02006R0765 — PL — 13.04.2022 — 035.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

▼M46

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 765/2006

z dnia 18 maja 2006 r.

dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

▼B

(Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

 M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1587/2006 z dnia 23 października 2006 r.

  L 294

25

25.10.2006

 M2

ROZPORZĄDZENIE RADY WE nr 1791/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.

  L 363

1

20.12.2006

►M3

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 646/2008 z dnia 8 lipca 2008 r.

  L 180

5

9.7.2008

►M4

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 84/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r.

  L 28

17

2.2.2011

 M5

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 271/2011 z dnia 21 marca 2011 r.

  L 76

13

22.3.2011

 M6

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 505/2011 z dnia 23 maja 2011 r.

  L 136

48

24.5.2011

►M7

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 588/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.

  L 161

1

21.6.2011

►M8

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 999/2011 z dnia 10 października 2011 r.

  L 265

6

11.10.2011

 M9

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1000/2011 z dnia 10 października 2011 r.

  L 265

8

11.10.2011

 M10

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1320/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.

  L 335

15

17.12.2011

 M11

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 114/2012 z dnia 10 lutego 2012 r.

  L 38

3

11.2.2012

 M12

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 170/2012 z dnia 28 lutego 2012 r.

  L 55

1

29.2.2012

 M13

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 265/2012 z dnia 23 marca 2012 r.

  L 87

37

24.3.2012

►M14

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 354/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.

  L 113

1

25.4.2012

►M15

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1014/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.

  L 307

1

7.11.2012

 M16

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1017/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.

  L 307

7

7.11.2012

 M17

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 494/2013 z dnia 29 maja 2013 r.

  L 143

1

30.5.2013

 M18

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 517/2013 z dnia 13 maja 2013 r.

  L 158

1

10.6.2013

 M19

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1054/2013 z dnia 29 października 2013 r.

  L 288

1

30.10.2013

 M20

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 46/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.

  L 16

3

21.1.2014

 M21

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) nr 740/2014 z dnia 8 lipca 2014 r.

  L 200

1

9.7.2014

 M22

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1159/2014 z dnia 30 października 2014 r.

  L 311

2

31.10.2014

 M23

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/1133 z dnia 13 lipca 2015 r.

  L 185

1

14.7.2015

 M24

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/1326 z dnia 31 lipca 2015 r.

  L 206

16

1.8.2015

 M25

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/1948 z dnia 29 października 2015 r.

  L 284

62

30.10.2015

 M26

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/1949 z dnia 29 października 2015 r.

  L 284

71

30.10.2015

 M27

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2016/276 z dnia 25 lutego 2016 r.

  L 52

19

27.2.2016

►M28

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/277 z dnia 25 lutego 2016 r.

  L 52

22

27.2.2016

 M29

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/331 z dnia 27 lutego 2017 r.

  L 50

9

28.2.2017

 M30

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2018/275 z dnia 23 lutego 2018 r.

  L 54

1

24.2.2018

 M31

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1163 z dnia 5 lipca 2019 r.

  L 182

33

8.7.2019

 M32

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2020/1387 z dnia 2 pazdziernika 2020 r.

  L 319I

1

2.10.2020

 M33

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2020/1648 z dnia 6 listopada 2020 r.

  L 370I

1

6.11.2020

 M34

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2020/2129 z dnia 17 grudnia 2020 r.

  L 426I

1

17.12.2020

►M35

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2021/339 z dnia 25 lutego 2021 r.

  L 68

29

26.2.2021

►M36

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2021/907 z dnia 4 czerwca 2021 r.

  L 197I

1

4.6.2021

►M37

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2021/996 z dnia 21 czerwca 2021 r.

  L 219I

1

21.6.2021

►M38

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2021/997 z dnia 21 czerwca 2021 r.

  L 219I

3

21.6.2021

 M39

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2021/999 z dnia 21 czerwca 2021 r.

  L 219I

55

21.6.2021

►M40

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2021/1030 z dnia 24 czerwca 2021 r.

  L 224I

1

24.6.2021

►M41

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2021/1985 z dnia 15 listopada 2021 r.

  L 405

1

16.11.2021

►M42

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2021/1986 z dnia 15 listopada 2021 r.

  L 405

3

16.11.2021

►M43

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2021/2124 z dnia 2 grudnia 2021 r.

  L 430I

1

2.12.2021

►M44

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/212 z dnia 17 lutego 2022 r.

  L 37

4

18.2.2022

►M45

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2022/300 z dnia 24 lutego 2022 r.

  L 46

3

25.2.2022

►M46

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/355 z dnia 2 marca 2022 r.

  L 67

1

2.3.2022

►M47

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r.

  L 82

1

9.3.2022

►M48

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/577 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

  L 111

67

8.4.2022

►M49

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/595 z dnia 11 kwietnia 2022 r.

  L 114

60

12.4.2022


sprostowane przez:

 C1

Sprostowanie, Dz.U. L 299, 17.10.2014, s.  32 (46/2014)

 C2

Sprostowanie, Dz.U. L 328, 13.11.2014, s.  60 (740/2014)

 C3

Sprostowanie, Dz.U. L 367, 23.12.2014, s.  126 (1159/2014)

 C4

Sprostowanie, Dz.U. L 176, 7.7.2015, s.  40 (740/2014)

 C5

Sprostowanie, Dz.U. L 057, 18.2.2021, s.  94 (2020/1648)

►C6

Sprostowanie, Dz.U. L 079, 9.3.2022, s.  38 (2021/1030)

►C7

Sprostowanie, Dz.U. L 083I, 10.3.2022, s.  2 (2022/398)
▼B

▼M46

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 765/2006

z dnia 18 maja 2006 r.

dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

▼BArtykuł 1

Do celów niniejszego rozporządzenia, stosuje się następujące definicje:

1) 

„fundusze” oznaczają aktywa finansowe i każdego rodzaju korzyści, w tym między innymi:

a) 

gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, polecenia zapłaty, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;

b) 

depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, długi i zobowiązania dłużne;

c) 

papiery wartościowe i papiery dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcje i udziały, świadectwa papierów wartościowych, obligacje, weksle, warranty, skrypty dłużne, kontrakty pochodne;

d) 

odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;

e) 

kredyty, prawa do potrącenia, gwarancje, gwarancje właściwego wykonania umowy lub inne zobowiązania finansowe;

f) 

akredytywy, listy przewozowe (konosamenty), kwity zastawne;

g) 

dokumenty poświadczające posiadanie udziałów w funduszach lub środkach finansowych.

2) 

„zamrożenie funduszy” oznacza zapobieganie jakimkolwiek ruchom funduszy, przenoszeniu funduszy, ich zmianom, wykorzystaniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z tych funduszy, w tym również zarządzanie portfelem.

3) 

„zasoby gospodarcze” oznaczają aktywa każdego rodzaju, materialne i niematerialne, ruchome i nieruchome, które nie są funduszami, lecz mogą służyć do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług.

4) 

„zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza zapobieganie wykorzystaniu zasobów gospodarczych do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, w tym – choć nie tylko – poprzez sprzedaż, wynajem lub ich obciążenie.

▼M7

5) 

„terytorium Wspólnoty” obejmuje terytoria państw członkowskich, w tym ich przestrzeń powietrzną, do których ma zastosowanie traktat, na warunkach ustalonych w traktacie.

▼M7

6) 

„pomoc techniczna” oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, montażem, testowaniem i konserwacją oraz wszelką inną obsługę techniczną, mogące przyjmować formy takie, jak instruktaż, doradztwo, szkolenia, przekazanie praktycznej wiedzy lub umiejętności lub usługi konsultingowe; pomoc techniczna obejmuje także werbalne formy pomocy;

▼C6

7) 

„białoruski przewoźnik lotniczy” oznacza przedsiębiorstwo transportu lotniczego posiadające ważną licencję na prowadzenie działalności lub jej odpowiednik wydane przez właściwe organy Białorusi;

▼M46

8) 

„towary i technologie podwójnego zastosowania” oznaczają produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 ( 1 );

▼C6

9) 

„usługi inwestycyjne” oznaczają następujące usługi i działalność:

(i) 

przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących jednego instrumentu finansowego lub większej ich liczby;

(ii) 

wykonywanie zleceń w imieniu klientów;

(iii) 

dokonywanie transakcji na własny rachunek;

(iv) 

zarządzanie portfelem;

(v) 

doradztwo inwestycyjne;

(vi) 

gwarantowanie emisji instrumentów finansowych lub subemisja instrumentów finansowych z gwarancją przejęcia emisji;

(vii) 

subemisja instrumentów finansowych bez gwarancji przejęcia emisji;

(viii) 

wszelkie usługi związane z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym lub wielostronnej platformie obrotu;

▼C7

10. 

„zbywalne papiery wartościowe” oznaczają następujące rodzaje papierów wartościowych, w tym w postaci kryptoaktywów, które są zbywalne na rynku kapitałowym, z wyjątkiem instrumentów płatniczych:

(i) 

akcje spółek oraz inne papiery wartościowe odpowiadające akcjom spółek, udziałom w spółkach osobowych lub w innych podmiotach oraz kwity depozytowe dotyczące akcji lub udziałów;

(ii) 

obligacje lub innego rodzaju papiery dłużne, w tym kwity depozytowe dotyczące takich papierów wartościowych;

(iii) 

wszelkie inne papiery wartościowe przyznające prawo do nabycia lub zbycia takich zbywalnych papierów wartościowych lub umożliwiające rozrachunek pieniężny określony przez odniesienie do zbywalnych papierów wartościowych;

▼C6

11) 

„instrumenty rynku pieniężnego” oznaczają te rodzaje instrumentów, które są zazwyczaj przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym, takie jak bony skarbowe, świadectwa depozytowe i papiery dłużna przedsiębiorstw, z wyłączeniem instrumentów płatniczych;

12) 

„instytucja kredytowa” oznacza przedsiębiorstwo, którego działalność polega na przyjmowaniu od klientów depozytów lub innych funduszy podlegających zwrotowi oraz na udzielaniu kredytów na własny rachunek;

▼M44

13) 

„usługi pośrednictwa” oznaczają:

(i) 

negocjowanie lub zawieranie transakcji zakupu, sprzedaży lub dostarczania towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym z państwa trzeciego do jakiegokolwiek innego państwa trzeciego; lub

(ii) 

sprzedaż lub zakup towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym w przypadku gdy znajdują się one w państwach trzecich, w celu ich przekazania do innego państwa trzeciego;

14) 

„podmiot prawa publicznego” oznacza przedsiębiorstwo, inne niż instytucja kredytowa, z siedzibą na Białorusi, pozostające w ponad 50 % własnością publiczną lub pod kontrolą publiczną, począwszy od dnia 1 czerwca 2021 r.;

15) 

„roszczenie” oznacza każde roszczenie, niezależnie od tego, czy jest dochodzone w postępowaniu sądowym, zgłoszone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w dniu lub po tym dniu, wynikające z umowy lub transakcji, lub pozostające w związku z umową lub transakcją, w szczególności obejmujące:

(i) 

roszczenie o wykonanie jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z umowy lub transakcji lub pozostającego w związku z umową lub transakcją;

(ii) 

roszczenie o przedłużenie terminu płatności lub spłatę obligacji, gwarancji finansowej lub zabezpieczenia w jakiejkolwiek formie;

(iii) 

roszczenie o odszkodowanie z tytułu umowy lub transakcji;

(iv) 

powództwo wzajemne;

(v) 

roszczenie o uznanie lub wykonanie – łącznie z uznaniem na podstawie procedury exequatur – wyroku, orzeczenia arbitrażowego lub równoważnej decyzji, niezależnie od miejsca ich wydania;

16) 

„umowa lub transakcja” oznacza każdą transakcję, niezależnie od jej formy i mającego zastosowanie prawa, obejmującą jedną lub większą liczbę umów lub podobnych zobowiązań zawartych przez te same lub różne strony; do celów niniejszej definicji „umowa” obejmuje obligacje, gwarancje lub zabezpieczenia, w szczególności gwarancje finansowe lub zabezpieczenia finansowe, oraz kredyty, prawnie niezależne lub nie, a także wszelkie powiązane postanowienia, których źródłem jest taka transakcja lub które są z nią związane;

▼M46

17) 

„finansowanie lub pomoc finansowa” oznaczają wszelkie działania, niezależnie od konkretnego sposobu, w ramach których dana osoba, podmiot lub organ, warunkowo lub bezwarunkowo, udziela lub zobowiązuje się udzielić z własnych środków lub zasobów gospodarczych między innymi dotacji, pożyczek, gwarancji, gwarancji ubezpieczeniowych, obligacji, akredytyw, kredytów dostawcy, kredytów nabywcy, zaliczek importowych lub eksportowych oraz wszelkiego rodzaju produktów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, w tym ubezpieczeń kredytów eksportowych; płatności, a także warunki zapłaty uzgodnionej ceny za towar lub usługę, zgodnie ze zwykłą praktyką gospodarczą, nie stanowią finansowania ani pomocy finansowej;

18) 

„kraj partnerski” oznacza kraj, który stosuje zestaw środków kontroli wywozu zasadniczo równoważnych środkom określonym w niniejszym rozporządzeniu wymienionym w załączniku Vb;

19) 

„urządzenia łączności konsumenckiej” oznaczają urządzenia używane przez osoby prywatne, takie jak komputery osobiste i urządzenia peryferyjne (w tym dyski twarde i drukarki), telefony komórkowe, telewizory typu smart TV, urządzenia pamięciowe (pamięci USB) oraz oprogramowanie konsumenckie do tych urządzeń;

▼M47

20) 

„centralny depozyt papierów wartościowych” oznacza osobę prawną zdefiniowaną w art. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 ( 2 );

21) 

„depozyt” oznacza należność wynikającą z wpłat pozostawionych na rachunku lub z sytuacji tymczasowych w ramach normalnych operacji bankowych, którą instytucja kredytowa jest zobowiązana wypłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami umownymi, w tym depozyt terminowy i depozyt oszczędnościowy, z wyłączeniem należności w przypadku gdy:

(i) 

jej istnienie może zostać potwierdzone wyłącznie przez instrument finansowy zdefiniowany w art. 4 ust. 1 pkt 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE ( 3 ), chyba że jest to produkt oszczędnościowy, który został poświadczony imiennym certyfikatem depozytowym i który istniał w danym państwie członkowskim w dniu 2 lipca 2014 r.;

(ii) 

jej kwota główna nie jest wypłacana w wartości nominalnej;

(iii) 

jej kwota główna jest wypłacana w wartości nominalnej jedynie w ramach szczególnej gwarancji lub szczególnego uzgodnienia, udzielonych przez instytucję kredytową lub osobę trzecią;

22) 

„programy obywatelstwa dla inwestorów” (lub „złote paszporty”) oznaczają procedury wprowadzone przez państwo członkowskie, które umożliwiają obywatelom państw trzecich nabycie obywatelstwa w zamian za z góry określone płatności i inwestycje;

23) 

„programy ułatwień pobytowych dla inwestorów” (lub „złote wizy”) oznaczają procedury wprowadzone przez państwo członkowskie, które umożliwiają obywatelom państw trzecich uzyskanie zezwolenia na pobyt w danym państwie członkowskim w zamian za z góry określone płatności i inwestycje;

24) 

„system obrotu” zdefiniowany w art. 4 ust. 1 pkt 24 dyrektywy 2014/65/UE oznacza rynek regulowany, wielostronną platformę obrotu lub zorganizowaną platformę obrotu;

▼M48

25) 

„przedsiębiorstwo transportu drogowego” oznacza osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przewozu towarów pojazdami silnikowymi lub zespołami pojazdów.

▼M7

Artykuł 1a

1.  

Zakazuje się:

a) 

sprzedaży, dostaw, przekazywania lub eksportu, bezpośrednio lub pośrednio, sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do represji wewnętrznych, wyszczególnionego w załączniku III – niezależnie od tego, czy pochodzi on z Unii – osobom, podmiotom lub organom na Białorusi lub do użytku na Białorusi;

b) 

świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a).

2.  
ust. 1 nie ma zastosowania do odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów, czasowo eksportowanych na Białoruś wyłącznie do ich użytku osobistego przez personel Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), personel Unii lub jej państw członkowskich, przedstawicieli mediów lub pracowników organizacji humanitarnych i organizacji rozwojowych oraz osoby powiązane.
3.  
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, właściwe organy w państwach członkowskich wymienione w załączniku II mogą zezwolić na sprzedaż, dostawy, przekazywanie lub eksport sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do represji wewnętrznych, na warunkach, które uznają za właściwe, jeśli ustalą, że sprzęt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku w celach humanitarnych lub ochronnych.

▼M40 —————

▼M7

Artykuł 1b

1.  

Zakazuje się:

a) 

udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, wszelkim osobom, podmiotom lub organom na Białorusi lub do użytku na Białorusi pomocy technicznej związanej z towarami i technologiami wymienionymi we Wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej ( 4 ) (zwanym dalej „wspólnym wykazem uzbrojenia”) lub związanej z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów zawartych w tym wykazie;

b) 

udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, wszelkim osobom, podmiotom lub organom na Białorusi lub do użytku na Białorusi pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych ze sprzętem, który mógłby zostać użyty do represji wewnętrznych, wymienionym w załączniku III;

c) 

udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami wymienionymi we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w załączniku III, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczania kredytów eksportowych na potrzeby wszelkiej sprzedaży, wszelkich dostaw, wszelkiego przekazywania lub eksportu takich produktów, lub na potrzeby jakiegokolwiek udzielania związanej z tym pomocy technicznej wszelkim osobom, podmiotom lub organom na Białorusi lub do użytku na Białorusi;

d) 

świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a)–c).

2.  

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 zakazy, o których mowa w tym ustępie, nie mają zastosowania do:

a) 

nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego lub sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do wewnętrznych represji, przeznaczonego wyłącznie do użytku w celach humanitarnych lub ochronnych, lub do wykorzystania w ramach programów rozwoju instytucjonalnego ONZ i Unii lub w ramach prowadzonych przez UE lub ONZ operacji zarządzania kryzysowego; lub

b) 

pojazdów niebojowch, które zostały wyposażone w materiały zapewniające ochronę przed pociskami balistycznymi, przeznaczonymi wyłącznie do wykorzystania na Białorusi przez personel Unii i jej państw członkowskich w celach ochronnych;

pod warunkiem że ich dostarczenie zostało najpierw zatwierdzone przez właściwy organ państwa członkowskiego, wskazany na stronie internetowej wymienionej w załączniku II.

3.  
ust. 1 nie ma zastosowania do odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, czasowo eksportowanych na Białoruś wyłącznie do ich użytku osobistego przez personel Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), personel Unii lub jej państw członkowskich, przedstawicieli mediów lub pracowników organizacji humanitarnych i organizacji rozwojowych oraz osoby powiązane.

▼M40 —————

▼M40

Artykuł 1c

1.  
Zakazuje się sprzedaży, dostaw, przekazywania lub eksportu, bezpośrednio lub pośrednio, sprzętu, technologii lub oprogramowania określonych w załączniku IV, niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na Białorusi lub do użytku na Białorusi, chyba że właściwy organ odnośnego państwa członkowskiego, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, udzielił uprzednio zezwolenia.
2.  
Właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, nie udzielają zezwolenia na podstawie ust. 1, jeżeli mają uzasadnione podstawy, aby ustalić, że dany sprzęt, technologia lub oprogramowanie byłyby wykorzystane do represji przez białoruski rząd, białoruskie organy publiczne, przedsiębiorstwa lub agencje, lub przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną lub podmiot działające w ich imieniu lub pod ich kierownictwem.
3.  
Załącznik IV obejmuje sprzęt, technologie lub oprogramowanie przeznaczone głównie do wykorzystania przy monitorowaniu lub przechwytywaniu komunikacji internetowej lub telefonicznej.
4.  
Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na mocy niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od wydania zezwolenia.

Artykuł 1d

1.  

O ile właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, nie udzielił uprzednio zezwolenia zgodnie z art. 1c ust. 2, zakazuje się:

a) 

świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych ze sprzętem, technologią i oprogramowaniem określonymi w załączniku IV, lub związanych z instalacją, dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem sprzętu i technologii określonych w załączniku IV, lub z dostarczaniem, instalacją, użytkowaniem lub aktualizacją jakiegokolwiek oprogramowania określonego w załączniku IV, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na Białorusi lub do użytku na Białorusi;

b) 

udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanych ze sprzętem, technologią i oprogramowaniem określonymi w załączniku IV, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na Białorusi lub do użytku na Białorusi;

c) 

świadczenia jakichkolwiek usług jakiegokolwiek rodzaju w zakresie monitorowania lub przechwytywania komunikacji internetowej lub telefonicznej, na rzecz lub na bezpośrednią lub pośrednią korzyść białoruskiego rządu, białoruskich organów publicznych, przedsiębiorstw lub agencji, lub jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu działających w ich imieniu lub pod ich kierownictwem.

2.  
Do celów ust. 1 lit. c) „usługi w zakresie monitorowania lub przechwytywania komunikacji internetowej lub telefonicznej” oznaczają te usługi, które umożliwiają – w szczególności przy użyciu sprzętu, technologii lub oprogramowania określonych w załączniku IV – dostęp do przychodzących i wychodzących przekazów telekomunikacyjnych podmiotu, a także powiązanych z telefonią danych, oraz ich dostarczanie w celu ich ekstrakcji, dekodowania, zapisu, przetwarzania, analizy i przechowywania, lub jakiekolwiek inne powiązane działania.

▼M46

Artykuł 1e

1.  
Bez uszczerbku dla art. 1a, 1c i 1s zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii podwójnego zastosowania na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów na Białorusi lub do wykorzystania na Białorusi, niezależnie od tego, czy te towary i technologie pochodzą z Unii.
2.  

Zakazuje się:

a) 

świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, lub w związku z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów na Białorusi lub do wykorzystania na Białorusi;

b) 

zapewniania finansowania lub pomocy finansowej w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1 na jakąkolwiek sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz tych towarów i technologii lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów na Białorusi lub do wykorzystania na Białorusi.

3.  

Bez uszczerbku dla wymogów uzyskania zezwolenia na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821 zakazy określone w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii podwójnego zastosowania lub powiązanego świadczenia pomocy technicznej i finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, z przeznaczeniem do:

a) 

celów humanitarnych, stanów zagrożenia zdrowia, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub pilnego łagodzenia skutków takich zdarzeń lub w odpowiedzi na klęski żywiołowe;

b) 

celów medycznych lub farmaceutycznych;

c) 

czasowego użytku przez media informacyjne;

d) 

aktualizacji oprogramowania;

e) 

użytkowania w charakterze urządzeń komunikacji konsumenckiej;

f) 

zapewniania cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Białorusi, z wyjątkiem białoruskiego rządu i przedsiębiorstw kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez ten rząd; lub

g) 

użytku osobistego osób fizycznych podróżujących na Białoruś, z ograniczeniem do rzeczy osobistych, wyposażenia gospodarstwa domowego, pojazdów lub narzędzi będących ich własnością i nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Z wyjątkiem lit. f) i g), eksporter deklaruje w swoim zgłoszeniu celnym, że produkty są wywożone na podstawie odpowiedniego wyjątku określonego w niniejszym ustępie, i powiadamia właściwy organ państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, o pierwszym zastosowaniu odpowiedniego wyjątku w ciągu 30 dni od tego pierwszego wywozu.

4.  

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 tego artykułu i bez uszczerbku dla wymogów uzyskania zezwolenia na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821 właściwy organ może zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa są przeznaczone:

a) 

do współpracy między Unią, rządami państw członkowskich i białoruskim rządem w sprawach czysto cywilnych;

b) 

do współpracy międzyrządowej w ramach programów kosmicznych;

c) 

do eksploatacji, utrzymania, przetwarzania paliwa i bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, jak również do współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;

d) 

do celów bezpieczeństwa morskiego;

e) 

dla cywilnych sieci telekomunikacyjnych, w tym do świadczenia usług internetowych;

f) 

do wyłącznego użytku podmiotów będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub kraju partnerskiego lub podmiotów samodzielnie lub wspólnie kontrolowanych przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ;

g) 

dla przedstawicielstw dyplomatycznych Unii, państw członkowskich i krajów partnerskich, w tym delegatur, ambasad i misji.

5.  
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 niniejszego artykułu i bez uszczerbku dla wymogów uzyskania zezwolenia na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821 właściwy organ może zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub taka związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa są należne na podstawie umów zawartych przed dniem 3 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, pod warunkiem że wniosek o takie zezwolenie zostanie złożony przed dniem 1 maja 2022 r.
6.  
Zezwoleń wymaganych na podstawie niniejszego artykułu udziela odpowiedni właściwy organ zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2021/821, które stosuje się odpowiednio. Zezwolenia takie są ważne w całej Unii.
7.  

W toku podejmowania decyzji dotyczącej wniosku o zezwolenie na podstawie ust. 4 i 5, właściwy organ nie wydaje zezwolenia, jeżeli ma uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że:

(i) 

użytkownikiem końcowym może być wojsko lub osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ wymienione w załączniku V lub że zastosowanie końcowe towarów może mieć charakter wojskowy; lub

(ii) 

sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej przeznaczone są dla przemysłu lotniczego lub kosmicznego.

8.  
Właściwy organ może unieważnić, zawiesić, zmienić lub cofnąć zezwolenie, którego udzielił na podstawie ust. 4 i 5, jeżeli uzna, że takie unieważnienie, zawieszenie, zmiana lub cofnięcie są niezbędne do skutecznego wykonania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 1f

1.  
Bez uszczerbku dla art. 1a, 1c i 1s zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii, które mogą się przyczynić do wzmocnienia potencjału militarnego i technologicznego Białorusi lub rozwoju jej sektora obronności i bezpieczeństwa, zgodnie z wykazem w załączniku Va, niezależnie od tego, czy te towary i technologie pochodzą z Unii, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Białorusi lub do wykorzystania w Białorusi.
2.  

Zakazuje się:

a) 

świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług w związku z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, lub w związku z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem tych towarów i technologii, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów na Białorusi lub do wykorzystania na Białorusi;

b) 

zapewniania finansowania lub pomocy finansowej w związku z towarami i technologiami określonymi w ust. 1 na jakąkolwiek sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz tych towarów i technologii lub powiązanego świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów na Białorusi lub do wykorzystania na Białorusi.

3.  

Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub powiązanego świadczenia pomocy technicznej i finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, z przeznaczeniem do:

a) 

celów humanitarnych, stanów zagrożenia zdrowia, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub pilnego łagodzenia skutków takich zdarzeń lub w odpowiedzi na klęski żywiołowe;

b) 

celów medycznych lub farmaceutycznych;

c) 

czasowego użytku przez media informacyjne;

d) 

aktualizacji oprogramowania;

e) 

użytkowania w charakterze urządzeń komunikacji konsumenckiej;

f) 

zapewniania cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Białorusi, z wyjątkiem białoruskiego rządu i przedsiębiorstw kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez ten rząd; lub

g) 

użytku osobistego osób fizycznych podróżujących na Białoruś, z ograniczeniem do rzeczy osobistych, wyposażenia gospodarstwa domowego, pojazdów lub narzędzi będących ich własnością i nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Z wyjątkiem lit. f) i g), eksporter deklaruje w swoim zgłoszeniu celnym, że produkty są wywożone na podstawie odpowiedniego wyjątku określonego w niniejszym ustępie, i powiadamia właściwy organ państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, o pierwszym zastosowaniu odpowiedniego wyjątku w ciągu 30 dni od tego pierwszego wywozu.

4.  

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwy organ może zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa są przeznaczone:

a) 

do współpracy między Unią, rządami państw członkowskich i białoruskim rządem w sprawach czysto cywilnych;

b) 

do współpracy międzyrządowej w ramach programów kosmicznych;

c) 

do eksploatacji, utrzymania, przetwarzania paliwa i bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, jak również do współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;

d) 

do celów bezpieczeństwa morskiego;

e) 

dla cywilnych sieci telekomunikacyjnych, w tym do świadczenia usług internetowych;

f) 

do wyłącznego użytku podmiotów będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub kraju partnerskiego lub podmiotów samodzielnie lub wspólnie kontrolowanych przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ; lub

g) 

dla przedstawicielstw dyplomatycznych Unii, państw członkowskich i krajów partnerskich, w tym delegatur, ambasad i misji.

5.  
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwy organ państwa członkowskiego może zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub na świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub związana z nimi pomoc techniczna lub finansowa są należne na podstawie umów zawartych przed dniem 3 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy, pod warunkiem że wniosek o takie zezwolenie zostanie złożony przed dniem 1 maja 2022 r.
6.  
Zezwoleń wymaganych na podstawie niniejszego artykułu udziela odpowiedni właściwy organ zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2021/821, które stosuje się odpowiednio. Zezwolenia takie są ważne w całej Unii.
7.  

W toku podejmowania decyzji dotyczącej wniosku o zezwolenia na podstawie ust. 4 i 5, właściwy organ nie wydaje zezwolenia, jeżeli ma uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że:

(i) 

użytkownikiem końcowym może być wojsko lub osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ wymienione w załączniku V lub że zastosowanie końcowe towarów może mieć charakter wojskowy; lub

(ii) 

sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie związanej z tym pomocy technicznej lub finansowej przeznaczone są dla przemysłu lotniczego lub kosmicznego.

8.  
Właściwy organ może unieważnić, zawiesić, zmienić lub cofnąć zezwolenie, którego udzielił na podstawie ust. 4 i 5, jeżeli uzna, że takie unieważnienie, zawieszenie, zmiana lub cofnięcie są niezbędne do skutecznego wykonania niniejszego rozporządzenia.

▼M46

Artykuł 1fa

1.  

W odniesieniu do podmiotów wymienionych w załączniku V, na zasadzie odstępstwa od art. 1e ust. 1 i 2 oraz art. 1f ust. 1 i 2 oraz bez uszczerbku dla wymogów uzyskania zezwolenia na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821, właściwy organ może zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania oraz towarów i technologii wymienionych w załączniku Va lub na świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej wyłącznie po ustaleniu, że takie towary lub technologie lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa są:

a) 

niezbędne do pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważne lub istotne konsekwencje dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi lub dla środowiska, lub do pilnego złagodzenia skutków tego zdarzenia; lub

b) 

należne na podstawie umów zawartych przed dniem 3 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, pod warunkiem że wniosek o takie zezwolenie zostanie złożony przed dniem 1 maja 2022 r.

2.  
Zezwoleń wymaganych na podstawie niniejszego artykułu udzielają właściwe organy państwa członkowskiego zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2021/821, które stosuje się odpowiednio. Zezwolenia takie są ważne w całej Unii.
3.  
Właściwe organy mogą unieważnić, zawiesić, zmienić lub cofnąć zezwolenie, którego udzieliły na podstawie ust. 1, jeżeli uznają, że takie unieważnienie, zawieszenie, zmiana lub cofnięcie są niezbędne do skutecznego wykonania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 1fb

1.  
Powiadomienia właściwego organu, o którym mowa w art. 1e ust. 3 i art. 2f ust. 3, dokonuje się drogą elektroniczną, w miarę możliwości, na formularzach zawierających co najmniej wszystkie elementy wzorów określonych w załączniku Vc i w porządku przedstawionym w tych wzorach.
2.  
Wszystkie zezwolenia, o których mowa w art. 1e i 1f, wydaje się drogą elektroniczną, w miarę możliwości, na formularzach zawierających co najmniej wszystkie elementy wzorów określonych w załączniku Vc i w porządku przedstawionym w tych wzorach.

Artykuł 1fc

1.  
Właściwe organy wymieniają z innymi państwami członkowskimi i Komisją informacje na temat udzielonych zezwoleń i decyzji odmownych na podstawie art. 1e, 1f i 1fa. Taka wymiana informacji odbywa się za pomocą systemu elektronicznego udostępnionego zgodnie z art. 23 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2021/821.
2.  
Informacje otrzymane w wyniku stosowania niniejszego artykułu wykorzystywane są wyłącznie do celów, w których o nie wystąpiono, w tym wymiany, o której mowa w ust. 4. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają ochronę informacji poufnych uzyskanych w wyniku stosowania niniejszego artykułu zgodnie z prawem Unii i odpowiednim prawem krajowym. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają, aby klauzula tajności informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych na mocy niniejszego artykułu nie została obniżona ani zniesiona bez uprzedniej pisemnej zgody twórcy.
3.  
Zanim państwo członkowskie wyda zezwolenie zgodnie z art. 1e, 1f lub 1fa na transakcję, która jest zasadniczo identyczna z transakcją, której dotyczy ważna odmowa zezwolenia wydana przez inne państwo członkowskie lub państwa członkowskie, konsultuje się najpierw z państwem członkowskim lub państwami członkowskimi, które odmówiły wydania zezwolenia. Jeżeli w wyniku takich konsultacji dane państwo członkowskie postanowi wydać zezwolenie, informuje o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję, udzielając wszystkich stosownych informacji w celu wyjaśnienia takiej decyzji.
4.  
W stosownych przypadkach i na zasadzie wzajemności Komisja, w porozumieniu z państwami członkowskimi, wymienia informacje z krajami partnerskimi w celu wspierania skuteczności środków kontroli wywozu na mocy niniejszego rozporządzenia oraz spójnego stosowania środków kontroli wywozu stosowanych przez kraje partnerskie.

▼M40

Artykuł 1g

1.  
Zakazuje się sprzedaży, dostaw, przekazywania lub eksportu towarów wymienionych w załączniku VI – niezależnie od tego, czy takie towary pochodzą z Unii – na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na Białorusi lub do użytku na Białorusi.

▼M46

1a  
Zakazuje się świadczenia pomocy technicznej i usług pośrednictwa, zapewniania finansowania lub pomocy finansowej, w tym finansowych instrumentów pochodnych, a także ubezpieczenia i reasekuracji, bezpośrednio lub pośrednio, mających związek z zakazami w ust. 1.

▼M44

2.  
Załącznik VI obejmuje towary wykorzystywane do produkcji lub wytwarzania wyrobów tytoniowych.

▼M46 —————

▼M40

Artykuł 1h

▼M44

1.  

Zakazuje się:

a) 

przywozu do Unii, bezpośrednio lub pośrednio, ►M46  produktów mineralnych ◄ wymienionych w załączniku VII, jeżeli produkty te:

(i) 

pochodzą z Białorusi; lub

(ii) 

zostały wywiezione z Białorusi;

b) 

zakupu, bezpośrednio lub pośrednio, ►M46  produktów mineralnych ◄ wymienionych w załączniku VII, które znajdują się na Białorusi lub pochodzą z Białorusi;

c) 

transportu ►M46  produktów mineralnych ◄ wymienionych w załączniku VII, jeżeli produkty te pochodzą z Białorusi lub są wywożone z Białorusi do jakiegokolwiek innego kraju;

d) 

udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także zapewniania ubezpieczenia i reasekuracji, związanych z zakazami ustanowionymi w lit. a), b) i c).

2.  
Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do zakupu na Białorusi ►M46  produktów mineralnych ◄ wymienionych w załączniku VII, które są niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb nabywcy na Białorusi lub projektów humanitarnych na Białorusi.

▼M46 —————

▼M44

4.  
Ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla swobody tranzytu przez Białoruś ►M46  produktów mineralnych ◄ wymienionych w załączniku VII, które pochodzą z państwa trzeciego.

▼M40

Artykuł 1i

1.  
Zakazuje się importu, nabywania lub przekazywania z Białorusi, bezpośrednio lub pośrednio, produktów zawierających chlorek potasu („potas”) wymienionych w załączniku VIII, niezależnie od tego, czy pochodzą z Białorusi.

▼M46

1a  
Zakazuje się świadczenia pomocy technicznej i usług pośrednictwa, zapewniania finansowania lub pomocy finansowej, w tym finansowych instrumentów pochodnych, a także ubezpieczenia i reasekuracji, bezpośrednio lub pośrednio, mających związek z zakazami w ust. 1.

▼M46 —————

▼M40

Artykuł 1j

Zakazuje się zakupu, sprzedaży, świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji, lub wszelkich innych czynności związanych ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, których termin zapadalności przekracza 90 dni i które zostały wyemitowane po dniu 29 czerwca 2021 r. przez:

▼M44

a) 

Republikę Białorusi, jej rząd, jej organy publiczne, podmioty prawa publicznego lub agencje publiczne;

b) 

znaczącą instytucję kredytową z siedzibą na Białorusi, pozostającą w ponad 50 % własnością publiczną lub pod kontrolą publiczną, począwszy od dnia 1 czerwca 2021 r., wymienioną w załączniku IX;

c) 

osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą poza Unią, których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego artykułu; lub

d) 

osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ działające w imieniu lub pod kierownictwem podmiotu, o którym mowa w lit. a), b) lub c) niniejszego artykułu.

▼M47

Artykuł 1ja

1.  
Zakazane są transakcje związane z zarządzaniem rezerwami oraz aktywami Banku Centralnego Białorusi, w tym transakcje z wszelkimi osobami prawnymi, podmiotami lub organami działającymi w imieniu Banku Centralnego Białorusi lub pod jego kierunkiem.
2.  
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na transakcję, pod warunkiem że jest to absolutnie niezbędne do zapewnienia stabilności finansowej Unii jako całości lub zainteresowanego państwa członkowskiego.
3.  
Zainteresowane państwo członkowskie bezzwłocznie powiadamia pozostałe państwa członkowskie i Komisję o zamiarze udzielenia zezwolenia na podstawie ust. 2.

Artykuł 1jb

Od dnia 12 kwietnia 2022 r. zakazuje się dopuszczania do obrotu giełdowego i świadczenia usług w systemach obrotu zarejestrowanych lub uznanych w Unii w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wszelkich osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę na Białorusi, które w ponad 50 % stanowią własność publiczną.

▼M40

Artykuł 1k

1.  

Zakazuje się dokonywania , bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek uzgodnień służących udzielaniu nowych pożyczek lub kredytów o terminie zapadalności przekraczającym 90 dni, lub uczestnictwa w takich uzgodnieniach, bezpośrednio lub pośrednio, po dniu 29 czerwca 2021 r., na rzecz:

▼M44

a) 

Republiki Białorusi, jej rządu, jej organów publicznych, podmiotów prawa publicznego lub agencji publicznych;

b) 

znaczącej instytucji kredytowej z siedzibą na Białorusi, pozostającej w ponad 50 % własnością publiczną lub pod kontrolą publiczną, począwszy od dnia 1 czerwca 2021 r., wymienionej w załączniku IX;

c) 

osoby prawnej, podmiotu lub organu z siedzibą poza Unią, których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu; lub

d) 

osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu działających w imieniu lub pod kierownictwem podmiotu, o którym mowa w lit. a), b) lub c) niniejszego ustępu.

▼M40

2.  
Zakaz nie ma zastosowania do pożyczek ani kredytów, których szczególnym i udokumentowanym celem jest zapewnienie finansowania do celów nieobjętego zakazem importu lub eksportu towarów i usług niefinansowych między Unią a jakimkolwiek państwem trzecim, w tym wydatków na towary i usługi z innego państwa trzeciego niezbędnych do wykonania umów eksportu lub importu.
3.  

Właściwy organ państwa członkowskiego może również, na warunkach, jakie uzna za stosowne, zezwolić na udzielenie pożyczek lub kredytów, o których mowa w ust. 1, lub na uczestnictwo w nich, jeżeli właściwy organ ustalił, że:

(i) 

dane działania mają na celu udzielenie wsparcia na rzecz ludności cywilnej Białorusi, takiego jak pomoc humanitarna, projekty środowiskowe i bezpieczeństwo jądrowe, lub pożyczka lub kredyt są niezbędne do spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych dotyczących rezerwy obowiązkowej lub podobnych wymogów, aby spełnić kryteria wypłacalności i płynności dla podmiotów finansowych na Białorusi, w których instytucje finansowe z Unii mają większościowy udział; oraz

(ii) 

dane działania nie wiążą się z udostępnieniem funduszy ani zasobów gospodarczych, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz osoby, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 2, lub na ich korzyść.

Stosując warunki zgodnie z ppkt (i), (ii) i (iii), właściwy organ żąda odpowiednich informacji dotyczących wykorzystania udzielonego zezwolenia, włącznie z informacjami dotyczącymi celu danych działań i uczestniczących w nich stron.

Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na mocy niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od wydania zezwolenia.

▼M46 —————

▼M42

Artykuł 1l

1.  

Zakazuje się zapewniania ubezpieczenia lub reasekuracji na rzecz:

▼M44

(i) 

Republiki Białorusi, jej rządu, jej organów publicznych, podmiotów prawa publicznego lub agencji publicznych; lub

▼M42

(ii) 

jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, jakiegokolwiek podmiotu lub organu działających w imieniu lub pod kierownictwem osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ppkt (i).

2.  
Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do zapewniania osobom, podmiotom lub organom białoruskim ubezpieczenia obowiązkowego lub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku gdy ubezpieczone ryzyko znajduje się w Unii, ani do zapewniania ubezpieczenia białoruskim misjom dyplomatycznym lub konsularnym w Unii.

