Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0646

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/646 z dnia 23 kwietnia 2015 r. na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie kultur bakterii przeznaczonych do rozkładu stałych substancji organicznych i wprowadzanych do obrotu w tym celu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2015/2573

OJ L 106, 24.4.2015, p. 79–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/646/oj

24.4.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/79


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/646

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie kultur bakterii przeznaczonych do rozkładu stałych substancji organicznych i wprowadzanych do obrotu w tym celu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (1), w szczególności jego art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 1 kwietnia 2014 r. Irlandia zwróciła się do Komisji o zadecydowanie, zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, czy dwa produkty składające się z kultur bakterii, przeznaczone do rozkładu stałych substancji organicznych i wprowadzane do obrotu w tym celu, są produktami biobójczymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia.

(2)

Z dostarczonych informacji wynika, że pierwszy produkt rozpuszcza osady organiczne, obniża poziom siarkowodoru i azotu amonowego oraz oczyszcza wodę w stawach i lagunach, natomiast drugi produkt przyspiesza proces biologicznego utleniania stałych odpadów organicznych i proces biologicznego rozkładu organicznego, poprawia efektywność rozkładu tlenowego, zmniejsza ilość dennych osadów organicznych w jeziorach, stawach i systemach kanalizacji, a także ogranicza wytwarzanie gazów złowonnych.

(3)

Efektem ubocznym stosowania tych produktów jest ograniczanie wzrostu glonów w zbiornikach wodnych. Produkty te nie są jednak do tego celu przeznaczone i nie wystąpiono o pozwolenie na ich wykorzystywanie w tym celu.

(4)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 528/2012 jedynie produkty, które są przeznaczone do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania organizmów szkodliwych, zapobiegania ich działaniu lub zwalczania ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne, stanowią produkty biobójcze.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Kultury bakterii przeznaczone do rozkładu stałych substancji organicznych, które są wprowadzane do obrotu w tym celu i których jedynym efektem ubocznym jest ograniczanie wzrostu glonów w zbiornikach wodnych, choć nie są przeznaczone do tego celu, nie są produktami biobójczymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 kwietnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1.


Top