02012R0036 — PL — 30.05.2018 — 039.003


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 36/2012

z dnia 18 stycznia 2012 r.

w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011

(Dz.U. L 016 z 19.1.2012, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

 M1

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 55/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r.

  L 19

6

24.1.2012

►M2

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 168/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.

  L 54

1

28.2.2012

 M3

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 266/2012 z dnia 23 marca 2012 r.

  L 87

45

24.3.2012

 M4

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 410/2012 z dnia 14 maja 2012 r.

  L 126

3

15.5.2012

►M5

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 509/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r.

  L 156

10

16.6.2012

 M6

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY 2012/544/WPZiB z dnia 25 czerwca 2012 r.

  L 165

20

26.6.2012

►M7

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 545/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r.

  L 165

23

26.6.2012

 M8

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 673/2012 z dnia 23 lipca 2012 r.

  L 196

8

24.7.2012

 M9

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 742/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.

  L 219

1

17.8.2012

►M10

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 867/2012 z dnia 24 września 2012 r.

  L 257

1

25.9.2012

 M11

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 944/2012 z dnia 15 października 2012 r.

  L 282

9

16.10.2012

 M12

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1117/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.

  L 330

9

30.11.2012

►M13

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 325/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r.

  L 102

1

11.4.2013

►M14

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 363/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.

  L 111

1

23.4.2013

►M15

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 517/2013 z dnia 13 maja 2013 r.

  L 158

1

10.6.2013

►M16

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 697/2013 z dnia 22 lipca 2013 r.

  L 198

28

23.7.2013

►M17

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1332/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r.

  L 335

3

14.12.2013

►M18

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 124/2014 z dnia 10 lutego 2014 r.

  L 40

8

11.2.2014

►M19

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 578/2014 z dnia 28 maja 2014 r.

  L 160

11

29.5.2014

►M20

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 693/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.

  L 183

15

24.6.2014

►M21

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 793/2014 z dnia 22 lipca 2014 r.

  L 217

10

23.7.2014

►M22

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1013/2014 z dnia 26 września 2014 r.

  L 283

9

27.9.2014

►M23

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1105/2014 z dnia 20 października 2014 r.

  L 301

7

21.10.2014

►M24

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1323/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r.

  L 358

1

13.12.2014

►M25

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/108 z dnia 26 stycznia 2015 r.

  L 20

2

27.1.2015

►M26

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/375 z dnia 6 marca 2015 r.

  L 64

10

7.3.2015

►M27

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/780 z dnia 19 maja 2015 r.

  L 124

1

20.5.2015

►M28

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/827 z dnia 28 maja 2015 r.

  L 132

1

29.5.2015

►M29

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/828 z dnia 28 maja 2015 r.

  L 132

3

29.5.2015

►M30

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/961 z dnia 22 czerwca 2015 r.

  L 157

20

23.6.2015

►M31

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/1828 z dnia 12 października 2015 r.

  L 266

1

13.10.2015

►M32

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/2350 z dnia 16 grudnia 2015 r.

  L 331

1

17.12.2015

►M33

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2016/840 z dnia 27 maja 2016 r.

  L 141

30

28.5.2016

►M34

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2016/1735 z dnia 29 września 2016 r.

  L 264

1

30.9.2016

►M35

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2016/1893 z dnia 27 października 2016 r.

  L 293

25

28.10.2016

►M36

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2016/1984 z dnia 14 listopada 2016 r.

  L 305I

1

14.11.2016

►M37

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2016/1996 z dnia 15 listopada 2016 r.

  L 308

3

16.11.2016

►M38

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/2137 z dnia 6 grudnia 2016 r.

  L 332

3

7.12.2016

►M39

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2017/480 z dnia 20 marca 2017 r.

  L 75

12

21.3.2017

►M40

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2017/907 z dnia 29 maja 2017 r.

  L 139

15

30.5.2017

►M41

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2017/1241 z dnia 10 lipca 2017 r.

  L 178

1

11.7.2017

►M42

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2017/1327 z dnia 17 lipca 2017 r.

  L 185

20

18.7.2017

►M43

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2017/1751 z dnia 25 września 2017 r.

  L 246

1

26.9.2017

►M44

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2018/282 z dnia 26 lutego 2018 r.

  L 54I

3

26.2.2018

►M45

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2018/420 z dnia 19 marca 2018 r.

  L 75I

1

19.3.2018

►M46

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2018/774 z dnia 28 maja 2018 r.

  L 131

1

29.5.2018


sprostowane przez:

 C1

Sprostowanie, Dz.U. L 212, 9.8.2012, s.  20 (673/2012)

 C2

Sprostowanie, Dz.U. L 227, 23.8.2012, s.  15 (742/2012)

 C3

Sprostowanie, Dz.U. L 123, 4.5.2013, s.  28 (363/2013)

►C4

Sprostowanie, Dz.U. L 127, 9.5.2013, s.  27 (363/2013)

►C5

Sprostowanie, Dz.U. L 305, 24.10.2014, s.  115 (1105/2014)

 C6

Sprostowanie, Dz.U. L 146, 9.6.2017, s.  159 (2017/907)

 C7

Sprostowanie, Dz.U. L 167, 4.7.2018, s.  36 (2018/774)

►C8

Sprostowanie, Dz.U. L 190, 27.7.2018, s.  20 (36/2012)


Niniejszy tekst skonsolidowany uwzględnia wyroki sądów UE dotyczące wpisów do wykazu wskazanych osób i podmiotów.
▼B

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 36/2012

z dnia 18 stycznia 2012 r.

w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011ROZDZIAŁ I

DEFINICJE

Artykuł 1

Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) „oddział” instytucji finansowej lub kredytowej oznacza miejsce prowadzenia działalności, które prawnie stanowi zależną część instytucji finansowej lub kredytowej i które realizuje bezpośrednio wszystkie lub niektóre spośród transakcji nieodłącznie związanych z działalnością instytucji finansowych lub kredytowych;

b) „usługi pośrednictwa” oznaczają:

(i) negocjowanie lub zawieranie transakcji zakupu, sprzedaży lub dostawy towarów i technologii z państwa trzeciego do jakiegokolwiek innego państwa trzeciego; lub

(ii) sprzedaż lub zakup towarów i technologii znajdujących się w państwach trzecich w celu ich przekazania do innego państwa członkowskiego.

c) „umowa lub transakcja” oznacza każdą transakcję, niezależnie od jej formy i prawa właściwego, obejmującą jedną lub kilka umów lub podobnych zobowiązań zawartych przez te same lub różne strony; do celów niniejszej definicji pojęcie „umowa” obejmuje zobowiązania, gwarancje lub listy gwarancyjne, w szczególności gwarancje finansowe lub finansowe listy gwarancyjne, oraz kredyty, prawnie niezależne lub nie, a także wszelkie postanowienia z nimi związane, których źródłem jest taka transakcja lub które są z nią związane;

d) „instytucja kredytowa” oznacza instytucję kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe ( 1 ), w tym jej oddziały na terytorium Unii lub poza nim;

e) „ropa naftowa i produkty ropopochodne” oznaczają produkty wymienione w załączniku IV;

f) „zasoby gospodarcze” oznaczają wszelkiego rodzaju aktywa, materialne lub niematerialne, ruchome lub nieruchome, które nie są funduszami, lecz mogą służyć do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług;

g) „instytucja finansowa” oznacza

(i) przedsiębiorstwo, inne niż instytucja kredytowa, realizujące co najmniej jedną spośród operacji wyszczególnionych w pkt 2–12 oraz 14 i 15 załącznika I do dyrektywy 2006/48/WE, w tym działalność polegającą na wymianie walut (jako bureaux de change);

(ii) zakład ubezpieczeń, który uzyskał stosowne zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. dotyczącą ubezpieczeń na życie ( 2 ), o ile prowadzi on działalność objętą zakresem tej dyrektywy;

(iii) przedsiębiorstwo inwestycyjne w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych ( 3 );

(iv) przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania sprzedające swoje jednostki lub akcje; lub

(v) pośrednika ubezpieczeniowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 dyrektywy 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego ( 4 ), z wyjątkiem pośredników, o których mowa w art. 2 ust. 7 tej dyrektywy, w czynnościach dotyczących ubezpieczenia na życie oraz innych usług związanych z inwestycjami;

w tym również jej oddziały, zarówno na terytorium Unii, jak i poza nim.

h) „zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza zapobieganie wykorzystywaniu tych zasobów do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, w tym między innymi poprzez ich sprzedaż, wynajem lub obciążanie ich hipoteką;

i) „zamrożenie funduszy” oznacza zapobieganie wszelkim ruchom tych funduszy, ich przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z nich, w tym zarządzanie portfelem;

j) „fundusze” oznaczają aktywa finansowe i różnego rodzaju świadczenia, w tym między innymi:

(i) gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, weksle, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;

(ii) depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, wierzytelności i zobowiązania dłużne;

(iii) papiery wartościowe i papiery dłużne w obrocie publicznym i niepublicznym, w tym akcje i udziały, certyfikaty papierów wartościowych, obligacje, weksle, warranty, skrypty dłużne, kontrakty na instrumenty pochodne;

(iv) odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów lub wartości narosłe z aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;

(v) kredyty, prawa do potrącenia, gwarancje, gwarancje właściwego wykonania umów lub inne zobowiązania finansowe;

(vi) akredytywy, konosamenty, umowy sprzedaży;

(vii) dokumenty poświadczające posiadanie udziałów w funduszach lub zasobach finansowych;

k) „towary” obejmują produkty, materiały oraz sprzęt;

l) „ubezpieczenie” oznacza przedsięwzięcie lub zobowiązanie, w ramach którego co najmniej jedna osoba fizyczna lub prawna jest zobowiązana do dostarczenia innej osobie lub innym osobom, w zamian za opłatę, odszkodowania lub świadczenia określonego w przedsięwzięciu lub zobowiązaniu, w przypadku urzeczywistnienia się ryzyka;

m) „reasekuracja” oznacza działalność polegającą na przejęciu ryzyka cedowanego przez zakład reasekuracji lub inne przedsiębiorstwo reasekuracji lub, w przypadku towarzystwa ubezpieczeniowego znanego jako Lloyd’s, działalność polegającą na przejmowaniu ryzyka cedowanego przez któregokolwiek z członków Lloyd’s, przez zakład ubezpieczeniowy lub reasekuracji inny niż towarzystwo ubezpieczeniowe znane jako Lloyd’s;

n) „syryjska instytucja kredytowa lub finansowa” oznacza:

(i) wszelkie instytucje kredytowe lub finansowe z siedzibą w Syrii, w tym Bank Centralny Syrii;

(ii) wszelkie oddziały lub filie instytucji kredytowej lub finansowej z siedzibą w Syrii, w przypadku gdy są one objęte zakresem art. 35;

(iii) wszelkie oddziały lub filie instytucji kredytowej lub finansowej z siedzibą w Syrii, w przypadku gdy nie są one objęte zakresem art. 35;

(iv) wszelkie instytucje kredytowe lub finansowe niemające siedziby w Syrii, ale kontrolowane przez jedną lub większą liczbę osób lub podmiotów mających siedzibę w Syrii.

o) „osoba, podmiot lub organ z Syrii” oznaczają:

(i) państwo syryjskie lub każdy organ władzy publicznej tego państwa;

(ii) każdą osobę fizyczną przebywającą lub zamieszkałą w Syrii;

(iii) każdą osobę prawną, każdy podmiot lub każdy organ, mające swoją siedzibę w Syrii;

(iv) każdą osobę fizyczną, każdy podmiot lub każdy organ – w Syrii lub poza jej granicami – będące w posiadaniu lub pod kontrolą, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej jednej z wyżej wymienionych osób lub organów;

p) „pomoc techniczna” oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, montażem, testowaniem i konserwacją oraz wszelką inną obsługę techniczną, mogące przyjmować formy takie, jak instruktaż, doradztwo, szkolenia, przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności lub usługi konsultingowe; w tym werbalne formy pomocy;

q) „terytorium Unii” oznacza terytoria państw członkowskich, do których stosuje się Traktat, na warunkach określonych w tym Traktacie, w tym ich przestrzeń powietrzną;

▼M10

r) „obszar celny Unii” oznacza obszar określony w art. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny ( 5 ).

▼BROZDZIAŁ II

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WYWOZU I PRZYWOZU

▼M16

Artykuł 2

1.  Państwo członkowskie może zakazać lub nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na wywóz, sprzedaż, dostawę lub przekaz sprzętu, który mógłby być wykorzystany do represji wewnętrznych innych niż wymienione w załączniku IA lub w załączniku IX, niezależnie od tego czy pochodzi z Unii, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom w Syrii lub do użytku w tym państwie.

2.  Państwo członkowskie może zakazać lub nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia dotyczącego udzielania pomocy technicznej, finansowania oraz pomocy finansowej związanej ze sprzętem, o którym mowa w ust. 1 jakiejkolwiek osobie, podmiotowi lub organowi w Syrii lub do użytku w tym państwie.

Artykuł 2a

1.  Zakazuje się:

a) sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, sprzętu, towarów lub technologii, które mogłyby zostać wykorzystane do stosowania wewnętrznych represji lub do produkcji i konserwacji produktów, które mogłyby być wykorzystane do wewnętrznych represji, wymienionych w załączniku IA, niezależnie od tego, czy sprzęt ten, towary lub technologie pochodzą z Unii – jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom w Syrii lub do użytku w Syrii;

b) świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a).

2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych, o których mowa w załączniku III, mogą udzielić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolenia na transakcję obejmującą sprzęt, towary lub technologie wymienione w załączniku IA, pod warunkiem że sprzęt ten i te towary lub technologie służą do celów związanych z żywnością lub rolnictwem, zastosowań medycznych, innych celów humanitarnych lub personelowi Organizacji Narodów Zjednoczonych, personelowi Unii lub jej państw członkowskich.

▼M17

3.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. a) właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III mogą, na warunkach, które uznają za stosowne, zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz sprzętu, towarów lub technologii wymienionych w załączniku IA realizowane zgodnie z ust. 10 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 2118(2013) oraz odnośnymi decyzjami Rady Wykonawczej Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), zgodnie z celem Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (konwencja o zakazie broni chemicznej) oraz po konsultacji z OPCW.

▼M5

Artykuł 2b

1.  Wymagane jest wcześniejsze zezwolenie na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz, bezpośrednio lub pośrednio, sprzętu, towarów lub technologii, które mogłyby zostać wykorzystane do stosowania wewnętrznych represji lub do produkcji i konserwacji produktów, które mogłyby być wykorzystane do wewnętrznych represji, wymienionych w załączniku IX – niezależnie od tego, czy sprzęt ten, towary i technologie te pochodzą z Unii – na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w Syrii lub do użytku w tym państwie.

2.  Właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, nie wydają zezwolenia na jakiegokolwiek rodzaju sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz sprzętu, towarów lub technologii wymienionych w załączniku IX, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by stwierdzić, że sprzęt, towary lub technologie, których dotyczy sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz służą lub mogą służyć stosowaniu wewnętrznych represji lub produkcji i konserwacji produktów, które mogłyby zostać wykorzystane do stosowania wewnętrznych represji.

3.  Zezwolenie jest wydawane przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym eksporter ma siedzibę, i musi być zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ( 6 ). Zezwolenie jest ważne w całej Unii.

▼M10

Artykuł 2c

1.  Przepisy określające obowiązek przedłożenia z wyprzedzeniem informacji określonych w odpowiednich przepisach dotyczących deklaracji skróconych oraz zgłoszeń celnych w rozporządzeniu (EWG) nr 2913/92 i rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ( 7 ) mają zastosowanie do wszystkich towarów wywożonych z obszaru celnego Unii do Syrii.

Osoba lub podmiot przedkładający te informacje przedstawia również wszelkie zezwolenia, jeśli są one wymagane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

▼M16

2.  Zajęcie i usunięcie sprzętu, towarów lub technologii, których dostawa, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy art. 2a niniejszego rozporządzenia, mogą – zgodnie z prawem krajowym lub decyzją właściwego organu – być przeprowadzone na koszt osoby lub podmiotu, o których mowa w ust. 1, lub, jeśli nie jest możliwe odzyskanie tych kosztów od tej osoby lub podmiotu, koszty mogą – zgodnie z prawem krajowym – być odzyskane od jakiejkolwiek osoby lub pomiotu ponoszących odpowiedzialność za przewóz towarów lub sprzętu stanowiący próbę nielegalnej dostawy, sprzedaży, przekazania lub wywozu.

▼M16

Artykuł 2d

Państwo członkowskie może zakazać lub nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na wywóz do Syrii produktów podwójnego zastosowania, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 428/2009 wymagane jest zezwolenie.

▼M5

Artykuł 3

▼M16

1.  Zakazuje się:

a) udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych ze sprzętem, towarami lub technologiami, które mogłyby zostać użyte do represji wewnętrznych lub do produkcji i konserwacji produktów, które mogłyby zostać użyte do represji wewnętrznych, wymienionych w załączniku IA, wszelkim osobom, podmiotom lub organom w Syrii lub do użytku w tym państwie;

b) udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami wymienionymi w załączniku I, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczania kredytów eksportowych jak również ubezpieczeń i reasekuracji na potrzeby sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu takich produktów, lub na potrzeby udzielania związanej z tym pomocy technicznej osobom, podmiotom lub organom z Syrii albo do użytku w tym państwie;

c) świadomego i umyślnego uczestnictwa w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a) i b).

▼M16 —————

▼M16

3.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych, o których mowa w załączniku III, mogą udzielić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolenia na pomoc techniczną „lub usługi pośrednictwa lub finansowanie lub pomoc finansową związane ze sprzętem, towarami lub technologiami, wymienionymi w załączniku IA, pod warunkiem że sprzęt ten i te towary lub technologie służą do celów związanych z żywnością lub rolnictwem, zastosowań medycznych, innych celów humanitarnych lub personelowi Organizacji Narodów Zjednoczonych, personelowi Unii lub jej państw członkowskich.

Odnośne państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję w terminie czterech tygodni o każdym zezwoleniu wydanym na mocy akapitu pierwszego.

▼M7

4.  Wymagane jest wcześniejsze zezwolenie właściwych organów państw członkowskich, wskazanych na stronach internetowych, o których mowa w załączniku III, w odniesieniu do:

a) świadczenia pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych ze sprzętem, towarami lub technologiami wymienionymi w załączniku IX oraz dostarczania, produkcji, konserwacji i używania takiego sprzętu, towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom w Syrii lub do użytku w tym państwie;

b) udzielanie finansowania lub pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami, o których mowa w załączniku IX, w tym w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczenia kredytów eksportowych, jak również usług ubezpieczeniowych i reasekuracji, na potrzeby sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu takich towarów lub technologii, lub na potrzeby udzielania związanej z tym pomocy technicznej jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom w Syrii lub do użytku w tym państwie.

Właściwe organy nie udzielają żadnych pozwoleń w odniesieniu do transakcji, o których mowa w akapicie pierwszym, jeśli mają uzasadnione powody, aby stwierdzić, że celem tych transakcje te zmierzają lub mogą zmierzać do przyczynienia się do represji wewnętrznych lub do produkcji i konserwacji produktów, które mogłyby zostać użyte do represji wewnętrznych.

▼M17

5.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. a) i b) właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III mogą, na warunkach, które uznają za stosowne, zezwolić na udzielanie pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej związanych ze sprzętem, towarami lub technologiami wymienionymi w załączniku IA, gdy taka pomoc techniczna, usługi pośrednictwa, finansowanie lub pomoc finansowa przewidziane są w celu sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu sprzętu, towarów lub technologii realizowanych zgodnie z ust. 10 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 2118(2013) oraz odnośnymi decyzjami OPCW, zgodnie z celem konwencji o zakazie broni chemicznej oraz po konsultacji z OPCW.

▼M13

Artykuł 3a

Zakazuje się:

a) zapewniania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej w odniesieniu do towarów i technologii wymienionych we wspólnym wykazie uzbrojenia, w tym finansowych instrumentów pochodnych, jak również ubezpieczenia i reasekuracji, oraz usług pośrednictwa związanych z ubezpieczeniem i reasekuracją, w związku z jakimkolwiek zakupem, importem lub transportem takich przedmiotów, jeśli pochodzą one z Syrii lub są wywożone z Syrii do jakiegokolwiek innego państwa;

b) świadomego lub umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a).

▼M17

Artykuł 3b

Artykuł 3a nie ma zastosowania do udzielania finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także ubezpieczenia i reasekuracji i usług pośrednictwa dotyczących ubezpieczenia i reasekuracji w odniesieniu do wszelkiego przywozu lub transportu towarów i technologii wymienionych we Wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej, jeżeli pochodzą one z Syrii lub są wywożone z Syrii do jakiegokolwiek innego państwa, realizowanych zgodnie z ust. 10 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 2118(2013) oraz odnośnymi decyzjami Rady Wykonawczej OPCW, zgodnie z celem konwencji o zakazie broni chemicznej.

▼B

Artykuł 4

1.  Zakazuje się sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu - bezpośrednio lub pośrednio - sprzętu, technologii lub oprogramowania określonych w załączniku V, niezależnie od tego, czy pochodzą one z Unii, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom w Syrri lub do użytku w tym państwie, chyba, że właściwy organ danego państwa członkowskiego, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, wydał na to wcześniej zezwolenie.

2.  Właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, nie wydają żadnego zezwolenia na mocy ust. 1, jeżeli mają uzasadnione powody, aby stwierdzić, że odnośne wyposażenie, technologia lub oprogramowanie byłyby stosowane do monitorowania lub przechwytywania, przez reżim syryjski lub w jego imieniu, połączeń internetowych lub telefonicznych w Syrii.

3.  Załącznik V obejmuje sprzęt, technologię lub oprogramowanie, które mogą być wykorzystywane do monitorowania lub przechwytywania połączeń internetowych lub telefonicznych.

4.  Odnośne państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na mocy niniejszego artykułu w terminie czterech tygodni po wydaniu zezwolenia.

Artykuł 5

1.  Zakazuje się:

a) świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom w Syrii lub do użytku w tym państwie, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych ze sprzętem, technologią i oprogramowaniem określonymi w załączniku V, lub z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem sprzętu i technologii określonych w załączniku V, lub z dostarczaniem, instalacją, obsługą lub aktualizacją jakiegokolwiek oprogramowania określonego w załączniku V;

b) udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanej ze sprzętem, technologią i oprogramowaniem określonymi w załączniku V, jakiejkolwiek osobie, podmiotowi lub organowi w Syrii lub do użytku w tym państwie;

c) świadczenia wszelkich usług jakiegokolwiek rodzaju w zakresie monitorowania lub przechwytywania połączeń telekomunikacyjnych lub internetowych, państwu syryjskiemu, jego rządowi, jego podmiotom, przedsiębiorstwom i urzędom publicznym lub jakimkolwiek osobom lub podmiotom działającym w ich imieniu lub na ich zlecenie, lub na ich bezpośrednią lub pośrednią korzyść; oraz

d) świadomego i umyślnego udziału w jakichkolwiek działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a), b) lub c).

chyba że właściwy organ danego państwa członkowskiego, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, wydał na to wcześniej zezwolenie, zgodnie art. 4 ust. 2.

2.  Na użytek ust. 1 lit. c), „usługi w zakresie monitorowania lub przechwytywania połączeń telekomunikacyjnych lub internetowych” oznaczają te usługi, które umożliwiają – w szczególności przy użyciu sprzętu, technologii lub oprogramowania określonych w załączniku V – dostęp do oraz dostarczanie przychodzących oraz wychodzących przekazów telekomunikacyjnych podmiotu, a także powiązanych z telefonią danych, w celu ich wydobycia, rozkodowania, zapisu, przetwarzania, analizy i przechowywania lub jakiekolwiek inne powiązane działania.

Artykuł 6

Zakazuje się:

a) przywozu ropy naftowej lub produktów ropopochodnych do Unii, jeśli:

(i) pochodzą z Syrii; lub

(ii) zostały wywiezione z Syrii;

b) zakupu ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, które znajdują się w Syrii lub pochodzą z Syrii;

c) transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych, jeśli pochodzą lub są wywożone z Syrii do jakiegokolwiek innego kraju;

▼M38

d) udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także ubezpieczenia i reasekuracji, związanych z zakazami ustanowionymi w lit. a);

▼M38

da) udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także ubezpieczenia i reasekuracji, związanych z zakazami ustanowionymi w lit. b) i c); oraz

▼M38

e) świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których bezpośrednim lub pośrednim celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów określonych w lit. a), b), c), d) lub da).

Artykuł 6a

1.  Zakazy ustanowione w art. 6 lit. b), c) i e) nie mają zastosowania do zakupu ani transportu produktów naftowych w Syrii, ani do powiązanego z tym udzielania finansowania lub pomocy finansowej przez organy publiczne lub przez osoby prawne, podmioty lub organy, które otrzymują finansowanie z funduszy publicznych Unii lub państw członkowskich na rzecz udzielenia pomocy humanitarnej lub pomocy ludności cywilnej w Syrii, z zastrzeżeniem, że produkty takie są nabywane lub transportowane wyłącznie w celu udzielenia pomocy humanitarnej w Syrii lub udzielenia pomocy ludności cywilnej w Syrii.

2.  Na zasadzie odstępstwa od art. 6 lit. b), c) i e), w przypadkach nieobjętych ust. 1 niniejszego artykułu, właściwe organy państwa członkowskiego wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III mogą udzielić zezwolenia na zakup i transport w Syrii produktów ropopochodnych lub dostarczania odpowiedniego finansowania lub pomocy finansowej, na warunkach ogólnych i szczegółowych, jakie uznają za stosowne, pod warunkiem że taki zakup i transport:

a) ma na celu wyłącznie dostarczanie pomocy humanitarnej w Syrii lub pomocy ludności cywilnej w Syrii; oraz

b) nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek zakazu określonego w niniejszym rozporządzeniu;

Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na mocy niniejszego ustępu w ciągu dwóch tygodni od momentu przyznania zezwolenia. Powiadomienie zawiera szczegóły dotyczące upoważnionej osoby prawnej, podmiotu lub organu i jego działań humanitarnych w Syrii.

3.  Żadne z postanowień niniejszego artykułu nie ma wpływu na zgodność z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2580/2001 ( 8 ), z rozporządzeniem Rady (WE) nr 881/2002 ( 9 ), ani z rozporządzeniem Rady (UE) 2016/1686 ( 10 ).

▼M38

Artykuł 6b

Zakazy ustanowione w art. 6 lit. b), c) i e) nie mają zastosowania do zakupu ani transportu produktów naftowych w Syrii, ani do powiązanego udzielania finansowania lub pomocy finansowej przez misję dyplomatyczną, o ile takie produkty są nabywane lub transportowane na oficjalne potrzeby tej misji.

▼B

Artykuł 7

Zakazy określone w art. 6 nie mają zastosowania do:

a) wykonania, przed dniem 15 października 2011 r. lub w tym dniu, zobowiązania wynikającego z umowy zawartej przed dniem 2 września 2011 r. pod warunkiem, że osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ, zamierzające wypełnić odnośne zobowiązanie, zgłosili, co najmniej siedem dni roboczych wcześniej, działanie lub transakcję właściwemu organowi w państwie członkowskim, w którym mają swoją siedzibę, wskazanemu na stronach internetowych wymienionych w załączniku III; lub

b) zakupu ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, które zostały wywiezione z Syrii przed dniem 2 września 2011 r., lub, w przypadku gdy wywóz miał miejsce zgodnie z lit. a), przed dniem 15 października 2011 r. lub w tym dniu.

▼M24

Artykuł 7a

1.  Zakazuje się:

a) sprzedaży, dostawy, przekazywania lub eksportu, bezpośrednio lub pośrednio, paliwa do silników odrzutowych oraz dodatków paliwowych określonych w załączniku Va, na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w Syrii lub do użytku w Syrii;

b) udzielania finansowania lub pomocy finansowej, w tym finansowych instrumentów pochodnych, ubezpieczeń i reasekuracji związanych ze sprzedażą, dostawą, przekazywaniem lub eksportem paliwa do silników odrzutowych oraz dodatków paliwowych, określonych w załączniku Va, na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w Syrii lub do użytku w Syrii;

c) świadczenia usług pośrednictwa związanych ze sprzedażą, dostawą, przekazywaniem lub eksportem paliwa do silników odrzutowych oraz dodatków paliwowych, określonych w załączniku Va, na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w Syrii lub do użytku w Syrii.

2.  Załącznik Va obejmuje paliwo do silników odrzutowych i dodatki paliwowe.

3.  W drodze odstępstwa od ust. 1 właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub eksport paliwa do silników odrzutowych lub dodatków paliwowych, oraz na udzielanie finansowania lub pomocy finansowej, w tym finansowych instrumentów pochodnych a także ubezpieczenia i reasekuracji oraz usług pośrednictwa związanych ze sprzedażą, dostawą, przekazywaniem lub eksportem paliwa do silników odrzutowych lub dodatków paliwowych, określonych w załączniku Vb, na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w Syrii lub do użytku w Syrii, jeżeli uznają to za stosowne, po ustaleniu, że dane paliwo do silników odrzutowych lub dodatki paliwowe są wymagane przez Organizację Narodów Zjednoczonych lub organów działających w jej imieniu, do celów humanitarnych, takich jak dostarczenie lub ułatwienie dostarczenia pomocy, w tym dostaw leków, żywności lub transportu pracowników humanitarnych i świadczenie podobnej pomocy, lub do celów ewakuacji z Syrii lub w obrębie terytorium Syrii.

4.  Dane państwo członkowskie, w terminie czterech tygodni, informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o jakichkolwiek zezwoleniach udzielonych na podstawie niniejszego artykułu.

5.  Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do:

a) paliw do silników odrzutowych oraz dodatków paliwowych wymienionych w załączniku Vb, które są wykorzystywane wyłącznie przez inne niż Syryjskie cywilne statki powietrzne lądujace w Syrii, pod warunkiem, że są one przeznaczone i wykorzystywane wyłącznie celem kontynuacji lotu statku powietrznego, do którego zostały zatankowane;

b) paliw do silników odrzutowych oraz dodatków paliwowych wymienionych w załączniku Vb, wskazanych syryjskich przewoźników lotniczych, wyszczególnionych w wykazach zawartych w załącznikach II i IIa, przeprowadzających działania ewakuacyjne z Syrii zgodnie z art. 16 lit. h);

c) paliw do silników odrzutowych oraz dodatków paliwowych wymienionych w załączniku Vb, które są wykorzystywane wyłącznie przez niewskazanych syryjskich przewoźników lotniczych przeprowadzających działania ewakuacyjne z Syrii lub w obrębie terytorium Syrii.

▼B

Artykuł 8

1.  Zakazuje się sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu sprzętu lub technologii wymienionych w załączniku VI, bezpośrednio lub pośrednio, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom z Syrii lub do użytku w tym państwie.

2.  Załącznik VI obejmuje kluczowy sprzęt i technologie wykorzystywane w następujących sektorach przemysłu naftowo-gazowego w Syrii:

a) poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego;

b) produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego;

c) rafinacja;

d) skraplanie gazu ziemnego.

3.  Załącznik VI nie obejmuje pozycji zawartych we wspólnym wykazie uzbrojenia.

Artykuł 9

Zakazuje się:

a) świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych ze sprzętem i technologią wymienionymii w załączniku VI, lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów wymienionych w załączniku VI, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom z Syrii lub do użytku w tym państwie;

b) dostarczania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanej ze sprzętem i technologią wymienionymi w załączniku VI, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom w Syrii lub do użytku w tym państwie; oraz

c) świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a) lub b).

▼M16

Artykuł 9a

1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 8 i 9 właściwe organy w państwach członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, mogą udzielić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolenia na sprzedaż, dostawę, tranzyt lub wywóz kluczowego sprzętu lub technologii wymienionych w załączniku VI lub na dostarczanie odpowiedniej pomocy technicznej lub usług pośrednictwa lub finansowania lub pomocy finansowej, jeżeli spełnione zostały następujące warunki:

a) na podstawie dostępnych informacji, w tym informacji dostarczonych przez osoby, podmioty lub oragny występujące z wnioskiem o zezwolenie, właściwy organ ustalił, że uzasadnionym jest stwierdzić, że;

(i) dane działania mają na celu niesienie pomocy cywilnej populacji Syrii, w szczególności w związku z aspektami humanitarnymi, pomocą w zapewnianiu podstawowych potrzeb, odbudową lub przywróceniem działalności gospodarczej lub innych celach cywilnych;

(ii) dane działania nie odbywają się przy pomocy środków finansowych ani zasobów gospodarczych, bezpośrednio lub pośrednio dla osoby, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 14 lub z korzyścią dla nich;

(iii) dane działania nie stanowią naruszenia jakiegokolwiek zakazu określonego w niniejszym rozporządzeniu;

b) odnośne państwo członkowskie skonsultowało się uprzednio z osobą, podmiotem lub organem wyznaczonym przez Narodową Koalicję Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych w sprawie między innymi:

(i) ustaleń właściwego organu na mocy lit. a) ppkt (i) oraz (ii);

(ii) dostępności informacji wskazujących, że dane działania mogą odbywać się przy pomocy środków finansowych lub zasobów gospodarczych, udostępnionych bezpośrednio lub pośrednio osobie, podmiotowi lub organowi, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 lub w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 881/2002 lub z korzyścia dla nich;

a osoba, podmiot lub organ wyznaczony przez Narodową Koalicję Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych wyraziła swoje opinie odpowiednim państwom członkowskim.

c) W przypadku nieotrzymania opinii od osoby, podmiotu lub organu wyznaczonego przez Narodową Koalicję Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie, właściwy organ może podjąć decyzję czy udzielić zezwolenia.

2.  Stosując warunki z ust. 1 lit. a) i b) właściwy organ żąda odpowiednich informacji dotyczących wykorzystywania udzielonego zezwolenia, włącznie z informacjami dotyczącymi użytkownika końcowego oraz miejsca docelowego dostawy.

3.  Odnośne państwo członkowskie informuje, w ciągu dwóch tygodni, pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na mocy niniejszego artykułu.

▼B

Artykuł 10

1.  Zakazy określone w art. 8 i 9 nie mają zastosowania do wykonywania zobowiązania wynikającego z umowy, przyznanej lub zawartej przed 19 stycznia 2012, pod warunkiem że osoba lub podmiot powołujący się na niniejszy artykuł powiadomili, co najmniej 21 dni kalendarzowych wcześniej, właściwy organ państwa członkowskiego, w którym mają swoją siedzibę, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku III.

2.  Na użytek niniejszego artykułu, umowa została „przyznana” osobie lub podmiotowi, jeżeli druga umawiająca się strona wysłala tej osobie lub podmiotowi wyraźne, pisemne potwierdzenie przyznania umowy, po zakończeniu formalnej procedury przetargowej.

Artykuł 11

Zakazuje się sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu do Banku Centralnego Syrii, bezpośrednio lub pośrednio, nowych banknotów w walucie syryjskiej wydrukowanych w Unii lub nowego bilonu w walucie syryjskiej wybitego w Unii.

▼M2

Artykuł 11a

1.  Zakazuje się:

a) sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, złota, metali szlachetnych i diamentów, wymienionych w załączniku VIII, niezależnie od tego, czy pochodzą one z Unii, na rzecz rządu Syrii, jej podmiotów, przedsiębiorstw i urzędów publicznych, Banku Centralnego Syrii, wszelkich osób, podmiotów lub organów działających w ich imieniu lub na ich zlecenie, lub wszelkich podmiotów lub organów należących do nich lub pozostających pod ich kontrolą;

b) zakupu, przywozu lub transportu, bezpośrednio lub pośrednio, złota, metali szlachetnych i diamentów, wymienionych w załączniku VIII, niezależnie od tego, czy dany towar pochodzi z Syrii, od rządu Syrii, jej podmiotów, przedsiębiorstw i urzędów publicznych, Banku Centralnego Syrii oraz wszelkich osób, podmiotów lub organów działających w ich imieniu lub na ich zlecenie, lub wszelkich podmiotów lub organów należących do nich lub pozostających pod ich kontrolą; oraz

c) świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej, w odniesieniu do towarów, o których mowa w lit. a) i b), na rzecz rządu Syrii, jej podmiotów, przedsiębiorstw i urzędów publicznych, Banku Centralnego Syrii i wszelkich osób, podmiotów lub organów działających w ich imieniu lub na ich zlecenie, lub wszelkich podmiotów lub organów należących do nich lub pozostających pod ich kontrolą.

2.  Załącznik VIII obejmuje złoto, metale szlachetne i diamenty, z zastrzeżeniem zakazów, o których mowa w ust. 1.

▼M5

Artykuł 11b

1.  Zakazuje się:

a) sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów luksusowych, wymienionych w załączniku X, do Syrii;

b) świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których bezpośrednim lub pośrednim celem lub skutkiem jest ominięcie zakazu, o którym mowa w lit. a).

