/20ML | CHIESI WASSERMANN S.A. | SPAIN |

PLACIS 50MG | SOLUTION INJECTABLE | 50MG/50ML | CHIESI WASSERMANN S.A. | SPAIN |

PLAQUENIL | TABLET | 200MG | SANOFI WINTHROP LTD. | UNITED KINGDOM |

PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYTE SOL IN WATER | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PLATINWAS | INJECTABLE SOLUTION | 150MG/15ML | CHIESI ESPANA S.A. | SPAIN |

PLAVIX | FILM COATED TABLETS | 75MG | SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC | FRANCE |

PLEGISOL | SOLUTION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

PLEGISOL SOLN F/CARDIAC PERFUSION | SOLN F/CARDIAC PERFUSION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

PLEGIVEX CARDIOPLEGIA | SOLUTION | NA | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

PLENDIL | PROLONGED RELEASE TABLETS | 5MG | HASSLE LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

PLENDIL | PROLONGED RELEASE TABLETS | 10MG | HASSLE LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

PMS- HALOPERIDOL SOLUTION | ORAL SOLUTION | 2MG/ML | PHARMASCIENCE INC. | CANADA |

PMS-IPRATROPIUM | LIQUID | 250MCG/ML | PHARMASCIENCE INC. | CANADA |

PMS-SELEGILENE | TABLET | 5MG | PHARMASCIENCE INC. | CANADA |

PNEUMO 23 | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

PNEUMOREL 0.2% | SYRUP | 0.2% W/V | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

PNEUMOREL 80MG | COATED TABLET | 80MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

POFOL INJECTION | SUSPENSION FOR INJECTION | 10MG/ML | DONG KOOK PHARM. CO. LTD | KOREA REPUBLIC |

POLARAMINE | SYRUP | 0.40MG/ML | SCHERING-PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

POLARAMINE EXPECTORANT | SYRUP | N/A | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

POLARMINE | REPETABS | 6MG | SCHERING-PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

POLARONIL | TABLETS | N/A | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

POLJODURATO | OPHTHALMIC DROPS | N/A | FARMIGEA SPA | ITALY |

POLYDERM OINTMENT USP | OINTMENT | N/A | TARO PHARMACEUTICALS INC. | CANADA |

POLYFAX | OPHTHALMIC OINTMENT | N/A | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

POLYFAX OINTMENT | OINTMENT | N/A | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

POLYGNAX | VAGINAL CAPSULE | N/A | LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL | FRANCE |

POLYGYNAX | VAGINAL CAPSULE | N/A | LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL | FRANCE |

POLYOSIDE MENINGOCOCCAL A+C VACCINE | INJECTABLE | N/A | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

POLYSILANE DELALANDE | CHEWABLE TABLET | N/A | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

POLYSILANE NOURRISSON JOULLIE | GRANULATES | N/A | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

POLYTAR | LIQUID | 1% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LTD | IRELAND |

POLYTAR ANTI-FUNGAL | SHAMPOO | N/A | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

POLYTAR EMOLLIENT | TOPICAL SOLUTION | 25% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

POLYTAR PLUS | TOPICAL SOLUTION | 1% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

POLYTONYL FOR ADULTS | POWDER FOR ORAL SOLN | N/A | UPSA CONSEIL | FRANCE |

POLYTONYL FOR CHILDREN | POWDER FOR ORAL SOLN | N/A | UPSA CONSEIL | FRANCE |

POLYTRIM | OPHTHALMIC OINTMENT | N/A | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

POLYTRIM | EYE DROPS | N/A | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

PONDOCILLIN | TABLETS | 500MG | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

PONSTAN | SYRUP | 50MG/5ML | PARKE DAVIS & COMPANY | UNITED KINGDOM |

PONSTAN | CAPSULE | 250MG | PARKE-DAVIS GMBH | GERMANY |

PONSTAN FORTE | FILMCOATED TABLET | 500MG | GODECKE AG | GERMANY |

PONSTAN FORTE | TABLET | 500MG | PARKE DAVIS | PAKISTAN |

PONSTAN FORTE | TABLET | 500MG | PARKE-DAVIS | PAKISTAN |

PONSTYL | CAPSULE | 250MG | PARKE-DAVIS AFRIQUE DE L'OUEST | SENEGAL |

PONSTYL FORT 500MG | TABLET | 500MG | PARKE-DAVIS AFRIQUE DE L'OUEST | SENEGAL |

PONSTYL SIROP ENFANT | SYRUP | 50MG/5ML | PARKE-DAVIS AFRIQUE DE L'OUEST | SENEGAL |

PORFYROCIN 125MG/5ML | POWDER FOR OR. SUSPENSION | 125MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

PORFYROCIN 250MG/5ML | POWDER FOR OR. SUSPENSION | 250MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

PORFYROCIN 500MG/5ML | POWDER FOR OR. SUSPENSION | 500MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

PORPHYROCIN 250MG | TABLET | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

POSALFILIN | OINTMENT | N/A | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

POSALFILIN | OINTMENT | N/A | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

POSIFENICOL 1 % | EYE DROPS | 1 % W/V | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

POSIFENICOL C 1 % | EYE OINTMENT | 1 % W/W | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

POTABA ENVULES 3G | ORAL POWDER | 3G | GLENWOOD | UNITED KINGDOM |

POTASSIUM CHLORIDE 20% AGUETTANT | SOLUTION FOR INFUSION | 20G/100ML | LABORATOIRE AGUETTANT | FRANCE |

POTASSIUM CHLORIDE 20% AGUETTANT | INJECTABLE SOLUTION | 20% W/V | LABORATOIRE AGUETTANT | FRANCE |

POTRELEASE TR TABLET 600MG | TABLET | 600MG | SM PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

POVIDONE IODINE | TOPICAL SOLUTION | 10GM/100ML | AMOUN PHARMACEUTICAL CO S.A.E | EGYPT |

PR HEAT SPRAY | TOPICAL SPRAY | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PRAZIQUANTEL | FILM COATED TABLETS | 600MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

PRAZOSIN TABLETS BP 0.5MG | TABLETS | 0.5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PRAZOSIN TABLETS BP 1MG | TABLETS | 1MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PRAZOSIN TABLETS BP 2MG | TABLETS | 2MG | NORTON HEALTHCARE LIMTED | UNITED KINGDOM |

PRAZOSIN TABLETS BP 5MG | TABLETS | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PRECONCEIVE TABLETS 400MCG | TABLET | 400MCG | G R LANE PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

PRED FORTE | OPHTHALMIC SUSPENSION | 1% W/V | ALLERGAN PHARMACEUTICALS (IRELAND) LTD., INC. | IRELAND |

PREDFOAM | FOAM RETENTION ENEMA | 31.4MG/DOSE | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

PREDNISOLON | TABLETS | 5MG | NYCOMED AUSTRIA GMBH | AUSTRIA |

PREDNISOLONE | ENTERIC COATED TABLETS | 5MG | BIOREX LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

PREDNISOLONE | TABLET | 5MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN.BHD | MALAYSIA |

PREDNISOLONE | TABLETS | 20MG | CLONMEL HEALTHCARE LIMITED | IRELAND |

PREDNISOLONE BP 1MG | TABLET | 1MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PREDNISOLONE BP 5MG | TABLETS | 5MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PREDNISOLONE TABLETS BP 1MG | TABLETS | 1MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

PREDNISOLONE TABLETS BP 1MG | TABLET | 1MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

PREDNISOLONE TABLETS BP 5MG | TABLETS | 5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

PREDNISOLON-RATIOPHARM 5 | TABLET | 5MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

PREFRIN PHENYLEPHRINE HCL LIQUIFILM | EYE DROPS | 1.2MG/ML | ALLERGAN PHARMACEUTICALS (IRELAND) LTD., INC. | IRELAND |

PREMAK-C | TABLET | N/A | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES — UK | UNITED KINGDOM |

PREMAK-C | COATED TABLET | 1.25MG | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES — UK | UNITED KINGDOM |

PREMARIN | TABLET | 0.625MG | WYETH LEDERLE | PAKISTAN |

PREMARIN 0.625MG | TABLET | 0.625MG | WYETH-LEDERLE | PAKISTAN |

PREMARIN 0.625MG | TABLETS | 0.625MG | JOHN WYETH & BROTHER LTD. | UNITED KINGDOM |

PREMARIN 0.625MG | COATED TABLET | 0.625MG | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES -UK | UNITED KINGDOM |

PREMARIN 1.25MG | TABLET | 1.25MG | WYETH-LEDERLE | PAKISTAN |

PREMARIN 1.25MG | TABLETS | 1.25MG | JOHN WYETH & BROTHER LTD. | UNITED KINGDOM |

PREMARIN COATED TABLET | COATED TABLET | 0.625MG | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

PREMARIN TABLETS 1.25MG. | TABLET | 1.25MG | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES — UK | UNITED KINGDOM |

PREMARIN VAGINAL CREAM | CREAM | 0.625MG / G | WYETH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

PREMARIN VAGINAL CREAM | CREAM | 34.72MG | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES -UK | UNITED KINGDOM |

PREMELLE 2.5 | TABLETS | NA | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED | IRELAND |

PREMELLE 5 | TABLET | N/A | JOHN WYETH & BROTHER LTD | UNITED KINGDOM |

PREMELLE CYCLE 10 TABLETS | TABLETS | NA | JOHN WYETH & BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

PREMELLE CYCLE 5 | TABLETS | NA | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED | IRELAND |

PREMIQUE | COATED TABLETS | NA | JOHN WYETH & BROTHER LIMITED | UNITED KINGDOM |

PREMIQUE CYCLE | TABLETS | NA | JOHN WYETH & BROTHER | UNITED KINGDOM |

PREMPACK-C 0.625MG | TABLETS | 0.625MG | JOHN WYETH & BROTHER LTD | UNITED KINGDOM |

PREMPACK-C 0.625MG | TABLETS | 0.625MG | JOHN WYETH & BROTHER LTD | UNITED KINGDOM |

PREMPACK-C 1.25MG | TABLET | 1.25MG | JOHN WYETH & BROTHER LTD. | UNITED KINGDOM |

PREMPAK-C 1.25MG | TABLETS | 1.25MG | JOHN WYETH & BROTHER LTD | UNITED KINGDOM |

PRENOL | TABLETS | 5MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

PREPERATION H | OINTMENT | N/A | WHITEHALL LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

PREPERATION H | SUPPOSITORIES | N/A | WHITEHALL LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

PREPULSID (CYPRID) 5MG | TABLET | 5MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

PREPULSID 10MG | TABLET | 10MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

PREPULSID 1MG/ML | ORAL SUSPENSION | 1MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

PRESSICAINE A SANS VASOCONSTRICTEUR 3% | SOLN FOR DENTAL INJECTION | 3% W/V | LABORATOIRES SPAD | FRANCE |

PRESSICAINE N | SOLUTION FOR DENTAL INJ | N/A | LABORATOIRES SPAD | FRANCE |

PRETERAX | SCORED TABLET | N/A | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

PREVENAR | SUSPENSION FOR INJECTION | NA | WYETH LEDERLE VACCINES SA | EUROPEAN COMMUNITY |

PRIMALAN | SYRUP | 0.03G/60ML | LABORATOIRES PIERRE FABRE MEDICAMENT | FRANCE |

PRIMALAN 5MG | SCORED TABLET | 5MG | LABORATOIRES PIERRE FABRE MEDICAMENT | FRANCE |

PRIMOLUT N | TABLET | 5MG | SCHERING AG | GERMANY |

PRIMOLUT N | TABLET | 5MG | SCHERING | PAKISTAN |

PRIMOLUT N | TABLETS | 5MG | SCHERING | PAKISTAN |

PRIMOLUT N | TABLET | 5MG | SCHERING HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PRIMPERAN | ORAL SOLUTION DROPS | 260MG/100ML | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

PRIMPERAN 0.1% | ORAL SOLUTION | 0.1% W/V | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

PRIMPERAN 10MG | SCORED TABLET | 10MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

PRIMPERAN 10MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/2ML | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

PRIODERM LOTION 0.5% | LOTION | 0.5%W/V | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

PRIODERM SHAMPOO | SHAMPOO | 1%W/W | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

PRIORIX | POWDER FOR INJECTION | N/A | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

PRITOR | TABLETS | 80MG | GLAXO GROUP LTD. | UNITED KINGDOM |

PRITOR | TABLETS | 40MG | GLAXO GROUP LTD. | UNITED KINGDOM |

PROCARDIN 25MG | TABLET | 25MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

PROCARDIN 75MG | TABLET | 75MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

PROCHLORPERAZINE | TABLETS | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROCHLORPERAZINE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 1.25%W/V | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

PROCHLORPERAZINE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 12.5MG/ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

PROCHLORPERAZINE MALEATE | TABLETS | 5MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

PROCTOFOAM | HEMORRHOIDAL FOAM | N/A | SCHWARZ PHARMA | UNITED STATES OF AMERICA |

PROCTOFOAM-HC | TOPICAL AEROSOL | N/A | SCHWARZ PHARMA INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

PROCTO-GLYVENOL | CREAM | N/A | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

PROCTO-GLYVENOL | SUPPOSITORIES | N/A | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

PROCTOSEDYL OINTMENT | OINTMENT | N/A | HOECHST MARION ROUSSEL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROCTOSEDYL SUPPOSITORIES | SUPPOSITORY | N/A | HOECHST MARION ROUSSEL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROCTOSOLL | CREAM | N/A | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

PROCYCLIDINE | TABLETS | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROCYCLIDINE SYR. SUG. FREE ARPICOLIN SF | ORAL SOLUTION | 5MG/5ML | ROSEMONT PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROFASI 10000 IU | INJECTABLE PREPARATION | 10000 IU HCG/ML | LABORATOIRES SERONO SA | SWITZERLAND |

PROFASI 5000IU | INJECTABLE PREPARATION | 5000IU HCG/ML | LABORATOIRES SERONO SA | ITALY |

PROFASI HP | POWDER AND SOLVENT FOR INJ. | N/A | SERONO PHARMA S.P.A. | ITALY |

PROFENID | GEL | 2.5% | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

PROFENID 100MG | SUPPOSITORIES | 100MG | LABORATOIRES SPECIA | FRANCE |

PROFENID 100MG | FILM-COATED TABLET | 100MG | LABORATOIRES SPECIA | FRANCE |

PROFENID 100MG (IV USE) | POWDER F.SOLN.F.INJECTION | 100MG/VIAL | RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

PROFENID 100MG, INTRAMUSCULAR | POWDER AND SOLVENT FOR INJ | N/A | SPECIA LABORATORIES | FRANCE |

PROFENID 2.5 PER CENT | GEL | N/A | RPR SPECIA LABORATORIES | FRANCE |

PROFENID 50MG | CAPSULE | 50MG | LABORATOIRES SPECIA | FRANCE |

PROFENID LP 200MG | SR FILM COATED TABLET | 200MG | RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

PROFLAVINE CREAM B.P.C.1973 | CREAM | N/A | THORNTON & ROSS LTD | UNITED KINGDOM |

PROGEMOX | TABLET | 1G | PROGE FARM S.R.L. | ITALY |

PROGEMOX | COMPRESSE | 1G | PROGE FARM S.R.L | ITALY |

PROGERON | TABLETS | 100MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

PROGESTOGEL 1 POUR CENT | GEL | N/A | BESINS INTERNATIONAL | FRANCE |

PROGRAF | CAPSULES | 1MG | HIKMA PHARMACEUTICALS | JORDAN |

PROGRAF | CAPSULES | 5MG | HIKMA PHARMACEUTICALS | JORDAN |

PROGYLUTON | COATED TABLET | N/A | SCHERING AG | GERMANY |

PROGYNOVA 2MG TABLET | COATED TABLET | 2MG | SCHERING HEALTH CARE LTD | UNITED KINGDOM |

PROGYNOVA TS | TRANSDERMAL PATCH | 3.8MG | SCHERING HEALTH CARE LTD | UNITED KINGDOM |

PROGYNOVA TS FORTE | TRANSDERMAL PATCH | 7.6MG | SCHERING HEALTH CARE LTD | UNITED KINGDOM |

PROHANCE | SOLN FOR I.V INJECTION | 2.79.3MG/ML | BRACCO S.P.A | ITALY |

PROHANCE | SOLN FOR IV INJECTION | 279.3MG/ML | BRACCO S.P.A | ITALY |

PROMENSIL | TABLET | 200MG | NOVOGEN LABORATORIES PTY LTD | AUSTRALIA |

PROMETHAZINE | TABLETS | 25MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

PROMETHAZINE HCL SYRUP PLAIN | SYRUP | 6.25MG/5ML | WYETH-AYERST LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

PROMETHAZINE HCL12.5MG | TABLETS | 12.5MG | WYETH-AYERST LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE | TABLETS | 25MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

PRONESTYL | TABLETS | 250MG | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

PRONTOPYRIN PLUS | TABLETS | N/A | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

PROPA PH FOAMING FACE WASH | FACE WASH | N/A | DEL LABORATORIES INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

PROPAFENON "GENERICON" | FILM COATED TABLETS | 150MG | GENERICON PHARMA GES.M.B.H | AUSTRIA |

PROPANTHELINE | TABLETS | 15MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

PROPECIA 1MG TABLETS | FILM COATED TABLET | 1MG | MERCK SHARP & DOHME LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROPECIA TABLETS | TABLET | 1MG | MERCK & CO. INC | UNITED STATES OF AMERICA |

PROPESS | PESSARY | 10MG | CONTROLLED THERAPEUTICS (SCOTLAND) LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROPESS 10MG | VAGINAL PESSARY | 10MG | CONTROLLED THERAPEUTICS(SCOTLAND) LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROPESS 10MG | PESSARY | 10MG | CONTROLLED THERAPEUTICS (SCOTLAND) LTD. | UNITED KINGDOM |

PROPESS 10MG | PESSARY | 10MG | CONTROLLED THERAPEUTICS (SCOTLAND) LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROPOFOL | EMULSION FOR IV INJ / INF | 10MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

PROPOFOL ABBOTT | EMULSION FOR IV INJ./INF. | 10MG/ML | ABBOTT AG | SWITZERLAND |

PROPOFOL-LIPURO 1% (10MG/ML) | EMULSION FOR INJ. OR INFU | 10MG/ML | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

PROPRANOLO BP 80MG | TABLET | 80MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROPRANOLOL | TABLETS | 40MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

PROPRANOLOL BP 10MG | TABLET | 10MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROPRANOLOL BP 40MG | TABLET | 40MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROPRANOLOL TABLET 40MG | TABLET | 40MG | RAZA MANUFACTURING BERHAD | MALAYSIA |

PROPYLTHIOURACIL BP | TABLET | 50MG | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROPYLTHIOURACIL TABLETS BP 50MG | TABLETS | 50MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

PROPYLTHIOURACIL TABLETS BP 50MG | TABLET | 50 MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

PROSCAR 5MG | TABLET | 5MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

PROSPAN COUGH SYRUP | SYRUP | 0.7G/100ML | KARL ENGELHARD | GERMANY |

PROSPAN HERBAL DROPS | DROPS | 20MG/ML | KARL ENGELHARD | GERMANY |

PROSTAP SR LEUPROPELIN ACETATE DEPOT INJ | POWDER FOR INJECTION | 3.75MG/VIAL | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD. | UNITED KINGDOM |

PROSTATONIN | CAPSULE | N/A | PHARMATON SA | SWITZERLAND |

PROSTIN 15M | INJECTABLE SOLUTION | 0.25MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

PROSTIN E2 | CONC. FOR SOL. FOR INJ. | 10MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V./ S.A. | BELGIUM |

PROSTIN E2 | CONC. FOR SOL. FOR INF. | 1MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

PROSTIN E2 | VAGINAL GEL | 1MG/3G | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

PROSTIN E2 | VAGINAL GEL | 2MG/3G | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

PROSTIN E2 | VAGINAL TABLETS | 3MG | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

PROSTIN VR 0.5MG | CONC. FOR SOL. FOR INF. | 0.5MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

PROSULF | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

PROSULF INJECTION 1%,PROTAMINE SULPHATE | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

PROTAMINE SULPHATE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/5ML | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROTAMINE SULPHATE INJECTION BP,50MG/5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

PROTAMINE SULPHATE LEO | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

PROTHIAZINE | TABLETS | 25MG | CTS CHEMICAL INDUSTRIES | ISRAEL |

PROTHIAZINE | SYRUP | 5MG/5ML | CTS CHEMICAL INDUSTRIES | ISRAEL |

PROTHIAZINE SYRUP | SYRUP | 5MG/5ML | CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

PROTOMID | TABLET | 250MG | MACLEODS | INDIA |

PROTOP | CAPSULE | 20MG | PT INTERBAT | INDONESIA |

PROTOP | CAPSULES BOX, BOTTLE 14 | 20 MG/CAP | PT INTERBAT | INDONESIA |

PROVERA | TABLETS | 5MG | PHARMACIA N.V. / S.A. | BELGIUM |

PROVERA | TABLETS | 100MG | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

PROVERA | TABLETS | 100MG | PHARMACIA ITALIA SPA | ITALY |

PROVIRON | TABLET | 25MG | SCHERING AG | GERMANY |

PROVIRON | TABLET | 25MG | SCHERING | PAKISTAN |

PROVIRON TABLETS | TABLET | 25MG | SCHERING | PAKISTAN |

PRO-VIRON TABLETS | TABLETS | 25MG | SCHERING HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROVISC | OCULAR VISCOELASTIC SOLN. | 10MG/ML | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

PROXEN 500MG | TABLET | 500MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

PROXIL 250MG | TABLET | 250MG | CODAL SYNTO LTD | CYPRUS |

PROZAC | CAPSULE | 20MG | ELI LILLY & COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROZAC | WKLY DELAYED RELEASE CAPS | 90MG | ELI LILLY AND COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

PRURI-MED | SKIN CLEANSING EMULSION | N/A | PERMAMED AG | SWITZERLAND |

PSILO-BALSAM N | GEL | N/A | STADA OTC ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

PTU | TABLETS | 50MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

PULANIL | TABLETS | 200MG | HANBUL PHARMA | KOREA |

PULMEX | OINTMENT | N/A | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

PULMEX BABY | OINTMENT | N/A | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

PULMICORT | INHALATION SUSPENSION | 0.25MG/ML | DRACO LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

PULMICORT | INHALATION SUSPENSION | 0.5MG/ML | DRACO LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

PULMICORT | AEROSOL FOR INHALATION | 50MCG/DOSE | DRACO LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

PULMICORT | AEROSOL FOR INHALATION | 200MCG/DOSE | DRACO LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

PULMICORT | INHALER | 50MCG | BARRETT HODGSON | PAKISTAN |

PULMICORT TURBUHALER | INHALATION POWDER | 100MCG/DOSE | DRACO LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

PULMICORT TURBUHALER | INHALATION POWDER | 200MCG/DOSE | DRACO LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

PULMO BAILLY | ORAL LIQUID | NA | DDD LIMITED | UNITED KINGDOM |

PULMOCIS | POWDER FOR INJECTION | N/A | LABORATOIRES CIS BIO INTERNATIONAL | FRANCE |

PULMOZYME | AMPOULE | 2.5MG/2.5ML | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

PULMOZYME INHALATION SOLUTION 1MG/ML | INHALATION SOLUTION | 1MG/ML | ROCHE PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PULSATE | TABLETS | 150MG | SAMI | PAKISTAN |

PULVO 47 | POWDER FOR TOPICAL APPL. | 2.10(7) CU/100G | LABORATOIRES FOURNIER SCA | FRANCE |

PULVO 47 NEOMYCIN | POWDER FOR TOPICAL APPL. | N/A | LABORATOIRES FOURNIER SCA | FRANCE |

PUMP-HEP | SOLUTION FOR INJECTIONS | 1000IU/ML | LEO LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

PURFALOX | CAPSULE | 200MG | KLEVA LTD | GREECE |

PURI-NETHOL | TABLETS | 50MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

PURI-NETHOL | TABLETS | 50MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

PUVADIN 5MG | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

PYLORID TABETS 400MG | COATED TABLET | 400MG | GLAXO GROUP LTD | UNITED KINGDOM |

PYOPEN INJECTION 1G | POWDER FOR INJECTION | 1G | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

PYOPEN INJECTION 5G | POWDER FOR INJECTION | 5G | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

PYRALVEX | BUCCAL & GINGIVAL GEL | N/A | NORGINE PHARMA | FRANCE |

PYRALVEX | GEL FOR ORAL MUCOSA | N/A | NORGINE PHARMA | FRANCE |

PYRALVEX | SOLUTION | N/A | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PYRALVEX | GEL | N/A | NORGINE PHARMA | FRANCE |

PYRAZINAMIDE | TABLETS | 500MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

PYRCOST | CAPSULE | 20MG | KLEVA LTD | GREECE |

PYRCOST | SUPPOSITORY | 20MG | KLEVA LTD | GREECE |

PYRCOST | GEL | 0.5% W/W | KLEVA LTD. | GREECE |

PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 50MG TABLETS BP | TABLET | 50 MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

PYRIDOXINE TABLETS BP 50MG | TABLETS | 50MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

PYRIDOXINE TABLETS BP 50MG | TABLETS | 50MG | NORTON PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PYRIDOXINE-10 TABLET | TABLET | 10MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD. | MALAYSIA |

QUADRASA | POWDER FOR RECTAL SOL. | 2G | NORGINE PHARMA | FRANCE |

QUIET LIFE TABLETS | COATED TABLET | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

QUINIMAX 125MG | SCORED FILM-COATED TABLET | N/A | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

QUINIMAX 125MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

QUINIMAX 250MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

QUINIMAX 500MG | FILM-COATED TABLET | N/A | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

