Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0873

2011/873/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia ilości oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9196)

OJ L 343, 23.12.2011, p. 57–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/873/oj

23.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/57


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 14 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia ilości oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9196)

(Jedynie teksty w języku angielskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim i włoskim są autentyczne)

(2011/873/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 10 ust. 2 i art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii przywożonych substancji kontrolowanych podlega limitom ilościowym określonym w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.

(2)

Ponadto Komisja jest zobowiązana określić ilości substancji kontrolowanych, innych niż wodorochlorofluorowęglowodory, które mogą być wykorzystywane dla celów nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, jak również określić przedsiębiorstwa, które mogą je stosować.

(3)

Określenie przydzielonych kontyngentów dla celów nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych musi gwarantować, że limity ilościowe określone w art. 10 ust. 6 są przestrzegane, stosując rozporządzenie Komisji (UE) nr 537/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie mechanizmu przyznawania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (2). Te limity ilościowe obejmują pewną ilość wodorochlorofluorowęglowodorów objętą licencjami dla celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, zatem produkcja i przywóz wodorochlorofluorowęglowodorów dla tych celów powinny również być objęte wspomnianym przydziałem.

(4)

Komisja opublikowała zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2012 r. dokonywać przywozu do lub wywozu z Unii Europejskiej substancji kontrolowanych zubożających warstwę ozonową oraz dla przedsiębiorstw zamierzających złożyć wniosek o kontyngent dla tych substancji przeznaczonych do celów laboratoryjnych i analitycznych na 2012 r. (2011/C 75/05) (3) i otrzymała deklaracje dotyczące planowanego przywozu w 2012 r.

(5)

Limity ilościowe i kontyngenty należy ustalić na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r., zgodnie z rocznym cyklem sprawozdawczym na podstawie Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Ilości dopuszczone do swobodnego obrotu

1.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy I (chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 i 115) oraz z grupy II (inne całkowicie fluorowcowane chlorofluorowęglowodory), podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii w 2012 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, wynosi 11 185 000 kilogramów obliczonych na podstawie potencjału niszczenia ozonu (ODP).

2.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy III (halony), podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii w 2012 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, wynosi 15 761 510 kilogramów ODP.

3.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy IV (tetrachlorek węgla), podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii w 2012 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, wynosi 8 800 220 kilogramów ODP.

4.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy V (1,1,1-trichloroetan), podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii w 2012 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, wynosi 1 000 015 kilogramów ODP.

5.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy VI (bromek metylu), podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii w 2012 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, wynosi 889 320 kilogramów ODP.

6.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy VII (wodorobromofluorowęglowodory), podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii w 2012 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, wynosi 1 065,8 kilogramów ODP.

7.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy VIII (wodorochlorofluorowęglowodory), podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii w 2012 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, wynosi 4 581 681,8 kilogramów ODP.

8.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy IX (bromochlorometan), podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii w 2012 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, wynosi 294 012 kilogramów ODP.

Artykuł 2

Przydział kontyngentów dopuszczonych do swobodnego obrotu

1.   Kontyngenty na chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 i 115 i inne całkowicie fluorowcowane chlorofluorowęglowodory w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. przyznaje się w celach oraz w odniesieniu do przedsiębiorstw wymienionych w załączniku I.

2.   Kontyngenty na halony w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. przyznaje się w celach oraz w odniesieniu do przedsiębiorstw wymienionych w załączniku II.

3.   Kontyngenty na tetrachlorek węgla w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. przyznaje się w celach oraz w odniesieniu do przedsiębiorstw wymienionych w załączniku III.

4.   Kontyngenty na 1,1,1-trichloroetan w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. przyznaje się w celach oraz w odniesieniu do przedsiębiorstw wymienionych w załączniku IV.

5.   Kontyngenty na bromek metylu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. przyznaje się w celach oraz w odniesieniu do przedsiębiorstw wymienionych w załączniku V.

6.   Kontyngenty na wodorobromofluorowęglowodory w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. przyznaje się w celach oraz w odniesieniu do przedsiębiorstw wymienionych w załączniku VI.