2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. a) zakaz tam określony nie ma zastosowania do towarów o charakterze niehandlowym, do użytku osobistego, znajdujących się w bagazu osoby podróżujacej.

▼M17

Artykuł 11c

1.  Zakazuje się przywozu, wywozu, przenoszenia lub świadczenia usług pośrednictwa związanych z przywozem, wywozem lub przenoszeniem dóbr kultury Syrii oraz innych przedmiotów o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym, religijnym lub o wyjątkowym znaczeniu naukowym, w tym przedmiotów wymienionych w załączniku XI, gdy istnieją uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że dobra te zostały wywiezione z Syrii bez zgody ich prawowitych właścicieli lub zostały wywiezione z naruszeniem prawa syryjskiego lub międzynarodowego, w szczególności, jeśli dobra te stanowią integralną część zbiorów publicznych wymienionych w inwentarzach zbiorów konserwatorskich syryjskich muzeów, archiwów lub bibliotek albo inwentarzy syryjskich instytucji religijnych.

2.  Zakaz sformułowany w ust. 1 nie ma zastosowania, jeśli wykazano, że:

▼M28

a) dobra te zostały wywiezione z Syrii przed dniem 15 marca 2011 r.; lub

▼M17

b) dobra te są bezpiecznie zwracane do ich prawowitych właścicieli w Syrii.

▼BROZDZIAŁ III

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PROJEKTACH INFRASTRUKTURALNYCH

Artykuł 12

▼M10

1.  Zakazuje się:

a) sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu sprzętu lub technologii wymienionych w załączniku VII, które mają być wykorzystywane w ramach budowy lub instalacji w Syrii nowych elektrowni do produkcji energii elektrycznej;

b) udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także ubezpieczenia lub reasekuracji, w odniesieniu do jakiegokolwiek projektu, o którym mowa w lit. a).

▼B

2.  Niniejszy zakaz nie ma zastosowania do wykonania zobowiązania wynikającego z umowy lub porozumienia, które zostały zawarte przed 19 stycznia 2012, pod warunkiem że osoba lub podmiot powołujący się na niniejszy artykuł powiadomili, co najmniej 21 dni kalendarzowych wcześniej, właściwy organ państwa członkowskiego, w którym mają swoją siedzibę, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku III.ROZDZIAŁ IV

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA NIEKTÓRYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Artykuł 13

1.  Zakazuje się:

a) udzielania jakichkolwiek pożyczek lub kredytów finansowych jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom z Syrii, o których mowa w ust. 2;

b) nabywania udziałów lub zwiększania posiadanych udziałów w jakichkolwiek osobach, podmiotach lub organach z Syrii, o których mowa w ust. 2;

c) tworzenia jakichkolwiek spółek joint venture z jakimikolwiek osobami, podmiotami lub organami z Syrii, o których mowa w ust. 2;

d) świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a), b) lub c).

2.  Zakazy, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie do wszelkich osób, podmiotów lub organów z Syrii, zajmujących się:

a) poszukiwaniem, wytwarzaniem lub rafinacją ropy naftowej; lub

b) budową lub instalacją nowych elektrowni do produkcji energii elektrycznej.

3.  Wyłącznie na użytek ust. 2 stosuje się następujące definicje:

a) „poszukiwanie złóż ropy naftowej” obejmuje badanie i poszukiwanie zasobów ropy naftowej oraz gospodarowanie tymi zasobami, jak również świadczenie usług geologicznych w odniesieniu do takich zasobów;

b) „rafinacja ropy naftowej” oznacza przetwarzanie, obróbkę lub przygotowanie ropy do ostatecznej sprzedaży paliw.

4.  Zakazy, o których mowa w ust. 1:

a) pozostają bez uszczerbku dla wykonywania zobowiązań wynikających z umów lub porozumień dotyczących:

(i) poszukiwania, wytwarzania lub rafinacji ropy naftowej, zawartych przed dniem 23 września 2011 r.;

(ii) budowy lub instalacji nowych elektrowni do produkcji energii elektrycznej, zawartych przed dniem 19 stycznia 2012;

b) nie są przeszkodą dla zwiększenia udziałów dotyczących:

(i) poszukiwania, wytwarzania lub rafinacji ropy naftowej, jeżeli takie zwiększenie stanowi zobowiązanie na mocy umowy zawartej przed dniem 23 września 2011 r.;

(ii) budowy lub instalacji nowej elektrowni do produkcji energii elektrycznej, jeżeli takie zwiększenie stanowi zobowiązanie na mocy umowy zawartej przed dniem 19 stycznia 2012.

▼M16

Artykuł 13a

1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 13 ust. 1 właściwe organy w państwach członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, mogą udzielić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolenia na udzielenie jakichkolwiek pożyczek lub kredytów finansowych lub na nabycie lub zwiększenie udziałów w spółce joint venture lub stworzenie takiej spółki z jakimkolwiek obywatelem, podmiotem lub organem z Syrii, o którym mowa w art. 13 ust. 2 lit. a), jeżeli spełnione zostały następujące warunki:

a) na podstawie dostępnych informacji, w tym informacji dostarczonych przez osoby, podmioty lub oragny występujące z wnioskiem o zezwolenie, właściwy organ ustalił, że uzasadnionym jest stwierdzić, że

(i) dane działania mają na celu niesienie pomocy cywilnej populacji Syrii, w szczególności w związku z aspektami humanitarnymi, pomocą w zapewnianiu podstawowych potrzeb, odbudową lub przywróceniem działalności gospodarczej lub w innych celach cywilnych;

(ii) dane działania nie odbywają się przy pomocy środków finansowych ani zasobów gospodarczych, bezpośrednio lub pośrednio dla osoby, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 14 lub z korzyścią dla nich;

(iii) dane działania nie stanowią naruszenia jakiegokolwiek zakazu określonego w niniejszym rozporządzeniu;

b) odnośne państwo członkowskie skonsultowało się uprzednio z osobą, podmiotem lub organem wyznaczonym przez Narodową Koalicję Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych w sprawie między innymi:

(i) ustaleń właściwego organu na mocy lit. a) ppkt (i) oraz (ii);

(ii) dostępności informacji wskazujących, że dane działania mogą odbywać się przy pomocy środków finansowych lub zasobów gospodarczych, udostępnionych bezpośrednio lub pośrednio osobie, podmiotowi lub organowi, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 lub w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 881/2002 lub z korzyścia dla nich;

a osoba, podmiot lub organ wyznaczony przez Narodową Koalicję Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych wyraziła swoje opinie odpowiednim państwom członkowskim.

c) W przypadku nieotrzymania opinii od osoby, podmiotu lub organu wyznaczonego przez Narodową Koalicję Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie, właściwy organ może podjąć decyzję czy udzielić zezwolenia.

2.  Stosując warunki z ust. 1 lit. a) i b) właściwy organ żąda odpowiednich informacji dotyczących wykorzystywania udzielonego zezwolenia, włącznie z informacjami dotyczącymi celu transakcji i uczestniczących w niej kontrahentów.

3.  Odnośne państwo członkowskie informuje, w ciągu dwóch tygodni, pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na mocy niniejszego artykułu.

▼BROZDZIAŁ V

ZAMROŻENIE FUNDUSZY I ZASOBÓW GOSPODARCZYCH

Artykuł 14

1.  Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku II i IIa, pozostające w ich posiadaniu, dyspozycji lub pod ich kontrolą.

2.  Osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załącznikach II i IIa nie udostępnia się, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych funduszy lub zasobów gospodarczych.

3.  Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie ominięcie środków, o których mowa w ust. 1 i 2.

Artykuł 15

1.  Załączniki II i IIa:

a) załącznik II zawiera wykaz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów, które zgodnie z art. 19 ust. 1 decyzji Rady 2011/782/WPZiB zostały wskazane przez Radę jako osoby lub podmioty odpowiedzialne za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, osoby i podmioty czerpiące korzyści z reżimu lub wspierające go, oraz osoby fizyczne lub prawne oraz podmioty z nimi powiązane, do których nie ma zastosowania art. 21 niniejszego rozporządzenia;

b) załącznik IIa zawiera wykaz podmiotów, które zgodnie z art. 19 ust. 1 decyzji Rady 2011/782/WPZiB zostały wskazane przez Radę jako podmioty powiązane z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, lub z osobami i podmiotami czerpiącymi korzyści z reżimu lub wspierającymi go, do których ma zastosowanie art. 21 niniejszego rozporządzenia.

▼M31

1a.  Wykaz w załączniku II obejmuje również osoby fizyczne lub prawne, podmioty i organy, które zgodnie z art. 28 ust. 2 decyzji Rady 2013/255/WPZiB ( 11 ) zostały wskazane przez Radę jako należące do jednej z następujących kategorii:

a) wiodący przedsiębiorcy działający w Syrii;

b) członkowie rodzin Assad lub Makhlouf;

c) ministrowie syryjskiego rządu sprawujący urząd po maju 2011 r.;

d) członkowie syryjskich sił wojskowych w randze pułkownika lub równoważnej lub wyższej pełniący służbę po maju 2011 r.;

e) członkowie syryjskich służb bezpieczeństwa i wywiadu pełniący służbę po maju 2011 r.;

f) członkowie bojówek powiązanych z reżimem;

g) osoby, podmioty, jednostki, agencje, organy lub instytucje działające w sektorze rozprzestrzeniania broni chemicznej.

oraz osoby fizyczne lub prawne i podmioty z nimi powiązane, do których art. 21 niniejszego rozporządzenia nie ma zastosowania.

1b.  Osoby, podmioty i organy należące do jednej z kategorii, o których mowa w ust. 1a, nie są wpisywane do wykazu osób, podmiotów i organów w załączniku II, lub są z niego skreślane, jeżeli dostępne są informacje o tym, że nie są one lub przestały być powiązane z reżimem, nie wywierają lub przestały wywierać na niego wpływ lub nie jest z nimi związane lub przestało być związane rzeczywiste ryzyko ominięcia środków ograniczających.

▼B

2.  Załączniki II i IIa zawierają powody umieszczenia danych osób, podmiotów i organów w wykazie.

3.  Załączniki II i IIa zawierają również, jeśli są dostępne, informacje niezbędne do zidentyfikowania danych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów. W odniesieniu do osób fizycznych informacje takie mogą obejmować nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu i dowodu tożsamości, płeć, adres – o ile jest znany – oraz funkcję lub zawód. W odniesieniu do osób prawnych, podmiotów i organów informacje takie mogą obejmować nazwę, miejsce i datę rejestracji, numer w rejestrze i miejsce prowadzenia działalności.

▼M13

Artykuł 16

Na zasadzie odstępstwa od art. 14, właściwe organy w państwach członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie niektórych funduszy lub zasobów gospodarczych, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że fundusze lub zasoby gospodarcze są:

a) niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załącznikach II i IIa oraz członków ich rodzin pozostających na utrzymaniu takich osób fizycznych, w tym opłat za żywność, z tytułu najmu lub kredytu hipotecznego, za leki i leczenie, podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;

b) przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrotu wydatków związanych ze świadczeniem usług prawnych;

c) przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub kosztów usług związanych z rutynowym prowadzeniem lub utrzymaniem zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych;

d) niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że właściwy organ zgłosił właściwym organom pozostałych państw członkowskich i Komisji powody, dla których uważa, że należy wydać szczególne zezwolenie, co najmniej dwa tygodnie przed jego wydaniem;

▼M38

e) w przypadkach nieobjętych art. 16b przedmiotem wpłaty na rachunek lub wypłaty z rachunku misji dyplomatycznej lub konsularnej lub organizacji międzynarodowej posiadającej immunitet na mocy prawa międzynarodowego, o ile wpłaty te są przeznaczone na oficjalne potrzeby tej misji dyplomatycznej lub konsularnej lub organizacji międzynarodowej;

▼M38 —————

▼M13

g) niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi lub ochrony środowiska;

▼M17

h) niezbędne do ewakuacji z Syrii;

▼M18

i) przeznaczone wyłącznie na płatności dokonywane przez syryjskie podmioty państwowe lub Centralny Bank Syrii, wymienione w załączniku II i IIa, w imieniu Syryjskiej Republiki Arabskiej na rzecz Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w celu finansowania działań weryfikacyjnych OPCW oraz niszczenia syryjskiej broni chemicznej, w tym w szczególności płatności na rzecz specjalnego funduszu powierniczego OPCW na działania związane ze zniszczeniem syryjskiej broni chemicznej poza terytorium Syryjskiej Republiki Arabskiej.

▼M13

Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie niniejszego artykułu, w terminie czterech tygodni od udzielenia zezwolenia.

▼M38

Artykuł 16a

1.  Zakaz ustanowiony w art. 14 ust. 2 nie ma zastosowania do funduszy ani zasobów gospodarczych udostępnionych przez organy publiczne lub przez osoby prawne, podmioty lub organy, które otrzymują finansowanie z funduszy publicznych Unii lub państw członkowskich celem udzielenia pomocy humanitarnej w Syrii lub pomocy ludności cywilnej w Syrii, o ile przekazanie takich funduszy lub zasobów gospodarczych jest zgodne z art. 6a ust. 1.

2.  W przypadkach nieobjętychust. 1 niniejszego artykułu i w drodze odstępstwa od art. 14 ust. 2 właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, mogą udzielić zezwolenia na udostępnienie niektórych funduszy lub zasobów gospodarczych, na warunkach ogólnych i szczegółowych, jakie uzna za stosowne, o ile ustalono, że dane fundusze lub zasoby gospodarcze są niezbędne jedynie w celu udzielenia pomocy humanitarnej w Syrii lub udzielenia pomocy ludności cywilnej w Syrii.

3.  Na zasadzie odstępstwa od art. 14 ust. 1 właściwy organ państwa członkowskiego, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, może zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, na warunkach ogólnych i szczegółowych, które uzna za stosowne, z zastrzeżeniem że:

a) fundusze lub zasoby gospodarcze są niezbędne jedynie w celu udzielenia pomocy humanitarnej w Syrii lub udzielenia pomocy ludności cywilnej w Syrii; oraz

b) fundusze lub zasoby gospodarcze są uwalniane na rzecz Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu udzielenia lub ułatwienia udzielenia pomocy w Syrii zgodnie z planem pomocy humanitarnej dla Syrii lub z każdym kolejnym planem działania koordynowanym przez ONZ.

4.  Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na mocy ust. 2 i 3 niniejszego artykułu w ciągu dwóch tygodni od momentu przyznania zezwolenia.

▼M38

Artykuł 16b

Zakaz ustanowiony w art. 14 ust. 2 nie ma zastosowania do funduszy ani zasobów gospodarczych udostępnionych z rachunku misji dyplomatycznej lub konsularnej, o ile przekazanie takich funduszy lub zasobów gospodarczych odbyło się na oficjalne potrzeby tej misji zgodnie z art. 6b.

▼B

Artykuł 17

Na zasadzie odstępstwa od art. 14, właściwe organy w państwach członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, lub udostępnienie niektórych funduszy lub zasobów gospodarczych, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że dostarczenie tych funduszy lub zasobów gospodarczych jest niezbędne do zaspokojenia podstawowywch potrzeb w zakresie energii ludności cywilnej w Syrii, pod warunkiem że właściwy organ zgłosił właściwym organom pozostałych państw członkowskich i Komisji - w odniesieniu do każdej z umów dostawy - powody, dla których uważa, że należy wydać specjalne zezwolenie, co najmniej cztery tygodnie przed jego wydaniem.

▼M13

Artykuł 18

1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 14 właściwe organy w państwach członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione zostały następujące warunki:

a) dane fundusze lub zasoby gospodarcze są przedmiotem orzeczenia arbitrażowego wydanego przed datą umieszczenia w załączniku II lub IIa osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 14, lub są przedmiotem orzeczenia sądowego lub administracyjnego wydanego w Unii lub orzeczenia sądowego wykonalnego w danym państwie członkowskim przed tą datą lub po tej dacie;

b) dane fundusze lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim orzeczeniem lub uznanych za zasadne w takim orzeczeniu, w granicach określonych w mających zastosowanie przepisach ustawowych i wykonawczych regulujących prawa osób, którym takie roszczenia przysługują;

c) orzeczenie nie zostało wydane na korzyść osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku II lub IIa;

d) uznanie orzeczenia nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego.

2.  Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na podstawie niniejszego artykułu.

▼B

Artykuł 19

1.  Art. 14 ust. 2 nie ma zastosowania do kwot dodatkowych na zamrożonych rachunkach z tytułu:

a) odsetek i innych zysków na tych rachunkach,

b) płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed dniem, w którym rachunek zaczął podlegać niniejszemu rozporządzeniu; lub

▼M13

c) płatności należnych na podstawie orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego wydanego w państwie członkowskim lub wykonalnego w danym państwie członkowskim,

▼B

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody oraz płatności są zamrożone zgodnie z art. 14 ust. 1.

2.  Art. 14 ust. 2 nie uniemożliwia instytucjom finansowym lub kredytowym w Unii zasilania zamrożonych rachunków funduszami przekazywanymi im na rachunek umieszczonej w wykazie osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, pod warunkiem że wszelkie kwoty dodatkowe na takim rachunku zostaną również zamrożone. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie informuje stosowny właściwy organ o takich transakcjach.

Artykuł 20

Na zasadzie odstępstwa od art. 14 i pod warunkiem, że płatność dokonywana przez osobę, podmiot lub organ wymienione w załącznikach II lub IIa jest należna na mocy umowy lub porozumienia zawartych przez daną osobę, podmiot lub organ lub zobowiązania je obciążającego, zanim ta osoba, podmiot lub organ zostały wskazane, właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, pod warunkiem że płatność ta nie jest przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio dla osoby lub podmiotu, o których mowa w art. 14.

▼M10

Artykuł 20a

Na zasadzie odstępstwa od art. 14 właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na przekazanie przez podmiot finansowy wymieniony w załączniku II lub IIa, lub za jego pośrednictwem, funduszy lub zasobów gospodarczych, w przypadku gdy przekazanie związane jest z płatnością dokonaną przez osobę lub podmiot niewymienione w załączniku II lub IIa w związku z udzieleniem wsparcia finansowego obywatelom Syrii, którzy się kształcą, biorą udział w szkoleniach zawodowych lub prowadzą badania naukowe w Unii, pod warunkiem że właściwy organ odnośnego państwa członkowskiego stwierdził – z osobna w każdym przypadku – że płatności nie otrzyma, bezpośrednio lub pośrednio, osoba ani podmiot wymienione w załączniku II lub IIa.

▼B

Artykuł 21

Na zasadzie odstępstwa od art. 14 ust. 1, podmiot wymieniony w załączniku IIa może, przez okres dwóch miesięcy od dnia wyznaczenia, dokonywać płatności z zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, które podmiot ten otrzymał po dniu wyznaczenia, pod warunkiem że:

a) płatność ta jest należna na mocy umowy handlowej; oraz

b) właściwe organy właściwego państwa członkowskiego ustaliły, że płatność nie jest przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio dla osoby lub podmiotu wymienionych w załącznikach II lub IIa.

▼M10

Artykuł 21a

1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 14 właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na:

a) przekazanie przez Centralny Bank Syrii lub za jego pośrednictwem funduszy lub zasobów gospodarczych otrzymanych i zamrożonych po dniu jego wskazania, w przypadku gdy przekazanie takie związane jest z płatnością należną w związku z konkretną umową handlową; lub

b) przekazanie funduszy lub zasobów gospodarczych na rzecz Centralnego Banku Syrii lub za jego pośrednictwem, w przypadku gdy przekazanie takie związane jest z płatnością należną w związku z konkretną umową handlową,

pod warunkiem że właściwy organ odnośnego państwa członkowskiego stwierdził – z osobna w każdym przypadku – że płatności nie otrzyma, bezpośrednio lub pośrednio, osoba ani podmiot wymienione w załączniku II lub IIa i pod warunkiem że przekazanie to nie jest z innych względów zakazane przez niniejsze rozporządzenie.

2.  Na zasadzie odstępstwa od art. 14 właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na przekazanie zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych dokonywane przez Centralny Bank Syrii lub za jego pośrednictwem w celu zapewnienia instytucjom finansowym podlegającym jurysdykcji państw członkowskich płynności środków na finansowanie działalności handlowej.

▼M13

Artykuł 21b

Art. 14 ust. 2 nie uniemożliwia działań ani transakcji przeprowadzanych w odniesieniu do syryjskich linii lotniczych Syrian Arab Airlines wyłącznie w celu ewakuacji z Syrii obywateli Unii i członków ich rodzin.

▼M17

Artykuł 21c

1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 14 właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III mogą, na warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolić na:

a) przekazywanie przez Commercial Bank of Syria lub za jego pośrednictwem środków finansowych lub zasobów gospodarczych otrzymanych spoza terytorium Unii i zamrożonych po dniu jego wskazania, w przypadku gdy przekazywanie to związane jest z należną płatnością w związku z konkretną umową handlową w celu dostarczania zapasów leków, żywności, udzielania schronienia, zapewnienia systemu sanitarnego lub higieny do użytku ludności cywilnej; lub

b) przekazywanie Commercial Bank of Syria lub za jego pośrednictwem środków finansowych lub zasobów gospodarczych spoza terytorium Unii, w przypadku gdy przekazywanie to związane jest z należną płatnością w związku z konkretną umową handlową w celu dostarczania zapasów leków, żywności, udzielania schronienia, zapewnienia systemu sanitarnego lub higieny do użytku ludności cywilnej;

pod warunkiem że właściwy organ odnośnego państwa członkowskiego ustali w każdym indywidualnym przypadku, że płatność ta nie będzie bezpośrednio lub pośrednio odbierana przez osobę lub podmiot wymieniony w załączniku II lub IIa i że przekazywanie to nie jest z innych względów zakazane niniejszym rozporządzeniem.

2.  Zainteresowane państwa członkowskie informują inne państwa członkowskie oraz Komisję, w ciągu czterech tygodni, o każdym zezwoleniu udzielonym na mocy niniejszego artykułu.

▼B

Artykuł 22

Osoby fizyczne lub prawne lub podmioty lub organy lub ich dyrektorzy lub pracownicy, którzy zamrażają fundusze i zasoby gospodarcze lub odmawiają ich udostępnienia, w dobrej wierze i w oparciu o przekonanie, że działanie takie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, chyba że zostanie dowiedzione, że fundusze i zasoby gospodarcze zostały zamrożone lub zatrzymane na skutek niedbalstwa.ROZDZIAŁ VI

OGRANICZENIA W ZAKRESIE USŁUG FINANSOWYCH

Artykuł 23

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI):

a) nie może dokonywać jakichkolwiek wypłat lub płatności w ramach jakichkolwiek istniejących umów pożyczki, zawartych między państwem syryjskim lub jakimikolwiek organem władzy publicznej tego państwa a EBI, lub w związku z tymi umowami; oraz

b) zawiesza wszelkie istniejące kontrakty dotyczące usług pomocy technicznej w odniesieniu do projektów, które mają być realizowane w Syrii, finansowanych w ramach umów pożyczki, o których mowa w lit. a), i które mają na celu pośrednie lub bezpośrednie przysporzenie korzyści państwu syryjskiemu lub jakiemukolwiek organowi władzy publicznej tego państwa

Artykuł 24

Zakazuje się:

a) sprzedaży lub nabywania syryjskich publicznych lub gwarantowanych przez państwo obligacji wyemitowanych po dniu 19 stycznia 2012, bezpośrednio lub pośrednio, następującym podmiotom lub od tych podmiotów:

(i) państwa syryjskiego lub jego rządu oraz jego organów, przedsiębiorstw i urzędów publicznych,

(ii) syryjskich instytucji kredytowych lub finansowych,

(iii) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub na zlecenie osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w ppkt (i) lub (ii),

(iv) osób prawnych, podmiotów lub organów będących w posiadaniu lub pod kontrolą osób, podmiotów lub organów, o których mowa w ppkt (i), (ii) lub (iii);

b) świadczenia na rzecz osób, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a), usług pośrednictwa w odniesieniu do syryjskich publicznych lub gwarantowanych przez władze publiczne obligacji wyemitowanych po dniu 19 stycznia 2012;

c) udzielania pomocy osobom, podmiotom lub organom, o których mowa w lit. a), w emitowaniu syryjskich publicznych lub gwarantowanych przez władze publiczne obligacji, poprzez świadczenie usług pośrednictwa, reklamę lub inne usługi w odniesieniu do takich obligacji.

Artykuł 25

1.  Instytucjom kredytowym i finansowym objętym zakresem art. 35 zakazuje się również:

a) otwierania nowych rachunków bankowych w syryjskich instytucjach kredytowych lub finansowych;

b) nawiązywania współpracy w ramach bankowości korespondenckiej z syryjskimi instytucjami kredytowymi lub finansowymi;

c) otwierania nowego przedstawicielstwa w Syrii lub ustanawiania nowego oddziału lub podmiotu zależnego w Syrii;

d) ustanawiania nowych spółek joint venture z syryjskimi instytucjami kredytowymi lub finansowymi.

2.  Zakazuje się:

a) zezwalania na otwarcie przedstawicielstwa lub ustanowienie oddziału lub podmiotu zależnego w Unii przez jakąkolwiek syryjską instytucję kredytową lub finansową;

b) zawierania na rzecz lub w imieniu syryjskich instytucji kredytowych lub finansowych umów dotyczących utworzenia przedstawicielstwa lub ustanowienia oddziału lub podmiotu zależnego w Unii;

c) udzielania zezwoleń na podejmowanie i prowadzenie działalności przez instytucję kredytową lub finansową lub jakiejkolwiek innej działalności wymagającej uprzedniego zezwolenia, przez przedstawicielstwo, oddział lub podmiot zależny syryjskiej instytucji kredytowej lub finansowej, jeżeli przedstawicielstwo, oddział lub podmiot zależny nie funkcjonowały przed dniem 19 stycznia 2012;

d) nabywania lub zwiększania udziałów w instytucjach kredytowych lub finansowych objętych zakresem art. 35 lub nabywania jakichkolwiek innych tytułów własności w takich instytucjach przez jakiekolwiek syryjskie instytucje kredytowe lub finansowe.

▼M16

Artykuł 25a

1.  Na zasadzie odstępstwa art. 25 ust. 1 lit. c) i d) właściwe organy w państwach członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, mogą udzielić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolenia na otwarcie nowego rachunku bankowego lub nowego przedstawicielstwa lub na ustanowienie oddziału lub podmiotu zależnego, jeżeli spełnione zostały następujące warunki:

a) na podstawie dostępnych informacji, w tym informacji dostarczonych przez osoby, podmioty lub oragny występujące z wnioskiem o zezwolenie, właściwy organ ustalił, że uzasadnionym jest stwierdzić, że

(i) dane działania mają na celu niesienie pomocy cywilnej populacji Syrii, w szczególności w związku z aspektami humanitarnymi, pomocą w zapewnianiu podstawowych potrzeb, odbudową lub przywróceniem działalności gospodarczej lub w innych celach cywilnych;

(ii) dane działania nie odbywają się przy pomocy środków finansowych ani zasobów gospodarczych, bezpośrednio lub pośrednio dla osoby, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 14 lub z korzyścią dla nich;

(iii) dane działania nie stanowią naruszenia jakiegokolwiek zakazu określonego w niniejszym rozporządzeniu;

b) odnośne państwo członkowskie skonsultowało się uprzednio z osobą, podmiotem lub organem wyznaczonym przez Narodową Koalicję Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych w sprawie między innymi:

(i) ustaleń właściwych organów, na mocy lit. a) ppkt (i) oraz (ii);

(ii) dostępności informacji wskazujących, że dane działania mogą odbywać się przy pomocy środków finansowych lub zasobów gospodarczych, udostępnionych bezpośrednio lub pośrednio osobie, podmiotowi lub organowi, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 lub w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 881/2002 lub z korzyścia dla nich;

a osoba, podmiot lub organ wyznaczony przez Narodową Koalicję Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych wyraziła swoje opinie odpowiednim państwom członkowskim.

c) W przypadku nieotrzymania opinii od osoby, podmiotu lub organu wyznaczonego przez Narodową Koalicję Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie, właściwy organ może podjąć decyzję czy udzielić zezwolenia.

2.  Stosując warunki z ust. 1 lit. a) i b) właściwy organ żąda odpowiednich informacji dotyczących wykorzystywania udzielonego zezwolenia, włącznie z informacjami dotyczącymi celu danych działań i uczestniczących w nich stron.

3.  Odnośne państwo członkowskie informuje, w ciągu dwóch tygodni, pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na mocy niniejszego artykułu.

▼B

Artykuł 26

1.  Zakazuje się:

a) ubezpieczania lub reasekuracji:

(i) państwu syryjskiemu, jego rządowi, jego organom, przedsiębiorstwom lub urzędom publicznym, lub

(ii) jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub na zlecenie osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w ppkt (i);

b) świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a).

2.  Ust. 1 lit. a) ppkt (i) nie ma zastosowania do świadczenia usług ubezpieczenia obowiązkowego lub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na rzecz osób, podmiotów lub organów z Syrii z siedzibą w Unii lub do świadczenia usług ubezpieczenia na rzecz syryjskich placówek dyplomatycznych lub konsularnych w Unii.

3.  Ust. 1 lit. a) ppkt (ii) nie ma zastosowania do świadczenia usług ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia zdrowotnego i podróżnego, ani do związanych z nimi usług reasekuracji, na rzecz osób fizycznych działających prywatnie.

Ust. 1 lit. a) ppkt (ii) nie stoi na przeszkodzie świadczeniu usług ubezpieczenia lub reasekuracji na rzecz właściciela statku, statku powietrznego lub pojazdu wyczarterowanego przez osobę, podmiot lub organ, o których mowa w ust. 1 lit. a) ppkt (i) i które nie są wymienione w załącznikach II lub IIa.

Na użytek ust. 1 lit. a) ppkt (ii) osoby, podmiotu lub organu nie uznaje się za działające na zlecenie osoby, podmiotu lub organu, o których mowa w ppkt (i), jeżeli zlecenie to dotyczy dokowania, załadunku, wyładunku lub bezpiecznego tymczasowego tranzytu przez syryjskie wody terytorialne lub przestrzeń powietrzną statku lub statku powietrznego.

4.  Niniejszy artykuł zakazuje przedłużania lub odnawiania umów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych zawartych przed dniem 19 stycznia 2012 (z wyjątkiem przypadków, gdy istnieje wcześniejsze zobowiązanie umowne po stronie ubezpieczyciela lub reasekuratora do akceptacji przedłużenia lub odnowienia polisy), ale – bez uszczerbku dla art. 14 ust. 2 – niniejszy artykuł nie zakazuje wypełniania umów zawartych przed tą datą.

▼M13ROZDZIAŁ VIA

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Artykuł 26a

1.  Zakazuje się, zgodnie z prawem międzynarodowym, przyjmowania lotów wyłącznie towarowych wykonywanych przez przewoźników syryjskich oraz wszystkich lotów wykonywanych przez syryjskie linie lotnicze Syrian Arab Airlines, a także umożliwiania dostępu do lotnisk w Unii dla takich lotów, z wyjątkiem przypadków gdy:

a) statek powietrzny wykonuje nieregularny przewóz lotniczy i lądowanie służy celom niehandlowym lub celom niezwiązanym z aspektami handlowymi; lub

b) statek powietrzny wykonuje regularny międzynarodowy przewóz lotniczy i lądowanie służy celom niehandlowym,

zgodnie z Konwencją chicagowską o międzynarodowym lotnictwie cywilnym lub Układem o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych.

2.  Ust. 1 nie ma zastosowania do lotów mających na celu wyłącznie ewakuację z Syrii obywateli Unii i członków ich rodzin.

3.  Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazu, o którym mowa w ust. 1.

▼BROZDZIAŁ VII

PRZEPISY OGÓLNE I KOŃCOWE

▼M24

Artykuł 27

1.  Nie są zaspokajane żadne roszczenia w związku z jakąkolwiek umową lub transakcją, których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, przez środki nałożone na mocy niniejszego rozporządzenia, w tym roszczenia odszkodowawcze lub wszelkie inne roszczenia tego rodzaju, takie jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji, w szczególności roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub o zapłatę zobowiązań, gwarancji lub listów gwarancyjnych, zwłaszcza gwarancji finansowych lub finansowych listów gwarancyjnych w jakiejkolwiek formie — o ile zostały one wniesione przez:

a) wskazane osoby, podmioty lub organy wymienione w załącznikach II lub IIa;

b) wszelkie inne osoby, podmioty lub organy z Syrii, w tym rząd syryjski;

c) wszelkie osoby, podmioty lub organy działające przez za pośrednictwem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób lub któregokolwiek z tych podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a) lub b).

2.  We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane na mocy ust. 1, spoczywa na osobie dochodzącej zaspokojenia tego roszczenia.

3.  Niniejszy artykuł obowiązuje bez uszczerbku dla prawa osób, podmiotów i organów, o których mowa w ust. 1, do wystąpienia o sądową kontrolę legalności niewypełnienia zobowiązań umownych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

▼M24

Artykuł 27a

Zakazuje się świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście przepisów art. 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7a, 8, 9, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 13, 14, 24, 25, 26 i 26a.

▼B

Artykuł 28

Zakazy ustanowione w niniejszym rozporządzeniu nie powodują jakiegokolwiek rodzaju odpowiedzialności odnośnych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczenia, że ich działania mogłyby naruszyć dany zakaz.

Artykuł 29

1.  Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:

a) natychmiast przekazują właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, wskazanemu na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, oraz Komisji, bezpośrednio albo za pośrednictwem państw członkowskich, wszelkie informacje, które mogłyby ułatwić przestrzeganie niniejszego rozporządzenia, takie jak dane dotyczące rachunków lub kwot zamrożonych zgodnie z art. 14; oraz

b) współpracują z tym właściwym organem przy weryfikacji tych informacji.

2.  Wszelkie informacje dostarczone lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem wykorzystuje się jedynie do celów, dla których je dostarczono lub otrzymano.

Artykuł 30

Państwa członkowskie i Komisja natychmiast informują się wzajemnie o środkach przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i wymieniają między sobą wszelkie inne stosowne dostępne im informacje w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacje w odniesieniu do problemów dotyczących naruszeń i egzekwowania oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

Artykuł 31

Komisja jest uprawniona do zmiany załącznika III na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie.

Artykuł 32

1.  W przypadku gdy Rada podejmie decyzję o objęciu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu środkami, o których mowa w art. 14, wprowadza stosowne zmiany w załącznikach II lub IIa.

▼M31

2.  Rada przekazuje swoją decyzję, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, danej osobie, danemu podmiotowi lub organowi bezpośrednio – gdy adres jest znany – albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając takiej osobie, podmiotowi lub organowi przedstawienie uwag. W szczególności jeżeli osoba, podmiot lub organ wymienione w załączniku II w związku z przynależnością do jednej z kategorii osób, podmiotów lub organów określonych w art. 15 ust. 1a, dana osoba lub dany podmiot lub organ mogą przedstawić dowody i uwagi świadczące, że mimo iż należą do jednej z tych kategorii, to uważają umieszczenie w wykazie za nieuzasadnione.

▼B

3.  W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada dokonuje przeglądu swojej decyzji i informuje odpowiednio daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ.

4.  Wykazy w załącznikach II i IIa poddawane są regularnemu przeglądowi, co najmniej raz na 12 miesięcy.

Artykuł 33

1.  Państwa członkowskie określają zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i przyjmują wszystkie środki niezbędne do zapewnienia ich wdrożenia. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych zasadach niezwłocznie po dniu 19 stycznia 2012 oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.

Artykuł 34

Adres i inne dane kontaktowe na potrzeby powiadamiania, informowania lub innego sposobu przekazywania informacji Komisji w przypadkach, w których wymaga tego niniejsze rozporządzenie, wskazane są w załączniku III.

Artykuł 35

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

a) na terytorium Unii, w tym w granicach jej przestrzeni powietrznej;

b) na pokładach wszelkich statków powietrznych lub wszelkich statków podlegających jurysdykcji państw członkowskich;

c) do każdej osoby będącej obywatelem jednego z państw członkowskich, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim;

d) do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego;

e) do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej całkowicie lub częściowo na terytorium Unii.

Artykuł 36

Rozporządzenie (UE) nr 442/2011 traci moc.

Artykuł 37

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

▼M16 —————

▼M5
ZAŁĄCZNIK Ia

WYKAZ SPRZĘTU, TOWARÓW I TECHNOLOGII, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2a

CZĘŚĆ 1

Uwagi wprowadzające

1. Niniejsza część obejmuje towary, oprogramowanie i technologie wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 ( 12 ).

2. O ile nie określono inaczej, numery odniesienia znajdujące się w kolumnie „Nr” poniżej odnoszą się do numerów na liście kontrolnej, a kolumna poniżej „Opis” odnosi się do opisów kontrolnych produktów i technologii podwójnego zastosowania określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

3. Definicje terminów znajdujących się w „cudzysłowie definicyjnym” zamieszczone są w uwadze technicznej do odpowiedniej pozycji.