QUINIMAX 500MG/4ML | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | LABORATOIRES SANOFI WINTHROP | FRANCE |

QUININE | TABLET | 300MG | CAMDEN INDUSTRIES(M) SDN.BHD. | MALAYSIA |

QUININE DIHYDROCHLORIDE | SOLUTION FOR INJECTION | 600MG/2ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

QUININE SULPHATE | TABLETS | 200MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

QUININE SULPHATE | TABLETS | 300MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

QUININE SULPHATE 300 | TABLETS | 300MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

QUININE SULPHATE BP 300MG | TABLET | 300MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

QUININE SULPHATE TABLETS BP 300MG | TABLETS | 300MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

QUININE SULPHATE TABLETS BP 300MG | COATED TABLET | 300MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

QUINOCORT CREAM | CREAM | N/A | QUINODERM LIMITED | UNITED KINGDOM |

QVAR 100 AEROSOL | AEROSOL | 100MCG | 3M HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

QVAR 100 AUTOHALER | AEROSOL | 100MCG | 3M HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

QVAR 50 AEROSOL | AEROSOL | 50MCG | 3M HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

QVAR 50 AUTOHALER | AEROSOL | 50MCG | 3M HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

RABIVAC | POWDER FOR SOL. FOR INJE | N/A | CHIRON BEHRING GMBH & CO | GERMANY |

RADIAN B MUSCLE LOTION | TOPICAL SOLUTION | N/A | ROCHE PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RADIAN MASS.CR./ASKIT MUS. RUB/RADIAN B | CREAM | N/A | ROCHE PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RALGEX | CREAM | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RALGEX FREEZE SPRAY | TOPICAL SPRAY | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RALGEX FREEZE SPRAY | TOPICAL SPRAY | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RALGEX HEAT RUB CREAM | CREAM | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RALGEX HEAT SPRAY | TOPICAL SPRAY | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RALGEX LOW ODOUR HEAT SPRAY | TOPICAL SPRAY | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RAMAXIR | CAPSULES | 250MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

RANIGYL | TABLET | 200MG | RAZA MANUFACTURING BERHAD | MALAYSIA |

RANITIDINE | COATED TABLET | 75MG | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RANITIDINE TABLETS BP | FILM COATED TABLETS | 75MG | RANBAXY (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

RANITINE | FILMCOATED TABLETS | 150MG | BIOFARMA ILAC SAN.VE TIC. A.S. | TURKEY |

RANIVIT 150 | TABLETS | 150MG | M/S VITAPURE CORPORATION | INDIA |

RANSOM GLYCERIN, LEMON AND HONEY LINCTUS | ORAL SOLUTION | N/A | WILLIAM RANSOM & SON PLC | UNITED KINGDOM |

RANTAC-150 | TABLET | 150MG | UNIQUE PHARMACEUTICAL LABORATORIES | INDIA |

RANTIN | TABLETS | 150MG | MACTER INTERNATIONAL (PVT) LTD. | PAKISTAN |

RANTUDIL FORTE | CAPSULE | 60MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

RANTUDIL FORTE | CAPSULES | 60MG | TROPON GMBH | GERMANY |

RANTUDIL RETARD | CAPSULE | 90MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

RANTUDIL RETARD | CAPSULES | 90MG | TROPON GMBH | GERMANY |

RAPAMUNE | ORAL SOLUTION | 1MG/1ML | WYETH-AYERST LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

RAPAMUNE | ORAL SOLUTION | 1MG/ML | WYETH EUROPA LTD. | UNITED KINGDOM |

RAPIFEN 0.5MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

RAPOLYTE | POWDER | N/A | HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. | IRELAND |

RAXAR TABLETS 400MG | TABLET | 400MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

RAXAR TABLETS 600MG | TABLET | 600MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

RBC CREAM | CREAM | N/A | RYBAR LABS. LIMITED | UNITED KINGDOM |

REBETOL | HARD CAPSULES | 200MG | SP EUROPE | UNITED KINGDOM |

REBIF 22MCG | SOLUTION FOR INJECTION | 22MCG/0.5ML | ARES SERONO (EUROPE) LTD. | ITALY |

RECOFOL | EMULSION FOR INFUSION | 20MG/ML | LEIRAS OY | FINLAND |

RECOFOL 10MG/ML | EMULSION FOR INJEC./INFUS | 10MG/ML | LEIRAS OY | FINLAND |

RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN | INJECTION | 6000IU/VIAL | NANJING HUAXIN BIO-PHARMACEUTICALS LTD | REPUBLIC OF CHINA |

RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN | INJECTION | 3000IU/VIAL | NANJING HUAXIN BIO-PHARMACEUTICALS LTD | REPUBLIC OF CHINA |

RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN | INJECTION | 4000IU/VIAL | NANJING HUAXIN BIO-PHARMACEUTICALS LTD | REPUBLIC OF CHINA |

RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN | INJECTION | 2000IU/VIAL | NANJING HUAXIN BIO-PHARMACEUTICALS LTD | REPUBLIC OF CHINA |

RECOMBINATE ANTIHAEMOPHILIC FACTOR | POWDER FOR INJECTION | 250IU/VIAL | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

RECOMBINATE RAHF NOMINAL | POWDER OR INJECTION | 500IU/VIAL | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

RECOMBINATE RAHF NOMINAL 1000IU/VIAL | POWDER FOR INJECTION | 1000IU/VIAL | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

RECORMON PREFILLED SYRINGES | PREFILLED SYRINGES | 1000 IU/0.6ML | ROCHE PHARMA(SCHWEIZ) LTD. | SWITZERLAND |

RECORMON PREFILLED SYRINGES | PREFILLED SYRINGES | 4000/6000 IU | ROCHE PHARMA(SCHWEIZ) LTD. | SWITZERLAND |

RECORMON PREFILLED SYRINGES | PREFILLED SYRINGES | 2000/3000/5000 | ROCHE PHARMA(SCHWEIZ) LTD. | SWITZERLAND |

RECTODELT 10MG | SUPPOSITORY | 10MG | TROMMSDORFF GMBH & CO. AG | GERMANY |

RECTODELT 30MG | SUPPOSITORY | 30MG | TROMMSDORFF GMBH & CO. AG | GERMANY |

RECTODELT 5MG | SUPPOSITORY | 5MG | TROMMSDORFF GMBH & CO. KG | GERMANY |

RECTOPLEXIL 3.3MG CHILDREN | SUPPOSITORY | 3.3MG | LABORATOIRES THERAPLIX | FRANCE |

RECTOPLEXIL CHILDREN | SUPPOSITORY | 3.3MG | LABORATOIRES THERAPLIX | FRANCE |

REDUCTIL | HARD CAPSULE | 10MG | ABBOTT LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

REDUCTIL | HARD CAPSULE | 15MG | ABBOTT LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

REFACTO | POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION | 250IU | GENETICS INSTITUTE OF EUROPE B.V. | EUROPEAN COMMUNITY |

REFACTO | POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION | 500IU | GENETICS INSTITUTE OF EUROPE B.V. | EUROPEAN COMMUNITY |

REFACTO | POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION | 1000IU | GENETICS INSTITUTE OF EUROPE B.V. | EUROPEAN COMMUNITY |

REFRESH PLUS LUBRICANT | EYE DROPS | 0.5% W/V | ALLERGAN | UNITED STATES OF AMERICA |

REGAINE 2% | CUTANEOUS SOLUTION | 20MG/ML | PHARMACIA N.V./S.A. | BELGIUM |

REGAINE 2% | GEL | 20MG/G | PHARMACIA & UPJOHN N.V / S.A | BELGIUM |

REGAINE 5% | CUTANEOUS SOLUTION | 5% W/V | PHARMACIA N.V. / S.A. | BELGIUM |

REGAINE EXTRA STRENGTH 5% | TOPICAL SOLUTION | 5% | PHARMACIA LIMITED | UNITED KINGDOM |

REHIDRAT | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

REHIDRAT | POWDER FOR ORAL SOLUTION | NA | PHARMACIA LIMITED | UNITED KINGDOM |

RELAXIN | TABLETS | 3MG | MACTER INTERNATIONAL (PVT) LTD. | PAKISTAN |

RELENZA 5MG/DOSE | POWDER FOR INHALATION | 5MG/DOSE | LABORATOIRE GLAXO WELLCOME | FRANCE |

RELENZA ROTADISK | INSUFFLATION BLISTER PACK | 5MG | GLAXO WELLCOME AUSTRALIA LTD. | AUSTRALIA |

RELIFEX TABLETS 500MG | COATED TABLET | 500MG | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

REMEDEINE EFFERVESCENT TABLETS | EFFERVESCENT TABLET | N/A | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

REMEDEINE FORTE EFFERVESCENT TABLETS | EFFERVESCENT TABLET | N/A | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

REMEDEINE FORTE TABLETS | TABLET | N/A | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

REMEDEINE TABLETS | TABLET | N/A | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

REMEGEL CHEWABLE TABLET | CHEWABLE TABLET | 800 MG | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

REMEGEL FRESHMINT | CHEWABLE TABLET | 800 MG | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

REMETHAN 25 | TABLETS | 25MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

REMETHAN 50 | TABLETS | 50MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

REMICADE | POW.ANDCONC.F/SOL/F/INF. | SEE REMARKS | CENTOCOR B.V. | UNITED KINGDOM |

REMINYL | ORAL SOLUTION | 4MG/1ML | JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. | BELGIUM |

REMINYL | FILM-COATED TABLETS | 8MG | JANSSEN CILAG SPA | ITALY |

REMINYL | FILM COATED TABLETS | 4MG | JANSSEN CILAG SPA | ITALY |

REMINYL | FILM COATED TABLETS | 12MG | JANSSEN CILAG SPA | ITALY |

REMOV | GRANULE | 100MG/SACHET | VECCHI & C PIAM S.A.P.A. | ITALY |

REMOV | TABLET | 100MG | VECCHI & C PIAM S.A.P.A. | ITALY |

REMYCIN 100 | TABLETS | 100MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

RENITEC | TABLET | 10MG | MERCK SHARP & DOHME | PAKISTAN |

RENITEC | TABLET | 5MG | MSD | PAKISTAN |

RENITEC | TABLET | 5MG | M.S.D. | PAKISTAN |

RENITEC 20MG | TABLET | 20MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

RENITEC 20MG | TABLETS | 20MG | MSD | PAKISTAN |

RENITEC 5MG | TABLET | 5MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

RENNIE | CHEWABLE TABLET | N/A | LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS S.A. | FRANCE |

RENNIE DEFLATINE | TABLET | NS | ROCHE PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RENNIE DUO | ORAL SUSPENSION | NS | ROCHE PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RENNIE PEPPERMINT | TABLET | N/A | ROCHE PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RENNIE RAP-EZE | CHEWABLE TABLET | 500MG | ROCHE PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RENNIE SPEARMINT | TABLET | NS | ROCHE PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

REOPRO | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | CENTOCOR B.V. | NETHERLANDS |

REPARIL GEL N | GEL | NA | MADAUS AG | GERMANY |

REPLAVITE REHYDRATION TREATMENT GRANULES | GRANULES | N/A | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

REPLENINE, (REPLENIN-VF) | POWDER FOR INJECTION | N/A | BPL, BIO PRODUCTS LABORATORY | UNITED KINGDOM |

RESCUE REMEDY (BACH) | ORAL LIQUID | N/A | NELSON A. & CO LTD | UNITED KINGDOM |

RESCULA | EYE DROPS | 1.2MG/ML | NOVARTIS ARGENTINA SAICYF | ARGENTINA |

RESCULA EYE DROPS | EYE DROPS | 1.5MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

RESFOLIN | TABLET | 15MG | VECCHI & C PIAM S.A.P.A. | ITALY |

RESOVIST O.5 MMOL FE/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG | SCHERING AG | GERMANY |

RETACNYL 0.025% | CREAM | 0.025% | LABORATOIRES GALDERMA | FRANCE |

RETACNYL 0.05% | CREAM | 0.05% | LABORATOIRE GALDERMA | FRANCE |

RETENS | CAPSULE | 100MG | CHIESI WASSERMANN S.A. | SPAIN |

RETENS | CAPSULES | 116MG | CHIESI ESPANA S.A. | SPAIN |

RETIN A | SOLUTION | 1.183MG/G | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

RETIN A 0.025% | GEL | 0.025% | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

RETIN A 0.05% | CREAM | 0.05% | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

RETITOP 0.05% | CREAM | 0.05% W/W | LABORATOIRES ROCHE-POSAY | FRANCE |

RETROVIR CAPSULES 100MG | CAPSULES | 100MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

RETROVIR CAPSULES 250MG | CAPSULES | 250MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

RETROVIR IV FOR INFUSION | SOLUTION FOR INJECTIONS | 10MG/ML | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

RETROVIR SYRUP 50MG/5ML | ORAL SOLUTION | 50MG/5ML | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

REVIA | TABLETS | 50MG | DUPONT PHARMACEUTICALS COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

REVIDOX | TABLET | 100MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RHE FD | TABLETS | N/A | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RHESONATIV | POWDER FOR INJECTION | (I+II) 1250IU | PHARMACIA & UPJOHN AB | SWEDEN |

RHESSONATIV 1250 IU | POWDER AND SOLVENT | 200 MG | BIOVITRUM AB | |

RHEUMASOL TABLETS | COATED TABLET | N/A | PETER BLACK HEALTHCARE LTD | UNITED KINGDOM |

RHINATHIOL 2% FOR CHILDREN AND INFANTS | SYRUP | 2% W/V | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

RHINATHIOL 375MG EXPECTORANT | CAPSULE | 375MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

RHINATHIOL 5% ADULTS EXPECTORANT | SYRUP | 5% W/V | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

RHINATHIOL ADULTS SUGER-FREE EXPECTORANT | SYRUP | 5% W/V | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

RHINATHIOL PROMETHAZINE | SYRUP | N/A | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

RHINATHIOL SUGAR-FREE CHILDREN AND INFANTS | SYRUP | 2% W/V | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

RHINOCAP | CAPSULE | N/A | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

RHINOCORT AQUA | NASAL SPRAY | 50MCG/DOSE | TIKA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

RHINOCORT AQUA | NASAL SPRAY | 32MCG/DOSE | TIKA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

RHINOCORT AQUA | NASAL SPRAY | 64MCG/DOSE | TIKA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

RHINOLAST NASAL SPRAY | NASAL SPRAY | 0.1% W/V | ASTA MEDICA LTD | UNITED KINGDOM |

RHINOPRONT | CAPSULES | N/A | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

RHINOPRONT SPRAY | SOLUTION | N/A | HEINRICH MACK | GERMANY |

RHINOPRONT SYRUP | SUSPENSION | N/A | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

RHINOTUSSAL | CAPSULES | NA | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

RHINOTUSSAL | SYRUP | NA | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

RHUMAGEL | GEL | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

RHUMAGEL | GEL | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

RHUMAGEL | GEL | 0.5% W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

RIAMET | TABLETS | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

RIBOMICIN | OPHTHALMIC OINTMENT | 0.3% W/W | FARMIGEA SPA | ITALY |

RIBOMICIN | OPHTHALMIC DROPS | 0.3% W/V | FARMIGEA SPA | ITALY |

RIFADINE 150MG | CAPSULE | 150MG | LABORATOIRES MARION MERRELL DOW | FRANCE |

RIFADINE 300MG | CAPSULE | 300MG | LABORATOIRES MARION MERRELL DOW | FRANCE |

RIFADINE LYOPHILISEE 600MG | PREPARATION FOR INFUSION | 600MG | LABORATOIRES MARION MERRELL DOW | FRANCE |

RIFAMPICIN | FILM COATED TABLETS | 300MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

RIFAMPICIN AND ISONIAZID AND PYRAZINAMIDE | TABLET | 150/75/400MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RIFAMPICIN AND ISONIAZID 150/100MG | TABLET | N/A | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RIFAMPICIN AND ISONIAZID 150/75MG | TABLET | N/A | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RIFAMPICIN AND ISONIAZID 300/150MG | TABLETS | N/A | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RIFAMPICIN AND ISONOIAZID AND PYRAZINAMIDE | TABLET | 120/50/300MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RIFAMPICIN + ISONIAZID | TABLETS | 300MG +150MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

RIFAREN | CAPSULES | 300MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

RIFAREN 150 | CAPSULES | 150MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

RIFASYNT 150MG | CAPSULE | 150MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

RIFASYNT 300MG | CAPSULE | 300MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

RIFATER | COATED TABLET | N/A | LABORATOIRES MARION MERRELL DOW | FRANCE |

RIFINAH | TABLETS | 150MG/100MG | GRUPPO LEPETIT SPA | ITALY |

RIFINAH 300MG/150MG | COATED TABLET | N/A | LABORATOIRES MARION MERRELL FRANCE | FRANCE |

RIKODEINE 9.5MG/5ML | ORAL LIQUID | 9.5MG/5ML | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD. | AUSTRALIA |

RILCAPTON 25MG | TABLET | 25MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

RILCAPTON 50MG | TABLET | 50MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

RILUTEK | FILM COATED TABLET | 50MG | RHONE-POULENC RORER S.A. | FRANCE |

RINGER LACTATED AGUETTANT | SOLUTION FOR INFUSION | N/A | LABORATOIRE AGUETTANT | FRANCE |

RINGERS INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | NA | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

RINGER'S INJECTION USP | SOLUTION FOR IV INFUSION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

RINGER'S IRRIGATION SOLUTION | IRRIGATION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

RINGERS IV INFUSION | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

RINGER'S LACTATE (HARTMANN SOLUTION) | SOL. FOR INJ./INF. | N/A | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA | PORTUGAL |

RINSTEAD ADULT GEL | OROMUCOSAL GEL | N/A | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

RINSTEAD CONTACT PASTILLE | LOZENGE | 2MG | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

RINSTEAD SUGAR FREE PASTILLES | LOZENGE | N/A | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

RINSTEAD TEETHING GEL | ORAL GEL | N/A | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

RIOPAN PLUS SUS | SUSPENSION | N/A | WYETH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

RISDONE-1 | TABLET | 1MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RISDONE-1 (RISPERIDONE TABLETS 1MG) | TABLET | 1MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RISDONE-2 | TABLETS | 2MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RISDONE-2 (RISPERIDONE TABLETS 2MG) | TABLET | 2MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | MALAYSIA |

RISDONE-3 | TABLET | 3MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RISDONE-3 (RISPERIDONE TABLETS 3MG) | TABLET | 3MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | MALAYSIA |

RISDONE-4 | 4MG | TABLET | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RISDONE-4 (RISPERIDONE TABLETS 4MG) | TABLET | 4MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RISPERDAL 1MG | TABLET | 1MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

RISPERDAL 1MG/ML | ORAL SOLUTION | 1MG/ML | JANSSEN-CILAG AG | BELGIUM |

RISPERDAL 2MG | TABLET | 2MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

RISPERDAL 3MG | TABLET | 3MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

RITALIN | TABLETS | 10MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

RITALIN | TABLETS | 10MG | NOVARTIS PHARMA GMBH | GERMANY |

RITOSIN | FILM TABLET | 150MG | BIOFARMA ILAC SAN VE TIC A.S. | TURKEY |

RIVOTRIL | TABLETS | 0.5MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

RIVOTRIL | TABLET | 2MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

ROACCUTANE | CAPSULES | 2.5MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

ROACCUTANE | CAPSULES | 10MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

ROACCUTANE | CAPSULE | 20MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

ROACCUTANE 10MG | CAPSULE | 10MG | PRODUITS ROCHE | FRANCE |

ROACCUTANE 20MG | CAPSULE | 20MG | PRODUITS ROCHE | FRANCE |

ROACCUTANE 5MG | CAPSULES | 5MG | PRODUITS ROCHE | FRANCE |

ROBITUSSIN | SYRUP | 100MG/5ML | WHITEHALL INTERNATIONAL INC | UNITED STATES OF AMERICA |

ROBITUSSIN DM | SYRUP | N/A | WHITEHALL INTERNATIONAL INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

ROBITUSSIN DM SYRUP | SYRUP | NS | WYETH CONSUMER HEALTHCARE | UNITED STATES OF AMERICA |

ROBITUSSIN PAEDIATRIC COUGH | SYRUP | 7.5MG/5 ML | WYETH CONSUMER HEALTHCARE | UNITED STATES OF AMERICA |

ROBITUSSIN PE | SYRUP | N/A | WHITEHALL INTERNATIONAL INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

ROBITUSSIN PE SYRUP | SYRUP | NA | WYETH CONSUMER HEALTHCARE | UNITED STATES OF AMERICA |

ROCEPHIN ROCHE | VIAL | 2G | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

ROCEPHIN VIALS 250MG (I.M.) | STERILE POWDER FOR RECONS | 250MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

ROCEPHIN VIALS 500MG (I.V.) | STERILE POWDER FOR RECON. | 500MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

ROCEPHINE 1G/10ML (IV USE) | POWDER AND SOLVENT F. INJ. | 1G/10ML | PRODUITS ROCHE | FRANCE |

ROCEPHINE 1G/3.5ML (IM USE) | POWDER AND SOLVENT F. INJ | 1G/3.5ML | PRODUITS ROCHE | FRANCE |

ROCEPHINE 250MG/5ML (IV USE) | POWDER AND SOLVENT F. INJ. | 250MG/5ML | PRODUITS ROCHE | FRANCE |

ROCEPHINE 2G | POWDER F SOLN F INFUSION | 2G | PRODUITS ROCHE | FRANCE |

ROCEPHINE 500MG/5ML (IV USE) | POWDER AND SOLVENT F. INJ. | 500MG/5ML | PRODUITS ROCHE | FRANCE |

ROCEPHINE VIALS 1G I.M. / I.V. | STERILE POWDER FOR RECONS | 1G | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

RODOGYL | FILM COATED TABLET | N/A | RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

ROFERON-A | VIAL | SEE CPP | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

ROKAMOL 500MG CAPLETS | CAPLET | 500MG | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

ROPRIL | AEGIS LTD. | 12.5MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

ROPRIL 25 | TABLETS | 25MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

ROPRIL 50 | TABLETS | 50MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

ROR, TRIMOVAX, TRIMOVAX MERIEUX | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | PASTEUR MERIEUX SERUMS & VACCINS LABORATORIES | FRANCE |

ROVAMYCIN 1.5M IU | FILM-COATED TABLETS | 1.50 MILLION IU | SPECIA LABORATORIES | FRANCE |

ROVAMYCINE | FILM-COATED TABLETS | 3 MILLION IU | RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

ROVAMYCINE | FILM-COATED TABLETS | 1.5 MILLION IU | RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

ROVAMYCINE 3 MILLION IU | FILM-COATED TABLETS | N/A | SPECIA LABORATORIES | FRANCE |

ROVAMYCINE CHILDREN 0.75MIU | GRANULES FOR ORAL SUSPENS | 0.75MIU | RHONE-POULENC RORER PHARMASPECIALITES | FRANCE |

ROWATANAL | CREAM | N/A | ROWA PHARMACEUTICALS LTD | IRELAND |

ROXAID | TABLET | 150MG | UNIMED PHARMACEUTICALS INC. | KOREA REPUBLIC |

ROXAMED | TABLETS | 150MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

ROXITAN 10 | CAPSULES | 10MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ROXY — 150 | TABLET | 150MG | CIPLA LTD | INDIA |

ROZEX | GEL FOR CUTANEOUS USE | 0.75% W/W | LABORATOIRES GALDERMA | FRANCE |

ROZEX | CREAM | 0.75% W/W | GALDERMA(UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ROZEX CREAM | CREAM | 0.75%W/W | GALDERMA (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ROZEX GEL | GEL | 0.75% W/W | GALDERMA (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

RPR SULPHADIAZINE | SOLUTION FOR INJECTION | 27.2% W/V | CONCORD PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RREDENEMA | RECTAL SOLUTION | 0.2MG/ML | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

RUBELLA VACCINE LIVE B.P. LYOPHILISED | FREEZE-DRIED CAKE F/INJ | 1000 CCID50 | M/S SERUM INSTITUTE OF INDIA | INDIA |

RUBILIN RUBELLA VACCINE | FREEZE DRIED PREP F/INJ | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

RUBIMYCIN | TABLET | 250MG | PHARMACARE LIMITED | SOUTH AFRICA |

RUDIVAX | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

RUDOLAC | SYRUP | 7G/10ML | G.STREULI & CO. AG | SWITZERLAND |

RULID | TABLET | 150MG | HOECHST MARION ROUSSEL | PAKISTAN |

RULID 100MG | COATED TABLET | 100MG | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

RULID 100MG | TABLET | 100MG | HOECHST MARION ROUSSEL | PAKISTAN |

RULID 150MG | TABLET | 150MG | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

RULID 150MG | TABLET | 150MG | HOECHST MARION ROUSSEL | PAKISTAN |

RULID 50MG | TABLET FOR ORAL SUSPEN. | 50MG | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

RUMAFEN-400 | TABLETS | 400MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

RUMAFEN-600 | TABLETS | 600MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

RUMAFEN-600 | SUSPENSION | 100MG/5ML | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

RUMAFEN-600 | GEL | 10G/100G | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

RUPAN 200MG | TABLET | 200MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

RUSYDE | TABLETS | 20MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

RUSYDE | TABLETS | 40MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

RUVOMINOX | INJECTABLE SOLUTION | 75MG/3ML | RAFARM | GREECE |

RYNACROM 2% NASAL SPRAY OR RESISTON TWO | NASAL SPRAY | 2%W/V | FISONS LTD T/A RHONE POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

RYNACROM 2% NASAL SPRAY OR RESTINON TWO | NASAL SPRAY | 2% W/V | FISONS LTD. T/A RHONE POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