▼M46 —————

▼M47

Artykuł 1m

Zakazuje się udziału, świadomie i umyślnie, w działaniach, których celem lub skutkiem, bezpośrednim lub pośrednim, jest ominięcie zakazów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

▼M40

Artykuł 1n

W uzupełnieniu do zakazów ustanowionych w art. 1k, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI):

a) 

nie może dokonywać jakichkolwiek wypłat lub płatności na podstawie jakichkolwiek istniejących umów zawartych między Republiką Białorusi lub jakimikolwiek organem władzy publicznej tego państwa a EBI, lub w związku z takimi umowami; oraz

b) 

zawiesza wszystkie istniejące umowy dotyczące usług pomocy technicznej związanych z projektami finansowanymi na podstawie umów, o których mowa w lit. a), mających na celu pośrednie lub bezpośrednie przysporzenie korzyści Republice Białorusi lub jakiemukolwiek organowi władzy publicznej tego państwa., które mają być wykonywane na Białorusi

▼M46

Artykuł 1o

1.  

Zakazuje się:

a) 

przywozu do Unii, bezpośrednio lub pośrednio, produktów drzewnych wymienionych w załączniku X, jeżeli:

(i) 

pochodzą z Białorusi; lub

(ii) 

są przedmiotem wywozu z Białorusi;

b) 

nabywania, bezpośrednio lub pośrednio, produktów drzewnych wymienionych w załączniku X, które znajdują się na Białorusi lub pochodzą z Białorusi;

c) 

transportu produktów drzewnych wymienionych w załączniku X, jeżeli pochodzą one z Białorusi lub są wywożone z Białorusi do jakiegokolwiek innego kraju;

d) 

świadczenia pomocy technicznej i usług pośrednictwa, zapewniania finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także ubezpieczenia i reasekuracji, bezpośrenio lub pośrednio, mających związek z zakazami ustanowionymi w lit. a), b) i c).

2.  
Zakazy ustanowione w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla wykonywania do dnia 4 czerwca 2022 r. umów zawartych przed dniem 2 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

Artykuł 1p

1.  

Zakazuje się:

a) 

przywozu do Unii, bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów cementowych wymienionych w załączniku XI, jeżeli:

(i) 

pochodzą z Białorusi; lub

(ii) 

są przedmiotem wywozu z Białorusi;

b) 

nabywania, bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów cementowych wymienionych w załączniku XI, które znajdują się na Białorusi lub pochodzą z Białorusi;

c) 

transportu wyrobów cementowych wymienionych w załączniku XI, jeżeli pochodzą one z Białorusi lub są wywożone z Białorusi do jakiegokolwiek innego kraju;

d) 

świadczenia pomocy technicznej i usług pośrednictwa, zapewniania finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także ubezpieczenia i reasekuracji, bezpośrednio lub pośrednio, mających związek z zakazami ustanowionymi w lit. a), b) i c).

2.  
Zakazy ustanowione w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla wykonywania do dnia 4 czerwca 2022 r. umów zawartych przed dniem 2 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

Artykuł 1q

1.  

Zakazuje się:

a) 

przywozu do Unii, bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XII, jeżeli:

(i) 

pochodzą z Białorusi; lub

(ii) 

są przedmiotem wywozu z Białorusi;

b) 

nabywania, bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XII, które znajdują się na Białorusi lub pochodzą z Białorusi:

c) 

transportu wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XII, jeżeli pochodzą one z Białorusi lub są wywożone z Białorusi do jakiegokolwiek innego kraju;

d) 

świadczenia pomocy technicznej i usług pośrednictwa, zapewniania finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także ubezpieczenia i reasekuracji, bezpośrednio lub pośrednio, mających związek z zakazami ustanowionymi w lit. a), b) i c).

2.  
Zakazy ustanowione w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla wykonywania do dnia 4 czewca 2022 r. umów zawartych przed dniem 2 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

Artykuł 1r

1.  

Zakazuje się:

a) 

przywozu do Unii, bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów z gumy wymienionych w załączniku XIII, jeżeli:

(i) 

pochodzą z Białorusi; lub

(ii) 

są przedmiotem wywozu z Białorusi;

b) 

nabywania, bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów z gumy wymienionych w załączniku XIII, które znajdują się na Białorusi lub pochodzą z Białorusi;

c) 

transportu wyrobów z gumy wymienionych w załączniku XIII, jeżeli pochodzą one z Białorusi lub są wywożone z Białorusi do jakiegokolwiek innego kraju;

d) 

świadczenia pomocy technicznej i usług pośrednictwa, zapewniania finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także ubezpieczenia i reasekuracji, bezpośrednio lub pośrednio, mających związek z zakazami ustanowionymi w lit. a), b) i c).

2.  
Zakazy ustanowione w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla wykonania do dnia 4 czerwca 2022 r. umów zawartych przed dniem 2 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

Artykuł 1s

1.  

Zakazuje się:

a) 

sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, maszyn wymienionych w załączniku XIV – niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii – jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom na Białorusi lub do wykorzystania na Białorusi;

b) 

świadczenia pomocy technicznej i usług pośrednictwa, zapewniania finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także ubezpieczenia i reasekuracji, bezpośrednio lub pośrednio, mających związek z zakazami ustanowionymi w lit. a).

2.  

Zakazy określone w ust. 1 nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu maszyn, o których mowa w ust. 1 lub powiązanego świadczenia pomocy technicznej i finansowej do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, z przeznaczeniem do:

a) 

celów humanitarnych, stanów zagrożenia zdrowia, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub pilnego łagodzenia skutków takich zdarzeń lub w odpowiedzi na klęski żywiołowe;

b) 

celów medycznych lub farmaceutycznych;

c) 

czasowego użytku przez media informacyjne;

d) 

aktualizacji oprogramowania;

e) 

użytkowania w charakterze urządzeń komunikacji konsumenckiej;

f) 

zapewniania cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Białorusi, z wyjątkiem białoruskiego rządu i przedsiębiorstw kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez ten rząd; lub

g) 

użytku osobistego osób fizycznych podróżujących na Białoruś, z ograniczeniem do rzeczy osobistych, wyposażenia gospodarstwa domowego, pojazdów lub narzędzi będących ich własnością i nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Z wyjątkiem lit. f) i g), eksporter deklaruje w swoim zgłoszeniu celnym, że produkty są wywożone na podstawie odpowiedniego wyjątku określonego w niniejszym ustępie, i powiadamia właściwy organ państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, o pierwszym zastosowaniu odpowiedniego wyjątku w ciągu 30 dni od tego pierwszego wywozu.

3.  
Zakazy ustanowione w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla wykonywania do dnia 4 czerwca 2022 r. umów zawartych przed dniem 2 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

Artykuł 1t

1.  
Zakazuje się udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej na rzecz handlu z Białorusią lub inwestycji na Białorusi.
2.  

Zakaz przewidziany w ust. 1 nie ma zastosowania do:

a) 

wiążących zobowiązań w zakresie finansowania lub pomocy finansowej powstałych przed dniem 10 marca 2022 r.;

b) 

udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej do łącznej wartości 10 000 000  EUR na projekt na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę w Unii lub

c) 

udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej na rzecz handlu produktami spożywczymi oraz do celów rolniczych, medycznych lub humanitarnych.

Artykuł 1u

1.  
Zakazuje się przyjmowania depozytów od obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę na Białorusi, jeżeli łączna wartość depozytów danej osoby fizycznej lub prawnej, danego podmiotu lub organu przekracza 100 000  EUR na instytucję kredytową.
2.  
Ust. 1 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.
3.  
Ust. 1 nie ma zastosowania do depozytów, które są niezbędne do niezakazanego transgranicznego handlu towarami i usługami między Unią a Białorusią.

Artykuł 1v

1.  

Na zasadzie odstępstwa od art. 1u ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na przyjęcie takiego depozytu, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przyjęcie takiego depozytu jest:

a) 

niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 5u ust.1, oraz członków rodziny pozostających na ich utrzymaniu, w tym do pokrycia opłat za żywność, czynszu lub spłaty kredytu hipotecznego, opłat za leki, leczenie, podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;

b) 

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów lub zwrotu poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;

c) 

niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, pod warunkiem że odpowiedni właściwy organ powiadomił właściwe organy pozostałych państw członkowskich oraz Komisję o powodach, dla których uważa, że należy udzielić szczególnego zezwolenia, co najmniej dwa tygodnie przed jego udzieleniem; lub

d) 

niezbędne do oficjalnych celów misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub organizacji międzynarodowej.

2.  
Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 lit. a), b) i d) w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

Artykuł 1w

1.  

Na zasadzie odstępstwa od art. 1u ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na przyjęcie takiego depozytu, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przyjęcie takiego depozytu jest:

a) 

niezbędne do celów humanitarnych, takich jak dostarczenie lub ułatwienie dostarczenia pomocy, w tym zapasów leków, żywności lub przewóz pracowników organizacji humanitarnych oraz udzielanie związanej z tym pomocy lub do celów ewakuacji; lub

b) 

niezbędne do działań społeczeństwa obywatelskiego, które bezpośrednio promują demokrację, prawa człowieka lub praworządność na Białorusi.

2.  
Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od wydania zezwolenia.

Artykuł 1x

1.  
Zakazuje się unijnym centralnym depozytom papierów wartościowych świadczenia jakichkolwiek usług określonych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. na rzecz jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub dowolnych osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi.
2.  
Ust. 1 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Artykuł 1y

▼M48

1.  
Zakazuje się sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych denominowanych w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. lub jednostek w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, które zapewniają ekspozycję na takie papiery wartościowe, jakimkolwiek obywatelom białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym na Białorusi, lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą na Białorusi.

▼M46

2.  
Ust. 1 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Artykuł 1z

Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej instytucje kredytowe:

a) 

najpóźniej do dnia 27 maja 2022 r. dostarczają właściwemu organowi krajowemu państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę, lub Komisji wykaz depozytów przekraczających 100 000  EUR posiadanych przez obywateli białoruskich lub osoby fizyczne zamieszkałe na Białorusi lub osoby prawne, podmioty lub organy mające siedzibę na Białorusi. Co 12 miesięcy przekazują aktualizacje dotyczące kwot takich depozytów;

b) 

dostarczają właściwemu organowi krajowemu państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę, informacje na temat depozytów przekraczających 100 000  EUR posiadanych przez obywateli białoruskich lub osoby fizyczne zamieszkałe na Białorusi, które nabyły obywatelstwo państwa członkowskiego lub prawo pobytu w państwie członkowskim w ramach programu obywatelstwa dla inwestorów lub programu ułatwień pobytowych dla inwestorów.

▼M48

Artykuł 1za

1.  
Zakazuje się sprzedaży, dostarczania, przekazywania i wywozu banknotów denominowanych w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego na Białoruś lub na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na Białorusi, w tym rządu i Banku Centralnego Białorusi, lub do użytku na Białorusi.
2.  

Zakaz przewidziany w ust. 1 nie ma zastosowania do sprzedaży, dostarczania, przekazywania i wywozu banknotów denominowanych w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego, o ile taka sprzedaż, dostarczanie, przekazywanie lub wywóz są niezbędne do:

a) 

osobistego użytku osób fizycznych podróżujących na Białoruś lub członków ich najbliższej rodziny podróżujących z nimi; lub

b) 

oficjalnych celów misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych lub organizacji międzynarodowych na Białorusi korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym.

▼M46

Artykuł 1zb

Od dnia 20 marca 2022 r. zakazuje się świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych, wykorzystywanych do wymiany danych finansowych, na rzecz osób prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku XV lub na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę na Białorusi, w których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do podmiotu wymienionego w załączniku XV.

▼M48

Artykuł 1zc

1.  
Zakazuje się wszelkim przedsiębiorstwom transportu drogowego mającym siedzibę na Białorusi dokonywania przewozu drogowego towarów na terytorium Unii Europejskiej, w tym tranzytu.
2.  
Zakaz przewidziany w ust. 1 nie ma zastosowania do przedsiębiorstw transportu drogowego przewożących przesyłki pocztowe w ramach świadczenia usługi powszechnej.
3.  

Do dnia 16 kwietnia 2022 r. zakaz przewidziany w ust. 1 nie ma zastosowania do transportu towarów, który rozpoczęto przed dniem 9 kwietnia 2022 r., pod warunkiem że pojazd przedsiębiorstwa transportu drogowego:

a) 

znajdował się na terytorium Unii już w dniu 9 kwietnia 2022 r.; lub

b) 

musi przedostać się tranzytem przez terytorium Unii, aby powrócić na Białoruś.

4.  

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na transport towarów przez przedsiębiorstwo transportu drogowego mające siedzibę na Białorusi, w przypadku gdy ustaliły one, że taki transport jest niezbędny do:

a) 

zakupu, przywozu lub transportu do Unii gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym rafinowanych produktów ropopochodnych, a także tytanu, glinu, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza;

b) 

zakupu, przywozu lub transportu produktów leczniczych, medycznych, rolnych i spożywczych, w tym pszenicy a także nawozów, których przywóz, zakup i transport jest dozwolony zgonie z niniejszym rozporządzeniem;

c) 

celów pomocy humanitarnej; lub

d) 

funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich na Białorusi, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych na Białorusi posiadających immunitet zgodnie z prawem międzynarodowym.

5.  
Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na podstawie ust. 4 w terminie dwóch tygodni od wydania zezwolenia.

▼M15

Artykuł 2

1.  
Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze będące własnością, pozostające w posiadaniu, we faktycznym władaniu lub pod kontrolą osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów określonych w załączniku I.
2.  
Nie udostępnia się, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych wymienionym w załączniku I osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom i organom ani na ich rzecz.
3.  
Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie obejście środków, o których mowa w ust. 1 i 2.
4.  
Załącznik I zawiera wykaz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów oraz organów, które zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) decyzji Rady 2012/645/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi ( 5 ) zostały uznane przez Radę za odpowiedzialne za przypadki poważnego naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności na Białorusi lub też innych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów stowarzyszonych z nimi, jak również osób prawnych, podmiotów lub organów pozostających w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą.
5.  
Załącznik I zawiera również wykaz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów oraz organów, które zgodnie z art. 4 ust.1 lit. b) decyzji Rady 2012/642/WPZiB zostały uznane przez Radę za czerpiące korzyści z reżimu Aleksandra Łukaszenki lub wspierające ten reżim, a także osób prawnych, podmiotów i organów pozostających w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą.

▼M28 —————

▼M41

6.  

Załącznik I zawiera również wykaz:

a) 

osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, które zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c) decyzji 2012/642/WPZiB zostały uznane przez Radę za organizujące lub wspomagające działania reżimu Łukaszenki ułatwiające:

(i) 

nielegalne przekraczanie granic zewnętrznych państwa członkowskiego; lub

(ii) 

przekazywanie towarów zabronionych lub nielegalne przekazywanie towarów objętych ograniczeniami, w tym towarów niebezpiecznych, na terytorium państwa członkowskiego; oraz

b) 

osób prawnych, podmiotów lub organów, które zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) decyzji 2012/642/WPZiB zostały uznane przez Radę za osoby prawne, podmioty lub organy, które są własnością osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w akapicie pierwszym, lub które są przez nie kontrolowane.

▼M44

Artykuł 2a

Osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy nie ponoszą za swoje działania odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju, jeżeli nie wiedziały i nie miały uzasadnionego powodu, by przypuszczać, że ich działania mogą naruszać środki określone w niniejszym rozporządzeniu.

▼M4

Artykuł 2b

1.  
W ►M15  załączniku I ◄ wymienia się powody umieszczenia danych osób, podmiotów i organów w wykazie.
2.  
►M15  Załącznik I ◄ zawiera również informacje, o ile są dostępne, niezbędne do zidentyfikowania odnośnych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów. W przypadku osób fizycznych, takie informacje mogą obejmować imiona i nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numery paszportu i dokumentu tożsamości, płeć, adres, o ile jest znany, a także funkcję lub zawód. W przypadku osób prawnych, podmiotów i organów, takie informacje mogą obejmować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji i miejsce prowadzenia działalności.

▼M4

Artykuł 3

▼M37

1.  

Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, mogą wyrazić zgodę na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, lub udostępnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że te fundusze lub zasoby gospodarcze są:

a) 

niezbędne, aby zaspokoić podstawowe potrzeby którejkolwiek z osób wymienionych w załączniku I oraz członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, w tym na pokrycie płatności związanych z za żywnością, najmem lub kredytem hipotecznym, lekami i leczeniem, podatkami, składkami ubezpieczeniowymi oraz opłatami za usługi komunalne;

b) 

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrot poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;

c) 

przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi związane ze zwykłym przechowywaniem lub utrzymywaniem zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych;

▼M44

d) 

przeznaczone wyłącznie:

(i) 

na cele humanitarne, w tym wykonywanie lotów w celu ewakuacji lub repatriacji osób, lub na potrzeby inicjatyw zapewniających wsparcie dla ofiar klęsk żywiołowych, jądrowych lub chemicznych;

(ii) 

na potrzeby wykonywania lotów w ramach międzynarodowych procedur adopcyjnych;

(iii) 

na potrzeby wykonywania lotów wymaganych do udziału w spotkaniach służących znalezieniu rozwiązania kryzysu na Białorusi lub promowaniu politycznych celów środków ograniczających; lub

(iv) 

awaryjne lądowanie, odlot lub przelot wykonywany przez unijnego przewoźnika lotniczego;

▼M37

e) 

niezbędne do zajęcia się krytycznymi i jasno określonymi kwestiami bezpieczeństwa lotniczego, po uprzednich konsultacjach z Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.

▼M4

2.  
W drodze odstępstwa od art. 2 właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, mogą zezwolić na uwolnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że te fundusze lub zasoby gospodarcze są niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, o ile dane państwo członkowskie co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia poinformowało pozostałe państwa członkowskie i Komisję o powodach, które jego zdaniem uzasadniają udzielenie określonego zezwolenia.
3.  
Państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu przyznanym na podstawie ust. 1 lub ust. 2.

▼M44

Artykuł 3a

1.  

Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1, właściwe organy mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a) 

fundusze lub zasoby gospodarcze są przedmiotem orzeczenia arbitrażowego wydanego przed dniem, w którym osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w art. 2, umieszczono w wykazie w załączniku I, lub orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej wydanych w Unii, lub orzeczenia sądowego wykonalnego w danym państwie członkowskim, przed tym dniem lub po tym dniu;

b) 

fundusze lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych taką decyzją lub uznanych za zasadne w takiej decyzji, w granicach określonych przez mające zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób, którym takie roszczenia przysługują;

c) 

decyzja nie została wydana na korzyść osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu umieszczonych w wykazie w załączniku I; oraz

d) 

uznanie decyzji nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego.

2.  
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

▼B

Artykuł 4

1.  

Art. 2 ust. 2 nie stosuje się do księgowania na zamrożonych rachunkach:

a) 

odsetek lub innych dochodów z tych rachunków; lub

b) 

płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed datą objęcia tych rachunków przepisami niniejszego rozporządzenia,

pod warunkiem, że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności podlegają nadal art. 2 ust. 1.

2.  
Art. 2 ust. 2 nie stanowi przeszkody do księgowania przez instytucje finansowe lub kredytowe w UE wpływów na zamrożonych rachunkach, jeżeli instytucje te otrzymały fundusze przekazane przez strony trzecie na rachunki osób, podmiotów lub organów wymienionych w wykazie, pod warunkiem że wszelkie dodatkowe wpływy na takie rachunki zostaną również zamrożone. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie informuje właściwe organy o takich transakcjach.

▼M8

Artykuł 4a

W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 1 i pod warunkiem że płatność dokonywana przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ wymieniony w ►M15  załączniku I ◄ jest należna na mocy umowy lub porozumienia zawartego przez daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ bądź zobowiązania je obciążającego, zanim ta osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ zostały wymienione w wykazie, właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

(i) 

właściwy organ ustalił, że płatność nie jest bezpośrednio ani pośrednio przeznaczona dla osoby, podmiotu lub organu wymienionego w ►M15  załączniku I; ◄ oraz

(ii) 

dane państwo członkowskie co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia powiadomiło pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o takim ustaleniu i o swoim zamiarze udzielenia zezwolenia.

▼M14

Artykuł 4b

W drodze odstępstwa od art. 2 właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, mogą zezwolić, na warunkach jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych funduszy lub zasobów gospodarczych po ustaleniu, że są one niezbędne dla oficjalnych celów misji dyplomatycznych lub konsularnych lub organizacji międzynarodowych korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym.

▼M3

Artykuł 5

1.  

Bez uszczerbku dla zasad obowiązujących w zakresie sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:

a) 

niezwłocznie dostarczają właściwym organom, wskazanym na wymienionych w załączniku II stronach internetowych, w państwie, w którym zamieszkują lub mają siedzibę, wszelkie informacje, które ułatwiłyby przestrzeganie niniejszego rozporządzenia, takie jak informacje o rachunkach i kwotach zamrożonych zgodnie z art. 2, oraz przekazują takie informacje Komisji bezpośrednio lub pośrednio; oraz

b) 

współpracują z właściwymi organami wskazanymi na wymienionych w załączniku II stronach internetowych w zakresie weryfikacji tych informacji.

2.  
Wszelkie informacje przekazane lub uzyskane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane jedynie w celu, w jakim zostały przekazane lub uzyskane.

▼B

Artykuł 6

Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych lub odmowa udostępnienia funduszy lub zasobów gospodarczych dokonane w dobrej wierze, w oparciu o przekonanie, że działanie takie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie skutkuje odpowiedzialnością osoby fizycznej lub prawnej lub podmiotu lub organu wykonującego je, lub jego dyrektorów lub pracowników, chyba że udowodniono, że fundusze i zasoby gospodarcze zostały zamrożone na skutek niedbalstwa.

Artykuł 7

▼M47

1.  

Państwa członkowskie i Komisja informują się wzajemnie o środkach zastosowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia i przekazują sobie wszelkie inne dostępne im odpowiednie informacje w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacje dotyczące:

a) 

zezwoleń wydawanych na mocy niniejszego rozporządzenia;

b) 

informacji otrzymanych na mocy art. 1z;

c) 

naruszeń przepisów i trudności z ich egzekwowaniem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

2.  
Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują sobie wzajemnie oraz Komisji wszelkie inne dostępne im odpowiednie informacje, które mogą mieć wpływ na skuteczne wdrożenie niniejszego rozporządzenia.
3.  
Wszelkie informacje przekazane lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem wykorzystuje się w celu, w jakim je przekazano lub otrzymano, w tym do zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

▼M46

Artykuł 8

Komisja jest upoważniona do zmiany załączników II i Vc na podstawie informacji przekazywanych przez państwa członkowskie.

▼M4

Artykuł 8a

1.  
W przypadku podjęcia przez Radę decyzji o objęciu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu środkami, o których mowa w art. 2 ust. 1, wprowadzane są stosowne zmiany w ►M15  załączniku I. ◄
2.  
O swojej decyzji, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, Rada powiadamia daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio - gdy adres jest znany - lub w drodze ogłoszenia, umożliwiając takiej osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi przedstawienie uwag.
3.  
W przypadku przedstawienia uwag lub istotnych nowych dowodów Rada dokonuje przeglądu swojej decyzji i informuje o rezultacie daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ.
4.  
Wykazy w ►M15  załączniku I ◄ regularnie, co najmniej raz na 12 miesięcy, poddawane są przeglądowi.

▼M28 —————

▼M36

Artykuł 8b

1.  
Zabrania się wszelkim statkom powietrznym eksploatowanym przez białoruskich przewoźników lotniczych, w tym występujących w charakterze przewoźnika umownego w ramach umów w sprawie dzielenia oznaczeń linii lub porozumień dotyczących dzielenia pojemności statku powietrznego, lądowania na terytorium Unii, startu z terytorium Unii lub przelotu nad terytorium Unii.
2.  
Ust. 1 nie stosuje się w przypadku lądowania awaryjnego lub przelotu awaryjnego.

Artykuł 8c

1.  
Na zasadzie odstępstwa od art. 8b właściwe organy państw członkowskich wymienione w załączniku II mogą wydać zgodę na lądowanie statku powietrznego na terytorium Unii, jego start z terytorium Unii lub przelot nad terytorium Unii, pod warunkiem że te właściwe organy stwierdziły, że takie lądowanie, start lub przelot są konieczne ze względów humanitarnych lub wszelkich innych względów zgodnych z celami niniejszego rozporządzenia.
2.  
Dane państwo członkowskie lub państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdej zgodzie wydanej na podstawie ust. 1.

▼M47

Artykuł 8ca

1.  
Menedżer sieci ds. funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym (ATM) w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej wspiera Komisję i jej państwa członkowskie w zapewnianiu wdrożenia art. 2 ust. 2 i art. 8b niniejszego rozporządzenia i zgodności z tymi artykułami. Menedżer sieci odrzuca w szczególności wszystkie plany lotu złożone przez operatorów statków powietrznych wskazujące na zamiar prowadzenia działań nad terytorium Unii lub nad terytorium Białorusi, które to działania stanowią naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia, tak aby pilot nie otrzymał zezwolenia na lot.
2.  
Menedżer sieci regularnie dostarcza Komisji i państwom członkowskim, w oparciu o analizę planów lotu, sprawozdania z wykonania art. 8b.;

▼M44

Artykuł 8d

1.  

Nie zaspokaja się żadnych roszczeń w związku z jakąkolwiek umową lub transakcją, których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, przez środki nałożone niniejszym rozporządzeniem, w tym roszczeń odszkodowawczych lub jakichkolwiek innych roszczeń tego rodzaju, takich jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji, w szczególności roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub o spłatę obligacji, gwarancji lub zabezpieczenia, zwłaszcza gwarancji finansowych lub zabezpieczenia finansowego w dowolnej formie – jeżeli zostały one wniesione przez:

a) 

wskazane osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy wymienione w załączniku I;

▼M47

b) 

podmioty, o których mowa w art. 1j, 1k, 1 l, 1zb, lub podmioty wymienione w załącznikach V, IX i XV;

▼M44

c) 

jakiekolwiek inne osoby, podmioty lub organy białoruskie, w tym rząd białoruski;

d) 

jakiekolwiek osoby, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu jednej z osób lub jednego z podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a), b) lub c) niniejszego ustępu.

2.  
We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane przez ust. 1, spoczywa na osobie dochodzącej zaspokojenia tego roszczenia.
3.  
Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla prawa osób, podmiotów i organów, o których mowa w ust. 1, do sądowej kontroli zgodności z prawem niewypełnienia zobowiązań umownych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 8e

1.  

Rada, Komisja i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej „Wysokim Przedstawicielem”) przetwarzają dane osobowe, które są niezbędne do realizacji ich zadań wynikających z niniejszego rozporządzenia. Do zadań tych należy:

a) 

w przypadku Rady: przygotowywanie i wprowadzanie zmian w załączniku I;

b) 

w przypadku Wysokiego Przedstawiciela: przygotowywanie zmian w załączniku I;

c) 

w przypadku Komisji:

(i) 

uwzględnianie treści załącznika I w publicznie dostępnym elektronicznym skonsolidowanym wykazie osób, grup i podmiotów podlegających unijnym sankcjom finansowym oraz na publicznie dostępnej interaktywnej mapie sankcji;

▼M47

(ii) 

przetwarzanie informacji na temat skutków, jakie wywierają środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, takich jak wartość zamrożonych funduszy, informacje o depozytach i informacje o zezwoleniach udzielonych przez właściwe organy.

▼M44

2.  
Rada, Komisja i Wysoki Przedstawiciel mogą przetwarzać w stosownych przypadkach odpowiednie dane dotyczące przestępstw popełnionych przez osoby fizyczne wymienione w wykazie, wyroków skazujących wydanych wobec takich osób lub środków bezpieczeństwa dotyczących takich osób, jedynie w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest niezbędne do przygotowania załącznika I.
3.  
Do celów niniejszego rozporządzenia Radę, Komisję i Wysokiego Przedstawiciela wyznacza się jako „administratora” w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 ( 6 ) w celu zapewnienia, aby zainteresowane osoby fizyczne mogły wykonywać swoje prawa zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

▼B

Artykuł 9

1.  
Państwa członkowskie określają zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie środki niezbędne w celu zapewnienia ich stosowania. Przewidziane sankcje są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
2.  
Po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o tych przepisach i informują ją o wszelkich późniejszych zmianach.

▼M3

Artykuł 9a

1.  
Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 2 oraz art. 5, i wskazują je na stronach internetowych wymienionych w załączniku II.
2.  
Do dnia 31 lipca 2008 r. państwa członkowskie przekazują Komisji informacje o wyznaczonych przez siebie właściwych organach, podając ich dane teleadresowe, a także niezwłocznie informują Komisję o wszelkich późniejszych zmianach w tym zakresie.

▼M4

Artykuł 9b

Adres i inne dane kontaktowe Komisji Europejskiej na potrzeby jej powiadamiania, informowania lub pozostałej korespondencji z Komisją w przypadkach, w których wymaga tego niniejsze rozporządzenie, wskazane są w załączniku II.

▼B

Artykuł 10

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

— 
na terytorium Wspólnoty, włącznie z jej przestrzenią powietrzną;
— 
na pokładzie wszystkich samolotów lub statków podlegających jurysdykcji państw członkowskich;
— 
do wszelkich osób fizycznych na lub poza terytorium Wspólnoty, będących obywatelami państw członkowskich;
— 
do wszelkich osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych na podstawie prawa państwa członkowskiego;
— 
do wszelkich osób prawnych, podmiotów lub organów w odniesieniu do wszelkich rodzajów działalności gospodarczej prowadzonej, w całości lub w części, w ramach Wspólnoty.

Artykuł 11

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

▼M35
ZAŁĄCZNIK I

Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 2 ust. 1

A.   Osoby fizyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1 

Nazwisko i imię (transliteracja ang. z jęz. białoruskiego)

(transliteracja ang. z jęz. rosyjskiego)

Nazwisko i imię

(pisownia białoruska)

(pisownia rosyjska)

Informacje umożliwiające identyfikację

Przyczyny umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU

Vladimir Vladimirovich NAUMOV

Уладзімір Уладзіміравіч НАВУМАЎ

Владимир Владимирович НАУМОВ

Stanowisko(a): były minister spraw wewnętrznych; były szef służby bezpieczeństwa prezydenta

Data urodzenia: 7.2.1956

Miejsce urodzenia: Smoleńsk, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Nie podjął działań w celu rozwiązania sprawy niewyjaśnionych zaginięć Jurija Zacharenki, Wiktora Gonczara, Anatolija Krasowskiego i Dzmitryja Zawadzkiego na Białorusi w latach 1999–2000. Były minister spraw wewnętrznych, jak również były szef służby bezpieczeństwa prezydenta. Jako minister spraw wewnętrznych był odpowiedzialny za represje wobec pokojowych demonstracji aż do odejścia na emeryturę 6 kwietnia 2009 r. z powodów zdrowotnych. Otrzymał od administracji prezydenta rezydencję w mikrorejonie Mińska Drozdy, w której mieszka nomenklatura. W październiku 2014 r. otrzymał od prezydenta Łukaszenki order III stopnia „za zasługi”.

24.9.2004

▼M45

2.

Dzmitry Valerievich PAULICHENKA,

Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)

Дзмiтрый Валер'евiч ПАЎЛIЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Stanowisko(a): Były dowódca jednostki specjalnej szybkiego reagowania (SOBR)

Dowódca jednostki OMON

Data urodzenia: 1966

Miejsce urodzenia: Witebsk, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Adres: Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs »Honour«, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belarus

Płeć: mężczyzna

Odegrał kluczową rolę w niewyjaśnionych zaginięciach Jurija Zacharenki, Wiktora Gonczara, Anatolija Krasowskiego i Dimitra Zawadzkiego na Białorusi w latach 1999–2000. Były dowódca jednostki specjalnej szybkiego reagowania (SOBR) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (MSW).

Biznesmen, przewodniczący „Honoru”, stowarzyszenia weteranów sił specjalnych MSW przy MSW.

Został zidentyfikowany jako dowódca jednostki OMON podczas brutalnych represji wobec demonstrantów, które miały miejsce na Białorusi po wyborach prezydenckich w 2020 r.

24.9.2004

3.

Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)

Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Stanowisko(a): Były szef Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi

Data urodzenia: 26.5.1958

Miejsce urodzenia: Sołtaniszki, obwód grodzieński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Adres: Belarus President Property Management Directorate, 38 K. Marx St., Minsk 220016, Belarus

Płeć: mężczyzna

Były szef Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi. Ponosi odpowiedzialność za niewyjaśnione zaginięcia Jurija Zacharenki, Wiktora Gonczara, Anatolija Krasowskiego i Dimitra Zawadzkiego na Białorusi w latach 1999–2000. Były sekretarz Rady Bezpieczeństwa. Szejman pozostaje specjalnym doradcą prezydenta.

Nadal pozostaje wpływowym i aktywnym członkiem reżimu Łukaszenki.

24.9.2004

▼M35

4.

Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)

Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV

Юрый Леанідавіч СІВАКАЎ, СІВАКОЎ

Юрий Леонидович СИВАКОВ

Stanowisko(a): były minister spraw wewnętrznych; były zastępca szefa administracji prezydenta

Data urodzenia: 5.8.1946

Miejsce urodzenia: Onor, obwód sachaliński, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Adres: Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs »Honour«, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belarus

Płeć: mężczyzna

Ukartował niewyjaśnione zaginięcia Jurija Zacharenki, Wiktora Gonczara, Anatolija Krasowskiego i Dzmitryja Zawadzkiego na Białorusi w latach 1999–2000. Były minister turystyki i sportu, były minister spraw wewnętrznych i były zastępca szefa administracji prezydenta.

24.9.2004

5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавіч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Stanowisko(a): były minister spraw wewnętrznych; generał broni milicji (siły policyjne); doradca prezydenta Republiki Białorusi – inspektor w obwodzie grodzieńskim

Data urodzenia: 21.6.1966

Miejsce urodzenia: Ordżonikidze, były ZSRR (obecnie Władykaukaz, Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Jako były minister spraw wewnętrznych jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez służby MSW po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako doradca prezydenta Białorusi – inspektor w obwodzie grodzieńskim.

2.10.2020

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевіч КАЗАКЕВІЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Stanowisko(a): były pierwszy wiceminister spraw wewnętrznych;

wiceminister spraw wewnętrznych – szef milicji kryminalnej, pułkownik milicji (siły policyjne)

Data urodzenia: 14.2.1975

Miejsce urodzenia: Mińsk, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były pierwszy wiceminister spraw wewnętrznych jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez służby MSW po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako wiceminister spraw wewnętrznych. Nadal sprawuje urząd szefa milicji kryminalnej.

2.10.2020

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Alexander (Alexandr) Petrovich BARSUKOV

Аляксандр Пятровіч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Stanowisko(a): były wiceminister spraw wewnętrznych; generał broni milicji (siły policyjne);

doradca prezydenta Republiki Białorusi – inspektor w obwodzie mińskim

Data urodzenia: 29.4.1965

Miejsce urodzenia: rejon wietecki (Wietka), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były wiceminister spraw wewnętrznych jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez służby MSW po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako doradca prezydenta Białorusi – inspektor w obwodzie mińskim.

2.10.2020

▼M45

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Stanowisko(a): Były wiceminister spraw wewnętrznych, generał dywizji milicji (siły policyjne)

Minister sprawiedliwości

Data urodzenia: 21.9.1966

Miejsce urodzenia: Jasynuwata, były ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

Jako były wiceminister w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (MSW) był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez służby MSW po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako minister sprawiedliwości.

2.10.2020

▼M35

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевіч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Stanowisko(a): były wiceminister spraw wewnętrznych, były dowódca oddziałów wewnętrznych;

pierwszy wiceminister spraw wewnętrznych, szef policji bezpieczeństwa publicznego, generał dywizji milicji (siły policyjne)

Data urodzenia: 17.4.1976

Miejsce urodzenia: Słonim, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były wiceminister w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (MSW) i dowódca oddziałów wewnętrznych MSW jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez służby MSW, w szczególności oddziały wewnętrzne pod jego dowództwem, po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako pierwszy wiceminister spraw wewnętrznych i szef policji bezpieczeństwa publicznego.

2.10.2020

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактібекавіч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Stanowisko(a): zastępca dowódcy oddziałów wewnętrznych

Data urodzenia: 18.3.1967

Płeć: mężczyzna

Jako zastępca dowódcy oddziałów wewnętrznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez służby MSW, w szczególności oddziały wewnętrzne pod jego dowództwem, po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

2.10.2020

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander (Alexandr) Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер’евіч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Stanowisko(a): dowódca jednostki specjalnej szybkiego reagowania (SOBR), podpułkownik

Płeć: mężczyzna

Jako dowódca jednostki specjalnej szybkiego reagowania (SOBR) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez siły SOBR po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów.

2.10.2020

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander (Alexandr) Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававіч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Stanowisko(a): szef Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Data urodzenia: 14.10.1975

Miejsce urodzenia: miejscowość Rublewsk, rejon kruhelski, obwód mohylewski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako szef Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (MSW) jest zaangażowany w kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez służby MSW po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności w arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również w zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

2.10.2020

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмітрый Уладзіміравіч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Stanowisko(a): szef OMON („oddział policji do zadań specjalnych”), Komitet Wykonawczy miasta Mińsk

Data urodzenia: 1.6.1972

Miejsce urodzenia: miejscowość Gorodiłowo, obwód miński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako szef sił OMON w Mińsku jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez siły OMON w Mińsku po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

2.10.2020

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Іван Уладзіміравіч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Stanowisko(a): były szef głównej dyrekcji spraw wewnętrznych w Komitecie Wykonawczym miasta Mińsk;

minister spraw wewnętrznych, generał dywizji milicji (siły policyjne)

Data urodzenia: 5.5.1975

Miejsce urodzenia: miejscowość Malinowka, obwód mohylewski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były szef głównej dyrekcji spraw wewnętrznych w Komitecie Wykonawczym miasta Mińsk jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez policję po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako minister spraw wewnętrznych.

2.10.2020

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максім Аляксандравіч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Stanowisko(a): były szef wydziału policji w rejonie Maskouskim, Mińsk;

zastępca szefa wydziału policji miasta Mińsk, szef policji kryminalnej

Płeć: mężczyzna

Jako były szef wydziału policji w rejonie Maskouskim w Mińsku jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym rejonie po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako zastępca szefa wydziału policji miasta Mińsk i szef policji kryminalnej.

2.10.2020

▼M45

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Stanowisko(a): Były pierwszy zastępca szefa rejonowego departamentu spraw wewnętrznych w rejonie Maskouskim w Mińsku, szef policji kryminalnej

Szef departamentu spraw wewnętrznych dla rejonu Leninskiego w Mińsku

Płeć: mężczyzna

Jako były pierwszy zastępca szefa rejonowego departamentu spraw wewnętrznych w rejonie Maskouskim w Mińsku i szef policji kryminalnej był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym rejonie wobec uczestników pokojowych protestów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako szef departamentu spraw wewnętrznych dla rejonu Leninskiego w Mińsku.

2.10.2020

▼M35

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевіч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Stanowisko(a): zastępca szefa rejonowego departamentu spraw wewnętrznych w rejonie Maskouskim w Mińsku, szef policji bezpieczeństwa publicznego

Płeć: mężczyzna

Jako zastępca szefa rejonowego departamentu spraw wewnętrznych w rejonie Maskouskim w Mińsku i szef policji bezpieczeństwa publicznego jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym rejonie wobec uczestników pokojowych protestów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.

2.10.2020

▼M45

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Stanowisko(a): Były szef departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego

Komendant Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Data urodzenia: 24.3.1975

Miejsce urodzenia: Mohylew, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były szef departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym obwodzie wobec uczestników pokojowych protestów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako Komendant Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2.10.2020

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Stanowisko(a): Były pierwszy zastępca szefa departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego, szef policji kryminalnej

Szef departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu brzeskiego

Data urodzenia: 26.7.1977

Płeć: mężczyzna

Jako były pierwszy zastępca szefa departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego i szef policji kryminalnej był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym obwodzie wobec uczestników pokojowych protestów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako szef departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu brzeskiego.

2.10.2020

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Stanowisko(a): Były zastępca szefa departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego, szef policji bezpieczeństwa publicznego

Wiceprzewodniczący Komisji Śledczej

Data urodzenia: 26.1.1972

Miejsce urodzenia: Homel, obwód homelski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były zastępca szefa departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego i szef policji bezpieczeństwa publicznego był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym obwodzie wobec uczestników pokojowych protestów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako wiceprzewodniczący Komisji Śledczej.

2.10.2020

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Stanowisko(a): Były szef departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu brzeskiego, generał dywizji milicji (siły policyjne)

Naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych Komitetu Wykonawczego Miasta Mińsk

Data urodzenia: 22.12.1971

Miejsce urodzenia: Kopyl, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były szef departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu brzeskiego i generał dywizji milicji był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym obwodzie wobec uczestników pokojowych protestów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych Komitetu Wykonawczego Miasta Mińsk.

2.10.2020

▼M35

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанід ЖУРАЎСКІ

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Stanowisko(a): szef OMON („oddział policji do zadań specjalnych”) w Witebsku

Data urodzenia: 20.9.1975

Płeć: mężczyzna

Jako dowódca sił OMON w Witebsku jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez siły OMON w Witebsku po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie pokojowych demonstrantów.

