Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0324

2013/324/UE: Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję 98/481/WE zatwierdzającą zewnętrznych biegłych rewidentów Europejskiego Banku Centralnego

OJ L 175, 27.6.2013, p. 54–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 296 - 296

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/324/oj

27.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/54


DECYZJA RADY

z dnia 21 czerwca 2013 r.

zmieniająca decyzję 98/481/WE zatwierdzającą zewnętrznych biegłych rewidentów Europejskiego Banku Centralnego

(2013/324/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Protokół w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 27.1,

uwzględniając zalecenie EBC/2013/9 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 kwietnia 2013 r. udzielone Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Europejskiego Banku Centralnego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro, mają podlegać badaniu prowadzonemu przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej.

(2)

Mandat zewnętrznych biegłych rewidentów EBC wygasł po tym, jak przeprowadzili badanie za rok obrachunkowy 2012. Konieczne jest zatem wyznaczenie zewnętrznych biegłych rewidentów na okres od roku obrachunkowego 2013.

(3)

Na swoich zewnętrznych biegłych rewidentów na lata obrachunkowe 2013–2017 EBC wybrał spółkę Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

(4)

Rada Prezesów EBC zaleciła wyznaczenie Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft na zewnętrznego biegłego rewidenta EBC na lata obrachunkowe 2013–2017.

(5)

Celowe jest, aby zastosować się do zalecenia Rady Prezesów EBC i w związku z tym odpowiednio zmienić decyzję Rady 98/481/WE (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Artykuł 1 decyzji 98/481/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Spółka Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zostaje niniejszym zatwierdzona jako zewnętrzny biegły rewident EBC na lata obrachunkowe 2013–2017.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do EBC.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 21 czerwca 2013 r.

W imieniu Rady

M. NOONAN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 122 z 27.4.2013, s. 1.

(2)  Dz.U. L 216 z 4.8.1998, s. 7.


Top