Postanowienie Trybunału (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) z dnia 15 czerwca 2022 r. –
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO

(sprawa C‑121/22 P)

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Przyjmowanie odwołań do rozpoznania – Artykuł 170b regulaminu postępowania przed Trybunałem – Wniosek niewykazujący znaczenia kwestii dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

1. 

Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Kwestia mająca znaczenie dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Ciężar dowodu

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 170a § 1, art. 170b)

(zob. pkt 12)

2. 

Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Wniosek o przyjęcie odwołania do rozpoznania – Wymogi formalne – Zakres

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 170a § 1, art. 170b)

(zob. pkt 13–15)

3. 

Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Kwestia mająca znaczenie dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Wniosek o przyjęcie odwołania do rozpoznania niewykazujący znaczenia kwestii prawnej – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 170a § 1, art. 170b)

(zob. pkt 16–18, 20–22)

4. 

Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Kwestia mająca znaczenie dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Kontrola przez Trybunał oceny okoliczności faktycznych i dowodów – Wykluczenie

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 170a § 1, art. 170b)

(zob. pkt 19)

Sentencja

1) 

Odwołanie nie zostaje przyjęte do rozpoznania.

2) 

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi pokrywa własne koszty.