Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0219

Decyzja Rady (UE) 2018/219 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

OJ L 43, 16.2.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/219/oj

16.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/1


DECYZJA RADY (UE) 2018/219

z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1, w związku z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2017/2240 (2) Umowę między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (zwaną dalej „umową”) podpisano w dniu 23 listopada 2017 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.

(2)

Systemy pułapów i handlu stanowią narzędzia polityki, które pozwalają w sposób opłacalny kosztowo zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Przewiduje się, że powiązanie systemów pułapów i handlu doprowadzi do zwiększenia możliwości w zakresie ustalania cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, przyniesie więcej dostępnych możliwości redukcji oraz zwiększy opłacalność kosztową handlu uprawnieniami do emisji. Rozwijanie prawidłowo funkcjonującego międzynarodowego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla za pomocą oddolnych powiązań systemów handlu uprawnieniami do emisji (zwanych dalej „ETS”) stanowi dalekosiężny cel polityki Unii i społeczności międzynarodowej, w szczególności jako sposób osiągnięcia celów w zakresie klimatu, w tym również celów zawartych w porozumieniu paryskim w sprawie zmiany klimatu.

(3)

Umowa powinna zostać zatwierdzona.

(4)

Istotne jest, aby lotnictwo było objęte ETS Szwajcarii w celu powiązania ETS Szwajcarii z ETS Unii. ETS Szwajcarii nie obejmuje jeszcze lotnictwa, jednakże Konfederacja Szwajcarska pracuje nad przepisami rozszerzającymi ETS na lotnictwo. Umowa powinna wejść w życie dopiero wtedy, kiedy wprowadzone zostaną te przepisy i zmieniony zostanie załącznik I część B do umowy poprzez zawarcie w nim odniesienia do tych przepisów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Unii (3).

Artykuł 2

1.   Przewodniczący Rady wyznacza osobę lub osoby umocowane do wymiany, w imieniu Unii, aktów ratyfikacji lub zatwierdzenia przewidzianych w art. 21 umowy w celu wyrażenia zgody Unii na to, aby umowa stała się dla niej wiążąca (4).

2.   Instrument zatwierdzenia Unii zostanie przekazany dopiero wtedy, gdy Konfederacja Szwajcarska wprowadzi w życie wymagane przepisy rozszerzające jej ETS na lotnictwo oraz zostanie odpowiednio zmieniony załącznik I część B do umowy.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 stycznia 2018 r.

W imieniu Rady

V. GORANOV

Przewodniczący


(1)  Zgoda z dnia 12 grudnia 2017 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Decyzja Rady (UE) 2017/2240 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. L 322 z 7.12.2017, s. 1).

(3)  Umowa została opublikowana w Dz.U. L 322 z 7.12.2017, s. 3, wraz z decyzją w sprawie jej podpisania.

(4)  Data wejścia w życie umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


Top