2.10.2020

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Міхаіл ДАМАРНАЦКІ

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Stanowisko(a): szef OMON („oddział policji do zadań specjalnych”) w Homlu

Płeć: mężczyzna

Jako dowódca sił OMON w Homlu jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez siły OMON w Homlu po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie pokojowych demonstrantów.

2.10.2020

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максім МІХОВІЧ

Максим МИХОВИЧ

Stanowisko(a): szef OMON („oddział policji do zadań specjalnych”) w Brześciu, podpułkownik

Płeć: mężczyzna

Jako dowódca sił OMON w Brześciu jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez siły OMON w Brześciu po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie pokojowych demonstrantów.

2.10.2020

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзіміравіч МАТКІН

Олег Владимирович МАТКИН

Stanowisko(a): szef Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, generał dywizji milicji (siły policyjne)

Płeć: mężczyzna

Jako szef Departamentu ds. Więziennictwa, który zarządza ośrodkami zatrzymania podległymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym tortury, obywateli przebywających w tych ośrodkach zatrzymania po wyborach prezydenckich w 2020 r. oraz za ogólne brutalne represjonowanie uczestników pokojowych protestów.

2.10.2020

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Іван Юр’евіч САКАЛОЎСКІ

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Stanowisko(a): dyrektor ośrodka zatrzymania Akrestina w Mińsku

Płeć: mężczyzna

Jako dyrektor ośrodka zatrzymania Akrestina w Mińsku jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym tortury, obywateli przebywających w tym ośrodku zatrzymania po wyborach prezydenckich w 2020 r.

2.10.2020

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валерый Паўлавіч

ВАКУЛЬЧЫК

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Stanowisko(a): były przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB);

były sekretarz stanu w Radzie Bezpieczeństwa;

doradca prezydenta Republiki Białorusi – inspektor w obwodzie brzeskim

Data urodzenia: 19.6.1964

Miejsce urodzenia: Radostów, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) był odpowiedzialny za udział KGB w kampanii represji i zastraszeń prowadzonej po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów i członków opozycji.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako doradca prezydenta Białorusi – inspektor w obwodzie brzeskim.

2.10.2020

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавіч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Stanowisko(a): pierwszy wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB)

Data urodzenia: 1972

Miejsce urodzenia: Borysów, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako pierwszy wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) jest odpowiedzialny za udział KGB w kampanii represji i zastraszeń prowadzonej po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów i członków opozycji.

2.10.2020

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмітрый Васільевіч РАВУЦКІ

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Stanowisko(a): wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB)

Płeć: mężczyzna

Jako wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) jest odpowiedzialny za udział KGB w kampanii represji i zastraszeń prowadzonej po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów i członków opozycji.

2.10.2020

▼M45

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Stanowisko(a): Były wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB)

Doradca prezydenta Republiki Białorusi – inspektor w obwodzie mińskim

Płeć: mężczyzna

Stopień wojskowy: generał dywizji

Jako były wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) był odpowiedzialny za udział KGB w kampanii represji i zastraszeń prowadzonej po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów i członków opozycji.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako doradca prezydenta Republiki Białorusi – inspektor w obwodzie mińskim.

2.10.2020

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Stanowisko(a): Były wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB)

Wiceprzewodniczący prezydium Krajowej Akademii Nauk

Płeć: mężczyzna

Stopień wojskowy: generał dywizji

Jako były wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) był odpowiedzialny za udział KGB w kampanii represji i zastraszeń prowadzonej po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów i członków opozycji.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako wiceprzewodniczący prezydium Krajowej Akademii Nauk.

2.10.2020

▼M35

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзіміравіч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Stanowisko(a): były prokurator generalny Republiki Białorusi;

ambasador Republiki Białorusi w Armenii

Data urodzenia: 11.7.1960

Miejsce urodzenia: Grodno, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były prokurator generalny był odpowiedzialny za częste wykorzystywanie postępowań karnych do dyskwalifikowania kandydatów opozycji przed wyborami prezydenckimi w 2020 r. i do uniemożliwiania przystępowania do Rady Koordynacyjnej, która została powołana do życia przez opozycję w celu zakwestionowania wyniku tych wyborów.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako ambasador Białorusi w Armenii.

2.10.2020

▼M45

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Stanowisko(a): Była przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 29.1.1953

Miejsce urodzenia: Słuck, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Jako była przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej (CKW) była odpowiedzialna za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kierownictwo ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zapewniała również, aby członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020

▼M35

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзім Дзмітрыевіч ІПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Stanowisko(a): wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 30.10.1964

Miejsce urodzenia: Kołomyja, obwód iwanofrankiwski, były ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

Jako wiceprzewodniczący CKW jest odpowiedzialny za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kierownictwo ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мікалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Stanowisko(a): sekretarz Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 1.7.1971

Płeć: kobieta

Jako sekretarz CKW jest odpowiedzialna za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kierownictwo ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевіч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Stanowisko(a): członek Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 10.10.1975

Płeć: mężczyzna

Jako członek kolegium CKW jest odpowiedzialny za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанідаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Stanowisko(a): członek Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 1976

Płeć: kobieta

Jako członek kolegium CKW jest odpowiedzialna za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alexeyevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевіч КАЛІНОЎСКІ

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Stanowisko(a): członek Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 3.1.1969

Płeć: mężczyzna

Jako członek kolegium CKW jest odpowiedzialny za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Stanowisko(a): członek Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 6.8.1959

Miejsce urodzenia: Podilśk, obwód odeski, były ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: kobieta

Jako członek kolegium CKW jest odpowiedzialna za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander (Alexandr) Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Міхайлавіч ЛАСЯКІН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Stanowisko(a): członek Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 21.7.1957

Płeć: mężczyzna

Jako członek kolegium CKW jest odpowiedzialny za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Ігар Анатольевіч ПЛЫШЭЎСКІ

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Stanowisko(a): członek Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 19.2.1979

Miejsce urodzenia: Lubań, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako członek kolegium CKW jest odpowiedzialny za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich, za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр’еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Stanowisko(a): członek Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 26.9.1970

Płeć: kobieta

Jako członek kolegium CKW jest odpowiedzialna za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанідавіч СЛIЖЭЎСКІ

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Stanowisko(a): członek Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 16.8.1972

Miejsce urodzenia: Grodno, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako członek kolegium CKW jest odpowiedzialny za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Ірына Аляксандраўна ЦЭЛІКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Stanowisko(a): członek Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 2.11.1976

Miejsce urodzenia: Żłobin, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Jako członek kolegium CKW jest odpowiedzialna za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020

45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexander (Alexandr) Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравіч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Stanowisko(a): prezydent Republiki Białorusi

Data urodzenia: 30.8.1954

Miejsce urodzenia: osiedle Kopyś, obwód witebski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako prezydent Białorusi, któremu podlegają organy państwa, jest odpowiedzialny za brutalne represje dokonywane przez aparat państwowy przed wyborami prezydenckimi w 2020 r. i po nich, w szczególności za odrzucenie kluczowych kandydatów opozycji, arbitralne aresztowania oraz brutalne traktowanie pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

6.11.2020

▼M45

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Aleksandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Stanowisko(a): Były doradca prezydenta w sprawach bezpieczeństwa narodowego, członek Rady Bezpieczeństwa

Przewodniczący Narodowego Komitetu Olimpijskiego Białorusi

Data urodzenia: 28.11.1975

Miejsce urodzenia: Mohylew, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Osobisty numer identyfikacyjny: 3281175A014PB8

Jako były doradca prezydenta w sprawach bezpieczeństwa narodowego i członek Rady Bezpieczeństwa, a także jako osoba sprawująca nieformalny nadzór nad białoruskimi siłami bezpieczeństwa był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez aparat państwowy po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako przewodniczący Narodowego Komitetu Olimpijskiego Białorusi. Piastując to stanowisko, na które został mianowany w dniu 26 lutego 2021 r., ponosi odpowiedzialność za złe traktowanie przez działaczy Narodowego Komitetu Olimpijskiego lekkoatletki Krysciny Cimanouskiej podczas letnich igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 r.

6.11.2020

▼M35

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Ігар Пятровіч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Stanowisko(a): szef administracji prezydenta

Data urodzenia: 14.1.1963

Miejsce urodzenia: miejscowość Stolica, obwód witebski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako szef administracji prezydenta ma bliskie powiązania z prezydentem i jest odpowiedzialny za zapewnienie wykonywania uprawnień prezydenta w dziedzinie polityki krajowej i zagranicznej. W związku z tym wspiera reżim Łukaszenki, w tym w ramach kampanii represji i zastraszania prowadzonej przez aparat państwowy po wyborach prezydenckich w 2020 r.

6.11.2020

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Іван Станіслававіч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Stanowisko(a): przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB), były przewodniczący Komitetu Kontroli Państwowej

Data urodzenia: 8.9.1966

Miejsce urodzenia: miejscowość Przewałka, obwód grodzieński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) oraz jako osoba uprzednio piastująca stanowisko przewodniczącego Komitetu Kontroli Państwowej jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez aparat państwowy po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

6.11.2020

▼M45

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Stanowisko(a): Były szef Głównej Dyrekcji ds. Ochrony Prawa i Porządku oraz Prewencji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Szef administracji dla rejonu Leninskiego w Mińsku

Data urodzenia: 29.5.1964

Płeć: mężczyzna

Jako były przewodniczący Głównej Dyrekcji ds. Ochrony Prawa i Porządku oraz Prewencji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez aparat państwowy po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako szef administracji dla rejonu Leninskiego w Mińsku.

6.11.2020

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Stanowisko(a): Były przewodniczący Komisji Śledczej

Członek rezerwowy Komisji Śledczej

Data urodzenia: 25.3.1970

Miejsce urodzenia: miejscowość Tereblicze, obwód brzeski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były przewodniczący Komisji Śledczej był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez tę komisję po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za wszczęcie śledztw przeciwko Radzie Koordynacyjnej oraz przeciwko pokojowym demonstrantom.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako członek rezerwowy Komisji Śledczej.

6.11.2020

▼M35

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexei Alexandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравіч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Stanowisko(a): były pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Śledczej; obecnie przewodniczący Państwowego Komitetu Ekspertyz Sądowych

Data urodzenia: 7.9.1973

Miejsce urodzenia: Mińsk, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Śledczej jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez tę komisję po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za wszczęcie śledztw przeciwko Radzie Koordynacyjnej oraz przeciwko pokojowym demonstrantom.

6.11.2020

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевіч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Stanowisko(a): zastępca przewodniczącego Komisji Śledczej

Data urodzenia: 17.7.1974

Miejsce urodzenia: Rzeczyca, obwód homelski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako zastępca przewodniczącego Komisji Śledczej jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez tę komisję po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za wszczęcie śledztw przeciwko Radzie Koordynacyjnej oraz przeciwko pokojowym demonstrantom.

6.11.2020

▼M45

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Stanowisko(a): Były wiceprzewodniczący Komisji Śledczej

Data urodzenia: 1.8.1973

Miejsce urodzenia: Brześć, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były wiceprzewodniczący Komisji Śledczej był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez tę komisję po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za wszczęcie śledztw przeciwko Radzie Koordynacyjnej oraz przeciwko pokojowym demonstrantom.

6.11.2020

▼M35

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр’евіч ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Stanowisko(a): szef Centrum Operacyjno-Analitycznego

Data urodzenia: 1.8.1971

Płeć: mężczyzna

Jako szef Centrum Operacyjno-Analitycznego ma bliskie powiązania z prezydentem i jest odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności za stosowanie przerywania połączeń z sieciami telekomunikacyjnymi jako narzędzia represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, pokojowych demonstrantów i dziennikarzy.

6.11.2020

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Ігар Іванавіч БУЗОЎСКІ

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Stanowisko(a): wiceminister informacji

Data urodzenia: 10.7.1972

Miejsce urodzenia: miejscowość Koszelewo, obwód grodzieński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako wiceminister informacji jest odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności za decyzję Ministerstwa Informacji o odcięciu dostępu do niezależnych stron internetowych i ograniczeniu dostępu do internetu na Białorusi po wyborach prezydenckich w 2020 r., co stanowi narzędzie represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, pokojowych demonstrantów i dziennikarzy.

6.11.2020

56.

Natallia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мікалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Stanowisko(a): sekretarz prasowy prezydenta Białorusi

Data urodzenia: 16.2.1984

Miejsce urodzenia: Mińsk, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Nazwisko panieńskie: Kirsanova (pisownia rosyjska: Кирсанова) lub Selyun (pisownia rosyjska: Селюн)

Płeć: kobieta

Jako sekretarz prasowy prezydenta Białorusi ma bliskie powiązania z prezydentem i jest odpowiedzialna za koordynowanie jego działalności w mediach, w tym redagowanie oświadczeń i organizowanie publicznych wystąpień. W związku z tym wspiera reżim Łukaszenki, w tym w ramach kampanii represji i zastraszania prowadzonej przez aparat państwowy po wyborach prezydenckich w 2020 r. W szczególności przyczyniła się do poważnego naruszenia demokracji i praworządności na Białorusi poprzez wystosowane po wyborach prezydenckich w 2020 r. publiczne oświadczenia broniące prezydenta i krytykujące działaczy opozycyjnych oraz pokojowych demonstrantów.

6.11.2020

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавіч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Stanowisko(a): dowódca jednostki „Alfa”

Data urodzenia: 21.8.1975

Płeć: mężczyzna

Jako dowódca sił jednostki „Alfa” jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania przeprowadzoną przez te siły po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

6.11.2020

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alexeyevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевіч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Stanowisko(a): były sekretarz stanu w Radzie Bezpieczeństwa

ambasador Republiki Białorusi w Azerbejdżanie

Data urodzenia: 25.6.1967

Miejsce urodzenia: miejscowość Rewiaki, obwód witebski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były sekretarz stanu w Radzie Bezpieczeństwa miał bliskie powiązania z prezydentem i był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania przeprowadzoną przez aparat państwowy po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako ambasador Białorusi w Azerbejdżanie.

6.11.2020

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровіч МІКЛАШЭВІЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Stanowisko(a): prezes Trybunału Konstytucyjnego Republiki Białorusi

Data urodzenia: 18.10.1954

Miejsce urodzenia: obwód miński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako prezes Trybunału Konstytucyjnego jest odpowiedzialny za decyzję przyjętą przez ten trybunał 25 sierpnia 2020 r., na mocy której zalegalizowano nieuczciwe wybory. W związku z tym popierał on i ułatwiał działania w ramach kampanii represji i zastraszania prowadzonej przez aparat państwowy przeciwko pokojowym demonstrantom i dziennikarzom, jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenie demokracji i praworządności na Białorusi.

6.11.2020

60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Alexandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравіч СІВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Stanowisko(a): wicepremier; były przewodniczący Komitetu Wykonawczego miasta Mińsk

Data urodzenia: 19.7.1962

Miejsce urodzenia: Zawojt, rejon narowelski, obwód homelski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były przewodniczący Komitetu Wykonawczego miasta Mińsk był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez podległy mu lokalny aparat władzy w Mińsku po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy. Wielokrotnie publicznie krytykował pokojowe protesty na Białorusi.

Obecnie jako wicepremier nadal popiera reżim Łukaszenki.

17.12.2020

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailovich EISMONT

Іван Міхайлавіч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Stanowisko(a): prezes Państwowej Spółki Radiowo-Telewizyjnej Republiki Białorusi, szef Biełteleradyjokampaniji

Data urodzenia: 20.1.1977

Miejsce urodzenia: Grodno, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako prezes Państwowej Spółki Radiowo-Telewizyjnej Republiki Białorusi jest odpowiedzialny za rozpowszechnianie propagandy państwowej w mediach publicznych i nieustannie popiera reżim Łukaszenki. Obejmuje to wykorzystywanie kanałów radiowo-telewizyjnych do popierania utrzymania władzy przez prezydenta, pomimo nieuczciwych wyborów prezydenckich, które odbyły się 9 sierpnia 2020 r., a następnie wielokrotnego brutalnego tłumienia pokojowych i legalnych protestów.

Ejsmant publicznie krytykował pokojowe protesty i odmówił relacjonowania ich w mediach. Zwolnił także strajkujących pracowników Biełteleradyjokampaniji, którą zarządza, czyli jest odpowiedzialny za naruszenia praw człowieka.

17.12.2020

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзімір Сцяпанавіч КАРАНІК

Владимир Степанович КАРАНИК

Stanowisko(a): gubernator obwodu grodzieńskiego; były minister zdrowia

Data urodzenia: 30.11.1973

Miejsce urodzenia: Grodno (były ZSRR, obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

W związku z pełnioną wcześniej funkcją ministra zdrowia był odpowiedzialny za wykorzystywanie służby zdrowia do represji wobec pokojowych demonstrantów, w tym używanie karetek do transportowania demonstrantów potrzebujących opieki medycznej do izolatoriów zamiast do szpitali. Wielokrotnie publicznie krytykował pokojowe protesty na Białorusi, w jednym przypadku oskarżył demonstranta o znajdowanie się pod wpływem środka odurzającego.

Obecnie, zajmując wysokie stanowisko gubernatora obwodu grodzieńskiego, nadal popiera reżim Łukaszenki.

17.12.2020

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Іванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Stanowisko(a): przewodnicząca Rady Republiki w ramach Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi

Data urodzenia: 25.9.1960

Miejsce urodzenia: Połock, obwód witebski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Jako przewodnicząca Rady Republiki w ramach Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi odpowiedzialna jest za popieranie decyzji prezydenta w obszarze polityki wewnętrznej. Jest także odpowiedzialna za zorganizowanie nieuczciwych wyborów, które odbyły się 9 sierpnia 2020 r. Publicznie broniła brutalnego traktowania pokojowych demonstrantów przez aparat bezpieczeństwa.

17.12.2020

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мікалаевіч ЛЁГКІ

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Stanowisko(a): pierwszy wiceminister informacji

Data urodzenia: 30.5.1972

Miejsce urodzenia: Baranowicze, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako pierwszy wiceminister informacji jest odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności za decyzję Ministerstwa Informacji o odcięciu dostępu do niezależnych stron internetowych i ograniczeniu dostępu do internetu na Białorusi po wyborach prezydenckich w 2020 r., co stanowi narzędzie represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, pokojowych demonstrantów i dziennikarzy.

17.12.2020

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Ігар Уладзіміравіч ЛУЦКІ

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Stanowisko(a): minister informacji

Data urodzenia: 31.10.1972

Miejsce urodzenia: Stolin, obwód brzeski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako minister informacji jest odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności za decyzję Ministerstwa Informacji o odcięciu dostępu do niezależnych stron internetowych i ograniczeniu dostępu do internetu na Białorusi po wyborach prezydenckich w 2020 r., co stanowi narzędzie represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, pokojowych demonstrantów i dziennikarzy.

17.12.2020

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Іванавіч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Stanowisko(a): prokurator generalny Republiki Białorusi

Data urodzenia: 21.4.1973

Miejsce urodzenia: Hłuszkawicze, obwód homelski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako prokurator generalny jest odpowiedzialny za trwające represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, a w szczególności za wszczęcie szeregu postępowań karnych przeciwko pokojowym demonstrantom, liderom opozycji i dziennikarzom po wyborach prezydenckich w 2020 r. Publicznie groził także karami uczestnikom „nielegalnych zgromadzeń”.

17.12.2020

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевіч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Stanowisko(a): zastępca szefa Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi

Data urodzenia: 8.1.1977

Płeć: mężczyzna

Jako zastępca szefa Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi nadzoruje działanie wielu przedsiębiorstw. Podlegająca mu jednostka zapewnia wsparcie finansowe, rzeczowe, techniczne, społeczne, gospodarskie i medyczne aparatowi państwowemu i władzom republiki. Ma bliskie powiązania z prezydentem i nadal popiera reżim Łukaszenki.

17.12.2020

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Ігар Паўлавіч БУРМІСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Stanowisko(a): szef sztabu i pierwszy zastępca dowódcy oddziałów wewnętrznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Data urodzenia: 30.9.1968

Płeć: mężczyzna

Jako pierwszy zastępca dowódcy oddziałów wewnętrznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez podległe mu oddziały wewnętrzne po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

17.12.2020

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцінавіч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Stanowisko(a): starszy inspektor do spraw specjalnych w Departamencie Dochodzeń Finansowych Komitetu Kontroli Państwowej

Data urodzenia: 8.6.1990

Płeć: mężczyzna

Jako starszy inspektor do spraw specjalnych w Departamencie Dochodzeń Finansowych Komitetu Kontroli Państwowej jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez aparat państwowy po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za wszczęcie dochodzeń przeciwko liderom i działaczom opozycji.

17.12.2020

▼M45

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Stanowisko(a): Były szef Departamentu Prewencji w Głównym Departamencie ds. Ścigania i Prewencji Policji Bezpieczeństwa Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Profesor nadzwyczajny Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Data urodzenia: 1.1.1979

Miejsce urodzenia: obwód miński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były szef Departamentu Prewencji w Głównym Departamencie ds. Ścigania i Prewencji Policji Bezpieczeństwa Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez siły policyjne po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako profesor nadzwyczajny Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

17.12.2020

▼M35

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Alexandrovich KURYAN

Дзмітрый Аляксандравіч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Stanowisko(a): pułkownik policji, zastępca szefa Departamentu Głównego i szef Departamentu Ścigania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data urodzenia: 3.10.1974

Płeć: mężczyzna

Jako pułkownik policji i zastępca szefa Departamentu Głównego i szef Departamentu Ścigania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez siły policyjne po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

17.12.2020

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Alexander (Alexandr) Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавіч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Stanowisko(a): przewodniczący Obwodowego Mińskiego Komitetu Wykonawczego

Data urodzenia: 2.7.1975

Miejsce urodzenia: Nowogródek, obwód grodzieński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako przewodniczący Obwodowego Mińskiego Komitetu Wykonawczego jest odpowiedzialny za nadzór nad lokalną administracją, w tym nad szeregiem komitetów. Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

17.12.2020

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмітрый Мікалаевіч ШУМІЛІН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Stanowisko(a): zastępca szefa Departamentu ds. Wydarzeń Masowych GUVD (Główny Departament Spraw Wewnętrznych) w Komitecie Wykonawczym miasta Mińsk

Data urodzenia: 26.7.1977

Płeć: mężczyzna

Jako zastępca szefa Departamentu ds. Wydarzeń Masowych GUVD w Komitecie Wykonawczym miasta Mińsk jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez lokalny aparat po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie pokojowych demonstrantów, w tym tortury, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Udokumentowano, że osobiście uczestniczył w bezprawnym zatrzymywaniu pokojowych demonstrantów.

17.12.2020

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Віталь Іванавіч СТАСЮКЕВІЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Stanowisko(a): zastępca szefa policji bezpieczeństwa publicznego w Grodnie

Data urodzenia: 5.3.1976

Miejsce urodzenia: Grodno, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako zastępca szefa policji bezpieczeństwa publicznego w Grodnie jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez podległe mu lokalne siły policyjne po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Według świadków osobiście nadzorował bezprawne zatrzymania pokojowych demonstrantów.

17.12.2020

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанідавіч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Stanowisko(a): pułkownik policji, szef wydziału policji w rejonie Sawieckim w Mińsku

Data urodzenia: 23.7.1979

Płeć: mężczyzna

Jako szef wydziału policji w rejonie Sawieckim w Mińsku jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez podległe mu lokalne siły policyjne, po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Według świadków osobiście nadzorował torturowanie bezprawnie zatrzymanych demonstrantów i brał w nim udział.

17.12.2020

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeyevich PRIGARA

Вадзім Сяргеевіч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Stanowisko(a): podpułkownik policji, szef rejonowego wydziału policji w Mołodecznie

Data urodzenia: 31.10.1980

Płeć: mężczyzna

Jako szef rejonowego wydziału policji w Mołodecznie jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez podległe mu lokalne siły policyjne po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Według świadków osobiście nadzorował bicie bezprawnie zatrzymanych demonstrantów. Wiele razy wypowiadał się obraźliwe o demonstrantach w środkach masowego przekazu.

17.12.2020

▼M45

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Stanowisko(a): Były zastępca szefa wydziału policji w rejonie Sawieckim w Mińsku, szef policji bezpieczeństwa publicznego

Pierwszy zastępca szefa Centrum Studiów Zaawansowanych i Specjalistów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Data urodzenia: 27.1.1971

Płeć: mężczyzna

Jako były zastępca szefa wydziału policji w rejonie Sawieckim w Mińsku i szef policji bezpieczeństwa publicznego był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez podległe mu lokalne siły policyjne po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Według świadków osobiście nadzorował zatrzymania pokojowych demonstrantów oraz bicie bezprawnie zatrzymanych osób.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako pierwszy zastępca szefa Centrum Studiów Zaawansowanych i Specjalistów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

17.12.2020

▼M35

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравіч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Stanowisko(a): prezes sądu dla rejonu Maskouskiego w Mińsku

Data urodzenia: 16.5.1988

Płeć: mężczyzna

Jako prezes sądu dla rejonu Maskouskiego w Mińsku jest odpowiedzialny za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów. Podczas nadzorowanych przez niego procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony i opieranie się na oświadczeniach fałszywych świadków.

Odegrał zasadniczą rolę w nakładaniu grzywien oraz zatrzymywaniu demonstrantów, dziennikarzy i przywódców opozycji po wyborach prezydenckich w 2020 r.

Jest zatem odpowiedzialny za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Alexandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравіч ЛАГУНОВІЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Stanowisko(a): sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Homlu

Płeć: mężczyzna

Jako sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Homlu jest odpowiedzialny za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, działaczy i demonstrantów. Podczas nadzorowanych przez niego procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialny za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васільеўна ЛІТВІНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Stanowisko(a): sędzia sądu dla rejonu Lenińskiego w Mohylewie

Płeć: kobieta

Jako sędzia sądu dla rejonu Lenińskiego w Mohylewie jest odpowiedzialna za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie Siarhieja Cichanouskiego – działacza opozycyjnego i męża kandydatki na prezydenta Swiatłany Cichanouskiej. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialna za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вікторыя Валер’еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Stanowisko(a): sędzia sądu dla rejonu Centralnego w Mińsku

Data urodzenia: 27.2.1974

Płeć: kobieta

Jako sędzia sądu dla rejonu Centralnego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie Siarhieja Dyleuskiego – członka Rady Koordynacyjnej i przywódcy komitetu strajkowego. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialna za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Alexandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВІЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Stanowisko(a): sędzia sądu dla rejonu Kastrycznickiego w Mińsku

Data urodzenia: 9.4.1990

Płeć: kobieta

Jako sędzia sądu dla rejonu Kastrycznickiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialna za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Stanowisko(a): sędzia sądu dla rejonu Partyzanskiego w Mińsku

Data urodzenia: 2.12.1979

Płeć: kobieta

Jako sędzia sądu dla rejonu Partyzanskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie przywódcy Rady Koordynacyjnej Maryji Kalesnikawej. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialna za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Stanowisko(a): sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Mińsku

Data urodzenia: 11.9.1965

Płeć: kobieta

Jako sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialna za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлія Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Stanowisko(a): sędzia sądu dla rejonu Centralnego w Mińsku

Data urodzenia: 14.1.1984

Płeć: kobieta

Jako sędzia sądu dla rejonu Centralnego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie Wiktara Babaryki – kandydata opozycji na prezydenta. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialna za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeyevna NEKRASOVA

Алена Цімафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Stanowisko(a): sędzia sądu dla rejonu Zawodzkiego w Mińsku

Data urodzenia: 26.11.1974

Płeć: kobieta

Jako sędzia sądu dla rejonu Zawodzkiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialna za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020

▼M45

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Aleksandr Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Stanowisko(a): Biznesmen, prezes zarządu holdingu Amhodor

Data urodzenia: 12.1.1959

Miejsce urodzenia: Bolszoje Babino, rejon orszański, obwód witebski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jest jednym z czołowych biznesmenów działających na Białorusi; jego działalność obejmuje budownictwo, budowę maszyn, rolnictwo i inne sektory.

Uważany jest za jedną z osób, które odniosły największe korzyści z prywatyzacji podczas prezydentury Łukaszenki. Jest także byłym członkiem prezydium prołukaszenkowskiego stowarzyszenia publicznego pod nazwą „Biełaja Ruś” i byłym członkiem Rady Rozwoju Przedsiębiorczości w Republice Białorusi.

W lipcu 2020 r. publicznie potępił protesty opozycji na Białorusi, wspierając tym samym politykę represji stosowanych przez reżim Łukaszenki wobec uczestników pokojowych protestów, demokratycznej opozycji i społeczeństwa obywatelskiego.

Nadal prowadzi działalność gospodarczą na Białorusi.

17.12.2020

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Stanowisko(a): Biznesmen, współwłaściciel Bremino Group

Data urodzenia: 4.5.1963

Miejsce urodzenia: Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

Jest jednym z czołowych biznesmenów działających na Białorusi, a jego działalność obejmuje ropę naftową, transport węgla, bankowość i inne sektory.

Jest współwłaścicielem Bremino Group – spółki, która korzystała z ulg podatkowych i innych form wsparcia ze strony białoruskiej administracji. Jego przedsiębiorstwu BelKazTrans przyznano wyłączne prawo do transferu węgla przez Białoruś. W grudniu 2020 r. przekazał część swoich aktywów swoim bliskim wspólnikom. Według doniesień mediów nadal kontroluje przedsiębiorstwa Interservice oraz Oil Bitumen Plant. Utrzymuje działalność gospodarczą i bliskie stosunki z władzami Białorusi, a Łukaszence dał dwa luksusowe samochody. Ma również interesy gospodarcze na Ukrainie i w Rosji.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

17.12.2020

▼M38

89.

Natallia Mikhailauna BUHUK

Natalia Mikhailovna BUGUK

Наталля Міхайлаўна БУГУК

Наталья Михайловна БУГУК

sędzia sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.: 19.12.1989

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy i demonstrantów, w szczególności za skazanie Kaciaryny Bachwalawej (Andrejewej) i Darii Czulcowej. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony i prawa do rzetelnego procesu sądowego.

21.6.2021

 

 

 

 

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

90.

Alina Siarhieeuna KASIANCHYK

Alina Sergeevna KASYANCHYK

Аліна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК

Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК

zastępca prokuratora sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.: 12.03.1998

Miejsce ur.:

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca prokuratora sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku reprezentowała reżim Łukaszenki w umotywowanych politycznie sprawach przeciwko dziennikarzom, działaczom i demonstrantom. W szczególności, ścigała dziennikarki Kaciarynę Bachwalawą (Andrejewą) i Darię Czulcową za nagrywanie pokojowych demonstracji, opierając się na bezpodstawnych oskarżeniach o „spisek” i „naruszanie porządku publicznego”. Ścigała również członków białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego np. za udział w pokojowych demonstracjach i składanie hołdu zamordowanemu demonstrantowi Aliaksandrowi Taraikouskiemu. Ustawicznie zwracała się do sędziego o wydanie kar długotrwałego pozbawienia wolności.

21.6.2021

 

 

 

 

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

91.

Ihar Viktaravich KURYLOVICH

Igor Viktorovich KURILOVICH

Iгар Вiĸтаравiч КУРЫЛОВIЧ,

Игорь Викторович КУРИЛОВИЧ

starszy śledczy sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku w departamencie komisji śledczej

Data ur.: 26.09.1990

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako starszy śledczy sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku był zaangażowany w przygotowanie umotywowanej politycznie sprawy karnej przeciwko dziennikarkom Kaciarynie Bachwalawej (Andrejewej) i Darii Czulcowej. Dziennikarki, które nagrywały pokojowe demonstracje, zostały oskarżone o naruszenia porządku publicznego i skazane na dwa lata pozbawienia wolności.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

92.

Siarhei Viktaravich SHATSILA

Sergei Viktorovich SHATILO

Сяргей Віĸтаравіч ШАЦІЛА

Сергей Виĸторович ШАТИЛО

sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Mińsku

Data ur.: 13.08.1989

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Mińsku jest odpowiedzialny za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie demonstrantów, w szczególności za skazanie Natallii Hersche, Dzmitryja Halki i Dzmitryja Karatkewicza, uważanych za więźniów politycznych przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

93.

Anastasia Vasileuna ACHALAVA

Anastasia Vasilievna ACHALOVA

Анастасія Васільеўна АЧАЛАВА

Анастасия Васильевна АЧАЛОВА

sędzia sądu dla rejonu Leninskiego w Mińsku

Data ur.: 15.10.1992

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), Białoruś

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Leninskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie członka Rady Koordynacyjnej Dzmitryja Kruka, jak również przeciw personelowi medycznemu i starszym obywatelom. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano opieranie się na oświadczeniach anonimowych świadków.

21.6.2021

 

 

 

 

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

94.

Mariya Viachaslavauna YAROKHINA

Maria Viacheslavovna YEROKHINA

Марыя Вячаславаўна ЯРОХІНА

Мария Вячеславовна ЕРОХИНА

sędzia sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.: 04.07.1987

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy związkowych, sportowców i demonstrantów, w szczególności za skazanie dziennikarza Uładzimira Hrydzina.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

95.

Yuliya Aliaksandrauna BLIZNIUK

Yuliya Aleksandrovna BLIZNIUK

Юлія Аляĸсандраўна БЛІЗНЮК

Юлия Алеĸсандровна БЛИЗНЮК

wiceprzewodnicząca / sędzia sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.: 23.09.1971

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako wiceprzewodnicząca / sędzia sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie działaczy Arcioma Chwaszczeuskiego, Arcioma Sauczuka i Maksima Pauliuszczyka. Osoby te uważane są za więźniów politycznych przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

96.

Anastasia Dzmitreuna KULIK

Anastasia Dmitrievna KULIK

Анастасія Дзмітрыеўна КУЛІК

Анастасия Дмитриевна КУЛИК

sędzia sądu dla rejonu Pierszamajskiego w Mińsku

Data ur.: 28.07.1989

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Pierszamajskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów, w szczególności za skazanie Aliaksandra Zacharewicza, uważanego za więźnia politycznego przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

97.

Maksim Leanidavich TRUSEVICH

Maksim Leonidovich TRUSEVICH

Маĸсім Леанідавіч ТРУСЕВІЧ

Маĸсим Леонидович ТРУСЕВИЧ

sędzia sądu dla rejonu Pierszamajskiego w Mińsku

Data ur.: 12.08.1989

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Pierszamajskiego w Mińsku jest odpowiedzialny za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów. Podczas nadzorowanych przez niego procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony i prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

98.

Tatsiana Yaraslavauna MATYL

Tatiana Yaroslavovna MOTYL

Тацяна Яраславаўна МАТЫЛЬ

Татьяна Ярославовна МОТЫЛЬ

sędzia sądu dla rejonu Maskouskiego w Mińsku

Data ur.: 20.01.1968

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Maskouskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie polityka opozycji Mikałaja Statkewicza i dziennikarza Aleksandra Borozenki. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony i prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

99.

Aliaksandr Anatolevich RUDZENKA

Aleksandr Anatolevich RUDENKO

Аляĸсандр Анатольевіч РУДЗЕНКА

Алеĸсандр Анатольевич РУДЕНКО

wiceprzewodniczący sądu dla rejonu Kastrycznickiego w Mińsku

Data ur.: 01.12.1981

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako wiceprzewodniczący i sędzia sądu dla rejonu Kastrycznickiego w Mińsku jest odpowiedzialny za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie starszego i niepełnosprawnego demonstranta na karę grzywny, jak również za skazanie Ludmiły Kazak – prawniczki Marii Kalesnikawej, białoruskiej przywódczyni opozycji. Podczas nadzorowanych przez niego procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony i prawa do rzetelnego procesu sądowego.

21.6.2021

 

 

 

 

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

100.

Aliaksandr Aliaksandravich VOUK

Aleksandr Aleksandrovich VOLK

Аляĸсандр Аляĸсандравіч ВОЎК

Алеĸсандр Алеĸсандрович ВОЛК

sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Mińsku

Data ur.: 01.08.1979

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Mińsku jest odpowiedzialny za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów, w szczególności za skazanie sióstr Anastasii i Wiktorii Mironcew, uważanych za więźniarki polityczne przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna. Podczas nadzorowanych przez niego procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony i prawa do rzetelnego procesu sądowego.

21.6.2021

 

 

 

 

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

101.

Volha Siarheeuna NIABORSKAIA

Olga Sergeevna NEBORSKAIA

Вольга Сяргееўна НЯБОРСКАЯ

Ольга Сергеевна НЕБОРСКАЯ

sędzia sądu dla rejonu Kastrycznickiego w Mińsku

Data ur.: 14.02.1991

Miejsce ur.:

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Kastrycznickiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów i dziennikarzy, w szczególności za skazanie Sofii Malaszewicz i Tichona Kliukacza, uważanych za więźniów politycznych przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

102.

Marina Sviataslavauna ZAPASNIK

Marina Sviatoslavovna ZAPASNIK

Марына Святаславаўна ЗАПАСНІК

Марина Святославовна ЗАПАСНИК

wiceprzewodnicząca sądu dla rejonu Leninskiego w Mińsku

Data ur.: 28.03.1982

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako wiceprzewodnicząca i sędzia sądu dla rejonu Leninskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów, w szczególności za skazanie działaczy Władisława Zenewicza, Olgi Pawłowej, Olgi Kłaskowskiej, Wiktara Baruszki, Sergeja Ratkewicza, Alekseja Charwinskiego, Andreja Chrenkowa, studenta Wiktora Aktistowa i nieletniego Maksima Babicza. Wszystkie te osoby uznane są za więźniów politycznych przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna.

21.6.2021

 

 

 

 

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

103.

Maksim Yurevich FILATAU

Maksim Yurevich FILATOV

Максім Юр'евіч Філатаў

Максим Юрьевич ФИЛАТОВ

sędzia sądu miejskiego w Lidzie

Data ur.:

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu miejskiego w Lidzie jest odpowiedzialny za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów, w szczególności za skazanie działacza Witolda Aszuroka, uznanego za więźnia politycznego przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

104.

Andrei Vaclavavich HRUSHKO

Andrei Vatslavovich GRUSHKO

Андрэй Вацлававіч ГРУШКО

Андрей Вацлавович ГРУШКО

sędzia sądu dla rejonu Leninskiego w Brześciu

Data ur.: 24.01.1979

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Leninskiego w Brześciu jest odpowiedzialny za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów, w szczególności za skazanie działaczy, uznawanych za więźniów politycznych, oraz nieletnich.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

105.

Dzmitry Iurevich HARA

Dmitry Iurevich GORA

Дзмітрый Юр'евіч ГАРА

Дмитрий Юрьевич ГОРА

przewodniczący komisji śledczej Białorusi (mianowany 11 marca 2021 r.)

były zastępca prokuratora generalnego Republiki Białorusi (do 11 marca 2021 r.)

Data ur.: 04.05.1970

Jako zastępca prokuratora generalnego do marca 2021 r. jest odpowiedzialny za umotywowane politycznie sprawy karne przeciw pokojowym demonstrantom, członkom opozycji, dziennikarzom, społeczeństwu obywatelskiemu i zwykłym obywatelom.

21.6.2021

 

 

 

Miejsce ur.: Tbilisi, była Gruzińska Socjalistyczna Republika Radziecka (obecnie Gruzja)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef komisji międzyrządowej powołanej przez biuro prokuratora generalnego w celu prowadzenia postępowań przygotowawczych w związku z zażaleniami obywateli dotyczącymi nadużycia władzy przez funkcjonariuszy organów ścigania, jest odpowiedzialny za niepodejmowanie działań przez tę instytucję, jako że nie jest znana żadna sprawa związana z takimi postępowaniami przygotowawczymi, pomimo wniosków o zapoczątkowanie takich spraw karnych, zawierających zażalenia dotyczące użycia przemocy, złego traktowania i tortur.

Od marca 2021 r. jest przewodniczącym komisji śledczej Białorusi. Jako osoba piastująca tę funkcję jest odpowiedzialny za ściganie obrońców praw człowieka i uczestników pokojowych demonstracji.

 

 

 

 

 

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

106.

Aliaksei Kanstantsinavich STUK

Alexey Konstantinovich STUK

Аляĸсей Канстанцінавіч СТУК

Алеĸсей Константинович СТУК

zastępca prokuratora generalnego Republiki Białorusi

Data ur.: 1959

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca prokuratora generalnego jest odpowiedzialny za umotywowane politycznie sprawy karne przeciw opozycji, dziennikarzom, społeczeństwu obywatelskiemu i zwykłym obywatelom. Jest odpowiedzialny za zacieśnienie kontroli przez biuro prokuratora nad działaniami obywateli w miejscowościach i miejscach pracy i odpowiada za nakładanie nadmiernej odpowiedzialności prawnej na uczestników pokojowych demonstracji. Oświadczył publicznie, że biuro prokuratora generalnego będzie działać na rzecz zidentyfikowania „nielegalnych” stowarzyszeń obywatelskich i zwalczać ich działalność.

21.6.2021

 

 

 

 

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

107.