7.   Kontyngenty na wodorochlorofluorowęglowodory w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. przyznaje się w celach oraz w odniesieniu do przedsiębiorstw wymienionych w załączniku VII.

8.   Kontyngenty na bromochlorometan w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. przyznaje się w celach oraz w odniesieniu do przedsiębiorstw wymienionych w załączniku VIII.

9.   Poszczególne kontyngenty dla przedsiębiorstw określono w załączniku IX.

Artykuł 3

Kontyngenty do celów laboratoryjnych i analitycznych.

Przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku X przydziela się kontyngenty na przywóz i produkcję substancji kontrolowanych dla celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w 2012 r.

Maksymalne ilości, jakie te przedsiębiorstwa mogą wyprodukować lub objąć przywozem w 2012 r. do celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, określono w załączniku XI.

Artykuł 4

Okres obowiązywania

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r. i traci ona moc dnia 31 grudnia 2012 r.

Artykuł 5

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do następujących przedsiębiorstw:

 

ABCR Dr Braunagel GmbH & Co. (DE)

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Niemcy

 

Aesica Queenborough Ltd.

North Street

Queenborough

Kent, ME11 5EL

Zjednoczone Królestwo

 

Airbus Operations S.A.S.

Route de Bayonne 316

31300 Toulouse

Francja

 

Albany Molecular Research (UK) Ltd

Mostyn Road

Holywell

Flintshire, CH8 9DN

Zjednoczone Królestwo

 

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Belgia

 

Alfa Agricultural Supplies SA

73, Ethnikis Antistasseos Str,

152 31 Chalandri,

Athens

Grecja

 

Arkema France SA

420, rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

Francja

 

Arkema Quimica SA

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

Hiszpania

 

Ateliers Bigata SAS

10, rue Jean Baptiste Perrin,

33320 Eysines Cedex

Francja

 

BASF Agri Production SAS

32 rue de Verdun

76410 Saint-Aubin lès Elbeuf

Francja

 

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

Niemcy

 

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

Niemcy

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Niderlandy

 

Dyneon GmbH

Werk Gendorf

Industrieperkstrasse 1

84508 Burgkirchen

Niemcy

 

Eras Labo

222 D1090

38330 Saint Nazaire les Eymes

Francja

 

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Włochy

 

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Włochy

 

Fire Fighting Enterprises Ltd.

9 Hunting Gate,

Hitchin SG4 0TJ

Zjednoczone Królestwo

 

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1 A

Haven 1061

2070 Zwijndrecht

Belgia

 

Halon & Refrigerants Services Ltd.

J.Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

Zjednoczone Królestwo

 

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

Zjednoczone Królestwo

 

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Niderlandy

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Niemcy

 

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674-506 Loures

Portugalia

 

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Niderlandy

 

Laboratorios Miret SA

Geminis 4,

08228 Terrassa, Barcelona

Hiszpania

 

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Niemcy

 

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107-109

08950 Esplugas de Llobregat, Barcelona

Hiszpania

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgia

 

Merck KgaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

Niemcy

 

Mexichem UK Ltd.

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QX

Zjednoczone Królestwo

 

Ministry of Defence

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

P.O. Box 10.000

1780 CA Den Helder

Niderlandy

 

Panreac Quimica S.L.U.

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

Hiszpania

 

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

Polska

 

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

Włochy

 

Safety Hi-Tech S.r.l.

Via Cavour 96

67051 Avezzano (AQ)

Włochy

 

Savi Technologie Sp. z o.o.

ul. Wolności 20

Psary

51-180 Wrocław

Polska

 

Sicor Srl

Via Terazzano 77

20017 Rho

Włochy

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Niemcy

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’isle d’abeau Chesnes

38297 St Quentin Fallavier

Francja

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Zjednoczone Królestwo

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

Niemcy

 

Solvay Fluores France

25 rue de Clichy

75442 Paris

Francja

 

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Francja

 

Solvay Solexis S.p.A.

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

Włochy

 

Sterling S.r.l.

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

Włochy

 

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

Zjednoczone Królestwo

 

Tazzetti S.p.A.

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

Włochy

 

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Strasse 18

97076 Würzburg

Niemcy

 

Thomas Swan & Co Ltd.

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

Zjednoczone Królestwo

 

Total Feuerschutz GmbH

Industriestr 13

68526 Ladenburg

Niemcy

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2011 r.