4. Definicje terminów znajdujących się w „cudzysłowie zwykłym” można znaleźć w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

Uwagi ogólne

1. Kontroli przewidzianej w niniejszym załączniku nie należy czynić bezskuteczną przez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających kontroli (w tym instalacji przemysłowych), lecz zawierających jeden lub kilka elementów objętych kontrolą, jeżeli te elementy stanowią podstawowy element towarów i mogą w praktyce zostać z nich usunięte i użyte do innych celów.

Uwaga:   Przy rozstrzyganiu, czy element lub elementy objęte kontrolą należy uznać za podstawowy element, niezbędna jest ocena czynników ilości, wartości i technologicznego know-how oraz innych szczególnych okoliczności, które mogą decydować o tym, że element lub elementy objęte kontrolą stanowią podstawowy element dostarczanego towaru.

2. Produkty wymienione w niniejszym załączniku obejmują zarówno towary nowe, jak i używane.

Uwaga ogólna do technologii

(Należy czytać w związku z sekcją niniejszej części)

1. Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz „technologii”, która jest „niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów, których sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz są kontrolowane w sekcjach A, B, C i D niniejszej części, podlega kontroli zgodnie z przepisami sekcji E.

2. „Technologia niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów podlegających kontroli pozostaje pod kontrolą nawet wówczas, gdy ma zastosowanie do towarów niepodlegających kontroli.

3. Kontrolą nie obejmuje się „technologii”, która stanowi minimum niezbędne do instalacji, eksploatacji, konserwacji (sprawdzania) i naprawy towarów, które nie podlegają kontroli lub na których wywóz uzyskano zezwolenie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

4. Kontrole transferu „technologii” nie mają zastosowania do informacji „będących własnością publiczną”, informacji związanych z „podstawowymi badaniami naukowymi” lub minimalnych informacji niezbędnych przy składaniu wniosków patentowych.

A.    SPRZĘTNr

Opis

I.B.1A004

Następujące urządzenia, wyposażenie i elementy ochronne i detekcyjne, różne od objętych kontrolą na podstawie wykazu uzbrojenia:

a.  maski przeciwgazowe, pochłaniacze i wyposażenie dekontaminacyjne do nich, zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu ochrony przed jakimikolwiek z poniższych czynników, a także elementy specjalnie do nich zaprojektowane:

1.  czynniki biologiczne „przystosowane do użycia w działaniach wojennych”;

2.  materiały promieniotwórcze „przystosowane do użycia w działaniach wojennych”;

3.  chemiczne środki bojowe; lub

4.  „środki rozpraszania tłumu”, w tym:

a.  α-bromobenzenoacetonitryl (cyjanek bromobenzylu) (CA) (CAS 5798-79-8);

b.  dinitryl [(2-chlorofenylo)metyleno]propanu, (o-chlorobenzylidenomalanonitryl) (CS) (CAS 2698-41-1);

c.  2-chloro-1-fenyloetanon, chlorek fenylacylu (ω-chloroacetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

d.  dibenzo-(b,f)-1,4-oksazepina (CR) (CAS 257-07-8);

e.  10-chloro-5,10-dihydrofenarsazyna, (chlorek fenarsazyny), (adamsyt), (DM) (CAS 578-94-9);

f.  N-nonanoilomorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);

b.  ubrania, rękawice i obuwie ochronne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla ochrony przed którymikolwiek z poniższych:

1.  czynniki biologiczne „przystosowane do użycia w działaniach wojennych”;

2.  materiały promieniotwórcze „przystosowane do użycia w działaniach wojennych”; lub

3.  chemiczne środki bojowe;

c.  systemy detekcji, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykrywania lub identyfikacji którychkolwiek z poniższych czynników, a także elementy specjalnie do nich zaprojektowane:

1.  czynniki biologiczne „przystosowane do użycia w działaniach wojennych”;

2.  materiały promieniotwórcze „przystosowane do użycia w działaniach wojennych”; lub

3.  chemiczne środki bojowe.

d.  urządzenia elektroniczne zaprojektowane do automatycznego wykrywania lub określania obecności pozostałości „materiałów wybuchowych” przy użyciu technik „wykrywania substancji śladowych” (np. powierzchniowa fala akustyczna, spektrometria w oparciu o ruchliwość jonów, spektrometria w oparciu o rozkład ruchliwości, spektrometria masowa).

Uwaga techniczna:

„Wykrywanie substancji śladowych” oznacza zdolność do wykrywania poniżej 1 ppm gazu lub 1 mg substancji stałej lub cieczy.

Uwaga 1:  Pozycja 1A004.d nie obejmuje kontrolą urządzeń specjalnie zaprojektowanych do użytku laboratoryjnego.

Uwaga 2:  Pozycja 1A004.d nie obejmuje kontrolą stacjonarnych bezstykowych bramek bezpieczeństwa.

Uwaga:  Pozycja 1A004 nie obejmuje kontrolą:

a.  osobistych monitorujących dozymetrów promieniowania jądrowego;

b.  urządzeń ograniczonych projektowo lub funkcjonalnie do zapewniania ochrony przed typowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa mieszkańców i domostw oraz przemysłu cywilnego, w tym w:

1.  górnictwie;

2.  przemyśle wydobywczym;

3.  rolnictwie;

4.  przemyśle farmaceutycznym;

5.  medycynie;

6.  weterynarii;

7.  ochronie środowiska;

8.  gospodarowaniu odpadami;

9.  przemyśle spożywczym.

Uwagi techniczne:

Pozycja 1A004 obejmuje urządzenia i elementy, które uznano za skuteczne, przetestowano z wynikiem pozytywnym według norm krajowych lub w inny sposób dowiedziono ich skuteczności w zakresie wykrywania materiałów promieniotwórczych „przystosowanych do użycia w działaniach wojennych”, czynników biologicznych „przystosowanych do użycia w działaniach wojennych”, chemicznych środków bojowych, „nietoksycznych substancji zastępczych” lub „środków rozpraszania tłumu”, a także obrony przed wymienionymi materiałami, czynnikami i środkami, także wtedy, gdy takie wyposażenie lub elementy stosowane są w cywilnych gałęziach działalności, takich jak: górnictwo, przemysł wydobywczy, rolnictwo, przemysł farmaceutyczny, medycyna, weterynaria, ochrona środowiska, gospodarka odpadami lub przemysł spożywczy.

„Nietoksyczna substancja zastępcza” oznacza substancję lub materiał stosowany zamiast środków toksycznych (chemicznych lub biologicznych) w ramach szkoleń, badań naukowych, testów lub ocen.

I.B.9A012

Następujące „bezpilotowe statki powietrzne” („UAV”), związane z nimi systemy, sprzęt i komponenty:

a.  „UAV” mające dowolne z następujących cech:

1.  autonomiczne sterowanie lotem i prowadzenie nawigacji (np. automatyczny pilot z systemem nawigacji bezwładnościowej); lub

2.  możliwość sterowania lotem poza zasięgiem bezpośredniego widzenia z udziałem człowieka (np. telewizyjne zdalne sterowanie);

b.  następujące związane z nimi systemy, sprzęt i elementy:

1.  sprzęt zaprojektowany specjalnie do zdalnego sterowania sprzętem „UAV” wyszczególnionym w pozycji 9A012.a;

2.  systemy nawigacji, wyznaczania położenia, naprowadzania lub sterowania, inne niż wyszczególnione w pozycji 7A w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009, specjalnie zaprojektowane do zapewnienia sprzętowi „UAV” wymienionemu w pozycji 9A012.a autonomicznego sterowania lotem i prowadzenia nawigacji;

3.  sprzęt lub elementy specjalnie zaprojektowane do przekształcania załogowego „statku powietrznego” w „UAV”, wyszczególnione w pozycji 9A012.a;

4.  tłokowe lub obrotowe silniki wewnętrznego spalania, które potrzebują powietrza do spalania, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane po to, by wynosić „UAV” na wysokość większą niż 50 000 stóp (15 240 metrów).

I.B.9A350

Układy zraszania lub mgławienia, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w taki sposób, aby nadawały się do samolotów i „pojazdów lżejszych od powietrza”, lub bezpilotowe statki powietrzne oraz specjalnie zaprojektowane ich komponenty, jak następuje:

kompletne układy zraszania lub mgławienia mogące zapewniać, z ciekłej zawiesiny, początkową kroplę o „VMD” poniżej 50 μm przy natężeniu przepływu powyżej dwóch litrów na minutę;

rury rozdzielcze z rozpylaczami lub układy jednostek generujących aerozol mogące zapewniać, z ciekłej zawiesiny, początkową kroplę o „VMD” poniżej 50 μm przy natężeniu przepływu powyżej dwóch litrów na minutę;

jednostki generujące aerozol specjalnie zaprojektowane w taki sposób, aby nadawały się do układów określonych w pozycji 9A350.a i b.

Uwaga:  Jednostki generujące aerozol są urządzeniami specjalnie zaprojektowanymi lub zmodyfikowanymi w taki sposób, aby nadawały się do samolotów, takimi jak: dysze, rozpylacze bębnowe obrotowe i podobne urządzenia.

Uwaga:  Pozycja 9A350 nie obejmuje kontrolą układów zraszania lub mgławienia oraz komponentów, w przypadku których wykazano, że nie nadają się do roznoszenia środków biologicznych w postaci zakaźnych aerozoli.

Uwagi techniczne:

1.  Wielkość kropli w przypadku urządzeń zraszających lub dysz specjalnie zaprojektowanych do stosowania w samolotach, „pojazdach lżejszych od powietrza” lub bezpilotowych statkach powietrznych powinna być mierzona z zastosowaniem jednej z następujących metod:

a.  metoda lasera dopplerowskiego;

b.  metoda dyfrakcji laserowej.

2.  W pozycji 9A350 „VMD” oznacza Volume Median Diameter (objętościowa mediana średnicy), a dla układów wodnych jest równoznaczna z Mass Median Diameter (MMD).

B.    URZĄDZENIA TESTUJĄCE I PRODUKCYJNENr

Opis

I.B.2B350

Następujące obiekty do produkcji substancji chemicznych, sprzęt i elementy składowe:

a.  zbiorniki reakcyjne lub reaktory, wyposażone lub niewyposażone w mieszadła, o całkowitej pojemności wewnętrznej (geometrycznej) powyżej 0,1 m3 (100 litrów) i poniżej 20 m3 (20 000 litrów), w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) wykonane są z jakiegokolwiek z następujących materiałów:

1.  „stopów” o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.  polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych zawierających więcej niż 35 % wagowo fluoru);

3.  szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem);

4.  niklu lub „stopów” o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

5.  tantalu lub „stopów” tantalu;

6.  tytanu lub „stopów” tytanu;

7.  cyrkonu lub „stopów” cyrkonu; lub

8.  niobu lub „stopów” niobu;

b.  mieszadła do zbiorników reakcyjnych lub reaktorów, określonych w pozycji 2B350.a; oraz wirniki, łopatki lub wały skonstruowane do takich mieszadeł, w których wszystkie powierzchnie stykające się bezpośrednio z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z jakiegokolwiek z następujących materiałów:

1.  „stopów” o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.  polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych zawierających więcej niż 35 % wagowo fluoru);

3.  szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych, lub wykładanych szkłem);

4.  niklu lub „stopów” o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

5.  tantalu lub „stopów” tantalu;

6.  tytanu lub „stopów” tytanu;

7.  cyrkonu lub „stopów” cyrkonu; lub

8.  niobu lub „stopów” niobu;

c.  zbiorniki magazynowe, zasobniki lub odbiorniki o całkowitej pojemności wewnętrznej (geometrycznej) powyżej 0,1 m3 (100 litrów), w których wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) wykonane są z jakiegokolwiek z następujących materiałów:

1.  „stopów” o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.  polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych zawierających więcej niż 35 % wagowo fluoru);

3.  szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych, lub wykładanych szkłem);

4.  niklu lub „stopów” o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

5.  tantalu lub „stopów” tantalu;

6.  tytanu lub „stopów” tytanu;

7.  cyrkonu lub „stopów” cyrkonu; lub

8.  niobu lub „stopów” niobu;

d.  wymienniki ciepła lub skraplacze o polu powierzchni wymiany ciepła powyżej 0,15 m2, ale poniżej 20 m2; oraz rury, płytki, zwoje lub bloki (rdzenie) skonstruowane do takich wymienników ciepła lub skraplaczy, w których wszystkie powierzchnie stykające się bezpośrednio z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z jakiegokolwiek z następujących materiałów:

1.  „stopów” o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.  polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych zawierających więcej niż 35 % wagowo fluoru);

3.  szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych, lub wykładanych szkłem);

4.  grafitu lub „grafitu węglowego”;

5.  niklu lub „stopów” o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

6.  tantalu lub „stopów” tantalu;

7.  tytanu lub „stopów” tytanu;

8.  cyrkonu lub „stopów” cyrkonu;

9.  węglika krzemu;

10.  węglika tytanu; lub

11.  niobu lub „stopów” niobu;

e.  kolumny destylacyjne lub absorpcyjne o średnicy wewnętrznej powyżej 0,1 m; oraz rozdzielacze cieczy i par, kolektory cieczy, zaprojektowane do takich kolumn destylacyjnych lub absorpcyjnych, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancja chemiczną (substancjami chemicznymi) wykonane są z jakiegokolwiek z następujących materiałów:

1.  „stopów” o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.  polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych zawierających więcej niż 35 % wagowo fluoru);

3.  szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych, lub wykładanych szkłem);

4.  grafitu lub „grafitu węglowego”;

5.  niklu lub „stopów” o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

6.  tantalu lub „stopów” tantalu;

7.  tytanu lub „stopów” tytanu;

8.  cyrkonu lub „stopów” cyrkonu; lub

9.  niobu lub „stopów” niobu;

f.  zdalnie sterowany sprzęt napełniający, w którym wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) wykonane są z jakiegokolwiek z następujących materiałów:

1.  „stopów” o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu; lub

2.  niklu lub „stopów” o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

g.  zawory o „wymiarach znamionowych” większych niż 10 mm oraz obudowy (korpusy zaworów) lub wstępnie uformowane wkładki doosłonowe zaprojektowane do takich zaworów, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) wykonane są z jakiegokolwiek z następujących materiałów:

1.  „stopów” o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.  polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych zawierających więcej niż 35 % wagowo fluoru);

3.  szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych, lub wykładanych szkłem);

4.  niklu lub „stopów” o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

5.  tantalu lub „stopów” tantalu;

6.  tytanu lub „stopów” tytanu;

7.  cyrkonu lub „stopów” cyrkonu;

8.  niobu lub „stopów” niobu; lub

9.  następujących materiałów ceramicznych

a.  węglika krzemu o czystości wagowej co najmniej 80 %;

b.  tlenku glinu o czystości wagowej co najmniej 99,9 %;

c.  tlenku cyrkonu;

Uwaga techniczna:

„Wymiar znamionowy” oznacza mniejszą ze średnic: wlotu i wylotu.

h.  rury wielościenne, zawierające okna do wykrywania nieszczelności, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) wykonane są z jakiegokolwiek z następujących materiałów:

1.  „stopów” o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.  polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych zawierających więcej niż 35 % wagowo fluoru);

3.  szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych, lub wykładanych szkłem);

4.  grafitu lub „grafitu węglowego”;

5.  niklu lub „stopów” o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

6.  tantalu lub „stopów” tantalu;

7.  tytanu lub „stopów” tytanu;

8.  cyrkonu lub „stopów” cyrkonu; lub

9.  niobu lub „stopów” niobu;

i.  pompy wielokrotnie uszczelnione i nieuszczelnione, o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 0,6 m3/h, lub pompy próżniowe o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 5 m3/h (w warunkach znormalizowanej temperatury (273 K (0 °C)) oraz ciśnienia (101,3 kPa)), a także osłony (korpusy pomp), preformowane wkładki pomp, wirniki, tłoki oraz dysze do pomp strumieniowych skonstruowane do takich pomp, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) wykonane są z jakiegokolwiek z następujących materiałów:

1.  „stopów” o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.  materiałów ceramicznych;

3.  żelazokrzemu (stopów żelaza o wysokiej zawartości krzemu);

4.  polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych zawierających więcej niż 35 % wagowo fluoru);

5.  szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych, lub wykładanych szkłem);

6.  grafitu lub „grafitu węglowego”;

7.  niklu lub „stopów” o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

8.  tantalu lub „stopów” tantalu;

9.  tytanu lub „stopów” tytanu;

10.  cyrkonu lub „stopów” cyrkonu; lub

11.  niobu lub „stopów” niobu;

j.  piece do unieszkodliwiania termicznego, zaprojektowane do niszczenia chemikaliów wyszczególnionych w pozycji 1C350, posiadające specjalnie zaprojektowane systemy doprowadzania odpadów, specjalne urządzenia obsługujące oraz przeciętną temperaturę w komorze spalania powyżej 1 273 K (1 000 °C), w których wszystkie powierzchnie w systemie doprowadzania odpadów mające bezpośredni kontakt z odpadami wykonane są z jakiegokolwiek z następujących materiałów lub nim pokryte:

1.  „stopów” o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.  materiałów ceramicznych; lub

3.  niklu lub „stopów” o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %.

Uwagi techniczne:

1.  „Grafit węglowy” jest substancją składającą się z węgla amorficznego i grafitu, w której zawartość wagowa grafitu wynosi 8 % lub więcej.

2.  W przypadku materiałów wymienionych w powyższych pozycjach termin „stop”, jeżeli nie towarzyszy mu szczegółowe określenie stężenia pierwiastków, należy rozumieć jako oznaczający taki stop, w którym wagowa zawartość określonego metalu jest procentowo wyższa niż jakiegokolwiek innego pierwiastka.

I.B.2B351

Systemy monitorowania gazów toksycznych i przeznaczone do nich elementy detekcyjne, inne niż wyszczególnione w pozycji 1A004, oraz detektory, czujniki i wymienne moduły czujnikowe do nich:

a.  zaprojektowane do ciągłej pracy i wykorzystywane do wykrywania bojowych środków chemicznych lub środków chemicznych wyszczególnionych w pozycji 1C350, w stężeniach poniżej 0,3 mg/m3; lub

b.  przeznaczone do wykrywania aktywności wstrzymującej cholinoesterazę.

I.B.2B352

Następujący sprzęt, który może być wykorzystany przy postępowaniu z materiałami biologicznymi:

a.  kompletne biologiczne obudowy zabezpieczające dla poziomu zabezpieczenia P3, P4;

Uwaga techniczna:

Poziomy zabezpieczenia P3 lub P4 (BL3, BL4, L3, L4) są wyszczególnione w instrukcji WHO dotyczącej bezpieczeństwa biologicznego laboratoriów (wydanie trzecie, Genewa 2004 r.).

b.  kadzie fermentacyjne, pozwalające na namnażanie „mikroorganizmów” chorobotwórczych i wirusów lub umożliwiające produkcję toksyn, bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadające pojemność całkowitą równą 20 litrów lub większą;

Uwaga techniczna:

Do kadzi fermentacyjnych zalicza się bioreaktory, chemostaty oraz instalacje o przepływie ciągłym.

c.  separatory odśrodkowe, zdolne do ciągłego oddzielania bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

1.  natężenie przepływu powyżej 100 l/h;

2.  wykonanie elementów z polerowanej stali nierdzewnej lub tytanu;

3.  jedno złącze lub kilka złącz uszczelnianych w obszarze występowania pary wodnej; oraz

4.  mogą być wysterylizowane w stanie zamkniętym na miejscu;

Uwaga techniczna:

Do separatorów odśrodkowych zalicza się również dekantery.

d.  sprzęt filtrujący o poprzecznym (stycznym) przepływie i jego elementy składowe, w tym:

1.  sprzęt filtrujący o poprzecznym (stycznym) przepływie, zdolny do ciągłego rozdzielania chorobotwórczych „mikroorganizmów”, wirusów, toksyn i kultur komórkowych, bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadający wszystkie poniższe cechy:

a.  całkowite pole powierzchni filtrującej równej lub większe niż 1 m2; oraz

b.  posiadający którąkolwiek z poniższych cech:

1.  może być wysterylizowany lub odkażony na miejscu; lub

2.  działający przy wykorzystaniu elementów filtrujących jednorazowego użytku;

Uwaga techniczna:

W pozycji 2B352.d.1.b sterylizacja oznacza likwidację wszystkich żyjących mikroorganizmów ze sprzętu poprzez użycie czynnika fizycznego (np. para wodna) lub chemicznego. Odkażenie oznacza zniszczenie potencjalnego zagrożenia mikrobiologicznego sprzętu poprzez użycie czynników chemicznych o właściwościach bakteriobójczych. Odkażenie i sterylizacja różnią się od oczyszczania, które odnosi się do procedur oczyszczenia, opracowanych w celu obniżenia składnika mikrobiologicznego w sprzęcie, bez konieczności dokonania likwidacji wszystkich zagrożeń mikrobiologicznych lub utrzymujących się przy życiu mikroorganizmów.

2.  elementy do filtracji o poprzecznym (stycznym) przepływie (np. moduły, elementy, kasety, pojemniki, zespoły lub płyty) o powierzchni filtrującej równej lub większej niż 0,2 m2 dla każdego komponentu i zaprojektowane do użycia w sprzęcie do filtracji o poprzecznym (stycznym) przepływie wyszczególnionym w pozycji 2B352.d;

Uwaga:  Pozycja 2B352.d nie obejmuje kontrolą sprzętu do odwrotnej osmozy określonego jako taki przez producenta.

e.  sterylizowany parą wodną sprzęt do liofilizacji o wydajności kondensora przekraczającej 10 kg lodu na dobę i mniejszej niż 1 000 kg lodu na dobę;

f.  następujący sprzęt służący do zabezpieczania i fizycznego ograniczenia:

1.  pełne lub częściowe obudowy ochronne lub kołpaki uzależnione od dowiązanego zewnętrznego źródła powietrza, pracujące pod nadciśnieniem;

Uwaga:  Pozycja 2B352.f.1 nie obejmuje kontrolą kombinezonów zaprojektowanych do noszenia z niezależnym aparatem do oddychania.

2.  komory klasy III bezpieczeństwa biologicznego lub izolatory o podobnych znormalizowanych wymaganiach;

Uwaga:  W pozycji 2B352.f.2 izolatory obejmują elastyczne pojemniki izolowane, komory suche, komory anaerobowe oraz komory rękawowe (zamknięte z pionowym przepływem).

g.  komory zaprojektowane do testów z użyciem aerozoli zawierających „mikroorganizmy”, wirusy lub „toksyny”, posiadające pojemność 1 m3 lub większą.

C.    MATERIAŁYNr

Opis

I.B.1C350

Następujące substancje chemiczne, które mogą być wykorzystane jako prekursory dla toksycznych środków chemicznych, oraz „mieszaniny chemiczne” zawierające jedną lub więcej z wyżej wymienionych substancji:

Uwaga:  ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA I POZYCJĘ 1C450.

1.  tiodiglikol (111-48-8);

2.  tlenochlorek fosforu (10025-87-3);

3.  metylofosfonian dimetylu (756-79-6);

4.  ZOB. WYKAZ UZBROJENIA DLA:

difluorek metylofosfonowy (676-99-3);

5.  dichlorek metylofosfonowy (676-97-1);

6.  fosforyn dimetylu (DMP) (868-85-9);

7.  trichlorek fosforu (7719-12-2);

8.  fosforyn trimetylu (TMP) (121-45-9);

9.  chlorek tionylu (7719-09-7);

10.  3-hydroksy-1-metylopiperydyna (3554-74-3);

11.  N,N-diizopropylo-(beta)-chloroetyloamina (96-79-7);

12.  N,N-diizopropylo-(beta)-tioloetanoamina (5842-07-9);

13.  3-chinuklidynol (1619-34-7);

14.  fluorek potasu (7789-23-3);

15.  2-chloroetanol (107-07-3);

16.  dimetyloamina (124-40-3);

17.  etylofosfonian dietylu (78-38-6);

18.  N,N-dimetylofosforoamidan dietylu (2404-03-7);

19.  fosfonian dietylu (762-04-9);

20.  chlorowodorek dimetyloaminy (506-59-2);

21.  dichloro(etylo)fosfina (1498-40-4);

22.  dichlorek etylofosfonowy (1066-50-8);

23.  ZOB. WYKAZ UZBROJENIA DLA:

difluorek etylofosfonowy (753-98-0);

24.  fluorowodór (7664-39-3);

25.  benzilan metylu (76-89-1);

26.  dichloro(metylo)fosfina (676-83-5);

27.  N,N-diizopropylo-(beta)-amino etanol (96-80-0);

28.  alkohol pinakolinowy (464-07-3);

29.  ZOB. WYKAZ UZBROJENIA DLA:

O-etylo2-diizopropyloaminoetylo metylofosfinin (QL) (57856-11-8);

30.  fosforyn trietylu (122-52-1);

31.  trichlorek arsenu (7784-34-1);

32.  kwas benzilowy (76-93-7);

33.  metylofosfonin dietylu (15715-41-0);

34.  etylofosfonian dimetylu (6163-75-3);

35.  etylodifluorofosfina (430-78-4);

36.  difluoro(metylo)fosfina (753-59-3);

37.  3-chinuklidynon (3731-38-2);

38.  pentachlorek fosforu (10026-13-8);

39.  pinakolon (75-97-8);

40.  cyjanek potasu (151-50-8);

41.  wodorofluorek potasu (7789-29-9);

42.  wodorofluorek amonu lub bifluorek amonu (1341-49-7);

43.  fluorek sodu (7681-49-4);

44.  wodorofluorek sodu (1333-83-1);

45.  cyjanek sodu (143-33-9);

46.  trietanoloamina (102-71-6);

47.  pentasiarczek fosforawy (1314-80-3);

48.  di-izopropyloamina (108-18-9);

49.  dietyloaminoetanol (100-37-8);

50.  siarczek sodu (1313-82-2);

51.  monochlorek siarki (10025-67-9);

52.  dichlorek siarki (10545-99-0);

53.  chlorowodorek trietanoloaminy (637-39-8);

54.  N,N-diizopropylo-(beta)-chloroetyloamino chlorowodorek (4261-68-1);

55.  kwas metylofosfonowy (993-13-5);

56.  metylofosfonian dietylu (683-08-9);

57.  dichlorek N,N-dimetylofosforoamidowy (677-43-0);

58.  fosforyn triisopropylu (116-17-6);

59.  etylodietanoloamina (139-87-7);

60.  O,O-dietylo fosforotionian (2465-65-8);

61.  O,O-dietylo fosforoditionian (298-06-6);

62.  heksafluorokrzemian sodu (16893-85-9);

63.  dichlorek metylotiofosfonowy (676-98-2).

Uwaga 1:  Dla wywozu do „państw niebędących stronami konwencji o zakazie broni chemicznej” pozycja 1C350 nie obejmuje kontrolą „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w podpunktach 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 i .63, w których żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 10 % mieszaniny.

Uwaga 2:  Pozycja 1C350 nie obejmuje kontrolą „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w podpunktach 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 i .62, w których żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 30 % mieszaniny.

Uwaga 3:  Pozycja 1C350 nie obejmuje kontrolą produktów określanych jako artykuły konsumpcyjne pakowane do sprzedaży detalicznej do osobistego użytku lub pakowane do indywidualnego użytku.

I.B.1C351

Ludzkie czynniki chorobotwórcze, choroby przenoszone przez zwierzęta oraz „toksyny”, takie jak:

a.  wirusy pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał łącznie z materiałem żywym, który został celowo zaszczepiony lub zakażony takimi kulturami, jak:

1.  wirus Andes;

2.  wirus Chapare;

3.  wirus gorączki Chikungunya;

4.  wirus Choclo;

5.  wirus gorączki krwotocznej kongijsko-krymskiej;

6.  wirus gorączki denga;

7.  wirus Dobrava-Belgrade;

8.  wirus wschodnioamerykańskiego końskiego zapalenia mózgu;

9.  wirus Ebola;

10.  wirus Guanarito;

11.  wirus Hantaan;

12.  wirus Hendra;

13.  wirus japońskiego zapalenia mózgu;

14.  wirus Junin;

15.  wirus Lasu Kyasanur;

16.  wirus Laguna Negra;

17.  wirus gorączki Lassa;

18.  wirus choroby skokowej owiec;

19.  wirus Lujo;

20.  wirus limfocytowego zapalenia opon mózgowych;

21.  wirus Machupo;

22.  wirus marburski;

23.  wirus małpiej ospy;

24.  wirus zapalenia mózgu z Murray Valley;

25.  wirus Nipah;

26.  wirus omskiej gorączki krwotocznej;

27.  wirus Oropouche;

28.  wirus Powassan;

29.  wirus gorączki z Rift Valley;

30.  wirus Rocio;

31.  wirus Sabia;

32.  wirus Seoul;

33.  wirus Sin Nombre;

34.  wirus zapalenia mózgu z St Louis;

35.  wirus kleszczowego zapalenia mózgu (rosyjski wiosenno-letni wirus zapalenia mózgu);

36.  wirus ospy naturalnej;

37.  wirus wenezuelskiego końskiego zapalenia mózgu;

38.  wirus zachodnioamerykańskiego końskiego zapalenia mózgu;

39.  wirus żółtej gorączki;

b.  następujące riketsje pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał łącznie z materiałem żywym, który został celowo zaszczepiony lub zakażony takimi kulturami:

1.  Coxiella burnetii;

2.  Bartonella quintana (Rochalimea Quintana, Rickettsia quintana);

3.  Riketsja prowasecki;

4.  Riketsja rickettsii;

c.  następujące bakterie pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał łącznie z materiałem żywym, który został specjalnie zaszczepiony lub zakażony takimi kulturami:

1.  laseczka wąglika (Bacillus anthracis);

2.  pałeczka ronienia bydła (Brucella abortus bovis);

3.  pałeczka maltańska (Brucella melitensis);

4.  pałeczka ronienia świń (Brucella abortus suis);

5.  zarazek papuzicy (Chlamydia psittaci);

6.  laseczka jadu kiełbasianego (Clostridium botulinum);

7.  pałeczka tularemii (Francisella tularensis);

8.  pałeczka nosacizny Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9.  pałeczka melioidozy Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10.  pałeczka duru (Salmonella typhi);

11.  pałeczka czerwonki (Shigella dysenteriae);

12.  przecinkowiec cholery (Vibrio cholerae);

13.  pałeczka dżumy (Yersinia pestis);

14.  laseczka zgorzeli gazowej wytwarzająca odmiany egzotoksyn (Clostridium perfringens);

15.  pałeczka okrężnicy (Eschericha coli) o odmianie serologicznej O157 oraz inne werotoksyny wytwarzające odmiany serologiczne;

d.  następujące „toksyny” i ich „podjednostki toksyn”:

1.  toksyny botulinowe;

2.  toksyny laseczki zgorzeli gazowej;

3.  konotoksyna;

4.  rycyna;

5.  saksytoksyna;

6.  toksyna Shiga;

7.  toksyny gronkowca złocistego;

8.  tetrodotoksyna;

9.  werotoksyna i podobne do toksyny Shiga białka dezaktywujące rybosomy;

10.  microcystin (Cyanginosin);

11.  aflatoksyny;

12.  abryn;

13.  toksyna cholery;

14.  toksyna diacetoksyscyrpenolowa;

15.  toksyna T-2;

16.  toksyna HT-2;

17.  modecyn;

18.  wolkensyn;

19.  lektyn 1 jemioły pospolitej (wiskotoksyna);

Uwaga:  Pozycja 1C351.d nie obejmuje kontrolą toksyn botulinowych ani konotoksyn w postaci wyrobów spełniających wszystkie poniższe kryteria:

1.  są wyrobami farmaceutycznymi przeznaczonymi do podawania ludziom w leczeniu schorzeń;

2.  są opakowane do rozprowadzania jako wyroby lecznicze;

3.  są dopuszczone przez władze państwowe do obrotu jako wyroby lecznicze.

e.  następujące grzyby, naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub materiału zawierającego żywe organizmy, który rozmyślnie zaszczepiono lub zakażono takimi kulturami.

1.  Coccidioides immitis;

2.  Coccidioides posadasii.

Uwaga:  Pozycja 1C351 nie obejmuje kontrolą „szczepionek” ani „immunotoksyn”.

I.B.1C352

Zwierzęce czynniki chorobotwórcze, takie jak:

a.  wirusy pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał łącznie z materiałem żywym, który został celowo zaszczepiony lub zakażony takimi kulturami, jak:

1.  wirus afrykańskiego pomoru świń;

2.  wirusy grypy ptaków, które są:

a.  niescharakteryzowane; lub

b.  określone w załączniku I pkt 2 do dyrektywy 2005/94/WE (1) jako posiadające wysokie właściwości chorobotwórcze, w tym:

1.  wirusy typu A o wartości IVPI (wskaźnik dożylnej chorobotwórczości) dla sześciotygodniowych kurcząt powyżej 1,2; lub

2.  wirusy typu A podtypów H5 i H7, z sekwencjami genomu kodującymi liczne aminokwasy zasadowe w miejscu cięcia cząsteczki hemaglutyniny podobnymi do sekwencji obserwowanych w innych wirusach HPAI, wskazujących na możliwość rozszczepienia cząsteczki hemaglutyniny przez większość proteaz gospodarza;

3.  wirus choroby niebieskiego języka;

4.  wirus pryszczycy;

5.  wirus ospy koziej;

6.  wirus opryszczki świń (choroba Aujeszkyego);

7.  wirus pomoru świń (wirus cholery Hoga);

8.  wirus Lyssa;

9.  wirus rzekomego pomoru drobiu (wirus z Newcastle);

10.  wirus pomoru przeżuwaczy;

11.  enterowirus świński, typ 9 (wirus choroby pęcherzykowej u świń);

12.  wirus zarazy bydlęcej;

13.  wirus ospy owczej;

14.  wirus choroby cieszyńskiej;

15.  wirus pęcherzykowego zapalenia jamy gębowej;

16.  wirus choroby zgrudowacenia skóry;

17.  wirus afrykańskiej choroby koni;

b.  następujące drobnoustroje z rodzaju mykoplazma pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał łącznie z materiałem żywym, który został celowo zaszczepiony lub zakażony drobnoustrojami z tego rodzaju:

1.  Mycoplasma mycoides ssp. mycoides SC (mała kolonia);

2.  Mycoplasma capricolum ssp. capripneumoniae.

Uwaga:  Pozycja 1C352 nie obejmuje kontrolą „szczepionek”.

I.B.1C353

Następujące elementy genetyczne oraz zmodyfikowane genetycznie organizmy:

a.  zmodyfikowane genetycznie organizmy lub elementy genetyczne zawierające sekwencje kwasów nukleinowych połączone z czynnikami chorobotwórczymi organizmów wyszczególnionych w pozycjach 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 lub 1C354;

b.  zmodyfikowane genetycznie organizmy lub elementy genetyczne zawierające sekwencje kwasów nukleinowych jakiejkolwiek z „toksyn” wyszczególnionych w pozycji 1C351.d lub „podjednostek toksyn”, które je tworzą.

Uwagi techniczne:

1.  Elementy genetyczne zawierają między innymi chromosomy, genomy, plazmidy, transpozony oraz wektory, bez względu na to, czy są modyfikowane genetycznie.

2.  Sekwencje kwasów nukleinowych połączone z czynnikami chorobotwórczymi mikroorganizmów wyszczególnionych w pozycjach 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 lub 1C354 oznaczają wszelkie sekwencje właściwe dla określonych mikroorganizmów, które:

a.  same lub przez swoje produkty transkrybowane lub transponowane stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin; lub

b.  wiadomo, że zwiększają zdolność określonych mikroorganizmów lub jakichkolwiek innych organizmów, do których mogą zostać wprowadzone lub z którymi mogą zostać w inny sposób zintegrowane, spowodowania istotnych szkód dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin.

Uwaga:  Pozycji 1C353 nie stosuje się do sekwencji kwasów nukleinowych połączonych z czynnikami chorobotwórczymi pałeczki okrężnicy o odmianie serologicznej O157 oraz innych szczepów bakteryjnych wytwarzających werotoksynę, z wyłączeniem szczepów zawierających sekwencje kwasów nukleinowych werotoksyny lub jej podjednostek.

