Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0362

Decyzja Rady (UE) 2015/362 z dnia 2 marca 2015 r. ustalająca stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do wniosku Stanów Zjednoczonych o przyznanie przez WTO zwolnienia dotyczącego przedłużenia i rozszerzenia zakresu wydanej przez Stany Zjednoczone ustawy o odbudowie gospodarczej basenu Morza Karaibskiego (CBERA)

OJ L 62, 6.3.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/362/oj

6.3.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/22


DECYZJA RADY (UE) 2015/362

z dnia 2 marca 2015 r.

ustalająca stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do wniosku Stanów Zjednoczonych o przyznanie przez WTO zwolnienia dotyczącego przedłużenia i rozszerzenia zakresu wydanej przez Stany Zjednoczone ustawy o odbudowie gospodarczej basenu Morza Karaibskiego (CBERA)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4, akapit pierwszy, w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. IX ust. 3 i 4 Porozumienia z Marrakeszu ustanawiającego Światową Organizację Handlu („Porozumienie ustanawiające WTO”) określa procedury stosowane przy przyznawaniu zwolnień dotyczących wielostronnych porozumień handlowych w załącznikach 1A, 1B lub 1C Porozumienia ustanawiającego WTO i w załącznikach do nich.

(2)

Stanom Zjednoczonym przyznane zostało zwolnienie z obowiązków zawartych w art. I ust. 1 Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 („GATT z 1994 r.”) w dniu 15 lutego 1985 r. na okres od dnia 1 stycznia 1984 r. do dnia 30 września 1995 r. W dniu 15 listopada 1995 r. Stanom Zjednoczonym przyznano nowe zwolnienie do dnia 30 września 2005 r. i ponownie, w dniu 29 maja 2009 r., do dnia 31 grudnia 2014 r., w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Stanom Zjednoczonym przyznania bezcłowego traktowania dla przywozu kwalifikujących się produktów pochodzących z państw i terytoriów Ameryki Środkowej i Karaibów, będących beneficjentami („kraje beneficjenci”), wyznaczonych zgodnie z przepisami ustawy o odbudowie gospodarczej basenu Morza Karaibskiego z 1983 r., zmienionej ustawą o odbudowie gospodarczej basenu Morza Karaibskiego z 1990 r. oraz ustawą o partnerstwie handlowym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a basenem Morza Karaibskiego i dokumentami „Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act” z 2006 r., „Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act” z 2008 r. oraz „Haitian Economic Lift Program Act” z 2010 r. („istniejące zwolnienie”).

(3)

Na podstawie art. IX ust. 3 Porozumienia ustanawiającego WTO Stany Zjednoczone wystąpiły z wnioskiem o przedłużenie okresu obowiązywania istniejącego zwolnienia do dnia 31 grudnia 2019 r. i o rozszerzenie zakresu istniejącego zwolnienia z obowiązków wynikających z art. I ust. 1 GATT z 1994 r., w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Stanom Zjednoczonym przyznania bezcłowego traktowania kwalifikujących się produktów pochodzących z krajów beneficjentów wyznaczonych zgodnie z przepisami ustawy o odbudowie gospodarczej basenu Morza Karaibskiego z 1983 r., zmienionej ustawą o odbudowie gospodarczej basenu Morza Karaibskiego z 1990 r. oraz ustawą o partnerstwie handlowym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a basenem Morza Karaibskiego i dokumentami „Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act” z 2006 r., „Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act” z 2008 r. oraz „Haitian Economic Lift Program Act” z 2010 r.

(4)

Przyznanie wniosku Stanów Zjednoczonych o zwolnienie WTO nie wpłynie negatywnie ani na gospodarkę Unii, ani na stosunki handlowe z beneficjentami tego zwolnienia. Ponadto Unia zasadniczo popiera działania mające na celu walkę z ubóstwem i stabilizację w krajach beneficjentach.

(5)

Właściwe jest zatem, aby określić stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii w ramach Rady Generalnej WTO na poparcie złożonego przez Stany Zjednoczone wniosku o zwolnienie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii, w ramach Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu, to poparcie wniosku Stanów Zjednoczonych o zwolnienie z obowiązków zawartych w art. I ust. 1 Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994, na okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., zgodnie z warunkami określonymi we wniosku Stanów Zjednoczonych o zwolnienie.

Niniejsze stanowisko zostanie przedstawione przez Komisję.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 marca 2015 r.

W imieniu Rady

D. REIZNIECE-OZOLA

Przewodniczący


Top