RYNACROM 4% NASAL SPRAY | NASAL SPRAY | 4% W/V | FISONS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RYNACROM 4% NASAL SPRAY | NASAL SPRAY | 4%W/V | FISONS LTD | UNITED KINGDOM |

RYNACROM COMPOUND | NASAL SPRAY | N/A | FISONS LIMITED T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

RYNACROM COMPOUND | NASAL SPRAY(AEROSOL) | N/A | FISONS LTD T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

RYNACROM NASAL DROPS | NASAL DROPS | 2%W/V | FISONS LTD T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

RYNACROM NASAL DROPS/NASAL SPRAY | NASAL DROPS | 2% W/V | FISONS LIMITED T/A RHONE POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

RYTHMODAN CAPSULES 100MG | CAPSULE | 100MG | HOECHST MARION ROUSSEL LIMITED | UNITED KINGDOM |

RYTHMODAN INJECTION 50MG/5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/5ML | ROUSSEL LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

S.C.R. CREAM | CREAM | N/A | J PICKLES & SONS | UNITED KINGDOM |

SABRIL 500MG | TABLET | 500MG | LABORATOIRES MARION MERRELL S.A. | FRANCE |

SACCA CLEAR-FLEX 2000ML | SOLUTION FOR DIALYSIS | NA | BIEFFE MEDITAL S.P.A. | ITALY |

SACCA CLEAR-FLEX 2000ML | SOLUTION FOR DIALISYS | N/A | BIEFFE MEDITAL SPA | ITALY |

SALAMOL EASI-BREATHE | INHALER | 0.1MG/DOSE | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SALAMOL EASI-BREATHE CFC-FREE | INHALER, AERSOSOL | 100MCG/DOSE | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SALAMOL STERI-NEB 2.5MG | SOLUTION FOR NEBULISER | 2.5MG/2.5ML | STERIPAK LIMITED | UNITED KINGDOM |

SALAMOL STERI-NEB 5MG | SOLUTION FOR NEBULISATION | 5MG/2.5ML | STERIPAK LIMITED | UNITED KINGDOM |

SALAZOPYRIN | TABLETS | 500MG | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

SALAZOPYRIN | SUPPOSITORIES | 500MG | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

SALAZOPYRIN EN | GASTRO-RESIS. TABLETS | 500MG | PHARMACIA & UPJOHN | SWEDEN |

SALAZOPYRIN ENEMA | RECTAL SOLUTION | 3%W/V | PHARMACIA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SALBUTAMOL | AEROSOL INHALATION | 0.1MG/DOSE | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SALBUTAMOL | TABLETS | 4MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

SALBUTAMOL | TABLETS | 4MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

SALBUTAMOL 2 | TABLETS | 2MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

SALBUTAMOL SYRUP | ORAL SYRUP | 2MG/5ML | EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO (EIPICO) | EGYPT |

SALINE STERI-NEB 0.9%W/V | SOLUTION (SEE REMARKS) | 22.5MCG/2.5ML | STERIPAK LIMITED | UNITED KINGDOM |

SALIPAX | CAPSULES | 20MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

SALMOL CFC-FREE INHALER | INHALER | 29.64MG | NOTRON HEALTHCARE LTD | UNITED KINGDOM |

SALOFALK | SUPPOSITORIES | 250MG | DR. FALK PHARMA GMBH | GERMANY |

SALOFALK | ENTERIC COATED TABLETS | 500MG | DR. FALK PHARMA GMBH | GERMANY |

SALOFALK | ENTERIC-COATED TABLETS | 250MG | DR. FALK PHARM GMBH | GERMANY |

SALOFALK | ENEMAS | 4G/60ML | DR. FALK PHARMA GMBH | GERMANY |

SAMIXON 500 IV | POWDER FOR INJECTION | 500MG/VIAL | HIKMA PHARMACEUTICALS | JORDAN |

SANDA-100 | CAPSULE | 100MG | OKASA PHARMA PVT LTD INDIA | INDIA |

SANDA-25 | CAPSULE | 25MG | OKASA PHARMA PVT. LTD — INDIA | INDIA |

SANDIMMUM | CAPSULES | 100MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

SANDIMMUN NEORAL | SOFT GELATIN CAPSULES | 10MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SANDIMMUN NEORAL | ORAL SOLUTION | 100MG/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SANDIMMUN NEORAL | SOFT GELATIN CAPSULES | 100MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SANDIMMUN NEORAL | SOFT GELATIN CAPSULES | 25MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SANDIMMUN NEORAL | SOFT GELATIN CAPSULES | 50MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SANDIMMUN NEORAL | ORAL SOLUTION | 100MG/ML | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

SANDIMMUN NEORAL | CAPSULES | 100MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

SANDIMMUN NEORAL | CAPSULES | 25MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

SANDOMIGRAN | TABLETS | 0.5MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ | SWITZERLAND |

SANDOSTATIN | SOLUTION FOR INJECTION | 0.1MG/ML | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

SANDOSTATIN | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/5ML | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

SANDOSTATIN | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/5ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SANDOSTATIN | SOLUTION FOR INJECTION | 0.05MG/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SANDOSTATIN | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5MG/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SANDOSTATIN | SOLUTION FOR INJECTION | 100MCG/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SANDOSTATIN | SOLUTION FOR INJECTION | 0.05MG/ML | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

SANDOSTATIN LAR | MICROSPHERES FOR INJ. | 10MG | NOVARTIS PHARMA AG | SWITZERLAND |

SANDOSTATIN LAR | MICROSPHERES FOR INJ. | 20MG | NOVARTIS PHARMA AG | SWITZERLAND |

SANDOSTATIN LAR | MICROSPHERES FOR INJ. | 30MG | NOVARTIS PHARMA AG | SWITZERLAND |

SANDOSTATIN LAR | POWDER FOR INJECTION | 20MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | SPAIN |

SANDOSTATIN LAR | POWDER FOR INJECTION | 10MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

SANDOSTATIN LAR | POWDER FOR INJECTION | 30MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

SANDOSTATINA | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5MG/ML | NOVARTIS FARMA — PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A. | PORTUGAL |

SANTE CAPSULES | CAPSULES | 20 MG | MACTER INTERNATIONAL (PVT) | PAKISTAN |

SAROTEN | TABLET | 10MG | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

SAROTEN | TABLET | 25MG | H.LUNDBECK A/S | DENMARK |

SASTID SOAP | SOAP | N/A | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

SAUBASIN | TABLETS | 60MG | KLEVA LTD | GREECE |

SAVENTRINE IV | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/2ML | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

SAVOY COLD AND FLU RELIEF TABLETS | COATED TABLETS | N/A | NORMA CHEMICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

SCHERIPROCT-SALBE | OINTMENT | N/A | SCHERING WIEN GESELLSCHAFT M.B.H. | AUSTRIA |

SCHOLL ANTISEPTIC FOOT BALM | CREAM | N/A | SCHOLL CONSUMER PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

SCHOLL ATHLETES FOOT | TOPICAL POWDER | 1% W/W | SCHOLL CONSUMER PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

SCHOLL ATHLETE'S FOOT CREAM | CREAM | 1%W/W | SCHOLL CONSUMER PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

SCHOLL ATHLETES FOOT SPRAY LIQUID | TOPICAL SPRAY | 1%W/W | SCHOLL CONSUMER PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

SCHOLL CALLOUS REMOVERS | PLASTER | 40%W/W | SCHOLL CONSUMER PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

SCHOLL CORN AND CALLOUS REM. LIQ. | TOPICAL SOLUTION | N/A | SCHOLL CONSUMER PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

SCHOLL VERRUCA REMOVAL SYSTEM | PLASTER | 40%W/W | SCHOLL CONSUMER PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

SCOT-TUSSIN ALLERGY SUGAR-FREE | LIQUID | 12.5MG/5ML | SCOT-TUSSIN PHARMACAL CO., INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

SCOT-TUSSIN DM COUGH CHASERS | LOZENGE | 5MG | SCOT-TUSSIN PHARMACAL CO INC | UNITED STATES OF AMERICA |

SCOT-TUSSIN DM SUGAR-FREE | LIQUID | N/A | SCOT-TUSSIN PHARMACAL CO., INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

SCOT-TUSSIN EXPECTORANT SUGAR-FREE | LIQUID | 200MG/10ML | SCOT-TUSSIN PHARMACAL CO., INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

SCOT-TUSSIN ORIGINAL S-F COLD AND ALLERGY | LIQUID | N/A | SCOT-TUSSIN PHARMACAL CO., INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

SCOT-TUSSIN SENIOR SUGAR-FREE | LIQUID | N/A | SCOT-TUSSIN PHARMACAL CO., INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

SEAL AND HEAL VERRUCA REMOVAL GEL | GEL | N/A | SCHOLL CONSUMER PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEDOXIL | PILLS | 1MG | MEDIBIAL — PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS, S.A. | PORTUGAL |

SEDOXIL | TABLET | NA | LABORATORIOS BIAL — PORTELA & CA, S.A. | PORTUGAL |

SEDOXIL | TABLET | 1MG | MEDIBIAL — PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS S.A. | PORTUGAL |

SEFAGEN | SOLUTION FOR INJECTION | 1G | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET AS | TURKEY |

SEKROL | SYRUP | NA | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET AS | TURKEY |

SELECIM | TABLETS | 5MG | CIMEX AG | SWITZERLAND |

SELECTOL 200MG | TABLET | 200MG | RORER PHARMACEUTICALS LTD. (T/A RHONE POULENC RORER) | UNITED KINGDOM |

SELEGELINE HYDOCHLORIDE | TABLETS | 10MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SELEGELINE HYDROCHLORIDE | TABLETS | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SELEGILENE HCL | TABLETS | 5MG | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | ISRAEL |

SELEGOS 5MG | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

SELEMYCIN 100MG/2ML | LIQUID FOR INJECTION | 100MG/2ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

SELEMYCIN 250MG/2ML | LIQUID FOR INJECTION | 250MG/2ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

SELEMYCIN 500MG/2ML | LIQUID FOR INJECTION | 500MG/2ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

SELERIN | TABLETS | 5MG | CIPLA LTD | INDIA |

SELEXID | TABLETS | 200MG | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

SELEXID | POWDER FOR INJECTION | 400G/VIAL | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

SELGIN | TABLETS | 5MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD. | INDIA |

SELSUN | SHAMPOO | 2.5%W/V | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEMPREX | CAPSULES | 8MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

SENNA 7.5 | TABLETS | 7.5MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

SENNA 7.5MG | TABLET | 7.5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

SENOKOT SYRUP | ORAL SOLUTION | 0.18% W/W | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

SENOKOT TABLETS | TABLET | 7.5MG | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEPCEN | TABLETS | 500MG | LABORATOIRES CENTRUM | SPAIN |

SEPCEN | TABLETS | 250MG | LABORATOIRES CENTRUM | SPAIN |

SEPCEN 250 | TABLETS | 250MG | ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS CENTRUM SA | SPAIN |

SEPCEN 500 | TABLETS | 500MG | ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS CENTRUM SA | SPAIN |

SEPTANEST WITH ADRENALINE | SOLUTION FOR INJECTION | 1/200,000 | LABORATOIRES SEPTODENT | FRANCE |

SEPTANEST WITH ADRENALINE | SOLUTION FOR INJECTION | 1/100,000 | LABORATOIRES SEPTODONT | FRANCE |

SEPTI-AID | OINTMENT | 10%W/W | RAZA MANUFACTURING BERHAD | MALAYSIA |

SEPTOPAL CHAIN 30 | BEADS ON CHAIN | N/A | MERCK BIOMATERIAL GMBH | GERMANY |

SEPTRA | INJ. SOL. FOR INFUSION | N/A | GLAXO SMITHKLINE INC. | CANADA |

SEPTRA | TABLETS | NA | GLAXOSMITHKLINE INC | CANADA |

SEPTRA DS | TABLETS | NA | GLAXOSMITHKLINE INC | CANADA |

SEPTRIN | TABLETS | N/A | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

SEPTRIN | DISPERSIBLE TABLETS | N/A | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

SEPTRIN | PAEDIATRIC SUSPENSION | NA | GLAXO WELLCOME GMBH & CO. | GERMANY |

SEPTRIN | TABLETS | NA | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEPTRIN ADULT SUSPENSION | SUSPENSION | N/A | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

SEPTRIN FOR INFUSION | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEPTRIN FORTE (DOUBLE STRENGTH) | TABLETS | N/A | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

SEPTRIN FORTE TABLETS | TABLETS | NA | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEPTRIN PAEDIATRIC | SUSPENSION | N/A | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

SEPTRIN TABLETS ADULT | TABLETS | NA | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEPTRIN TABLETS FORTE | TABLETS | NA | GLAXOSMITHKLINE GMBH & Co | GERMANY |

SERENACE | TABLET | 1.5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SERENACE | TABLETS | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SERENACE | TABLET | 10MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SERENACE | CAPSULE | 500MCG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SERENACE | CAPSULES | 0.5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SERENACE | TABLETS | 1.5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SERENACE | TABLETS | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SERENITY TABLETS | COATED TABLET | N/A | CATHAY OF BOURNEMOUTH LTD | UNITED KINGDOM |

SERETIDE 100 DISKUS | INHALATION POWDER | N/A | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

SERETIDE 100 DISKUS | INHALATION POWDER PRE-DISPENSED | NA | ALLEN & HANDBURY'S LIMITED | IRELAND |

SERETIDE 125 EVOHALER | PRESS. INHAL., SUSPENSION | N/A | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

SERETIDE 125 EVOHALER | PRESSURISED INHALATION | NA | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

SERETIDE 250 DISKUS | INHALATION POWDER | N/A | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

SERETIDE 250 DISKUS | INHALATION POWDER PRE-DISPENSED | NA | ALLEN & HANDBURY'S LIMITED | IRELAND |

SERETIDE 250 EVOHALER | PRESS. INHAL., SUSPENSION | N/A | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

SERETIDE 250 EVOHALER | PRESSURED INHALATION | NA | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

SERETIDE 50 EVOHALER | PRESS. INHAL., SUSPENSION | N/A | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

SERETIDE 50 EVOHALER | PRESSURISED INHALATIONS | NA | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

SERETIDE 500 DISKUS | INHALATION POWDER PRE-DISPENSED | NA | ALLEN & HANDBURY'S LIMITED | IRELAND |

SERETIDE DISKUS | INHALATION POWDER | 100MCG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | IRELAND |

SERETIDE DISKUS | INHALATION POWDER | 250MCG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | IRELAND |

SERETIDE DISKUS | INHALATION POWDER | 500MCG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | IRELAND |

SEREVENT | SEE REMARKS | 25MCG/DOSE | LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE | FRANCE |

SEREVENT INHALER | AEROSOL | 25MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

SEREVENT INHALER | INHALER | 25MCG | GLAXOWELLCOME | PAKISTAN |

SEREVENT INHALER | AEROSOL | 25MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITIED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

SEREVENT INHALER | PRESSURISED INHALATION SUSPENSION | 25UG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEROBID INHALER 200MD | INHALER | 25MCG | CIPLA | INDIA |

SEROQUEL | COATED TABLET | 25MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEROQUEL | COATED TABLET | 100MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEROQUEL | COATED TABLET | 200MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEROQUEL | COATED TABLETS | 25MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEROQUEL | COATED TABLETS | 100MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEROQUEL | COATED TABLETS | 200MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEROQUEL PATIENT STARTER PACK | TABLET | N/A | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEROXAT LIQUID 20MG/10ML | ORAL SUSPENSION | 2MG/ML | SMITHKLINE BEECHAM PLC | UNITED KINGDOM |

SEROXAT TABLETS 20MG | COATED TABLET | 20MG | SMITHKLINE BEECHAM PLC | UNITED KINGDOM |

SEROXAT TABLETS 30MG | COATED TABLET | 30MG | SMITHKLINE BEECHAM PLC | UNITED KINGDOM |

SERVEDOL TABLETS 20MG | COATED TABLETS | 20MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SERVEDOL TABLETS 50MG | COATED TABLETS 50MG | 50MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SERZONE | TABLETS | 50MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

SERZONE | TABLETS | 100MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

SERZONE | TABLETS | 150MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

SERZONE | TABLETS | 200MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

SERZONE | TABLETS | 250MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

SERZONE (DUTONIN) | TABLETS | 100MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

SERZONE (DUTONIN) | TABLETS | 200MG | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

SETLERS ANTACID PEPPERMINT | TABLETS | 500MG | STAFFORD MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

SETLERS ANTACID SPEARMINT | TABLETS | 500MG | STAFFORD MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

SETLERS ANTACID-PEPPERMINT | TABLET | 500MG | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

SETLERS ANTACID-SPEARMINT | TABLET | 500MG | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

SETLERS WIND-EZE | CHEWABLE TABLET | 125MG | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

SETLERS WIND-EZE | SOFT GEL CAPSULES | 125MG | STAFFORD MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

SETLERS WIND-EZE | CHEWABLE TABLETS | 125MG | STAFFORD MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEVEN SEAS COD LIVER OIL | ORAL SOLUTION | N/A | SEVEN SEAS LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEVORANE | INHALATION LIQUID | 100% V/V | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEVORANE | INHALATION LIQUID | 100%V/V | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEVREDOL ORAL SOLUTION 10MG/5ML | ORAL SOLUTION | 10MG/5ML | NAPP LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

SEVREDOL TABLETS 10MG | COATED TABLETS | 10MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEVRIN | OINTMENT | 30% W / W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

SGUARDI | OPHTHALMIC DROPS | 0.01G | FARMIGEA SPA | ITALY |

SI[PROX 250 MG TABLETS | TABLETS | 250 MG | DELTA HF | ICELAND |

SIBELIUM | CAPSULE | 5MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

SICCAPOS GEL | GEL | 2MG/ML | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

SICCAPROTECT | EYE DROPS | N/A | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

SICORTEN | CREAM | 0.05% W/W | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SICORTEN PLUS | CREAM | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SIFROL | TABLETS | 0.088MG | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | GERMANY |

SIFROL | TABLETS | 0.18MG | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | GERMANY |

SIFROL | TABLETS | 0.7MG | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | GERMANY |

SILOMAT | TABLETS | 40MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

SILVER NITRATE PENCIL 95% PAD | MOULDED TOUGHENED TIP | 95% | SOLOPORT LIMITED T/A BRAY HEALTH & LEISURE | UNITED KINGDOM |

SIMCARD-10 | TABLET | 10MG | CIPLA LTD | INDIA |

SIMECO | SUSPENSION | N/A | WYETH-LEDERLE | PAKISTAN |

SIMLO-10 (SIMVASTATIN TABLETS USP) | TABLET | 10MG | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

SIMPLE EYE OINTMENT BP | EYE OINTMENT | NO ACTIVE INGR. | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

SIMULECT | POWDER FOR INJECTION | 20MG/VIAL | NOVARTIS PHARMA AG | SWITZERLAND |

SIMULECT | (INJECTION) LYOPHILISATE | 20MG/ VIAL | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SIMULECT | SEE REMARKS | 4MG/ML | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

SIMVACOR | TABLETS | 10MG | KLEVA LTD | GREECE |

SIMVAKOL | FILM TABLET | 10MG | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

SIMVOR 10MG | TABLETS | 10MG | RANBAXY LABS LTD | INDIA |

SINECOD | DROPS FOR CHILDREN | 5MG/ML | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

SINECOD | SYRUP | 15MG/10ML | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

SINEMET 110MG | TABLET | N/A | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

SINEMET 25/250 | TABLETS | 25/250MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

SINEMET CR 250MG | TABLETS | 250MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

SINEQUAN | CAPSULE | 50MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

SINEQUAN | CAPSULE | 25MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

SINEQUAN | CAPSULE | 10MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

SINEQUAN | CAPSULE | 75MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

SINGULAIR | CHEWABLE TABLETS | 4MG | MERCK SHARP & DOHME LTD. | NETHERLANDS |

SINGULAIR 10MG TABLETS | COATED TABLET | 10MG | MERCK SHARP & DOHME | UNITED KINGDOM |

SINGULAIR PAEDIATRIC 5MG | CHEWABLE TABLET | 5MG | MERCK SHARP & DOHME | UNITED KINGDOM |

SINUFED | SYRUP | 30MG/5ML | TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD | ISRAEL |

SINUTAB | TABLET | N/A | PARKE-DAVIS | PAKISTAN |

SINUTAB | TABLET | N/A | PARKE-DAVIS | PAKISTAN |

SIOPEL CREAM | CREAM | N/A | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

SIPRAZON 1MG | TABLET | 1MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

SIPROGUT GOZ DAMLASI 0.3 % | OPHTHALMIC SOLUTION | 0.3% | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

SIPROX 100 MG TABLETS | TABLETS | 100 MG | DELTA HF | ICELAND |

SIPROX 500 MG TABLETS | TABLET | 500 MG | DELTA HF | ICELAND |

SIPROX 750 MG | TABLET | 750MG | DELTA HF | ICELAND |

SIX PLUS PARAPED SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 250MG/5ML | PINEWOOD LABORATORIES LIMITED T/A PINEWOOD HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SKINOREN | CREAM | 0.2G/G | SCHERING AG | ITALY |

SKINOREN | CREAM | 20G/100G | SCHERING SPA | ITALY |

SLOW K TABLETS | TABLETS | 600 MG | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | IRELAND |

SLOW-FE | MODIFIED RELEASE TABLETS | 160MG | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

SLOW-FE FOLIC | MODIFIED RELEASE TABLETS | N/A | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

SLOW-K | TABLETS | 600MG | NOVARTIS PHARMA B.V. AMHEM | NETHERLANDS |

SLOW-K | TABLETS | 600MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SMILITENE | CAPSULE | 100MG | RAFARM | GREECE |

SMILITENE | CAPSULE | 100MG | RAFARM | GREECE |

SMOODERM | CREAM | NA | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

SNIP | TABLETS | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

SNO PHENICOL EYE DROPS 0.5% W/V | EYE DROPS | 0.5% W/V | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

SNOWFIRE HEALING TABLET OINTMENT | OINTMENT | N/A | J PICKLES & SONS | UNITED KINGDOM |

SNUFFLEBABE VAPOUR RUB | NASAL INHALATION OINTMENT | N/A | J PICKLES & SONS | UNITED KINGDOM |

SODAMINT BP/ SODIUM BICARBONATE COMP. BP | TABLET | N/A | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIO CLORURO | SOLUTION FOR IV INFUSION | 0.9G/ML | INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. | ITALY |

SODIO CLORURO | SOLUTION FOR IV INFUSION | 0.9% W/V | INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. | ITALY |

SODIUM BICARBONATE | TABLETS | 600MG | NORTON PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM BICARBONATE | CAPSULES | 500MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM BICARBONATE BP | ORAL MPOWDER | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

SODIUM BICARBONATE INJ MINIJET | AQUEOUS SOLUTION | 4.2% W/V | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

SODIUM BICARBONATE INJ MINIJET | AQUEOUS SOLUTION | 8.4%W/V | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

SODIUM BICARBONATE IV INF. POLYFUSOR BD | SOLUTION FOR INJECTIONS | 1.4% W/V | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM BICARBONATE IV INF. POLYFUSOR BD | SOLUTION FOR INJECTIONS | 8.4%W/V | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM BICARBONATE MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 4.2%W/V | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM BICARBONATE MINJET | SOLUTION FOR INJECTION | 8.4% W/V | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM BICARBONATE TABLETS 600MG | TABLETS | 600MG | NORTON PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE (0.9+5)% | SOLUTION FOR IV INFUSION | NA | DEMA SA | GREECE |

SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE (O.18 +4)% | SOLUTION F/IV INFUSION | NA | DEMA SA | GREECE |

SODIUM CHLORIDE 0.225% + GLUCOSE 5% | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM CHLORIDE 0.45% AND GLUCOSE 5% | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM CHLORIDE 0.9% (5, 10 OR 20ML) AMP | SOLUTION FOR INJECTION | 0.9% | DEMO SA | GREECE |

SODIUM CHLORIDE 0.9% AGUETTANT | INJECTABLE SOLUTION | 0.9% W/V | LABORATOIRE AGUETTANT | FRANCE |

SODIUM CHLORIDE 0.9% DEMO | SOLUTION FOR INFUSION | 0.9% | DEMO SA | GREECE |

SODIUM CHLORIDE 0.9% SCHIWA | SOLUTION FOR INFUSION | 9G/1000ML | B.BRAUN MELSUNGEN | GERMANY |

SODIUM CHLORIDE 0.9% W/V | SOL. FOR INJ./INF. | 0.9%W/V | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

SODIUM CHLORIDE AGUETTANT | INJECTABLE SOLUTION | 0.9% W/V | LABORATOIRE AGUETTANT | FRANCE |

SODIUM CHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 0.9%W/V | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

SODIUM CHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 0.9%W/V | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

SODIUM CHLORIDE INJECTION B.P. | SOLUTION FOR INJECTION | 0.9% W/V | PHOENIX PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM CHLORIDE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 0.9% W/V | PHOENIX PHARMA LTD | UNITED KINGDOM |

SODIUM CHLORIDE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 0.9% | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LTD | IRELAND |

SODIUM CHLORIDE INJECTION BP 0.9% W/V | SOLUTION FOR INJECTION | 0.9% W/V | MACARTHYS LABS LTD. T/A MARTINDALE PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

SODIUM CHLORIDE INJECTION DEMO | SOLUTION FOR INFUSION | 0.9% | DEMO SA | GREECE |

SODIUM CHLORIDE INJECTION/DEMO | SOLUTIO IV. INFUSION | 0.9%W/V | DEMO S.A. GREECE | GREECE |

SODIUM CHLORIDE IV INFUSION | SOLUTION FOR INJECTION | 0.45%W/V | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM CHLORIDE IV INFUSION | SOLUTION FOR INJECTION | 0.9%W/V | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM CLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 0.9%W/V | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