I.B.1C354

Szczepy chorobotwórcze roślin, takie jak:

a.  wirusy pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał łącznie z materiałem żywym, który został celowo zaszczepiony lub zakażony takimi kulturami, jak:

1.  andyjski utajony wirus ziemniaka;

2.  wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka;

b.  bakterie pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał łącznie z materiałem żywym, który został celowo zaszczepiony lub zakażony takimi kulturami, jak:

1.  Xantomonas albilineans;

2.  Xantomonas campestris pv. citri zawierające szczepy pokrewne, takie jak Xantomonas campestris pv. citri typu A, B, C, D, E lub inaczej klasyfikowane jako Xantomonas citri, Xantomonas campestris pv. aurantifolia lub Xantomonas campestris pv. citrumelo;

3.  Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);

4.  Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum lub Corynebacterium Sepedonicum);

5.  Ralstonia solanacearum typy 2 i 3 (Pseudomonas solanacearum typy 2 i 3 lub Burkholderia solanacearum typy 2 i 3);

c.  grzyby pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał łącznie z materiałem żywym, który został celowo zaszczepiony lub zakażony takimi kulturami, jak:

1.  Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.  Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.  Microcyclus ulei (synonim Dothidella ulei);

4.  Puccinia graminis (synonim Puccinia graminis f. sp. tritici);

5.  Puccinia striiformis (synonim Puccinia glumarum);

6.  Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).

I.B.1C450

Toksyczne związki chemiczne, prekursory toksycznych związków chemicznych oraz „mieszaniny chemiczne” zawierające jedną lub więcej z tych substancji, takie jak:

Uwaga:  ZOB. TAKŻE POZYCJE 1C350, 1C351.d ORAZ WYKAZ UZBROJENIA.

a.  toksyczne związki chemiczne, takie jak:

1.  amiton: O,O-dietylo-S-[2-(dietyloamino)etylo] fosforotiolan (78-53-5) oraz odpowiednie alkilowane lub protonowane sole;

2.  PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro2-(trifluorometylo)1-propen (382-21-8);

3.  ZOB. WYKAZ UZBROJENIA DLA:

BZ: 3-chinuklidylo benzylan (6581-06-2);

4.  fosgen: dichlorek karbonylu (75-44-5)

5.  chlorocyjan (506-77-4)

6.  cyjanowodór (74-90-8)

7.  chloropikryna: trichloronitrometan (76-06-2);

Uwaga 1:  Dla wywozu do „państw niebędących stronami konwencji o zakazie broni chemicznej” pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolą „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w podpunktach 1C450.a.1 oraz.a.2, w których żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 1 % mieszaniny.

Uwaga 2:  Pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolą „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w podpunktach 1C450.a.4, .a.5, .a.6 oraz .a.7, w których żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 30 % mieszaniny.

Uwaga 3:  Pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolą produktów określanych jako artykuły konsumpcyjne pakowane do sprzedaży detalicznej do osobistego użytku lub pakowane do indywidualnego użytku.

b.  prekursory toksycznych związków chemicznych, takie jak:

1.  związki chemiczne inne niż określone w wykazie uzbrojenia lub w pozycji 1C350, zawierające atom fosforu, z którym związana jest jedna grupa metylowa, etylowa, propylowa lub izopropylowa, lecz nie dalsze atomy węgla;

Uwaga:  Pozycja 1C450.b.1 nie obejmuje kontrolą fonofosu: O-etylo S-fenylo-etylofosfonotiolotionianu (944-22-9);

2.  dihalogenki N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) fosforoamidowe, inne niż dichlorek N,N-dimetylofosforoamidowy;

Uwaga:  Zob. także pozycja 1C350.57 dla dichlorku N,N-dimetylofosforoamidowego.

3.  dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo)-fosforoamidany, inne niż dietylo-N,N-dimetylofosforoamidan wyszczególniony w pozycji 1C350;

4.  chlorki 2-N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) aminoetylu i odpowiednie protonowane sole, inne niż chlorek N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetylu lub chlorowodorek N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetylo chlorku, które zostały wyszczególnione w pozycji 1C350;

5.  N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) aminoetan2-ole i odpowiednie protonowane sole, inne niż N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetanol (96-80-0) i N,N-dietyloaminoetanol (100-37-8), wyszczególnione w pozycji 1C350;

Uwaga:  Pozycja 1C450.b.5 nie obejmuje kontrolą:

a.  N,N-dimetyloaminoetanolu (108-01-0) i odpowiednich protonowanych soli;

b.  protonowanych soli N,N-dietyloaminoetanolu (100-37-8);

6.  N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) aminoetano2-tiole i odpowiednie protonowane sole, inne niż N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetanootiol, wymieniony w pozycji 1C350;

7.  etylodietanoloamina (139-87-7) – zob. 1C350;

8.  metylodietanoloamina (105-59-9);

Uwaga 1:  Dla wywozu do „państw niebędących stronami konwencji o zakazie broni chemicznej” pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolą „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w podpunktach 1C450.b.1., .b.2, .b.3, .b.4, .b.5, oraz .b.6, w których żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 10 % mieszaniny.

Uwaga 2:  Pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolą „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w podpunkcie 1C450.b.8, w którym żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 30 % mieszaniny.

Uwaga 3:  Pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolą produktów określanych jako artykuły konsumpcyjne pakowane do sprzedaży detalicznej do osobistego użytku lub pakowane do indywidualnego użytku.

(1)   Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków (Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16.)

D.    OPROGRAMOWANIENr

Opis

I.B.1D003

„Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane, aby umożliwić sprzętowi wypełnianie funkcji sprzętu wyszczególnionych w pozycjach 1A004.c lub 1A004.d.

I.B.2D351

„Oprogramowanie” inne niż wyszczególnione w pozycji 1D003, specjalnie opracowane do „użytkowania” sprzętu wyszczególnionego w pozycji 2B351.

I.B.9D001

„Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do „rozwoju” sprzętu lub „technologii” wyszczególnionych w pozycji 9A012.

I.B.9D002

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „produkcji” sprzętu wyszczególnionego w pozycji 9A012.

E.    TECHNOLOGIENr

Opis

I.B.1E001

„Technologia” zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „rozwoju” lub „produkcji” sprzętu lub materiałów wyszczególnionych w pozycjach 1A004, 1C350 do 1C354 lub 1C450.

I.B.2E001

„Technologia” zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „rozwoju” sprzętu lub „oprogramowania” wyszczególnionych w pozycjach 2B350, 2B351, 2B352 lub 2D351.

I.B.2E002

„Technologia” zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „produkcji” sprzętu wyszczególnionego w pozycjach 2B350, 2B351 lub 2B352.

I.B.2E301

„Technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, przeznaczona do „użytkowania” towarów wyszczególnionych w pozycjach 2B350 do 2B352.

I.B.9E001

„Technologia” według uwagi ogólnej do technologii, służąca do „rozwoju” sprzętu lub „oprogramowania” wymienionych w pozycjach 9A012 lub 9A350.

I.B.9E002

„Technologia” według uwagi ogólnej do technologii, służąca do „produkcji” sprzętu wyszczególnionego w pozycji 9A350.

I.B.9E101

„Technologia” według uwagi ogólnej do technologii, służąca do „produkcji” sprzętu „UAV” wyszczególnionego w pozycji 9A012.

Uwaga techniczna:

W pozycji 9E101.b „UAV” oznacza systemy bezpilotowych statków powietrznych o zasięgu przekraczającym 300 km.

I.B.9E102

„Technologia” według uwagi ogólnej do technologii, służąca do „użytkowania” sprzętu „UAV” wyszczególnionego w pozycji 9A012.

Uwaga techniczna:

W pozycji 9E101.b „UAV” oznacza systemy bezpilotowych statków powietrznych o zasięgu przekraczającym 300 km.

CZĘŚĆ 2

Uwagi wprowadzające

1. O ile nie stwierdzono inaczej, numery odniesienia znajdujące się w kolumnie „Opis” poniżej odnoszą się do opisów produktów podwójnego zastosowania, określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

2. Numer odniesienia w kolumnie o nagłówku „Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009” oznacza, że właściwości produktów lub technologii opisanych w kolumnie „Opis” odbiegają od parametrów przedstawionych w opisie produktu podwójnego zastosowania, którego dotyczy odniesienie.

3. Definicje terminów znajdujących się w „cudzysłowie definicyjnym” zamieszczone są w uwadze technicznej do odpowiedniej pozycji.

4. Definicje terminów znajdujących się w „cudzysłowie zwykłym” można znaleźć w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

Uwagi ogólne

1. Kontroli przewidzianej w niniejszym załączniku nie należy czynić bezskuteczną przez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających kontroli (w tym instalacji przemysłowych), lecz zawierających jeden lub kilka elementów objętych kontrolą, jeżeli te elementy stanowią podstawowy element towarów i mogą w praktyce zostać z nich usunięte i użyte do innych celów.

Uwaga:   Przy rozstrzyganiu, czy element lub elementy objęte kontrolą należy uznać za podstawowy element, niezbędna jest ocena czynników ilości, wartości i technologicznego know-how oraz innych szczególnych okoliczności, które mogą decydować o tym, że element lub elementy objęte kontrolą stanowią podstawowy element dostarczanego towaru.

2. Produkty wymienione w niniejszym załączniku obejmują zarówno towary nowe, jak i używane.

Uwaga ogólna do technologii

(Należy czytać w związku z sekcją B części 1)

1. Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz „technologii”, która jest „niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów, których sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz są kontrolowane w sekcji I.C.A niniejszej części, podlega kontroli zgodnie z przepisami sekcji I.C.B niniejszej części.

2. „Technologia”„niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów podlegających kontroli pozostaje pod kontrolą nawet wówczas, gdy ma zastosowanie do towarów niepodlegających kontroli.

3. Kontrolą nie obejmuje się „technologii”, która stanowi minimum niezbędne do instalacji, eksploatacji, konserwacji (sprawdzania) i naprawy towarów, które nie podlegają kontroli lub na których wywóz uzyskano zezwolenie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

4. Kontrole transferu „technologii” nie mają zastosowania do informacji „będących własnością publiczną”, informacji związanych z „podstawowymi badaniami naukowymi” lub minimalnych informacji niezbędnych przy składaniu wniosków patentowych.

I.C.A.    TOWARY

(Materiały i substancje chemiczne)Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

I.C.A.001

Substancje chemiczne o stężeniu 95 % lub większym:

1.  chlorek etylenu (CAS 107-06-2)

 

I.C.A.002

Substancje chemiczne o stężeniu 95 % lub większym:

1.  nitrometan (CAS 75-52-5)

2.  kwas pikrynowy (CAS 88-89-1)

 

I.C.A.003

Substancje chemiczne o stężeniu 95 % lub większym:

1.  chlorek glinu (CAS 7446-70-0)

2.  arsen (CAS 7440-38-2)

3.  tritlenek diarsenu (CAS 1327-53-3)

4.  chlorowodorek bis(2-chloroetyly)etyloaminy (CAS 3590-07-6)

5.  chlorowodorek bis(2-chloroetylo)metyloaminy (CAS 55-86-7)

6.  chlorowodorek tris(2-chloroetylo)aminy (CAS 817-09-4)

 

I.C.B.    TECHNOLOGIAB.001

„Technologia” niezbędna do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów wymienionych w sekcji I.C.A.

Uwaga techniczna:

Termin „technologia” obejmuje „oprogramowanie”

 
▼M31

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 14, art. 15 ust. 1 lit. a) oraz art. 15 ust. 1a

▼C4A.  Osoby

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

1.

Bashar (image) Al-Assad (image) (Baszar al-Assad)

Data urodzenia: 11.9.1965 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport dyplomatyczny nr D1903

prezydent republiki; rozkazodawca i główny sprawca represji wobec demonstrantów

23.5.2011

▼M34

2.

Maher (image) (alias Mahir) Al-Assad (image)

Data urodzenia: 8 grudnia 1967 r.

miejsce urodzenia: Damaszek

paszport dyplomatyczny nr 4138

Generał dywizji 42. Brygady i były dowódca brygady 4. pancernej dywizji wojskowej

Członek Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu pułkownika i stopniach równoważnych lub wyższych, pełniący służbę w okresie po maju 2011 r.; generał dywizji 42. brygady i były dowódca brygady 4. dywizji pancernej. Członek rodziny Assad; brat prezydenta Baszara al-Assada.

9.5.2011

▼M29

3.

Ali ( image) Mamluk ( image) (alias Mamlouk)

Data urodzenia: 19 lutego 1946 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport dyplomatyczny nr 983

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Syrii. Były szef syryjskiego wywiadu, zaangażowany w stosowanie przemocy wobec demonstrantów.

9.5.2011

▼M34

4.

Atej (image) (alias Atef, Atif) Najib (image) (alias Najeeb)

Miejsce urodzenia: Dżabla, Syria

Były szef służby bezpieczeństwa politycznego w miejscowości Deraa; zaangażowany w stosowanie przemocy wobec demonstrantów. Członek rodziny Assad; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada.

9.5.2011

5.

Hafiz (image) Makhlouf (image) (alias Hafez Makhlouf)

Data urodzenia: 2 kwietnia 1971 r.

miejsce urodzenia: Damaszek.

paszport dyplomatyczny nr 2246

Były pułkownik i szef jednostki w ramach wywiadu ogólnego oddział w Damaszku (General Intelligence Directorate Damascus Branch), pełniący służbę w okresie po maju 2011 r.; Członek rodziny Makhlouf; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada.

9.5.2011

▼M29

6.

Muhammad ( image) Dib ( image) Zaytun ( image) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)

Data urodzenia: 20 maja 1951 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport dyplomatyczny nr D000001300

Szef Dyrektoriatu ds. Bezpieczeństwa Ogólnego, zaangażowany w stosowanie przemocy wobec demonstrantów.

9.5.2011

▼M46

7.

Amjad ( image) Abbas ( image) (alias Al-Abbas)

 

Szef służby bezpieczeństwa politycznego w miejscowości Banyas, udział w użyciu siły wobec demonstrantów w miejscowości Baida.

9.5.2011

8.

Rami ( image) Makhlouf ( image)

Data urodzenia: 10 lipca 1969 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport nr 000098044,

numer wydania 002-03-0015187

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały w sektorze telekomunikacyjnym, sektorze usług finansowych, sektorze transportu i sektorze nieruchomości; ma interesy finansowe lub zajmuje stanowiska wyższego szczebla i stanowiska kierownicze w firmie Syriatel, która jest głównym operatorem telefonii komórkowej w Syrii, w funduszach inwestycyjnych Al Mashreq, Bena Properties i Cham Holding.

Zapewnia reżimowi syryjskiemu finansowanie i wsparcie przez swoją działalność biznesową.

Jest wpływowym członkiem rodziny Makhlouf i jest ściśle powiązany z rodziną Assada; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah ( image) Qudsiyah ( image)

Data urodzenia: 1953 r.;

miejsce urodzenia: Hama;

paszport dyplomatyczny nr D0005788

Oficer Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu generała dywizji, pełniący służbę w okresie po maju 2011 r.

Wicedyrektor biura bezpieczeństwa narodowego partii Baas. Były szef dyrekcji wywiadu wojskowego Syrii. Uczestniczył w brutalnych represjach wobec ludności cywilnej w Syrii.

9.5.2011

▼M34

10.

Jamil ( image) (alias Jameel) Hassan ( image) (alias al-Hassan)

Data urodzenia: 1953 r.

miejsce urodzenia: Homs [Hims] (Syria)

Szef wywiadu sił powietrznych Syrii

Oficer sił powietrznych Syrii w stopniu generała dywizji, pełniący służbę w okresie po maju 2011 r.; szef wywiadu sił powietrznych Syrii, pełniący służbę w okresie po maju 2011 r.; odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii.

9.5.2011

▼M29 —————

▼M30 —————

▼M46

13.

Munzir ( image) (alias Mundhir, Monzer) Jamil ( image) Al-Assad ( image)

Data urodzenia: 1 marca 1961 r.;

miejsce urodzenia: Kerdaha (Kardaha), prowincja Latakia;

paszport nr 86449 i nr 842781

Jako członek bojówek Szabiha brał udział w aktach przemocy wobec ludności cywilnej.

9.5.2011

▼M19 —————

▼M34 —————

▼M29

16.

Faruq ( image) (alias Farouq, Farouk) Al Shar′ ( image) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)

Data urodzenia: 10 grudnia 1938 r.

Były wiceprezydent Syrii; udział w represjach wobec ludności cywilnej.

23.5.2011

▼M33 —————

▼M33

18.

Mohammed ( image) Hamcho ( image)

Data urodzenia: 20 maja 1966 r.;

paszport nr 002954347

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały w sektorze inżynieryjnym oraz sektorze budowlanym, mediach, sektorze hotelarskim i opiece zdrowotnej. Ma interesy finansowe lub zajmuje stanowiska wyższego szczebla i stanowiska kierownicze w szeregu przedsiębiorstw w Syrii, w szczególności Hamsho International, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism Project oraz Syria Metal Industries.

Odgrywa istotną rolę w środowisku przedsiębiorców w Syrii jako sekretarz generalny Izby Handlowej w Damaszku (powołany w grudniu 2014 r. przez ówczesnego ministra gospodarki Khodra Orfaliego), przewodniczący chińsko-syryjskich Dwustronnych Rad Biznesu (od marca 2014 r.) oraz przewodniczący Syryjskiej Rady ds. Metalu i Stali (od grudnia 2015 r.).

Ma ścisłe powiązania biznesowe z głównymi przedstawicielami reżimu syryjskiego, w tym z Maherem Al-Assadem.

Mohammed Hamcho jest beneficjentem reżimu syryjskiego i wspiera ten reżim przez swoją działalność biznesową, jest również powiązany z osobami będącymi beneficjentami reżimu i wspierającymi go.

27.1.2015

▼M46

19.

Iyad ( image) (alias Eyad) Makhlouf ( image)

Data urodzenia: 21 stycznia 1973 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport nr N001820740

Członek rodziny Makhlouf; syn Mohammeda Makhloufa, brat Hafeza i Ramiego i brat Ihaba Makhloufa; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada.

Członek syryjskich służb bezpieczeństwa i służb wywiadowczych, zajmujący w nich stanowiska po maju 2011 r.

Funkcjonariusz wywiadu generalnego; uczestniczył w aktach przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii.

23.5.2011

▼C4

20.

Bassam ( image) Al Hassan ( image) (alias Al Hasan)

 

doradca prezydenta do spraw strategicznych; udział w represjach wobec ludności cywilnej

23.5.2011

▼M46 —————

▼M33

22.

Ihab ( image) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf ( image)

Data urodzenia: 21 stycznia 1973 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport nr N002848852

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii. Ihab Makhlouf jest wiceprezesem i akcjonariuszem firmy Syriatel, która jest głównym operatorem telefonii komórkowej w Syrii. Ma także interesy biznesowe w kilku innych przedsiębiorstwach i podmiotach syryjskich, w tym w Ramak Construction Co i Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).

Będąc wiceprezesem firmy Syriatel, która znaczną część swoich zysków przekazuje rządowi syryjskiemu w ramach umowy licencyjnej, Ihab Makhlouf wspiera również bezpośrednio reżim syryjski.

Jest wpływowym członkiem rodziny Makhlouf i jest ściśle powiązany z rodziną Assada; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada.

23.5.2011

▼M46

23.

Zoulhima ( image) (alias Zu al-Himma) Chaliche ( image) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Dhu al-Himma Shalish)

Data urodzenia: 1951 r. lub 1946 r. lub 1956 r.;

miejsce urodzenia: Kerdaha

Oficer syryjskich służb bezpieczeństwa i służb wywiadowczych, zajmujący w nich stanowiska po maju 2011 r.; były szef ochrony prezydenta.

Członek Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu generała dywizji pełniący służbę po maju 2011 r.

Uczestniczył w aktach przemocy wobec demonstrantów.

Członek rodziny Assad; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada.

23.6.2011

▼C4

24.

Riyad ( image) Chaliche ( image) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Riyad Shalish)

 

dyrektor Military Housing Establishment; źródło finansowania reżimu; kuzyn prezydenta Bashara Al-Assada

23.6.2011

25.

Dowódca brygady Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali ( image) Jafari ( image) (alias Jaafari, Ja’fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja’fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Data urodzenia: 1 września 1957 r.;

miejsce urodzenia: Yazd, Iran

Głównodowodzący Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji zaangażowany w dostarczanie sprzętu i wsparcia służącego pomocy syryjskiemu reżimowi w tłumieniu protestów w Syrii

23.6.2011

▼M46

26.

Major General Qasem ( image) Soleimani ( image) (alias Qasim Soleimany; Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani)

Data urodzenia: 11 marca 1957 r.;

miejsce urodzenia: Oom, Iran (Islamska Republika Iranu);

paszport nr: 008827, wydany w Iranie

Dowódca Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji, IRGC - Qods, zaangażowany w dostarczanie sprzętu i wsparcia służącego pomocy syryjskiemu reżimowi w tłumieniu protestów w Syrii.

23.6.2011

27.

Hossein ( image) Taeb ( image) (alias Taeb, Hassan; Taeb, Hosein; Taeb, Hossein; Taeb, Hussayn; Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Data urodzenia: 1963 r.;

Miejsce urodzenia: Teheran, Iran

Zastępca dowódcy wywiadu Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji zaangażowany w dostarczanie sprzętu i wsparcia służącego pomocy syryjskiemu reżimowi w tłumieniu protestów w Syrii.

23.6.2011

▼M33

28.

Khalid ( image) (alias Khaled) Qaddur ( image) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w sektorze telekomunikacyjnym, sektorze ropy naftowej, sektorze tworzyw sztucznych; ma także ścisłe powiązania biznesowe z Maherem Al-Assadem.

Jest beneficjentem reżimu syryjskiego i wspiera ten reżim przez swoją działalność biznesową.

Powiązany z Maherem Al-Assadem, także przez swoją działalność biznesową.

27.1.2015

29.

Ra'if ( image) Al-Quwatly ( image) (alias Ri'af Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly)

Data urodzenia: 3 lutego 1967 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek

Wspólnik biznesowy Mahera al-Assada, odpowiedzialny za prowadzenie niektórych z jego przedsięwzięć; finansuje reżim.

23.6.2011

▼C4

30.

Mohammad ( image) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh ( image) (alias Muflih)

 

Szef wywiadu wojskowego Syrii w mieście Hama; udział w tłumieniu demonstracji.

1.8.2011

31.

Generał dywizji Tawfiq ( image) (alias Tawfik) Younes ( image) (alias Yunes)

 

Szef Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Dyrektoriatu Wywiadu Ogólnego; udział w represjach wobec ludności cywilnej

1.8.2011

▼M33

32.

Mohammed ( image) Makhlouf ( image) (alias Abu Rami)

Data urodzenia: 19 października 1932 r.;

miejsce urodzenia: Latakia, Syria

Wpływowy członek rodziny Makhlouf, wspólnik biznesowy i ojciec Ramiego, Ihaba i Iyada Makhlouf. Jest ściśle powiązany z rodziną Assada: wuj Bashara i Mahira al-Assada. Znany także jako Abu Rami.

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki, w tym posiadający udziały lub istotne wpływy w General Organisation of Tobacco oraz w sektorach ropy naftowej i gazu, a także w sektorze zbrojeniowym i sektorze bankowym.

Zaangażowany w przedsięwzięcia biznesowe na rzecz reżimu Assada w dziedzinie zakupu broni i bankowości. W związku z zakresem powiązań biznesowych i politycznych Mohammeda Makhloufa z reżimem syryjskim, wspiera on ten reżim i jest jego beneficjentem.

1.8.2011

33.

Ayman ( image) Jabir ( image) (alias Aiman Jaber)

Miejsce urodzenia: Latakia

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii w sektorach stalowym, mediów, towarów konsumpcyjnych i ropy naftowej, również zaangażowany w handel tymi towarami. Ma interesy finansowe lub zajmuje stanowiska wyższego szczebla i stanowiska kierownicze w szeregu przedsiębiorstw i podmiotów w Syrii, w szczególności w firmach Al Jazira (także Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV i Sama Satellite Channel.

Przez swoje przedsiębiorstwo Al Jazira, Ayman Jaber ułatwia import do Syrii ropy naftowej z Overseas Petroleum Trading.

Ayman Jaber jest beneficjentem reżimu syryjskiego i wspiera ten reżim przez swoją działalność biznesową.

Zapewnia bezpośrednie wsparcie dla działań bojówek powiązanych z reżimem zwanych Szabiha lub Suqur as-Sahraa oraz odgrywa w ich działaniach przewodnią rolę.

Powiązany z Ramim Makhloufem przez swoją działalność biznesową oraz powiązany z Maherem Al-Assadem w związku ze swoją rolą w działaniach bojówek powiązanych z reżimem.

27.1.2015

▼C4

34.

Hayel ( image) Al-Assad ( image)

 

Zastępca Mahera al-Asada (komendanta oddziału żandarmerii wojskowej IV dywizji armii uczestniczącego w represjach)

23.8.2011

35.

Ali ( image) Al-Salim ( image) (alias Al-Saleem)

 

Dyrektor biura zaopatrzenia syryjskiego ministerstwa obrony (biuro dokonuje wszystkich zakupów uzbrojenia dla armii syryjskiej)

23.8.2011

▼M46

36.

Nizar ( image) al-Asaad ( image) (alias Nizar Asaad)

Kuzyn Baszara al-Assada; wcześniej szef przedsiębiorstwa „Nizar Oilfield Supplies”

Osoba stojąca bardzo blisko najważniejszych urzędników państwowych.

Finansowanie bojówek Szabiha w prowincji Latakia.

23.8.2011

37.

Generał dywizji Rafiq ( image) (alias Rafeeq) Shahadah ( image) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

Data urodzenia: 1956 r.;

miejsce urodzenia: Jablah (Dżabla), prowincja Latakia

Członek Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu generała dywizji pełniący służbę po maju 2011 r. W wywiadzie wojskowym Syrii kierował uprzednio wydziałem 293 (sprawy wewnętrzne) w Damaszku. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej Damaszku. Doradca prezydenta Baszara al-Assada w kwestiach strategicznych i sprawach wywiadu wojskowego.

23.8.2011

▼C4

38.

Generał brygady Jamea ( image) Jamea ( image) (alias Jami Jami, Jame’, Jami’)

 

Lokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego w Dajr az-Zaur. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w Dajr az-Zaur i Abu Kamal.

23.8.2011

▼M46 —————

▼C4

40.

Muhammad ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said ( image) (alias Sa’id, Sa’eed, Saeed) Bukhaytan ( image)

 

Wicesekretarz regionalny Arabskiej Partii Socjalistycznej BAAS od roku 2005. w latach 2000-2005 dyrektor bezpieczeństwa narodowego regionalnej partii Baas. Były gubernator prowincji Hama (1998-2000). Bliski współpracownik prezydenta Baszara al-Assada oraz Mahera al-Assada. Należy do najważniejszych decydentów reżimu, jeżeli chodzi o represje wobec ludności cywilnej.

23.8.2011

▼M33

41.

Ali ( image) Douba ( image)

Data urodzenia: 1933 r.;

miejsce urodzenia: Karfis, Syria

Odpowiada za śmierć ofiar w prowincji Hama w roku 1980, został odwołany do Damaszku jako specjalny doradca prezydenta Baszara al-Assada.

23.8.2011

▼M29

42.

Generał brygady Nawful ( image) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn ( image) (alias Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Lokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego w prowincji Idlib. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w prowincji Idlib.

23.8.2011

▼C4

43.

Brygadier Husam ( image) Sukkar ( image)

 

Doradca prezydenta w sprawach bezpieczeństwa. Doradca prezydenta w sprawach represji i aktów przemocy stosowanych przez służby bezpieczeństwa wobec ludności cywilnej.

23.8.2011

▼M29

44.

Generał brygady Muhammed ( image) (alias Muhamad) Zamrini ( image) (alias Zamreni)

 

Lokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego w prowincji Hims. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w prowincji Hims.

23.8.2011

▼M34

45.

Munir (image) (alias Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (image) (alias Adnuf, Adanof)

Data urodzenia: 1951 r.

miejsce urodzenia: Homs [Hims] (Syria);

paszport: 0000092405

Stanowisko: zastępca szefa sztabu generalnego, operacji i szkoleń armii syryjskiej.

Stopień: generał broni w Syryjskiej Armii Arabskiej

Oficer w stopniu generała broni i zastępca szefa sztabu generalnego, operacji i szkoleń armii syryjskiej, pełniący służbę w okresie po maju 2011 r. Jako zastępca szefa sztabu generalnego bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii.

23.8.2011

▼C4

46.

Generał brygady Ghassan ( image) Khalil ( image) (alias Khaleel)

 

Kierownik wydziału informacyjnego Głównej Dyrekcji Wywiadu. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii.

23.8.2011

47.

Mohammed ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir ( image) (alias Jaber)

Miejsce urodzenia: Latakia

Członek bojówek Szabiha. Współpracownik Mahera al-Assada w sprawach związanych z Szabiha. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej oraz koordynował działania bojówek Szabiha.

23.8.2011

▼M33

48.

Samir ( image) Hassan ( image)

 

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarski. Posiada udziały lub znaczne wpływy w firmach Amir Group i Cham Holdings, dwóch konglomeratach działających w sektorze nieruchomości, sektorze turystyki, sektorze transportu i sektorze finansowym. Od marca 2014 r., po powołaniu go przez ministra gospodarki Khodra Orfaliego, zajmuje stanowisko przewodniczącego ds. Rosji w ramach Dwustronnych Rad Biznesu.

Samir Hassan wspiera działania wojenne prowadzone przez reżim poprzez datki pieniężne.

Jest on powiązany z osobami będącymi beneficjentami reżimu syryjskiego i wspierającymi ten reżim. W szczególności Samir Hassan jest powiązany z Ramim Makhloufem i Issamem Anboubą, którzy zostali wskazani przez Radę i są beneficjentami reżimu syryjskiego.

27.9.2014

▼C4

49.

Fares ( image) Chehabi ( image) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Syn Ahmada Chehabi;

data urodzenia: 7.5.1972 r.

Prezes Izby Handlowo-Przemysłowej w Aleppo. Wiceprzewodniczący Cham Holding. Wspiera gospodarczo reżim syryjski.

2.9.2011

▼M46

50.

Tarif ( image) Akhras ( image) (alias Al Akhras ( image))

Data urodzenia: 2 czerwca 1951 r.;

miejsce urodzenia: Homs, Syria;

paszport syryjski nr 0000092405

Zamożny biznesmen czerpiący zyski dzięki reżimowi i wspierający go. Założyciel Akhras Group (towary, handel, przetwórstwo i logistyka) oraz były prezes Izby Handlowej w Hims. Bliskie powiązania handlowe z członkami rodziny prezydenta al-Assada. Członek zarządu Federacji Syryjskich Izb Handlowych. Zapewniał wsparcie logistyczne dla reżimu (autobusy i ładowarki do czołgów).

2.9.2011

▼C4

51.

Issam ( image) Anbouba ( image)

Prezes Anbouba for Agricultural Industries Co.;

data urodzenia: 1952 r.;

miejsce urodzenia: Homs, Syria

Zapewnia wsparcie finansowe dla aparatu represji oraz grup paramilitarnych dokonujących aktów przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii. Zapewnia obiekty (pomieszczenia, magazyny) służące jako improwizowane ośrodki przetrzymywania więźniów. Powiązania finansowe z wysokiej rangi urzędnikami syryjskimi.

2.9.2011

52.

██████

██████

██████

██████

██████

██████

▼M46

53.

Adib ( image) Mayaleh ( image) (alias André Mayard)

Data urodzenia: 15 maja 1955 r.;

miejsce urodzenia: Bassir

Były prezes i przewodniczący zarządu Banku Centralnego Syrii.

Adib Mayaleh kontrolował syryjski sektor bankowy i zarządzał podażą pieniądza w Syrii poprzez emisję i wycofywanie banknotów i kontrolę kursu walutowego funta syryjskiego. Z racji swoich funkcji w Banku Centralnym Syrii Adib Mayaleh zapewniał wsparcie gospodarcze i finansowe reżimowi syryjskiemu.

Były minister gospodarki i handlu zagranicznego, objął urząd w okresie po maju 2011 r.

15.5.2012

▼C4

54.

Generał broni Jumah ( image) Al-Ahmad ( image) (alias Al-Ahmed)

 

Dowódca sił specjalnych. Odpowiada za stosowanie przemocy wobec manifestantów w całej Syrii.

14.11.2011

▼M29

55.

Pułkownik Lu'ai ( image) (alias Louay, Loai) al-Ali ( image)

 

Kierownik syryjskiego wywiadu wojskowego w Derze. Odpowiada za stosowanie przemocy wobec demonstrantów w Derze.

14.11.2011

▼M44

56.

Ali ( image) Abdullah ( image) (alias Abdallah) Ayyub ( image) (alias Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)

Data urodzenia: 1952 r.;

miejsce urodzenia: Latakia, Syria

Minister obrony. Powołany w styczniu 2018 r. Oficer armii syryjskiej w stopniu generała, pełniący służbę w okresie po maju 2011 r. Były szef sztabu generalnego Syryjskich Sił Zbrojnych. Osoba wspierająca reżim Assada i odpowiedzialna za represje i akty przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii.

14.11.2011

57.

Fahd ( image) (alias Fahid, Fahed) Jasim ( image) (alias Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj ( image) (alias Al-Freij)

Data urodzenia: 1 stycznia 1950 r.;

miejsce urodzenia: Hama, Syria

Były minister obrony. Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2011

▼C4

58.

Generał Aous ( image) (Aws) Aslan ( image)

Data urodzenia: 1958 r.

Dowódca batalionu w Gwardii Republikańskiej. Bliski współpracownik Mahera al-Assada oraz prezydenta al-Assada. Współodpowiedzialny za ataki na ludność cywilną w całej Syrii.

14.11.2011

▼M40

59.

Generał Ghassan ( image) Belal ( image)

 

Generał dowodzący biurem rezerwy 4. dywizji. Doradca Mahera al-Assada oraz koordynator działań sił bezpieczeństwa. Odpowiada za ataki na ludność cywilną w całej Syrii, uczestniczył w szeregu przypadków naruszenia uzgodnień o zaprzestaniu działań wojennych w regionie Ghouta.

14.11.2011

▼C4

60.

Abdullah ( image) (alias Abdallah) Berri ( image)

 

Przywódca bojówki rodziny Berri. Na czele prorządowej milicji uczestniczącej w atakach na ludność cywilną w Aleppo.

14.11.2011

61.

George ( image) Chaoui ( image)

 

Członek syryjskiej armii elektronicznej. Współodpowiedzialny za ostre ataki na ludność cywilną i za nawoływanie do przemocy wobec niej w całej Syrii.

14.11.2011

▼M34

62.

Zuhair (image) (alias Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (image)

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria

Stopień: generał dywizji

Obecne stanowisko: Zastępca Szefa Generalnej Dyrekcji Wywiadowczej (Dyrektoriat ds. Bezpieczeństwa Ogólnego) od lipca 2012 r.

Oficer Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu generała dywizji, pełniący służbę w okresie po maju 2011 r.; zastępca Szefa Generalnej Dyrekcji Wywiadowczej. Odpowiedzialny za represje, łamanie praw człowieka i akty przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii.

14.11.2011

▼C4

63.

Amar ( image) (alias Ammar) Ismael ( image) (alias Ismail)

Data urodzenia (dokładna lub orientacyjna): 3.4.1973;

miejsce urodzenia: Damaszek

Cywilny zwierzchnik syryjskiej armii elektronicznej (terytorialna służba wywiadu wojskowego). Współodpowiedzialny za ostre ataki na ludność cywilną i za nawoływanie do przemocy wobec niej w całej Syrii.

14.11.2011

64.

Mujahed ( image) Ismail ( image) (alias Ismael)

 

Członek syryjskiej armii elektronicznej. Współodpowiedzialny za ostre ataki na ludność cywilną i za nawoływanie do przemocy wobec niej w całej Syrii.

14.11.2011

65.

Generał dywizji Nazih ( image)

 

Wicedyrektor Generalnej Dyrekcji Wywiadowczej. Odpowiada za stosowanie przemocy w całej Syrii oraz zastraszanie i torturowanie manifestantów.

14.11.2011

▼M40

66.

Kifah ( image) Moulhem ( image) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

Były dowódca batalionu w 4. dywizji. W lipcu 2015 r. mianowany zastępcą szefa wydziału wywiadu wojskowego. Odpowiada za atak na ludność cywilną w Dajr az-Zaur.

14.11.2011

▼C4

67.

Generał dywizji Wajih ( image) (alias Wajeeh) Mahmud ( image)

 

Dowódca 18. dywizji zbrojnej. Odpowiada za przemoc wobec manifestantów w Homs.

14.11.2011

68.

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

69.

Generał broni Talal ( image) Mustafa ( image) Tlass ( image)

 

Zastępca szefa sztabu generalnego (logistyka i zaopatrzenie). Odpowiada za stosowanie przemocy wobec manifestantów w całej Syrii.

14.11.2011

70.

Generał dywizji Fu’ad ( image) Tawil ( image)

 

Zastępca kierownika wywiadu syryjskich sił lotniczych. Odpowiada za stosowanie przemocy w całej Syrii oraz zastraszanie i torturowanie manifestantów.

14.11.2011

▼M34

71.

