Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0440

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/440 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów na podstawie Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim oraz protokołu wykonawczego do niej

ST/14382/2018/INIT

OJ L 77, 20.3.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/440/oj

20.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/440

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie przydziału uprawnień do połowów na podstawie Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim oraz protokołu wykonawczego do niej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 43 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja wynegocjowała, w imieniu Unii, nową umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim (zwaną dalej „umową w sprawie połowów”), a także nowy protokół wykonawczy do niej oraz wymianę listów towarzyszącą umowie w sprawie połowów.

(2)

Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2018/2068 (1) umowa w sprawie połowów, protokół wykonawczy do niej oraz wymiana listów towarzysząca umowie w sprawie połowów zostały podpisane dnia 14 stycznia 2019 r., z zastrzeżeniem ich zawarcia w późniejszym terminie.

(3)

Protokół wykonawczy do umowy w sprawie połowów obejmuje okres 4 lat, począwszy od daty rozpoczęcia jego stosowania, zgodnie z jego art. 16.

(4)

Na cały okres obowiązywania protokołu wykonawczego do umowy w sprawie połowów należy przydzielić państwom członkowskim uprawnienia do połowów.

(5)

Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia rozpoczęcia stosowania protokołu wykonawczego do umowy w sprawie połowów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Uprawnienia do połowów ustanowione na podstawie protokołu wykonawczego do umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim (zwanej dalej „umową w sprawie połowów”) przydziela się państwom członkowskim w następujący sposób:

Kategoria połowów

Rodzaj statku

Państwo członkowskie

Licencje lub kwoty

Tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne na północy; połowy pelagiczne

Sejnery < 150 pojemności brutto (GT)

Hiszpania

22

Tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne na północy

Taklowce głębinowe < 40 GT

Hiszpania

25

Portugalia

7

Taklowce głębinowe ≥ 40 GT < 150 GT

Portugalia

3

Tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne na południu

Sznury haczykowe i wędy < 150 GT na statek

Łącznie ≤ 800 GT

Hiszpania

10

Połowy denne

Taklowce głębinowe ≤ 150 GT

Hiszpania

7

Portugalia

4

Trawlery ≤ 750 GT

Łącznie ≤ 3 000 GT

Hiszpania

5

Włochy

0

Połowy tuńczyka

Klipry tuńczykowe

Hiszpania

23

Francja

4

Połowy pelagiczne na skalę przemysłową

85 000 ton (t) w pierwszym roku

90 000 t w drugim roku

100 000 t w trzecim roku i w czwartym roku

Podział statków upoważnionych do połowów:

 

10 statków ≥ 3 000 GT i < 7 765 GT

 

4 statki ≥ 150 GT i < 3 000 GT

 

4 statki < 150 GT

Pierwszy rok: 85 000 t

 

Niemcy

6 871,2 t

Litwa

21 986,3 t

Łotwa

12 367,5 t

Niderlandy

26 102,4 t

Irlandia

3 099,3 t

Polska

4 807,8 t

Zjednoczone Królestwo

4 807,8 t

Hiszpania

496,2 t

Portugalia

1 652,2 t

Francja

2 809,3 t

Drugi rok: 90 000 t

 

Niemcy

7 275,4 t

Litwa

23 279,6 t

Łotwa

13 095,0 t

Niderlandy

27 637,9 t

Irlandia

3 281,6 t

Polska

5 090,6 t

Zjednoczone Królestwo

5 090,6 t

Hiszpania

525,4 t

Portugalia

1 749,4 t

Francja

2 974,5 t

Trzeci i czwarty rok: 100 000 t w każdym roku

 

Niemcy

8 083,8 t

Litwa

25 866,3 t

Łotwa

14 550,0 t

Niderlandy

30 708,8 t

Irlandia

3 646,3 t

Polska

5 656,3 t

Zjednoczone Królestwo

5 656,3 t

Hiszpania

583,8 t

Portugalia

1 943,8 t

Francja

3 305,0 t

2.   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2403 (2) nie narusza umowy w sprawie połowów, protokołu wykonawczego do niej ani wymiany listów towarzyszącej umowie w sprawie połowów.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia rozpoczęcia stosowania protokołu wykonawczego do umowy w sprawie połowów.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2018 r.

W imieniu Rady

M. SCHRAMBÖCK

Przewodnicząca


(1)  Decyzja Rady (UE) 2018/2068 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie (Dz.U. L 331 z 28.12.2018, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2403 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi oraz uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008 (Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 81).


Top