SODIUM CROMOGLYCATE 2% | EYE DROPS | 2%W/W | DOMINION PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM IODIDE (131.I) DIAGNOSTIC CAPSULE | CAPSULE | 333KBQ-3.7MBQ | NYCOMED AMERSHAM PLC | UNITED KINGDOM |

SODIUM NITROPRUSSIDE FOR IV INF. | POWDER FOR INJECTION | 50MG/VIAL | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

SODIUM VALPROATE | ENTERIC COATED TABLETS | 200MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM VALPROATE | ENTERIC COATED TABLETS | 500MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM VALPROATE | SUGAR FREE SOLUTION | 200MG/5ML | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOFRADEX EAR EYE OINTMENT | EAR/EYE OINTMENT | N/A | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOFRADEX EAR/EYE DROPS | EAR/EYE DROPS | N/A | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOFRAMYCIN EYE DROPS | EYE DROPS | 0.5% W/V | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOFRAMYCIN EYE OINTMENT 0.55% W/W | OINTMENT | 0.55% W/W | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOFRAMYCIN SKIN OINTMENT | OINTMENT | N/A | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOFRA-TULLE | PAD (DRESSING) | 1.05% W/W | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOFT CORN REMOVAL PADS | PLASTER | 12%W/W | SCHOLL CONSUMER PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

SOLAQUIN | CREAM | 2% | ICN PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

SOLAQUIN FORTE | CREAM | 4% | ICN PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

SOLAQUIN FORTE | GEL | 4% | ICN PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

SOLAQUIN FORTE 4% | GEL | N/A | ICN PHARMACEUTICALS, INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

SOLAQUIN FORTE 4% | CREAM | N/A | ICN PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

SOLARCAINE | CREAM | N/A | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOLARCAINE GEL | GEL | 0.5% W/W | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOLARCAINE LOTION | TOPICAL EMULSION | N/A | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOLARCAINE TOPICAL AEROSOL LIQUID SPRAY | TOPICAL SPRAY | N/A | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOLCODERM SOLUTION | SOL. FOR EXTERNAL APPL. | N/A | SOLCO BASLE LTD. | SWITZERLAND |

SOLCOGYN SOLUTION | SOLUTION FOR CERVIX UTERI | N/A | SOLCO BASLE LTD. | SWITZERLAND |

SOLCOSERYL | SOLUTION FOR IV INJECTION | 42.5MG/ML | SOLCO BASLE LTD. | SWITZERLAND |

SOLCOSERYL | OINTMENT | 2.07MG/G | SOLCO BASLE LTD. | SWITZERLAND |

SOLCOSERYL DENTAL ADHESIVE PASTE | ORAL AND GINGIVAL PASTE | 2.125MG/G | SOLCO BASLE LTD. | SWITZERLAND |

SOLCOSERYL JELLY | GEL | 4.15MG/G | SOLCO BASLE LTD. | SWITZERLAND |

SOLCOTRICHOVAC | POWDER FOR INJECTION | 7×10(9) | SOLCO BASLE LTD. | SWITZERLAND |

SOLEZE ANTISEPTIC CREAM | CREAM | N/A | J PICKLES & SONS | UNITED KINGDOM |

SOLIAN 100MG | SCORED TABLET | 100MG | SANOFI SYNTHELABO | FRANCE |

SOLIAN 400MG | SCORED FILM-COATED TABLET | 400MG | SANOFI SYNTHELABO | FRANCE |

SOLOFALK | SUPPOSITORIES | 500MG | DR.FALK PHARMA GMBH | GERMANY |

SOLONEX T-150 | TABLET | N/A | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

SOLONEX T-75 | TABLET | N/A | MACLEODS | INDIA |

SOLONEX-100 | TABLETS | 100MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

SOLONEX-300 | TABLET | 300MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

SOLPADEINE CAPSULES | CAPSULE | N/A | SMITHKLINE BEECHAM (SWG) LTD T/A SMITHK. BEECH. CONS. HLTHC. | UNITED KINGDOM |

SOLPADEINE SOLUBLE TABLETS | TABLET FOR ORAL SOLUTION | N/A | SMITHKLINE BEECHAM (SWG) LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOLPADEINE TABLETS | TABLET | N/A | SMITHKLINE BEECHAM (SWG) LTD T/A STERLING HEALTH/SKB INTRNTL | UNITED KINGDOM |

SOLPAFLEX TABLETS | COATED TABLET | N/A | SMITHKLINE BEECHAM INTERNATIONAL | UNITED KINGDOM |

SOLPRENE | OPHTHALMIC DROPS | N/A | FARMIGEA SPA | ITALY |

SOLU CORTEF | POWDER FOR SOL FOR INJ | 100MG/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

SOLUDAMIN | SINGLE DOSE ORAL SOLUTION | 1G/SINGLE DOSE | KLEVA LIMITED | GREECE |

SOLU-MEDROL | SOLUTION FOR INJECTION | 500MG/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

SOLU-MEDROL | SOLUTION FOR INJECTION | 40MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

SOLU-MEDROL | SOLUTION FOR INJECTION | 125MG/2ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

SOLUTION INJ. DE CITRATE DE GALLIUM 67 | SOLUTION FOR INJECTION | 74 MBQ/ML | CIS BIO INTERNATIONAL | FRANCE |

SOLUWAX | EAR DROPS | 0.5% W/V | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (FUN) | SOLN FOR PERITON. DIALYS. | N/A | BIEFFE MEDITAL S.P.A. | ITALY |

SOLVIN(BROMHEXINE ELIXIR) | ELIXIR | 4MG/5ML | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

SOMATOSTATINE UCB | POWDER FOR INJECTION | 3MG/ML | U.C.B. S.A. | BELGIUM |

SOMATOSTATINE UCB | LYOPHILISED FOR INJECTION | 250MCG | UCB SA — SECTEUR PHARMA | BELGIUM |

SOMATOSTATIN-UCB | POWDER FOR INJECTION | 250MCG | UCB SA | BELGIUM |

SOMAZINA | DROPS | 10G/100ML | FERRER INTERNACIONAL, S.A. | SPAIN |

SOMNITE | SUSPENSION | 2.5MG/5ML | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOMNUS | COATED TABLET | N/A | CATHAY OF BOURNEMOUTH LTD | UNITED KINGDOM |

SONA B COMPLEX | TABLETS | N/A | SONA NUTRITION LTD. | IRELAND |

SONA MULTIPLUS | TABLETS | N/A | SONA NUTRITION LTD. | IRELAND |

SONATA | HARD CAPSULES | 5MG | WYETH EUROPA LTD. | UNITED KINGDOM |

SONATA | HARD CAPSULE | 10MG | WYETH EUROPA LTD. | UNITED KINGDOM |

SOOTHAKE GEL | DENTAL GEL | N/A | J PICKLES & SONS | UNITED KINGDOM |

SOOTHAKE TOOTHACHE TINCTURE | DENTAL SOLUTION | N/A | J PICKLES & SONS | UNITED KINGDOM |

SOOV BITE | GEL | N/A | EGO PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

SOOV BURN | SPRAY AEROSOL | N/A | EGO PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

SOOV CREAM | CREAM | N/A | EGO PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

SOTALOL TABLETS 80MG | TABLETS | 80MG | MCDERMOTT LABORATORIES LTD T/A GERARD LABORATORIES | IRELAND |

SOTILEN | CAPSULES | 20MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

SOTILEN 10MG | CAPSULE | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

SPASMOMEN | COATED TABLET | 40MG | A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. | ITALY |

SPASMONAL | CAPSULES | 60MG | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SPASMONAL CAPSULES | CAPSULES | 60 MG | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SPASMOPRIV | CAPSULE | 100MG | POLIPHARM CO. LTD. | THAILAND |

SPECTRABAN ULTRA 28 (SOLABAN A + B) | LOTION | N/A | STIEFEL LABORATORIES (UK) LTD | IRELAND |

SPERSACARPINE 1% | EYE DROPS | 1% W/V | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

SPERSACARPINE 2% | EYE DROPS | 2% W/V | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

SPERSACARPINE 2% | EYE DROPS | NA | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

SPERSADEX 0.1% | EYE DROPS | 1MG/ML | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

SPERSADEX 0.1% | EYE DROPS | 1.00MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

SPERSADEX COMP | EYE DROPS | NA | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

SPERSADEX COMP. | EYE DROPS | N/A | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

SPERSALLERG | EYE DROPS | N/A | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

SPERSALLERG | EYE DROPS | NA | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

SPERSALLERG SDU | EYE DROPS | N/A | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

SPERSALLERG SDU | EYE DROPS | NA | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

SPERSANICOL | EYE DROPS | 5MG/ML | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

SPERSANICOL | EYE OINTMENT | 10MG/G | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

SPERSANICOL | EYE DROPS | 5.00MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

SPERSANICOL | EYE OINTMENT | 10.00MG/G | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

SPIRACTIN 25 | TABLETS | 25MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

SPIRIVA | INHALATION POWDER, CAPS. | 18MCG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA | GERMANY |

SPORANOX 100MG | CAPSULE | 100MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

SPORANOX ORAL SOLUTION | ORAL SOLUTION | 10MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

SQUA-MED | SHAMPOO | N/A | PERMAMED AG | SWITZERLAND |

ST JAMES' BALM | OINTMENT | N/A | MEDICO-BIOLOGICAL LABS LTD | UNITED KINGDOM |

STABILISED CERETEC | POWDER FOR INJECTION | 0.5MG/VIAL | NYCOMED AMERSHAM PLC | UNITED KINGDOM |

STABLON 12.5MG | COATED TABLET | 12.5MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

STADELANT | TABLETS | 20MG | CHRISPA ALFA FARMAKEYTICI S.A. | GREECE |

STAMARIL | SOLUTION FOR SC OR IM USE | 1000LD50/0.5ML | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

STAPHYLEX | CAPSULES | 250MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

STAPHYLEX | CAPSULES | 500MG | ALPHAPHARM PTY LTD | AUSTRALIA |

STAPHYLEX 250 | CAPSULE | 250MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

STAPHYLEX 500 | CAPSULE | 500MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

STAPHYLEXIN 250MG | CAPSULE | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

STARIL | TABLETS | 10MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

STARIL | TABLETS | 20MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

STARLIX | FILM-COATED TABLETS | 60MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

STARLIX | FILM-COATED TABLETS | 120MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

STARLIX | FILM COATED TABLETS | 60MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

STARLIX | FILM-COATED TABLETS | 120MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

STARLIX | FILM COATED TABLETS | 180MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

STARLIX | FILM COATED TABLETS | 60MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

STARLIX | FILM COATED TABLETS | 120MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

STARLIX | FILM COATED TABLETS | 180MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

STAS HUSTENLOSER SAFT | SOLUTION | 15MG/5ML | STADA OTC ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

STATICUM | TABLET | 5MG | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

STAVIN-30 | CAPSULE | 30MG | OKASA PHARMA PVT.LTD-INDIA | INDIA |

STAVIN-40 | CAPSULE | 40MG | OKAS PHARMA PVT- LTD -INDIA | |

STAVIR-40 | CAPSULES | 40MG | CIPLA LTD | INDIA |

STEDON | INJECTABLE SOLUTION | 10MG/2ML | ADELCO S.A. | GREECE |

STEDON | TABLET | 2MG | ADELCO SA | GREECE |

STEDON | TABLET | 5MG | ADELCO SA | GREECE |

STEDON | INJ. SOLUTION | 10MG/2ML | ADELCO — CHROMATOURGIA ATHINON E. COLOCOTRONIS BROS S.A. | GREECE |

STELABID | TABLET | N/A | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

STELABID TABLETS | TABLETS | NA | SMITHKLINE BEECHAM | PAKISTAN |

STELAZINE | TABLET | 1MG | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

STELAZINE | TABLETS | 1MG | SMITHKLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

STELAZINE SPANSULE CAPSULE 2MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 2MG | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

STELAZINE SPANSULE CAPSULES 10MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 10MG | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LIMITED T/A GOLDSHIELD | UNITED KINGDOM |

STELAZINE SPANSULE CAPSULES 15MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 15MG | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

STELAZINE SPANSULE CAPSULES 15MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 15MG | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LIMITED T/A GOLDSHIELD | UNITED KINGDOM |

STELAZINE SPANSULE CAPSULES 2MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 2MG | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LIMITED T/A GOLDSHIELD | UNITED KINGDOM |

STELAZINE SYRUP | SYRUP | 1MG/5ML | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LIMITED T/A GOLDSHIELD | UNITED KINGDOM |

STELAZINE TABLETS 1MG | COATED TABLET | 1MG | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

STELAZINE TABLETS 1MG | COATED TABLET | 1MG | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LIMITED T/A GOLDSHIELD | UNITED KINGDOM |

STELAZINE TABLETS 5MG | COATED TABLET | 5MG | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

STELAZINE TABLETS 5MG | COATED TABLET | 5MG | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LIMITED T/A GOLDSHIELD | UNITED KINGDOM |

STEMETIL | TABLET | 5MG | RHONE POULENC | PAKISTAN |

STEMETIL | TABLET | 5MG | RHONE-POULENC-RORER | PAKISTAN |

STEMETIL INJECTION 1.25% W/V | SOLUTION FOR INJECTION | 1.25% W/V | CASTLEMEAD HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

STEMETIL INJECTION 1.25%W/V | SOLUTION FOR INJECTION | 1.25%W/V | CASTLEMEAD HEALTHCARE LTD | IRELAND |

STEMETIL TABLES 25MG | TABLET | 25MG | CASTLEMEAD HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

STEMETIL TABLETS | TABLETS | 5MG | CASTLEMEAD HEALTHCARE LTD | IRELAND |

STEMETIL TABLETS | TABLET | 25MG | CASTLEMEAD HEALTHCARE LTD | IRELAND |

STEMETIL TABLETS 5MG | TABLET | 5MG | CASTLEMEAD HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERETS NORMASOL | TOPICAL SOLUTION | 0.9% W/V | SETON PREBBLES LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERETS UNISEPT | TOPICAL SOLUTION | 0.25% V/V | SETON PREBBLES LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX N0.5 SODIUM CHLORIDE 0.18% | SOLUTION FOR IV INFUSION | 0.18% W/V | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX NO 10 DARR0W'S SOLUTION | SOUTION FOR INJECTION | N/A | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX NO 11 HARTMANNS SOLUTION | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX NO 31 DEXTROSE IV INFUSION 20% | SOLUTION FOR IV INFUSION | 20% W/V | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX NO 34 DEXTROSE IV INFUSION BP | SOLUTION FOR IV INFUSION | 50% W/V | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX NO 42 | SOLUTION FOR INJECTIONS | N/A | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX NO 45 SODIUM CHLORIDE AND DEXT. | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX NO 6 DEXTROSE IV INF. 5% | SOLUTION FOR IV INFUSION | 5% W/V | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX NO 7 DEXTROSE 10% | SOLUTION FOR IV INFUSION | 10%W/V | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX NO 9 RINGERS SOLUTION | SOLUTION FOR INJECTIONS | N/A | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX NO.2 SODIUM CHLORIDE 0.45% | SOLUTION FOR IV INFUSION | 0.45% W/V | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX NO1 SODIUM CHLORIDE 0.9% | SOLUTION FOR IV INFUSION | 0.9% W/V | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX NO3 SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE | SOLUTION FOR IV INFUSION | N/A | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERILE CARDIOPLEGIA CONCENTRATE | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | F.H. FAULDING & CO. LTD (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

STERILE DOBUTAMINE HCL CONCENTRATE | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG/20ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

STERILE DOBUTAMINE HYDROCHLORIDE | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG/IN 20ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

STERILE DOBUTAMINE HYDROCHLORIDE CONC. | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG/20ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

STERILE DOPAMINE CONC. SELECTAJET | SOLUTION FOR INJECTION | 40MG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERILE DOPAMINE CONCENTRATE 200MG/5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 200MG/5ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

STERILE DOPAMINE HCL INJECTION AMPOULE | SOLUTION FOR INJECTION | 200MG/5ML | F.H. FAULDING & CO LTD (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

STERILE SODIUM CHLORIDE CONC. BP 30%W/V | CONCENTRATE FOR INJECTION | 30%W/V | MACARTHYS LABS. LIMITED T/A MARTINDALE PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

STERILE WATER FOR INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | NO ACTIVE ING. | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

STERILE WATER FOR INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | NA | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

STERILE WATER FOR IRRIGATION USP | SOLUTION FOR IRRIGATION | NO ACTIVE ING. | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

STERWIN REAL LEMON COLD POWDERS | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

STIEMYCIN 2% W/W | TOPICAL SOLUTION | 2% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

STIEVA-A CREAM 0.05% | CREAM | 0.05% | THERAPEX INC. | CANADA |

STIEVA-A FORTE CREAM 0.1% | CREAM | 0.1% | THERAPEX INC | CANADA |

STIEVAMYCIN GEL | JELLY | N/A | STIEFEL CANADA INC | CANADA |

STILNOX 10MG | FILM-COATED TABLET | 10MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

STIMOL | ORAL SOLUTION IN SACHETS | 2G | LABORATOIRES BIOCODEX | FRANCE |

STIMOL | ORAL SOLUTION | 1G/10ML | LABORATOIRES BIOCODEX | FRANCE |

STINGOSE PUMP SPRAY DISPENSER | TOPICAL SOLUTION | 20% W/V | WELLVALUE LTD | UNITED KINGDOM |

STOCRIN | ORAL SOLUTION | 30MG/ML | MERCK SHARP & DOHME LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

STOCRIN 100MG | HARD CAPSULES | 100MG | MERCK SHARP & DOHME LTD. | EUROPEAN COMMUNITY |

STOCRIN 200MG | HARD CAPSULES | 200MG | MERCK SHARP & DOHME LTD.(UK) | EUROPEAN COMMUNITY |

STOCRIN 50MG | HARD CAPSULES | 50MG | MERCK SHARP & DOHME LTD. (UK) | EUROPEAN COMMUNITY |

STREFEN | LOZENGE | NA | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

STREPSILS | LOZENGE | N/A | KNOLL | PAKISTAN |

STREPSILS COUGH LOZENGES | LOZENGE | 2.5MG | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

STREPSILS HONEY AND LEMON | LOZENGE | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

STREPSILS MENTHOL AND EUCALYPTUS | LOZENGE | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

STREPSILS ORIGINAL | LOZENGE | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

STREPSILS PAIN RELIEF PLUS | LOZENGE | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

STREPSILS PAIN RELIEF SPRAY | OROMUCOSAL SPRAY | 2% W/V | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

STREPSILS SUGAR FREE LOZENGES | LOZENGE | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

STREPSILS WITH HONEY AND LEMON | LOZENGE | N/A | KNOLL | PAKISTAN |

STREPSILS WITH VITAMIN C | LOZENGE | N/A | KNOLL | PAKISTAN |

STREPSILS WITH VITAMIN C 100MG | LOZENGE | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

STREPTASE 1,500,000 | DRY SUBSTANCE FOR INJECT. | 15 — 18MG | HOECHST MARION ROUSSEL DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

STREPTASE 250000 UI | POWDER FOR INCECTABLE SOL | 250 000IU | LABORATOIRES HOECHST-HOUDE | FRANCE |

STREPTASE 250,000 | DRY SUBSTANCE FOR INJECT. | 2.5 — 3MG | HOECHST MARION ROUSSEL DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

STREPTASE 750,000 | DRY SUBSTANCE FOR INJECT. | 7.5 — 9MG | HOECHST MARION ROUSSEL DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

STREPTOMYCIN SULPHATE INJECTION BP | POWDER FOR RECONSTITUTION | 1G/VIAL | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

STRESAM | CAPSULES | 0.05G | BIOCODEX LABORATORIES | FRANCE |

STRONG 15%W/V POTASSIUM CHLORIDE SOL.73 | INFUSION SOLUTION CONCENT | 15% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

STRONG CO-DANTHRAMER SUSPENSION | SUSPENSION | N/A | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

STRPTASE 750000 UI | POWDER FOR INJECTABLE SOL | 750 000IU | LABORATOIRES HOECHST-HOUDE | FRANCE |

STUD 100 DESENSITIZING SPRAY FOR MEN | CUTANEOUS SPRAY, SOLUTION | 9.6% W/W | POUND INTERNATIONAL LTD | UNITED KINGDOM |

STUGERON | TABLET | 25MG | JANSSEN | PAKISTAN |

STUGERON 25MG | TABLET | 25MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

STUGERON FORTE | CAPSULE | 75MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

SUBCUTANEOUS CALCIPARINE | SOLUTION FOR SUBCUTANEOUS INJECTION | 5000IU/0.2ML | SANOFI-SYNTHELABO | FRANCE |

SUBUTEX 2MG SUBLINGUAL TABLETS | SUBLINGUAL TABLET | 2MG | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

SUBUTEX 8MG SUBLINGUAL TABLETS | SUBLINGUAL TABLET | 8MG | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

SUCRALAN | TABLET | 1G | LANNACHER HEIMITTEL GMBH | AUSTRIA |

SUCRALFATE TABLETS 1G | TABLETS | 1G | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SUCRANASE | TABLETS | 255MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

SUDAFED ELIXIR | SYRUP | 30MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

SUDAFED TABLETS 60MG | FILM COATED TABLETS | 60MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

SUDOCREM ANTISEPTIC HEALING CREAM | CREAM | N/A | TOSARA PRODUCTS (UK) LTD | UNITED KINGDOM |

SUFENTA 2ML AMPOULES | INJECTABLE SOLUTION | 0.01MG/2ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

SULFADIAZIN-HEYL | TABLETS | 500MG | HEYL CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK GMBH & CO. KG | GERMANY |

SULFADOXINE + PYRIMETHAMINE | TABLETS | 500MG + 25MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

SULFASALAZINE-HEYL | GASTRO-RESISTANT F/C TAB | 500MG | HEYL CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK GMBH & CO KG | GERMANY |

SULPHADIAZINE TABLETS BP | TABLET | 500MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

SULPHADIAZINE TABLETS BP 500MG | TABLETS | 500MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

SULPHADIMIDINE BP 500MG | TABLET | 500MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

SULPHAKREAM-N | CREAM | N/A | NABIQASIM | PAKISTAN |

SULPIREN 200MG | TABLET | 200MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

SULPIRIDE | TABLETS | 200MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SULTRIN | VAGINAL CREAM | N/A | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

SUPER WATE ON EMULSION | ORAL EMULSION | N/A | D D D LIMITED | UNITED KINGDOM |

SUPPOSTE GLICER.S.PELLEGRINO | SUPPOSITORY | 2.72G | SYNTHELABO S.P.A. | ITALY |

SUPPOSTE GLICER.S.PELLEGRINO | SUPPOSITORY | 1.36G | SYNTHELABO S.P.A. | ITALY |

SUPRA-VIR | CREAM | 5%W/W | TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD | ISRAEL |

SUPRAVIRAN 200 | TABLET | 206.185MG | GRUNENTHAL GMBH | GERMANY |

SUPRAVIRAN 250 | POWDER FOR I.V. INFUSION | N/A | GRUNENTHAL GMBH | GERMANY |

SUPRAVIRAN 400 | TABLET | 412.37MG | GRUNENTHAL GMBH | GERMANY |

SUPRAVIRAN 800 | TABLETS | 824.74MG | GRUNENTHAL GMBH | GERMANY |

SUPRAVIRAN CREAM | CREAM | N/A | GRUNENTHAL GMBH | GERMANY |

SUPREFACT 100MCG (1MG/ML) | NASAL SOLUTION | 1MG/ML | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

SURAFEM | PULVULES | 20MG | ELI LILLY AND COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

SURELAX HERBAL | TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED T/A ENGLISH GRAINS HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

SURGAM 200MG | TABLET | 200MG | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

SURGAM 300MG | SUPPOSITORY | 300MG | LABORATOIRES ROUSSEL | FRANCE |

SURGAM SA CAPSULES 300MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 300MG | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SURGAM TABLETS 300MG | TABLET | 300MG | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SURGICAL SPIRIT BP | TOPICAL SOLUTION | 95% V/V | WILLIAM RANSOM & SON PLC | UNITED KINGDOM |

SURGICAL SPIRIT BP | TOPICAL SOLUTION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

SURGICAL SPIRIT BP | TOPICAL SOLUTION | NA | LCM LIMITED | UNITED KINGDOM |

SURMONTIL | COATED TABLET | 10MG | FUTUNA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SURMONTIL | COATED TABLETS | 25MG | FUTUNA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SURMONTIL | CAPSULES | 50MG | FUTUNA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SURMONTIL 10MG TABLETS | COATED TABLET | 10MG | FUTUNA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SURMONTIL CAPSULES 50MG | CAPSULE | 50MG | FUTUNA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SURMONTIL TABLETS 25MG | COATED TABLET | 25MG | FUTUNA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SURVANTA | SUSP.ENDOTRACHEOPLM.INSTI | 25MG/ML | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SURVANTA (BERACTANT) | INTRATRACHEAL SUSPENSION | 25MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

SURVIVE 10MG | TABLETS | 10MG | WERRICK | PAKISTAN |

SUSSEX PHARMACEUTICAL COLD RELIEF CAPS. | CAPSULE | N/A | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

SUSSEX PHARMACEUTICAL HOT LEMON | POWDER | N/A | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

SUSTAC | TABLETS | 2.6MG | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

SUSTAC | MODIFIED RELEASE TABLETS | 6.4MG | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

SUSTAC | SLOW RELEASE TABLETS | 2.6MG | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

SUSTANON | SOLUTION FOR INJECTION | SEE INGREDIENTS | ORGANON LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

SUSTANON 100 INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ORGANON LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SUSTANON 250 INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ORGANON LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SWARM CREAM | CREAM | N/A | J PICKLES & SONS | UNITED KINGDOM |