Genadz Iosifavich DYSKO

Gennadi Iosifovich DYSKO

Генадзь Іосіфавіч ДЫСКО

Геннадий Иосифович ДЫСКО

zastępca prokuratora generalnego Republiki Białorusi, doradca państwowy ds. sprawiedliwości 3. klasy Data ur.: 22.03.1964

Miejsce ur.: Oshmyany, Hrodna region (Oszmiana, obwód grodzieński), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca prokuratora generalnego jest odpowiedzialny za umotywowane politycznie sprawy karne przeciw opozycji, dziennikarzom, społeczeństwu obywatelskiemu i zwykłym obywatelom. Był również zamieszany we wszczęcie umotywowanych politycznie postępowań karnych przeciwko Siarhiejowi Cichanouskiemu – działaczowi opozycji i mężowi kandydatki na urząd prezydenta Swiatłany Cichanouskiej.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

108.

Sviatlana, Anatoleuna LYUBETSKAYA

Svetlana Anatolevna LYUBETSKAYA

Святлана Анатольеўна ЛЮБЕЦКАЯ

Светлана Анатольевна ЛЮБЕЦКАЯ

członkini Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi, przewodnicząca Stałej Komisji ds. Prawa

Data ur.: 03.06.1971

Miejsce ur.: były ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako przewodnicząca komisji parlamentarnej ds. prawa jest odpowiedzialna za przyjęcie nowego kodeksu wykroczeń administracyjnych (wszedł w życie 1 marca 2021 r.), który upoważnia do arbitralnych aresztowań i nakłada zwiększoną odpowiedzialność za uczestnictwo w imprezach masowych, w tym za eksponowanie symboli politycznych. Z racji prowadzenia takich działań ustawodawczych jest odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka, w tym wolności pokojowego zgromadzania się, oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji. Te działania ustawodawcze poważnie osłabiają również demokrację i praworządność na Białorusi.

21.6.2021

109.

Aliaksei Uladzimiravich IAHORAU

Alexei Vladimirovich YEGOROV

Аляксей Уладзіміравіч ЯГОРАЎ

Алексей Владимирович ЕГОРОВ

członek Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi, wiceprzewodniczący Stałej Komisji ds. Prawa

Data ur.: 16.12.1969

Jako wiceprzewodniczący komisji parlamentarnej ds. prawa jest odpowiedzialny za przyjęcie nowego kodeksu wykroczeń administracyjnych (wszedł w życie 1 marca 2021 r.), który upoważnia do arbitralnych aresztowań i nakłada zwiększoną odpowiedzialność za uczestnictwo w imprezach masowych, w tym za eksponowanie symboli politycznych. Z racji prowadzenia takich działań ustawodawczych jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka, w tym wolności pokojowego zgromadzania się, oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji. Te działania ustawodawcze poważnie osłabiają również demokrację i praworządność na Białorusi.

21.6.2021

 

 

 

Miejsce ur.: Novosokolniki, Pskov region (Nowosokolniki, obwód pskowski), były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

 

 

110.

Aliaksandr Paulavich AMELIANIUK

Aleksandr Pavlovich OMELYANYUK

Аляксандр Паўлавіч АМЕЛЬЯНЮК

Александр Павлович ОМЕЛЬЯНЮК

członek Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi, wiceprzewodniczący Stałej Komisji ds. Prawa

Data ur.: 06.03.1964

Jako wiceprzewodniczący komisji parlamentarnej ds. prawa jest odpowiedzialny za przyjęcie nowego kodeksu wykroczeń administracyjnych (wszedł w życie 1 marca 2021 r.), który upoważnia do arbitralnych aresztowań i nakłada zwiększoną odpowiedzialność za uczestnictwo w imprezach masowych, w tym za eksponowanie symboli politycznych. Z racji prowadzenia takich działań ustawodawczych jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka, w tym wolności pokojowego zgromadzania się, oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji. Te działania ustawodawcze poważnie osłabiają również demokrację i praworządność na Białorusi.

21.6.2021

 

 

 

Miejsce ur.: Kobrin, Brest Region/ Oblast, (Kobryń, obwód brzeski), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

 

 

111.

Andrei Mikalaevich MUKAVOZCHYK

Andrei Nikolaevich MUKOVOZCHYK

Андрэй Міĸалаевіч МУКАВОЗЧЫК

Андрей Ниĸолаевич МУКОВОЗЧИК

obserwator polityczny „Belarus Today” („Sovietskaia Belarus – Belarus Segodnya”)

Data ur.: 13.06.1963

Miejsce ur.: Novosibirsk (Nowosybirsk) były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Jest jednym z najważniejszych propagandystów reżimu Łukaszenki publikującym w „Belarus Today”, oficjalnej gazecie administracji prezydenta. W jego artykułach demokratyczna opozycja i społeczeństwo obywatelskie są regularnie opisywane w sposób negatywny i urągliwy, z wykorzystaniem zafałszowanych informacji. Jest jednym z głównych źródeł propagandy państwowej, wspierającej i usprawiedliwiającej represjonowanie demokratycznej opozycji i społeczeństwa obywatelskiego.

21.6.2021

 

 

 

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Numer paszportu: MP 3413113 oraz MP 2387911

W maju 2020 r. otrzymał nagrodę „Golden Pen” („Złote Pióro”) od prorządowej organizacji Belarusian Union of Journalists (Białoruski Związek Dziennikarzy). W grudniu 2020 r. otrzymał nagrodę „Golden Letter” („Złota Litera”) od przedstawicieli Ministerstwa Informacji Białorusi. W styczniu 2021 r. Łukaszenko podpisał dekret przyznający Mukawozczykowi medal „For labour merits” („Za zasługi w pracy”).

Mukawozczyk osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

 

▼M45

112.

Siarhei Aliaksandravich GUSACHENKA

Sergey Alexandrovich GUSACHENKO

Сяргей Аляксандравiч ГУСАЧЭНКА

Сергей Александрович ГУСАЧЕНКО

Stanowisko(a): Wiceprezes Państwowej Spółki Radiowo-Telewizyjnej Republiki Białorusi (Belteleradio Company)

Data urodzenia: 5.11.1983

Miejsce urodzenia: Mińsk, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Tel. (biuro): +375 (17) 369-90-15

Jako wiceprezes Belteleradiocompany (radio i telewizji państwowej), autor i gospodarz cotygodniowego propagandowego programu telewizyjnego Glavnyy efir, chętnie dostarczał białoruskiej publiczności fałszywych informacji o wynikach wyborów, protestach, represjach popełnianych przez władze państwowe i działaniach reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii. Jest bezpośrednio odpowiedzialny za sposób, w jaki telewizja państwowa przedstawia informacje o sytuacji w kraju, udzielając tym samym wsparcia władzom, w tym Łukaszence.

Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

21.6.2021

▼M38

113.

Genadz Branislavavich DAVYDZKA

Gennadi Bronislavovich DAVYDKO

Генадзь Браніслававіч ДАВЫДЗЬКА

Геннадий Брониславович ДАВЫДЬКO

członek Izby Reprezentantów, przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Mediów

przewodniczący białoruskiej organizacji politycznej Belaya Rus

Data ur.: 29.09.1955

Jako przewodniczący jednej z głównych prołukaszenkowskich organizacji Belaya Rus (Biełaja Rus), jest jednym z najważniejszych propagandystów reżimu. Udzielając wsparcia Łukaszence, często posługiwał się językiem podburzającym do nienawiści i zachęcał do przemocy aparatu państwowego wobec pokojowych demonstrantów.

Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

21.6.2021

 

 

 

Miejsce ur.: Popovka village, Senno/Sjanno, Vitebsk Region, (wieś Popówka, Sienno, obwód witebski), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Nr paszportu: MP2156098

 

 

▼M45

114.

Volha Mikalaeuna CHAMADANAVA

Olga Nikolaevna CHEMODANOVA

Вольга Мiĸалаеўна ЧАМАДАНАВА

Ольга Ниĸолаевна ЧЕМОДАНОВА

Stanowisko(a): Była sekretarz prasowa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Białorusi

Naczelnik Głównej Dyrekcji ds. Ideologii i Młodzieży Komitetu Wykonawczego Miasta Mińska

Data urodzenia: 13.10.1977

Miejsce urodzenia: region miński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Stopień wojskowy: pułkownik

Paszport: MC1405076

Będąc w przeszłości najważniejszą osobą ds. mediów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Białorusi, odgrywała kluczową rolę w przeinaczaniu i naginaniu faktów o użyciu siły wobec demonstrantów, jak również w rozpowszechnianiu o nich fałszywych informacji. Groziła pokojowym demonstrantom i nieustannie uzasadniała używanie wobec nich przemocy.

Jako że była częścią aparatu bezpieczeństwa i przemawiała w jego imieniu, wspiera reżim Łukaszenki.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako naczelnik Głównej Dyrekcji ds. Ideologii i Młodzieży Komitetu Wykonawczego Miasta Mińska.

21.6.2021

▼M38

115.

Siarhei Ivanavich SKRYBA

Sergei Ivanovich SKRIBA

Сяргей Іванавіч СКРЫБА

Сергей Иванович СКРИБА

prorektor Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego ds. edukacyjnych

Data ur.: 21.11.1964 / 1965

Miejsce ur.: Kletsk, Minsk Region (Kleck, obwód miński), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Adres poczty elektronicznej: skriba_s@bseu.by

Jako prorektor Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego ds. edukacyjnych jest odpowiedzialny za sankcje stosowane wobec studentów za uczestnictwo w pokojowych demonstracjach, obejmujące wydalenie ich z uniwersytetu.

Niektóre z tych sankcji zostały zastosowane po wezwaniu Łukaszenki z 27 października 2020 r. dotyczącym wydalenia z uniwersytetów studentów uczestniczących w demonstracjach i strajkach.

Jest zatem odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021

116.

Siarhei Piatrovich, RUBNIKOVICH

Sergei Petrovich RUBNIKOVICH

Сяргей Пятровіч РУБНІКОВІЧ Сергей Петрович РУБНИКОВИЧ

rektor Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego Data ur.: 1974

Miejsce ur.: Sharkauschyna, Vitebsk/ Viciebsk Region/ Oblast, (Szarkowszczyzna, obwód witebski), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako rektor Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego, którego mianowanie zostało zatwierdzone przez Aleksandra Łukaszenkę, jest odpowiedzialny za decyzję uniwersytetu w sprawie wydalenia studentów za uczestnictwo w pokojowych protestach. Nakazy o wydaleniu zostały wydane po wezwaniu Łukaszenki z 27 października 2020 r. dotyczącym wydalenia z uniwersytetów studentów uczestniczących w protestach i strajkach.

Jest zatem odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021

117.

Aliaksandr Henadzevich BAKHANOVICH

Aleksandr Gennadevich BAKHANOVICH

Аляĸсандр Генадзевіч БАХАНОВІЧ

Алеĸсандр Геннадьевич БАХАНОВИЧ

rektor Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego

Data ur.: 1972

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako rektor Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego, którego mianowanie zostało zatwierdzone przez Aleksandra Łukaszenkę, jest odpowiedzialny za decyzję uniwersytetu w sprawie wydalenia studentów za uczestnictwo w pokojowych protestach. Nakazy o wydaleniu zostały wydane po wezwaniu Łukaszenki z 27 października 2020 r. dotyczącym wydalenia z uniwersytetów studentów uczestniczących w protestach i strajkach.

Jest zatem odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021

118.

Mikhail Ryhoravich BARAZNA

Mikhail Grigorevich BOROZNA

Міхаіл Рыгоравіч БАРАЗНА

Михаил Григорьевич БОРОЗНА

rektor Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych (BSAA)

Data ur.: 20.11.1962

Miejsce ur.: Rakusheva, Mahileu/ Mogiliev Region/ Oblast, (Rakuszewa, obwód mohylewski) były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako rektor Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych (BSAA) jest odpowiedzialny za decyzję uniwersytetu w sprawie wydalenia studentów za uczestnictwo w pokojowych protestach.

Nakazy o wydaleniu zostały wydane po wezwaniu Łukaszenki z 27 października 2020 r. dotyczącym wydalenia z uniwersytetów studentów uczestniczących w protestach i strajkach.

Jest zatem odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021

119.

Maksim Uladzimiravich RYZHANKOU

Maksim Vladimirovich RYZHENKOV

Максім Уладзіміравіч РЫЖАНКОЎ

Максим Владимирович РЫЖЕНКОВ

pierwszy zastępca szefa administracji prezydenta

Data ur.: 19.06.1972

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako pierwszy zastępca szefa administracji prezydenta ma bliskie powiązania z prezydentem i jest odpowiedzialny za zapewnienie wykonywania uprawnień prezydenta w dziedzinie polityki krajowej i zagranicznej. Podczas ponaddwudziestoletniej kariery w białoruskiej służbie cywilnej zajmował szereg stanowisk, w tym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w różnych ambasadach. Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

21.6.2021

120.

Dzmitry Aliaksandravich LUKASHENKA

Dmitry Aleksandrovich LUKASHENKO

Дзмітрый Аляксандравіч ЛУКАШЭНКА

Дмитрий Александрович ЛУКАШЕНКО

biznesmen, prezes Prezydenckiego Klubu Sportowego

Data ur.: 23.03.1980

Miejsce ur.: Mogilev/ Mahiliou (Mohylew), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Dzmitryj Łukaszenka to biznesmen i syn Aleksandra Łukaszenki. Od 2005 r. jest prezesem państwowo-publicznego stowarzyszenia „Prezydencki Klub Sportowy”, w 2020 r. został ponownie wybrany na to stanowisko. Za pośrednictwem tego stowarzyszenia prowadzi interesy i kontroluje szereg przedsiębiorstw. Był obecny na potajemnej inauguracji nowej kadencji Aleksandra Łukaszenki we wrześniu 2020 r. Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

21.6.2021

▼M45

121.

Liliya Valereuna LUKASHENKA (SIAMASHKA)

Liliya Valerevna LUKASHENKO (SEMASHKO)

Лiлiя Валер'еўна ЛУКАШЭНКА (СЯМАШКА)

Лилия Валерьевна ЛУКАШЕНКО (СЕМАШКО)

Stanowisko(a): Bizneswoman, dyrektor galerii sztuki

Data urodzenia: 29.10.1979

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 4291079A047PB1

Lilija Łukaszenko to żona Wiktara Łukaszenki i synowa Aleksandra Łukaszenki. Była blisko powiązana z szeregiem ważnych przedsiębiorstw, które osiągają korzyści z reżimu Łukaszenki, w tym z przedsiębiorstwami takimi jak Dana Holdings / Dana Astra oraz koncern Belkhudozhpromysly. Wraz z mężem Wiktarem Łukaszenką była obecna na potajemnej inauguracji nowej kadencji Aleksandra Łukaszenki we wrześniu 2020 r.

Obecnie jest dyrektorem galerii sztuki Art Chaos. Jej działalność gospodarcza jest promowana przez media powiązane z reżimem.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

21.6.2021

▼M38

122.

Valeri Valerevich IVANKOVICH

Valery Valerevich IVANKOVICH

Валерый Валер'евіч ІВАНКОВІЧ

Валерий Валерьевич ИВАНКОВИЧ

dyrektor generalny OJSC „MAZ”

Data ur.: 1971

Miejsce ur.: Novopolotsk (Nowopołock), Białoruska SRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako dyrektor generalny OJSC „MAZ” Waljeryj Iwankowicz ponosi odpowiedzialność za przetrzymywanie pracowników MAZ przez siły bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa oraz za wydalenie z pracy pracowników MAZ, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach przeciwko reżimowi. Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Został mianowany przez Łukaszenkę na stanowisko członka komisji zajmującej się opracowywaniem zmian do białoruskiej konstytucji. Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

21.6.2021

▼M45

123.

Aliaksandr Yauhenavich SHATROU

Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV

Аляксандр Яўгенавiч ШАТРОЎ

Александр Евгеньевич ШАТРОВ

Stanowisko(a): Biznesmen, udziałowiec i były dyrektor generalny Synesis LLC

Data urodzenia: 9.11.1978

Miejsce urodzenia: były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: rosyjskie, białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 3091178A002VF5

Jako były szef i były akcjonariusz większościowy Synesis LLC Alaksandr Szatrou był odpowiedzialny za decyzję tego przedsiębiorstwa o zapewnieniu białoruskim władzom platformy monitoringu (Kipod), która umożliwia przeszukiwanie i analizę nagrań wideo, i wykorzystywanie oprogramowania do rozpoznawania twarzy. Przyczynia się zatem do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej przez aparat państwowy.

Synesis LLC i jej jednostka zależna Panoptes osiągają korzyści z udziału w państwowym systemie monitorowania bezpieczeństwa. Inne przedsiębiorstwa, których właścicielem lub współwłaścicielem był Szatrou, takie jak BelBet i Synesis Sport, również osiągają korzyści z zamówień rządowych.

Składał publiczne oświadczenia, w których krytykował osoby protestujące przeciwko reżimowi Łukaszenki i relatywizował brak demokracji na Białorusi. Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Nadal jest udziałowcem Synesis LLC.

21.6.2021

124.

Siarhei Siamionavich TSIATSERYN

Sergei Semionovich TETERIN

Сяргей Сямёнавiч ЦЯЦЕРЫН

Сергей Семёнович ТЕТЕРИН

Stanowisko(a): Biznesmen, właściciel BelGlobalStart, współwłaściciel VIBEL, były prezes Białoruskiej Federacji Tenisa

Data urodzenia: 7.01.1961

Miejsce urodzenia: Mińsk, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Siarhei Tsiatseryn jest jednym z czołowych biznesmenów działających na Białorusi; jego działalność obejmuje dystrybucję napojów alkoholowych (za pośrednictwem przedsiębiorstwa „BelGlobalStart”), produktów spożywczych i mebli. Należy do najbliższego otoczenia Łukaszenki.

W 2019 r. BelGlobalStartuzyskał pozwolenie na rozpoczęcie budowy wielofunkcyjnego centrum biznesowego naprzeciw pałacu prezydenckiego w Mińsku. Jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa VIBEL, które sprzedaje reklamy w wielu kanałach białoruskiej telewizji państwowej. Był prezesem Białoruskiej Federacji Tenisa i byłym doradcą Łukaszenki do spraw sportu.

21.6.2021

125.

Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV

Микаил (Михаил) Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ

Stanowisko(a): Biznesmen, udziałowiec i prezes zarządu spółek Safmar i Slavkali

Data urodzenia: 9.5.1958

Miejsce urodzenia: Akmolinsk (Akmolińsk), były ZSRR (obecnie Kazachstan)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: rosyjskie

Michaił Gucerjew jest prominentnym rosyjskim biznesmenem, mającym interesy gospodarcze na Białorusi w sektorach energii, potasu, hotelarsko-gastronomicznym i innych. Jest wieloletnim znajomym Aleksandra Łukaszenki i dzięki temu powiązaniu zgromadził znaczne bogactwo i zdobył wpływy wśród elity politycznej na Białorusi. „Safmar”, przedsiębiorstwo, które było kontrolowane przez Gucerjewa, było jedynym rosyjskim koncernem naftowym, który kontynuował dostarczanie białoruskim rafineriom ropy podczas kryzysu energetycznego między Białorusią a Rosją na początku 2020 r.

Gucerjew wspierał również Łukaszenkę w sporach z Rosją dotyczących dostaw ropy. Guceriew był prezesem zarządu i udziałowcem spółki „Slavkali”, które buduje kopalnię i zakład przetwarzania chlorku potasu Neżinskij na terenie starobińskiego złoża soli potasu koło Lubania. To największa inwestycja na Białorusi, o wartości 2 mld USD. Łukaszenko obiecał Gucerjewowi, że aby go uhonorować, zmieni nazwę Lubania na Gucerjewsk.

Jego pozostała działalność na Białorusi obejmowała też stacje paliw i magazyny ropy naftowej, a także hotel, centrum biznesowe i terminal lotniczy w Mińsku. Łukaszenko stanął w obronie Gucerjewa, po tym jak w Rosji wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne. Łukaszenko podziękował również Gucerjewowi za wkłady finansowe na rzecz organizacji charytatywnych i za zainwestowanie miliardów dolarów na Białorusi. Według doniesień Gucerjew ofiarował Łukaszence luksusowe prezenty.

Gucerjew oświadczył również, że jest właścicielem rezydencji, która faktycznie należy do Łukaszenki, a tym samym krył go, kiedy dziennikarze rozpoczęli dochodzenie w sprawie majątku Łukaszenki. Gucerjew wziął udział w potajemnej inauguracji nowej kadencji Łukaszenki w dniu 23 września 2020 r. W październiku 2020 r. Łukaszenko i Gucerjew pojawili się na otwarciu cerkwi prawosławnej, którą Gucerjew sponsorował.

Zgodnie z doniesieniami mediów, kiedy w sierpniu 2020 r. zwolniono strajkujących pracowników białoruskich mediów państwowych, aby ich zastąpić, na pokładzie samolotu należącego do Gucerjewa przewieziono na Białoruś rosyjskich pracowników mediów, którzy następnie zostali zakwaterowani w hotelu Minsk Renaissance należącym do Gucerjewa. Gucarjew wspomagał zakup tomografów komputerowych dla Białorusi podczas kryzysu związanego z COVID-19. Gucerjew osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

21.6.2021

▼M38

126.

Aliaksey Ivanavich ALEKSIN

Alexei Ivanovich OLEKSIN

Аляксей Іванавіч АЛЕКСІН

Алексей Иванович ОЛЕКСИН

biznesmen, współwłaściciel Bremino Group

Data ur.:

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Aleksej Aleksin jest jednym z czołowych biznesmenów na Białorusi, jego działalność obejmuje sektory ropy naftowej i energii, nieruchomości, rozwoju, logistyki, tytoniu, handlu detalicznego, finansów i inne. Ma ścisłe powiązania z Aleksandrem Łukaszenką oraz jego synem i byłym doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego Wiktarem Łukaszenką. Działa w ruchu rowerzystów na Białorusi; pasję tę dzieli z Wiktarem Łukaszenką. Jego przedsiębiorstwo posiada nieruchomość w kompleksie „Alexandria 2” (obwód mohylewski), znanym jako „rezydencja prezydencka”, w której często bywa Łukaszenka.

21.6.2021

 

 

 

 

Jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa Bremino Group – inicjatora i współadministratora projektu dotyczącego specjalnej strefy ekonomicznej Bremino-Orsza, stworzonej na mocy dekretu prezydenckiego podpisanego przez Aleksandra Łukaszenkę. Przedsiębiorstwo otrzymało wsparcie państwa na rozwój strefy Bremino-Orsza, a także wiele przywilejów finansowych i podatkowych oraz innych korzyści. Aleksin i pozostali właściciele Bremino Gropu otrzymali wsparcie od Wiktara Łukaszenki.

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwom „Inter Tobacco” i „Energo-Oil”, które należą do Aleksina i członków jego bliskiej rodziny, przyznano wyłączne przywileje przywozu wyrobów tytoniowych na Białoruś, na podstawie dekretu podpisanego przez Aleksandra Łukaszenkę; otrzymały one także wsparcie państwowe na utworzenie kiosków Tabakierka. Aleksin był prawdopodobnie zaangażowany w założenie pierwszej zatwierdzonej przez rząd prywatnej firmy wojskowej na Białorusi „GardServis”, którą podejrzewa się o powiązania z białoruskim aparatem bezpieczeństwa. Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

 

▼M45

127.

Aliaksandr Mikalaevich ZAITSAU

Alexander (Alexandr) Nikolaevich ZAITSEV

Аляксандр Мiкалаевiч ЗАЙЦАЎ

Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ

Stanowisko(a): Biznesmen, współwłaściciel Bremino Group i Sohra Group

Data urodzenia: 22.11.1976

Miejsce urodzenia: Ruzhany (Różana), obwód brzeski, Białoruś (dawny ZSRR)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Alaksandr Zajcau jest byłym asystentem Wiktara Łukaszenki (syna Aleksandra Łukaszenki, a zarazem jego byłego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego). Dzięki dostępowi do rodziny Łukaszenki uzyskuje lukratywne kontrakty dla swoich przedsiębiorstw. Był również ściśle powiązany z Sohra Group, której przyznano prawo eksportu do państw Zatoki Perskiej i państw afrykańskich produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa państwowe (traktory, ciężarówki). Jest również współwłaścicielem i prezesem rady uczestników Bremino Group. Przedsiębiorstwo otrzymało wsparcie państwa na rozwój strefy Bremino-Orsza, a także wiele przywilejów finansowych i podatkowych, i innych korzyści. Zajcau wraz z pozostałymi właścicielami Bremino Group otrzymał wsparcie od Wiktara Łukaszenki.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

21.6.2021

▼M38

 

 

 

 

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

 

128.

Ivan Branislavavich MYSLITSKI

Ivan Bronislavovich MYSLITSKIY

Іван Браніслававіч МЫСЛІЦКІ

Иван Брониславович МЫСЛИЦКИЙ

pierwszy zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data ur.: 23.10.1976

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako pierwszy zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który sprawuje nadzór nad ośrodkami zatrzymań, jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tych ośrodkach zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. – jego działania były inspirowane wystąpieniem Łukaszenki skierowanym do funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

21.6.2021

 

 

 

 

Jako osoba sprawująca tę funkcję ponosi odpowiedzialność za warunki panujące w białoruskich więzieniach, w tym za podział więźniów na kategorie odpowiadające różnym rodzajom ich brutalnego traktowania i torturowania, takim jak przemoc werbalna, kara umieszczenia w izolatce, pozbawianie prawa do rozmów telefonicznych i wizyt, okaleczenia, pobicia i brutalne tortury.

Iwan Myslicki jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

129.

Aleh Mikalaevich, BELIAKOU

Oleg Nikolaevich BELIAKOV

Алег Міĸалаевіч БЕЛЯКОЎ

Олег Ниĸолаевич БЕЛЯКОВ

zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data ur.:

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który sprawuje nadzór nad ośrodkami zatrzymań, jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tych ośrodkach zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. – jego działania były inspirowane wystąpieniem Łukaszenki skierowanym do funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

21.6.2021

 

 

 

 

Jako osoba sprawująca tę funkcję ponosi odpowiedzialność za warunki panujące w białoruskich więzieniach, w tym za podział więźniów na kategorie odpowiadające różnym rodzajom ich brutalnego traktowania i torturowania, takim jak przemoc werbalna, kara umieszczenia w izolatce, pozbawianie prawa do rozmów telefonicznych i wizyt, okaleczenia, pobicia i brutalne tortury.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

130.

Uladzislau Aliakseevich MANDRYK

Vladislav Alekseevich MANDRIK

Уладзіслаў Аляксеевіч МАНДРЫК

Владислав Алексеевич МАНДРИК

zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data ur.: 04.07.1971

Miejsce ur.:

Nr krajowego dokumentu tożsamości: 3040771A125PB2; Nr paszportu: MP3810311

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który sprawuje nadzór nad ośrodkami zatrzymań, jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tych ośrodkach zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. – jego działania były inspirowane wystąpieniem Łukaszenki skierowanym do funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

21.6.2021

 

 

 

 

Jako osoba sprawująca tę funkcję, ponosi odpowiedzialność za warunki panujące w białoruskich więzieniach, w tym za podział więźniów na kategorie odpowiadające różnym rodzajom ich brutalnego traktowania i torturowania, takim jak przemoc werbalna, kara umieszczenia w izolatce, pozbawianie prawa do rozmów telefonicznych i wizyt, okaleczenia, pobicia i brutalne tortury.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

131.

Andrei Mikalaevich DAILIDA

Andrei Nikolaevich DAILIDA

Андрэй Мікалаевіч ДАЙЛІДА

Андрей Ниĸолаевич ДАЙЛИДА

zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data ur.: 01.07.1974

Miejsce ur.:

Nr paszportu: KH2133825

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który sprawuje nadzór nad ośrodkami zatrzymań, jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tych ośrodkach zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. – jego działania były inspirowane wystąpieniem Łukaszenki skierowanym do funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

21.6.2021

 

 

 

 

Jako osoba sprawująca tę funkcję, ponosi odpowiedzialność za warunki panujące w białoruskich więzieniach, w tym za podział więźniów na kategorie odpowiadające różnym rodzajom ich brutalnego traktowania i torturowania, takim jak przemoc werbalna, kara umieszczenia w izolatce, pozbawianie prawa do rozmów telefonicznych i wizyt, okaleczenia, pobicia i brutalne tortury. Za pracę jako zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w grudniu 2020 r. otrzymał prezydencki order za służbę ojczyźnie i tym samym osiągnął korzyści z reżimu Łukaszenki.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

132.

Aleh Mikalaevich LASHCHYNOUSKI

Oleg Nikolaevich LASHCHINOVSKII

Алег Мікалаевіч ЛАШЧЫНОЎСКІ

Олег Николаевич ЛАЩИНОВСКИЙ

były zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data ur.: 12.05.1963

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako były zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa, który sprawuje nadzór nad ośrodkami zatrzymań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tych ośrodkach zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. – jego działania były inspirowane wystąpieniem Łukaszenki skierowanym do funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

21.6.2021

 

 

 

 

Jako osoba sprawująca w przeszłości tę funkcję ponosi odpowiedzialność za warunki panujące w białoruskich więzieniach i za stosowane tam środki represyjne, w tym za podział więźniów na kategorie odpowiadające różnym rodzajom ich brutalnego traktowania i torturowania, takim jak przemoc werbalna, kara umieszczenia w izolatce, pozbawianie prawa do rozmów telefonicznych i wizyt, okaleczenia, pobicia i brutalne tortury.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

133.

Zhana Uladzimirauna BATURYTSKAIA

Zhanna Vladimirovna BATURITSKAYA

Жана Уладзіміраўна БАТУРЫЦКАЯ

Жанна Владимировна БАТУРИЦКАЯ

szefowa Dyrekcji ds. Wykonywania Wyroków w Departamencie ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data ur.: 20.04.1972

Miejsce ur.:

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szefowa Dyrekcji ds. Wykonywania Wyroków w Departamencie ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który sprawuje nadzór nad ośrodkami zatrzymań, jest odpowiedzialna za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tych ośrodkach zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. – jej działania były inspirowane wystąpieniem Łukaszenki skierowanym do funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

21.6.2021

 

 

 

 

Jako osoba sprawująca tę funkcję, ponosi odpowiedzialność za warunki panujące w białoruskich więzieniach, w tym za podział więźniów na kategorie odpowiadające różnym rodzajom ich brutalnego traktowania i torturowania, takim jak przemoc werbalna, kara umieszczenia w izolatce, pozbawianie prawa do rozmów telefonicznych i wizyt, okaleczenia, pobicia i brutalne tortury.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

134.

Dzmitry Mikalaevich STREBKOU

Dmitry Nikolaevich STREBKOV

Дзмітрый Мікалаевіч СТРЭБКОЎ

Дмитрий Николаевич СТРЕБКОВ

naczelnik więzienia nr 8 w Żodzinie

Data ur.: 19.03.1977

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako naczelnik więzienia nr 8 w Żodzinie jest odpowiedzialny za przerażające warunki panujące w tym ośrodku zatrzymań oraz za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tym więzieniu – w tym w stanowiącym jego część ośrodku zatrzymań tymczasowych – po wyborach prezydenckich w 2020 r.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

135.

Yauhen Andreevich SHAPETSKA

Evgeniy Andreevich SHAPETKO

Яўген Андрэевіч ШАПЕЦЬКА

Евгений Андреевич ШАПЕТЬКО

naczelnik ośrodka izolacyjnego dla przestępców Akrestina

Data ur.: 30.03.1989

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako naczelnik ośrodka izolacyjnego dla przestępców Akrestina jest odpowiedzialny za przerażające warunki panujące w tym ośrodku oraz za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tym ośrodku zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

136.

Ihar Ryhoravich KENIUKH

Igor Grigorevich KENIUKH

Ігар Рыгоравіч КЕНЮХ

Игорь Григорьевич КЕНЮХ

naczelnik ośrodka zatrzymań tymczasowych Akrestina

Data ur.: 21.01.1980

Miejsce ur.: Gomel Region/ Oblast (obwód homelski), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako naczelnik ośrodka zatrzymań tymczasowych Akrestina jest odpowiedzialny za przerażające warunki oraz nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym pobicia i torturowanie, obywateli przetrzymywanych w tym ośrodku zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r.

21.6.2021

 

 

 

 

Wywierał presję na personel medyczny, aby zwalniać lekarzy wspierających demonstrantów. Ze sprawozdania Centrum Propagowania Praw Kobiet „Jej prawa” wynika, że wiele kobiet informowało o tym, że do najbardziej nieludzkich przypadków traktowania dochodziło w ośrodku zatrzymań Akrestina w Mińsku, gdzie policjanci OMON byli szczególnie okrutni i stosowali tortury.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

137.

Hleb Uladzimiravich DRYL

Gleb Vladimirovich DRIL

Глеб Уладзіміравіч ДРЫЛЬ

Глеб Владимирович ДРИЛЬ

zastępca naczelnika ośrodka zatrzymań tymczasowych Akrestina

Data ur.: 12.05.1980

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca naczelnika ośrodka zatrzymań tymczasowych jest odpowiedzialny za przerażające warunki oraz nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym pobicia i torturowanie, obywateli przetrzymywanych w tym ośrodku zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r.

21.6.2021

 

 

 

 

Według zeznań świadków między 9 a 12 sierpnia 2020 r. miały miejsce przypadki brutalnego pobicia niektórych kobiet przetrzymywanych w tym ośrodku. Ze sprawozdania Centrum Propagowania Praw Kobiet „Jej prawa” wynika, że wiele kobiet informowało o tym, że do najbardziej nieludzkich przypadków traktowania dochodziło w ośrodku zatrzymań Akrestina w Mińsku, gdzie policjanci OMON byli szczególnie okrutni i stosowali tortury.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

138.

Uladzimir Iosifavich LAPYR

Vladimir Yosifovich LAPYR

Уладзімір Іосіфавіч ЛАПЫР

Владимир Иосифович ЛАПЫРЬ

zastępca naczelnika ośrodka zatrzymań tymczasowych Akrestina

Data ur.: 21.08.1977

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca naczelnika ośrodka zatrzymań tymczasowych Akrestina jest odpowiedzialny za przerażające warunki oraz nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym pobicia i torturowanie, obywateli przetrzymywanych w tym ośrodku zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. Ze sprawozdania Centrum Propagowania Praw Kobiet „Jej prawa” wynika, że wiele kobiet informowało o tym, że do najbardziej nieludzkich przypadków traktowania dochodziło w ośrodku zatrzymań Akrestina w Mińsku, gdzie policjanci OMON byli szczególnie okrutni i stosowali tortury.

21.6.2021

 

 

 

 

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

139.

Aliaksandr Uladzimiravich VASILIUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich VASILIUK

Аляксандр Уладзіміравіч ВАСІЛЮК

Александр Владимирович ВАСИЛЮК

szef zespołu śledczego Komisji Śledczej

Data ur.: 08.05.1975

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef zespołu śledczego Komisji Śledczej Białorusi jest odpowiedzialny za umotywowane politycznie wnoszenie oskarżeń i stosowanie zatrzymań, w szczególności w stosunku do członków opozycyjnej Rady Koordynacyjnej, w tym białoruskiej przywódczyni opozycji Marii Kalesnikawej, którą organizacje broniące praw człowieka uznają za więźniarkę polityczną. Jest również odpowiedzialny za zatrzymanie wielu przedstawicieli mediów opozycyjnych.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

140.

Yauhen Anatolevich ARKHIREEU

Evgeniy Anatolevich ARKHIREEV

Яўген Анатольевіч АРХІРЭЕЎ

Евгений Анатольевич АРХИРЕЕВ

szef Głównego Departamentu Śledczego, Biuro Centralne Komisji Śledczej

Data ur.: 01.07.1977

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef Głównego Departamentu Śledczego w Komisji Śledczej Białorusi jest odpowiedzialny za wszczynanie i prowadzenie politycznie umotywowanych postępowań karnych, w szczególności przeciwko członkom opozycyjnej Rady Koordynacyjnej i innym demonstrantom. Postępowania te służą zastraszeniu demonstrantów, a także penalizowaniu udziału w pokojowych demonstracjach.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

141.

Aliaksei Iharavich KAURYZHKIN

Alexey Igorovich KOVRYZHKIN

Аляĸсей Ігаравіч КАЎРЫЖКІН

Алеĸсей Игоревич КОВРИЖКИН

szef zespołu śledczego, Główny Departament Śledczy, Komisja Śledcza

Data ur.: 03.11.1981

Miejsce ur.: Bobruisk (Bobrujsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef zespołu śledczego Komisji Śledczej Białorusi jest odpowiedzialny za umotywowane politycznie wnoszenie oskarżeń i stosowanie zatrzymań, w szczególności w stosunku do członków sztabu wyborczego Wiktara Babaryki i członków Rady Koordynacyjnej, w tym prawnika Maksima Znaka, którego organizacje broniące praw człowieka uznają za więźnia politycznego.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

142.

Aliaksandr Dzmitryevich AHAFONAU

Alexander (Alexandr) Dmitrievich AGAFONOV

Аляксандр Дзмітрыевіч АГАФОНАЎ

Александр Дмитриевич АГАФОНОВ

pierwszy zastępca szefa Głównego Departamentu Śledczego, Komisja Śledcza

Data ur.: 13.03.1982

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako pierwszy zastępca szefa w Głównym Departamencie Śledczym Komisji Śledczej Białorusi jest odpowiedzialny za umotywowane politycznie wnoszenie oskarżeń i stosowanie zatrzymań wobec Siarhieja Cichanouskiego – opozycjonisty i męża kandydatki na urząd prezydenta Swiatłany Cichanouskiej – oraz innych działaczy politycznych, w tym Mikałaja Statkiewicza i Zmićra Kazłoua. Siarhiej Cichanouski, Zmicier Kazłou i Mikałaj Statkiewicz zostali uznani za więźniów politycznych przez białoruską organizację broniącą praw człowieka „Wiasna”.

21.6.2021

 

 

 

 

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

143.

Kanstantsin Fiodaravich BYCHAK

Konstantin Fedorovich BYCHEK

Канстанцін Фёдаравіч БЫЧАК

Константин Фёдорович БЫЧЕК

naczelnik wydziału w Departamencie Śledczym KGB

Data ur.: 20.09.1985

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako naczelnik wydziału w Departamencie Śledczym KGB Kanstancin Byczak nadzorował umotywowane politycznie dochodzenie w sprawie kandydata na urząd prezydenta Wiktara Babaryki. Kandydatura Wiktara Babaryki została odrzucona przez Centralną Komisję Wyborczą. Podstawą tej decyzji było sprawozdanie sporządzone przez KGB oraz oficjalne telewizyjne wystąpienia Kanstancina Byczaka, w których twierdził on, że Wiktar Babaryka jest winny prania pieniędzy, choć dochodzenie jeszcze się toczyło.

21.6.2021

 

 

 

 

26 października 2020 r. Kanstancin Byczak w rządowej telewizji próbował zastraszyć pokojowych demonstrantów, oświadczając, że ich działania zostaną uznane za akty terroryzmu.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie demokratycznej opozycji i społeczeństwa obywatelskiego.

 

▼M45

144.

Andrei Siarheevich BAKACH

Andrei Sergeevich BAKACH

Андрэй Сяргеевiч БАКАЧ

Андрей Сергеевич БАКАЧ

Stanowisko(a): Były szef komendy policji rejonu Pierszamajskiego w Mińsku

Pierwszy zastępca szefa dyrekcji spraw wewnętrznych regionalnego Komitetu Wykonawczego Grodna

Data urodzenia: 19.11.1983

Miejsce urodzenia: Mińsk, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako były naczelnik wydziału spraw wewnętrznych w administracji rejonu Pierszamajskiego w Mińsku Andrej Bakacz był odpowiedzialny za działania sił policyjnych należących do tego dystryktu i za wydarzenia, które miały miejsce na posterunku policji. Podczas pełnienia przez niego funkcji naczelnika pokojowi demonstranci w Mińsku padali ofiarą okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania na podległym mu posterunku policji.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako pierwszy zastępca szefa dyrekcji spraw wewnętrznych regionalnego Komitetu Wykonawczego Grodna.

21.6.2021

▼M38

145.

Aliaksandr Uladzimiravich, PALULEKH

Aleksandr Vladimirovich POLULEKH

Аляксандр Уладзіміравіч ПАЛУЛЕХ

Александр Владимирович ПОЛУЛЕХ

szef komendy policji rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.: 25.06.1979

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef dyrekcji spraw wewnętrznych w administracji rejonu Frunzenskiego w Mińsku jest odpowiedzialny za przeprowadzone przez siły policyjne w tym rejonie represje wobec pokojowych demonstrantów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za złe traktowanie, w tym torturowanie, pokojowych demonstrantów, którzy zostali zatrzymani na podległym mu posterunku policji.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

146.

Aliaksandr Aliaksandravich ZAKHVITSEVICH

Aleksandr Aleksandrovich ZAKHVITSEVICH

Аляксандр Аляксандравіч ЗАХВІЦЭВІЧ

Александр Александрович ЗАХВИЦЕВИЧ

zastępca szefa komendy policji rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.: 01.01.1977

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa komendy policji rejonu Frunzenskiego w Mińsku nadzoruje policję bezpieczeństwa publicznego i jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przebywających w ośrodkach zatrzymania w rejonie Frunzenskim po wyborach prezydenckich w 2020 r. oraz za ogólne brutalne represje wobec pokojowych demonstrantów w tym rejonie. Funkcjonariusze podlegający Alaksandrowi Zachwicewiczowi stosowali tortury wobec zatrzymanych.

