Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1730

Decyzja Rady (UE) 2018/1730 z dnia 12 listopada 2018 r. dotycząca stanowiska, które należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na drugim posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci w związku z przyjęciem wytycznych w sprawie przejściowego składowania rtęci innej niż rtęć odpadowa w sposób bezpieczny dla środowiska, o której mowa w art. 10 ust. 2 i 3 Konwencji

ST/13416/2018/INIT

OJ L 288, 16.11.2018, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1730/oj

16.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/7


DECYZJA RADY (UE) 2018/1730

z dnia 12 listopada 2018 r.

dotycząca stanowiska, które należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na drugim posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci w związku z przyjęciem wytycznych w sprawie przejściowego składowania rtęci innej niż rtęć odpadowa w sposób bezpieczny dla środowiska, o której mowa w art. 10 ust. 2 i 3 Konwencji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Konwencja z Minamaty w sprawie rtęci („Konwencja”) została zawarta przez Unię w drodze decyzji Rady (UE) 2017/939 (1) i weszła w życie w dniu 16 sierpnia 2017 r.

(2)

Zgodnie z decyzją MC-1/1 dotyczącą regulaminu, przyjętą przez Konferencję Stron Konwencji na jej pierwszym posiedzeniu, strony powinny dokładać wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie we wszystkich kwestiach merytorycznych w drodze konsensusu.

(3)

Podczas drugiego posiedzenia, które odbędzie się w dniach od 19 do 23 listopada 2018 r., Konferencja Stron Konwencji powinna przyjąć wytyczne dotyczące przejściowego składowania rtęci innej niż rtęć odpadowa w sposób bezpieczny dla środowiska („wytyczne”).

(4)

Trzeba ustalić stanowisko, które należy zająć w imieniu Unii na drugim posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji, zważywszy że wytyczne te będą miały skutki prawne, ponieważ strony Konwencji muszą uwzględnić takie wytyczne przy stosowaniu środków dotyczących przejściowego składowania.

(5)

Unia wniosła wkład w rewizję projektu wytycznych w ramach prac eksperckich przeprowadzonych w okresie między sesjami konferencji, zapoczątkowanych decyzją MC-1/18, która została przyjęta przez Konferencję Stron Konwencji na jej pierwszym posiedzeniu. Unia nie stwierdziła potrzeby zaproponowania kolejnych zmian do projektu zmienionych wytycznych będących wynikiem tych prac w okresie między sesjami.

(6)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 (2), w szczególności jego art. 7 ust. 3, jest zgodne z postanowieniami art. 10 ust. 2 Konwencji uzupełnionymi proponowanymi zmienionymi wytycznymi.

(7)

Należy zatem poprzeć proponowane zmienione wytyczne,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowiskiem, które należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na drugim posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji z Minamaty („COP 2”) w sprawie rtęci, jest poparcie przyjęcia wytycznych w sprawie przejściowego składowania rtęci innej niż rtęć odpadowa w sposób bezpieczny dla środowiska zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 Konwencji – w wersji zawartej w dokumentach przedłożonych do przyjęcia na COP 2.

Niewielkie zmiany w dokumentach, o których mowa w akapicie pierwszym, mogą w świetle dyskusji podczas COP 2 zostać zatwierdzone przez przedstawicieli Unii – po konsultacji z państwami członkowskimi podczas organizowanych na miejscu posiedzeń koordynacyjnych – bez konieczności podejmowania kolejnej decyzji przez Radę.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 listopada 2018 r.

W imieniu Rady

G. BLÜMEL

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady (UE) 2017/939 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci (Dz.U. L 142 z 2.6.2017, s. 4).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (Dz.U. L 137 z 24.5.2017, s. 1).


Top