SYMBICORT MITE TURBUHALER | INHALATION POWDER | N/A | DRACO LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

SYMBICORT TURBUHALER | INHALATION POWDER | N/A | DRACO LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

SYNACTHEN DEPOT | AQUEOUS INJECTABLE SUSP. | 1MG/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SYNAGIS | POWDER AND SOLVENT F/SOLUTION F/INJECTION | 50MG | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

SYNAGIS | POWDER AND SOLVENT F/SOLUTION F/INJECTION | 100MG | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

SYNALAR | GEL | 0.025% W/W | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SYNALAR | CREAM | 0.025% W/W | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SYNALAR | OINTMENT | 0.025% W/W | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SYNALAR 1 IN 4 | CREAM | 0.00625%W/W | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SYNALAR C CREAM | CREAM | N/A | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

SYNALAR C OINTMENT | OINTMENT | N/A | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

SYNALAR CREAM | CREAM | 0.025% W/W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

SYNALAR CREAM 1/10 DILUTION | CREAM | 0.0025% W / W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

SYNALAR CREAM 1/4 DILUTION | CREAM | 0.006% W / W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

SYNALAR GEL | GEL | 0.025% W / W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

SYNALAR N | CREAM | N/A | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SYNALAR N | OINTMENT | N/A | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SYNALAR N CREAM | CREAM | N/A | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

SYNALAR N OINTMENT | OINTMENT | N/A | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

SYNALAR OINTMENT 0.025% W/W | OINTMENT | 0.025% W / W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

SYNALAR OINTMENT 1/4 DILUTION | OINTMENT | 0.006% W/W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

SYNALGO | TABLETS | 680MG | GEYMONAT SPA | ITALY |

SYNAREL | NASAL SPRAY | 2MG/ML | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

SYNAREL | NASAL SPRAY | 0.2%W/V | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

SYNCLAR-250 | TABLET | 250MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

SYNDOL | TABLET | N/A | MARION MERRELL LTD | UNITED KINGDOM |

SYNDOL CAPLETS | TABLET | NA | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

SYNPHASE | TABLET | N/A | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

SYNTOCINON | SOLUTION FOR INJECTION | 10IU/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SYNTOCINON | SOLUTION FOR INJECTION | 10IU | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

SYNTOMETRINE | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SYNTOMETRINE | SOLUTION FOR INJECTION | NA | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | IRELAND |

SYNTOMYCIN 250MG | CAPSULE | 250MG | CODAL SYNTO LTD | CYPRUS |

SYNTONOL 40MG | TABLET | 40MG | CODAL SYNTO LTD | CYPRUS |

SYREA | CAPSULE | 500MG | MEDAC GMBH | GERMANY |

SYSCOR CC | MODIFIED RELEASE TABLETS | 10MG | BAYER PLC | UNITED KINGDOM |

SYSTEN 50 (EVOREL) | PATCH | 3.2MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

SYSTRAL | CREAM | N/A | ASTA MEDICA | GERMANY |

SYTRON 27.5MG IRON PER 5ML | ORAL SOLUTION | 190MG/5ML | LINK PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

T & C SHAMPOO | LOTION | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

TAB. AMLODIPINE BESYLATE | TABLETS | 5MG | MACLEODS | INDIA |

TABROGYL | TABLET | 200MG | TABROS | PAKISTAN |

TADENAN 50MG | CAPSULE | 50MG | LABORATOIRES DEBAT | FRANCE |

TAGAMET | INJECTABLE SOLUTION | 200MG/2ML | VIANEX S.A | GREECE |

TAGAMET | TABLET | 200MG | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

TAGAMET 400 | TABLET | 400MG | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

TAGAMET 400MG TABLETS | COATED TABLET | 400MG | SMITHKLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

TAGAMET INJECTION 200MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 200MG/2ML | SMITHKLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

TAGAMET SYRUP 4% W/V | ORAL SOLUTION | 4% W/V | SMITHKLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

TAGAMET TABLETS 200MG | COATED TABLET | 200MG | SMITHKLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

TAGAMET TABLETS 800MG | COATED TABLET | 800MG | SMITHKLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

TALCO MENTOLATO | CUTANEOUS POWDER | 125G | LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L | ITALY |

TAMAGON FORTE | TABLET | 120MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

TAMBOCOR | TABLET | 100MG | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TAMBOCOR | TABLETS | 100 MG | 3 M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TAMIFEN 10MG | TABLET | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

TAMIFEN DS | TABLET | 20MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

TAMIFLU | CAPSULE | 75MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

TAMOFEN | TABLET | 10MG | LEIRAS | PAKISTAN |

TAMOFEN | TABLET | 25MG | LEIRAS | PAKISTAN |

TAMOFEN 20MG | TABLETS | 20MG | LEIRAS OY | FINLAND |

TAMOXIFEN | TABLETS | 10MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TAMOXIFEN | TABLETS | 20MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TAMOXIFEN | TABLETS | 40MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TAMOXIFEN | TABLETS | 10MG,20MG | DOUGLAS PHARMACEUTICALS LTD | NEW ZEALAND |

TAMOXIFEN 10MG | TABLET | 10MG | CODAL SYNTO LTD | CYPRUS |

TAMOXIFEN CITRATE TABLETS BP | TABLETS | 20MG | GENERICS (UK) LTD. | UNITED KINGDOM |

TAMOXIFEN TABLETS BP 10MG | TABLETS | 10MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

TAMOXIFEN TABLETS BP 10MG | COATED TABLET | 10 MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

TAMOXIFEN TABLETS BP 20MG | TABLETS | 20MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

TAMOXIFEN TABLETS BP 20MG | TABLET | 20MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

TAMOXIFEN TABLETS BP 40MG | TABLETS | 40MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

TAMPOVAGAN | PESSARY | N/A | CO-PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

TANTUM ACTIV GOLA, COLLUTORIO | COLLUTTORIO | 0.25% | AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA — ITALY | ITALY |

TANTUM VERDE DENTAL | PASTA DENTIFRICIA | NA | AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA — ITALY | ITALY |

TANTUM VERDE P, PASTIGLIA | PASTIGLIA | 3MG | AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA — ITALY | ITALY |

TANTUM VERDE, COLLUTTORIO 120ML | COLLUTTORIO 120ML | NA | AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA — ITALY | ITALY |

TANTUM VERDE, COLLUTTORIO 240ML | COLLUTTORIO 240ML | NA | AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA — ITALY | ITALY |

TARGET GEL | GEL | 3% W/W | CYANAMID | UNITED KINGDOM |

TARGOCID 200MG | POWDER FOR INJECTION | 200MG | LABORATOIRES MARION MERRELL DOW S.A. | FRANCE |

TARGOSID | POWDER FOR IM INJECTION | 200MG | GRUPPO LEPETIT SPA | ITALY |

TAROCTYL | TABLETS | 25MG | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | ISRAEL |

TAROCTYL INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/2ML | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | ISRAEL |

TAROCTYL INJECTION 50MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 25MG/ML | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

TARODENT MOUTHWASH | MOUTHWASH | 0.2% W/V | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | ISRAEL |

TAVANIC 250MG | COATED TABLET | 250MG | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

TAVANIC 500MG | COATED TABLET | 500MG | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

TAVANIC 5MG/ML | SOLUTION FOR INFUSION | 5MG/ML | LABORATOIRES ROUSSEL DIAMANT | FRANCE |

TAVER 200MG | TABLET | 200MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

TAXOL | INJECTABLE SOLUTION | 30MG/5ML | BRISTOL-MYERS SQUIBB EESTI AS | ESTONIA |

TAXOL | SOLN. FOR I.V INFUSION | 30MG/5ML | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

TAXOTERE | CONCENTRATE FOR INFUSION | 20MG/0.5ML | RHONE-POULENC RORER(FRANCE) | EUROPEAN COMMUNITY |

TAXOTERE | CONCENTRATE FOR INFUSION | 80MG/2ML | RHONE-POULENC RORER(FRANCE) | EUROPEAN COMMUNITY |

TAXOTERE (DOCETAXEL) 20MG | CONCENTRATE FOR INFUSION | N/A | RHONE-POULENC RORER S.A. | FRANCE |

TAXOTERE (DOCETAXEL) 80MG | CONCENTRATE FOR INFUSION | N/A | RHONE-POULENC RORER S.A. | FRANCE |

TAZOCIN | POWDER FOR INJECTION | 2.25G | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD | UNITED KINGDOM |

TAZOCIN | POWDER FOR INJECTION | 4.5G | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD | UNITED KINGDOM |

TAZOCIN INJ. 2.25G | POWDER FOR INJECTION | N/A | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD. | UNITED KINGDOM |

TAZOCIN INJ. 4.5G | POWDER FOR INJECTION | N/A | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD. | UNITED KINGDOM |

TCK 1 KIT | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | CIS BIO INTERNATIONAL | FRANCE |

TCK-7 KIT | POWDER FOR INJECTION | N/A | CIS BIO INTERNATIONAL | FRANCE |

TCP LIQUID ANTISEPTIC | LIQUID ANTISEPTIC | N/A | UNICLIFFE LIMITED T/A PFIZER CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

TCP FIRST AID ANTISEPTIC CREAM | CREAM | N/A | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

TCP OINTMENT | OINTMENT | N/A | UNICLIFFE LIMITED T/A PFIZER CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

TCP SORE THROAT LOZENGES | LOZENGE | N/A | UNICLIFFE LIMITED T/A PFIZER CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

TD-PUR | SUSPENSION FOR INJECTION | NA | CHIRON BEHRING GMBH & CO. | GERMANY |

TEARS NATURALE FORTE | LUBRICANT EYE DROPS | N/A | ALCON LABORATORIES INC | UNITED STATES OF AMERICA |

TEARS NATURALE II/ADEQUAD | EYE DROPS | N/A | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

TEE TREE AND WITCH HAZEL CREAM | CREAM | N/A | GR LANE HEALTH PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

TEEJEL GEL | GEL | N/A | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

TEFAMIN | SUPPOSITORY | 360MG | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

TEFAMIN | COATED TABLET | 200MG | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

TEGRAL | TABLET | 200MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

TEGRETOL | TABLETS | 200MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

TEGRETOL | TABLET | 200MG | GEIGY | PAKISTAN |

TEGRETOL | SYRUP | 100MG/5ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

TEGRETOL | SYRUP | 20MG/ML | NOVARTIS FARMA — PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A. | PORTUGAL |

TEGRETOL | DRINKABLE SUSPENSION | 100MG/5ML | NOVARTIS PHARMA S.A. | FRANCE |

TEGRETOL | TABLETS | 200MG | NOVARTIS FARMA — PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A. | PORTUGAL |

TEGRETOL | TABLETS | 200MG | NOVARTIS FARMA SPA | ITALY |

TEGRETOL CR | S.R. FILM COATED TABLETS | 200MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

TEGRETOL CR | S.R. FILM COATED TABLET | 400MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

TEGRETOL CR | DIVISIBLE TABLETS | 400MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

TEGRETOL CR | PROLONGED RELEASE TABLETS | 200MG | NOVARTIS FARMA — PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A. | PORTUGAL |

TEGRETOL CR | PROLONGED RELEASE TABLETS | 200MG | NOVARTIS FARMA SPA | ITALY |

TEGRETOL CR | PROLONGED RELEASE TABLETS | 400MG | NOVARTIS FARMA SPA | ITALY |

TEGRETOL SYRUP | SYRUP | 100MG/5ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

TELAMENT PAEDIATRIC DROPS | LIQUID | 50MG/100ML | ADCOCK INGRAM LTD | SOUTH AFRICA |

TELFAST 120MG | COATED TABLET | 120MG | LABORATOIRES MARION MERRELL S.A | FRANCE |

TELFAST 120MG | TABLET | 120MG | HOECHST MARION ROUSSEL | PAKISTAN |

TELFAST 180MG | COATED TABLET | 180MG | LABORATOIRES MARION MERRELL S.A. | FRANCE |

TELFAST 180MG | TABLET | 180MG | HOECHST MARION ROUSSEL | PAKISTAN |

TEMAZEPAM | TABLETS | 10MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TEMAZEPAM | TABLETS | 20MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TEMAZEPAM TABLETS 10MG | TABLETS | 10MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

TEMODAL | CAPSULE | 5MG | SCHERING CORPORATION | UNITED STATES OF AMERICA |

TEMODAL | CAPSULE | 20MG | SCHERING CORPORATION | UNITED STATES OF AMERICA |

TEMODAL | CAPSULE | 100MG | SCHERING CORPORATION | UNITED STATES OF AMERICA |

TEMODAL | CAPSULE | 250MG | SCHERING CORPORATION | UNITED STATES OF AMERICA |

TENOLOL (ATENOLOL TABLETS BP) | TABLET | 100MG | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

TENOMET 200 | TABLETS | 200MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

TENORET | TABLETS | N/A | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

TENORETIC | TABLETS | N/A | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

TENORMIN | TABLET | 25MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

TENORMIN | COATED TABLET | 50MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

TENORMIN | COATED TABLETS | 100MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

TENORMIN | SOLUTION FOR INJECTIONS | 0.05%W/V | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

TENORMIN 100MG | TABLET | 100MG | ICI | PAKISTAN |

TENORMIN 25MG | TABLETS | 25MG | ICI | PAKISTAN |

TENORMIN 25MG TABLETS | FILM COATED TABLET | 25MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

TENORMIN 50MG | TABLET | 50MG | ICI | PAKISTAN |

TENORMIN TABLETS 100MG | COATED TABLET | 100MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

TERACYCLINE BP 250MG | TABLET | 250MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

TERFENADINE | TABLETS | 60MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TERIL 200MG TABLETS | TABLET | 200MG | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

TERNOLOL | FILM-COATED TABLET | 100MG | HOVID SDN BHD | MALAYSIA |

TERRA-CORTIL | OINTMENT | N/A | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

TERRA-CORTRIL NYSTATIN | CREAM | N/A | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

TERRAMYCIN | CAPSULES | 250MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

TERRAMYCIN | TABLET | 250MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

TERRAMYCIN + POLYMYXIN B | OPHTALMIC OINTMENT | N/A | PFIZER SA | BELGIUM |

TERRAMYCIN+POLYMYXIN B | TOPICAL OINTMENT | N/A | PFIZER SA | BELGIUM |

TESTOSTERONE IMPLANT 100MG | IMPLANT (SUB-CUTAN. USE) | 100MG | ORGANON LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

TESTOVIRON DEPOT 250 | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG | SCHERING HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TESTOVIRON-DEPOT-250 | OILY SOLN. FOR IM INJEC. | 250MG/ML | SCHERING AG | GERMANY |

TETANUS ANTITOXIN B.P. 1500IU | SOLUTION FOR INJECTION | 1500IU | M/S SERUM INSTITUTE OF INDIA LIMITED | INDIA |

TETANUS TOXOID VACCINE ADSORBED | SOLUTION FOR INJECTION | =>40IU | M/S SERUM INSTITUTE OF INDIA LIMITED | INDIA |

TETANUS VACCINE (ADSORBED) | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

TETAVAX | SUSP F INJ PREFILLED SYR | 40IU/0.5ML | AVENTIS PASTEUR S.A | FRANCE |

TETAVAX | SUSP F INJ IN VIAL | 40IU/0.5ML | AVENTIS PASTEUR S.A | FRANCE |

TETAVAX ADSORBED ANTI-TETANUS VACCINE | INJECTABLE SUSPENSION | 40IU/VACCINE | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

TETMOSOL | SOAP | 5% W/W | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

TETRACOQ | INJECTABLE SUSPENSION | N/A | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

TETRACT HIB | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

TETRACYCLINE 250 | CAPSULES | 250MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

TETRACYCLINE BP 250MG | CAPSULE | 250MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

TETRADAR HYDROCHLORIDE 250 | CAPSULE | 250MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD | JORDAN |

TETRALYSAL 150 CAPSULES | CAPSULES | 150MG | GALDERMA (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

TETRALYSAL 300 | CAPSULE | 300MG | GALDERMA (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

TETRAMIL | OPHTHALMIC DROPS | N/A | FARMIGEA SPA | ITALY |

TETSEPT THROAT PASTILLES FORTE | PASTILLES | N/A | MERZ+CO. GMBH & CO. | GERMANY |

TEVETEN 400 | FILM COATED TABLET | 400MG | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

TEVETEN 600 | FILM COATED TABLET | 600MG | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

THALAMONAL 2ML | AMPOULE | N/A | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

THALLOUS CHLORIDE (201TL) 37MB/ML | SOLUTION FOR INJECTIONS | N/A | NYCOMED AMERSHAM PLC | UNITED KINGDOM |

THELMOX 100 | TABLETS | 100MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

THELMOX 500 | TABLETS | 500MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

THEO DUR | TABLET | 300MG | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

THEO DUR | TABLET | 200MG | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

THEO DUR | MODIFIED RELEASE TABLET | 200MG | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

THEO DUR | MODIFIED RELEASE TABLET | 300MG | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

THERACAP 131TM | CAPSULE | N/A | NYCOMED AMERSHAM PLC | UNITED KINGDOM |

THIAMINE | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/2ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

THIAMINE HYDROCHLORIDE | TABLET | 50MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

THIOBACTIN | COATED TABLET | 250MG | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

THIOBACTIN 750MG/5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 750MG/5ML | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

THIORIDAZINE 25MG | TABLET | 25MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

THYMOGLOBULINE 5MG/ML | INJECTABLE PREPARATION | 5MG/ML | IMTIX-SANGSTAT | FRANCE |

THYMOL GLYCERIN COMPOUND BP | DENTAL SOLUTION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

THYROX | TABLETS | 0.1MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

THYROXIN 100MCG TABLETS | TABLETS | 100MCG | FORLEY GENERICS LTD. | UNITED KINGDOM |

THYROXIN 50MCG TABLETS | TABLETS | 50MCG | FORLEY GENERICS LTD | UNITED KINGDOM |

THYROXINE 100 MCG | TABLETS | 100 MCG | GOLDSHIELD GROUP PLC T/A GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

THYROXINE 100MCG | TABLET | 100MCG | GOLDSHIELD GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

THYROXINE 50MCG | TABLET | 50MCG | GOLDSHIELD GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

THYROXINE TABLETS | TABLET | 25MCG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

THYROXINE TABLETS 100MCG | TABLETS | 100MCG | APPROVED PRESCRIPTION SERVICES LIMITED | UNITED KINGDOM |

THYROXINE TABLETS 50MCG BP | TABLETS | 50MCG | APPROVED PRESCRIPTION SERVICES LIMITED | UNITED KINGDOM |

THYROXINE TABLETS BP 25 MICROGRAMS | TABLETS | 25MCG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

THYROXINE TABLETS BP 50MCG | TABLETS | 50MCG | MEDEVA PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

TICEVIS | TABLETS | 10MG | MEDOCHEMIE LTD. | CYPRUS |

TICLID 250MG | FILM-COATED TABLET | 250MG | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

TIENAM 500MG | POWDER FOR INFUSION | 500MG | MERCK SHARP & DOHME CHIBRET | FRANCE |

TIENAM I.V. 250MG | STERILE POWDER FOR INJECT | 250MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

TIGER BALM RED | OINTMENT | N/A | HAW PAR HEALTHCARE LTD | SINGAPORE |

TIGER BALM WHITE | OINTMENT | N/A | HAW PAR HEALTHCARE LTD | SINGAPORE |

TIGER LINIMENT | TOPICAL SOLUTION | N/A | HAW PAR HEALTHCARE LTD | SINGAPORE |

TIGER MUSCLE RUB CREAM | CREAM | N/A | HAW PAR HEALTHCARE LTD | SINGAPORE |

TILADE OR TILADE SYNCRONER | MET. DOSE PRESS. AEROSOL | 2MG/ACTUATION | FISONS LIMITED T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

TILADE OR TILADE SYNCRONER | AERSOL | 2.0MG/ACTUATION | FISONS LTDT/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

TILADE PLAIN | MET. DOSE PRESS. AEROSOL | 2MG/ACTUATION | FISONS PLC — PHARMACEUTICAL DIVISION | UNITED KINGDOM |

TILDIEM 100MG | POWDER FOR INJECTABLE SOL | 100MG/VIAL | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

TILDIEM 25MG | POWDER FOR INJECTABLE SOL | 25MG/VIAL | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

TILDIEM 60MG | TABLET | 60MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

TILIDON | FILM COATED TABLET | 10MG | PT INTERBAT | INDONESIA |

TILIDON | SYRUP | 5MG/5ML | PT INTERBAT | INDONESIA |

TILIDON | FILM-COATED TABLET | 10MG | PT INTERBAT | INDONESIA |

TILIDON SYRUP | SYRUP | 60MG | PT INTERBAT | INDONESIA |

TIMABAK 0.25% COLLYRE (5ML) | EYEDROPS | 0.25% | LABORATOIRES THEA | FRANCE |

TIMABAK 0.50% COLLYRE (5ML) | EYE DROPS | 0.50% | LABORATOIRES THEA | FRANCE |

TIMENTIN 0.8G | POWDER FOR INFUSION | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

TIMENTIN 1.6G | POWDER FOR INFUSION | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

TIMENTIN INJECTION 3.2G | POWDER FOR INFUSION | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

TIMET 200 | TABLETS | 200MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

TIMET 400 | TABLETS | 400MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

TIMO-COMOD 0.5% | EYE DROPS | 0.5% W/V | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

TIMOLOL | EYE DROPS | 0.5% W/W | PL 00156/0033 | UNITED KINGDOM |

TIMOLOL EYE DROPS | EYE DROPS | 0.25% W/W | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TIMOLOL EYE DROPS | EYE DROPS | 0.5%W/V | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TIMOLOL MALEATE 0.25% | EYE DROPS SOLUTION | 0,25% | EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO (EIPICO) | EGYPT |

TIMOLOL MALEATE 0.5% | EYE DROPS | 0.5% | EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO (EIPICO) | EGYPT |

TIMOLOL-POS | EYE DROPS | 0.5% | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

TIMOPTOL 0.25% DPS | EYE DROPS | 0.25% W/V | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

TIMOPTOL 0.50% DPS | EYE DROPS | 0.50% W/V | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

TIMOPTOL-XE 0.25% DPS | EYE DROPS | 0.25% W/V | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

TIMOSOL | EYE DROPS | 0.5%W/W | SEHAZOO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

TIMOSOL 0.5% | OPHTHALMIC SOLUTION | 0.5% W/V | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET AS | TURKEY |

TIMOSOL GOZ DAMLASI | STERILE OPHTHALMIC SOL'N | 0.5% | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

TINADERM | SOLUTION | 10MG/ML | S-P CANADA | CANADA |

TINADERM CREAM 1% | CREAM | 1% W/W | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

TINADERM PLUS POWDER 1% | TOPICAL POWDER | 1% W/W | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

TINADERM PLUS POWDER AEROSOL | TOPICAL SPRAY | 0.09% W/W | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

TIRABICIN | FILM-COATED TABLETS | 150MG | KLEVA LTD. | GREECE |

TIRABICIN | FILM COATED TABLETS | 150MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

TISSUCOL KIT — 2ML | POWDER FOR INJECTION | N/A SEE REMARKS | BAXTER AG | BELGIUM |

TISSUCOL KIT — 0.5ML | KIT (SEE REMARKS) | N/A | BAXTER AG | BELGIUM |

TISSUCOL KIT — 1ML | KIT (SEE REMARKS) | N/A | BAXTER AG | BELGIUM |

TISSUCOL KIT — 5ML | POWDER FOR INJECTION | N/A SEE REMARKS | BAXTER EG | BELGIUM |

TITRALAC | CHEWABLE TABLETS | 420MG | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TITRALAC | CHEWABLE TABLETS | 420MG | 3M HEALTHCARE LTD. | UNITED KINGDOM |

TIXYLIX CHILDREN'S COUGH LINCTUS | ORAL SOLUTION | N/A | MAY & BAKER LIMITED | UNITED KINGDOM |

TL-201-S-1 | SOLUTION FOR INJECTION | 37MBQ/ML | CIS BIO INTERNATIONAL | FRANCE |

TOBRADEX | OPHTHALMIC SUSPENSION | N/A | S.A. ALCON-COUVREUR N.V | BELGIUM |

TOBRADEX | OPHTHALMIC OINTMENT | N/A | S.A ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

TOBRAMYCIN | SOLUTION FOR INJECTION | 40MG/ML BP | F.H.FAULDING & CO. LIMITED (T/A DAVID BULL LABORATORIES) | AUSTRALIA |

TOBRAMYCIN INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTIONS | 40MG/ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

TOBRAMYCIN INJECTION VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 40MG/1ML | F.H. FAULDING & CO LTD (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

TOBRAMYCIN SULFATE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 80MG/2ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

TOBREX | OPHTHALMIC SOLUTION | 3MG/ML | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

TOBREX | OPHTHALMIC OINTMENT | 3MG/G | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

TOCLASE | SYRUP | 15MG/10ML | U.C.B. S.A. | BELGIUM |

TOCLASE | SYRUP | N/A | UCB S.A. | BELGIUM |

TOFRANIL | SUGAR COATED TABLETS | 10MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

TOFRANIL | SUGAR COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

TOFRANIL | TABLET | 25MG | GEIGY | PAKISTAN |

TOFRANIL | SUGAR-COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA GMBH | AUSTRIA |

TOFRANIL 25MG | TABLETS | 25MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

TOMUDEX | POWDER FOR INJECTION | 2MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

TON WAS 10 DRINKABLE VIALS | SOLUTION FOR ORAL USE | NA | CHIESI ESPANA S.A. | SPAIN |

TONILAX | COATED TABLETS | N/A | LABORATOIRES MONOT | FRANCE |

TONOCALCIN | SOLUTION FOR INJECTIONS | 100 IU | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