Bushra (image) Al-Assad (image) (alias Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)

Data urodzenia: 24.10.1960

Członek rodziny Assad; siostra Baszara Al Assada. Ze względu na bliskie więzy osobiste oraz nierozerwalne powiązania finansowe łączące ją z prezydentem Syrii Baszarem Al Assadem, czerpie korzyści z reżimu syryjskiego i jest z nim powiązana.

23.3.2012

72.

Asma (image) Al-Assad (image) (alias Asma Fawaz Al Akhras)

Data urodzenia: 11.8.1975

miejsce urodzenia: Londyn, Zjednoczone Królestwo

paszport nr 707512830, traci ważność 22.9.2020

nazwisko panieńskie: Al Akhras

Członek rodziny Assad; ściśle powiązana z głównymi przedstawicielami reżimu; żona prezydenta Baszara al-Assada. Ze względu na bliskie więzy osobiste oraz nierozerwalne powiązania finansowe łączące ją z prezydentem Syrii Baszarem Al Assadem, czerpie korzyści z reżimu syryjskiego i jest z nim powiązana.

23.3.2012

▼C4

73.

Manal ( image) Al-Assad ( image) (alias Manal Al Ahmad)

Data urodzenia: 2.2.1970;

miejsce urodzenia: Damaszek;

nr paszportu (syryjski): 0000000914;

nazwisko panieńskie: Al Jadaan

Jest małżonką Mahera Al Assada, zatem czerpie korzyści z reżimu i jest z nim blisko powiązana.

23.3.2012

▼M34 —————

▼C4

75.

Generał broni Fahid ( image) (alias Fahd) Al-Jassim ( image)

 

Szef sztabu. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs

1.12.2011

76.

Generał dywizji Ibrahim ( image) Al-Hassan ( image) (alias Al-Hasan)

 

Zastępca szefa sztabu. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs

1.12.2011

77.

Brygadier Khalil ( image) (alias Khaleel) Zghraybih ( image, image) (alias Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

 

14. dywizja. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011

78.

Brygadier Ali ( image) Barakat ( image)

 

103. brygada dywizji Gwardii Republikańskiej. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011

▼M46

79.

Generał dywizji Talal ( image) Makhluf ( image) (alias Makhlouf)

 

Były dowódca 105. brygady dywizji Gwardii Republikańskiej. Obecnie główny dowódca Gwardii Republikańskiej. Członek Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu generała dywizji pełniący służbę po maju 2011 r. Wojskowy uczestniczący w aktach przemocy w Damaszku.

1.12.2011

80.

Generał dywizji Nazih ( image) (alias Nazeeh) Hassun ( image) (alias Hassoun)

 

Oficer Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu generała dywizji, pełniący służbę w okresie po maju 2011 r. Szef dyrekcji ds. bezpieczeństwa politycznego syryjskich służb bezpieczeństwa, pełniący służbę w okresie po maju 2011 r. Odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii.

1.12.2011

▼C4

81.

Kapitan Maan ( image) (alias Ma’an ) Jdiid ( image) (alias Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

 

Gwardia prezydencka. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011

82.

Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar ( image) (alias Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

 

Wydział Bezpieczeństwa Politycznego. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011

83.

Khald ( image) (alias Khaled) Al-Taweel ( image) (alias Al-Tawil)

 

Wydział Bezpieczeństwa Politycznego. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011

84.

Ghiath ( image) Fayad ( image) (alias Fayyad)

 

Wydział Bezpieczeństwa Politycznego. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs.

1.12.2011

85.

Generał brygady Jawdat ( image) Ibrahim ( image) Safi ( image)

Dowódca 154. Regimentu

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w Damaszku i w jego okolicach, w tym w miejscowościach Mo'adamiyeh, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

Generał dywizji Muhammad ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali ( image) Durgham

Dowódca 4. Dywizji

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w Damaszku i w jego okolicach, w tym w miejscowościach Mo'adamiyeh, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

87.

Generał dywizji Ramadan ( image) Mahmoud ( image) Ramadan ( image)

Dowódca 35. Regimentu Sił Specjalnych

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowościach Banijas i Dara.

23.1.2012

88.

Generał brygady Ahmed ( image) (alias Ahmad) Yousef ( image) (alias Youssef) Jarad ( image) (alias Jarrad)

Dowódca 132. Brygady

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania – także z broni maszynowej i działek przeciwlotniczych – do protestujących w miejscowości Dara.

23.1.2012

89.

Generał dywizji Naim ( image) (alias Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem ( image) Suleiman ( image)

Dowódca 3. Dywizji

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Duma.

23.1.2012

90.

Generał brygady Jihad ( image) Mohamed ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan ( image)

Dowódca 65. Brygady

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Duma.

23.1.2012

91.

Generał dywizji Fo'ad ( image) (alias Fouad, Fu’ad) Hamoudeh ( image) (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

Dowódca operacji wojskowych w miejscowości Idlib

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Idlib na początku września 2011 r.

23.1.2012

92.

Generał dywizji Bader ( image) Aqel ( image)

Dowódca sił specjalnych

Wydał żołnierzom rozkazy zbierania zwłok i przekazywania ich służbom wywiadu („mukhabarat”); odpowiedzialny za akty przemocy w miejscowości Bukamal.

23.1.2012

93.

Generał brygady Ghassan ( image) Afif ( image) (alias Afeef)

Dowódca z 45. Regimentu

Dowódca operacji wojskowych w miejscowościach Homs, Baniyas i Idlib

23.1.2012

94.

Generał brygady Mohamed ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf ( image) (alias Maarouf, Ma'ruf)

Dowódca z 45. Regimentu

Dowódca operacji wojskowych w miejscowości Homs. Wydał rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Homs.

23.1.2012

95.

Generał brygady Yousef ( image) Ismail ( image) (alias Ismael)

Dowódca 134. Brygady

Wydał żołnierzom rozkaz ostrzeliwania domów i ludzi znajdujących się na dachach podczas odbywającego się w miejscowości Talbiseh pogrzebu protestujących zabitych poprzedniego dnia.

23.1.2012

96.

Generał brygady Jamal ( image) Yunes ( image) (alias Younes)

Dowódca 555. Regimentu

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Mo'adiamiyeh.

23.1.2012

97.

Generał brygady Mohsin ( image) Makhlouf ( image)

 

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Al-Herak.

23.1.2012

98.

Generał brygady Ali ( image) Dawwa

 

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Al-Herak

23.1.2012

99.

Generał brygady Mohamed ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor ( image) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Dowódca 106. Brygady, Gwardia Prezydencka

Wydał żołnierzom rozkaz bicia protestujących kijami i następnie aresztowania protestujących. Odpowiedzialny za represje wobec uczestników pokojowych demonstracji w miejscowości Duma.

23.1.2012

100.

Generał dywizji Suheil ( image) (alias Suhail) Salman ( image) Hassan ( image)

Dowódca 5. Dywizji

Wydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w prowincji Dara.

23.1.2012

101.

Wafiq ( image) (alias Wafeeq) Nasser ( image)

Szef oddziału regionalnego w miejscowości As-Suwajda (Wydział Wywiadu Wojskowego)

Szef oddziału wywiadu wojskowego w miejscowości As-Suwajda odpowiedzialny za arbitralne zatrzymania i torturowanie zatrzymanych w miejscowości As-Suwajda.

23.1.2012

102.

Ahmed ( image) (alias Ahmad) Dibe ( image) (alias Dib, Deeb)

Szef oddziału regionalnego w miejscowości Dara (Dyrektoriat ds. Bezpieczeństwa Ogólnego)

Szef regionalnego oddziału Dyrektoriatu ds. Bezpieczeństwa Ogólnego w miejscowości Dara odpowiedzialny za arbitralne zatrzymania i torturowanie zatrzymanych w miejscowości Dara.

23.1.2012

103.

Makhmoud ( image) (alias Mahmoud) al-Khattib ( image) (alias Al-Khatib, Al-Khateeb)

Szef wydziału śledczego (Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa Politycznego)

Szef wydziału śledczego Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego odpowiedzialny za zatrzymania i torturowanie zatrzymanych.

23.1.2012

104.

Mohamed ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat ( image) (alias Hikmat, Hekmat) Ibrahim ( image)

Szef wydziału operacyjnego (Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa Politycznego)

Szef oddziału operacyjnego Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego odpowiedzialny za zatrzymania i torturowanie zatrzymanych.

23.1.2012

105.

Nasser ( image) (alias Naser) Al-Ali ( image) (alias generał brygady Nasr al-Ali)

Szef oddziału regionalnego w miejscowości Dara (Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa Politycznego)

Szef regionalnego oddziału Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego w miejscowości Dara odpowiedzialny za zatrzymania i torturowanie zatrzymanych. Kieruje lokalizacją w Deraa od kwietnia 2012 roku (były szef wydziału w Homs) Dyrekcji Bezpieczeństwa Politycznego.

23.1.2012

▼M40

106.

Dr Wael (image) Nader (image) Al-Halqi (image) (alias Al-Halki)

Data urodzenia: 1964 r.

Miejsce urodzenia: prowincja Daraa (Dara).

Były premier sprawujący urząd do 3 lipca 2016 r. i były minister zdrowia. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

▼M34

107.

Mohammad (image) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (image) Al-Sha'ar (image) (alias Al-Chaar, Al-Shaar) (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Data urodzenia: 1956 r.

miejsce urodzenia: Aleppo

Minister spraw wewnętrznych, sprawujący urząd w okresie po maju 2011 r. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje wobec ludności syryjskiej.

1.12.2011

▼M33

108.

Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati ( image)

Data urodzenia: 1945 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek

Były minister finansów, pełniący urząd do 9 lutego 2013 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

1.12.2011

▼M46

109.

Imad ( image) Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb ( image) Khamis ( image) (alias Imad Mohammad Dib Khamees)

Data urodzenia: 1 sierpnia 1961 r.

Miejsce urodzenia: okolice Damaszku

Premier i były minister ds. energii elektrycznej. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

23.3.2012

▼M40

110.

Omar ( image) Ibrahim ( image) Ghalawanji ( image)

Data urodzenia: 1954 r.

Miejsce urodzenia: Tartous

Były wicepremier, minister ds. usług, były minister administracji lokalnej pełniący urząd do 3 lipca 2016 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

23.3.2012

▼M33

111.

Joseph ( image) Suwaid ( image)

Data urodzenia: 1958 r.:

miejsce urodzenia: Damaszek

Były minister stanu, pełniący urząd przynajmniej do 21 stycznia 2014 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

23.3.2012

112.

Hussein ( image) (alias Hussain) Mahmoud ( image) Farzat ( image) (alias Hussein Mahmud Farzat)

Data urodzenia: 1957 r.;

miejsce urodzenia: Hama

Były minister stanu, pełniący urząd przynajmniej do 2014 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

23.3.2012

▼C4

113.

Mansour ( image) Fadlallah ( image) Azzam ( image) (alias Mansur Fadl Allah Azzam)

Data urodzenia: 1960 r.;

miejsce urodzenia: prowincja Sweida.

Minister ds. prezydenckich. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

▼M46

114.

Emad ( image) Abdul-Ghani ( image) Sabouni ( image) (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Data urodzenia: 1964 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek

Były minister ds. telekomunikacji i technologii, pełnił służbę co najmniej do kwietnia 2014 r. Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej. W lipcu 2016 r. mianowany szefem (rządowej) Agencji ds. planowania i współpracy międzynarodowej.

27.2.2012

▼C4

115.

Generał Ali ( image) Habib ( image) (alias Habeeb) Mahmoud ( image)

Data urodzenia.: 1939 r.;

miejsce urodzenia: Tartous.

Były minister obrony. Powiązany z reżimem syryjskim i armią syryjską; współodpowiedzialny za ich brutalne represje wobec ludności cywilnej.

1.8.2011

▼M46

116.

Tayseer ( image) Qala ( image) Awwad ( image)

Data urodzenia: 1943 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek

Były minister sprawiedliwości. Powiązany z reżimem syryjskim; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej. Były prezes sądu wojskowego. Członek najwyższej rady sądowniczej.

23.9.2011

▼M40

117.

Adnan ( image) Hassan ( image) Mahmoud ( image)

Data urodzenia: 1966 r.

Miejsce urodzenia: Tartous

Ambasador Syrii w Iranie. Były minister informacji, objął urząd po maju 2011 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

23.9.2011

▼C4

118.

██████

██████

██████

██████

██████

119.

Sufian ( image) Allaw ( image)

Data urodzenia: 1944 r.;

miejsce urodzenia: Bukamal, Deir Ezzor.

Były minister ds. ropy naftowej i zasobów mineralnych. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

120.

Dr Adnan ( image) Slakho ( image)

Data urodzenia: 1955 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek.

Były minister przemysłu. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

121.

Dr Saleh ( image) Al-Rashed ( image)

Data urodzenia: 1964 r.;

miejsce urodzenia: prowincja Aleppo.

Były minister edukacji. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

122.

Dr Fayssal ( image) (alias Faysal) Abbas ( image)

Data urodzenia: 1955 r.;

miejsce urodzenia: prowincja Hama.

Były minister transportu. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

123.

Ghiath ( image) Jeraatli ( image) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

Data urodzenia: 1950 r.;

miejsce urodzenia: Salamiya

Były minister stanu. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.

23.3.2012

124.

Yousef ( image) Suleiman ( image) Al-Ahmad ( image) (alias Al-Ahmed)

Data urodzenia: 1956 r.;

miejsce urodzenia: Hasaka

Były minister stanu. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.

23.3.2012

125.

Hassan ( image, image) al-Sari ( image)

Data urodzenia: 1953 r.;

miejsce urodzenia: Hama

Były minister stanu. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu wobec ludności cywilnej.

23.3.2012

126.

Bouthaina ( image) Shaaban ( image)

(alias Buthaina Shaaban)

Data urodzenia: 1952 r.; miejsce urodzenia: Homs, Syria

Od lipca 2008 r. doradczyni prezydenta ds. polityki i mediów; powiązana zatem z brutalnymi rozprawami ze społeczeństwem.

26.6.2012

127.

Generał brygady Sha’afiq ( image) (alias Shafiq, Shafik) Masa ( image) (alias Massa)

 

Szef 215 wydziału (Damaszek) wywiadu Wojsk Lądowych. Odpowiedzialny za torturowanie zatrzymanych opozycjonistów. Uczestniczy w represjach wymierzonych w ludność cywilną.

24.7.2012

128.

Generał brygady Burhan ( image) Qadour ( image) (alias Qaddour, Qaddur)

 

Szef wydziału 291 (Damaszek) wywiadu Wojsk Lądowych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

129.

Generał brygady Salah ( image) Hamad ( image)

 

Zastępca szefa 291 wydziału wywiadu Wojsk Lądowych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

130.

General brygady Muhammad ( image) (lub Mohammed) Khallouf ( image) (alias Abou Ezzat)

 

Szef wydziału 235 o nazwie „Palestyna” (Damaszek) wywiadu Wojsk Lądowych, który jest centralnym elementem wojskowego aparatu opresji. Uczestniczy bezpośrednio w represjach wymierzonych w opozycjonistów. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

131.

Generał dywizji Riad ( image) (alias Riyad) al-Ahmed ( image) (alias Al-Ahmad)

 

Zastępca szefa wydziału w Latakii wywiadu Wojsk Lądowych. Odpowiedzialny za torturowanie i zabójstwa opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

▼M46

132.

Generał brygady Abdul- Salam ( image) Fajr ( image) Mahmoud ( image)

 

Szef wydziału w Bab Touma (Damaszek) wywiadu Wojsk Lotniczych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

▼C4

133.

Generał brygady Jawdat ( image) al-Ahmed ( image) (alias Al-Ahmad)

 

Szef wydziału w Homs (Hims) wywiadu Wojsk Lotniczych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

134.

Pułkownik Qusay ( image) Mihoub ( image)

 

Szef wydziału w Deraa (Dara) (oddelegowany z Damaszku do Deraa wraz z rozpoczęciem się manifestacji w tym mieście) wywiadu Wojsk Lotniczych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

135.

Pułkownik Suhail ( image) (alias Suheil) Al-Abdullah ( image) (alias Al- Abdallah)

 

Szef wydziału w Latakii wywiadu Wojsk Lotniczych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

136.

Generał brygady Khudr ( image) Khudr ( image)

 

Szef wydziału w Latakii wywiadu ogólnego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

▼M29

137.

Generał brygady Ibrahim ( image) Ma'ala ( image) (alias Maala, Maale, Ma'la)

 

Szef wydziału 285 Dyrektoriatu Wywiadu Ogólnego w Damaszku (zastąpił generała brygady Hussama Fendiego pod koniec roku 2011). Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

▼C4

138.

Generał brygady Firas ( image) Al-Hamed ( image) (alias Al-Hamid)

 

Szef wydziału 318 w Homs (Hims) wywiadu ogólnego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

139.

Generał brygady Hussam ( image) (alias Husam, Housam, Houssam) Luqa ( image) (alias Louqa, Louca, Louka, Luka)

 

Od kwietnia 2012 roku (zastąpił gen. bryg. Nasra al-Alego) szef wydziału w Homs Dyrekcji Bezpieczeństwa Politycznego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

140.

Generał brygady Taha ( image) Taha ( image)

 

Szef wydziału w Latakii Dyrekcji Bezpieczeństwa Politycznego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

141.

Bassel ( image) (alias. Basel) Bilal ( image)

 

Oficer służby więziennej w centralnym zakładzie karnym w Idlibie; brał bezpośredni udział w torturowaniu opozycjonistów przetrzymywanych w centralnym zakładzie karnym w Idlibie.

24.7.2012

142.

Ahmad ( image) (alias Ahmed) Kafan ( image)

 

Oficer służby więziennej w centralnym zakładzie karnym w Idlibie; brał bezpośredni udział w torturowaniu opozycjonistów przetrzymywanych w centralnym zakładzie karnym w Idlibie.

24.7.2012

143.

Bassam ( image) al-Misri ( image)

 

Oficer służby więziennej w centralnym zakładzie karnym w Idlibie; brał bezpośredni udział w torturowaniu opozycjonistów przetrzymywanych w centralnym zakładzie karnym w Idlibie.

24.7.2012

144.

Ahmed ( image) (alias Ahmad) al-Jarroucheh ( image) (alias Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Data urodzenia: 1957 r.

Dyrektor wydziału zewnętrznego wywiadu ogólnego (wydział 279). Z tego tytułu odpowiada za komórki wywiadu ogólnego w ambasadach Syrii. Bierze bezpośredni udział w represjonowaniu opozycjonistów przez władze syryjskie, a w szczególności zajmuje się represjami wobec opozycji syryjskiej na uchodźstwie.

24.7.2012

145.

Michel ( image) Kassouha ( image) (alias Kasouha) (alias Ahmed Salem; alias Ahmed Salem Hassan)

Data urodzenia: 1.2.1948 r.

Członek syryjskich służb bezpieczeństwa Syrii od początku lat 70-tych. Brał udział w walce z opozycją we Francji i w Niemczech. Od 2006 roku odpowiada za stosunki zewnętrzne wydziału 273 wywiadu ogólnego Syrii. Dawny funkcjonariusz, był bliskim współpracownikiem szefa wywiadu ogólnego, Alego Mamlouka, jednego z najważniejszych funkcjonariuszy reżimowych służb bezpieczeństwa, objętego przez UE środkami ograniczającymi od dnia 9 maja 2011 roku. Bezpośrednio wspiera represje realizowane przez reżim przeciwko opozycjonistom, a w szczególności zajmuje się represjami wobec opozycji syryjskiej na uchodźstwie.

24.7.2012

146.

Generał Ghassan ( image) Jaoudat ( image) Ismail ( image) (alias Ismael)

Data urodzenia: 1960 r.;

miejsce pochodzenia: Derikich, region miasta Tartous.

Odpowiedzialny za wydział misji wywiadu Wojsk Lotniczych, który zarządza, we współpracy z wydziałem operacji specjalnych, elitarnymi oddziałami wywiadu Wojsk Lotniczych, odgrywającymi istotną rolę w represjach stosowanych przez reżim. W związku z tym Ghassan Jaoudat Ismail jest członkiem kadr wojskowych, które bezpośrednio realizują reżimowe represje wobec opozycji.

24.7.2012

▼M46

147.

Generał Amer al-Achi (alias Amer Ibrahim al-Achi; Amis al Ashi; Ammar Aachi; Amer Ashi) ( image)

 

Szef oddziału agencji wywiadu sił powietrznych (2012–2016). Z racji funkcji pełnionych w agencji wywiadu sił powietrznych Amer al-Achi jest zamieszany w represje wobec opozycji syryjskiej.

24.7.2012

▼C4

148.

Generał Mohammed ( image) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali ( image) Nasr ( image) (lub Mohammed Ali Naser)

Data urodzenia: ok. 1960 r.

Bliski współpracownik Mahera Al Assad, młodszego brata prezydenta. Najważniejszy etap swojej kariery spędził w Gwardii Republikańskiej. W 2010 roku wstąpił do wydziału wewnętrznego (lub wydziału 251) wywiadu ogólnego, który zajmuje się walką z opozycją polityczną. Jako członek jego ścisłego kierownictwa generał Mohammed Ali bierze bezpośredni udział w represjach wymierzonych w opozycjonistów.

24.7.2012

149.

Generał Issam ( image) Hallaq ( image)

 

Szef sztabu Wojsk Lotniczych od 2010 roku. Zawiaduje operacjami lotniczymi wymierzonymi w opozycję.

24.7.2012

150.

Ezzedine ( image) Ismael ( image) (alias Ismail)

Data urodzenia: połowa lat 40-tych (prawdopodobnie 1947 rok);

miejsce urodzenia: Bastir, region miasta Dżabla.

Emerytowany generał i dawny funkcjonariusz wywiadu Wojsk Lotniczych, na których czele stanął na początku pierwszej dekady XXI wieku. W 2006 roku został mianowany doradcą politycznym i ds. bezpieczeństwa prezydenta. Jako doradca polityczny i ds. bezpieczeństwa prezydenta Syrii Ezzedine Ismael jest zaangażowany w reżimową politykę represji wymierzonych w opozycję.

24.7.2012

151.

Samir ( image) (alias Sameer) Joumaa ( image) (alias Jumaa, Jum'a, Joum'a) (alias Abou Sami)

Data urodzenia: ok. 1962 r.

Od prawie 20 lat jest szefem gabinetu Muhammada Nasifa Khayrbika, jednego z głównych doradców ds. bezpieczeństwa przy Bacharze al-Assadzie (który zajmuje oficjalnie stanowisko asystenta wiceprezydenta Faruqa Al Shar'a). Z uwagi na bliską współpracę z Bacharem al-Asadem i Muhammadem Nasifem Khayrbikem Samir Joumaa jest zaangażowany w reżimową politykę represji wymierzonych w opozycjonistów.

24.7.2012

▼M20

152.

Dr Qadri ( image) (alias Kadri) Jamil ( image) (alias Jameel)

 

Były wicepremier ds. gospodarczych, były minister ds. handlu wewnętrznego i ochrony konsumentów. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

▼M46

153.

Waleed ( image) (alias Walid) Al Mo'allem ( image) (alias Al Moallem, Muallem ( image))

 

Wicepremier, minister spraw zagranicznych i ds. ekspatriantów. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

▼M34 —————

▼C4

155.

Dr Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar ( image) (alias Abd al-Sattar) Al Sayed ( image) (alias Al Sayyed)

 

Minister ds. fundacji religijnych. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

▼M19

156.

Inż. Hala ( image) Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser ( image)

 

Były minister ds. turystyki. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

▼M46

157.

Inż. Bassam ( image) Hanna ( image)

Data urodzenia: 1954 r.;

miejsce urodzenia: Aleppo (Syria)

Były minister zasobów wodnych, objął urząd po maju 2011 r. Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

▼M19

158.

Inż. Subhi ( image) Ahmad ( image) Al Abdallah ( image) (alias Al-Abdullah)

 

Były minister rolnictwa i reformy rolnej. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

159.

Dr Mohammad ( image) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya ( image) (a.k.a. Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla ( image) (alias Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)

 

Były minister szkolnictwa wyższego. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

▼M46

160.

Dr Hazwan ( image) Al Wez ( image) (alias. Al Wazz)

 

Minister edukacji. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

▼M19

161.

Dr Mohamad ( image) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer ( image) (alias Dhafer) Mohabak ( image) (alias Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Były minister gospodarki i handlu zagranicznego. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

▼M40

162.

Dr Mahmoud (image) Ibraheem (image) (alias Ibrahim) Sa'iid (image) (alias Said, Sa'eed, Saeed)

 

Były minister transportu, objął urząd po maju 2011 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

▼M19

163.

Dr Safwan ( image) Al Assaf ( image)

 

Były minister mieszkalnictwa i rozwoju miast. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

164.

Inż. Yasser ( image) (alias Yaser) Al Siba'ii ( image) (alias Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)

 

Były minister robót publicznych. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

165.

Inż. Sa'iid ( image) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi ( image) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi ( image)

 

Były minister ds. ropy naftowej i zasobów mineralnych. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

▼M40

166.

Dr Lubana ( image) (alias Lubanah) Mushaweh ( image) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Data urodzenia: 1955 r.

Miejsce urodzenia: Damascus

Była minister kultury, objęła urząd po maju 2011 r. Jako była minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

▼M19

167.

Dr Jassem ( image) (alias Jasem) Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria ( image)

Data urodzenia: 1968 r.

Były minister pracy i spraw społecznych. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

▼M40

168.

Omran ( image) Ahed ( image) Al Zu'bi ( image) (alias Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)

Data urodzenia: 27.9.1959

Miejsce urodzenia: Damascus

Były minister informacji, objął urząd po maju 2011 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

▼M46

169.

Dr Adnan ( image) Abdo ( image) (alias Abdou) Al Sikhny ( image) (alias Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

Data urodzenia: 1961 r.;

miejsce urodzenia: Aleppo (Syria)

Były minister przemysłu. Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

▼M40

170.

Najm ( image) (alias Nejm) Hamad ( image) Al Ahmad ( image) (alias Al-Ahmed)

 

Były minister sprawiedliwości, objął urząd po maju 2011 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

▼M46

171.

Dr Abdul-Salam ( image) Al Nayef ( image)

 

Były minister zdrowia, objął urząd po maju 2011 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

▼C4

172.

Dr Ali ( image) Heidar ( image) (alias Haidar, Heydar, Haydar)

 

Sekretarz stanu ds. pojednania narodowego. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

▼M40

173.

Dr Nazeera ( image) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah ( image) Sarkees ( image) (alias Sarkis)

 

Były sekretarz stanu ds. środowiska, objął urząd po maju 2011 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

▼M19

174.

Mohammed ( image) Turki ( image) Al Sayed ( image)

 

Były minister przemysłu. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

▼M46

175.

Najm-eddin ( image) (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit ( image) (alias Khrait)

 

Były sekretarz stanu. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

176.

Abdullah ( image) (alias Abdallah) Khaleel ( image) (alias Khalil) Hussein ( image) (alias Hussain)

 

Były sekretarz stanu, objął urząd po maju 2011 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

▼M40

177.

Jamal ( image) Sha'ban ( image) (alias Shaaban) Shaheen ( image)

 

Były sekretarz stanu, objął urząd po maju 2011 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012

▼M19 —————

▼C4

179.

Razan ( image) Othman ( image)

Żona Ramiego Makhloufa, córka Waleeda (alias Walida) Othmana;

data urodzenia: 31 stycznia 1977 r.;

miejsce urodzenia: prowincja Latakia.

dokument tożsamości nr: 06090034007

Ma bliskie powiązania osobiste i finansowe z Ramim Makhloufem (kuzynem prezydenta Bashara Al-Assada, zapewniającym reżimowi główne źródło finansowania), który został umieszczony w wykazie. Z tego względu jest powiązana z reżimem syryjskim i czerpie z niego zyski.

16.10.2012

▼M20

180.

Ahmad al-Qadri

Data urodzenia: 1956 r.

Minister rolnictwa i reformy rolnej. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014

▼M40

181.

Suleiman Al Abbas

 

Były minister ds. ropy naftowej i zasobów mineralnych, objął urząd po maju 2011 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane wobec Syryjczyków.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Data urodzenia: 1959 r.

Były minister przemysłu, objął urząd po maju 2011 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat (alias Shmat)

Data urodzenia: 1973 r.

Były minister spraw społecznych, objął urząd po maju 2011 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Data urodzenia: 1964 r.

Były minister pracy, objął urząd po maju 2011 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael (alias Ismail Ismail, lub Isma'Il Isma'il)

Data urodzenia: 1955 r.

Były minister finansów, objął urząd po maju 2011 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014

186.

Dr Khodr Orfali (alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Data urodzenia: 1956 r.

Były minister gospodarki i handlu zagranicznego, objął urząd po maju 2011 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Data urodzenia: 1966 r.

Były minister ds. handlu wewnętrznego i ochrony konsumentów, objął urząd po maju 2011 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014

▼M20

188.

Bishr Riyad Yazigi

Data urodzenia: 1972 r.

Minister turystyki. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014

▼M46

189.

Dr Malek ( image) Ali ( image) (alias Malik Ali)

Data urodzenia: 1956 r.;

miejsce urodzenia: Tartous (Syria)

Były minister szkolnictwa wyższego, objął urząd w okresie po maju 2011 r. Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014

▼M20

190.

Hussein Arnous

(alias Arnus)

Data urodzenia: 1953 r.

Minister robót publicznych. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014

▼M40

191.

Dr Hassib Elias Shammas (alias Hasib)

Data urodzenia: 1957 r.

Były sekretarz stanu, objął urząd po maju 2011 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014

▼M33

192.

Hashim Anwar al-Aqqad alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

Data urodzenia: 1961 r.;

miejsce urodzenia: Mohagirine, Syria

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarski. Posiada udziały lub znaczne wpływy w firmie Anwar Akkad Sons Group (AASG) oraz jej spółce zależnej – United Oil. AASG jest konglomeratem działającym w takich sektorach jak sektor ropy naftowej, gazu, sektor produktów chemicznych, sektor maszyn przemysłowych, sektor nieruchomości, sektor turystyki, sektor wystawienniczy, sektor zamówień, sektor ubezpieczeniowy oraz sektor sprzętu medycznego.

Jeszcze w 2012 r. Hashim Anwar al-Aqqad pracował także jako poseł do parlamentu syryjskiego.

Hashim Anwar al-Aqqad nie mógłby odnosić sukcesów bez pomocy ze strony reżimu. W związku z zakresem powiązań biznesowych i politycznych Hashima Anwara al-Aqqada z reżimem syryjskim, wspiera on ten reżim i jest jego beneficjentem.

23.7.2014

▼M34

193.

Suhayl (alias Sohail, Suhail, Suheil) Hassan (alias Hasan, al-Hasan, al-Hassan) znany jako „The Tiger” (alias al-Nimr)

Data urodzenia: 1970 r.

miejsce urodzenia: Dżabla (Latakia, Syria)

Stopień: generał dywizji

Stanowisko: dowódca sił Qawat al-Nimr (Tiger Forces)

Oficer armii syryjskiej w stopniu generała dywizji, pełniący służbę w okresie po maju 2011 r. Dowódca dywizji zwanej Tiger Forces. Odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii.

23.7.2014

▼M27

182.

Amr Armanazi

(alias Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy)

Data urodzenia: 7 lutego 1944 r.

Dyrektor generalny syryjskiego Scientific Studies and Research Center (SSRC), odpowiedzialny za wspieranie syryjskiej armii w zakupie sprzętu służącego do obserwacji i represjonowania manifestantów. Odpowiada również za opracowywanie i produkcję broni niekonwencjonalnej, w tym broni chemicznej, oraz pocisków do jej naprowadzania.

Odpowiada za brutalne represje wobec ludności cywilnej; wspiera reżim.

23.7.2014

▼M40

►M46  264 ◄ .

Houmam Jaza'iri (alias Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)

Data urodzenia: 1977 r.

Były minister gospodarki i handlu zagranicznego, objął urząd po maju 2011 r. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane wobec Syryjczyków.

21.10.2014

►M46  265 ◄ .

Mohamad Amer Mardini (alias Mohammad Amer Mardini)

Data urodzenia: 1959 r.

Miejsce urodzenia: Damascus

Były minister szkolnictwa wyższego, objął urząd po maju 2011 r. (mianowany 27 sierpnia 2014 r.). Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

21.10.2014

►M46  266 ◄ .

Mohamad Ghazi Jalali (alias Mohammad Ghazi al-Jalali)

Data urodzenia: 1969 r.

Miejsce urodzenia: Damascus

Były minister komunikacji i technologii, objął urząd po maju 2011 r. (mianowany 27 sierpnia 2014 r.). Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

21.10.2014

►M46  15 ◄ .

Kamal Cheikha (alias Kamal al-Sheikha)

Data urodzenia: 1961 r.

Miejsce urodzenia: Damascus

Były minister zasobów wodnych, objął urząd po maju 2011 r. (mianowany 27 sierpnia 2014 r.). Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

21.10.2014

►M46  17 ◄ .

Hassan Nouri (alias Hassan al-Nouri)

Data urodzenia: 9.2.1960

Były minister ds. rozwoju administracyjnego, objął urząd po maju 2011 r. (mianowany 27 sierpnia 2014 r.). Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

21.10.2014

▼M23

►M46  74 ◄ .

Mohammad Walid Ghazal

Data urodzenia: 1951;

miejsce urodzenia: Aleppo

Minister ds. mieszkalnictwa i rozwoju miejskiego od 27 sierpnia 2014 r. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

21.10.2014

▼M40

►M46  118 ◄ .

Khalaf Souleymane Abdallah (alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Data urodzenia: 1960 r.

Miejsce urodzenia: Dajr-az-Zaur

Były minister pracy, objął urząd po maju 2011 r. (mianowany 27 sierpnia 2014 r.). Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

21.10.2014

▼M23

►M46  178 ◄ .

Nizar Wahbeh Yazaji

(alias Nizar Wehbe Yazigi)

Data urodzenia: 1961;

miejsce urodzenia: Damaszek

Minister zdrowia od 27 sierpnia 2014 r. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

21.10.2014

▼M40

►M46  202 ◄ .

Hassan Safiyeh (alias Hassan Safiye)

Data urodzenia: 1949 r.

Miejsce urodzenia: Latakia

Były minister ds. handlu wewnętrznego i ochrony konsumentów, objął urząd po maju 2011 r. (mianowany 27 sierpnia 2014 r.). Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

21.10.2014

►M46  267 ◄ .

Issam Khalil

Data urodzenia: 1965 r.

Miejsce urodzenia: Banias

Były minister kultury, objął urząd po maju 2011 r. (mianowany 27 sierpnia 2014 r.). Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

21.10.2014

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad (alias Mohammad Muti'a Moayyad)

Data urodzenia: 1968 r.

Miejsce urodzenia: Ariha (Idlib)

Były sekretarz stanu, objął urząd po maju 2011 r. (mianowany 27 sierpnia 2014 r.). Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

21.10.2014

12.

Ghazwan Kheir Bek (alias Ghazqan Kheir Bek)

Data urodzenia: 1961 r.

Miejsce urodzenia: Latakia

Były minister transportu, objął urząd po maju 2011 r. (mianowany 27 sierpnia 2014 r.). Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

21.10.2014

▼M34

►M46  268 ◄ .

Ghassan Ahmed Ghannan (alias. generał dywizji Ghassan Ghannan, generał brygady Ghassan Ahmad Ghanem)

Stopień: Generał dywizji

Stanowisko: dowódca 155 brygady rakietowej

Członek Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu pułkownika i stopniach równoważnych lub wyższych, pełniący służbę w okresie po maju 2011 r.; Generał dywizji i dowódca 155. brygady rakietowej. Powiązany z Maherem Al-Assadem poprzez swoją rolę w 155. brygadzie rakietowej. Jako dowódca 155. brygady rakietowej wspiera reżim syryjski i jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej. Odpowiedzialny za ostrzeliwanie pociskami SCUD różnych obiektów cywilnych od stycznia do marca 2013 r.

21.10.2014

▼M23

14.

pułkownik Mohammed Bilal

(alias podpułkownik Muhammad Bilal)

 

Jako członek ścisłego kierownictwa wywiadu Wojsk Lotniczych Syrii wspiera reżim syryjski i jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej. Jest również powiązany z umieszczonym w wykazie Scientific Studies Research Centre (SSRC).

21.10.2014

▼M33 —————

▼M23

►M46  269 ◄ .

Abdelhamid Khamis Abdullah

(alias Abdulhamid Khamis Abdullah alias Hamid Khamis alias Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)

 

Prezes Overseas Petroleum Trading Company (OPT), które zostało przez Radę umieszczone w wykazie za czerpanie zysków dzięki reżimowi i wspieranie go. Koordynował wysyłki ropy dla reżimu syryjskiego poprzez umieszczone w wykazie państwowe przedsiębiorstwo paliwowe Sytrol. Czerpie zatem zyski dzięki reżimowi syryjskiemu i go wspiera.

