Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0749

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/749 z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 w odniesieniu do usunięcia Kazachstanu z wykazu państw znajdującym się w załączniku I do tego rozporządzenia

C/2017/1184

OJ L 113, 29.4.2017, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/749/oj

29.4.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/11


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/749

z dnia 24 lutego 2017 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 w odniesieniu do usunięcia Kazachstanu z wykazu państw znajdującym się w załączniku I do tego rozporządzenia

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich (1), w szczególności jego art. 20,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z przystąpieniem Kazachstanu do Światowej Organizacji Handlu należy wprowadzić przepisy o wyłączeniu Kazachstanu z zakresu rozporządzenia (UE) 2015/755.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2015/755,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2015/755 wykreśla się nazwę „Kazachstan”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lutego 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 33.


Top