TONOCALCIN | SOLUTION FOR INJECTIONS | 50 IU | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

TONOCEBRIN | S/C TABLET | N/A | WALTER RITTER GMBH + CO. | GERMANY |

TOPAMAX 100MG | TABLET | 100MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

TOPAMAX 200MG | TABLET | 200MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

TOPAMAX 25MG | TABLET | 25MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

TOPAMAX 300MG | TABLET | 300MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

TOPAMAX 400MG | TABLET | 400MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

TOPAMAX 50MG | TABLET | 50MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

TOPEX-25 | TABLET | 25MG | CIPLA LTD | INDIA |

TOPTABS | TABLET | N/A | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

TORBETOL ACNE LOTION | TOPICAL SOLUTION | N/A | TORBET LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

TORENTAL 100MG/5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/5ML | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

TORENTAL LP 400MG | SUSTAINED RELEASE TABLET | 400MG | LABORATOIRES HOECHST HOUDE | FRANCE |

TOSCACALM | TABLETS | 20MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

TOSCAMYCIN-R | TABLETS | 150MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

TOTAFORTE | CAPSULE | N/A | DAGRA PHARMA B.V | NETHERLANDS |

TOTAMOL | FILM COATED TABLET | 50MG | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

TOTAMOL | TABLET | 25MG | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

TOTAMOL | COATED TABLETS | 100MG | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

TOTAMOL | TABLETS | 100MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

TOTAMOL | TABLETS | 25MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

TOTAMOL | TABLETS | 50MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

TOTAMOL 25MG | TABLET | 25MG | CP PHARMA | PAKISTAN |

TOTAMOL TABLET | TABLET | 50MG | CP PHARMA P | PAKISTAN |

TOTAMOL TABLET | TABLET | 100MG | CPPHARMA | PAKISTAN |

TOTARETIC | TABLETS | N/A | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

TOTARETIC | TABLETS | N/A | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

TOT'HEMA | ORAL SOLUTION | N/A | LABORATOIRES INNOTHERA | FRANCE |

TOT'HEMA | DRINKABLE SOLUTION | NA | LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL | FRANCE |

TRACHISAN LOZENGES | LOZENGE | N/A | KARL ENGELHARD | GERMANY |

TRACHISAN SORE THROAT GARGLE | SOLUTION | N/A | KARL ENGELHARD | GERMANY |

TRACHITOL LOZENGES | LOZENGES | N/A | KARL ENGELHARD | GERMANY |

TRACRIUM SOLUTION FOR INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 25MG/2.5ML | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

TRACRIUM SOLUTION FOR INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/5ML | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

TRACRIUM SOLUTION FOR INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG/25ML | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

TRACRIUM SOLUTION FOR INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 25MG/2.5M | THE WELLCOME FOUNDATION LTD | ITALY |

TRACRIUM SOLUTION FOR INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/5ML | THE WELLCOME FOUNDATION LTD | ITALY |

TRACUTIL | CONCENTRATE F. SOL F. INF | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

TRAMADEX | CAPSULES | 50MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

TRAMADOL | SR CAPSULES | 50MG | ASTA MEDICA LTD | UNITED KINGDOM |

TRAMADOL | SR CAPSULES | 100MG | ASTA MEDICA LTD | UNITED KINGDOM |

TRAMADOL | SR CAPSULE | 150MG | ASTA MEDICA LTD | UNITED KINGDOM |

TRAMADOL | SR CAPSULES | 200MG | ASTA MEDICA LTD | UNITED KINGDOM |

TRAMADOL HCL CAPSULES 50MG | CAPSULE | 50MG | SANOFI WINTHROP LIMITED T/A STERWIN MEDICINES | UNITED KINGDOM |

TRAMADOL HYDROCHLORIDE | CAPSULES | 50 MG | BIOGLAN LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

TRAMADOL HYDROCHLORIDE CAPSULES 50MG | CAPSULE | 50MG | SANOFI WINTHROP LTD | UNITED KINGDOM |

TRAMAKE | CAPSULE | 50MG | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

TRAMAL 100 | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/2ML | GRUNENTHAL | GERMANY |

TRAMAL CAPSULE | CAPSULE | 50MG | SEARLE | PAKISTAN |

TRAMAL CAPSULES | CAPSULES | 50MG | GRUNENTHAL GMBH | GERMANY |

TRAMAL DROPS | SOLUTION | 100MG/ML | GRUNENTHAL GMBH | GERMANY |

TRAMAL RETARD 100MG | FILM-COATED TABLETS | 100MG | GRUNENTHAL GMBH | GERMANY |

TRAMAL SUPPOSITORIES | SUPPOSITORY | 100MG | GRUNENTAL GMBH | GERMANY |

TRAMUDIN CAPSULES | CAPSULES FOR ORAL USE | 50MG | MUNDIPHARMA GMBH | GERMANY |

TRAMUDIN RETARD TABLETS 100MG | RETARD TABLETS / ORAL USE | 100MG | MUNDIPHARMA GMBH | GERMANY |

TRANSACALM | TABLETS | 100MG | LABORATOIRES A.J.C. PHARMA | FRANCE |

TRANSVASIN HEAT RUB CREAM | CREAM | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

TRANSVASIN HEAT SPRAY | TOPICAL SPRAY | N/A | SETON HEALTHCARE GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

TRANXENE 10MG | CAPSULE | 10MG | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

TRANXENE 5MG | CAPSULE | 5MG | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

TRASYLOL 100,000KIU/5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 100,000KIU/5ML | BAYER AG | GERMANY |

TRASYLOL 500,000KIU/50ML | INFUSION SOLUTION | 500,000KIU/50ML | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

TRAUMON | GEL | 100MG/G | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

TRAUMON | GEL | 100MG/1G | TROPON GMBH | GERMANY |

TRAVATAN | EYE DROPS SOLUTION | 40MCG/ML | ALCON LABORATORIES UK LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

TRAVATAN OPHTHALMIC SOLUTION | OPHTHALMIC SOLUTION | 0.004% | ALCON UNIVERSAL LTD. C/O ALCON RESEARCH LTD | UNITED STATES OF AMERICA |

TRAVILAN | POWDER FOR INJECTION | 1000MG | ANFARM HELLAS S.A. | GREECE |

TRAVOCORT | CREAM | N/A | H.E. CLISSMAN | IRELAND |

TRAVOCORT | CREAM | N/A | SCHERING AG | GERMANY |

TRAVOCORT | CREAM | N/A | SCHERING SPA | ITALY |

TRAVOCORT | CREAM | N/A | SCHERING | PAKISTAN |

TRAVOCORT CREAM | CREAM | N/A | SCHERING | PAKISTAN |

TRAVOGEN | CREAM | 10MG/G | SCHERING AG | GERMANY |

TRAVOGEN | CREAM | 1MG/100G | SCHERING SPA | ITALY |

TRAVOGEN CREAM | CREAM | 10MG/G | SCHERING | PAKISTAN |

TRAVOGEN CREAM | CREAM | 10MG/10G | SCHERING | PAKISTAN |

TREDOL 100 | TABLETS | 100MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

TREDOL 25 | TABLETS | 25MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

TREDOL 50 | TABLETS | 50MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

TRIACANA | TABLET | 0.35MG | LABORATORIES LAPHAL | FRANCE |

TRIAMCO | TABLETS | N/A | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TRIATEC 2.5MG | CAPSULE | 2.5MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

TRIATEC 5MG | CAPSULE | 5MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

TRIATEC FAIBLE 1.25MG | CAPSULE | 1.25MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

TRIDIL | SOLUTION FOR IV INFUSION | 5MG/ML | FAULDING PUERTO RICO INC | UNITED STATES OF AMERICA |

TRIENE | CREAM | 5G/100G | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

TRIFLUOPERAZINE | TABLETS | 1MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TRIFLUOPERAZINE | TABLETS | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TRIFLUOPERAZINE 1MG | TABLET | 1MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

TRIFLUOPERAZINE 5MG | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

TRIHERPINE | EYE DROPS | 10MG/ML | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

TRIHERPINE | EYE OINTMENT | 10MG/G | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

TRIIODOTHYRONINE | POWDER FOR INJECTION | 20 MCG | GOLDSHIELD GROUP PLC T/A GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

TRIIODOTHYRONINE INJECTION 20MCG | POWDER FOR INJECTION | 2MCG | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

TRILEPTAL | FILM COATED TABLETS | 150MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

TRILEPTAL | FILM COATED TABLETS | 300MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

TRILEPTAL | FILM COATED TABLETS | 600MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

TRILEPTAL | ORAL SUSPENSION | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

TRIMETABOL SOLUTION | ORAL SUSPENSION | N/A | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

TRIMIDAR M | ORAL SUSPENSION | NA | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

TRINORDIOL | TABLETS | NA | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

TRINORDIOL | TABLETS | N/A | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES — UK | UNITED KINGDOM |

TRINORDIOL 21 | COATED TABLETS | N/A | WYETH-PHARMA GMBH | GERMANY |

TRINOVIN | TABLET | 200MG | NOVOGEN LABORATORIES PTY LTD | AUSTRALIA |

TRISEQUENS FORTE -28 TABLETS | TABLET | NA | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

TRISEQUENS-28TABLETS | TABLET | NA | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

TRITANRIX | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

TRITANRIX HEPB | SUSPENSION FOR INJECTION | NA | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. | EUROPEAN COMMUNITY |

TRIVASTAL RETARD 50 | SUST. REL. COATED TABLET | 50MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

TRIVAX-AD | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

TRIVEDON-20 | TABLET | 20MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

TRIZOLIN 400 | TABLETS | 400MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

TROBICIN | SUSPENSION FOR INJECTION | 2G/3.2ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

TROFOGIN | CREAM VAGINAL | N/A | FARMIGEA SPA -ITALY | ITALY |

TROPEX | EAR DROPS | 5% W/V | ROWA PHARMACEUTICALS LTD | IRELAND |

TROPIMIL | OPHTHALMIC DROPS | 0.5G/100ML | FARMIGEA SPA | ITALY |

TROPIXAL | EYE DROPS SOLUTION | 0.5% W/V | DEMO ABEE | GREECE |

TRUSOPT 2% | OPHTHALMIC SOLUTION | 2% W/V | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

TRYPTANOL | TABLET | 10MG | M.S.D. | PAKISTAN |

TRYPTANOL | TABLET | 25MG | M.S.D. | PAKISTAN |

TRYPTIZOL 10MG | TABLET | 10MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

TRYPTIZOL 25MG | TABLET | 25MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

TUBERCULIN PPD DILUTIONS MANTOUX | SOLUTION FOR INJECTIONS | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

TUBERCULIN PPD DILUTIONS MANTOUX | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

TUBERCULIN PPD RT 23 SSI | SOLUTION FOR INJECTION | 2T.U./0.1ML | STATENS SERUM INSTITUT | DENMARK |

TUBERCULIN PPD UNDILUTED HEAF | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

TUBERCULIN PPD UNDILUTED MANTOUX | SOUTION FOR INJECTION | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

TUBERSOL TUBERCULIN PPD(MANTOUX) | LIQUID FOR INJECTION | N/A | AVENTIS PASTEUR LIMITED | CANADA |

TULOTRACT | LIQUID | 66,7G/100ML | ARDEYPHARM GMBH | GERMANY |

TUPAST | FILM COATED TABLETS | 150MG | KLEVA LTD. | GREECE |

TUPAST | FILM COATED TABLETS | 150MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

TUPAST | FILM COATED TABLETS | 300MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

TUSCALMAN BERNA | DROPS | N/A | SWISS SERUM AND VACCINE INSTITUTE BERNE | SWITZERLAND |

TUSCALMAN BERNA | SYRUP | N/A | SWISS SERUM AND VACCINE INSTITUTE BERNE | SWITZERLAND |

TUSCALMAN BERNA A | SUPPOSITORIES | N/A | SWISS SERUM AND VACCINE INSTITUTE BERNE | SWITZERLAND |

TUSCALMAN BERNA B | SUPPOSITORIES | N/A | SWISS SERUM AND VACCINE INSTITUTE BERNE | SWITZERLAND |

TWINRIX PAEDIATRIC | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. | BELGIUM |

TWINRIX-ADULT | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. | EUROPEAN COMMUNITY |

TYLENOL | DROPS | 100MG/ML | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

TYLENOL 100MG | SUPPOSITORY | 100MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

TYLENOL 200MG | SUPPOSITORY | 200MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

TYLENOL 350MG | SUPPOSITORY | 350MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

TYLENOL FORTE | CAPLET | 500MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

TYLENOL FORTE | TABLET | 500MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

TYPHERIX | SOLUTION FOR INJECTION | 50MCG/ML | SMITHKLINE BEECHAM PLC | UNITED KINGDOM |

TYPHERIX | SOLUTION FOR INJECTION | 25MCG/0.5ML | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

TYPHIM VI | SOLUTION FOR INJECTION | 0.025MG/0.5ML | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

TYPOFEN | TABLETS | N/A | KLEVA LTD. | GREECE |

TYPOFEN | TABLETS | N/A | KLEVA LTD | GREECE |

TYROCOMBIN | OINTMENT | N/A | SYNPHARMA AG | SWITZERLAND |

TYROCOMBIN | POWDER | N/A | SYNPHARMA AG | SWITZERLAND |

TYROSUR | OINTMENT | N/A | KARL ENGELHARD | GERMANY |

TYROSUR POWDER | POWDER | 1MG/G | KARL ENGELHARD | GERMANY |

UBRETID | TABLETS | 5MG | NYCOMED AUSTRIA GMBH | AUSTRIA |

UFEXIL | TABLETS | 250MG | DEMO ABEE | GREECE |

UFEXIL | SOLUTION FOR INJECTION | 200MG/100ML | DEMO ABEE | GREECE |

UFEXIL | SOLUTION FOR INFUSION | 100MG/50ML | DEMO ABEE | GREECE |

UKIDAN 100'000IU | POWDER FOR INJECTION | N/A | LABORATOIRES SERONO SA | SWITZERLAND |

ULCERAN 20MG | TABLET | 20MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ULCESEP | TABLETS | 20MG | ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS CENTRUM SA | SPAIN |

ULCESEP | TABLETS | 20MG | LABORATOIRES CENTRUM | SPAIN |

ULCOMET 200MG | TABLET | 200MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ULCOMET 300MG/2ML | LIQUID FOR INJECTION | 300MG/2ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ULTAC-150 | TABLET | 150MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

ULTICADEX | TABLET | 5MG | RAFARM | GREECE |

ULTICADEX | TABLET | 20MG | RAFARM | GREECE |

ULTIVA FOR INJECTION 1MG/VIAL | POWDER FOR INJECTION | 1MG/ML | GLAXO GROUP LIMITED | UNITED KINGDOM |

ULTIVA FOR INJECTION 2MG/VIAL | POWDER FOR INFUSION | 2MG | GLAXO GROUP LIMITED | UNITED KINGDOM |

ULTIVA FOR INJECTION 5MG/VIAL | POWDER FOR INFUSION | 5MG | GLAXO GROUP LIMITED | UNITED KINGDOM |

ULTRACORTENOL | EYE DROPS | 5MG/ML | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

ULTRACORTENOL | EYE DROPS | 5.00MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

ULTRALAN | TABLET | 20MG | SCHERING AG | GERMANY |

ULTRALAN | TABLET | 5MG | SCHERING AG | GERMANY |

ULTRATARD HM | SUSPENSION FOR INJECTION | 100IU/ML | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

ULTRAVIST-240 | SOLN. FOR IV INJEC./INFUS | 498.72MG/ML | SCHERING AG | GERMANY |

ULTRAVIST-300 | SOLN. FOR IV INJEC./INFUS | 623.4MG/ML | SCHERING AG | GERMANY |

ULTRAVIST-370 | SOLN. FOR IV INJ./INFUS | 768.86MG/ML | SCHERING AG | GERMANY |

UMAN ALBUMIN | SOLUTION FOR INFUSION | 20% | FARMA BIAGINI S.P.A | ITALY |

UMODER | TABLETS | 100MG | RAFARM | GREECE |

UNIBUTOL | TABLETS | 400MG | KOREA UNITED PHARM. INC. | KOREA REPUBLIC |

UNICAP M | TABLET | N/A | UPJOHN | PAKISTAN |

UNICAP M | TABLETS | N/A | PHARMACIA & UPJOHN LTD. | UNITED KINGDOM |

UNIDERM | CREAM | 2%W/W | RAZA MANUFACTURING BERHAD | MALAYSIA |

UNIFLU TABLETS; GREGOVITE 'C' TABLETS | COATED TAB; CHEWABLE TAB. | N/A | UNIGREG LIMITED | UNITED KINGDOM |

UNIMED CHLORAMPHENICOL SOLUTION | EYE DROPS | 5MG/ML | UNIMED PHARMACEUTICALS INC. | KOREA REPUBLIC |

UNIMED CIPROFLOXACIN TAB. | TABLET | 250MG | UNIMED PHARMACEUTICALS INC. | KOREA REPUBLIC |

UNIMED GENTAMICIN SULFATE EYEDROPS | EYEDROPS | 3MG/ML | UNIMED PHARMACEUTICALS INC. | KOREA REPUBLIC |

UNIPARIN FORTE | SOLUTION FOR INJECTION | 10000IU/0.4ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

UNIPARIN-CA 5000IU/0.2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 25000IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

UNIPHYLLIN CONTINUS TABLETS 200MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 200MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

UNIPHYLLIN CONTINUS TABLETS 300MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 300MG | NAPP LABORAOIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

UNIPHYLLIN CONTINUS TABLETS 400MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 400MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

UNIPLATIN (CARBOPLATIN) | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | UNIMED PHARMACEUTICALS INC. | KOREA REPUBLIC |

UNIROID-HC OINTMENT | OINTMENT | N/A | UNIGREG LIMITED | UNITED KINGDOM |

UNIROID-HC SUPPOSITORIES | SUPPOSITORY | N/A | UNIGREG LIMITED | UNITED KINGDOM |

UPRIMA | SUBLINGUAL TABLETS | NA | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

UPSA BUFFERED EFF. ASPIRIN WITH VIT. C | SCORED EFF. TABLETS | N/A | LABORATOIRES UPSA | FRANCE |

UPSA C EFFERVESCENT TABLETS | EFFERVESCENT TABLETS | 1000MG | LABORATOIRES UPSA | FRANCE |

URACTONUM 25MG | TABLET | 25MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

URAMOX | TABLETS | 250MG | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | ISRAEL |

URAMOX 250MG TALETS | TABLET | 250MG | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

URBANYL | TABLET | 10MG | HOECHST MARION ROUSSEL S.A. | TUNISIA |

URDOX TABLETS 300MG COATED TABLETS | 300MG | TABLETS | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

URIGON | E.C. TABLETS | 25MG | DEMO ABEE | GREECE |

URIGON | SOLUTION FOR INJECTION | 75MG/3ML | DEMO ABEE | GREECE |

URISPAS 200 | COATED TABLET | 200MG | SHIRE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

URITAB | TABLETS | 100MG | RAZA MANUFACTURING BERHAS | MALAYSIA |

UROKINASE 10000 HS MEDAC | POWDER F/SOLUTION FOR INJ | 10 000 HS | MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH | GERMANY |

UROKINASE 100000 HS MEDAC | POWDER F/SOLUTION FOR INJ | 100 000 HS | MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH | GERMANY |

UROMITEXAN | SOLUTION FOR INJECTION | 400MG/4ML | ASTA MEDICA | GERMANY |

UROTRACTIN | CAPSULE | 400MG | POLIPHARM CO. LTD. | THAILAND |

UROVIDEO | SOLUTION FOR IV INFUSION | 60% W/V | BRACCO S.P.A. | ITALY |

URSOFALK | CAPSULES | 250MG | DR. FALK PHARMA GMBH | GERMANY |

URSOGAL | CAPSULES | 250MG | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

URSOGAL | TABLETS | 150MG | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

UTABON ADULTS | NASAL SPRAY, SOLUTION | 50MG/100ML | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

UTABON CHILDREN | NASAL DROPS, SOLUTION | 25MG/100ML | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

UTOVLAN | TABLET | 5MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

UTOVLAN | TABLETS | 5MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

UTROGESTAN 100MG | SOFT CAPSULE | 100MG | BESINS INTERNATIONAL | FRANCE |

UZIX | INJECTABLE SOLUTION | 500MG/2ML | RAFARM | GREECE |

VACCIN BCG INSTITUT MERIEUX | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

VACCIN POLIOMYELITIQUE ORAL | ORAL SOLUTION | N/A | LABORATORIES PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

VACONTIL 2MG | CAPSULE | 2MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

VACONTIL 2MG | TABLET | 2MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

VAFLUSON | KETOCONAZOLE | 200MG | KLEVA LTD | GREECE |

VAGIFEM -15 APPLICATORS WITH INSERTS | TABLET | 25UG | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

VAGILEN | VAGINAL PESSARY | 500MG | FARMIGEA S.P.A. | ITALY |

VAGILEN | CAPSULE | 250MG | FARMIGEA SPA | ITALY |

VAGISIL MEDICATED CREME | CREAM | 2%W/W | COMBE INTERNATIONAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

VAGOCLYSS | SOLUTION (VAGINAL DOUCHE) | 10MG/ML | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

VALERIAN COMPOUND TABLETS | COATED TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

VALERIANA SCHIAPPARELLI | COATED TABLETS | 100MG | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

VALERIANA SCHIAPPARELLI | COATED TABLETS | 100MG | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

VALIREM | TABLET | 50MG | GENEPHARM S.A | GREECE |

VALIUM 2MG | TABLET | 2MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

VALIUM 5MG | TABLET | 5MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

VALIUM ROCHE 2MG | TABLETS | 2MG | PRODUITS ROCHE | FRANCE |

VALIUM ROCHE 5MG | TABLETS | 5MG | LABORATOIRE PRODUITS ROCHE | FRANCE |

VALLERGAN FORTE SYRUP | SYRUP | 0.6%W/V | CASTLEMEAD HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

VALLERGAN FORTE SYRUP | SYRUP | 0.6%W/V | CASTLEMEAD HEALTHCARE LTD | IRELAND |

VALLERGAN SYRUP | SYRUP | 0.15% W/V | CASTLEMEAD HEALTHCARE | IRELAND |

VALLERGAN SYRUP 0.15%W/V | SYRUP | 0.15%W/W | CASTLEMEAD HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

VALOID INJECTION (CYCLIZINE LACTATE INJ. | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | THE WELLCOME FOUDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

VALORAN 1G | POWDER FOR INJECTION | 1G | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

VALPROL-EC-500 | TABLETS | 500MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD. | INDIA |

VALTREX | FILM-COATED TABLETS | 500MG | WELLCOME FARMACEUTICA S.A. | SPAIN |

VALTREX TABLETS 500MG | COATED TABLETS | 500MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE | SOLUTION FOR INFUSION | N/A | FRESENIUS KABI LIMITED | UNITED KINGDOM |

VAMIN 9 GLUCOSE | SOLUTION FOR INFUSION | N/A | FRESENIUS KABI LIMITED | UNITED KINGDOM |

VAMIN 9 GLUCOSE | SOLUTION FOR INFUSION | NA | FRESENIUS KABI LIMITED | UNITED KINGDOM |

VAMIN-GLUKOS | INTRAVENOUS INFUSION | N/A | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

VANCOCIN | CAPSULE | 125MG | ELI LILLY & COMPANY | UNITED KINGDOM |

VANCOMICINA COMBINO PHARM | POWDER FOR IV | 500MG | COMBINO PHARM SL | SPAIN |

VANCOMYCIN CP LILLY 500 | POWDER FOR INFUSION | 500,000IU | LILLY DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

VANCOMYCIN INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 500MG | F.H. FAULDING & CO LTD (T/A DAVID BULL LABS) | UNITED KINGDOM |

VANCOMYCINE MERCK 500MG | POWDER FOR IV PERFUSION | 500MG / VIAL | MERCK GENERIQUES | FRANCE |

VANCOX | POWDER FOR INJ. SOLUTION | 500MG/1000MG | LEMERY S.A. DE C.V. | MEXICO |

VANCOZINE | POWDER FOR INJECTION | 500MG | KOREA UNITED PHARM. INC. | KOREA REPUBLIC |

VARICOGEL | GEL | N/A | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

VARILIX | POWDER FOR INJECTION | >=2000PFU/0.5ML | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

VARITECT CP | SOLUTION FOR INTRAVENOUS ADMINISTRATION | N/A | BIOTEST PHARMA GMBH | GERMANY |

VASCOTEN 100MG | TABLET | 100MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

VASCULIN | CAPSULE | 10MG | GEOFMAN PHARMACEUTICALS | PAKISTAN |

VASEXTEN 10 | MODIFIED RELEASE CAPSULES | 10MG | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

VASEXTEN 20 | MODIFIED RELEASE CAPSULES | 20MG | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

VASOGEN | CREAM | N/A | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

VASOPOS N | EYE DROPS | 0.5MG/ML | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

VASOPRIL-20 | TABLETS | 20MG | CIPLA LTD | INDIA |

VASORINIL | NASAL SPRAY, SOLUTION | 0.1G/100ML | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

VASOTOP | TABLET | 30MG | CIPLA LTD. | INDIA |

VASOXINE | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

VASTAREL 20MG | COATED TABLET | 20MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

VASTAREL 20MG/ML | ORAL SOLUTION, DROPS | 20MG/ML | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

VASTAREL MR | MODIFIED RELEASE FC TABS | 35MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

VAXEM HIB | INJECTABLE SOLUTION | N/A | CHIRON S.P.A. | ITALY |

VAXIGRIP | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | AVENTIS PASTEUR S.A. | FRANCE |

