02016R1141 — PL — 15.08.2019 — 002.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1141

z dnia 13 lipca 2016 r.

przyjmujące wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014

(Dz.U. L 189 z 14.7.2016, s. 4)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1263 z dnia 12 lipca 2017 r.

  L 182

37

13.7.2017

►M2

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1262 z dnia 25 lipca 2019 r.

  L 199

1

26.7.2019
▼B

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1141

z dnia 13 lipca 2016 r.

przyjmujące wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014Artykuł 1

Wykaz zawarty w załączniku do niniejszego rozporządzenia stanowi wstępny wykaz inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ INWAZYJNYCH GATUNKÓW OBCYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE DLA UNIIGatunek

Kody CN dla żywych osobników

Kody CN dla części, które mogą się rozmnażać

Kategorie powiązanych towarów

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

▼M2

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.)

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

Acridotheres tristis Linnaeus, 1766

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (zapłodnione jaja do inkubacji)

 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

▼M1

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (zapłodnione jaja do inkubacji)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

(12)

▼M2

Andropogon virginicus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

(13)

Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999)

ex 0106 90 00

(5)

▼M1

Asclepias syriaca L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

(7)

▼B

Baccharis halimifolia L.

ex ►M1  0602 90 46 lub 0602 90 48  ◄

ex 0602 90 45 (ukorzenione sadzonki i młode rośliny)

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

Cabomba caroliniana Gray

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779

ex 0106 19 00

 

▼M2

Cardiospermum grandiflorum Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

▼B

Corvus splendens Viellot, 1817

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (zapłodnione jaja do inkubacji)

 

▼M2

Ehrharta calycina Sm.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

(13)

▼B

Eichhornia crassipes (Martius) Solms

ex 0602 90 50

►M2  ex 1209 99 99  ◄ (nasiona)

 

▼M1

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

▼B

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854

ex ►M1  0306 33 90  ◄

 

▼M1

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

▼M2

Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

▼M1

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

▼B

Heracleum persicum Fischer

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

(6)

Heracleum sosnowskyi Mandenova

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818

ex 0106 19 00

 

▼M2

Humulus scandens (Lour.) Merr.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

▼B

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

▼M1

Impatiens glandulifera Royle

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

▼B

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

ex 0602 90 50

 

▼M2

Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (zapłodniona ikra wylęgowa)

(1), (2), (3), (4)

Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

(13)

▼B

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802

ex 0106 90 00

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Kruk

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

▼M2

Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

(5)

▼B

Lysichiton americanus Hultén and St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

▼M1

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

(7), (12)

▼B

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839

ex 0106 19 00

 

Myocastor coypus Molina, 1782

ex 0106 19 00

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

▼M1

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

▼B

Nasua nasua Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

▼M1

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

▼B

►M2  Orconectes limosus Rafinesque, 1817 (Faxonius limosus Rafinesque, 1817) ◄

ex ►M1  0306 39 10  ◄

 

►M2  Orconectes limosus Rafinesque, 1870 (Faxonius limosus Rafinesque, 1870) ◄

ex ►M1  0306 39 10  ◄

 

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (zapłodnione jaja do inkubacji)

 

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852

ex ►M1  0306 39 10  ◄

 

Parthenium hysterophorus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

(5), (7)

▼M1

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

▼B

Perccottus glenii Dybowski, 1877

ex ►M1  0301 99 17  ◄

ex 0511 91 90 (zapłodniona ikra wylęgowa)

(1), (2), (3), (4)

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross

(Polygonum perfoliatum L.)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

(5), (11)

▼M2

Plotosus lineatus (Thunberg, 1787)

ex 0301 19 00 ; ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (zapłodniona ikra wylęgowa)

 

▼B

Procambarus clarkii Girard, 1852

ex ►M1  0306 39 10  ◄

 

►M2  Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis (Procambarus virginalis Lyko, 2017) ◄

ex ►M1  0306 39 10  ◄

 

Procyon lotor Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

▼M2

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

▼B

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846

ex ►M1  0301 99 17  ◄

ex 0511 91 90 (zapłodniona ikra wylęgowa)

(1), (2), (3), (4)

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)

(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

▼M2

Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.)

ex 0602 90 50

 

▼B

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788

ex 0106 19 00

 

Sciurus niger Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

ex 0106 19 00

 

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (zapłodnione jaja do inkubacji)

 

Trachemys scripta Schoepff, 1792

ex 0106 20 00

 

▼M2

Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.)