Jest on zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

147.

Siarhei Uladzimiravich USHAKOU

Sergei Vladimirovich USHAKOV

Сяргей Уладзіміравіч УШАКОЎ

Сергей Владимирович УШАКОВ

zastępca szefa komendy policji rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.: 22.08.1980

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa komendy policji rejonu Frunzenskiego w Mińsku nadzorujący policję kryminalną jest odpowiedzialny za czyny swoich podwładnych, zwłaszcza za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przebywających w ośrodkach zatrzymania w rejonie Frunzenskim po wyborach prezydenckich w 2020 r. oraz za ogólne brutalne represje wobec pokojowych demonstrantów. Funkcjonariusze bezpośrednio podlegający Siarhiejowi Uszakouowi stosowali tortury wobec zatrzymanych.

Jest on zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

148.

Siarhei Piatrovich ARTSIOMENKA

Sergei Petrovich ARTEMENKO / ARTIOMENKO

Сяргей Пятровіч АРЦЁМЕНКА

Сергей Петрович АРТЁМЕНКО

zastępca szefa komendy policji rejonu Pierszamajskiego w Mińsku

Data ur.: 26.03.1973

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa komendy policji rejonu Pierszamajskiego w Mińsku nadzorujący policję bezpieczeństwa publicznego jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym tortury, którym jego podwładni poddawali obywateli przebywających w policyjnych ośrodkach zatrzymania w rejonie Pierszamajskim po wyborach prezydenckich w 2020 r., oraz za ogólne brutalne represje wobec pokojowych demonstrantów. Przykładem może być brutalne potraktowanie Maksima Haroszina, właściciela kwiaciarni, który został aresztowany za to, że rozdawał kwiaty uczestniczkom Marszu Kobiet 13 października 2020 r. Siarhiej Arciomienka wywierał presję na obywateli, by odwieść ich od udziału w pokojowych manifestacjach.

21.6.2021

 

 

 

 

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

149.

Aliaksandr Mikhailavich RYDZETSKI

Aleksandr Mikhailovich RIDETSKIY

Аляксандр Міхайлавіч РЫДЗЕЦКІ

Александр Михайлович РИДЕЦКИЙ

były szef komendy policji rejonu Kastrycznickiego w Mińsku, szef Dyrekcji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Państwowej Komisji Analizy Sądowej

Data ur.: 14.08.1978

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako były szef komendy policji rejonu Kastrycznickiego w Mińsku był odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym tortury, którym jego podwładni poddawali obywateli przebywających w policyjnych ośrodkach zatrzymania w rejonie Kastrycznickim po wyborach prezydenckich w 2020 r.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

150.

Dzmitry Iauhenevich BURDZIUK

Dmitry Evgenevich BURDIUK

Дзмітрый Яўгеньевіч БУРДЗЮК

Дмитрий

Евгеньевич БУРДЮК

szef komendy policji rejonu Kastrycznickiego, były szef komendy policji rejonu Partyzanskiego w Mińsku

Data ur.: 31.01.1980

Miejsce ur.: Obwód brzeski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były szef komendy policji rejonu Partyzanskiego w Mińsku Dzmitryj Burdziuk był odpowiedzialny za nadzorowanie brutalnych pobić i tortur, których ofiarą padli pokojowi demonstranci i przypadkowe osoby w tym rejonie po wyborach prezydenckich w 2020 r.

W grudniu 2020 r. został mianowany szefem komendy policji rejonu Kastrycznickiego.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

 

 

 

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 3310180C009PB7

Numer paszportu: MP3567896

 

 

151.

Vital Vitalevich KAPILEVICH

Vitaliy Vitalevich KAPILEVICH

Віталь Вітальевіч КАПІЛЕВІЧ

Виталий Витальевич КАПИЛЕВИЧ

szef komendy policji rejonu Leninskiego w Mińsku

Data ur.: 26.11.1988

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef komendy policji rejonu Leninskiego w Mińsku jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przebywających w policyjnych ośrodkach zatrzymania komendy policji rejonu Leninskiego. Zatrzymanym odmawiano pomocy medycznej; ratowników, którzy przybyli na komendę, zastraszano, by uniemożliwić im udzielenie pomocy medycznej zatrzymanym.

Wital Kapilewicz jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

21.6.2021

152.

Kiryl Stanislavavich KISLOU

Kirill Stanislavovich KISLOV

Кірыл Станіслававіч КІСЛОЎ

Кирилл Станиславович КИСЛОВ

szef komendy policji rejonu Zawodzkiego w Mińsku

Data ur.: 02.01.1979

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef komendy policji rejonu Zawodzkiego w Mińsku Kirył Kisłou jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przetrzymywanych na terenie tego posterunku policji. Jest także odpowiedzialny za masowe represje wobec pokojowych demonstrantów, dziennikarzy, działaczy na rzecz praw człowieka, robotników, przedstawicieli środowisk akademickich i przypadkowych osób, którym poddawali ich jego podwładni.

Kirył Kisłou jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

21.6.2021

153.

Siarhei Aliaksandravich VAREIKA

Sergey Aleksandrovich VAREIKO

Сяргей Аляĸсандравіч ВАРЭЙКА

Сергей Алеĸсандрович ВАРЕЙКО

szef komendy policji rejonu Maskouskiego, były zastępca szefa komendy policji rejonu Zawodzkiego w Mińsku

Data ur.: 01.02.1980

Miejsce ur.:

Jako były zastępca szefa komendy policji rejonu Zawodzkiego jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przetrzymywanych na terenie komendy policji rejonu Zawodzkiego po wyborach prezydenckich w 2020 r. Jest także odpowiedzialny za działania swoich podwładnych, którzy uczestniczyli w masowych represjach wobec pokojowych demonstrantów, dziennikarzy, działaczy na rzecz praw człowieka, robotników, przedstawicieli środowisk akademickich i przypadkowych osób.

21.6.2021

 

 

 

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

21 grudnia 2020 r. został mianowany szefem komendy policji rejonu Maskouskiego w Mińsku.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

 

154.

Siarhei Feliksavich DUBAVIK

Sergey Feliksovich DUBOVIK

Сяргей Феліĸсавіч ДУБАВІК

Сергей Фелиĸсович ДУБОВИК

zastępca szefa komendy policji rejonu Leninskiego

Data ur.: 01.02.1974

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa komendy policji rejonu Leninskiego Siarhiej Dubawik jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przetrzymywanych na terenie komendy policji rejonu Leninskiego po wyborach prezydenckich w 2020 r. Zatrzymanym odmawiano pomocy medycznej; ratowników, którzy przybyli na komendę, zastraszano, by uniemożliwić im udzielenie pomocy medycznej zatrzymanym.

21.6.2021

 

 

 

 

Jest także odpowiedzialny za działania swoich podwładnych, którzy uczestniczyli w masowych represjach wobec pokojowych demonstrantów, dziennikarzy, działaczy na rzecz praw człowieka, robotników, przedstawicieli środowisk akademickich i przypadkowych osób.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

155.

Aliaksandr Mechyslavavich ANDRYEUSKI

Alexander (Alexandr) Mechislavovich ANDRIEVSKII

Аляĸсандр Мечыслававіч АНДРЫЕЎСКІ

Алеĸсандр Мечиславович АНДРИЕВСКИЙ

zastępca szefa komendy policji rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.: 29.04.1982

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa komendy policji rejonu Frunsenskiego w Mińsku Alaksandr Andryjeuski jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przetrzymywanych na terenie komendy policji rejonu Frunzenskiego po wyborach prezydenckich w 2020 r. Zatrzymani musieli godzinami klęczeć z pochyloną głową, byli brutalnie bici, rażeni taserem.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

156.

Vital Mikhailavich MAKRYTSKI

Vitalii Mikhailavich MAKRITSKII

Віталь Міхайлавіч МАКРЫЦКІ

Виталий

Михайлович МАКРИЦКИЙ

zastępca szefa komendy policji rejonu Kastrycznickiego w Mińsku (do 17 grudnia 2020 r.). Od 17 grudnia 2020 r. szef komendy policji rejonu Partyzanskiego w Mińsku

Data ur.: 17.02.1975

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako były zastępca szefa komendy policji rejonu Kastrycznickiego w Mińsku był odpowiedzialny za nadzorowanie brutalnych pobić i tortur, których ofiarą padli pokojowi demonstranci i przypadkowe osoby przetrzymywani w placówkach tej komendy policji po wyborach prezydenckich w 2020 r.

W grudniu 2020 r. Wital Makrycki został awansowany na stanowisko szefa komendy policji rejonu Partyzanskiego w Mińsku.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

157.

Yauhen Aliakseevich URUBLEUSKI

Evgenii Alekseevich VRUBLEVSKII

Яўген Аляĸсеевіч УРУБЛЕЎСКІ

Евгений Алеĸсеевич ВРУБЛЕВСКИЙ

starszy sierżant policji w ośrodku izolacyjnym dla przestępców Akrestina

Data ur.: 28.01.1966

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako starszy sierżant policji w ośrodku izolacyjnym dla przestępców Akrestina Jauhien Urubleuski jest odpowiedzialny za nieludzkie lub poniżające traktowanie, w tym tortury, którym poddawani byli obywatele przetrzymywani w ośrodku zatrzymań dla przestępców. Według zeznań świadków i informacji w mediach osobiście brał udział w brutalnych pobiciach obywateli zatrzymanych w sierpniu 2020 r.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka.

21.6.2021

158.

Mikalai Mikalaevich KARPIANKAU

Nikolai Nikolaevich KARPENKOV

Міĸалай Міĸалаевіч КАРПЯНКОЎ

Ниĸолай Ниĸолаевич КАРПЕНКОВ

wiceminister spraw wewnętrznych, były szef Głównego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data ur.: 06.09.1968

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef Głównego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach, i za ich arbitralne aresztowanie i przetrzymywanie. Liczne zeznania oraz zdjęcia i nagrania wideo wskazują na to, że grupa pod jego dowództwem pobiła i aresztowała pokojowych demonstrantów i groziła im bronią palną.

21.6.2021

 

 

 

 

6 września 2020 r. Mikałaj Karpiankou został sfilmowany, gdy pałką rozbija szklane drzwi kawiarni, w której ukrywali się pokojowi demonstranci, i dokonuje ich brutalnego zatrzymania. Opublikowane zostało też nagranie, na którym oznajmia on, że jego wydział użyje broni palnej przeciwko demonstrantom.

Mikałaj Karpiankou jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

159.

Mikhail Viachaslavavich HRYB

Mikhail Viacheslavovich GRIB

Міхаіл Вячаслававіч ГРЫБ

Михаил Вячеславович ГРИБ

naczelnik Głównego Wydziału Spraw Wewnętrznych Komitetu Wykonawczego Miasta Mińsk

Data ur.: 29.07.1980

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Michaił Hryb był naczelnikiem Wydziału Spraw Wewnętrznych Obwodowego Witebskiego Komitetu Wykonawczego od marca 2019 do października 2020 r., a następnie został mianowany naczelnikiem Głównego Wydziału Spraw Wewnętrznych Komitetu Wykonawczego Miasta Mińsk i podniesiony do rangi generała dywizji milicji (sił policyjnych).

21.6.2021

 

 

 

 

Z racji pełnienia tej funkcji jest odpowiedzialny za działania sił policyjnych, odpowiednio, w obwodzie witebskim do października 2020 r. i w Mińsku od października 2020 r., w tym za brutalne stłumienie pokojowych demonstracji oraz naruszenia prawa do pokojowego zgromadzania się i wolności słowa, których to czynów dopuściły się siły policyjne w Witebsku i w Mińsku, po wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 r.

Michaił Hryb jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

160.

Viktar Genadzevich KHRENIN

Viktor Gennadievich KHRENIN

Віктар Генадзевіч ХРЭНІН

Виктор Геннадиевич ХРЕНИН

minister obrony

Data ur.: 01.08.1971

Miejsce ur.: Navahrudak/ Novogrudek (Nowogródek), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Stopień wojskowy: generał broni

Numer paszportu białoruskiego: KH2594621

Jako minister obrony Białorusi od 20 stycznia 2020 r. Wiktar Chrenin odpowiada za decyzję podjętą przez dowództwo sił powietrznych i obrony powietrznej, na polecenie Łukaszenki, o wysłaniu wojskowego statku powietrznego do eskortowania przymusowego – bez właściwego uzasadnienia – lądowania na lotnisku w Mińsku w dniu 23 maja 2021 r. pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978. Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

21.6.2021

 

 

 

Osobisty numer identyfikacyjny: 3010871K003PB1

Wydał szereg oświadczeń publicznych, w których zadeklarował gotowość użycia wojska przeciw pokojowym demonstrantom w sierpniu 2020 r. i porównał demonstrantów do nazistowskich kolaborantów w związku z użyciem przez nich historycznej biało-czerwono-białej flagi.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi i wspiera reżim Łukaszenki.

 

161.

Ihar Uladzimiravich HOLUB

Igor Vladimirovich GOLUB

Ігар Уладзіміравіч ГОЛУБ

Игорь Владимирович ГОЛУБ

dowódca sił powietrznych i obrony powietrznej sił zbrojnych

Data ur.: 19.11.1967

Miejsce ur.: Chernigov, Chernigovskaya oblast (Czernihów, obwód czernihowski), były ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Stopień wojskowy: generał dywizji

Jako dowódca sił powietrznych i obrony powietrznej sił zbrojnych Republiki Białorusi odpowiada za decyzję podjętą przez dowództwo sił powietrznych i obrony powietrznej, na polecenie Łukaszenki, o wysłaniu wojskowego statku powietrznego do eskortowania przymusowego – bez właściwego uzasadnienia – lądowania na lotnisku w Mińsku w dniu 23 maja 2021 r. pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978.

Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

21.6.2021

 

 

 

Numer paszportu białoruskiego: KH2187962

Osobisty numer identyfikacyjny: 3191167E003PB1

Po incydencie wydawał wraz z Arciomem Sikorskim, dyrektorem Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu Białorusi, oświadczenia prasowe uzasadniające działania białoruskich władz lotniczych.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi i wspiera reżim Łukaszenki.

 

162.

Andrei Mikalaevich GURTSEVICH

Andrei Nikolaevich GURTSEVICH

Андрэй Мікалаевіч ГУРЦЕВИЧ

Андрей Николаевич ГУРЦЕВИЧ

szef sztabu głównego, pierwszy zastępca dowódcy sił powietrznych

Data ur.: 27.07.1971

Miejsce ur.: Baranovich, Brest Region/ Oblast, (Baranowicze, obwód brzeski), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Stopień wojskowy: generał dywizji

Jako szef sztabu głównego i pierwszy zastępca dowódcy sił powietrznych i obrony powietrznej sił zbrojnych odpowiada za decyzję podjętą przez dowództwo sił powietrznych i obrony powietrznej, na polecenie Łukaszenki, o wysłaniu wojskowego statku powietrznego do eskortowania przymusowego – bez właściwego uzasadnienia – lądowania na lotnisku w Mińsku w dniu 23 maja 2021 r. pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978.

21.6.2021

 

 

 

Numer paszportu białoruskiego: MP3849920

Osobisty numer identyfikacyjny: 3270771C016PB2

Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi. Po incydencie wydawał oświadczenia prasowe uzasadniające działania władz białoruskich.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi i wspiera reżim Łukaszenki.

 

163.

Leanid Mikalaevich CHURO

Leonid Nikolaevich CHURO

Леанід Мікалаевіч ЧУРО

Леонид Николаевич ЧУРО

dyrektor generalny przedsiębiorstwa państwowego BELAERONAVIGATSIA

Data ur.: 08.07.1956

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Numer paszportu białoruskiego: P4289481

Osobisty numer identyfikacyjny: 3080756A068PB5

Jako dyrektor generalny przedsiębiorstwa państwowego BELAERONAVIGATSIA odpowiada za kontrolę ruchu lotniczego na Białorusi. Ponosi zatem odpowiedzialność za przekierowanie na lotnisko w Mińsku – bez właściwego uzasadnienia – pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978 w dniu 23 maja 2021 r. Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

164.

Aliaksei Mikalaevich AURAMENKA

Alexey Nikolaevich AVRAMENKO

Аляксей Мікалаевіч АЎРАМЕНКА

Алексей Николаевич АВРАМЕНКО

minister transportu i łączności

Data ur.: 11.05.1977

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Numer paszportu białoruskiego: MP3102183

Osobisty numer identyfikacyjny: 3110577A020PB2

Jako minister transportu i łączności Białorusi odpowiada za zarządzanie państwowe w dziedzinie lotnictwa cywilnego i nadzór nad kontrolą ruchu lotniczego. Ponosi zatem odpowiedzialność za przekierowanie na lotnisko w Mińsku – bez właściwego uzasadnienia – pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978 w dniu 23 maja 2021 r. Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi. Alaksiej Auramenka jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

165.

Artsiom Igaravich SIKORSKI

Artem Igorevich SIKORSKIY

Арцём Ігаравіч СІКОРСКІ

Артем Игоревич СИКОРСКИЙ

dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu i Łączności

Data ur.: 1983

Miejsce ur.: Soligorsk, Minsk Region/ Oblast (Soligorsk, obwód miński), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Jako dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu i Łączności Białorusi odpowiada za zarządzanie państwowe w dziedzinie lotnictwa cywilnego i nadzór nad kontrolą ruchu lotniczego. Jest zatem odpowiedzialny za przekierowanie do Mińska – bez właściwego uzasadnienia – pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978 w dniu 23 maja 2021 r. Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

21.6.2021

 

 

 

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Numer paszportu białoruskiego: MP3785448

Osobisty numer identyfikacyjny: 3240483A023PB7

Po incydencie wydawał wraz z dowódcą sił powietrznych i obrony powietrznej sił zbrojnych Republiki Białorusi Iharem Holubem oświadczenia prasowe uzasadniające działania białoruskich władz lotniczych.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji i wspiera reżim Łukaszenki.

 

166.

Aleh Siarheevich HAIDUKEVICH

Oleg Sergeevich GAIDUKEVICH

Алег Сяргеевіч ГАЙДУКЕВІЧ

Олег Сергеевич ГАЙДУКЕВИЧ

wiceprzewodniczący Stałej Komisji do Spraw Międzynarodowych w Izbie Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego, członek delegacji Zgromadzenia Narodowego ds. kontaktów ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy

Data ur.: 26.03.1977

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Aleh Hajdukiewicz jest wiceprzewodniczącym Stałej Komisji do Spraw Międzynarodowych w Izbie Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego, członkiem delegacji Zgromadzenia Narodowego ds. kontaktów ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy. Wydawał oświadczenia publiczne, w których pochwalał przekierowanie do Mińska w dniu 23 maja 2021 r. pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978. Ta umotywowana politycznie decyzja została podjęta bez właściwego uzasadnienia i miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi oraz stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

21.6.2021

 

 

 

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 3260377A081PB9

Numer paszportu: MP2663333

Wydawał też oświadczenia publiczne, w których sugerował, że białoruscy przywódcy opozycyjni mogą być zatrzymywani za granicą i transportowani na Białoruś „w bagażniku samochodowym”. Tym samym popiera trwające obecnie prześladowanie białoruskiej demokratycznej opozycji i dziennikarzy przez siły bezpieczeństwa.

Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

 

▼M43

167.

Ihar Anatolevich KRUCHKOU

Igor Anatolevich KRIUCHKOV

Ігар Анатольевіч КРУЧКОЎ

Игорь Анатольевич КРЮЧКОВ

szef Odrębnej Służby ds. Środków Aktywnych (ASAM), działającej w ramach sił specjalnych Państwowego Komitetu ds. Granic

Data ur.: 13.4.1976

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 3130476M077PB6

Jako szef Odrębnej Służby ds. Środków Aktywnych (ASAM), działającej w ramach sił specjalnych Państwowego Komitetu ds. Granic, jest odpowiedzialny za działania podległych mu sił, które biorą udział w fizycznym transporcie migrantów przez terytorium Białorusi do granicy między tym państwem a państwami członkowskimi Unii. ASAM pobiera od transportowanych migrantów opłaty za możliwość przekroczenia granicy. Działania te są prowadzone w ramach operacji „Śluza”.

Wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021

168.

Anatol Piatrovich LAPO

Anatoliy Petrovich LAPPO

Анатоль Пятровіч ЛАПО/ ЛАППО

Анатолии Петрович ЛАППО

generał broni, przewodniczący Państwowego Komitetu ds. Granic Republiki Białorusi (mianowany 29 grudnia 2016 r.), główny przedstawiciel ds. granicy państwowej

Data ur.: 24.5.1963

Miejsce ur.: Kulakovka (Kułakówka), Mogilev Region/ Oblast (obwód mohylewski), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Numer paszportu: MP4098888

Osobisty numer identyfikacyjny: 3240563K033PB5

Jako przewodniczący Państwowego Komitetu ds. Granic jest odpowiedzialny za działania podległych mu organów ds. kontroli granic; udokumentowano, że działający w ramach tych organów funkcjonariusze służby granicznej kierowali migrantów na granicę między Białorusią a państwami członkowskimi Unii w celu jej nielegalnego przekroczenia, prowadzili ich do tej granicy lub zmuszali ich do jej nielegalnego przekroczenia; celowe zaniechanie przez te organy należytego wykonywania ich obowiązków ułatwia podejmowane przez migrantów próby przekroczenia tej granicy.

Jest zatem odpowiedzialny za organizowanie działań reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021

169.

Kanstantsin Henadzevich MOLASTAU

Konstantin Gennadevich MOLOSTOV

Канстанцін Генадзьевіч МОЛАСТАЎ

Константин Геннадьевич МОЛОСТОВ

pułkownik, szef Grodzieńskiej Grupy Służby Granicznej (mianowany 1 października 2014 r.), jednostka wojskowa 2141, przedstawiciel ds. granicy państwowej

Data ur.: 30.5.1970

Miejsce ur.: Krasnoarmeysk (Krasnoarmiejsk), Saratov Region (obwód saratowski), Federacja Rosyjska

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Numer paszportu: KH2479999

Osobisty numer identyfikacyjny: 3300570K025PB3

Jako szef Grodzieńskiej Grupy Służby Granicznej jest odpowiedzialny za działania podległych mu funkcjonariuszy służby granicznej. Celowe zaniechanie przez Grodzieńską Grupę Służby Granicznej należytego wykonywania jej obowiązków ułatwia podejmowane przez migrantów próby przekroczenia granicy z państwami członkowskimi Unii.

Wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021

170.

Pavel Mikalaevich KHARCHANKA

Pavel Nikolaevich KHARCHENKO

Павел Мікалаевіч ХАРЧАНКА

Павел Николаевич ХАРЧЕНКО

szef Połockiego Oddziału Służby Granicznej

Data ur.: 29.3.1981

Miejsce ur.: Chita (Czyta), były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef Połockiego Oddziału Służby Granicznej jest odpowiedzialny za działania podległych mu funkcjonariuszy służby granicznej. Celowe zaniechanie przez Połocki Oddział Służby Granicznej należytego wykonywania jego obowiązków ułatwia podejmowane przez migrantów próby przekroczenia granicy z państwami członkowskimi Unii.

Wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021

171.

Ihar Mikalaevich GUTNIK

Igor Nikolaevich GUTNIK

Ігар Мікалаевіч ГУТНІК

Игорь Николаевич ГУТНИК

szef Brzeskiej Grupy Służby Granicznej, pułkownik

Data ur.: 17.12.1974

Miejsce ur.: Zabolotye (Zabłocie), Smolevichi District (rejon smolewicki), Minsk Region/Oblast (obwód miński), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Adres: 90 Heroes of Defense of the Brest Fortress St., 224018, Brest, Belarus

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Numer paszportu: BM1962867

Jako szef Brzeskiej Grupy Służby Granicznej, który w 2018 r. został posłem Brzeskiej Rady Regionalnej jako jeden z kandydatów lojalnych wobec Aleksandra Łukaszenki, jest odpowiedzialny za działania podległych mu funkcjonariuszy służby granicznej. Celowe zaniechanie przez Brzeską Grupę Służby Granicznej należytego wykonywania jej obowiązków ułatwia podejmowane przez migrantów próby przekroczenia granicy z państwami członkowskimi Unii.

Wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021

172.

Aliaksandr Barysavich DAVIDZIUK

Aleksandr Borisovich DAVIDIUK

Аляксандр Барысавіч ДАВІДЗЮК

Александр Борисович ДАВИДЮК

pułkownik, szef Lidzkiego Oddziału Służby Granicznej, jednostka wojskowa 1234 (mianowany 27 września 2016 r.), przedstawiciel ds. granicy państwowej

członek Lidzkiej Rejonowej Rady Posłów od jej 28. zgromadzenia (objął stanowisko 2 lutego 2018 r.)

Data ur.: 4.5.1973

Miejsce ur.: Novograd-Volynsky (Nowogród Wołyński), Zhytomyr region (obwód żytomierski), były ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Numer paszportu: KH2613034

Osobisty numer identyfikacyjny: 3040573E050PB7

Jako szef Lidzkiego Oddziału Służby Granicznej jest odpowiedzialny za działania podległych mu funkcjonariuszy służby granicznej. Celowe zaniechanie przez Lidzki Oddział Służby Granicznej należytego wykonywania jego obowiązków ułatwia podejmowane przez migrantów próby przekroczenia granicy z państwami członkowskimi Unii. Wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021

173.

Maksim Viktaravich BUTRANETS

Maxim Viktorovich BUTRANETS

Максім Віктаравіч БУТРАНЕЦ

Максим Викторович БУТРАНЕЦ

szef Smorgońskiej Grupy Służby Granicznej, jednostka wojskowa 2044 (mianowany w marcu 2018 r.), przedstawiciel ds. granicy państwowej

Data ur.: 12.12.1978

Miejsce ur.: Sverdlovsk (Jekaterynburg), były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef Smorgońskiej Grupy Służby Granicznej jest odpowiedzialny za działania podległych mu funkcjonariuszy służby granicznej. Celowe zaniechanie przez Smorgońską Grupę Służby Granicznej należytego wykonywania jej obowiązków ułatwia podejmowane przez migrantów próby przekroczenia granicy z państwami członkowskimi Unii. Twierdził również, że liczba migrantów na granicy białorusko-litewskiej utrzymuje się na zwykłym poziomie, pomimo znacznego wzrostu zaobserwowanego po stronie litewskiej. Wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021

174.

Anatol Anatolyevich GLAZ

Anatoliy Anatolyevich GLAZ

Анатоль Анатольевіч ГЛАЗ

Анатолий Анатольевич ГЛАЗ

szef Departamentu Informacji i Dyplomacji Cyfrowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Białorusi (rzecznik prasowy)

Data ur.: 31.7.1982

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Szef Departamentu Informacji i Dyplomacji Cyfrowej i rzecznik prasowy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Białorusi od dnia 11 czerwca 2018 r. Z racji pełnienia tej funkcji wielokrotnie wydawał oświadczenia publiczne, w których popierał politykę reżimu Łukaszenki w odniesieniu do podejmowanych ostatnio przez ten reżim prób ułatwiania nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic państw członkowskich Unii. Bronił również publicznie decyzji o nieuzasadnionym przymusowym lądowaniu na lotnisku w Mińsku pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978 w dniu 23 maja 2021 r. Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu zatrzymanie i aresztowanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

2.12.2021

175.

Siarhei Aliaksandravich EPIKHAU

Sergei Aleksandrovich EPIKHOV

Сяргей Аляксандравіч ЕПІХАЎ

Сергей Александрович ЕПИХОВ

sędzia Sądu Regionalnego w Mińsku

Data ur.: 16.5.1966

Adres: 38 Timoshenko St., apt. 198, Minsk, Belarus;

59 L.Tolstoy St., apt. 80, Vileika, Belarus;

14 Kedyshko St., apt. 11, Minsk, Belarus

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 3160566B046PB4

Jako sędzia Sądu Regionalnego w Mińsku jest odpowiedzialny za wydawanie politycznie umotywowanych wyroków przeciwko przywódcom i działaczom opozycji, w szczególności za skazanie Marii Kalesnikawej i Maksima Znaka, którzy zostali uznani za więźniów politycznych przez organizacje praw człowieka. Podczas nadzorowanych przez niego procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony i prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

2.12.2021

176.

Ihar Viachaslavavich LIUBAVITSKI

Igor Viacheslavovich LIUBOVITSKI

Ігар Вячаслававіч ЛЮБАВІЦКІ

Игорь Вячеславович ЛЮБОВИЦКИЙ

sędzia Sądu Najwyższego Republiki Białorusi

Data ur.: 21.7.1983

Adres: Vogel 1K St., apt. 17, Minsk, Belarus

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 3210783C002PB2

Jako sędzia Sądu Najwyższego Republiki Białorusi jest odpowiedzialny za wydawanie politycznie umotywowanych wyroków przeciwko przywódcom i działaczom opozycji oraz dziennikarzom, w szczególności za skazanie Wiktara Babaryki, kandydata opozycji na prezydenta, który został uznany za więźnia politycznego przez organizacje praw człowieka.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

2.12.2021

177.

Siarhei Siarheevich GIRGEL

Sergei Sergeevich GIRGEL

Сяргей Сяргеевіч ГIРГЕЛЬ

Сергей Сергеевич ГИРГЕЛЬ

prokurator wyższego szczebla w Departamencie Prokuratury Biura Prokuratora Generalnego

Data ur.: 16.6.1978

Adres: 16 Lidskaya St., apt. 165, Minsk, Belarus

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 3160678H018PB5

Jako prokurator wyższego szczebla w Departamencie Prokuratury Biura Prokuratora Generalnego reprezentował reżim Łukaszenki w politycznie umotywowanych sprawach przeciwko przywódcom opozycji i członkom społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności wniósł oskarżenie przeciwko kandydatowi opozycji na prezydenta Wiktarowi Babaryce, który został uznany za więźnia politycznego przez organizacje praw człowieka. Wielokrotnie zwracał się do sędziego o wydanie wyroków skazujących na długotrwałe pozbawienie wolności.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

2.12.2021

178.

Valiantsina Genadzeuna KULIK

Valentina Gennadevna KULIK

Валянціна Генадзьеўна КУЛІК

Валентина Геннадьевна КУЛИК

sędzia Sądu Najwyższego Republiki Białorusi

Data ur.: 15.1.1960

Adres: 54 Angarskaya St., apt. 48, Minsk, Belarus

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 4150160A119PB2

Jako sędzia Sądu Najwyższego Republiki Białorusi jest odpowiedzialna za wydawanie politycznie umotywowanych decyzji przeciwko działaczom i przywódcom opozycji. W szczególności odrzuciła skargę Wiktara Babaryki dotyczącą wszczęcia postępowania w sprawie cywilnej na podstawie wniesionych przez niego skarg na decyzję Centralnej Komisji Wyborczej, która odmówiła zarejestrowania go jako kandydata na prezydenta.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

2.12.2021

179.

Andrei Andreevich PRAKAPUK

Andrey Andreevich PROKOPUK

Андрэй Андрэевіч ПРАКАПУК

Андрей Андреевич ПРОКОПУК

wicedyrektor Departamentu Dochodzeń Finansowych Komitetu Kontroli Państwowej Republiki Białorusi

pułkownik policji finansowej

Data ur.: 22.7.1973

Miejsce ur.: Kobrin, Brest region, (Kobryń, obwód brzeski), Białoruś

Adres: 22 Mira St., apt. 88, Priluki, Minsk Region, Belarus

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 3220773C061PB1

Jako wicedyrektor Departamentu Dochodzeń Finansowych Komitetu Kontroli Państwowej Republiki Białorusi jest odpowiedzialny za politycznie umotywowane kampanie, które ten departament prowadzi przeciwko dziennikarzom i niezależnym białoruskim mediom. Osobiście zatwierdził decyzję o przeszukaniu siedziby niezależnego portalu medialnego TUT.by i wszczął postępowanie sądowe przeciwko TUT.by i zatrudnianym przez ten portal dziennikarzom, a także doprowadził do zablokowania dostępu do strony TUT.by.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, jak również za poważane naruszenia praworządności.

2.12.2021

180.

Ihar Anatolevich MARSHALAU

Igor Anatolevich MARSHALOV

Ігар Анатольевіч МАРШАЛАЎ

Игорь Анатольевич МАРШАЛОВ

wiceprzewodniczący Komitetu Kontroli Państwowej, dyrektor Departamentu Dochodzeń Finansowych Komitetu Kontroli Państwowej

generał dywizji policji finansowej

Data ur.: 12.1.1972

Miejsce ur.: Shklov (Szkłów), Mogilev Region/ Oblast (obwód mohylewski), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Adres: 15 Shchukina St., Minsk, Belarus;

43A Franciska St., apt. 41, Minsk, Belarus

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 3120172H018PB4

Jest wiceprzewodniczącym Komitetu Kontroli Państwowej Białorusi oraz dyrektorem wchodzącego w jego skład Departamentu Dochodzeń Finansowych. Jako osoba piastująca tę funkcję jest odpowiedzialny za wszczęcie politycznie umotywowanego postępowania o uchylanie się od opodatkowania przeciwko portalowi medialnemu TUT.by, na podstawie art. 243 kodeksu karnego Republiki Białorusi, co zagraża wolności mediów na Białorusi. Jest też odpowiedzialny za przeszukania przeprowadzone w maju 2021 r. w biurze TUT.by w Mińsku, w biurach regionalnych i w domach części pracowników TUT.by.

Jest też odpowiedzialny za zatrzymanie członków „Press Club Belarus” w grudniu 2020 r., przeszukanie oraz konfiskatę mienia w siedzibie Biura ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami, w tym brutalne przesłuchanie Aleha Hrableuskiego i Siarhieja Drazdouskiego w styczniu 2021 r., zatrzymanie i postawienie zarzutu uchylania się od opodatkowania członkini Rady Koordynacyjnej Liliji Ułasawej, a także za przeszukania i zatrzymania, które dotknęły pracowników firmy programistycznej PandaDoc – która uruchomiła internetową inicjatywę „Protect Belarus” – we wrześniu 2021 r.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, jak również za poważane naruszenia praworządności.

2.12.2021

181.

Hanna Mikhailauna SAKALOUSKAYA

Anna Mikhaylovna SOKOLOVSKAYA

Ганна Міхайлаўна САКАЛОЎСКАЯ

Анна Михайловна СОКОЛОВСКАЯ

sędzia kolegium do spraw cywilnych w Sądzie Najwyższym

Data ur.: 18.9.1955

Adres: 22 Surhanava St., apt. 1, Minsk, Belarus

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 4180955A015P80

Jako sędzia Sądu Najwyższego Republiki Białorusi jest odpowiedzialna za polityczne umotywowaną decyzję o likwidacji białoruskiego oddziału PEN Center – białoruskiej organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jest też odpowiedzialna za politycznie umotywowaną decyzję, która doprowadziła do likwidacji białoruskiego oddziału Komitetu Helsińskiego (BHC), gdyż w dniu 2 września 2021 r. oddaliła skargę komitetu dotyczącą ostrzeżenia skierowanego pod jego adresem przez białoruskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

2.12.2021

182.

Marat Siarheevich MARKAU

Marat Sergeevich MARKOV

Марат Сяргеевіч МАРКАЎ

Марат Сергеевич МАРКОВ

przewodniczący zarządu kontrolowanego przez państwo kanału telewizyjnego ONT i gospodarz programu „Markau: nic osobistego”

Data ur.: 1.5.1969

Miejsce ur.: Luninets (Łuniniec), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jest przewodniczącym zarządu kontrolowanego przez państwo kanału telewizyjnego ONT i gospodarzem programu „Markau: nic osobistego”. W tym charakterze dobrowolnie przekazywał białoruskiej opinii publicznej fałszywe informacje o wyniku wyborów, protestach i represjach przeprowadzanych przez organy państwowe oraz o okolicznościach zmuszenia pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978 do nieuzasadnionego lądowania na lotnisku w Mińsku w dniu 23 maja 2021 r. Jest bezpośrednio odpowiedzialny za sposób, w jaki kanał ONT przedstawia informacje o sytuacji w kraju, udzielając tym samym wsparcia władzom, w tym Aleksandrowi Łukaszence. Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

Przeprowadził pierwszy wywiad wymuszony na Ramanie Pratasiewiczu, po tym jak został on zatrzymany, a według wielu doniesień – poddany torturom przez białoruskie władze. Groził też pracownikom ONT, którzy strajkowali po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 r. oraz stłumieniu protestów przez władze, i zastraszał ich. Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

2.12.2021

183.

Dzmitry Siarheevich KARSIUK

Dmitriy Sergeevich KARSIUK

Дзмітрый Сяргеевіч КАРСЮК

Дмитрий Сергеевич КАРСЮК

sędzia sądu dla rejonu Centralnego miasta Mińska

Data ur.: 7.7.1995

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Centralnego miasta Mińska jest odpowiedzialny za liczne politycznie umotywowane wyroki przeciwko pokojowym manifestantom, w szczególności za skazanie Jahora Wiarszynina, Pawła Łukajanaua, Arcioma Sakowicza i Mikałaja Szemietaua, którzy zostali uznani za więźniów politycznych przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna. Skazywał ludzi na kolonię karną, więzienie i areszt domowy za uczestniczenie w pokojowych protestach, publikowanie postów w mediach społecznościowych, używanie biało-czerwono-białej flagi Białorusi i inne przypadki korzystania ze swobód obywatelskich.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji

2.12.2021

▼M35

B.   Osoby prawne, podmioty i organy, o których mowa w art. 2 ust. 1

▼M45 

Nazwa

(transliteracja ang. z jęz. białoruskiego)

(transliteracja ang. z jęz. rosyjskiego)

Nazwa

(pisownia białoruska)

(pisownia rosyjska)

Informacje umożliwiające identyfikację

Przyczyny umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Beltechexport

Белтехэкспорт

Adres: Nezavisimosti Ave. 86-B, Minsk, Belarus

Strona internetowa: https://bte.by/

Adres e-mail: mail@bte.by

Beltechexport jest podmiotem prywatnym, który eksportuje broń i sprzęt wojskowy produkowany przez białoruskie spółki państwowe do państw w Afryce, Ameryce Południowej, Azji i na Bliskim Wschodzie. Beltechexport ma bliskie powiązania z białoruskim Ministerstwem Obrony.

Beltechexport osiąga zatem korzyści ze związków z reżimem Łukaszenki i ze wspierania tego reżimu, przynosząc korzyści administracji prezydenckiej.

17.12.2020

2.

Dana Holdings

ТАА „Дана Холдынгз”

ООО „Дана Холдингз”

Adres: Peter Mstislavets St. 9, pom. 3 (office 4), 220076 Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 690611860

Strony internetowe: https://bir.by/; https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

Adres e-mail: info@bir.by

Nr tel.:+375 (29) 636-23-91

Dana Holdings jest jednym z głównych deweloperów nieruchomości oraz przedsiębiorstw budowlanych na Białorusi. Spółka i jej spółki zależne otrzymały prawo do zabudowy nieruchomości gruntowych i wybudowały kilka dużych osiedli mieszkaniowych i centrów biznesu.

Osoby według doniesień reprezentujące Dana Holdings utrzymują ścisłe powiązania z prezydentem Łukaszenką. Wysokie stanowisko w Dana Holdings piastuje synowa prezydenta, Lilija Łukaszenko.

Dana Holdings nadal prowadzi działalność gospodarczą na Białorusi.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

17.12.2020

3.

Dana Astra

ЗТАА „Дана Астра”

ИООО „Дана Астра”

Adres: Peter Mstislavets St. 9, pom. 9-13, 220076 Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 191295361

Strony internetowe: https://bir.by/; https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

Adres e-mail: PR@bir.by

Nr tel.: +375 (17) 269-32-60; +375 (17) 269-32-51

Dana Astra – uprzednio jedna ze spółek zależnych Dana Holdings – jest jednym z głównych deweloperów nieruchomości oraz przedsiębiorstw budowlanych na Białorusi. Otrzymała prawo do zabudowy nieruchomości gruntowych, a obecnie buduje wielofunkcyjne centrum „Minsk World”, które reklamuje jako największą tego rodzaju inwestycję w Europie.

Osoby według doniesień reprezentujące Dana Astra utrzymują ścisłe powiązania z prezydentem Łukaszenką. Synowa prezydenta, Lilija Łukaszenko, piastuje wysokie stanowisko w tej spółce.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

17.12.2020

4.

GHU – Główny Urząd Gospodarczy administracji prezydenta

Главное хозяйственное управление

Adres: Miasnikova St. 37, Minsk, Belarus

Strona internetowa: http://ghu.by

Adres e-mail: ghu@ghu.by

Główny Urząd Gospodarczy (GHU) administracji prezydenta jest największym podmiotem na rynku nieruchomości innych niż mieszkaniowe na Białorusi i organem nadzorczym wielu spółek.

Wiktar Szejman, który jako były szef Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi sprawował bezpośrednią kontrolę nad GHU, został poproszony przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę o nadzorowanie bezpieczeństwa wyborów prezydenckich w 2020 r.

