Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0463

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/463 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie mianowania na stanowisko członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

OJ L 78, 21.3.2018, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/463/oj

21.3.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/15


DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2018/463

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie mianowania na stanowisko członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (1), w szczególności jego art. 56 ust. 6,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zatwierdzenie udzielone przez Parlament Europejski (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

20 grudnia 2017 r. Komisja na sesji plenarnej, po wysłuchaniu Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (zwanej dalej „Radą”), przyjęła krótką listę kandydatów na stanowisko członka Rady i przedłożyła ją Parlamentowi Europejskiemu.

(2)

Radę poinformowano o krótkiej liście tego samego dnia.

(3)

Zgodnie z art. 56 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 kadencja członków Rady zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi pięć lat.

(4)

Dnia 14 lutego 2018 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący mianowania Boštjana JAZBECA na stanowisko członka Rady i przedłożyła go Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Boštjan JAZBEC zostaje niniejszym mianowany na stanowisko członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji w pełnym wymiarze czasu na okres pięciu lat od wejścia w życie niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2018 r.

W imieniu Rady

R. PORODZANOV

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1.

(2)  Zatwierdzenie na posiedzeniu w dniu 1 marca 2018 r.


Top