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

▼B

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

ex 0106 49 00

(8), (9), (10)

(*1)   Włączenie Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 stosuje się od dnia 2 lutego 2019 r.

▼B

Uwagi do tabeli:

Kolumna (i): Gatunek

W tej kolumnie podano nazwę systematyczną danego gatunku. Synonimy znajdują się w nawiasach.

Kolumna (ii): Kody CN dla żywych osobników

Kolumna ta zawiera kody nomenklatury scalonej (CN) dla żywych osobników. Towary klasyfikowane do kodów CN w tej kolumnie podlegają kontrolom urzędowym zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014.

Nomenklatura scalona (CN), ustanowiona rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87, jest oparta na zharmonizowanym systemie oznaczania i kodowania towarów (HS) opracowanym przez Radę Współpracy Celnej, obecnie Światową Organizację Celną, przyjętym w formie konwencji międzynarodowej zawartej w Brukseli w dniu 14 czerwca 1983 r. oraz zatwierdzonej w imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej decyzją Rady 87/369/EWG ( 1 ) („konwencja HS”). W Nomenklaturze scalonej powtórzono pozycje i podpozycje HS do sześciu cyfr, dodając siódmą i ósmą cyfrę tworzące kolejne podpozycje występujące tylko w Nomenklaturze scalonej.

Jeżeli tylko niektóre produkty w ramach danego cztero-, sześcio- lub ośmiocyfrowego kodu są objęte wymogiem kontroli, a w ramach tego kodu nie wyróżniono żadnych podziałów w Nomenklaturze scalonej, wówczas kod jest oznaczony literami ex (np. ex 0106 49 00 , ponieważ kod CN 0106 49 00 obejmuje wszystkie inne owady, a nie tylko gatunek owadów widniejący w tabeli).

Kolumna (iii): Kody CN dla części, które mogą się rozmnażać

Kolumna ta wskazuje, w stosownych przypadkach, kody Nomenklatury scalonej (CN) dla tych części gatunków, które mogą się rozmnażać. Zob. także uwagi do kolumny (ii). Towary klasyfikowane do kodów CN w tej kolumnie podlegają kontrolom urzędowym zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014.

Kolumna (iv): Kategorie powiązanych towarów

Kolumna ta wskazuje, w stosownych przypadkach, kody CN towarów, z którymi są zasadniczo powiązane inwazyjne gatunki obce. Towary klasyfikowane do kodów CN w tej kolumnie nie podlegają kontrolom urzędowym zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014. Zob. także uwagi do kolumny (ii). W szczególności liczby wymienione w kolumnie (iv) odnoszą się do następujących kodów CN:

(1) 0301 11 00 : Ozdobne ryby słodkowodne

(2)  ►M2  0301 93 00 : Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) ◄

(3) 0301 99 11 : Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

(4)  ►M1  0301 99 17  ◄ : Pozostałe ryby słodkowodne

(5) ex  06 02 : Rośliny przeznaczone do sadzenia z podłożem uprawowym

(6)  ►M2  ex 1211 90 86 : Świeże nasiona, niekrojone, niekruszone ani nieproszkowane ◄

(7) ex 2530 90 00 : Ziemia i podłoże uprawowe

(8) 4401 : Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach drewno w postaci wiórków lub kawałków; trociny i drewno odpadowe i ścinki drewniane, nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne postacie

(9) 4403 : Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione

(10) ex 6914 90 00 : Ceramiczne donice ogrodowe

(11) ex Dział 10: Nasiona zbóż do siewu

▼M1

(12) ex 2309 90 : Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia ptaków

▼M2

(13) ex  12 13 : Siano( 1 ) Dz.U. L 198 z 20.7.1987, s. 1.