Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0837

Decyzja Rady (UE) 2016/837 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, oraz tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014–2021, Umowy między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021, Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii oraz Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią

OJ L 141, 28.5.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/837/oj

28.5.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/1


DECYZJA RADY (UE) 2016/837

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, oraz tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014–2021, Umowy między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021, Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii oraz Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217, w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zmniejszenie zróżnicowania gospodarczego i społecznego w Europejskim Obszarze Gospodarczym jest nadal niezbędne. Należy zatem ustanowić nowy mechanizm wnoszenia wkładów finansowych przez państwa EOG-EFTA oraz nowy Norweski Mechanizm Finansowy.

(2)

W dniu 7 października 2013 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie umowy dotyczącej przyszłych wkładów finansowych państw EOG-EFTA na rzecz spójności gospodarczej i społecznej w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Komisja wynegocjowała, w imieniu Unii, Umowę między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014–2021. Przyjmie ona formę Protokołu o numerze 38c do Porozumienia EOG. Komisja wynegocjowała również, w imieniu Unii, Umowę między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021.

(3)

W dniu 30 kwietnia 2014 r. wygasły postanowienia szczególne regulujące przywóz do Unii niektórych ryb i produktów rybołówstwa pochodzących z Islandii i Norwegii, określone w protokołach dodatkowych do odpowiednich umów o wolnym handlu zawartych z Europejską Wspólnotą Gospodarczą, i powinny zostać poddane przeglądowi w myśl art. 1 tych protokołów. W związku z powyższym Komisja wynegocjowała nowe protokoły dodatkowe do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarcza a Królestwem Norwegii oraz do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarcza a Islandią.

(4)

Zastąpienie dotychczasowych mechanizmów nowymi mechanizmami, które odnoszą się do różnych okresów czasowych, różnych wysokości środków oraz różnych przepisów je wdrażających, a także odnowienie i przedłużenie ustępstw odnoszących się do niektórych ryb i produktów rybołówstwa, w całości, stanowi ważny rozwój w stowarzyszeniu z państwami EFTA należącymi do EOG, który uzasadnia odwołanie się do artykułu 217 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(5)

Każda z powyższych umów i każdy z powyższych protokołów dodatkowych stanowi o swoim własnym tymczasowym stosowaniu przed wejściem w życie.

(6)

Należy podpisać i tymczasowo stosować umowy i protokoły dodatkowe do czasu zakończenia procedur niezbędnych do ich zawarcia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym w imieniu Unii Europejskiej zatwierdza się podpisanie Umowy między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014–2021, Umowy między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021, Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii oraz Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią, z zastrzeżeniem zawarcia wskazanych umów i protokołów dodatkowych.

Tekst umów i protokołów, które mają zostać podpisane, załącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umówi i protokołów dodatkowych w imieniu Unii.

Artykuł 3

Umowę między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014–2021 oraz Umowę między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 stosuje się tymczasowo, zgodnie z – odpowiednio – art. 3 i art. 11 ust. 3 tych umów, począwszy od pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po złożeniu w tym celu ostatniej notyfikacji, do czasu zakończenia procedur niezbędnych do zawarcia wskazanych umów.

Protokół dodatkowy do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii stosuje się tymczasowo, począwszy od pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po złożeniu w tym celu ostatniej notyfikacji, zgodnie z art. 5 ust. 3 tego protokołu.

Protokół dodatkowy do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią stosuje się tymczasowo, począwszy od pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po złożeniu w tym celu ostatniej notyfikacji, zgodnie z art. 4 ust. 3 tego protokołu.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 21 kwietnia 2016 r.

W imieniu Rady

G.A. VAN DER STEUR

Przewodniczący


Top