EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0138

2013/138/UE: Decyzja Rady z dnia 18 marca 2013 r. określająca stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

OJ L 77, 20.3.2013, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 202 - 202

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/138(1)/oj

20.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/1


DECYZJA RADY

z dnia 18 marca 2013 r.

określająca stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

(2013/138/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

Konwencja o handlu zbożem z 1995 r. została zawarta przez decyzją Rady 96/88/WE (1), a okres jej obowiązywania był od tego czasu regularnie przedłużany na kolejne okresy dwóch lat. Okres obowiązywania konwencji przedłużono ostatnio w czerwcu 2011 r. decyzją Międzynarodowej Rady Zbożowej do dnia 30 czerwca 2013 r. Dalsze przedłużenie umowy jest w interesie Unii. W związku z tym Komisja, reprezentująca Unię na forum Międzynarodowej Rady Zbożowej, powinna zostać upoważniona do głosowania za przedłużeniem obowiązywania konwencji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej, polega na głosowaniu za przedłużeniem obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r. na kolejny okres maksymalnie dwóch lat.

Niniejszym upoważnia się Komisję do wyrażenia takiego stanowiska w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 marca 2013 r.

W imieniu Rady

S. COVENEY

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 21 z 27.1.1996, s. 47.


Top