GHU osiąga zatem korzyści ze związków z reżimem Łukaszenki i ze wspierania tego reżimu.

17.12.2020

5.

SYNESIS LLC

ООО „Синезис”

Adres: Platonova 20B, 220005 Minsk, Belarus; Mantulinskaya 24, 123100 Moscow, Russia.

Numer rejestracji: 90950894 (Białoruś); 7704734000/

770301001 (Rosja)

Strona internetowa: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

Adres e-mail: yuriy.serbenkov@synesis.by

Nr tel.: +375 (17) 240-36-50

Synesis LLC zapewnia władzom Białorusi platformę monitoringu, która umożliwia przeszukiwanie i analizę nagrań wideo i wykorzystywanie oprogramowania do rozpoznawania twarzy, co czyni tę spółkę odpowiedzialną za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji przez aparat państwowy na Białorusi.

Pracownikom Synesis nie wolno porozumiewać się w języku białoruskim – zakaz ten oznacza wspieranie stosowanej przez reżim Łukaszenki polityki dyskryminowania ze względu na język.

Jako użytkownicy systemu stworzonego przez spółkę Synesis są wymieniane Białoruski Państwowy Komitet Bezpieczeństwa (KGB) i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Spółka ta osiąga zatem korzyści ze związków z reżimem Łukaszenki i ze wspierania tego reżimu.

Były szef, założyciel i były akcjonariusz większościowy Synesis Aleksander Szatrow publicznie krytykował osoby protestujące przeciw reżimowi Łukaszenki i relatywizował brak demokracji na Białorusi.

17.12.2020

6.

AGAT electromechanical Plant OJSC (zakłady elektromechaniczne AGAT OJSC)

Агат-электромеханический завод

Adres: Nezavisimosti Ave. 115, 220114 Minsk, Belarus

Strony internetowe: https://agat-emz.by/

Adres e-mail: marketing@agat-emz.by

Nr tel.:

+375 (17) 272-01-32;

+375 (17) 570-41-45

Zakłady elektromechaniczne AGAT OJSC są częścią białoruskiego Państwowego Urzędu Przemysłu Wojskowego Republiki Białorusi (inna nazwa: SAMI lub Państwowy Komitet Przemysłu Wojskowego), który odpowiada za realizację wojskowo-technicznej polityki państwa i podlega Radzie Ministrów i prezydentowi Białorusi.

Zakłady elektromechaniczne AGAT OJSC osiągają zatem korzyści ze związków z reżimem Łukaszenki i ze wspierania tego reżimu.

Zakłady te produkują „Rubież”, system barier przeznaczonych do tłumienia zamieszek. „Rubież” został użyty przeciwko pokojowym demonstracjom, które odbyły się po wyborach prezydenckich z dnia 9 sierpnia 2020 r., co czyni tę spółkę odpowiedzialną za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020

7.

140 Repair Plant (Zakłady naprawcze 140)

140 ремонтный завод

Strona internetowa: 140zavod.org

Zakłady naprawcze 140 są częścią białoruskiego Państwowego Urzędu Przemysłu Wojskowego Republiki Białorusi (inna nazwa: SAMI lub Państwowy Komitet Przemysłu Wojskowego), który odpowiada za realizację wojskowo-technicznej polityki państwa i podlega Radzie Ministrów i prezydentowi Białorusi. Zakłady naprawcze 140 osiągają zatem korzyści ze związków z reżimem Łukaszenki i ze wspierania tego reżimu.

Zakłady te produkują pojazdy transportowe i opancerzone, których użyto przeciwko pokojowym demonstracjom, które odbyły się po wyborach prezydenckich z dnia 9 sierpnia 2020 r., co czyni tę spółkę odpowiedzialną za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020

8.

MZKT (inna nazwa: VOLAT)

МЗКТ - Минский завод колёсных тягачей

Strona internetowa: www.mzkt.by

MZKT (inna nazwa: VOLAT) są częścią białoruskiego Państwowego Urzędu Przemysłu Wojskowego Republiki Białorusi (inna nazwa: SAMI lub Państwowy Komitet Przemysłu Wojskowego), który odpowiada za realizację wojskowo-technicznej polityki państwa i podlega Radzie Ministrów i prezydentowi Białorusi. MZKT (inna nazwa: VOLAT) osiągają zatem korzyści ze związków z reżimem Łukaszenki i ze wspierania tego reżimu.

Pracownicy MZKT, którzy protestowali w trakcie wizyty prezydenta Łukaszenki w fabryce i którzy strajkowali po wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 r., zostali zwolnieni, co czyni tę spółkę odpowiedzialną za naruszanie praw człowieka.

17.12.2020

9.

Sohra Group / Sohra LLC

ООО Сохра

Adres: Revolucyonnaya 17/19, office no. 22, 220030 Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 192363182

Strona internetowa: http://sohra.by/

Adres e-mail: info@sohra.by

Przedsiębiorstwo Sohra należało do Alaksandra Zajcaua, jednego z najbardziej wpływowych biznesmenów na Białorusi, osoby blisko powiązanej z białoruską elitą polityczną i bliskiego współpracownika najstarszego syna Aleksandra Łukaszenki, Wiktara. Sohra promuje białoruskie produkty przemysłowe w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu. Jest współzałożycielem przedsiębiorstwa obronnego BSVT-New Technologies zaangażowanego w produkcję broni i unowocześnianie pocisków. Korzystając ze swojej uprzywilejowanej pozycji, Sohra służy jako pośrednik między białoruską elitą polityczną i białoruskimi przedsiębiorstwami państwowymi a partnerami zagranicznymi w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Jest też zaangażowane w wydobycie złota w krajach afrykańskich na podstawie koncesji uzyskanych przez reżim Łukaszenki.

Sohra Group osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

21.6.2021

10.

Bremino Group LLC

ООО „Бремино групп”

Adres: Niamiha 40, 220004 Minsk, Belarus; Bolbasovo village, Zavodskaya 1k, Orsha region, Belarus

Numer rejestracji: 691598938

Strona internetowa: http://www.bremino.by

Adres e-mail: office@bremino.by; marketing@bremino.by

Przedsiębiorstwo Bremino Group jest inicjatorem i współadministratorem projektu dotyczącego specjalnej strefy ekonomicznej Bremino-Orsza, stworzonej na mocy dekretu prezydenckiego podpisanego przez Aleksandra Łukaszenkę. Przedsiębiorstwo otrzymało wsparcie państwa na rozwój strefy Bremino-Orsza, a także wiele przywilejów finansowych i podatkowych, i innych korzyści. Właściciele Bremino Group – Alaksandr Zajcau, Mikałaj Warabej i Alaksiej Aleksin – należą do ścisłego grona biznesmenów powiązanych z Łukaszenką i utrzymują bliskie stosunki z Łukaszenką i jego rodziną.

Bremino Group osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

Bremino Group jest właścicielem centrum transportowo-logistycznego działającego na granicy białorusko-polskiej – Bremino-Bruzgi, które było wykorzystywane przez reżim Łukaszenki do kwaterowania migrantów, którzy przewożeni byli na granicę Białorusi z Unią w celu jej nielegalnego przekroczenia. Centrum Bremino-Bruzgi było to też miejscem propagandowego spotkania Łukaszenki z migrantami.

Bremino Group wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

21.6.2021

11.

Globalcustom Management LLC

ООО „Глобалкастом-менеджмент”

Adres: Nemiga 40/301, Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 193299162

Strona internetowa: https://globalcustom.by/

Adres e-mail: info@globalcustom.by

Globalcustom Management ma powiązania z Dyrekcją ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi kierowaną wcześniej przez Wiktara Szejmana, który od 2004 r. figuruje w unijnym wykazie osób objętych środkami ograniczającymi. Przedsiębiorstwo jest zaangażowane w przemyt towarów do Rosji, co nie byłoby możliwe bez przyzwolenia reżimu Łukaszenki, który kontroluje straż graniczną i celną. Uprzywilejowana pozycja w sektorze eksportu kwiatów do Rosji, z której przedsiębiorstwo czerpie korzyści, także jest zależna od wsparcia ze strony reżimu. Globalcustom Management było pierwszym właścicielem „GardServis”, jedynej prywatnej firmy, której Łukaszenka zezwolił na używanie broni. Globalcustom Management osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

21.6.2021

12.

Belarusski Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) / OJSC „BELAZ”

Open Joint Stock Company „BELAZ” – spółka zarządzająca holdingu „BELAZ-HOLDING”

ААТ „БЕЛАЗ”

ОАО „БЕЛАЗ”

Adres: 40 let Octyabrya St. 4, 222161, Zhodino, Minsk Region/Oblast, Belarus

Strona internetowa: https://belaz.by

OJSC BelAZ jest jednym z wiodących przedsiębiorstw państwowych na Białorusi i jednym z największych producentów dużych samochodów ciężarowych i dużych samochodów samowyładowczych na świecie. Jest dla reżimu Łukaszenki źródłem znacznych dochodów. Łukaszenka stwierdził, że rząd będzie zawsze wspierać to przedsiębiorstwo, i nazwał je „białoruską marką” i „częścią dziedzictwa narodowego”. OJSC BelAZ udostępniło swoje obiekty i wyposażenie na potrzeby zorganizowania politycznego wiecu poparcia dla reżimu Łukaszenki. OJSC „BELAZ” osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Pracownikom OJSC BelAZ, którzy wzięli udział w strajkach i pokojowych demonstracjach po sfałszowanych wyborach na Białorusi w sierpniu 2020 r., zarząd przedsiębiorstwa groził zwolnieniami i zastraszał ich. Grupę pracowników zamknięto w zakładzie, by uniemożliwić im dołączenie do innych demonstrantów. Zarząd przedsiębiorstwa przedstawił mediom strajk jako zebranie pracowników. OJSC BelAZ jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021

13.

Minskii Avtomobilnyi Zavod (MAZ) / OJSC „MAZ”

Open Joint Stock Company „Minsk Automobile Works” – spółka zarządzająca holdingu „BELAVTOMAZ”

ААТ „Мiнскi аўтамабiльны завод”

ОАО „Минский автомобильный завод”

Adres: Socialisticheskaya 2, 220021 Minsk, Belarus

Strona internetowa: http://maz.by/

Data rejestracji: 16.7.1944

Nr tel.: +375 (17) 217-22-22; +8000 217-22-22

Mińska Fabryka Samochodów OJSC (MAZ) jest jednym z największych państwowych producentów samochodów na Białorusi. Łukaszenka opisał ją jako „jedno z najważniejszych przedsiębiorstw przemysłowych w kraju”. Jest dla reżimu Łukaszenki źródłem dochodów. OJSC MAZ udostępniło swoje obiekty i wyposażenie na potrzeby zorganizowania politycznego wiecu poparcia dla reżimu. OJSC MAZ osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Pracowników OJSC MAZ, którzy wzięli udział w strajkach i pokojowych demonstracjach po sfałszowanych wyborach na Białorusi w sierpniu 2020 r., zarząd przedsiębiorstwa zastraszał, a następnie zwolnił. Grupę pracowników zamknięto w zakładzie, by uniemożliwić im dołączenie do innych demonstrantów. OJSC MAZ jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021

14.

Logex

ТАА „Лагекс”

ООО „Логекс”

Adres: 24 Kommunisticheskaya Str., office 2, Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 192695465

Strona internetowa: http://logex.by/

Adres e-mail: info@logex.by

Logex ma powiązania z Alaksandrem Szakucinem, biznesmenem blisko związanym z reżimem Łukaszenki, który to biznesmen został już przez Unię umieszczony w wykazie.

Przedsiębiorstwo jest zaangażowane w eksport kwiatów do Federacji Rosyjskiej po cenach dumpingowych, co nie byłoby możliwe bez przyzwolenia reżimu, który kontroluje straż graniczną i celną. Uprzywilejowana pozycja w sektorze eksportu kwiatów do Rosji, z której przedsiębiorstwo czerpie korzyści, jest zależna od wsparcia ze strony reżimu. Główni białoruscy dostawcy kwiatów ciętych to przedsiębiorstwa, które mają bliskie powiązania z przywództwem republiki.

Logex osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

21.6.2021

15.

JSC „NNK” (Novaia naftavaia kampania) / New Oil Company

ЗАТ „ННК” (Новая нафтавая кампанiя)

ЗАО „ННК” (Новая нефтяная компания)

Adres: Rakovska St. 14W room 7, 5th floor, Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 193402282

Novaya Neftnaya Kompaniya (NNK) (New Oil Company) to podmiot założony w marcu 2020 r. Tol jedyna firma prywatna uprawniona do eksportowania produktów z ropy naftowej z Białorusi, co wskazuje na jej ścisłe powiązania z władzami i najwyższy poziom przywilejów państwowych. Właścicielem NNK jest przedsiębiorstwo „Interservice” należące do Mikałaja Warabeja, który jest jednym z czołowych biznesmenów osiągających korzyści z reżimu Łukaszenki i wspierających ten reżim. Istnieją też doniesienia, że NNK ma powiązania z Alaksiejem Aleksinem, innym prominentnym białoruskim biznesmenem, który osiąga korzyści z reżimu Łukaszenki. Według informacji w mediach Alaksiej Aleksin był razem z Mikałajem Warabejem założycielem NNK. Władze Białorusi wykorzystały też NNK, by dostosować białoruską gospodarkę do środków ograniczających wprowadzonych przez Unię.

NNK osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

21.6.2021

16.

Belaeronavigatsia

przedsiębiorstwo państwowe

Белаэранавiгацыя

Дзяржаўнае прадпрыемства

Белаэронавигация

Государственное предприятие

Adres: 19 Korotkevich St., 220039 Minsk, Belarus

Data rejestracji: 1996

Strona internetowa: http://www.ban.by/

Adres e-mail: office@ban.by

Nr tel.: +375 (17) 215-40-51

Nr faksu: +375 (17) 213-41-63

Przedsiębiorstwo państwowe Belaeronavigatsia odpowiada za kontrolę ruchu lotniczego na Białorusi. Ponosi zatem odpowiedzialność za przekierowanie na lotnisko w Mińsku – bez właściwego uzasadnienia – pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978 w dniu 23 maja 2021 r. Ta umotywowana politycznie decyzja została podjęta w celu aresztowania i zatrzymania opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

Przedsiębiorstwo państwowe Belaeronavigatsia jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

17.

Open Joint Stock Company „Belavia Belarusian Airlines”

ААТ „Авiякампанiя Белавiя”

ОАО „Авиакомпания Белавиа”

Adres: 14A Nemiga St., 220004 Minsk, Belarus,

Data rejestracji: 4.1.1996

Numer rejestracji: 6003907

OJSC Belavia Belarusian Airlines to państwowy narodowy przewoźnik lotniczy. Aleksander Łukaszenko obiecał, że jego administracja udzieli spółce wszelkiego możliwego wsparcia, po tym jak Unia postanowiła zakazać wszystkim białoruskim przewoźnikom przelotów w unijnej przestrzeni powietrznej i uniemożliwić im wykonywanie lotów do portów lotniczych Unii. W tym celu uzgodnił z prezydentem Rosji Władimirem Putinem plan otwarcia dla Belavii nowych tras lotniczych.

Zarząd spółki zakazał też jej pracownikom protestów przeciwko fałszerstwom wyborczym i masowym zatrzymaniom na Białorusi, argumentując to faktem, że spółka jest przedsiębiorstwem państwowym.

Belavia osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Belavia jest zaangażowana w transportowanie migrantów z Bliskiego Wschodu na Białoruś. Migranci, którzy chcą przekroczyć zewnętrzną granicę Unii, na pokładzie statków powietrznych eksploatowanych przez Belavię przylatują do Mińska z wielu państw bliskowschodnich, w szczególności z Libanu, ZEA i Turcji. Aby im to ułatwić, spółka uruchomiła nowe trasy lotnicze i zwiększyła liczbę połączeń w ramach tras już obsługiwanych. Jako pośrednicy w sprzedaży potencjalnym migrantom biletów na loty obsługiwane przez Belavię działają lokalni organizatorzy turystyki, przez co jej rola nie jest tak oczywista.

Belavia wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021

18.

Państwowe jednolite przedsiębiorstwo „TSENTRKURORT”

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства „ЦЭНТРКУРОРТ”

Республиканское унитарное предприятие „ЦЕНТРКУРОРТ”

Adres: 39 Myasnikova St., 220030 Minsk, Belarus

Data rejestracji: 12.8.2003

Numer rejestracji: 100726604

Państwowe przedsiębiorstwo turystyczne Tsentrkurort jest częścią Dyrekcją ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi. Według doniesień Tsentrkurort jest jednym z przedsiębiorstw koordynujących przepływ migrantów, którzy zamierzają przekroczyć granicę Białorusi z Unii. Tsentrkurort pomogło zdobyć białoruskie wizy co najmniej 51 obywatelom Iraku i podpisało umowę na usługi transportowe z białoruskim przedsiębiorstwem Stroitur, które oferuje wynajem autokarów wraz z kierowcami. Autokary wynajęte przez Tsentrkurort rozwiozły migrantów, w tym dzieci, z lotniska w Mińsku do hoteli.

Tsentrkurort wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021

19.

Oskartour LLC

ООО Оскартур

Adres: 25 Karl Marx St., room 1n, Minsk, Belarus

Data rejestracji: 18.10.2016

Numer rejestracji: 192721937

Oskartour jest organizatorem turystyki, który ułatwiał uzyskanie wiz migrantom pochodzącym z Iraku, a następnie organizował ich przelot na Białoruś – z Bagdadu do Mińska. Ci iraccy migranci byli potem przewożeni na granicę Białorusi z Unią w celu jej nielegalnego przekroczenia. Dzięki Oskartour i jego kontaktom z irackimi liniami lotniczymi, białoruskimi władzami i państwowym przedsiębiorstwem Tsentrkurort iracki przewoźnik lotniczy uruchomił regularne połączenia z Bagdadu do Mińska, aby przetransportować na Białoruś więcej osób chcących nielegalnie przekroczyć zewnętrzne granice Unii. Oskartour brał udział w systemie nielegalnego przekraczania granicy organizowanym przez białoruskie służby bezpieczeństwa i przedsiębiorstwa państwowe.

Wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021

20.

Państwowe zależne jednolite przedsiębiorstwo „Hotel Minsk”

Гатэль «Мiнск»

Республиканское дочернее унитарное предприятие «Отель «Минск»

Adres: 11 Nezavisimosti Ave., Minsk, Belarus

Data rejestracji: 26.12.2016/3.4.2017

Numer rejestracji: 192750964

Strona internetowa: http://hotelminsk.by/

Adres e-mail: hotelminsk@udp.gov.by; marketing@hotelminsk.by

Nr tel.: +375 (17) 209-90-61

Nr faksu: +375 (17) 200-00-72

Hotel Minsk to spółka zależna Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi – agencji rządowej podlegającej bezpośrednio prezydentowi. Hotel Minsk brał udział w systemie nielegalnego przekraczania granicy organizowanym przez białoruskie służby bezpieczeństwa i przedsiębiorstwa państwowe. Migranci byli kwaterowani w tym hotelu przed przewiezieniem ich na granicę między Białorusią a Unią w celu jej nielegalnego przekroczenia. Migranci z Iraku wymieniali Hotel Minsk jako swoje miejsce pobytu czasowego we wnioskach o białoruską wizę, które składali bezpośrednio przed przybyciem na Białoruś.

Hotel Minsk wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021

21.

Open Joint Stock Company „Hotel Planeta”

ААТ «Гасцiнiца Планета»

OAO «Гостиница Планета»

Adres: 31 Pobediteley Ave., Minsk, Belarus

Data rejestracji: 1.2.1994/6.3.2000

Numer rejestracji: 100135173

Strona internetowa: https://hotelplaneta.by/

Adres e-mail: planeta@udp.gov.by

Nr tel.: +375 (17) 226-78-53

Nr faksu: +375 (17) 226-78-55

OJSC Hotel Planeta to spółka zależna Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi – agencji rządowej podlegającej bezpośrednio prezydentowi. Hotel Planeta brał udział w systemie nielegalnego przekraczania granicy organizowanym przez białoruskie służby bezpieczeństwa i przedsiębiorstwa państwowe. Migranci byli kwaterowani w tym hotelu przed przewiezieniem ich na granicę między Białorusią a Unią w celu jej nielegalnego przekroczenia. Płacili biuru podróży w Bagdadzie 1 000  USD za lot, wizę turystyczną i pobyt w hotelu.

Hotel Planeta wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021

22.

ASAM (Asobnaia sluzhba aktyunykh merapryemstvau)

OSAM (Otdiel’naya sluzhba aktivnykh mieropriyatiy)

Асобная служба актыўных мерапрыемстваў (АСАМ)

Отдельная служба активных мероприятий (ОСАМ)

Adres: State Border Committee of the Republic of Belarus, 24 Volodarsky St., 220050 Minsk, Belarus

ASAM (Odrębna Służba ds. Środków Aktywnych) to białoruski specjalny oddział służby granicznej kontrolowany przez Wiktara Łukaszenkę i pod dowództwem Ihara Kruczkoua. Siły ASAM organizują w ramach operacji specjalnej „Śluza” nielegalne przekraczanie granic przez Białoruś do państw członkowskich Unii i bezpośrednio biorą udział w fizycznym transporcie migrantów na drugą stronę granicy. Ponadto ASAM pobiera od transportowanych migrantów opłaty za możliwość przekroczenia granicy.

ASAM wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021

23.

Cham Wings Airlines

 

Adres: P.O. Box 30588 Damascus, Syria

Strona internetowa: https://chamwings.com/

Cham Wings Airlines jest operatorem lotów czarterowych z Syrii na Białoruś. Począwszy od lata 2021 r. przedsiębiorstwo to zwiększyło liczbę lotów z Damaszku do Mińska, by przewozić na Białoruś migrantów, którzy zamierzali nielegalnie przekraczać zewnętrzne granice Unii. Jesienią 2021 r. Cham Wings otworzyło również dwa nowe biura w Mińsku, by móc organizować loty między Damaszkiem a Mińskiem.

Cham Wings Airlines wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021

24.

VIP Grub

 

Adres: Büyükdere Cad., No:201, Istanbul, Turkey

VIP Grub jest podmiotem zajmującym się usługami paszportowymi i wizowymi, z siedzibą w Stambule w Turcji, organizującym podróże na Białoruś, których oczywistym celem jest ułatwianie migracji do Unii. VIP Grub aktywnie reklamuje migrację do Unii. VIB Grub wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021

25.

Open Joint Stock Company „Grodno Azot”

w tym jego oddział „Khimvolokno Plant” JSC „Grodno Azot”

ААТ «Гродна Азот»

ОАО «Гродно Азот»

Фiлiял «Завод Хiмвалакно» ААТ «Гродна Азот»

Филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот»

Adres: 100 Kosmonavtov Ave., Grodno/Hrodna, Belarus

Data rejestracji: 1965

Numer rejestracji: 500036524

Strona internetowa: https://azot.by/en/

Adres: 4 Slavinskogo St., 230026 Grodno/Hrodna, Belarus

Data rejestracji: 12.5.2000

Numer rejestracji: 590046884

Strona internetowa: www.grodno-khim.by

Adresy e-mail: office@grodno-khim.by; market@grodno-khim.by; ppm@grodno-khim.by; tnp@grodno-khim.by

Nr tel.: / nr faksu: +375 (152) 39-19-00; +375 (152) 39-19-44

OJSC Grodno Azot jest dużym państwowym producentem związków azotu, z siedzibą w Grodnie. Aleksander Łukaszenko określił go jako „bardzo ważne przedsiębiorstwo, o znaczeniu strategicznym”. Przedsiębiorstwo jest właścicielem Khimvolokno Plant, który jest dużym producentem poliamidu i poliestru oraz materiałów kompozytowych. Grodno Azot i należący do niego Khimvolokno Plant są dla reżimu Łukaszenki źródłem znacznych dochodów. Grodno Azot wspiera zatem reżim Łukaszenki.

Łukaszenko odwiedził przedsiębiorstwo i spotkał się z jego przedstawicielami, by omówić modernizację fabryki i różne formy pomocy państwa. Obiecał również pożyczkę na budowę nowej fabryki związków azotu w Grodnie. Przedsiębiorstwo osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

Pracownicy przedsiębiorstwa, w tym zatrudnieni w Khimvolokno Plant, którzy uczestniczyli w pokojowych protestach przeciwko reżimowi i strajkowali, zostali zwolnieni lub byli zastraszani zarówno przez kierownictwo przedsiębiorstwa, jak i przedstawicieli reżimu, oraz otrzymywali od nich groźby. Przedsiębiorstwo jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

2.12.2021

26.

Państwowe zrzeszenie produkcyjne «Belorusneft»

Дзяржаўнае вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»

Государственное производственное объединение «Белоруснефть»

Adres: 9 Rogachevskaya St., 246003 Gomel, Belarus

Data rejestracji: 25.2.1966

Numer rejestracji: 400051902

Belorusneft jest przedsiębiorstwem państwowym działającym w sektorze petrochemicznym. Kierownictwo przedsiębiorstwa zwalniało pracowników, którzy strajkowali, brali udział w protestach przeciwko reżimowi lub publicznie popierali takie protesty. Przedsiębiorstwo jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

2.12.2021

27.

Open Joint Stock Company „Belshina”

AAT «Белшина»

ОАО «Белшина»

Adres: 4 Minskoe Shosse St., 213824 Bobruisk, Belarus

Data rejestracji: 10.1.1994

Numer rejestracji: 700016217

Strona internetowa: http://www.belshinajsc.by/

OJSC Belshina jest jednym z wiodących państwowych przedsiębiorstw na Białorusi i dużym producentem opon samochodowych. Jest zatem dla reżimu Łukaszenki źródłem znacznych dochodów. Państwo białoruskie ma bezpośrednie dochody z zysków wypracowywanych przez przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo wspiera zatem reżim Łukaszenki.

Jego pracownicy, którzy protestowali i strajkowali po białoruskich wyborach prezydenckich w 2020 r., zostali zwolnieni. Przedsiębiorstwo jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

2.12.2021

▼M3
ZAŁĄCZNIK II

▼M4

Strony internetowe, na których zamieszczane są informacje o właściwych organach, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 2 oraz w art. 5, oraz adres, na który należy kierować powiadomienia do Komisji Europejskiej

▼M49

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUŁGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CZECHY

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NIEMCY

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDIA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISZPANIA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORWACJA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

WŁOCHY

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPR

https://mfa.gov.cy/themes/

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

WĘGRY

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIDERLANDY

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SŁOWACJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SZWECJA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa/Spastraat 2

B-1049 Brussels, Belgia

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M7
ZAŁĄCZNIK III

Wykaz sprzętu, który mógłby być wykorzystany do wewnętrznych represji, o którym mowa w art. 1a i 1b

1. Następująca broń palna, amunicja i powiązany sprzęt:

1.1. 

broń palna nieobjęta pozycjami ML 1 i ML 2 Wspólnego wykazu uzbrojenia Unii Europejskiej ( 7 ) („wspólny wykaz uzbrojenia”);

1.2. 

amunicja przeznaczona specjalnie do broni palnej wymienionej w pkt 1.1 i specjalnie do niej zaprojektowane elementy;

1.3. 

celowniki do broni nieobjęte wspólnym wykazem uzbrojenia.

2. Bomby i granaty nieobjęte wspólnym wykazem uzbrojenia.

3. Następujące pojazdy:

3.1. 

pojazdy wyposażone w armatki wodne, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów tłumienia zamieszek;

3.2. 

pojazdy specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane tak, aby mogły służyć jako rażące prądem tarcze;

3.3. 

pojazdy specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu usuwania barykad, w tym również sprzęt budowlany wyposażony w środki ochrony balistycznej;

3.4. 

pojazdy specjalnie zaprojektowane do transportu lub przekazywania więźniów lub aresztantów;

3.5. 

pojazdy specjalnie zaprojektowane do rozmieszczania przenośnych zapór;

3.6. 

elementy pojazdów wyszczególnionych w pkt 3.1–3.5 specjalnie zaprojektowane do kontroli zamieszek.

Uwaga 1   Pozycja ta nie obejmuje pojazdów specjalnie zaprojektowanych do celów przeciwpożarowych.

Uwaga 2   Do celów pozycji 3.5 pojęcie „pojazdy” obejmuje przyczepy.

4. Następujące substancje wybuchowe i powiązany sprzęt:

4.1. 

sprzęt i urządzenia specjalnie zaprojektowane do wywoływania eksplozji przez użycie środków elektrycznych lub nieelektrycznych, w tym: urządzenia zapłonowe, detonatory, zapalniki, pobudzacze i lont detonujący oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy; z wyjątkiem tych zaprojektowanych do określonych celów handlowych, których działanie polega na uruchomieniu środkami wybuchowymi innego sprzętu lub urządzenia, którego funkcja nie polega na wywoływaniu eksplozji (np. układy uruchamiające poduszki powietrzne w samochodach, ochronniki przepięciowe oraz urządzenia uruchamiające przeciwpożarowe instalacje tryskaczowe);

4.2. 

ładunki wybuchowe do cięcia liniowego nieobjęte wspólnym wykazem uzbrojenia;

4.3. 

następujące inne materiały wybuchowe nieobjęte wspólnym wykazem uzbrojenia i powiązane substancje:

a. 

amatol;

b. 

nitroceluloza (zawierająca więcej niż 12,5 % azotu);

c. 

nitroglikol;

d. 

tetraazotan pentaerytrytolu (PETN);

e. 

chlorek pikrylu;

f. 

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5. Następujący sprzęt ochronny nieobjęty pozycją ML 13 wspólnego wykazu uzbrojenia:

5.1. 

kamizelki kuloodporne zapewniające ochronę balistyczną lub ochronę przed pchnięciem nożem;

5.2. 

hełmy zapewniające ochronę przed pociskami lub przed odłamkami, hełmy używane do ochrony w trakcie zamieszek, tarcze i tarcze balistyczne.

Uwaga: Pozycja ta nie obejmuje:

— 
sprzętu zaprojektowanego specjalnie do celów sportowych;
— 
sprzętu zaprojektowanego specjalnie do celów bezpieczeństwa pracy.

6. Symulatory, inne niż objęte pozycją ML 14 wspólnego wykazu uzbrojenia, przeznaczone do szkoleń w posługiwaniu się bronią palną oraz specjalnie do nich zaprojektowane oprogramowanie.

7. Sprzęt noktowizyjny i termowizyjny oraz wzmacniacze obrazu, inne niż objęte wspólnym wykazem uzbrojenia.

8. Drut ostrzowy.

9. Noże wojskowe, noże bojowe i bagnety o długości ostrza przekraczającej 10 cm.

▼M40

9a. „środki rozpraszania tłumu” zdefiniowane w pozycji 1A004.a pkt 4 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2020/1749 z dnia 7 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

▼M7

10. Urządzenia produkcyjne zaprojektowane specjalnie na potrzeby produktów wyszczególnionych w niniejszym wykazie.

11. Specjalna technologia do opracowywania, produkcji i stosowania produktów wyszczególnionych w niniejszym wykazie.

▼M40
ZAŁĄCZNIK IV

SPRZĘT, TECHNOLOGIA I OPROGRAMOWANIE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1C I 1D

Uwaga ogólna

Niezależnie od treści niniejszego załącznika, nie ma on zastosowania do:

a) 

sprzętu, technologii lub oprogramowania, które są wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 ( 8 ) lub we wspólnym wykazie uzbrojenia; lub

b) 

oprogramowania, które jest przeznaczone do samodzielnej instalacji przez użytkownika bez konieczności korzystania z dalszej znaczącej pomocy ze strony dostawcy i które jest ogólnie dostępne dla klientów poprzez jego sprzedaż, bez ograniczeń, z magazynów punktów sprzedaży detalicznej poprzez:

(i) 

bezpośrednie transakcje sprzedaży;

(ii) 

transakcje realizowane na zamówienie pocztowe;

(iii) 

transakcje elektroniczne; lub

(iv) 

transakcje realizowane na zamówienie telefoniczne; lub

c) 

oprogramowania, które znajduje się w domenie publicznej.

Kategorie A, B, C, D i E odnoszą się do kategorii, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 428/2009.

Sprzęt, technologia i oprogramowanie, o których mowa w art. 1c i 1d, obejmują:

A. 

Wykaz sprzętu:

— 
sprzęt do głębokiej inspekcji pakietów,
— 
sprzęt do przechwytywania w sieci, w tym Interception Management Systems (IMS), oraz sprzęt Data Retention Link Intelligence,
— 
sprzęt do monitorowania częstotliwości radiowych,
— 
sprzęt do zagłuszania połączeń sieciowych i satelitarnych,
— 
sprzęt do zdalnej infekcji,
— 
sprzęt do rozpoznawania/przetwarzania mowy,
— 
sprzęt do przechwytywania i monitorowania IMSI ( 9 ), MSISDN ( 10 ), IMEI ( 11 ), TMSI ( 12 ),

▼M44

— 
systemy, wyposażenie i ich części składowe, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do tworzenia „złośliwego oprogramowania”, zarządzania i sterowania nim lub dostarczania takiego oprogramowania, zdefiniowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 ( 13 ),

▼M40

— 
urządzenia zaprojektowane lub zmodyfikowane dla realizacji funkcji kryptoanalitycznych,
— 
sprzęt do przechwytywania i monitorowania SMS ( 14 ) /GSM ( 15 ) /GPS ( 16 ) /GPRS ( 17 ) /UMTS ( 18 ) /CDMA ( 19 ) /PSTN ( 20 ),
— 
sprzęt do przechwytywania i nadzorowania informacji: DHCP ( 21 ) /SMTP ( 22 ), GTP ( 23 ),
— 
sprzęt do rozpoznawania i profilowania wzorców,
— 
zdalny sprzęt śledczy i autoryzacyjny,
— 
sprzęt do przetwarzania semantycznego,
— 
sprzęt do łamania protokołów szyfrujących WEP i WPA,
— 
sprzęt do przechwytywania i monitorowania do protokołów zastrzeżonych i standardowych VoIP.
B. 

Niewykorzystana.

C. 

Niewykorzystana.

D. 

„Oprogramowanie” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu wyszczególnionego w kategorii A powyżej oraz „oprogramowanie” posiadające takie same właściwości jak sprzęt wyszczególniony w kategorii A lub realizujące lub symulujące funkcje tego sprzętu.

E. 

„Technologia” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu wyszczególnionego w kategorii A powyżej.

Sprzęt, technologia i oprogramowanie należące do tych kategorii są objęte zakresem niniejszego załącznika tylko w zakresie, w jakim mieszczą się w ogólnym opisie „systemy do przechwytywania i monitorowania połączeń internetowych, telefonicznych i satelitarnych”.

Do celów niniejszego załącznika „monitorowanie” oznacza nabywanie, ekstrakcję, dekodowanie, rejestrowanie, przetwarzanie, analizowanie i archiwizowanie treści połączenia lub danych sieciowych.

▼M46
ZAŁĄCZNIK V

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH LUB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1e UST. 7, ART. 1f UST. 7 I ART. 1fa UST. 1

Ministerstwo Obrony Białorusi

▼M46
ZAŁĄCZNIK Va

WYKAZ TOWARÓW I TECHNOLOGII, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1f UST. 1 I ART. 1fa UST. 1

Do niniejszego załącznika mają zastosowanie uwagi ogólne, akronimy i skróty oraz definicje zawarte w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2021/821 z wyjątkiem „Części I – Uwagi ogólne, akronimy i skróty oraz definicje, uwagi ogólne do załącznika I, pkt 2.”.

Definicje terminów stosowanych we wspólnym wykazie uzbrojenia (CML) Unii Europejskiej ( 24 ) mają zastosowanie do niniejszego załącznika.

▼M47

Bez uszczerbku dla art. 1m niniejszego rozporządzenia produkty niekontrolowane zawierające przynajmniej jeden składnik wymieniony w niniejszym załączniku nie podlegają kontrolom na mocy art. 1f i 1fa niniejszego rozporządzenia.

▼M46

Kategoria I – Elektronika

X.A.I.001 

Urządzenia i podzespoły elektroniczne.

a. 

„mikroukłady mikroprocesorowe”, „mikroukłady mikrokomputerowe” i mikroukłady do mikrosterowników posiadające jedną z następujących cech charakterystycznych:

1. 

prędkość eksploatacyjną co najmniej 5 gigaflopsów i jednostkę arytmetyczno-logiczną z szyną dostępu na co najmniej 32 bity;

2. 

częstotliwość zegara powyżej 25 MHz; lub

3. 

więcej niż jedną szynę danych albo rozkazów albo szeregowy port komunikacji zapewniający bezpośrednie zewnętrzne połączenie między równoległym „mikroukładem mikroprocesorowym”, o prędkości transmisji danych 2,5 MB/s;

b. 

następujące układy scalone pamięci:

1. 

elektronicznie wymazywalne programowane pamięci tylko do odczytu (EEPROM) o pojemności:

a. 

przekraczającej 16 Mbit na pakiet dla typów pamięci flash; lub

b. 

przekraczającej jedną z następujących wartości granicznych dla wszystkich pozostałych typów EEPROM:

1. 

powyżej 1 Mbit na opakowanie; lub

2. 

powyżej 256 kbitów na opakowanie i maksymalny czas dostępu poniżej 80 ns;

2. 

pamięci statyczne o dostępie swobodnym (SRAM) o pojemności:

a. 

powyżej 1 Mbit na opakowanie; lub

b. 

powyżej 256 kbitów na opakowanie i maksymalny czas dostępu poniżej 25 ns;

c. 

przetworniki analogowo–cyfrowe spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1. 

rozdzielczość 8 bitów lub większa, lecz mniej niż 12 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 200 megapróbek na sekundę (MSPS);

2. 

rozdzielczość 12 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 105 megapróbek na sekundę (MSPS);

3. 

rozdzielczość powyżej 12 bitów lecz równa lub mniejsza niż 14 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 10 megapróbek na sekundę (MSPS); lub

4. 

rozdzielczość ponad 14 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 2,5 megapróbek na sekundę (MSPS);

d. 

programowalne przez użytkownika urządzenia logiczne posiadające maksymalną liczbę asynchronicznych cyfrowych wejść/wyjść wynoszącą między 200 a 700;

e. 

procesory do szybkiej transformacji Fouriera (FFT) posiadające nominalny czas realizacji dla 1 024 punktowej zespolonej transformaty FFT poniżej 1 ms;

f. 

wykonywane na zamówienie układy scalone o nieznanej ich producentowi funkcji lub poziomie kontroli sprzętu, w którym będzie zastosowany dany układ scalony, spełniające jakiekolwiek z poniższych kryteriów:

1. 

ponad 144 końcówek; lub

2. 

typowe „podstawowe opóźnienie przechodzenia sygnału przez bramkę” mniejsze niż 0,4 ns;

g. 

następujące „elektroniczne urządzenia próżniowe” o fali bieżącej, fali impulsowej lub ciągłej:

1. 

sprzężone urządzenia wnękowe lub ich pochodne;

2. 

urządzenia oparte na obwodach z prowadnicami spiralnymi, składanymi lub w kształcie serpentyny lub ich pochodne, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a. 

„chwilowa szerokość pasma” równa co najmniej połowie oktawy i średnia moc (wyrażona w kW) razy częstotliwość (wyrażona w GHz) większa niż 0,2; lub

b. 

„chwilowa szerokość pasma” mniejsza niż połowa oktawy; i średnia moc (wyrażona w kW) razy częstotliwość (wyrażona w GHz) większa niż 0,4;

h. 

elastyczne falowody przeznaczone do użytku na częstotliwościach przewyższających 40 GHz;

i. 

urządzenia wykorzystujące powierzchniowe fale akustyczne oraz szumiące powierzchniowo (płytkie) fale akustyczne spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1. 

częstotliwość nośna powyżej 1 GHz; lub

2. 

częstotliwość nośna równa lub większa niż 1 GHz; oraz

a. 

tłumienie pasma bocznego częstotliwości powyżej 55 dB;

b. 

iloczyn maksymalnego czasu zwłoki i szerokości pasma (czas w mikrosekundach, a szerokość pasma w MHz) powyżej 100; lub

c. 

opóźnienie dyspersyjne powyżej 10 mikrosekund;

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.A.I.001.i »Tłumienie pasma bocznego częstotliwości« oznacza maksymalną wartość tłumienia wyszczególnioną na arkuszu danych.

j. 

„ogniwa”, takie jak:

1. 

„ogniwa pierwotne” o „gęstości energii” nie większej niż 550 Wh/kg w temperaturze 293 K (20 °C);

2. 

„ogniwa wtórne” o „gęstości energii” nie większej niż 350 Wh/kg w temperaturze 293 K (20 °C);

Uwaga: Pozycja X.A.I.001.j nie obejmuje kontrolą baterii, w tym również baterii pojedynczych.

Uwagi techniczne: 

1. 

Do celów pozycji X.A.I.001.j, gęstość energii (Wh/kg) otrzymuje się, mnożąc napięcie znamionowe przez pojemność znamionową w amperogodzinach (Ah) i dzieląc powyższe przez masę w kilogramach. Jeżeli pojemność znamionowa nie jest podana, gęstość energii otrzymuje się przez podniesienie napięcia znamionowego do kwadratu, a następnie pomnożenie przez czas rozładowania wyrażony w godzinach oraz podzielenie przez obciążenie rozładowania wyrażone w omach i całkowitą masę ogniwa wyrażoną w kilogramach.