W imieniu Komisji

Connie HEDEGAARD

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 147 z 2.6.2011, s. 4.

(3)  Dz.U. C 75 z 9.3.2011, s. 4.


ZAŁĄCZNIK I

GRUPA I ORAZ II

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 i 115 i inne całkowicie fluorowcowane chlorofluorowęglowodory stosowane jako substraty i czynniki ułatwiające procesy chemiczne w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.

Przedsiębiorstwo

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

Mexichem UK (UK)

Solvay Solexis (IT)

Syngenta Crop Protection (UK)

Tazzetti (IT)

TEGA Technische Gase und Gastechnik (DE)


ZAŁĄCZNIK II

GRUPA III

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na halony stosowane jako substraty i przeznaczone do zastosowań krytycznych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.

Przedsiębiorstwo

Ateliers Bigata (FR)

BASF Agri Product (FR)

ERAS Labo (FR)

Eusebi Impianti (IT)

Eusebi Service (IT)

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

Halon & Refrigerant Services (UK)

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios (ES)

Poż-Pliszka (PL)

Safety Hi-Tech (IT)

Savi Technologie (PL)

Total Feuerschutz (DE)


ZAŁĄCZNIK III

GRUPA IV

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na tetrachlorek węgla stosowany jako substrat w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.

Przedsiębiorstwo

Dow Deutschland (DE)

Mexichem UK (UK)

Solvay Fluores France (FR)


ZAŁĄCZNIK IV

GRUPA V

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na 1,1,1-trichloroetan stosowany jako substrat w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.

Przedsiębiorstwo

Arkema (FR)

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)


ZAŁĄCZNIK V

GRUPA VI

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na bromek metylu stosowany jako substrat w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.

Przedsiębiorstwo

Albemarle Europe (BE)

Alfa Agricultural Supplies (EL)

ICL-IP Europe (NL)

Mebrom (BE)

Sigma Aldrich Chemie (DE)


ZAŁĄCZNIK VI

GRUPA VII

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na wodorobromofluorowęglowodory stosowane jako substraty w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.

Przedsiębiorstwo

ABCR Dr Braunagel (DE)

Albany Molecular Research (UK)

Hovione Farmaciencia (PT)

R.P. Chem (IT)

Sicor Srl (IT)

Sterling (IT)


ZAŁĄCZNIK VII

GRUPA VIII

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na wodorochlorofluorowęglowodory stosowane jako substraty i czynniki ułatwiające procesy chemiczne w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.

Przedsiębiorstwo

Aesica Queenborough (UK)

Arkema France (FR)

Arkema Quimica (ES)

Bayer CropScience (DE)

DuPont de Nemours (NL)

Dyneon (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

Mexichem UK (UK)

Solvay Fluor (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Solexis (IT)

Tazzetti (IT)


ZAŁĄCZNIK VIII

GRUPA IX

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na bromochlorometan stosowany jako substrat w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.

Przedsiębiorstwo

Albemarle Europe (BE)

ICL-IP Europe (NL)

Laboratorios Miret (ES)

Sigma Aldrich Chemie (DE)

Thomas Swan & Co (UK)


ZAŁĄCZNIK IX

(Szczególnie chronione informacje handlowe – poufne – nieprzeznaczone do publikacji)


ZAŁĄCZNIK X

Przedsiębiorstwa uprawnione do produkcji lub przywozu dla celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych

Kontyngenty substancji kontrolowanych, które mogą być wykorzystane dla celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, przyznaje się następującym podmiotom:

Przedsiębiorstwo

Airbus Operations (FR)

Arkema France SA (FR)

Harp International Ltd (UK)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Honeywell Specialty Chemicals GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Mebrom NV (BE)

Merck KGaA (DE)

Mexichem UK Ltd (UK)

Ministry of Defence (NL)

Panreac Quimica SLU (ES)

Sigma Aldrich Chemie (DE)

Sigma Aldrich Chimie SARL (FR)

Sigma Aldrich Company Ltd (UK)

Tazzetti SpA. (IT)


ZAŁĄCZNIK XI

(Poufne informacje handlowe – nieprzeznaczone do publikacji)


Top