W związku z zajmowaniem przez niego najwyższego stanowiska w tym podmiocie jest odpowiedzialny za jego działalność.

21.10.2014

▼M34

199.

Bayan Bitar (alias Dr Bayan Al-Bitar)

Data urodzenia: 08.3.1947

Adres: PO Box 11037 Damaszek, Syria.

Dyrektor zarządzający Organisation for Technological Industries (OTI) oraz Syrian Company for Information Technology (SCIT); oba te podmioty są jednostkami zależnymi Ministerstwa Obrony Syrii, które zostały wskazane przez Radę. OTI wspomaga produkcję broni chemicznej na potrzeby reżimu syryjskiego. Jako dyrektor zarządzający OTI i SCIT Bayan Bitar wspiera reżim syryjski. Ze względu na rolę odgrywaną przez niego w produkcji broni chemicznej ponosi on również współodpowiedzialność za brutalne represje wobec ludności syryjskiej. W związku z wysokim stanowiskiem zajmowanym przez niego w tych podmiotach jest on również powiązany ze wskazanymi podmiotami OTI i SCIT.

07.3.2015

200.

Generał brygady Ghassan Abbas

Data urodzenia: 10.3.1960

miejsce urodzenia: Homs

Adres: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (SSRC, Scientific Studies and Research Centre; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damaszek)

Dyrektor oddziału wskazanego Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC/CERS) w pobliżu miejscowości Dżamraja. Uczestniczył w rozprzestrzenianiu broni chemicznej i organizowaniu ataków z wykorzystaniem broni chemicznej, w tym w regionie Ghuta w sierpniu 2013 r. Ponosi zatem współodpowiedzialność za brutalne represje wobec ludności syryjskiej. Jako dyrektor oddziału SSRC/CERS znajdującego się w pobliżu miejscowości Dżamraja. Ghassan Abbas wspiera reżim syryjski. W związku z wysokim stanowiskiem zajmowanym przez niego w SSRC jest on również powiązany ze wskazanym podmiotem SSRC.

7.3.2015

201.

Wael Abdulkarim (alias Wael Al Karim)

Data urodzenia: 30.9.1973

miejsce urodzenia: Damaszek, Syria (pochodzenie palestyńskie)

Adres: Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damaszek, Syria

Wiodący biznesmen działający w Syrii w sektorze naftowym, chemicznym i w przemyśle wytwórczym. Konkretnie reprezentuje: Abdulkarim Group, alias Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group to wiodący producent olejów, smarów i chemikaliów przemysłowych w Syrii.

7.3.2015

▼M41 —————

▼M41

203.

George Haswani

(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adres: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w sektorze inżynieryjnym, budowlanym oraz ropy naftowej i gazu. Posiada udziały lub znaczne wpływy w szeregu przedsiębiorstw i podmiotów w Syrii, w szczególności w przedsiębiorstwie HESCO Engineering and Construction Company – jednym z głównych przedsiębiorstw inżynieryjnych i budowlanych.

7.3.2015

▼M34

204.

Emad (image) Hamsho (image) (alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Adres: Hamsho Building 31, Baghdad Street, Damaszek, Syria

Zajmuje wysokie stanowisko kierownicze w Hamsho Trading. W związku z wysokim stanowiskiem zajmowanym przez niego w Hamsho Trading, będącym jednostką zależną Hamsho International, który to podmiot został wskazany przez Radę, wspiera on reżim syryjski. Jest również powiązany ze wskazanym podmiotem Hamsho International. Jest również – obok wskazanych biznesmenów popierających reżim, takich jak Ayman Jaber – wiceprzewodniczącym syryjskiej rady ds. żelaza i stali (Syrian Council of Iron and Steel). Jest on także wspólnikiem Baszara al-Assada.

7.3.2015

▼M32 —————

▼M46

206.

Generał dywizji Muhamad ( image) (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla ( image) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Data urodzenia: 1960 r.;

miejsce urodzenia: Dżabla

Członek Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu generała dywizji pełniący służbę po maju 2011 r. Od kwietnia 2015 r. kieruje w syryjskim wywiadzie wojskowym wydziałem 293 (sprawy wewnętrzne). Odpowiedzialny za represje i akty przemocy wobec ludności cywilnej w Damaszku i okolicach. Były zastępca szefa służby bezpieczeństwa politycznego (2012), oficer syryjskiej Gwardii Republikańskiej oraz wicedyrektor służby bezpieczeństwa politycznego. Szef żandarmerii wojskowej, członek biura bezpieczeństwa narodowego.

29.5.2015

▼M35

207.

Adib Salameh

(alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh)

(image)

Stanowisko: Generał dywizji, wicedyrektor w dyrekcji służb wywiadowczych sił powietrznych w Damaszku;

Członek syryjskich służb bezpieczeństwa i służb wywiadowczych, pełni służbę po maju 2011 r.; wicedyrektor w dyrekcji służb wywiadowczych sił powietrznych w Damaszku; uprzednio szef służb wywiadowczych sił powietrznych w Aleppo.

Członek Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu pułkownika i w stopniach równoważnych lub wyższych, pełni służbę po maju 2011 r.; ma stopień generała dywizji.

Odpowiada za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, poprzez planowanie ofensyw zbrojnych w Aleppo i udział w nich; miał też wpływ na aresztowania i zatrzymania cywilów.

28.10.2016

208.

Adnan Aboud Hilweh

(alias Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud)

(image)

Stanowisko: Generał brygady

Ma stopień generała brygady i dowodzi 155. i 157. brygadą armii syryjskiej, pełni służbę po maju 2011 r.

Jako generał brygady dowodzący 155. i 157. brygadą jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, w tym z uwagi na swoją odpowiedzialność za rozmieszczanie i wykorzystywanie w 2013 r. broni rakietowej i chemicznej na obszarach zamieszkałych przez ludność cywilną oraz na udział w zatrzymaniach na wielką skalę.

28.10.2016

209.

Jawdat Salbi Mawas

(alias Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz)

(image)

Stanowisko: Generał dywizji

Ma stopień generała dywizji, starszy oficer w dyrekcji ds. broni artyleryjskiej i rakietowej Syryjskich Sił Zbrojnych, pełni służbę po maju 2011 r.

Jako starszy oficer dyrekcji ds. broni artyleryjskiej i rakietowej syryjskiej armii odpowiada za brutalne represje wobec ludności cywilnej, w tym za użycie broni rakietowej i chemicznej przez brygady pod jego dowództwem na gęsto zaludnionych obszarach zamieszkałych przez ludność cywilną w regionie Ghouta w roku 2013.

28.10.2016

▼M46

210.

Tahir ( image) Hamid ( image) Khalil ( image) (alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)

Stanowisko: generał dywizji

Ma stopień generała dywizji, stoi na czele dyrekcji ds. broni artyleryjskiej i rakietowej Syryjskich Sił Zbrojnych, pełni służbę po maju 2011 r. Jako starszy oficer dyrekcji ds. broni artyleryjskiej i rakietowej syryjskiej armii odpowiada za brutalne represje wobec ludności cywilnej, w tym za użycie broni rakietowej i chemicznej przez brygady pod jego dowództwem na gęsto zaludnionych obszarach zamieszkałych przez ludność cywilną w regionie Ghouta w roku 2013.

28.10.2016

▼M35

211.

Hilal Hilal

(alias Hilal al-Hilal)

(image)

Data urodzenia: 1966 r.

Członek bojówek powiązanych z reżimem, znanych pod nazwą Kataeb al-Baath (bojówka partii Baas). Wspiera reżim, zajmując się rekrutacją do bojówek partii Baas oraz ich organizacją.

28.10.2016

▼M44

212.

Ammar Al-Sharif

(alias Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sharif; Ammar Medhat Sherif)

( image)

Data urodzenia: 26 czerwca 1969 r.;

miejsce urodzenia: Latakia;

obywatelstwo: syryjskie;

paszport syryjski nr 010312413;

numer wydania: 002-15-L093534;

data wydania: 14 lipca 2015 r.;

miejsce wydania: Damaszek Centrum;

data upływu ważności: 13 lipca 2021 r.;

numer krajowy: 060-10276707

Jeden z czołowych biznesmenów w Syrii działający w sektorach: bankowym, ubezpieczeniowym i hotelarskim. Partner-założyciel Byblos Bank Syria, jeden z głównych udziałowców spółki Unlimited Hospitality Ltd. oraz członek zarządu spółek Solidarity Alliance Insurance Company i Al-Aqueelah Takaful Insurance Company.

28.10.2016

▼M35

213.

Bishr al-Sabban

(alias Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

(image)

 

Gubernator muhafazy Damaszek, mianowany przez Baszszara al-Asada i z nim powiązany. Wspiera reżim i jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, w tym za udział w dyskryminacyjnych działaniach wobec społeczności sunnickiej w stolicy.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader)

(image)

 

Gubernator muhafazy Al-Kunajtira, mianowany przez Baszszara al-Asada i z nim powiązany. Były gubernator Latakii. Wspiera reżim i czerpie z niego korzyści, w tym poprzez udzielanie publicznego poparcia Syryjskim Siłom Zbrojnych i proreżimowym bojówkom.

28.10.2016

215.

Dr Ghassan Omar Khalaf

(image)

 

Gubernator muhafazy Hama, mianowany przez Baszszara al-Asada i z nim powiązany. Wspiera również reżim i czerpie z niego korzyści. Ghassan Omar Khalaf jest blisko związany z członkami działającej w muhafazie Hama bojówki powiązanej z reżimem, znanej jako Brygada z Hamy.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed

(alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed)

(image)

 

Gubernator muhafazy Idlib, mianowany przez Baszszara al-Asada i z nim powiązany. Czerpie korzyści z reżimu i wspiera go, w tym poprzez udzielanie poparcia Syryjskim Siłom Zbrojnych i proreżimowym bojówkom. Powiązany z reżimowym ministrem ds. wakfu, Dr Mohammadem Abdul-Sattarem al-Sayyedem, który jest jego bratem.

28.10.2016

▼M40

217.

Atef Naddaf image

Data urodzenia: 1956 r.

Miejsce urodzenia: okolice Damaszku

Minister szkolnictwa wyższego.

Powołany w lipcu 2016 r.

14.11.2016

218.

Hussein Makhlouf (alias Makhluf) image

Data urodzenia: 1964 r.

Miejsce urodzenia: Latakia

Były gubernator prowincji Damaszek

Minister administracji lokalnej.

Powołany w lipcu 2016 r.

Kuzyn Ramiego Makhloufa.

14.11.2016

219.

Ali Al-Zafir (alias al-Dafeer) image

Data urodzenia: 1962 r.

Miejsce urodzenia: Tartous

Minister komunikacji i technologii.

Powołany w lipcu 2016 r.

14.11.2016

220.

Ali Ghanem image

Data urodzenia: 1963 r.

Miejsce urodzenia: Damascus

Minister ds. ropy naftowej i zasobów mineralnych.

Powołany w lipcu 2016 r.

14.11.2016

▼M44

221.

Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (alias Tourjuman)

( image)

Data urodzenia: 1966 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek, Syria

Były minister informacji. Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

▼M40

222.

Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (alias al-Ahmad) image

Data urodzenia: 1961 r.

Miejsce urodzenia: Latakia

Minister kultury.

Powołany w lipcu 2016 r.

14.11.2016

223.

Ali Hamoud (alias Hammoud) image

Data urodzenia: 1964 r.

Miejsce urodzenia: Tartous

Minister transportu.

Powołany w lipcu 2016 r.

14.11.2016

224.

Mohammed Zuhair (alias Zahir) Kharboutli image

Miejsce urodzenia: Damascus

Minister ds. energii elektrycznej.

Powołany w lipcu 2016 r.

14.11.2016

225.

Maamoun (alias Ma'moun) Hamdan image

Data urodzenia: 1958 r.

Miejsce urodzenia: Damascus

Minister finansów.

Powołany w lipcu 2016 r.

14.11.2016

226.

Nabil al-Hasan (alias al-Hassan) image

Data urodzenia: 1963 r.

Miejsce urodzenia: Aleppo

Minister Zasobów Wodnych.

Powołany w lipcu 2016 r.

14.11.2016

▼M44

227.

Ahmad al-Hamu (alias al-Hamo)

( image)

Data urodzenia: 1947 r.

Były minister przemysłu. Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

14.11.2016

▼M40

228.

Abdullah al-Gharbi (alias al-Qirbi) image

Data urodzenia: 1962 r.

Miejsce urodzenia: Damascus

Minister ds. handlu wewnętrznego i ochrony konsumentów.

Powołany w lipcu 2016 r.

14.11.2016

229.

Abdullah Abdullah ( image)

Data urodzenia: 1956 r.

Sekretarz stanu.

Powołany w lipcu 2016 r.

14.11.2016

230.

Salwa Abdullah image

Data urodzenia: 1953 r.

Miejsce urodzenia: Al-Kunajtira

Sekretarz stanu.

Powołany w lipcu 2016 r.

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (alias Saad) image

Data urodzenia: 1954 r.

Miejsce urodzenia: miejscowość Habran (prowincja Sweida (As-Suwajda))

Sekretarz stanu.

Powołany w lipcu 2016 r.

14.11.2016

232.

Wafiqa Hosni image

Data urodzenia: 1952 r.

Miejsce urodzenia: Damascus

Sekretarz stanu.

Powołany w lipcu 2016 r.

14.11.2016

233.

Rima Al-Qadiri (alias Al-Kadiri) image

Data urodzenia: 1963 r.

Miejsce urodzenia: Damascus

Minister spraw społecznych (od sierpnia 2015 r.).

14.11.2016

▼M36

234.

Duraid Durgham

 

Prezes Banku Centralnego Syrii.

Odpowiedzialny za gospodarcze i finansowe wspieranie reżimu syryjskiego poprzez wykorzystywanie funkcji prezesa Banku Centralnego Syrii, który również jest umieszczony w wykazie.

14.11.2016

▼M39

235.

Ahmad Ballul

(alias Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol)

image

Data urodzenia: 10 października 1954 r.

Funkcja: generał dywizji; dowódca syryjskich arabskich sił powietrznych i obrony powietrznej

Posiada stopień generała dywizji, jest starszym rangą oficerem i dowódcą syryjskich arabskich sił powietrznych i obrony powietrznej – stanowisko objął po maju 2011 r.

Działa w sektorze rozprzestrzeniania broni chemicznej i jako starszy rangą oficer syryjskich arabskich sił powietrznych jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej, w tym ataki z użyciem broni chemicznej przez reżim syryjski, wymienione w sprawozdaniu wspólnego mechanizmu śledczego.

21.3.2017

▼M43

236.

Saji' Darwish

(alias Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis)

( image)

Data urodzenia: 11 stycznia 1957 r.

Stopień: generał dywizji syryjskich arabskich sił powietrznych

Posiada stopień generała dywizji, jest starszym rangą oficerem i byłym dowódcą 22. dywizji syryjskich sił powietrznych, pełni służbę w okresie po maju 2011 r. Działa w sektorze rozprzestrzeniania broni chemicznej i jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej: jako starszy rangą oficer syryjskich arabskich sił powietrznych i pełniący do kwietnia 2017 r. funkcję dowódcy 22. dywizji odpowiada za użycie broni chemicznej przez samoloty wylatujące z baz lotniczych znajdujących się pod kontrolą 22. dywizji – również za atak na miejscowość Tallmannis, który według doniesień wspólnego mechanizmu śledczego przeprowadzono przy użyciu reżimowych śmigłowców stacjonujących na lotnisku w Hamie.

21.3.2017

▼M39

237.

Muhammed Ibrahim

image

Data urodzenia: 5 sierpnia 1964 r.

Funkcja: generał brygady; zastępca dowódcy 63. brygady syryjskich arabskich sił powietrznych na lotnisku w Hamie

Posiada stopień generała brygady, jest starszym rangą oficerem i zastępcą dowódcy 63. brygady syryjskich arabskich sił powietrznych – stanowisko objął po maju 2011 r.

Działa w sektorze rozprzestrzeniania broni chemicznej oraz, jako starszy rangą oficer syryjskich arabskich sił powietrznych w okresie badanym przez wspólny mechanizm śledczy i zastępca dowódcy 63. brygady w okresie od marca do grudnia 2015 r., jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej przy użyciu broni chemicznej przeprowadzone przez 63. brygadę w Tallmannis (21 kwietnia 2014 r.), Kaminas (16 marca 2015 r.) i Sarmin (16 marca 2015 r.).

21.3.2017

238.

Badi' Mu'alla

image

Data urodzenia: 1961 r.

Miejsce urodzenia: Bistuwir, Dżabla, Syria

Funkcja: generał brygady; dowódca 63. brygady syryjskich sił powietrznych

Posiada stopień generała brygady, jest starszym rangą oficerem i dowódcą 63. brygady syryjskich arabskich sił powietrznych, stanowisko objął po maju 2011 r.

Działa w sektorze rozprzestrzeniania broni chemicznej oraz jako dowódca 63. brygady syryjskich arabskich sił powietrznych w okresie badanym przez wspólny mechanizm śledczy jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej przy użyciu broni chemicznej przeprowadzone przez 63. brygadę w Tallmannis (21 kwietnia 2014 r.), Kaminas (16 marca 2015 r.) i Sarmin (16 marca 2015 r.).

21.3.2017

▼M40

239.

Hisham Mohammad Mamdouh al-Sha'ar

Data urodzenia: 1958 r.

Miejsce urodzenia: Damascus (Syria)

Minister Sprawiedliwości. Mianowany w marcu 2017 r.

30.5.2017

240.

Mohammad Samer Abdelrahman al-Khalil

 

Minister Gospodarki i Handlu Zagranicznego. Mianowany w marcu 2017 r.

30.5.2017

241.

Salam Mohammad al-Saffaf

Data urodzenia: 1979 r.

Minister Rozwoju Administracyjnego. Mianowany w marcu 2017 r.

30.5.2017

▼M42

242.

Samir Dabul

(alias Samir Daaboul)

Data urodzenia: 4 września 1965 r.

Funkcja: generał brygady

Posiada stopień generała brygady; pełni służbę od maja 2011 r.

Jako starszy rangą oficer odpowiada za brutalne represje wobec ludności cywilnej, ma także udział w przechowywaniu i rozmieszczaniu broni chemicznej. Jest także powiązany z syryjskim Ośrodkiem Badań Naukowych – podmiotem umieszczonym w wykazie.

18.7.2017

243.

Ali Wanus

(alias Ali Wannous)

( image)

Data urodzenia: 5 lutego 1964 r.

Funkcja: generał brygady

Posiada stopień generała brygady; pełni służbę od maja 2011 r.

Jako starszy rangą oficer odpowiada za brutalne represje wobec ludności cywilnej, ma także udział w przechowywaniu i rozmieszczaniu broni chemicznej.

Jest także powiązany z syryjskim Ośrodkiem Badań Naukowych – podmiotem umieszczonym w wykazie.

18.7.2017

244.

Yasin Ahmad Dahi

(alias Yasin Dahi; Yasin Dhahi)

( image)

Data urodzenia: 1960 r.

Funkcja: generał brygady

Oficer Syryjskich Sił Zbrojnych w stopniu generała brygady, pełniący służbę od maja 2011 r. Starszy rangą oficer w dyrekcji wywiadu wojskowego Syryjskich Sił Zbrojnych. Były szef oddziału 235 wywiadu wojskowego w Damaszku oraz wywiadu wojskowego w Homs. Jako starszy rangą oficer jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej.

18.7.2017

245.

Muhammad Yousef Hasouri

(alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

( image)

Funkcja: generał brygady

Generał brygady Muhammad Hasouri jest starszym rangą oficerem syryjskich sił powietrznych; pełni służbę od maja 2011 r. Piastuje stanowisko szefa sztabu 50. brygady sił powietrznych i zastępcy dowódcy bazy lotniczej al-Szajrat. Generał brygady Muhammad Hasouri działa w sektorze rozprzestrzeniania broni chemicznej. Jako starszy rangą oficer jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii.

18.7.2017

246.

Malik Hasan

(alias Malek Hassan)

( image)

Funkcja: generał dywizji

Posiada stopień generała dywizji, jest starszym rangą oficerem i dowódcą 22. dywizji syryjskich sił powietrznych, pełni służbę od maja 2011 r.

Jako starszy rangą oficer syryjskich sił powietrznych i dowódca 22. dywizji odpowiada za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, w tym użycie broni chemicznej przez samoloty wylatujące z baz lotniczych znajdujących się pod kontrolą 22. dywizji – również za atak na miejscowość Tallmannis, który według doniesień wspólnego mechanizmu śledczego utworzonego przez ONZ przeprowadzono przy użyciu reżimowych śmigłowców stacjonujących na lotnisku w Hamie.

18.7.2017

▼M43

247.

Jayyiz Rayyan Al-Musa

(alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

( image)

Data urodzenia: 1954 r.

Miejsce urodzenia: Hama, Syria

Stopień: generał dywizji

Gubernator okręgu al-Hasaka, mianowany przez Baszara al-Assada; jest on także powiązany z Baszarem al-Assadem.

Posiada stopień generała dywizji, jest starszym rangą oficerem i byłym szefem sztabu syryjskich sił powietrznych.

Jako starszy rangą oficer syryjskich sił powietrznych jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, także za ataki z użyciem broni chemicznej przeprowadzone przez reżim syryjski w czasie jego kadencji jako szefa sztabu syryjskich sił powietrznych, co potwierdzono w sprawozdaniu wspólnego mechanizmu śledczego utworzonego przez ONZ.

18.7.2017

248.

Mayzar 'Abdu Sawan

(alias Meezar Sawan)

( image)

Data urodzenia: 1954 r.

Stopień: generał dywizji

Posiada stopień generała brygady, jest starszym rangą oficerem I komandorem 20. dywizji syryjskich sił powietrznych; pełni służbę w okresie po maju 2011 r.

Jako starszy rangą oficer syryjskich sił powietrznych jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej, także za ataki na obszary zamieszkane przez ludność cywilną przeprowadzone z użyciem samolotów wylatujących z baz lotniczych będących pod kontrolą 20. dywizji.

18.7.2017

249.

Isam Zahr Al-Din

(alias Isam Zuhair al-Din; Isam Zohruddin; Issam Zahruddin; Issam Zahreddine; Essam Zahruddin; Issam Zaher Eldin; Issam Zaher al-Deen; Nafed Assadllah )

( image)

Data urodzenia: 1961 r.

Miejsce urodzenia: Tarba, prowincja As-Suwayda, Syria

Stopień: generał brygady

Posiada stopień generała brygady, jest starszym rangą oficerem Gwardii Republikańskiej; pełni służbę w okresie po maju 2011 r. Jako starszy rangą oficer odpowiada za brutalne represje wobec ludności cywilnej, w tym za oblężenie miejscowości Baba Amr w lutym 2012 r.

18.7.2017

▼M42

250.

Mohammad Safwan Katan

(alias Mohammad Safwan Qattan)

( image)

 

Mohammad Safwan Katan jest inżynierem w syryjskim Ośrodku Badań Naukowych, podmiotem umieszczonym w wykazie. Ma udział w rozprzestrzenianiu i przenoszeniu broni chemicznej. Mohammad Safwan Katan miał udział w konstruowaniu bomb beczkowych, których używano przeciw ludności cywilnej w Syrii.

Jest powiązany z syryjskim Ośrodkiem Badań Naukowych – podmiotem umieszczonym w wykazie.

18.7.2017

▼M46

251.

Mohammad ( image) Ziad ( image) Ghriwati ( image) (alias Mohammad Ziad Ghraywati)

 

Mohammad Ziad Ghriwati jest inżynierem w syryjskim Ośrodku Badań Naukowych. Ma udział w rozprzestrzenianiu i przenoszeniu broni chemicznej. Mohammad Ziad Ghriwati miał udział w konstruowaniu bomb beczkowych, których używano przeciw ludności cywilnej w Syrii.

Jest powiązany z syryjskim Ośrodkiem Badań Naukowych – podmiotem umieszczonym w wykazie.

18.7.2017

▼M42

252.

Mohammad Darar Khaludi

(alias Mohammad Darar Khloudi)

( image)

 

Mohammad Darar Khaludi jest inżynierem w syryjskim Ośrodku Badań Naukowych. Ma udział w rozprzestrzenianiu i przenoszeniu broni chemicznej. Mohammad Darar Khaludi miał udział w konstruowaniu bomb beczkowych, których używano przeciw ludności cywilnej w Syrii.

Jest także powiązany z syryjskim Ośrodkiem Badań Naukowych – podmiotem umieszczonym w wykazie.

18.7.2017

▼M46

253.

Khaled ( image) Sawan ( image)

 

Dr Khaled Sawan jest inżynierem w syryjskim Ośrodku Badań Naukowych; ma udział w rozprzestrzenianiu i przenoszeniu broni chemicznej. Miał udział w konstruowaniu bomb beczkowych, których używano przeciw ludności cywilnej w Syrii.

Jest powiązany z syryjskim Ośrodkiem Badań Naukowych – podmiotem umieszczonym w wykazie.

18.7.2017

254.

Raymond ( image) Rizq ( image) (alias Raymond Rizk)

 

Raymond Rizq jest inżynierem w syryjskim Ośrodku Badań Naukowych; ma udział w rozprzestrzenianiu i przenoszeniu broni chemicznej. Miał udział w konstruowaniu bomb beczkowych, których używano przeciw ludności cywilnej w Syrii.

Jest powiązany z syryjskim Ośrodkiem Badań Naukowych – podmiotem umieszczonym w wykazie.

18.7.2017

▼M42

255.

Fawwaz El-Atou

(alias Fawaz Al Atto)

( image)

 

Fawwaz El-Atou jest technikiem laboratoryjnym w syryjskim Ośrodku Badań Naukowych; ma udział w rozprzestrzenianiu i przenoszeniu broni chemicznej. Fawwaz El-Atou miał udział w konstruowaniu bomb beczkowych, których używano przeciw ludności cywilnej w Syrii.

Jest powiązany z syryjskim Ośrodkiem Badań Naukowych – podmiotem umieszczonym w wykazie.

18.7.2017

256.

Fayez Asi

(alias Fayez al-Asi)

( image)

 

Fayez Asi jest technikiem laboratoryjnym w syryjskim Ośrodku Badań Naukowych; ma udział w rozprzestrzenianiu i przenoszeniu broni chemicznej. Miał udział w konstruowaniu bomb beczkowych, których używano przeciw ludności cywilnej w Syrii.

Jest powiązany z syryjskim Ośrodkiem Badań Naukowych – podmiotem umieszczonym w wykazie.

18.7.2017

257.

Hala Sirhan

(alias Halah Sirhan)

( image)

Data urodzenia: 5 stycznia 1953 r.

Funkcja: dr

Dr Hala Sirhan współpracuje z syryjskim wywiadem wojskowym w Ośrodku Badań Naukowych. Działała w Instytucie 3000, który ma udział w rozprzestrzenianiu broni chemicznej.

Jest także powiązana z syryjskim Ośrodkiem Badań Naukowych – podmiotem umieszczonym w wykazie.

18.7.2017

▼M44

258.

Mohamed Mazen Ali Yousef

( image)

Data urodzenia: 17 maja 1969 r.;

miejsce urodzenia: okolice Damaszku

Minister przemysłu. Powołany w styczniu 2018 r.

26.2.2018

259.

Imad Abdullah Sara

( image)

Data urodzenia: 1968 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek, Syria

Minister informacji. Powołany w styczniu 2018 r.

26.2.2018

▼M45

260.

Yusuf Ajeeb

(alias: image; Yousef; Ajib)

Generał Brygady, Doktor, Szef ochrony w Ośrodku Studiów i Badań Naukowych (SSRC);

Adres: Scientific Studies and Research Centre (SSRC) (Ośrodek Studiów i Badań Naukowych) Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damaszek

Posiada stopień generała brygady – starszego rangą oficera w siłach zbrojnych Syrii; na stanowisku w okresie po maju 2011 r. Od roku 2012 jest szefem ochrony w Ośrodku Studiów i Badań Naukowych, który to ośrodek jest częścią sektora rozprzestrzeniania broni chemicznej. W związku z wysokim stanowiskiem zajmowanym przez niego jako szef ochrony w SSRC jest on również powiązany ze wskazanym podmiotem SSRC.

19.3.2018

▼M46

261.

Maher Sulaiman (alias image; Mahir; Suleiman)

Miejsce urodzenia: Lattakia,Syria

Doktor, Dyrektor Wyższego Instytutu Nauk Stosowanych i Technologii;

Adres: Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST) (Wyższy Instytut Nauk Stosowanych i Technologii), P.O. Box 31983, Damaszek

Dyrektor Wyższego Instytutu Nauk Stosowanych i Technologii (HIAST), który to instytut zapewnia szkolenia i wsparcie w ramach syryjskiego sektora rozprzestrzeniania broni chemicznej. W związku z wysokim stanowiskiem zajmowanym przez niego w HIAST – który jest jednostką afiliowaną i podległą Ośrodka Studiów i Badań Naukowych (SSRC) – jest on powiązany z HIAST i SSRC, które są wskazanymi podmiotami.

19.3.2018

▼M45

262.

Salam Tohme

(alias: image; Salim; Taame, Ta'mah, Toumah)

Doktor: Zastępca dyrektora generalnego Ośrodka Studiów i Badań Naukowych (SSRC);

Adres: Scientific Studies and Research Centre (SSRC) (Ośrodek Studiów i Badań Naukowych), Barzeh Street, PO Box 4470, Damaszek

Zastępca dyrektora generalnego Ośrodka Studiów i Badań Naukowych, który to ośrodek odpowiada za opracowywanie i produkcję broni niekonwencjonalnej, w tym broni chemicznej, oraz pocisków służących do jej przenoszenia. W związku z wysokim stanowiskiem zajmowanym przez niego, jest on powiązany z SSRC, który jest podmiotem wskazanym.

19.3.2018

263.

Zuhair Fadhlun

(alias: image; Zoher; Fadloun, Fadhloun)

Szef Instytutu 3000 (alias Instytut 5000) Ośrodka Studiów i Badań Naukowych (SSRC);

Adres: Scientific Studies and Research Centre (SSRC) (Ośrodek Studiów i Badań Naukowych), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damaszek

Dyrektor oddziału Ośrodka Studiów i Badań Naukowych, znanego jako Instytut 3000 (inna nazwa: Instytut 5000). W tym charakterze odpowiada on za przedsięwzięcia z zakresu broni chemicznej, w tym produkcję czynników chemicznych i amunicji. W związku z wysokim stanowiskiem zajmowanym przez niego, jest on powiązany z SSRC, który jest podmiotem wskazanym.

19.3.2018

▼M14B.  Podmioty

 

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

1.

Bena Properties

 

kontrolowany przez Ramiego Makhloufa; finansuje reżim.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108,

Damaszek,

tel.: 963 112110059 / 963 112110043,

faks: 963 933333149

kontrolowany przez Ramiego Makhloufa; finansuje reżim.

23.6.2011

▼M25

3.

Hamcho International

(alias Hamsho International Group)

Baghdad Street,

PO Box 8254

Damascus

Tel. 963 112316675

Faks 963 112318875

Adres strony internetowej: www.hamshointl.com

E-mail: info@hamshointl.com oraz hamshogroup@yahoo.com

Hamcho International to duży syryjski holding należący do Mohammeda Hamcha.

Hamcho International jest beneficjentem reżimu i wspiera go oraz jest powiązane z osobą będącą beneficjentem reżimu i wspierającą go.

27.1.2015

▼M14

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Przedsiębiorstwo robót publicznych kontrolowane przez Riyada Shalisha i Ministerstwo Obrony; finansuje reżim.

23.6.2011

5.

Dyrekcja bezpieczeństwa politycznego

 

Syryjski urząd państwowy bezpośrednio zaangażowany w represje.

23.8.2011

6.

Dyrekcja wywiadu ogólnego

 

Syryjski urząd państwowy bezpośrednio zaangażowany w represje.

23.8.2011

7.

Dyrekcja wywiadu wojskowego

 

Syryjski urząd państwowy bezpośrednio zaangażowany w represje.

23.8.2011

8.

Urząd wywiadu sił powietrznych

 

Syryjski urząd państwowy bezpośrednio zaangażowany w represje.

23.8.2011

9.

Jednostka IRGC Qods (znana też pod nazwą Quds)

Teheran, Iran

Jednostka Qods (lub Quds) to wyspecjalizowana jednostka irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Uczestniczy w zapewnianiu syryjskiemu reżimowi sprzętu i wsparcia, pomagając Syrii w dławieniu protestów. Zapewniała syryjskim służbom bezpieczeństwa pomoc techniczną, sprzęt i wsparcie w tłumieniu ruchów protestacyjnych ludności cywilnej.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Jednostka zależna holdingu Cham (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525 Tel.: 00 963 11 99 62)

Podmiot gospodarczy finansujący reżim.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group (Grupa Inwestycyjna Cham)

Jednostka zależna holdingu Cham (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525 Tel.: 00 963 11 99 62)

Podmiot gospodarczy finansujący reżim.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh sqr.

Damaszek

P.O. Box: 2337

Damaszek Syryjska Republika Arabska

tel. (+963) 11 2456777 i 2218602

Faks: (+963) 11 2237938 i 2211186,

e-mail: Publicrelations@reb.sy,

strona internetowa: www.reb.sy

Bank państwowy zapewniający wsparcie finansowe reżimowi.

2.9.2011

13.

Addounia TV (alias Dounia TV)

tel.: +963-11-5667274; +963-11-5667271;

faks: +963-11-5667272;

strona internetowa: http://www.addounia.tv

Addounia TV podburzała do stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria

P.O Box 9525;

Tel +963 (11) 9962; +963 (11) 668 14000; +963 (11) 673 1044;

Faks +963 (11) 673; 1274

E-mail: info@chamholding.sy

strona internetowa: www.chamholding.sy

kontrolowany przez Ramiego Makhloufa; największa spółka holdingowa w Syrii, czerpie korzyści z reżimu i go wspiera

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (inna nazwa: El-Tel Middle East Company)

Adres: Dair Ali Jordan Highway,

P.O. Box 13052,

Damaszek – Syria

Tel. +963-11-2212345;

faks +963-11-44694450;

e-mail: sales@eltelme.com

Strona internetowa: www.eltelme.com

Produkcja i dostawa wież łączności i wież przekaźnikowych oraz innego wyposażenia dla armii syryjskiej.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Adres: Daa'ra Highway,

Damaszek, Syria,

tel.: + 963-11-6858111;

Tel. komórkowy: +963-933-240231;

Budowa koszar, posterunków granicznych i innych budynków na potrzeby armii.

23.9.2011

▼M23

17.

Souruh Company

(inna nazwa: SOROH Al Cham Company)

Adres: Adra Free Zone Area Damascus — Syria;

Tel: + 963-11-5327266;

Tel. komórkowy: + 963-933-526812;

+ 963-932-878282;

Faks: + 963-11-5316396

E-mail: sorohco@gmail.com

Strona internetowa: http://sites.google.com/site/sorohco

Większość udziałów spółki jest bezpośrednio lub pośrednio w posiadaniu Ramiego Makhloufa.

►C5  23.9.2011 ◄

▼M14

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building VI piętro,

BP 2900,

tel.: +963 11 61 26 270;

Faks: (+963 11) 23 73 97 19;

E-mail: info@syriatel.com.sy;

Strona internetowa: http://syriatel.sy/

kontrolowany przez Ramiego Makhloufa; wspiera finansowo reżim: na podstawie umowy licencyjnej przekazuje rządowi 50 % zysków

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, II piętro - Baramkeh - Dama,

tel.: +963 11 2260805;

faks: +963 11 2260806;

E-mail: mail@champress.com

Strona internetowa: www.champress.net

Kanał telewizyjny uczestniczący w kampaniach dezinformacyjnych i podżegających do przemocy wobec manifestantów.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damaszek – Duty Free Zone,

tel.: 00963 11 2137400;

faks: 00963 11 2139928

Dziennik uczestniczący w kampaniach dezinformacyjnych i podżegających do przemocy wobec manifestantów.

1.12.2011

▼M43

21.

Centre d'études et de recherches syrien (CERS)

(alias Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street,

Po Box 4470,

Damascus

Wspomaga syryjską armię w zakupie sprzętu służącego do obserwacji i represjonowania manifestantów.

Jest to działający w sektorze rozprzestrzeniania broni chemicznej podmiot rządowy, który odpowiada za opracowywanie i produkcję broni niekonwencjonalnej, w tym broni chemicznej, oraz pocisków do jej przenoszenia.

1.12.2011

▼M14

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9,

PO Box 7155,

Damaszek

Tel.: 963112725499

Faks: 963112725399

Spółka-parawan do zakupu niebezpiecznego ekwipunku przez CERS.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5,

PO Box 6394,

Damaszek,

tel./faks: 63114471080;

Spółka-parawan do zakupu niebezpiecznego ekwipunku przez CERS.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF) P.O.