2. 

Do celów pozycji X.A.I.001.j. „ogniwo” definiuje się jako urządzenie elektrochemiczne zawierające elektrody dodatnie i ujemne, elektrolit i będące źródłem energii elektrycznej. Jest to podstawowy element składowy baterii.

3. 

Do celów pozycji X.A.I.001.j.1. „ogniwo pierwotne” jest „ogniwem”, które nie jest przeznaczone do ładowania z jakiegokolwiek innego źródła.

4. 

Do celów pozycji X.A.I.001.j.2. „ogniwo wtórne” jest „ogniwem”, które jest przeznaczone do ładowania z zewnętrznego źródła energii elektrycznej.

k. 

„nadprzewodzące” elektromagnesy lub cewki, specjalnie zaprojektowane w sposób umożliwiający ich pełne ładowanie i rozładowanie w czasie mniejszym niż jedna minuta, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

Uwaga: Pozycja X.A.I.001.k. nie obejmuje kontrolą elektromagnesów ani cewek „nadprzewodzących” zaprojektowanych do aparatury obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI), wykorzystywanej w medycynie.

1. 

maksymalna energia dostarczona podczas rozładowania podzielona przez czas rozładowania powyżej 500 kJ na minutę;

2. 

średnica wewnętrzna uzwojenia prądowego cewki wynosi powyżej 250 mm; oraz

3. 

zostały dostosowane do indukcji magnetycznej powyżej 8 T lub posiadają „całkowitą gęstość prądu” w uzwojeniu powyżej 300 A/mm2;

l. 

układy lub systemy magazynowania energii elektromagnetycznej zawierające podzespoły wykonane z materiałów „nadprzewodzących”, specjalnie zaprojektowane do pracy w temperaturach poniżej „temperatury krytycznej” co najmniej jednego z elementów „nadprzewodzących” i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1. 

częstotliwości robocze powyżej 1 MHz;

2. 

gęstość zmagazynowanej energii wynosząca co najmniej 1 MJ/m3; oraz

3. 

czas wyładowania poniżej 1 ms;

m. 

tyratrony wodorowe/wodorowo izotopowe o konstrukcji ceramiczno-metalowej i prądzie szczytowym 500 A lub większym;

n. 

nieużywane;

o. 

ogniwa słoneczne, zespoły ogniwo-łącznik-szkło osłonowe (CIC), panele słoneczne i baterie słoneczne, które są „klasy kosmicznej” i nie są objęte kontrolą według pozycji 3A001.e.4 ( 25 ).

X.A.I.002 

„Zespoły elektroniczne”, moduły i sprzęt ogólnego przeznaczenia.

a. 

elektroniczne urządzenia testowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

b. 

urządzenia do cyfrowego zapisu na taśmie magnetycznej posiadające którąkolwiek z następujących cech:

1. 

złącze komunikacyjne o maksymalnej szybkości przesyłania sygnałów cyfrowych powyżej 60 Mbit/s i wykorzystujące techniki skanowania spiralnego;

2. 

złącze komunikacyjne o maksymalnej szybkości przesyłania sygnałów cyfrowych powyżej 120 Mbit/s i wykorzystujące techniki skanowania za pomocą głowicy stałej; lub

3. 

„klasy kosmicznej”;

c. 

urządzenia posiadające złącza komunikacyjne o szybkości przesyłania sygnałów cyfrowych powyżej 60 Mbit/s, umożliwiające przekształcanie cyfrowych rejestratorów obrazów na taśmie magnetycznej w cyfrowe rejestratory danych;

d. 

niemodularne oscyloskopy analogowe o szerokości pasma 1 GHz lub większej;

e. 

systemy modularnych oscyloskopów analogowych posiadające którąkolwiek z następujących cech:

1. 

procesor o szerokości pasma 1 GHz lub większej; lub

2. 

moduły wtykowe o indywidualnej szerokości pasma 4 GHz lub większej;

f. 

analogowe oscyloskopy próbkujące do analizy powtarzających się zjawisk o efektywnej szerokości pasma większej niż 4 GHz;

g. 

cyfrowe oscyloskopy i rejestratory stanów przejściowych, wykorzystujące techniki przetwarzania analogowo-cyfrowego, umożliwiające przechowywanie stanów przejściowych poprzez sekwencyjne próbkowanie jednostkowych sygnałów wejściowych w kolejnych odstępach czasu mniejszych niż 1 ns (ponad 1 giga próbek na sekundę (GSPS)), digitalizując z rozdzielczością 8 bitów lub większa i przechowując co najmniej 256 próbek.

Uwaga: Pozycja X.A.I.002 obejmuje kontrolą następujące specjalnie zaprojektowane podzespoły do analogowych oscyloskopów:

1. 

jednostki typu plug-in;

2. 

wzmacniacze zewnętrzne;

3. 

przedwzmacniacze;

4. 

przyrządy do pobierania próbek;

5. 

lampy elektronopromieniowe.

X.A.I.003 

Następujące specjalistyczne urządzenia do przetwarzania, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821:

a. 

przemienniki częstotliwości zdolne do pracy w zakresie częstotliwości 300–600 Hz, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

b. 

spektrometry masowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

c. 

cała aparatura rentgenowska FXR lub podzespoły systemów impulsowych zaprojektowanych z jej wykorzystaniem, w tym generatory Marxa, sieci pulsacyjne o wysokiej mocy, wysokonapięciowe kondensatory i wyzwalacze;

d. 

wzmacniacze impulsowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

e. 

następujące urządzenia elektroniczne do generowania opóźnienia czasowego lub pomiaru przedziałów czasowych:

1. 

cyfrowe generatory opóźnienia czasowego o rozdzielczości 50 ns lub mniej w przedziałach czasu 1 mikrosekunda lub więcej; lub

2. 

wielokanałowe (z trzema lub więcej kanałami) lub modularne liczniki przedziału czasowego i urządzenia chronometryczne o rozdzielczości 50 ns lub mniej w przedziałach czasu 1 mikrosekunda lub więcej;

f. 

instrumenty analityczne w zakresie chromatografii i spektometrii.

X.B.I.001 

Następujące urządzenia do produkcji elektronicznych podzespołów lub materiałów oraz specjalnie zaprojektowane podzespoły i akcesoria do nich.

a. 

urządzenia specjalnie zaprojektowane do produkcji lamp elektronowych, elementów optycznych oraz specjalnie zaprojektowane podzespoły do nich objęte kontrolą według pozycji 3A001 ( 26 ) lub X.A.I.001;

b. 

następujące urządzenia specjalnie zaprojektowane do produkcji urządzeń półprzewodnikowych, układów scalonych i „zespołów elektronicznych” oraz systemy zawierające taki sprzęt lub mające jego cechy:

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b obejmuje kontrolą również urządzenia używane do stosowania w produkcji innych urządzeń, takich jak urządzenia do przetwarzania obrazu, urządzenia elektrooptyczne, urządzenia do fal akustycznych lub zmodyfikowane w tym celu.

1. 

następujący sprzęt do przetwarzania materiałów do produkcji urządzeń i podzespołów wymienionych w pozycji X.B.I.001.b:

Uwaga: Pozycja X.B.I.001 nie obejmuje kontrolą rur kwarcowych, wykładzin piecowych, łopatek, łodzi (z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych łodzi klatkowych), bełkotek, kaset lub tygli specjalnie zaprojektowanych do urządzeń przetwórczych objętych kontrolą według pozycji X.B.I.001.b.1.

a. 

urządzenia do produkcji krzemu polikrystalicznego i materiałów objętych kontrolą według pozycji 3C001 ( 27 );

b. 

urządzenia specjalnie zaprojektowane do oczyszczania lub przetwarzania materiałów półprzewodnikowych III/V i II/VI objętych kontrolą według pozycji 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 lub 3C005 ( 28 ), z wyjątkiem wyciągarek kryształów, dla których zob. X.B.I.001.b.1.c poniżej;

c. 

następujące wyciągarki kryształów i piece:

Uwaga: X.B.I.001.b.1.c nie obejmuje kontrolą pieców dyfuzyjnych i utleniających.

1. 

urządzenia do wyżarzania lub rekrystalizacji, inne niż piece stałotemperaturowe, wykorzystujące wysokie szybkości transferu energii, zdolne do przetwarzania płytek półprzewodnikowych z szybkością przekraczającą 0,005 m2 na minutę;

2. 

wyciągarki kryształów ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” posiadające którąkolwiek z następujących cech:

a. 

wielokrotne ładowanie bez wymiany tygla;

b. 

zdolność do pracy przy ciśnieniach powyżej 2,5 x 105 Pa; lub

c. 

zdolność do ciągnięcia kryształów o średnicy przekraczającej 100 mm;

d. 

urządzenia do wytwarzania warstw epitaksjalnych ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” posiadające którąkolwiek z następujących cech:

1. 

zdolność do wytwarzania warstwy krzemu o równomiernej grubości z dokładnością poniżej ±2,5 % na odcinku o długości 200 mm lub większej;

2. 

zdolność do wytwarzania warstwy dowolnego materiału innego niż krzem o równomiernej grubości płytki półprzewodnikowej z dokładnością co najmniej ±3,5 %; lub

3. 

rotacja poszczególnych płytek podczas przetwarzania;

e. 

sprzęt wykorzystujący wiązkę molekularną do wytwarzania warstw epitaksjalnych;

f. 

sprzęt wzmacniany magnetycznie do „rozpylania jonowego” ze specjalnie zaprojektowanymi blokadami ładunkowymi, zdolny do przenoszenia płytek w izolowanym środowisku próżniowym;

g. 

sprzęt specjalnie zaprojektowany do implantacji jonów, dyfuzji wzmocnionej jonami lub fotowzmocnionej, posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:

1. 

zdolność do wytwarzania wzorów;

2. 

energia wiązki (napięcie przyspieszające) powyżej 200 keV;

3. 

zoptymalizowanie do działania przy energii wiązki (napięciach przyspieszających) poniżej 10 keV; lub

4. 

zdolność do wysokoenergetycznej implantacji tlenu w podgrzane „podłoże”;

h. 

następujące urządzenia ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” do selektywnego usuwania (trawienia) za pomocą suchych metod anizotropowych (np. za pomocą plazmy):

1. 

„typy do serii” posiadające którąkolwiek z niżej wyszczególnionych cech:

a. 

wykrywanie punktów końcowych inne niż typy oparte na optycznej spektroskopii emisyjnej; lub

b. 

ciśnienie robocze reaktora (trawienie) jest nie większe niż 26,66 Pa;

2. 

„typy do pojedynczych płytek” posiadające którąkolwiek z niżej wyszczególnionych cech:

a. 

wykrywanie punktów końcowych inne niż typy oparte na optycznej spektroskopii emisyjnej;

b. 

ciśnienie robocze reaktora (trawienie) jest nie większe niż 26,66 Pa; lub

c. 

podawanie płytek za pomocą urządzeń typu kaseta-kaseta i load-lock;

Uwagi:

 
1. 

„typy do serii” odnoszą się do maszyn, które nie są specjalnie zaprojektowane do produkcji pojedynczych płytek. Takie maszyny mogą przetwarzać co najmniej dwie płytki jednocześnie przy wspólnych parametrach procesu (np. moc w zakresie fal radiowych, temperatura, rodzaj gazu trawiącego, szybkość przepływu);

2. 

„typy do pojedynczych płytek” odnoszą się do maszyn, które są specjalnie zaprojektowane do produkcji pojedynczych płytek. maszyny te mogą wykorzystywać techniki automatycznego podawania płytek do załadowywania pojedynczej płytki do urządzeń do przetwarzania. Definicja obejmuje urządzenia, które mogą ładować i przetwarzać kilka pł\ytek, ale w przypadku których parametry trawienia, np. moc znamionowa w zakresie fal radiowych lub punkt końcowy, można określić niezależnie dla każdej pojedynczej płytki.

i. 

urządzenia do „chemicznego osadzania z fazy gazowej” (CVD), np. CVD intensyfikowane za pomocą plazmy (PECVD) lub CVD wzmacniane fotowoltaicznie, do produkcji urządzeń półprzewodnikowych, do osadzania tlenków, azotków, metali lub krzemu multikrystalicznego, posiadające jedną z następujących właściwości:

▼M47

1. 

urządzenia do „chemicznego osadzania z fazy gazowej” działające poniżej 105 Pa; lub

▼M46

2. 

urządzenia PECVD pracujące poniżej 60 Pa lub wyposażone w automatyczne podawanie płytek za pomocą urządzeń typu kaseta-kaseta i load-lock;

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.1.i nie obejmuje kontrolą systemów niskociśnieniowego „chemicznego osadzania z fazy gazowej” (LPCVD) ani urządzeń reaktywnych do „rozpylania jonowego”.

j. 

systemy wiązek elektronów specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do wytwarzania masek lub przetwarzania urządzeń półprzewodnikowych, posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:

1. 

odchylenie wiązki elektrostatycznej;

2. 

profilowany, niegaussowski profil wiązki;

3. 

prędkość przetwarzania analogowo-cyfrowego powyżej 3 MHz;

4. 

dokładność przetwarzania analogowo-cyfrowego powyżej 12 bitów; lub

5. 

dokładność sterowania sprzężeniem zwrotnym od celu do wiązki (target-to-beam) 1 mikrometr lub większa;

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.1.j nie obejmuje kontrolą systemów naparowywania elektronowego ani skaningowych mikroskopów elektronowych ogólnego przeznaczenia.

k. 

następujące urządzenia do wykańczania powierzchni podczas obróbki płytek półprzewodnikowych:

1. 

specjalnie zaprojektowane urządzenia do obróbki odwrotnej strony płytek cieńszych niż 100 mikrometrów, a następnie ich oddzielania; lub

2. 

specjalnie zaprojektowane urządzenia do osiągania nierówności powierzchni czynnej przetworzonej płytki o wartości dwa sigma nie większej niż 2 mikrometry, całkowitego wskazanego odczytu (TIR);

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.1.k nie obejmuje kontrolą urządzeń do jednostronnego docierania i polerowania do wykańczania powierzchni płytek.

l. 

urządzenia łączące, które obejmują wspólne pojedyncze lub złożone komory próżniowe specjalnie zaprojektowane w celu umożliwienia integracji wszelkich urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.B.I.001 w kompletny system;

m. 

urządzenia ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” wykorzystujące „lasery” do naprawy lub przycinania „monolitycznych układów scalonych”, posiadające jedną z niżej wymienionych cech:

1. 

dokładność pozycjonowania mniejsza niż ±1 mikrometr; lub

2. 

rozmiar plamki (szerokość szczeliny) poniżej 3 mikrometrów;

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.B.I.001.b.1 »rozpylanie jonowe« jest procesem powlekania, w którym naładowane dodatnio jony są przyspieszane przez pole elektryczne w kierunku powierzchni docelowej (materiał powłokowy). Energia kinetyczna padających jonów jest wystarczająca do wyrwania atomów z powierzchni materiału powłokowego i osadzenia ich na powierzchni podłoża. (Uwaga: Rozpylanie jonowe za pomocą triody, magnetronowe i reakcyjne, które jest wykorzystywane do zwiększania przyczepności powłoki i wydajności osadzania jest zwykłą modyfikacją procesu).

2. 

następujące maski, podłoża, urządzenia do wytwarzania masek i urządzenia do przenoszenia obrazu do produkcji urządzeń i podzespołów wyszczególnionych w pozycji X.B.I.001:

Uwaga: Termin maski odnosi się do masek stosowanych w litografii elektronowej, litografii rentgenowskiej i litografii ultrafioletowej, a także zwykłej fotolitografii w świetle ultrafioletowym i widzialnym.

a. 

gotowe maski, siatki i wzory do nich, z wyjątkiem:

1. 

gotowych masek lub siatek do produkcji obwodów scalonych nieobjętych kontrolą według pozycji 3A001 ( 29 ); lub

2. 

masek lub siatek spełniające oba poniższe kryteria:

a. 

ich konstrukcja opiera się na geometrii 2,5 mikrometra lub większej; oraz

b. 

projekt nie zawiera szczególnych cech umożliwiających zmianę zamierzonego zastosowania za pomocą urządzeń produkcyjnych lub „oprogramowania”;

b. 

następujące podłoża maski:

1. 

„podłoża” pokryte twardą powierzchnią (np. chromem, krzemem, molibdenem) (np. szkło, kwarc, szafiry) do przygotowania masek o wymiarach przekraczających 125 mm x 125 mm; lub

2. 

podłoża specjalnie zaprojektowane do masek rentgenowskich;

c. 

sprzęt, inny niż komputery ogólnego przeznaczenia, specjalnie zaprojektowany do wspomaganego komputerowo projektowania (CAD) urządzeń półprzewodnikowych lub układów scalonych;

d. 

następujące maszyny lub sprzęt do produkcji masek lub siatek:

1. 

fotooptyczne kamery typu step-and-repeat zdolne do wytwarzania matryc o wymiarach większych niż 100 mm x 100 mm lub zdolne do pojedynczej ekspozycji większej niż 6 mm x 6 mm w płaszczyźnie obrazu (tj. ogniskowej) lub zdolne do wytwarzania szerokości linii poniżej 2,5 mikrometra w substancji fotolitograficznej na „podłożu”;

2. 

urządzenia do wytwarzania masek lub siatek, wykorzystujące litografię jonową lub „laserową”, zdolne do wytwarzania linii o szerokości poniżej 2,5 mikrometra; lub

3. 

urządzenia lub uchwyty do zmiany masek lub siatek lub do dodawania membran w celu usunięcia usterek;

Uwaga: Pozycje X.B.I.001.b.2.d.1 i b.2.d.2 nie obejmują kontrolą urządzeń do wytwarzania masek przy użyciu metod fotooptycznych, które były dostępne na rynku przed dniem 1 stycznia 1980 r., lub o wydajności nie wyższej niż takie urządzenia.

e. 

urządzenia ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” do kontroli masek, siatek lub membran o:

1. 

rozdzielczości 0,25 mikrometra lub większej; oraz

2. 

dokładności 0,75 mikrometra lub większej na odcinku o jednej lub dwóch współrzędnych wynoszącym co najmniej 63,5 mm;

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.2.e nie obejmuje kontrolą skaningowych mikroskopów elektronowych ogólnego przeznaczenia, z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych i oprzyrządowanych do automatycznej kontroli wzorów.

f. 

urządzenia pozycjonujące i naświetlające do produkcji płytek przy użyciu metod fotooptycznych lub rentgenowskich, np. sprzęt litograficzny, w tym zarówno sprzęt do przenoszenia obrazów poprzez projekcję, jak i metodę step-and-repeat (bezpośrednie działanie na płytkę) lub sprzęt skanujący (skaner), zdolny do wykonywania którejkolwiek z następujących funkcji:

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.2.f nie obejmuje kontrolą fotooptycznych urządzeń kontaktowych i zbliżeniowych do pozycjonowania i naświetlania masek lub przenoszenia obrazów kontaktowych.

1. 

wytwarzanie wzoru o wielkości mniejszej niż 2,5 mikrometra;

2. 

pozycjonowanie z dokładnością większą niż ±0,25 mikrometra (3 sigma);

3. 

nakładanie maszyna-maszyna nie lepsze niż ±0,3 mikrometra; lub

4. 

źródło światła o długości fali krótszej niż 400 nm;

g. 

wiązka elektronów, wiązka jonów lub urządzenia rentgenowskie do przenoszenia obrazów za pomocą projekcji zdolne do wytwarzania wzorów poniżej 2,5 mikrometra;

Uwaga: W przypadku systemów skupionej wiązki odchylanej (systemy z bezpośrednim zapisem), zob. X.B.I.001.b.1.j.

h. 

urządzenia wykorzystujące „lasery” do bezpośredniego zapisu na płytkach, zdolne do wytwarzania wzorów poniżej 2,5 mikrometra;

3. 

następujące urządzenia do montażu układów scalonych:

a. 

urządzenie do mocowania płytki ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

1. 

specjalnie zaprojektowane dla „hybrydowych układów scalonych”;

2. 

skok pozycjonowania stolika X-Y przekracza 37,5 x 37,5 mm; oraz

3. 

dokładność umiejscowienia w płaszczyźnie X-Y jest mniejsza niż ±10 mikrometrów;

b. 

urządzenia ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” do tworzenia wielu połączeń w jednej operacji (np. urządzenia łączące beam lead, urządzenia łączące nośniki układów scalonych, urządzenia łączące taśmą);

c. 

półautomatyczne lub automatyczne zgrzewarki na gorąco, w których nasadka jest podgrzewana lokalnie do temperatury wyższej niż korpus opakowania, specjalnie zaprojektowane do ceramicznych pakietów mikroukładów objętych kontrolą według pozycji 3A001 ( 30 ) i których przepustowość wynosi co najmniej jedno opakowanie na minutę;

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.3 nie obejmuje kontrolą spawarek punktowych oporowych o ogólnym przeznaczeniu.

4. 

filtry do pomieszczeń czystych zdolne do zapewnienia powietrza zawierającego nie więcej niż 10 cząstek o wielkości 0,3 mikrometra na 0,02832 m3 oraz materiały filtrujące do nich.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.B.I.001 sterowanie zaprogramowane w pamięci oznacza sterowanie za pomocą instrukcji przechowywanych w pamięci elektronicznej, które procesor może wykonać w celu kierowania wykonywaniem z góry określonych funkcji Urządzenie może być urządzeniem »ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci«, bez względu na to, czy pamięć elektroniczna jest wewnętrzna, czy też zewnętrzna względem urządzenia.

X.B.I.002 

Urządzenia do kontroli lub testowania elektronicznych podzespołów i materiałów oraz specjalnie zaprojektowane podzespoły i akcesoria do nich.

a. 

urządzenia specjalnie zaprojektowane do kontroli lub testowania lamp elektronowych, elementów optycznych oraz specjalnie zaprojektowane podzespoły do nich objęte kontrolą według pozycji 3A001 ( 31 ) lub X.A.I.001;

b. 

następujące urządzenia specjalnie zaprojektowane do kontroli lub testowania urządzeń półprzewodnikowych, układów scalonych i „zespołów elektronicznych” oraz systemy zawierające taki sprzęt lub mające jego cechy:

Uwaga: Pozycja X.B.I.002.b obejmuje kontrolą również urządzenia używane do stosowania w kontroli lub testowaniu innych urządzeń, takich jak urządzenia do przetwarzania obrazu, urządzenia elektrooptyczne, urządzenia do fal akustycznych lub zmodyfikowane w tym celu.

1. 

urządzenia kontrolne ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” do automatycznego wykrywania usterek, błędów lub zanieczyszczeń o wielkości 0,6 mikrometra lub mniejszej, w lub na przetworzonych płytkach i podłożach, innych niż płytki obwodów drukowanych lub układy scalone, wykorzystujące techniki uzyskiwania obrazów optycznych do porównywania wzorów;

Uwaga: Pozycja X.B.I.002.b.1 nie obejmuje kontrolą skaningowych mikroskopów elektronowych ogólnego przeznaczenia, z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych i oprzyrządowanych do automatycznej kontroli wzorów.

2. 

następujące specjalnie zaprojektowane urządzenia pomiarowe i analityczne ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci”:

a. 

specjalnie zaprojektowane do pomiaru zawartości tlenu lub węgla w materiałach półprzewodnikowych;

b. 

urządzenia do pomiaru szerokości linii z rozdzielczością 1 mikrometra lub większą;

c. 

specjalnie zaprojektowane instrumenty do pomiaru płaskości, umożliwiające pomiar odchyleń 10 mikrometrów lub mniejszych z rozdzielczością 1 mikrometra lub większą;

3. 

sprzęt do sondowania płytek ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” posiadający którąkolwiek z następujących cech:

a. 

dokładność pozycjonowania większa niż 3,5 mikrometra;

b. 

zdolność do testowania urządzeń posiadających więcej niż 68 zacisków; lub

c. 

zdolność do testowania przy częstotliwości powyżej 1 GHz;

4. 

następujące urządzenia testowe:

a. 

urządzenia ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” specjalnie zaprojektowane do testowania dyskretnych elementów półprzewodnikowych i nieobudowanych matryc, zdolne do testowania przy częstotliwościach powyżej 18 GHz;

Uwaga techniczna: Dyskretne urządzenia półprzewodnikowe obejmują fotokomórki i ogniwa słoneczne.

b. 

urządzenia ze „sterowaniem zaprogramowanym w pamięci” specjalnie zaprojektowany do testowania układów scalonych i ich „zespołów elektronicznych”, zdolne do testowania funkcjonalnego:

1. 

przy „szybkości wzorca” przekraczającej 20 MHz; lub

2. 

przy „szybkości wzorca” przekraczającej 10 MHz, ale nieprzekraczającej 20 MHz i zdolne do testowania pakietów liczących ponad 68 terminali;

Uwagi: Pozycja X.B.I.002.b.4.b. nie obejmuje kontrolą urządzeń testujących specjalnie zaprojektowanego do testowania:

1. 

pamięci;

2. 

„zespołów” lub klasy „zespołów elektronicznych” do zastosowań domowych albo rozrywkowych; oraz

3. 

elektronicznych podzespołów, „elektronicznych zespołów” i układów scalonych nieobjętych kontrolą według pozycji 3A001 ( 32 ) lub X.A.I.001, pod warunkiem że takie urządzenia testowe nie zawierają urządzeń obliczeniowych z „możliwością programowania przez użytkownika”.

Uwaga techniczna: Dla celów tej pozycji X.B.I.002.b.4.b „szybkość wzorca”, określona jest jako maksymalna częstotliwość operacji cyfrowych testera. Jest ona zatem równoważna największej szybkości przesyłania danych, z jaką tester może działać w trybie niemultipleksowym. Jest również określana jako prędkość testowania, maksymalna częstotliwość cyfrowa lub maksymalna prędkość cyfrowa.

c. 

urządzenia specjalnie zaprojektowane do określania wydajności układów płaszczyzn ogniskowych dla długości fal powyżej 1 200 nm wykorzystujące pomiary „sterowane za pomocą programów w pamięci” lub ocenę wspomaganą komputerowo i posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:

1. 

stosowanie przy skanowaniu plamek świetlnych o średnicy mniejszej niż 0,12 mm;

2. 

są zaprojektowane do pomiaru parametrów fotoczułości oraz do oceny odpowiedzi częstotliwościowej, funkcji przenoszenia modulacji, jednolitości reakcji lub szumu; lub

3. 

są zaprojektowane do oceny zestawów zdolnych do tworzenia obrazów o ponad 32 x 32 elementach liniowych;

5. 

systemy do testowania wiązką elektronów zaprojektowane do pracy przy napięciu 3 keV lub niższym lub systemy z wiązką „laserową” do bezkontaktowego sondowania zasilanych urządzeń półprzewodnikowych, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a. 

zdolność stroboskopowa z wygaszaniem wiązki lub strobowaniem detektora;

b. 

spektrometr elektronowy do pomiarów napięcia o rozdzielczości poniżej 0,5 V; lub

c. 

elektryczne przyrządy badawcze do analizy wydajności układów scalonych;

Uwaga: Pozycja X.B.I.002.b.5 nie obejmuje kontrolą skaningowych mikroskopów elektronowych z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych i oprzyrządowanych do bezstykowego sondowania zasilanego urządzenia półprzewodnikowego.

6. 

wielofunkcyjne systemy zogniskowanych wiązek jonów „ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci”, specjalnie zaprojektowane do produkcji, naprawy, analizy układu fizycznego i testowania masek lub urządzeń półprzewodnikowych i posiadające jedną z następujących cech:

a. 

dokładność sterowania sprzężeniem zwrotnym od celu do wiązki (target-to-beam) 1 mikrometr lub większa; lub

b. 

dokładność przetwarzania analogowo-cyfrowego powyżej 12 bitów;

7. 

systemy do pomiaru cząstek stałych wykorzystujące „lasery” zaprojektowane do pomiaru wielkości cząstek i ich stężenia w powietrzu, posiadające obydwie niżej wymienione cechy:

a. 

zdolność do pomiaru cząstek o wielkości 0,2 mikrometra lub mniejszych przy natężeniu przepływu 0,02832 m3 na minutę lub większym; oraz

b. 

zdolność do scharakteryzowania czystego powietrza klasy 10 lub lepszej.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.B.I.002 „sterowanie zaprogramowane w pamięci” oznacza sterowanie za pomocą instrukcji przechowywanych w pamięci elektronicznej, które procesor może wykonać w celu kierowania wykonywaniem z góry określonych funkcji Urządzenie może być urządzeniem „ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci”, bez względu na to, czy pamięć elektroniczna jest wewnętrzna, czy też zewnętrzna względem urządzenia.

X.C.I.001 

Materiały fotorezystywne pozytywowe zaprojektowane do litografii półprzewodnikowej, specjalnie wyregulowanej (zoptymalizowanej) do stosowania w zakresie długości fali od 193 do 370 nm;

X.D.I.001 

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń lub podzespołów elektronicznych objętych kontrolą według pozycji X.A.I.001, sprzętu elektronicznego ogólnego przeznaczenia objętego kontrolą według pozycji X.A.I.002 lub sprzętu do produkcji i testowania objętego kontrolą według pozycji X.B.I.001 i X.B.I.002; „oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji 3B001.g i 3B001.h ( 33 ).

X.E.I.001 

„Technologia” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń lub podzespołów elektronicznych objętych kontrolą według pozycji X.A.I.001, sprzętu elektronicznego ogólnego przeznaczenia objętego kontrolą według pozycji X.A.I.002 lub sprzętu do produkcji i testowania objętego kontrolą według pozycji X.B.I.001 lub X.B.I.002 lub materiały objęte kontrolą według pozycji X.C.I.001.

Kategoria II – Komputery

Uwaga: Kategoria II nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

X.A.II.001 

Komputery, „zespoły elektroniczne” i towarzyszący im sprzęt, nieobjęte kontrolą według pozycji 4A001 lub 4A003 ( 34 ), oraz specjalnie zaprojektowane komponenty do nich.

Uwaga: Poziom kontroli „komputerów cyfrowych” i towarzyszącego im sprzętu opisany w pozycji X.A.II.001 Wynika z poziomu kontroli innego sprzętu lub systemów, pod warunkiem że:

a. 

„komputery cyfrowe” lub towarzyszący im sprzęt mają zasadnicze znaczenie dla działania innego sprzętu lub systemów;

b. 

„komputery cyfrowe” lub towarzyszący im sprzęt nie są „elementem o podstawowym znaczeniu” innego sprzętu lub systemów; oraz

N.B.1: Poziom kontroli sprzętu do „przetwarzania sygnałów” lub „wzmacniania obrazów”, specjalnie zaprojektowanego do innego sprzętu i ograniczonego funkcjonalnie do wymogów pracy tego sprzętu wynika z poziomu kontroli innego sprzętu, nawet, gdy wykracza to poza kryterium „elementu o podstawowym znaczeniu”.

N.B.2: W przypadku poziomu kontroli „komputerów cyfrowych” lub towarzyszącego im sprzętu do sprzętu telekomunikacyjnego zob. kategoria 5 część 1 (Telekomunikacja) ( 35 ).

c. 

„technologia” do „komputerów cyfrowych” i towarzyszącego im sprzętu jest określona w pozycji 4E ( 36 ).

a. 

komputery elektroniczne i związane z nimi urządzenia oraz „zespoły elektroniczne” i specjalnie zaprojektowane komponenty do nich przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia powyżej 343 K (70 °C);

b. 

„komputery cyfrowe” łącznie z urządzeniami do „przetwarzania sygnałów” lub „wzmacniania obrazów” o „skorygowanej wydajności szczytowej” („APP”) równej co najmniej 0,0128 teraflopsów ważonych (WT);

c. 

następujące „zespoły elektroniczne”, które są specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu poprawy wydajności poprzez agregację procesorów:

1. 

zaprojektowane tak, aby były zdolne do agregacji w konfiguracjach co najmniej 16 procesorów;

2. 

nieużywane;

Uwaga 1: Pozycję X.A.II.001.c stosuje się wyłącznie do „zespołów elektronicznych” i programowanych połączeń z „APP”, których moc obliczeniowa nie wykracza poza wartości graniczne wyszczególnione w pozycji X.A.II.001.b, w przypadku ich dostarczania jako „zespoły elektroniczne” w stanie rozłożonym. Pozycja ta nie dotyczy „zespołów elektronicznych”, które ze względu na charakter swojej konstrukcji nie mogą z natury rzeczy być wykorzystywane jako urządzenia towarzyszące, objęte kontrolą według pozycji X.A.II.001.k.

Uwaga 2: Pozycja X.A.II.001.c nie obejmuje kontrolą „zespołów elektronicznych” specjalnie przeznaczonych do wyrobu albo rodziny wyrobów, których maksymalna konfiguracja nie przekracza ograniczeń określonych w pozycji X.A.II.001.b.

d. 

nieużywane;

e. 

nieużywane;

f. 

urządzenia do „przetwarzania sygnałów” lub „wzmacniania obrazów” o „skorygowanej wydajności szczytowej” („APP”) równej co najmniej 0,0128 teraflopsów ważonych (WT);

g. 

nieużywane;

h. 

nieużywane;

i. 

sprzęt zawierający „urządzenia interfejsu końcowego” przekraczające wartości graniczne określone w pozycji X.A.III.101;

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.A.II.001.i „urządzenie interfejsu końcowego” oznacza urządzenie, za pomocą którego informacje wchodzą do systemu telekomunikacyjnego lub z niego wychodzą, np. telefon, urządzenie do transmisji danych, komputer itp.

j. 

sprzęt specjalnie zaprojektowany w celu zapewnienia połączenia zewnętrznego „komputerów cyfrowych” lub towarzyszącego im sprzętu, który pozwala na wymianę danych z szybkościami przekraczającymi 80 MB/s.

Uwaga: Pozycja X.A.II.001.j. nie obejmuje kontrolą sprzętu zapewniającego połączenia wewnętrzne (np. tablice połączeń, szyny), urządzeń łączących o charakterze pasywnym, „sterowników dostępu do sieci” ani „sterowników torów telekomunikacyjnych”.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.A.II.001.j „sterownik toru telekomunikacyjnego” oznacza interfejs fizyczny sterujący przepływem cyfrowych informacji synchronicznych lub asynchronicznych. Jest to zespół, który może być wbudowany w komputer lub urządzenie telekomunikacyjne z zadaniem zapewniania dostępu do łączy telekomunikacyjnych.

k. 

„komputery hybrydowe” i „zespoły elektroniczne” oraz specjalnie zaprojektowane komponenty do nich zawierające przetworniki analogowo-cyfrowe posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

1. 

co najmniej 32 kanały; oraz

2. 

rozdzielczość co najmniej 14 bitów (plus bit znaku) oraz szybkość przetwarzania co najmniej 200 000 Hz.

X.D.II.001 

„Oprogramowanie” do kontroli i walidacji „programu”, „oprogramowanie” umożliwiające automatyczną generację „kodów źródłowych” oraz „oprogramowanie” systemów operacyjnych, które jest specjalnie zaprojektowane do urządzeń do „przetwarzania w czasie rzeczywistym”.

a. 

„oprogramowanie” do kontroli i walidacji „programu” wykorzystujące techniki matematyczne i analityczne oraz zaprojektowane lub zmodyfikowane do „programów” posiadających więcej niż 500 000 instrukcji „kodu źródłowego”;

b. 

„oprogramowanie” umożliwiające automatyczne generowanie „kodów źródłowych” z danych pozyskanych w trybie on-line z czujników zewnętrznych opisanych w rozporządzeniu (UE) 2021/821; lub

c. 

„oprogramowanie” systemu operacyjnego specjalnie zaprojektowane do urządzeń do „przetwarzania w czasie rzeczywistym”, które gwarantuje „globalny czas opóźnienia przerwania” poniżej 20 mikrosekund.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.D.II.001 »globalny czas opóźnienia przerwania« oznacza czas potrzebny systemowi komputerowemu na rozpoznanie przerwania spowodowanego zdarzeniem, obsługę tego przerwania i kontekstowe przełączenie na alternatywne zadanie rezydujące w pamięci na wypadek przerwania.

X.D.II.002 

„Oprogramowanie”, inne niż objęte kontrolą w pozycji 4D001 ( 37 ), specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji 4A101 ( 38 ), X.A.II.001.

X.E.II.001 

„Technologia” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu objętego kontrolą według pozycji X.A.II.001 lub „oprogramowania” objętego kontrolą według pozycji X.D.II.001 lub X.D.II.002.

X.E.II.001 

„Technologia” do „rozwoju” lub „produkcji” sprzętu zaprojektowanego do »wielostrumieniowego przetwarzania danych«.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.E.II.001 „wielostrumieniowe przetwarzanie danych” oznacza technikę opartą na mikroprogramie lub architekturze sprzętu, umożliwiającą równoczesne przetwarzanie dwóch lub więcej sekwencji danych pod kontrolą jednej lub kilku sekwencji instrukcji za pomocą takich narzędzi, jak:

1. 

zespoły o architekturze opartej na jednoinstrukcyjnym przetwarzaniu wielu danych (SIMD), np. procesory wektorowe lub tablicowe;

2. 

zespoły o architekturze opartej na wielokrotnym jednoinstrukcyjnym przetwarzaniu wielu danych (MSIMD);

3. 

zespoły o architekturze opartej na wieloinstrukcyjnym przetwarzaniu wielu danych (MIMD), włącznie z procesorami połączonymi bezpośrednio, połączonymi silnie lub połączonymi luźno; lub

4. 

elementy przetwarzające o strukturze tablicowej, włącznie z tablicami dynamicznymi.

Kategoria III. Część 1 – Telekomunikacja

Uwaga: Kategoria III. Część 1 nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

X.A.III.101 

Urządzenia telekomunikacyjne.

a. 

wszelkie rodzaje urządzeń telekomunikacyjnych, nieobjęte kontrolą według pozycji 5A001.a ( 39 ), specjalnie zaprojektowane do pracy poza zakresem temperatur od 219 K (-54 °C) do 397 K (124 °C);

b. 

telekomunikacyjne urządzenia i systemy przesyłowe oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe i osprzęt, posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech i właściwości lub realizujące którąkolwiek z wymienionych poniżej funkcji:

Uwaga: Telekomunikacyjne urządzenia przesyłowe:

a. 

należące do następujących kategorii, lub ich połączenia:

1. 

urządzenia radiowe (np. nadajniki, odbiorniki i nadajniki-odbiorniki);

2. 

urządzenia do zamykania linii;

3. 

wzmacniacze pośrednie;

4. 

wzmacniaki;

5. 

regeneratory;

6. 

urządzenia kodujące tłumaczenia (transkodery);

7. 

multipleksy (w tym mutipleksy statystyczne);

8. 

modulatory/demodulatory (modemy);

9. 

transmultipleksy (zob. zalecenie CCITT G701);

10. 

urządzenia do cyfrowego połączenia międzysystemowego „sterowane programem zapisanym w pamięci”;

11. 

„bramy” i mosty;

12. 

„jednostki dostępu do mediów”; oraz

b. 

zaprojektowane do użytku w komunikacji jednokanałowej lub wielokanałowej za pośrednictwem któregokolwiek z poniższych:

1. 

przewód (linia);

2. 

kabel koncentryczny;

3. 

kabel światłowodowy;

4. 

promieniowanie elektromagnetyczne; lub

5. 

podwodna fala akustyczna.

1. 

wykorzystujące techniki cyfrowe, w tym cyfrowe przetwarzanie sygnałów analogowych, i zaprojektowane do pracy z „szybkością transmisji danych cyfrowych” na najwyższym poziomie multipleksu przekraczającą 45 Mbit/s lub „całkowitą szybkością transmisji danych cyfrowych” przekraczającą 90 Mbit/s;

Uwaga: Pozycja X.A.III.101.b.1 nie obejmuje kontrolą urządzeń specjalnie zaprojektowanych w celu ich wbudowania do jakiegokolwiek systemu satelitarnego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz ich eksploatacji w takim systemie.

2. 

modemy wykorzystujące „szerokość pasma jednego kanału głosowego” o „szybkości przesyłania danych” przekraczającej 9 600 bitów na sekundę;

3. 

urządzenia do cyfrowego połączenia międzysystemowego „sterowane programem zapisanym w pamięci” o „szybkości transmisji danych cyfrowych” przekraczającej 8,5 Mbit/s na port;

4. 

urządzenia posiadające którąkolwiek z następujących właściwości:

a. 

„sterowniki dostępu do sieci” i związane z nimi wspólne nośniki o „szybkości transmisji danych cyfrowych” przekraczającej 33 Mbit/s; lub

b. 

„sterowniki kanału komunikacyjnego” z wyjściem cyfrowym o „szybkości przesyłania danych” przekraczającej 64 000 bitów/s na kanał;

Uwaga: Jeżeli jakiekolwiek nieobjęte kontrolą urządzenie zawiera „sterownik dostępu do sieci”, nie może ono posiadać żadnego rodzaju interfejsu telekomunikacyjnego, z wyjątkiem opisanych w pozycji X.A.III.101.b.4, ale nieobjętych kontrolą według tej pozycji.