VAXIGRIP | SUSPENSION FOR INJECTION | NA | AVENTIS PASTEUR S.A. | FRANCE |

VECTARION 50MG | FILM-COATED TABLET SCORED | 50MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

VECTAVIR | CREAM | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VEINAMITOL | POWDER FOR BOUVABLE SOLN. | 3500MG | LABORATOIRES NEGMA | FRANCE |

VEINAMITOL | POWDER FOR ORAL SOL | 3.5G/SACHET | NEGMA-LERADS | FRANCE |

VELBE | POWDER FOR IV INJECTION | 10MG | LILLY FRANCE S.A. | FRANCE |

VENLOR-37.5 | TABLETS | 37.5MG | CIPLA | INDIA |

VENOGAMMA | POWDER FOR SOL FOR INF.I | 0.06G/ML | FINNISH RED CROSS BLOOD TRANSFUSION SERVICE | FINLAND |

VENORUTON | GEL | 20MG/G | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

VENORUTON 300 | CAPSULES | 300MG | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

VENOSMINE | POMATA | 4%W/W | GEYMONAT SPA | ITALY |

VENOSMINE | TABLETS | 450MG | GEYMONAT SPA | ITALY |

VENTEZE | SYRUP | 2MG/5ML | PHARMACARE LIMITED | SOUTH AFRICA |

VENTIDE INHALER | AEROSOL | N/A | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

VENTIDE INHALER | AEROSOL | NA | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN | AEROSOL | N/A | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

VENTOLIN | TABLETS | 2MG | ALLEN & HANDBURY'S LIMITED | IRELAND |

VENTOLIN EVOHALER | AEROSOL | 100 MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN EVOHALER | AEROSOL | 100UG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN INHALER | AEROSOL | 100MCG | ALLEN AND HANBURY LTD | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN INHALER | AEROSOL INHALER | 100MCG PER MDI | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

VENTOLIN INHALER | AEROSOL | 100MCG/AC | ALLEN AND HANDBURY LIMITED | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN INHALER | SUSPENSION | 100MCG | GLAXO WELLCOME SA | SPAIN |

VENTOLIN INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 500MCG/1ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 250MCG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN INJECTION 250MCG/5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 0.25MG | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN RESPIRATOR SOLUTION | INHALATION SOLUTION | 0.5% W/V | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN RESPIRATOR SOLUTION | INHALATION SOLUTION | 5MG/ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN SOLN. FOR I.V. INFUSION | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN SOLUTION FOR IV INFUSION | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/1ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN SYRUP | ORAL SOLUTION | 2MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN TABLETS | TABLETS | 2MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN TABLETS | TABLETS | 4MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN TABLETS 2MG | TABLET | 2MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN TABLETS 2MG | TABLET | 2MG | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

VENTOLIN, 10 FIALE 500MCG | FIALE | N/A | GLAXOSMITHKLINE S.P.A | ITALY |

VEPESID CAPSULES 100MG | CAPSULES | 100MG | BRISTOL MYERS SQUIBB HOLDINGS LTD | UNITED KINGDOM |

VEPESID CAPSULES 50MG | CAPSULES | 50MG | BRISTOL MYERS SQUIBB HOLDINGS LTD | UNITED KINGDOM |

VEPESID INJECTION 5.0ML | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/5ML | BRISTOL MYERS SQUIBB HOLDINGS LTD | UNITED KINGDOM |

VERACOL | SOLUTION FOR INJECTION | 500MG/VIAL | DEMO ABEE | GREECE |

VERACOL | SOLUTION FOR INJECTION | 1G/VIAL | DEMO ABEE | GREECE |

VERACOL | POWDER FOR INJECTION | 1G/VIAL | DEMO ABEE | GREECE |

VERAPAMIL | TABLETS | 40MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

VERAPAMIL | TABLETS | 80MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

VERAPAMIL | TABLETS | 120MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

VERAPAMIL HCL | TABLETS | 160MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

VERAPAMIL HYDROCHLORIDE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 2.5MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

VERAPAMIL TABLETS BP 40MG | COATED TABLET | 40MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

VERLOST | COATED TABLETS | 150MG | RAFARM | GREECE |

VERMOX | TABLET | 500MG | JANSSEN | PAKISTAN |

VERMOX | SUSPENSION | N/A | JANSSEN | PAKISTAN |

VERMOX | TABLET | 100MG | JANSSEN | PAKISTAN |

VERMOX | SUSPENSION | 100MG/5ML | JANSSEN | PAKISTAN |

VERMOX | TABLET | 500MG | JANSSEN | PAKISTAN |

VERMOX 100MG | TABLET | 100MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

VERMOX 2% | SUSPENSION | 20MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

VERMOX 500MG | TABLET | 500MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

VERORAB | VACCINE | N/A | PASTEUR MERIEUX SERUMS & VACCINES LABORATORIES | FRANCE |

VERPIR | CREAM | 5% W/W | KLEVA LTD. | GREECE |

VERRA-MED | SOLUTION | N/A | PERMAMED AG | SWITZERLAND |

VERRUGON | OINTMENT | N/A | J PICKLES (HARROGATE) LIMITED T/A J PICKLES AND SONS | UNITED KINGDOM |

VESSEL | SOLUTION FOR INJECTION | 600 UNITS | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

VESSEL | SOFT — GELATIN CAPSULE | 250 UNITS | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

VESSIFLEX | GEL | N/A | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

VEXOL 1% | OPHTHALMIC SUSPENSION | 1% W/V | ALCON LABORATORIES INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

VEXOL 1% EYE DROPS | EYE DROPS | 1% W/V | S.A. ALCON COUVREUR N.V | BELGIUM |

VIAGRA | FILM-COATED TABLETS | 25MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

VIAGRA | FILM-COATED TABLETS | 50MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

VIAGRA | FILM-COATED TABLETS | 100MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

VIAREX | INHALER | 0.05MG/DOSE | SCHERING-PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

VIARTRIL-S | CAPSULES | 250MG | ROTTAPHARM S.R.L. | ITALY |

VIBRAMYCIN | CAPSULES | 100MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

VIBRAMYCIN | CAPSULE | 50MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

VIBRAMYCIN | SYRUP | 10MG/G | PFIZER SA | BELGIUM |

VIBROCIL | DROPS | N/A | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

VIBROCIL | GEL | N/A | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

VIBROCIL | SPRAY | N/A | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

VI-CAPS | CAPSULE | N/A | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

VICEMEX | EFFERVESCENT TABLETS | 1G | CIMEX AG | SWITZERLAND |

VICKS INHALER | INHALATION SOLUTION | N/A | PROCTER & GAMBLE (HEALTH & BEAUTY CARE) LIMITED | UNITED KINGDOM |

VICKS MEDINITE | ORAL SOLUTION | N/A | PROCTER & GAMBLE (HEALTH & BEAUTY CARE) LIMITED | UNITED KINGDOM |

VICKS SINEX DECONGESTANT | NASAL SPRAY | N/A | PROCTER & GAMBLE (HEALTH & BEAUTY CARE) LIMITED | UNITED KINGDOM |

VICKS VAPORUB | NASAL INHALATION OINTMENT | N/A | PROCTER & GAMBLE (HEALTH & BEAUTY CARE) LIMITED | UNITED KINGDOM |

VICKS VAPOSYRUP FOR CHESTY COUGHS | ORAL SOLUTION | 1.333%W/V | PROCTER & GAMBLE (HEALTH & BEAUTY CARE) LIMITED | UNITED KINGDOM |

VICKS VAPOSYRUP FOR TICKLY COUGHS | ORAL SOLUTION | 0.125% W/V | PROCTER & GAMBLE (HEALTH & BEAUTY CARE) LIMITED | UNITED KINGDOM |

VICKS VAPOUR RUB | BALM | NA | PROCTOR & GAMBLE | PAKISTAN |

VICOMBIL | SYRUP | NA | BIAL — PRODUTOS FARMACEUTICOS | PORTUGAL |

VICOMBIL SYRUP | SYRUP | NA | BIAL — ARISTEGUI, PRODUTOS FARMACEUTICOS, SA | PORTUGAL |

VIDENE ANTISEPTIC SOLUTION | TOPICAL SOLUTION | 10% W/W | ADAMS HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

VIDENE ANTISEPTIC TINCTURE | TOPICAL SOLUTION | 10% W/W | ADAMS HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

VIDENE SURGICAL SCRUB | CUTANEOUS SPONGE | 7.5% W/W | ADAMS HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

VIDEO-LIGHT | EYE DROPS | 0.01G/100ML | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

VIDEO-MILL | EYE DROPS | 0.1% W/V | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

VIDERMINA | OVULES | 5MG | ISTITUTO GANASSINI S.P.A DI RICERCHE BIOCHIMICHE | ITALY |

VIDEX | TABLETS | 100MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB EESTI AS | ESTONIA |

VIDEX | CHEWABLE BUFFERED TABLETS | 100MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY — USA | UNITED STATES OF AMERICA |

VIDISEPT | EYE DROPS | 50MG/ML | DR. GERHARD MANN, CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH | GERMANY |

VIDISIC | EYE GEL | 2MG/1G | DR.GERHARD MANN, CHEM-PHARM. FABRIK GMBH | GERMANY |

VIGAM LIQUID | SOLUTION FOR INJECTION | 5% W/V | BIOPRODUCTS LABORATORY (BPL) | UNITED KINGDOM |

VIGAM-S, INTRAVENOUS HUMAN IGG | POWDER FOR INJECTION | 5%W/V | BPI, BIO PRODUCTS LABORATORY | UNITED KINGDOM |

VIGORAN | CAPSULE | N/A | LABORATOIRE GOLAZ SA | SWITZERLAND |

VIGORAN | CAPSULES | NA | LABORATOIRE GOLAZ SA | SWITZERLAND |

VILONIT | EMUGEL | 1% W/W | KLEVA LTD | GREECE |

VINBLASTINE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/10ML | F.H. FAULDING & CO. LTD. (T/A DAVID BULL LABS) | UNITED KINGDOM |

VINBLASTINE SULPHATE INJ. SOLUTION | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/1ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

VINCRISTINE | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/ML | TEVA PHARMA BV | NETHERLANDS |

VINCRISTINE PIERRE FABRE | INJECTABLE SOLUTION | 1MG/1ML | PIERRE FABRE MEDICAMENT | FRANCE |

VINCRISTINE SULFATE | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/2ML | F.H. FAULDING & CO. LTD. (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

VINCRISTINE SULFATE 2MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN (PERTH) PTY LTD. | AUSTRALIA |

VINCRISTINE SULFATE SOL. FOR INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ABIC LTD. PHARMACEUTICAL & CHEMICAL INDUSTRIES | ISRAEL |

VINCRISTINE SULPHATE F/INJ LYOPHILISED | LYOPHILISED CAKE FOR INJ | 1MG/VIAL | M/S SERUM INSTITUTE OF INDIA LIMITED | INDIA |

VINCRISTINE SULPHATE FOR INJECTION BP | POWDER FOR INJECTION | 1MG | SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD | INDIA |

VINCRISTINE SULPHATE FOR INJECTION BP | POWDER FOR INJECTION | 2MG | SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD | INDIA |

VINCRISTINE SULPHATE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

VIOXX 12.5MG TABLETS | TABLET | 12.5MG | MERCK SHARP & DOHME LTD. | UNITED KINGDOM |

VIOXX 12.5MG/5ML ORAL SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 12.5MG/5ML | MERCK SHARP & DOHME LTD. | UNITED KINGDOM |

VIOXX 25MG TABLETS | TABLET | 25MG | MERCK SHARP & DOHME LTD. | UNITED KINGDOM |

VIOXX 25MG/5ML ORAL SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 25MG/5ML | MERCK SHARP & DOHME LTD. | UNITED KINGDOM |

VIOXXACUTE | TABLETS | 50 MG | MERCK SHARP AND DOHME LIMITED | UNITED KINGDOM |

VIPROLOX | TABLETS | 250MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

VIRACEPT | POWDER FOR ORAL SOL. | N/A | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) LTD | SWITZERLAND |

VIRACEPT | TABLET | 250MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) LTD. | SWITZERLAND |

VIRAMUNE | TABLETS | 200MG | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | GERMANY |

VIRATIN | TABLET | 40MG | RAZA MANUFACTURING BERHAD | MALAYSIA |

VIRGAN | GEL 0.15% | N/A | LABORATOIRES THEA | FRANCE |

VIRORMONE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/2ML | FERRING PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

VIROX | TABLET | 200MG | SM PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

VIRUCID 200 | TABLETS | 200MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

VIRUCID 400 | TABLETS | 400MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

VIRUCID 800 | TABLETS | 800MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

VIRU-MERZ SEROL | GEL | 0.1/10G | MERZ+CO. GMBH & CO. | GERMANY |

VISCOAT | OCULAR VISCOELASTIC SOLN. | N/A | S.A ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

VISIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTION | 150MG I/ML | NYCOMED IMAGING AS | NORWAY |

VISIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTION | 270MG I/ML | NYCOMED IMAGING AS | NORWAY |

VISIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTION | 320MG I/ML | NYCOMED IMAGING AS | NORWAY |

VISIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTION | SEE REMARKS | AMERSHAM HEALTH AS | NORWAY |

VISIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTION | SEE REMARKS | AMERSHAM HEALTH AS | NORWAY |

VISKALDIX | TABLETS | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VISKALDIX | TABLET | N/A | SANDOZ | PAKISTAN |

VISKALDIX | TABLETS | NA | NOVARTIS | PAKISTAN |

VISKALDIX | TABLETS | NA | NOVARTIS PHARMA GMBH | GERMANY |

VISTACARPINE EYE DROPS 2%W/V | EYE DROPS | 2%W/V | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

VISTACARPINE EYE DROPS 4% W/V | EYE DROPS | 4%W/V | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

VISTAMETHASONE DROPS | EYE DROPS | 0.1%W/V | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

VISTA-METHASONE N DROPS F/EYE,EAR AND NOSE | EYE DROPS | N/A | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

VISTAPHENICOL EYE DROPS 0.5% BP | EYE DROPS | 0.5%W/V | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

VISUDYNE | POWDER FOR SOLN. FOR INJ. | 15MG | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

VISUDYNE | POWDER F/SOL F/INFUSION | 15MG | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

VIT A N | OPHTHALMIC OINTMENT | 25000 IU/100G | FARMIGEA SPA | ITALY |

VIT B DENK | FILM COATED TABLET | NA | E.DENK OHG | GERMANY |

VITAMIN 15 SOLCO | COATED TABLETS | N/A | SOLCO BASLE LTD. | SWITZERLAND |

VITAMIN A | EYE OINTMENT | 10.0MG/G | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

VITAMIN A 10000 E/G DISPERSA | EYE OINTMENT | 10 000IU/G | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

VITAMIN B CO. BPC | TABLET | N/A | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

VITAMIN B COMPOUND | TABLETS | N/A | REMEDICA LTD | CYPRUS |

VITAMIN B COMPOUND | TABLETS | NA | PHARMAMED LTD. | MALTA |

VITAMIN C 100 | TABLETS | 100MG | AEGIS | CYPRUS |

VITAMIN C 1000MG OBERLIN | EFFERVESCENT TABLETS | 1000MG | LABORATOIRES OBERLIN | FRANCE |

VITAMIN C 50 | TABLETS | 50MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

VITAMIN C 500 | TABLETS | 500MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

VITAMIN C EFFERVESCENT | TABLET | 1000MG | KRUGER GMBH & CO. KG | GERMANY |

VITAMIN C RED ORANGE EFFERVESCENT | TABLET | 1000MG | KRUGER GMBH & CO. KG | GERMANY |

VITAMIN C UPSA EFFERVESCENT 1000MG | EFFERVESCENT TABLETS | 1000MG | LABORATOIRES UPSA | FRANCE |

VITAMIN D 5000 | CAPSULE | 5MG | SLOVAKOPHARMA AS HLOHOVEC | SLOVAK REPUBLIC |

VITAMIN D 800 | CAPSULES | 0.8MG | SLOVAKPHARMA A.S. HLOHOVEC | SLOVAK REPUBLIC |

VITAMIN K1 | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

VITAMIN K1 | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

VITAMIN K1 INJECTION (PHYTONADIONE INJ USP) | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/0.5ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

VITAPLUS C PLUS | TABLETS | N/A | ADCOCK INGRAM LTD | SOUTH AFRICA |

VITARNIN | EFFERVESCENT TABLET | N/A | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

VITATHION | EFFERVESCENT GRANULES | N/A | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

VITIRON | SUSCAPS | N/A | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

VITLIPID N ADULT | EMULSION FOR INFUSION | NA | FRESENIUS KABI LIMITED | UNITED KINGDOM |

VITLIPID N ADULT EMULSION FOR INJECTION | EMULSION FOR INFUSION | N/A | FRESENIUS KABI LIMITED | UNITED KINGDOM |

VITLIPID N INFANT EMULSION | EMULSION FOR INFUSION | NA | FRESENIUS KABI LIMITED | UNITED KINGDOM |

VITREOLENT | EYE DROPS | N/A | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

VITREOLENT | EYE DROPS | NA | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

VITRIMIX | INTRAVENOUS INFUSION | N/A | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

VITRITE/SEVEN SEAS/MINADEX MULTIVIT. SYR | ORAL SOLUTION | N/A | SEVEN SEAS LIMITED | UNITED KINGDOM |

VIVALAN | COATED TABLETS | 50MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

VIVIDRIN ANTI-ALLERGIC EYEDROPS | SOLUTION | 20MG/ML | DR. GERHARD MANN, CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH | GERMANY |

VIVIOPTAL | CAPSULES | NA | DR.GERHARD MANN, CHEM.PHARM. FABRIK GMBH | GERMANY |

VIVOTIF BERNA | CAPS FOR ORAL IMMUNISAT. | N/A | SWISS SERUM AND VACCINE INSTITUTE | SWITZERLAND |

VIVOTIF BERNA | CAPSULE | N/A | ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L. | ITALY |

VOLMAX | CONTROLLED RELEASE TABLET | 4MG | GLAXOSMITHKLINE GMBH & CO KG | GERMANY |

VOLMAX | CONTROLLED RELEASE TABLET | 4MG | GLAXO ALLEN S.P.A. | ITALY |

VOLMAX 4MG | MODIFIED RELEASE TABLETS | 4MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

VOLMAX 8MG | MODIFIED RELEASE TABLETS | 8MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

VOLMAX TABLETS 4MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 4MG | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

VOLMAX TABLETS 8MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 8MG | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

VOLTAMICIN | EYE DROPS | N/A | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

VOLTAMICIN | EYE DROPS | NA | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN | EMUGEL | 10MG/G | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN | ENTERIC COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN | ENTERIC COATED TABLETS | 50MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN | SUPPOSITORIES | 12.5MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN | SUPPOSITORIES | 50MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN | SUPPOSITORIES | 100MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN | TABLET | 25MG | GEIGY | PAKISTAN |

VOLTAREN | TABLET | 50MG | GEIGY | PAKISTAN |

VOLTAREN | EMULGEL | N/A | GEIGY | PAKISTAN |

VOLTAREN | E/C TABLETS | 50MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN | DISPERSABLE TABLETS | 50MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN | AMPOULES | 75MG | NOVARTIS NV — BELGIUM | BELGIUM |

VOLTAREN | SUPPOSITORY | 100MG | NOVARTIS PHARMA GMBH | GERMANY |

VOLTAREN | SUPPOSITORY | 50MG | NOVARTIS PHARMA GMBH | GERMANY |

VOLTAREN | FILM COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA GMBH | AUSTRIA |

VOLTAREN | FILM COATED TABLETS | 50MG | NOVARTIS PHARMA GMBH | AUSTRIA |

VOLTAREN | GASTRO-RESISTANT TABLETS | 50MG | NOVARTIS FARMA SPA | ITALY |

VOLTAREN | DISPERSABLE TABLETS | 50MG | NOVARTIS (HELLAS) SACL | GREECE |

VOLTAREN 1% | EMULGEL | 1G/100G | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN 1.5% | ORAL DROPS (SUSP.) | 15MG/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN DISPERS | TABLETS | 50MG | NOVARTIS PHARMA GMBH | AUSTRIA |

VOLTAREN OPHTHA | EYE DROPS | 1MG/ML | NOVARTIS PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN OPHTHA | EYE DROPS | 1.00MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN RETARD | S.R. FILM COATED TABLETS | 100MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN RETARD | FILM COATED TABLETS | 75MG | NOVARTIS PHARMA SCHWIEZ | UNITED KINGDOM |

VOLTAREN RETARD | FILM COATED TABLET | 100MG | NOVARTIS GMBH | AUSTRIA |

VOLTAREN RETARD | FILM COATED TABLETS | 75MG | NOVARTIS PHARMA GMBH | AUSTRIA |

VOLTAREN SR | SLOW RELEASE TABLETS | 75MG | NOVARTIS FARMA SPA | ITALY |

VOLTAROL SUPPOSITORIES | SUPPOSITORIES | 12.5 MG | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | IRELAND |

VOLTRAL | TABLETS | 50MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

VOLTRAL | TABLET | 25MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

VOLTRAL | EMUGEL | 1G/100G | NOVARTIS | PAKISTAN |

VOMILUX | TABLETS | 10MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

VOMILUX | SUSPENSION | 1MG/1ML | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

VOSTAR 100 MG SUPPOSITORY | SUPPOSITORY | 100 MG | DELTA HF | ICELAND |

VOSTAR 25 MG GASTRO-RESISTANT TABLETS | TABLETS | 25MG | DELTA HF | ICELAND |

VOSTAR 50 MG GASTRO-RESISTANT TABLETS | TABLET | 50 MG | DELTA HF | ICELAND |

VOSTAR 50 MG SUPPOSITORY | SUPPOSITORY | 50 MG | DELTA HF | ICELAND |

VOSTAR-R 100MG PROLONGED RELEASE | TABLET | 100 MG | DELTA HF | ICELAND |

VOSTAR-R 75 MG PROLONGED RELEASE | TABLET | 75MG | DELTA HF | ICELAND |

V-PLEX TABLET | TABLET | N/A | THE ACME LABRATORIES LTD — BANGLADESH | BANGLADESH |

WARFARIN | TABLETS | 1MG | NORTON PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

WARFARIN | TABLETS | 3MG | NORTON PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

WARFARIN | TABLETS | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

WARFARIN 1MG TABLETS | TABLET | 1MG | FORLEY GENERICS LTD | UNITED KINGDOM |

WARFARIN 3MG TABLETS | TABLETS | 3MG | FORLEY GENERICS LTD | UNITED KINGDOM |

WARFARIN 5MG TABLETS | TABLETS | 5MG | FORLEY GENERICS LIMITED | UNITED KINGDOM |

WARIACTIV | SPRAY | 88G/100ML | WALTER RITTER GMBH + CO | GERMANY |

WARI-FIGURAN-M | SUGAR COATED TABLET | N/A | ARTESAN PHARMA GMBH & CO. KG | GERMANY |

WARI-PROCOMIL | S/C TABLETS | N/A | WALTER RITTER GMBH + CO. | GERMANY |

WARTEX | OINTMENT | N/A | J PICKLES (HARROGATE) LIMITED | UNITED KINGDOM |

WARTICON | TOPICAL SOLUTION | 0.5%W/W | STIEFEL LABORATORIES UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

WARTICON CREAM | CREAM | 0.15%W/W | STIEFEL LABORATORIES UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

WARTICON FEM | TOPICAL SOLUTION | 0.5%W/V | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

WASP-EZE | SPRAY | N/A | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

WATER FOR INJECTION AGUETTANT | WATER FOR INJECTION | NO ACTIVE INGR. | LABORATOIRE AGUETTANT | FRANCE |

WATER FOR INJECTION PE | SOLUTION FOR INJECTION | NO ACTIVE INGR. | POLPHARMA S.A. | POLAND |

WATER FOR INJECTION/DEMO | SOLUTION FOR INJECTION | NO ACTIVE ING. | DEMO ABEE | GREECE |

WATER FOR INJECTION/DEMO | SOLUTION FOR INJECTION | NO ACTIVE ING. | DEMO ABEE | GREECE |

WATER FOR INJECTIONS | SOLVENT FOR PARENTERAL US | NA | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

WATER FOR INJECTIONS BP | SOLUTION FOR INJECTION | NO ACTIVE ING. | B.BRAUN MELSUNGEN | GERMANY |

WATER FOR INJECTIONS BP | SOLUTION FOR INJECTION | NO ACTIVE ING. | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

WATERLEX TABLETS | COATED TABLET | N/A | CATHAY OF BOURNEMOUTH LTD | UNITED KINGDOM |

WAXSOL | SOLUTION | 0.5%W/V | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

WAXSOL | EAR DROPS | 0.5% W/V | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

WAXWANE EAR DROPS | EAR DROPS | N/A | THORNTON & ROSS LTD | UNITED KINGDOM |

WELLBUTRIN SR | SUSTAINED RELEASE TABLET | 150MG | GLAXO WELLCOME INC. | CANADA |

WELLFERON INTERFERON ALFA-NI (1NS) 10MU | SOLUTION FOR INJECTION | 10MU/ML | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

WELLFERON INTERFERON ALFA-NI (1NS) 3MU | SOLUTION FOR INJECTION | 3MU/1ML | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