Box 35202,

Industrial Zone,

Al-Qadam Road,

Damas

Spółka-parawan do zakupu niebezpiecznego ekwipunku przez CERS.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street,

P.O.Box 5966,

Damaszek

Tel.: +963-11-5111352

Faks: +963-11-5110117

Spółka-parawan do zakupu niebezpiecznego ekwipunku przez CERS.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966,

Abou Bakr Al Seddeq Str.

Damaszek

oraz PO BOX 2849

Al-Moutanabi Street,

Damaszek

oraz PO BOX 21120

Baramkeh,

Damaszek

tel.: 963112121816; 963112121834; 963112214650; 963112212743; 963115110117;

Spółka-parawan do zakupu niebezpiecznego ekwipunku przez CERS.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Siedziba premiera,

17 Street, Nissan,

Damaszek, Syria.

Spółka państwowa odpowiadająca za całość transportu ropy z Syrii. Udziela reżimowi wsparcia finansowego.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company,

PO Box 60694,

Damaszek, Syria

BOX: 60694;

Tel: 963113141635;

Faks: 963113141634;

E-mail: info@gpc-sy.com

Państwowa spółka naftowa. Udziela reżimowi wsparcia finansowego.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummar 1st. Island - Property 2299- AFPC Building

P.O. Box 7660

Damaszek – Syria.

tel.: 00963-11- (6183333); 00963-11- (31913333);

Faks: 00963-11- (6184444); 00963-11- (31914444);

afpc@afpc.net.sy

Spółka joint venture będąca w 50 % własnością GPC. Udziela reżimowi wsparcia finansowego.

1.12.2011

30.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, VII piętro, Maysaloun Street,

P.O. Box 7572

Damaszek, Syria.

tel.: +963 11-222-8200. +963 11 -222 -7910

Faks: +963 11-222-8412

Bank państwowy. Udziela reżimowi wsparcia finansowego.

23.1.2012

31.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, VI piętro, Maysaloun Street,

Damaszek, Syria.

tel.: +963 11-222-7604; +963 11 -221 -8376;

Faks: +963 11-221-0124;

Bank państwowy. Udziela reżimowi wsparcia finansowego.

23.1.2012

32.

Saving Bank

Syria-Damascus – Merjah – Al-Furat St.

P.O. Box: 5467

Faks: 224 4909 – 245 3471

Tel: 222 8403

e-mail: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy

Bank państwowy. Udziela reżimowi wsparcia finansowego.

23.1.2012

33.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez,

P.O. Box 4325,

Damaszek, Syria.

tel.: +963 11-221-3462; +963 11 -222 -1393

Faks: +963 11-224-1261

Strona internetowa: www.agrobank.org

Bank państwowy. Udziela reżimowi wsparcia finansowego.

23.1.2012

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, VI piętro, Makdessi Street, Hamra,

P.O. Box 11-8701,

Bejrut, Liban.

tel.: +961 1 -741666

faks: +961 1-738228; +961 1-753215; +9611-736629

Strona internetowa: www.slcb.com.lb

Jenostka zależna Commercial Bank of Syria, umieszczonego w wykazie. Udziela reżimowi wsparcia finansowego.

23.1.2012

35.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, V I VI piętro Zillat Street Mazza Area

P.O. Box 9120

Damaszek Syria

Tel.: +963 11-662-1175; +963 11 -662 -1400

Faks: +963 11-662-1848

Spółka joint venture GPC. Udziela reżimowi wsparcia finansowego.

23.1.2012

▼M40

36.

Ebla Petroleum Company alias Ebco

Centrala Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, P.O.

P.O. Box 9120,

Damascus, Syria;

Tel.: +963 116691100

Spółka joint venture GPC. Udziela reżimowi wsparcia finansowego.

23.1.2012

▼M14

37.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – I piętro, Daraa Highway,

P.O. Box 81,

Damaszek, Syria

Spółka joint venture GPC. Udziela reżimowi wsparcia finansowego.

23.1.2012

38.

Centralny Bank Syrii

Syria, Damascus, Sabah Bahrat Square

Adres: Altjreda al Maghrebeh square,

Damaszek, Syria,

P.O.Box: 2254

Wspiera finansowo reżim.

27.2.2012

39.

Syrian Petroleum company

Adres: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32

P.O. BOX: 2849 lub 3378,

tel.: 00963-11-3137935 lub 3137913,

faks: 00963-11-3137979 lub 3137977

E-mail: spccom2@scs-net.org lub spccom1@scs-net.org

Strony internetowe: www.spc.com.sy www.spc-sy.com

Państwowa spółka naftowa. Wspiera finansowo reżim syryjski.

23.3.2012

40.

Mahrukat Company (syryjska spółka zajmująca się magazynowaniem i dystrybucją produktów ropopochodnych)

Siedziba: Damaszek – Al Adawi st., Petroleum building;

Faks: 00963-11/4445796.

Tel.: 00963-11/44451348 – 4451349;

E-mail: mahrukat@net.sy

Strona internetowa: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php

Państwowa spółka naftowa. Wspiera finansowo reżim syryjski.

23.3.2012

41.

General Organisation of Tobacco

Salhieh Street 616,

Damaszek, Syria

Wspiera gospodarczo reżim syryjski. Państwo syryjskie jest jedynym właścicielem General Organisation of Tobacco. Zyski wytwarzane przez tę organizację – w tym ze sprzedaży licencji na handel zagranicznymi markami wyrobów tytoniowych oraz z podatków nałożonych na import zagranicznych marek wyrobów tytoniowych – są przekazywane państwu syryjskiemu.

15.5.2012

42.

Ministerstwo Obrony

Adres: Umayyad Square,

Damaszek

Tel.: +963-11-7770700

Dział rządu syryjskiego bezpośrednio zaangażowany w represje.

26.6.2012

43.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Adres: Merjeh Square,

Damaszek

Tel.: +963-11-2219400, +963-11-2219401, +963-11-2220220, +963-11-2210404

Dział rządu syryjskiego bezpośrednio zaangażowany w represje.

26.6.2012

44.

Syryjskie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

 

Dział rządu syryjskiego i część partii Baas. Bezpośrednio zaangażowane w represje. Poleciło syryjskim służbom bezpieczeństwa zastosować daleko posunięte środki przeciwko demonstrantom.

26.6.2012

▼M19 —————

▼M14

46.

General Organisation of Radio and TV (alias Syrian Directorate General of Radio & Television Est; alias General Radio and Television Corporation; alias Radio and Television Corporation; alias GORT)

Adres: Al Oumaween Square,

P.O. Box 250,

Damaszek, Syria.

Tel. (963 11) 223 4930

Agencja państwowa podległa syryjskiemu Ministerstwu Informacji, jako taka wspiera i propaguje jego politykę informacyjną. Odpowiedzialna za działalność syryjskich publicznych kanałów telewizyjnych, dwóch naziemnych i jednego satelitarnego, oraz za rządowe rozgłośnie radiowe. GORT podżegała do przemocy wobec syryjskiej ludności cywilnej, działając jako narzędzie propagandowe reżimu Assada i dezinformując.

26.6.2012

47.

Syrian Company for Oil Transport (alias Syrian Crude Oil Transportation Company; alias ‘SCOT’; alias ‘SCOTRACO’)

Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way,

P.O. Box 13,

Banias, Syria;

strona internetowa: www.scot-syria.com;

Email: scot50@scn-net.org

Publiczne przedsiębiorstwo paliwowe. Udziela reżimowi wsparcia finansowego.

26.6.2012

48.

Drex Technologies S.A.

Data zarejestrowania: 4 lipca 2000 r.,

nr w rejestrze: 394678,

dyrektor: Rami Makhlouf,

zarejestrowany przedstawiciel: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd

Drex Technologies jest w całości własnością Ramiego Makhloufa, który figuruje w wykazie osób objętych sankcjami za wspieranie finansowe reżimu syryjskiego. Rami Makhlouf wykorzystuje Drex Technologies do kontrolowania swoich międzynarodowych aktywów finansowych i zarządzania nimi - w tym większościowego pakietu udziałów w SyriaTel, która figurowała już w unijnym wykazie, ponieważ również finansowo wspierała reżim syryjski.

24.7.2012

49.

Cotton Marketing Organisation

Adres: Bab Al-Faraj

P.O. Box 729,

Aleppo

Tel.: +96321 2239495/6/7/8

Cmo-aleppo@mail.sy www.cmo.gov.sy

Przedsiębiorstwo państwowe. Wspiera gospodarczo reżim syryjski.

24.7.2012

50.

Syrian Arab Airlines (alias SAA, alias Syrian Air)

Al-Mohafazeh Square,

P.O. Box 417,

Damaszek, Syria

Tel.: +963112240774

Przedsiębiorstwo państwowe kontrolowane przez reżim. Zapewnia reżimowi wsparcie finansowe.

24.7.2012

51.

Drex Technologies Holding S.A.

Podmiot zarejestrowany w Luksemburgu pod numerem B77616, dawniej z siedzibą pod adresem:

17, rue Beaumont

L-1219 Luxembourg.

Właścicielem rzeczywistym Drex Technologies Holding S.A. jest Rami Makhlouf, który figuruje w wykazie osób objętych sankcjami UE za wspieranie finansowe reżimu syryjskiego.

17.8.2012

52.

Megatrade

Adres: Aleppo Street,

P.O. Box 5966,

Damaszek, Syria

Faks: 963114471081

Działa jako pełnomocnik Scientific Studies and Research Centre (SSRC), umieszczonego w wykazie. Zaangażowany w handel produktami podwójnego zastosowania zakazanymi na mocy sankcji nałożonych przez UE na rząd syryjski.

16.10.2012

53.

Expert Partners

Adres: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5,

PO Box: 7006,

Damaszek, Syria

Działa jako pełnomocnik Scientific Studies and Research Centre (SSRC), umieszczonego w wykazie. Zaangażowany w handel produktami podwójnego zastosowania zakazanymi na mocy sankcji nałożonych przez UE na rząd syryjski.

16.10.2012

▼M22

54.

Overseas Petroleum Trading

alias Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)

alias Overseas Petroleum Company

Dunant Street, Snoubra Sector, Beirut, Lebanon

Wspiera reżim syryjski i czerpie z niego zyski, organizując tajne dostawy ropy naftowej na rzecz reżimu syryjskiego.

23.7.2014

▼M37 —————

▼M21

56.

The Baniyas Refinery Company alias Banias, Banyas.

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syria.

Jednostka zależna General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), sekcji Ministerstwa Ropy Naftowej i Zasobów Mineralnych. W tym charakterze zapewnia wsparcie finansowe reżimowi syryjskiemu.

23.7.2014

57.

The Homs Refinery Company. alias Hims, General Company for Homs Refinery.

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syria.

Jednostka zależna General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), sekcji Ministerstwa Ropy Naftowej i Zasobów Mineralnych.W tym charakterze zapewnia wsparcie finansowe reżimowi syryjskiemu.

23.7.2014

58.

Army Supply Bureau

PO Box 3361, Damascus

Podmiot zaangażowany w nabywanie wyposażenia wojskowego służącego wspieraniu reżimu, co czyni go odpowiedzialnym za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii. Dział syryjskiego Ministerstwa Obrony.

23.7.2014

59.

Industrial Establishment of Defence. alias Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Establissements Industriels de la Defense (EID), Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation.

Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damascas, or Al-Hameh, Damascas Countryside, P.O. Box 2230.

Podmiot zaangażowany w nabywanie wyposażenia wojskowego dla reżimu, co czyni go odpowiedzialnym za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii. Dział syryjskiego Ministerstwa Obrony.

23.7.2014

▼M46

60.

Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST) ( image image) (alias Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT))

P.O. Box 31983, Barzeh

Podmiot powiązany z syryjskim Scientific Studies and Research Centre (SSRC), który już został wskazany, i będący jego jednostką zależną. Oferuje szkolenia i wsparcie na rzecz SSRC, co czyni go odpowiedzialnym za brutalne represje wobec ludności cywilnej.

23.7.2014

▼M21

61.

National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)

P.O. Box 4470 Damascus

Podmiot powiązany z syryjskim Scientific Studies and Research Centre (SSRC), który już został wskazany, i jego jednostka zależna. Oferuje szkolenia i wsparcie na rzecz SSRC, co czyni go odpowiedzialnym za brutalne represje wobec ludności cywilnej.

23.7.2014

62.

El Jazireh alias Al Jazerra

Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beyrouth; sector of hydrocarbons

Własność Ayman Jaber lub kontrolowany przez Ayman Jaber, a zatem powiązany ze wskazaną osobą.

23.7.2014

▼M23

63.

Pangates International Corp Ltd

(inna nazwa Pangates)

PO Box 8177

Sharjah Airport International Free Zone

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Pangates działa jako pośrednik w dostarczaniu ropy reżimowi syryjskiemu. W związku z tym wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu zyski. Jest również powiązany z umieszczonym w wykazie syryjskim przedsiębiorstwem paliwowym Sytrol.

21.10.2014

64.

Abdulkarim Group

(inna nazwa Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damascus

Syria

Spółka dominująca Pangates sprawująca nad nią kontrolę operacyjną. Jako taka wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu zyski. Jest również powiązana z umieszczonym w wykazie syryjskim przedsiębiorstwem paliwowym Sytrol.

21.10.2014

▼M26

65.

Organisation for Technological Industries

(alias Technical Industries Corporation (TIC))

Adres: PO Box 11037 Damascus, Syria

Jednostka zależna Ministerstwa Obrony Syrii, który to podmiot został wskazany przez Radę.

OTI jest zaangażowany w produkcję broni chemicznej na potrzeby reżimu syryjskiego.

Ponosi zatem odpowiedzialność za brutalne represje wobec ludności syryjskiej.

Jako jednostka zależna Ministerstwa Obrony Syrii jest on również powiązany z podmiotem wskazanym.

7.3.2015

66.

Syrian Company for Information Technology (SCIT)

Adres: PO Box 11037 Damascus, Syria

Filia Organisation for Technological Industries (OTI), będącej jednostką zależną Ministerstwa Obrony Syrii, który to podmiot został wskazany przez Radę. Współpracuje również z Bankiem Centralnym Syrii, który to podmiot został wskazany przez Radę.

Jako filia OTI i jednostka zależna Ministerstwa Obrony Syrii SCIT jest również powiązany z tymi wskazanymi podmiotami.

7.3.2015

67.

Hamsho Trading

(alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damascus,

Syria

Filia Hamsho International, który to podmiot został wskazany przez Radę.

W związku z tym Hamsho Trading jest powiązany ze wskazanym podmiotem Hamsho International.

Wspiera reżim syryjski za pośrednictwem swoich filii, w tym Syria Steel. Za pośrednictwem swoich filii jest powiązany z ugrupowaniami, takimi jak wspierające reżim bojówki Shabiha.

7.3.2015

▼M32 —————

▼M26

70.

DK Group

(alias DK Group Sarl; DK Middle-East & Africa Regional Office)

Adresy: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Beirut, Lebanon

Azarieh Building – Block 03, 5th Floor

Azarieh Street – Solidere – Downtown, PO Box 11-503, Beirut, Lebanon

DK Group dostarcza nowe banknoty Bankowi Centralnemu Syrii.

DK Group wspiera zatem reżim. Z uwagi na to wsparcie jest również powiązany ze wskazanym podmiotem Bankiem Centralnym Syrii.

7.3.2015

▼M41

71.

Abdulkarim Group

(inna nazwa Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damaszek

Syria

Abdulkarim Group to syryjski konglomerat, uznawany na arenie międzynarodowej, powiązany z Waelem Abdulkarimem, który został umieszczony w wykazie jako wiodący biznesmen działający w Syrii.

11.7.2017

▼B
ZAŁĄCZNIK IIa

WYKAZ PODMIOTÓW LUB ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 I ART. 15 UST. 1 LIT. B)Podmioty

 

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

1.

Commercial Bank of Syria

— Odział w Damaszku, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damaszek, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damaszek, Syria;

— odział w Aleppo, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; ►C8  SWIFT/BIC CMSYSYDA; ◄ wszystkie biura na całym świecie [NPWMD]

Strona internetowa: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel.: +963 11 2218890

Faks: +963 11 2216975

zarząd: dir.cbs@mail.sy

Bank państwowy udzielający wsparcia finansowego reżimowi.

13.10.2011

▼M13
ZAŁĄCZNIK III

Strony internetowe zawierające informacje o właściwych organach oraz adres, na który wysyłać należy powiadomienia skierowane do Komisji Europejskiej

A.   Właściwe organy w każdym z państw członkowskich

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BUŁGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBLIKA CZESKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NIEMCY

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDIA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISZPANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M15

CHORWACJA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M13

WŁOCHY

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

WĘGRY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIDERLANDY

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SŁOWACJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SZWECJA

http://www.ud.se/sanktioner

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adres, na który należy przesyłać powiadomienia lub inną korespondencję skierowane do Komisji Europejskiej:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Brussels

BELGIQUE/BELGIË

▼M38
ZAŁĄCZNIK IV

WYKAZ „ROPY NAFTOWEJ I PRODUKTÓW ROPOPOCHODNYCH”, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6Część A

ROPA NAFTOWA

Kod HS

Opis

2709 00

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe.

Część B

PRODUKTY ROPOPOCHODNE

Kod HS

Opis

2710

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające w masie 70 % lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe (z zastrzeżeniem, że w Syrii zakup kerozyny/paliwa lotniczego opatrzonego kodem HS 2710 19 21 nie podlega zakazowi w zakresie, w jakim jest ono przeznaczone i wykorzystywane wyłącznie do kontynuacji lotu samolotu, do którego zostało załadowane).

2712

Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gaz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, barwione lub nie.

2713

Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych.

2714

Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltowe.

2715 00 00

Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub mineralnego paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy).

▼B
ZAŁĄCZNIK V

SPRZĘT, TECHNOLOGIA I OPROGRAMOWANIE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4

Uwaga ogólna

Niezależnie od treści niniejszego załącznika, nie ma on zastosowania do:

a) sprzętu, technologii lub oprogramowania, które są wyszczególnione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) 428/2009 ( 13 ) lub we wspólnym wykazie uzbrojenia; lub

b) oprogramowania, które jest zaprojektowane do samodzielnej instalacji przez użytkownika bez konieczności dalszej znacznej pomocy ze strony sprzedawcy i które jest ogólnie dostępne dla ludności w punktach sprzedaży detalicznej, bez ograniczeń, poprzez:

(i) bezpośrednie transakcje sprzedaży;

(ii) transakcje realizowane na zamówienie pocztowe;

(iii) transakcji zawieranych drogą elektroniczną; lub

(iv) transakcji realizowanych na zamówienie telefoniczne; lub

c) oprogramowania, które jest własnością publiczną.

Kategorie A, B, C, D i E nawiązują do kategorii, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 428/2009.

„Sprzęt, technologia i oprogramowanie”, o których mowa w art. 4, to:

A.  Wykaz sprzętu:

 sprzęt do wnikliwej inspekcji pakietów (deep packet inspection),

 sprzęt do przechwytywania w sieci, w tym Interception Management Systems (IMS), oraz sprzęt Data Retention Link Intelligence,

 sprzęt do monitorowania częstotliwości radiowych,

 sprzęt do zagłuszania połączeń sieciowych i satelitarnych,

 sprzęt do zdalnej infekcji,

 sprzęt do rozpoznawania/przetwarzania mowy,

 sprzęt do przechwytywania i nadzorowaniae: IMSI ( 14 )/MSISDN ( 15 )/IMEI ( 16 )/TMSI ( 17 ),

 sprzęt do taktycznego przechwytywania i nadzorowania SMS ( 18 )/GSM ( 19 )/GPS ( 20 )/GPRS ( 21 )/UTMS ( 22 )/CDMA ( 23 )/PSTN ( 24 ),

 sprzęt do przechwytywania i nadzorowania informacji: DHCP ( 25 )/SMTP ( 26 )/GPT ( 27 ),

 sprzęt do identyfikowania i wychwytywania wzorców,

 zdalny sprzęt śledczy i autoryzacyjny,

 sprzęt do rozpoznawania treści (semantic processing engine),

 sprzęt do łamania protokołów szyfrujących WEP i WPA,

 sprzęt do przechwytywania i monitorowania do protokołów zastrzeżonych i standardowych VoIP.

B.  Niewykorzystany.

C.  Niewykorzystany.

D.  „Oprogramowanie” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu wyszczególnionego w kategorii A powyżej.

E.  „Technologia” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu wyszczególnionego w kategorii A powyżej.

Sprzęt, technologia i oprogramowanie należące do tych kategorii są objęte zakresem niniejszego załącznika tylko w zakresie, w jakim mieszczą się w ogólnym opisie „systemy do przechwytywania i monitorowania połączeń internetowych, telefonicznych i satelitarnych”.

Na użytek niniejszego załącznika „monitorowanie” oznacza nabywanie, ekstrakcję, dekodowanie, rejestrowanie, przetwarzanie, analizowanie i archiwizowanie treści połączenia lub danych sieciowych.

▼M24
ZAŁĄCZNIK Va

PALIWO DO SILNIKÓW ODRZUTOWYCH I DODATKI PALIWOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7A UST. 1Nr.

Opis

Kod CN

1)

Paliwa do silników odrzutowych (inne niż nafta):

 

Paliwo typu benzyna do silników odrzutowych (oleje lekkie)

2710 12 70

Paliwo inne niż nafta (oleje średnie)

2710 19 29

2)

Paliwo typu nafta do silników odrzutowych (oleje średnie)

2710 19 21

3)

Paliwo typu nafta do silników odrzutowych zmieszane z biodieselem (1)

2710 20 90

4)

Inhibitory utleniania

Inhibitory utleniania wykorzystywane w dodatkach do olejów smarowych:

 

—  inhibitory utleniania zawierające oleje ropy naftowej:

3811 21 00

—  pozostałe inhibitory utleniania:

3811 29 00

Inhibitory utleniania wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne:

3811 90 00

5)

Dodatki antyelektrostatyczne

Dodatki antyelektrostatyczne do olejów smarowych:

 

—  zawierające oleje ropy naftowej:

3811 21 00

—  pozostałe:

3811 29 00

Dodatki antyelektrostatyczne wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne:

3811 90 00

6)

Inhibitory korozji

Inhibitory korozji dla olejów smarowych:

 

—  zawierające oleje ropy naftowej:

3811 21 00

—  pozostałe:

3811 29 00

Inhibitory korozji wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne:

3811 90 00

7)

Środki zapobiegające oblodzeniu układu paliwowego (dodatki przeciwoblodzeniowe)

Środki zapobiegające oblodzeniu układu paliwowego dla olejów smarowych:

 

—  zawierające oleje ropy naftowej:

3811 21 00

—  pozostałe:

3811 29 00

Środki zapobiegające oblodzeniu układu paliwowego wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne:

3811 90 00

8)

Deaktywatory metali

Deaktywatory metali dla olejów smarowych:

 

—  zawierające oleje ropy naftowej:

3811 21 00

—  pozostałe:

3811 29 00

Deaktywatory metali wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne:

3811 90 00

9)

Dodatki biobójcze

Dodatki biobójcze dla olejów smarowych:

 

—  zawierające oleje ropy naftowej:

3811 21 00

—  pozostałe:

3811 29 00

Dodatki biobójcze wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne:

3811 90 00

10)

Dodatki poprawiające stabilność termiczną

Dodatki poprawiające stabilność termiczną dla olejów smarowych:

 

—  zawierające oleje ropy naftowej:

3811 21 00

—  pozostałe:

3811 29 00

Dodatki poprawiające stabilność termiczną wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne:

3811 90 00

(1)   Pod warunkiem, że nadal zawiera 70 % lub więcej masy olejów ropy naftowej lub olejów z minerałów bitumicznych.
ZAŁĄCZNIK Vb

PALIWO DO SILNIKÓW ODRZUTOWYCH I DODATKI PALIWOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7A UST. 3Nr.

Opis

Kod CN

1)

Paliwa do silników odrzutowych (inne niż nafta):

 

Paliwo typu benzyna do silników odrzutowych (oleje lekkie)

2710 12 70

Paliwo inne niż nafta (oleje średnie)

2710 19 29

2)

Paliwo typu nafta do silników odrzutowych (oleje średnie)

2710 19 21

3)

Paliwo typu nafta do silników odrzutowych zmieszane z biodieselem (1)

2710 20 90

4)

Inhibitory utleniania

Inhibitory utleniania wykorzystywane w dodatkach do olejów smarowych:

 

—  inhibitory utleniania zawierające oleje ropy naftowej:

3811 21 00

—  pozostałe inhibitory utleniania:

3811 29 00

Inhibitory utleniania wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne:

3811 90 00

5)

Dodatki antyelektrostatyczne

Dodatki antyelektrostatyczne do olejów smarowych:

 

—  zawierające oleje ropy naftowej:

3811 21 00

—  pozostałe:

3811 29 00

Dodatki antyelektrostatyczne wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne:

3811 90 00

6)

Deaktywatory metali

Deaktywatory metali dla olejów smarowych:

 

—  zawierające oleje ropy naftowej:

3811 21 00

—  pozostałe:

3811 29 00

Deaktywatory metali wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne:

3811 90 00

7)

Dodatki biobójcze

Dodatki biobójcze dla olejów smarowych:

 

—  zawierające oleje ropy naftowej:

3811 21 00

—  pozostałe:

3811 29 00

Dodatki biobójcze wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne:

3811 90 00

8)

Dodatki poprawiające stabilność termiczną

Dodatki poprawiające stabilność termiczną dla olejów smarowych:

 

—  zawierające oleje ropy naftowej:

3811 21 00

—  pozostałe:

3811 29 00

Dodatki poprawiające stabilność termiczną wykorzystywane do innych cieczy stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne:

3811 90 00

(1)   Pod warunkiem, że nadal zawiera 70 % lub więcej masy olejów ropy naftowej lub olejów z minerałów bitumicznych.

▼B
ZAŁĄCZNIK VI

WYKAZ KLUCZOWEGO SPRZĘTU I TECHNOLOGII, O KTÓRYCH MOWA W ART. 8

Uwagi ogólne

1. Zakazów zawartych w niniejszym załączniku nie należy pozbawiać skuteczności poprzez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających zakazowi (w tym instalacji przemysłowej) zawierających jeden lub większą liczbę elementów objętych zakazem, jeżeli element lub elementy objęte zakazem stanowią zasadniczy składnik towarów i mogą zostać z niego usunięte lub użyte do innych celów.

Uwaga: Przy rozstrzyganiu, czy element lub elementy objęte zakazem należy uznać za zasadniczy składnik, niezbędna jest ocena czynnika ilości, wartości i technologicznego know-how oraz innych szczególnych okoliczności, które mogłyby decydować o tym, że element lub elementy objęte zakazem stanowią zasadniczy element dostarczanego towaru.

2. Towary wyszczególnione w niniejszym załączniku obejmują zarówno towary nowe, jak i używane.

3. Definicje terminów znajdujących się w „pojedynczym cudzysłowie” zamieszczone są w uwadze technicznej do odpowiedniej pozycji.

4. Definicje terminów znajdujących się w „cudzysłowie” można znaleźć w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

Uwaga ogólna do technologii (UOdT)

1. „Technologia”„niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów objętych zakazem, pozostaje objęta zakazem nawet wtedy, gdy ma zastosowanie do towarów takim zakazem nieobjętych.

2. Zakazów nie stosuje się wobec „technologii”, która stanowi minimum niezbędne do instalacji, eksploatacji, konserwacji (sprawdzania) i naprawy towarów, które nie podlegają zakazowi lub na wywóz których uzyskano zezwolenie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

3. Zakazy transferu „technologii” nie mają zastosowania do informacji „będących własnością publiczną” ani do „podstawowych badań naukowych” lub minimalnych informacji niezbędnych przy składaniu wniosków patentowych.

Poszukiwanie i produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego

1.A    Sprzęt

1. Sprzęt do badań geofizycznych, pojazdy, statki oraz statki powietrzne zaprojektowane lub przystosowane specjalnie do pozyskiwania informacji dotyczących poszukiwania ropy naftowej i gazu, jak również specjalnie do nich zaprojektowane elementy.

2. Czujniki specjalnie zaprojektowane do prac wiertniczych w odwiertach naftowych lub gazowych, w tym czujniki używane do pomiaru podczas wiercenia oraz odpowiednie urządzenia specjalnie zaprojektowane do pozyskiwania i przechowywania danych z takich czujników.

3. Sprzęt wiertniczy zaprojektowany do wiercenia w skale, szczególnie w celu poszukiwania lub produkcji ropy naftowej, gazu ziemnego i innych naturalnie występujących substancji węglowodorowych.

4. Świdry wiertnicze, przewody wiertnicze, obciążniki, centralizery i inny sprzęt specjalnie zaprojektowany do użytkowania w urządzeniach służących do wiercenia w odwiertach naftowych lub gazowych lub wraz z takimi urządzeniami.

5. Głowice odwiertów, „głowice przeciwerupcyjne” i „choinki lub głowice eksploatacyjne” oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy, spełniające normy „API i ISO do użytkowania” w odwiertach naftowych lub gazowych.

Uwagi techniczne:

a)   „Głowica przeciwerupcyjna” jest urządzeniem używanym z reguły na powierzchni ziemi (lub w strefie przydennej, jeśli wiercenie odbywa się pod wodą) podczas wiercenia w celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyciekiem ropy lub gazu z odwiertu.

b)   „Choinka lub głowica eksploatacyjna” jest urządzeniem z reguły używanym do kontroli przepływu cieczy z odwiertu, gdy jego budowa została zakończona i rozpoczęła się produkcja ropy lub gazu.

c)   Do celów niniejszej pozycji „normy API i ISO” odnoszą się do norm 6A, 16A, 17D i 11IW Amerykańskiego Instytutu Naftowego lub norm 10423 i 13533 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej dotyczących głowic przeciwerupcyjnych, głowic odwiertów i choinek do użytkowania w odwiertach naftowych lub gazowych.

6. Platformy wiertnicze i produkcyjne ropy naftowej i gazu ziemnego.

7. Statki i barki, w skład których wchodzą sprzęt wiertniczy lub urządzenia do przetwarzania ropy naftowej, używane do produkcji ropy naftowej, gazu ziemnego i innych naturalnie występujących materiałów łatwopalnych.

8. Separatory cieczy i gazu spełniające normę API 12J, specjalnie zaprojektowane do przetwarzania ropy naftowej lub gazu wydobywanych z odwiertów w celu oddzielenia płynnej ropy naftowej od wody i gazu od cieczy.

9. Sprężarka gazu o ciśnieniu obliczeniowym wynoszącym co najmniej 40 barów (PN 40 lub ANSI 300) i o objętościowej pojemności ssania wynoszącej co najmniej 300 000 Nm3/h, służąca do wstępnego przetwarzania i transportu gazu ziemnego (z wyjątkiem sprężarek gazu do stacji CNG) oraz specjalnie zaprojektowane do niej elementy.

10. Podmorski produkcyjny sprzęt sterowniczy i jego elementy, spełniające „normy API i ISO”, do użytkowania w odwiertach naftowych lub gazowych.

Uwaga techniczna:

Do celów tej pozycji „normy API i ISO” odnoszą się do normy 17 F Amerykańskiego Instytutu Naftowego lub normy 13628 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, dotyczących podmorskich produkcyjnych systemów sterowniczych.

11. Pompy, zwykle o dużej przepustowości lub wysokim ciśnieniu tłoczenia (powyżej 0,3 m3/min lub 40 barów) specjalnie zaprojektowane do wpompowywania płuczek wiertniczych lub cementu do odwiertów naftowych lub gazowych.

1.B    Urządzenia badawcze i kontrolne

1. Urządzenia zaprojektowane specjalnie do kontroli wyrywkowej, badania i analizowania właściwości płuczki wiertniczej, cementu wiertniczego i innych materiałów specjalnie zaprojektowanych lub opracowanych do stosowania w odwiertach naftowych lub gazowych.

2. Urządzenia specjalnie zaprojektowane do kontroli wyrywkowej, badania i analizowania właściwości próbek skał, próbek ciekłych i gazowych, i innych materiałów pobranych z odwiertów naftowych lub gazowych podczas wiercenia lub po nim, lub też z podłączonych do takiego odwiertu instalacji wstępnego przetwarzania.

3. Urządzenia specjalnie zaprojektowane do gromadzenia i interpretowania informacji o fizycznym i mechanicznym stanie odwiertu naftowego lub gazowego oraz do określania właściwości in situ formacji skalnej i złoża.

1.C    Materiały

1. Płuczki wiertnicze, dodatki do płuczek wiertniczych i ich komponenty specjalnie opracowane do stabilizacji odwiertów naftowych lub gazowych podczas wiercenia, do wydobywania zwiercin na powierzchnię i do smarowania oraz schładzania urządzeń wiertniczych w odwiercie.

2. Cement i inne materiały spełniające „normy API i ISO” do użycia w odwiertach naftowych lub gazowych.

Uwaga techniczna:

„Norma API i ISO” odnosi się do normy 10A Amerykańskiego Instytutu Naftowego lub normy 10426 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej dotyczących cementu wiertniczego i innych materiałów specjalnie opracowanych do stosowania w odwiertach naftowych lub gazowych.

3. Inhibitory korozji, demulgatory, substancje przeciwpienne i inne chemikalia specjalnie opracowane do stosowania w procesie wiercenia i wstępnego przetwarzania ropy naftowej produkowanej z odwiertów naftowych lub gazowych.

1.D    Oprogramowanie

1. „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do gromadzenia i interpretacji danych pozyskanych z badań sejsmicznych, elektromagnetycznych, magnetycznych lub grawimetrycznych w celu ustalenia ropogazonośności.

2. „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do przechowywania, analizowania i interpretowania informacji pozyskanych podczas wiercenia i produkcji w celu oceny właściwości fizycznych i zachowania złóż ropy lub gazu.

3. „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „użytkowania” w instalacjach produkcji i przetwarzania ropy naftowej lub w poszczególnych podjednostkach takich instalacji.

1.E.    Technologia

1. „Technologia”„niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” i „użytkowania” sprzętu wyszczególnionego w pozycjach 1.A.01 – 1.A11.

Rafinacja ropy naftowej i skraplanie gazu ziemnego

2.A    Sprzęt

1. Następujące wymienniki ciepła i specjalnie zaprojektowane do nich elementy:

a) płytowo-żebrowe wymienniki ciepła o stosunku powierzchni do objętości powyżej 500 m2/m3, specjalnie zaprojektowane do schładzania gazu ziemnego;

b) wężownicowe wymienniki ciepła specjalnie zaprojektowane do skraplania i przechładzania gazu ziemnego.

2. Pompy kriogeniczne służące do transportu substancji o temperaturze poniżej –120 °C mające wydajność powyżej 500 m3/h i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

3. „Komora chłodnicza” i wyposażenie „komory chłodniczej” niewyszczególnione w 2.A.1.

Uwaga techniczna:

„Wyposażenie komory chłodniczej” odnosi się do specjalnie zaprojektowanej konstrukcji, która jest specyficzna dla instalacji LNG i ma zastosowanie na etapie skraplania. „Komora chłodnicza” zawiera wymienniki ciepła, orurowanie, inne oprzyrządowanie oraz izolatory termiczne. Temperatura wewnątrz „komory chłodniczej” wynosi ok. –120 °C (warunki do kondensacji gazu ziemnego). Funkcją „komory chłodniczej” jest izolacja termiczna wyżej opisanych urządzeń.

4. Urządzenia do terminali przeładunkowych skroplonych gazów o temperaturze poniżej – 120 °C i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

5. Elastyczne i nieelastyczne rurociągi przesyłowe o średnicy powyżej 50 mm do transportu substancji o temperaturze poniżej – 120 °C.

6. Statki morskie specjalnie zaprojektowane do transportu LNG.

7. Urządzenia do odsalania metodą elektrostatyczną specjalnie zaprojektowane do usuwania zanieczyszczeń takich jak sole, substancje stałe i woda z ropy naftowej oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

8. Wszystkie urządzenia do krakowania – w tym hydrokrakery – i kokery, specjalnie zaprojektowane do przerobu gazowych olejów próżniowych lub pozostałości próżniowej i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

9. Urządzenia do hydrorafinacji specjalnie zaprojektowane do odsiarczania benzyny, frakcji oleju napędowego i nafty i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

10. Katalityczne reaktory do reformowania specjalnie zaprojektowane do przerobu odsiarczonej benzyny w benzynę wysokooktanową i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

11. Instalacje rafineryjne do izomeryzacji frakcji C5-C6 oraz instalacje rafineryjne do alkilacji lekkich olefin, przeznaczone do podwyższania liczby oktanowej frakcji węglowodorowych.

12. Pompy specjalnie zaprojektowane do transportu ropy naftowej i paliw, o przepustowości 50 m3/h lub większej, oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

13. Rury o średnicy zewnętrznej 0,2 m lub większej wykonane z któregokolwiek z niżej wymienionych materiałów:

a) stal nierdzewna o zawartości wagowej chromu 23 % lub większej;

b) stal nierdzewna i bazowe stopy niklu o „współczynniku PRE” (Pitting Resistance Equivalent) powyżej 33.

