Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2310

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/2310 z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję 2013/189/WPZiB w sprawie ustanowienia Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony

OJ L 326, 11.12.2015, p. 64–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016; Uchylona w sposób domniemany przez 32016D2382

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2310/oj

11.12.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/64


DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/2310

z dnia 10 grudnia 2015 r.

zmieniająca decyzję 2013/189/WPZiB w sprawie ustanowienia Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 ust. 4,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 kwietnia 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/189/WPZiB w sprawie ustanowienia Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (1).

(2)

W dniu 22 lipca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/491/WPZiB zmieniającą decyzję 2013/189/WPZiB (2).

(3)

W decyzji 2013/189/WPZiB, zmienionej decyzją 2014/491/WPZiB, przyjęto finansową kwotę odniesienia na pierwszych 12 miesięcy, od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia 31 lipca 2014 r., oraz na kolejny okres, od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

(4)

W dniu 25 marca 2014 r. Komitet Sterujący utworzony decyzją 2013/189/WPZiB uzgodnił, że okres objęty umową o finansowaniu należy dostosować do rocznego okresu rozliczeniowego, który trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, tak aby począwszy od roku 2016, wymagany był jeden zestaw rozliczeń.

(5)

Należy zatem ustalić nową finansową kwotę odniesienia na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

(6)

W związku z tym należy wprowadzić odpowiednie zmiany w decyzji 2013/189/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Artykuł 16 ust. 2 decyzji Rady 2013/189/WPZiB otrzymuje brzmienie:

„2.   Finansowa kwota odniesienia przeznaczona na pokrycie wydatków EKBiO w ciągu pierwszych 12 miesięcy następujących po zawarciu umowy o finansowaniu, o której mowa w ust. 3, wynosi 535 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków EKBiO w okresie od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wynosi 756 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków EKBiO w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi 630 000 EUR.

Rada podejmuje decyzje dotyczące finansowych kwot odniesienia przeznaczonych na pokrycie wydatków EKBiO na kolejne okresy”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2015 r.

W imieniu Rady

F. BAUSCH

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2013/189/WPZiB z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO) oraz uchylenia wspólnego działania 2008/550/WPZiB (Dz.U. L 112 z 24.4.2013, s. 22).

(2)  Decyzja Rady 2014/491/WPZiB z dnia 22 lipca 2014 r. zmieniająca decyzję Rady 2013/189/WPZiB w sprawie ustanowienia Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO) (Dz.U. L 218 z 24.7.2014, s. 6).


Top