WHITE SOFT PARAFFIN BP | OINTMENT | NA | BELL SONS & CO(DRUGGISTS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

WHITFIELD'S OINTMENT | OINTMENT | N/A | BELL SONS & CO (DRUGGISTS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

WILPRAFEN | SUSPENSION | 3G/100ML | YAMANOUCHI PHARMA GMBH | GERMANY |

WILPRAFEN | FILM-COATED TABLETS | 500MG | YAMANOUCHI PHARMA GMBH | GERMANY |

WILPRAFEN FORTE | SUSPENSION | 6G/100ML | YAMANOUCHI PHARMA GMBH | GERMANY |

WINRHO SDF — KIT PWS (1500IU) | POWDER FOR INJECTION | N/A | CANGENE CORPORATION | CANADA |

WINRHO SDF-KIT PWS 1500IU | POWDER FOR REC. | 1500IU/2.5ML | CANGENE CORPORATION | CANADA |

WINRHO SDF-KIT PWS(600IU) | POWDER FOR REC. | 600IU/2.5ML | CANGENE CORPORATION | CANADA |

WITCH DOCTOR GEL | GEL | 81.539%W/W | E C DE WITT & CO LTD | UNITED KINGDOM |

WITCH DOCTOR STIK | SOLID STICK | 15.88%W/W | E C DE WITT & CO LTD | UNITED KINGDOM |

WITCH HAZEL DISTILLED BPC 1973 | TOPICAL SOLUTION | 100%V/V | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

WOBE-MUGOS E | ENTERIC COATED TABLET | N/A | MUCOS PHARMA GMBH & CO. | GERMANY |

WOBENZYM N | SUG. COAT. GAST-RES. TABL | N/A | MUCOS PHARMA GMBH & CO. | GERMANY |

WOODWARD'S GRIPE WATER — ALC. AND SUGAR FR | ORAL SOLUTION | N/A | SETON PRODUCTS LTD. | UNITED KINGDOM |

WOODWARD'S GRIPE WATER — ALCOHOL FREE | ORAL SOLUTION | N/A | SETON PRODUCTS LTD. | UNITED KINGDOM |

XALACOM | EYE DROPS | NA | PHARMACIA NV/SA | BELGIUM |

XALATAN | EYE DROPS | 50MCG/ML | PHARMACIA & UPJOHN AB | BELGIUM |

XALATAN | EYE DROPS | 0.005% W/V | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

XANAX | TABLETS | 0.25MG | PHARMACIA N.V./S.A. | BELGIUM |

XANAX | TABLETS | 0.5MG | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

XANAX | TABLETS | 1MG | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

XANOMEL 150 | FILM-COATED TABLETS | 150MG | CLONMEL HEALTHCARE LIMITED | IRELAND |

XATRAL LP 10MG | PROLONGED RELEASE TABLET | 10MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

XATRAL SR 5MG | SR FILM-COATED TABLET | 5MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

XELODA 150MG | FILM COATED TABLETS | 150MG | ROCHE PHARMA SCHWEIZ LTD. | SWITZERLAND |

XELODA 500MG | FILM COATED TABLETS | 500MG | ROCHE PHARMA SCHWEIZ LTD. | SWITZERLAND |

XENAR | TABLETS | 250MG | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

XENAR | CONTROLLED RELEASE TABLET | 750MG | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

XENICAL | CAPSULES | 120MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

XEPIN | CREAM | 5% W / W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

XIGRIS | POWDER FOR SOLUTION FOR INFUSION | 2MG/ML | ELI LILLY NEDERLAND BV | EUROPEAN COMMUNITY |

XITHRONE | CAPSULES | 250MG | AMOUN PHARMACEUTICALS CO SAE | EGYPT |

XYLOCAIN | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYLOCAIN | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYLOCAIN | SPRAY SOLUTION | 10MG/DOSE | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYLOCAIN | GEL | 2% W/W | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYLOCAIN | OINTMENT | 5% W/W | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYLOCAIN | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYLOCAIN | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYLOCAIN ADRENALIN | SOLUTION FOR INJECTIONS | N/A | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYLOCAIN ADRENALIN | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ASTRA LAKEMEDEL | SWEDEN |

XYLOCAIN ADRENALIN | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYLOCAIN ADRENALIN | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG | ASTRAZENECA SVERIGE AB | SWEDEN |

XYLOCARD | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/ML | HASSLE LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYLOCARD | CONCENTRATE FOR INFUSION | 200MG/ML | HASSLE LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYLONOR | SOLUTION FOR DENTAL USE | N/A | LABORATOIRES SEPTODONT | FRANCE |

XYLONOR | GINGIVAL GEL | N/A | LABORATOIRES SEPTODONT | FRANCE |

XYLOPROCT | OINTMENT | N/A | TIKA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYLOPROCT | SUPPOSITORIES | N/A | TIKA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYZAL | FILM-COATED TABLETS | 5MG | UCB-PHARMA AG | SWITZERLAND |

YASMIN | FILM-COATED TABLETS | N/A | SCHERING AG | GERMANY |

YEAST 300MG BPC | TABLET | 300MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

YESAN | EYE DROPS SOLUTION | 0.5% W/V | RAFARM | GREECE |

YUTOPAR | TABLET | 10MG | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

YUTOPAR | INJECTION FLUID | 10MG/ML | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

YUTOPAR SR | CAPSULE | 40MG | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

ZACIN CREAM 0.025% | CREAM | 0.025% W/W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

ZACLOFEN | TABLET | 10MG | ALFARES PHARMACEUTICALS | SYRIA |

ZACLOFEN TABLETS | TABLETS | 10 MG | ALFARES PHARMACEUTICALS | SYRIA |

ZACTIN | CAPSULE | 20MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

ZACTOLINE | TABLETS | 5MG | BIOGLAN LABORATORIES LTD | IRELAND |

ZACTOLINE | TABLETS | 10MG | BIOGLAN LABORATORIES LTD | IRELAND |

ZADAXIN | SOLUTION FOR INJECTIONS | 1.6MG/ML | SCICLONE PHARMACEUTICALS ITALY S.R.L. | ITALY |

ZADITEN | EYE DROPS | 0.25MG/ML | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

ZADITEN | ORAL SOLUTION | 1MG/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

ZADITEN | TABLETS | 1MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

ZADITEN | HARD CAPSULES | 1MG | NOVARTIS FARMA — PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A. | PORTUGAL |

ZADITEN 0.025% OPHTHA | EYE DROPS | NA | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

ZADITEN TABLETS 1MG | TABLETS | 1MG | NOVARTIS PHARM. UK. LTD. T/A SANDOZ PHARM. | UNITED KINGDOM |

ZADORIN | SUSCAPS | 100MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

ZAMADOL | CAPSULES | 50MG | ASTA MEDICA LTD | UNITED KINGDOM |

ZAMADOL INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | ASTA MEDICA LTD | UNITED KINGDOM |

ZAMADOL SR CAPSULES 100MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 100MG | ASTA MEDICA LTD | UNITED KINGDOM |

ZAMADOL SR CAPSULES 150MG | MDIFIED RELEASE CAPSULE | 150MG | ASTA MEDICA LTD | UNITED KINGDOM |

ZAMADOL SR CAPSULES 200MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 200MG | ASTA MEDICA LTD. | UNITED KINGDOM |

ZAMADOL SR CAPSULES 50MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 50MG | ASTA MEDICA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC | TABLET | 150MG | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

ZANTAC | FILM-COATED TABLETS | 75 MG | DUNCAN FARMACEUTICA S. A | SPAIN |

ZANTAC | EFFERVESCENT TABLETS | 150MG | LABORATOIRES GLAXOSMITHKLINE | FRANCE |

ZANTAC | EFFERVESCENT TABLETS | 300MG | LABORATOIRES GLAXOSMITHKLINE | FRANCE |

ZANTAC | TABLETS | 300MG | GLAXO LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC | TABLETS | 150MG | GLAXO LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC | SYRUP | NA | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC 150 FILM-COATED TABLET | TABLET | 150MG | GLAXO WELLCOME S.A. | SPAIN |

ZANTAC 300MG | COATED TABLETS | 300MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC 75 RELIEF | TABLETS | 75MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC 75MG | TABLETS | 75MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC EFFERVESCENT TABLETS | EFFERVESCENT TABLETS | 150MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/2ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC INJECTION (50MG/2ML) | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/2ML | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A GLAXO LABS | UNITED KINGDOM |

ZANTAC SYRUP | ORAL SOLUTION | 150MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZANTAC SYRUP | ORAL SOLUTION | 150MG/10ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC SYRUP | ORAL SOLUTION | 150MG/DOSE | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC TABLETS | TABLET | 150MG | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

ZANTAC TABLETS | COATED TABLETS | 150MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC TABLETS 150MG | COATED TABLET | 150MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZANTAC TABLETS 300MG | COATED TABLET | 300MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZANTAC TABLETS 75MG | TABLET | 75MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZARONTIN CAPSULES 250MG | CAPSULE | 250MG | WARNER LAMBERT (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZAVEDOS | POWDER FOR INJECTION | 5MG/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

ZAVEDOS | POWDER FOR INJECTION | 10MG/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A | ITALY |

ZAVEDOS | CAPSULES | 5MG | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

ZAVEDOS | CAPSULES | 10MG | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

ZAVEDOS | CAPSULE | 25MG | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

ZAVERA | TABLET | 240MG | ZAFA | PAKISTAN |

ZELMAC | TABLETS | 6MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AB | SWITZERLAND |

ZELOXIM | TABLET | 7.5MG | BILIM ILAC SANAYIIA VE ATICARET AS | TURKEY |

ZELOXIM 15MG FORT | TABLET | 15MG | BILIM ILAC SANANYII VE TICARET AS | TURKEY |

ZENALB (TM) 4.5 HUMAN ALBUMIN 4.5% | SOLUTION FOR INJECTION | 4.5% W/V | BPL, BIO PRODUCTS LABORATORY | UNITED KINGDOM |

ZENALB-20, 20% HUMAN ALBUMIN SOLUTION | STERILE LIQ. FOR INFUSION | N/A | BPL, BIO PRODUCTS LABORATORY | UNITED KINGDOM |

ZENTEL 0.4G/10ML | ORAL SUSPENSION | 0.4G/10ML | LABORATOIRES SMITHKLINE BEECHAM | FRANCE |

ZENTEL 400MG | FILM-COATED TABLET | 400MG | LABORATOIRES SMITHKLINE BEECHAM | FRANCE |

ZEPHOLIN | TABLETS | 10MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

ZERIT | CAPSULES | 30MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

ZERIT | CAPSULES | 40MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | EUROPEAN COMMUNITY |

ZESTORETIC 20 | TABLET | N/A | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZESTORETIC-20 | TABLETS | N/A | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZESTRIL | TABLET | 5MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZESTRIL | TABLET | 10MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZESTRIL | TABLETS | 20MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZESTRIL 5MG | TABLETS | 5MG | ICI | PAKISTAN |

ZESTRIL TABLETS 10MG | TABLET | 10MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZESTRIL TABLETS 20MG | TABLET | 20MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZESTRIL TABLETS 5MG | TABLET | 5MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZETAGAL | POWDER FOR INJECTION | 750MG/VIAL | ELPEN S.A. | GREECE |

ZETAGAL | POWDER FOR INJECTION | 250MG/VIAL | ELPEN S.A | GREECE |

ZETALAX | SUPPOSITORIES | 2.25G | ZETA FARMACEUTICI S.P.A. | ITALY |

ZETRIZIN | FILM COATED TABLET | 10MG | ALFARES PHARMACEUTICALS | SYRIA |

ZETRIZIN | SYRUP | 5MG/5ML | ALFARES PHARMACEUTICALS | SYRIA |

ZETRIZIN FILM — COATED TABLETS | FILM-COATED TABLETS | 10 MG | ALFARES PHARMACEUTICALS | SYRIA |

ZETRIZIN SYRUP | SYRUP | 5MG | ALFARES PHARMACEUTICALS | SYRIA |

ZIAGEN | FILM COATED TABLETS | 300MG | GLAXO GROUP LTD. | UNITED KINGDOM |

ZIAGEN | ORAL SOLUTION | 20MG/ML | GLAXO GROUP LTD. | UNITED KINGDOM |

ZIDEPRIL | TABLETS | 50MG/25MG | MINERVA PHARMACEUTICAL S.A. | GREECE |

ZIDOVAL | VAGINAL GEL | 0.75% W/W | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZIDOVIR 100 | CAPSULES | 100MG | CIPLA LTD | INDIA |

ZIDOVUDINE COMBINO PHARM | CAPSULES | 100MG | COMBINO PHARM SL | SPAIN |

ZILISTEN | DRY POWDER F/INJECTION | 750MG/VIAL | DEMO ABEE | GREECE |

ZILISTEN | VIAL DRY POWDER | 1500 MG | DEMO S.A. | GREECE |

ZIMOR | CAPSULES | 20MG | LABORATORIOS RUBIO S.A | SPAIN |

ZINACEF | POWDER FOR INJECTION | 750MG | GLAXO OPERATIONS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINACEF | POWDER FOR INJECTION | 250MG | GLAXO OPERATIONS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINACEF "250" IM FLAC 250MG + 1FIALA 1ML | POWDER AND SOL FOR INJ. | N/A | GLAXOSMITHKLINE S.P.A | ITALY |

ZINACEF "750" IM FLAC 750MG + F3ML | POWDER AND SOL FOR INJ. | N/A | GLAXOSMITHKLINE S.P.A | ITALY |

ZINACEF INJECTION 1.5G | POWDER FOR INJECTION | 1.5G | GLAXO OPERATIONS UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZINACEF INJECTION 250MG | POWDER FOR INJECTION | 250MG | GLAXO OPERATIONS UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZINACEF INJECTION 750MG | POWDER FOR INJECTION | 750MG | GLAXO OPERATIONS UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZINC AND CASTOR OIL OINTMENT BP | OINTMENT | 7.5% W/W | ADAMS HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINC AND CASTOR OIL OINTMENT BP | OINTMENT | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

ZINCABAND PASTE BANDAGE | PAD | 15% W/W | SETON HEALTHCARE GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

ZINCAST | OINTMENT | N/A | BELL, SONS & CO (DRUGGISTS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINCAST BABY CREAM | OINTMENT | N/A | BELL SONS & CO (DRUGGISTS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINCOMETIL | EYE DROPS | N/A | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

ZINDOLIN | TABLETS | 250MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ZINELI | EYE DROPS SOLUTION | 2% W/V | RAFARM | GREECE |

ZINERYT | LOTION | N/A | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

ZINNAT | SUSPENSION | N/A | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

ZINNAT | TABLET | 250MG | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

ZINNAT | COATED TABLETS | 500MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINNAT | TABLETS | 500MG | GLAXO LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINNAT | ORAL SUSPENSION | 250MG/5ML | GLAXO LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINNAT SUSPENSION | GRANULES F/ORAL SUSP. | 250MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINNAT SUSPENSION | GRANULES F/ORAL SOLN | 125MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINNAT SUSPENSION | GRANULES FOR ORAL SOLN | 125MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINNAT SUSPENSION 125MG/5ML | GRANULES FOR ORAL SOLN. | 125MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZINNAT SUSPENSION 250MG/5ML | GRANULES FOR ORAL SUSP. | 250MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZINNAT TABLETS | TABLETS | 250MG | GLAXOWELLCOME | PAKISTAN |

ZINNAT TABLETS | COATED TABLETS | 125MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINNAT TABLETS | COATED TABLETS | 250MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINNAT TABLETS 125MG | COATED TABLET | 125MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZINNAT TABLETS 250MG | COATED TABLET | 250MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZITAZONIUM 10MG | TABLETS | 10MG | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | HUNGARY |

ZITAZONIUM 20MG | TABLETS | 20MG | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | HUNGARY |

ZITHROMAX | CAPSULE | 250MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZITHROMAX | POWDER FOR ORAL SUSPENSIO | N/A | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZITHROMAX TABLETS 500MG | COATED TABLETS | 500MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZIVIR | CAPSULE | 100MG | OKASA PHARMA PVT LTD- INDIA | INDIA |

ZOCOR | TABLET | 10MG | M.S.D. | PAKISTAN |

ZOCOR | TABLETS | 40MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

ZOCOR 10MG | TABLET | 10MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

ZOCOR 10MG | TABLETS | 10MG | MERCH SHARP & DOHME | PAKISTAN |

ZOCOR 20MG | TABLET | 20MG | MERCK SHARP & DOHME | NETHERLANDS |

ZOCOR 20MG | TABLETS | 20MG | MERCH SHARP & DOHME | PAKISTAN |

ZOFRAN INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | GLAXO OPERATIONS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOFRAN INJECTION 2MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | GLAXO OPERATIONS UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZOFRAN SYRUP | SYRUP | 0.1% W/V | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZOFRAN SYRUP | ORAL LIQUID | 4MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZOFRAN SYRUP | ORAL LIQUID | 4MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZOFRAN SYRUP | ORAL LIQUID | 4 MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZOFRAN SYRUP | ORAL LIQUID | 4MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOFRAN TABLETS | COATED TABLET | 8MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOFRAN TABLETS | COATED TABLETS | 4MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOFRAN TABLETS 4MG | COATED TABLET | 4MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZOFRAN TABLETS 8MG | COATED TABLET | 8MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZOIRAL | TABLETS | 10MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

ZOIRAL | TABLETS | 25MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

ZOIRAL 10 | CAPSULES | 10MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

ZOIRAL 25 | CAPSULES | 25MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

ZOIRAL 50 | CAPSULES | 50MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

ZOLADEX | SOLUTION FOR INJECTION | 3.6MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOLADEX LA | SUSTAINED RELEASE DEPOT | 10.8MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOLADEX LA | SOLUTION FOR INJECTION | 10.8MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOLAREM 0.25 | TABLETS | 0.25MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

ZOLAREM 0.5 | TABLETS | 0.5MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

ZOLAREM 1 | TABLET | 1MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

ZOMETA | POWDER F/SOLUTION F/INF. | 4MG/VIAL | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

ZOMETA | POWDER AND SOLVENT F/INF | 4MG/VIAL | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

ZOMIG | COATED TABLETS | 2.5MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOTON | CAPSULES | 15MG | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD. | UNITED KINGDOM |

ZOTON | CAPSULES | 30MG | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD. | UNITED KINGDOM |

ZOVIRAX | CREAM | 0.05G/G | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

ZOVIRAX | SUSPENSION | 200MG/5ML | GLAXO WELLCOME GMBH & CO | GERMANY |

ZOVIRAX | TABLETS | 200MG | GLAXOSMITHKLINE AB | SWEDEN |

ZOVIRAX | TABLETS | 400MG | GLAXOSMITHKLINE AB | SWEDEN |

ZOVIRAX | TABLETS | 800MG | GLAXOSMITHKLINE AB | SWEDEN |

ZOVIRAX COLD SORE CREAM | CREAM | 5% W/W | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOVIRAX CREAM | CREAM | 0.5%W/W | GLAXOWELLCOME | PAKISTAN |

ZOVIRAX EYE OINTMENT 3% W/W | EYE OINTMENT | 3% W/W | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOVIRAX I.V. 250MG | POWDER FOR INJECTION | 250MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOVIRAX SUSPENSION 200MG/5ML | ORAL SUSPENSION | 200MG/5ML | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOVIRAX TABLETS 200MG | TABLETS | 200MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOVIRAX TABLETS 400MG | TABLETS | 400MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOVIRAX TABLETS 800MG | TABLETS | 800MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZYBAN | SUSTAINED RELEASE TABLETS | 150MG | GLAXO WELLCOME INC. | CANADA |

ZYBAN | PROLONGED RELEASE TABLETS | 150MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZYLORIC | TABLETS | 100MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

ZYLORIC | TABLETS | 300MG | THE WELLCOME FOUNDATION | UNITED KINGDOM |

ZYLORIC | TABLET | 100MG | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

ZYLORIC | TABLET | 100MG | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

ZYLORIC | TABLETS | 100MG | GLAXO WELLCOME SPA | ITALY |

ZYLORIC | SCORED TABLETS | 300MG | GLAXO WELLCOME SPA | ITALY |

ZYMAFLUOR | TABLETS | 0.25MG | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

ZYMAFLUOR | TABLETS | 1MG | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

ZYMOPLEX | TABLET | 10MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

ZYOMET | GEL | 0.75%W/W | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZYPREXA | COATED TABLETS | 15MG | ELI LILLY NEDERLAND BV | EUROPEAN COMMUNITY |

ZYPREXA 10MG | COATED TABLET | 10MG | ELI LILLY NEDERLAND BV | NETHERLANDS |

ZYPREXA 10MG | TABLETS | 10MG | LILLY | PAKISTAN |

ZYPREXA 5MG | COATED TABLET | 5MG | ELI LILLY NEDERLAND BV | NETHERLANDS |

ZYPREXA 7.5MG | COATED TABLET | 7.5MG | ELI LILLY NEDERLAND BV | NETHERLANDS |

ZYRTEC | TABLET | 10MG | UCB PHARMA S.A. | FRANCE |

ZYRTEC | ORAL SOLUTION | 2.5MG/2.5ML | UCB PHARMA S.A. | FRANCE |

ZYRTEC | TABLET | 10MG | UNITED CHEMICALS OF BELGIUM | PAKISTAN |

ZYRTEC | TABLET | 10MG | UCB | PAKISTAN |

ZYRTEC | ORAL SOLUTION | 5MG/5ML | UCB | PAKISTAN |

ZYRTEC | ORAL SOLUTION | 2.5MG/2.5ML | UCB PHARMA | FRANCE |

ZYRTEC | FILM COATED TABLETS | 10MG | UCB PHARMA | FRANCE |

ZYRTEC SYRUP | SYRUP | 1MG/1ML | UNITED CHEMICALS OF BELGIUM | PAKISTAN |

ZYTRAM XL TABLETS 300MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 300MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZYTRAM XL TABLETS 400MG | COATED TABLET | 400MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZYTRAM-XL TABLETS 150MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 150MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZYTRAM-XL TABLETS 200MG | MODIFIED RELEASE TABLETS | 200MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZYVOX | ORAL SUSPENSION | NA | PHARMACIA & UPJOHN COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

ZYVOX | TABLETS | 400MG | PHARMACIA & UPJOHN COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

ZYVOX | SOLUTION FOR INFUSION | 2MG/ML | PHARMACIA NORGE AS | NORWAY |

ZYVOX | FILM COATED TABLETS | 600MG | PHARMACIA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZYVOX | SOLUTION FOR INFUSION | 2MG/ML | PHARMACIA NORGE AS | NORWAY |

ZYVOXID | FILM-COATED TABLETS | 600MG | PHARMACIA NV/SA | BELGIUM |

DAIVOBET | OINTMENT | NA | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

ACTOPHLEM COUGH SYRUP | SYRUP | NA | ADCOCK INGRAM PARK | SOUTH AFRICA |

INGRAMS CAMPHOR CREAM | CREAM | 0.67G/100G | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

LOCAINE A | SOLUTION FOR INJECTION | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

REMICAINE JELLY | TOPICAL JELLY | 2G/100G | ADCOCK INGRAM IMITED | SOUTH AFRICA |

COMPRAL HEADACHE TABLETS | TABLETS | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

TEEJEL | GEL | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

SOLPHYLLEX SYRUP | SYRUP | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

GRIPPON CAPSULES | CAPSULE | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

ADCO-ACYCLOVIR 200MG | TABLETS | 200MG | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

BIOPLUS S | SYRUP | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

MYPRODOL SUSPENSION | SUSPENSION | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

URIZONE 3 G | GRANULES | 3G/SACHET | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

MEDI-KEEL A HONEY AND LEMON THROAT LOZENGES | LOZENGES | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

MEDI-KEEL A BLACKCURRANT THROAT LOZENGES | LOZENGES | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

NAZENE NASAL SPRAY | NASAL SPRAY | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

BIDOMAK FE | LIQUID | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

SABAX FOSENEMA | SOLUTION | NA | ADCOCK INGRAM CRITICAL CARE (PTY) LTD | SOUTH AFRICA |

LOTEM SUSPENSION | SUSPENSION | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

ADCO-ACYCLOVIR TOPICAL CREAM | CREAM | 250MG/5G | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

ADCO-SODASOL | GRANULES | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

UNICROM 2% EYE DROPS BTL/5ML | EYE DROPS | 2% W/V | UNIMED LABORATORY | TUNISIA |

CALCIUM CHLORIDE 10%-UNIMED | SOLUTION FOR INJECTION | 10% W/V | UNIMED LABORATORY | TUNISIA |

MYDRICOL 0.5% EYE DROPS BTL/5ML | EYE DROPS | 0.5% W/V | UNIMED LABORATORY | TUNISIA |

TUSSCODIN RETARD — HUSTENSAFT | SYRUP | 0.3G/100ML | LANNACHER HEILMITTEL GmbH | AUSTRIA |

LEUKERAN 2MG | TABLETS | 2.1MG | GLAXO WELLCOME GmbH & Co | GERMANY |

ALLERGOTIN-EYE DROPS | SOLUTION | 2%W/V | COOPER SA | GREECE |

CIPRALEX FILM-COATED TABLETS 20MG | TABLETS | 20MG | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

CIPRALEX FILM-COATED TABLETS 15MG | TABLETS | 15MG | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

CIPRALEX FILM-COATED TABLETS 10MG | TABLETS | 10MG | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

CIPRALEX FILM-COATED TABLETS 5MG | TABLETS | 5MG | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

URO VAXOM | CAPSULES | 6MG | OM PHARMA | SWITZERLAND |

HAEMOKION INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | AMOUN PHARMACEUTICALS CO. S.A.E. | EGYPT |

LYSOVIR 100MG CAPSULES | CAPSULES | 100MG | ALLIANCE PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

AQUEOUS CREAM BP CREAM | CREAM | 30% W/W | JM LOVERIDGE PLC | UNITED KINGDOM |

TUSCALMAN | SYRUP | NA | LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. | AUSTRIA |

[*] W przypadku tekstu Załącznika XI patrz: Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 859.

--------------------------------------------------