Uwaga techniczna:

„Współczynnik PRE” określa odporność stali nierdzewnej na korozję oraz stopów niklu na wżery i korozję szczelinową. Współczynnik PRE stali nierdzewnej i stopów niklu jest zależny głównie od ich składników, przede wszystkim: chromu, molibdenu i azotu. Wzór do obliczania wskaźnika PRE to:

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14. „Tłoki czyszczące” i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

Uwaga techniczna:

„Tłok czyszczący” jest urządzeniem z reguły używanym do czyszczenia lub sprawdzania rurociągu od środka (stanu skorodowania lub powstałych pęknięć) i jest napędzany ciśnieniem produktu w rurociągu.

15. Śluzy nadawcze tłoka i śluzy odbiorcze tłoka do wprowadzania bądź usuwania tłoków.

16. Zbiorniki do przechowywania ropy naftowej i paliw o pojemności powyżej 1 000 m3 (1 000 000 litrów) wymienione poniżej i specjalnie zaprojektowane do nich elementy:

a) zbiorniki o nieruchomej pokrywie dachowej;

b) zbiorniki o ruchomej pokrywie dachowej.

17. Elastyczny rurociąg podmorski specjalnie zaprojektowany do transportu węglowodorów i płynów wtryskowych, wody lub gazu o średnicy powyżej 50 mm.

18. Elastyczny rurociąg używany przy wysokim ciśnieniu o zastosowaniu podmorskim i na powierzchni wody.

19. Urządzenia do izomeryzacji specjalnie zaprojektowane do produkcji wysokooktanowej benzyny na bazie lekkich węglowodorów i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

2.B    Urządzenia badawcze i kontrolne

1. Urządzenia specjalnie zaprojektowane do badania i analizy jakości (właściwości) ropy naftowej i paliw.

2. Systemy kontroli interfejsów specjalnie zaprojektowane do kontrolowania i optymalizacji procesu odsalania.

2.C    Materiały

1. Glikol dietylenowy (CAS 111-46-6), glikol trietylenowy (CAS 112-27-6)

2. Metylopyrolidon (CAS 872-50-4), sulfolan (CAS 126-33-0)

3. Zeolity pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, specjalnie zaprojektowane do fluidalnego krakingu katalitycznego bądź do oczyszczania lub dehydratacji gazów, w tym gazów ziemnych.

4. Katalizatory do krakingu i przemiany węglowodorów:

a) pojedynczy metal (grupa platynowców) na nośniku z tlenku glinu lub zeolitu, specjalnie zaprojektowany dla procesu reformingu katalitycznego;

b) połączenie różnych metali (platyna w połączeniu z innymi metalami szlachetnymi) na nośniku z tlenku glinu lub zeolitu, specjalnie zaprojektowane dla procesu reformingu katalitycznego;

c) katalizatory kobaltowe i niklowe promotowane molibdenem na nośniku z tlenku glinu lub zeolitu, specjalnie zaprojektowane do procesu odsiarczania katalitycznego;

d) katalizatory palladowe, niklowe, chromowe i wolframowe na nośniku z tlenku glinu lub zeolitu, specjalnie zaprojektowane do procesu hydrokrakingu katalitycznego.

5. Dodatki do benzyny specjalnie opracowane w celu podniesienia liczby oktanowej benzyny.

Uwaga:

Pozycja ta obejmuje eter etylo-tert-butylowy (ETBE) (CAS 637-92-3) i eter metylo-tert-butylowy (MTBE)(CAS 1634-04-4).

2.D    Oprogramowanie

1. „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane w celu „użytkowania” w instalacjach LNG lub poszczególnych podjednostkach takich instalacji.

2. „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” instalacji (w tym ich podjednostek) do rafinacji ropy naftowej.

2.E.    Technologie

1. „Technologia” obróbki i oczyszczania surowego gazu ziemnego (dehydratacji, słodzenia, usuwania zanieczyszczeń).

2. „Technologia” skraplania gazu ziemnego, w tym „technologia” niezbędna do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” instalacji LNG.

3. „Technologia” transportu skroplonego gazu ziemnego.

4. „Technologia”„niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” statków morskich specjalnie zaprojektowanych do transportu skroplonego gazu ziemnego.

5. „Technologia” do przechowywania ropy naftowej i paliw.

6. „Technologia”„niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” zakładu rafineryjnego, taka jak:

6.1. „technologia” do przerobu lekkich olefin w benzynę

6.2. technologia reformingu katalitycznego i izomeryzacji;

6.3. technologia krakingu katalitycznego i termicznego.
ZAŁĄCZNIK VIISprzęt i technologia, o których mowa w art. 12

8406 81

turbiny parowe o mocy wyjściowej powyżej 40 MW

8411 82

turbiny gazowe o mocy wyjściowej przekraczającej 5 000 kW

ex  85 01

wszystkie silniki i generatory elektryczne o mocy wyjściowej przekraczającej 3 MW lub 5 000 kVA.

▼M2
ZAŁĄCZNIK VIIIWykaz złota, metali szlachetnych i diamentów, o których mowa w art. 11a

Kod HS

Opis

7102

Diamenty, nawet obrobione, ale nieoprawione ani nieobsadzone.

7106

Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku.

7108

Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku.

7109

Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu.

7110

Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku.

7111

Metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu.

7112

Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych.

▼M5
ZAŁĄCZNIK IX

WYKAZ SPRZĘTU, TOWARÓW I TECHNOLOGII, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2b

▼M16

Wykaz określony w niniejszym załączniku nie obejmuje wyrobów określanych jako towary konsumpcyjne pakowane do sprzedaży detalicznej do osobistego użytku lub pakowane do indywidualnego użytku, z wyjątkiem isopropanolu.

▼M5

Uwagi wprowadzające

1. O ile nie stwierdzono inaczej, numery odniesienia znajdujące się w kolumnie „Opis” poniżej odnoszą się do opisów produktów podwójnego zastosowania, określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

2. Numer odniesienia w kolumnie o nagłówku „Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009” oznacza, że właściwości produktów lub technologii opisanych w kolumnie „Opis” odbiegają od parametrów przedstawionych w opisie produktu podwójnego zastosowania, którego dotyczy odniesienie.

3. Definicje terminów znajdujących się w „cudzysłowie definicyjnym” zamieszczone są w uwadze technicznej do odpowiedniej pozycji.

4. Definicje terminów znajdujących się w „cudzysłowie zwykłym” można znaleźć w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

Uwagi ogólne

1. Kontroli przewidzianej w niniejszym załączniku nie należy czynić bezskuteczną przez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających kontroli (w tym instalacji przemysłowych), lecz zawierających jeden lub kilka elementów objętych kontrolą, jeżeli te elementy stanowią podstawowy element towarów i mogą w praktyce zostać z nich usunięte i użyte do innych celów.

Uwaga:   Przy rozstrzyganiu, czy element lub elementy objęte kontrolą należy uznać za podstawowy element, niezbędna jest ocena czynników ilości, wartości i technologicznego know-how oraz innych szczególnych okoliczności, które mogą decydować o tym, że element lub elementy objęte kontrolą stanowią podstawowy element dostarczanego towaru.

2. Produkty wymienione w niniejszym załączniku obejmują zarówno towary nowe, jak i używane.

Uwaga ogólna do technologii

(Należy czytać w związku z sekcją B niniejszego załącznika)

1. Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz „technologii”, która jest „niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów, których sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz są kontrolowane w sekcji IX.A niniejszego załącznika, podlega kontroli zgodnie z przepisami sekcji B.

2. „Technologia”„niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów podlegających kontroli pozostaje pod kontrolą nawet wówczas, gdy ma zastosowanie do towarów niepodlegających kontroli.

3. Kontrolą nie obejmuje się „technologii”, która stanowi minimum niezbędne do instalacji, eksploatacji, konserwacji (sprawdzania) i naprawy towarów, które nie podlegają kontroli lub na których wywóz uzyskano zezwolenie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

4. Kontrole transferu „technologii” nie mają zastosowania do informacji „będących własnością publiczną”, informacji związanych z „podstawowymi badaniami naukowymi” lub minimalnych informacji niezbędnych przy składaniu wniosków patentowych.

TOWARYIX.A1.  Materiały, substancje chemiczne, „mikroorganizmy” i „toksyny”

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

IX.A1.001

Substancje chemiczne o stężeniu 95 % lub większym:

tributfosforyn tributylu (CAS 102-85-2)

izocyjanian metylu (CAS 624-83-9)

chinaldyna (CAS 91-63-4)

2-bromochloroetan (CAS 107-04-0)

 

IX.A1.002

Substancje chemiczne o stężeniu 95 % lub większym:

bendibenzoil (CAS 134-81-6)

dietyloamina (CAS 109-89-7)

eter dietylowy (CAS 60-29-7)

eter dimetylowy (CAS 115-10-6)

dimetyloaminoetanol (CAS 108-01-0)

 

IX.A1.003

Substancje chemiczne o stężeniu 95 % lub większym:

2-metoksyetanol (CAS 109-86-4)

cholinoesteraza butyrylowa (BChE)

dietylenotriamina (CAS 111-40-0)

dichlorometan (CAS 75-09-3)

dimethydietyloamina (CAS 121-69-7)

bromek etylu (CAS 74-96-4)

chlorek etylu (CAS 75-00-3)

etyloamina (CAS 75-04-7)

heksamina (CAS 100-97-0)

bromek izopropylu (CAS 75-26-3)

eter izopropylowy (CAS 108-20-3)

metyloamina (CAS 74-89-5)

bromek metylu (CAS 74-83-9)

monoizopropyloamina (CAS 75-31-0)

chlorek obidoksymu (CAS 114-90-9)

bromek potasu (CAS 7758-02-3)

pyridpirydyna (CAS 110-86-1)

bromek pirydostygminy (CAS 101-26-8)

bromek sodu (CAS 7647-15-6)

sód metaliczny (CAS 7440-23-5)

tributyloamina (CAS 102-82-9)

trietyloamina (CAS 121-44-8)

trimetyloamina (CAS 75-50-3)

 

▼M16

IX.A1.004

Odrębne związki chemiczne, zdefiniowane zgodnie z pkt 1 uwag do działów 28 i 29 nomenklatury scalonej (1), o stężeniu 90 % lub większym, o ile nie określono inaczej, takie jak:

aceton, (CAS RN 67-64-1) (kod CN 2914 11 00 )

acetylen, (CAS RN 74-86-2) (kod CN 2901 29 00 )

amoniak, (CAS RN 7664-41-7) (kod CN 2814 10 00 )

antymon, (CAS RN 7440-36-0) (pozycja 8110 )

benzaldehyd, (CAS RN 100-52-7) (kod CN 2912 21 00 )

benzoina, (CAS RN 119-53-9) (kod CN 2914 40 90 )

1-butanol, (CAS RN 71-36-3) (kod CN 2905 13 00 )

2-butanol, (CAS RN 78-92-2) (kod CN 2905 14 90 )

iso-butanol, (CAS RN 78-83-1) (kod CN 2905 14 90 )

trzeciorzędowy butanol, (CAS RN 75-65-0) (kod CN 2905 14 10 )

węglik wapnia, (CAS RN 75-20-7) (kod CN 2849 10 00 )

tlenek węgla, (CAS RN 630-08-0) (kod CN 2811 29 90 )

chlor, (CAS RN 7782-50-5) (kod CN 2801 10 00 )

cykloheksanol, (CAS RN 108-93-0) (kod CN 2906 12 00 )

dicykloheksyloamina, (CAS RN 101-83-7) (CN code 2921 30 99 )

etanol, (CAS RN 64-17-5) (kod CN 2207 10 00 )

etylen, (CAS RN 74-85-1) (kod CN 2901 21 00 )

tlenek etylenu, (CAS RN 75-21-8) (kod CN 2910 10 00 )

fluoroapatyt, (CAS RN 1306-05-4) (kod CN 2835 39 00 )

chlorowodór, (CAS RN 7647-01-0) (kod CN 2806 10 00 )

siarkowodór, (CAS RN 7783-06-4) (kod CN 2811 19 80 )

isopropanol o stężeniu 95 % lub większym, (CAS RN 67-63-0) (kod CN 2905 12 00 )

kwas migdałowy, (CAS RN 90-64-2) (kod CN 2918 19 98 )

metanol, (CAS RN 67-56-1) (kod CN 2905 11 00 )

chlorek metylu, (CAS RN 74-87-3) (kod CN 2903 11 00 )

jodek metylu, (CAS RN 74-88-4) (kod CN 2903 39 90 )

methyl mercaptan, (CAS RN 74-93-1) (kod CN 2930 90 99 )

monoetylenoglikol, (CAS RN 107-21-1) (kod CN 2905 31 00 )

chlorek oksalilu, (CAS RN 79-37-8) (kod CN 2917 19 90 )

siarczek potasu, (CAS RN 1312-73-8) (kod CN 2830 90 85 )

oztwór rodanku potasu (KSCN), (CAS RN 333-20-0) (kod CN 2842 90 80 )

podchloryn sodu, (CAS RN 7681-52-9) (kod CN 2828 90 00 )

siarka, (CAS RN 7704-34-9) (kod CN 2802 00 00 )

ditlenek siarki, (CAS RN 7446-09-5) (kod CN 2811 29 05 )

iritlenek siarki, (CAS RN 7446-11-9) (kod CN 2811 29 10 )

chlorek tiofosforylu, (CAS RN 3982-91-0) (kod CN 2853 00 90 )

fosforan triizobutylu, (CAS RN 1606-96-8) (kod CN 2920 90 85 )

fosfor biały lub żółty, (CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0) (kod CN 2804 70 00 )

 

▼M5

(1)   Tak jak określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 927/2012 z dnia 9 października 2012 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 304 z 31.10.2012, s. 1).IX.A2.  Przetwarzanie materiałów

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

IX.A2.001

Montowane w podłodze wyciągi dymu (typu schron) o minimalnej szerokości nominalnej wynoszącej 2,5 m.

 

IX.A2.002

Respiratory na całą twarz, filtracyjne i z dopływem powietrza, inne niż wymienione w pozycji 1A004 lub 2B352f1

1A004.a

IX.A2.003

Komory klasy II bezpieczeństwa biologicznego lub izolatory o podobnych parametrach pracy.

2B352.f.2

IX.A2.004

Wirówki dekantacyjne o pojemności bębna wynoszącej 4 litry lub większej, nadające się do użytku w przypadku materiałów biologicznych

 

IX.A2.005

Kadzie fermentacyjne, pozwalające na namnażanie „mikroorganizmów” chorobotwórczych i wirusów lub umożliwiające produkcję „toksyn”, bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadające pojemność całkowitą równą 5 litrów lub większą, ale mniejszą niż 20 litrów.

Uwaga techniczna:

Do kadzi fermentacyjnych zalicza się bioreaktory, chemostaty oraz instalacje o przepływie ciągłym.

2B352.b

IX.A2.007

Komory czystego powietrza o przepływie konwencjonalnym lub turbulentnym i niezależne wentylatorowe urządzenia filtracyjne HEPA lub ULPA, które mogą być wykorzystywane w obudowach zabezpieczających poziomu P3 lub P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

2B352.a

IX.A2.008

Następujące obiekty do produkcji substancji chemicznych, sprzęt i elementy składowe, inne niż wymienione w pozycji 2B350 lub A2.009:

a.  zbiorniki reakcyjne lub reaktory, wyposażone lub niewyposażone w mieszadła, o całkowitej pojemności wewnętrznej (geometrycznej) powyżej 0,1 m3 (100 litrów) i poniżej 20 m3 (20 000 litrów), w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich cieczą (cieczami) wykonane są z następujących materiałów:

1.  stali nierdzewnej o zawartości chromu równej 10,5 % lub większej i zawartości węgla równej 1,2 % lub mniejszej;

b.  mieszadła do zbiorników reakcyjnych lub reaktorów, określonych w pozycji 2B350.a, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich cieczą (cieczami) wykonane są z następujących materiałów:

1.  stali nierdzewnej o zawartości chromu równej 10,5 % lub większej i zawartości węgla równej 1,2 % lub mniejszej;

c.  zbiorniki magazynowe, zasobniki lub odbiorniki o całkowitej pojemności wewnętrznej (geometrycznej) powyżej 0,1 m3 (100 litrów), w których wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich cieczą (cieczami) wykonane są z następujących materiałów:

1.  stali nierdzewnej o zawartości chromu równej 10,5 % lub większej i zawartości węgla równej 1,2 % lub mniejszej;

d.  wymienniki ciepła lub skraplacze o polu powierzchni wymiany ciepła powyżej 0,05 m2, ale poniżej 30 m2; oraz rury, płytki, zwoje lub bloki (rdzenie) skonstruowane do takich wymienników ciepła lub skraplaczy, w których wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich cieczą (cieczami) są wykonane z następujących materiałów:

1.  stali nierdzewnej o zawartości chromu równej 10,5 % lub większej i zawartości węgla równej 1,2 % lub mniejszej;

Uwaga techniczna:

Materiały wykorzystane do produkcji uszczelek i uszczelnień oraz inne zastosowania właściwości uszczelniających nie mają wpływu na status wymiennika ciepła pod względem kontroli.

e.  kolumny destylacyjne lub absorpcyjne o średnicy wewnętrznej powyżej 0,1 m, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich cieczą (cieczami) wykonane są z następujących materiałów:

1.  stali nierdzewnej o zawartości chromu równej 10,5 % lub większej i zawartości węgla równej 1,2 % lub mniejszej;

f.  zawory o „wymiarach znamionowych” większych niż 10 mm oraz obudowy (korpusy zaworów) zaprojektowane do takich zaworów, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich cieczą (cieczami) wykonane są z następujących materiałów:

1.  stali nierdzewnej o zawartości chromu równej 10,5 % lub większej i zawartości węgla równej 1,2 % lub mniejszej;

Uwaga techniczna:

1.  Materiały wykorzystane do produkcji uszczelek i uszczelnień oraz inne zastosowania właściwości uszczelniających nie mają wpływu na status zaworu pod względem kontroli.

2.  „Wymiar znamionowy” oznacza mniejszą ze średnic: wlotu i wylotu.

g.  pompy wielokrotnie uszczelnione i nieuszczelnione, o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 0,6 m3/h, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) wykonane są z następujących materiałów:

1.  stali nierdzewnej o zawartości chromu równej 10,5 % lub większej i zawartości węgla równej 1,2 % lub mniejszej;

h.  pompy próżniowe, o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 1 m3/h, (w warunkach znormalizowanej temperatury (273 K (0 °C)) oraz ciśnienia (101,3 kPa)), a także osłony (korpusy pomp), preformowane wkładki pomp, wirniki, tłoki oraz dysze do pomp strumieniowych skonstruowane do takich pomp, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzanymi lub znajdującymi się w nich substancjami chemicznymi wykonane są z jakiegokolwiek z następujących materiałów:

1.  „stopów” o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.  materiałów ceramicznych;

3.  „żelazokrzemu”;

4.  polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych zawierających więcej niż 35 % wagowo fluoru);

5.  szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych, lub wykładanych szkłem);

6.  grafitu lub „grafitu węglowego”;

7.  niklu lub „stopów” o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

8.  stali nierdzewnej o zawartości wagowej niklu 20 % i 19 % chromu lub większej;

9.  tantalu lub „stopów” tantalu;

10.  tytanu lub „stopów” tytanu;

11.  cyrkonu lub „stopów” cyrkonu; lub

12.  niobu lub „stopów” niobu;

Uwagi techniczne:

1.  Materiały wykorzystane do produkcji diafragm, uszczelek i uszczelnień oraz innych rozwiązań uszczelniających nie mają wpływu na status pompy pod względem kontroli.

2.  „Grafit węglowy” jest substancją składającą się z węgla amorficznego i grafitu, w której zawartość wagowa grafitu wynosi 8 % lub więcej.

3.  „Żelazokrzemy” to stopy żelaza o zawartości wagowej 8 % krzemu lub większej.

W przypadku materiałów wymienionych w powyższych pozycjach termin „stop”, jeżeli nie towarzyszy mu szczegółowe określenie stężenia pierwiastków, należy rozumieć jako oznaczający taki stop, w którym wagowa zawartość określonego metalu jest procentowo wyższa niż jakiegokolwiek innego pierwiastka.

2B350.a–e

2B350.g

2B350.i

IX.A2.009

Następujące obiekty do produkcji substancji chemicznych, sprzęt i elementy składowe, inne niż wymienione w pozycji 2B350 lub A2.008:

zbiorniki reakcyjne lub reaktory, wyposażone lub niewyposażone w mieszadła, o całkowitej pojemności wewnętrznej (geometrycznej) powyżej 0,1 m3 (100 litrów) i poniżej 20 m3 (20 000 litrów), w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich cieczą (cieczami) wykonane są z następujących materiałów:

stali nierdzewnej o zawartości wagowej niklu 20 % i 19 % chromu lub większej;

mieszadła do zbiorników reakcyjnych lub reaktorów, wyszczególnionych w lit. a), w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich cieczą (cieczami) wykonane są z następujących materiałów:

stali nierdzewnej o zawartości wagowej niklu 20 % i 19 % chromu lub większej;

zbiorniki magazynowe, zasobniki lub odbiorniki o całkowitej pojemności wewnętrznej (geometrycznej) powyżej 0,1 m3 (100 litrów), w których wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich cieczą (cieczami) wykonane są z następujących materiałów:

stali nierdzewnej o zawartości wagowej niklu 20 % oraz 19 % chromu lub większej;

wymienniki ciepła lub skraplacze o polu powierzchni wymiany ciepła powyżej 0,05 m2, ale poniżej 30 m2; oraz rury, płytki, zwoje lub bloki (rdzenie) skonstruowane do takich wymienników ciepła lub skraplaczy, w których wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich cieczą (cieczami) są wykonane z następujących materiałów:

stali nierdzewnej o zawartości wagowej niklu 20 % i 19 % chromu lub większej;

Uwaga techniczna:

Materiały wykorzystane do produkcji uszczelek i uszczelnień oraz inne zastosowania właściwości uszczelniających nie mają wpływu na status wymiennika ciepła pod względem kontroli.

kolumny destylacyjne lub absorpcyjne o średnicy wewnętrznej powyżej 0,1 m; oraz zraszacze, zraszacze parowe lub kolektory cieczy, w których wszystkie powierzchnie, które wchodzą w bezpośredni kontakt z przetwarzanymi substancjami chemicznymi wykonane są z następujących materiałów:

stali nierdzewnej o zawartości wagowej niklu 20 % i 19 % chromu lub większej;

zawory o wymiarach znamionowych równych 10 mm lub większych oraz obudowy (korpusy zaworów), w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) wykonane są z następujących materiałów:

stali nierdzewnej o zawartości wagowej niklu 20 % i 19 % chromu lub większej;

Uwaga techniczna:

„Wymiar znamionowy” oznacza mniejszą ze średnic: wlotu i wylotu.

Pompy wielokrotnie uszczelnione i nieuszczelnione, o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 0,6 m3/h, (w warunkach znormalizowanej temperatury (273 K (0 °C)) oraz ciśnienia (101,3 kPa)), a także osłony (korpusy pomp), preformowane wkładki pomp, wirniki, tłoki oraz dysze do pomp strumieniowych skonstruowane do takich pomp, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) wykonane są z jakiegokolwiek z następujących materiałów:

materiałów ceramicznych;

żelazokrzemu (stopu żelaza o zawartości wagowej 8 % krzemu lub większej);

stali nierdzewnej o zawartości wagowej niklu 20 % i 19 % chromu lub większej;

Uwagi techniczne:

Materiały wykorzystane do produkcji diafragm, uszczelek i uszczelnień oraz innych rozwiązań uszczelniających nie mają wpływu na status pompy pod względem kontroli.

W przypadku materiałów wymienionych w powyższych pozycjach termin „stop”, jeżeli nie towarzyszy mu szczegółowe określenie stężenia pierwiastków, należy rozumieć jako oznaczający taki stop, w którym wagowa zawartość określonego metalu jest procentowo wyższa niż jakiegokolwiek innego pierwiastka.

 

▼M16

IX.A2.010

Sprzęt

Sprzęt laboratoryjny włącznie z częściami i akcesoriami do takiego sprzętu do (niszczących lub nieniszczących) analiz lub wykrywania substancji chemicznych, z wyjątkiem sprzętu włącznie z częściami i akcesoriami, zaprojektowanego specjalnie do użytku medycznego.

 

▼M5B.  TECHNOLOGIA

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

IX.B.001

„Technologia” niezbędna do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów wymienionych w sekcji IX.A.

Uwaga techniczna:

Termin „technologia” obejmuje „oprogramowanie”

 
ZAŁĄCZNIK X

WYKAZ TOWARÓW LUKSUSOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 11B

1.   Konie hodowlane czystej krwi

Kody CN: 0101 21 00

2.   Kawior i namiastki kawioru; namiastki kawioru, których cena wynosi ponad 20 EUR za 100 gramów

Kody CN: ex 1604 31 00 , ex 1604 32 00

3.   Trufle

Kody CN: 2003 90 10

4.   Wina (w tym wina musujące), których cena wynosi ponad 50 EUR za litr; alkohole wysokoprocentowe i napoje spirytusowe, których cena wynosi ponad 50 EUR za litr

Kody CN: ex 2204 21 do ex 2204 29 , ex  22 08 , ex  22 05

5.   Cygara i cygaretki, których cena wynosi ponad 10 EUR za pojedyncze cygaro lub cygaretkę

Kody CN: ex 2402 10 00

6.   Perfumy i wody toaletowe, których cena sprzedaży przekracza 70 EUR za 50 ml, oraz kosmetyki, w tym produkty upiększające i służące do makijażu, których cena wynosi ponad 70 EUR za sztukę

Kody CN: ex 3303 00 10 , ex 3303 00 90 , ex  33 04 , ex  33 07 , ex  34 01

7.   Wyroby skórzane, siodlarskie i artykuły podróżne, torebki i podobne artykuły, których cena wynosi ponad 200 EUR za sztukę

Kody CN: ex 4201 00 00 , ex  42 02 , ex 4205 00 90

8.   Odzież, dodatki odzieżowe i obuwie (niezależnie od materiału, z którego są wykonane), których cena wynosi ponad 600 EUR za sztukę

Kody CN: ex 61 , ex 62 , ex  64 01 , ex  64 02 , ex  64 03 , ex  64 04 , ex  64 05 , ex  65 04 , ex 6605 00 , ex 6506 99 , ex 6601 91 00 , ex 6601 99 , ex 6602 00 00

9.   Perły, kamienie szlachetne i półszlachetne, wyroby z pereł, biżuteria, wyroby ze złota i srebra

Kody CN: 7101 , 7102 , 7103 , 7104 20 , 7104 90 , 7105 , 7106 , 7107 , 7108 , 7109 , 7110 , 7111 , 7113 , 7114 , 7115 , 7116

10.   Monety i banknoty niebędące prawnym środkiem płatniczym

Kody CN: ex 4907 00 , 7118 10 , ex 7118 90

11.   Sztućce z metalu szlachetnego albo platerowane lub pokryte warstwą metalu szlachetnego

Kody CN: ex  71 14 , ex  71 15 , ex  82 14 , ex  82 15 , ex  93 07

12.   Naczynia porcelanowe, kamionkowe i gliniane oraz ekskluzywne wyroby ceramiczne, których cena wynosi ponad 500 EUR za sztukę

Kody CN: ex 6911 10 00 , ex 6912 00 30 , ex 6912 00 50

13.   Wyroby z kryształu, których cena wynosi ponad 200 EUR za sztukę

Kody CN: ex 7009 91 00 , ex 7009 92 00 , ex  70 10 , ex 7013 22 , ex 7013 33 , ex 7013 41 , ex 7013 91 , ex 7018 10 , ex 7018 90 , ex 7020 00 80 , ex 9405 10 50 , ex 9405 20 50 , ex 9405 50 , ex 9405 91

14.   Luksusowe pojazdy służące do przewozu osób na lądzie, w powietrzu lub na morzu, a także akcesoria do nich; nowe pojazdy, których cena wynosi ponad 25 000 EUR; pojazdy używane, których cena wynosi ponad 15 000 EUR

Kody CN: ex  86 03 , ex 8605 00 00 , ex  87 02 , ex  87 03 , ex  87 11 , ex 8712 00 , ex 8716 10 , ex 8716 40 00 , ex 8716 80 00 , ex 8716 90 , ex 8801 00 , ex 8802 11 00 , ex 8802 12 00 , ex 8802 20 00 , ex 8802 30 00 , ex 8802 40 00 , ex 8805 10 , ex 8901 10 , ex  89 03

15.   Zegary i zegarki oraz części do nich, jeżeli ich cena wynosi ponad 500 EUR

Kody CN: ex  91 01 , ex  91 02 , ex  91 03 , ex  91 04 , ex  91 05 , ex  91 08 , ex  91 09 , ex  91 10 , ex  91 11 , ex  91 12 , ex  91 13 , ex  91 14

16.   Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Kody CN: 97

17.   Sprzęt i wyposażenie służące do jazdy na nartach, gry w golfa i uprawiania innych sportów wodnych, jeżeli cena za sztukę wynosi ponad 500 EUR

Kody CN: ex 4015 19 00 , ex 4015 90 00 , ex 6112 20 00 , ex 6112 31 , ex 6112 39 , ex 6112 41 , ex 6112 49 , ex 6113 00 , ex  61 14 , ex 6210 20 00 , ex 6210 30 00 , ex 6210 40 00 , ex 6210 50 00 , ex 6211 11 00 , ex 6211 12 00 , ex 6211 20 , ex 6211 32 90 , ex 6211 33 90 , ex 6211 39 00 , ex 6211 42 90 , ex 6211 43 90 , ex 6211 49 00 , ex 6402 12 , ex 6403 12 00 , ex 6404 11 00 , ex 6404 19 90 , ex 9004 90 , ex  90 20 , ex 9506 11 , ex 9506 12 , ex 9506 19 00 , ex 9506 21 00 , ex 9506 29 00 , ex 9506 31 00 , ex 9506 32 00 , ex 9506 39 , ex  95 07

18.   Sprzęt i wyposażenie służące do gry w bilard, kręgli automatycznych, gier uprawianych w kasynach oraz gier uruchamianych za pomocą monet lub banknotów, jeżeli cena za sztukę wynosi ponad 500 EUR

Kody CN: ex 9504 20 , ex 9504 30 , ex 9504 40 00 , ex 9504 90 80

▼M17
ZAŁĄCZNIK XIWykaz kategorii przedmiotów, o których mowa w art. 11c

Dawny kod CN

Opis produktu

9705 00 00

1.  .Przedmioty archeologiczne mające więcej niż 100 lat, które pochodzą z:

9706 00 00

—  wykopalisk i odkryć lądowych lub podwodnych

—  stanowisk archeologicznych

—  zbiorów archeologicznych

9705 00 00

9706 00 00

2.  Elementy stanowiące integralną część pomników artystycznych, historycznych lub religijnych, które zostały rozebrane na części, mające więcej niż 100 lat

9701

3.  Obrazy i malarstwo, inne niż zawarte w kategorii 4 lub 5, wykonane w całości ręcznie przy użyciu dowolnych materiałów i technik (1)

9701

4.  Akwarele, gwasze i pastele wykonane w całości ręcznie przy użyciu dowolnych materiałów (1)

6914

9701

5.  Mozaiki wykonane w całości ręcznie przy użyciu dowolnych materiałów, inne niż te, które zalicza się do kategorii 1 lub 2, i rysunki wykonane w całości ręcznie przy użyciu dowolnych materiałów (1)

Rozdział 49

9702 00 00

8442 50 80

6.  Oryginalne ryciny, druki, serigrafie i litografie oraz ich odpowiednie matryce oraz oryginalne plakaty (1)

9703 00 00

7.  Oryginalne rzeźby lub posągi oraz kopie stworzone według tego samego procesu co oryginał (1), z wyłączeniem tych zaliczonych do kategorii 1

3704

3705

3706

4911 91 00

8.  Fotografie, filmy oraz ich negatywy (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

9.  Inkunabuły i manuskrypty, łącznie z mapami i partyturami muzycznymi, pojedynczo lub w zbiorach (1)

9705 00 00

9706 00 00

10.  Książki mające więcej niż 100 lat, pojedynczo lub w zbiorach

9706 00 00

11.  Mapy drukowane mające więcej niż 200 lat

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

12.  Archiwa, oraz wszelkie ich elementy, dowolnego rodzaju lub w formie dowolnego środka, mające więcej niż 50 lat

9705 00 00

13  

a)  Zbiory (2), oraz okazy ze zbiorów zoologicznych, botanicznych, mineralogicznych lub anatomicznych;

9705 00 00

b)  Zbiory (2) o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym

9705 00 00

Działy 86–89

14.  Środki transportu mające więcej niż 75 lat

 

15.  Wszelkie pozostałe antyki niezawarte w kategoriach 1–14

 

a)  mające 50-100 lat:

Rozdział 95

—  zabawki, gry

7013

—  wyroby ze szkła

7114

—  wyroby jubilerskie ze złota lub srebra

Rozdział 94

—  meble

Rozdział 90

—  przyrządy optyczne, fotograficzne lub kinematograficzne

Rozdział 92

—  instrumenty muzyczne

Rozdział 91

—  zegary i zegarki oraz ich części

Rozdział 44

—  wyroby z drewna

Rozdział 69

—  wyroby ceramiczne

5805 00 00

—  tkaniny dekoracyjne

Rozdział 57

—  dywany

4814

—  tapety ścienne

Rozdział 93

—  broń

9706 00 00

b)  więcej niż 100 lat

(1)   Które mają więcej niż 50 lat i nie należą do ich twórców.

(2)   Zdefiniowane przez Sąd w wyroku w sprawie 252/84 „Przedmiotami kolekcjonerskimi w znaczeniu pozycji 97.05 Wspólnej Taryfy Celnej są takie przedmioty, które posiadają wymagane cechy, aby włączyć je do kolekcji, to znaczy przedmioty, które są stosunkowo rzadkie, nie są normalnie wykorzystywane do celów oryginalnych, są przedmiotem specjalnych transakcji poza normalnym obrotem przedmiotami o podobnej użyteczności oraz posiadają wysoką wartość”.( 1 ) Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.

( 2 ) Dz.U. L 345 z 19.12.2002, s. 1.

( 3 ) Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1.

( 4 ) Dz.U. L 9 z 15.1.2003, s. 3.

( 5 ) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

( 6 ) Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1.

( 7 ) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

( 8 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70).

( 9 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami(Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9).

( 10 ) Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1686 z dnia 20 września 2016 r. nakładające dodatkowe środki ograniczające przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanymi (Dz.U. L 255 z 21.9.2016, s. 1).

( 11 ) Decyzja Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. dotycząca środków ograniczających wobec Syrii (Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14).

( 12 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1).

( 13 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1).

( 14 IMSI oznacza International Mobile Subscriber Identity. Jest to niepowtarzalny kod identyfikacyjny przypisany każdemu urządzeniu telefonii komórkowej. Jest na stałe umieszczony w karcie SIM i pozwala tę kartę zidentyfikować w sieci GSM lub UMTS.

( 15 MSISDN oznacza Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number. Jest to niepowtarzalny numer identyfikacyjny abonamentu w sieci komórkowej GSM lub UMTS. Mówiąc prościej, jest to telefoniczny numer karty SIM w telefonie komórkowym. Identyfikuje on zatem (podobnie jak IMSI) abonenta sieci komórkowej (ale w przeciwieństwie do IMSI, służy do ukierunkowywania rozmów do abonenta).

( 16 IMEI oznacza International Mobile Equipment Identity. Jest to zwykle niepowtarzalny numer identyfikacyjny telefonów komórkowych GSM, WCDMA i IDEN oraz niektórych telefonów satelitarnych. Zwykle widnieje wydrukowany w kieszeni na baterię. Przy użyciu numeru IMEI (ale także IMSI i MSISDN) można prowadzić podsłuch połączeń.

( 17 TMSI oznacza Temporary Mobile Subscriber Identity. Jest to numer identyfikacyjny najczęściej przesyłany między telefonem a siecią.

( 18 SMS oznacza Short Message System.

( 19 GSM oznacza Global System for Mobile Communications.

( 20 GPS oznacza Global Positioning System.

( 21 GPRS oznacza General Package Radio Service.

( 22 UMTS oznacza Universal Mobile Telecommunication System.

( 23 CDMA oznacza Code Division Multiple Access.

( 24 PSTN oznacza Public Switch Telephone Networks (publiczna komutowana sieć telefoniczna).

( 25 DHCP oznacza Dynamic Host Configuration Protocol (protokół dynamicznego konfigurowania węzłów).

( 26 SMTP oznacza Simple Mail Transfer Protocol.

( 27 GTP oznacza GPRS Tunneling Protocol.