5. 

wykorzystujące „laser” i posiadające którąkolwiek z następujących właściwości:

a. 

długość fali nadawczej przekraczająca 1 000 nm; lub

b. 

wykorzystujące techniki analogowe i posiadające szerokość pasma przekraczającą 45 MHz;

c. 

wykorzystujące techniki koherentnego przekazu optycznego lub koherentnej detekcji optycznej (zwane także technikami heterodyny optycznej lub technikami homodynowymi);

d. 

wykorzystujące techniki zwielokrotniania przez rozdzielanie fal; lub

e. 

dokonujące „wzmocnienia optycznego”;

6. 

urządzenia radiowe pracujące z częstotliwościami wejściowymi lub wyjściowymi przekraczającymi:

a. 

31 GHz w przypadku zastosowań ziemskich stacji satelitarnych; lub

b. 

26,5 GHz w przypadku pozostałych zastosowań;

Uwaga: Pozycja X.A.III.101.b.6 nie obejmuje kontrolą urządzeń do użytku cywilnego zgodnych z przydzielonym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) pasmem między 26,5 GHz i 31 GHz.

7. 

urządzenia radiowe wykorzystujące którekolwiek z następujących:

a. 

techniki modulacji kwadraturowej (QAM) powyżej poziomu 4, jeżeli „całkowita szybkość transmisji danych cyfrowych” przekracza 8,5 Mbit/s;

b. 

techniki QAM powyżej poziomu 16, jeżeli „całkowita szybkość transmisji danych cyfrowych” nie przekracza 8,5 Mbit/s;

c. 

inne techniki modulacji cyfrowej i posiadające „efektywność wykorzystania widma” przekraczającą 3 bit/s/Hz; lub

d. 

Pracujący w paśmie 1,5 MHz do 87,5 MHz i stosujący techniki adaptacyjne zapewniające tłumienie sygnałów zakłócających na poziomie większym niż 15 dB;

Uwagi: 

1. 

Pozycja X.A.III.101.b.7 nie obejmuje kontrolą urządzeń specjalnie zaprojektowanych w celu ich wbudowania do jakiegokolwiek systemu satelitarnego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz ich eksploatacji w takim systemie.

2. 

Pozycja X.A.III.101.b.7 nie obejmuje kontrolą urządzeń do przekazu radiowego przeznaczonych do pracy w przydzielonym paśmie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU):

a. 

spełniającym którekolwiek z poniższych kryteriów:

1. 

nieprzekraczającym 960 MHz; lub

2. 

z „całkowitą szybkością transmisji danych cyfrowych” nieprzekraczającą 8,5 Mbit/s; oraz

b. 

posiadającym „efektywność wykorzystania widma” nieprzekraczającą 4 bit/s/Hz;

c. 

urządzenia przełączające „sterowane programem zapisanym w pamięci” i powiązane systemy sygnalizacyjne (oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe i osprzęt) posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech i właściwości lub realizujące którąkolwiek z wymienionych poniżej funkcji:

Uwaga: Multipleksery statystyczne z cyfrowym wejściem i cyfrowym wyjściem, które umożliwiają przełączanie, traktuje się jako przełączniki »sterowane programem zapisanym w pamięci«.

1. 

urządzenia lub systemy do „przełączania danych (komunikatów)” zaprojektowane do „pracy w trybie pakietowym” oraz ich zespoły elektroniczne i części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

2. 

nieużywane;

3. 

przekierowywanie lub przełączanie pakietów „datagramów”;

Uwaga: Pozycja X.A.III.101.c.3 nie obejmuje kontrolą sieci ograniczonych do korzystania wyłącznie ze „sterowników dostępu do sieci” ani do samych „sterowników dostępu do sieci”.

4. 

nieużywane;

5. 

priorytet wielopoziomowy i pierwszeństwo dla przełączania obwodu;

Uwaga: Pozycja X.A.III.101.c.5 nie obejmuje kontrolą jednopoziomowego pierwszeństwa połączeń.

6. 

zaprojektowane do automatycznego wyłączania komórkowych połączeń radiowych z innymi przełącznikami komórkowymi lub do automatycznego połączenia ze scentralizowaną bazą danych abonentów wspólną dla więcej niż jednego przełącznika;

7. 

zawierające urządzenia do cyfrowego połączenia międzysystemowego „sterowane programem zapisanym w pamięci” o „szybkości transmisji danych cyfrowych” przekraczającej 8,5 Mbit/s na port;

8. 

„sygnalizacja za pośrednictwem wspólnego kanału” pracująca w trybie niestowarzyszonym albo półstowarzyszonym;

9. 

„adaptacyjny dynamiczny wybór trasy”;

10. 

będące przełącznikami pakietów, przełącznikami obwodów i routerami z portami lub liniami przekraczającymi którekolwiek z następujących wartości:

a. 

„szybkości przesyłania danych” na poziomie 64 000 bit/s na kanał dla „sterownika toru komunikacyjnego”; lub

Uwaga: Pozycja X.A.III.101.c.10.a nie obejmuje kontrolą multipleksowych złożonych połączeń składających się wyłącznie z torów komunikacyjnych, które nie są indywidualnie sterowane przez X.A.III.101.b.1.

b. 

„szybkości transmisji danych cyfrowych” na poziomie 33 Mbit/s dla „sterownika dostępu do sieci” i powiązanych wspólnych nośników;

Uwaga: Pozycja X.A.III.101.c.10 nie obejmuje kontrolą przełączników pakietów ani routerów z portami lub liniami nieprzekraczającymi limitów określonych w pozycji X.A.III.101.c.10.

11. 

„komutacja optyczna”;

12. 

wykorzystujące techniki „asynchronicznego trybu przesyłania” („ATM”);

d. 

światłowody i kable światłowodowe o długości większej niż 50 m zaprojektowane do pracy w trybie pojedynczym;

e. 

sterownik scentralizowanej sieci posiadający wszystkie niżej wymienione cechy:

1. 

otrzymuje dane z węzłów; oraz

2. 

przetwarza te dane w celu zapewnienia sterowania ruchem bez konieczności podejmowania decyzji przez operatora, a tym samym dokonuje „adaptacyjnego dynamicznego wyboru trasy”;

Uwaga 1: Pozycja X.A.III.101.e. nie obejmuje przypadków decyzji o zmianie trasy podejmowanych na podstawie określonych wcześniej informacji.

Uwaga 2: Pozycja X.A.III.101.e nie wyklucza sterowania ruchem jako funkcji przewidywalnych statystycznych warunków ruchu.

f. 

fazowane układy antenowe pracujące powyżej 10,5 GHz, zawierające elementy czynne oraz rozproszone części składowe, zaprojektowane w celu umożliwienia elektronicznego sterowania kształtowaniem i wyznaczaniem wiązki, z wyjątkiem systemów lądowania według wskazań przyrządów spełniających normy Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) (mikrofalowe systemy lądowania (MLS));

g. 

urządzenia łączności ruchomej inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821 oraz ich zespoły elektroniczne i części składowe; lub

h. 

urządzenia łączności radiowej zaprojektowane do użytku na częstotliwościach równych lub przekraczających 19,7 GHz oraz ich części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.A.III.101:

1) 

„Asynchroniczny tryb przesyłania” („ATM”) oznacza tryb przesyłania polegający na tym, że informacja jest organizowana w komórkach; asynchroniczność należy rozumieć w tym sensie, że rekurencja komórek zależy od wymaganej lub chwilowej szybkości transmisji bitów.

2) 

„Szerokość pasma jednego kanału głosowego” oznacza urządzenia do transmisji danych zaprojektowane do eksploatacji w jednym kanale głosowym o częstotliwości 3 100 Hz, zgodnie z definicją w zaleceniu CCITT G.151.

3) 

„Sterownik toru telekomunikacyjnego” oznacza interfejs fizyczny sterujący przepływem cyfrowych informacji synchronicznych lub asynchronicznych. Jest to zespół, który może być wbudowany w komputer lub urządzenie telekomunikacyjne z zadaniem zapewniania dostępu do łączy telekomunikacyjnych.

4) 

„Datagram” oznacza samodzielną, niezależną jednostkę danych zawierającą informacje wystarczające do przekierowania jej ze źródła do docelowego urządzenia terminala danych bez polegania na wcześniejszych wymianach między tym źródłem i docelowym urządzeniem terminala danych oraz siecią przesyłową.

5) 

„Fast select” oznacza funkcję mającą zastosowanie do połączeń wirtualnych, która umożliwia urządzeniu terminala danych rozszerzenie możliwości przekazywania danych w ramach konfiguracji połączenia i rozliczanie „pakietów” wykraczające poza podstawowe możliwości połączenia wirtualnego.

6) 

„Brama” oznacza funkcję, realizowaną przez dowolne połączenie urządzeń i „oprogramowania”, polegającą na dokonywaniu konwersji konwencji dotyczących przedstawiania, przetwarzania lub przekazywania informacji stosowanych w jednym systemie w odpowiednie, ale różniące się konwencje stosowane w innym systemie.

7) 

„Sieć cyfrowa z integracją usług” (ISDN) oznacza jednolitą sieć cyfrową typu koniec-koniec, w której dane pochodzące ze wszystkich rodzajów komunikacji (np. głos, tekst, dane, obrazy nieruchome i ruchome) są przesyłane z jednego portu (terminala) w ramach wymiany (przełączania) za pośrednictwem jednej linii dostępowej do abonenta i od abonenta.

8) 

„Pakiet” oznacza grupę cyfr binarnych zawierającą dane i sygnały sterujące, która jest przełączana jako całość. Dane, sygnały sterujące i informacje kontrolne o ewentualnych błędach są ułożone w określonym formacie.

9) 

„Sygnalizacja za pośrednictwem wspólnego kanału” oznacza przekazywanie informacji sterujących (sygnalizacji) za pośrednictwem kanału odrębnego od kanału wykorzystywanego do komunikatów. Kanał sygnalizacji zazwyczaj steruje wieloma kanałami komunikatów.

10) 

„Szybkość przesyłania danych” oznacza szybkość, zgodnie z definicją podaną w zaleceniu 53–36 ITU, uwzględniającą fakt, że w przypadku modulacji niebitowej, szybkości w bodach i bitach na sekundę są różne. Uwzględnia bity do kodowania, kontrolne i synchronizujące.

11) 

„Adaptacyjny dynamiczny wybór trasy” oznacza automatyczną zmianę trasy w ruchu na podstawie odbieranych i analizowanych informacji o bieżących warunkach w sieci.

12) 

„Jednostka dostępu do mediów” oznacza urządzenie zawierające co najmniej jeden interfejs komunikacyjny („sterownik dostępu do sieci”, sterownik toru telekomunikacyjnego”, modem lub magistralę komputerową) służący do połączenia urządzenia końcowego do sieci.

13) 

„Efektywność wykorzystania widma” oznacza „szybkość transmisji danych cyfrowych” [bits/s] / 6 dB widmowej szerokości pasma w Hz.

14) 

„Sterowane programem zapisanym w pamięci” oznacza sterowanie za pomocą instrukcji zapisanych w pamięci elektronicznej, które procesor może wykonywać w celu kierowania parametrami uprzednio określonych funkcji. Uwaga: Urządzenie może być urządzeniem „ze sterowaniem zaprogramowanym w pamięci”, bez względu na to, czy pamięć elektroniczna jest wewnętrzna, czy też zewnętrzna względem urządzenia.

X.B.III.101 

Telekomunikacyjne urządzenia testujące, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

X.C.III.101 

Preformy ze szkła lub z dowolnych innych materiałów zoptymalizowane na potrzeby produkcji światłowodów objętych kontrolą według pozycji X.A.III.101.

X.D.III.101 

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane na potrzeby „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.III.101 i X.B.III.101, oraz oprogramowanie do adaptacyjnego dynamicznego wyboru trasy, zgodnie z poniższym opisem:

a. 

„oprogramowanie”, inne niż w postaci wykonywalnej maszynowo, specjalnie zaprojektowane do „adaptacyjnego dynamicznego wyboru trasy”;

b. 

nieużywane.

X.E.III.101 

„Technologie” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.III.101 lub X.B.III.101, lub „oprogramowanie” objęte kontrolą według pozycji X.D.III.101, oraz inne następujące „technologie”:

a. 

specjalne „technologie”, takie jak:

1. 

„technologia” przetwarzania i nakładania powłok na światłowody specjalnie zaprojektowane tak, aby nadawały się do stosowania pod wodą;

2. 

„technologia” na potrzeby „rozwoju” urządzeń wykorzystujących techniki „synchronicznej hierarchii cyfrowej” („SDH”) lub „synchronicznej sieci optycznej” („SONET”).

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.E.III.101:

1) 

„Synchroniczna hierarchia cyfrowa” (Synchronous digital hierarchy, SDH) oznacza hierarchię cyfrową zapewniającą środki zarządzania, multipleksu i dostępu do różnych form ruchu cyfrowego przy wykorzystaniu formatu synchronicznej transmisji na różnych rodzajach nośników. Format ten opiera się na module transportu synchronicznego (Synchronous Transport Module, STM) zdefiniowanym w zaleceniach CCITT G.703, G.707, G.708, G.709 oraz innych, które nie zostały jeszcze opublikowane. Wskaźnikiem pierwszego poziomu „SDH” jest 155,52 Mbits/s.

2) 

„Synchroniczna sieć optyczna” (Synchronous optical network, SONET) oznacza sieć zapewniającą środki zarządzania, multipleksu i dostępu do różnych form ruchu cyfrowego przy wykorzystaniu formatu synchronicznej transmisji na światłowodach. Format ten stanowi północnoamerykańską wersję „SDH” i korzysta on również z modułu transportu synchronicznego (STM). Jako podstawowy moduł transportowy wykorzystuje on jednak synchroniczny transport sygnału (Synchronous Transport Signal, STS) ze wskaźnikiem pierwszego poziomu wynoszącym 51,81 Mbits/s. Trwa proces integracji norm SONET z normami „SDH”.

Kategoria III. Część 2 – Ochrona informacji

Uwaga: Kategoria III. Część 2 nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

X.A.III.201 

Następujące urządzenia:

a. 

nieużywane;

b. 

nieużywane;

c. 

towary sklasyfikowane jako szyfrowanie dla rynku masowego zgodnie z uwagą dotyczącą kryptografii – uwaga 3 do kategorii 5 część 2 ( 40 ).

X.D.III.201 

Następujące „oprogramowanie” na potrzeby „ochrony informacji”:

Uwaga: Pozycja ta nie obejmuje kontrolą „oprogramowania” zaprojektowanego lub zmodyfikowanego w celu ochrony przed szkodliwymi uszkodzeniami komputera, np. wirusami, w przypadku gdy stosowanie „kryptografii” ogranicza się do uwierzytelnienia, podpisu cyfrowego lub deszyfrowania danych lub plików.

a. 

nieużywane;

b. 

nieużywane;

c. 

„oprogramowanie” sklasyfikowane jako oprogramowanie szyfrujące dla rynku masowego zgodnie z uwagą dotyczącą kryptografii – uwaga 3 do kategorii 5 część 2 ( 41 ).

X.E.III.201 

Następujące „technologie”„ochrony informacji” zgodnie z uwagą ogólną do technologii:

a. 

nieużywane;

b. 

„technologie”, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, na potrzeby „użytkowania” towarów dla rynku masowego objętych kontrolą według pozycji X.A.III.201.c lub „oprogramowanie” dla rynku masowego objęte kontrolą według pozycji X.D.III.201.c.

Kategoria IV – Czujniki i lasery

X.A.IV.001 

Morskie lub naziemne urządzenia akustyczne zdolne do wykrywania lub lokalizacji obiektów lub elementów podwodnych lub do pozycjonowania nawodnych jednostek pływających lub pojazdów podwodnych; oraz specjalnie zaprojektowane części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

X.A.IV.002 

Następujące czujniki optyczne:

a. 

następujące lampowe wzmacniacze obrazu i specjalnie zaprojektowane do nich części składowe:

1. 

lampowe wzmacniacze obrazu posiadające wszystkie poniższe cechy charakterystyczne:

a. 

reakcja szczytowa w zakresie długości fal z przedziału powyżej 400 nm, ale nieprzekraczającej 1 050 nm;

b. 

płytka mikrokanalikowa do wzmacniania obrazów elektronicznych z otworkami w odstępach (odległość między środkami otworków) mniejszych niż 25 mikrometrów; oraz

c. 

posiadające którąkolwiek z poniższych cech charakterystycznych:

1. 

fotokatoda S-20, S-25 lub alkaliczna (wielopierwiastkowa); lub

2. 

fotokatoda GaAs lub GaInAs;

2. 

specjalnie zaprojektowane płytki mikrokanalikowe posiadające obie poniższe cechy charakterystyczne:

a. 

co najmniej 15 000 kanałów na płytkę; oraz

b. 

otworki w odstępach (odległość między środkami otworków) mniejszych niż 25 mikrometrów;

b. 

urządzenia do widzenia bezpośredniego działające w zakresie promieniowania widzialnego lub podczerwonego, wyposażone w lampowe wzmacniacze obrazu posiadające cechy charakterystyczne wymienione w pozycji X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003 

Następujące kamery:

a. 

kamery spełniające kryteria uwagi 3 do pozycji 6A003.b.4 ( 42 );

b. 

nieużywane.

X.A.IV.004 

Następujące urządzenia optyczne:

a. 

filtry optyczne:

1. 

dla fal o długości przekraczającej 250 nm, złożone z wielowarstwowych powłok optycznych i posiadające jedną z następujących cech charakterystycznych:

a. 

szerokości pasma równe lub mniejsze niż 1 nm połowy natężenia pełnej szerokości (Full Width Half Intensity, FWHI) i transmisja szczytowa wynosząca co najmniej 90 %; lub

b. 

szerokości pasma równe lub mniejsze niż 0,1 nm FWHI i transmisja szczytowa wynosząca co najmniej 50 %;

Uwaga: Pozycja X.A.IV.004 nie obejmuje kontrolą filtrów optycznych ze stałymi szczelinami powietrznymi ani filtrów typu Lyot.

2. 

dla fal o długości przekraczającej 250 nm, posiadające wszystkie następujące cechy charakterystyczne:

a. 

przestrajalne w zakresie widma wynoszącym co najmniej 500 nm;

b. 

z chwilowym filtrem środkowoprzepustowym wynoszącym 1,25 nm lub mniej;

c. 

długość fali możliwa do ponownego ustawienia w ciągu 0,1 ms z dokładnością do 1 nm lub lepszą w przestrajalnym zakresie widma; oraz

d. 

pojedyncza transmisja szczytowa wynosząca co najmniej 91 %;

3. 

przełączniki (filtry) nieprzezroczystości optycznej o polu widzenia wynoszącym co najmniej 30° oraz czasie reakcji równym lub mniejszym niż 1 ns;

b. 

kabel z „włókien domieszkowanych fluorkiem” lub jego światłowody, z tłumieniem mniejszym niż 4 dB/km w zakresie długości fal z przedziału powyżej 1 000 nm, ale nieprzekraczającej 3 000 nm.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.A.IV.004.b „włókna domieszkowane fluorkiem” oznaczają włókna wytwarzane ze związków fluorku luzem.

X.A.IV.005 

Następujące „lasery”:

a. 

„lasery” na dwutlenku węgla (CO2) spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1. 

ciągła (CW) moc wyjściowa przekraczająca 10 kW;

2. 

wyjście impulsowe z „czasem trwania impulsu” przekraczającym 10 μs; oraz

a. 

przeciętna moc wyjściowa przekraczająca 10 kW; lub

b. 

„moc szczytowa” impulsu przekraczająca 100 kW; lub

3. 

wyjście impulsowe z „czasem trwania impulsu” nieprzekraczającym 10 μs; oraz

a. 

energia impulsu powyżej 5 J na impuls i „moc szczytowa” przekraczająca 2,5 kW; lub

b. 

przeciętna moc wyjściowa przekraczająca 2,5 kW;

b. 

następujące lasery półprzewodnikowe:

1. 

indywidualne „lasery” półprzewodnikowe działające w trybie z pojedynczym przejściem poprzecznym, o następujących cechach charakterystycznych:

a. 

przeciętna moc wyjściowa przekraczająca 100 mW; lub

b. 

długość fali przekraczająca 1 050 nm;

2. 

indywidualne „lasery” półprzewodnikowe działające w trybie z wielokrotnym przejściem poprzecznym lub zestawy indywidualnych „laserów” półprzewodnikowych, o długości fali przekraczającej 1 050 nm;

c. 

„lasery” rubinowe o energii wyjściowej przekraczającej 20 J na impuls;

d. 

„nieprzestrajalne”„lasery impulsowe” o długości fali wyjściowej przekraczającej 975 nm, ale nieprzekraczającej 1 150 nm, i posiadające którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1. 

„czas trwania impulsu” równy lub przekraczający 1 ns, ale nieprzekraczający 1 μs, i posiadające którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

a. 

sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego i mający którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1. 

„sprawność całkowita” przekraczająca 12 % i „średnia moc wyjściowa” przekraczająca 10 W i zdolne do pracy przy częstotliwości powtarzania impulsów większej niż 1 kHz; lub

2. 

„średnia moc wyjściowa” przekraczająca 20 W; lub

b. 

sygnał wyjściowy w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego i mający którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1. 

„sprawność całkowita” przekraczająca 18 % i „średnia moc wyjściowa” przekraczająca 30 W;

2. 

„moc szczytowa” przekraczająca 200 MW; lub

3. 

„średnia moc wyjściowa” przekraczająca 50 W; lub

2. 

„czas trwania impulsu” przekraczający 1 μs i mające którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

a. 

sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego i mający którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1. 

„sprawność całkowita” przekraczająca 12 % i „średnia moc wyjściowa” przekraczająca 10 W i zdolne do pracy przy częstotliwości powtarzania impulsów większej niż 1 kHz; lub

2. 

„średnia moc wyjściowa” przekraczająca 20 W; lub

b. 

sygnał wyjściowy w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego i mający którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1. 

„sprawność całkowita” przekraczająca 18 % i „średnia moc wyjściowa” przekraczająca 30 W; lub

2. 

„średnia moc wyjściowa” przekraczająca 500 W;

e. 

„nieprzestrajalne”„lasery CW” (z falą ciągłą) o długości fali wyjściowej przekraczającej 975 nm, ale nieprzekraczającej 1 150 nm, i posiadające którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1. 

sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego i mający którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

a. 

„sprawność całkowita” przekraczająca 12 % i „średnia moc wyjściowa” przekraczająca 10 W i zdolne do pracy przy częstotliwości powtarzania impulsów większej niż 1 kHz; lub

b. 

„średnia moc wyjściowa” przekraczająca 50 W; lub

2. 

sygnał wyjściowy w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego i mający którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

a. 

„sprawność całkowita” przekraczająca 18 % i „średnia moc wyjściowa” przekraczająca 30 W; lub

b. 

„średnia moc wyjściowa” przekraczająca 500 W;

Uwaga: Pozycja X.A.IV.005.e.2.b nie obejmuje kontrolą „laserów” przemysłowych działających w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 2 kW i o masie całkowitej większej niż 1 200 kg. Do celów niniejszej uwagi masa całkowita obejmuje wszystkie części składowe wymagane do funkcjonowania „lasera”, np. „laser”, zasilacz, wymiennik ciepła, natomiast nie obejmuje ona zewnętrznych urządzeń optycznych do kondycjonowania lub wysyłania wiązki.

f. 

„nieprzestrajalne”„lasery” o długości fali przekraczającej 1 400 nm, ale nieprzekraczającej 1 555 nm, i posiadające którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1. 

energia wyjściowa przekraczająca 100 mJ na impuls i „moc szczytowa” impulsu przekraczająca 1 W; lub

2. 

średnia lub ciągła (CW) moc wyjściowa przekraczająca 1 W;

g. 

„lasery” na swobodnych elektronach.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.A.IV.005 „sprawność całkowitą” definiuje się jako stosunek mocy wyjściowej „lasera” (lub „średniej mocy wyjściowej”) do całkowitej mocy wejściowej wymaganej do funkcjonowania „lasera”, w tym zasilania/kondycjonowania mocy oraz kondycjonowania termicznego/wymiennika ciepła.

X.A.IV.006 

Następujące „magnetometry”, „nadprzewodzące” czujniki elektromagnetyczne i specjalnie zaprojektowane do nich części składowe:

a. 

„magnetometry”, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, charakteryzujące się „czułością” mniejszą (lepszą) niż 1,0 nT (średnia kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz;

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.A.IV.006.a „czułość” (poziom szumu) oznacza średni pierwiastek kwadratowy ograniczonego przez urządzenie progu szumu, który jest najniższym sygnałem dającym się zmierzyć.

b. 

„nadprzewodzące” czujniki elektromagnetyczne, części składowe wytworzone z „nadprzewodzących” materiałów:

1. 

przeznaczone do pracy w temperaturach poniżej „temperatury krytycznej” co najmniej jednego z ich elementów „nadprzewodzących” (włącznie z urządzeniami, których działanie jest oparte na zjawisku Josephsona, lub urządzeniami „nadprzewodzącymi” działającymi na zasadzie interferencji kwantowej (SQUIDS));

2. 

przeznaczone do wykrywania zmian pola elektromagnetycznego przy częstotliwościach wynoszących 1 KHz lub mniej; oraz

3. 

posiadające jedną z następujących cech charakterystycznych:

a. 

wyposażone w cienkowarstwowe elementy SQUIDS o minimalnym wymiarze charakterystycznym poniżej 2 μm i zaopatrzone w odpowiednie wejściowe i wyjściowe obwody sprzęgające;

b. 

przeznaczone do pracy przy szybkości zmian pola magnetycznego przekraczającej 1 × 106 strumienia magnetycznego na sekundę;

c. 

przeznaczone do działania w ziemskim polu magnetycznym bez ekranowania magnetycznego; lub

d. 

mające współczynnik temperaturowy poniżej (mniejszy niż) 0,1 strumienia magnetycznego/K.

X.A.IV.007 

Następujące grawimetry do użytku naziemnego, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821:

a. 

mające dokładność statyczną poniżej (lepszą niż) 100 μGal; lub

b. 

będące grawimetrem z elementem kwarcowym (Wordena).

X.A.IV.008 

Następujące radarowe systemy, urządzenia i główne części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe:

a. 

pokładowe urządzenia radarowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe;

b. 

radary „laserowe”„klasy kosmicznej” lub urządzenia optyczne (Light Detection and Ranging, LIDAR) specjalnie zaprojektowane do badań lub do obserwacji meteorologicznych;

c. 

polepszające widzenie systemy radarowego obrazowania pracujące w częstotliwościach fal milimetrowych, specjalnie zaprojektowane do wiropłatów i posiadające wszystkie następujące cechy charakterystyczne:

1. 

praca na częstotliwości 94 GHz;

2. 

średnia moc wyjściową poniżej 20 mW;

3. 

szerokość wiązki radarowej wynosząca 1 stopień; oraz

4. 

zakres działania wynoszący co najmniej 1 500  m.

X.A.IV.009 

Następujące specjalne urządzenia przetwarzające:

a. 

sejsmiczne urządzenia detekcyjne nieobjęte kontrolą według pozycji X.A.IV.009.c;

b. 

kamery telewizyjne zabezpieczone przed promieniowaniem, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

c. 

sejsmiczne systemy wykrywania wtargnięć, które wykrywają, klasyfikują i określają wpływ na źródło wykrytego sygnału.

X.B.IV.001 

Urządzenia, w tym narzędzia, matryce, uchwyty lub mierniki, oraz inne specjalnie zaprojektowane do nich części składowe i osprzęt, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane na potrzeby któregokolwiek z poniższych:

a. 

produkcji lub kontroli:

1. 

magnesów (wigglers) do „laserów” na swobodnych elektronach;

2. 

fotoinjektorów do „laserów” na swobodnych elektronach;

b. 

korekty, do wymaganych tolerancji, podłużnego pola magnetycznego „laserów” na swobodnych elektronach.

X.C.IV.001 

Czujnikowe włókna optyczne zmodyfikowane strukturalnie w taki sposób, aby ich „długość zdudnień” (beat length) była mniejsza niż 500 mm (wysoka dwójłomność), lub materiały do czujników optycznych nieopisane w pozycji 6C002.b ( 43 ) i o zawartości cynku wynoszącej co najmniej 6 % według „ułamka molowego”.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.C.IV.001:

1) 

„Ułamek molowy” definiowany jest jako stosunek moli ZnTe do sumy moli CdTe i ZnTe znajdujących się w krysztale.

2) 

„Długość zdudnień” (beat length) oznacza odległość, którą dwa ortogonalnie polaryzowane sygnały, początkowo w fazie, muszą przemierzyć, aby osiągnąć różnicę w fazie wynoszącą 2 Pi radianów.

X.C.IV.002 

Następujące materiały optyczne:

a. 

następujące materiały o niskiej absorpcji optycznej:

1. 

związki fluorku luzem zawierające składniki o czystości wynoszącej co najmniej 99,999 %; lub

Uwaga: Pozycja X.C.IV.002.a.1 obejmuje kontrolą fluorki cyrkonu lub glinu oraz ich odmiany.

2. 

szkło z fluorku luzem wykonane ze związków objętych kontrolą według pozycji 6C004.e.1 ( 44 );

b. 

„preformy światłowodów” wykonane ze związków fluorku luzem zawierające składniki o czystości wynoszącej co najmniej 99,999 %, „specjalnie zaprojektowane” do produkcji „włókien domieszkowanych fluorkiem” objętych kontrolą według pozycji X.A.IV.004.b.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.C.IV.002:

1) 

„Włókna domieszkowane fluorkiem” oznaczają włókna wytwarzane ze związków fluorku luzem.

2) 

„Preformy światłowodów” oznaczają pręty, sztaby lub pręciki ze szkła, tworzyw sztucznych lub innych materiałów, które zostały specjalnie przetworzone do wykorzystania w produkcji światłowodów. Właściwości preformy determinują podstawowe parametry wytwarzanych z nich światłowodów.

X.D.IV.001 

„Oprogramowanie”, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, specjalnie zaprojektowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów objętych kontrolą według pozycji 6A002, 6A003 ( 45 ), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 lub X.A.IV.008.

X.D.IV.002 

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.IV.002, X.A.IV.004 lub X.A.IV.005.

X.D.IV.003 

Następujące inne „oprogramowanie”:

a. 

„oprogramowanie” stanowiące „programy” na potrzeby służb kontroli ruchu lotniczego (Air Traffic Control, ATC) zainstalowane na komputerach ogólnego przeznaczenia znajdujących się w centrach ATC i umożliwiające automatyczne przekazywanie danych docelowych radaru pierwotnego (jeżeli nie są one skorelowane z danymi wtórnego radaru dozorowania (SSR)) z przyjmującego centrum ATC do innego centrum ATC;

b. 

„oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane na potrzeby sejsmicznych systemów wykrywania wtargnięć objętych pozycją X.A.IV.009.c;

c. 

„kod źródłowy” specjalnie zaprojektowany do sejsmicznych systemów wykrywania wtargnięć objętych pozycją X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001 

„Technologie” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 lub X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002 

„Technologie” do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń, materiałów lub „oprogramowania” objętych kontrolą według pozycji X.A.IV.002, X.A.IV.004, lub X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, lub X.D.IV.003.

X.E.IV.003 

Następujące inne „technologie”:

a. 

technologie wytwarzania elementów optycznych na potrzeby seryjnej produkcji optycznych części składowych z prędkością przekraczającą 10 m2 pola powierzchni na rok na dowolnym pojedynczym wrzecionie i posiadające wszystkie następujące cechy charakterystyczne:

1. 

pole przekraczające 1 m2; oraz

2. 

kształt powierzchni przekraczający λ/10 (średnia kwadratowa) dla określonej długości fali;

b. 

„technologie” dla filtrów optycznych o szerokości pasma równej lub mniejszej niż 10 nm, polu widzenia (FOV) przekraczającym 40° i rozdzielczości przekraczającej 0,75 par linii na miliradian;

c. 

„technologie” do „rozwoju” lub „produkcji” kamer objętych kontrolą według pozycji X.A.IV.003;

d. 

„technologie” niezbędne do „rozwoju” lub „produkcji”„magnetometrów” innych niż trzyosiowe, w których zastosowano bramkowanie strumienia, lub systemów złożonych z takich „magnetometrów”, posiadających jedną z następujących cech charakterystycznych:

1. 

„czułość” mniejsza (lepsza) niż 0,05 nT (średnia kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz przy częstotliwościach poniżej 1 Hz; lub

2. 

„czułość” mniejsza (lepsza) niż 1 x 10-3 nT (średnia kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz przy częstotliwościach 1 Hz lub większych;

e. 

„technologie” niezbędne do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń do konwersji promieniowania podczerwonego na światło widzialne, posiadających wszystkie następujące cechy charakterystyczne:

1. 

reakcja w zakresie długości fal z przedziału powyżej 700 nm, ale nieprzekraczającej 1 500 nm; oraz

2. 

połączenie fotodetektora podczerwieni, diody elektroluminescencyjnej (OLED) i nanokryształu do celów konwersji promieniowania podczerwonego w światło widzialne.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.E.IV.003 „czułość” (poziom szumu) oznacza średni pierwiastek kwadratowy ograniczonego przez urządzenie progu szumu, który jest najniższym sygnałem dającym się zmierzyć.

Kategoria V – Nawigacja i awionika

X.A.V.001 

Pokładowe urządzenia komunikacyjne, wszystkie inercyjne systemy nawigacyjne „statku powietrznego” oraz inne urządzenia elektroniki lotniczej, w tym części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

Uwaga 1: Pozycja X.A.V.001 nie obejmuje kontrolą zestawów słuchawkowych ani mikrofonów.

Uwaga 2: Pozycja X.A.V.001 nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

X.B.V.001 

Inne urządzenia specjalnie zaprojektowane do testowania, kontroli lub „produkcji” urządzeń nawigacyjnych i urządzeń elektroniki lotniczej.

X.D.V.001 

„Oprogramowanie”, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń nawigacyjnych, pokładowych urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń elektroniki lotniczej.

X.E.V.001 

„Technologie”, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń nawigacyjnych, pokładowych urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń elektroniki lotniczej.

Kategoria VI – Urządzenia okrętowe

X.A.VI.001 

Następujące jednostki pływające, systemy okrętowe lub wyposażenie morskie i specjalnie zaprojektowane do nich części składowe, oraz części składowe i osprzęt:

a. 

następujące podwodne systemy wizyjne:

1. 

systemy telewizyjne (składające się z kamery, świateł, urządzeń monitorujących i do przesyłania sygnałów) o rozdzielczości granicznej mierzonej w powietrzu powyżej 500 linii i specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w taki sposób, że można nimi zdalnie sterować z pojazdów podwodnych; lub

2. 

podwodne kamery telewizyjne o rozdzielczości granicznej mierzonej w powietrzu powyżej 700 linii;

Uwaga techniczna: W telewizji rozdzielczość graniczna jest miarą rozdzielczości poziomej, wyrażanej zazwyczaj jako maksymalna liczba linii mieszcząca się w wysokości obrazu, rozróżnianych na karcie testowej, określana według normy IEEE 208/1960 lub dowolnej równoważnej normy;

b. 

aparaty fotograficzne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania pod wodą, na błony filmowe formatu 35 mm lub większego, i posiadające funkcję automatycznego ustawiania ostrości lub zdalnego ustawiania ostrości „specjalnie zaprojektowane” do stosowania pod wodą;

c. 

stroboskopowe instalacje oświetleniowe, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do pracy pod wodą, o energii strumienia świetlnego większej niż 300 J na jeden błysk;

d. 

inne podwodne urządzenia rejestracji obrazu, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

e. 

nieużywane;

f. 

jednostki pływające (nawodne lub podwodne), w tym łodzie pneumatyczne, oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

Uwaga: Pozycja X.A.VI.001.f nie obejmuje kontrolą jednostek pływających na tymczasowym postoju, wykorzystywanych do transportu prywatnego lub do przewozu pasażerów lub towarów z obszaru celnego Unii lub przez ten obszar.

g. 

silniki okrętowe (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne) oraz silniki okrętów podwodnych oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

h. 

samodzielne podwodne aparaty tlenowe (akwalung) i powiązane wyposażenie, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

i. 

kamizelki ratunkowe, naboje służące do nadmuchiwania, kompasy do nurkowania i komputery do nurkowania;

Uwaga: Pozycja X.A.VI.001.i nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

j. 

podwodne urządzenia świetlne i napędowe;

Uwaga: Pozycja X.A.VI.001.j nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

k. 

sprężarki powietrza i systemy filtracji powietrza specjalnie zaprojektowane do napełniania cylindrów powietrza.

X.D.VI.001 

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.VI.001.

X.D.VI.002 

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do eksploatacji bezzałogowych pojazdów podwodnych wykorzystywanych w przemyśle naftowym i gazowym.

X.E.VI.001 

„Technologie” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.VI.001.

Kategoria VII – Kosmonautyka, aeronautyka i napęd

X.A.VII.001 

▼M47

Silniki wysokoprężne i ciągniki oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821:

▼M46

a. 

silniki wysokoprężne, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, do samochodów ciężarowych, ciągników i zastosowań w motoryzacji, o całkowitej mocy użytecznej wynoszącej co najmniej 298 kW;

b. 

ciągniki kołowe do użytku poza drogami publicznymi o nośności wynoszącej co najmniej 9 ton; oraz główne części składowe i osprzęt, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

c. 

ciągniki drogowe do naczep, z jedną lub dwiema osiami tylnymi o nacisku nominalnym wynoszącym co najmniej 9 ton na oś oraz specjalnie zaprojektowane główne części składowe.

Uwaga: Pozycje X.A.VII.001.b i X.A.VII.001.c nie obejmują kontrolą pojazdów na tymczasowym postoju, wykorzystywanych do transportu prywatnego lub do przewozu pasażerów lub towarów z obszaru celnego Unii lub przez ten obszar.

X.A.VII.002 

„Silniki z turbiną gazową oraz części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

a. 

nieużywane;

b. 

nieużywane;

c. 

▼M47

silniki lotnicze z turbiną gazową oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe;

▼M46

Uwaga: Pozycja X.A.VII.002.c nie obejmuje kontrolą silników lotniczych z turbiną gazową, które są przeznaczone do stosowania w cywilnych „statkach powietrznych” i które są stosowane w dobrej wierze w cywilnych „statkach powietrznych” przez więcej niż osiem lat. Jeżeli są one stosowane w dobrej wierze w cywilnych „statkach powietrznych” przez więcej niż osiem lat, zob. ZAŁĄCZNIK XI.

d. 

nieużywane;

e. 

części składowe specjalnie zaprojektowane do urządzeń do oddychania dla samolotów z kabiną ciśnieniową, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

X.B.VII.001 

Urządzenia do badań wibracji oraz specjalnie zaprojektowane części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

Uwaga: Pozycja X.B.VII.001. obejmuje kontrolą wyłącznie urządzenia do „rozwoju” lub „produkcji”. Nie obejmuje ona kontrolą systemów monitorowania stanu.

X.B.VII.002 

Następujące specjalnie zaprojektowane „urządzenia”, oprzyrządowanie lub osprzęt do produkcji lub pomiarów wirujących i nieruchomych łopatek turbin lub bandaży do wirników:

a. 

zautomatyzowane urządzenia wykorzystujące inne niż mechaniczne metody pomiaru grubości ścianki profili łopatkowych;

b. 

oprzyrządowanie, osprzęt lub urządzenia pomiarowe na potrzeby procesów wiercenia otworów za pomocą „laserów”, dysz wodnych lub technik elektromechanicznych albo elektroiskrowych (ECM/EDM), objętych kontrolą według pozycji 9E003.c ( 46 );

c. 

urządzenia do wypłukiwania rdzenia ceramicznego;

d. 

urządzenia lub narzędzia do produkcji rdzenia ceramicznego;

e. 

urządzenia do przygotowywania woskowych form do wyrobu powłoki ceramicznej;

f. 

urządzenia do wypalania powłoki ceramicznej.

X.D.VII.001 

„Oprogramowanie”, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.VII.001 lub X.B.VII.001.

X.D.VII.002 

„Oprogramowanie” do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.VII.002 lub X.B.VII.002.

X.E.VII.001 

„Technologie”, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, do „rozwoju” lub „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.VII.001 lub X.B.VII.001.

X.E.VII.002 

„Technologie” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.VII.002 lub X.B.VII.002.

X.E.VII.003 

Następujące inne „technologie”, nieopisane w pozycji 9E003 ( 47 ):

a. 

systemy regulacji odległości między wierzchołkiem łopatek wirnikowych a obudową wykorzystujące „technologię” aktywnej obudowy kompensacyjnej, ograniczone do bazy danych dotyczących projektu i rozwoju; lub

b. 

łożyska gazowe dla zespołów wirników silników turbinowych.
ZAŁĄCZNIK Vb

WYKAZ KRAJÓW PARTNERSKICH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1e UST. 4, ART. 1f UST. 4 I ART. 1fc UST. 4

[…]
ZAŁĄCZNIK Vc

A.   Wzór formularzy powiadomienia o dostawie, przekazaniu lub wywozie, wniosku o dostawę, przekazanie lub wywóz oraz zezwolenia na dostawę, przekazanie lub wywóz

(o których mowa w art. 1fb niniejszego rozporządzenia)

Niniejsze zezwolenie na wywóz jest ważne we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej do daty jego wygaśnięcia.